MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK"

Transcriptie

1 MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK 6 & 7 OKTOBER A.S. SDN CONFERENCE Conferentiecentrum Leeuwenhorst Noordwijkerhout SCHRIJF NU IN! IN DIT NUMMER O.A.: C#3.0: Van Delegate naar Lambda < First Look at Advantage Database Server 9 < Silverlight2: MSN Video ListBox < Delphi for.net: Writing User-Defined Functions for Blackfish Databases < Data Centric Services met ADO.NET Data Services < Nummer 98 Augustus 2008 SDN Magazine verschijnt elk kwartaal en is een uitgave van Software Development Network 98

2 Advertentie Sybase ianywhere / Elmo ICT Systems

3 Colofon Uitgave: Software Development Network Zeventiende jaargang No. 98 augustus 2008 Bestuur van SDN: Remi Caron, voorzitter Rob Suurland, penningmeester Joop Pecht, secretaris Mark Vroom, vice-voorzitter Redactie: Rob Willemsen Aan dit magazine werd meegewerkt door: Maurice de Beijer, Mark Blomsma, Remi Caron, Leon Carpay, Marcel van Kalken, Stefan Kamphuis, Marcel Meijer, Johan Parent, Joop Pecht, Maarten van Stam, Bob Swart, Louis vd Tol, Robertjan Tuit, Marianne van Wanrooij, Rob Willemsen en natuurlijk alle auteurs! Listings: Zie de website voor eventuele source files uit deze uitgave. Vormgeving en opmaak: Reclamebureau Bij Dageraad, Winterswijk Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen op welke wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SDN. Tenzij anders vermeld zijn artikelen op persoonlijke titel geschreven en verwoorden zij dus niet noodzakelijkerwijs de mening van het bestuur en/of de redactie. Alle in dit magazine genoemde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Adverteerders Sybase ianywhere/ Elmo ICT Systems 2 Sira Holding b.v. 16 Aladdin 19 Logica 20 Giraffe 27 4DotNet b.v. 32 Bergler Nederland b.v. 42 Avanade 48 ianywhere Solutions/ a Sybase company 63 Furore 64 Adverteren? Informatie over adverteren en de advertentietarieven kunt u vinden op onder de rubriek Magazine. En was het schrikken? Of toch de gehoopte, aangename verrassing, dat nieuwe uiterlijk van het SDN-magazine? We hebben de indruk dat de nieuwe layout in het algemeen zeker als een vooruitgang wordt ervaren, en dat doet ons deugd natuurlijk. We hebben geprobeerd om in dit magazine een aantal verbeterpunten door te voeren, zoals de manier waarop de tips worden weergegeven - die te veel uitstraalden alsof ze bij het nevenstaande artikel behoorden - en de manier waarop code-listings worden weergegeven. Het laatste woord zal er nog niet over zijn gesproken, maar we hopen zo op een agile manier tot 98% tevredenheid te komen, want 100% zal vast een utopie blijken. Een van de inhoudelijke vernieuwingen die ingezet is binnen het SDN, te weten van Developer naar Development, krijgt in dit magazine zijn gestalte. De nieuwe networks, of tracks, of secties of hoe je ze ook wilt noemen, zijn vertegenwoordigd. Robertjan Tuit doet voor het User experience network de aftrap met Silverlight2 MSN Video ListBox waarin hij laat zien dat desktop en browser steeds dichter bij elkaar komen, inclusief realtime data-binding. Hij ontkomt er vanuit de UX-achtergrond natuurlijk niet aan om ook stil te staan bij templating en styling, maar presenteert zijn informatie nog in behoorlijke mate in de richting van de developer. Misschien om de overgang voor de reguliere SDN-er niet te plots te maken. Databases is de naam van het 2e nieuwe network dat vanaf nu in het SDN-magazine vertegenwoordigd is. Het artikel van Cary Jensen & Loy Anderson, First Look at Advantage Database Server 9, gaat hier natuurlijk heel specifiek over, dat mag duidelijk zijn. Maar ook de bijdrage van Holger Flick, Delphi for.net: Writing User-Defined Functions for Blackfish Databases heeft, zoals de titel duidelijk maakt, een link met databases. Zo wordt eens te meer geïllustreerd dat de tijden achter ons liggen dat een developer het zich kon veroorloven zich enkel te focussen op zijn eigen kunstje, al is het verkleinwoord een understatement voor wat men binnen 1 omgeving kan/kon presteren. En deze constatering geldt al evenzeer voor designers en architecten, wat onderstreept wordt door het eerder genoemde artikel van Robertjan Tuit (voor designer en developer), maar ook door de bijdrage van het 3e nieuwe network, Architecture, in deze editie van het SDN-magazine, nl. Data Centric Services met ADO.NET Data Services van de hand van Roy Cornelissen, ook al zo n cross-over tussen 2 aandachtsgebieden. Daarnaast houden we gelukkig nog heel veel interessants over van de networks die we al (wat) lang(er) koesteren binnen het SDN. Maar ook daar zie je steeds meer mixen ontstaan. Lezen over Delegates en Lambda Expressies (zie het artikel van Mark Blomsma) is net zo goed interessant voor C#-ers als voor VB-ers als voor Delphi-ers en zou eigenlijk verplichte leesstof moeten zijn voor alle professionele en serieuze developers. Ook al kun je wellicht het gepresenteerde niet direct toepassen in je eigen werkomgeving - kun je dat overigens zo noemen, je werkomgeving, want dat suggereert toch een beetje dat er maar 1 omgeving is? - het kennis nemen van concepten in andere omgevingen is altijd nuttig, tenminste als je zelf bij wil blijven bij wat er om je heen gebeurt. En dat zelfde geldt voor de manier waarop je je software documenteert (zie het artikel van Stephan Smetsers) en zo kan/moet ik eigenlijk de overige artikelen in dit rijtje opnemen, omdat zij alle hun eigen bijdrage kunnen hebben om je kennis en inzichten in design & development van software uit te breiden. Kijk dus over de schutting! Op het moment dat dit magazine je brievenbus binnenglijdt, klopt het volgende SDN-event ook al aan bij je voordeur: de SDN Conference van dat event dat we vorig jaar nog SDC 2007 noemden. Maar als je door dit blad heen bladert, zal je moeilijk kunnen ontgaan dat het toch echt gaat gebeuren, en wel op 6 & 7 oktober. Dus zorg dat je erbij bent! Kunnen we het meteen ook even van persoon tot persoon hebben over wat je nog meer of anders zou willen zien in dit vernieuwde SDN-magazine. En misschien heb je wel een briljant idee voor de 100e uitgave van het blad dat volgend jaar op de rol staat Veel & verfrissend leesplezier! Rob Willemsen, voorwoord magazine voor software development 3

4 Inhoud 03 Voorwoord Rob Willemsen 04 Inhoudsopgave 05 C# 3.0 Van Delegate naar Lambda Mark Blomsma 09 Een Eigen Gridje Is zo Eenvoudig nog Niet Marcel van Kalken 17 Softwaredocumentatie met Sandcastle Stephan Smetsers 21 DotNetNuke Maintenance Power Tips Lee Sykes 24 IEnumerable, de basis voor LINQ Mendelt Siebenga 28 First Look at Advantage Database Server 9 Cary Jensen & Loy Anderson 34 SDN Conference: overzicht sprekers en sessies 36 Interesting Things: Core Sander Hoogendoorn 37 Silverlight2 MSN Video ListBox Sander Hoogendoorn SDN CONFERENCE 2 DAYS SOFTWARE DEVELOPER CONFERENCE 6 & 7 OKTOBER 2008 CONFERENCE.SDN.NL 41 Agenda VSTO 3.0 en Word Content Controls Maarten van Stam 49 ASP.NET onder de Motorkap: Het Provider Model Nader Bekeken Michiel van Otegem 50 NAV+VSTO+WPF+LINQ = OBA Marianne van Wanrooij 55 Data Centric Services met ADO.NET Data Services Roy Cornelissen 60 Delphi for.net: Writing User-Defined Functions for Blackfish Databases Holger Flick

5 .NET VISUAL C# Mark Blomsma C#3.0: Van Delegate naar Lambda C# is een taal waar delegates een belangrijke rol spelen. Events zijn een bijzondere implementatie van delegates. In C# 2.0 zijn anonymous delegates ofwel anonymous methods geïntroduceerd en met de komst van C# 3.0 is er weer iets nieuws: Lambda expressies. Lambda expressies zijn een nieuwe notatie voor delegates. Al met al is het dus belangrijk om goed te begrijpen wat delegates zijn en doen om te begrijpen hoe Lambda expressies werken. In dit artikel zullen we kijken naar de evolutie van mogelijkheden en syntax als het gaat om delegates in C#. Een wereld zonder delegates Je kunt een hoop bereiken zonder delegates. Listing 1 laat zien hoe uit een lijst met 9 nummers alleen de even nummers worden geselecteerd. Het resultaat wordt vervolgens middels databinding in een listbox getoond (de volledige code is te downloaden op de SDN site). List<int> _numbers = new List<int> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ; private void btnnodelegates_click (object sender, EventArgs e) List<int> result = GetEvenNumbers( _numbers ); this.lstresult.datasource = result; private List<int> GetEvenNumbers( List<int> numbers ) List<int> result = new List<int>(); foreach ( int i in numbers ) if ( i % 2 == 0 ) // if i matches the filter // then add it to the result result.add( i ); return result; Een delegate declaratie is de beschrijving van de signatuur van een methode soortgelijke toepassing ook werkt met een List van klanten, of een Data Table met klanten. Het is niet onwaarschijnlijk dat je in staat wilt zijn om te kunnen filteren op verschillende criteria. Bijvoorbeeld: geef me alle oneven nummers, of alle nummer deelbaar door 3. Of als het gaat om klantobjecten: je wilt b.v. niet (alleen) filteren op klantnaam, maar ook op plaats of klantnummer. Met de aanpak van listing 1 betekent dit meerdere methodes die allemaal erg veel op elkaar lijken. We willen dus eigenlijk een generieke selecteerfunctie maken en aan de selecteerfunctie een parameter meegeven. Maar wat moet die parameter dan zijn? Wat is een delegate? Wikipedia definieert een delegate als volgt (excuus voor het Engels, maar er is geen Nederlandse definitie): A delegate is a form of type-safe function pointer used by the.net Framework. Delegates specify a method to call and optionally an object to call the method on. They are used, among other things, to implement callbacks and event listeners. Mijn persoonlijke definitie is: Een delegate declaratie is de beschrijving van de signatuur van een methode. Listing 1: Filteren zonder delegates De code werkt en hoewel er in dit voorbeeld wordt gewerkt met een generic List met integers, kun je je denk ik wel inbeelden dat een De signatuur van een methode bestaat uit de return value en de typen van de parameters, inclusief de volgorde van de parameters. Voor mij helpt het om te denken dat een delegate een interfacebeschrijving is van een enkele methode. Een interface beschrijft welke methodes, magazine voor software development 5

6 .NET VISUAL C# events en properties een class moet implementeren. Je kunt een interface gebruiken als type voor een parameter of een return type. Op een zelfde manier definieert een delegate wat het return type van een methode moet zijn en wat de parameters, typen en volgorde van parameters van een methode moeten zijn. // delegate print matches any method // that returns void and takes one // paramter of type string delegate void Print(string s); class WhatIsADelegate // matches delegate Print public void PrintToPaper( string text ) // matches delegate Print private void PrintToConsole( string t ) /// filter criteria and needs to be included in /// the result. /// </summary> delegate bool Filter( int x ); private List<int> Select ( List<int> numbers, Filter filter ) List<int> result = new List<int>(); foreach ( int i in numbers ) // invoke the delegate to see if // the number needs to be part of the result if ( filter( i ) == true ) // if i matches the filter // then add it to the result result.add( i ); return result; // matches delegate Print internal void DumpToLog( string s ) // no match public void DumpToLog( string s, int loglevel ) // no match internal string FormatToUpper( string s ) return s.toupper(); Listing 2: Voorbeeld delegates Listing 3: Select met delegate In Listing 3 zien we dat de Select methode nu een resultaat levert zonder zelf te weten wat de filtercriteria zijn. In C# 3.0 is het werken met delegates vereenvoudigd zodat je zeer eenvoudig de delegate kunt aanroepen. In listing 3 zie je dat we de filter variabele gebruiken alsof het een methode is. Voorheen was het noodzakelijk om filter.invoke(i) te doen. In C# 3.0 is het werken met delegates vereenvoudigd zodat je zeer eenvoudig de delegate kunt aanroepen We kunnen nu methodes gaan schrijven die we als filter meegeven aan de Select-methode. In listing 2 zien we declaratie van de delegate Print. Deze delegate matcht met elke methode die void als return type heeft en een enkele string als parameter accepteert. De methodes PrintToPaper, PrintToConsole en DumpToLog matchen allemaal met de Print delegate, ongeacht de toegankelijkheid (public, internal, private) van de methode. De overload op Dump ToLog met twee parameters is geen match en FormatToUpper heeft het verkeerde return type en is dus ook geen match. Ok, we kunnen dus een delegate declareren en we weten welke methodes een match zijn met een delegate, maar wat kun je er dan mee? Terug naar het oorspronkelijke probleem: selecteren en filteren. Filteren met delegates We willen de GetEvenNumbers methode vervangen door een meer generieke methode Select. Zoals eerder gezegd, een delegate kan gebruikt worden als een parameter type, dus aan de Select-methode geven we de list met nummers mee en als tweede parameter een delegate gedeclareerd als Filter. /// <summary> /// The filter delegate takes an integer as a parameter /// and returns a boolean value. /// The return value is TRUE if the integer matches the /// <summary> /// Return true if the number is even. /// </summary> private bool IsEvenNumber( int number ) return ( number % 2 == 0 ); /// <summary> /// Return true if the number is odd. /// </summary> private bool IsOddNumber( int number ) return ( number % 2!= 0 ); private void btndelegateisevennumber_click ( object sender, EventArgs e ) // IsEvenNumber is a method matching the // Filter delegate List<int> result = Select( _numbers, IsEvenNumber ); this.lstresult.datasource = result; 6 MAGAZINE

7 .NET VISUAL C# private void btndelegateisoddnumber_click ( object sender, EventArgs e ) // IsOddNumber is a method matching the // Filter delegate List<int> result = Select( _numbers, IsOddNumber ); this.lstresult.datasource = result; private void btnlambda1_click ( object sender, EventArgs e ) // create delegate using Lambda expression Filter evennumbers = number => ( number % 2 == 0 ); List<int> result = Select( _numbers, evennumbers ); this.lstresult.datasource = result; Listing 4: Filteren met delegates In listing 4 zien we dat de IsEvenNumber en IsOddNumber beide een boolean waarde teruggeven en een integer als parameter accepteren, met andere woorden, ze zijn een match met de Filter delegate en kunnen als parameter meegegeven worden aan de Select-methode. Ook hier zien we vereenvoudiging in de syntax: je kunt gewoon de naam van de methode als parameter meegeven, een beetje alsof het een reference naar de methode is. Voorheen had je het volgende in moeten intikken: private void btnlambda2_click ( object sender, EventArgs e ) // use Lambda expression inline List<int> result = Select( _numbers, x => ( x % 2 == 0 ) ); this.lstresult.datasource = result; Listing 6: Lambda expressies vervangen anonieme methodes List<int> result = Select( _numbers, new Filter(IsEvenNumber) ); Dit is nog steeds wat er gebeurt. De compiler creëert nog steeds een delegate object, je hoeft alleen minder te tikken. Listing 6 laat zien dat we een Lambda expressie kunnen toekennen aan een delegate variabele en als dat kan, dan kunnen we natuurlijk ook een Lambda expressie inline in een methode aanroep plaatsen. Dus wat gebeurt er precies? Anonymous methods: De methode zonder naam - 1 In C# 2.0 is een feature toegevoegd die anonymous methods genoemd wordt. Voor C# 2.0 was de enige manier om een delegate te declareren om een named method ofwel een methode met naam te gebruiken, zoals we hebben gezien in listing 4. Een anonieme methode is een block met code die inline gedefinieerd wordt en als delegate parameter wordt meegegeven. private void btnanonymousdelegateevennumbers_click ( object sender, EventArgs e ) // create an anonymous method to test for even numbers List<int> result = Select( _numbers, delegate( int number ) return ( number % 2 == 0 ); ); this.lstresult.datasource = result; Listing 5: Anonieme methode als delegate In listing 5 zien we dat we wederom de Select-methode uit listing 3 aanroepen, maar dit maal met als tweede parameter delegate( int number ) return ( number % 2 == 0 );. Het delegate keyword geeft aan dat we een delegate willen creëren; de delegate method heeft een paramater van het type integer en de body van de methode is een enkele regel code met als resultaat een boolean waarde. Hoewel dit erg effectief is, is het niet erg leesbaar. Aan het begin van dit artikel zei ik al dat Lambda expressies ook delegates zijn. Lambda expressies hebben tot doel dit soort code leesbaarder te maken. Lambda: De methode zonder naam - 2 Om de code in listing 5 beter leesbaar te maken is in C# 3.0 het concept van Lambda expressies geïntroduceerd. Alle Lambda expressies maken gebruik van de nieuwe Lambda operator =>. Je kunt deze lezen als goes to of gaat naar. De linkerzijde van de Lambda operator bevat de input parameters en de rechterzijde een expressie of een code block. Een Lambda expressie kan toegekend worden aan een delegate type. number => ( number % 2 == 0 ) We geven met deze Lambda aan dat er een input variabele is genaamd number. We doen een modulo 2 op deze parameter en vergelijken het resultaat met nul. Merk op dat er geen return statement is. Een Lambda bevat meestal maar 1 regel code, maar kan er meer hebben. Omdat onze Lambda uit maar 1 regel code bestaat hoeven we geen accolades te gebruiken om de scope van het block aan te geven. Tevens hoeven we geen return keyword te gebruiken. De volgende Lambda laat zien dat we het nummer eerst willen ophogen alvorens te delen door 2. We moeten nu het return keyword toepassen. number => number++; return number % 2 == 0; ; Hoewel we nergens parameter types aangeven controleert de compiler wel degelijk op types. Als we de Lambda veranderen in: number => ( number % 2 ) Dan is de return value ineens van het type integer in plaats van boolean. De compiler geeft nu een error om aan te geven dat de Filter delegate een boolean verwacht. LINQ en Lambdas Lambda expressies zijn een korte en bondige manier om een anonieme method ofwel delegate te definiëren. Ze worden veel gebruikt in de andere nieuwe feature van C# 3.0: LINQ. Nu je snapt wat ze zijn en doen zul je beter begrijpen wat er gebeurt als je een LINQ query uitvoert. Op basis van de code die we nu hebben, hebben we al bijna een mini versie van onze eigen LINQ implementatie gemaakt. public static List<int> Select ( this List<int> numbers, Filter filter ) List<int> result = new List<int>(); foreach ( int i in numbers ) // invoke the delegate to see if // the number needs to be part of the result if ( filter( i ) == true ) magazine voor software development 7

8 .NET VISUAL C# // if i matches the filter // then add it to the result result.add( i ); return result; Listing 7: Select als een extension method Een andere feature van C# 3.0 is extension methods. Met een extension method kun je een method toevoegen aan een bestaande class. Een extension method is altijd static en heeft alleen toegang tot de public methoden en properties van een object. Je maakt een static method tot een extension method door aan de eerste parameter in de parameterlijst het this keyword toe te voegen. In listing 7 zien we dat de Select-methode nu een extension is geworden van een willekeurig object van het type List<int>. 6 & 7 oktober a.s.: SDN Conference 35 sprekers 100 sessies. Schrijf nu in! Als we dit combineren met de Lambda die we in listing 6 hebben gebouwd krijgen we listing 8. private void btnextensionmethodfind_click ( object sender, EventArgs e ) // use extension method with Lambda List<int> result = _numbers.select( x => ( x % 2 == 0 ) ); this.lstresult.datasource = result; Listing 8: Select als een extension method Dit ziet er al bijna hetzelfde uit als wat LINQ doet. Natuurlijk is LINQ veel krachtiger omdat het veel generieker is opgezet en niet alleen op List<int> werkt (de meeste LINQ extensies werken op IEnumerable<T>), maar het idee is wel hetzelfde. Tot slot We hebben gezien hoe delegates zijn gegroeid van benoemde methodes naar anonieme methodes naar Lambda expressies. Aan het einde van de dag zijn Lambdas niks meer dan een bondige manier van het definiëren van een delegate.links The Blomsma Code: Anonymous Methods: Lambda Expressions: Information Worker TIP: De snelste manier om SharePoint te laten crashen SharePoint is een heel stabiel en betrouwbaar systeem, ontworpen om (honderden) duizenden users te bedienen, dat onder normale omstandigheden nooit crasht. Toch, als u zich verveelt of wilt laten ontslaan, zet dan een Page Viewer WebPart in de Home page van de Portal, en configureer de URL van de WebPart met een pointer naar zich zelf. Het resultaat is een prachtig Droste effect, de CPU van de servers loopt onmiddellijk naar 100% en het geheugen wordt langzamerhand gevuld totdat de servers onherroepelijk crashen: Mark Blomsma Mark Blomsma is een software developer, solutions architect, auteur and spreker gespecializeerd in Microsoft.NET technologieen als C#, WF, WCF, WPF, Silverlight en ASP.NET. Hij heeft meer dan 14 jaar ervaring in de IT en werkt is werkzaam voor zijn eigen bedrijf, Develop-One (www.develop-one.com). Hij heeft 5 Microsoft MVP awards ontvangen voor zijn bijdrage aan de software ontwikkel community. NB 1: Probeer het niet in een productie server NB 2: De enige manier om de schade te repareren is de WebPart direct vanaf de DataBase te verwijderen (Content DataBase, WebParts Table) (Met dank aan Gustavo Velez) 8 MAGAZINE

9 DELPHI Marcel van Kalken Een Eigen Gridje Is zo Eenvoudig nog Niet... Een klant van mij vroeg me wat schermen van hun programma op te poetsen door de grid-schermen te voorzien van de mogelijkheid om op kolommen te sorteren. Geen rare gedachte, aangezien dat in de wereld die Windows heet nou eenmaal heel gebruikelijk is. Denk aan Outlook, Excel, etc. Maar omdat de schermen met gridjes opgebouwd waren uit ListViews was deze ombouw nogal een tijdrovende klus. Dus werd besloten om de ListViews, waar veel programmeerwerk in zat, te vervangen door een commerciële grid-component. De DevExpress-grid Een paar jaar geleden was ik al eens in de weer geweest met de gridcomponent van DevExpress, en na het downloaden en bekijken van de demo werd besloten dat deze het zou worden. Ik wist nog van de oude versie (3) dat de grid omgeven werd door een werkelijk enorme hoeveelheid properties om de werking en het uiterlijk aan te passen, dus werd meteen besloten om er een eigen (sub)class van te maken, zodat niet elke ontwikkelaar in het team zich hoefde te bemoeien met de eigenschappen en de uiterlijkheden van de grid. Na installatie nestelde de (enorme) hoeveelheid componenten waaruit de grid bestaat zich prima in de IDE van Rad Studio Even een nieuwe Win32-app gemaakt, en een grid op het scherm gekwakt, en het volgende staat voor je neus: cxgrid1level1: TcxGridLevel; cxgrid1: TcxGrid; private Private declarations public Public declarations Om te bepalen wat we uiteindelijk met de grid willen bereiken zullen we eerst deze versie maar eens tot leven brengen en kijken wat-ie kan. Er staat vast wel ergens een NorthWind.mdb op de schijf, dus maar even een TAdoConnection, TAdoQuery, en een TDatasource op het form gezet, ConnectionString gemaakt, en de query gevuld met select * from customers. En alles met elkaar verbonden, en op connected en active gezet Da s gek. Normaal zie je met een TDbGrid dan meteen je data in beeld. Het is ook even zoeken naar het Datasource-property van het cxgrid. Het blijkt een property te zijn van cxgriddbtableview1.datacontroller. Achteraf ook logisch, aangezien de grid ook unbound moet kunnen functioneren. Maar nog steeds geen kolommen in beeld. Hoewel de scroll-bar van de grid me laat zien dat er wel beweging in is gekomen: Grappig. Het ziet ernaar uit dat de grid uit een samenstelling van componenten bestaat. Even met F12 aan de andere kant kijken bevestigt dit: type TForm1 = class(tform) cxgrid1dbtableview1: TcxGridDBTableView; magazine voor software development 9

10 DELPHI Blijkbaar moet altijd de inhoud van de grid met de hand worden bepaald. Dat is overigens niet zo moeilijk; een dubbelklik op de grid of een klik op Customize opent een editor waarin met een knop Retrieve fields alle velden uit de dataset kunnen worden opgepikt. Tijd om het oude TDbGrid van het scherm te halen om het cxgrid de ruimte te geven. En even runnen om te zien wat die allemaal standaard in huis heeft, en wat we daarvan willen gaan gebruiken. paneeltje dat zichtbaar wordt onder de grid, op het moment dat een filter actief is. Erg leuk, maar zonde van de schermruimte. Wel jammer dat, zonder dit paneeltje, niet echt duidelijk is dat er een filter op een bepaalde kolom actief is. Al met al ziet na een paar klikken het scherm er al indrukwekkend uit: Groeperen Het meest opvallende aan de grid is een paneeltje boven de grid waarin staat Drag a column here to group by that column. Proberen dus. Het veld (kolom) Country leent zich hier wel voor, want daar kun je wel een paar gebruikers blij mee maken, denk ik. Blijkbaar weten ze bij DevExpress ook wel dat hun grid een scala aan mogelijkheden heeft Als je, zoals je in Outlook gewend bent, op een kolomkop klikt, zie je meteen dat er op de betreffende kolom gesorteerd wordt. Da s mooi. Net zoals het omgekeerd sorteren, en middels de shift-toets het sorteren op meerdere kolommen. De opgelegde sortering is ook keurig zichtbaar met pijltjes in de kolomkoppen. Alleen jammer dat bij sorteren op meerdere kolommen niet duidelijk is welke kolom nou als eerste (of tweede) is gebruikt. Nu met een echte database Toch eens even kijken. We bouwen allemaal programma s voor klanten die iets meer moeten kunnen dan het weergeven van een testbestandje of een cd-verzameling. Laten we dus hetzelfde traject maar eens doen met een volwassen database, met een kleine 2 miljoen records in één van de tabellen. Zo gezegd, zo gedaan, even wat IBX componenten op het scherm, en de Interbase-database eronder gezet. En dan eens kijken of het nog steeds lekker loopt: Als je de muis over de kolomkoppen beweegt, zie je een kleine button verschijnen (anders dan die van het sorteren). Erop klikken geeft een lijst met waardes die zich in de onderliggende kolom bevinden, en waarop je dus kunt filteren. Ook erg handig: Aaaarrrrgggghhhh!. En het ging zo lekker. Tijd om de help er maar eens bij te pakken. En die help is omvangrijk. Blijkbaar weten ze bij DevExpress ook wel dat hun grid een scala aan mogelijkheden heeft, want het help-bestand heeft een omvang die evenredig is met het aantal mogelijkheden van de grid. Net zoals het aantal samples dat wordt meegeleverd. En daarmee houdt het niet op, hun website heeft een support-centre waar het uitstekend zoeken is naar eerdere vragen of problemen die andere gebruikers daar eerder hebben neergelegd. Gelukkig maar, want het blijkt dat het niet allemaal even simpel is wat de makers hebben bedacht. De custom optie geeft een dialoog waarin een samengesteld filter kan worden gebouwd. Ook erg leuk, maar misschien wat too much voor de gemiddelde gebruiker. Even een korte uitleg over de opbouw van de grid. Zoals uit het eerste probeersel bleek, bestaat de grid uit (tenminste) 3 componenten: een Grid, een Level, en een View. De grid is niet meer dan een omhulsel met wat (weinig) algemene zaken. Het Level is bedoeld om binnen een Grid een ander Grid te kunnen weergeven. Een soort parent-child relatie. En de View is er om de weergave binnen dat Level te bepalen. Er kan worden gekoppeld aan data (bound of unbound), en ingesteld worden hoe de records weergegeven worden, maar behalve het platte grid -model zijn er nog andere (Cards) weergave - mogelijkheden. Even testen: en ja, dit werkt alleen gebeurt er niks Later maar eens kijken of dit eraf gehaald kan worden. Net zoals een Na enig zoeken in de help en voorbeelden blijkt dat de grid standaard probeert om alle records naar binnen te slobberen, om zodoende de mogelijkheid tot sorteren, groeperen en filteren te bieden. Sorteren 10 MAGAZINE

11 DELPHI heeft namelijk geen zin als je maar een fractie van de onderliggende data in huis hebt. Net als filteren. Het klinkt erg aanlokkelijk om het cxgrid al deze zaken automatisch te laten verzorgen, maar als programmeur wil je toch proberen te voorkomen dat bij wijze van spreken de complete harde schijf van een server over het netwerk wordt getrokken. onder de naam SdnGridUnit.pas. Hierna maken we (File-New- Package Delphi for Win32) een package dat we meteen opslaan met de naam SdnPack. Met de rechtermuis op SdnPack.bpl (in de project manager) kiezen we add en voegen zo de unit toe met de class van hierboven. Daarna via rechtsklik kiezen voor build, gevolgd door install en we zien: Het geheim zit in de property GridMode van de DatamodeController, die zelf weer een property is van de DataController. Als je deze property wijzigt, ziet de code van je form er als volgt uit: object cxgrid1dbtableview1: TcxGridDBTableView NavigatorButtons.ConfirmDelete = False DataController.DataModeController.GridMode = True DataController.DataSource = DataSource1 Dus zo moeilijk is dat niet aan te passen. Tijd om het spul weer eens te runnen. En inderdaad staat het scherm er in tienden van seconden, zoals we van een grid (en Delphi) gewend zijn. En het klikken op een kolomkop kan nog steeds alleen gebeurt er niks. Idem voor het filteren. En het groeperen op een kolom-kop heeft tot resultaat dat de hele tabel weer opgehaald wordt, en dus eindigt met een out-ofmemory boodschap. Dat laatste willen we zeker niet laten gebeuren, en het sorteren en filteren moet gewoon lekker op de database server gebeuren. Misschien biedt subclassen een oplossing. Subclassing We beginnen met een gewone subclass van de grid: TSdnGrid = class(tcxgrid) private Private declarations protected Protected declarations public Public declarations constructor Create(AOwner: TComponent); override; destructor Destroy; override; published Published stuff procedure Register; implementation Register Helaas, zo gemakkelijk komen we hier niet mee weg. Als we ons SDNgrid op een form zetten, staan alle properties nog keurig zoals bij het standaard cxgrid. En na wat aanmodderen bij de Create van de class TSdnGrid blijkt dat het hier niet mogelijk is om te gaan sleutelen in de eigenschappen van het Level of de View die bij de grid hoort. En wel om de heel eenvoudige reden dat deze beide steunpilaren bij de Create van de grid nog niet bestaan. De conclusie is dan ook dat we meteen het Level en de View ook tot een eigen subclass maken. Na wat aanmodderen kom ik erachter dat deze subclasses niet meteen als standaard Level en View door het SDN-grid worden geaccepteerd. Je moet je eigen Level en View aan de grid kenbaar maken door ze als default Level en View te benoemen. De hele class ziet er dan zo uit: TSdnLevel = class(tcxgridlevel) TSdnRootLevel = class(tcxgridrootlevel) TSdnView = class(tcxgriddbtableview) TSdnTableViewInfo = class(tcxgridtableviewinfo) TSdnRowsViewInfo = class(tcxgridrowsviewinfo) TSdnGrid = class(tcxgrid) Al met al is het een hele lap. En het enige dat ik hiermee heb bereikt is dat ik een volledige grid heb (met View en Level) die klaar is om van onze eigen standaard kenmerken en gedrag te worden voorzien. Het wordt dan tijd om te zoeken naar de plek om de grid (of eigenlijk, de view) te dwingen standaard in GridMode=true te gaan. We maken daarom een override van de create van ons eigen TSdnView: constructor TSdnView.create(AOwner: TComponent); begin inherited create(aowner); if not assigned(datacontroller) then exit; if not assigned(datacontroller.datamodecontroller) then exit; Datacontroller.DataModeController.GridMode := true; procedure Register; begin RegisterComponents('SdnStuff',[TSdnGrid]); Let wel op dat het op deze manier een property is die altijd(!) wordt gezet, ook als je hem in design time zelf op false op zet. Maar in dit geval is het wel wat ik wil, dus kan ik ermee leven. De grid draait nu in ieder geval prima op een grote dataset. Het begin is er. constructor TSdnGrid.create(AOwner: TComponent); begin inherited create(aowner); destructor TSdnGrid.Destroy; begin inherited destroy; end. Volgens Bartjens zou alles prima kloppen, dus slaan we de unit op Kolommen maken Nu maar verder gaan met het wensenlijstje waaraan mijn grid moet voldoen. Om te beginnen met het maken van de kolommen op het moment dat er runtime geen kolommen te bekennen zijn. En natuurlijk het opslaan (en weer ophalen) van de kolommen op het moment dat iemand de kolommen wijzigt. Op zoek dus naar zoiets als een OnDatasourceActiveChanged event. Het blijkt niet eenvoudig. Het komt erop neer dat we nog meer van de TcxBlaBla classes moeten subclassen om zodoende een Active- Changed event tot onze beschikking te hebben. Die vinden we terug in de DataProvider, en die is weer een onderdeel van de DbDataController. Dus we gooien nog twee subclasses in de strijd: magazine voor software development 11

12 DELPHI TSdnDataController = class(tcxgriddbdatacontroller) protected function GetDataProviderClass: TcxCustomDataProviderClass; override; public Public declarations constructor Create(Aowner: TComponent); override; TSdnDBDataProvider = class(tcxdbdataprovider) protected procedure ActiveChanged(AActive: Boolean); override; constructor TSdnDataController.create(Owner:TComponent); begin inherited create(owner); function TSdnDataController.GetDataProviderClass: TcxCustomDataProviderClass; begin Result := TSdnDBDataProvider; procedure TSdnDBDataProvider. ActiveChanged(AActive: Boolean); begin inherited ActiveChanged(AActive); De initialisation wordt uitgebreid met: RegisterClass(TSdnDataController); Nou, we hebben nog vrijwel geen functionaliteit toegevoegd, maar wel 8 classes de wereld in geholpen. Mocht iemand opmerken dat het geheel wel redelijk ingewikkeld in elkaar zit, dan ben ik het daar grondig mee eens! Maar goed, we waren gebleven bij het maken van kolommen, en het opslaan en ophalen van instellingen. Nu we een eigen subclass hebben met die TSdnDbDataProvider kunnen we die een OnActiveChanged event geven waaraan we, vanuit onze eigen View-class, een procedure kunnen plakken. Dit doen we vanuit de View, aangezien op dit niveau alles bekend is qua kolommen, en omdat de View zelf wat procedures in zich heeft om de kolommen op te slaan dan wel op te halen. De TSdnDbDataProvider wordt uitgebreid met: TSdnDBDataProvider = class(tcxdbdataprovider) private Private declarations FOnActiveChanged: TNotifyEvent; protected protected declarations procedure ActiveChanged(AActive: Boolean); override; public Public declarations property OnActiveChanged: TNotifyEvent read FOnActiveChanged write FOnActiveChanged; De ActiveChanged override die we hebben gemaakt wordt nu: procedure TSdnDBDataProvider. ActiveChanged(AActive: Boolean); begin inherited ActiveChanged(AActive); if assigned(onactivechanged) then OnActiveChanged(self); Tenslotte maken we in onze TSdnView class een eigen procedure ActiveChanged, en in de Create van de TSdnView plakken we het zaakje aan elkaar: constructor TSdnView.create(AOwner: TComponent); begin inherited create(aowner); if not assigned(datacontroller) then exit; if not assigned(datacontroller.datamodecontroller) then exit; Datacontroller.DataModeController.GridMode := true; if assigned(datacontroller.provider) then TSdnDbDataProvider(DataController.Provider). OnActiveChanged := ActiveChanged; procedure TSdnView.ActiveChanged(sender: TObject); var sstoragename: string; begin // staat van data wijzigt: kolommen ophalen/opslaan sstoragename := IncludeTrailingPathDelimiter( 'Sdn\Grids\'+self.name); if DataController.Provider.DataSet.Active then begin if ColumnCount < 1 then DataController.CreateAllItems(false); Self.RestoreFromRegistry(sStorageName, True, True, [gsousefilter,gsousesummary],''); end else begin if ColumnCount > 0 then self.storetoregistry(sstoragename,true, [gsousefilter,gsousesummary],''); Zo. Het eerste stukje toegevoegde waarde zit erop. Het enige manco dat hier nog in zit is dat het vermoedelijk zo is dat, bij het sluiten van het form, de dataset of datasource eerder wordt afgekoppeld dan dat de dataset gesloten wordt. Dus om het netjes te doen moet ook nog zoiets in de Destroy van de TSdnView worden afgevangen. Dit beschouw ik maar even als behorend tot de afsluitende taakjes. Als we het TSdnGrid weer op een Form zetten met de eerder genoemde grote Interbase tabel, en het zaakje runnen, dan werkte het allemaal prima. Bij het openen en sluiten van de dataset (ibquery) worden keurig de instellingen opgehaald en weggeschreven. Als programmeur wil je toch proberen te voorkomen dat de complete harde schijf van een server over het netwerk wordt getrokken 12 MAGAZINE

13 DELPHI Sorteren van kolommen Dus kunnen we door met het volgende punt: het sorteren als op een kolomkop wordt geklikt. Het ligt voor de hand dat dit in de SQL gebeurt. De enige voorwaarde is dan dat er altijd een TQuery (of afgeleide) wordt gebruikt bij het opvragen van data. In mijn geval is dat ook zo, dus vooruit maar met de geit. Even wat spitten in de vele voorbeeldjes leert dat er een OnSortingChanged event bestaat binnen de Datacontroller van de View. Aangezien het meeste werk tot nu toe wel binnen de View wordt gedaan, maken we daarom maar een procedure SdnSortingChanged, die we in de Create aan het OnSortingChanged event van de Datacontroller plakken. Verder moet er nog een optie worden aangezet : OptionsCustomize.ColumnSorting := True. Dit geeft de volgende toevoeging aan de code: procedure TSdnView.SdnSortingChanged(Sender: TObject); procedure ApplySortToQuery(AQuery: TIbQuery; ASortArray: array of string); var I: Integer; ASortString, ASqlString: string; begin ASortString := ''; for I := 0 to High(ASortArray) do ASortString := ASortString + ASortArray[I]; ASQLString := Uppercase(AQuery.Sql.text); Delete(ASortString, Length(ASortString)-1, 2); if pos('order BY', ASQLString )>0 then ASQLString := copy(asqlstring,1,pos('order BY', ASQLString )-1); try AQuery.DisableControls; AQuery.Close; if ASortString <> '' then ASortString := 'order by ' + ASortString; AQuery.Sql.Text := ASQLString + ASortString; finally AQuery.Open; AQuery.EnableControls; ASortArray); finally EndUpdate; Screen.Cursor := crdefault; Je ziet dat het eerste deel van de code uit de SortedItems list de SQL genereert die in de query kan worden gebruikt, en dat deze in Apply- SortToQuery aan de SQL van de query wordt vastgeplakt. Let op dat er gemakshalve even niet wordt gelet op een sortering die in designtime aan de query wordt opgelegd, maar het is niet al te moeilijk om deze uitbreiding te verzinnen. Bij het testen (runnen) van deze uitbreiding blijkt dat er nog een cadeautje bij zit: op het moment dat de instellingen (in de SdnActiveChanged) worden opgehaald, wordt blijkbaar meteen de sortering gecheckt, en indien er kolommen worden opgeslagen waarop wordt gesorteerd, wordt deze sortering keurig netjes weer toegepast op het moment dat de grid weer actief wordt. Lekker makkelijk. Filteren Tot slot staat dan het filteren op mijn wensenlijstje. Een heel stuk terug hadden we al gezien dat bij een klik op de filter-button, de grid een lijstje produceert met de (unieke) waardes die in de onderliggende kolom kunnen voorkomen. Alleen in de GridMode die wij gebruiken werkt dit dus niet automatisch. Dat willen we ook niet, aangezien dit zou betekenen dat wederom de hele tabel in het geheugen moet worden gelezen. Zoals het nu is, gebeurt er helemaal niets, en wordt bij het klikken op de filter-button een bijna leeg lijstje getoond: Het plan is om de tweede, derde, en vierde optie helemaal niet te tonen (ik wil mijn gebruikers niet gaan uitleggen wat blanks zijn). Verder moeten we dus m.b.v. SQL de unieke waardes gaan zoeken. Terug naar de help en de voorbeelden, en het blijkt gelukkig niet al te lastig. Binnen de View moet je de OptionsCustomize.ColumnFiltering := True aanzetten. Dat kan dus prima in de Create erbij worden gezet. En er bestaat in de View.Data- Controller.Filter property een OnGetValueList event, dat afgevuurd wordt op het moment dat op de filter-button wordt geklikt. Dit event kan er dan als volgt uitzien: var I: Integer; AOrder, AFieldName: string; ASortArray: array of string; begin try Screen.Cursor := crhourglass; BeginUpdate; SetLength(ASortArray, SortedItemCount); for I := 0 to SortedItemCount - 1 do begin AFieldName := TcxGridDBColumn( SortedItems[I]).DataBinding.FieldName; if SortedItems[I].SortOrder = soascending then AOrder := ' ASC, ' else AOrder := ' DESC, '; ASortArray[SortedItems[I].SortIndex] := AFieldName + AOrder; if Length(ASortArray) = 0 then SetLength(ASortArray, 1); ApplySortToQuery( TIbQuery(DataController.DataSet), procedure TSdnView.SdnFilterGetValueList( Sender: TcxFilterCriteria; AItemIndex: Integer; AValueList: TcxDataFilterValueList); function GetTableNameFromSql(AQuery: TIbQuery): string; var I: Integer; ASqlString: string; begin result := ''; ASqlString := uppercase(aquery.sql.text); if pos('from',asqlstring)>0 then begin Result :=trim(copy(asqlstring, pos('from',asqlstring)+4, length(asqlstring))); i := 1; while ((copy(result,i,1)<>' ') ) do inc(i); Result := trim(copy(result,1,i-1)); var AColumn: TcxGridDBColumn; magazine voor software development 13

14 DELPHI AValue: Variant; ASqlText: String; begin AColumn := Columns[AItemIndex]; try Screen.Cursor := crhourglass; if not assigned(fqrytemp) then begin FQryTemp := TIbQuery.create(nil); FQryTemp.Database := TIbQuery( self.datacontroller.datasource.dataset). Database; FQryTemp.Transaction := TIbQuery( self.datacontroller.datasource.dataset). Transaction; FQryTemp.SQL.Clear; ASqlText := 'Select DISTINCT ' + AColumn.DataBinding.FieldName + ' From ' + GetTableNameFromSql(TIbQuery( DataController.DataSet)); FQryTemp.SQL.Add( ASqlText ); FQryTemp.Open; FQryTemp.First; while not FQryTemp.Eof do begin AValue := FQryTemp.Fields[0].Value; if VarIsNull(AValue) then Exit; AValueList.Add(fviValue, FQryTemp.Fields[0].Value, AValue, False); FQryTemp.Next; FQryTemp.Close; finally Screen.Cursor := crdefault; Kort gezegd haalt dit stukje code alle waardes uit de tabel van het veld op wiens kolom wordt geklikt. Deze waardes worden dan in de Value- List gezet die wordt getoond op het moment dat op de filterbutton wordt geklikt. Even testen: en ja, dit werkt. Alleen gebeurt er niks met de onderliggende data op het moment dat we een waarde selecteren. Wat er wel gebeurt, is dat er het eerder genoemde paneel te voorschijn komt waarin de filter-expressie wordt getoond. En dat wilden we niet. Dit pakken we aan door in de Create van onze View het property Filterbox.visible op fvnever te zetten. Maar daarmee werkt het filter nog steeds niet. Na even zoeken blijkt dat de code binnen cxgrid gebruik probeert te maken van de normale filter -mogelijkheid die binnen een TDataset beschikbaar is. En dat willen we nou juist niet, aangezien dan alle records uit de onderliggende tabel weer naar binnen gehaald moeten worden. Dit gaan we voorkomen door (wederom in de Create van onze View) de property Datacontroller.Filter.AutoDatasetFilter op False te zetten. Daarnaast gebruiken we het Datacontroller.Filter.Onchanged event om het filter toe te passen op de onderliggende dataset: procedure TSdnView.SdnFilterChanged(Sender: TObject); var s: string; begin DataController.Filter.OnChanged := nil; TSdnDbDataProvider(DataController.Provider). OnActiveChanged := Nil; TIbQuery(Datacontroller.DataSource.DataSet).close; s := uppercase(tibquery( Datacontroller.DataSource.DataSet).Sql.Text); if pos('where',s) > 0 then s := Copy(s,1, pos('where',s)-1); if Datacontroller.Filter.FilterText<>'' then s := s + ' where '+Datacontroller.Filter.FilterText; TIBQuery(Datacontroller.DataSource.DataSet).Sql.Text :=s; TIbQuery(Datacontroller.DataSource.DataSet).Open; DataController.Filter.OnChanged := SdnFilterChanged; TSdnDbDataProvider(DataController.Provider). OnActiveChanged := SdnActiveChanged; Binnen de functie wordt het OnActiveChanged even afgekoppeld (en aan het eind weer aangekoppeld) om te voorkomen dat er onnodig instellingen worden opgeslagen. De Create van onze eigen View ziet er uiteindelijk zo uit: constructor TSdnView.create(AOwner: TComponent); begin inherited create(aowner); if not assigned(datacontroller) then exit; if not assigned(datacontroller.datamodecontroller) then exit; Datacontroller.DataModeController.GridMode := true; // Voor het opslaan en ophalen van de instellingen if assigned(datacontroller.provider) then TSdnDbDataProvider(DataController.Provider). OnActiveChanged := SdnActiveChanged; //voor middels SQL sorteren bij klikken op kolomkoppen DataController.OnSortingChanged := SdnSortingChanged; OptionsCustomize.ColumnSorting := True; // Voor het ophalen van de filter-waardes OptionsCustomize.ColumnFiltering := True; DataController.Filter.OnGetValueList := SdnFilterGetValueList; // filter-paneel niet zichtbaar Filterbox.visible := fvnever ; // geen dataset-filtering Datacontroller.Filter.AutoDatasetFilter := false; Datacontroller.Filter.OnChanged := SdnFilterChanged; Als we dit testen blijkt dat we met het opslaan en ophalen van de instellingen nog een cadeautje krijgen: ook de filter-instellingen worden door de StoreToRegistry procedure keurig meegenomen, en andersom ook weer keurig toegepast. Lekker handig, en lekker consequent. Het enige nadeel dat ik hier zie is dat de filter-buttons alleen zichtbaar zijn op het moment dat de muis over de kolomkoppen heen gaat. En op het moment dat een filter (een extra stukje SQL) wordt opgeslagen, is het wel zo prettig voor de gebruiker dat het feit dat er een filter op een kolom actief is duidelijk zichtbaar is. Dus een laatste keer nog maar de helpfile in en de support afgestruind. Tijdens dit zoeken krijgen we meteen mee hoe we de filter-items die we niet willen hebben (de zgn. Blanks en Non-Blanks) eraf 14 MAGAZINE

15 DELPHI moeten halen: for I := AValueList.Count-1 downto 0 do begin if AValueList.items[i].Kind in [fvicustom, fviblanks, fvinonblanks] then AValueList.Delete(i); Dit stukje wordt dus meteen maar even meegenomen aan het begin van onze SdnFilterGetValueList. Opgeruimd staat netjes. Het andere bleek echter iets lastiger dan het zetten van een property. Het kwam erop neer dat we nog eens drie classes die in het cxgrid gebruikt worden, in een eigen klasse moesten vertalen, zodat we de GetAlwaysVisible van de ColumnHeaderFilterButtonViewInfo konden manipuleren. TSdnColumnHeaderFilterButtonViewInfo = class(tcxgridcolumnheaderfilterbuttonviewinfo) protected function GetAlwaysVisible: Boolean; override; TSdnColumnHeaderViewInfo = class( TcxGridColumnHeaderViewInfo) protected procedure GetAreaViewInfoClasses(AProc: TcxGridClassEnumeratorProc); override; Conclusie Het is zo een lang verhaal geworden. Maar het levert uiteindelijk een grid op die onder alle omstandigheden overeind blijft. Daaruit blijkt dat, wat je er ook aan wilt veranderen, alles uiteindelijk mogelijk is. Al die Win32-apps, waar de gebruikers uiteindelijk nog jaren mee te maken gaan krijgen, kunnen hiermee een zo groot mogelijk gebruiksgemak bieden. En snelheid. Gemakshalve heb ik het onderdeel groeperen maar even buiten beschouwing gelaten. Net zoals het vertalen van teksten die je met gebruik van deze grid tegenkomt. Gelukkig bleek onderweg dat dit erg makkelijk te doen was. En neem maar van mij aan dat, als je toevallig een data-dictionary gebruikt, er een wereld van mogelijk heden voor je open gaat Marcel van Kalken Marcel van Kalken is een Delphiontwikkelaar van het eerste uur. Sinds het uitkomen van Delphi 1 in 1995 houdt hij zich voor een bont gezelschap van opdrachtgevers bezig met het ontwikkelen en onderhouden van Delphi/Win32 applicaties. Voor 1995 was hij al een kleine 10 jaar met pc s actief, met als belangrijkste gereedschappen Clipper, VB, en Visual Objects. Behalve Delphiadept is hij ook getrouwd, vader van 2 dochters, en liefhebber van sport (hockey en windsurfen) en fotografie. TSdnHeaderViewInfo = class(tcxgridheaderviewinfo) function GetItemClass: TcxGridColumnHeaderViewInfoClass; override; function TSdnColumnHeaderFilterButtonViewInfo. GetAlwaysVisible: Boolean; begin Result := inherited GetAlwaysVisible or (GridView.DataController.Filter.FindItemByItemLink( Column) <> nil); procedure TSdnColumnHeaderViewInfo. GetAreaViewInfoClasses( AProc: TcxGridClassEnumeratorProc); begin if CanHorzSize then AProc( TcxGridColumnHeaderHorzSizingEdgeViewInfo); if CanFilter then AProc( TSdnColumnHeaderFilterButtonViewInfo); if CanSort then AProc( TcxGridColumnHeaderSortingMarkViewInfo); if HasGlyph then AProc( TcxGridColumnHeaderGlyphViewInfo); function TSdnHeaderViewInfo.GetItemClass: TcxGridColumnHeaderViewInfoClass; begin Result := TSdnColumnHeaderViewInfo; Visual Basic TIP: Lambda functies kunnen delegates vervangen Op punten waar vroeger een delegate gebruikt moest worden kan in Visual Basic 9 vaak ook een lambda expressie gebruikt worden. Bijvoorbeeld: lblx.invoke(function() SetProgressLabel2(percentage)) Zo veel makkelijker dan het gebruik van een delegate en we hebben meteen controle op het gebruik door de compiler Visual Objects TIP: SetFilter() en query optimization De DBFCDX RDD beschikt over een query optimizer voor Set- Filter. Belangrijk is te weten dat dit alleen werkt als de filterexpressie (ook) als string wordt doorgegeven. Als de expressie veldnamen bevat, zal de optimizer gebruik maken van indexen welke dezelfde veldnaam bevatten. De maximale lengte van de filter-expressie string is voor VO 254 tekens. Voor Vulcan is dit verruimd. magazine voor software development 15

16 Advertentie Sira Holding b.v.

17 .NET VISUAL BASIC Stephan Smetsers Softwaredocumentatie met Sandcastle Waarom verschijnt er altijd een ongemakkelijke glimlach op het gezicht van een ontwikkelaar als er gevraagd wordt of zijn software gedocumenteerd is? Hoewel deze vraag niet wordt beantwoord in dit artikel, zal er worden uitgelegd hoe het op eenvoudige wijze mogelijk is om (technische) documentatie van software automatisch te laten genereren. Fig. 1: IntelliSense C# IntelliSense De ontwikkelomgeving Visual Studio van Microsoft biedt een ontwikkelaar veel hulpmiddelen die gebruikt kunnen worden om gemakkelijk software te kunnen schrijven. Een van deze hulpmiddelen is de zogenaamde IntelliSense. Reeds tijdens het intypen van de code analyseert de compiler van Visual Studio de software en geeft op basis daarvan hints en tips aan de ontwikkelaar. Deze hints en tips beperken zich in eerste instantie tot het geven van technische informatie XML-comments als input voor generatie van technische documentatie over de werking van bepaalde statements en hoe programmafuncties aangeroepen dienen te worden. Het geven van begrijpbare functionele uitleg ontbreekt hier natuurlijk. Gelukkig is het wel mogelijk om handmatig deze uitleg toe te voegen aan de IntelliSense van Visual Studio door middel van het definieren van XML-comments. Deze worden vaak als triple-slash-comments genoemd. De naamgeving triple-slash-comments is ontstaan vanwege het feit, dat een dubbele slash gebruikt wordt om commentaar in een C, C++ of C# listing op te nemen. Specifiek commentaar voor IntelliSense wordt gedefinieerd door een drievoudige slash. Bij het gebruik van Visual Basic als programmeertaal worden geen slashes gebruikt maar het apostrofteken. Daar waar in C# een drievoudige slash wordt gebruikt, wordt in Visual Basic een drievoudige apostrof gebruikt. In de volgende listings is een voorbeeld weergegeven voor zowel C# als Visual Basic, dat laat zien hoe de IntelliSense van Visual Studio het commentaar van de functie GetFilename weergeeft. Fig. 2: IntelliSense Visual Basic Veel ontwikkelde software wordt als een library gedistribueerd (classlibrary). Andere softwareontwikkelaars kunnen naar deze libraries referenties leggen om daaruit onderdelen te gebruiken. Natuurlijk is het wenselijk dat de IntelliSense, die is uitgebreid met de triple-slashcomments, ook voor deze ontwikkelaars beschikbaar komt. Omdat triple-slash-comments geen onderdeel zijn van de gecompileerde programmacode, zou je verwachten dat ook de listing meegeleverd moet worden. Gelukkig is dit niet het geval en biedt Visual Studio de mogelijkheid om uitsluitend alle triple-slash-comments in een speciaal bestand op te slaan. De gedistribueerde software bestaat dus uit twee onderdelen: de gecompileerde programmacode (DLLbestand) en de triple-slash-comments ten behoeve van de IntelliSense (XML-bestand). In de volgende afbeelding is zichtbaar waar in het properties-scherm geconfigureerd wordt dat Visual Studio een dergelijk XML-bestand dient te genereren (deze optie staat standaard uit). magazine voor software development 17

18 .NET VISUAL BASIC Sandcastle is niet het eerste product dat op basis van XML-comments in staat is om documentatie te genereren van de programmacode. De meeste ontwikkelaars hebben vast wel eens gehoord van NDoc. Dit opensource project was een van de eerste die volledig geautomatiseerd een helpbestand kon genereren in diverse bestandsformaten. Helaas is dit project stopgezet door de auteur van NDoc omdat hij niet of nauwelijks hulp kreeg vanuit de community om het product verder te ontwikkelen en geschikt te maken voor de nieuwere versies van.net. Het antwoord van Microsoft kon daarom niet uitblijven en zo kwam het project van de grond, dat nu de codenaam Sandcastle draagt. Fig. 3: Propertiesscherm Sandcastle Naast het IntelliSense mechanisme dat volledig is geintegreerd in de Visual Studio ontwikkelomgeving, zijn er nog andere hulpmiddelen die gebruik maken van de triple-slash-comments. Een van deze hulpmiddelen is een door Microsoft ontwikkeld product dat voorlopig nog de codenaam Sandcastle draagt. Sandcastle is een product dat op basis van de door Visual Studio geleverde XML-bestanden technische documentatie kan genereren van de ontwikkelde programmacode. Deze gegenereerde documentatie bevat naast alle teksten die via triple-slash-comments door een ontwikkelaar zijn ingevoerd, ook alle teksten die door ontwikkelaars van Microsoft zijn ingevoerd. Dit laatste geldt natuurlijk alleen voor gemeenschappelijke functies die zowel in de eigen ontwikkelde software als ook in het.net Framework aanwezig zijn. Daarnaast bevat de gegenereerde documentatie ook verwijzingen naar de MSDN-website van Microsoft waar de volledige documentatie van het.net Framework te vinden is. In de volgende afbeelding is zichtbaar hoe de gegenereerde software documentatie door Sandcastle er uitziet. De look-and-feel van de documentatie vertoont veel gelijkenis met die van de MSDN-website van Microsoft. Op zich is dit niet raar aangezien insiders bij Microsoft bevestigd hebben dat ook Microsoft gebruik maakt van Sandcastle. Werking van Sandcastle De werking van Sandcastle bestaat uit een aantal aaneen geschakelde verwerkingsstappen. Als eerste wordt via Visual Studio de programmacode gecompileerd. Dit resulteert in twee soorten bestanden namelijk de gecompileerde programmacode (DLL-bestand) en de XML-comments (XML-bestand). Vervolgens zal het DLL-bestand door Sandcastle worden geanalyseerd. Dit is te vergelijken met de analyse die de compiler van Visual Studio uitvoert ten behoeve van de Intelli- Sense. De uitvoer van deze analyse levert een aantal XML-bestanden op. Deze bestanden worden via een aantal XSLT-transformaties samengevoegd met de door Visual Studio gegenereerde XML-comments-bestanden en omgevormd tot leesbare HTML-bestanden. Deze HTML-bestanden worden uiteindelijk via een HTML-helpbuilder gecompileerd tot een HLP- en/of CHM-bestand. In de volgende afbeelding zijn de verwerkingsstappen van Sandcastle weergegeven. Fig. 5: Sandcastle documentatieproces Sandcastle beschikt niet over een (gebruiksvriendelijke) user interface. De reden hiervoor is voor buitenstaanders nog een beetje speculeren, maar dit heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met het feit Microsoft het gebruik van Sandcastle ziet als onderdeel van een geautomatiseerd build-proces (wat vaak tijdens een nachtelijke run plaatsvindt). Gelukkig zijn er door een aantal leden van de Microsoft community diverse tools gemaakt die voorzien zijn van een user interface en die Sandcastle onder water configureren en aansturen. Deze maken het gebruik van Sandcastle, dat vooralsnog beschikt over een commandline interface, eenvoudiger. Deze tools worden door Microsoft ook aanbevolen om te gebruiken. Fig. 4: Gegenereerde documentatie door Sandcastle Conclusie Steeds meer bedrijven erkennen dat het beschikken over goede documentatie een essentieel onderdeel is van het proces dat softwareontwikkeling heet. Omdat er steeds hogere eisen gesteld worden aan de kwaliteit van dergelijke documenten, neemt ook de tijd die nodig is om documentatie schrijven toe. Het gebruik van adequate tooling om dit proces te versnellen is dan ook een onmisbaar onderdeel. Met behulp van Microsoft s Sandcastle kan op eenvoudige en snelle wijze een overzichtelijke technische documentatie worden gegenereerd van de ontwikkelde software. Het is vanzelfsprekend dat het uitsluitend beschikken over technische documentatie niet 18 MAGAZINE

19 .NET VISUAL BASIC voldoende is en er moet onderkend worden dat de aanwezigheid van functionele documentatie minstens zo belangrijk is. Microsoft s Sandcastle mag gezien worden als een goede aanvulling op de hulpmiddelen die bijdragen aan het schrijven van documentatie van software. Meer informatie over Sandcastle, de syntaxis van XML-comments en de beschikbare user interfaces voor Sandcastle kan gevonden worden op de volgende websites: Stephan Smetsers Stephan heeft een eigen bedrijf gehad dat technische software ontwikkelde voor de architectenbranche ten behoeve van geautomatiseerde NEN-normbereke ningen voor de optimalisatie en ondersteuning van het bouwvoorbereidingsproces. Sinds februari 2005 is Stephan parttime in dienst bij Atos Origin als senior.net ontwikkelaar. Naast deze werkzaamheden ontwikkelt hij zelfstandig software, met name generieke frameworks en componenten, die veelal bij eigen projecten worden ingezet. Advertentie Aladdin.NET TIP: Verbergt IntelliSense je code? Verbergt de IntelliSense popup een deel van de code die je wilt kunnen zien?. Druk dan op de Control-toets! Door op de Control-toets te drukken wordt het IntelliSense-venster transparant en is de code die erachter staat te lezen..net TIP: Project Mole Met Visual Studio Debug Visualizers kan het leven van een ontwikkelaar een stuk makkelijker worden. Maar om ze zelf te maken kost weer tijd en dat is iets waar we toch al te weinig van hebben. Gelukkig is Karl Shifflett met een paar vrienden druk bezig geweest en hebben zij Mole ontwikkeld, de Debug Visualizer voor bijna alles. Zie macros/moleforvisualstudioedit.aspx voor meer info.

20 Advertentie Logica

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK IN DIT NUMMER O.A.: Favorite Gems of Visual Basic 2008 < Using DotNetNuke to Build Groupware Applications < Vormgeven aan Virtueel Samenwerken < Tag Clouds: Usability

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Java Frameworks. Enterprise Integration. Java EE in de cloud bij... Een gegeven paard of paard van Troje? met Camel en ActiveMQ. Microsoft?!

Java Frameworks. Enterprise Integration. Java EE in de cloud bij... Een gegeven paard of paard van Troje? met Camel en ActiveMQ. Microsoft?! DUKE. Java Frameworks Een gegeven paard of paard van Troje? Enterprise Integration met Camel en ActiveMQ Java EE in de cloud bij... Microsoft?! DUKE? Voor je ligt de eenmalige uitgave van DUKE, een magazine

Nadere informatie

Is XNA geschikt voor serious games?

Is XNA geschikt voor serious games? TM Is XNA geschikt voor serious games? Academiejaar 2007-2008 Eindwerk voorgedragen door Jens Wouters tot het behalen van het diploma Bachelor in de Grafische en Digitale Media, afstudeerrichting Multimediaproductie.

Nadere informatie

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar:

www.weloveit.nl Open World? zie achterzijde Oracle Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars Ga jij mee naar: Oplage 15.000 3e jaargang nummer 2 2008 Abonneer nu gratis www.weloveit.nl/abonneren Magazine voor en door Oracle & Java gebruikers en ontwikkelaars POWERED BY 5HART www.weloveit.nl Ga jij mee naar: Oracle

Nadere informatie

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent owered by TCPDF (www.tcpdf.org) Academiejaar 2012 2013 Geassocieerde faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen Valentin Vaerwyckweg 1 9000 Gent Ontwikkeling van een Remote Controlled Alert & Task Agent

Nadere informatie

Je eigen succesvolle weblog maken!

Je eigen succesvolle weblog maken! Je eigen succesvolle weblog maken! Bjorn Simmering Ik had al wat langer plannen om een eboek te schrijven, maar ik stelde dit steeds uit of ik maakte er geen tijd voor vrij. Nadat ik een serie artikelen

Nadere informatie

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen

RIVM rapport 773401005/2003. Reference Guide Microsoft.NET. M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen RIVM rapport 773401005/2003 Reference Guide Microsoft.NET M van der Zee, G Verspaij, S Rosbergen Intern rapport Dit onderzoek werd verricht in opdracht en ten laste van LAE-RIS, in het kader van project

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK

MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK 19 & 20 OKTOBER A.S. SDN CONFERENCE Papendal, Arnhem SCHRIJF NU IN! IN DIT NUMMER O.A.: Azure.Net Services < HierarchyID in SQL Server 2008 < Introduction to Language

Nadere informatie

Bachelor eindproject

Bachelor eindproject Technische Universiteit Delft Bachelor eindproject Faculteit: Electrotechniek, Wiskunde en Informatica Sectie: Web Information Systems DENC Docs Studenten: Martijn Berger (1123076) Michael Croes (1265180)

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Van installatie tot je eerste sale!

Van installatie tot je eerste sale! MagentoBasics Van installatie tot je eerste sale Voorwoord Beste lezer, Allereerst wil ik je bedanken voor het downloaden van deze handleiding. Ik hoop dat jij net zo enthousiast bent als ik was en nog

Nadere informatie

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++

Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ Woef, woef! Harry Broeders De Haagse Hogeschool Opleiding Elektrotechniek 27 april 2015 J.Z.M.Broeders@hhs.nl Objectgeoriënteerd Programmeren in C++ van Harry Broeders

Nadere informatie

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401)

Knowledge Network. Technische Universiteit Delft Tam Tam. Eindverslag Bachelorproject. Joost-Wim Boekesteijn (1174355) Benjamin W. Broersma (1174401) Technische Universiteit Delft Tam Tam Knowledge Network Eindverslag Bachelorproject Joost-Wim Boekesteijn (74355) Benjamin W. Broersma (7440) Bachelorproject (IN3700) Technische Informatica Faculteit Elektrotechniek,

Nadere informatie

Inhoud. 1 Een beetje theorie vooraf 1. 2 Het eerste programma 23

Inhoud. 1 Een beetje theorie vooraf 1. 2 Het eerste programma 23 Inhoud 1 Een beetje theorie vooraf 1 Wat is een programma? 2 Hoe maakt u een programma? 3 IL-code en JIT-compiler 5 Voordelen combinatie compiler en interpreter 6 Het.NET Framework 9.NET en Java 9.NET,

Nadere informatie

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet?

HTML5 DEEL 1 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA N. WITTEBROODT. In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web. 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? HTML5 STRUCTUUR VAN DE WEBPAGINA DEEL 1 In dit deel: 1.1 De wereld van het World Wide Web 1.2 Wat is HTML en wat is het niet? 1.3 Browsers 1.4 Grondbeginselen van HTML 1.5 De 1ste webpagina 1.6 Paginastructuur

Nadere informatie

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.:

MAGAZINE. www.sdn.nl IN DIT NUMMER O.A.: MAGAZINE SOFTWARE DEVELOPMENT NETWORK ISSN: 2211-6486 IN DIT NUMMER O.A.: Remote debugging naar een Azure VM < Decrease dataflows between systems with CDC < SQL Server In-Memory OLTP < SCRUM is meer dan

Nadere informatie

Je oude computer veilig wegdoen

Je oude computer veilig wegdoen Inhoudsopgave - Voorwoord - Je oude computer veilig wegdoen - VBA voor Doe het Zelvers deel 4 - Je hebt wachtwoorden en wachtwoorden... - Kanaal van de Maand - Werken met Xubuntu - Helpmij.nl prijsvraag

Nadere informatie

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER

DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER DEPARTEMENT BEDRIJFSINFORMATIE BINF OPLEIDING TOEGEPASTE INFORMATICA Schoonmeersstraat 52 9000 GENT ACADEMIEJAAR 2008-2009 STAGEDOSSIER ONDERWERP: DEX - DataExplorer STUDENTEN: Stijn Courtheyn, Bart Wulteputte

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

VISIE Najaar 2009 Jaargang 14 Nummer 2 h 7,50

VISIE Najaar 2009 Jaargang 14 Nummer 2 h 7,50 VISIE Najaar 2009 Jaargang 14 Nummer 2 h 7,50 Oracle Gebruikersclub Holland 2 4 5 9 1 7 3 Performance instrumentatie Meten is weten OGh organiseert DBA-dag Business innovatie met Oracle technologie in

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

Silverlight gaat mooie toekomst tegemoet

Silverlight gaat mooie toekomst tegemoet web Silverlight gaat mooie toekomst tegemoet VEEL FUNCTIONALITEIT TOEGEVOEGD IN SILVERLIGHT 4 Michiel Post Nog maar een jaar geleden kwam Silverlight 3 uit en inmiddels staat Silverlight 4 alweer voor

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe

Game development met Unity3d. Mike Hergaarden Jos Hoebe Game development met Unity3d Mike Hergaarden Jos Hoebe Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Wat is Unity3D?...3 Onze invalshoek...4 Unity3D...6 Graphics...7 Community en Documentation...9 Deployment

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik!

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik! Voorwoord Voor u ligt mijn inmiddels vierde boek over PHP: het Handboek PHP 5.3. Bijna tien jaar geleden begon ik te schrijven over PHP. Intussen is er veel veranderd in het PHP-landschap. Alles is voornamelijk

Nadere informatie

Onderzoek native XML databases

Onderzoek native XML databases Onderzoek native XML databases Vincent Fleur Dennis Heij Voorwoord Dit onderzoeksrapport is geschreven door Dennis Heij en Vincent Fleur. Beide zijn laatstejaars student van de opleiding kort Bedrijfskundige

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie