Onmacht en daadkracht

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onmacht en daadkracht"

Transcriptie

1 Onmacht en daadkracht

2 Onmacht en daadkracht Omgaan met naasten in de palliatieve fase Cilia Linssen Bohn Stafleu van Loghum Houten 2010

3 2010 Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen of opnamen, hetzij op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van kopieën uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16b Auteurswet j het Besluit van 20 juni 1974, Stb. 351, zoals gewijzigd bij het Besluit van 23 augustus 1985, Stb. 471 en artikel 17 Auteurswet, dient men de daarvoor wettelijk verschuldigde vergoedingen te voldoen aan de Stichting Reprorecht (Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp). Voor het overnemen van (een) gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet) dient men zich tot de uitgever te wenden. Samensteller(s) en uitgever zijn zich volledig bewust van hun taak een betrouwbare uitgave te verzorgen. Niettemin kunnen zij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor drukfouten en andere onjuistheden die eventueel in deze uitgave voorkomen. ISBN NUR 897 Ontwerp omslag: Nanja Toebak, s- Hertogenbosch Ontwerp binnenwerk: Studio Bassa, Culemborg Automatische opmaak: Crest Premedia Solutions (P)Ltd., Pune, India Bohn Stafleu van Loghum Het Spoor 2 Postbus GA Houten

4 Inhoud Over lijken - Proloog 6 Inleiding 10 1 Herkenbare patronen bij patiënt en naasten 12 2 Hoe praten ze met elkaar 29 3 Omgaan met informatie 43 4 Communicatie met naasten van de patiënt 53 5 Waar het altijd over gaat 61 6 De zorgprofessional als naaste 63 7 Naasten, wat moeten we ermee? 69 8 Tien tips bij omgaan met naasten 71 9 Casussen voor discussie en reflectie 76 Over de auteur 126 ICISZ Trainingen en workshops 127 Dankwoord 128

5 Over lijken - Proloog Op 11 november 2006 kreeg ik s ochtends een telefoontje van mijn moeder: mijn vader had een herseninfarct gehad en lag op de intensive care in Kleef. Zijn hele linkerkant was verlamd, en de komende 48 uur zouden kritiek zijn. Ik kom er aan, zei ik. Oh wat fijn, wat heerlijk dat je komt, zei mijn moeder, alsof dat iets heel bijzonders was. Voor de Waalbrug kwamen mijn zus en ik in een vreselijke file. En daar sta je dan, volledig machteloos. Nou gaat hij misschien wel dood, dacht ik terwijl ik in de file sta. Na mijn broer van het station gehaald te hebben, reden we snel langs het ouderlijk huis om daar wat spullen op te halen die mijn ouders nodig hadden. Ik haal de dikke sokken, jij haalt het gehoorapparaat, jij haalt de verzekeringspapieren. Het voelt echt als Eén Team, Eén Taak, zei mijn zus. We denderden met z n allen langs het kantoortje de intensive care op, en werden onmiddellijk teruggeroepen door een hele strenge Duitse verpleegkundige die weinig begrip had voor onze zorg en urgentie. Ik mocht het eerste naar binnen, en trof het zieligste wat ik ooit heb gezien. Mijn sportieve, beheerste vader lag in een boxershort en een trui heel bleek en verfrommeld in bed en begon onmiddellijk te huilen toen hij mij zag. Mijn vader, die zelfs de meest emotionele begrafenissen doorstond zonder een traan te laten. Dat kwam door het herseninfarct, legde hij mij uit, want praten kon hij gelukkig bijna meteen weer. En grappen maken waar hij zelf heel hard om moest lachen wat naadloos overging in heel hard huilen. Hij schaamde zich ervoor: Gooi een handdoek over me heen! riep hij. Het riep in mij een onverzettelijke beschermingsdrang op. Een grootborstkasgevoel. Ik stormde kantoortjes binnen en eiste artsen te spreken te krijgen. In mijn dagelijks leven train ik artsen en verpleegkundigen, en ik snap en waardeer ze enorm. Maar als iemand me op dat moment in de weg had gestaan om het beste voor mijn vader te krijgen

6 Over lijken - Proloog 7 dan had ik hem tegen de grond geslagen. En het erge was, ik wilde wel van alles maar ik kon helemaal niks. Het Duitse ziekenhuissysteem snapte ik niet, en de dokters verstond ik niet. Als ik aan een arts vroeg of hij het me nog een keer wilde uitleggen omdat mijn Duits vrij schrecklich was, dan slaakte hij een diepe zucht en ging het twee keer zo snel en twee keer zo luid nog een keer vertellen. En dan droop ik maar weer af in de hoop dat hij wist wat hij deed. We overleefden de eerste 48 uur. En na vier maanden revalideren kwam mijn vader weer thuis. Lopend. Zo n beetje. Zijn linkerhand deed het niet meer goed, dus cellospelen zat er niet meer in. Maar hoornspelen en roeien zouden wel weer gaan lukken op den duur. We haalden opgelucht adem. Twee weken daarna reed ik met mijn auto van de A4 de A9 op. Mijn moeder belde op en zei dat ze slecht nieuws had. Er was een longfoto gemaakt bij mijn vader, en daarop was een grote vlek te zien die naar alle waarschijnlijkheid longkanker was. Ik ben al jaren bestuurslid van het Longkanker Informatiecentrum en heb driekwart van de website geschreven. Ik ken dus de verhalen. Ineens kregen die verhalen diepte. Hoe je eerst helemaal niet schrikt, of het niet bevat. Ik zei alleen maar heel zakelijk: Kleincellig of niet-kleincellig? en Weten ze al welk stadium? Dat mijn vader longkanker had was verschrikkelijk, vooral omdat ik te goed wist hoe slecht de prognose voor de meeste patiënten is. Maar het gaf mij als echte dadendrang-naaste wel de mogelijkheid om iets te gaan doen. Ik nam onmiddellijk de boel over. In Duitsland had hij een afspraak voor de eerste diagnostische tests na drie weken. Los van het feit dat ik wist dat ik het in Nederland heel goed zou kunnen regelen voor mijn vader, kon ik zelf het idee niet verdragen dat ik dan weer niet zou kunnen communiceren met de artsen over zijn ziekte. Even voor de duidelijkheid, dat was echt míjn behoefte, want mijn vader spreekt zelf zeer vloeiend Duits, dus hij kon zelf prima met artsen overleggen. Ik belde een bevriende longarts in Zutphen, die onmiddellijk aanbood om de volgende dag vrijwel alle diagnostische tests in één dag te doen. Mijn vader wilde dat graag, en hij zou de rest van de behandeling in Zutphen blijven. Dat stelde mij enorm gerust. Waarom? Niet omdat ik denk dat ze dit in Nederland beter kunnen dan in Duitsland, of in Zutphen beter dan in Nijmegen. Maar het gaf mij de mogelijkheid om het maximale te doen, wat ik kon doen. En ook de geruststellende gedachte dat ik deze arts ieder ogenblik zou kunnen bellen met domme

7 8 Onmacht en daadkracht vragen. Het gaf me maximale controle, waarvan je je kunt afvragen of mijn vader daar nou iets aan had. Daarnaast had het te maken met vertrouwen. Vertrouwen dat er goed voor mijn vader gezorgd zou worden, dat hij in de gaten zou worden gehouden. De diagnostische dag in Zutphen was een rare dag. Ik haalde mijn ouders thuis op en bracht ze naar Zutphen. Bij de receptie bleek dat mijn vader zijn legitimatiebewijs niet mee had, en mijn moeder in plaats van de verzekeringspapieren een brief van de dierenarts over de vaccinatie van de poes. Mijn ouders gingen samen staan bakkeleien over wiens schuld het nou allemaal was, terwijl ik ging overleggen of die papieren later konden komen. Dat kon. Het was een spannende en emotionele dag maar ik herinner me vooral dat we met z n drieën verschrikkelijk hebben gelachen. Zo erg dat mijn vader me tot stilte begon te manen: Cilia! Niet zo hard lachen! We zijn hier wel in een ziekenhuis! Dat leek mij onzin: Pap, jij hebt kanker, dus mogen wij lachen als we dat willen. Hij was het niet met me eens. Een week en een pet-scan later kwam er zeer hoopgevend nieuws. De tumor was weliswaar enorm, maar hij leek niet uitgezaaid, en dus operabel. Hij hoorde bij de lucky 10%. En toen ontstond er bij mij iets waar ik veel over gelezen heb maar waarvan ik niet dacht dat het mij als realist met kennis-van-zaken zou gebeuren: volslagen irreëel optimisme. Ik heb na alle angsten op dat moment besloten dat het goed kwam. Terwijl logica en verstand zeiden: Ze moeten hem nog openmaken om te zien of het echt wel te opereren is, en Pas na het onderzoek van de snijvlakken weten ze of het echt niet is uitgezaaid. En dan nog. Niks van dat alles: Het komt goed, hij wordt helemaal beter. Dit is dus hoe dat werkt. Je besluit om te vertrouwen, terwijl je ook weet dat dat vertrouwen mogelijk nergens op gebaseerd is. En toen moesten we wachten. Want de gespecialiseerde chirurg in Zutphen was met vakantie. En er moest een MRSA-test komen omdat hij in Duitsland in het ziekenhuis had gelegen. En ondertussen ging het met mijn vader steeds slechter. Hij kreeg enorme koortsaanvallen, was doodmoe en zag eruit als een lijk. Ergens in mei kreeg ik een telefoontje tijdens een vergadering in Doorn. Mijn vader had in de auto een hartinfarct gehad. (Hij was weer gaan autorijden, iets waar ik me zinloos boos over maakte.) Hij had zichzelf naar huis gereden, en was daar, door de huisarts met de ambulance naar Kleef gestuurd. Ik kom eraan, zei ik. Het zou routine kunnen worden maar dat was het niet. Zelf ben ik in het hele proces

8 Over lijken - Proloog 9 nauwelijks door een dieper dal gegaan dan tijdens die rit: Hou nou maar op met dat debiele optimisme, Cilia. Hij heeft nu een herseninfarct, longkanker en een hartinfarct gehad binnen een halfjaar. Blijkbaar is dit de bedoeling. Blijkbaar moet hij dood. Leg je er nou maar bij neer. Maar in Kleef trof ik een opgewekte vader in bed. Hij was gekatheteriseerd, had een stent gekregen en verbeeldde zich dat zijn bloed nú al beter door zijn lichaam heen stroomde. Emotionele achtbaan is een uitgekauwd begrip, maar dat is exact hoe het voelde. Tegen die tijd begon de uitputting er behoorlijk in te hakken. Bij iedereen. De laatste week voor de operatie leek het alsof hij bezig was dood te gaan. Alsof hij zo n zware operatie nooit zou overleven. Hij zag er verschrikkelijk uit en voelde zich ook zo. Hij zei steeds: Ik ben op, mijn lichaam is op. En dan stond ik daar naast zijn bed en riep opbeurende dingen zoals: Volhouden, het gaat allemaal over. Maar er zijn momenten geweest dat ik dacht: Waar ben ik nou mee bezig, waarom laat ik hem niet gewoon gaan? Voor wie doen we dit? De operatie slaagde. Een dag later had ik mijn vader aan de telefoon. Ik vertelde hem over de Franse bergen waar ik tegenaan keek, en de Franse wijn die ik op hem aan het drinken was. Hij zei dat z n grote verlangen was om nu zo snel mogelijk naar zijn huis in de Bourgogne te gaan en daar met lieslaarzen aan snoeken te vangen, en toen begonnen we allebei maar weer te huilen. Vier maanden later waren mijn ouders voor het eerst weer in Frankrijk. Ik heb in die tijd veel geleerd over hoe het is om naaste te zijn van een zieke patiënt. Toen het voorbij was voelde ik pas hoe slopend het was geweest. Ongemerkt houdt het je de hele dag bezig en de emotionele pieken en dalen zijn dodelijk vermoeiend. Iets wat je je pas realiseert als het weer voorbij is. Ik herkende mezelf als de naaste die ik altijd het vertaalbureau had genoemd, degene waarop een appel voor informatie wordt gedaan omdat hij of zij er net iets meer verstand van heeft. En ook als de dramnaaste, die in zijn wil om het beste te krijgen voor de patiënt desnoods over lijken gaat. Zo n naaste waarvan de artsen en verpleegkundigen die ik train altijd kreunend zeggen: Oh nee, niet zo n schoondochter die ook verpleegkundige is in het Antoni van Leeuwenhoek. En in mijn werk heb ik geleerd hoe ingewikkeld naasten het werk van artsen en verpleegkundigen kunnen maken, en welk extreem gedrag ze soms laten zien.

Een foutje op gen 22 www. metakids.nl bankrekeningnr. 1122002 GEN22_COVERDOC.indd 1 14-05-12 10:42

Een foutje op gen 22 www. metakids.nl bankrekeningnr. 1122002 GEN22_COVERDOC.indd 1 14-05-12 10:42 Een foutje op gen 22 Het verhaal van Daisy en Erwin Een fou www. metakids.nl bankrekeningnr. 1122002 3 verteld door de ouders Dieter en Corry Straetmann opgetekend door Debby Petter 2011 Metakids Op 12

Nadere informatie

De tandarts aan de leiding

De tandarts aan de leiding De tandarts aan de leiding Erik Ranzijn Bohn Stafleu van Loghum Houten 2007 BSL ID 0000 ALG_BK_1KZM Pre Press Zeist 23/08/2007 Pg. 003 Ó 2007 Bohn Stafleu van Loghum, Houten Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Wanneer één van je ouders ALS heeft

Wanneer één van je ouders ALS heeft Wanneer één van je ouders ALS heeft Introductie ALS komt niet zo vaak voor en het is onwaarschijnlijk dat je nog iemand kent die een ouder of stiefouder heeft met deze ziekte. Het is gemakkelijk te begrijpen

Nadere informatie

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen

Het valt niet mee de draad weer op te pakken. Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Het valt niet mee de draad weer op te pakken Tips en adviezen voor vrouwen met borstkanker bij psychosociale problemen Colofon Uitgever: Van Zuiden Communications B.V. Postbus 2122 2400 CC Alphen aan den

Nadere informatie

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar

De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De PAAZ, wat is dat? Informatie voor kinderen van 8 tot 12 jaar De afgelopen weken was het niet zo leuk bij Pim thuis. Zijn moeder lag de hele dag in bed. Ze stond niet meer op, deed geen boodschappen

Nadere informatie

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd

Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd Mijn ouders zijn gescheiden en nu? Een folder voor jongeren met gescheiden ouders over de OTS en de gezinsvoogd 1 Joppe (13): Mijn ouders vertelden alle twee verschillende verhalen over waarom ze gingen

Nadere informatie

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in

Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in Het plaatselijk weekblad vraagt kinderen wie ze in het zonnetje willen zetten. De 12-jarige Joey hoeft hier niet lang over te denken. Haar oma is voor haar de beste. Dat wil ze graag vertellen. Samen met

Nadere informatie

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag

LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE. Ik wilde zo graag LIENEKE STOND VOOR EEN LASTIGE KEUZE Ik wilde zo graag mama worden Als blijkt dat Lieneke s man geen kinderen kan verwekken, stort hun wereld in. Gerrit komt al snel met de optie kid, dus zaad van een

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige

Leven met dyscalculie Het verhaal van een 23-jarige Wat betekent het om dyscalculie te hebben? Hoe uit zich dat in de praktijk? Waar loop je zoal tegenaan? Welke dingen zijn voor jou moeilijk waar andere mensen niet eens bij stil staan? Laura Schermer,

Nadere informatie

De juiste zorgverzekering kiezen

De juiste zorgverzekering kiezen De juiste zorgverzekering kiezen Verhalen uit de praktijk NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Voorwoord Het zal u gebeuren. U ondergaat een medische behandeling, u vertrouwt erop dat u goed bent

Nadere informatie

Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd. Niet. de Tijd aan jezelf. door John Vrakking Training & Coaching

Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd. Niet. de Tijd aan jezelf. door John Vrakking Training & Coaching Niet Zelf actief keuzes maken voor de besteding van je werktijd de Tijd aan jezelf door John Vrakking Training & Coaching 1 John Vrakking de Tijd aan jezelf Zelf actief keuzes maken voor de besteding van

Nadere informatie

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach.

Karin de Galan. Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Karin de Galan Karin de Galan (1967) is sinds 1991 trainer en coach. Ze heeft zich gespecialiseerd in het trainen van trainers en richtte in 2007 de galan school voor training op. Eerder werkte ze als

Nadere informatie

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte

het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte het blijft je vader of moeder opgroeien met een ouder getroffen door een beroerte CVA Cerebro Vasculair Accident (CVA) is de medische term voor een ongeluk in de vaten van de hersenen. In het dagelijks

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Meer brein. minder. medicijn

Meer brein. minder. medicijn Met humor, warmte en overtuigend onderzoek probeert dr. Lissa Rankin in Meer brein, minder medicijn de meest kritische breuk van onze tijd te genezen: de breuk tussen ons lichaam en geest. Brené Brown,

Nadere informatie

We waren zo blij dat ons die kans werd geboden

We waren zo blij dat ons die kans werd geboden nabestaanden Nummer 20 jaargang 10 December 2011 Dit is een uitgave van NTS-Donorvoorlichting, www.donorvoorlichting.nl Contact Informatie van en voor nabestaanden van orgaan- en weefseldonoren De nabestaanden

Nadere informatie

10 Interview - tekst jette vonk fotografie sarah wong. Piet: Je kunt iemand niet in drie minuten vertellen dat hij kanker heeft

10 Interview - tekst jette vonk fotografie sarah wong. Piet: Je kunt iemand niet in drie minuten vertellen dat hij kanker heeft 10 Interview - tekst jette vonk fotografie sarah wong Piet: Je kunt iemand niet in drie minuten vertellen dat hij kanker heeft 11 Wetenschapper Piet Leguit: Medeleven en compassie geven kracht Na de diagnose

Nadere informatie

Ze had zich altijd al een buitenbeentje gevoeld tussen haar zes zussen. Maar op haar vijftiende begon Eef te vermoeden dat ze écht anders was.

Ze had zich altijd al een buitenbeentje gevoeld tussen haar zes zussen. Maar op haar vijftiende begon Eef te vermoeden dat ze écht anders was. Ze had zich altijd al een buitenbeentje gevoeld tussen haar zes zussen. Maar op haar vijftiende begon Eef te vermoeden dat ze écht anders was. Ze was nog steeds niet ongesteld en ze had gevoeld dat haar

Nadere informatie

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt

Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Palliatieve zorg; wat als je niet meer beter wordt Welke zorg kunt u ontvangen als genezing niet meer mogelijk is? Palliatieve zorg is de zorg, die u ontvangt wanneer u ongeneeslijk ziek bent. Het is gespecialiseerde

Nadere informatie

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker

Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Communicatie en besluitvorming in de palliatieve zorg voor Turkse en Marokkaanse patiënten met kanker Fuusje M. de Graaff (UvA en MUTANT) Anneke L. Francke (NIVEL en EMGO+/VUmc) Maria E.T.C. van den Muijsenbergh

Nadere informatie

DICHTERBIJ. Genetische Stamcelkarma. Hilbert van Doorne

DICHTERBIJ. Genetische Stamcelkarma. Hilbert van Doorne DICHTERBIJ Genetische Stamcelkarma Hilbert van Doorne De eerste paar keer zwaaiden we wat naar elkaar. Hij voor zijn raam, ik in de straat. Met handgebaren wist ik hem duidelijk te maken dat ik de volgende

Nadere informatie

De eerste 100 weken na je scheiding

De eerste 100 weken na je scheiding Yolande de Best De eerste 100 weken na je scheiding Openhartig, aangrijpend & herkenbaar: 21 vrouwen vertellen Inhoud Voorwoord 7 1 Nienke: Ik heb altijd gedacht dat hij wel gek op me was 11 2 Liesbeth:

Nadere informatie

Ik verlangde ernaar opnieuw verliefd te worden op het vak, mijn vrouw en het leven

Ik verlangde ernaar opnieuw verliefd te worden op het vak, mijn vrouw en het leven 20-11-2014 Ik verlangde ernaar opnieuw verliefd te worden op het vak, mijn vrouw en het leven Vier jaar geleden aarzelde hij even of hij wel moest doorgaan in zijn vak. Na een korte periode van somberheid

Nadere informatie

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen

beeradvocaten Het was 24 uur lang een hel Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen beeradvocaten Interview met Paul van Rotterdam en Nicole de Leeuw door Angela A.M. van Leeuwen Paul van Rotterdam (30) en Nicole de Leeuw (28) hadden een heerlijke vakantie in Maleisië achter de rug. Zij

Nadere informatie

Een Bijzondere Broer of Zus

Een Bijzondere Broer of Zus Een Bijzondere Broer of Zus Informatiemap voor jongeren met een broer of zus met een handicap, chronische ziekte of psychische stoornis Uitgave: GGNet, regio Apeldoorn Team Preventie Postbus 2003 7230

Nadere informatie

1. Au, dat doet pijn!

1. Au, dat doet pijn! Tien manieren om focussen te gebruiken in het dagelijkse leven. Door Ann Weiser Cornell. Bron : website Focusing Resources 06/02/09 www.focusingresources.com Vertaald door Tine Swyngedouw (11/08/09). Toen

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen

Hoe ga je om met eten en drinken. Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Hoe ga je om met eten en drinken Handreikingen voor zorgsituaties waarin eten, drinken en kunstmatige voeding een rol spelen Inhoud Vooraf 3 Als de patiënt slecht eet of drinkt 4 Als ingrijpen of nalaten

Nadere informatie

Duidelijke taal. Praktische tools voor effectieve communicatie op de werkvloer. Inkijkexemplaar

Duidelijke taal. Praktische tools voor effectieve communicatie op de werkvloer. Inkijkexemplaar Duidelijke taal Praktische tools voor effectieve communicatie op de werkvloer Duidelijke taal Praktische Marieke Gerritsen tools voor effectieve communicatie op de werkvloer Colofon Meer informatie over

Nadere informatie