HANDBOEK PRAKTIJKEXAMENS RADIOTELEFONIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HANDBOEK PRAKTIJKEXAMENS RADIOTELEFONIE"

Transcriptie

1 HANDBOEK PRAKTIJKEXAMENS RADIOTELEFONIE EDITIE 03 november 2005

2 WIJZIGINGEN HANDBOEK PRAKTIJKEXAMENS RADIOTELEFONIE NR BRON KORTE OMSCHRIJVING INGANGS- DATUM 1 Diverse bijeenkomsten Standaardisatiecommisie Praktijkexamens Radiotelefonie. 2 Diverse bijeenkomsten Standaardisatiecommisie Praktijkexamens Radiotelefonie. Amendment 4 14th DOC 4444 edition Wijzigingen in AIP Neth. Vol 1 and 2 Aangevuld met Bijlage 3, Beoordelingformulieren, Huishoudelijk reglement, ATS-regelingen VFR en ATS regelingen IFR. Wijzigingen in Voorwoord, Kaartmateriaal, Uitwerking exameneisen items 1.7, 1.10, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.5, 4.3, 4.4, en 4.6 Aanduidingen kaarten, nieuwe beoordelingsformulieren, call sign only procedure, termen holding point en holding fix 1 april november

3 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD...6 BIJLAGE ALGEMEEN KENNIS Stappenplan examens BEDREVENHEID Bedrevenheid VFR...8 VFR-vluchtsituaties Bedrevenheid - IFR...8 IFR-vluchtsituaties Syllabus exameneisen...9 KAARTMATERIAAL...15 BEOORDELINGSFORMULIEREN...15 HUISHOUDELIJK REGLEMENT...20 Deel I De examens...20 Deel II De examinatoren...21 ATS-REGELINGEN VFR...23 SCHIPHOL...23 BEEK...24 EELDE...25 DE KOOY...26 ROTTERDAM...27 ATS REGELINGEN IFR...28 SCHIPHOL...28 BEEK...29 EELDE...29 ROTTERDAM...30 APPARATUUR...31 UITWERKING EXAMENEISEN ALGEMENE GEBRUIKSWIJZEN Letters Afkortingen en termen Cijfers en getallen Tijdstippen, tijdsduren, geografische posities, frequenties en channels Roepnamen luchtvaartgrondstations

4 1.7 Roepnamen luchtvaartuigen Standaardwoorden en uitdrukkingen Bevestigen van de ontvangst van een bericht Level changes, reports and rates Transfer of control and/or frequency change Change of call sign Traffic information Meteorological conditions Additional reports Aerodrome information Operational status of visual and non-visual aids Indication of route and clearance limit If clearance cannot be issued immediately upon request When clearance for deviation cannot be issued Approach instructions Expected approach time Identification of aircraft Starting procedures Push back procedures To request time check and/or aerodrome data for departure Taxi procedures Holding To cross a runway Preparation for take-off Take-off clearance Turn or climb instructions after take-off Entering an aerodrome traffic circuit In the circuit Approach instructions Landing Delaying aircraft Missed approach Information to aircraft Runway vacating and communications after landing Radar phraseologies, identification of aircraft Radar phraseologies, position information Radar phraseologies, vectoring instructions Radar phraseologies, speed control Radar phraseologies, position reporting Radar phraseologies, traffic information and avoiding action Radar phraseologies, termination of radar service Radar phraseologies, radar equipment degradation Radar phraseologies, vectoring for approach Vectoring for ILS and other pilot-interpreted aids Manoeuvres during independent and dependent parallel approaches Secondary surveillance radar (SSR) phraseologies SSR-transponder VERTREKPROCEDURES, VFR en IFR Start-up en pushback Taxiën Vertrek ROUTEPROCEDURES Rapporteren van de positie Rapporteren van de vlieghoogte en vlieghoogteveranderingen QDM, QDR, QTF ARRIVAL EN APPROACH PROCEDURES VFR (Pre)arrival, holden en circuit joining/approach VFR Landing en missed approaches VFR Baan vrijmaken en taxiën

5 4.4 IFR STAR s, holden en approach IFR Baan vrijmaken en taxiën

6 VOORWOORD Medio 2003 kwam de door Inspectie Verkeer en Waterstaat Divisie Luchtvaart ingestelde Commissie Standaardisatie praktijkexamens Radiotelefonie voor de eerste maal bijeen. De commissie was samengesteld uit de heren E.R. Burggraaff, W. Bijsterveld en M.J. Schutten, allen met een luchtverkeersleidingsachtergrond, de heer J.J. Desta, docent Communicatie Nationale Luchtvaartschool de heer J.E. Wolthers, docent Communicatie KLM Luchtvaartschool en werd geleid door mevr. S. Spekreijse, Coördinator Examens van de Inspectie Verkeer en Waterstaat, Divisie Luchtvaart. De opdracht aan de commissie luidde: standaardiseer de wijze waarop de praktijkexamens Radiotelefonie op de diverse locaties worden afgenomen en verduidelijk de examinering inhoudelijk. In de tweede helft van het jaar 2003 en in het jaar 2004 vonden een aantal bijeenkomsten plaats te Hoofddorp, die leidden tot een Handboek praktijkexamens radiotelefonie. In het voor u liggende handboek zijn onder UITWERKING EXAMENEISEN richtlijnen opgenomen voor examinatoren, examenkandidaten en opleiders. De richtlijnen verduidelijken waar nodig de exameneisen. Voorts zijn opgenomen: Bijlage 3 als bedoeld in artikel 18 van de regeling Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden Bijlage 3 omvat onder meer een beschrijving van de vluchtsituaties die bij de examens worden gesimuleerd en een syllabus exameneisen. Informatie betreffende het kaartmateriaal en de apparatuur die bij de examens worden gebruikt. Beoordelingsformulieren. Het huishoudelijk reglement. De ATS-regelingen, die tijdens de examens van kracht zijn

7 BIJLAGE 3 Bijlage 3 als bedoeld in artikel 18 van de regeling Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden 2001 Bevoegdverklaring Radiotelefonie Inhoud 1. Algemeen 2. Kennis 2.1 Stappenplan examens 3. Bedrevenheid 3.1 Bedrevenheid VFR 3.2 Bedrevenheid IFR 3.3 Syllabus 1. ALGEMEEN Kandidaten worden getoetst op hun bedrevenheid door luchtverkeersleiders, dan wel Flight Examiners (FE) en Instrument Rating Examinatoren (IRE). 2. KENNIS Kandidaat dient te zijn geslaagd voor de respectievelijke vakken Communications, Communication VFR en/of Communication IFR als onderdeel van de kenniseisen conform de regeling bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarende 2004 voor PPL, CPL, IR dan wel ATPL zoals beschreven in JAR-FCL 1.125/2.225, respectievelijk subdeel J. 2.1 Stappenplan examens Bevoegdverklaring Kenniseisen (theorie) Bedrevenheidseisen (praktijk) Bevoegdverklaring RT (VFR flights only) Bevoegdverklaring RT (VFR and IFR) Communications als onderdeel van de kenniseisen RPL/PPL conform JAR-FCL 1.125/2.225 of Communication VFR als onderdeel van de kenniseisen CPL/ATPL conform Subdeel J van JAR-FCL Communications als onderdeel van de kenniseisen RPL/PPL conform JAR-FCL 1.125/2.225 of Communication VFR als onderdeel van de kenniseisen CPL/ATPL conform Subdeel J van JAR-FCL Communication IFR als onderdeel van de kenniseisen IR of ATPL conform Subdeel J van JAR-FCL Praktijkvaardigheidstoets Radiotelefonie VFR Praktijkvaardigheidstoets Radiotelefonie VFR Praktijkvaardigheidstoets Radiotelefonie IFR

8 3. BEDREVENHEID 3.1 Bedrevenheid VFR De kandidaat toont aan de hand van gesimuleerde VFR-vluchtsituaties aan bedreven te zijn in het, met gebruikmaking van de door ICAO voorgeschreven procedures en fraseologieën in de Engelse taal, samenstellen, overbrengen en opnemen van berichten met betrekking tot gecontroleerde VFR-vluchten, conform de onder 3.3 vermelde syllabus. VFR-vluchtsituaties Bij het VFR praktijkexamen worden vluchten gesimuleerd met de vliegvelden Beek, De Kooy, Eelde, Rotterdam en Schiphol als vertrek- en aankomstpunten. Tijdens de vlucht kunnen de control zones van de vliegvelden Deelen, De Kooy, Eindhoven, Gilze-Rijen, Leeuwarden, Rotterdam, Schiphol, Soesterberg en Valkenburg worden gekruist. Het uitwijken naar één van de vliegvelden Beek, De Kooy, Eelde, Rotterdam of Schiphol kan een deel van vluchtsituatie vormen. 3.2 Bedrevenheid - IFR De kandidaat toont aan de hand van gesimuleerde IFR-vluchtsituaties aan bedreven te zijn in het, met gebruikmaking van de door ICAO voorgeschreven procedures en fraseologieën in de Engelse taal, samenstellen, overbrengen en opnemen van berichten met betrekking tot gecontroleerde IFR-vluchten, conform de onder 3.3 vermelde syllabus. IFR-vluchtsituaties Bij de IFR praktijkexamens worden vluchten gesimuleerd met de vliegvelden Beek, Eelde, Rotterdam en Schiphol als vertrek- en (uiteindelijke) aankomstpunten. Deze vluchten zullen geheel binnen de Amsterdam FIR plaatsvinden, dat wil zeggen met één van deze luchthavens als vertrekpunt en één van de drie andere luchthavens als bestemming. Het kunnen ook vluchten zijn met één van deze luchthavens als vertrekpunt en een bestemming buiten de Amsterdam FIR dan wel met een vertrekpunt buiten de Amsterdam FIR en één van genoemde luchthavens als bestemming. Het examen heeft in die gevallen betrekking op het deel van de vlucht dat binnen de Amsterdam FIR plaatsvindt. Het uitwijken naar één van de velden Beek, Eelde, Rotterdam of Schiphol kan een deel van de vluchtsituatie vormen

9 3.3 Syllabus exameneisen Tenzij anders is vermeld, gelden als referentie bij de beoordeling van de bedrevenheid van de kandidaten de van toepassing zijnde delen van de volgende ICAO-publicaties: Annex 10 volume II 6th edition 2001, DOC th edition 2001, DOC nd edition 1990, DOC th edition 1987 en de van toepassing zijnde delen van AIP The Netherlands Volume I, AIP The Netherlands Volume II VFR Flight Guide. In het algemeen zal de omschrijving in kolom 3 afdoende aangeven wat van de kandidaat wordt vereist. In een aantal gevallen is een nadere uitwerking wenselijk of noodzakelijk. In kolom 5 is aangegeven op welke pagina(s) deze uitwerking is te vinden. Item Hoofdrubriek Onderwerp Vereiste bedrevenheid kandidaat. Wordt getoetst bij praktijkexamen VFR IFR Uitwerking op pagina 1. Algemene gebruikswijzen 1.1 Microfoon- Kunnen oproepen zonder in te breken op een in gang ja ja - gebruik Zendtechniek zijnde communicatie. Zendschakelaar kunnen gebruiken zonder het bericht te verminken. Duidelijk kunnen articuleren. Juiste spreeksnelheid kunnen aanhouden. 1.2 Letters Letters kunnen spellen. ja ja Afkortingen en termen Afkortingen en termen kunnen toepassen. ja ja

10 Item Hoofdrubriek Onderwerp Vereiste bedrevenheid kandidaat Wordt getoetst bij praktijkexamen VFR IFR Uitwerking op pagina 1.4 Cijfers en Cijfers en getallen kunnen uitspreken. ja ja 32 getallen 1.5 Tijdstippen, Tijdstippen, tijdsduren, geografische posities, frequenties ja ja 34 tijdsduren, geografische coördinaten frequenties en channels en channels kunnen uitspreken. 1.6 Roepnamen Roepnamen van luchtvaartgrondstations kunnen ja ja 35 luchtvaartgrondstations onderscheiden, samenstellen en toepassen. De verkortings- en weglatingsregels kunnen toepassen. 1.7 Roepnamen Roepnamen van luchtvaartuigen kunnen samenstellen ja ja 35 luchtvaar-tuigen en toepassen. De verkortingsregels kunnen toepassen. 1.8 Standaardwoorden De words and phrases vermeld in Annex 10 vol II item ja ja en uitdrukkingen kunnen toepassen. 1.9 Uitluisteren De in gebruik zijnde frequentie kunnen monitoren ja ja Bevestigen van de ontvangst van een bericht 1.11 Tot stand brengen, continueren en beëindigen van een radioverbinding 1.12 Radiotestprocedure 1.13 Radarfraseologieën 1.14 SSRfraseologieën 1.15 SSRtransponder Ontvangst van een bericht kunnen bevestigen. ja ja Radioverbinding met een grondstation tot stand kunnen brengen. Radioverbinding met een grondstation in stand kunnen houden en kunnen beëindigen. Radioverbinding kunnen continueren met een ander grondstation. ja ja - Een radiotestprocedure kunnen uitvoeren. ja ja - Fraseologieën die van toepassing zijn bij radarverkeersleiding kunnen bevestigen en interpreteren. Fraseologieën die van toepassing zijn bij het gebruik van een SSR-transponder kunnen bevestigen, interpreteren en toepassen. ja ja - ja ja - De SSR-transponder kunnen bedienen en instellen. ja ja

11 Item Hoofdrubriek Onderwerp Vereiste bedrevenheid kandidaat Wordt getoetst bij praktijkexamen VFR IFR Uitwerking op pagina 2. Vertrekprocedures, VFR en IFR 2.1 Vliegplanwijzigingen Wijzigingen in het vliegplan kunnen doorgeven aan het ja ja - grondstation. 2.2 Start-up en Toestemming voor start-up kunnen aanvragen. ja ja 47 pushback Indien ATIS niet beschikbaar is, kunnen verzoeken om ja ja departure/atis information. De reactie op het verzoek voor start-up kunnen bevestigen ja ja en interpreteren. Het item CTOT kunnen bevestigen en interpreteren. nee ja 48 Toestemming voor pushback kunnen aanvragen. nee ja De reactie op het verzoek voor pushback kunnen bevestigen en interpreteren. nee ja 2.3 Taxiën Taxiën ja ja 48 Toestemming voor het taxiën kunnen aanvragen. De taxi-klaring kunnen bevestigen en interpreteren. Taxi-instructies en -informatie kunnen bevestigen en interpreteren. Kruisen baan Toestemming voor het kruisen van een baan kunnen aanvragen. Klaringen, waaronder conditionele klaringen, voor het kruisen van een baan kunnen bevestigen en interpreteren. Baan verlaten na het kruisen kunnen rapporteren. 2.4 Routeklaring De routeklaring kunnen bevestigen en interpreteren. ja ja Oplijnen Gereed voor vertrek kunnen rapporteren. ja ja - Klaringen, waaronder conditionele klaringen voor het oplijnen kunnen bevestigen en interpreteren. 2.6 Vertrek Vertrekklaringen en -instructies kunnen bevestigen en interpreteren. Oproepen en instructies tijdens de vertrekprocedure kunnen bevestigen en interpreteren. Verplichte meldingspunten en hoogtepassages kunnen rapporteren. ja ja 48 3 Routeprocedures 3.1 Positie De positie kunnen rapporteren ja ja Vlieghoogte, vlieghoogteveranderingen Vlieghoogte kunnen rapporteren. Verlaten, passeren en bereiken van een vlieghoogte kunnen rapporteren. ja ja Vluchtinformatie Vluchtinformatie kunnen bevestigen en interpreteren. ja ja Klaringen Klaringen kunnen bevestigen en interpreteren. ja ja QDM, QDR, QTF Procedures voor verkrijgen van een QDM (magnetische heading), QDR(magnetische peiling) en QTF(fix) kunnen uitvoeren. ja ja Weerrapportage De opdracht transmit for bearing kunnen uitvoeren. Procedure voor het verkrijgen van informatie over het weer kunnen uitvoeren. De verkregen informatie kunnen bevestigen en interpreteren. Weerswaarschuwingen kunnen bevestigen en interpreteren. Gegevens over weerelementen kunnen rapporteren. ja ja

12 Item Hoofdrubriek Onderwerp Vereiste bedrevenheid kandidaat 4 Arrival en approach procedures 4.1 VFR Klaringen en instructies m.b.t. arrival, holden en circuit joining/ approach (Pre) Arrival Indien ATIS niet beschikbaar is, kunnen verzoeken om landing/atis information. De in het kaartmateriaal aangeven VFR-routes kunnen interpreteren. Meldingen kunnen maken betreffende entry procedures en specifieke punten van de naderingsroute. Holden/orbit-en De in het aanwezige kaartmateriaal aangegeven wachtprocedures kunnen interpreteren d.w.z. holden of orbit-en in visual holding in afwachting van verdere instructies. Opdrachten tot het uitvoeren van deze wachtprocedures kunnen bevestigen. Het beëindigen van een three sixty procedure kunnen rapporteren. Het circuit Joinen Het joinen van het circuit kunnen rapporteren. Approach De volgende opdrachten kunnen bevestigen en interpreteren: threshold baseleg approach, mid runway baseleg approach, extend downwind, short approach, long approach, join direct lefthand/righthand baseleg, straightin approach, tree-sixty turn, two-seventy turn, report long 4.2 VFR Klaringen en instructies m.b.t. missed approach en landing. 4.3 VFR Klaringen en instructies m.b.t baan vrijmaken en taxiën final, longfield/shortfield landing. Missed approach instructies, landingsklaringen en informatie betreffende de landing, kunnen bevestigen en interpreteren. Baan vrijmaken De gepubliceerde procedures t.a.v. de frequentieoverdracht na landing en het verlaten van de baan kunnen interpreteren en de daaruit voortvloeiende meldingen kunnen uitvoeren. Taxiën Toestemming voor het taxiën kunnen aanvragen. De taxi-klaring kunnen bevestigen en interpreteren. Taxi-instructies en -informatie kunnen bevestigen en interpreteren. Kruisen baan Toestemming voor het kruisen van een baan kunnen aanvragen. Klaringen, waaronder conditionele klaringen, voor het kruisen van een baan kunnen bevestigen en interpreteren. Baan verlaten na kruisen van een baan kunnen rapporteren. Bereiken opstelplaats Het bereiken van de opstelplaats kunnen rapporteren De communicatie met het grondstation kunnen beëindigen. Wordt getoetst bij praktijkexamen VFR IFR Uitwerking op pagina ja nee 56 ja nee 57 ja nee

13 Item Hoofdrubriek Onderwerp 4.4 IFR Klaringen en instructies m.b.t. STAR, holden en approach 4.5 IFR Klaringen en instructies m.b.t. missed approach en landing 4.6 IFR Klaringen en instructies m.b.t baan vrijmaken en taxiën Vereiste bedrevenheid kandidaat STAR: De in het aanwezige kaartmateriaal aangegeven STAR s kunnen interpreteren. Meldingen kunnen maken betreffende de te vliegen route, headings, vlieghoogtes, snelheden en verplichte meldingspunten. Holden: De in het aanwezige kaartmateriaal aangegeven wachtprocedures kunnen interpreteren. Meldingen kunnen maken betreffende het binnenvliegen van het wachtpatroon, de positie in het wachtpatroon, vlieghoogtes, headings, snelheden en tijden. De informatie betreffende de RVR s kunnen bevestigen en interpreteren. Meldingen kunnen maken betreffende de zichtminima voor de landing. Approach: De in het aanwezige kaartmateriaal aangegeven naderingsprocedures kunnen interpreteren. Meldingen kunnen maken betreffende headings, vlieghoogtes, snelheden en specifieke punten van de naderingsroute. Algemeen: Klaringen, instructies en informatie kunnen bevestigen en interpreteren. Missed approach: De in het aanwezige kaartmateriaal aangegeven missed approach procedures kunnen interpreteren. Meldingen kunnen maken betreffende heading, vlieghoogte en snelheid. Algemeen: Missed approach instructies, landingsklaringen, landingsinstructies en informatie kunnen bevestigen en interpreteren. Baan vrijmaken De gepubliceerde procedures t.a.v. de frequentieoverdracht na landing en het verlaten van de baan kunnen uitvoeren en de daaruit voortvloeiende meldingen kunnen maken. Taxiën Toestemming voor het taxiën kunnen aanvragen. De taxi-klaring kunnen bevestigen en interpreteren. Taxi-instructies en -informatie kunnen bevestigen en interpreteren. Kruisen baan Toestemming voor het kruisen van een baan kunnen aanvragen. Klaringen, waaronder conditionele klaringen, voor het kruisen van een baan kunnen bevestigen en interpreteren. Baan verlaten na kruisen kunnen rapporteren. Bereiken opstelplaats Het bereiken van de opstelplaats kunnen rapporteren. De communicatie met het grondstation kunnen beëindigen. Wordt getoetst bij praktijkexamen VFR IFR Uitwerking op pagina nee ja 57 nee ja - nee ja

14 Item Hoofdrubriek Onderwerp 5 Storingen in de radioverbinding 5.1 Acties naar aanleiding van een storing failure. 5.2 Alternatieve frequentie(s) Vereiste bedrevenheid kandidaat. Procedure voor blind transmission kunnen uitvoeren. SSR transponder kunnen instellen op de code voor radio In het aanwezige kaartmateriaal de alternatieve frequentie(s) kunnen aanwijzen. 6 Nood- en spoedprocedures 6.1 Noodbericht Een noodbericht kunnen samenstellen en uitzenden op de daarvoor van toepassing zijnde frequentie. 6.2 Spoedbericht Een spoedbericht kunnen samenstellen en uitzenden op 6.3 Relayering nood-of spoedbericht de daarvoor van toepassing zijnde frequentie. Adequaat kunnen reageren op een verzoek tot relayeren van een nood- of spoedbericht. 6.4 Radiostilte Radiostilte in acht kunnen nemen nadat een noodbericht of een bericht is ontvangen waarin radiostilte wordt opgedragen. 6.5 SSR-code(s) SSR-transponder kunnen instellen op de voor een noodsituatie gereserveerde code(s). Wordt getoetst bij praktijkexamen VFR IFR Uitwerking op pagina ja ja - ja ja - ja ja - ja ja - ja ja - ja ja - ja ja

15 KAARTMATERIAAL Het kaartmateriaal dat bij de examens zal worden gebruikt omvat de op 1 oktober 2005 van kracht zijnde editie van de volgende kaarten: VFR-vlucht: Vliegveld van vertrek: Ground Movement Charts, Aerodrome Chart, Visual Approach Chart, c.q. VFR Approach/Departure procedures. Bestemming en uitwijkhaven: Ground Movement Charts, Aerodrome Chart, Visual Approach Chart en Visual/VFR Traffic Circuits. De Aeronautical Chart ICAO 1 : The Netherlands of een deel daarvan waarop de te kruisen control zone is aangegeven. IFR-vlucht: Vliegveld van vertrek: Ground Movement Charts, Aerodrome Chart en Standard Departure Charts Instrument Bestemming en uitwijkhavens Ground Movement Charts, Aerodrome Chart, Instrument Approach Charts en Standard Arrival Charts Instrument. Het kaartmateriaal zal jaarlijks in het najaar worden aangepast, tenzij significante wijzigingen een eerdere aanpassing noodzakelijk maken. BEOORDELINGSFORMULIEREN Tijdens de examens wordt de beoordeling van de bedrevenheid van de kandidaten vastgelegd in bijgaande formulieren. Beoordelingsformulier VFR

16 Datum : < examendatum > Tijd : < examentijd > Pilootpositie: Call sign: PH- Naam kandidaat Dhr. / Mevr. <initialen> < voorvoegsels> < achternaam> Geboortedatum < geb.datum > Examenopdracht nr. Correspondentienr. < corr.nummer > Aanvraag nr. < nummer > 1. Departure ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator: Paraaf: Eerste contact Start up Taxi & Line-up Take-off VFR departure Hoogte/Positie & Koersen Transponder Frequency change 2. En Route ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator: Paraaf: Eerste contact Transponder CTR kruisen Uitwijken Opvolgen klaringen Hoogte/Positie & Koersen Traffic Info Frequency change

17 3. Arrival ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator: Paraaf: Eerste contact Transponder VFR Arrival Opvolgen klaringen Hoogte/Positie & Koersen Circuit aspecten Runway vacate + taxi Beëindiging verbinding 4. Algemeen ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator/Eindbeoordelaar: Spelling letters Spelling getallen Verstaanbaarheid Spreeksnelheid Standaard Fraseologie Engels Algeheel begrip situaties Eindbeoordeling AFGEWEZEN / GESLAAGD Handtekening Eindbeoordelaar: Opmerkingen:

18 Beoordelingformulier IFR Datum : < examendatum > Tijd : < examentijd > Pilootpositie: Call sign: Naam kandidaat Dhr. / Mevr. <initialen> < voorvoegsels> < achternaam> Geboortedatum < geb.datum > Examenopdracht nr. Correspondentienr. < corr.nummer > Aanvraag nr. < nummer > 1. Departure ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator: Paraaf: Eerste contact ATC klaring Start up Taxi & Line-up Take-off SID Hoogte/Positie & Koersen Transponder Frequency change 2. En Route ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator: Paraaf: Eerste contact STAR - IAF Transponder Opvolgen klaringen Hoogte/Positie & Koersen Holden Frequency change

19 3. Arrival ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator: Paraaf: Eerste contact Transponder STAR IAF / IF Holden Opvolgen klaringen Hoogte/Positie & Koersen Eindnadering Runway vacate + taxi Beëindiging verbinding 4. Algemeen ONVOLDOENDE / VOLDOENDE Examinator/Eindbeoordelaar: Verstaanbaarheid Spreeksnelheid Standaard Fraseologie Engels Algeheel begrip situaties Eindbeoordeling AFGEWEZEN / GESLAAGD Handtekening Eindbeoordelaar: Opmerkingen:

20 HUISHOUDELIJK REGLEMENT voor de praktijkexamens bevoegdverklaringen Radiotelefonie. Deel I De examens Artikel 1 De examens worden onderscheiden in: a) Het examen voor het verkrijgen van een bevoegdverklaring voor het voeren van de radiocommunicatie tijdens VFR-vluchten, verder aangeduid met het VFR-examen. b) Het examen voor het verkrijgen van een bevoegdverklaring voor het voeren van de radiocommunicatie tijdens IFR-vluchten, verder aangeduid met het IFR-examen. Artikel 2 Voor beide examens zijn de eisen inzake de aan te tonen bedrevenheid vastgelegd in Bijlage 3 als bedoeld in artikel 18 van de regeling Bewijzen van bevoegdheid en bevoegdverklaringen voor luchtvarenden Artikel 3 Het VFR-examen bestaat uit vier examenonderdelen: a. het uitvoeren van een spellingopdracht ; b. het voeren van de radiocommunicatie tijdens het vertrekdeel; c. het voeren van de radiocommunicatie tijdens het en-routedeel; en d. het voeren van de radiocomunicatie tijdens het aankomstdeel van een gesimuleerde VFR-vlucht. De spellingopdracht en de instructies voor de radiocommunicatie zijn opgenomen in een examenopdracht. Artikel 4 Het IFR-examen bestaat uit drie examenonderdelen: a. het voeren van de radiocommunicatie tijdens het vertrekdeel; b. het voeren van de radiocommunicatie tijdens het en-routedeel; en c. het voeren van de radiocommunicatie tijdens het aankomstdeel van een gesimuleerde IFR-vlucht. De instructies voor de radiocommunicatie zijn opgenomen in een examenopdracht. Artikel 5 Voorafgaande aan een examen wordt de kandidaat in de gelegenheid gesteld zich gedurende 10 minuten voor te bereiden op het examen of zoveel korter als de kandidaat zelf aangeeft. De kandidaat heeft daarbij uitsluitend de beschikking over de examenopdracht, het bijbehorende kaartmateriaal, eigen schrijfmateriaal en ter beschikking gesteld notitiepapier. De voorbereiding zal separaat van andere kandidaten plaatsvinden. De kandidaat mag bij het examen de tijdens de voorbereiding gemaakte aantekeningen gebruiken

21 Artikel 6 De examenopdracht, het kaartmateriaal en de eventueel door de kandidaat tijdens de voorbereiding en het examen gemaakte aantekeningen moeten na afloop van het examen worden ingeleverd. Artikel 7 Een examen wordt afgenomen door tenminste twee examinatoren. Eén examinator neemt geen deel aan de radiocommunicatie. Deze treedt op als examinator-beoordelaar. De examinator-beoordelaar beluistert uitsluitend de gevoerde radiocommunicatie. De andere examinator(en) voert c.q. voeren de radiocommunicatie. Artikel 8 De duur van een examen is circa 20 minuten. De examinatoren kunnen een examen voortijdig afbreken en beëindigen indien de door de kandidaat getoonde bedrevenheid in ernstige mate onvoldoende is. Artikel 9 De examinatoren leggen hun bevindingen vast in een beoordelingsformulier. Artikel 10 De examinatoren geven in gezamenlijk overleg een eindbeoordeling uitgedrukt in de termen geslaagd en afgewezen. De eindbeoordeling kan alleen geslaagd luiden als alle in het beoordelingsformulier genoemde vluchtonderdelen met voldoende zijn beoordeeld. In twijfelgevallen is de beoordeling van de examinator-beoordelaar doorslaggevend. Artikel 11 De eindbeoordeling wordt aansluitend aan het examen mondeling ter kennis van de kandidaat gebracht en toegelicht tijdens een nabespreking van ten hoogste 10 minuten. Artikel 12 De eindbeoordeling wordt schriftelijk bevestigd. Deel II De examinatoren Artikel 13 Er wordt onderscheid gemaakt tussen vier functies als examinator: (a) Examinator Radiotelefonie VFR (ERV) (b) Examinator Radiotelefonie VFR en IFR (ERVI) (c) Examinator-beoordelaar Radiotelefonie VFR (EBRVI) (d) Examinator-beoordelaar Radiotelefonie VFR en IFR(EBRVI) Artikel 14 Voor het verkrijgen van een autorisatie voor één van de in artikel 13 genoemde functies dient de kandidaat-examinator tenminste aan drie examens te hebben deelgenomen in de functie van examinator waarvoor men de bevoegdheid wenst te verkrijgen

22 Het functioneren van de kandidaat-examinator wordt daarbij beoordeeld door een examinator die hiertoe speciaal door het bevoegd gezag gemachtigd is. Voorafgaand aan deze praktische acceptatietest wordt een theorietoets afgenomen. Een autorisatie wordt verleend indien voor de theorietoets tenminste 70% is behaald en de beoordeling van de acceptatietest voldoende luidt. Artikel 15 De geldigheid van een autorisatie is ten hoogste 3 jaar. De autorisatie van een examinator kan worden verlengd door het bevoegd gezag en met inachtneming van artikel 16. Artikel 16 Om de autorisatie te verlengen dient de examinator binnen de drie jaarlijkse autorisatieperiode in elke jaarlijkse periode tenminste twee praktijkexamens Radiotelefonie te hebben afgenomen. Bij één van de praktijkexamens Radiotelefonie moet een examinator die hiertoe speciaal door het bevoegd gezag gemachtigd is, als waarnemer aanwezig zijn geweest. Artikel 17 Examinatoren worden door het bevoegd gezag geïnstrueerd over het afnemen van praktijkexamens Radiotelefonie, alsmede over de documentatie en rapportering. Artikel 18 Een examinator(-beoordelaar) dient te bevorderen dat zich zowel vóór als tijdens het examen een vriendelijke en ontspannen atmosfeer ontwikkelt. Een negatieve of vijandige benadering dient niet te worden gebruikt. Tijdens het examen dient de examinator(-beoordelaar) opmerkingen of kritiek te vermijden en alle beoordelingen dienen voor de nabespreking te worden gereserveerd. Artikel 19 Tijdens een examen wordt een vlucht nagebootst. Dienovereenkomstig mag een examinator een kandidaat voor scenario s uit de praktijk plaatsen, er voor zorgdragend dat de kandidaat niet in de war wordt gebracht. Artikel 20 Een examinator dient gedurende het examen te zorgen voor beoordelingsgegevens ter raadpleging gedurende de nabespreking

23 ATS-REGELINGEN VFR In onderstaande overzichten zijn de ATS-regelingen opgenomen die van toepassing zijn tijdens de VFR-praktijkexamens. SCHIPHOL AIP VFG NL AD EHAM Start-up Bij Schiphol Delivery. Automatische frequentiewisseling verplicht Na de landing dienen piloten van aankomende vliegtuigen onmiddellijk contact op te nemen met Schiphol Ground (zonder ATC instructies) na het verlaten van de landingsbaan. Piloten moeten de goede frequentie van Schiphol Ground selecteren afhankelijk van de landingsbaan in gebruik. Voor baan is dat MHz. Zie Ground Movement Chart AD 2.EHAM-GMC. Departure & Arrival routes Circuithoogte DEP/ARR beide via VICTOR Max 1000 ft MSL of DEP/ARR via de Amsterdam Sector ATC discretion Circuithoogte: 500-max-1000 ft MSL. Niet gepubliceerd. ATC discretion. Verwacht een threshold baseleg, of een mid-runway baseleg approach baan Directe routes toegestaan onder ATC discretion max ft MSL in de CTR. JA ATIS Gescheiden berichtgeving. Schiphol Arrival: A t/m M Schiphol Departure N t/m Z Bijzonderheden Naderend verkeer: Geef Schiphol TWR een ETO voor Victor. PHTWR Cessna 182 VFR Schiphol estimating Victor at 25 information A for landing

24 BEEK AIP VFG NL AD EHBK Start-up Bij Beek Ground: Alleen Start-Up Control. Automatische frequentiewisseling verplicht NEEN Departure & Arrival routes Circuithoogte DEP/ARR beide via BRAVO, UNIFORM en MIKE. DEP: 1300 ft MSL ARR: 1800 ft MSL Circuithoogte: 1300 ft MSL JA ATIS Bijzonderheden Taxiklaringen worden door TWR gegeven. Na verzoek request taxi zal alle verkeer opgedragen worden om TWR op te roepen. Landend verkeer blijft ook na het verlaten van de baan op de TWR-frequentie. Vliegers dienen conform het AIP de door ATC opgedragen SSR code te handhaven binnen de laterale grenzen van de MAASTRICHT TMA 1 & 2. Dit wordt niet getoetst tijdens het examen. Voor Flight Information Service (FIS) conform AIP: Onderhoud contact met Beek TWR in de MAASTRICHT TMA 1 & 2 Dit wordt niet getoetst tijdens het examen

25 EELDE AIP VFG NL AD EHGG Start-up & taxi Bij Eelde Ground. Automatische frequentiewisseling verplicht JA Na de landing dienen piloten van aankomende vliegtuigen onmiddellijk contact op te nemen met Eelde Ground (zonder ATC instructies) na het verlaten van de landingsbaan. Departure & Arrival routes Circuithoogte DEP via UNIFORM of X-RAY: 1000 ft MSL ARR via ROMEO of YANKEE: 1500 ft MSL Circuithoogte: 1000 ft MSL Directe routes en afwijkende hoogtes toegestaan onder ATC discretion. JA ATIS Bijzonderheden De in het AIP beschreven overhead joining zal tijdens het examen niet worden opgedragen of getoetst. Taxiklaring: Eelde Ground

26 DE KOOY AIP VFG NL AD EHKD Start-up Bij De Kooy Ground: Alleen Start-Up Control. Automatische frequentiewisseling verplicht NEEN Departure & Arrival routes Circuithoogte DEP/ARR beide via ZULU, ECHO of NOVEMBER: DEP: 1000 ft MSL ARR: 1500 ft MSL Circuithoogte: 1000 ft MSL. NEEN ATIS Landinginformatie wordt direct verstrekt aan naderend verkeer. Vertrekkend verkeer krijgt vertrekinformatie op aanvraag. Bijzonderheden Taxiklaringen worden door TWR gegeven. Na verzoek request taxi zal alle verkeer opgedragen worden om TWR op te roepen. Landend verkeer blijft ook na het verlaten van de baan op de TWR-frequentie. De in het AIP beschreven overhead joining zal tijdens het examen niet worden opgedragen of getoetst. Directe routes en afwijkende hoogtes toegestaan onder ATC discretion. Bij eerste radiocontact met de ATC van een militair luchtvaartterrein dient de vlieger het aantal personen aan boord van het luchtvaartuig te melden. Wanneer dit niet gedaan wordt, zal de verkeersleiding deze informatie vragen

27 ROTTERDAM AIP VFG NL AD EHRD Start-up Bij Rotterdam Ground: Alleen Start-Up Control. Automatische frequentiewisseling verplicht NEEN Departure & Arrival routes Circuithoogte MIKE DEP/ARR: 1000 ft MSL. ROMEO DEP/ARR: 1500 ft MSL. HOTEL DEP via TANGO en SIERRA naar WHISKEY 1000 ft MSL.. HOTEL DEP 1000 ft MSL toegestaan onder ATC discretion. Naderend verkeer dient de CTR binnen te komen via MIKE op 1000 ft MSL, ROMEO op 1500 ft MSL, of via WHISKEY op 1500 ft MSL. JA ATIS Bijzonderheden Taxiklaringen worden door TWR gegeven. Na verzoek request taxi zal alle verkeer opgedragen worden om TWR op te roepen. Landend verkeer blijft ook na het verlaten van de baan op de TWR-frequentie. Indien via ABM (abeam) PAPA wordt gevlogen geldt: Invoegen volgens ATC instructies, houd 1000 ft MSL aan (MIKE ARR) of 1500 ft MSL (ROMEO ARR) en na passeren ABM PAPA, kruis de baan in het midden (midrunway) en voeg in op het door ATC opgedragen rugwindbeen (downwind leg). HOTEL ARR 1500 ft MSL toegestaan onder ATC discretion. Circuithoogte: 1000 ft MSL. Directe routes en afwijkende hoogtes toegestaan onder ATC discretion

28 ATS REGELINGEN IFR In onderstaande overzichten zijn de ATS-regelingen opgenomen die van toepassing zijn tijdens de IFR-praktijkexamens. SCHIPHOL AIP NL AD EHAM Start-up Bij Schiphol Start-Up (na verkrijgen en route clearance). Automatische frequentiewisseling verplicht Na het verkrijgen van de en route clearance dient Schiphol Start- Up te worden opgeroepen (zonder ATC-instructie). Vertrekkend verkeer: shall remain on TWR frequency until passing 2000 ft MSL. Contact Schiphol Departure when passing 2000ft and report altitude in order to verify Mode C. En-route klaring Bij Schiphol Delivery. ATIS ATIS: Gescheiden berichtgeving. Schiphol Arrival: A t/m M Schiphol Departure: N t/m Z Bijzonderheden De CALL SIGN ONLY procedure bij overdracht van Amsterdam Radar naar Schiphol Approach en bij overdracht van van Schiphol Approach naar Schiphol Arrival is voor het praktijkexamen niet van toepassing. Taxiklaring: Schiphol Ground Na de landing dienen piloten van aankomende vliegtuigen onmiddellijk contact op te nemen met Schiphol Ground (zonder ATC instructies) na het verlaten van de landingsbaan. Piloten moeten de goede frequentie van Schiphol Ground selecteren afhankelijk van de landingsbaan in gebruik

29 BEEK AIP NL AD EHBK Start-up Bij Beek Ground: Alleen Start- Up Control en Clearance Delivery. Automatische frequentiewisseling verplicht When passing 2000 ft AMSL: contact Beek Approach (without ATC instruction). En route klaring Bij Beek Ground. JA ATIS Bijzonderheden Taxiklaringen worden door TWR gegeven. Na verzoek request taxi zal alle verkeer opgedragen worden om TWR op te roepen. Landend verkeer blijft ook na het verlaten van de baan op de TWRfrequentie. EELDE AIP NL AD EHGG Start-up & taxi Bij Eelde Ground. Automatische frequentie wisseling verplicht Na de landing dienen piloten van aankomende vliegtuigen onmiddellijk contact op te nemen met Eelde Ground (zonder ATC instructies) na het verlaten van de landingsbaan. En-route klaring Bij Eelde Ground. JA ATIS Taxiklaring: Eelde Ground Bijzonderheden

30 ROTTERDAM AIP NL AD EHRD Start-up Bij Rotterdam Ground: Alleen Start- Up Control en Clearance Delivery. Automatische frequentiewisseling verplicht NEEN En route klaring Bij Rotterdam Ground. JA ATIS Bijzonderheden Taxiklaringen worden door TWR gegeven. Na verzoek request taxi zal alle verkeer opgedragen worden om TWR op te roepen. Landend verkeer blijft ook na het verlaten van de baan op de TWRfrequentie

31 APPARATUUR De bij de examens te gebruiken apparatuur voorziet in het volgende: Maximaal drie examinatoren kunnen onafhankelijk van elkaar met maximaal drie kandidaten communiceren. Indien meerdere kandidaten met 1 examinator communiceren, kunnen zij elkaar horen. Communicatiemethode: simplex. Zowel de examinatoren als de kandidaten kunnen gebruikmaken van een microfoon die is bevestigd aan de headset of van een in de hand gehouden microfoon. In het eerste geval is de zend/ontvangschakelaar in de console ondergebracht, in het laatste geval is de zend/ontvangschakelaar een integraal onderdeel van de microfoon. Selectiemogelijkheden kandidaat: aan/uit volume alle communicatiefrequenties: t/m MHz alle communicatiechannels: t/m 136,990 MHz. alle SSR-codes: 0000 t/m 7777 de transponderinstellingen: OFF, STAND BY, ON (alleen mode A) en ALTITUDE (mode A en mode C), transponderidentificatie IDENT mogelijkheid N.B. na implementatie van mode S transponders (2005 voor nieuwe luchtvaartuigen en 2008 voor bestaande luchtvaartuigen) zal de examenapparatuur voorzien in de selectiemogelijkheden van dit type transponders. Selectiemogelijkheden examinator: Volume Communicatie met kandidaat 1, of kandidaat 2 of kandidaat 3 Communicatie met de kandidaten 1 en 2, of de kandidaten 1 en 3, of de kandidaten 2 en 3 Communicatie met de kandidaten 1 en 2 en 3 gezamenlijk. Controlemogelijkheden examinator: afzonderlijk en tegelijkertijd Frequentie- c.q. channelselectie van kandidaat 1, kandidaat 2 en kandidaat 3 SSR-code selectie van kandidaat 1, kandidaat 2 en kandidaat 3 Transponderinstelling van kandidaat 1, kandidaat 2 en kandidaat 3 Transponderidentificatie door kandidaat 1, kandidaat 2 en kandidaat

32 UITWERKING EXAMENEISEN 1. ALGEMENE GEBRUIKSWIJZEN 1.2 Letters Wanneer van toepassing dienen letters te worden gespeld conform het hieronder aangegeven ICAO spelalfabet. De lettergrepen die beklemtoond moeten worden, zijn onderstreept. Letter Woord Uitspraak A Alpha AL FAH B Bravo BRAH VOH C Charlie CHARLEE/SHARLEE D Delta DELL TA E Echo ECK OH F Foxtrot FOKS TROT G Golf GOLF H Hotel HOH TELL I India IN DEE AH J Juliett JEW LEE ETT K Kilo KEY LOH L Lima LEE MAH M Mike MIKE N November NO VEM BER O Oscar OSS CAH P Papa PAH PAH Q Quebec KEH BECK R Romeo ROW ME OH S Sierra SEE AIR RAH T Tango TANG GO U Uniform YOU NEE FORM V Victor VIK TAH * W Whiskey WISS KEY X X-ray ECKS RAY Y Yankee YANG KEE Z Zulu ZOO LOO Het is gebruikelijk om de letter O te spellen met OSS-CAR in plaats van OSS- CAH en de letter V met VIK-TOR in plaats van VIK-TAH

33 1.3 Afkortingen en termen Er is een keuze gemaakt uit de in de diverse documenten opgenomen afkortingen en termen. De keuze is gebaseerd op een inschatting van de kans dat een afkorting of term in de radiotelefonie zal worden gebruikt. De afkortingen en termen hebben hun oorsprong in veelvoorkomende Engelse luchtvaartwoorden en uitdrukkingen. De verklaringen van de afkortingen en termen zijn daarom in de Engelse taal. De afkortingen en termen worden soms uitgesproken als woorden en soms door middel van afzonderlijke letters. Hieronder is aangegeven hoe een afkorting of term moet worden uitgesproken. De onderstaande afkortingen en termen worden in de radiotelefonie uitgezonden als gesproken woorden. Voorbeeld: ATIS uit te spreken als EE-TIS AIREP AIRMET ATIS CAVOK INFO NOSIG NOTAM PAPI RNAV SID SIGMET SNOWTAM STAR TACAN TCAS TEMPO VASIS VOLMET VORTAC Air report Information concerning en route weather phenomena which may affect the safety of low level aircraft operations Automatic terminal information service Visibility, clouds and present weather better than prescribed values or conditions (uitspraak KAV-OH-KAY) Information No significant change A notice containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure, or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operation Precision approach path indicator Area navigation (uitspraak R-NAV ) Standard instrument departure Information concerning en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operation A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format Standard (instrument arrival) UHF tactical air navigation aid Traffic alert and collision avoidance system Temporary/temporarily Visual approach slope indicator system Meteorological information for aircraft in flight VOR and TACAN combination

34 De onderstaande afkortingen en termen worden in de radiotelefonie uitgesproken als afzonderlijke letters op de wijze zoals dat in de Engelse taal gebruikelijk is, dus niet conform het ICAO-spelalfabet. Voorbeeld: VOR uit te spreken als Vie Oh Ar ACC ADF ATA ATC ATD CB DME EET ETA ETD FIR IFR ILS IMC MSL NDB QDM QFE QNH RVR SSR TMA UHF UTC VFR VHF VMC VOR Area control centre/area control Automatic direction-finding equipment Actual time of arrival Air traffic control (in general) Actual time of departure Cumulonimbus (uitspraak CEE BEE) Distance measuring equipment Estimated elapsed time Estimated time of arrival Estimated time of departure Flight information region Instrument flight rules Instrument landing system Instrument meteorological conditions Mean sea level Non directional beacon Magnetic heading (zero wind) Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold) Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground Runway visual range Secondary surveillance radar Terminal control area Ultra high frequency ( MHz) Co-ordinated universal time Visual flight rules Very high frequency ( MHz) Visual meteorological conditions VHF omnidirectional radio range 1.4 Cijfers en getallen Alle getallen worden uitgezonden door van links naar rechts elk cijfer apart uit te spreken en indien van toepassing het decimaalteken in te voegen. Uitzonderingen hierop zijn de getallen die altitude, cloud height, visibility en runway visual range aangeven en bestaan uit hele duizendtallen en/of hele honderdtallen. Deze worden uitgesproken door het aantal duizendtallen en/of het aantal honderdtallen te noemen. De cijfers en het decimaalteken worden als volgt uitgesproken:

35 0 ZERO 1 WUN 2 TOO 3 TREE 4 FOWER * 5 FIFE 6 SIX 7 SEV-en 8 AIT 9 NIN-er 10 ONE ZERO. DAY-SEE-MAL * Het is gebruikelijk om het cijfer 4 uit te spreken als FOR in plaats van FOWER. Honderdtallen en duizendtallen worden uitgesproken als HUN-dred en TOU-SAND. De volgende meeteenheden zijn van toepassing: Afstanden gebruikt bij navigatie, positiemelding enz Korte afstanden, zoals bijv. baanlengte Altitudes, elevations, heights Horizontale snelheid inclusief windsnelheid Verticale snelheid Nautical miles and tenths Metres Feet Knots Feet per minute Windrichting voor landen en vertrekken Degrees magnetic Hoogtemeterinstellingen Temperature Hectopascal Degrees Celsius

36 1.5 Tijdstippen, tijdsduren, geografische posities, frequenties en channels Tijdstippen (ETA, ETD, etc) moeten worden uitgesproken zonder de aanduiding time en zonder toevoegingen zoals hours/minutes en decimal en omvatten 2 of 4 cijfers, respectievelijk alleen het minutendeel of het uren- en minutendeel. Tijdsduren (EET, endurance) moeten worden uitgesproken met de aanduidingen hours/minutes. Geografische coördinaten moeten worden uitgesproken zonder toevoegingen zoals degrees, minutes en decimal maar met de aanduidingen North, South, West, East. Frequenties moeten worden uitgesproken zonder de toevoeging frequency, maar met de toevoeging decimal en omvatten 4 of 5 cijfers). Channels ( 8.33 khz spacing ) moeten worden uitgesproken met de toevoegingen channel en decimal en omvatten altijd 6 cijfers

37 1.6 Roepnamen luchtvaartgrondstations Bij VFR vluchten zijn alleen de volgende achtervoegsels van toepassing: Approach, Tower, Ground, Delivery, Information, Info. Bij IFR vluchten zijn alleen de volgende achtervoegsels van toepassing. Control, Radar, Approach, Arrival, Departure, Tower, Ground, Delivery, Start up. 1.7 Roepnamen luchtvaartuigen Bij luchtvaartuigen die in de wake turbulence categorie heavy vallen, dient bij het eerste radiocontact met een luchtverkeersdienst de term HEAVY achter de roepnaam te worden vermeld. Onder meer de volgende vliegtuigtypes hebben wake turbulence category heavy : A310, A340, B747, B757, B767, B777, L101, MD Standaardwoorden en uitdrukkingen Met ingang van 1 november 2001 zijn enige wijzigingen van kracht geworden. STANDARD WORDS AND PHRASES (ACCORDING ANNEX 10 VOLUME II EDITION.6 / 1/112001) ACKNOWLEDGE AFFIRM APPROVED BREAK BREAK BREAK CANCEL CHECK CLEARED CONFIRM Let me know that you have received and understood this message. Yes. Permission for proposed action granted. I hereby indicate the separation between portions of the message. (To be used when there is no clear distinction between the text and other portions of the message) I hereby indicate the separation between messages transmitted to different aircraft in a very busy environment. Annul the previous transmitted clearance. Examine a system or procedure. (Not to be used in any other context. No answer is normally expected) Authorized to proceed under the conditions specified. I request verification of: (clearance, instruction, action, information)

38 CONTACT CORRECT CORRECTION DISREGARD GO AHEAD HOW DO YOU READ I SAY AGAIN MAINTAIN MONITOR NEGATIVE READ BACK Establish communication with True or Accurate. An error has been made in this transmission (or message indicated). The correct version is Ignore. Proceed with your message. Note.- Not used whenever the possibility exists of misconstruing GO AHEAD as an authorization for aircraft to proceed. The phrase GO AHEAD may be omitted and, in its place, a response made by using the calling aeronautical station s call sign followed by the answering aeronautical station s call sign. What is the readability of my transmission? I repeat for clarity or emphasis. Continue in accordance with the condition(s) specified or in its literal sense, e.g. Maintain VFR. Listen out on (frequency). No or Permission not granted or That is not correct or Not capable. Repeat all, or the specified part, of this message back to me exactly as received. RECLEARED A change has been made to your last clearance and this new clearance supersedes your previous clearance or part thereof. REPORT REQUEST ROGER SAY AGAIN SPEAK SLOWER Pass me the following information. I should like to know or I wish to obtain I have received all of your last transmission. Note.- Under no circumstances to be used in reply to a question requiring READ BACK or a direct answer in the affirmative (AFFIRM) or negative (NEGATIVE). Repeat all, or the following part, of your last transmission. Reduce your rate of speech

39 STANDBY UNABLE WILCO WORDS TWICE Wait and I will call you. Note.- The caller would normally re-establish contact if the delay is lengthy. STANDBY is not an approval or denial. I cannot comply with your request, instruction, or clearance. Note.- UNABLE is normally followed by a reason. (Abbreviation for will comply ) I understand your message and will comply with it. a) As a request: Communication is difficult. Please send every word, or group of words, twice. b) As information: Since communication is difficult, every word, or group of words, in this message will be sent twice Bevestigen van de ontvangst van een bericht De volgende richtlijnen gelden voor het bevestigen ( acknowledgement ) van een bericht. In Chapter 12 van Document 4444 worden de fraseologieën gegeven welke in air-ground communications worden gebruikt. In veel gevallen zal de bevestiging van een door de vlieger ontvangen bericht bestaan uit de read back (veelal letterlijke herhaling) van het bericht afgesloten door de roepnaam van het luchtvaartuigstation. In een aantal gevallen zal een afwijkende acknowledgement van toepassing zijn. In het volgende overzicht worden alleen deze afwijkingen aangegeven. NB 1 In de kolommen Fraseologie en Acknowledgement worden de tekens ( ) en [ ] gebruikt. Hetgeen tussen ( ) is aangegeven moet in het bericht worden opgenomen. Hetgeen tussen [...] is aangegeven is optioneel. NB 2 In die gevallen dat bij de bevestiging van een ontvangen bericht kan worden volstaan met alleen ROGER + roepnaam, mag de term ROGER worden weggelaten en bestaat de bevestiging van de ontvangst van het bericht uit alleen de roepnaam van het ontvangende station. Referentie Doc 4444 Chapter 12 Fraseologie Acknowledgement

40 Level changes, reports and rates c REQUEST LEVEL (or FLIGHT LEVEL or ALTITUDE) WILCO CHANGE FROM (name of unit) [AT (time or significant point)] e CONTINUE CLIMB (or DESCENT) TO (level) CONTINUE CLIMB TO (level)/ CLIMBING TO (level) h EXPECT CLIMB (or DESCENT) AT (time or significant point) ROGER/ aircraft call sign j IMMEDIATELY LEAVING (level)/ CLIMBING TO (level) DESCENDING TO (level) n MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC [FROM WILCO (level)][to (level)] o MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC ABOVE WILCO (or BELOW, or TOP) (level) p IF UNABLE (alternative instructions) AND ADVISE Transfer of control and/or frequency change a CONTACT (unit call sign)(frequency)[now] Frequency only b AT (or OVER) (time or place)[or WHEN] [PASSING/LEAVING/REACHING](level)CONTACT WILCO + frequency (unit call sign) (frequency) d STAND BY FOR (unit call sign) (frequency) STANDING BY + frequency g MONITOR (unit call sign/atis)(frequency) MONITORING + frequency i WHEN READY CONTACT (unit call sign)(frequency) ROGER + frequency/ aircraft call sign + frequency REMAIN THIS FREQUENCY WILCO Change of call sign a CHANGE YOUR CALL SIGN TO (new call sign)[until FURTHER ADVISED] WILCO +new call sign b REVERT TO FLIGHT PLAN CALL SIGN (call sign)[at (significant point)] WILCO Traffic information Traffic information a,f,g LOOKING OUT/ TRAFFIC IN SIGHT/ NEGATIVE CONTACT [reasons]

Bevoegdheidverklaring Radiotelefonie

Bevoegdheidverklaring Radiotelefonie Bevoegdheidverklaring Radiotelefonie Inhoud: 1. Algemeen 2. Kennis 2.1. Kenniseisen en bedrevenheidseisen 3.1 Bedrevenheid 3.2 Bedrevenheid - VFR 3.3 Bedrevenheid - IFR 4 Bijlagen : Syllabus VFR IFR 1.

Nadere informatie

RT BIJ VFR (aangepast voor DFN-vliegers)

RT BIJ VFR (aangepast voor DFN-vliegers) RT BIJ VFR (aangepast voor DFN-vliegers) Dit is met de beste intenties geschreven en sluit redelijk goed aan bij de werkelijkheid, maar het is uitsluitend bedoeld om het plezier van het virtuele vliegen

Nadere informatie

TRAININGFLIGHT > RT-gebruik bij VFR vliegen

TRAININGFLIGHT > RT-gebruik bij VFR vliegen TRAININGFLIGHT > RT-gebruik bij VFR vliegen Inleiding Hoewel DFN laagdrempelig is en blijft, is het is wel zo leuk om zoveel mogelijk te vliegen zoals dat in real life gaat. De echte regels zijn echter

Nadere informatie

Air Traffic Control. Voorwoord :

Air Traffic Control. Voorwoord : Air Traffic Control Voorwoord : Air Traffic Control of kort ATC is in de wereld van de luchtvaart niet meer weg te denken, ook wanneer wij samen in netwerk vliegen is ATC belangrijk en ik zou nog meer

Nadere informatie

PBC IS REACHING ONE THOUSAND FEET PBC, ROGER, TWO PERSONS ON BOARD

PBC IS REACHING ONE THOUSAND FEET PBC, ROGER, TWO PERSONS ON BOARD 18. Readback Belangrijke verkeersleidingsberichten of gedeeltes daarvan moeten worden teruggelezen en worden afgesloten met de roepnaam van het vliegtuig. Dit geldt voor ATC klaringen, maar ook voor de

Nadere informatie

RT BIJ IFR (aangepast voor DFN-vliegers)

RT BIJ IFR (aangepast voor DFN-vliegers) RT BIJ IFR (aangepast voor DFN-vliegers) Dit is met de beste intenties geschreven en sluit redelijk goed aan bij de werkelijkheid, maar het is uitsluitend bedoeld om het plezier van het virtuele vliegen

Nadere informatie

VFR vliegen is heel simpel! Of toch eigenlijk niet?

VFR vliegen is heel simpel! Of toch eigenlijk niet? VFR vliegen is heel simpel! Of toch eigenlijk niet? Wat houdt het VFR vliegen o.a. in? Vliegen op zicht Huisje boompje beestje en (water)wegen Zelf rekening houden met het andere vliegverkeer Welke weersomstandigheden

Nadere informatie

De weer gegevens haal je uit de ATIS van de controller. Mocht die niet aanwezig zijn dan staat de METAR ook in FSInn onder het Weather Menu.

De weer gegevens haal je uit de ATIS van de controller. Mocht die niet aanwezig zijn dan staat de METAR ook in FSInn onder het Weather Menu. Voorbeeldvlucht IFR vlucht (Eelde Amsterdam) Omschrijving: In dit document laat Alex Meijer zien hoe een vlucht wordt gemaakt van Eelde naar Schiphol. Alex is werkzaam als verkeersvlieger en een goede

Nadere informatie

Bevoegdverklaring Radiotelefonie

Bevoegdverklaring Radiotelefonie Bijlage 4 behorende bij artikel 10, eerste lid, van de Regeling opleidingsinstellingen voor luchtvarenden 2001; laatstelijk gewijzigd bij besluit van 11 juli 2008. I Bevoegdverklaring Radiotelefonie Inhoud

Nadere informatie

NVAV Buitenlandvlucht. Marville (Montmedy-Marville)

NVAV Buitenlandvlucht. Marville (Montmedy-Marville) NVAV Buitenlandvlucht Marville (Montmedy-Marville) Briefing items Overzicht van de route Regelgeving Duitsland, België en Frankrijk Weer en notams Indienen vliegplan Radio procedures Plannen route Procedures

Nadere informatie

NL-SOD. Lifeliner Procedures. NL-SOC Fabian de Jong NL-SOAC Alex Pietersma

NL-SOD. Lifeliner Procedures. NL-SOC Fabian de Jong NL-SOAC Alex Pietersma NL-SOD Lifeliner Procedures IntroductiE De laatste tijd zijn er veel vragen naar de procedures van de Lifeliners, daarom hebben wij als SO departement besloten om dit eens goed op papier te zetten voor

Nadere informatie

Air traffic control services

Air traffic control services Air traffic control services De Air Traffic Control Service is een belangrijk onderdeel van de Air Traffic Services, waaronder ook de Flight Information Service en de Alerting Services vallen. De hoofdvestiging

Nadere informatie

LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART

LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART LUCHTRUIMINDELING, ICAO KAART Elk land heeft zijn eigen luchtruimindeling. Voor de voor het betreffende land geldende regels raadplege men de ICAO kaart van het betreffende land. Daar er zeer veel overeenkomst

Nadere informatie

Traffic andcollisionavoidance

Traffic andcollisionavoidance Traffic andcollisionavoidance voor de grote en kleine luchtvaart DFN-dag 25 mei 2013 TCAS = Traffic Alert andcollisionavoidance system Implementatie van een ACAS Een AirborneCollisionAvoidanceSystemof

Nadere informatie

Sundowners Airport information

Sundowners Airport information Sundowners Airport information Van alle burgervliegvelden zijn uitgebreide gegevens beschikbaar in de vorm van kaartjes, schema s, voorschriften en zo meer. Deze info wordt vrijwel in alle landen samengebracht

Nadere informatie

Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten.

Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten. Het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan met Jeppesen kaarten. Als voorbereiding voor het maken en uitvoeren van een VFR vluchtplan is het verstandig om het document Airport Information (

Nadere informatie

Inhoudsopgave... 2. Inleiding... 7

Inhoudsopgave... 2. Inleiding... 7 GEVORDERD VFR radiocommunicatie Go ahead versie 2012-04-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 7 1 Doel van deze bundel... 7 2 Begincompetenties... 7 3 Eindcompetenties... 7 4 Evaluatie... 7

Nadere informatie

Dutch Open Air Rally 2015 (ochtendvlucht)

Dutch Open Air Rally 2015 (ochtendvlucht) Dutch Open Air Rally 2015 (ochtendvlucht) Beste Vliegvrienden, Hierbij treft u aanvullende gegevens en een opdrachtformulier aan betreffende de Dutch Open Air Rally 2015 waaronder de opdracht voor de ochtendvlucht

Nadere informatie

Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens

Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens ICAO Annex Aerodromes In hoofdstuk 4 van Annex Aerodromes zijn voorschriften opgenomen over hoogterestricties van objecten op en rond luchthavens.

Nadere informatie

tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO

tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO Besluit van tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de aantekening PRO Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van

Nadere informatie

Categories of ILS Approaches.

Categories of ILS Approaches. Landing met ILS De eindnadering (Final Approach): Een Instrument Approach Procedure is het soort navigatie dat de piloot in staat stelt om een nauwkeurig vastgelegde route naar de landingsbaan te volgen,

Nadere informatie

Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens

Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens Informatiebulletin hoogtebeperkingen op en rond luchthavens ICAO Annex 14 Aerodromes Volume I (Aerodrome Design and Operations) In hoofdstuk 4 van Annex 14 Aerodromes zijn voorschriften opgenomen over

Nadere informatie

Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht)

Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht) Dutch Open Air Rally 2015 (middagvlucht) Beste deelnemer Leuk dat u meevliegt! De Dutch Open Air Rally bestaat uit 4 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Vaklanding Lees deze inleiding

Nadere informatie

Vliegplannen. De eisen die er aan gesteld zijn, zijn niet altijd even helder voor iedereen.

Vliegplannen. De eisen die er aan gesteld zijn, zijn niet altijd even helder voor iedereen. Vliegplannen Inleiding Vliegplannen zijn een kennisgeving van de gezagvoerder of de maatschappij aan organisaties die luchtverkeersleiding geven zodat deze organisaties weten wat de intenties zijn voor

Nadere informatie

Werkwijze DutchMil en Amsterdam Radar

Werkwijze DutchMil en Amsterdam Radar Procedures voor EHAA_CTR en DutchMil controllers als beiden online zijn Dit document bevat de te volgen procedures welke van kracht zijn als DutchMil (EHMC_P_CTR, 128.350) online is naast EHAA_CTR. Uitgangspunten

Nadere informatie

VLUCHTVOORBEREIDING EN UITVOERING VAN EEN OVERLANDVLUCHT NAAR DUITSLAND

VLUCHTVOORBEREIDING EN UITVOERING VAN EEN OVERLANDVLUCHT NAAR DUITSLAND VLUCHTVOORBEREIDING EN UITVOERING VAN EEN OVERLANDVLUCHT NAAR DUITSLAND Presentatie voor de opfriscursussen voor RFI(A)-TMG s Voorjaar 2005 Opgesteld door Ruud Diepeveen (EACzc) et al. HET 10 STAPPEN-PLAN

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

TEXEL AIRPORT: SPECIALE NADERINGS- EN VERTREKPROCEDURES OP SAT, SUN EN HOL / CIRCUITHOOGTE NAAR 1000 FT OP WERKDAGEN

TEXEL AIRPORT: SPECIALE NADERINGS- EN VERTREKPROCEDURES OP SAT, SUN EN HOL / CIRCUITHOOGTE NAAR 1000 FT OP WERKDAGEN ~~~eaip-amdt~~~ VFG Supplement - 01/08 Bladzijde 1 ontact Post: Luchtverkeersleiding ederland Aeronautical Information Service Postbus 75200 1117 ZT Schiphol Tel: 020 406 3521 Fax: 020 406 3532 AFS: EHAAYOYX

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2011 133 Besluit van 26 februari 2011 tot wijziging van het Besluit bewijzen van bevoegdheid voor de luchtvaart in verband met de invoering van de

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2012 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /SP/PF/443, 23 november Niets uit

Nadere informatie

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering.

L.Net s88sd16-n aansluitingen en programmering. De L.Net s88sd16-n wordt via één van de L.Net aansluitingen aangesloten op de LocoNet aansluiting van de centrale, bij een Intellibox of Twin-Center is dat de LocoNet-T aansluiting. L.Net s88sd16-n aansluitingen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Radiocommunicatie pagina 1 / 33

Hoofdstuk 8 Radiocommunicatie pagina 1 / 33 Hoofdstuk 8 Radiocommunicatie pagina 1 / 33 Samenstelling: L. Vandebeeck en M. Cuppens Inhoudsopgave 8. RADIOCOMMUNICATIE... 4 8.1 Geschiedenis en algemene bepalingen 4 8.1.1 De International Telecommunication

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 82 6 mei 2009 Aanwijzing bijzonder luchtverkeersgebied BVG Schiphol, BVG Lelystad en BVG Hilversum 24 april 2009 Nr. VENW/IVW-2009/6004

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Juli 2012 Versie 2. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2.

Check-in bevestiging. Algemene instructies 1. Het inchecken is voltooid. U bent ingecheckt voor alle hieronder weergegeven vluchten. 2. internet check-in Check-in bevestiging pagina Luchthaveninstructies 1 Instapkaart /24FEB ROVERS/HENNY 2 Instapkaart /24FEB ROVERS/HILDEGARD 3 Instapkaart /24FEB ROVERS/JUDITH 4 Instapkaart /24FEB ROVERS/RENE

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education *3745107457* Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2015 Approx. 15 minutes

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2010 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland Naleving milieuregels Luchtverkeersleiding Nederland - /5974, 14 december Niets uit deze

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding... 7

Inhoudsopgave Inleiding... 7 BASISS VFR radiocommunicatie Go ahead versie 2012-04-04 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 7 1 Doel van deze bundel... 7 2 Begincompetenties... 7 3 Eindcompetenties... 7 4 Evaluatie... 7 5 Onderwijswerkvormen...

Nadere informatie

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN)

Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) Leeftijdcheck (NL) Age Check (EN) [Type text] NL: Verkoopt u producten die niet aan jonge bezoekers verkocht mogen worden of heeft uw webwinkel andere (wettige) toelatingscriteria? De Webshophelpers.nl

Nadere informatie

3. Welk kanaal in de VHF-band wordt gebruikt voor schip-schip alarmering? 2 a. 70. b. 67. c. 13.

3. Welk kanaal in de VHF-band wordt gebruikt voor schip-schip alarmering? 2 a. 70. b. 67. c. 13. Proefexamen Marcom-B module GMDSS U bent geslaagd voor het examen Module GMDSS als u tenminste 28 van de 40 punten heeft behaald. Het aantal te behalen punten is in de rechter kantlijn vermeld. Naast deze

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren

Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren Deelen-CTR, -ATZ en de Terlet-sectoren Zoals bekend ligt Terlet binnen de CTR van Deelen en ook gedeeltelijk binnen de ATZ. Tijdens het doordeweekse vliegbedrijf is Deelen regelmatig actief met oefeningen

Nadere informatie

Hieronder is de alfabed en cijfers. Dit is nodig voordat je verder kan met de cursus.

Hieronder is de alfabed en cijfers. Dit is nodig voordat je verder kan met de cursus. ATC TALK, HOW TO DO THIS Learning Goals ATC TRAINING ATC, of Air Traffic Control is het contact tussen jou als piloot en de controllers. Het is belangrijk dat je veilig vertrekt vanuit een vliegveld maar

Nadere informatie

Flightsimulator Groep Groningen Sundowners multisessie

Flightsimulator Groep Groningen Sundowners multisessie Flightsimulator Groep Groningen Sundowners multisessie Handleiding voor de Sundowners online sessies Binnen de FSGG is een groep flightsimmers actief met online vliegen op onze eigen server onder de naam

Nadere informatie

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010

NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 NCTS - INFORMATIE INZAKE NIEUWIGHEDEN VOOR 2010 Op basis van het nieuwe artikel 365, lid 4 (NCTS) en het nieuwe artikel 455bis, lid 4 (NCTS-TIR) van het Communautair Toepassingswetboek inzake douane 1

Nadere informatie

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem

Luchtruim. (H) Special VFR Helikopters. Tot 3500 ft AMSL is er vrije hoogtekeuze (ICAO 3000 ft AGL) daarboven moet volgens het kruishoogtesysteem Inhoud 1 Bewijzen van Bevoegdheid en Ratings... 7 1.1 Brevetten... 7 1.2 Ratings en Endorsements... 10 1.3 Vliegerlogboek... 13 1.4 Medische verklaring... 14 2 Luchtvaartuigen... 16 2.1 Definitie... 16

Nadere informatie

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland

Naleving milieuregels 2013 Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol. Luchtverkeersleiding Nederland Verantwoording Regeling milieu-informatie luchthaven Schiphol Luchtverkeersleiding Nederland 2014 Luchtverkeersleiding Nederland - 2014/SP/PF/4678, 7 februari 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

I.10 Indeling van het luchtruim :

I.10 Indeling van het luchtruim : I.10 Indeling van het luchtruim : Het luchtruim boven België en Luxemburg, dit binnen de landsgrenzen en een stuk boven de Noordzee, van op de grond tot onbeperkte hoogte noemen we : FIR of flight Information

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *0535502859* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010 No Additional

Nadere informatie

Lees deze inleiding goed door voordat je begint met de vluchtvoorbereiding!

Lees deze inleiding goed door voordat je begint met de vluchtvoorbereiding! Beste deelnemer, Leuk dat je meevliegt! De Zilveren Vleugel bestaat dit jaar uit 5 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Fotografeer opdracht Vaklanding Lees deze inleiding goed

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Wijziging Regeling luchtverkeersdienstverlening en Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening

Wijziging Regeling luchtverkeersdienstverlening en Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening VW, DEF Wijziging Regeling luchtverkeersdienstverlening en Regeling belasten LVNL met luchtverkeersdienstverlening Regeling van de Staatssecretarissen van Verkeer en Waterstaat en van Defensie, houdende

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36599 15 december 2014 Beleidsregel van de Inspecteur-Generaal Leefomgeving en Transport, van 20 november 2014, nr. A-0-14-0072.001,

Nadere informatie

Zweefvliegen in de omgeving van De Kooy CTR

Zweefvliegen in de omgeving van De Kooy CTR Zweefvliegen in de omgeving van De Kooy CT Informatie over procedures en routes welke worden gebruikt bij de afhandeling van het luchtverkeer (militair, burger en offshore) van het vliegveld De Kooy. ierbij

Nadere informatie

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Nadere informatie

Jaarplanning Luchtvaartexamens 2012

Jaarplanning Luchtvaartexamens 2012 Jaarplanning Luchtvaartexamens 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Beroepsvliegers...4 2.1 Examenweken en sluitingsdata...4 2.2 Examenlocaties...4 2.3 Examenrooster voor de brevetsoorten ATPL, CPL,

Nadere informatie

Procedure Reset tv-toestellen:

Procedure Reset tv-toestellen: Procedure Reset tv-toestellen: Volgende procedure is te volgen wanneer er een tv-toestel, op een van de kamers niet meer werkt. TV Re-installation Factory Default Her-installeren van de TV Fabrieksinstellingen

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *7261263430* DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2011 No Additional

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36397 31 december 2013 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie, van

Nadere informatie

Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht)

Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht) Dutch Air Rally 2014 (middagvlucht) Beste deelnemer Leuk dat u meevliegt! De Dutch Air Rally bestaat uit 4 onderdelen: Vluchtvoorbereiding Precisievlucht Fotoherkenning Vaklanding Lees deze inleiding goed

Nadere informatie

AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL

AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL AEROCLUB MARITIME VLIEGSCHOOL Infopakket voor de vliegopleiding, lidmaatschap en verhuur toestellen bij Aeroclub Maritime. Infopakket van Aeroclub Maritime Vliegopleiding, lidmaatschap, verhuur toestellen.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 4289 9 maart 2011 Regeling tot wijziging van diverse luchtruimregelingen onder meer in verband met wijzigingen van luchtverkeersroutes

Nadere informatie

Ik hou mijn spreekbeurt over. luchtverkeersleiding. Spreekbeurtpakket Luchtverkeersleider Luchtverkeersleiding Nederland, 2013

Ik hou mijn spreekbeurt over. luchtverkeersleiding. Spreekbeurtpakket Luchtverkeersleider Luchtverkeersleiding Nederland, 2013 Ik hou mijn spreekbeurt over. luchtverkeersleiding Spreekbeurtpakket Luchtverkeersleider Luchtverkeersleiding Nederland, 2013 1 Wat kun je allemaal vinden in dit spreekbeurtpakket? Weetjes over Luchtverkeersleiding

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014

Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Juli 2014 Nieuwsbrief voor examinatoren voor luchtvarenden Juli 2014 Inhoud Afwijken Flight Test Schedules Aftekenen Europese brevetten door RFE LPE-level 4 voortaan vier jaar geldig Wijzen op juiste gegevens

Nadere informatie

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *2942209982* UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education DUTCH 0515/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2012 15 minutes

Nadere informatie

Regeling Communicatieprocedures veiligheidsberichten

Regeling Communicatieprocedures veiligheidsberichten Regeling Communicatieprocedures veiligheidsberichten Van Auteur Directeur ProRail Verkeersleiding Herman Tijsma Kenmerk Versie 2.0 Datum 24 mei 2012 EDMS#2876595 Bestand Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Tentamen Analyse 6 januari 203, duur 3 uur. Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Inhoudstafel P. 2 Inleiding. Luchtruim Hoogtemeterinstelling Schets luchtruim Taal 12 Annexen Soorten berichten 15 ICAO alfabet

Inhoudstafel P. 2 Inleiding. Luchtruim Hoogtemeterinstelling Schets luchtruim Taal 12 Annexen Soorten berichten 15 ICAO alfabet Inhoudstafel P. 2 Inleiding. 3 Luchtruim 5 Hoogtemeterinstelling Schets luchtruim 8 Taal 12 Annexen Soorten berichten 15 ICAO alfabet 16 Cijfers en getallen 18 Positiebepaling + schets 20 Fraseologie 21

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS

HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS HANDLEIDING VOOR HET GEBRUIK VAN UW INTERNET BANKIEREN (IB)-PASS De Hakrinbank stelt hoge eisen aan de veiligheid en past daarom diverse beveiligingsmethoden en technieken toe om uw transacties en gegevens

Nadere informatie

Gratis Module-B (GMDSS) Examen

Gratis Module-B (GMDSS) Examen Gratis Module-B (GMDSS) Examen Wil je meer examens oefenen kijk dan op http://www.watersportexamentrainer.nl. Voor een gedegen cursus bij jou in de buurt kijk op: http://www.watersportcursussen.nl. Het

Nadere informatie

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint

liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled Castjoint liniled Cast Joint liniled Gietmof liniled is een hoogwaardige, flexibele LED strip. Deze flexibiliteit zorgt voor een zeer brede toepasbaarheid. liniled kan zowel binnen als buiten in functionele en decoratieve

Nadere informatie

Egbert s samenvatting Voorschriften en reglementen

Egbert s samenvatting Voorschriften en reglementen Egbert s samenvatting Voorschriften en reglementen In 2014 heeft Egbert Braaksma een samenvatting gemaakt van de belangrijkste stof voor het examenonderdeel Voorschriften en reglementen. Deze samenvatting

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken.

Radials en Bearing : Figuur 3 Figuur 4. To, From en de VOR indicator : Laat ons een typische VOR-Indicator van dichter bij bekijken. In deze korte cursus gaan we 3 soorten radionavigatie systemen bespreken : 1- NDB = Nondirectional Beacons 2- VOR = Very High Frequency Omnidirectional Range 3- ILS = Instrument Landing System De ADF of

Nadere informatie

IVAO-NL Training: Holdings

IVAO-NL Training: Holdings IVAO-NL Training: Holdings Introductie Iedereen die wel eens naar een druk evenement is gevlogen of een SPP op CP examen heeft gevlogen, heeft te maken gekregen met holdings. Echter blijkt dit vaak een

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 39789 28 juli 2016 Vergunning luchtvaartvertoning Ballonfiësta Barneveld, Ministerie van Infrastructuur en Milieu Datum:

Nadere informatie

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst.

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Pre-flight information bulletin Period 31 October 2015 to 01 November 2015 Type of traffic : IFR/VFR Bulletin contents : General purposes (National distribution) Aerodromes

Nadere informatie

Hoe registreer je een Pirep in op IVAO

Hoe registreer je een Pirep in op IVAO Hoe registreer je een Pirep in op IVAO Alvorens je de vlucht gaat maken noteer eerst hoeveel brandstof je aan bord meeneemt. Maak de voorbereidingen op de normale manier zoals je altijd hebt gedaan. Kijk

Nadere informatie

ROC Eagle Eye Inspection Services B.V.

ROC Eagle Eye Inspection Services B.V. Nummer -2016/46088 Betreft ROC Eagle Eye Inspection Services B.V. Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp www.ilent.nl Contactpersoon F 070-4563269 DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR

Nadere informatie

Tweede deel: voor de (beginnende) flightsimmer die meer wil weten. Hoofdstuk 14

Tweede deel: voor de (beginnende) flightsimmer die meer wil weten. Hoofdstuk 14 Tweede deel: voor de (beginnende) flightsimmer die meer wil weten Hoofdstuk 14 Air Traffic Control (ATC) Air Traffic Control is in de werkelijke luchtvaart de verkeersleiding en de communicatie tussen

Nadere informatie

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in

2/3/2020 geen wijzigingen, zit momenteel verpakt in 1. rrival notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and 1. CUSREP neen XML?? 2. Presentation notification (SE) ctual process Changes 1/5/2016 Changes between 1/5/2016 and

Nadere informatie

ROC 09/2016 NLR DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

ROC 09/2016 NLR DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, Nummer 2016/25778 Betreft ROC 09/2016 NLR Luchtvaart Mercuriusplein 1-63 Hoofddorp Postbus 575 2130 AN Hoofddorp www.ilent.nl Contactpersoon F 070-4563009 DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU,

Nadere informatie

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst.

Ingaande 27 augustus 2015 is de heer Baarn F. R. LL.B MICL belast met de taken en bevoegheden verbonden aan de functie van Hoofd Luchtvaartdienst. AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE Pre-flight information bulletin Period 17 October 2015 to 18 October 2015 Type of traffic : IFR/VFR Bulletin contents : General purposes (National distribution) Aerodromes

Nadere informatie

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14)

Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of Houthandel Wijers vof (09.09.14) Quality requirements concerning the packaging of oak lumber of (09.09.14) Content: 1. Requirements on sticks 2. Requirements on placing sticks 3. Requirements on construction pallets 4. Stick length and

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 2009 Nr. 89 7 (2008) Nr. 7 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2009 Nr. 89 A. TITEL Briefwisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Somalië betreffende

Nadere informatie

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010

FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE. Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 FOR DUTCH STUDENTS! ENGLISH VERSION NEXT PAGE Toets Inleiding Kansrekening 1 8 februari 2010 Voeg aan het antwoord van een opgave altijd het bewijs, de berekening of de argumentatie toe. Als je een onderdeel

Nadere informatie

Regelgeving en toezicht op het gebruik van GNSS in Nederland. Lelystad, 14 november 2015

Regelgeving en toezicht op het gebruik van GNSS in Nederland. Lelystad, 14 november 2015 Regelgeving en toezicht op het gebruik van GNSS in Nederland Lelystad, 14 november 2015 Inleidende begrippen PBN For Dummies RNAV : A method of navigation which permits aircraft operation on any desired

Nadere informatie

Pattern Cronelia s Seashell blanket

Pattern Cronelia s Seashell blanket Pattern Cronelia s Seashell blanket I got the inspiration for his blanket from a postcard I once bought. Pagina 1 Cygnet Yarns has lovely colours in their range that reminded me of those shells. For this

Nadere informatie

N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer

N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer MIDDENMEER/MIDDENMEER 24-JUNI 2015 1 PLAATSAMCODE EN AM LUCHTVAARTTERREIN N.v.t. MIDDENMEER/Middenmeer 2 GEOGRAFISCHE EN ADMINISTRATIEVE GEGEVENS LUCHTVAARTTERREIN 1 ARP-coördinaten en ligging op AD 52

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

IFR vlucht zonder moving map programma

IFR vlucht zonder moving map programma IFR vlucht zonder moving map programma Harm Meertens LaMaMa 28 augustus 2017 harm.meertens@home.nl Indeling presentatie inleiding VOR DME NDB navigatie Demo vlucht voor VOR en NDB meteruitslag vlucht in

Nadere informatie

Airport Operations Projectgroep 2A1A Donderdag 17 juni 2010

Airport Operations Projectgroep 2A1A Donderdag 17 juni 2010 Airport Operations Projectgroep 2A1A Donderdag 17 juni 2010 Inleiding Rotterdam the Hague Airport nationale betekenis Dreigt te overschrijden: - Geluidslimieten - Maximum aantal vliegbewegingen Baancapaciteit

Nadere informatie

De NAV-groep, onder te verdelen in: * default NAV DRAAI KLEINE RONDE KNOP OM * Map TE SWITCHEN TUSSEN NAV EN MAP

De NAV-groep, onder te verdelen in: * default NAV DRAAI KLEINE RONDE KNOP OM * Map TE SWITCHEN TUSSEN NAV EN MAP G.P.S. 1. Wat kun je er mee. bepalen waar je bent bepalen waar je bestemming is bepalen hoe je er kunt komen de grafische afbeelding van een gebied bekijken informatie over vliegvelden, intersecties, NDB

Nadere informatie

4.4. Weersinformatie via de radio 4.5. ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE

4.4. Weersinformatie via de radio 4.5. ACTION REQUIRED TO BE TAKEN IN CASE OF COMMUNICATION FAILURE 4. Communicatie Vroeger hadden de meeste zweefvliegtuigen geen radio. Tegenwoordig beschikken bijna alle zweefvliegtuigen over een radio, een transponder en een flarm. Voor het juiste gebruik daarvan moet

Nadere informatie

Nadering en landing VFR

Nadering en landing VFR Nadering en landing VFR Nadering van- en landing op vliegvelden in Nederland verlopen volgens de voorgeschreven procedures, die iedere VFR vlieger kan nalezen in het VFG pakket van de AIS, te vinden op

Nadere informatie

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3.

Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels. Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English. Mei 2014 Versie 3. Voorbeelden van machtigingsformulieren Nederlands Engels Examples of authorisation forms (mandates) Dutch English Voorbeelden machtigingsformulieren standaard Europese incasso Examples of authorisation

Nadere informatie

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning

Het handboek van KDE Screen Ruler. Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning Lauri Watts Vertaling van het handboek: Niels Reedijk Vertaler/Nalezer: Alexander S. Koning 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Menubeschrijvingen 6 3 Dankbetuigingen en licentie 8 Samenvatting KDE Screen

Nadere informatie

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd

NEDERLANDS. Display Instructies. Knoppen. Geeft afwisselend Tijd, Datum en Temperatuur weer, kan ook ingesteld worden op enkel tijd NEDERLANDS Het ziet eruit als een simpel blokje hout, maar maak een geluid (knip met je vingers, kuch, klap in je handen, of tip op de bovenkant) en het geeft onmiddelijk en afwisselend tijd, datum en

Nadere informatie