Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann MEDIAMONKS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann MEDIAMONKS

2

3 BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen van een prototype. Het laat een serie van afbeeldingen of schetsen zien die zo een sequentie vormen. Scenario: Verhalen die gebruikt kunnen worden om vorm te geven aan een storyboard, foto of video. Prototype: Een prototype laat de werking van een product zien met de nog niet uiteindelijke functionele vormen. Asset: Onderdeel van een project. Minimalism: Vorm van User Interface, het zo minimalistisch weergeven om de gebruiker het juiste inzicht in het product te geven. Long Pages: Vorm van User Interface. Bij een grote hoeveelheid content kan dit worden gebruikt om content beter te kunnen opdelen. Laser Focus: Vorm van User Interface. Een searchfield trekt meteen de aandacht van de gebruiker, waardoor de functie van de website in één opslag duidelijk wordt. Slate: Wordt vaak als verduidelijking gebruikt om aan te geven waar een project over gaat. Hierin staat het versie nr, de klant, de duur etc.

4 4 1 SAMENVATTING Tijdens het onderzoek wordt er dieper ingegaan op bepaalde ontwerpkeuzes, voornamelijk wordt er gekeken op welke manier het ontwerp van een archiefsysteem het best tot stand kan komen. Het onderzoek is verdeeld in 1 hoofdvraag en een 5-tal deelvragen. Onderstaand de hoofd en deelvragen: Welke ontwerpmethode is geschikt om het huidige archiefsysteem van MediaMonks te verbeteren? Deelvragen: 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? 2. Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? 5. Hoe wordt er op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis? Hierbij is er gekeken naar literatuur, interviews en de behoeftes van de klant. Voor het onderzoek is het belangrijk om een breed aspect te analyseren om vervolgens gerichte keuzes te kunnen maken. Media- Monks is het grootste digitale productie bedrijf van de wereld. Door de grote hoeveelheid aan projecten kan er soms een rotzooi qua mappenstructuur ontstaan. De vraag van MediaMonks was om een systeem te ontwerpen die het overzichtelijk houdt om onderdelen van oude projecten te hergebruiken. Tijdens dit onderzoek zijn onderstaande punten naar voren gekomen: Ontwerpmethodieken Hierin worden de ontwerpmethodieken uitgelegd en wordt er een conclusie getrokken uit het geanalyseerde materiaal. De ontwerpmethodieken die het beste bij dit project passen zullen worden gebruikt in het uiteindelijke ontwerp. De ontwerpmethoden die het beste bij dit project pastte zijn het gebruik van persona s, contextual interviews, storyboards, scenario s en prototypes. Gebruikersgroepen Tevens zal er worden gekeken naar de gebruikers van de uiteindelijke applicatie die gerealiseerd gaat worden. Hierbij zijn interviews en meetings met voornamelijk het animatieteam een hoofdonderdeel. Er zal gebruik worden gemaakt van persona s, enquêtes en interviews. Literatuur Aan de hand van verschillende literatuur worden er keuzes gemaakt op het gebied van ontwerp. Er wordt gekeken welke methode en technieken het beste werkzaam zijn tijdens dit project. Voornamelijk het gebruik van het boek This is Service Design Thinking heeft veel bijdrage geleverd aan de beantwoording van enkele deelvragen. Interactie In dit onderzoek is te lezen op welke manier de applicatie het beste ontworpen kan worden op het gebied van gebruiksgemak. Interactie met de gebruiker, oftewel User Interface is een belangrijk onderdeel voor het product. Hiervan zullen voornamelijk de volgende varianten worden gebruikt in het product: Minimalism, Long pages en Laser Focus. Prototyping Tevens zal er gekeken worden naar de haalbaarheid van dit project en welke keuzes daarbij het beste zijn om het uiteindelijke ontwerp te realiseren. Wat past hier het beste bij. Uiteindelijk is er gekozen voor het maken van een video-prototype met de bijbehorende techniek computer animation. In de vorm van een animatie zal het product zijn functies aantonen.

5 5 2 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING P.4 2. InhouDSOPGAVE P.5 3. INLEIDING P.6 4. OpdrachT P.7 5. DOELSTELLING P.7 6. OpdrachTGEVER P Merkwaarden & KernwAARDEN P.8 7. AANLEIDING P HoofDVRAAG P DEELVRAGEN P.8 8. OnderzoeksconcluSIES P.9 9. AANBEVELINGEN P creative P Client ServicES P ANIMATION P ProducTION P TechnicAL P film P OnderzoekstechNIEKEN P Theoretisch KADER P DiscuSSIE P BIJLAGES P Bijlage 1 P Bijlage 2 P Bijlage 3 P Bijlage 4 P Bijlage 5 P LiteratuuRLIJST P.49

6 6 3 INLEIDING Het onderzoeksrapport geeft een volledige weergave van de onderzochte, geanalyseerde materialen die zullen leiden tot het uiteindelijke product. Het onderzoek zal beschrijven welke technieken er gebruikt zijn om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Voor het maken van dit onderzoeksrapport is er gebruik gemaakt van literatuur, interviews en meetings. Eerst zullen de vragen beantwoord worden met de daarbij behorende conclusies en resultaten. In de bijlage zal er verder worden ingegaan op het onderzochte materiaal. Hierdoor blijft het document overzichtelijk en kan er altijd meer informatie teruggevonden worden in de bijlages. Bronvermelding: In dit document wordt verwezen naar bronnen. Deze bronnen zijn naar APA normen geformuleerd en werken als volgt. In de literatuurlijst staat een volledige weergave van alle bronnen die in APA opgesteld zijn. In het rapport zal verwezen worden naar het nummer in de literatuurlijst waar de bron voor gebruikt is. Onder aan een onderdeel (kopje) staat een verwijzing naar de bron die gebruikt is voor het desbetreffende onderdeel. Dit is de structuur die gebruikt zal worden in alle documenten die opgeleverd zijn.

7 7 4 OPDRACHT De opdracht van het product is om een systeem te bedenken (ontwerpen) dat het makkelijker maakt om assets (onderdelen) van oude projecten terug te vinden en te hergebruiken. Het bedrijf MediaMonks heeft onderstaand letterlijk als opdracht mee gegeven: MediaMonks is een groot bedrijf. Zij hebben veel projecten gemaakt. Als er projecten voltooid zijn worden deze opgeslagen op de server. Vaak worden er onderdelen (assets) en dergelijke gebruikt uit oudere projecten. Echter is het overzicht van deze projecten vaak zoek. Het duurt meestal te lang of soms worden deze onderdelen helemaal niet gevonden. Hierdoor moet een systeem bedacht bedacht worden die het makkelijk maakt om deze onderdelen uit het archief terug te vinden. 5 DOELSTELLING Het bedrijf wil in de toekomst het systeem gebruiken om hun gearchiveerde projecten beter te beheren. Het komt vaak voor dat bepaalde onderdelen niet teruggevonden kunnen worden. Hier moet een oplossing voor komen. Een aantal doelstellingen zijn: 1. Het product moet aansluiten op de eisen van MediaMonks 2. Het systeem moet voornamelijk gemaakt worden voor het animatieteam, maar zal tevens door het hele bedrijf gebruikt kunnen worden. 3. Het systeem moet duidelijk en overzichtelijk zijn en makkelijk te gebruiken. Wat dat betreft is het vrij straightforward en wordt de opdrachtnemer over het algemeen vrij gelaten in bepaalde keuzes. 6 OPDRACHTGEVER MediaMonks is de groote digitale creative proudctie maatschappij. Ze zijn gespecialiseerd in het werken voor en met reclame bureaus. MediaMonks heeft een aantal bedrijven over de hele wereld waaronder Amsterdam, London, New York en Singapore. Bij MediaMonks (opgericht 2001) werken meer dan 200 mensen. Deze hebben gevarieerde kwaliteiten van eigenlijk alles wat een digitale campagne nodig heeft. Het werk wordt herkend door awards en festivals waaronden BIMA, Cannes Lion, Eurobest, The Lovies, Webbys en vele anderen.

8 6.1 Merkwaarden & Kernwaarden: 8 7 AANLEIDING Archiefsystemen worden in allerlei vormen in de maatschappij gebruikt. Denk hierbij aan papieren, formulieren, teksten, foto s, tekeningen en multimedia. In de praktijk wordt inmiddels alles omgezet naar een digitaal archief. Alle teksten, formulieren, foto s etc. worden digitaal opgeslagen. Dit is een behoorlijke klus. Om dit te verwezenlijken is er een duidelijke structuur en hiërarchie zodat de archieven teruggevonden kunnen worden. MediaMonks is een digitaal bedrijf. Dat houdt in dat een groot gedeelte van hun archieven al digitaal opgeslagen is. Voor hen is het belangrijk dat er wordt gekeken naar een duidelijke structuur aangezien er vele assets en projecten tegelijk uitgevoerd worden. Om in de toekomst sneller te kunnen werken, wil MediaMonks deze assets op een makkelijke manier terug kunnen vinden op de server. MediaMonks maakt gebruik van een server. Iedereen die werkzaam is bij MediaMonks kan hier gebruik van maken en hun bestanden erop schrijven. Deze problematiek is in overleg met stagebegeleider Pierre Nelwan besproken. In het sollicitatie gesprek is er besproken wat de mogelijkheden waren op het gebied van afstuderen. 7.1 Hoofdvraag Welke ontwerpmethode is geschikt om het huidige archiefsysteem van MediaMonks te verbeteren? 7.2 Deelvragen 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? 2. Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? 5. Hoe wordt er op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis?

9 9 8 ONDERZOEK CONCLUSIES Tijdens dit onderzoek zijn er een aantal conclusies naar boven gekomen. Als er meer informatie wordt gevraagd zal dit terug te vinden zijn in de bijlages. Het onderzoek probeert door middel van deelvragen, de hoofdvragen te beantwoorden. De hoofdvraag luidt als volgt: Welke ontwerpmethode is geschikt om het huidige archiefsysteem van MediaMonks te verbeteren? Voorgaand aan dit onderzoek is vastgesteld wat voor een onderzoek zou plaatsvinden. Dit zou zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek kunnen zijn. Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Onderstaand zullen de deelvragen behandeld worden met bijbehoren conclusie en aanbevelingen. 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? Conclusie Tijdens dit onderzoek zijn op dit gebied voornamelijk een aantal onderdelen naar voren gekomen. De ontwerpmethoden zijn opgedeeld in 3 hoofdonderdelen. In de exploration fase zijn persona's en interviews gebruikt. In de creation fase zijn storyboards en scenario s aangewezen als beste ontwerpmethoden en in de reflection fase zijn voornamelijk prototypes in de vorm van foto's en video's als beste gebleken voor dit project. Aanbevelingen Om bovenstaande reden kan er gezegd worden dat het beste gebruik gemaakt kan worden van onderstaande technieken: 1. Persona's en Interviews 2. Storyboards en Scenario's 3. Prototypein de vorm van afbeeldingen, Prototype in de vorm van video (showcase) zie: Bijlage 11.1 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking 2. Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? Conclusie Voordat het onderzoek begon was de gebruikers groep al duidelijk, namelijk de medewerkers van Media- Monks met als hoofdgroep de animatie afdeling. Echter is er gebleken uit het onderzoek wat de eisen zijn van deze gebruikersgroep. Hierdoor werd voornamelijk duidelijk wat de gebruikersgroep verwacht van het product. De verwachtingen van de gebruikers kwamen over het algemeen overeen met wat er in eerste instantie gedacht werd.

10 Aanbevelingen Feeling van de asset kunnen bepalen 2. Content kunnen zien voordat het project geopend moet worden 3. Bijbehorende informatie checken 4. Veelgebruikte assets makkelijkst te vinden 5. Systeem apart van huidige server 6. Searchfield, images en tags 7. Store assets and find assets 8. Structuur 9. Openbaar gebruik 10. Inzicht in documenten 11. Broncode in kunnen lezen 12. Waarvoor kan het product gebruikt worden (mobile of desktop) 13. Overzichtelijk zie: Bijlage 11.2 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #17 Gebruikersgroepen, Wikibooks, 12 januari 2010, literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? Conclusie Het gebruik van video als ondersteuning van het prototype heeft vele voordelen. De klant hoeft namelijk niet alleen te kijken naar het design, maar kan tevens de functies in werking zien in de vorm van een video. Om deze reden zal voor dit project gekozen worden voor een computer animation. Hierbij wordt het product geshowcased in de vorm van een video. Tevens moet er gekeken worden naar de technische haalbaarheid van het product. Een video geeft een veel realistischer beeld dan het maken van een tastbaar prototype. Tegenwoordig wordt video in de marketing veel meer ingezet dan vroeger vanwege de voordelen die het heeft. Voor agencys en reclamebureaus is het tevens kosten en tijd besparend. Aanbevelingen 1. Computer Animation 2. Video prototyping zie: Bijlage 11.3 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #7 Veldwijk, J. (2014, 21 juli). Waarom Online Video Marketing belangrijk is.

11 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? 11 Conclusie In het onderzoek is er gekeken naar de concurrenten, user interface en responsive design en in hoeverre deze onderdelen betrekking hadden op het uiteindelijke product. Bij de concurrenten analyse werd voornamelijk gelet op de vormgeving en waar erop gelet moet worden bij het eigen ontwerp. Bij de user interface is er gekeken welke interface het beste bij het project past. Deze zijn long pages, minimalism en laser focus. Aanbevelingen Voornamelijk op het gebied van user interface kan er een duidelijke aanbeveling worden gemaakt. Onderstaand een lijst met de technieken die het best gebruikt kunnen worden op het gebied van User Interface: 1. Minimalism 2. Long Pages 3. Laser Focus zie: Bijlage 11.4 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: Vukovic, Peter (2014, 14 augustus). 99 designs 5. Hoe wordt er op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis? Conclusie Hierbij is gekeken naar de gebreken van het huidige systeem. Door middel van een meeting werden deze naar boven gebracht. Voornamelijk wordt erop gestuurd dat iedereen in het bedrijf en met name de animatie afdeling op de aangegeven structuur zal letten. Dit om in de toekomst fouten te voorkomen. Tevens zijn er onderdelen naar voren gekomen die bruikbaar zijn bij het eindproduct. Denk hierbij aan op welke manier een bepaalde asset gevonden kan worden. Aanbevelingen Uit het onderzoek zijn de onderstaande onderdelen naar voren gekomen en kunnen worden aanbovolen bij het maken van het product. 1. Nieuwe Folderstructuur 2. Filenaming 3. Duidelijk aangegeven outputs die iedereen kan gebruiken 4. Slate zie: Bijlage 11.5 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: # 18 Nelwan, P (2014) Project Organisation

12 12 9 AANBEVELINGEN Doordat het onderzoek een duidelijke probleemschets heeft weergegven, zijn er tevens duidelijke oplossingen naar voren gekomen. De deelvragen beantwoorden de hoofdvraag, echter is het niet mogelijk om de hoofdvraag te beantwoorden, er kunnen wel onderbouwde aanbevelingen worden gemaakt. Dit onderzoek zal in het teken staan van de gebruikers van het product, zij zullen uiteindelijk het product moeten gebruiken. MediaMonks beschikt over een aantal afdelingen die onderstaand beschreven worden: 9.1 Creative: Op de afdeling creative zou het handig gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan kleine onderdelen voor UI-interfaces die meermaals gebruikt kuinnen worden. Webdesigns en codes die alleen een aanpassing hoeven. Met name als er voor eenzelfde klant gewerkt wordt, kan er veel gezocht worden op assets die in het verleden gebruikt zijn. Voor deze afdeling zou het dus als praktisch gezien kunnen worden. Tevens kan deze afdeling steun bieden aan andere afdelingen doordat designs en ontwerpen bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden bij animatie of film. 9.2 Client Services: Deze afdeling zal er weinig tot niet mee te maken hebben. Als het al voorkomt zal het gebruikt kunnen worden in de vorm van templates voor documenten, die over het algemeen snel te vinden zijn en al een aparte wiki pagina voor is gemaakt. 9.3 Animation: Dit is de hoofdafdeling die gebruik zal maken van dit systeem. Op de animatie afdeling is het zeer bruikbaar om oude onderdelen van projecten te gebruiken aangezien in animaties vaak dezelfde assets gemaakt worden. Tevens is het makkelijker om onderdelen aan te passen waardoor er onderdelen wel gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan stock footage, pre comped footage, sparks, splashes, kleine animaties, checkpoints etc. Om deze reden is deze afdeling de hoofdfocus van het product en zal er voornamelijk met deze afdeling rekening worden gehouden. 9.4 Production: Voor production is het niet echt interessant aangezien zij niet echt iets te delen hebben. Voor hen is het voornamelijk belangrijk dat ze een overzicht hebben van wat er op de server beschikbaar is. 9.5 Technical: Voornamelijk verzorgen ze de back end van bepaalde zaken. Dit is per project verschillend en ze zullen om deze reden niet veel gebruik maken van een dergelijk systeem. Ze voeren constant updates uit en zorgen op die manier min of meer voor hun eigen structuur. 9.6 Film: Film zou er zeer zeker gebruik van kunnen maken. Film is zeer afhankelijk van de andere afdelingen, hierdoor is de communicatie binnen het bedrijf belangrijk. Voor hen is het uit praktische overwegingen voornamelijk interessant. Zij zullen niet veel input geven, maar wel veel eruit halen.

13 Tevens zijn methoden en technieken beschreven waarmee het ontwerp tot stand moet komen. Onderstaand een lijst met de belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek zijn gebleken Het product moet aansluiten op de huisstijl van MediaMonks 2. Het product zal voor langere tijd gebruikt kunnen worden 3. Eenvoudigheid en bruikbaarheid staan centraal 4. Feeling van de asset kunnen bepalen 5. Content kunnen zien voordat het project geopend moet worden 6. Bijbehorende informatie checken 7. Veelgebruikte assets makkelijkst te vinden 8. Systeem apart van huidige server 9. Searchfield, images en tags 10. Broncode in kunnen lezen 11. Bijbehorende informatie 9.7 ONDERZOEKSTECHNIEKEN Zoals voorgaand benoemd, worden er een aantal technieken gebruikt om tot een kwalitatief onderzoek te komen. Onderstaand staan deze technieken uitgelegd. 1. Literatuur onderzoek Om de juiste informatie te vinden wordt er literatuur gebruikt. Een boek dat gebruikt zal worden is bijvoorbeeld This is Service in Design Thinking (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking). Tevens zal er gebruik gemaakt worden van scholar.google. Deze applicatie van google maakt gebruik van officiële artikelen die gebruikt mogen worden voor en door de wetenschap. Dit is handig, aangezien de bron meteen betrouwbaar is. 2. This is Service in Design Thinking & Universele ontwerpprincipes Door te kijken naar Service Design (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking) kan er stapsgewijs worden bekeken welke methoden en technieken passend zijn voor het project. Het beschrijft een iteratief proces. Tevens zal het boek Universele ontwerp principes (Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2009) Universele Ontwerpprincipes) ondersteunende informatie bieden over ontwerpprincipes die gebruikt zullen worden tijdens dit project. 3. Meetings Door te overleggen met teamgenoten van het bedrijf wordt er informatie vergaard over de inhoud van het product. Doordat er gesprekken plaatsvinden met mensen op de werkvloer (interviews) krijgt het product een vormgeving. 4. Interviews Door interviews en enquêtes af te nemen wordt het probleem duidelijker geschetst, hierdoor komen tevens verbeterpunten naar boven toe.

14 9.8 Theoretische kader 14 Het theoretische kader wordt opgesteld om een duidelijker beeld te geven aan het onderzoek. Hierin wordt weergegeven welke methode en technieken gebruikt gaan worden om je onderzoeksvragen te beantwoorden. 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? Door deze vraag te stellen, wordt er duidelijk wat er voor een ontwerpmethoden zijn. Hierbij kan worden uitgelegd welke methoden geschikt zijn en welke ondersteuning kunnen bieden aan het product. Relevantie Door te onderzoeken welke ontwerpmethoden het beste gebruikt kunnen worden om tot het uiteindelijke ontwerp te komen wordt er een richtlijn gegeven aan de realisatie van het product. Dit is de eerste afbakening van stappen tijdens het proces. Doel Een duidelijke methodiek die past bij het project om op deze manier de werkwijze te verbeteren. Techniek Er wordt gebruik gemaakt van literatuur. Hierbij staan de boeken Universele Ontwerpprincipes (literatuurlijst) en This is service in design thinking (literatuurlijst) centraal bij het beantwoorden van deze vraag. Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking literatuurlijst: #3 Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2009) Universele Ontwerpprincipes zie: Bijlage Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? Het is belangrijk om te weten wat voor een gebruikers het product zullen benutten. Door hiernaar te kijken kan er dieper worden ingegaan op bepaalde ontwerpkeuzes. Er kan namelijk gekeken worden naar wat de gebruiker prefereert. Relevantie Er moet voor welke gebruikersgroep de applicatie gemaakt wordt. Op deze manier wordt er een duidelijk beeld gevormd van de verwachtingen van het product. Doel Een duidelijk inzicht krijgen in de eisen van de gebruiker. Techniek Persona s, Interviews zie: Bijlage 11.2 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #17 Gebruikersgroepen, Wikibooks, 12 januari 2010, literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking

15 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? 15 Door te kijken naar de kosten en de beschikbare techniek wordt er duidelijk wat er verwacht kan worden van het product. Relevantie Als ondersteuning aan het eindproduct is er gekozen voor het maken van een video. Hierbij wordt duidelijk wat de functionaliteiten van het eindproduct zullen zijn. Doel Een duidelijk beeld vormen van de functionaliteiten van de applicatie. Techniek Computer-Animation en video-prototyping Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: zie: Bijlage 11.3, literatuurlijst: #6 Wiley & Sons, J (2012) youtube and video marketing, 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? Dit is een definiërende vraagstelling die belangrijk is om het uiteindelijke ontwerp vast te stellen. Er zal gekeken worden naar de bruikbaarheid van het systeem. Welke valkuilen er zijn en hoe het systeem het meest functioneel gebruikt kan worden. Relevantie Doordat er specifiek gekeken wordt naar het ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van het product, kan het product gerichter ontworpen worden op de eisen van het product. Doel Een beter beeld krijgen van het uiteindelijke ontwerp op het gebied van User Interface en design. Techniek Onderzoek naar artikelen, concurrentieanalyse en relevante literatuur. zie: Bijlage 11.4, literatuurlijst: # 9 De Jongh, A. (2014, 01 november). Dutch Cowboys 5. Hoe wordt op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis? Hierin wordt gekeken naar de valkuilen van het hudige systeem. Doordat er een analyse is gemaakt in de voorgaande vragen kan er een duidelijk beeld gevormd worden omtrend het nieuwe systeem. De verbeterpunten zullen hierin naar voren komen. Relevantie Doordat er een analyse wordt gemaakt van de gebreken van het huidige systeem komen er oplossingen naar boven. Doel Een duidelijk beeld schetsen van de problematiek en zoeken naar een oplossing voor deze problematiek aan de hand van voorgaand onderzoek. Techniek Meetings en interviews zie: Bijlage 11.5, literatuurlijst: # 18 Nelwan, P (2014) Project Organisation

16 16 10 DISCUSSIE In eerste instantie lijkt het ontwerpen van een archiefsysteem een vrij duidelijke opdracht. Er wordt een bepaald product verwacht en daarbij een korte briefing gegeven. Bij dit project is het voornamelijk belangrijk om het ontwerp van een dergelijk systeem te maken. Als eerste wordt er gekeken naar de problemen en hoe dat opgelost kan worden. Om deze reden zijn een aantal vragen opgesteld. De eerste stap in dit proces is het kijken welke techniek het beste past om dit project te realiseren. Uit onderzoek is gebleken dat door middel van een interviews, persona s, storyboards en moodboards het beste dit systeem gemaakt kan worden. Vervolgens is er gekeken wat de eisen van de gebruikersgroep is en waar het probleem ligt om vervolgens hier aan de hand van een eisenpakket te kiezen wat hier de beste oplossing voor is. Door te kijken waar de fouten liggen in het huidige systeem kan er een beter beeld gevormd worden waar de verbeterpunten liggen. Uiteindelijk kan het uiteindelijke ontwerp gerealiseerd door middel van onderzoek naar user interface en concurrentieanalyse. De voorspelling voordat het project begon was enigszins anders dan de verwachting in eerste instantie. Daarmee wordt bedoeld dat in eerste instantie gedacht werd dat er een systeem gebouwd moest worden dat met het huidige systeem moet overlopen. Echter is uit het onderzoek gebleken dat de beste manier om een archieftool te maken het beste is om een geheel afhankelijk systeem te maken. Dit heeft voornamelijk met structuur te maken. Waar het nu mis gaat heeft te maken met het feit dat alles na verloop van tijd naar tape wordt weggeschreven. Bij het archiefsysteem dat gerealiseerd meot worden is dit niet het geval. Wat voornamelijk opviel bij het project is dat de mensen die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek (denk aan interviews en meetings) het probleem erkende. Hierdoor was een dergelijk onderzoek als deze nodig voor een beter beeld te krijgen van het product en kon er op een duidelijke manier worden aangegeven wat er verbeterd moet worden. Kijkend naar de toekomst zou er verder ingegaan kunnen worden op de onderdelen van het onderzoek. De onderdelen zouden uiteindelijk getest kunnen worden om te kijken of de juiste technieken het gewenste effect hebben gehad. Over het algemeen heeft het onderzoek enorm bijgedragen aan de gedachtegang en vormgeving van het product.

17 BIJLAGEN Guy Brüggemann MEDIAMONKS

18 18 11 BIJLAGEN 11.1 Bijlage 1: Deelvraag 1: Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? Om een beter beeld te krijgen op welke manier het product het beste vormgegeven kan worden is het belangrijk om te kijken naar de diversiteit in ontwerpmethoden en moet er aan de hand daarvan een keuze worden gemaakt om de juiste ontwerpmethode te kiezen bij het product. Om hier een beter inzicht in te krijgen is er gebruik gemaakt van het boek This is service Design Thinking (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking). Het boek This is Service Design Thinking heeft een breed scala aan technieken de gebruikt kunnen worden, echter zullen deze niet allemaal van toepassing zijn op het uiteindelijke product. Er zal gekeken worden naar de technieken die het beste passen bij dit project en daardoor tevens bruikbaar zijn voor het project. Methode & Technieken Kijkend naar onderstaande technieken wordt er gekeken welke uiteindelijk het beste bij het project past. Als eerste is er een opzet gemaakt tussen de onderdelen van het project om vervolgens te kijken bij welk onderdeel de juiste techniek hoort. Tevens zijn niet alle methoden en technieken geanalyseerd aangezien er ook een aantal voor bijvoorbeeld mobile werden geanalyseerd dat voor dit project verder geen invloed zal hebben. Hierdoor zijn de methoden geanalyseerd die het meest betrekking zouden kunnen hebben op dit project. De dik en schuin gedrukte methoden zullen uiteindelijk gebruikt worden voor het realiseren van het product. Deze methoden zijn beschreven in het boek This is service in design thinking (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking) dat terug te vinden is in de bronnenlijst. In het groen zijn de technieken die gebruikt zullen worden. Inzicht/Research (Exploration) Persona s: Persona s zijn fictieve profielen, voornamelijk gebruikt om een speciale gebruikersgroep te representateren op gemeenschappelijke interesses. Persona s zijn characters, waarme de designer het product kan identificeren. Om een goed persona op te stellen moet er inzicht zijn in de behoeftes van de gebruikersgroep. Voornamelijk is een persona goed als er een brede eigenschap van techniek gebruikt kan worden om deze characters tot leven te brengen. Meestal kan een persona vorm krijgen door bijvoorbeeld een interview met een gebruiker te houden. Persona s worden gebruikt om verschillende perspectieven op een service te geven. Waardoor er een breder interesse gebied komt waar het eindproduct zich utieindelijk op zou kunnen richten. Contextual Interviews Een contextueel interview past zich aan zijn omgeving aan. Bij dit interview wordt de geinterviewde in context geplaatst en alvorens geinformeerd over de inhoud van het product. Deze interviews kunnen gehouden worden met klanten, medewerkers of andere relevante stakeholders. De reden dat het belangrijk is om de geinterviewde in context te plaatsen is dat er niet afgweken hoeft te worden van het onderwerp. Uit deze methode zullen specifieke en gedetailleerde onderdelen duidelijk worden en zullen zoals in andere interviews minder van deze gegevens verloren gaan aangezien er specifiek wordt gevraagd naar een onderwerp. Tevens geeft het de geinterviewde meer rust en durft hij/zij meer over het onderwerp te vertellen aangezien het vertrouwen uitstraalt.

19 Shadowing 19 Bij shadowing zal de researcher zich in het vel van de klant zetten om zo informatie te krijgen over wat de verwachting van het product zal zijn. Het effect van shadowing is dat de researcher informatie absorbeert. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden zoals met tekst, video en foto s. Service Roleplay Net als bij een theatervoorstelling kan deze methode gebruikt worden om te verkennen ideeën te genereren. Het is een vorm van interactief trainen om zo de technieken bij te brengen aan de klant of gebruikers. Door gebruik hiervan zal de ervaring van het product verbeteren. Zoals al aangegeven, het is een interactieve methode. De staff members zullen hierbij een belangrijk onderdeel invullen. Er zullen odprachten verzonnen worden om verschillende oplossingen te bedenken voor een bepaald probleem. Doordat het ineractief is wordt er direct over nagedacht en wordt er door een soort van brainstorm sessie achter gekomen waar de oplossing zou kunnen liggen. Idea Generation Door idea generation kan er door middel van bijvoorbeed mind-maps, swot analyses en six thinking hats een structuur en brainstorm sessie met de groep worden aangegaan. Hieruit komen dan een aantal resultaten die het eindproduct zullen verrijken. De methode is veelzijdig. Aangezien er veel technieken gebruikt kunnen worden komen er veelal verschillende antwoorden uit deze methode. Meestal wordt het uitgevoerd met meerdere mensen om een breder gedachtegang te creëren. Expectation map Bij een expectation map wordt er gekeken naar de verwachtingen van de gebruiker. Door data te verzamelen kan er door grafieken en tabellen worden weergegeven waar de verwachting van de gebruiker ligt. Het is een tijdrovend proces met een doelgericht resultaat. Als eerste kan er snel gekeken worden naar open sources zoals in de media verschijnen bijvoorbeeld. Daarna kunnen er diepte-interviews gedaan worden om zo meer informatie te krijgen. Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking

20 Design (Creation) 20 Storyboards Een storyboard is een serie van tekeningen of foto s die een sequentie laat zien. Het kan in verschillende vormen worden gebruikt, voornamelijk om een opdracht te visualiseren is dit een heel sterke methode. Meestal wordt een storyboard gemaakt als een stripboek. Hierbij maakt de designer een strippenreeks waarbij elk blokje een andere illustratie bevat. Hierbij wordt er voornamelijk gelet op de context, nog niet zo zeer op de details al zouden die er eventueel in gezet kunnen worden. Een goed storyboard geeft een duidelijke weergave van een event weer. Op deze manier is het makkelijk communiceren met de klant wat er precies gevraagd wordt. Scenario s Design scenarios zijn hypothetische verhalen en kunnen gepresenteerd worden als teksten, storyboards, of zelfs video s. Tevens zullen persona s vorm kunnen geven aan het scenario. Scenario s zijn breed inzetbaar en kunnen bij bijna elke vorm van service design worden gebruikt. Ze helpen om te reviewen, analyseren en verstaan de factoren die het uiteindelijke product zal moeten hebben. Tevens is het een techniek die gebruikt zou kunnen worden in groepmeetings. Co-Creation Co-Creation in een kernonderdeel van de service design filosofie. Bij deze methode kan iedereen onderdeel uitmaken en zullen samen moeten werken om zo tot een einde van het product te komen. Het beschrijft dat samenwerking vaak meer inbreng van ideeën geeft dan alleen aan iets werken en hierdoor een sterkere ervaring van het product tevoorschijn zal komen. Echter zal het niet zo zijn dat de ideeën als een groepsbesluit genomen zullen worden. Uiteindelijk zal blijken dat het beste idee de meeste invloed heeft. Service-blueprints Service blueprints zijn een manier om gedetailleerde aspecten van een service te speciferen. Meestal wordt deze methode in samenwerkingsverband gedaan. Tijdens dit proces zal de klant er tevens heel dicht op staan waardoor er snel feedback gegeven kan worden. Desktop-Walkthrough A desktop walkthrough is een klein 3d-model van een omgeving. Hierbij kunnen bijvoorbeeld lego blokken gebruikt worden om een situatie te laten leven. Meestal worden deze modellen simpel gehouden. Door de visualisatie van een tastbaar iets wordt er echter wel een diepere kijk gegeven op een bepaalde omgeving en kan de persoon zich beter voorstellen hoe een dergelijk product uiteindelijk zou moeten werken. Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door...

Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik heb je wel door... f#ck mobile 1 Design content first and device second. Afstudeerscriptie Jos Bezemer Tweede editie Een aantal onderdelen van mijn scriptie zijn geschrapt of gecensureerd in verband met geheimhouding. Ik

Nadere informatie

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen

Lost Boys approach. standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Lost Boys approach standaardisatie van het primaire proces op het niveau van elementaire stappen Dit verslag is het resultaat van een intern onderzoek naar de aanpak van Lost Boys. Het onderzoek is in

Nadere informatie

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda

Mobile Apps. Stage verslag. Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Mobile Apps Stage verslag Fouad Mansveld januari 2012 2TCI, Breda Fouad Mansveld www.fouadmansveld.com Studentnummer: 2140934 29 augustus 2011-27 januari 2012 Opleiding ICT en Media Design Fontys Hogescholen,

Nadere informatie

Project Management Platform

Project Management Platform Project Management Platform DOOR: Tom Toepoel 500626363 BEGELEIDER: Peter Buis COLOFON Auteur: Tom Toepoel Studentnummer: 500626363 Email: tomzoomers@gmail.com Opleidingsinstituur: Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen.

Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Het ontwikkelen van één mobiele user interface, met een user experience die gelijk is op meerdere besturingsystemen. Deze scriptie is geschreven door Pepijn Hemelaar COLOFON Auteur Studentnummer E-mail

Nadere informatie

Adviesrapport. Smart homes

Adviesrapport. Smart homes Adviesrapport Smart homes Diederick Hoogland Nick van der Deijl Djani Sadloe Prabdeep Singh RedouanOulad El Hadj Fayaaz Ramdjan Thomas de Zeeuw Angelo Ravenberg Victor van Els Opdrachtgever De Haagse Hogeschool

Nadere informatie

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen

Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER. Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen Herontwerp grafi sch planbord G-ROOSTER Marleen Schreurs JCC Software Universiteit Twente, Industrieel Ontwerpen 09-04-2013 Dit verslag is bestemd voor studenten en wetenschappelijk medewerkers aan de

Nadere informatie

Samenvatting Jesse Schell

Samenvatting Jesse Schell Björn Gillissen Samenvatting Jesse Schell Jesse Schell is a game developer he has done a lot of things like write a book and made some games. First of all he wants to talk about things that are unexpected

Nadere informatie

Buiten-apps voor (historische) musea

Buiten-apps voor (historische) musea Begeleider: Simone Stoltz juni 2013 Buiten-apps voor (historische) musea Scriptie onderzoek Melanie Ooms 100611022 Reinwardt Academie, Cultureel Erfgoed 1 Voorwoord Voor u ligt het onderzoeksrapport waarin

Nadere informatie

Ontwikkeling van een webshop

Ontwikkeling van een webshop Ontwikkeling van een webshop Alex Meijer 0805776@student.hr.nl Hogeschool Rotterdam Mediatechnologie (CMI) Minor: Mobile life Afstudeerbegeleider HR: Afstudeerbedrijf: Afstudeerbegeleider: Rimmert Zelle

Nadere informatie

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE

FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE FESTIVALINFO MOBIELE APPLICATIE Student : Teun Ingels Studentnummer: 1527670 Cursus: Afstudeerstage Scriptie TEET-VMBACHEX-11 Datum: 13-03-2012 Festivalinfo mobiele applicatie 2 van 65 FESTIVALINFO MOBIELE

Nadere informatie

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper

Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper Mislukte IT projecten: een kwestie van beter plannen? T. Stamper June 22, 2009 Abstract In deze scriptie wordt bestudeerd of het mogelijk is om, met behulp van de planning, de kwaliteit en het nut van

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

Development of second screen applications on tablet devices

Development of second screen applications on tablet devices Hogeschool West-Vlaanderen Master Industriële Wetenschappen: Electronica-ICT Voorzitter: prof. ir. F. De Pauw Development of second screen applications on tablet devices door Kim Boussy Promotoren: prof.

Nadere informatie

De mobiele beleving. Hoe mobiele media de beleving bij pretparken vergroot. Fouad Mansveld

De mobiele beleving. Hoe mobiele media de beleving bij pretparken vergroot. Fouad Mansveld De mobiele beleving Hoe mobiele media de beleving bij pretparken vergroot Fouad Mansveld Tilburg, juni 2013 1 2 COLOFON AUTEUR Naam: Fouad Mansveld Studentnummer: 2140934 E-mail: info@fouadmansveld.com

Nadere informatie

Hans Struijk Fietsen

Hans Struijk Fietsen Hans Struijk Fietsen Sneller op het internet wegdek? Pak de fiets! Afstudeerverslag 10 mei 24 september 2010 Emma Kloosterhuis Studentennummer: 20050715 Opleiding: Communication Multimedia Design HANS

Nadere informatie

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering

DREAMagazine. DREAMevent 2013. - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAMagazine WWW.DREAMEVENT.NL. Dutch Requirements Engineering And Management DECEMBER 201 3 DREAMevent 2013 - Business value - Business agility - Business rules en - Collaboration - Certificering DREAM

Nadere informatie

Final Report Project GetConnected

Final Report Project GetConnected Final Report Project GetConnected Groep: SSS508 Auteur(s): Yannick Lange Joppe Lauriks Julian Hana Thomas Schreijer Andre Wagt Versie: 1.0 Status: Compleet Datum: 25 Mei 2012 ITopia is onderdeel van de

Nadere informatie

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project

Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Business Intelligence ontwikkelproces: de kritische succesfactoren voor een succesvol project Een onderzoek naar de inrichting van kwaliteitsmanagement: de kansen van kritische succesfactoren in het software

Nadere informatie

Nieuws.testnet.org TestNetNieuws wekelijks online

Nieuws.testnet.org TestNetNieuws wekelijks online Mei 2013 Jaargang 17 Nummer 1 Voorjaarsspecial www.testnet.org secretaris@testnet.org VAN DE REDACTIE Door Hans van Loenhoud tnn@testnet.org @hansvanloenhoud Een hele TestNetNieuws over testautomatisering!

Nadere informatie

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867

CMD-6VT-P1.09. Ontwerprapport. Bart Waardenburg 21/10/2011. Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 CMD-6VT-P1.09 Ontwerprapport Bart Waardenburg 21/10/2011 Naam: Bart Waardenburg, Studentnummer: 08081867 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. DE STRATEGIE BEPALEN 4 2.1. PLANNEN MAKEN 4 2.2. VISIE BEPALEN 10

Nadere informatie

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving

De plaats van een online community. binnen een evenement beleving De plaats van een online community binnen een evenement beleving Colofon Auteur Naam: Website: Email: Ivanka T Schrijvershof www.ivankaschrijvershof.nl I_T_Sch@hotmail.com Opleiding Naam: Opleiding: Instituut:

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Widget TV. Widgets + TV =?

Widget TV. Widgets + TV =? Widget TV Widgets + TV =? Welke toegevoegde waarde hebben widgets bij het kijken naar televisie-uitzendingen en op welke manier kan het concept het beste opgestart worden? Wat is er voor nodig, en wie

Nadere informatie

Digitaal en gebruikersperspectief

Digitaal en gebruikersperspectief Digitaal en gebruikersperspectief In opdracht van: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Publicatienummer: 2013.127-1404 Datum: Utrecht, februari 2014 Auteurs: Robbin te Velde Jaap Veldkamp

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM

ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Working Paper #13 ONDERZOEKSRAPPORT INSTITUTIONS EN BIM Sander Verstegen COPYRIGHT 2011 VISICO Center, University of Twente visico@utwente.nl 2011 Universiteit Twente Sander Verstegen s0197246 [ONDERZOEKSRAPPORT

Nadere informatie

Het ritme van Benchmark Ultra

Het ritme van Benchmark Ultra Het ritme van Benchmark Ultra Algoritme ontwikkeling voor het optimaal vullen van immunokleuring machines bij de afdeling Pathologie Peter Wijbenga UMCG, Pathologie en Medische Biologie NHL, Bedrijfswiskunde

Nadere informatie

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie?

De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? De Oracle Customer Data Hub als Customer Knowledge Management-applicatie? Een vergelijkend onderzoek tussen de Customer Data Hub en de eisen en wensen die een organisatie stelt met betrekking tot de functionele

Nadere informatie

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8

Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Wie wil jij zijn op internet? Sociale media in groep 7 en 8 Een actieonderzoek wat is uitgevoerd in het kader van de opleiding basisschoolleerkracht ipabo, Alkmaar. Naam: Leonie Tensen (80179) Klas: L44

Nadere informatie

De Menselijke Maat in de IT

De Menselijke Maat in de IT De Menselijke Maat in de IT Wetenschappelijk pionierswerk in het achterhalen en toepasbaar maken van de aandachtsgebieden van de menselijke maat in de IT. Michiel Rutteman Afstudeernummer: 37 IK Afstudeerhoogleraar:

Nadere informatie