Schrijfwijzer Avans Hogeschool

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schrijfwijzer Avans Hogeschool"

Transcriptie

1

2 pagina 2 van 10 Inhoudsopgave 1 Tone of voice 3 2 Benamingen 3 3 Afspraken 5 4 Do s en don ts 8 5 Voorbeelden 9 6 Taaladvies 10

3 pagina 3 van 10 1 Tone of voice De taal van Avans is stellig en zelfverzekerd. We formuleren actief en direct en zijn krachtig en to the point. We gebruiken geen overbodige woorden. De teksten van Avans hebben een goed ritme en zijn prettig leesbaar. We gebruiken de officiële Nederlandse spelling en baseren ons daarbij op het Witte Boekje. Teksten in een vreemde taal worden altijd door een vertaalbureau vertaald. Neem voor een vertaling altijd contact op met het DMCS Team Traffic. Online en offline Onze tone of voice is geschikt voor on- en offline communicatie. In alle communicatie wisselen we lange en korte zinnen af, zodat er een prettig leesritme ontstaat. Online gebruiken we meer tussenkoppen en zijn de zinnen vaak wat korter. Net als de tekstblokken. In offline teksten gebruiken we wat langere zinnen en tekstblokken. Denk vanuit de ontvanger We beperken ons tot de informatie die de lezer interessant vindt of nodig heeft. En sluiten aan bij de belevingswereld van de lezer. Een directeur van een bedrijf waarmee Avans wil gaan samenwerken benaderen we anders dan de docenten en medewerkers van Avans. Ook een wervende tekst schrijven we anders dan een informatieve tekst. De tone of voice blijft echter altijd hetzelfde. De lezer herkent de taal van Avans. 2 Benamingen We spreken vanuit Avans. In onze communicatie-uitingen is duidelijk dat een opleiding, sector, lectoraat, expertisecentrum of kenniscentrum, onderdeel is van Avans Hogeschool. Benamingenlijst In Qlikview vind je alle juiste benamingen van de opleidingen, academies en diensteenheden van Avans Hogeschool. Zowel in het Nederlands als in het Engels en Duits. Ga naar qlikview.avans.nl via de Windows startknop. Avans Hogeschool We schrijven Avans Hogeschool. Met hoofdletter A en H. In elke tekst schrijven we Avans Hogeschool eerst volledig uit. Daarna kunnen we Avans schrijven. In internationale tekst gebruiken we Avans University of Applied Sciences. We gebruiken internationaal nooit het woord hogeschool. Ook hier geldt dat we in elke tekst Avans University of Applied Sciences eerst volledig uitschrijven. Daarna kunnen we Avans schrijven. Avans Hogeschool is een eigennaam. Er staat nooit de voor. Hogeschool is vrouwelijk, dus we verwijzen naar Avans Hogeschool met haar. Bijvoorbeeld: Avans heeft haar medewerkers een kerstgeschenk aangeboden. De naam Avans Hogeschool plaatsen we in een titel altijd op 1 regel en korten we daar nooit af. In een lopende tekst zetten we Avans Hogeschool bij voorkeur op 1 regel. Opleidingen Onder opleidingen verstaan we uitsluitend de opleidingen, majors en associate degrees die zijn vastgesteld door het College van Bestuur. Alleen deze opleidingen zijn opgenomen in de benamingenlijst van Avans Hogeschool.

4 pagina 4 van 10 Opleidingsnamen schrijven we zoals vastgesteld in onze benamingenlijst (Qlikview). Opleidingsnamen schrijven we altijd voluit, we gebruiken geen afkortingen. Uitzonderingen zijn Pabo en HBO-V. Voor de leesbaarheid schrijven we de opleidingsnaam de eerste keer voluit, met de afkorting tussen haakjes erachter. Daarna kunnen we de afkorting gebruiken. Opleidingsvarianten nemen we altijd in deze vaste volgorde op: voltijd, deeltijd, duaal en associate degree. We spreken over opleidingen, niet over studies. Het woord studie gebruiken we alleen als je spreekt over studeren in het algemeen. Voorbeeld: Je volgt de opleiding Elektrotechniek. Je zoekt een baan naast je studie. Wanneer opleidingen van Avans bij de aanmelding gebruikmaken van loting, spreken we van een 'opleiding met loting' of een 'lotingsopleiding'. De term numerus fixus gebruiken we niet. Academies In onze voorlichting communiceren we de opleidingsnaam of de sector, niet de academienaam. Dat wij intern georganiseerd zijn in academies is voor de kiezende student niet van belang en leidt tot verwarring. Uitzonderingen zijn AKV St. Joost en de Juridische Hogeschool Avans-Fontys. Deze academies kunnen wel met hun academienaam communiceren. Academienamen communiceren we wel extern als het functioneel is. Bijvoorbeeld omdat een academie een organiserende partij is, in een vacaturetekst of in een academieboek. Of als het te gekunsteld is om een alternatief te gebruiken, zoals in een adres van een onderwijsbureau. Kunstacademie De officiële naam is AKV St. Joost. Of Akademie voor Kunst en Vormgeving St. Joost. Het woord kunstacademie wordt dus in de naam van St. Joost geschreven met een k: Akademie. Gaat het in het algemeen over kunstacademies, dan schrijf je kunstacademie gewoon volgens het Witte Boekje, met een c. Juridische Hogeschool Avans-Fontys De Juridische Hogeschool Avans-Fontys is een samenwerkingsverband tussen Avans Hogeschool en Fontys Hogescholen en heeft deze vaste schrijfwijze. Locaties Locaties nemen we altijd in deze vaste alfabetische volgorde op: Breda, s-hertogenbosch, Tilburg. We schrijven s-hertogenbosch en niet Den Bosch. Sectoren We bieden onderwijs aan in 8 sectoren: Economie en Management Gezondheid ICT Kunst en Vormgeving Onderwijs Recht Techniek Welzijn Sectoren vermelden we in alfabetische volgorde.

5 pagina 5 van 10 Internationaal We hebben afspraken gemaakt met vertaalbureau Crypto over vertalingen van vaktermen naar het Brits-Engels, zodat we ook internationaal eenduidig communiceren. Denk bijvoorbeeld aan decaan of studieloopbaanbegeleider. In het Engels respectievelijk student counsellor en study development counsellor. Als je een tekst wilt laten vertalen neem je contact op met Team Traffic van DMCS. Op sterkmerk.avans.nl vind je een woordenlijst met de vertalingen die wij als Avans gebruiken. Samenstelling van een woord met Avans Een veelvoorkomende samenstelling van een woord met Avans schrijven we aan elkaar. Bijvoorbeeld: Avansbreed, Avansmedewerker, Avansgebouw Bij 'gelegenheidssamenstellingen', die in die vorm niet gebruikelijk zijn, mag er een streepje staan tussen de delen van de samenstelling. Voorbeeld: Avans-chipkaart. Ranking Keuzegids In communicatie die onderwijsgerelateerd is, gebruiken we onderstaande zin om onze ranking te benoemen: Volgens onze studenten behoren we tot de top 3 van hogescholen in Nederland. Al jarenlang. Daar zijn we trots op. Bron: Keuzegids HBO Voltijd [jaartal]. 3 Afspraken Aanhalingstekens Bij een letterlijk citaat, zowel online als offline, gebruiken we. Wanneer een deel van de zin een citaat is, gebruiken we enkele aanhalingstekens. Afkortingen We gebruiken geen afkortingen. Hierop zijn enkele uitzonderingen, zoals de profielen van middelbare scholieren (N&T E&M), en het CvB. Ook termen als ICT en hrm gebruiken we als afkorting. Ook wanneer een woord of opleidingsnaam eerder volledig is uitgeschreven, met tussen haakjes de afkorting, gebruiken we daarna de afkorting. Bedragen We gebruiken het euroteken bij bedragen. Bijvoorbeeld: Hij is me nog 24 schuldig. Bedragen worden in 2 decimalen uitgedrukt. Bijvoorbeeld 3,95 of 22,50. Voor een bedrag in hele euro s gebruiken we geen komma en geen decimalen. Bijvoorbeeld: 25. Bij grotere bedragen schrijven we een punt bij elk duizendtal. Dus de auto kost In samenstellingen vermelden we decimalen niet. Bijvoorbeeld: 5-biljet. Cijfers Cijfers schrijven we altijd in getallen. Ook cijfers kleiner dan 20. Dus: We hebben 8 sectoren en 67 voltijdopleidingen. Rangtelwoorden schrijven we voluit. Bijvoorbeeld: eerste of vijfde. Datum en tijd Tijd Bij tijdsaanduidingen gebruiken we het woord uur na de cijfers. We korten niet af tot u..

6 pagina 6 van 10 De vergadering begint om 8.30 uur. Openingstijden: uur De geschreven tijd maakt meteen duidelijk of het om de ochtend of de middag gaat uur of uur en niet 8 uur of 4 uur Als we het woord uur willen weglaten, vanwege ruimtegebrek of in een opsomming, gebruiken we een : tussen de uren en minuten. We schrijven dan 8:00 16:00 Datum In een lopende tekst en bovenaan een brief schrijven we de datum voluit. Bij uitzondering, bijvoorbeeld als er bij opmaak ruimtegebrek is, kun je kiezen voor tussenliggende streepjes. Dus: 3 september 2014 En bij uitzondering: Het jaartal noemen we alleen als dat echt noodzakelijk is. Vaak is het logisch dat het om de eerstvolgende datum gaat. Ook aanstaande gebruiken we daarom niet. Een voorbeeld: Je bent van harte welkom op de Open dag van 2 november. Het spreekt voor zich dat een adres is. Daarom laten we het woord ' ' weg. We vervangen dit ook niet door de afkorting 'e'. Hoofdletters en kleine letters Hoofdletters Opleidingen, bijvoorbeeld de opleiding Elektrotechniek. Sectoren, bijvoorbeeld Economie en Management. Open dag schrijven we met hoofdletter O. En een kleine letter d. Profielen op het voortgezet onderwijs, bijvoorbeeld Economie & Management of N&T. Namen van bedrijfsonderdelen van Avans Hogeschool, dus van academies, diensteenheden, onderwijsbureaus, servicebalies. Bijvoorbeeld de Academie voor Marketing. Als we spreken over bedrijfsonderdelen in het algemeen dan gebruiken we een kleine letter. Bijvoorbeeld: alle academies geven voorlichting. Headings, bijvoorbeeld DON T FOLLOW. LEAD. Een uitzondering op het Witte Boekje is College van Bestuur. Dat schrijven we met een hoofdletter C en B. Afgekort schrijven we CvB. Kleine letters Vakken, bijvoorbeeld wiskunde. Het vak Engels schrijven we wel met een hoofdletter, omdat we het Witte Boekje volgen. Major en minor, bijvoorbeeld de minor Accountancy. Beroepen, bijvoorbeeld docent of directeur. Onderwijsvormen en hun leerlingen schrijven we met kleine letters: havo, wo, hboopleiding, vwo er, mbo er. Uitzondering hierop zijn HBO-V ers. De opleidingsvariant associate degree. Onderwijs Kwartalen noemen we blokken of lesblokken. We spreken van hoofdfase, niet van kernfase.

7 pagina 7 van 10 We hebben het over opleiding en niet over studie. We spreken van majors en minors. Niet van minoren. Opsommingen Opsommingen met losse woorden beginnen met een kleine letter. Bij namen geldt deze regel natuurlijk niet. We gebruiken geen punten, komma s of puntkomma s aan het eind van de opsomming. Opsommingen die uit zinnen bestaan, beginnen met een hoofdletter. Aan het einde van een zin staat een punt. Sommige opsommingen bestaan uit losse woorden, zinnen en delen van zinnen. Probeer de opgesomde delen gelijk te trekken. Bijvoorbeeld door de zinnen op te splitsen in losse woorden. Opsommingen die uit onvolledige zinnen bestaan die de inleidende zin aanvullen, beginnen met een kleine letter. Alleen het laatste lid eindigt met een punt. Telefoon Er is een vaste schrijfwijze voor telefoonnummers: Nationaal: Mobiel nationaal: Internationaal: Mobiel internationaal: In de meeste gevallen is het in een tekst duidelijk dat het om een telefoonnummer gaat. Dit schrijven we er bij voorkeur niet bij. Bijvoorbeeld: Als je vragen hebt, neem dan contact op met de Studenten Informatie Balie, Als we het woord telefoonnummer gebruiken dan schrijven we het voluit. We gebruiken geen afkortingen als tel. Of t. Titels Wanneer we titels van onderzoeken opnemen in teksten, maken we de tekst cursief. Titulatuur We bepalen zelf of we onze titel gebruiken in persoonlijke communicatie. De webredactie bepaalt dit voor avans.nl. Als we kiezen voor een titel houden we ons aan deze regels: Nationaal Titel voor een naam schrijven we met kleine letter. Een afgekorte titel sluiten we af met een punt, zoals bij ing. mr. A.T. van Puffelen. Staat de titel aan het begin van een zin of lijst, dan krijgt de titel of de afkorting daarvan een hoofdletter. Ing. mr. A.T. van Puffelen. Bij het ondertekenen van een brief sluiten we af met een komma, waarna we de titel met een kleine letter schrijven. Bijvoorbeeld: Met vriendelijke groet, ing. mr. A.T. van Puffelen Internationaal drs.: bij alfa/gamma opleidingen - MA drs.: bij technische/natuurwetenschappelijke opleidingen - MSc mr.: Me U of jij? We spreken de volgende doelgroepen aan met je en jij : studenten potentiële studenten alumni

8 pagina 8 van 10 medewerkers decanen van het voortgezet onderwijs studieloopbaanbegeleiders van het mbo anderen vanuit toeleverend onderwijs We gebruiken 'u' voor: het werkveld relaties ouders potentiële medewerkers We schrijven 'u heeft' en niet 'u hebt'. 4 Do s en don ts Do s Don ts Denk vanuit de ontvanger. Schrijf actief, kernachtig, zelfverzekerd en vol overtuiging. Gebruik liever spreektaal dan schrijftaal. Wissel korte en lange zinnen af, zodat er een lekker leesritme ontstaat. Schrap informatie die niet interessant is voor de lezer. Want alles wat we zeggen of schrijven heeft inhoud. Als het gaat over Avans gebruiken we: we of ons. Verwerk 1 boodschap per zin. Zo min mogelijk vraagtekens in de tekst. Alleen bij hoge uitzondering. Telegramstijl gebruiken. Werkwoorden en bijwoorden gebruiken die twijfel uitdrukken. Dus geen zullen en kunnen, we gaan proberen om of maar, misschien en mogelijk. Let op: we gebruiken kunnen wel als het betekent in staat zijn. Heel veel, heel erg of andere lege of clichématige toevoegingen gebruiken. Formele taal gebruiken zoals: indien, wederom, dient te worden, reduceren, kennis verruimen, vaardigheden opdoen. Holle zinnen gebruiken zoals Daar komt heel wat bij kijken. Of Een hele mond vol, maar dan heb je ook iets. Www voor een URL zetten. Schrijf: kijk op avans.nl. Teksten tussen haakjes zetten. Alles wat we schrijven is relevant. Zo niet, schrappen. Lange zinnen gebruiken. Als de zin te lang wordt, splitsen we hem op in 2 of meer kortere zinnen. Onnodig moeilijke woorden, jargon en containerbegrippen gebruiken. Als de term niet te vermijden is, leggen we hem uit. Afkortingen gebruiken. Uitroeptekens gebruiken. We gebruiken nooit een uitroepteken, de tekst is stellig genoeg.

9 pagina 9 van 10 5 Voorbeelden Oude tekst Nieuwe tekst Opmerking De opleiding kan uw bedrijf desgewenst in contact brengen met een aantal goede studenten. Uw bedrijf wil in contact komen met studenten. Wij stellen de meest geschikte student aan u voor. Actieve houding van Avans en richting bedrijf. Tijdens de hele stage besteden we tevens veel aandacht aan het contact met uw bedrijf. Ik heb jouw verzoek tot uitschrijving in ons studentensysteem gezien. Je geeft hierbij aan dat je per 31 december 2013 uitgeschreven wenst te worden. We hebben veel contact met elkaar tijdens de stageperiode. Je bent afgestudeerd en wilt je uitschrijven per 31 december Iedereen in het proces is belangrijk. We zullen u in de gelegenheid stellen om Op donderdag 3 juli aanstaande worden de hbo-getuigschriften uitgereikt aan de eindexamenkandidaten die geslaagd zijn voor de opleiding Small Business & Retail Management van Avans Hogeschool te Breda. u kunt Gefeliciteerd. Je bent geslaagd voor de opleiding Small Business & Retail Management van Avans Hogeschool in Breda. We zien je daarom graag bij de diploma-uitreiking op donderdag 3 juli. kunnen gebruiken we wel als het geen twijfel uitdrukt maar de betekenis heeft van in staat zijn Helaas kan je met dit soort vragen over je studie niet terecht bij ons. Hiervoor kun je een mail sturen naar Vragen over je opleiding stel je aan het academiebureau. Stuur je mail naar Wij gaan incasseren volgens het overzicht met de afschrijving van het volledige bedrag of de eerste termijn op 1 september. We schrijven het volledige bedrag of de eerste termijn af op 1 september.

10 pagina 10 van 10 6 Taaladvies Kijk bij vragen over taal op onzetaal.nl/taaladvies. Je kunt je vraag natuurlijk ook stellen aan

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief

Solliciteren (2) Waar gaat deze kaart over? Wat wordt er van je verwacht? De sollicitatiebrief Waar gaat deze kaart over? Deze kaart gaat over de sollicitatiebrief en het curriculum vitae (c.v.). Wat wordt er van je verwacht? Na het bestuderen van deze kaart kun je: vertellen wat je schrijft in

Nadere informatie

Schrijfwijzer Rijkswaterstaat. Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten

Schrijfwijzer Rijkswaterstaat. Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten Schrijfwijzer Rijkswaterstaat Huisstijlrichtlijnen voor Rijkswaterstaatteksten Colofon Uitgegeven door Rijkswaterstaat Corporate Dienst Corporate Communicatie Online en Huisstijl Informatie Carla Jeurissen

Nadere informatie

Handleiding corporate website

Handleiding corporate website Handleiding corporate website Over het nieuwe corporate CMS Auteurs: Jon Algra Marianne Bruins Nicoline Fokkema Rosanne den Hartog Martijn Pieck najaar 2014 Inhoud Inleiding... 1 Taalvariatie... 1 Handleiding

Nadere informatie

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag

Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag Bepaal eerst de probleemstelling of hoofdvraag De probleemstelling is eigenlijk het centrum waar het werkstuk om draait. Het is een precieze formulering van het onderwerp dat je onderzoekt. Omdat de probleemstelling

Nadere informatie

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest?

Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing kiest? Wat kun je in het vervolg doen met het uitstroomprofiel marketing? Auteur: Nikki Bleijerveld 1 Wat is het waard als je in het 2 e jaar marketing

Nadere informatie

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen

Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken. COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Samenwerkende PSO s Nederland & Vereniging van Openbare Bibliotheken COMMUNICATIETOOLKIT GASTLENEN Bijlage 4 van Implementatieplan Gastlenen Inhoudsopgave Inleiding 2 1. Interne communicatie 3 1.1 Factsheet

Nadere informatie

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk!

1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips. Haal direct meer uit je netwerk! 1 3 N u t t i g e LinkedIn Tips Haal direct meer uit je netwerk! Inleiding Allereerst wil ik u bedanken voor het downloaden van dit e-book. Na weken van voorbereiding kunnen we dan nu eindelijk dit e-book

Nadere informatie

Human Resource Management

Human Resource Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 13 juli 2015 pagina 2 van 92 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees je de

Nadere informatie

Beter in e-mails schrijven

Beter in e-mails schrijven Direct oefenen Elk hoofdstuk in het boek sluit af met een duidelijke samenvatting en afsluitende oefeningen. Docenten kunnen hier ook gebruik van maken tijdens de lessen. Op AcademicX.nl vind je extra

Nadere informatie

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT

EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT Monitoraat op maat Academisch Nederlands 1 EEN E MAIL STUREN NAAR EEN DOCENT De communicatie tussen een student en een docent verloopt vaak per e mail. Een groot voordeel van het medium is namelijk de

Nadere informatie

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars

De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Grote Bickersstraat 76 1013 KS Amsterdam Postbus 1903 1000 BX Amsterdam tel 020 522 59 99 e-mail info@veldkamp.net www.veldkamp.net De rol van ledenraden in de governance van zorgverzekeraars Een kwalitatief

Nadere informatie

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011

NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 NSKO 2011 Nationaal Studiekeuze Onderzoek Markteffect B.V. September 2011 Contactgegevens Partners Uitgevoerd door Hobéon Groep

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt dyslexie. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt dyslexie Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910446 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid

Nadere informatie

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief?

Sollicitatiebrief. Waarom een goede sollicitatiebrief? Sollicitatiebrief Waarom een goede sollicitatiebrief? In de sollicitatiebrief geef je aan dat je in aanmerking wilt komen voor een baan bij een potentiële werkgever. Aangezien de sollicitatiebrief samen

Nadere informatie

perfect LinkedIn profiel

perfect LinkedIn profiel f 20 geheimen voor een perfect LinkedIn profiel Maaike Gulden Inhoudsopgave Voorwoord 3 Wat kun je met LinkedIn? 4 Voordeel van een goed LinkedIn profiel 5 Een 100% LinkedIn profiel 5 20 Tips voor een

Nadere informatie

Je doelgroep ontmoet je op Socy s

Je doelgroep ontmoet je op Socy s Je doelgroep ontmoet je op Socy s Socy advertising. Adverteren met hoog rendement www.socys.com Adverteren krijgt een nieuwe dimensie bij Socy s In deze brochure leggen we haarfijn uit wat Socy s is, hoe

Nadere informatie

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis...

2. Word dé expert binnen jouw vakgebied...8 2.1 Vind je niche...8 2.2 Doe iets wat moeilijk te kopiëren is...8 2.3 Deel je kennis... INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...3 1. Hoe kom ik hoger in Google?...4 1.1. De drie-eenheid van zoekmachine optimalisatie...4 1.1.1.Technische kwaliteit en architectuur van de website...4 1.1.2 Inhoudelijke kwaliteit

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Schrijven van 1F naar 2F

Schrijven van 1F naar 2F Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo vmbo en mbo SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Schrijven van 1F naar 2F voor docenten Nederlands vmbo-mbo April 2012 Verantwoording

Nadere informatie

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan!

Jij zoekt werk. en je hebt Autisme. Zo pak je dat aan! Jij zoekt werk en je hebt Autisme Zo pak je dat aan! 3 e druk 3 e oplage december 2007 ISBN 9789074910415 Copyright 2006 irv, Hoensbroek Uitgever: Auteurs: CrossOver, Woerden Brigitte van Lierop Enid Reichrath

Nadere informatie

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea

Basiscursus public relations voor kleine. en middelgrote musea Basiscursus public relations voor kleine en middelgrote musea Auteur: Ank Lambers, Zutphen, 2004 Docent: Evelien Masselink Cursus op 7 en 14 november 2011 bij KCO Overijssel 2 Inhoudsopgave 3. Inleiding

Nadere informatie

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet

Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Studeren met steun reeks UNLIMITED - Openheid over je psychiatrische achtergrond - Vertel ik het wel of Vertel ik het niet Lies Korevaar Inhoudsopgave Voorwoord 5 Ineke 6 Martin 6 Inleiding 6 Openheid

Nadere informatie

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen.

D.O.E.N. Oefening. 1. De eerste stap is een doel stellen. D.O.E.N. Oefening D.O.E.N. is de afkorting voor Doelen Opstellen en Effectief bereiken via je Netwerk. Met deze oefening ga je het fundament leggen van je LinkedIn strategieën. Ze vraagt maar 10 minuten

Nadere informatie

Europese Commissie. Duidelijk. Schrijven

Europese Commissie. Duidelijk. Schrijven Europese Commissie Duidelijk Schrijven NL 1 Duidelijk Schrijven Het personeel van de Europese Commissie schrijft veel verschillende soorten teksten. Om wat voor tekst het ook gaat wetgeving, een technisch

Nadere informatie

Ebook Internet Marketing Strategie

Ebook Internet Marketing Strategie Websiteontwerp Huisstijl Fotografie Copywriting Internet marketing Ebook Internet Marketing - website - content - social media - nieuwsbrieven Inclusief handig stappenplan en checklists Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1

Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Maak werk van je geluk! Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie Tips voor een succesvolle sollicitatie en presentatie 1 Projectmanagement: Afdeling marketing en communicatie Start People

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

E-mailbeantwoording effectieve teksten schrijven ACADEMIE. www.pgosupport.nl

E-mailbeantwoording effectieve teksten schrijven ACADEMIE. www.pgosupport.nl E-mailbeantwoording effectieve teksten schrijven ACADEMIE ACADEMIE CONSULT WEB Over PGOsupport PGOsupport is een onafhankelijke netwerkorganisatie, die haar diensten aanbiedt aan alle pgo-organisaties.

Nadere informatie

Praktische gids voor e-mail marketing

Praktische gids voor e-mail marketing Praktische gids voor e-mail marketing Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Voorbereiding... 4 3. Adressen... 6 4. Het bericht... 9 5. Het verzenden...13 6. De resultaten...15 7. Besluit...16 Copyright Tales PVA20080517a0-TAL

Nadere informatie