Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijfwijzer Avans Hogeschool"

Transcriptie

1

2 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Tone of voice 3 2 Benamingen 3 3 Afspraken 5 4 Do s en don ts 8 5 Voorbeelden 9 6 Taaladvies 10

3 pagina 3 van 10 1 Tone of voice De taal van Avans is stellig en zelfverzekerd. We formuleren actief en direct en zijn krachtig en to the point. We gebruiken geen overbodige woorden. De teksten van Avans hebben een goed ritme en zijn prettig leesbaar. We gebruiken de officiële Nederlandse spelling en baseren ons daarbij op het Witte Boekje. Teksten in een vreemde taal worden altijd door een vertaalbureau vertaald. Neem voor een vertaling altijd contact op met het DMCS Team Traffic. Online en offline Onze tone of voice is geschikt voor on- en offline communicatie. In alle communicatie wisselen we lange en korte zinnen af, zodat er een prettig leesritme ontstaat. Online gebruiken we meer tussenkoppen en zijn de zinnen vaak wat korter. Net als de tekstblokken. In offline teksten gebruiken we wat langere zinnen en tekstblokken. Denk vanuit de ontvanger We beperken ons tot de informatie die de lezer interessant vindt of nodig heeft. En sluiten aan bij de belevingswereld van de lezer. Een directeur van een bedrijf waarmee Avans wil gaan samenwerken benaderen we anders dan de docenten en medewerkers van Avans. Ook een wervende tekst schrijven we anders dan een informatieve tekst. De tone of voice blijft echter altijd hetzelfde. De lezer herkent de taal van Avans. 2 Benamingen We spreken vanuit Avans. In onze communicatie-uitingen is duidelijk dat een opleiding, sector, lectoraat, expertisecentrum of kenniscentrum, onderdeel is van Avans Hogeschool. Benamingenlijst In Qlikview vind je alle juiste benamingen van de opleidingen, academies en diensteenheden van Avans Hogeschool. Zowel in het Nederlands als in het Engels en Duits. Ga naar qlikview.avans.nl via de Windows startknop. Avans Hogeschool We schrijven Avans Hogeschool. Met hoofdletter A en H. In elke tekst schrijven we Avans Hogeschool eerst volledig uit. Daarna kunnen we Avans schrijven. In internationale tekst gebruiken we Avans University of Applied Sciences. We gebruiken internationaal nooit het woord hogeschool. Ook hier geldt dat we in elke tekst Avans University of Applied Sciences eerst volledig uitschrijven. Daarna kunnen we Avans schrijven. Avans Hogeschool is een eigennaam. Er staat nooit de voor. Hogeschool is vrouwelijk, dus we verwijzen naar Avans Hogeschool met haar. Bijvoorbeeld: Avans heeft haar medewerkers een kerstgeschenk aangeboden. De naam Avans Hogeschool plaatsen we in een titel altijd op 1 regel en korten we daar nooit af. In een lopende tekst zetten we Avans Hogeschool bij voorkeur op 1 regel. Opleidingen Onder opleidingen verstaan we uitsluitend de opleidingen, majors en associate degrees die zijn vastgesteld door het College van Bestuur. Alleen deze opleidingen zijn opgenomen in de benamingenlijst van Avans Hogeschool.

4 pagina 4 van 10 Opleidingsnamen schrijven we zoals vastgesteld in onze benamingenlijst (Qlikview). Opleidingsnamen schrijven we altijd voluit, we gebruiken geen afkortingen. Uitzonderingen zijn Pabo en HBO-V. Voor de leesbaarheid schrijven we de opleidingsnaam de eerste keer voluit, met de afkorting tussen haakjes erachter. Daarna kunnen we de afkorting gebruiken. Opleidingsvarianten nemen we altijd in deze vaste volgorde op: voltijd, deeltijd, duaal en associate degree. We spreken over opleidingen, niet over studies. Het woord studie gebruiken we alleen als je spreekt over studeren in het algemeen. Voorbeeld: Je volgt de opleiding Elektrotechniek. Je zoekt een baan naast je studie. Wanneer opleidingen van Avans bij de aanmelding gebruikmaken van loting, spreken we van een 'opleiding met loting' of een 'lotingsopleiding'. De term numerus fixus gebruiken we niet. Academies In onze voorlichting communiceren we de opleidingsnaam of de sector, niet de academienaam. Dat wij intern georganiseerd zijn in academies is voor de kiezende student niet van belang en leidt tot verwarring. Uitzonderingen zijn AKV St. Joost en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Deze academies kunnen wel met hun academienaam communiceren. Academienamen communiceren we wel extern als het functioneel is. Bijvoorbeeld omdat een academie een organiserende partij is, in een vacaturetekst of in een academieboek. Of als het te gekunsteld is om een alternatief te gebruiken, zoals in een adres van een onderwijsbureau. Kunstacademie De officiële naam is AKV St. Joost. Of Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Het woord kunstacademie wordt dus in de naam van St. Joost geschreven met een k: Akademie. Gaat het in het algemeen over kunstacademies, dan schrijf je kunstacademie gewoon volgens het Witte Boekje, met een c. Juridische Hogeschool Avans-Fontys De Juridische Hogeschool Avans-Fontys is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen en heeft deze vaste schrijfwijze. Locaties Locaties nemen we altijd in deze vaste alfabetische volgorde op: Breda, s-hertogenbosch, Tilburg. We schrijven s-hertogenbosch en niet Den Bosch. Sectoren We bieden onderwijs aan in 8 sectoren: Economie en Management Gezondheid ICT Kunst en Vormgeving Onderwijs Recht Techniek Welzijn Sectoren vermelden we in alfabetische volgorde.

5 pagina 5 van 10 Internationaal We hebben afspraken gemaakt met vertaalbureau Crypto over vertalingen van vaktermen naar het Brits-Engels, zodat we ook internationaal eenduidig communiceren. Denk bijvoorbeeld aan decaan of studieloopbaanbegeleider. In het Engels respectievelijk student counsellor en study development counsellor. Als je een tekst wilt laten vertalen neem je contact op met Team Traffic van DMCS. Op sterkmerk.avans.nl vind je een woordenlijst met de vertalingen die wij als Avans gebruiken. Samenstelling van een woord met Avans Een veelvoorkomende samenstelling van een woord met Avans schrijven we aan elkaar. Bijvoorbeeld: Avansbreed, Avansmedewerker, Avansgebouw Bij 'gelegenheidssamenstellingen', die in die vorm niet gebruikelijk zijn, mag er een streepje staan tussen de delen van de samenstelling. Voorbeeld: Avans-chipkaart. Ranking Keuzegids In communicatie die onderwijsgerelateerd is, gebruiken we onderstaande zin om onze ranking te benoemen: Volgens onze studenten behoren we tot de top 3 van hogescholen in Nederland. Al jarenlang. Daar zijn we trots op. Bron: Keuzegids HBO Voltijd [jaartal]. 3 Afspraken Aanhalingstekens Bij een letterlijk citaat, zowel online als offline, gebruiken we. Wanneer een deel van de zin een citaat is, gebruiken we enkele aanhalingstekens. Afkortingen We gebruiken geen afkortingen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals de profielen van middelbare scholieren (N&T E&M), en het CvB. Ook termen als ICT en hrm gebruiken we als afkorting. Ook wanneer een woord of opleidingsnaam eerder volledig is uitgeschreven, met tussen haakjes de afkorting, gebruiken we daarna de afkorting. Bedragen We gebruiken het euroteken bij bedragen. Bijvoorbeeld: Hij is me nog 24 schuldig. Bedragen worden in 2 decimalen uitgedrukt. Bijvoorbeeld 3,95 of 22,50. Voor een bedrag in hele euro s gebruiken we geen komma en geen decimalen. Bijvoorbeeld: 25. Bij grotere bedragen schrijven we een punt bij elk duizendtal. Dus de auto kost In samenstellingen vermelden we decimalen niet. Bijvoorbeeld: 5-biljet. Cijfers Cijfers schrijven we altijd in getallen. Ook cijfers kleiner dan 20. Dus: We hebben 8 sectoren en 67 voltijdopleidingen. Rangtelwoorden schrijven we voluit. Bijvoorbeeld: eerste of vijfde. Datum en tijd Tijd Bij tijdsaanduidingen gebruiken we het woord uur na de cijfers. We korten niet af tot u..

6 pagina 6 van 10 De vergadering begint om 8.30 uur. Openingstijden: uur De geschreven tijd maakt meteen duidelijk of het om de ochtend of de middag gaat uur of uur en niet 8 uur of 4 uur Als we het woord uur willen weglaten, vanwege ruimtegebrek of in een opsomming, gebruiken we een : tussen de uren en minuten. We schrijven dan 8:00 16:00 Datum In een lopende tekst en bovenaan een brief schrijven we de datum voluit. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er bij opmaak ruimtegebrek is, kun je kiezen voor tussenliggende streepjes. Dus: 3 september 2014 En bij uitzondering: Het jaartal noemen we alleen als dat echt noodzakelijk is. Vaak is het logisch dat het om de eerstvolgende datum gaat. Ook aanstaande gebruiken we daarom niet. Een voorbeeld: Je bent van harte welkom op de Open dag van 2 november. Het spreekt voor zich dat een adres is. Daarom laten we het woord ' ' weg. We vervangen dit ook niet door de afkorting 'e'. Hoofdletters en kleine letters Hoofdletters Opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding Elektrotechniek. Sectoren, bijvoorbeeld Economie en Management. Open dag schrijven we met hoofdletter O. En een kleine letter d. Profielen op het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld Economie & Management of N&T. Namen van bedrijfsonderdelen van Avans Hogeschool, dus van academies, diensteenheden, onderwijsbureaus, servicebalies. Bijvoorbeeld de Academie voor Marketing. Als we spreken over bedrijfsonderdelen in het algemeen dan gebruiken we een kleine letter. Bijvoorbeeld: alle academies geven voorlichting. Headings, bijvoorbeeld DON T FOLLOW. LEAD. Een uitzondering op het Witte Boekje is College van Bestuur. Dat schrijven we met een hoofdletter C en B. Afgekort schrijven we CvB. Kleine letters Vakken, bijvoorbeeld wiskunde. Het vak Engels schrijven we wel met een hoofdletter, omdat we het Witte Boekje volgen. Major en minor, bijvoorbeeld de minor Accountancy. Beroepen, bijvoorbeeld docent of directeur. Onderwijsvormen en hun leerlingen schrijven we met kleine letters: havo, wo, hboopleiding, vwo er, mbo er. Uitzondering hierop zijn HBO-V ers. De opleidingsvariant associate degree. Onderwijs Kwartalen noemen we blokken of lesblokken. We spreken van hoofdfase, niet van kernfase.

7 pagina 7 van 10 We hebben het over opleiding en niet over studie. We spreken van majors en minors. Niet van minoren. Opsommingen Opsommingen met losse woorden beginnen met een kleine letter. Bij namen geldt deze regel natuurlijk niet. We gebruiken geen punten, komma s of puntkomma s aan het eind van de opsomming. Opsommingen die uit zinnen bestaan, beginnen met een hoofdletter. Aan het einde van een zin staat een punt. Sommige opsommingen bestaan uit losse woorden, zinnen en delen van zinnen. Probeer de opgesomde delen gelijk te trekken. Bijvoorbeeld door de zinnen op te splitsen in losse woorden. Opsommingen die uit onvolledige zinnen bestaan die de inleidende zin aanvullen, beginnen met een kleine letter. Alleen het laatste lid eindigt met een punt. Telefoon Er is een vaste schrijfwijze voor telefoonnummers: Nationaal: Mobiel nationaal: Internationaal: Mobiel internationaal: In de meeste gevallen is het in een tekst duidelijk dat het om een telefoonnummer gaat. Dit schrijven we er bij voorkeur niet bij. Bijvoorbeeld: Als je vragen hebt, neem dan contact op met de Studenten Informatie Balie, Als we het woord telefoonnummer gebruiken dan schrijven we het voluit. We gebruiken geen afkortingen als tel. Of t. Titels Wanneer we titels van onderzoeken opnemen in teksten, maken we de tekst cursief. Titulatuur We bepalen zelf of we onze titel gebruiken in persoonlijke communicatie. De webredactie bepaalt dit voor avans.nl. Als we kiezen voor een titel houden we ons aan deze regels: Nationaal Titel voor een naam schrijven we met kleine letter. Een afgekorte titel sluiten we af met een punt, zoals bij ing. mr. A.T. van Puffelen. Staat de titel aan het begin van een zin of lijst, dan krijgt de titel of de afkorting daarvan een hoofdletter. Ing. mr. A.T. van Puffelen. Bij het ondertekenen van een brief sluiten we af met een komma, waarna we de titel met een kleine letter schrijven. Bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet, ing. mr. A.T. van Puffelen Internationaal drs.: bij alfa/gamma opleidingen - MA drs.: bij technische/natuurwetenschappelijke opleidingen - MSc mr.: Me U of jij? We spreken de volgende doelgroepen aan met je en jij : studenten potentiële studenten alumni

8 pagina 8 van 10 medewerkers decanen van het voortgezet onderwijs studieloopbaanbegeleiders van het mbo anderen vanuit toeleverend onderwijs We gebruiken 'u' voor: het werkveld relaties ouders potentiële medewerkers We schrijven 'u heeft' en niet 'u hebt'. 4 Do s en don ts Do s Don ts Denk vanuit de ontvanger. Schrijf actief, kernachtig, zelfverzekerd en vol overtuiging. Gebruik liever spreektaal dan schrijftaal. Wissel korte en lange zinnen af, zodat er een lekker leesritme ontstaat. Schrap informatie die niet interessant is voor de lezer. Want alles wat we zeggen of schrijven heeft inhoud. Als het gaat over Avans gebruiken we: we of ons. Verwerk 1 boodschap per zin. Zo min mogelijk vraagtekens in de tekst. Alleen bij hoge uitzondering. Telegramstijl gebruiken. Werkwoorden en bijwoorden gebruiken die twijfel uitdrukken. Dus geen zullen en kunnen, we gaan proberen om of maar, misschien en mogelijk. Let op: we gebruiken kunnen wel als het betekent in staat zijn. Heel veel, heel erg of andere lege of clichématige toevoegingen gebruiken. Formele taal gebruiken zoals: indien, wederom, dient te worden, reduceren, kennis verruimen, vaardigheden opdoen. Holle zinnen gebruiken zoals Daar komt heel wat bij kijken. Of Een hele mond vol, maar dan heb je ook iets. Www voor een URL zetten. Schrijf: kijk op avans.nl. Teksten tussen haakjes zetten. Alles wat we schrijven is relevant. Zo niet, schrappen. Lange zinnen gebruiken. Als de zin te lang wordt, splitsen we hem op in 2 of meer kortere zinnen. Onnodig moeilijke woorden, jargon en containerbegrippen gebruiken. Als de term niet te vermijden is, leggen we hem uit. Afkortingen gebruiken. Uitroeptekens gebruiken. We gebruiken nooit een uitroepteken, de tekst is stellig genoeg.

9 pagina 9 van 10 5 Voorbeelden Oude tekst Nieuwe tekst Opmerking De opleiding kan uw bedrijf desgewenst in contact brengen met een aantal goede studenten. Uw bedrijf wil in contact komen met studenten. Wij stellen de meest geschikte student aan u voor. Actieve houding van Avans en richting bedrijf. Tijdens de hele stage besteden we tevens veel aandacht aan het contact met uw bedrijf. Ik heb jouw verzoek tot uitschrijving in ons studentensysteem gezien. Je geeft hierbij aan dat je per 31 december 2013 uitgeschreven wenst te worden. We hebben veel contact met elkaar tijdens de stageperiode. Je bent afgestudeerd en wilt je uitschrijven per 31 december Iedereen in het proces is belangrijk. We zullen u in de gelegenheid stellen om Op donderdag 3 juli aanstaande worden de hbo-getuigschriften uitgereikt aan de eindexamenkandidaten die geslaagd zijn voor de opleiding Small Business & Retail Management van Avans Hogeschool te Breda. u kunt Gefeliciteerd. Je bent geslaagd voor de opleiding Small Business & Retail Management van Avans Hogeschool in Breda. We zien je daarom graag bij de diploma-uitreiking op donderdag 3 juli. kunnen gebruiken we wel als het geen twijfel uitdrukt maar de betekenis heeft van in staat zijn Helaas kan je met dit soort vragen over je studie niet terecht bij ons. Hiervoor kun je een mail sturen naar Vragen over je opleiding stel je aan het academiebureau. Stuur je mail naar Wij gaan incasseren volgens het overzicht met de afschrijving van het volledige bedrag of de eerste termijn op 1 september. We schrijven het volledige bedrag of de eerste termijn af op 1 september.

10 pagina 10 van 10 6 Taaladvies Kijk bij vragen over taal op onzetaal.nl/taaladvies. Je kunt je vraag natuurlijk ook stellen aan

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 11 Inhoudsopgave 1 Gebruik van deze Schrijfwijzer 3 2 Tone of voice 3 3 Benamingen 3 4 Afspraken 5 5 Do s en don ts 9 6 Voorbeelden 10 7 Taaladvies 11 pagina 3 van 11 1 Gebruik van deze Schrijfwijzer

Nadere informatie

Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Schrijfwijzer Avans Hogeschool pagina 2 van 12 pagina 3 van 12 Inhoudsopgave 1 Gebruik van deze Schrijfwijzer 4 2 Tone of voice 4 3 Benamingen 4 4 Afspraken 7 5 Do s en don ts 10 6 Voorbeelden 11 7 Taaladvies 12 pagina 4 van 12 1 Gebruik

Nadere informatie

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe

Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3. Goirle, 26 mei 2016. Uw kenmerk : : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe Ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit havo-3 en vwo-3 Goirle, 26 mei 2016 Uw kenmerk : Ons kenmerk Onderwerp : LOB-HV-1516-363/DIN/PUF/spe : studievoorlichtingsavond 2 juni2016 Geachte heer/mevrouw,

Nadere informatie

Checklist duidelijk geschreven taal

Checklist duidelijk geschreven taal Checklist duidelijk geschreven taal Woorden Korte woorden gebruikt of samengestelde woorden gesplitst? o OK Enkel alledaagse en internationale woorden gebruikt? o OK Gewone en geen moeilijke woorden gebruikt?

Nadere informatie

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. GEZONDHEID ECONOMIE EN MANAGEMENT ICT TECHNIEK s-hertogenbosch Onderwijsboulevard 215 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland.

Nadere informatie

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven

De doelgroep. Wat is eenvoudig schrijven Dit is een stuk over eenvoudig schrijven. Het is bedoeld om het belang van eenvoudig schrijven te laten zien en te helpen bij het schrijven van brieven of verslagen voor cliënten. Eenvoudig schrijven is

Nadere informatie

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1

STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 STUDIE-EN BEROEPSKEUZE 5 (T)VWO 2014 24-3-2014 COLLEGE DEN HULSTER 1 DOEL VAN DEZE LESSEN VEEL LEERLINGEN KIEZEN TE LAAT GEVOLGEN: IN MAART/ APRIL VAN HET EXAMENJAAR NOG OPEN DAGEN/MEELOOPDAGEN BEZOEKEN

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2015-2016 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS

VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS VOORBEREIDING OP HET HOGER ONDERWIJS WELKE MOGELIJKHEDEN HEB IK? 10-9-2015 COLLEGE DEN HULSTER 2 WELKE MOGELIJKHEDEN 1 HBO (73%) MBO (5%) VWO (5%) VAVO (10%) JE KEUZE UITSTELLEN (5%) EEN BAAN ZOEKEN (2%)

Nadere informatie

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. ICT TECHNIEK Breda Lovensdijkstraat 61-63 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij ons

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

De teksten van de vormingspakketten die de sociaal adviseurs gebruiken worden gescreend op klare taal door de collega s van diversiteitsmanagement.

De teksten van de vormingspakketten die de sociaal adviseurs gebruiken worden gescreend op klare taal door de collega s van diversiteitsmanagement. De teksten van de vormingspakketten die de sociaal adviseurs gebruiken worden gescreend op klare taal door de collega s van diversiteitsmanagement. Hierbij ter informatie de 20 Tips voor klare taal van

Nadere informatie

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. RECHT WELZIJN s-hertogenbosch Hervenplein 2 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen

Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen Studiekeuzecheck - activiteiten opleidingen 2016-2017 De eerste activiteit bij de studiekeuzecheck is altijd het invullen van een online vragenlijst. Deze vragenlijst bestaat uit een deel dat gelijk is

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL.

Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Bedrijfskunde MER MAAK HET VERSCHIL. Kenmerk: 31 januari 2015 Inhoud presentatie Even voorstellen Hoe ziet de opleiding eruit? Waarvoor leidt de opleiding Bedrijfskunde MER op? Wat maakt de opleiding Bedrijfskunde

Nadere informatie

5 TIPS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GOEDE VACATURETEKST DENK ALS EEN MARKETEER EN SCHRIJF ALS EEN ECHTE COPYWRITER!

5 TIPS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GOEDE VACATURETEKST DENK ALS EEN MARKETEER EN SCHRIJF ALS EEN ECHTE COPYWRITER! 5 TIPS VOOR HET OPBOUWEN VAN EEN GOEDE VACATURETEKST DENK ALS EEN MARKETEER EN SCHRIJF ALS EEN ECHTE COPYWRITER! INTRODUCTIE Natuurlijk is het plaatsen van een vacature meer dan alleen het selecteren van

Nadere informatie

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016

Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Centrale Aanmelding en Plaatsing Opleidingen in het HBO met (mogelijk) een tweede loting, studiejaar 2015 2016 Bij een aantal opleidingen/instellingen zijn na de uitvoering van de loting nog plaatsen over.

Nadere informatie

Wegwijzer: Een breed publiek aanspreken

Wegwijzer: Een breed publiek aanspreken Wegwijzer: Een breed publiek aanspreken In de meeste gevallen heb je een specifieke doelgroep voor ogen en stem je je taalgebruik op die doelgroep af. Maar soms wil je het brede publiek aanspreken. In

Nadere informatie

Schrijfwijzer ROCvA ROCvF 2015

Schrijfwijzer ROCvA ROCvF 2015 Schrijfwijzer ROCvA ROCvF 2015 In deze Schrijfwijzer vind je de richtlijnen voor de spelling en schrijfstijl voor alle teksten die geschreven worden door medewerkers van het ROC van Amsterdam en het ROC

Nadere informatie

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in Havo 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in Havo 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2015-2016 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Zoek het uit! Studiekeuze123

Zoek het uit! Studiekeuze123 Zoek het uit! Opdrachten Studiekeuze123 Naam: Klas: Wat denk je zelf? Het maken van een studiekeuze is belangrijk, maar kan best lastig zijn. Er zijn ruim 1.700 bacheloropleidingen waaruit je kunt kiezen

Nadere informatie

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14.

OPEN DAGEN HBO 2011. Naam school Datum Info/evt. aanmelden. 18.00-21.00 uur. 18.00-21.00 uur. Woensdag 15 juni. Dinsdag 14 juni: 14. NIEUWSBRIEF LOB-BUREAU HAVO 30 mei 2010 OPEN DAGEN HBO 2011 Naam school Datum Info/evt. aanmelden AVANS Breda 18.00-21.00 uur www.avans.nl www.avansopen.nl AVANS Den Bosch 18.00-21.00 uur www.avansopen.nl

Nadere informatie

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg

Profiel. Avans Hogeschool. Directeur Academie Gezondheidszorg Profiel Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Avans Hogeschool Directeur Academie Gezondheidszorg Organisatie Avans Hogeschool is een brede hogeschool met ruim 54 hbo-opleidingen, 29.000

Nadere informatie

Schrijfwijzer. Wij schrijven...

Schrijfwijzer. Wij schrijven... Schrijfwijzer Wij schrijven...... persoonlijk en servicegericht... in een heldere en eigentijdse stijl... overzichtelijk en gestructureerd... perfect tot in de details Wij schrijven persoonlijk en servicegericht

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

International Business & Marketing

International Business & Marketing Crebo Duur Niveau Leerweg Start Locatie(s) 25148 3 jaar Niveau 4 BeroepsOpleidende Leerweg (BOL) Augustus Middachtensingel, Arnhem DIT KUN JE DOEN NA JE STUDIE Als medewerker marketing & communicatie werk

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 94 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2015 187 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 1 Ad Operationeel

Nadere informatie

Annelies Hak decaan HAVO

Annelies Hak decaan HAVO Voorlichting HAVO klas 5 schooljaar 2014-2015 Annelies Hak decaan HAVO hak@hetlyceumvos.nl Studie is geen last minute vakantie Wat kan ik na de HAVO doen? Studeren HBO, MBO Werken Uitstel van studie eventueel

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15

Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Overzicht Lotingstudies HBO Laatste wijziging: 14-9-15 Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Ad Sport, Gezondheid en Management Hanzehogeschool Groningen Advanced Business

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2015-2016 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2014-2015. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2014-2015 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat

Studeren na het HBO. stand van zaken 2013-2014. Informatie van het Avans Studentendecanaat Studeren na het HBO stand van zaken 2013-2014 Informatie van het Avans Studentendecanaat 1 Studeren na het HBO: onderwerpen 1. Wat moet je weten over het collegegeld als je kiest voor een nieuwe bachelor

Nadere informatie

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015

OUDERAVOND 5 HAVO. 14 september 2015 DECANAAT OUDERAVOND 5 HAVO 14 september 2015 Even voorstellen. De decaan W. Bardoul Je studententijd = méér dan studeren alleen! Je feest met je jaarclubje, sport fanatiek in de avonduren, vult vakken

Nadere informatie

Handleiding schrijven voor Wiki

Handleiding schrijven voor Wiki Handleiding schrijven voor Wiki Durf, begin Wees niet bang om te schrijven. Begin gewoon met schrijven. Pas als je klaar bent, kijk je naar de regels en pas je de tekst aan. Perfectie bestaat niet. Als

Nadere informatie

Profiel- en vakkenkeuze Tweede Fase Havo

Profiel- en vakkenkeuze Tweede Fase Havo Profiel- en vakkenkeuze Tweede Fase Havo 17 januari 2017 Eefje Denissen edenissen@odulphus.nl Profielkeuze Talenten ontwikkelen Capaciteiten benutten Havodiploma halen Eruit halen wat erin zit, jezelf

Nadere informatie

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE

BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE BE PREPARED. TECHNIEK Tilburg Professor Cobbenhagenlaan 13 PROGRAMMABOEKJE 1 WELKOM BIJ AVANS HOGESCHOOL Avans behoort al jarenlang tot de beste hogescholen in Nederland. Ontdek welke opleidingen je bij

Nadere informatie

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg

Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg AVANS HOGESCHOOL Avans Hogeschool heeft 54 hbo-opleidingen, 28.000 studenten en 2.400 medewerkers. En heeft zeven locaties. In Breda, s- Hertogenbosch en Tilburg Jij hebt ambitie. Jij legt de lat hoog.

Nadere informatie

Radulphus College Een school om trots op te zijn. Even voorstellen: Welke profielen zijn er? 2/11/2017. Profiel Cultuur en Maatschappij (C&M)

Radulphus College Een school om trots op te zijn. Even voorstellen: Welke profielen zijn er? 2/11/2017. Profiel Cultuur en Maatschappij (C&M) Radulphus College Een school om trots op te zijn Even voorstellen: Decanen op het RC: Mevr. Celeste Cardoze, geeft ook Spaans c.cardoze@radulphuscollege.org Mevr. Nalini Sewdien, geeft ook scheikunde n.sewdien@radulphuscollege.org

Nadere informatie

Profielkeuze-test (PKT)

Profielkeuze-test (PKT) Profielkeuze-test (PKT) Anoniem 2014 TalentFocus Inleiding Het kiezen van een profiel is voor veel leerlingen lastig. Want als je nog niet precies weet wat je later wilt studeren is het moeilijk om op

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2015-2016 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 16 maart 2015 Ad Eventmanager Hogeschool Utrecht 130 voltijd 100 3x 15 maart 2015 Ad Operationeel Sportmanagement

Nadere informatie

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch.

Accountancy Je wordt gekoppeld aan een student en volgt een aantal colleges. Daarnaast maak je kennis met Windesheim door een rondleiding en lunch. Accountancy Bedrijfseconomie Bedrijfskunde MER Bouwkunde Samen met andere kandidaten (max. 7) loop je een dag mee met de reguliere lessen. Je wordt opgehaald en gedurende de dag begeleid door 1 of 2 studenten

Nadere informatie

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden

Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Instroom hbo afgenomen maar forse groei aantal gediplomeerden Groei bij gezondheidszorg, aantal studenten in het hbo stabiliseert, aandeel allochtonen blijft groeien, 5% groei in diploma s, aantal Ad-studenten

Nadere informatie

Welk talent wil jij ontwikkelen?

Welk talent wil jij ontwikkelen? Programma 31 mei Arnhem Open Avond voltijd Welk talent wil jij ontwikkelen? han.nl/voltijd Inhoudsopgave Algemeen programma studiekeuze Direct aanmelden op de Open Avond 4 HAN VoorlichtingsCentrum (HVC)

Nadere informatie

DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA

DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA DISCOVER YOUR POWER WITH HZ OPEN DAG PROGRAMMA WELKOM BIJ DE HZ RONDLEIDINGEN DOOR DE HOGESCHOOL HZ-studenten verzorgen vanuit het Atrium rondleidingen langs de algemene voorzieningen, zoals de mediatheek,

Nadere informatie

Directeur Avans Academie Associate degrees

Directeur Avans Academie Associate degrees Profiel Directeur Avans Academie Associate degrees 9 december 2016 Opdrachtgever Avans Hogeschool Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal Telefoon (088) 00 868

Nadere informatie

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding

LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding 1 LOB Loopbaan Oriëntatie & Begeleiding Namens de mentoren mijn naam: Bas Kuiper Onderwerp vanavond: 2 LOB programma waar zijn we? keuzekaart Havo Muurhuizen door dhr. v/der Belt MBO nog niet genoeg /

Nadere informatie

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH

Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Januari 2015 INFORMATIEBOEKJE KLAS 2 OP WEG NAAR KLAS 3 VMBO 2 TH Inhoudsopgave 1. Inleiding... blz. 1 2. Hoeveel jaar heb je nog voor de boeg op de SGL?... blz. 2 3. Het schooladvies... blz. 3 4. Revisie...

Nadere informatie

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017

Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Overzicht met lotingstudies in het HBO, studiejaar 2016-2017 Is één van onderstaande opleidingen de opleiding waarvoor je je hebt aangemeld? Dan moet je meedoen aan de selectieprocedure (loting). Om deel

Nadere informatie

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT

Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015-2016 Hogeschool Utrecht Meeloopdagen OVERZICHT 2015 2016 A T/M Z ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIRE ONDERWIJS (LERAAR BASISONDERWIJS PABO) 18 januari, 11 april 2016 ACCOUNTANCY 26 november 2015

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY TILBURG INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6

Profielkeuze in VWO 3. Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 Profielkeuze in VWO 3 Gonnie Zegers Decaan Havo/VWO 3, 4, 5 en 6 gzegers@donboscocollege.com De profielen Cultuur en Maatschappij (C&M) Economie en Maatschappij (E&M) Natuur en Gezondheid (N&G) Natuur

Nadere informatie

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken

Voorlichtingsavond! 5 HAVO.! Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Voorlichtingsavond 5 HAVO Vriendelijk verzoek: graag alle beschikbare stoelen gebruiken Programma - Even voorstellen - Algemeen havo 5 - loopbaanoriëntatie Algemeen - Schoolexamens - Programma van toetsing

Nadere informatie

Ik wil weten wát ik kies. Proef. Studeren. bij Hogeschool Rotterdam

Ik wil weten wát ik kies. Proef. Studeren. bij Hogeschool Rotterdam Ik wil weten wát ik kies Proef Studeren bij Hogeschool Rotterdam Proefstuderen Als je (bijna) zeker weet welke opleiding je wilt gaan volgen, is het leuk en interessant om alvast eens te proeven aan je

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY AMSTERDAM INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Havo 5 Vwo 6. Welkom

Havo 5 Vwo 6. Welkom Havo 5 Vwo 6 Welkom Voorstellen Dhr. Legierse Teamleider Havo Dhr. Akaouche Dhr. Eggen Dhr. Van Tilburg Mentoren Havo Dhr. Bentlage Teamleider Vwo Mevr. Beverwijk Mentor Vwo Mevr. Driever Decaan Voorstellen

Nadere informatie

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014

Feiten en cijfers. HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo. juni 2014 Feiten en cijfers HBO-Monitor 2013: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2014 Honderden Feiten en cijfers 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu?

Op welke school zitten onze oud-werkers vmbo nu? In deze bijdrage geven de decanen van de drie afdelingen een indruk van de vervolgkeuzes van onze werkers. Die keuzes vertonen jaar in jaar uit natuurlijk fluctuaties, anderzijds geeft het beeld van één

Nadere informatie

Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Wet Kwaliteit in verscheidenheid Wet Kwaliteit in verscheidenheid Betekenis voor de doorstroom vo-hbo en mbo-hbo Presentatie VvSL-congres 7 november 2013 Pierre Poell voorzitter LICA Onderwerpen Achtergrond Wet Kwaliteit in verscheidenheid

Nadere informatie

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008

Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 Aanmelden bij de opleiding Media & Entertainment Management (MEM) INHOLLAND Rotterdam 2007-2008 De opleiding Media & Entertainment Management is een opleiding met een numerus fixus. Dit betekent dat er

Nadere informatie

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank

Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC Stichting NIOC en de NIOC kennisbank Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Tilburg 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters

Nadere informatie

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar

Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool. Collegejaar Ondernemerschap binnen Avans Hogeschool Collegejaar 2016-2017 Pagina: 2 van 30 Colofon datum 7-11-2016 auteur versie 1.0 status Definitief Pagina: 3 van 30 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1 Inleiding 5 2

Nadere informatie

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013

céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë= HBO-Monitor 2012: De arbeidsmarktpositie van afgestudeerden van het hbo juni 2013 céáíéå=éå=åáàñéêë 2 Inleiding In deze factsheet staan de arbeidsmarktresultaten van hbo-afgestudeerden

Nadere informatie

Informatieavond 5 havo. Welkom

Informatieavond 5 havo. Welkom Informatieavond 5 havo Welkom Programma Opening/voorstellen De studie op 5 havo Communicatie Informatie DUO (o.a. studiefinanciering) Pauze Slaag/zak regeling Na 5 havo Het 4/5 havo team: Mentoren: - Dhr.

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1

Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 Kiezen voor de toekomst! oktober 2013 1 oktober 2013 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

Vragen over spelling? Twijfels over grammatica? Zoek je net dat tikkeltje meer, zodat je boodschap opvalt en bijblijft?

Vragen over spelling? Twijfels over grammatica? Zoek je net dat tikkeltje meer, zodat je boodschap opvalt en bijblijft? Vragen over spelling? Twijfels over grammatica? Zoek je net dat tikkeltje meer, zodat je boodschap opvalt en bijblijft? Stuur dan je tekst naar de Woordenwerf voor een taalbeurt. Welke taalbeurt? Ontdek

Nadere informatie

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1

Keuze voorlichting. mavo-3. decaanles 1 Keuze voorlichting mavo-3 2017 decaanles 1 Welke vragen proberen we vandaag te beantwoorden? Hoe lees ik mijn interessentest? Wat ga je na de mavo doen? Hoe zit het MBO in elkaar, wat zijn de toelatingseisen,

Nadere informatie

DOORSTUDEREN NA HET HBO

DOORSTUDEREN NA HET HBO DOORSTUDEREN NA HET HBO Met welke financiële gevolgen moet je rekening houden? Informatie van het Avans Studentendecanaat Stand van zaken 2016-2017 Kenmerk: 14 september 2015 Studeren na het HBO: onderwerpen

Nadere informatie

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015

Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voorlichtingsavond HBO & WO Opleidingen maandag 5 oktober 2015 Voor leerlingen van: Almende college, Ludger College, Ulenhof College, Rietveld Lyceum, Christelijk College Schaersvoorde, Liemers College

Nadere informatie

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1

VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 VMBO-T / Nederlands / 2011 / tijdvak 1 Voorbeeld van een brief: Eigen naam Adres Postcode en plaats Naam geadresseerde Adres Postcode en plaats Geachte heer De Vries, Plaats, Datum Mijn naam is Mike Louwman,

Nadere informatie

Schrijven voor het web. Roel Meertens

Schrijven voor het web. Roel Meertens Schrijven voor het web Roel Meertens Inhoud Doel vandaag Taalniveau B1 Belang begrijpelijk schrijven Richtlijnen voor schrijven Webrichtlijnen Praktische voorbeelden Doel van vandaag Burger centraal Dienstverlening

Nadere informatie

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein

Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein Toelatingseisen en aanbevolen vakken NHL, Stenden hogeschool en hogeschool Van Hall Larenstein (versie januari 2009) In dit document is de landelijke lijst met toelatingseisen van alle opleidingen van

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Amsterdam 2016-17 JOHAN CRUYFF UNIVERSITY INSTITUTE COLLEGE Maak van je passie voor sport je beroep Open Dagen www.hva.nl/opendagen

Nadere informatie

Opleiding(en) : CCC Verbetervoorstel : Nederlands taalgebruik in Verbetervoorstel; verboden woorden, zinsneden en zinsconstructies

Opleiding(en) : CCC Verbetervoorstel : Nederlands taalgebruik in Verbetervoorstel; verboden woorden, zinsneden en zinsconstructies Opleiding(en) College Betreft : CCC : CCC Verbetervoorstel : Nederlands taalgebruik in Verbetervoorstel; verboden woorden, zinsneden en zinsconstructies In dit document treft u enkele lijsten aan met foute

Nadere informatie

EEN OPEN DAG BEZOEKEN

EEN OPEN DAG BEZOEKEN Activiteit voor in de les: EEN BEZOEKEN Middels dit document wil De Haagse Hogeschool de aankomende studenten tools geven om zich goed voor te bereiden op hun studiekeuze via het bezoeken van een Open

Nadere informatie

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden

Factsheet. HBO-Monitor De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden HBO-Monitor 2016 De arbeidsmarktpositie van hbo-afgestudeerden Managementsamenvatting In deze factsheet staat de arbeidsmarktpositie van de hbo-afgestudeerden uit studiejaar 2014/2015 centraal. Eind 2016,

Nadere informatie

Overzicht Lotingstudies HBO

Overzicht Lotingstudies HBO Overzicht Lotingstudies HBO Accountancy Hogeschool Utrecht Accountancy Hogeschool van Amsterdam Laatste wijziging: 16-aug-2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool Bedrijfseconomie Hogeschool Utrecht

Nadere informatie

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten

Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten Overzicht instellingen en opleidingen in experiment leeruitkomsten I. Instellingen en opleidingen die toestemming hebben gekregen voor deelname aan het experiment leeruitkomsten, n.a.v. per 1 mei 2016

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo

Van mavo-4 naar havo-4. 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Van mavo-4 naar havo-4 2014-2015 R. Schouten sectordirecteur havo Wat we vandaag bespreken: - Waarom naar havo-4? - Toelatingseisen en aanmelding - Profielen en vakken - Aansluiting sectoren - Vragen?

Nadere informatie

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017

Voorlopige opgave lotingstudies HBO Studiejaar 2016-2017 Accountancy Hogeschool Utrecht 120 voltijd 100 3x 15 maart 2016 Accountancy Hogeschool van Amsterdam 150 voltijd 100 2x 15 maart 2016 Advanced Business Creation Avans Hogeschool 160 voltijd 100 3x 1 mei

Nadere informatie

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt

Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Saxion Open 24 januari Deventer Opleidingen aanwezig op de oriëntatiemarkt Life Science, Design & Technology ROOD Economie, Management & Organisatie BLAUW - Archeologie - Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek

Nadere informatie

2 De keuze van de hogeschool per individuele conversie geldt voor alle opleidingsvormen, inclusief de te beëindigen varianten. 1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief

Nadere informatie

Kiezen voor de toekomst! oktober

Kiezen voor de toekomst! oktober Kiezen voor de toekomst! oktober 2015 1 oktober 2015 2 Keuzedossier Kiezen zien als een proces Wat wil ik? Wat kan ik? Hoe ben ik? Zakelijke informatie over profielen, vakken, opleidingen, beroepen Koppelen

Nadere informatie

1 Beoordeling instellingsconversietabellen CDHO 1 2 Opheffing Hogeschool Positief advies CDHO: Engineering Engineering AOT Techniek(deeltijd) Einde instroom: 31-12-2011 Einde opleiding: 31-12-2016 Engineering

Nadere informatie

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS

HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS HBO SPORTMARKETING VOOR TOPSPORTERS Leerroute van de opleiding Commerciële Economie Groningen 2017-2018 JOHAN CRUYFF ACADEMY GRONINGEN INSTITUTE COLLEGE Johan Cruijff Oprichter Johan Cruijff wist als geen

Nadere informatie

Technische Bedrijfskunde

Technische Bedrijfskunde Format samenvatting aanvraag macrodoelmatigheidstoets Associate Degree Technische Bedrijfskunde Algemeen Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling Contactpersoon/contactpersonen

Nadere informatie

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN

OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN OPDRACHT PERSBERICHT SCHRIJVEN Persbericht Een persbericht is een prachtige vorm van free publicity. Het gericht sturen van persberichten kan een flinke publicitaire waarde hebben. Daarbij kan dit soort

Nadere informatie

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen.

Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. 2 Inleiding Aan de leerlingen van de VMBO derde klas TL, Dit jaar moet je een keuze gaan maken voor de vakken, waarin je volgend jaar examen in gaat doen. Om tot een weloverwogen keuze te komen, is het

Nadere informatie