Masterclass Europees voorzitterschap

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterclass Europees voorzitterschap"

Transcriptie

1 Masterclass Europees voorzitterschap Strategische voorbereiding op Nederlands EU-voorzitterschap 2016 Vanaf januari 2016 is Nederland voor een half jaar de voorzitter van de Raad van de Europese Unie. De Nederlandse overheid bereidt dan niet alleen EU-vergaderingen voor, maar organiseert ook voorbereidende bijeenkomsten in eigen land over uiteenlopende onderwerpen. Er worden tal van werk - groepen en congressen georganiseerd waarbij overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties uit verschillende lidstaten gezamenlijk moeten optrekken voor een toekomstbestendig resultaat. We moeten de kansen benutten door bestaande initiatieven te implementeren, frisse ideeën voor te schotelen en vooruit te kijken. Wilma van Dijk Directeur Cyber Security bij de NCTV Een gedegen kennis van het speelveld en de juiste strategische voorbereiding bieden uw organisatie een uitge lezen mogelijkheid om voor deel te behalen bij deze tijdelijke internationale leiderschapspositie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan nieuwe samen werkingsmogelijkheden, investerings- en financierings kansen en nieuwe kanalen van infor matie deling. Het Nederlandse EU-voorzitterschap is met andere woorden hét moment om de belangen van uw organisatie actief te behartigen en zowel de Nederlandse als de Europese beleidsagenda te beïnvloeden. Het European Institute of Public Administration (EIPA) en het Centre for Professional Learning, Universiteit Leiden - Campus Den Haag (CPL) slaan daarom de handen ineen. Gezamenlijk bieden wij u een hoogwaardig programma aan ter voorbereiding van uw rol in het EU-voorzitterschap van Nederland in 2016.

2 Het programma Het programma is opgebouwd uit een drietal modules van twee dagen. U kunt ervoor kiezen om alle modules te volgen, maar de modules zijn ook los te boeken. Iedere tweedaagse module kan verder aangevuld worden met een Brusseldag waarop u relevante organisaties bezoekt. Het programma geeft een breed beeld van het EU-voorzitterschap maar gaat ook in op specifieke (maatschappelijke) vraagstukken en laat veel ruimte voor de eigen inbreng van deelnemers. Het programma wordt gedeeltelijk in het Nederlands en gedeeltelijk in het Engels gegeven. De bijeenkomsten geven antwoord op een gevarieerde set EU-gerelateerde vragen. Hoe functioneert de EU in de praktijk? Wat zijn de Nederlandse prioriteiten voor het EU voorzitterschap en hoe haak ik daar op in? Hoe ga ik te werk bij het behartigen van mijn belangen binnen de EU? Hoe kan ik binnen de EU financiering vinden voor mijn plannen? Werkwijze In de modules nemen wij de aanwezige kennis en praktijkervaring van de deelnemers als vertrekpunt. Met afwisselende werkvormen en actuele casuïstiek leggen we voortdurend de verbinding tussen wetenschappelijke inzichten en vraagstukken uit de praktijk. Door middel van simulaties, rollenspellen en groepsdiscussies leert u daarnaast van de ervaringen van andere deelnemers. De groepsomvang is klein (max. 24 deelnemers) en er is veel aandacht voor individuele begeleiding. Maatwerk Afgezien van de Brusseldagen vinden de modules plaats bij het CPL in het centrum van Den Haag. Het is echter ook mogelijk om één of meerdere modules op locatie te verzorgen bij uw organisatie. Wij ontwikkelen bovendien graag een op maat gemaakt programma voor u dat is toegespitst op de prioriteiten van uw organisatie en de specifieke leerwensen van uw medewerkers. Aanmelden U kunt zich aanmelden via: Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of bent u geïnteresseerd in een programma op maat voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met Inge de Ruijter via en/of telefoon: +31 (0) / +31 (0) Language Lab In aanvulling op dit programma bieden wij u de mogelijkheid om taalworkshops in Engels en/of Frans te volgen op uw eigen niveau: van elementair tot gevorderd. Op deze manier kunt u indivi - dueel of in groepsverband aan uw taalvaardigheid werken. De workshops besteden aandacht aan EU-vocabulaire en succesvol communiceren in een Europese context. Contactpersoon: Inge de Ruijter E T + 31(0) (0) Centre for Professional Learning Universiteit Leiden Campus Den Haag European Institute of Public Administration Bezoekadressen: Locatie Schouwburgstraat Schouwburgstraat VA Den Haag Kantoren Stichthage Koningin Julianaplein AA Den Haag Postadres: Postbus EE Den Haag

3 Masterclass Europees voorzitterschap Module 1: Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Het creëren van banen en stimuleren van een duurzame, innovatieve economie zijn topprioriteit. In Europa dient het belang van burgers voorop te staan. Bert Koenders Minister van Buitenlandse Zaken Deelnemers ontdekken in deze module wat er te gebeuren staat in de aanloop naar, en tijdens, de zes maanden van het Nederlands EU-voorzitterschap in Met dit programmaonderdeel legt u een actuele theoretische basis voor uw werkzaamheden rondom het voorzitterschap en leert u hoe u vanuit uw eigen context en prioriteiten omgaat met de EU in de praktijk. Deze module bestaat uit twee dagen. Op de eerste dag behandelt u het dagelijks functioneren van het EU-voor zitterschap, de EU-instellingen en de EU-beleidsprocessen. De tweede dag gaat dieper in op de afzonderlijke prioriteiten van Nederland en die van de Europese Raad, zoals: werkgelegenheid, de interne markt, de circulaire economie, het subsidiariteitsbeginsel en innovatie (o.a. de Urban agenda en de Digital agenda). Deze module wordt geheel in het Nederlands gegeven. Module 2: Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Nationale belangen moeten worden gekoppeld aan Europese belangen. En binnen de Europese arena s moet je coalities smeden om effectief te zijn in beleidsbeïnvloeding. Arco Timmermans Bijzonder hoogleraar Public Affairs aan de Universiteit Leiden - Campus Den Haag Er komt heel wat kijken bij belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de Europese arena s: vakjargon, informele gebruiken en een wirwar aan actoren. Naast theoretische kennis is praktische knowhow dus onmisbaar. Deze module over effectieve beleids beïnvloeding en belangenbehartiging richt zich daarom voor namelijk op uw European Affairs werkpraktijk. Na het volgen van deze module zult u effectiever te werk kunnen gaan tijdens het lobbyen en het agenderen van beleidsonderwerpen. Deze module duurt twee dagen. Het eerste deel geeft een algemene inleiding op EU-lobbytheorie en de bijbehorende vaardigheden aan de hand van gevarieerde casuïstiek. Stakeholders, timing en strategie zijn hierbij de kern thema s. Op deze eerste dag is de voertaal Nederlands. De tweede dag gaat vervolgens dieper in op de praktische vaardigheden die nodig zijn om effectief te lobbyen met behulp van simulaties. Op deze dag is de voertaal Engels.

4 Module 3: Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Het aanvragen van een Europese subsidie is vanwege alle eisen die gesteld worden, mega-ingewikkeld geworden. Je moet een professional zijn om daarmee om te gaan. Willemien den Ouden Hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de Universiteit Leiden - Faculteit Rechtsgeleerdheid- Heeft u innovatieve ideeën, maar niet genoeg budget om ze uit te voeren? EU-subsidies kunnen een oplossing bieden. Deze module geeft inzicht in EU-financieringsbronnen, de bijbehorende aanvraagprocedures en de toegevoegde waarde van EU-ondersteuning voor uw organisatie. Na het volgen van deze module kunt u doelgericht aan de slag met uw eigen aanvraag. Het eerste deel van deze module geeft een introductie in de werking van belangrijke EU-financieringsbronnen zoals ESF, Structural Funds , Horizon 2020 en het Juncker investeringsplan voor Europa. Op dag twee krijgt u vervolgens een aantal concrete handvatten aangereikt met betrekking tot de subsidiemogelijkheden, die relevant zijn voor uw organisatie. U bezoekt op deze dag ook een organisatie, die succesvol gebruik heeft gemaakt van EU-financieringsbronnen, zodat u de ervaringen van anderen uit eerste hand mee kunt krijgen. Deze module wordt gedeeltelijk in het Engels gegeven. Module 1 Module 2 Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Dag 1 Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de EU: kennis in praktijk Dag 2 Dag 3 Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Dag 1 Functioneren NL Voorzitterschap, EU-instellingen en EU-beleidsprocessen Dag 2 Dag 3 Kernthema s NL voorzitterschap en sectorale ontwikkelingen Supplement: Brusseldag Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de EU: pro-actief en pragmatisch handelen Supplement: Brusseldag Contactpersoon: Inge de Ruijter E T + 31(0) (0) Centre for Professional Learning Universiteit Leiden Campus Den Haag European Institute of Public Administration Bezoekadressen: Locatie Schouwburgstraat Schouwburgstraat VA Den Haag Kantoren Stichthage Koningin Julianaplein AA Den Haag Module 3 Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Dag 1 Inleiding in EU-financieringsbronnen Postadres: Postbus EE Den Haag Dag 2 Dag 3 Sectorspecifieke subsidiemogelijkheden en praktische aanpak Supplement: Brusseldag

5 Masterclass Europees Voorzitterschap Module 1 Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Den Haag, 17 en 18 september 2015

6 Introductie Omschrijving Tijdens het EU-voorzitterschap neemt Nederland als het ware tijdelijk de besturing over van een rijdende trein. De vorige voorzitter heeft de route al gedeeltelijk vastgelegd en in de toekomst moet het estafettestokje weer doorgegeven worden aan een nieuwe machinist. In deze periode van 6 maanden profileert Nederland zich als voorzitter en dat biedt uw organisatie nieuwe kansen op het vlak van informatievoorziening, samenwerking, draagvlak en financiering. Deze module richt zich op het actualiseren van uw theoretische EU-kennis en de vertaling daarvan naar de realiteit. U zult uw inhoudelijke kennis van de beleidsprioriteiten voor Nederland en de Europese Raad verdiepen en er wordt aandacht besteed aan hoe uw organisatie slim op deze prioriteiten in kan spelen. Leerdoelen Weten hoe de EU in theorie functioneert en hoe dit zich vertaalt naar de praktijk. Weten wat Nederland precies doet en nastreeft tijdens het EU-voorzitterschap. Weten welke rol uw organisatie kan spelen bij het Nederlands EU-voorzitterschap. Doelgroep U bent een ervaren professional die werkzaam is in de (semi)publieke- of private sector. U heeft beroepsmatig te maken met het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 en wilt daarbij voor uw organisatie zoveel mogelijk voordeel creëren. Docenten Docenten voor deze module zijn o.a. prof. dr. Bernard Steunenberg (Ad personam Jean Monnet Chair on European Politics) en dr. Rik de Ruiter (Assistant Professor Bestuurskunde, Universiteit Leiden). Werkwijze Voor uw effectiviteit in EU-context is belangrijk om aandacht te schenken aan algemene-institutionele kennisoverdracht naast de praktische en gedragsmatige aspecten van een EU-voorzitterschap. In deze module wordt theorie geïllustreerd met gevarieerde casuïstiek en er is veel ruimte voor de deelnemers om vragen te stellen en in discussie te gaan. De module bevat expertcolleges, gastcolleges en workshops.

7 Module 1: Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Donderdag 17 september Functioneren NL Voorzitterschap, EU-instellingen en EU-beleidsprocessen Aanvangstijd: 9:00 Eindtijd: 17:00 Zaal: A2.04 Inloop Institutioneel kader, EU instellingen en EU beleidsprocessen Inleidend college: introductie in de dynamiek van het samenspel tussen de EUinstellingen. Koffiepauze Nederlands EU-voorzitterschap, wat betekent dat? Vragencollege: over de rol die Nederland speelt als voorzitter van de Raad van de Europese Unie in het EU-krachtenveld: de verschillende gezichten en taken van het voorzitterschap. Lunch Het voorzitterschap in praktijk: agenda, visie en prioriteiten voor 6 maanden voorzitterschap Expertcollege: het realiseren van de Nederlandse visie vindt plaats in een complex krachtenveld. Wat zijn de prioriteiten van Nederland in het EU-voorzitterschap, wat zijn de prioriteiten van de Europese Raad, hoe zijn ze tot stand gekomen en hoe worden ze uitgedragen? Koffiepauze Verkenning van de strategische beleidsprioriteiten (EU) Carrousel van gastsprekers: onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: Cyber security, Europees asielbeleid, Interne energiemarkt en TTIP.

8 Module 1: Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Vrijdag 18 september Kernthema s NL voorzitterschap en sectorale ontwikkelingen Aanvangstijd: 9:00 Eindtijd: 17:00 Zaal: A0.01 Inloop Verdieping van de strategische prioriteiten (NL) Verdiepend college: onderwerpen die aan de orde komen zijn onder andere: de digitale markt, de circulaire economie, Urban Agenda, innovatie, werkgelegenheid en regelgeving. Koffiepauze Beleidsprioriteiten vertalen naar uw eigen organisatiecontext Workshop: maak een concreet plan van aanpak voor uw organisatie: wat wilt u bereiken, hoe kan het Nederlands EU-voorzitterschap daarbij helpen, waar vindt u de benodigde informatie en welke middelen zijn er nodig om uw plannen te realiseren? Lunch Beleidsprioriteiten vertalen naar uw eigen organisatiecontext Workshop: vervolg van het voorgaande programmaonderdeel. Koffiepauze Nabespreking met expert Vraag en antwoord sessie: de deelnemers presenteren het plan van aanpak dat is geformuleerd tijdens de workshop, krijgen feedback en ruimte om vragen te stellen. Conclusies en afsluiting van het programma Samenvatting van de afgelopen twee dagen. Borrel Module 1: Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten

9 Module 1: Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Woensdag 23 september (onder voorbehoud) Supplementaire Brusseldag Aanvangstijd: 7:30 Eindtijd: 19:00 Opstapplek: Den Haag Centraal Station Busreis heen Bezoek aan het Huis van de Nederlandse Provincies Er wordt hier een toelichting gegeven op het werk van het Huis van de Nederlandse Provincies als lobby instituut waarna er gelegenheid is tot een gedachtenwisseling en het stellen van uw vragen. Lunch in de Europese Wijk in Brussel Bezoek aan het Europees Parlement Er wordt een rondleiding/toelichting gegeven op het werk van het EP en indien mogelijk is er een meet and greet met een EP-lid. Busreis terug

10 Praktische zaken Programma-opbouw Ter voorbereiding van het Nederlands EU-voorzitterschap bieden wij in totaal een drietal modules en een optionele een Brusseldag. Modules 2 en 3 richten zich respectievelijk op beïnvloeding in EU-context en subsidiemogelijkheden binnen de EU. Deze module (module 1) richt zich op de strategische prioriteiten van Nederland tijdens het EU-voorzitterschap. Locatie De modules vinden plaats bij Campus Den Haag-Universiteit Leiden op de locatie Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag. Het gebouw ligt in het centrum van Den Haag. De Brusseldag zal op locatie in Brussel plaatsvinden. Prijs De investering bedraagt EUR 950 per tweedaagse module per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, een uitgebreide lunch, een online leeromgeving en literatuur. De kosten van de supplementaire Brusseldag bedragen EUR 675 per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en vervoer. Wanneer u zich voor het gehele programma (drie tweedaagse modules + één Brusseldag) inschrijft bedragen de kosten EUR in plaats van EUR U krijgt hiermee een korting van 15%. Voertaal Deze module wordt in het Nederlands gegeven. Aanmelden U kunt zich voor dit programma aanmelden via de CPL website: Annuleringsbeleid & voorwaarden van inschrijving Bij onvoldoende belangstelling behouden EIPA en CPL zich het recht voor de leergang uit te stellen of af te gelasten. In dat laatste geval wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. U hoort dit uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de opleiding. Kijk voor de overige voorwaarden van inschrijving op de website:

11 Wellicht vindt u dit aanbod ook interessant: Module september Dag 1 Dag 2 Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de EU: kennis in praktijk Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de EU: pro-actief en pragmatisch handelen Module oktober Dag 1 Dag 2 Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Inleiding in EU-financieringsbronnen Sectorspecifieke subsidiemogelijkheden en praktische aanpak Kijk op de website voor meer informatie over deze modules: Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of bent u geïnteresseerd in een programma op maat voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met: Inge de Ruijter telefoon: +31 (0) / +31 (0) Leiden Language Lab In aanvulling op dit programma bieden wij u de mogelijkheid om taalworkshops in Engels en/of Frans te volgen op uw eigen niveau: van elementair tot gevorderd. Op deze manier kunt u individueel of in groepsverband aan uw taalvaardigheid werken. De workshops besteden aandacht aan EU-vocabulaire en succesvol communiceren in een Europese context.

12 Masterclass Europees Voorzitterschap Module 2 Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Den Haag, 24 en 25 september 2015

13 Introductie Omschrijving Deze module besteedt ruimschoots aandacht aan de verschillende technieken van effectieve vertegenwoordiging en belangenbehartiging in de Europese arena s. Hierbij ligt de nadruk op het aanstaande EU-voorzitterschap van Nederland in de eerste helft van Binnen dit kader wordt ook de communicatie van regionale en lokale belangen richting EU-instituties besproken. Het programma voorziet de deelnemers van de benodigde kennis en vaardigheden om het Brusselse besluitvormingsproces volledig te begrijpen en er effectiever in te participeren. Deelnemers krijgen concrete adviezen met betrekking strategie en gedrag om de interculturele betrekkingen, en de resultaten die uit vertegenwoordiging en behartiging voortvloeien, te verbeteren. Leerdoelen Theoretische kennis vergaren over beïnvloeding in de EU op basis van wetenschappelijke inzichten. Praktische vaardigheden opdoen met betrekking tot onderhandelen en lobbyen in de EU. Voorbeelden zijn: - Bewustzijn van interpersoonlijke verschillen en de gevolgen voor communicatie. - Weten hoe u een strategisch plan opstelt voor beïnvloeding in Europese arena s. - Weten hoe u stabiele samenwerkingen aangaat met andere belanghebbenden. Doelgroep U bent een ervaren professional die werkzaam is in de (semi)publieke- of private sector. U heeft beroepsmatig te maken met het Nederlandse EU-voorzitterschap in 2016 en wilt daarbij voor uw organisatie zoveel mogelijk voordeel creëren. U vertegenwoordigt of verdedigt de belangen van een overheidsinstantie, nonprofit organisatie of privaat bedrijf en communiceert met EU-actoren tijdens en/ of na het Nederlands EU-voorzitterschap. Docenten Uw docenten voor deze module zijn o.a. drs. Alain Guggenbühl (Senior Lecturer bij EIPA) en prof. dr. Arco Timmermans (Bijzonder hoogleraar Public Affairs, Universiteit Leiden). Werkwijze Deze module wordt op interactieve en pragmatische wijze gegeven. Theoretische aspecten, empirische kennis en een leren-door-doen benadering worden gecombineerd in de verschillende groepsopdrachten binnen deze module. Het programma bevat daarnaast ook een aantal wetenschappelijke colleges en een (gast)workshop.

14 Module 2 Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Donderdag 24 september Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de EU: kennis in praktijk Aanvangstijd: 9:00 Eindtijd: 17:00 Zaal: A0.01 Inloop Nederlands EU-voorzitterschap in vogelvlucht Inleidend college: dit programmaonderdeel gaat in op de prioriteiten en het functioneren van het Nederlands EU-voorzitterschap in de eerste helft van Eerdere Nederlandse voorzitterschappen worden hierbij ook kort besproken. Koffiepauze Effectieve belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in EU-context Expertcollege: bij welke instellingen, op welke momenten en hoe te beïnvloeden in Brussel? Deze vragen worden hier beantwoord op basis van recente wetenschappelijke inzichten. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a. stakeholders, timing en strategie tijdens het lobbyen en/of onderhandelen. Lunch De EU-monitor (Parlementair Documentatie Centrum & het Algemeen Nederlands Persbureau) Workshop: Deelnemers leren de PDC/ANP EU-monitor te gebruiken in werksituaties met betrekking tot EU-belangenbehartiging en -beleidsbeïnvloeding aan de hand van één of meerdere opdrachten.

15 Module 2 Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Vrijdag 25 september Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding in de EU: pro-actief en pragmatisch handelen Aanvangstijd: 9:00 Eindtijd: 17:00 Zaal: A0.01 Inloop Het formuleren van een effectieve beïnvloedings-strategie Situation room: deelnemers reflecteren samen op een beïnvloedings-strategie met betrekking tot een bepaald EU-wetgevingsdossier: identificeer de juiste doelwitten, de bijbehorende EU-procedures, de benodigde informatie, de beste timing en een passende argumentatie. Koffiepauze Nabespreking met expert Vraag en antwoord sessie: op basis van het voorgaande programmaonderdeel wordt er ingegaan op het benodigde stappenplan voor effectieve beïnvloeding binnen het EU-wetgevingsproces en de rol van planning. Deelnemers krijgen de ruimte om vragen te stellen. Lunch Strategie in praktijk: omgaan met verschillende actoren, standpunten en belangen Simulatieoefening: de deelnemers simuleren een expert-bijeenkomst onder het EU-voorzitterschap. Hierbij wordt hetzelfde EU-wetgevingsdossier gebruikt als tijdens de ochtendopdracht. Er moet op formele, en informele, wijze een compromis gevormd worden tussen verschillende standpunten en belangen. Koffiepauze

16 Module 2 Nederland als EU-voorzitter: effectief beïnvloeden in Europese arena s Nabespreking met expert Vraag en antwoord sessie: de winnende en verliezende strategieën worden geanalyseerd en gelinkt aan de realiteit van Brusselse onderhandelingen en beraadslagingen. De succesfactoren voor beïnvloeding in EU-context worden nader toegelicht en omgezet naar praktische aanbevelingen voor de deelnemers. Er is wederom ruimte voor het stellen van vragen. Conclusies en afsluiting van het programma Samenvatting van de afgelopen twee dagen. Borrel Module 1: Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Woensdag 23 september (onder voorbehoud) Supplementaire Brusseldag Aanvangstijd: 7:30 Eindtijd: 19:00 Opstapplek: Den Haag Centraal Station Busreis heen Bezoek aan het Huis van de Nederlandse Provincies Er wordt hier een toelichting gegeven op het werk van het Huis van de Nederlandse Provincies als lobby instituut waarna er gelegenheid is tot een gedachtenwisseling en het stellen van uw vragen. Lunch in de Europese Wijk in Brussel Bezoek aan het Europees Parlement Er wordt een rondleiding/toelichting gegeven op het werk van het EP en indien mogelijk is er een meet and greet met een EP-lid. Busreis terug

17 Praktische zaken Programma-opbouw Ter voorbereiding van het Nederlands EU-voorzitterschap bieden wij in totaal een drietal modules en een optionele een Brusseldag. Modules 1 en 3 richten zich respectievelijk op de strategische prioriteiten van Nederland tijdens het EU-voorzitterschap en subsidiemogelijkheden binnen de EU. Deze module (module 2) richt zich op beïnvloeding in EU-context. Locatie De modules vinden plaats bij Campus Den Haag-Universiteit Leiden op de locatie Schouwburgstraat 2, 2511 VA Den Haag. Het gebouw ligt in het centrum van Den Haag. De Brusseldag zal op locatie in Brussel plaatsvinden. Prijs De investering bedraagt EUR 950 per tweedaagse module per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, een uitgebreide lunch, een online leeromgeving en literatuur. De kosten van de supplementaire Brusseldag bedragen EUR 675 per persoon. Dit bedrag is inclusief koffie/thee, lunch en vervoer. Wanneer u zich voor het gehele programma (drie tweedaagse modules + één Brusseldag) inschrijft bedragen de kosten EUR in plaats van EUR U krijgt hiermee een korting van 15%. Voertaal Deze module wordt gedeeltelijk in het Nederlands en gedeeltelijk in het Engels gegeven. Aanmelden U kunt zich voor dit programma aanmelden via de CPL website: Annuleringsbeleid & voorwaarden van inschrijving Bij onvoldoende belangstelling behouden EIPA en CPL zich het recht voor de leergang uit te stellen of af te gelasten. In dat laatste geval wordt het cursusgeld volledig gerestitueerd. U hoort dit uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de opleiding. Kijk voor de overige voorwaarden van inschrijving op de website:

18 Wellicht vindt u dit aanbod ook interessant: Module september Dag 1 Dag 2 Nederland als EU-voorzitter: de strategische prioriteiten Functioneren NL Voorzitterschap, EU-instellingen en EU-beleidsprocessen Kernthema s NL voorzitterschap en sectorale ontwikkelingen Module oktober Dag 1 Dag 2 Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Inleiding in EU-financieringsbronnen Sectorspecifieke subsidiemogelijkheden en praktische aanpak Kijk op de website voor meer informatie over deze modules: Mocht u nog vragen hebben over bovenstaande of bent u geïnteresseerd in een programma op maat voor uw organisatie, dan kunt u contact opnemen met: Inge de Ruijter telefoon: +31 (0) / +31 (0) Leiden Language Lab In aanvulling op dit programma bieden wij u de mogelijkheid om taalworkshops in Engels en/of Frans te volgen op uw eigen niveau: van elementair tot gevorderd. Op deze manier kunt u individueel of in groepsverband aan uw taalvaardigheid werken. De workshops besteden aandacht aan EU-vocabulaire en succesvol communiceren in een Europese context.

19 Masterclass Europees Voorzitterschap Module 3 Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Den Haag, 1 en 2 oktober 2015

20 Introductie Omschrijving De huidige EU-programmaperiode ( ) biedt een groot aantal kansen om innovatieve ideeën en projecten te financieren. De Europese fondsen bieden namelijk een brede range aan financieringsmogelijkheden in de EUlidstaten. Toch zijn er ook valkuilen: financiering wordt vaak minder effectief gebruikt dan mogelijk of de aanvraag wordt afgekeurd door een gebrek aan kennis, dan wel door een slechte planning. Hoewel de vele EU-programma s en initiatieven verschillende karaktereigenschappen hebben, volgen de ontwikkeling en implementatie van EU-projecten in de praktijk vaak dezelfde regels. Via dit tweedaagse programma raakt u bekend met deze algemene regels zodat u EU-gefinancierde projecten succesvol kunt managen en zult voldoen aan de eisen die gesteld worden door de Europese Commissie. Leerdoelen Weten welke financieringsbronnen er zijn en welke relevant zijn voor uw organisatie. Succesvol kunnen participeren in EU-programma s en projecten (het aanleren van verschillende praktische vaardigheden). Voorbeelden zijn: - Het kunnen vinden van relevante informatie over EU-subsidies. - Een EU-subsidieaanvraag kunnen doen volgens de juiste procedures. - Een EU-gefinancierd project succesvol kunnen managen. Doelgroep U bent een ervaren professional die werkzaam is in de (semi)publieke- of private sector. U heeft beroepsmatig te maken met EU-gefinancierde programma s en projecten en/of bent geïnteresseerd in de mogelijkheden. Docenten Uw docent voor deze module is o.a. drs. Marco Lopriore (Senior Lecturer bij EIPA). Werkwijze Deze masterclass biedt een combinatie van theoretische uitleg en praktische opdrachten met veel casuïstiek. Iedere inhoudelijke stap in het programma wordt toegelicht met voorbeelden van goedgekeurde voorstellen binnen de diverse EU-programma s en met open oproepen voor voorstellen. De module omvat onder andere theoretische colleges, workshops en een praktijkbezoek.

21 Module 3: Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Donderdag 1 oktober Inleiding in EU-financieringsbronnen Aanvangstijd: 9:00 Eindtijd: 17:00 Zaal: A2.04 Inloop Introductie in het EU-budget en de EU-financieringsbronnen Inleidend college: Dit programmaonderdeel geeft toelichting op de nieuwe generatie EU-programma s en besteedt aandacht aan zowel gecentraliseerde als gedecentraliseerde bronnen van Europese financiering. De deelnemers leren hoe ze relevante financieringskansen identificeren. Koffiepauze European Structural and Investment funds Verdiepend college: de deelnemers verdiepen zich inhoudelijk in de kernelementen van deze financieringsbronnen en de open oproepen tot voorstellen die relevant zijn voor hun beroepspraktijk. Lunch EU-programma s en -projecten in de praktijk (1e deel) Workshop: deze workshop gaat in op het vinden van relevante informatie met betrekking tot EU-financiering en de praktische voorbereiding van een EU-gefinancierd project. Hierbij wordt aandacht besteed aan EU-project management tools zoals de Logical Framework Approach en de verschillende aanmeldprocedures. Koffiepauze Nabespreking met expert Vraag en antwoord sessie: deelnemers krijgen de ruimte om vragen te stellen naar aanleiding van de voorgaande workshop.

22 Module 3: Nederland als EU-voorzitter: Europese subsidiemogelijkheden Vrijdag 2 oktober Sectorspecifieke subsidiemogelijkheden en praktische aanpak Aanvangstijd: 9:00 Eindtijd: 17:00 Zaal: A0.01 Inloop Begroten, administratie en financieel management Verdiepend college: deelnemers krijgen bij deze theoretische sessie de nodige informatie over de verschillende soorten kosten van een EU-gefinancierd project, de bijbehorende baten, de subsidie-categorieën, het verantwoorden van uitgaven en andere verplichtingen. Koffiepauze EU-programma s en -projecten in de praktijk (2e deel) Workshop: deze workshop gaat dieper in op de kwalificatie voor EU-subsidies en projectevaluatie. Deelnemers leren hier over selectiecriteria en bespreken succesvolle voorbeelden van goedgekeurde aanvragen. Ook worden de meest gemaakte fouten rondom het aanvragen van subsidie besproken. Nabespreking met expert Vraag en antwoord sessie: deelnemers krijgen de ruimte om vragen te stellen naar aanleiding van de voorgaande workshop. Lunch Bezoek aan een praktijkvoorbeeld Study visit: de deelnemers bezoeken in de nabije omgeving een organisatie die succesvol gebruik gemaakt heeft van EU-financiering. Er is ruimte voor informatieuitwisseling en vragen. Conclusies en afsluiting van het programma Samenvatting van de afgelopen twee dagen. Borrel

Leergang Public Affairs

Leergang Public Affairs 1 Universiteit Leiden. Universiteit om te ontdekken. Campus Den Haag Sinds 1999 heeft de Universiteit Leiden een vestiging in Den Haag: Campus Den Haag. Den Haag als politiek en bestuurlijk hart van Nederland

Nadere informatie

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien.

o Vergroten van het netwerk in Brussel; o De Brusselse instellingen en PV in actie zien. Wens 1: Bezoek aan Brussel Inleiding Het bezoek aan Brussel is een verdiepende, op de praktijkgerichte aanvulling op de cursus oriëntotie op Europa. Het gaat om één dag met een korte voorbereidingstijd

Nadere informatie

Informatiepakket Juni 2013 1

Informatiepakket Juni 2013 1 Informatiepakket Juni 2013 1 De Master City Developer opleiding is een topopleiding gericht op stedelijke gebiedsontwikkeling vanuit een integrale benadering. Het is een opleiding die het beste uit praktijk

Nadere informatie

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten

Adviestalent. Advanced Businessschool voor jonge talenten Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > OPLEIDINGSGIDS JAAR 2013-2014 Adviestalent ACADEMY Advanced Businessschool voor jonge talenten > Samen werken aan de toekomst van uw organisatie

Nadere informatie

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing

CURSUSPROGRAMMA 2015. Discipline overstijgende scholing CURSUSPROGRAMMA 2015 Discipline overstijgende scholing 2 VOORWOORD INHOUDSOPGAVE Geachte collega, Wij medisch specialisten werken veel samen: met elkaar binnen de maatschap/vakgroep, met ondersteunend

Nadere informatie

Coöperatief leren doe je samen

Coöperatief leren doe je samen Coöperatief leren doe je samen 2015 1 2 www.cooperatieacademie.nl Voorwoord NCR Coöperatie Academie: investeren in bestuurlijke kwaliteit is investeren in de coöperatie De omgeving waarin coöperaties zich

Nadere informatie

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult

2014-2015. Catalogus opleidingen en trainingen AreaConsult 2014-2015 Catalogus opleidingen en trainingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Onze visie op ontwikkeling van mensen 5 Hoofdstuk 2 Veranderen -opleiding en trainingsaanbod 2.1.Training gamechangers 7 2.2. Leidinggeven

Nadere informatie

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals

Meedoen& Meetellen. Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Meedoen& Meetellen Wat betekent het voor mensen met een verstandelijke beperking? Trainingsmodules voor professionals Samenstelling trainingsmodule Eline Roelofsen Roel Schulte www.verwondering.nu Illustratie

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers

MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA. ziekenhuisapothekers. Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers MANAGEMENT DEVELOPMENT PROGRAMMA ziekenhuisapothekers Nederlandse Vereniging van Ziekenhuisapothekers Academie voor Medisch Specialisten maart 2010 Management Development programma voor ziekenhuisapothekers

Nadere informatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie

Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Onderneem t zelf in welzijn! Ingrediënten voor een ondernemende organisatie Auteurs: Daan de Bruijn, Els Meijsen en Gery Lammersen Redactie: Tib/teksten Eindredactie: afdeling communicatie, MOVISIE Vormgeving:

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl

Opleiding Operational Auditing. kpmg.nl Risk Consulting Opleiding Operational Auditing kpmg.nl 3 Section or Brochure name Inhoudsopgave Voorwoord 5 Profiel van de opleiding 8 Praktische informatie 13 Kosten en aanmelding 14 Bijlage 16 Wie zijn

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016

Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Alliantie Voortgezet Onderwijs & Havo Notre Dame des Anges Cursussen, trainingen en workshops Schooljaar 2015-2016 Scherpenkampweg 21 Postbus 6618 6545 AK Nijmegen 6503 GC Nijmegen Tel: 024-3790158 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14

Voorwoord... 3. Hoofdstuk 4: Leergang Media 4.1 Media I... 14 4.2 Media II... 14 Haya van Somerenstichting Opleidingsgids 2011 1 Voorwoord... 3 Hoofdstuk 1: Opleiding en training 1.1 De Haya van Somerenstichting... 4 1.2 De doelstelling van de Haya van Somerenstichting... 4 1.3 Wat

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO

Master Integraal Leiderschap. Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Master Integraal Leiderschap Tweejarige masteropleiding voor leidinggevenden PO, VO, MBO, HBO Programmagids 2015-2016 Master Integraal Leiderschap 2015-2016 Inhoud pagina Voorwoord 2 Inleiding 3 Voor wie?

Nadere informatie

Catalogus. Diensten en producten

Catalogus. Diensten en producten Catalogus Diensten en producten 2013 Diensten en producten 2013 Op zoek naar een geschikte training of cursus? Werkgevers vereniging Salus Gelria biedt u deze aan! Wie vooruit wil als organisatie of professional,

Nadere informatie

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD

UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD UITWISSELING EN AANSLUITING TUSSEN ONDERWIJS EN WERKVELD EEN ADVIESRAPPORT VOOR DE KNCV Suzanne Vrancken Masterstudent Research and Development in Science Education Universiteit Utrecht Begeleiding: Judith

Nadere informatie

TRAININGSGIDS CONVERGE

TRAININGSGIDS CONVERGE TRAININGSGIDS CONVERGE 2014 1 Inhoud 1. Inleiding Converge Converge loopbaanadvisering en replacement BV is een van de leidende adviesbureaus op het gebied van loopbaanbegeleiding, (executive) coaching

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011

LEA-ondersteuningsactiviteiten 2011 Het is intussen vijf jaar geleden dat veel gemeenten aan de slag zijn gegaan met het opzetten van een Lokale Educatieve Agenda. Wij willen dit jaar samen met u een pas op de plaats maken en inventariseren

Nadere informatie

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering

Studiegids 2013. van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering Studiegids 2013 van de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering 18.984 bezoekers congressen 18.497 deelnemers opleidingen 1.138 opleidingen 345 actieve docenten 27 buitenlandse projecten

Nadere informatie

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven

St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven St@dium e-zine van Stade Advies, Kwaliteit van samenleven Nummer 8, september 2008 1. Welkom bij het e-zine van Stade Advies... 2 2. De agressie te lijf... 3 3. De toekomst van de bloemkoolwijken... 5

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie

Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie Kansen voor cultuureducatie Visies van schoolbesturen in het primair onderwijs in Zuid-Holland op cultuureducatie oktober 2012 - M.G.A. Ligtvoet-Janssen, W. van der Heide, J.W.K. Bams, J.P. de Wit Tympaan

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd

Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Uitvoeringsregeling OER HZ opleiding: Vitaliteitsmanagement & Toerisme Bachelor voltijd Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Uitvoeringsregeling OER HZ 1.1 algemeen 1.1.1 De onderwijs- en exameegeling (OER

Nadere informatie