Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) 1991-2001"

Transcriptie

1 Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van Guus van Bladel inzake de processen tegen Van Damme en Krol, (1986) Auteur: S.J. Schipper Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

2

3 Bladel, van 3 I N H O U D S O P G A V E Beschrijving van het archief...5 Aanwijzingen voor de gebruiker...6 Openbaarheidsbeperkingen...6 Beperkingen aan het gebruik...6 Aanvraaginstructie... 6 Citeerinstructie... 6 Archiefvorming...7 Geschiedenis van de archiefvormer...7 Levensloop van A.L.A. van Bladel...7 Relatie tot de stukken...7 Geschiedenis van het archiefbeheer...8 Inhoud en structuur van het archief...9 Selectie en vernietiging...9 Verantwoording van de bewerking...9 Verwant materiaal...10 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen...11 I. Stukken betreffende de zaak Johannes van Damme...11 A. Stukken betreffende zijn functie als sociaal raadsman...11 B. Stukken betreffende zijn werkzaamheden als publicist...15 C. Overige activiteiten...17 II. Stukken betreffende de zaak Maria Krol-Hmelak...19 A. Stukken betreffende zijn functie als sociaal raadsman...19 B. Stukken betreffende zijn werkzaamheden als publicist...20

4

5 Bladel, van 5 Beschrijving van het archief B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Collectie 222 A.L.A. van Bladel Periode: Archiefbloknummer: C27035 Omvang: 2,90 meter; 152 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel der stukken is in het Nederlands Soort archiefmateriaal: Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften. Archiefbewaarplaats: Nationaal Archief, Den Haag Archiefvormers: A.L.A. van Bladel Samenvatting van de inhoud van het archief: Guus van Bladel (1931) vestigde zich in 1977 in Singapore omdat dit beter was voor zijn gezondheid. Van Bladel volgde in Singapore verschillende cursussen, die hem opleidden tot hulpverlener en reclasseringsambtenaar. In Singapore stond Van Bladel Nederlandse gevangen bij, die in deze stadsstaat, Thailand of Indonesië hun straf uitzaten. In dat verband hoorde hij in september 1992 dat er twee Nederlanders gevangenen zaten wegens drugssmokkel. Van de Nederlandse en Singaporese autoriteiten kreeg hij toestemming om de sociale begeleiding van beiden op zich te nemen. Sindsdien bezocht hij Maria Krol-Hmelak eens in de twee weken en Johannes van Damme wekelijks. Van Damme werd in 1994 ter dood gebracht, Maria Krol werd (onverwacht) vrijgesproken. Het archief bevat allerlei stukken (correspondentie, dagboeken, documentatie etc.) rond beide zaken.

6 6 Bladel, van Aanwijzingen voor de gebruiker Aanwijzingen voor de gebruiker Openbaarheidsbeperkingen OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Volledig beperkt openbaar (A) Beperkingen aan het gebruik BEPERKINGEN AAN HET GEBRUIK Reproductie van originele bescheiden uit dit archief is, behoudens de algemene regels die gelden voor het kopiëren van stukken, niet aan beperkingen onderhevig. Er zijn geen beperkingen krachtens het auteursrecht. Aanvraaginstructie AANVRAAGINSTRUCTIE Openbare archiefstukken kunnen online worden aangevraagd en gereserveerd. U kunt dit ook via de terminals in de studiezaal van het Nationaal Archief doen. Om te kunnen reserveren dient u de volgende stappen te volgen: 1. U maakt een profiel aan op en logt vervolgens in; 2. Via de archiefinventaris (alleen de beschrijvingen met rode nummers) selecteert u het gewenste archiefstuk door op de knop 'Reserveren' te klikken; 3. In het volgende scherm geeft u aan op welke dag u het archiefstuk wilt inzien; 4. Indien u zich bevindt in de studiezaal en een tafelnummer heeft ontvangen kunt u dit nummer vermelden. Als u geen tafelnummer heeft kunt u tafelnummer 777 laten staan; 5. Vervolgens bevestigt u uw reservering door deze te versturen. Citeerinstructie CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Nationaal Archief, Den Haag, Collectie 222 A.L.A. van Bladel, , nummer toegang , inventarisnummer... VERKORT: NL-HaNA, Bladel, van, , inv.nr....

7 Bladel, van 7 Archiefvorming Archiefvorming Geschiedenis van de archiefvormer GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER Levensloop van A.L.A. van Bladel LEVENSLOOP VAN A.L.A. VAN BLADEL Augustinus Lambertus Antonius (Guus) van Bladel werd op 13 september 1931 geboren te Waalwijk. Hij was de oudste uit een gezin van zes kinderen. Zijn vader was bloemist. Na afloop van de Tweede Wereldoorlog ging Guus van Bladel naar de Rooms Katholieke HBS in zijn woonplaats, die hij echter na drie jaar verliet om als vrijwilliger te dienen bij de Koninklijke Marine. Van Bladel kreeg een administratieve functie als schrijver der 1e klasse en hij voer mee op diverse schepen. In 1960 zei Van Bladel de marine vaarwel en ging hij aan de slag bij de Amsterdamsche Ballast Maatschappij. Tegelijkertijd volgde hij in de weekeinden een cursus tot personeelschef bij het Onderwijs Instituut in Culemborg. Nadat Van Bladel deze met succes had afgerond, trad hij als assistent-personeelschef in dienst bij Hoechst Holland in Weert. Vier jaar later kreeg hij bij hetzelfde bedrijf een baan als personeelschef en in 1974 werd hij bevorderd tot chef van de 'Sociale Afdeling'. Inmiddels was Van Bladel ziek geworden. In 1976 belandde hij hierdoor in de WAO en vertrok hij in 1977 op doktersadvies naar Singapore, waar hij diverse malen werd opgenomen in het ziekenhuis. De auteur Gerard van het Reve, die in 1971 bij Van Bladel in Weert was ingetrokken, emigreerde als gevolg hiervan naar Frankrijk. Aanvankelijk wilde Van Bladel slechts tijdelijk in de Aziatische stadsstaat blijven, maar uiteindelijk vestigde hij zich er permanent, omdat dit beter was voor zijn gezondheid. Van Bladel volgde in Singapore verschillende cursussen, die hem opleidden tot hulpverlener en reclasseringsambtenaar (Volunteer After Care Officier en Volunteer Probation Officer). Als vrijwilliger begeleidde hij vervolgens drugverslaafden en ex- gedetineerden. In 1983 werd hij door de Singaporese rechtbank benoemd tot Gazetted Senior Volunteer Probation Officer. Deze functie vervulde hij, totdat hij in mei 2001 naar Maleisië verhuisde. In 1992 werd Van Bladel voor zijn werkzaamheden onderscheiden door de Singaporese regering met The Public Service Medal en in 1995 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Tenslotte heeft hij nog verschillende publicaties op zijn naam staan, waaronder een biografie over Reve en twee boeken over het verblijf van twee Nederlanders in de gevangenis in Singapore en de rechtszaken tegen hen. Relatie tot de stukken RELATIE TOT DE STUKKEN Sinds zijn vestiging in Singapore stond Van Bladel Nederlandse gevangen bij, die in deze stadsstaat, Thailand of Indonesië hun straf uitzaten. In dat verband hoorde hij in september 1992 dat er twee Nederlanders gevangenen zaten wegens drugssmokkel. Van de Nederlandse en Singaporese autoriteiten kreeg hij toestemming om de sociale begeleiding van beiden op zich te nemen. Sindsdien bezocht hij Maria Krol-Hmelak eens in de twee weken en Johannes van Damme wekelijks. Maria Krol was op 19 april 1991 gearresteerd. In de machineonderdelen, die op haar hotelkamer werden gevonden, zat 1,6 kilo heroïne verstopt. Vijf maanden later, op 27 september, werd Johannes van Damme gearresteerd op de luchthaven van Singapore. In de dubbele bodem van zijn koffer was 4,32 kilogram heroïne gevonden. In afwachting van hun proces zaten beide zakenlieden in voorlopige hechtenis. Krol en Van Damme waren voor hun arrestatie beiden woonachtig in

8 8 Bladel, van Nigeria, maar kenden elkaar niet. Voor de twee Nederlanders zag het er niet best uit. Iemand die in het bezit is van 15 gram heroïne of meer wordt door de Singaporese autoriteiten gezien als een drugsdealer, die een halsmisdaad pleegt. Bij bewezen schuld is de rechter wettelijk verplicht om de doodstraf op te leggen. De rechtszaak tegen Maria Krol-Hmelak begon op 17 september De openbare aanklager eiste tegen haar de doodstraf. Zelf pleitte zij onschuldig, maar haar kansen leken niet groot: ze was immers betrapt in het bezit van heroïne en over het algemeen wordt men dan, zoals hiervoor al werd opgemerkt, schuldig bevonden. Volkomen onverwacht sprak de rechter Krol echter vrij. Hij was van mening, dat zij inderdaad niet geweten had van de werkelijke lading die ze vervoerde. Maria Krol kon Singapore als vrij persoon verlaten. Het proces had bij elkaar 29 dagen geduurd. Van Damme had geen geluk. Reeds in april 1993 was hij ter dood veroordeeld. Zijn bewering te zijn misleid door een Nigeriaanse zakenrelatie werd door het hof niet geloofd. Na het vonnis werd Van Damme overgeplaatst naar de dodencel in afwachting van zijn hoger beroep, dat eind november plaatsvond. Volgens het hof kwam er bij de behandeling van zijn zaak geen nieuw, ontkrachtend bewijs te voorschijn en de doodstraf bleef dan ook gehandhaafd. Op 6 mei 1994 diende Van Damme's advocaat vervolgens het gratieverzoek in bij de Singaporese president. De Nederlandse regering steunde het verzoek op humanitaire gronden. Het mocht niet baten, want een maand later werd het verzoek afgewezen. Alle juridische mogelijkheden waren nu verkeken. Ook een brief van koningin Beatrix aan de Singaporese president bracht geen verandering in het vonnis. Op vrijdag 23 september tussen zes en half zeven in de ochtend werd Johannes van Damme opgehangen in de Changi Prison. Geschiedenis van het archiefbeheer GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER Zelf noemde van Bladel de twee archieven een 'goudmijn van informatie', omdat hij alles over de zaken Van Damme en Krol had verzameld en nooit iets weg kon gooien. Beide bestanden bevatten dan ook veel dubbelen. Op 3 april 2002 werd een container met acht verhuisdozen bij het Nationaal Archief afgeleverd. De dozen waren vanuit Maleisië verzonden per diplomatieke post en bevatten de archieven van Guus van Bladel over Van Damme en Krol. Van Bladel heeft beide geschonken aan het Nationaal Archief. Schenking (van een niet overheidsarchief)

9 Bladel, van 9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud en structuur van het archief Selectie en vernietiging SELECTIE EN VERNIETIGING Na opschoning bleef er van beide archieven, die aanvankelijk vijf meter besloegen, nog drie strekkende meter over. Verantwoording van de bewerking VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING De bestanden kwamen redelijk geordend binnen. Van Bladel had een dossierlijst gemaakt, die - ten dele - bruikbaar was voor de onderverdeling van de stukken tijdens de inventarisatie. De archieven over Krol en Van Damme zijn samengevoegd tot één bestand, waarbinnen een onderverdeling is blijven bestaan tussen beide zaken.

10 10 Bladel, van Verwant materiaal Verwant materiaal

11 Bladel, van 11 Beschrijving van de series en archiefbestanddelen B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N I. Stukken betreffende de zaak Johannes van Damme A. Stukken betreffende zijn functie als sociaal raadsman I. STUKKEN BETREFFENDE DE ZAAK JOHANNES VAN DAMME A. STUKKEN BETREFFENDE ZIJN FUNCTIE ALS SOCIAAL RAADSMAN 1-4 Brieven van en aan Van Damme omslagen 1 Brieven aan zakenrelaties, Aantekeningen en brieffragmenten, [1993] 3 Brieven en kaarten van familieleden aan Van Damme en Van Bladel, Brieven en brieffragmenten van Van Damme aan diverse personen, L.M. van Lottum-Van Leeuwen, From source to scourge. Drugs and legislation in Singapore, (Rotterdam 1992), met bijlagen en aantekeningen, pak 6 Verklaringen van Van Damme, [ ] 1 omslag 7 Brieven van de Nederlandse ambassade te Singapore, omslag 8 Stukken betreffende Van Damme's werkzaamheden als informant voor de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), omslag 9 Stukken betreffende het proces van Van Damme, omslag Rapporten over Van Damme's verblijf in de gevangenis, omslagen 10 Bezoekrapporten, Driemaandelijkse sociale rapporten, Correspondentie met personen en instanties, omslagen

12 12 Bladel, van Gevangenisautoriteiten, E. Pereira, advocaat van Van Damme, Media, Van Damme, Ex-echtgenote, A. Prinsen, communicatieadviseur familie Van Damme, Mevrouw C. Kop, purser bij de KLM, Familie en vrienden (fotokopieën), Dagboeken over de zaak Van Damme, , 4 delen dec sep sep feb feb jun aug sep. 26 ('Laatste dagen van zijn leven') 24 Rapporten van agenten van de Amerikaanse Drug Enforcement Administration (DEA) over een Nigeriaans drugskartel en de arrestatie van Van Damme op 27 september 1991, stukken 25 Pas van Van Bladel voor het bezoeken van Van Damme in de gevangenis ('Visiting card'), stuk 26 Plakboek met artikelen over Van Damme, deel 27 Uitgebreide curricula vitae van Van Damme, opgesteld door hemzelf, zijn familie en Van Bladel in verband met de indiening van het gratieverzoek op 6 mei 1994 [ ] 1 omslag 28 Gratieverzoek van Van Damme, met bijlagen en correspondentie, pak Hiervan verschillende versies 29 Rekeningen van voor Van Damme gemaakte onkosten,

13 Bladel, van omslag Correspondentie van Van Damme en Van Bladel met familieleden, omslagen 30 Oudste dochter, Zuster, Echtgenote en pleegzoon, Broer en schoonzuster, Geadresseerde enveloppen van Van Damme aan familie en Vrienden, met aantekeningen van Van Bladel uit , omslag 35 Foto's van de Changi Prison in Singapore, omslag Aantekeningen van Van Bladel, met bijlagen, omslagen 36 jul jul. 18 ('Een week van onheil') 37 jul jul. 25 ('Een week van weerzien') 38 jul aug aug. 2 - aug aug. 9 - aug aug aug. 22 ('Een week van dilemma's') 42 aug aug. 29 ('Koninginne Week') 43 aug sep sep. 6 - sep sep sep sep sep sep sep sep. 23 ('De laatste 12 uren') 50 Concept-samenlevingscontract van Van Damme en zijn echtgenote, met

14 14 Bladel, van bijgevoegde notie, stuk 51 Ongetekend testament van Van Damme, [1994] 1 stuk 52 Stukken betreffende de bemiddeling van koningin Beatrix in de zaak Van Damme, omslag 53 Verzoek van advocaat E. Pereira om de terechtstelling van Van Damme uit te stellen, omslag 54 Afscheidsbrieven van Van Damme aan familie en vrienden, omslag 55 Steunbetuigingen van vrienden aan Van Bladel omstreeks de voltrekking van het vonnis van Van Damme omslag 56 Persverklaringen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de familie naar aanleiding van de executie van Van Damme, stukken 57 Bedankbrieven geschreven aan diverse personen door Van Bladel in opdracht van de echtgenote van Van Damme, omslag 58 Stukken betreffende de overdracht van de nalatenschap van Van Damme aan Van Bladel en aan de familie, omslag 59 Stukken met betrekking tot het optreden van dominee Joop Spoor in de zaak van Johannes van Damme, , pak 60 Correspondentie en artikelen met betrekking tot de benoeming van Van Bladel tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, pak 61 Facturen van diverse firma's voor gemaakte onkosten, 1995, omslag

15 Bladel, van Correspondentie met diverse personen over het artikel 'Van Damme blijft spoken. Sociaal raadsman achtervolgd door Nigeriaanse weduwe van opgehangen heroïnesmokkelaar. Mysterieuze faxen, intimidaties, bezoekjes van CRI-agenten.' van Charles Sanders in de Telegraaf van 6 april 1996, omslag 63 Correspondentie met diverse personen over de artikelen 'Waarom was Beatrix zo laat? Het verhaal van de executie van Van Damme' en 'Van Damme werd geruild voor Maria Krol. Onderhandelen over twee levens' van Jos Slats in Vrij Nederland van 7 en 14 september 1996, omslag 64 Brieven van de National Committee for Goodwill Foundation aan een broer van Van Damme, alsmede correspondentie hierover tussen hem en de Nederlandse overheid, omslag 65 Brief met beschuldigingen van N. Munnickhof gericht tegen Van Bladel, alsmede correspondentie hierover met zijn advocaat, Jos Slats (journalist Vrij Nederland), de NCRV en vrienden, pak 66 Visitekaartjes van en ontvangen door Van Damme, zd. B. Stukken betreffende zijn werkzaamheden als publicist 1 omslag B. STUKKEN BETREFFENDE ZIJN WERKZAAMHEDEN ALS PUBLICIST 67 Documenten en artikelen met betrekking tot Van Damme's arrestatie en zijn verblijf in de gevangenis, pak 68 Stukken betreffende de oprichting van de 'Johannes Foundation', omslag 69 Correspondentie met de 'Johannes Foundation', omslag Correspondentie met de uitgeverij BZZtôh, omslagen, 1 pak 70 Phil Muysson, directeur, Ben Holthuis, ghostwriter, , 1 pak 72 Medewerker afdeling public relations, 1995

16 16 Bladel, van Koos Hageraats, redacteur, Overzichtslijst met voor "Tussenstop Singapore" bruikbare documenten, [1995] 1 omslag 75 Aantekeningen over de zaak Van Damme, [1995] 1 omslag Verschillende conceptversies van "Tussenstop Singapore", delen, 1 omslag, 1 pak 76 Handgeschreven manuscript getiteld "Verloren Leven", [1995], 3 delen 77 Geredigeerde Nederlands- en Engelstalige fragmenten, [1995], 1 omslag 78 Fragmenten van het manuscript, [1995], 1 omslag 79 Manuscript voorzien van commentaar van de uitgever, [1995], 1 deel 80 Geredigeerd ongetiteld manuscript, alsmede een brief van de familie Van Damme bevattende wijzigingsvoorstellen, 1995, 1 pak 81 Proefdruk "Tussenstop Singapore", [1995], 1 deel 82 Singaporees registratieformulier voor buitenlandse bezoekers, gebruikt voor de boekomslag, [1995] 1 stuk 83 Guus van Bladel, Tussenstop Singapore. De zaak Johannes van Damme ('s- Gravenhage 1995), deel 84 Losbladige agenda met betrekking tot de presentatie van het boek 1995 sep okt. 8 1 omslag 85 Correspondentie met F.W. Kist, grootmeester van Hare Majesteit de Koningin, betreffende het aanbieden van het eerste exemplaar van "Tussenstop Singaopore", omslag 86 Artikelen en recensies over "Tussenstop Singapore", pak 87 Correspondentie over en reacties op "Tussenstop Singapore",

17 Bladel, van pak 88 Foto's van signeersessies, interviews en televisieopnamen, zd. 89 Systeemkaartjes met adressen en aantekeningen, zd. 90 Gekopieerde visitekaartjes van pers en andere instellingen, zd. C. Overige activiteiten 1 omslag 1 omslag 1 omslag C. OVERIGE ACTIVITEITEN 91 Correspondentie met de acteur Henk van Ulsen over een door hem te schrijven monoloog over de zaak Van Damme, omslag 92 Stukken betreffende de verfilming van de zaak Van Damme, omslag 93 Artikel van Van Bladel in de column 'Hollands Dagboek' van de NRC, met aantekeningen en Engelse vertaling, omslag 94 Correspondentie met Adri Vermaat, journalist van het dagblad Trouw, alsmede artikelen van zijn hand over drugsgebruik, omslag 95 Doctoraalscriptie 'De zaak Van Damme. Afschrikking voor drugssmokkel?' (Kaatsheuvel 1995) van Mieke van der Biezen, met hierover gevoerde correspondentie als bijlage, pak 96 Correspondentie en artikelen over de Nigeriaanse maffia en de betrokkenheid van Van Damme's echtgenote hierbij, omslag 97 Correspondentie met de redactie van het televisieprogramma 'De Stoel' van de NCRV, alsmede aankondigingen in de pers hiervan en reacties op de uitzending, omslag Vier afleveringen van Vrij Nederland met daarin artikelen van Jos Slats over Van Damme,

18 18 Bladel, van , omslagen sep sep sep jun. 13

19 Bladel, van 19 II. Stukken betreffende de zaak Maria Krol-Hmelak A. Stukken betreffende zijn functie als sociaal raadsman II. STUKKEN BETREFFENDE DE ZAAK MARIA KROL-HMELAK A. STUKKEN BETREFFENDE ZIJN FUNCTIE ALS SOCIAAL RAADSMAN Dagboeken over de zaak Krol-Hmelak, delen dec sep sep.12 - dec Correspondentie met ambassade en Singaporese gevangenisautoriteiten, omslag 105 Curriculum vitae van Krol-Hmelak, alsmede een petitie van haar zoon en haar adoptiedochter gericht aan de Singaporese president, waarin het leven van Krol- Hmelak van voor haar arrestatie wordt geschetst, omslag 106 Aantekeningen, conceptbrieven en recepten van Krol-Hmelak, [1993] 1 omslag 107 Rekeningen van voor Krol-Hmelak gemaakte onkosten, omslag 108 Correspondentie met W. Reusen, coördinator buitenland voor de Nederlandse Federatie van Reclasseringsinstellingen, omslag 109 Artikelen over de rechtszaak en de vrijlating van Krol-Hmelak, omslag 110 Artikelen over de vrijspraak van Krol-Hmelak, omslag 111 Foto's van Krol-Hmelak bij haar terugkeer naar Nederland, [1993] 1 omslag Brieven aan F. en H. Kardinaal, vrienden van Van Bladel, over de zaak Krol omslagen Hierin ook stukken met betrekking tot de zaak Van Damme feb. - jul nov jul.

20 20 Bladel, van Correspondentie met en aantekeningen over personen en instanties, omslagen 114 Nederlandse ambassade in Singapore, over de terugkeer van Krol- Hmelak naar Nederland, Media, Krol-Hmelak, over een door haar gegeven interview, Aantekeningen over de zaak Krol-Hmelak, met documentatie, omslag Bezoekrapporten en documentatie over Krol-Hmelaks verblijf in de gevangenis, delen jan. 5 - aug sep okt okt aug Documenten met betrekking tot de zaak Krol-Hmelak, pak 122 Brief van Krol-Hmelak aan de Singaporese president met het verzoek om clementie voor Johannes van Dammne, stuk 123 Correspondentie over een Duits televisieoptreden van Krol-Hmelak, omslag 124 Correspondentie en artikel over het optreden van de adoptiedochter van Krol in het KRO-programma Spoorloos, inzake het opsporen van haar biologische vader, omslag B. Stukken betreffende zijn werkzaamheden als publicist B. STUKKEN BETREFFENDE ZIJN WERKZAAMHEDEN ALS PUBLICIST Tijdens het schrijven van het boek over de zaak Krol hanteert Van Bladel verschillende werktitels 125 Correspondentie met Krol-Hmelak, uitgever en media over het manuscript "Verloren Jaren", omslag Verschillende concepten van de Engelse vertaling van "Vrouwengevangenis Singapore" met uiteenlopende werktitels [ ] 5 pakken 126 Versies van het eerste gedeelte getiteld Part 1: Remand

21 Bladel, van Versies van het tweede gedeelte getiteld Part 2: The Trial, Part 2: In the dock of Part 2: On trial in the High Court 128 Versie van het derde gedeelte getiteld Part 3: Aftermath 129 Complete versie, met de aantekening 'Final reading' 130 Complete versie getiteld "Singapore Johnson-Krol drug Trial", met de aantekening 'Final manuscript' 131 Ongecorrigeerd manuscript getiteld "Verloren Jaren. De Johnson / Krol rechtszaak in Singapore", deel 132 Correspondentie met en rekeningen van het vertaalbureau Euroconnection, omslag 133 Correspondentie en aantekeningen over uitgave en redactie van "Vrouwengevangenis Singapore", 1994, omslag 134 Correspondentie over een reis naar Hongkong in verband met de mogelijke verfilming van "Vrouwengevangenis Singapore", omslag 135 Aantekeningen en artikelen over de zaak Flor Contemplacion (medegevangene van Krol), pak 136 Brief van Tan Kok Eng (Times Editions Pte Ltd) aan P. Suppiah over een nog door David Miller te schrijven boek over de zaak Krol-Hmelak, met bijlagen, 1995, 1 omslag Verschillende geredigeerde concepten van "Vrouwengevangenis Singapore" met uiteenlopende werktitels, [1995, 1997] 9 omslagen 137 Handgeschreven manuscript getiteld "In de wachtkamer van de hel", met documentatie 138 Complete versie ('Eind versie, maar nog niet 100 % gecorrigeerd') 139 Versie van het eerste hoofdstuk 140 Versie van de eerste twee hoofdstukken 141 Versie van het derde hoofdstuk

22 22 Bladel, van Complete versie met begeleidende brieven 143 Complete versie 144 Complete versie met ingesloten brieven 145 Ongetitelde Nederlandse en Engelstalige fragmenten 146 Reacties van diverse personen op het manuscript van "Vrouwengevangenis Singapore", omslag 147 Conceptcontracten met uitgeverij Van Buuren over een te schrijven boek met als werktitel "Verloren jaren / Krol manuscript", met begeleidende brief, omslag 148 Guus van Bladel, Vrouwengevangenis Singapore. Verloren jaren, verloren levens. De zaak Maria Krol (Weert 1997), deel 149 Brief van R.E. Redrup aan Krol's advocaat, P. Suppiah met bijlage, inzake de Engelse vertaling van "Vrouwengevangenis Singapore", stuk 150 Correspondentie met de redactie van de ADB-Newsbrief, omslag 151 Foto en negatieven van een bezoek aan de familie van Krol in Nederland, zd. 1 stuk

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.08.45

Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Nummer archiefinventaris: 2.08.45 Inventaris van het archief van de Beheerder van Nederlandsche Eigendommen later Afdeling Beheer van Nederlandsche Eigendommen ressorterend onder het bureau van de Financiële

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957

Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), 1956-1957 Nummer archiefinventaris: 2.06.039.06 Inventaris van het archief van het Ministerie van Economische Zaken: Bureau Aardolieprodukten (Suez-crisis), Auteur: CAB-EZ Nationaal Archief, Den Haag 1965 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.02.17. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 1995. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.02.17 Inventaris van de archieven van de Buitengewone Algemene Rekenkamer te Londen, 1941-1946; de Accountant-Generaal van de Nederlandse Regering, 1942-1952; de Gouvernements-Accountantsdienst

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946

Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Nummer archiefinventaris: 2.14.12 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te Londen, 1940-1946 Auteur: F.G.A.H.H. van Abeelen Nationaal Archief, Den Haag 1969

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980

Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Nummer archiefinventaris: 2.09.69 Inventaris van het archief van het Ministerie van Justitie: Lettergroep Verzoeken om Recht (bijzondere onderwerpen), 1949-1980 Auteur: CAS 736 Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976

Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Nummer archiefinventaris: 3.20.74.01 Inventaris van het archief van de uitvinder F.B.A. Prinsen, 1919-1976 Auteur: H.W. Dokkum, A. Meddens, A. Versteege, H.J.Ph.G. Kaajan Nationaal Archief, Den Haag 1983

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987

Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Nummer archiefinventaris: 2.05.323 Inventaris van het archief van de Nationale Adviesraad voor Ontwikkelingssamenwerking (NAR), (1962) 1964-1987 Auteur: CAS 1257 Nationaal Archief, Den Haag 2009 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.11.26

Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Nummer archiefinventaris: 2.11.26 Inventaris van het archief van het Ministerie van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening: Regeringscommissariaat voor de Buitenlandse Agrarische Aangelegenheden (ReCoBAA),

Nadere informatie

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M.

3.20.76. Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979. Nummer archiefinventaris: Auteur: G.M. Nummer archiefinventaris: Inventaris van het archief van de familie Del Court van Krimpen, (1506) 1611-1979 Auteur: G.M. van Aalst Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994

Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Nummer archiefinventaris: 2.13.182 Inventaris van het archief van de Legerraad, 1945-1994 Auteur: J.C.D. de l'ecluse Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06. Auteur: H.H. Jongbloed, H.E.M. Mettes. Nationaal Archief, Den Haag 1993. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.13.62.06 Inventaris van het archief van de Inspecteur(- Generaal) van de Geneeskundige Dienst der Landen Zeemacht en daarbij gedeponeerde archieven, 1814-1940 (1950) Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970

Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Nummer archiefinventaris: 2.20.11 Inventaris van het archief van de Deli Spoorwegmaatschappij (DSM), 1883-1970 Auteur: J.W.T. van het Hekke Nationaal Archief, Den Haag 1975 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975

Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Nummer archiefinventaris: 2.06.113 Inventaris van het archief van de Directie Financiering en Deelnemingen van het Ministerie van Economische Zaken, (1946) 1950-1975 Auteur: CAS 2081 Nationaal Archief,

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190

Rapport. Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 Rapport Datum: 27 mei 1998 Rapportnummer: 1998/190 2 Klacht Op 6 augustus 1996 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift, gedateerd 24 juli 1996, van de heer S. te Soest met een klacht over een

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin maart 2007 Interview met Bob Vink Column van Alexander de Nerée Amsterdam-Dakar Challenge 2006 Interview met mr. G.G. van Erp Taalman Kip-Nieuwenkamp De genuanceerdheid van voormalig

Nadere informatie

Samenvatting collectieplan

Samenvatting collectieplan Samenvatting collectieplan 2012-2016 Over dit document -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 2. Collectieprofiel----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland

nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Ik Dit is vóél de title me van Nederlander een nieuwe brochure Belemmeringen bij naturalisatie voor volwassenen en kinderen met een pardonvergunning Vluchtelingen en Nieuwkomers Zuid-Gelderland Inhoud

Nadere informatie

Als terugkeer niet mogelijk is

Als terugkeer niet mogelijk is Als terugkeer niet mogelijk is Over beleid en praktijk van buitenschuld Inhoud Inleiding 3 Visie op buitenschuld 4 Conclusie en aanbevelingen 7 Verhalen uit de praktijk 8 Burundi accepteert alleen een

Nadere informatie

Administratieve (over)last voor burgers

Administratieve (over)last voor burgers verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie Rapportage verzamelen, bewerken, registreren, bewaren en ter beschikking stellen van informatie verzamelen, bewerken,

Nadere informatie

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598

Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Kinderombudsman de klacht over IND gegrond. Datum: 12 januari 2015 Nummer: KOM001/2015 EVL 2012/00598 Rapport Naar aanleiding van een klacht over de IND inzake gezinshereniging van Somalische moeder met haar Somalische kinderen destijds verblijvend in Jemen Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht

Nadere informatie

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A

14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE. Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A 14-297A ECLI:NL:TADRAMS:2015:37 RAAD VAN DISCIPLINE Beslissing in de zaak onder nummer van: 14-297A Beslissing van 17 februari 2015 in de zaak 14-297A en 298A naar aanleiding van het bezwaar van: de deken

Nadere informatie

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag

Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie (RKD), Den Haag Omstreden bezit. Over de herkomst van twee werken van Jan Toorop in het Museum Boymans: het schilderij De Theems (1885) en de tekening Godsvertrouwen (1907) Anita Hopmans Rijksbureau voor Kunsthistorische

Nadere informatie

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER

CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER Concept d.d. 16 augustus 2010 1 CONCEPT RICHTLIJNEN VOOR KERKELIJK ARCHIEFBEHEER bestemd voor archiefvormers en archiefbeheerders in kerkelijke gemeenten Uitgave van de Commissie tot registratie van protestantse

Nadere informatie

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk

Informatiemap. Afdeling Samenleving. Team Werk en Inkomen. Gemeente Katwijk Informatiemap Afdeling Samenleving Team Werk en Inkomen Gemeente Katwijk 2015 uitgave: gemeente Katwijk 2 Geachte heer of mevrouw, U kunt op dit moment (tijdelijk) niet zelf in uw inkomsten voorzien. Daarom

Nadere informatie

amsterdams balie bulletin

amsterdams balie bulletin amsterdams balie bulletin juni 2007 De advocatuur in oorlogstijd Justitia 2007 Borrelen bij Stibbe Op missie naar Kabul Interview met prof. mr. J.E.M. Polak Van Partner-Advocaat naar Staatsraad juni 2007

Nadere informatie

NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije

NEDERLAND TURKIJE. Benelux International Claim Services. Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije NEDERLAND TURKIJE BULGARIJE GRIEKENLAND MAROKKO POLEN ROEMENIË Benelux International Claim Services Handleiding bij verkeersongevallen in Turkije Istanbul, 2005 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 4 2. BENELUX...

Nadere informatie

Advocatuur Wetswijzigingen

Advocatuur Wetswijzigingen Advocatuur In deze rubriek geeft Niels van der Laan een overzicht van relevante (op handen zijnde) wetswijziging opdat deze hopelijk niemand zullen ontgaan. Tevens gaat hij in op de huidige stand van zaken

Nadere informatie

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015

betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 nummer: 14/3242/GV (eindbeslissing) betreft: [klager] datum: 19 mei 2015 De beroepscommissie als bedoeld in artikel 73, eerste lid, van de Penitentiaire beginselenwet (Pbw) heeft kennisgenomen van een

Nadere informatie