Het werkt! Helpt het ook?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het werkt! Helpt het ook?"

Transcriptie

1 Verklarend, pragmatisch en economisch onderzoek Wilbert van den Hout Medische Besliskunde, LUMC Het werkt! Helpt het ook?

2 Spectrum van onderzoek Verklarend pathofysiologisch Pragmatisch & Economisch Pre-klinisch Fase I veiligheid farmacokinetiek Fase II dosering Fase III Efficacy Fase IV Postmarketing Laboratorium Patiënt Maatschappij

3 Spectrum van onderzoek Verklarend onderzoek Hoe werkt het? Pragmatisch onderzoek Helpt het?

4 Spectrum van onderzoek Verklarend onderzoek Hoe werkt het? Pragmatisch onderzoek Helpt het? Gezondheidseconomisch onderzoek Helpt het genoeg om de kosten te rechtvaardigen?

5 Bijvoorbeeld: Probiotica Lange onderzoekscascade Wat doen bacteriën in de darmen? Hangt darmflora samen met gezondheid?... Zijn probiotica met goede bacteriën te produceren? Wat doen probiotica in de darmen?... Helpt het slikken van probiotica? Verhoogde sterfte bij patiënten met ernstige alvleesklierontsteking

6 Interne en externe validiteit Interne validiteit = interpreteerbaarheid van de resultaten binnen het onderzoek Aantoonbare causaliteit Geen alternatieve verklaringen Geen toeval: voldoende steekproefomvang Externe validiteit = generaliseerbaarheid van de resultaten naar de dagelijkse praktijk Alleen relevant indien intern valide Onderzoek zoveel mogelijk conform dagelijkse praktijk Effectiveness ipv efficacy (doeltreffendheid ipv werkzaamheid)

7 Statistische efficiëntie Als de uitkomst in groepen meer overlapt (ceteris paribus), dan is een grotere steekproefomvang nodig om een statistisch significant verschil te kunnen aantonen: Als de groepen gemiddeld minder van elkaar verschillen (kleinere ) Als de groepen een grotere spreiding hebben (grotere ) Meer overlap is dus slecht voor de interne validiteit: Er kunnen minder significante conclusies worden getrokken Hier is wel voor te corrigeren door grotere steekproef te nemen Effectiviteit

8 Verklarend versus pragmatisch onderzoeksdesign Zeven aspecten van onderzoeksdesign: 1. Keuze van behandelingen 2. Keuze van patiëntengroep 3. Blindering 4. Controlegroep 5. Analyse 6. Uitkomstmaten 7. Meetmomenten

9 1. Keuze van behandelingen Verklarend onderzoek 1. Nieuwe behandeling placebo of niets doen 2. Controle op correcte uitvoering arts en compliance patiënt Pragmatisch onderzoek 1. Nieuw beleid usual care (dus minder verschil) 2. Geen controle op uitvoering en compliance (dus meer spreiding) Meer overlap, dus slechtere interne validiteit Meer dagelijkse praktijk, dus betere externe validiteit Placebo Usual care Nieuw beleid Nieuwe behandeling Effectiviteit

10 2. Keuze van patiëntengroep Verklarend onderzoek: nadruk op interne validiteit Homogene populatie met grootst verwachte effect Strikte inclusiecriteria Gezonde niet-rokende 35 jarige mannen Elimineert alternatieve verklaring voor eventueel verschil Minder variatie, dus grotere statistische efficiëntie Pragmatisch onderzoek: ook externe validiteit Dagelijkse heterogene patiënten populatie 75 jarigen met medicatie en co-morbiditeit

11 3. Blindering Verklarend onderzoek: nadruk op interne validiteit Idealiter dubbelblind Effect niet beïnvloed door kennis van de behandeling Elimineert alternatieve verklaring voor eventueel verschil Pragmatisch onderzoek: ook externe validiteit Meestal niet blind Vaak onmogelijk voor niet-medicamenteuze behandeling Vaak onwenselijk voor pragmatische vraagstelling In de praktijk hebben patiënt en arts ook kennis van behandeling Aversie, belasting, compliance, placebo effect, zijn allemaal onderdeel van het behandeleffect Soms metingen door geblindeerde waarnemer

12 4. Controlegroep Nieuwe behandeling Controlegroep

13 4. Controlegroep Manieren om groepen te selecteren Cohorten, cross-sectioneel, case-control, voor-na meting, cross-over design, om-en-om, randomisatie,... Groepen vergelijkbaar? Cross-sectioneel, cohorten, case-control designs De gekozen behandeling is bewust geselecteerd Voor-na meting design Met de tijd kan er meer veranderd zijn Cross-over design Volgorde kan effectiviteit beïnvloeden Alleen voor chronische aandoening met kortwerkende behandeling Toewijzing om-en-om Behandeling voorspelbaar: mogelijk verschillende inclusiecriteria Randomisatie

14 4. Controlegroep Nieuwe behandeling Controlegroep Inclusie in de studie

15 4. Controlegroep Randomisatie Eerst inclusie, daarna toewijzing van behandeling Groepen komen uit dezelfde bronpopulatie causaliteit Essentieel voor interne validiteit Doorbreekt de link met alle confounders Beter voorkómen van confounding dan corrigeren in de analyse Causaal verband met de randomisatie Niet per se direct effect van de primaire behandeling Belangrijk voor verklarend én pragmatisch onderzoek Randomisatie Inkomen Probiotica? Gezondheid

16 4. Controlegroep Randomisatie heeft ook nadelen Geen garantie tegen toevalsverschillen Maar toeval wel analyseerbaar met standaard statistiek Traag en duur Beschikbare retrospectieve data niet randomiseerbaar Kan slecht zijn voor externe validiteit???

17 4. Controlegroep Randomisatie heeft ook nadelen Geen garantie tegen toevalsverschillen Maar toeval wel analyseerbaar met standaard statistiek Traag en duur Beschikbare retrospectieve data niet randomiseerbaar Kan slecht zijn voor externe validiteit Informed consent nodig Meer bewust van onderzoek Meer bewust van alternatief Vervuiling behandelingen mogelijk selectieve inclusie invloed op compliance invloed op rapportage behandelaar neemt elementen van de experimentele behandeling op in de controlegroep

18 4. Controlegroep Verschillende vormen van randomisatie: 1. Individueel Groepsgroottes kunnen toevallig verschillen Groepseigenschappen kunnen toevallig verschillen 2. In gepermuteerde blokken Bijvoorbeeld in blokken van 2: 0,1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, Grotere blokken om voorspelbaarheid te voorkomen 3. Gestratificeerde blokrandomisatie Aparte randomisatielijst, afhankelijk van prognostische factoren Bijvoorbeeld voor mannen/vrouwen, hoog/laag risico 4. Minimisatie Grotere kans voor toewijzing die de groepen vergelijkbaarder maakt Bijvoorbeeld man toewijzen aan de groep met de minste mannen 5. Clusterrandomisatie

19 4. Controlegroep Pragmatisch alternatief: cluster-randomisatie Randomisatie aan het begin van de studie Per arts, per huisartsenpraktijk, per regio, per... Alle patiënten binnen een cluster hetzelfde beleid Goed voor externe validiteit Voorkomt vervuiling van behandelingen van patiënten binnen eenzelfde cluster Slecht voor interne validiteit??? Interventie n=50 Arts 1 n=9 Arts 4 n=20 Arts 3 n=11 Arts 8 n=10 Controle n=50 Arts 2 n=12 Arts 6 n=24 Arts 5 n=6 Arts 7 n=8

20 4. Controlegroep Pragmatisch alternatief: cluster-randomisatie Randomisatie aan het begin van de studie Per arts, per huisartsenpraktijk, per regio, per... Alle patiënten binnen een cluster hetzelfde beleid Goed voor externe validiteit Voorkomt vervuiling van behandelingen van patiënten binnen eenzelfde cluster Slecht voor interne validiteit Meer clusters nodig door variatie tussen artsen die niet uit middelt Interventie n=50 Arts 1 n=9 Arts 4 n=20 Arts 3 n=11 Arts 8 n=10 Voorspelbaarheid als de loting bekend is vóór inclusie: mogelijk verschillende inclusiecriteria per cluster Terwijl vergelijkbaarheid juist de reden is voor randomisatie Controle n=50 Arts 2 n=12 Arts 6 n=24 Arts 5 n=6 Arts 7 n=8

21 5. Analyse: PP, AT en ITT Verklarend onderzoek: PP en AT Evaluatie van behandeling, met correcte uitvoering en compliance PP = Per-Protocol analyse Exclusie van protocol violations (behandeling of inclusie criteria) AT = As-Treated analyse Groepering volgens behandeling, ongeacht randomisatie Minder exclusies dan bij PP analyse Pragmatisch onderzoek: ITT Evaluatie van beleid, inclusief alle fouten en variatie ITT = Intention-To-Treat analyse Evaluatie volgens randomisatiegroep, zonder exclusies

22 5. Analyse: PP, AT en ITT Daadwerkelijke behandeling Conform randomisatie De alternatieve behandeling Geen van beide Gerandomiseerde behandeling A B A 1 B 1 A 2 B 2 A 3 B 3 Intention-To-Treat analyse: A 1 & A 2 & A 3 versus B 1 & B 2 & B 3 Per-Protocol analyse: A 1 versus B 1 As-treated analyse: A 1 & B 2 versus B 1 & A 2

23 5. Analyse: PP, AT en ITT ITT beter voor externe validiteit Evaluatie van beleid Inclusief alle fouten en variatie Maar gemengd effect op interne validiteit Groepen blijven vergelijkbaar samengesteld Essentieel voor interne validiteit Discrepantie tussen randomisatie en primaire behandeling Minder verschil tussen de groepen, met meer variatie Door vermenging met onduidelijke groep Verlies aan statistische efficiëntie

24 6. Uitkomstmaten: pragmatisch Helpt het? Uitkomstmaten voor ziektelast 1. Ongemak Lichamelijk 2. Beperkingen Kwaliteit van Leven Psychisch 3. Bijwerkingen Sociaal 4. Sterfte 5. Kosten Meten van ziektelast Bij patiënten, subjectief, langere termijn Veelal met vragenlijsten: Ziektespecifieke vragenlijsten Generieke kwaliteit-van-leven vragenlijsten (zoals SF-36)

25 6. Uitkomstmaten: verklarend Intermediaire (surrogaat, proxy, biomarker) uitkomstmaten Cholesterol, hormonen, bloeddruk, botdichtheid, aantal met screening gevonden tumoren, Vooral relevant in vroege stadia van onderzoek Veronderstelde relatie met ziektelast Voordelen Gevoeliger voor verschil tussen behandelingen Sluit aan bij aangrijpingspunt van behandeling Minder beïnvloed door allerlei (subjectieve) factoren Statistisch efficiënter, makkelijker, objectiever, korte termijn, Nadeel Gevaar dat relatie met ziektelast toch ontbreekt (HDL, hormonen, ) Gevaar onverwachte (nadelige) effecten te missen

26 Verklarend onderzoek Pragmatisch onderzoek Hoe werkt het? Interne validiteit Experimentele setting Werkzaamheid (efficacy) Evaluatie van behandeling Vergeleken met placebo Controle op correcte uitvoering Controle op compliance Homogene patiëntengroep Blindering Experimenteel of randomisatie Per-protocol, As-Treated Kortere termijn Intermediaire uitkomstmaten Helpt het de patiënt? Interne & externe validiteit Dagelijkse praktijk Doeltreffendheid (effectiveness) Evaluatie van beleid Vergeleken met usual care Geen controle op correctheid Geen controle op compliance Heterogene patiëntengroep Geen blindering (Cluster) Randomisatie Intention-to-treat analyse Langere termijn Ziektelast

27 6. Uitkomstmaten: economisch Economisch onderzoek is pragmatisch onderzoek Helpt het genoeg om de kosten te rechtvaardigen? Kwantificeren van maatschappelijke ziektelast Kosten per QALY Kosten: perspectief bepaalt welke kosten meetellen Medisch perspectief Primaire interventie Korte en lange termijn effect op andere medische zorg Maatschappelijk perspectief Omvat medisch perspectief Patiëntkosten, reis- en tijdkosten, mantelzorg, Arbeidskosten: verzuim, arbeidsongeschiktheid,... Ziekenhuisperspectief, afdelingsperspectief, verzekeraar,

28 6. Uitkomstmaten: economisch Effectiviteit: idealiter gemeten met QALYs Utiliteit = waardering voor kwaliteit van leven (0% tot 100%) QALYs = oppervlakte onder de utiliteitscurve = waarde van kwaliteit van leven & lengte van leven 100% - 5 QALYs - 10 QALYs Utiliteit = 65 QALYs 0%

29 6. Uitkomstmaten: economisch Kosten per QALY meet ziektelast: 1. Ongemak 2. Beperkingen 3. Bijwerkingen 4. Sterfte 5. Kosten KvL & Utiliteit QALYs Kosten per QALY

30 7. Meetmomenten Verklarend onderzoek Meten op moment van maximaal verwacht verschil in effect Intermediaire uitkomstmaten: kortere termijn Meten is weten veel meten Pragmatisch niet-economisch onderzoek Meten op moment van maximaal verwacht verschil in effect Ziektelast uitkomstmaten: langere termijn Meten is beïnvloeden niet te vaak meten

31 7. Meetmomenten Economisch onderzoek Langer baat = meer waard Winst = oppervlakte tussen de curves Analyse niet op één bepaald moment maar over hele periode Niet te vaak meten, maar wel vaak genoeg 100% Nieuw beleid Utiliteit 80% 60% 40% 20% 0% Usual care Weken

32 SCIATICA trial Pragmatische onderzoeksvragen Klinisch: wat is beste moment van opereren? Economisch: is vroeg opereren z n geld waard? Keuze van behandeling Beleid nu opereren operatie 6 maanden uitstellen dus niet: wel opereren niet opereren Mogelijkheid van operatie bij ernstige/toenemende pijn

33 SCIATICA trial Patiëntengroep 6 tot 12 weken rugklachten door MRI bevestigde hernia Randomisatie van patiënten Ongeblindeerd Beoordeling van MRI wel geblindeerd Intention-to-treat Ondanks operaties in conservatieve groep Pragmatisch gezien geen probleem Verklarend gezien zijn het cross-overs Meetmomenten In begin vaker, vanwege effect operatie Na 0, 2, 4, 8, 12, 26, 39, 52 weken

34 SCIATICA trial Intermediaire uitkomstmaten MRI bij baseline: nodig voor zorg, dus ook pragmatisch MRI na een jaar: niet nodig voor zorg, dus enkel verklarend Ziektelast Roland Disability Schaal (vragenlijst) Beenpijn en Rugpijn (VAS) Ervaren herstel (Likert schaal) Economische evaluatie Maatschappelijke utiliteit: EuroQol en SF-36 Individuele utiliteit: VAS Kostendagboek: zorggebruik en arbeidsverzuim

35 SCIATICA trial EuroQol Utiliteit 100% 80% 60% 40% 0,77 QALYs 0,73 QALYs 20% 0% Vroege operatie Afwachtend beleid Weken sinds randomisatie

36 SCIATICA trial Resultaten ziektelast Operatie geeft sneller herstel, maar na een jaar geen verschil 96% versus 40% geopereerd Economische evaluatie QALY verschil 0,04 Kostenverschil vanuit medisch perspectief Vooral verschil operatiekosten: / 0,04 = per QALY Kostenverschil vanuit maatschappelijk perspectief Kostenbesparend, door minder ziekteverzuim Verklarende vragen blijven Interpretatie van MRI onduidelijk

37 Samengevat Het optimale design hangt af van de onderzoeksvraag Hoe werkt het? Verklarend onderzoek Intermediaire uitkomstmaten met gecontroleerde omstandigheden Interne validiteit Helpt het de patiënt? Pragmatisch onderzoek Ziektelast uitkomstmaten in de dagelijkse praktijk Balans tussen interne en externe validiteit Is het z n geld waard? Economisch onderzoek (is ook pragmatisch) Kosten per QALY

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien

Geneesmiddelen met een therapeutische minderwaarde ten opzichte van andere in het pakket opgenomen behandelmogelijkheden. Hiervan is sprake indien Criteria voor beoordeling therapeutische waarde 1. Inleiding De Wetenschappelijke Adviesraad (WAR) beoordeelt geneesmiddelen met een tweeledig doel. Enerzijds is dat het geven van een duidelijke plaatsbepaling

Nadere informatie

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden

Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Wetenschappelijke onderzoeksmethoden Dit document beschrijft hoe wetenschappelijk onderzoek in het algemeen wordt uitgevoerd en op welke aspecten het Kennisplatform let bij de interpretatie van onderzoeksresultaten.

Nadere informatie

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten

Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Klinisch Kankeronderzoek: Alles wat je moet weten Een brochure voor patiënten met kanker The future of cancer therapy V o o r w o o r d Inhoudstafel Klinische Studies: Alles wat u moet weten DE EORTC en

Nadere informatie

Routine Outcome Monitoring

Routine Outcome Monitoring Routine Outcome Monitoring Edwin de Beurs en Paul Emmelkamp 4 4.1 Inleiding In een boek over mislukkingen in de psychotherapie mag een beschrijving van Routine Outcome Monitoring (rom) niet ontbreken.

Nadere informatie

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk

Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk Handleiding Vragenlijst over Ziekte en Werk De integrale kosten per nieuwe hoofd-halstumorpatiënt, van diagnose van de primaire tumor tot 10 jaar follow-up, inclusief de kosten voor een eventuele recidiefbehandeling.

Nadere informatie

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK]

[PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] 2012-2013 Hogeschool Arnhem en Nijmegen Robert-jan Greup [PROFESSIONEEL HANDELEN & ONDERZOEK] Samenvatting van onderzoeksmethode voor sportstudies. Inhoud Wat is onderzoek?... 2 De definitie van onderzoek...

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement vanuit het perspectief van mensen met astma of COPD D. Baan M. Heijmans P. Spreeuwenberg M.

Nadere informatie

Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek

Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek Effectiviteit in praktijkgericht onderzoek OP ZOEK NAAR ALTERNATIEVEN VOOR DE RANDOMIZED CONTROLLED TRIAL (RCT) In het tijdperk van evidence-based practice (EBP) lijkt weinig twijfel te bestaan over het

Nadere informatie

Basisboek methoden en technieken

Basisboek methoden en technieken Basisboek methoden en technieken Deel 2 van 3 : Hoofdstuk 4 t/m 7 Ook verkrijgbaar : Deel 1 : Hoofdstuk 1 tot en met 3 Ook verkrijgbaar : Deel 3 : Hoofdstuk 8 tot en met 12 Bronvermelding: Titel: Basisboek

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur

Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur 1 Tijd, Kwaliteit en Kenmerken Bedrijfsarts in het bedrijfgeneeskundig spreekuur Diemen Onderzoeksverslag van een exploratief onderzoek, verricht van maart tot juli 2006 bij Commit Diemen, Alkmaar en Haarlem

Nadere informatie

Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer

Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer Achtergrondstudie Het pakketprincipe kosteneffectiviteit achtergrondstudie ten behoeve van de appraisal fase in pakketbeheer Publicatienummer 291 Uitgave College voor zorgverzekeringen Postbus 320 1110

Nadere informatie

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden

VAN ZIEKMELDING TOT WAO. Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden VAN ZIEKMELDING TOT WAO Onderzoek onder werknemers die in 2001 voor de poort van de WAO stonden Januari 2002 ir Carla G.L. van Deursen (AStri) drs Cathelijne L. van der Burg (AStri) met medewerking van:

Nadere informatie

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid

Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid j10 Onderzoek binnen de psychologie van arbeid en gezondheid Arnold Bakker, Toon Taris en Jan de Jonge j 10.1 Inleiding De afgelopen decennia zijn er talloze studies verricht naar de relatie tussen arbeid

Nadere informatie

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon

Medischwetenschappelijk onderzoek. Algemene informatie voor de proefpersoon Medischwetenschappelijk onderzoek Algemene informatie voor de proefpersoon Inhoud Inleiding 3 Medisch-wetenschappelijk onderzoek 4 Wat is medisch-wetenschappelijk onderzoek? Wat zijn proefpersonen? Hoe

Nadere informatie

Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden?

Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden? Sociaal-economische status in vereveningsmodel zorgverzekeraars: wat zijn de mogelijkheden? Amsterdam, 20 maart 2006 Onderzoek in opdracht van het ministerie van VWS Sociaal-economische status in vereveningsmodel

Nadere informatie

Bijlage 9 Bewijstabellen behandeling

Bijlage 9 Bewijstabellen behandeling Bijlage 9 Bewijstabellen behandeling Toelichting Voor de volledige literatuurbeschrijvingen van de bronnen, zie Literatuur bij deel 3. Uitleg over classificatie van onderzoek (A1, A2, B, C of D) vindt

Nadere informatie

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) :

Wat is onderzoek? Bronvermelding. Druk : Auteur : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? Bronvermelding Titel : Druk : Auteur : Uitgever : ISBN (boek) : Aantal hoofdstukken (boek) : Aantal pagina s (boek) : Wat is onderzoek? 4 Boom Lemma uitgevers 9789059316713 11 405 De

Nadere informatie

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen

Zorg voor Uitkomst. Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen Zorg voor Uitkomst Uitkomstindicatoren voor kanker Resultaten Santeon ziekenhuizen 2014 Ik vind het mooi dat bij Zorg voor Uitkomst gekeken wordt naar de kwaliteit van leven van een patiënt. Toen ik voor

Nadere informatie

Kosteneffectiviteit van een zich snel verspreidende verpleegkundige interventie voor zorgafhankelijke patiënten

Kosteneffectiviteit van een zich snel verspreidende verpleegkundige interventie voor zorgafhankelijke patiënten Wassen Zonder Water Kosteneffectiviteit van een zich snel verspreidende verpleegkundige interventie voor zorgafhankelijke patiënten Algemene samenvatting Dr. B.G.I. van Gaal Drs. W. Geense Dr. L. Schoonhoven

Nadere informatie

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92

Uw brief van Uw kenmerk Datum 20 augustus 2012. Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/2012090323 M. van der Graaff (020) 797 88 92 Aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 0 00 EJ s Gravenhage Uw brief van Uw kenmerk Datum augustus 12 Ons kenmerk Behandeld door Doorkiesnummer ZA/190323 M. van der Graaff (0) 797

Nadere informatie

onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010

onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 Appendix: schattingsmethode van de baten van de ziekenhuiszorg onderdeel van: Brancherapport algemene ziekenhuizen 2010 NVZ vereniging van ziekenhuizen 1/23 Inhoud 1.1 Omschrijving methode... 3 1.1.1 Directe

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Minder zelfmanagementvaardigheden, dus meer zorggebruik? De relatie tussen patiënt activatie van mensen met

Nadere informatie

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief

Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief Criteria en procedure Datum Movisie Utrecht, maart 2015, versie 1.1 Utrecht, maart 2015, versie 1.1 * Beoordeling Goed Onderbouwd en Effectief, Criteria en procedure

Nadere informatie

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen

Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Procedures voor de ontwikkeling van KNMvD richtlijnen voor veterinair handelen Versie 17 Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde Houten, juni 2013 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Criteria

Nadere informatie

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva

November 2008. Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn. volume 7 ~ nummer 9. Editoriaal. Minerva Minerva Evidence-Based Medicine voor de eerste lijn Editoriaal Minerva Zorg bij het levenseinde: is er ook hier nood aan evidentie? 129 P. Chevalier, K. Soenen, JP. Sturtewagen, M. Vanhalewyn Medicamenteuze

Nadere informatie

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel

Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Richtlijn Cognitieve Revalidatie Niet-aangeboren Hersenletsel Samengesteld door leden van het consortium Cognitieve Revalidatie (in alfabetische volgorde): Drs. D. Boelen Prof. Dr. W. Brouwer Drs. B. Dijkstra

Nadere informatie

Het is de integrale aanpak die werkt

Het is de integrale aanpak die werkt Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar UtrechWse Buurtteams Krachtig Freek de Meere Ahmed Hamdi Jochum Deuten Het is de integrale aanpak die werkt Evaluatie na één jaar Utrechtse Buurtteams

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI

Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI Onderzoek naar effectiviteit inzet re-integratieinstrumenten DWI - EINDRAPPORT- Jonneke Bolhaar, Nadine Ketel, Bas van der Klaauw (Vrije Universiteit) Februari 2014 Dit rapport geeft een verslag van het

Nadere informatie