Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)"

Transcriptie

1 Aug :26:41 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: Wiskunde logica, verzamelingenleer, combinatoriek, Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) - Abstract: In de huidige samenleving is automatisatie belangrijker dan ooit om kosten en manuren te besparen. Daarom is besloten een doctoraats onderwerp op te stellen voor de ontwikkeling van een Unmanned Aerial Vehicle (UAV)die (autonoom) tussen gewassen vliegt/hovert om ze te monitoren. Hierbij wordt vooral de nadruk gelegd op het observeren van ziektes d.m.v. fluorecentie-metingen, de beladingsgraad en de grootte van de vruchten. Degrootste uitdagingen hierin zijn de beperkte ruimte, de hoge stabiliteit die vereist wordt voor camera-gebruik en het bestand zijn tegen veranderlijke weersomstandigheden zoals (kleine) windstoten als men tussen boomgaarden vliegt. Eventueel zal een kleine sproei-installatie aan boord geinstalleerd worden voor wanneer bijvb ziektes gedecteerd worden op bepaalde gewassen. Hierbij zal men dan enkele de geïnfecteerde gewassen besproeien en niet het volledige veld zoals momenteel gebruikelijk is. Om dit onderzoek succesvol te maken zal een gefaseerde aanpak gebruikt Afdeling PMA Joris De Schutter Jon Verbeke??? Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse Ivo Vankelecom Parimal Vijay Naik??? Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse Ivo Vankelecom Muhammad Waqas Anjum?????????? Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse Johan Martens Sambhu Radhakrishnan / Afdeling Informatica Tom Schrijvers / Afd. Numer. Analyse en Toeg. Wiskunde Wim Michiels Dan Pilbauer / Afd. Procestechnologie v. Duurzame Syst. Georgios Stefanidis Christos Xiouras.

2 Afdeling Informatica Gerda Janssens Dimitar Shterionov. Afdeling ESAT - STADIUS Yves Moreau Joris De Ranter. Afdeling Informatica Yolande Berbers Arun Kishore Ramakrishnan. Afdeling ESAT - STADIUS Jan Aerts Ryo Sakai. Afd. Soft Matter Reologie en Technologie Paula Moldenaers Abdalqader Dorgham. Afdeling Informatica Luc De Raedt Vladimir Dzyuba. Afdeling MeBioS Marc Seefeldt Albert Verlinden Gokula Krishna Muralidharan. Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse Bert Sels Thijs Ennaert. Afdeling ESAT - COSIC Ingrid Verbauwhede Bohan Yang

3 . Afdeling Informatica Jan Ramon Jesse Davis Juan Aurelio Alvarado Ortega. Architectuur en Ontwerpen Bruno De Meulder Cecilia Furlan. Afdeling Informatica Jan Ramon Maurice Bruynooghe Charikleia Gklava. Afd. Procestechnologie v. Duurzame Syst. Bart Van der Bruggen Carlos Andecochea Saiz. Afd. Soft Matter Reologie en Technologie Paula Moldenaers Ruth Cardinaels Avanish Bharati. Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek Eva Ceulemans Jedelyn Cabrieto. Methodologie vh Pedagogisch Onderzoek Patrick Onghena An Verburgh Mieke Heyvaert Bart Michiels 10 jaar VLIR-OUS : terug -en vooruitblik & 10 jaar VLIR-OUS: het reisbeurzenverhaal Universiteit Hasselt Abstract: Overeenkomst tussen de VLIR en de Universiteit Hasselt in uitvoering van de Bijzondere Overeenkomst betreffende de Noord-acties. Deze overeenkomst bepaalt de modaliteiten van uitvoering en beheer van het sensibiliseringsinitiatief jaar VLIR-UOS. Niet onderzoeksgroep gebonden projecten Sarah VERLACKT '10th Joint Belgian-Dutch-German (Aachen) Annual Graduate School of Particle Physics' - Nieuwpoort 7 en 8 september (98/056)

4 Abstract: Het onderwijs tijdens deze school richt zich tot experimentele en theoretische fysici die een doctoraat voorbereiden in de fysica der elementaire deeltjes. De lessen bestrijken zowel theoretische als experimentele aspecten van het onderzoeksdomein. Elementaire Deeltjes JACQUES LEMONNE 18F-Nanobody-gedemedieerde moleculaire beeldvorming van MMR(high) tumor-geassocieerde macrofaag subtypes. Abstract: 18F-Nanobody-gedemedieerde moleculaire beeldvorming van MMR(high) tumor-geassocieerde macrofaag subtypes. Toegepaste Biologische Wetenschappen Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Jo VAN GINDERACHTER VICKY CAVELIERS 1*)Evaluatie van het Vlaams topsportbeleid (2007) en weergaven van de ontwikkelingen sinds *)Vanaf 2008 wordt een internationale benchmarkstudie op sporttakspecifiek niveau uitgevoerd. 3*)Evaluatie van het Vlaams topsportbeleid (2009) - intern... Abstract: De internationalisering van topsport en het belang van topsport doet het onderzoek naar de succesvolle organisatiestructuren in topsport op algemeen, maar ook op sporttakspecifiek niveau toenemen. Het ontbreekt in de literatuur echter om een coherent theoretisch model om competitiviteit in topsport te meten. Competitiviteit van industrieën en landen is in de economie een veelgebruikt concept en zal in dit project toegepast worden op een sporttak, nl atletiek, door de meso- en macrodeterminanten van competitiviteit in atletiek te bepalen en internationaal te vergelijken. In een eerste fase werd een conceptueel model ontwikkeld door de combinatie van literatuur en meer recente resource-based literatuur, aangevuld met 21 kwalitatieve interviews en 13 vragenlijsten bij internationale atletiekexperts. In een tweede fase zal dit conceptueel model empirisch getoetst worden, door de determinanten van competitiviteit internationaal te vergelijken. Mixed research methods worden gebruikt op het niveau van dataverzameling en analyse. Door een scoresysteem te ontwikkelen wordt gestreefd om de competitiviteit van landen op objectieve wijze te meten en te vergelijken. Dit conceptueel model en scoresysteem zullen in 2011 verder gevalideerd wordenn mbt de content-, constructvaliditeit en criteriumvaliditeit. Obv dit onderzoek zal een dieper inzicht verworven worden in de prestatiebepalende factoren van topatletiek en wordt een eerste conceptueel model ontwikkeld om de competitiviteit in een sporttak te meten. Sportbeleid en -management PAUL WYLLEMAN VEERLE DE BOSSCHER PAUL DE KNOP 1st Internationale workshop over 'EMBEDDED OPTICAL SENSORS FOR COMPOSITE MATERIALS' 7-8 oktober 2013 Abstract: De eerste internationale workshop rond optische sensors voor composite materialen gaat over de ontwikkeling, properties en applicaties van nieuwe optische sensoren en optische sensortechnieken. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica FRANCIS BERGHMANS D Media: Spatial Sound and Vision Universiteit Hasselt Abstract: Film en bioscoop zijn de drijvende kracht voor de entertainment-industrie geweest, ze bepalen de kwaliteitnormen, ze verstrekken de meest meeslepende ervaring, en ze inspireren de distributieketens van andere media (tv-uitzendingen, kabel en satelliet kanalen, DVD, video, games et cetera). De creatie van een volledige "3-D competente' keten zal naar verwachting een vergelijkbaar pad volgen. De media-industrie weet dat het publiek verbazen nog steeds de weg naar een groot publiek en financieel succes is D Media stelt voor om meeslepende entertainment ervaringen, gebaseerd op technologieën voor het vastleggen, de productie, de netwerkdistributie en de weergave van geluid en afbeelding in drie dimensies, te onderzoeken, ontwikkelen en demonstreren D Media wil extra dimensies aan Digital Cinema toevoegen en nieuwe vormen van stereoscopische en netwerkomvattende media voor thuis en in openbare ruimten creëren. Het doel is om technologieën ter ondersteuning van de verwerving, het coderen, het bewerken, de netwerkdistributie, de stereoscopische weergave en meeslepende audiovisuele inhoud te onderzoeken en te ontwikkelen; om van hieruit nieuwe vormen van meeslepende entertainment ervaringen in de woning of de openbare ruimtes te voorzien. De gebruikers van de daaruit voortvloeiende technologieën zullen de media-industrieën zijn in de film, TV en "nieuwe media" sectoren, om programmamateriaal voor het algemene publiek te maken. Het belangrijkste is het creëren van technologieën voor het maken en presenteren van "surround video" als een uitvoerbaar systeem, gebaseerd op erkende normen. Dit vereist innovaties en nieuwe kennis op gebied van: - technologieën en formats voor het vastleggen en coderen van 3D geluid en beeld, inclusief nieuwe hoge-resolutie camera's - Technologieën en methoden voor de 3-D postproductie van beeld en geluid - Technologieën voor de distributie en weergave van de ruimtelijke media - De creatieve toepassing van ruimtelijke mediatechnologieën. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Philippe BEKAERT 2-D/3-D self-assembled structures of noble metal nanoparticles for plasmon photonics. Abstract: The use of self-assembly techniques for the fabrication of (plasmonic) nanostructures of noble metal nanoparticles and the analysis of the (photonic) properties of these nanostructures.

5 Afd. Moleculaire Visualisatie & Fotonica Hiroshi Ujii Remko Aubert 2D-Dirac materials for terahertz-band nanoantennas. Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel nanoantennes te bestuderen gebaseerd op 2DDirac materialen (2DDMs): grafeen en topologische isolatoren (TIs). Microelectronica heeft er al voor gezorgd dat vele verwachtingen voor dagelijks gebruik, gerealiseerd zijn in domeinen zoals mobiele telefonie, auto-industrie, sensoren en dergelijke. Dit is bereikt door het gelijktijdig te verkleinen van de dimensies van het apparaat van macroschaal naar microschaal, als het vergroten van het frequentie bereik. De vraag naar snellere en draagbare systemen, die met hoge snelheid met elkaar communiceren, blijft toenemen en vereist dat we continue de dimensies van het elektronische apparaat blijven reduceren tot op nanometer schaal. De state-of-the-art micro-elektronica ontwerpen worden geconfronteerdmet zaken, zoals het verkleinen van de afmetingen van het antenne apparaat, maar ook de nood dat ze blijven opereren op hun normale frequenties. De terahertz (THz) band is een wetenschappelijk rijke, maar technologisch be Afdeling Moleculair Design en Synthese Bert Sels Stefan De Gendt Amirhasan Nourbakhsh 3D karakterisatie van complexe poriën-netwerken in carbonaat gesteenten gaande van sub-micron tot centimeter schaal Abstract: Traditionele poriën klassificatie systemen in geomaterialen baseren zich vaak op subjectieve 2D beschrijvingen van 3D poriënstructuren. Recente ontwikkelingen in CT en beeld analyse laten toe om de complexe poriënnetwerken in 3D te karakteriseren van sub-micron tot centimeter schaal.de mogelijkheid om deze 3D porositeit te kwantificeren noodzaakt de formulering van een nieuw porie-klassificatie system, gebaseerd op de 3D karakterisatie van de poriën, welke gekalibreerd zullen worden door middel van standaard en meer geavanceerde petrografische analyses. Dit onderzoek zal uiteindelijk tevens leiden tot een betere porositeit?permeabiliteit correlatie. De aspecten van het kleinste representative volume zullen tevens onderzocht worden aangezien sample grootte bij CT in relatie staat tot de bekomen resolutie. Een upscaling strategie zal daarom opgesteld worden waarbij porositeitsdata bekomen bij verschillende resoluties (van micro- tot macro porositeit) en verschillende proefstuk groottes in relatie staan tot elkaar. Dit onderzoek zal uiteindelijk leiden tot het beter begrijpen van de voornaamste controlerende factoren op poriën ontwikkeling en permeabiliteit. Vakgroep Geologie en bodemkunde Veerle Cnudde 3D karakterisatie van complexe poriën-netwerken in carbonaat gesteentengaande van sub-micron tot centimeter schaal. Abstract: Traditionele porie classificatie schemas van geomaterialen maken gebruik van een subjectieve 2D beschrijving van de 3D poriën structuren. Recente ontwikkelingen in CT en beeldanalyse laten toe complexe porie-netwerken in 3D van sub-micron tot centimeter schaal, zoals aanwezig in carbonaat gesteenten, te karakteriseren. De mogelijkheid om 3D porositeit te kwantificeren noodzaakt de ontwikkeling van een nieuw porie classificatiesystem, gebaseerd op de 3D karakteristieken van poriën en calibratie door middel van standaard en meer geavanceerde petrofysische analysen. Ditmoet finaal ook leiden tot een betere porositeit permeabiliteit correlatie. Aandacht dient tevens te gaan naar het kleinste representatieve volume in functie van porie-type, waarbij aandacht zal uitgaan naar staalgrootte gezien in CT de resolutie afhankelijk is van deze parameter. Eenopschalingstrategie zal uitgewerkt worden waarbij data betreffende porositeit verkregen op verschillende resoluties (van micro- tot macro p Afdeling Geologie Rudy Swennen Veerle Cnudde 3D Nanonetwerken van organische/anorganische semigeleiders voor opto-elektronische applicaties Universiteit Hasselt Abstract: Het betreft een intern contract aan de UHasselt met BOF-gelden, toegekend aan de onderzoeksgroep IMO voor de periode van tot Het onderzoek heeft betrekking op 3D Nanonetwerken van organische/anorganische semigeleiders voor optoelektronische applicaties Anorganische en Fysische Chemie Materiaalfysica Organische en Bio-polymere Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jules MULLENS Dirk VANDERZANDE Jean MANCA 3D-permeabiliteitsstructuren in een orogene omgeving met de nadruk op de laterale continuïteit van geassocieerde adersystemen. Abstract: Fluïdabewegingen gekoppeld aan structurele vervorming zijn essentieel om hydrothermale ertsafzettingen te vormen tijdens orogenese. Om het voorkomen van dergelijke ertsafzettingen te voorspellen is een grondige kennis van orogene permeabiliteitsstructuren dan ook noodzakelijk. In de wetenschappelijke literatuur worden permeabiliteitsstructuren echter vooraltweedimensionaal benaderd. Nochtans zijn er sterke aanwijzingen dat fluïdatransport en de bijhorende permeabiliteitsstructuren een complexe driedimensionale organisatie kunnen kennen. Verschillende geologische structuren hebben volgens theoretische studies namelijk een sterke preferentiële permeabiliteitsstructuur, parallel met de intermediaire spanningsrichting. In een orogene context werden deze permeabiliteitsstructuren, meteen laterale oriëntatie, tot op heden echter nooit in detail bestudeerd. Door fossiele orogene adersystemen te bestuderen aan de hand van een geïntegreerde structurele en fysicochemische

6 methodnbsp;ologie, rich Afdeling Geologie Manuel Sintubin Philippe Muchez Dominique Jacques 3D picometrologie : nieuwe wegen om de atomaire ordening te onderzoeken gebruik makende van state-of-the -art elektronenmicroscopie Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Dirk Van Dyck Sandra Van Aert 3D pore-classification based on continental carbonates. Abstract: Probleemstelling Travertijnen zijn continentale carbonaatgesteenten die precipiteren bij de CO2-ontgassing van grondwater en gekenmerkt worden door hun uitgesproken porositeit,. Binnendeze studie worden travertijnen zowel sedimentpetrologisch als geochemisch bestudeerd, vertrekkend van drie uiteenlopende actuele probleemstellingen: (1) De groeiende wereldbevolking (ondertussen meer dan ), en het toenemende energieverbruik per persoon, zorgen voor een steeds grotere druk op de energiemarkt. Meer gesofistikeerde methoden, complexere ontginningsscenarios en locaties met een hogere kostenraming worden hierdoor economisch. De diepzee olie- en gasontginningen in het Santosbekken voor de kust van Brazilië (Mello et al., 2009; Papaterra, 2010; Virgone et al., 2012) zijn hier eenvoorbeeld van. Het reservoir bevindt er zich op een diepte van >7000 m (>2000 m waterdiepte en >5000 m geologische afdekking) en de reservoirgesteenten bestaan uit ondermeer travertijn. Gezien h Afdeling Geologie Rudy Swennen Anneleen Foubert Hannes Claes 3D Printing/Chemical and Materials Engineering Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse Rob Ameloot Clement Achille 3D printing of plant tissue Afdeling MeBioS Bart Nicolai Valérie Vancauwenberghe 3D profile metrology in block co-polymer based directed-self assembly for advanced lithography Abstract: Block co-polymer based directed self-assembly (DSA) has widely recognized as a promising candidate for next-generation lithography, because of its effective frequency multiplication at very small dimensions. To realize this potential, several parameters of DSA based lithography techniques need to be measured and understood before it is ready for implementation in device manufacturing. Thus, in my doctoral research, the major goal is to explore and develop a series of metrology methods for determining 3D or 2D profiles of DSA-processed BCP structures. Afdeling Kern- en Stralingsfysica Wilfried Vandervorst Yu-tsung Lee 3D sonar voor elektrische rolstoelen - proof of concept. Abstract: Tijdens het Project gesteund door de Zweedse Promobilia Foundation zal de toepasbaarheid van sonar sensoren, ontwikkeld door de UA, op elektrische rolstoelen worden onderzocht. Tijdens dit project worden algoritmes ontwikkeld die de gebruiker van de rolstoel ondersteunen met omgevingsinformatie afkomstig van het sonar systeem. Hiermee kan bijvoorbeeld obstakelvermijdingsgedrag worden geïmplementeerd Engineering Management Jan Steckel 3D Structureel Platform voor Chemische Excellentie. Abstract: Wetenschapscommunicatie Het verkennen van de chemische en biologische ruimte door de link te leggen tussen de drie-dimensionale structuur van bio(moleculen) en hun

7 fysicochemische eigenschappen, chemische reactiviteit en functie is gebleken een van de revolutionaire technieken te zijn op methodologisch vlak in de (bio)chemische wetenschappen gedurende de afgelopen eeuw. Hierdoor is structurele informatie in het post-genoom tijdperk een integraal deel geworden van de interdisciplinaire onderzoeks programma's in zowel de academische wereld als in de industrie. Het consortium 3D-SPACE verenigt academisch talent en de expertise komende van verschillende takken vanuit de Associatie (AUG). Dit consortium heeft tot doel om een state-of-the-art platform uit te bouwen voor het vastleggen van de structuur van moleculen op atomair niveau. In het bijzonder zal de aangevraagde infrastructuur aangewend worden om twee kritische experimentele stappen, nodig voor het oplossen van de moleculaire structuur, uit te voeren. Deze zijn het kristalliseren van een bepaalde molecule tot een enkel kristal en deze vervolgens structureel te karakteriseren door middel van X-straal diffractie. Vakgroep Biochemie en Microbiologie Savvas Savvides 3DTV 2.0 : voorbereiding voor de volgende generatie van 3D TV toepassingen Universiteit Hasselt Abstract: Het doel van het 3DTV 2.0 project is om te anticiperen op de volgende generatie stereoscopische 3D toepassingen door opname- en weergavetechnologie te verbeteren, door innovatieve toepassingen te ontwikkelen zoals 3D mediadelen en gaming en door het bestuderen van de 3D kijk-/gebruiks-/spelervaring door laboratoriumexperimenten en met mensen in hun natuurlijke omgeving, indien mogelijk in een proeftuin. Eerst en vooral zal er onderzoek worden geboerd naar 3D opname- en weergavetechnologie. 3D video kwaliteitsverbetering is een eerste focus met onderzoek naar ruisonderdrukkingsalgoritmen voor video en dieptemappen, superresolutie van dieptemappen en kijkpositie-interpolatie. Een tweede technologische focus is die van optimalisatie van door GPU ondersteunde 'rendering' op afstand van 3D toepassingen. Een derde en laatste technologische focus ligt bij automatische extractie van 3D informatie uit 2D videostromen om de creatie van 3D video inhoud te vergemakkelijken. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Frank VAN REETH 3D video gebaseerde navigatiehulp voor blinden. Universiteit Hasselt Abstract: Dit onderzoek heeft tot doel nieuwe navigatiehulpmiddelen te ontwikkelen voor blinden, teneinde hun mobiliteit en onafhankelijkheid, en daarmee de kwaliteit van hun bestaan, te verhogen. De hulpmiddelen die we willen ontwikkelen zijn gebaseerd op het principe van de sensoriële substitutie. Dit wil zeggen dat karakteristieken voor een zintuig gesimuleerd kunnen worden door stimuli aan een ander zintuig. Meer bepaald is het mogelijk bepaalde waarneming, die normaal geassocieerd is aan zicht (defect bij blinden), toe te laten door de presentatie van gepaste auditieve en tactiele stimuli. De reden hiervoor is dat delen van de hersenschors die normaal zienden de verwerking van visuele stimuli verzorgen, bij blinden overgenomen worden door de verwerking van auditieve en tactiele input. Voorbeelden van dergelijke visuele sensoriële substitutie gebaseerde hulpmiddelen voor blinden zijnde voice, een helm voorzien van camera en hoofdtelefoon die de camerabeelden naar een geluidsignaal vertaalt, en systemen die camerabeelden vertalen naar patronen op een dynamisch brailledisplay dat de blinde op voorhoofd of arm draagt. Concreet willen we dergelijke navigatiehulpmiddelen ontwikkelen die gebaseerd zijn op 3D video. 3D video is video uitgebreid met diepteinformatie. In het recente verleden heeft EDM in het kader van BOF, EU, en IBBT projecten uitgebreid onderzoek verricht naar 3D video voor ondermeer computeranimatie, digitale film postproductie en videofonie. 3D video opname en verwerking is mogelijk in reële tijd, met diepteinformatie van voldoende hoge kwaliteit om toe te passen voor visuele sensoriële substitutie. De objectieven van het onderzoek zijn : - transformaties te vinden van beeld-met-diepte naar combinatie van geluid en tactiele stimuli - het versnellen en robuuster maken van de 3D video opname- en verwerkingsalgoritmen - Ontwikkeling van een prototype draagbaar navigatiesysteem gebaseerd op voorgaande. - verifiëren van de toepasbaarheid van augmented reality technieken. De onderzoeksresultaten zullen gevalideerd worden adhv bruikbaarheidsmetingen met blinden, steunend op de expertise inzake bruikbaarheidsmetingen in het mens-machine interactie onderzoek aan het EDM. Er wordt samenwerking gezocht met experten op gebied van neurowetenschappen, waarnemingspsychologie en de ontwikkeling van electronische systemen om dit onderzoek tot een goed resultaat te brengen. Expertisecentrum voor Digitale Media Expertisecentrum voor Digitale Media Philippe BEKAERT 3D Virtuele Realiteit leermateriaal: adaptief maken en adaptief afleveren. Abstract: Leeromgevingen zijn meer effectief indien ze aangepast worden aan de behoeften en voorkennis van de gebruiker. Bepaalde onderwerpen zijn gemakkelijker te leren wanneer ze op een gepaste wijze gevisualiseerd worden en er interactie mogelijk is. Virtuele realiteit (VR) laat toe om leermateriaal in 3D te visualiseren en objecten kunnen zoals in de realiteit gemanipuleerd worden. Het gebruik van VR is o.a. belangrijk voor domeinen waar de fysieke realiteit niet beschikbaar is, of te gevaarlijk is, of te duur. Echter, de bestaande technieken voor de adaptatie van klassiek leermateriaal zijn niet bruikbaar voor VR leermateriaal en leeromgevingen. In dit project zullen technieken ontwikkeld worden om bestaand VR leermateriaal adaptief te maken en op een dynamische manier adaptief te presenteren aan de gebruiker, d.w.z. zodanig dat de VR leeromgeving zich dynamisch aanpast aan het gedrag van de gebruiker. Web en Information System Engineering Informatica en Toegepaste Informatica FREDERIC KLEINERMANN OLGA DE TROYER

8 400MHz liqiuid-state NMR Spectrometer. Afdeling Moleculair Design en Synthese Wim De Borggraeve Wim Dehaen Koen Binnemans Tatjana Vogt Francis Taulelle 4D Proteïne Structuur. Abstract: De twee recente, complementaire biofysische methoden natieve IM-MS (ionenmobiliteit/ massaspectrometrie) en VOA (Vibrationele Optische Activiteit) worden geïntroduceerd bij de studie van de structuur en dynamica van eiwitten met een sterk biomedische interesse. Specifiek zullen deze technieken worden getoetst met goed bestudeerde eiwitten en toegepast op conformatieveranderingen en assemblage van globines and oligopeptidasen. Biomolecular & Analytical Mass Spectrometry (BAMS) Wouter Herrebout Sylvia Dewilde Anne-Marie Lambeir Frank Sobott 57Fe-mossbauerspectroscopie: fundamentele studies van dunne ijzeroxidefilms, in-situ en post-reaktiemetingen aan de katlystische metaaldeeltjes betrokken bij de vorming van koolstof-nanotubes, en toepassing van de techniek voor de bepaling van fundamentel Abstract: De nucleaire techniek 57Fe-mössbauerspectroscopie, aangevuld met diverse complementaire meetmethoden, wordt toegepast voor de fundamentele studie van een aantal fysische/chemische fenomenen in nanosystemen, in het bijzonder het microscopisch magnetisch gedrag van dunne Fe-oxidefilms, magnetische transities in Fe-oxides en de vorming van koolstofnanotubes in keramische matrices. Daarnaast wordt mössbauerspectroscopie aangewend voor de karakterisatie van een aantal bodem-of rotsvormende mineralen. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Robert Vandenberghe Eddy De Grave Aanbrengen en bewerken van chemisch inerte elektrisch geleidende microstructuren op flexibele polymeren. Abstract: Het voorgestelde project betreft het exploreren van de grenzen van de!lstate ofthe art!i van de micromechanica en het stimuleren van de opleiding van docenten en studenten. Het innoverende karakter is het hechten van inerte materialen aan polymeren zonder toevoeging van onzuiverheden. Dit materiaal is zeer rekbaar, elektrisch geleidend en vertoont geen microscheuren. De technologie is uitermate geschikt voor complexe patronen en driedimensionele en meerlaags structuren. De vorming van meerlaagselektroden is perfect mogelijk met opbouw van silicone lagen <100pm. Dezelfde technologie Iaat op eenvoudige wijze interconnecties tussen de lagen toe. De proces parameters en de mogelijkheden van deze technologie zijn nog onvoldoende gekend. In het project zal men stapsgewijs zowel de preconditionering van de silicone als de chemische concentraties voor de materiaaldepositie onderzoeken. Daarbij blijkt de korrelgrootte een belangrijke rol voor de mechanische en elektrische eigenschappen. De korrelgrootte bepaalt mee de minimale afmetingen van de verbindingen en structuren. Deze technologie zal vervolgens toegepast worden op twee voorbeelden met rechtstreekse toepassing. Het eerste voorbeeld is een micro-elektrode voor zenuwvezelstimulatie (het materiaal is biocompatibel). De mechanische eigenschappen kunnen aangepast worden aan deze van de zenuwvezel. De elektrodes kunnen rond of vlak bij de zenuwen geplaatst worden en dit zonder irritatie. Het tweede voorbeeld is voor extern ( of intern) gebruik ter vervanging van kwik rekstrookjes voor druk variatiemetingen (bv. externe hartslagmetingen). Medische elektronica Stefaan Peeters Aandachtsfocusering in het menselijk auditief systeem en zijn toepassing op sensor netwerken Abstract: Focusseren van de aandacht helpt het menselijk auditief systeem om relevante informatie te selecteren uit een overvloed aan geluidsstimuli. In moderne sensor netwerken stelt zich een gelijkaardig probleem. Tijdens dit doctoraatsonderzoek zal enerzijds de kennis van het biologisch systeem verhoogd worden door modellering, anderzijds zal nagegaan worden hoe deze kennis kan overgedragen worden naar sensornetwerken. Vakgroep Informatietechnologie Dick Botteldooren Aandachtsfocusering in het menselijk auditief systeem en zijn toepassing op sensor netwerken Abstract: Focusseren van de aandacht helpt het menselijk auditief systeem om relevante informatie te selecteren uit een overvloed aan geluidsstiluli. In moderne sensor netwerken stelt zich een gelijkaardig probleem. Tijdens dit doctoraatsonderzoek zal enerzijds de kennis van het biologisch systeem verhoogt worden door modellering, anderzijds zal nagegaan worden hoe deze kennis kan overgedrage worden naar sensornetwerken. Vakgroep Informatietechnologie

9 Dick Botteldooren Aankoop van een parallelle Linux omgeving ten behoeve van toegepaste theoretische chemie Abstract: Aankoop van een Linux cluster voor toegepaste kwantumchemisch onderzoek. Aankoop van een parallelle Linux omgeving ten behoeve van toegepaste theoretische chemie Vakgroep Anorganische en fysische chemie Patrick Bultinck Aankoop van een spectrofotometer. Abstract: Aankoop van een spectrofotometer. Laboratorium voor celbiologie en histologie Jean-Pierre Timmermans Aankoop van een technisch platform Abstract: Ontwikkelingsplatform voor biomerkers en moleculaire beeldvorming voor oncologie Medische Beeldvorming en Fysische Wetenschappen Tony LAHOUTTE Aanmaak en karakterisering van plasmonactieve TiO2 anodes voor energieherwinning uit vervuilde luchtstromen. Abstract: In dit "Klein Project" worden TiO2-gebaseerde foto-anodes gemodificeerd met plasmonactieve edelmetaalnanopartikels. Die zorgen voor het uitbreiden van het werkingsgebied naar het zichtbaar lichtdeel van het zonnespectrum. De belangrijkste doelstellingen van het project zijn de foto-elektrochemische karakterisering van de plasmonactieve TiO2 foto-anodes en het begrijpen van het fundamenteel werkingsmechanisme achter de plasmonversterking. Duurzame energie en luchtzuivering: DUeL Sammy Verbruggen Aanmaak van actieve kool uit landbouw afvalstroom ter verwijdering van micro-polluanten uit afvalwaters. Universiteit Hasselt Abstract: De Onderzoeksraad heeft op 3 mei 2012 het kort verblijf van Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady (National Research Centre (NRC), Egypte) goedgekeurd. Gedurende dit verblijf zal Ahmed AbdelGawad Madbouly Elkady onderzoek uitvoeren in de onderzoeksgroep Toegepaste en Analytische Chemie, onder promotorschap van prof. dr. Jan Yperman. Toegepaste en Analytische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Jan YPERMAN Robert CARLEER Aanreiken van een gemeenschappelijke basis voor eenvormige milieukwaliteitsnormen voor de drie milieucompartimenten bodem, water (grond- en oppervlaktewater) en lucht. (expertise deel "water"). Abstract: Bij de wetenschappelijke onderbouwing van milieukwaliteitsnormen dient men in principe uit te gaan van de methodiek van risicoevaluatie. Een risico-evaluatie, om het even voor welk compartiment of receptor, bestaat uit een drietal luiken. In een eerste luik verzamelt men informatie over de nadelige effecten van een stof en over de dosis-responsrelaties. Dit luik noemt men de hazard characterisation of gevaarskarakterisatie. In een tweede luik voert men een blootstellingsbepaling of exposure assessment uit. Voor de relevante receptoren en vastgelegde scenario's zal men het gedrag van de stof in het milieu en de blootstelling van de receptoren trachten te kwantificeren. In het derde luik tenslotte brengt men de resultaten van de gevaarsidentificatie en van de blootstellingsbepaling bij elkaar en zal men op basis van de geselecteerde criteria hetzij komen tot een risicobepaling hetzij een norm afleiden (risk characterisation). In dit project wordt een gemeenschappelijke methodiek ontwikkeld gebaseerd op deze drie luiken voor de diverse milieucompartimenten. Ecosysteembeheer Ecosysteembeheer Patrick Meire Aanschaf van gridapparatuur ikv de uitbouw v/e Vlaamse pilot-gridinfrastructuur. Abstract: De meest economische manier om over een zeer grote rekenkracht te beschikken is een groot aantal standaard PC rekenheden in paralel te gebruiken. Bij 'GRID computing' realiseert men dat door gebruik te maken van rekeneenheden en opslagcapaciteit die verspreid is over verschillende administratieve domeinen en geografisch verspreide locaties. Verschillende gebruikers kunnen tegelijkertijd toegang hebben tot het geheel van deze reken- en opslagcapaciteit. Doel van voorliggend project is bij te dragen tot de implementatie van een 'GRID computing' infrastructuur in Vlaanderen. Elementaire Deeltjes Natuurkunde WALTER VAN DONINCK STEFAAN TAVERNIER

10 ROSETTE VANDENBROUCKE Jorgen D'HONDT Aansturing van biologisch geïnspireerde robots met behulp van morphological computation Abstract: Dit onderzoek bestudeert de voortbeweging van robots met behulp van morphological computation. Morphological computation tracht het verband te bepalen tussen hersenen, lichaam en omgeving om robits efficiënter en adaptiever te maken. De onderzoeksdoelen zijn: een theoretisch kader schetsen voor morphological computation, design principles ontwerpen voor biologisch geïnspireerde robots en het verifiëren van de resultaten in simulatie en met prototypes. Vakgroep Elektronica en informatiesystemen Benjamin Schrauwen Aantal en ruimte in de pariëtale cortex Abstract: Ruimtelijke verwerking en de verwerking van aantallen zijn gelocaliseerd in de pariëntale cortex van het brein. Waarom dit zo is, is echter onbekend. Het doel van dit project is dit fenomeen te begrijpen aan de hand van neurale netwerkmodellen. We zullen twee modellen die respectievelijk de ruimtelijke (Pouget et al., 2002) en de numerieke kant (Verguts & Fias, 2004) belichten, integreren. Vakgroep Experimentele psychologie Tom Verguts Aantonen en overbrengen van een technologie voor nieuwe microchirurgische behandelingen toepassing op retinale adercanulering. Abstract: Ontwikkelingen in medische beeldvorming hebben het spectrum van anatomische structuren en defecten die kunnen gevisualiseerd worden uitgebreid.dezelfde ontwikkelingen verkleinden de schaal en de grootte van de defecten die kunnen waargenomen worden voor of tijdens een chirurgische ingreep. Met de toename van onderscheidend vermogen groeide uiteraard ook dewens om zulke kleine en fragile structuren effectief te behandelen. Hetdomein van microchirurgie won hierdoor snel aan belang. Het aanbod van opgeleide microchirurgen kan evenwel de vraag niet volgen. Bovendien ontstonden een aantal cruciale interventies die een positioneringsnauwkeurigheid vereisen die de grenzen van het menselijke kunnen benaderen of zelfs overstijgen. De laatste jaren ontwikkelde het RAS-team van een aantal robot-ondersteunde hulpmiddelen om de precisie van de positionering van de chirurg drastisch te verbeteren. Deze hulpmiddelen kunnen potentieel ook drempelverlagend werken zodat ook microchirurgen met Afdeling PMA Dominiek Reynaerts Emmanuel Vander Poorten Aanvraag Basisuitrusting: Ultra Performance Supercritical Fluid Chromatograph (UPSFC) Abstract: UPSFC is vergelijkbaar met HPLC maar maakt hoofdzakelijk gebruik van superkritisch CO2 als mobiele fase waardoor het tot 98% minder organisch solvent gebruikt. Bovendien heeft UPSFC een selectiviteit die verschillend is van HPLC waardoor het ideale aanvulling is aan de bestaande HPLC apparatuur in het laboratorium. Deze zal onder andere gebruikt worden daar waar met HPLC problemen ondervonden worden. Vakgroep Bioanalyse Sarah De Saeger Christof Van Poucke Aanvraag voor basisuitrusting: Automatisatie voor een Metrohm 797 VA Computrace voltametriesysteem en een Shimadzu L-CPH TOC (Total Organic Carbon) analysetoestel met een kit verbrandingsbuizen voor stalen met een hoog zoutgehalte Abstract: De bovengenoemde basisuitrusting zal onze onderzoeksgroep toelaten om concentraties van sporenelementen, totaal koolstof, anorganisch en organisch koolstof te bepalen in zout water. Dit is van groot belang om ons onderzoek naar de biobeschikbaarheid en toxiciteit van metalen, waarin onze onderzoeksgroep internationaal erkend is voor zoet water, uit te breiden naar mariene en estuariene waters. Vakgroep Toegepaste ecologie en milieubiologie Colin Janssen ABACUS: Bevorderen van gedrags- en cognitieve begrip van spraak Abstract: Het project bestudeert cognitieve, taalkundige en Computationele Wetenschap in de vier belangrijkste facetten: het zal ons inzicht geven in de werking van onze unieke mogelijkheid voor het gebruik van combinatoriële toespraak, het zal ons vertellen hoe dit is geïmplementeerd in de hersenen, het zal de nieuwe methodologie van experimentele cultureel leren uitbreiden en het zal leiden tot nieuwe computermodellen voor het omgaan met menselijke spraak. Dit zijn de uitdagende en opwindende mogelijkheden van het onderzoek waarnaar ik hoop om een bijdrage te leveren. Informatica en Toegepaste Informatica Anna VAN DER HAM Hannah Ruth LITTLE Kerem ERYILMAZ Heikki RASILO Piera FILIPPI William THOMPSON

11 Andrea RAVIGNANI BART DE BOER Aberratie-gecorrigereerde (S)TEM-EELS karakterisering van 0-D nanomaterialen. Abstract: Binnen dit project wordt de verandering van de fysische eigenschappen van materialen met afmetingen gereduceerd tot het nanodomein onderzocht. De nadruk wordt gelegd op de studie van materialen met drie dimensies in het nanogebied; de 0-D nanomaterialen of nanopartikels. De fysische eigenschappen van deze materialen worden bestudeerd aan de hand van aberratiegecorrigeerde transmissie-elektronenmicroscopie en elektronenverlies spectroscopie in een elektronenmicroscoop. Elektronenmicroscopie voor materiaalonderzoek (EMAT) Gustaaf Van Tendeloo Stuart Turner Aberratie-vrije implementatie van een liquid crystal moiré profielmeter, gebruik makend van telecentrische lenzen Abstract: Tijdens mijn doctoraat realiseerde ik een optisch profilometrie toestel om nauwkeurig (ver)vorm(ing) van macroscopische objecten zoals trommelvliezen te meten. Nieuwe inzichten tonen dat een herinrichting van de opstelling met nieuwe optische componenten (o.a. telecentrische lenzen) de resolutie zal optimaliseren en het toestel aberratie-vrij zal maken. Dit vormt de eerste maar noodzakelijke fase in de verdere ontwikkeling van het toestel tot een klinische toepassing. Biofysica en Biomedische Fysica Jan Buytaert A better understanding of the thermographic process Abstract: Dit project kadert in de ontwikkeling van thermografische fotografische materialen. De doelstellingen zijn: - Een beter inzicht brengen in de thermografische processen en de invloed begrijpen van procesparameters en ingrediënten - Begrijpen van de koppeling tussen de optredende zilver agglomeratie en de beeldkleurvorming - Screening van nieuwe ingrediënten in het licht van hun diffusiegedrag doorheen de barrièrelaag Om deze doelstellingen te realiseren wordt Raman spectroscopie ingezet. Meer in het bijzonder worden methologieën op punt gesteld om met Surface Enhanced Raman Spectroscopy (1) het aggregatiegedrag van zilver te bestuderen en (2) het transport van ingrediënten doorheen thermografische materialen op te meten. Metallurgie, Elektrochemie en Materialenkennis ANNICK HUBIN KITTY BAERT Ab initio berekeningen van halfgeleider nanodraden. Abstract: Ab initio totale-energieberekeningen zullen uitgevoerd worden in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie formalisme voor de recent experimenteel gerealiseerde vrijstaande Si, Ge, ZnO,... nanodraden. Deze aanpak laat toe om de atomaire en elektronische structuur van nanodraden te bestuderen. Ook de invloed van externe moleculen (zoals de ladingsoverdracht) zal bestudeerd worden, om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de draad als nanosensor. Theorie van de gecondenseerde materie Bart Partoens Ab initio berekeningen van halfgeleider nanodraden. Abstract: In het dit project worden ab initio totale-energieberekeningen uitgevoerd in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme (DFT) voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen. Theorie van de gecondenseerde materie Francois Peeters Bart Partoens Hartwin Peelaers Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen. Abstract: Ab initio totale-energieberekeningen zullen uitgevoerd worden in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie formalisme voor de recent experimenteel gerealiseerde vrijstaande halfgeleider nanodraden en nanoclusters. Deze aanpak laat toe om de atomaire en elektronische structuur van de nanodraden en -clusters te bestuderen. Ook de invloed van externe moleculen (zoals de ladingsoverdracht) zal bestudeerd worden, om inzicht te verkrijgen in het functioneren van de draad als nanosensor. Theorie van de gecondenseerde materie Bart Partoens Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen: draden en clusters. Abstract: Doelstelling: In dit project wens ik ab initio totale-energieberekeningen uit te voeren in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorieformalisme voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze

12 halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen. Methodologie: Een voorspelling van de elektronische en geometrische structuur vereist een kwantummechanische bereking van de totale energie, die vervolgens geminimaliseerd wordt door de posities van de atomen te wijzigen. Zulke berekeningen zijn enkel mogelijk als een aantal benaderingen worden gemaakt. Ten eerste de Born-Oppenheimer benadering die het veel-deeltjes probleem reduceert tot het oplossen van het elektronenprobleem voor een vaste configuratie van de kernen. Vervolgens wordt het resulterende probleem van sterk interagerende elektronen geformuleerd als dat van 1 elektron in een niet-lokale potentiaal via het dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme. Deze niet-lokale potentiaal is niet gekend, en moet dus benaderd worden (typisch LDA of GGA in totale-energieberekeningen). De pseudopotentiaaltheorie laat toe om de sterke interactiepotentiaal tussen de elektronen en de kernen te vervangen door een veel eenvoudigere, zwakkere interactiepotentiaal (en dus computationeel heel wat eenvoudiger) die alle eigenschappen van de valentie- elektronen correct beschrijft. Tenslotte moeten we nog gebruik maken van de supercel-benadering als we aperiodische configuraties wensen te beschrijven en wensen gebruik te maken van Blochs theorema. Het is evident dat dergelijke ab initio berekeningen computationeel erg intensief zijn en het totaal aantal elektronen dat kan beschouwd worden is daarom beperkt. Het maximaal aantal is typisch enkele honderden. Theorie van de gecondenseerde materie Francois Peeters Bart Partoens Hartwin Peelaers Ab initio berekeningen van halfgeleider nanokristallen: draden en clusters. Abstract: In het dit project worden ab initio totale-energieberekeningen uitgevoerd in het pseudopotentiaal dichtheidsfunctionaaltheorie-formalisme (DFT) voor experimenteel gerealiseerde nanoclusters en nanodraden. Deze aanpak laat toe om op atomaire schaal de structuur van deze halfgeleider nanokristallen te bestuderen, en de elektronische structuur en de ladingsdichtheid van de valentie-elektronen te bepalen. Theorie van de gecondenseerde materie Francois Peeters Bart Partoens Hartwin Peelaers Ab initio berekening van de gemiddelde kristalpotentiaal en Debye-Waller factoren voor technologische belangrijke halfgeleiders. Abstract: Om aan kwantitatieve elektronenholografie te doen is het belangrijk de gemiddelde kristalpotentiaal V0 te kennen. Deze potentiaal beschrijft de faseverschuiving van een elektron dat door een kristallijn specimen van dikte t is gegaan in vergelijking met een golf die doorheen vacuüm is gegaan. De kennis van V0 laat een nauwkeurige bepaling van de dikte t toe. We voeren ab initio berekeningen uit binnen het kader van het dichtheidsfunctionaal formalisme om V0 te bepalen voor II-VI halfgeleiders (e.g. ZnSe, CdSe, ZnS, CdS, ZnO, CdO). Daarnaast berekenen we Debye-Waller factoren voor deze materialen. Deze zijn nodig voor de kwantitatieve samenstellingsbepaling van sfaleriet-type halfgeleider heterostructuren d.m.v. de CELFA methode. CELFA vergelijkt de lokale (002) Fourier coëfficiënten van transmissieëlektronenmicroscopie beelden met (002) Fourier coëfficiënten berekend d.m.v. Bloch-golf simulaties. De lokale (002) Fourier coëfficiënten hangen sterk af van de lokale samenstelling van de heterostructuur. De nauwkeurige waarde van de Debye-Waller factoren van de halfgeleiders is nodig als inputparameter voor de Bloch-golf simulaties omdat de nauwkeurigheid van de gemeten samenstelling direct samenhangt met de nauwkeurigheid van de Debye-Waller factoren. Theoretische studie der materie (TSM) Dirk Lamoen Ab initio berekening van EELS en XAS spectra van actinide-oxiden. Abstract: Berekenen van EELS en XAS spectra van actinide-oxiden zoals U02, PU02, Am203 d.m.v. ab initio elektronische structuurberekeningen. De berekeningen worden uitgevoerd met de LAPW methode binnen het kader van de DFT methodologie. Voor de "Exchange-Correlation" functionaal beschouwen we zowel de LDA als de LDA+U benadering om de sterke correlatie van de 5f elektronen zo goed mogelijk to beschrijven. Theoretische studie der materie (TSM) Dirk Lamoen Ab initio chemische kinetiek: van geïsoleerde moleculen tot supromoleculaire systemen Abstract: De focus van dit project is om de chemische kinteiek op een grote varieteit van systemen af te leiden gaande van geïsoleerde naar suparamoleculaire systemen. Teneinde deze doelstelling te bereiken bevat het proejct een methodologisch luik en een toepassingsgericht luik. De toepassingen situeren zich binnen de heterogene katalyse, homogene katalyse en heterocyclische chemie. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Veronique Van Speybroeck ab initio doorzoeken van wolfraamlegeringen die geschikt kunnen zijn als materiaal voor de eerste wand in kernfusiereactoren Abstract: Gewoonlijk wordt een materiaal uitgebreid gemodelleerd met de bedoeling de eigenschappen te begrijpen en te verbeteren. Dit project heeft een omgekeerde opvatting. Aan de hand van enkele gewenste eigenschappen zal een screening van een groot aantal materialen uitgevoerd worden. De meest beloftevolle kandidaten kan men dan nader bekijken. Als testscenario zoeken we optimale wolfraamlegeringen voor de eerste wand in fusiereactoren. Vakgroep Toegepaste fysica

13 Veronique Van Speybroeck Guido Van Oost Ab initio modellering van zuur gekatalyseerde omzettingsprocessen van koolwaterstoffen Abstract: Het doel van dit doctoraat is de ab initio berekening van de kinetische en thermodynamische parameters, karakteristiek voor zuurgekatalyseerde reacties van koolwaterstoffen op zeolieten. Hierbij zal uitgegaan worden van microkinetische modellen die gebaseerd zijn op carbeniumionchemie. De invloed van de zuursterkte en de poriënstructuur op de reactiviteit en selectiviteit zullen in rekening gebracht worden. Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie Guy Marin Ab initio simulations of novel 2D materials and interfaces for advancedict applications Abstract: The incorporation of materials alternative to classical silicon into the transistor channel with a carrier mobility exceeding that of silicon is compulsory for the development of the next technology nodes of MOSFETs. In that perspective, III/V and (quasi)-2d semiconductors offer attractive physical properties over silicon with their low electron and (light and heavy holes) effective masses (primarily responsible for the high electron and hole drift mobilities). For these semiconductors to become ideal candidates for future MOSFET devices, they need to be associated with a suitable high-dielectric constant oxide capable to unpin the Fermi level and to form thermodynamically stable interfaces with a low trap density. Unfortunately, current III/V-high-k combinations suffer from a high density of interface and bulk defects that lead to threshold voltage shifts, charge trapping in the insulator, leakage currents,... and are potential sources of instability. Consequently, there is a need to Afdeling Halfgeleiderfysica Marc Heyns Michel Houssa Anh Khoa Augustin Lu Ab initio studie naar de reactiviteit van supramoleculaire structuren in zeolieten Abstract: Dit project betreft een theoretische studie naar supramoleculaire structuren in zeolieten in het algemeen, met het methanol-to-olefin proces (MTO) als een specifieke toepassing. Enerzijds zal een toepassingsgericht luik de studie naar het reactie-mechanisme van MTO-conversie en verbeteringen ervan omvatten, en anderzijds zullen er parallel in een methodologisch luik nieuwe methoden ontwikkeld worden om dergelijk uitgebreide katalytische systemen accuraat te beschrijven. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Michel Waroquier Veronique Van Speybroeck 'Ab initio'-studie van de bandenalignering in tweedimensionale systemen. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Theorie van de gecondenseerde materie Bart Partoens Ortwin Leenaerts Ab initio studie van golffunctie-gebaseerde en variationeel geoptimaliseerde densiteitsmatrices in relatie tot de chemische binding Abstract: Studie van de tweede-orde densiteitsmatrix gebaseerd op geavanceerde golffunctiemethoden en de studie van de impact op chemische eigenschappen. Variationele optimalisatie van tweede orde densiteitsmatrices zonder evaluatie van de golffunctie. Vakgroep Anorganische en fysische chemie Dimitri Van Neck Patrick Bultinck Ab initio studie van nanogestructureerde topologische isolatoren. Abstract: Dit project betreft fundamenteel kennisgrensverleggend onderzoek gefinancierd door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek- Vlaanderen. Het project werd betoelaagd na selectie door het bevoegde FWO-expertpanel. Theorie van de gecondenseerde materie Bart Partoens Bart Sorée Christophe De Beule Absorptie en katalyse in de vloeistoffase: fundamentele modellen rekening houden met de aggregatietoestand Abstract: Voor de algemene toepasbaarheid van kinetische modellen is het belangrijk dat deze de thermodynamica van het systeem en de betrokken componenten op een accurate manier in rekening brengen. Waarbij tot op heden vooral apolaire mengsels, bestaande uit koolwaterstoffen, beschouwd werden zal in dit project de uitbreiding gemaakt worden naar hetero-atoombevattende koolwaterstoffen.

14 Vakgroep Chemische proceskunde en technische chemie Joris Thybaut Abstractie- en compositietechnieken voor event-gedreven systemen in Ubiquitous Computing. Abstract: In het domein van Ubiquitous Computing worden applicaties gekarakteriseerd door hun hoge mate van context-afhankelijkheid; hun applicatielogica is als het ware causaal gekoppeld aan de fysieke omgeving zelf. Voorlopig vormen zogenaamde event-gestuurde softwaresystemen de meest bruikbare en schaalbare oplossing voor het programmeren van zulke applicaties. We stellen echter dat eventgestuurde softwaretechnologie zich vandaag, vanuit het standpunt van de programmeur, op een bijzonder laag abstractieniveau bevindt. De abstracties die event systemen vandaag aanbieden en hun integratie met klassieke imperatieve code zijn ontoereikend. Dit voorstel beoogt op basis van de combinatie van een een geselecteerd aantal onderzoekstakken te komen tot een gestructureerde vorm van event-gedreven programmeren, waarin schaalvergroting mogelijk wordt gemaakt door middel van innovatieve event-abstractie- en compositietechnieken. Software Language Lab Informatica en Toegepaste Informatica Tom VAN CUTSEM THEO D'HONDT Abstractietechnieken voor gedistribueerde massieve event-systemen. Abstract: Probleemstelling: Omdat computerhardware steeds goedkoper, kleiner en energiezuiniger wordt, en bovendien meer en meer in staat is tot draadloze communicatie, zien we dat in ons dagelijkse leven computationele kracht stilaan overal beschikbaar wordt. Deze observatie heeft geleid tot het onderzoeksveld van pervasive computing, waar mobiele toestallen op dynamische, naadloze manier met elkaar communiceren en coördineren om gebruikers bij te staan in hun dagelijkse taken. De bestaande programmeerabstracties die voor deze situatie ontworpen zijn kunnen echter niet overweg wanneer draadloze netwerken de vorm aannemen van massieve, dynamische wolken van volatiele informatie. Dit is een reëel toekomstbeeld als we kijken naar de miniaturisatie en steeds goedkoper wordende massaproductie van hardware, zoals bijvoorbeeld RFID tags. Bestaande technieken gaan uit van een beperkt aantal opsombare communicatiepartners waarover kan geïtereerd worden en reflecteren dus niet de grote dynamiek van het mobiele netwerk. Zo zijn er de bestaande object-georiënteerde technologieën, maar die tasten expliciet de omgeving af naar potentiële communicatiepartners. Interactie met het netwerk moet dus op een event-gedreven manier gebeuren. Maar bestaande event-gedreven systemen plaatsen events in een wachtrij en bovendien is een volledige applicatie in event-gedreven stijl schrijven onrealistisch door de complexiteit die event-gedreven architecturen met zich meebrengen. Het probleem dat we aankaarten bestaat er dus in dat er geen event-gedreven techniek bestaat die met massieve hoeveelheden gegenereerde events om kan en die bovendien verzoenbaar is met de klassiek geprogrammeerde (bvb. object-georiënteerde) binnenkant van een mobiele applicatie. Doelstelling: We gaan onderzoek verrichten naar programmeertaalabstracties (en hun implementatie op soms heel elementaire hardware zoals sensornetwerken) die applicatieprogrammeurs moeten toelaten om de massief gegenereerde events conceptueel te kunnen beheren en te kunnen koppelen aan "gewone" sequentieel geschreven applicatieprogrammatuur die op "normale" computers draait. Omdat de wolk van informatie rond een mobiel toestel zo massief kan zijn en zo dynamisch is, is ze niet op te delen in de individuele componenten. Het is dus ondoenbaar om deze wolk in een klassieke datastructuur te bevatten, zoals een vector, event queue..., omdat een dergelijke datastructuur slechts een momentopname is van de toenmalige toestand in het netwerk. Daarom moet er een geschikte abstractie worden gevonden om de dynamische informatiewolk voor te stellen, en dient er een manier gevonden om operaties te specifiëren op deze abstracte poel van data. Omdat we de aanwezige data als een ondeelbaar geheel gaan moeten modelleren, gaat elke operatie op de gehele datawolk gedefinieerd zijn. Het resultaat van een operatie zal dus opnieuw een massieve poel van informatie zijn. Het Ambient-georiënteerd programmeerparadigma is een programmeerparadigma specifiek gericht op draadloze, mobiele netwerken en pervasive computing. Dit paradigma bevat al ondersteuning en abstractietechnieken voor asynchrone communicatie in mobiele netwerken, wat een eventgedreven architectuur impliceert. We gaan trachten om dit paradigma uit te breiden met abstracties die toelaten om te gaan met een massief aantal events en met massaal aanwezige maar computationeel beperkte netwerkentiteiten, zoals RFID tags. Deze uitbreiding gaan we trachten zo consistent mogelijk met het originele object-georiënteerde model te unificeren. We gaan op deze manier trachten een brug te bouwen tussen de gedistribueerde, inherent event-gedreven 'buitenwereld' van een Ambient Intelligente applicatie en de lokale object-georiënteerde 'binnenwereld' van die applicatie. Het onderzoek zal gebeuren op het Laboratorium voor Programmeerkunde (PROG) van de. Op dit labo is er al ruime ervaring aanwezig op het gebied van Ambient Intelligence, event-gedreven systemen en software en language engineering in het algemeen. Informatica en Toegepaste Informatica THEO D'HONDT Accessibility and reactivity of natural fibres for materials with improved mechanical and physical performance Abstract: Met het oog op de productie van vezelversterkte kunststoffen, wordt het oppervlak van natuurlijke vezels gemodificeerd om een verhoogde hechtingskracht en sterkteoverdracht naar de kunststofmatrix te verwezelijken. Met de gemodificeerde vezels worden composietmaterialen aangemaakt waarvan de mechanische en fysische eigenschappen, alsook de weerstand tegen biologische degradatie en weersomstandigheden worden geëvalueerd. Vakgroep Bos- en Waterbeheer Marc Stevens Accounting for Complex Structure in Diffusion Weighted Imaging Data using Volume Fraction Representations (Rekening houden met complexe structuur in diffusie gewogen beeldvorming data door gebruik van volume fractie representaties) Abstract: Het domein van diffusie gewogen beeldvorming (diffusion weighted imaging, DWI) is ver geëvolueerd sinds zijn initiële ontwikkeling in het midden van de jaren Doorheen de tijd hebben we betere inzichten verworven in de bijhorende technieken en noodzakelijke verwerkingsstappendie hierbij betrokken zijn, wat op zich geleid heeft tot een rijkdom aan nieuwe inzichten in de ingewikkelde werking van de (menselijke) hersenen.in deze doctoraatsthesis was het onze bedoeling om bepaalde voorstellingen voor DWI data te ontwikkelen, welke een

15 waaier aan complexe geometrische configuraties van de witte stof vezel kanalen die de hersenenintern verbinden in rekening brengen. Onze nieuwe voorstellingen bieden een betere flexibiliteit aan die inherent toelaat verschillende bestaande beeldverwerkingsproblemen gemakkelijker op te lossen. Daarenboven laat elke voorstelling ook een verruimd inzicht toe in vele andere aspecten van de data die ze omschrijft, en levert ze een grote waaier aan opportunite Afdeling ESAT - PSI Frederik Maes Stefan Sunaert Thijs Dhollander Accumulatie van sporenelementen in eetbare en medicinale planten gecultiveerd in Indische peri-urbane regio&apos;s Abstract: Dit project onderzoekt het potentieel van eetbare en medicinale planten voor opname van sporenelementen in Indische peri-urbane regio&apos;s. De factoren die de accumulatie van sporenelementen in deze planten beïnvloeden worden onderzocht. Bovendien wordt de aanwezigheid van toxische en essentiële sporenelementen nagegaan in formulaties die gebaseerd zijn op gebruik van Indische medicinale planten. Vakgroep Toegepaste analytische en fysische chemie Gijs Du Laing Accurate theoretische bepaling van magnetische resonantie spectroscopische grootheden in uitgebreide moleculaire systemen Abstract: Accurate ab- initio voorspellingen voor elektronparamagnetische resonantiegrootheden voor uitgebreide systemen is een complex probleem. Deze systemen worden best bestudeerd met periodieke rekenprogramma&apos;s zoals CP2K. De huidige code beperkt zich tot systemen met spin 1/2. tijdens het project zal de nulveldsplitsingtensor geïmplementeerd en de g-tensor uitgebreid worden. Dit is nodig om de EPR parameters van hogere spin-systemen te kunnen voorspellen. Vakgroep Fysica en Sterrenkunde Michel Waroquier A Cloud-Based Reactive Infrastructure for Modelling Participatory Sensing Campaigns - Towards Mapping Mobility Parameters in Brussels. Abstract: A Cloud-Based Reactive Infrastructure for Modelling Participatory Sensing Campaigns - Towards Mapping Mobility Parameters in Brussels. Informatica en Toegepaste Informatica WOLFGANG DE MEUTER A conceptual framework for evidence-based, personalized, context-aware persuasive systems for chronic arthritis patients, to increase adherence to physical therapy programs. Abstract: Het doel van dit doctoraat is de ontwikkeling van een conceptueel raamwerk van strategieën voor persuasieve systemen voor patiënten met chronische artritis. Deze systemen zullen gebaseerd op bewijsmateriaal, gepersonaliseerd en bewust van hun context zijn. Het doel van het persuasief systeem is om patiënten aan te moedigen om hun fysieke therapie te volgen door het uitzenden van aanwijzingen die actie stimuleren. Deze aanwijzingen zullen gebaseerd zijn op verzamelde gegevens van de patiënt. De noodvoor sensoren die op het lichaam gedragen worden zal onderzocht worden alsook sensoren omvat in een smartphone. Deze sensoren zullen gebruikt worden om postuur, fysieke activiteit en inspanning en locatie van de patiënt te bepalen. Om therapietrouw te bevorderen zal het monitoring systeem een schatting moeten kunnen maken van de patiënt zijn motivatie en vermogen om de oefeningen uit te voeren. Gebaseerd op deze schattingen zullen aanwijzingen tot actie op het juiste moment uitgestuurd worden Afdeling Informatica Luc Geurts Erik Duval Veronika Vanden Abeele Jonas Geuens A contextual data quality analysis for credit risk management in financial institutions. OG LIRIS Leuven Wilfried Lemahieu Helen Tadesse Moges A contribution to the art of reading and understanding business processes through the use of patterns and images to improve the design, organization, management and improvement of business processes. OG LIRIS Leuven

16 Wilfried Lemahieu Marc Kerremans ACOUSTIC MARKERS FOR ENHANCED REMOTE SENSING OF RADIATION DOSES Structurele Materialen Helge Pfeiffer Acquisition architectures for 3D camera systems Abstract: Gedurende dit doctoraat zal onderzoek verricht worden naar mogelijke architecturen die dienen tot het interageren met net ontwikkelde drie-dimensionale camerachips. Het eerste luik van dit onderzoek, namelijk de aansturing, richt zich op het onderzoeken van nieuwe vormen van modulatiegolven waarmee door de camera uitgezonden licht wordt gemoduleerd. Het tweede luik omvat de verwerking van de door de camerachip geproduceerde gegevens, waarbij één van de belangrijkste aspecten erin bestaat de niet-idealiteiten van de camerachip te compenseren. Elk van beide luiken van dit onderzoek moet eerst autonoom zijn taken kunnen volbrengen. Dan kan onderzocht worden hoe de prestaties verder geoptimaliseerd kunnen worden door interactie tussen beide luiken. Deze interactie vormt het derde grote luik van dit onderzoek. Elektronica en Informatica MAARTEN KUIJK AcTakines: old monkeys new tricks Abstract: Optimale klinische toepassing, ondermeer bij kanker, van cytokines zoals type 1 interferons en tumor necrosis factor wordt verhinderd door systemische toxiciteitsproblemen. We zullen een nieuwe strategie evalueren waarbij we in vivo de cytokine activiteit zullen sturen naar cellen die specifieke oppervlaktemerkers expresseren. Dergelijke AcTakines (Activity-on-Target cytokines) geven tot 1000x verhoogde activiteit op doelwitcellen en, in tegenstelling tot zogenoemde immunocytokines, vertonen een verlaagde bindingsaffiniteit voor hun receptor. Vakgroep biochemie Jan Tavernier Sarah Gerlo Actief centrum geassisteerde selectie en assemblage (ACASA): een bottom-up benadering voor de ontwikkeling van protease inhibitoren, toegepast op caspase 4 als modelprotease. Abstract: Dit project heeft de ontwikkeling van een innovatieve, robuuste en tijd-/kostenefficiënte methodologie tot doel met algemene toepasbaarheid voor de ontwikkeling van proteaseremmers. Ze moet de productie faciliteren van moleculen met een niet peptidische structuur, bestaande uit een centrale rigide kern die gedecoreerd is met substituenten die in de S- en/of S''- bindingspockets van een doelwitprotease geaccomodeerd worden. Deze benadering verschilt fundamenteel van bestaande methodologieën door haar systematische exploratie en implementering van doelwit-geassisteerde selectie en assemblage strategieën. Validatie van de verschillende onderzoekshypotheses die aan de basis liggen van deze benadering zal gebeuren met behulp van het cysteïne protease caspase 4 als modeldoelwit. Caspase 4 is één van de zogenaamde 'inflammatoire caspases'. Deze groep van enzymen is momenteel voorwerp van uitgebreid basisonderzoek dat de rol ervan in een hele reeks pathologieën tracht in kaart te brengen. Tot op heden werden geen remmers beschreven die selectief zijn voor dit enzym tenopzichte van de andere caspasen, het spreekt echter vanzelf dat de beschikbaarheid van dit soort verbindingen uitermate wenselijk zou zijn voor toepassing als research tool of als potentieel therapeutisch middel. Medicinale chemie (UAMC) Pieter Paula Frans Van Der Veken Yves Adriaenssens Actief centrum geassisteerde selectie en assemblage: een bottom-up benadering voor de ontwikkeling van protease inhibitoren, toegepast op urokinase plasminogeen activator als model-doelwitprotease. Abstract: Dit project heeft de ontwikkeling van een innovatieve, robuuste en tijd-/kostenefficiënte methodologie tot doel die algemeen toepasbaar is in het domein van proteaseremmer onderzoek. Ze moet de productie faciliteren van moleculen met een niet peptidische structuur, bestaande uit een centrale rigide kern die gedecoreerd is met substituenten die in de S- en/of S'- bindingspockets van een doelwitprotease geaccomodeerd worden. Deze benadering verschilt fundamenteel van bestaande methodologieën door de systematische exploratie en implementering van doelwitgeassisteerde selectie en assemblage strategieën. Medicinale chemie (UAMC) Pieter Paula Frans Van Der Veken Koen Augustyns Rafaela Gladysz Actieve controle van turbulente axisymmetrische straalstromen met behulpvan massafluxloze actuatie Abstract: Turbulente axisymmetrische straalstromingen komen vaak voor in het milieu of in technologische toepassingen. Het brede toepassingsgebied van deze stromingen leidde tot talrijke studies over de controle van straalstromingen. Van groot belang is het verhogen van de mengsnelheid tussen hetgeïnjecteerde fluïdum en het rond de straalstroming stilstaande omgevingsfluïdum, bijvoorbeeld voor praktische doeleinden zoals een zuiverdere verbranding met minder koolstofemissies of een efficiëntere lozing van polluenten en afvalwater. Een efficiënte manier om de menging te bevorderen, is het aanwenden van actieve stromingscontrole via tijdsvariërende actuatoren met als doel de dynamische vortexfenomenen die de menging domineren, te manipuleren. Zulke actuatoren kunnen gestuurd worden in frequentieregimes waar de

17 straalstroming het meest gevoelig is en leveren daaarom een betere performantie op met een ordegrootte minder energieverbruik dan stationaire blaas- en zuigactuatoren.in dit proefschrift wor Afd. Toeg. Mechanica & Energieconversie Johan Meyers Asim Onder Actieve polymeer optische structuren en micro-gestructureerde optische vezels voor optische verbindingen op Printed Circuit Board-niveau Abstract: Dit onderzoeksproject situeert zich rond het aanwenden van optische interconnecties op niveau van het Printed Circuit Board (PCB), met als hoofddoel de fotonen afkomstig van het optische vezel telecomnetwerk tot in de kern van de silicium geïntegreerde circuits te brengen. Een eerste pijler in dit project situeert zich rond de overgang van passieve naar actieve optische koppelstructuren. Door gebruik te maken van nieuwe actieve polymeermaterialen in combinatie met onze diepe protonenlithografie technologie zullen we actieve componenten aanmaken die voor de nodige signaalversterking kunnen zorgen in optische interconnecties op PCB-niveau. We zullen verschillende actieve materialen en verschillende pompmechanismen bestuderen en optische signaalversterkende koppelstructuren ontwerpen en demonstreren. Een tweede pijler in dit project betreft de problematiek van de overgang van multimode naar monomode stucturen. Daarvoor wensen we microgestructureerde vezels met lage koppel- en buigingsverliezen te ontwerpen en te fabriceren, alsook het het inbedden van deze speciale glasvezels in PCBs te demonstreren. Na deze proof-of-concept met micro-gestructureerde glasvezels zullen we de overgang maken naar polymeer microgestructureerde vezels. De ultieme doelstelling van dit project bestaat erin de actieve materialen en de polymeer micro-gestructureerde vezels samen te brengen tot actieve polymeer micro-gestructureerde vezels, hetgeen een enorme doorbraak zou betekenen in de wereld van de optische interconnecties en een paradigmabreuk voor hun praktische implementatie. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Jurgen VAN ERPS Actieve zuurstof in metaalhoudende zeolieten voor de selectieve oxidatie van koolwaterstoffen. Abstract: The global industrial activity is facing a drastic change in raw material base. Efficient and sustainable utilization of residual resources becomes vital, while technological development and optimization to reduce greenhouse gas emissions are equally significant. Efficient use of remaining natural gas reservoirs, which are estimated to hold for another 60 years, is a major challenge. As storage and transportation of natural gasis complicated and often non-economical, new technology to convert natural gas onsite into liquid, such as methanol, would be highly desirable.it requires very selective catalysis with high activity at sufficientlylow temperatures to avoid deep oxidation to CO and CO2. In the past, numerous groups have attempted this reaction with bio- and chemocatalysis,but the search for robust heterogeneous catalysts in partial methane oxidation has been elusive.recently, COK identified in collaboration with the research group of professor E. Solomon, the formation of a unique Centr. vr Oppervlaktechemie & Katalyse Bert Sels Robert Schoonheydt Action MP0904: Single- and multiphase ferroics and multiferroics with restricted geometries (SIMUFER) Universiteit Hasselt Abstract: Het belangrijkste objectief van deze COST actie is het organiseren van een multidisciplinair Europees wetenschappelijk netwerk, bestaand uit groepen met ervaring in de synthese, geavanceerde karakterisering en modellering van mono- en multifase ferroïsche en multiferroïsche nanosystemen. Het doel van de actie is om een Europees wetenschappelijk kennisplatform uit te bouwen van hoog niveau, in het gebied van mono- en multifase, nanoschaal ferroïsche en multiferroïsche oxides met begrensde geometrieën. In deze oxides worden nieuwe eigenschappen aangedreven door het aanpassen van de afmetingen, vorm en grenslaagbemiddelde fenomenen. Ferroïsche en multiferroïsche oxides met variërende begrenzingsvoorwaarden (dunne films, vrijstaande of ondersteunde nanodeeltjes/-draden/-linten/-eilanden/-torussen, holle deeltjes en hiërarchische structuren) en multifase systemen met tenminste één ferroïsche of multiferroïsche component zullen aangemaakt worden door middel van innovatieve syntheses en top-down aanpakken, zullen onderzocht worden door een veelheid aan complexe technieken en theoretisch beschreven worden aan de hand van multischaal modellering. Actieve links tussen Europese laboratoria zullen opgericht worden, opdat de kennis in dit onderzoeksveld kan uitstijgen boven de huidige stand van zaken. Specifieke werktuigen zullen gepromoot worden om een groep van jonge onderzoekers te creëren met een hoog wetenschappelijk niveau en bestuurlijke competenties, om bij te dragen tot de toekomstige competitiviteit van Europa in dit onderzoeksonderwerp. Anorganische en Fysische Chemie Instituut voor Materiaalonderzoek Marlies VAN BAEL An HARDY Active front end based on a four-leg three-level converter controlled and synchronized by IEC and IEEE 1588 Afdeling ESAT - ELECTA Johan Driesen Active Sensing for Object Localisation using Embedded Robot Sensors

18 Afdeling PMA Herman Bruyninckx N. N. Active Vision on Mobile Platforms. Abstract: Het hoofddoel van dit project is een automomous mobiele robot te ontwikkelen, daarbij zouden voor de navigatie stereo faciliteiten gebruikt worden in een gestructureerde of niet gestructureerde binnenomgeving en voor de ontwikkeling van een model van de voorgestelde scène. De robot zijn onboard camera's zouden ons moeten in staat stellen om alles op afstand mee te volgen. Het zenden van de door de robot verkregen gegevens (3D scène map,data,enz.) gebeurt via een draadloos netwerk. Drie hoofddoelstellingen en hoofdontwikkelingen zullen worden gecombineerd: bouw-robots, robot-vision voor scène-analyse en modellering en draadloze communicatie. Informatica en Toegepaste Informatica Elektronica en Informatica HICHEM SAHLI ANDREAS BIRK Activiteitsgebaseerde probes voor PET beeldvorming van protease activiteit. Abstract: Proteasen zijn belangrijke doelwitten voor geneesmiddelen en worden ook gebruikt als biomerkers. Niet-invasieve beeldvorming van hun activiteit in vivo heeft dan ook fantastisch potentieel. We zullen activiteitsgebaseerde beeldvormingsprobes ontwikkelen die proteasen als doelwit hebben relevant in oncologie en inflammatie. Deze probes zullen gebruikt worden in een twee-stapsproces waarbij na reactie met het doelwit een bioorthogonale koppeling volgt met een PET label. Medicinale chemie (UAMC) Pieter Paula Frans Van Der Veken Koen Augustyns Sigrid Stroobants Steven Staelens ACTMOST: Toegang tot Expertise Micro-optica, diensten en technologieën Abstract: ACTMOST is een Europees centrum die uit de EU gefinancierde 'Network of Excellence in Micro-optica NEMO' ontstaan is en die als host fungeert bij een volledige micro-optica supply chain, en die in staat is om professionele hulp te bieden, maar ook ontwerp en haalbaarheidsstudies en prototype componenten opstelt, evenals praktische training in een verscheidenheid van disciplines in de micro-optica aanbiedt. Toegepaste Natuurkunde en Fotonica HUGO THIENPONT Actualisatie van de kartering & analyse van de evolutie van de onbebouwe (groene) gebieden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Abstract: Dit project omvat drie luiken: 1. Gedetailleerde kartering van stedelijk groen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (2009) aan de hand van hoge resolutie remote sensing en ruimtelijke analyse van de groene ruimte op basis van landschapsecologische indices. 2. Monitoring van de evolutie van de groene ruimte in Brussel en omgeving aan de hand van een tijdreeks van medium-resolutie remote sensing data. 3. Analyse van 10 typische cases van verstedelijking, versnippering en kwaliteitsevolutie van de groene ruimte. Algemene Plantkunde en Natuurbeheer Cartografie en Geo-informatiekunde Geografie FRANK CANTERS NICO KOEDAM TIM VAN DE VOORDE Cheung Wai CHAN Actuele Causaliteit: definities, algoritmes en toepassingen. Abstract: Naarmate formele causale modellen meer en meer gebruikt worden binnen de wetenschap, wordt het duidelijk dat het niet eenvoudig is om dergelijke modellen intuïtief te interpreteren. Dit is vooral een probleem met causale modellen die door Machine Learning technieken automatisch zijn afgeleid uit een verzameling van observaties. Vaak is men niet geïnteresseerd in het causale model op zich, dat een gigantisch aantal potentiële causale verbanden bevat, maar wenst men concreet weten wat dit causale model vertelt over één specifiek probleem.zodoende is het belangrijk om de bestaande technieken aan te vullen met systemen die in staat zijn om te bepalen wat nu juist de implicaties zijn van een complex en abstract causaal model voor concrete situaties. Op deze manier kunnen we immers deze modellen gebruiken om bij te dragen tot de kennis van een domein op een manier die veel intuïtiever is dan een rechtstreekse inspectie van het causale model zelf.het is de bedoeling om een geautomatiseerd sys Afdeling Informatica Hendrik Blockeel Joost Vennekens Sander Beckers AdaLab - Adaptive automated scientific laboratory.

19 Afdeling Informatica Jan Ramon Adaptatie en onderricht voor huishoudelijke interfaces met stemherkenning voor hulpbehoevenden (ALADIN). Abstract: In dit project worden zelflerende spraakinterfaces ontwikkeld die voldoen voor het aansturen van hulpmiddelen door personen met fysische beperkingen. Centrum voor Computerlinguïstiek en Psycholinguïstiek (CLiPS) Guy De Pauw Walter Daelemans Adaptavieve voorkeuren in een dynamische veranderende wereld: een AI onderzoek in de co-evolutie van voorkeuren en de vorming van groepen. Abstract: Veel strategische en economische situaties worden gekenmerkt door deelnemer voorkeuren die rekening houden met het welzijn van anderen. Deze voorkeuren begeleiden mensen in hun keuzes met wie deel te nemen aan economische of sociale activiteiten. Weinig aandacht is geschonken aan hoe deze groepsformatie deze voorkeuren vormen en, omgekeerd, hoe deze voorkeuren groepen vormen. Informatica en Toegepaste Informatica Toegepaste Biologische Wetenschappen TOM LENAERTS The Anh HAN LUC STEELS Adaptieve bemonstering en multidimensionale modellering van lineaire tijdsinvariante dynamische systemen. Abstract: Het onderzoeksproject beoogt het efficient adaptief bemonsteren en het modelleren van complexe lineaire tijdsinvariante dynamische systemen te onderzoeken. Het doel is om nauwkeurige bruikbare meerdimensionele modellen te bekomen voor zeer complexe en rekenintensieve problemen, zoals bijvoorbeeld voor de rigoureuze elektromagnetische karakterisatie van elektronische structuren. Alzo wordt het beste van twee werelden gecombineerd: eenvoud en flexibiliteit van rationale/multinomiale modellen, en accuraatheid van de achterliggende fysische (differentiaal-) vergelijkingen. TOEGEPASTE INFORMATICA EN COMPUTATIONEEL ONDERZOEK Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Tom Dhaene Adaptieve doelfuncties voor heuristieken Abstract: The intended doctoral research is situated in the field of computer science and more precisely in the field of combinatorial optimization. Combinatorial optimization searches for optimal solutions to hard problems. The quality of a solution is measured in terms of an objective function.for a given solution, the objective function returns an objective value. A solution is said to be optimal if there exists no other solution to the problem for which the objective function returns a better objective value. One way to reach optimal solutions is by using exact methods. These methods ensure optimality but most of the time become impossible to use once the problem size increases. Heuristics on the other hand try to search for good solutions within a reasonable time, without guaranteeing optimality. Guided by the objective function of the problem, heuristics try to construct new solutions or change existing ones. In general, objective functions are a direct translation of what one wants Computerwetenschappen Kulak Patrick De Causmaecker Greet Vanden Berghe Sam Van Malderen Adaptieve functionele materialen: Van slimme nanodeeltjes tot zelf-helende materialen Abstract: In dit GOA-project zullen adaptieve materialen ontwikkeld worden gebaseerd op supramoleculaire en polymeerchemie. Nanodeeltjes die reageren op veranderingen op de omgeving worden onderzocht voor mogelijke biomedische toepassingen terwijl zelf-helende materialen bestudeerd worden om de levensduur van polymere materialen te verlengen. Hoge-doorvoer onderzoeksmethoden zullen ingezet worden om een beter begrip en optimalisatie te verkrijgen van de onderzochte adaptieve materialen. Vakgroep Organische chemie (WE) Filip Du Prez

20 Adaptieve functionele materialen: Van slimme nanodeeltjes tot zelf-helende materialen Abstract: In dit GOA-project zullen adaptieve materialen ontwikkeld worden gebaseerd op supramoleculaire en polymeerchemie. Nanodeeltjes die reageren op veranderingen op de omgeving worden onderzocht voor mogelijke biomedische toepassingen terwijl zelf-helende materialen bestudeerd worden om de levensduur van polymere materialen te verlengen. Hoge-doorvoer onderzoeksmethoden zullen ingezet worden om een beter begrip en optimalisatie te verkrijgen van de onderzochte adaptieve materialen. Vakgroep Organische chemie (WE) Richard Hoogenboom Adaptieve identificatie van compacte schaalbare rationale modellen voor complexe lineaire dynamische systemen. Abstract: Adaptieve identificatie van compacte schaalbare rationale modellen voor complexe lineaire dynamische systemen. Computationele wiskunde Brigitte Verdonk Annie Cuyt Adaptieve identificatie van compacte schaalbare rationale modellen voor complexe lineaire dynamische systemen. Abstract: Bij de ontwikkeling van complexe fysische systemen worden vaak computer-gebaseerde simulaties gebruikt om het aantal dure prototypes te beperken. Niettegenstaande de gestage groei in berekeningssnelheid van computers, kan echter ook de duur en kost van complexe hoge-precisie simulaties (zoals EM simulaties) aanzienlijk oplopen, vooral tijdens optimalisatie en sensitiviteitsanalyse, aangezien een enkele simulatie verschillende minuten (of zelfs uren) in beslag kan nemen. Het doel van het project bestaat erin om schaalbare modellen te bouwen voor hoogfrequente systemen, op basis van een minimaal aantal simulatieresultaten. Hiertoe dienen zowel de breedband frequentierepons als de geometrische afuankelijkheid van de schakeling bemonsterd te worden. Het project bestaat uit 3 delen: -opbouw van de frequentierepons van een systeem, voor verschillende (discrete ) geometrieen -condenseren van deze modellen tot een (globaa1) stabiel meta-model -experimetele realisatie van enkele geometrieen en experimentele validering van het bekomen meta-model In het kader van dit project zullen adaptieve technieken voor systeemidentificatie en meta-modellering ontwikkeld worden, in een en meer dimensies. Meta-modellen zijn zeer efficiente surrogaatbenaderingen van complexe tijdrovende computersimulaties. Een meta-model is een compact "model van een model" en het kan gebruikt worden voor ontwerp-optimalisatie en voor visualisatie van de ontwerpruimte. Het laat de ontwerper toe real-time evaluaties te maken van het ontwerp. Voor het opstellen van deze modellen, zullen simulatieresultaten met zorg geselecteerd worden en zal hun aantal zo sterk mogelijk beperkt worden. Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Tom Dhaene Adaptieve logicas en argumentatieve benadering van weerlegbare redeneervormen. Abstract: Dit project onderzoekt de formele modellering van niet-deductief redeneren, met bijzondere aandacht voor formele argumentatiemethoden en niet-monotone logicas. Het doel is om een fundamenteel en unificerend formeel kader voor niet-deductief redeneren te formuleren. Vakgroep Wijsbegeerte en Moraalwetenschap Joke Meheus Adaptieve robotten voor flexibele productiesystemen (ARFLEX). Abstract: Adaptieve robotten voor flexibele productiesystemen (ARFLEX). Modeleren van Systemen en Internet Communicatie (MOSAIC) Vincenzo De Florio Adaptive Distributed Software Afdeling Informatica Tom Holvoet Jonathan Merlevede A data quality framework for effective risk data aggregation and risk reporting. OG LIRIS Leuven Monique Snoeck Tom Haegemans Added-Value Manufacturing

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401)

Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) www.researchportal.be - 3 nov 2017 22:20:48 Onderzoeksprojecten (1-500 van 7401) Zoekfilter: Classificaties: EXACTE WETENSCHAPPEN (P) - Abstract: In de huidige samenleving is automatisatie belangrijker

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde vwo

Examenprogramma scheikunde vwo Examenprogramma scheikunde vwo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Stoffen

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/29754 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cao, Lu Title: Biological model representation and analysis Issue Date: 2014-11-20

Nadere informatie

Onderzoeksprojecten (250-300 van 29735)

Onderzoeksprojecten (250-300 van 29735) www.researchportal.be - 8 Feb 2016 20:35:48 Onderzoeksprojecten (250-300 van 29735) Aanpak van sites verontreinigd met potentieel toxische elementen in Zimapan (Hidalgo, Mexico): een interdisciplinaire

Nadere informatie

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt!

Belgacom Smart City Surveillance. De toekomst bestaat echt! Belgacom Smart City Surveillance De toekomst bestaat echt! 25/10/2011 Slide 1 Algemene Trends Ondanks de zwakke economie van het afgelopen jaar, is de vraag naar IP Video Surveillance oplossingen, zowel

Nadere informatie

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen.

Figuur 1. Representatie van de dubbele helix en de structuren van de verschillende basen. Het DNA molecuul is verantwoordelijk voor het opslaan van de genetische informatie die gebruikt wordt voor de ontwikkeling en het functioneren van levende organismen. Aangezien het de instructies voor

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting De wereldpopulatie verbruikt steeds meer energie. Momenteel wordt deze energie vooral geleverd door fossiele brandstoffen. Een groot nadeel van fossiele brandstoffen is dat hun aanwezigheid

Nadere informatie

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe

Big Ideas Great STEM. Katrien Strubbe + Big Ideas Great STEM Katrien Strubbe (Natuur)wetenschappen: doelen 2 Natuurwetenschappen geven leerlingen een fundamenteel en duurzaam inzicht in de structuren en processen die de mens, de natuur en

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28966 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Heeres, Erwin Title: Manipulating carbon nanotubes towards the application as novel

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19772 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/19772 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/19772 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Bertens, Laura M.F. Title: Computerised modelling for developmental biology :

Nadere informatie

Examenprogramma scheikunde havo

Examenprogramma scheikunde havo Examenprogramma scheikunde havo Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden Domein B Kennis

Nadere informatie

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Jaarplan GESCHIEDENIS Algemene doelstellingen Eerder gericht op kennis en inzicht 6 A1 A2 A3 A4 A5 Kunnen hanteren van een vakspecifiek begrippenkader en concepten, nodig om zich van het verleden een wetenschappelijk

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Samenvatting voor de leek

Samenvatting voor de leek Samenvatting voor de leek Niet-vluchtig geheugen (NVG), computergeheugen dat informatie bewaart zelfs als er geen spanning op de chip staat, wordt steeds belangrijker in elektronische apparatuur. De meest

Nadere informatie

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau

Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau Een exploratieve studie naar de relatie tussen geïntegreerd STEM-onderwijs en STEM-vaardigheden op secundair niveau dr. H. Knipprath ing. J. De Meester STEM Science Engineering Technology Mathematics 2

Nadere informatie

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal

Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Het SEESCOA project; jouw user interface, altijd en overal Kris Luyten Karin coninx 17 januari 2002 Samenvatting De informatica kende een ware revolutie voordat men tot de desktop PC gekomen is. 20 jaar

Nadere informatie

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016

Living Labs. dr.ir. Elke den Ouden. Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 Living Labs Kennisevent Renovatie Hoofdgebouw TU/e Eindhoven, 27 september 2016 dr.ir. Elke den Ouden expertise in smart lighting & smart cities @ TU/e Where innovation starts TU/e Living Labs Een Living

Nadere informatie

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen

High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen High-throughput technologieën versnellen de ontwikkeling van nieuwe formuleringen Johan Paul FLAMAC, a division of SIM 1 Overzicht Inleiding Activiteiten van FLAMAC High-throughput formulatie onderzoek

Nadere informatie

Light trapping in thin-film solar cells using dielectric and metallic nanostructures M. van Lare

Light trapping in thin-film solar cells using dielectric and metallic nanostructures M. van Lare Light trapping in thin-film solar cells using dielectric and metallic nanostructures M. van Lare Photovoltaica is een duurzame en schone bron van energie en de zon levert meer dan genoeg energie om photovoltaica

Nadere informatie

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038

Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Real Time Monitoring & Adaptive Cyber Intelligence SBIR13C038 Opgericht 2010 Ervaring >10 jaar Expertise Forensisch gegevensonderzoek Anomalie detectie Behavioral profiling SBIR Partners TNO Texar Data

Nadere informatie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie

OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie OPEN CALL residentie onderzoek & creatie kunst/wetenschap/technologie IMPACT (International Meeting in Performing Arts and Creative Technologies) lanceert een open call. De geselecteerde projecten worden

Nadere informatie

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.

Software Mobiliteit. UAMS - 6 maart 2001. Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac. Software Mobiliteit Theo D'Hondt Lab voor Pogrammeerkunde Vrije Universiteit Brussel http://prog.vub.ac.be/~tjdhondt p. 1 Overzicht Stelling Objecttechnologie Distributie Mobiliteit Evolutie Besluit p.

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11109 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/403948, houdende

Nadere informatie

APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman)

APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman) APPENDIX 3. Visueel voetmodel ter simulatie van voetkinematica aan de hand van planetaire drukdata (Friso Hagman) 1. Introductie De doelstelling van het SIMKINPRES-project is het ontwikkelen van een klinisch

Nadere informatie

Samenvatting Zure gassen zijn veelvuldig aanwezig in verschillende concentraties in industriële gassen. Deze moeten vaak verwijderd worden vanwege corrosie preventie, operationele, economische en/of milieu

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20843 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Schramm, Sebastian Markus Title: Imaging with aberration-corrected low energy

Nadere informatie

Data Vision. Your partner in Vision Solutions

Data Vision. Your partner in Vision Solutions Data Vision Your partner in Vision Solutions Wie ben ik? Gaspar van Elmbt Account Manager - Data Vision Zuid Nederland + Belgisch Limburg Historie: - Bachelor Electrical Engineering - Hard & Software engineer

Nadere informatie

University of Groningen. Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad

University of Groningen. Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad University of Groningen Electron Holography of Nanoparticles Keimpema, Koenraad IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please

Nadere informatie

Samenvatting. Figuur 1. Algemene structuur van een nucleotide (links) en de structuren van de verschillende basen (rechts).

Samenvatting. Figuur 1. Algemene structuur van een nucleotide (links) en de structuren van de verschillende basen (rechts). DA is het molecuul dat in levende organismen alle genetische informatie bevat. et komt doorgaans voor als een dimeer van twee complementaire nucleotide-polymeren, waarbij de individuele nucleotiden in

Nadere informatie

Deeloverdrachten OVER het academiejaar - Technologiecampus De Nayer Academiejaar

Deeloverdrachten OVER het academiejaar - Technologiecampus De Nayer Academiejaar YI0555 Bedrijfskunde Economie YI0555 Bedrijfskunde Bedrijfsmanagement YI0583 Biochemie YI6155 - Biochemie 1 (1s) YI0583 Biochemie YI6156 - Biochemie 2 (2s) YI0583 Biochemie YI6157 - Biochemie: laboratoria

Nadere informatie

PTA scheikunde Belgisch park cohort 14 15-16

PTA scheikunde Belgisch park cohort 14 15-16 Het examenprogramma scheikunde is vernieuwd. In 2013 is in 4 HAVO met dat nieuwe examenprogramma scheikunde gestart. De methode Chemie Overal 4 e editie is geschreven voor dit nieuwe examenprogramma. Toegestaan

Nadere informatie

DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum

DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum DENKVAARDIGHEDEN bron: The Parallel Curriculum In 'The Parallel Curriculum' van Tomlinson et al. (2009) worden de 'Habits of Mind' van mensen die intelligent handelen beschreven, op basis van onderzoek

Nadere informatie

Coaxial Plasmonic Metamaterials for Visible Light M.A. van de Haar

Coaxial Plasmonic Metamaterials for Visible Light M.A. van de Haar Coaxial Plasmonic Metamaterials for Visible Light M.A. van de Haar Samenvatting Optische metamaterialen zijn kunstmatige materialen opgebouwd uit elementen die typisch kleiner zijn dan de golflengte van

Nadere informatie

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen

Secundair onderwijs - Tweede graad ASO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen Secundair onderwijs - Tweede graad ASO - Natuurwetenschappen - Vakgebonden eindtermen I. Gemeenschappelijke eindtermen voor wetenschappen Gemeenschappelijke eindtermen gelden voor het geheel van de wetenschappen.

Nadere informatie

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma

Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Evaluatie National Contact Point-werking van het Vlaams Contactpunt Kaderprogramma Departement Economie, Wetenschap en Innovatie Afdeling Strategie en Coördinatie Koning Albert II-laan 35 bus 10 1030 Brussel

Nadere informatie

Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT)

Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT) Het computationeel denken van een informaticus Maarten van Steen Center for Telematics and Information Technology (CTIT) 2-2-2015 1 Computationeel denken vanuit Informatica Jeannette Wing President s Professor

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/35972 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Wang, Qiang Title: Photon detection at subwavelength scales Issue Date: 2015-10-27

Nadere informatie

studie waarmee we de principes van de analyse willen demonstreren. Een volledig beschrijving van de algoritmen en de resultaten zijn te vinden in

studie waarmee we de principes van de analyse willen demonstreren. Een volledig beschrijving van de algoritmen en de resultaten zijn te vinden in Bio-informatica kan omschreven worden als het toepassen van algoritmen om meerwaarde te verkrijgen uit data afkomstig van biomedisch en/of biologisch onderzoek. In bio-informatica wordt onderzoek gedaan

Nadere informatie

1. Goal-directed design

1. Goal-directed design 1. Goal-directed design Inspelen op behoeften en wensen van de gebruiker gelukkige gebruiker succes product Waarom zijn alle producten dan niet succesvol? Zij worden gemaakt door wetenschappers (of marketeers)

Nadere informatie

Het gezichtsvermogen is één van de meest krachtige zintuigen die we bezitten. Met onze ogen kunnen we, behoorlijk gevoelig, interacties waarnemen

Het gezichtsvermogen is één van de meest krachtige zintuigen die we bezitten. Met onze ogen kunnen we, behoorlijk gevoelig, interacties waarnemen Samenvatting Het gezichtsvermogen is één van de meest krachtige zintuigen die we bezitten. Met onze ogen kunnen we, behoorlijk gevoelig, interacties waarnemen tussen materie en electro-magnetische golven.

Nadere informatie

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde

Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde Competentie niveaus HHS TIS opleiding Werktuigbouwkunde 1. BoE domeincompetentie Analyseren (minimaal niveau eind major W: 3) (toelichting: deze omschrijving komt uit de Bachelor of Engineering (BoE))

Nadere informatie

Powered by EGM. Virtual, Mixed en Augemented Reality binnen de (interieur-)architectuur

Powered by EGM. Virtual, Mixed en Augemented Reality binnen de (interieur-)architectuur Powered by EGM Virtual, Mixed en Augemented Reality binnen de (interieur-)architectuur Programma Powered by EGM Interactief presenteren met VR/AR/MR What s nu & what s next Powered By EGM 1998-2002 MEI

Nadere informatie

GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert

GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert GridPix: Development and Characterisation of a Gaseous Tracking Detector W.J.C. Koppert Samenvatting Deeltjes Detectie in Hoge Energie Fysica De positie waar de botsing heeft plaatsgevonden in een versneller

Nadere informatie

Samenvatting. Samenvatting

Samenvatting. Samenvatting Samenvatting Een 'quantum dot' is een kristallijne strucuur waarvan de afmetingen in drie dimensies zijn beperkt, zodat de golffuncties van de elektronen opgesloten zijn in dit volume. De typische afmetingen

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/31602 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Cuylle, Steven Hendrik Title: Hydrocarbons in interstellar ice analogues : UV-vis

Nadere informatie

Three-Dimensional Visualization of Contact Networks in Granular Material C.E. Carpentier

Three-Dimensional Visualization of Contact Networks in Granular Material C.E. Carpentier Three-Dimensional Visualization of Contact Networks in Granular Material C.E. Carpentier Samenvatting 10 190 Hoofdstuk 10 Driedimensionale visualisatie van contactnetwerken in granulair materiaal Het onderzoek

Nadere informatie

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS

Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Nieuwe resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje in ATLAS Op 4 juli 2012 presenteerde het ATLAS experiment een update van de actuele resultaten van de zoektocht naar het Higgs deeltje. Dat gebeurde

Nadere informatie

Competentie-invullingsmatrix

Competentie-invullingsmatrix Competentie-invullingsmatrix masterprf Master of Science in de wiskunde Academiejaar 2016-2017 Legende: W=didactische werkvormen E=evaluatievormen Competentie in één of meerdere wetenschappen Wetenschappelijke

Nadere informatie

De signalisatiesimulator. Prof. dr. Tom Brijs UHasselt m.m.v. ing. Johan Kuppens - infranea Bart Derison - Connect

De signalisatiesimulator. Prof. dr. Tom Brijs UHasselt m.m.v. ing. Johan Kuppens - infranea Bart Derison - Connect De signalisatiesimulator Prof. dr. Tom Brijs UHasselt m.m.v. ing. Johan Kuppens - infranea Bart Derison - Connect Agenda 1. Introductie 2. Wat is rijsimulatie? 3. De signalisatiesimulator 4. Case Viaduct

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22238 holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/22238 holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/22238 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Verbiest, Gerard Jan Title: Unravelling heterodyne force microscopy Issue Date:

Nadere informatie

Infosessie Bachelorproef. 18 mei 2016 Luc De Raedt en Dirk Nuyens

Infosessie Bachelorproef. 18 mei 2016 Luc De Raedt en Dirk Nuyens Infosessie Bachelorproef 18 mei 2016 Luc De Raedt en Dirk Nuyens Achtergrond keuze voor Bachelorproef Probleemoplossen en Ontwerpen Wetenschappelijke Vorming Jaarvakken -- 9 STP. Dus veel werk -- 9 x 25

Nadere informatie

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo

Examenprogramma natuur, leven en technologie havo Examenprogramma natuur, leven en technologie havo Het eindexamen (februari 2007) Het eindexamen bestaat uit het schoolexamen. Het examenprogramma bestaat uit de volgende domeinen: Domein A Vaardigheden

Nadere informatie

Digital human measurement technology

Digital human measurement technology Digital human measurement technology Philip J. Wijers - 27-3-2002 Samenvatting Digital human measurement technology is sterk in opkomst in Japan. Zoals wel vaker het geval is bij de ontwikkeling van industriële

Nadere informatie

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico.

WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 25 3910 NEERPELT. Tel. +32 11 64 07 01 Fax +32 11 64 41 46. info@shn.be www.shn.be www.wico. STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD 0-0 WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.be www.shn.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel van het

Nadere informatie

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan

Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica. Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan HoGent Uitgebreid voorstel Masterproef Informatica Titel van het project: Rolnummerherkenning van op een kraan Datum: 17/11/12 Naam student: Cédric Verstraeten Interne promotor: Tim De Pauw In samenwerking

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad Profilering derde graad De leerling heeft in de eerste en de tweede graad de gelegenheid gehad om zijn of haar interesses te ontdekken. Misschien heeft hij of zij al enig idee ontwikkeld over toekomstige

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/28464 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Jeroen Bédorf Title: The gravitational billion body problem / Het miljard deeltjes

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20093 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Guédon, Constant Marcel Title: Molecular charge transport : relating orbital structures

Nadere informatie

Topologische materialen geven nieuwe draai aan elektronica

Topologische materialen geven nieuwe draai aan elektronica Topologische materialen geven nieuwe draai aan elektronica Topologische isolatoren zijn materialen die zowel eigenschappen van geleiders als van isolatoren bezitten. Doordat de elektronenbanden in deze

Nadere informatie

Steef Peters (peters@waterinsight.nl) www.bluelegmonitor.com IVM-VU. Water Insight (2005) BlueLeg Monitor(2012)

Steef Peters (peters@waterinsight.nl) www.bluelegmonitor.com IVM-VU. Water Insight (2005) BlueLeg Monitor(2012) WISP blauwalgen monitoring met remote sensing Steef Peters (peters@waterinsight.nl) www.bluelegmonitor.com Met enige illustraties uit: Blue-green catastrophe: NIOO PhD thesis by Stefan Simis en daaruit

Nadere informatie

4.1 Simulatie in de analysefase

4.1 Simulatie in de analysefase 1 Bijlage 4 Simulatietechnieken Simulatie is een toetstechniek waarmee door middel van het nabootsen van een bepaalde situatie (bijvoorbeeld een herontworpen bedrijfsproces) in een afgeschermde omgeving

Nadere informatie

FWO-Expertpanels. Vacatures en Profielen 2011. FWO Where discoveries begin...

FWO-Expertpanels. Vacatures en Profielen 2011. FWO Where discoveries begin... FWO-Expertpanels Vacatures en Profielen 2011 FWO Where discoveries begin... 1 Introductie Vacatures Het FWO is voor de versterking van zijn verschillende Expertpanels op zoek naar (inter)nationale experten.

Nadere informatie

Samenvatting. Hoofdstuk 1: Introductie

Samenvatting. Hoofdstuk 1: Introductie Samenvatting Hoofdstuk 1: Introductie De voornaamste doodsoorzaak in Westerse landen zijn de hart- en vaatziekten. Ze veroorzaken jaarlijks 48% van de sterfgevallen in Europa [1]. Vernauwingen (stenosen)

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32149 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Renema, Jelmer Jan Title: The physics of nanowire superconducting single-photon

Nadere informatie

KENMERKEN DESIGN TECHNOLOGIE VEILIGHEID. Het hoogste niveau van veiligheid gaat over meer dan alleen een robuust product, dat bewijst de XS4 One

KENMERKEN DESIGN TECHNOLOGIE VEILIGHEID. Het hoogste niveau van veiligheid gaat over meer dan alleen een robuust product, dat bewijst de XS4 One XS4 2.0 XS4 ONE Een nieuwe generatie producten: stap over op de toegangscontrole van morgen met nieuwe designs en breng de veiligheid van uw gebouwen samen met het visuele aspect op een hoger niveau. www.saltosystems.nl

Nadere informatie

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso)

STUDIEGEBIED CHEMIE (tso) (tso) Tweede graad... Techniek-wetenschappen Derde graad Techniek-wetenschappen Studierichting Techniek-wetenschappen de graad Een woordje uitleg over de studierichting... Logisch denken Laboratoriumwerk

Nadere informatie

5/18/2011. Inhoud. Nationale sportfederaties. Bepalen van prestatiebepalende beleidsfactoren op sporttakspecifiek niveau, met atletiek als case study

5/18/2011. Inhoud. Nationale sportfederaties. Bepalen van prestatiebepalende beleidsfactoren op sporttakspecifiek niveau, met atletiek als case study Inhoud Ontwikkeling van een model om landen te benchmarken op sporttakspecifiek niveau: atletiek als case study 2008 2011 Jasper Truyens, Prof. Dr. Veerle De Bosscher Vakgroep Sportbeleid en Management

Nadere informatie

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa)

Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Masterproeven 2012-2013 Wireless & Cable Research Group (WiCa) Aanbevelingssystemen Vakgroep Informatietechnologie Onderzoeksgroep WiCa WiCa Wireless 13 onderzoekers Cable 3 onderzoekers Fysische laag

Nadere informatie

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.

ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES. Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva. ONDERZOEK ALS ONDERDEEL VAN HET ONTWERPEN VAN TECHNISCHE INNOVATIES Inge Oskam i.f.oskam@hva.nl Rutger de Vries r.de.vries3@hva.nl 1 CONTENT Ontwerpen van technische innovaties Het innovatielab Cases Discussie

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36998 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Dunnen, Angela den Title: Surface-structure dependencies in catalytic reactions

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/40161 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Ledezma Yanez, Isis Title: The role of water in hydrogen electrocatalysis Issue

Nadere informatie

math inside Model orde reductie

math inside Model orde reductie math inside Model orde reductie Model orde reductie Met het voortschrijden van de rekenkracht van computers en numerieke algoritmen is het mogelijk om steeds complexere problemen op te lossen. Was het

Nadere informatie

Kunst en cultuur voor kinderen? Reflecties vanuit de ontwikkelings- en de onderwijspsychologie. Paul van Geert Universiteit Groningen

Kunst en cultuur voor kinderen? Reflecties vanuit de ontwikkelings- en de onderwijspsychologie. Paul van Geert Universiteit Groningen Kunst en cultuur voor kinderen? Reflecties vanuit de ontwikkelings- en de onderwijspsychologie Paul van Geert Universiteit Groningen 1 Wat is cultuur en kunst?.. Vanuit het perspectief van ontwikkeling

Nadere informatie

Cover Page. The handle holds various files of this Leiden University dissertation

Cover Page. The handle  holds various files of this Leiden University dissertation Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/32003 holds various files of this Leiden University dissertation Author: Yuanyuan Zhao Title: Modelling the dynamics of the innovation process : a data-driven

Nadere informatie

Samenvatting voor de leek

Samenvatting voor de leek SUMMARY Summary 179 OPERANDO SXRD: A NEW VIEW ON CATALYSIS Samenvatting voor de leek In dit proefschrift presenteer ik de resultaten van mijn onderzoek met behulp van röntgenkristallografie naar de structuur

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/33081 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Stettina, Christoph Johann Title: Governance of innovation project management

Nadere informatie

praktijk theorie vaardigheden kennis mechanica statica dynamica thermodynamica stromingsleer

praktijk theorie vaardigheden kennis mechanica statica dynamica thermodynamica stromingsleer MungosWorks is sinds 28 januari 2004 actief als technisch ontwerpen adviesbureau gericht op automatisering. Wij ontwikkelen innovatieve systemen die bedrijfsprocessen beter, goedkoper, efficiënter en/of

Nadere informatie

STEM@school. 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk

STEM@school. 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk STEM@school STEM@school 1. Aanleiding STEM@school 2. STEM@school 3. Kader voor een geïntegreerde STEM-didactiek: 4. Ontwikkelwerk ROSE studie (2010) Aanleiding STEM@school ROSE studie (2010) Aanleiding

Nadere informatie

Hoe belangrijk is lineaire algebra voor akoestiek en omgekeerd?

Hoe belangrijk is lineaire algebra voor akoestiek en omgekeerd? Hoe belangrijk is lineaire algebra voor akoestiek en omgekeerd? 9 februari 2007 Overzicht 1 Situering 2 Numerieke simulatie 3 Gedempt massa-veersysteem 4 Numerieke simulaties voor trillingen 5 Versnellingstechnieken

Nadere informatie

Printed Electronics. 17 februari Nieuwegein. Albert Noppen

Printed Electronics. 17 februari Nieuwegein. Albert Noppen Printed Electronics 17 februari Nieuwegein Albert Noppen Printed Electronics Produceren van electronische schakelingen op verschillende substraten met standaard print technieken in grote oplagen Substraten:

Nadere informatie

Biofysische Scheikunde: NMR-Spectroscopie

Biofysische Scheikunde: NMR-Spectroscopie De Scalaire Koppeling Vrije Universiteit Brussel 13 maart 2012 Outline 1 De Invloed van Andere Kernen 2 Outline 1 De Invloed van Andere Kernen 2 Opnieuw Ethanol (1) Met een nauwkeuriger NMR-instrument

Nadere informatie

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces

Software Processen. Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1. Het software proces Software Processen Ian Sommerville 2004 Software Engineering, 7th edition. Chapter 4 Slide 1 Het software proces Een gestructureerd set van activiteiten nodig om een software systeem te ontwikkelen Specificatie;

Nadere informatie

Gravitatiegolven & Technology Transfer

Gravitatiegolven & Technology Transfer Gravitatiegolven & Technology Transfer Nikhef onderzoekers spelen een leidende rol in het onderzoek naar gravitatiegolven. Deze minuscule rimpelingen in ruimte-tijd vereisen naast complexe data analyse

Nadere informatie

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010

SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 SaaS en cloud computing: in de mist of in de wolken? Karin Zwiggelaar, partner 20 september 2010 We staan aan de vooravond van de volgende Internetrevolutie De klassieke werkwijze van organisaties zal

Nadere informatie

ipad integratie in het onderhoud

ipad integratie in het onderhoud Maximo Comes To You ipad integratie in het onderhoud Door: Marcel Staring 2013 IBM Corporation Agenda 1. Waarom Mobiel Werken? 2. Wat houdt Mobiel Werken in? Praktisch Technisch 3. MAXIMO Mobiel vs. MAXIMO

Nadere informatie

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry.

Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. Hierbij wordt het werk van mijn college s Anuja Dangol, Thérèse Steenberghen en mezelf voorgesteld, met medewerking van Diederik Tirry. 1 Binnen WP4 hebben wij gewerkt rond de monitoring van ruimtelijk

Nadere informatie

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot:

Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: Jac. Gofers 16 april 2015 1 Smart Industry Een Smart Industry is een industrie met (productie)faciliteiten die een maximale flexibiliteit realiseren met betrekking tot: de productvraag (specificaties,

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20925 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/20925 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/20925 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Tabak, F.C. Title: Towards high-speed scanning tunneling microscopy Issue Date:

Nadere informatie

Profilering derde graad

Profilering derde graad De leerling heeft in de 1ste en de 2de graad, de gelegenheid gehad zijn/haar interesses te ontdekken en heeft misschien al enig idee ontwikkeld over toekomstige werk- of studieplannen. Vaardigheden, inzet,

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD

STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD STUDIERICHTINGEN DERDE GRAAD WICO Campus Sint-Hubertus Stationsstraat 5 90 NEERPELT Tel. + 6 07 0 Fax + 6 6 info@shn.wico.be www.shn.wico.be www.wico.be STUDEREN IN DE DERDE GRAAD VAN HET ASO Het doel

Nadere informatie

Ontwikkeling van 2D en 3D Monte Carlo Algoritmes om Ionentransport te Simuleren in Isotrope en Anisotrope Media.

Ontwikkeling van 2D en 3D Monte Carlo Algoritmes om Ionentransport te Simuleren in Isotrope en Anisotrope Media. Ontwikkeling van 2D en 3D Monte Carlo Algoritmes om Ionentransport te Simuleren in Isotrope en Anisotrope Media. Stefaan Vermael Promotor: prof. Kristiaan Neyts inleiding vloeibaar kristal isotroop en

Nadere informatie

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36145 holds various files of this Leiden University dissertation.

Cover Page. The handle http://hdl.handle.net/1887/36145 holds various files of this Leiden University dissertation. Cover Page The handle http://hdl.handle.net/1887/36145 holds various files of this Leiden University dissertation. Author: Turner, Monica L. Title: Metals in the diffuse gas around high-redshift galaxies

Nadere informatie

Examenprogramma natuurkunde vwo

Examenprogramma natuurkunde vwo Examenprogramma natuurkunde vwo Ingangsdatum: schooljaar 2013-2014 (klas 4) Eerste examenjaar: 2016 Het eindexamen Het eindexamen bestaat uit het centraal examen en het schoolexamen. Het examenprogramma

Nadere informatie

De fotogrammetrie bij het NGI

De fotogrammetrie bij het NGI De fotogrammetrie bij het NGI 1. Inleiding De fotogrammetrie is de techniek die toelaat metingen te verrichten vanaf foto s (of volgens de ontwikkelingen gedurende de laatste jaren metingen te verrichten

Nadere informatie

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e

HUMANE WETENSCHAPPEN S I N T - J A N S C O L L E G E. w w w. s j c - g e n t. b e S I N T - J A N S C O L L E G E w w w. s j c - g e n t. b e Campus Heiveld Heiveldstraat 117 9040 Sint-Amandsberg Tel: 09 228 32 40 heiveld@sjc-gent.be Campus Visitatie Visitatiestraat 5 9040 Sint-Amandsberg

Nadere informatie

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12

Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT. Chris Block 5/3/12 Waarom deelnemen aan een ICT project voor KMO s? Business aliniëren met ICT Chris Block 5/3/12 De KMO heeft veel vraagtekens over ICT Onze informatica is onvoldoende aangepast aan onze bedrijfsvoering

Nadere informatie

Informatica aan de Universiteit Antwerpen

Informatica aan de Universiteit Antwerpen Informatica aan de Universiteit Antwerpen Academische Bachelor en Master Waarom Informatica? Informatica heeft een enorme impact Informatica is een boeiende wetenschap Brede keuze uit tewerkstellingsmogelijkheden:

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 11109 6 juni 2012 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2012, nr. VO/403948, houdende

Nadere informatie

Docentenhandleiding Blok I3+I4 (H5+H6) Besturen en Regelen met de PC Reinder Jongsma

Docentenhandleiding Blok I3+I4 (H5+H6) Besturen en Regelen met de PC Reinder Jongsma Docentenhandleiding Blok I3+I4 (H5+H6) Besturen en Regelen met de PC Reinder Jongsma 1. Leerdoelen en subdoelen van het blok Leerdoelen Systematisch analyseren van een programma van eisen Doorgronden van

Nadere informatie