Huishoudelijk reglement VIA VIA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huishoudelijk reglement VIA VIA"

Transcriptie

1 Huishoudelijk reglement VIA VIA VIA VIA is een initiatief van het gemeentebestuur van Anderlecht Nederlandstalige jeugddienst in samenwerking met vzw VGA. 1. Algemeen 1.Organiserend bestuur: ViaVia is een samenwerking tussen het gemeentebestuur van Anderlecht Nederlandstalige jeugddienst en vzw Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht (VGA). De Raad van Bestuur van vzw VGA is ook de werkgever. Vzw Vlaams Gemeenschapsbeleid Anderlecht (VGA) Adres: Raadsplein 1 te 1070 Anderlecht Telefoon: 02/ De contactpersoon van vzw VGA is: Verantwoordelijke voor- en naschoolse opvang. 2.Contactpersoon: De dagelijkse leiding is in handen van de Nederlandstalige jeugddienst. Zij coördineert de activiteiten, heeft de leiding over het personeel en onderhoudt de contacten met de ouders, het ruime publiek en externe organisaties. Haar kantoor is gelegen op volgend adres: Adres: Telefoon: Georges Moreaustraat 5 te 1070 Anderlecht 02/ / (08u00-16u00) 3.Doel- en doelgroepomschrijving: De bedoeling van de ViaVia-vakanties is om schoolgaande kinderen vanaf de 2de kleuterklas tot en met het tweede middelbaar een leuke maar zeker een leerrijke vakantie aan te bieden. In tegenstelling tot een speelplein willen wij elke vakantie werken rond één bepaald thema dat elke dag zal behandeld worden op verschillende manieren en dat constructief zal uitgebouwd worden tijdens de vakantie. ViaVia zal niemand uitsluiten op grond van cultuur, maatschappelijke achtergrond, nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging. 4.Verzekering: ViaVia heeft een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid van het personeel en de kinderen. Ook is er een verzekering voor lichamelijke ongevallen voor de kinderen tijdens hun verblijf. De polissen liggen ter inzage bij de leidinggevende.

2 Aangifte van schadegevallen of ongevallen gebeurt aan de leidinggevende of zijn/haar vervanger. De aangifte gebeurt binnen de 24 uur na het (on)geval, zodat de verzekeringsmaatschappij op de hoogte kan worden gebracht. 5.Bereikbaarheid in noodgevallen: In uiterste nood kan u de leidinggevende buiten de openingsuren en tijdens de vakantie-activiteiten zelf bereiken op het nummer Klachtenbehandeling: We willen onze vakantiewerking zoveel mogelijk afstemmen op jullie vragen en noden. Als je met opmerkingen, vragen of klachten zit, laat het ons dan weten. Waar nodig zoeken we naar oplossingen, verbeterpunten of een nieuwe aanpak waar iedereen zich in kan vinden. Je kan ook een klacht schriftelijk overmaken aan de Nederlandstalige jeugddienst of contactpersoon van vzw VGA. de We garanderen dat elke klacht met de nodige discretie en efficiëntie zal behandeld worden. 7.Waar en wanneer: De plaats waar deze vakanties zullen plaatsvinden is steeds afhankelijk van de activiteit en het thema waar zal rond gewerkt worden. Het merendeel van de vakanties zal plaatsvinden in de School Dertien, gelegen in de Wayezstraat 56 te 1070 Anderlecht.

3 2. Intern werkingskader 1.Principes m.b.t. het pedagogische beleid: ViaVia is een Nederlandstalig initiatief en wil een plek zijn waar kinderen en tieners tijdens de vakantie plezier beleven en op een speelse manier iets bijleren. Taalstimulering krijgt een belangrijke plek in deze vakanties. Er wordt enkel Nederlands gesproken met de kinderen. Zij worden niet gestraft wanneer zij een andere taal spreken, maar we trachten hen zoveel mogelijk aan te moedigen Nederlands te praten. Voor de activiteiten worden de kinderen verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen De activiteiten zijn gebonden aan een bepaald thema. We proberen de kinderen dan ook te stimuleren zich ten volle te ontplooien tijdens deze vakanties. We stimuleren ze ook om zelf initiatief te nemen en te leren samenwerken met anderen. De begeleiders gaan informeel en persoonlijk met de kinderen en tieners om. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen omtrent respect voor elkaar en voor het materiaal. Deze principes zijn terug te vinden in de handleiding voor de begeleiders en de animatoren van de ViaVia-vakanties. 2.Afspraken met kinderen en ouders: Elke ouder kan bij de aanvang van de vakantieweek kennismaken met de begeleiders van de opvang en de animatoren en kan ook een kijkje nemen in de lokalen waar de vakantie plaats heeft. De eerste dag van de vakantie komt u uw kind aanmelden bij de dagelijkse leiding die aanwezig zal zijn. Als er bepaalde informatie is die wij op dat ogenblik van uw kind moeten weten, gelieve dit dan ook mee te delen aan de begeleiding. Zo kan dit op de inlichtingsfiche worden vermeld. Verder vragen wij ook aan de ouders om hun kinderen na afloop van de dag buiten de lokalen op te wachten. Wij staan erop om met heel de groep in rust af te sluiten. Graag willen we er ook op wijzen dat de activiteiten starten om 9 uur. Daarom vragen wij u om uw kinderen op tijd af te zetten zodat ze niets van de activiteiten hoeven te missen. Dit ook om tijdig te kunnen vertrekken op dagen waarop een uitstap staat gepland. 3.Principes met betrekking tot de samenwerking met externe organisaties, animatoren en schoolbegeleiders:

4 Het werken met externe organisaties laat ons toe om de kinderen te laten kennismaken met een bepaald thema dat heel de week op een professionele, veilige, verantwoorde maar vooral leuke manier wordt behandeld. Het overgrote deel van de speelweken wordt wel begeleid door onze animatoren. Zij zijn dan ook een directe aanspreekpunt voor de kinderen. Zij zullen voornamelijk een sterke vertrouwensrelatie opbouwen met zowel de kinderen als de organisaties wanneer hier beroep op wordt gedaan. De schoolbegeleiders staan in voor de voor- en naopvang van de kinderen. Dit is elke dag mogelijk tussen 07u30 en 09u00 en in de namiddag van 16u00 tot 18u00. Indien u wenst dat uw kind in de opvang blijft, kan u dit vermelden op het inlichtingsformulier. 3. Wederzijdse afspraken tussen de ouders en VIA VIA 1.Inschrijven en inschrijvingsgeld: Om recht te hebben op een plaats in de vakanties van ViaVia moet elk kind op voorhand ingeschreven zijn. Indien het aantal plaatsen reeds volzet is, kan uw kind op de wachtlijst gezet worden. Indien er nog plaatsen vrij zijn, kan er nog ingeschreven worden op de 1ste dag van de ViaVia-week. Voor het goede verloop van de activiteiten, worden de kinderen ingeschreven voor een hele week. Zij zijn ook heel de week aanwezig. Het inschrijvingsgeld wordt daarom ook in één keer betaald voor de volledige week. ViaVia hanteert voorrangsbepaling aangaande de inschrijvingen: Eerst kunnen de kinderen zich inschrijven die in Anderlecht wonen of van wie de ouders in Anderlecht werken en dienen de kinderen naar het Nederlandstalig basisonderwijs te gaan of Nederlandstalig te zijn. 1 week later kunnen anderen zich inschrijven. Hierbij is de enige voorwaarde dat de kinderen naar het Nederlandstalig onderwijs gaan of Nederlandstalig zijn. De aanmelding tot inschrijving dient online te gebeuren via de volgende websites: U zal dan een bevestiging krijgen of uw kind(eren) al dan niet ingeschreven zijn voor de door u bepaalde speelweek. Nadien krijgt u een mail of brief toegestuurd met alle informatie, waardoor u de afhandeling van de inschrijving en de betaling correct kan uitvoeren. U ontvangt hierbij een inlichtingsformulier dat u dient in te vullen en dat u bij de eerste dag van de speelweek overhandigd aan de organisatie. Verder ontvangt u ook dit huishoudelijk reglement. Voor een speelweek van 5 dagen betaald u per kind 55 euro (11 euro/ dag). Indien zich meerdere kinderen inschrijven binnen 1 gezin, wordt er een korting gegeven van 25% op het totale inschrijvingsgeld.

5 Als men kan aantonen dat het bruto-inkomen lager is dan ,4 euro op jaarbasis, kan men in aanmerking komen voor een verminderingstarief Dit moet u kunnen aantonen aan de hand van het meest recente aanslagbiljet van de belanstingen. Indien dit het geval is, betaald u slechts 32,5 euro per kind voor een speelweek van 5 dagen (6,5 euro/ dag). Als men kan aantonen dat het bruto-inkomen lager is dan ,3 euro op jaarbasis, kan men in aanmerking komen voor een verminderingstarief Dit moet u kunnen aantonen aan de hand van het meest recente aanslagbiljet van de belanstingen. Indien dit het geval is, betaald u slechts 22,5 euro per kind voor een speelweek van 5 dagen (4,5 euro/ dag). Wij vragen om binnen een termijn van 2 weken de inschrijving te vervolledigen. Dit gebeurt door het verschuldigde bedrag over te maken op het rekeningnummer van de organisatie met vermelding van ViaVia naam van de speelweek naam van uw kind. Indien u dit niet in deze termijn in orde brengt, komt de plek die u reserveerde weer vrij en kan iemand anders zich hier voor aanmelden. Indien u tijdens de vakantie nog extra gegevens over uw kind wil geven, kan u de dag zelf bij de begeleiders van de opvang of animatoren terecht. 2.Annulering: Annuleren doet u best zo snel mogelijk, zodat een ander kind kan toegelaten worden. *Indien u tot 3 werkdagen voor aanvang van de activiteiten annuleert, zal ViaVia het volledige bedrag van het inschrijvingsgeld terugbetalen. Dit zal per overschrijving gebeuren. *Indien u minder dan 3 werkdagen voor aanvang van de activiteiten annuleert, zal ViaVia de helft van het inschrijvingsgeld terug betalen. *Indien u de dag zelf verwittigt dat uw kind niet zal aanwezig zijn door ziekte of overmacht kan ViaVia de helft van het bedrag terugbetalen. Hiervoor dient u wel een bewijs binnen te brengen. Voor elke andere reden wordt het inschrijvingsgeld niet terugbetaald. *Bij ziekte van uw kind wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald als u een doktersbewijs kan voorleggen. *Indien u uw kinderen heeft ingeschreven en zij niet naar de speelweek komen zonder dat u ons verwittigde; zal u uw kinderen in de toekomst niet meer kunnen inschrijven voor een ViaVia-speelweek. 3.Ophaling kinderen: Kinderen mogen alleen naar huis gaan als dit door de ouders wordt toegelaten en op voorhand wordt doorgeven aan de organisatie (door vermelding op het inlichtingsformulier). Indien uw kind door iemand anders dan uzelf wordt opgehaald, vragen wij ook om dit te vermelden op het inschrijvingsformulier. Indien door overmacht iemand anders het kind ophaalt, gelieve de wijzigingen zo vlug mogelijk door te geven aan de verantwoordelijke. U kan ons steeds bereiken op het gsm-nummer 0498/ Wanneer uw kind niet op tijd kan afgehaald worden, gelieve zo vlug mogelijk te verwittigen, zodat wij de opvang van uw kind kunnen waarborgen.. Indien men zijn kind te laat komt ophalen, zal ook een suplement gevraagd worden: - tussen 18u en 18u15 : 2 euro

6 - tussen 18u15 en 18u30: 6 euro -na 18u30: 6 euro + 2 euro per begonnen kwartier. 4.Voeding: De kinderen brengen hun lunchpakket en een drinkbus met water mee. We houden een tienuurtje en vieruurtje. Er wordt iedere dag een stukje fruit voorzien. Wij vragen aan de ouders om de kinderen gezonde voeding mee te geven. 5.Kleding en verzorging: Trek uw kind gemakkelijke en stevige kledij en schoeisel aan die vuil mogen worden. De bedoeling van de activiteiten is dat uw kind zich kan uitleven en de kleren moeten hiervoor tegen een stootje kunnen. Voorzie de naam van uw kind in zoveel mogelijk kleren. Zo kunnen wij verloren kledij terug bezorgen. Gelieve ook reservekledij te voorzien. 6.Verlies, diefstal of beschadiging: ViaVia is niet verantwoordelijk voor verlies, diefstal of beschadiging. Wij vragen daarom geen waardevolle spullen met uw kind mee te geven (gsm, portefeuille met geld,...). 7.Fiscale attesten: Voor opvang van kinderen tot 12 jaar wordt een fiscaal attest afgeleverd. Wij versturen steeds naar iedereen een fiscaal attest zodat u dit kan inbrengen in uw belastingsaangifte. 8.Medicatie en ziekte kind: Elke ouder wordt ten stelligste gevraagd ViaVia te informeren over alle ook niet onmiddellijk zichtbare medische problemen, die een gevaar zouden kunnen betekenen voor anderen in de opvang of die een bijzondere waakzaamheid vragen aan de begeleiders en verantwoordelijken. Wanneer het kind 's ochtends reeds ziektetekens vertoont, dienen ouders op voorhand een oplossing te zoeken indien er dringende alternatieve opvang nodig is. Kinderen met volgende ziektetekens worden niet toegelaten in de speelweek: -diarree: lopende of waterige ontlasting waarbij ook koorts of bloederige ontlastig aanwezig is (losse stoelgang is geen reden tot weigering); -braken met algemeen ziek zijn; -zeer zware hoest; -koorts (meer als 38 ) gepaard met keelpijn, braken, diarree, oorpijn, prikkelbaarheid, verwardheid of rode uitslag; -elk kind dat niet kan deelnemen aan de normale activiteiten wegens ziektetoestand. Indien extra maatregelen moeten getroffen worden om kinderen, die in contact kwamen met een besmet kind, te beschermen, wordt aan de ouders een brief meegegeven voor de behandelende arts. Als een kind in de loop van de dag ziek wordt, zal de verantwoordelijke contact met de ouders (of andere contactpersonen op basis van de inlichtingsfiche) opnemen. Meestal wordt dan gevraagd het kind zo snel mogelijk op de te halen om ermee naar de dokter te kunnen gaan. Indien ouders niet bereikbaar zijn of in het geval van hoogdringendheid doet ViaVia voor advies beroep op de dichtstbijzijnde dokterspraktijk. Indien ViaVia medische kosten moet maken om het kind de juiste zorgen te geven, vallen die ten

7 laste van de ouders. Bij zeer ernstige noodsituaties zullen de begeleiders de eerste hulp toepassen. Vervolgens worden de hulpdiensten verwittigd. Ouders worden zo snel mogelijk op de hoogte gebracht van de situatie. De medische kosten verbonden aan een ongeval tijdens de speelweek zijn ten laste van de verzekering van ViaVia. In principe wordt er geen medicatie toegedient door de begeleiders of verantwoordelijken van ViaVia. Ouders worden daarom gevraagd medicatie toe te dienen 's ochtend en 's avonds. Enkel met doktersattest kan hierop een uitzondering gemaakt worden. Op de fles/flacon/tube of andere verpakking moet dan door de apotheker duidelijk het volgende vermeld worden: naam van de dokter/apotheker; naam van het kind; datum van aflevering en vervaldatum; dosering en wijze van toediening en duur van behandeling; wijze van bewaren. Per kind noteren de begeleiders het medicijn, de hoeveelheid, de datum en het tijdstip van toediening. 4. Wederzijdse afspraken tussen de kinderen en VIA VIA Deze afspraken worden steeds in het begin van de week met de kinderen gemaakt en onze animatoren en begeleiders hebben de bevoegdheid om de kinderen hierover aan te spreken. Uiteraard zullen de begeleiders deze regels zelf respecteren! Deze hebben immers een voorbeeldfunctie die naar de kinderen moet worden overgedragen! 1.Taal: Taalstimulering krijgt een belangrijke plek in deze vakanties. Er wordt enkel Nederlands gepraat met de kinderen. Zij worden niet gestraft wanneer zij een andere taal spreken, maar we trachten hen zoveel mogelijk aan te moedigen Nederlands te praten. Wij zorgen er dan ook voor dat de begeleiders en animatoren correct Nederlands gebruiken (geen dialecten). Ook onderling (tussen de begeleiders zelf) wordt er uitsluitend Nederlands gesproken. (Met de ouders kan er individueel wel een andere taal worden gesproken). 2.Omgang met elkaar en de begeleiders: De begeleiders gaan informeel en persoonlijk met de kinderen om. Er worden duidelijke afspraken gemaakt met de kinderen omtrent respect voor elkaar en voor het materiaal. *Respect voor de begeleiders: hier gaat het om elementaire beleefdheid! De kinderen moeten luisteren naar de begeleiders. *Respect voor het materiaal: met het materiaal wordt voorzichtig omgegaan. Ook wordt het materiaal op het einde van de activiteiten in groep opgeruimd. *Respect voor elkaar: de kinderen leren hier ook met elkaar samenwerken en de begeleider heeft hier ook een grote taak in. 3.Algemene regels: Een goed overzicht behouden is belangrijk zodat de kinderen op een leuke, speelse manier aan de activiteiten kunnen deelnemen. Daarom:

8 -eerst vragen om naar het toilet te gaan; -proper gebruik maken van sanitaire voorzieningen; -respect voor materiaal + steeds opruimen; -de groep niet verlaten zonder het te vragen, steeds samen blijven; -tijdens de eetmomenten: rustig aan tafel blijven zitten tot iedereen klaar is; -afval in de vuilbak + sorteren; Wederzijdse afspraken tussen de begeleiders en VIA VIA 1.vergoedingen: Om in aanmerking te komen als begeleider van een ViaVia-speelweek kan je betaald worden onder 2 stelsels: -hoofdanimator: MV2 (12,04/uur of 1982,98/maand) Als jobstudent wordt je uitbetaald via het loonbarema PC 331 begeleidend personeel klasse B3 voor -20 jarigen en klasse B2a voor +20 jarigen. De voorwaarden hiervoor zijn dat je minstens 100 uur ervaring in het jeugdwerk hebt en dit kan aantonen ofwel dat je een animatordiploma hebt. Het barema blijft steeds hetzelfde en zal niet aangepast worden met de jaren anciënniteit. Wel kan deze aangepast worden met de index. Als je niet aan deze voorwaarden voldoet, kan je een vergoeding krijgen als vrijwilliger. Deze bedraagt op dit ogenblik 30 euro per dag en wordt aangepast met de index. Tijdens de paas- en zomervakantie wordt er ook gewerkt met een hoofdanimator die vergoed wordt via het loonbarema PC 331 MV2. Om als hoofdanimator in aanmerking te komen moet je ofwel in het bezit zijn van een hoofdanimator diploma of relevante ervaring kunnen aantonen in een leidinggevende positie met betrekking tot het jeugdwerk. Als je bij ViaVia een stage komt doen, wordt je niet vergoed. 1.werktijd, aan- en afwezigheden: *Wij vragen de begeleiders en animatoren om steeds tijdig aanwezig te zijn (zoals aangegeven op het contract) zodat zij rustig de tijd hebben om de kinderen te begroeten. Dit is zeer belangrijk voor de goede band met de groep en met de organisatie. Indien om een bepaalde reden een begeleider of animator verhinderd is om op tijd aanwezig te zijn, vragen wij dit zo snel mogelijk te laten weten aan de dagelijkse leiding op 0498/

9 In geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, vragen wij de dagelijkse leiding zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen (behoudens overmacht ten laatste om 08u30 van de lopende dag). Binnen de 48 uren vanaf de eerste dag arbeidsongeschiktheid, dient een medisch attest bezorgd te worden. Voor verdere afspraken en bepalingen voor animatoren en begeleiders verwijzen wij naar het arbeidsreglement dat hen wordt overhandigd bij ondertekening van het contract. 2.Algemene afspraken: Een goede onderlinge communicatie tussen de verschillende begeleiders en animatoren is belangrijk voor het welslagen van de activiteiten. Vandaar deze algemene afspraken: -Ga beleefd om met elkaar. Spreek elkaar steeds vriendelijk aan en probeer ieders mening te respecteren. Met dialoog kom je verder dan door apart te werken. -Wees loyaal ten opzichte van de missie van de organisatie. Er worden geen uitspraken gedaan t.o.v. de gemeente en vzw VGA. Ook ga je discreet om met de informatie van de kinderen en de ouders. Zij vertrouwen onze organisatie en er mag dus in geen geval vertrouwelijke informatie doorgegeven worden. -In aanwezigheid van de kinderen wordt niet gerookt. Alleen na overleg met de collega's kan een korte individuele rookpauze genomen worden. Beperk deze rookpauzes wel tot het minimum. -Ook het telefoongebruik wordt uitgesloten gedurende de activiteiten. Tijdens de pauze kan voor privégebruik getelefoneerd worden, maar dan ook na overleg met de collega's en beperkt tot minimaal gebruik. -ViaVia is niet verantwoordelijk voor diefstal, verlies of schade. Gelieve waardevolle spullen thuis te laten!! -Wij vragen aan de begeleiders om geen religieuze symbolen op zich te dragen (hoofddoek, kruisteken,...). Dit omdat wij neutraal willen blijven en geen religieuze of culturele overtuigingen willen koppelen aan de vakantiewerking.

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking

Huishoudelijk Reglement Tienerwerking Gemeentebestuur Pittem Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Gemeentelijke tienerwerking Huishoudelijk Reglement Tienerwerking V. U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Gemeentelijke Speelpleinwerking Markt 1-8740 Pittem 051/46.03.50 Huishoudelijk Reglement Sporthal - Egemstraat 47-8740 Pittem V.U.: Gemeentebestuur Pittem, Markt 1, 8740 Pittem 1. Algemeen 1.1. Vestigingsplaats

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTKAMP

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTKAMP HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPORTKAMP ALGEMEEN Wat is het sportkamp? De sportdienst biedt onder leiding van ervaren monitoren en monitoren in opleiding sportieve vakantieopvang, aangepast aan de leeftijd van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT JEUGDDIENST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING Goedgekeurd bij gemeenteraadsbeslissing op 26/02/2014 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE 1 ALGEMEEN - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG GBS T HAEGJE INHOUD 1 ALGEMEEN ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 1.1

Nadere informatie

Algemeen. De inschrijvingsdagen worden vermeld op de website: en deze informatie vind je ook terug op de flyer die verspreid wordt.

Algemeen. De inschrijvingsdagen worden vermeld op de website:   en deze informatie vind je ook terug op de flyer die verspreid wordt. Algemeen Speelplein Groene Zone VZW Groenveldstraat 42 3001 Heverlee De speelpleinwerking is een erkende speelpleinwerking door de Stad Leuven. Contactgegevens Voorzitter VZW Speelplein Groene Zone: Hilde

Nadere informatie

Sint-Catharinacollege Moerbeke-Viane-Galmaarden

Sint-Catharinacollege Moerbeke-Viane-Galmaarden Sint-Catharinacollege Moerbeke-Viane-Galmaarden scholengroepb@sintcatharinacollege.be Huishoudelijk Reglement binnenschoolse kinderopvang Gemeente Moerbeke 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement van de

Nadere informatie

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas

Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Een vakantie-initiatief voor kinderen van 6 tot 12 jaar Een organisatie van het Gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas TERUGBLIK ZOMER 2012 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer verhuist de jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Vzw t Ittertuintje Opitterkiezel 240 3960 Bree Opitter Secretariaat : Tel : 089864353 Opvang : Tel : 089864093 Algemeen Het Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang t Ittertuintje

Nadere informatie

INCLUSIEF SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

INCLUSIEF SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT INCLUSIEF SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Vestigingsplaats Het gemeentebestuur van Londerzeel organiseert de speelpleinwerking op volgende locatie: Terrein achter het gemeentelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING LOVENDEGEM - T VEEPEE ARTIKEL 1 ORGANISEREND BESTUUR De gemeentelijke speelpleinwerking wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Lovendegem. De uitvoering

Nadere informatie

Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking!

Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 55 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Jan van Ruusbroec te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016

PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 PEERDSBOS KIDS & TIENERS ZOMER 2016 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft drie werkingen: kleuters (4-5 jaar), kids ( 6-12 jaar) en

Nadere informatie

SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT

SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN LONDERZEEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Vestigingsplaats Het gemeentebestuur van Londerzeel organiseert de speelpleinwerking op volgende locatie: Terrein achter het gemeentelijk sportcomplex,

Nadere informatie

Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Organiserend bestuur en contactgegevens Vestigingen Contactpersonen

Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen Organiserend bestuur en contactgegevens Vestigingen Contactpersonen werkingsreglement 2 Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 5 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens... 5 1.1 Vestigingen... 5 1.2 Contactpersonen... 5 1.3 Openingsuren... 6 1.4 Bereikbaarheid in noodgevallen...

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLOPVANG VAN DE GEMEENTE GEETBETS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLOPVANG VAN DE GEMEENTE GEETBETS HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN DE SCHOOLOPVANG VAN DE GEMEENTE GEETBETS Algemeen De schoolopvang is een initiatief van de gemeente Geetbets en is gemeld bij Kind en Gezin. Organiserend bestuur: SCHOOLOPVANG

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2014 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Deze zomer (vanaf juni) verhuist de jeugddienst

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang R Van Belleschool te Anderlecht

Infobrochure schoolopvang R Van Belleschool te Anderlecht Infobrochure schoolopvang R Van Belleschool te Anderlecht In opdracht van de R Van Belleschool verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school van uw kind. In deze brochure vindt u alvast

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Jan van Ruusbroec te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1

werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2010 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

In opdracht van de school Sint-Victor te Alsemberg verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang.

In opdracht van de school Sint-Victor te Alsemberg verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. Infobrochure schoolopvang Sint-Victor te Alsemberg In opdracht van de school Sint-Victor te Alsemberg verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer informatie.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang 2018 2019 2,5 tot 12 jarigen Infano vzw verzorgt de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 - tot 12 - jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 - tot 12 - jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 - tot 12 - jarigen In opdracht van gemeente Machelen verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie

Nadere informatie

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3

JEUGDDIENST. Speelplein. Regels en afspraken. Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015. Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 JEUGDDIENST Speelplein Regels en afspraken Goedgekeurd in de gemeenteraad op 25/02/2015 Gemeentebestuur Beersel Speelpleinwerking Jeugddienst Gemeenveldstraat 3 Alsembergsteenweg 1046 1652 Alsemberg 1652

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het initiatief stelt zich in regel met de eisen

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING AALST

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING AALST HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING AALST Organisatie (De speelpleinwerking) t Speelplein Aalst is een organisatie van de Aalsterse jeugddienst. De jeugddienst zetelt in het Administratief Centrum,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1 T: +32 (0)473 491 574 E: I: Kinderdagverblijf Druppeltje voorziet dagopvang voor alle kinderen van 0 maand tot ze naar school gaan. Er wordt geen onderscheid gemaakt op grond

Nadere informatie

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Leisele Gemeente Alveringem Huishoudelijk reglement

Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Leisele Gemeente Alveringem Huishoudelijk reglement Initiatief Buitenschoolse Kinderopvang Leisele Gemeente Alveringem Huishoudelijk reglement De buitenschoolse kinderopvang Leisele is een aangemeld gemeentelijk initiatief en staat onder toezicht van Kind

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Machelen Diegem Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Machelen Diegem Infano vzw Infobrochure schoolopvang Machelen Diegem Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Machelen organiseert Infano vzw de vooren naschoolse kinderopvang in de school van uw kind. In deze brochure

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer informatie.

Nadere informatie

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017

PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 PEERDSBOS KIDS ZOMER 2017 Peerdsbos? Peerdsbos is een groot speelplein gelegen in het groen in Brasschaat. Speelplein Peerdsbos heeft twee werkingen: kleuters (4-5 jaar) en kids ( 6-12 jaar). In dit document

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Machelen Diegem Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Machelen Diegem Infano vzw Infobrochure schoolopvang Machelen Diegem Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Machelen organiseert Infano vzw de vooren naschoolse kinderopvang in de school van uw kind. In deze brochure

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang GO! BS Markevallei Herne-Kokejane

Infobrochure schoolopvang GO! BS Markevallei Herne-Kokejane Infobrochure schoolopvang GO! BS Markevallei Herne-Kokejane In opdracht van de school GO! BS Markevallei Herne-Kokejane verzorgt Infano VZW de voor- en naschoolse opvang in de school van uw kind. In deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen

Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer Algemeen Huishoudelijk reglement De Bonte Bietjes ondernemingsnummer 0848.866.695 Algemeen Contactgegevens Rebecca Sienaert StGillisplein 30/1 3300 Kumtich 0479 296 295 rebecca@debontebietjes.be Doelgroep Kindjes

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod

Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Algemene voorwaarden Inschrijvingen Vakantieaanbod Jeugdcentrum De Klinker organiseert heel wat leuke activiteiten in de vakanties voor kinderen en jongeren. Indien u inschrijft voor één van deze activiteiten

Nadere informatie

Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be. Boerderijweken 2015

Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be. Boerderijweken 2015 Aralea vzw kinderboerderij Mikerf Mikhof 25 2930 Brasschaat Tel/fax 03/663.77.16 kinderboerderij@aralea.be Boerderijweken 2015 Inhoud hoofdstuk Inleiding Dagindeling 1 Wat meebrengen.. 2 Wat breng je niet

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang GO BS De Leerboom

Infobrochure schoolopvang GO BS De Leerboom Infobrochure schoolopvang GO BS De Leerboom In opdracht van de GO BS De Leerboom verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school van u kind. In deze brochure vind u alvast meer informatie.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle In opdracht van de school GO Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school van uw kind In deze brochure vindt u alvast meer informatie.

Nadere informatie

Algemeen. Organiserend bestuur Vakantieopvang De Musketiers is een organisatie van het organiserend bestuur GZA vzw.

Algemeen. Organiserend bestuur Vakantieopvang De Musketiers is een organisatie van het organiserend bestuur GZA vzw. Algemeen Kinderdagverblijf De Musketiers is een private vakantieopvang dat onder toezicht staat van Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Organiserend bestuur Vakantieopvang De

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang GO Zilverberk Halle In opdracht van de school GO Zilverberk verzorgd Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school van u kind In deze brochure vindt u alvast meer informatie.

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de school De Leerboom verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de Steinerschool te Anderlecht verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer

Nadere informatie

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265

Kinderopvang. Pimpernelleke. Matenstraat 185 a/b. 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66. Tel: 03 888 02 87. Rek: BE18973072782265 Kinderopvang Pimpernelleke Matenstraat 185 a/b 2845 Niel GSM: 0478/08 16 66 Tel: 03 888 02 87 Rek: BE18973072782265 Email:pimpernelleke.niel@hotmail.com Web:niels-pimpernelleke.be Reglement Inschrijving

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle

Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle Infobrochure schoolopvang Vzw Infano in de school Zilverberk Halle In opdracht van de school Zilverberk verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang in Zilverberk. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Jan van Ruusbroecschool Sinds 4 januari 2016 organiseert Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school. In deze brochure vind je alvast meer informatie.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekkoo vzw

Algemene voorwaarden Gekkoo vzw Algemene voorwaarden Gekkoo vzw Door in te schrijven voor een activiteit van Gekkoo vzw verklaar je je akkoord met de algemene voorwaarden. Inhoud 1 Speelpleinbende en Kampbende... 1 1.1. Inschrijven...

Nadere informatie

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk

Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Een organisatie van het gemeentebestuur Sint-Gillis-Waas Ondersteund door de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk TERUGBLIK ZOMER 2015 TIJDELIJKE VERHUIS JEUGDDIENST Ook deze zomer verhuist de Jeugddienst tijdelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de Don Bosco te Sint Pieters Leeuw verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan

Nadere informatie

Speelplein: alle info

Speelplein: alle info Speelplein: alle info Een organisatie van gemeente Sint-Gillis-Waas met ondersteuning van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Terugblik zomer 2016 Tijdelijke verhuis Jeugddienst De Jeugddienst verhuist deze

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Adres en contactgegevens Meierstraat 20 3640 Kinrooi-Kessenich België Telefoonnummer: 0473 49 15 74 Website: www.druppeltje.be Email: info@druppeltje.be Verantwoordelijke: Saskia

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van KOV verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Sinds 4 januari 2016 organiseert Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school. In deze brochure vind

Nadere informatie

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014

INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG. Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 INITIATIEF VOOR BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk Reglement met ingang op 1 mei 2014 goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 april 2014 Algemeen IBO Buggenhout is erkend en gesubsidieerd door Kind

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Ave-MariaBasisschool Vlezenbeek

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Ave-MariaBasisschool Vlezenbeek Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Ave-MariaBasisschool Vlezenbeek Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Ave-MariaBasisschool te Vlezenbeek de voor

Nadere informatie

In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders ten laatste 50 dagen na het meedelen van de annulering.

In dit geval zal het bedrag van de stage terugbetaald worden aan de ouders ten laatste 50 dagen na het meedelen van de annulering. Departement Opvoeding en Vrije Tijd Nederlandstalige Jeugd Organisatie van artistieke, culturele en sportieve stages gedurende de schoolvakanties Wijziging van het Huishoudelijk Reglement - Goedkeuring

Nadere informatie

Algemeen. Organiserend bestuur Het kinderdagverblijf De Musketiers is een organisatie van het organiserend bestuur GZA vzw.

Algemeen. Organiserend bestuur Het kinderdagverblijf De Musketiers is een organisatie van het organiserend bestuur GZA vzw. Algemeen Kinderdagverblijf De Musketiers is een private vakantieopvang dat onder toezicht staat van Kind en Gezin. Het voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Organiserend bestuur Het kinderdagverblijf

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement voor deelname aan het gemeentelijk jeugdwerk Wijzigen en opnieuw vaststellen

Huishoudelijk reglement voor deelname aan het gemeentelijk jeugdwerk Wijzigen en opnieuw vaststellen Huishoudelijk reglement voor deelname aan het gemeentelijk jeugdwerk Wijzigen en opnieuw vaststellen 1. Organiserend bestuur Het organiserend bestuur is het gemeentebestuur van Stekene, Stadionstraat 2

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Infobrochure schoolopvang Londerzeel Infano vzw Het gemeentebestuur van Londerzeel werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in verschillende basisscholen de voor en naschoolse opvang

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG HUISHOUDELIJK REGLEMENT INITIATIEF BUITENSCHOOLSE OPVANG Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 december 2013 Algemeen Ons Initiatief Buitenschoolse Opvang (IBO) is erkend door Kind&Gezin. Wij voldoen aan

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang 2018 2019 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de gemeente Londerzeel verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure kan u meer informatie terugvinden.

Nadere informatie

Speelplein: alle info

Speelplein: alle info Speelplein: alle info Een organisatie van gemeente Sint-Gillis-Waas met ondersteuning van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk Terugblik zomer 2018 Wat is speelpleinwerking? Speelpleinwerk is een unieke jeugdwerkvorm

Nadere informatie

Basisschool De Wimpel. werkingsreglement. Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2016 Pagina 1

Basisschool De Wimpel. werkingsreglement. Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2016 Pagina 1 werkingsreglement Werkingsreglement Gibbon vzw versie september 2016 Pagina 1 1. Algemene bepalingen 1.1 Organiserend bestuur en contactgegevens Gibbon vzw is een vereniging, opgericht met als doel de

Nadere informatie

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen :

In deze brochure kan u meer informatie terugvinden. Heeft u nog vragen, dan kan u contact opnemen met de volgende personen : Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw In opdracht van het gemeentebestuur van Destelbergen organiseert het centrum voor kinderopvang Infano vzw in alle basisscholen in de gemeente de voor -

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Don Bosco basisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Don Bosco basisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Don Bosco basisschool Sint-Pieters- Leeuw Sinds 4 januari 2016 organiseert Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school. In deze brochure vind je

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Buitenschoolse opvang Het Mini- Palet Tel: 0475/27.16.49 (Directie) Huishoudelijk reglement Verantwoordelijke(n): Directeur SFX : Dhr. Knockaert Carlos Pedagogisch directeur basisschool Het Palet en basisschool

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO

Huishoudelijk reglement buitenschoolse opvang BO ALG 09 - /5-09-203 BO Hoofdzetel Locatie buitenschoolse opvang: Essen Kapellen Brecht Hofstraat 4 Kapelsestraat 37 Leopoldstraat 5 290 Essen 2950 Kapellen 2960 St Lenaarts 03/664.87.23 GSM 0470 0 80 55

Nadere informatie

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw

Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Infobrochure Heilig Hart college Infano vzw Vanaf dinsdag 1 september 2015 werkt GVBS Heilig-Hartcollege samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw voor de organisatie van de voor- en naschoolse

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de school GO! BS Markevallei Kokejane verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school. In deze brochure

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Don Bosco basisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Don Bosco basisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Don Bosco basisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 4 januari 2016 is er in opdracht van de Don Bosco basisschool te Sint-Pieters- Leeuw, de gemeente en Infano

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en basisschool puur natuur te Sint-Pieters

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Infobrochure schoolopvang VZW Infano de Sint-Stevensschool Sint-Pieters-Leeuw Sinds 4 januari 2016 organiseert Infano vzw de voor en naschoolse opvang in de school. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw

Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Infobrochure schoolopvang door VZW Infano in de Sint-Lutgardisbasisschool Sint-Pieters- Leeuw Vanaf 1 september 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Sint-Lutgardisbasisschool te

Nadere informatie

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking.

Onder het motto: goede afspraken maken goede vrienden starten we graag onze zomerwerking. Beste ouder, grootouder, verantwoordelijke Eerst en vooral zijn wij zeer blij u en uw kind te mogen verwelkomen op onze gemeentelijke speelpleinwerking! Met een ploeg van ongeveer 33 animatoren, hoofdanimatoren

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen

Infobrochure schoolopvang Schooljaar ,5 tot 12 jarigen Infobrochure schoolopvang Schooljaar 2019-2020 2,5 tot 12 jarigen In opdracht van de Sint-Albertus & Sint- Jozefsschool te Sint-Agatha-Berchem verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in uw school.

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 september 2015 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de kleuterschool Puur Natuur Sint-Pieters- Leeuw (Oudenaken) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de basisschool Puur Natuur te

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang BS St. Jozefsschool

Infobrochure schoolopvang BS St. Jozefsschool Infobrochure schoolopvang BS St. Jozefsschool In opdracht van de school BS St. Albertus- & St. Jozefsschool verzorgt Infano vzw de voor- en naschoolse opvang in de school van uw kind. In deze brochure

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2017-2018 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doet u via onze website www.kindervreugd.be. U kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat 49-53, 2020

Nadere informatie

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen

Paasvakantie 2014. Basisscholen Drongen Paasvakantie 2014 Basisscholen Drongen De basisscholen van de deelgemeente Drongen organiseren een netoverschrijdende vakantieopvang. We organiseren in de 1 e week van de paasvakantie themaweken in samenwerking

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en de Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw

Nadere informatie

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u.

De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Openingsuren- tarieven De opvangvoorziening is open van maandag tot vrijdag, telkens van 7u tot 8u10. En Van 15u30 tot 18u. Op woensdag van 7u tot 8u10 en van 12u tot 18u. Tarieven 0,74 per begonnen halfuur

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw Infobrochure schoolopvang Destelbergen Infano vzw Het gemeentebestuur van Destelbergen werkt samen met het centrum voor kinderopvang Infano vzw om in alle basisscholen in de gemeente de voor middag - en

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle

Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle Infobrochure schoolopvang VZW Infano in de school Don Bosco te Halle In opdracht van de school Don Bosco te Halle verzorgt Infano vzw de voor en naschoolse opvang. In deze brochure vind je alvast meer

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n

ALGEMENE INFORMATIE: H u i z e w u i z e w o u t e r t j e. E s d o o r n H u i s h o u d e l i j k r e g l e m e n t ALGEMENE INFORMATIE: Contactgegevens organisator: Huizewuizewoutertje VIF ondernemingsnummer 0547737719 Bankstraat 27 (tevens opvanglocatie) 2811 Hombeek 015

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN JOEPIE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN JOEPIE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEIN JOEPIE Stadsbestuur Halle Speelplein Joepie Jeugddienst Halle Brouwerijstraat 32 Leide 3 1500 Halle 1500 Halle T: 0473 66 06 31 T: 02 365 98 30 jeugd@halle.be www.jeugdhalle.be

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING PAGADDERS RONSE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING PAGADDERS RONSE HUISHOUDELIJK REGLEMENT SPEELPLEINWERKING PAGADDERS RONSE Art. 1: Het huishoudelijk reglement voor de organisatie van de Speelpleinwerking Pagadders Ronse, wordt goedgekeurd als volgt : HUISHOUDELIJK REGLEMENT

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek)

Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Infobrochure schoolopvang VZW Infano de basisschool Wegwijzer Sint-Pieters-Leeuw (Ruisbroek) Vanaf 4 januari 2016 organiseert Infano vzw in opdracht van de gemeente en Wegwijzer te Sint-Pieters Leeuw (Ruisbroek)

Nadere informatie

Infobrochure schoolopvang Infano vzw

Infobrochure schoolopvang Infano vzw Infobrochure schoolopvang Infano vzw Vanaf 1 september 2014 werkt het Katholiek Onderwijs van Vilvoorde in verschillende basisscholen (Heilig-Hartschool, De Lampion Peutie, Sint- Jozefsschool Groenstraat,

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje

Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje 'T SPRINGVEERTJE Huishoudelijk reglement Voor- en naschoolse kinderopvang 't Springveertje ALGEMEEN t Springveertje staat onder toezicht van Kind en Gezin, ouders die dit wensen kunnen het attest van toezicht

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet

Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet Huishoudelijk reglement Voor- en Naschoolse Opvang VZW Mini-Palet 2018-2019 Gesubsidieerde Vrije Basisschool HET PALET Mariastraat 7, B-8000 Brugge Tel. : 050 33 63 47 Fax. : 050 33 54 92 Gsm : 0475 27

Nadere informatie

Molenveld 85. 1982 Elewijt

Molenveld 85. 1982 Elewijt ORGANISATOR EN MAATSCHAPPELIJKE ZETEL Feitelijke vereniging Kinderdagverblijf De Honingboom De.honingboom@gmail.com Telefoonnummer: 015/62.04.28 Ondernemingsnummer: 0843.231.787 OPENINGSDAGEN EN UREN Maandag

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG

HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG BSGO! HET LAAR HUISHOUDELIJK REGLEMENT NASCHOOLSE OPVANG Januari 2015 1. Algemene informatie 1.1 Organisator Huishoudelijk reglement: NASCHOOLSE KINDEROPVANG BASISSCHOOL HET LAAR BSGO! Het Laar Laarstraat

Nadere informatie