Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann MEDIAMONKS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann 474764 MEDIAMONKS"

Transcriptie

1 Onderzoeksrapport Archiefsystemen Guy Brüggemann MEDIAMONKS

2

3 BEGRIPPENLIJST Persona: beschrijft een volledige doelgroep aan de hand van fictieve karakters. Storyboard: Wordt gebruikt voor het vormen van een prototype. Het laat een serie van afbeeldingen of schetsen zien die zo een sequentie vormen. Scenario: Verhalen die gebruikt kunnen worden om vorm te geven aan een storyboard, foto of video. Prototype: Een prototype laat de werking van een product zien met de nog niet uiteindelijke functionele vormen. Asset: Onderdeel van een project. Minimalism: Vorm van User Interface, het zo minimalistisch weergeven om de gebruiker het juiste inzicht in het product te geven. Long Pages: Vorm van User Interface. Bij een grote hoeveelheid content kan dit worden gebruikt om content beter te kunnen opdelen. Laser Focus: Vorm van User Interface. Een searchfield trekt meteen de aandacht van de gebruiker, waardoor de functie van de website in één opslag duidelijk wordt. Slate: Wordt vaak als verduidelijking gebruikt om aan te geven waar een project over gaat. Hierin staat het versie nr, de klant, de duur etc.

4 4 1 SAMENVATTING Tijdens het onderzoek wordt er dieper ingegaan op bepaalde ontwerpkeuzes, voornamelijk wordt er gekeken op welke manier het ontwerp van een archiefsysteem het best tot stand kan komen. Het onderzoek is verdeeld in 1 hoofdvraag en een 5-tal deelvragen. Onderstaand de hoofd en deelvragen: Welke ontwerpmethode is geschikt om het huidige archiefsysteem van MediaMonks te verbeteren? Deelvragen: 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? 2. Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? 5. Hoe wordt er op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis? Hierbij is er gekeken naar literatuur, interviews en de behoeftes van de klant. Voor het onderzoek is het belangrijk om een breed aspect te analyseren om vervolgens gerichte keuzes te kunnen maken. Media- Monks is het grootste digitale productie bedrijf van de wereld. Door de grote hoeveelheid aan projecten kan er soms een rotzooi qua mappenstructuur ontstaan. De vraag van MediaMonks was om een systeem te ontwerpen die het overzichtelijk houdt om onderdelen van oude projecten te hergebruiken. Tijdens dit onderzoek zijn onderstaande punten naar voren gekomen: Ontwerpmethodieken Hierin worden de ontwerpmethodieken uitgelegd en wordt er een conclusie getrokken uit het geanalyseerde materiaal. De ontwerpmethodieken die het beste bij dit project passen zullen worden gebruikt in het uiteindelijke ontwerp. De ontwerpmethoden die het beste bij dit project pastte zijn het gebruik van persona s, contextual interviews, storyboards, scenario s en prototypes. Gebruikersgroepen Tevens zal er worden gekeken naar de gebruikers van de uiteindelijke applicatie die gerealiseerd gaat worden. Hierbij zijn interviews en meetings met voornamelijk het animatieteam een hoofdonderdeel. Er zal gebruik worden gemaakt van persona s, enquêtes en interviews. Literatuur Aan de hand van verschillende literatuur worden er keuzes gemaakt op het gebied van ontwerp. Er wordt gekeken welke methode en technieken het beste werkzaam zijn tijdens dit project. Voornamelijk het gebruik van het boek This is Service Design Thinking heeft veel bijdrage geleverd aan de beantwoording van enkele deelvragen. Interactie In dit onderzoek is te lezen op welke manier de applicatie het beste ontworpen kan worden op het gebied van gebruiksgemak. Interactie met de gebruiker, oftewel User Interface is een belangrijk onderdeel voor het product. Hiervan zullen voornamelijk de volgende varianten worden gebruikt in het product: Minimalism, Long pages en Laser Focus. Prototyping Tevens zal er gekeken worden naar de haalbaarheid van dit project en welke keuzes daarbij het beste zijn om het uiteindelijke ontwerp te realiseren. Wat past hier het beste bij. Uiteindelijk is er gekozen voor het maken van een video-prototype met de bijbehorende techniek computer animation. In de vorm van een animatie zal het product zijn functies aantonen.

5 5 2 INHOUDSOPGAVE 1. SAMENVATTING P.4 2. InhouDSOPGAVE P.5 3. INLEIDING P.6 4. OpdrachT P.7 5. DOELSTELLING P.7 6. OpdrachTGEVER P Merkwaarden & KernwAARDEN P.8 7. AANLEIDING P HoofDVRAAG P DEELVRAGEN P.8 8. OnderzoeksconcluSIES P.9 9. AANBEVELINGEN P creative P Client ServicES P ANIMATION P ProducTION P TechnicAL P film P OnderzoekstechNIEKEN P Theoretisch KADER P DiscuSSIE P BIJLAGES P Bijlage 1 P Bijlage 2 P Bijlage 3 P Bijlage 4 P Bijlage 5 P LiteratuuRLIJST P.49

6 6 3 INLEIDING Het onderzoeksrapport geeft een volledige weergave van de onderzochte, geanalyseerde materialen die zullen leiden tot het uiteindelijke product. Het onderzoek zal beschrijven welke technieken er gebruikt zijn om tot het uiteindelijke ontwerp te komen. Voor het maken van dit onderzoeksrapport is er gebruik gemaakt van literatuur, interviews en meetings. Eerst zullen de vragen beantwoord worden met de daarbij behorende conclusies en resultaten. In de bijlage zal er verder worden ingegaan op het onderzochte materiaal. Hierdoor blijft het document overzichtelijk en kan er altijd meer informatie teruggevonden worden in de bijlages. Bronvermelding: In dit document wordt verwezen naar bronnen. Deze bronnen zijn naar APA normen geformuleerd en werken als volgt. In de literatuurlijst staat een volledige weergave van alle bronnen die in APA opgesteld zijn. In het rapport zal verwezen worden naar het nummer in de literatuurlijst waar de bron voor gebruikt is. Onder aan een onderdeel (kopje) staat een verwijzing naar de bron die gebruikt is voor het desbetreffende onderdeel. Dit is de structuur die gebruikt zal worden in alle documenten die opgeleverd zijn.

7 7 4 OPDRACHT De opdracht van het product is om een systeem te bedenken (ontwerpen) dat het makkelijker maakt om assets (onderdelen) van oude projecten terug te vinden en te hergebruiken. Het bedrijf MediaMonks heeft onderstaand letterlijk als opdracht mee gegeven: MediaMonks is een groot bedrijf. Zij hebben veel projecten gemaakt. Als er projecten voltooid zijn worden deze opgeslagen op de server. Vaak worden er onderdelen (assets) en dergelijke gebruikt uit oudere projecten. Echter is het overzicht van deze projecten vaak zoek. Het duurt meestal te lang of soms worden deze onderdelen helemaal niet gevonden. Hierdoor moet een systeem bedacht bedacht worden die het makkelijk maakt om deze onderdelen uit het archief terug te vinden. 5 DOELSTELLING Het bedrijf wil in de toekomst het systeem gebruiken om hun gearchiveerde projecten beter te beheren. Het komt vaak voor dat bepaalde onderdelen niet teruggevonden kunnen worden. Hier moet een oplossing voor komen. Een aantal doelstellingen zijn: 1. Het product moet aansluiten op de eisen van MediaMonks 2. Het systeem moet voornamelijk gemaakt worden voor het animatieteam, maar zal tevens door het hele bedrijf gebruikt kunnen worden. 3. Het systeem moet duidelijk en overzichtelijk zijn en makkelijk te gebruiken. Wat dat betreft is het vrij straightforward en wordt de opdrachtnemer over het algemeen vrij gelaten in bepaalde keuzes. 6 OPDRACHTGEVER MediaMonks is de groote digitale creative proudctie maatschappij. Ze zijn gespecialiseerd in het werken voor en met reclame bureaus. MediaMonks heeft een aantal bedrijven over de hele wereld waaronder Amsterdam, London, New York en Singapore. Bij MediaMonks (opgericht 2001) werken meer dan 200 mensen. Deze hebben gevarieerde kwaliteiten van eigenlijk alles wat een digitale campagne nodig heeft. Het werk wordt herkend door awards en festivals waaronden BIMA, Cannes Lion, Eurobest, The Lovies, Webbys en vele anderen.

8 6.1 Merkwaarden & Kernwaarden: 8 7 AANLEIDING Archiefsystemen worden in allerlei vormen in de maatschappij gebruikt. Denk hierbij aan papieren, formulieren, teksten, foto s, tekeningen en multimedia. In de praktijk wordt inmiddels alles omgezet naar een digitaal archief. Alle teksten, formulieren, foto s etc. worden digitaal opgeslagen. Dit is een behoorlijke klus. Om dit te verwezenlijken is er een duidelijke structuur en hiërarchie zodat de archieven teruggevonden kunnen worden. MediaMonks is een digitaal bedrijf. Dat houdt in dat een groot gedeelte van hun archieven al digitaal opgeslagen is. Voor hen is het belangrijk dat er wordt gekeken naar een duidelijke structuur aangezien er vele assets en projecten tegelijk uitgevoerd worden. Om in de toekomst sneller te kunnen werken, wil MediaMonks deze assets op een makkelijke manier terug kunnen vinden op de server. MediaMonks maakt gebruik van een server. Iedereen die werkzaam is bij MediaMonks kan hier gebruik van maken en hun bestanden erop schrijven. Deze problematiek is in overleg met stagebegeleider Pierre Nelwan besproken. In het sollicitatie gesprek is er besproken wat de mogelijkheden waren op het gebied van afstuderen. 7.1 Hoofdvraag Welke ontwerpmethode is geschikt om het huidige archiefsysteem van MediaMonks te verbeteren? 7.2 Deelvragen 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? 2. Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? 5. Hoe wordt er op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis?

9 9 8 ONDERZOEK CONCLUSIES Tijdens dit onderzoek zijn er een aantal conclusies naar boven gekomen. Als er meer informatie wordt gevraagd zal dit terug te vinden zijn in de bijlages. Het onderzoek probeert door middel van deelvragen, de hoofdvragen te beantwoorden. De hoofdvraag luidt als volgt: Welke ontwerpmethode is geschikt om het huidige archiefsysteem van MediaMonks te verbeteren? Voorgaand aan dit onderzoek is vastgesteld wat voor een onderzoek zou plaatsvinden. Dit zou zowel een kwalitatief als een kwantitatief onderzoek kunnen zijn. Voor dit onderzoek is gekozen voor een kwalitatief onderzoek. Onderstaand zullen de deelvragen behandeld worden met bijbehoren conclusie en aanbevelingen. 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? Conclusie Tijdens dit onderzoek zijn op dit gebied voornamelijk een aantal onderdelen naar voren gekomen. De ontwerpmethoden zijn opgedeeld in 3 hoofdonderdelen. In de exploration fase zijn persona's en interviews gebruikt. In de creation fase zijn storyboards en scenario s aangewezen als beste ontwerpmethoden en in de reflection fase zijn voornamelijk prototypes in de vorm van foto's en video's als beste gebleken voor dit project. Aanbevelingen Om bovenstaande reden kan er gezegd worden dat het beste gebruik gemaakt kan worden van onderstaande technieken: 1. Persona's en Interviews 2. Storyboards en Scenario's 3. Prototypein de vorm van afbeeldingen, Prototype in de vorm van video (showcase) zie: Bijlage 11.1 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking 2. Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? Conclusie Voordat het onderzoek begon was de gebruikers groep al duidelijk, namelijk de medewerkers van Media- Monks met als hoofdgroep de animatie afdeling. Echter is er gebleken uit het onderzoek wat de eisen zijn van deze gebruikersgroep. Hierdoor werd voornamelijk duidelijk wat de gebruikersgroep verwacht van het product. De verwachtingen van de gebruikers kwamen over het algemeen overeen met wat er in eerste instantie gedacht werd.

10 Aanbevelingen Feeling van de asset kunnen bepalen 2. Content kunnen zien voordat het project geopend moet worden 3. Bijbehorende informatie checken 4. Veelgebruikte assets makkelijkst te vinden 5. Systeem apart van huidige server 6. Searchfield, images en tags 7. Store assets and find assets 8. Structuur 9. Openbaar gebruik 10. Inzicht in documenten 11. Broncode in kunnen lezen 12. Waarvoor kan het product gebruikt worden (mobile of desktop) 13. Overzichtelijk zie: Bijlage 11.2 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #17 Gebruikersgroepen, Wikibooks, 12 januari 2010, literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? Conclusie Het gebruik van video als ondersteuning van het prototype heeft vele voordelen. De klant hoeft namelijk niet alleen te kijken naar het design, maar kan tevens de functies in werking zien in de vorm van een video. Om deze reden zal voor dit project gekozen worden voor een computer animation. Hierbij wordt het product geshowcased in de vorm van een video. Tevens moet er gekeken worden naar de technische haalbaarheid van het product. Een video geeft een veel realistischer beeld dan het maken van een tastbaar prototype. Tegenwoordig wordt video in de marketing veel meer ingezet dan vroeger vanwege de voordelen die het heeft. Voor agencys en reclamebureaus is het tevens kosten en tijd besparend. Aanbevelingen 1. Computer Animation 2. Video prototyping zie: Bijlage 11.3 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #7 Veldwijk, J. (2014, 21 juli). Waarom Online Video Marketing belangrijk is.

11 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? 11 Conclusie In het onderzoek is er gekeken naar de concurrenten, user interface en responsive design en in hoeverre deze onderdelen betrekking hadden op het uiteindelijke product. Bij de concurrenten analyse werd voornamelijk gelet op de vormgeving en waar erop gelet moet worden bij het eigen ontwerp. Bij de user interface is er gekeken welke interface het beste bij het project past. Deze zijn long pages, minimalism en laser focus. Aanbevelingen Voornamelijk op het gebied van user interface kan er een duidelijke aanbeveling worden gemaakt. Onderstaand een lijst met de technieken die het best gebruikt kunnen worden op het gebied van User Interface: 1. Minimalism 2. Long Pages 3. Laser Focus zie: Bijlage 11.4 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: Vukovic, Peter (2014, 14 augustus). 99 designs 5. Hoe wordt er op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis? Conclusie Hierbij is gekeken naar de gebreken van het huidige systeem. Door middel van een meeting werden deze naar boven gebracht. Voornamelijk wordt erop gestuurd dat iedereen in het bedrijf en met name de animatie afdeling op de aangegeven structuur zal letten. Dit om in de toekomst fouten te voorkomen. Tevens zijn er onderdelen naar voren gekomen die bruikbaar zijn bij het eindproduct. Denk hierbij aan op welke manier een bepaalde asset gevonden kan worden. Aanbevelingen Uit het onderzoek zijn de onderstaande onderdelen naar voren gekomen en kunnen worden aanbovolen bij het maken van het product. 1. Nieuwe Folderstructuur 2. Filenaming 3. Duidelijk aangegeven outputs die iedereen kan gebruiken 4. Slate zie: Bijlage 11.5 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: # 18 Nelwan, P (2014) Project Organisation

12 12 9 AANBEVELINGEN Doordat het onderzoek een duidelijke probleemschets heeft weergegven, zijn er tevens duidelijke oplossingen naar voren gekomen. De deelvragen beantwoorden de hoofdvraag, echter is het niet mogelijk om de hoofdvraag te beantwoorden, er kunnen wel onderbouwde aanbevelingen worden gemaakt. Dit onderzoek zal in het teken staan van de gebruikers van het product, zij zullen uiteindelijk het product moeten gebruiken. MediaMonks beschikt over een aantal afdelingen die onderstaand beschreven worden: 9.1 Creative: Op de afdeling creative zou het handig gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan kleine onderdelen voor UI-interfaces die meermaals gebruikt kuinnen worden. Webdesigns en codes die alleen een aanpassing hoeven. Met name als er voor eenzelfde klant gewerkt wordt, kan er veel gezocht worden op assets die in het verleden gebruikt zijn. Voor deze afdeling zou het dus als praktisch gezien kunnen worden. Tevens kan deze afdeling steun bieden aan andere afdelingen doordat designs en ontwerpen bijvoorbeeld ook gebruikt kunnen worden bij animatie of film. 9.2 Client Services: Deze afdeling zal er weinig tot niet mee te maken hebben. Als het al voorkomt zal het gebruikt kunnen worden in de vorm van templates voor documenten, die over het algemeen snel te vinden zijn en al een aparte wiki pagina voor is gemaakt. 9.3 Animation: Dit is de hoofdafdeling die gebruik zal maken van dit systeem. Op de animatie afdeling is het zeer bruikbaar om oude onderdelen van projecten te gebruiken aangezien in animaties vaak dezelfde assets gemaakt worden. Tevens is het makkelijker om onderdelen aan te passen waardoor er onderdelen wel gebruikt kunnen worden. Denk hierbij aan stock footage, pre comped footage, sparks, splashes, kleine animaties, checkpoints etc. Om deze reden is deze afdeling de hoofdfocus van het product en zal er voornamelijk met deze afdeling rekening worden gehouden. 9.4 Production: Voor production is het niet echt interessant aangezien zij niet echt iets te delen hebben. Voor hen is het voornamelijk belangrijk dat ze een overzicht hebben van wat er op de server beschikbaar is. 9.5 Technical: Voornamelijk verzorgen ze de back end van bepaalde zaken. Dit is per project verschillend en ze zullen om deze reden niet veel gebruik maken van een dergelijk systeem. Ze voeren constant updates uit en zorgen op die manier min of meer voor hun eigen structuur. 9.6 Film: Film zou er zeer zeker gebruik van kunnen maken. Film is zeer afhankelijk van de andere afdelingen, hierdoor is de communicatie binnen het bedrijf belangrijk. Voor hen is het uit praktische overwegingen voornamelijk interessant. Zij zullen niet veel input geven, maar wel veel eruit halen.

13 Tevens zijn methoden en technieken beschreven waarmee het ontwerp tot stand moet komen. Onderstaand een lijst met de belangrijkste aanbevelingen die uit het onderzoek zijn gebleken Het product moet aansluiten op de huisstijl van MediaMonks 2. Het product zal voor langere tijd gebruikt kunnen worden 3. Eenvoudigheid en bruikbaarheid staan centraal 4. Feeling van de asset kunnen bepalen 5. Content kunnen zien voordat het project geopend moet worden 6. Bijbehorende informatie checken 7. Veelgebruikte assets makkelijkst te vinden 8. Systeem apart van huidige server 9. Searchfield, images en tags 10. Broncode in kunnen lezen 11. Bijbehorende informatie 9.7 ONDERZOEKSTECHNIEKEN Zoals voorgaand benoemd, worden er een aantal technieken gebruikt om tot een kwalitatief onderzoek te komen. Onderstaand staan deze technieken uitgelegd. 1. Literatuur onderzoek Om de juiste informatie te vinden wordt er literatuur gebruikt. Een boek dat gebruikt zal worden is bijvoorbeeld This is Service in Design Thinking (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking). Tevens zal er gebruik gemaakt worden van scholar.google. Deze applicatie van google maakt gebruik van officiële artikelen die gebruikt mogen worden voor en door de wetenschap. Dit is handig, aangezien de bron meteen betrouwbaar is. 2. This is Service in Design Thinking & Universele ontwerpprincipes Door te kijken naar Service Design (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking) kan er stapsgewijs worden bekeken welke methoden en technieken passend zijn voor het project. Het beschrijft een iteratief proces. Tevens zal het boek Universele ontwerp principes (Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2009) Universele Ontwerpprincipes) ondersteunende informatie bieden over ontwerpprincipes die gebruikt zullen worden tijdens dit project. 3. Meetings Door te overleggen met teamgenoten van het bedrijf wordt er informatie vergaard over de inhoud van het product. Doordat er gesprekken plaatsvinden met mensen op de werkvloer (interviews) krijgt het product een vormgeving. 4. Interviews Door interviews en enquêtes af te nemen wordt het probleem duidelijker geschetst, hierdoor komen tevens verbeterpunten naar boven toe.

14 9.8 Theoretische kader 14 Het theoretische kader wordt opgesteld om een duidelijker beeld te geven aan het onderzoek. Hierin wordt weergegeven welke methode en technieken gebruikt gaan worden om je onderzoeksvragen te beantwoorden. 1. Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? Door deze vraag te stellen, wordt er duidelijk wat er voor een ontwerpmethoden zijn. Hierbij kan worden uitgelegd welke methoden geschikt zijn en welke ondersteuning kunnen bieden aan het product. Relevantie Door te onderzoeken welke ontwerpmethoden het beste gebruikt kunnen worden om tot het uiteindelijke ontwerp te komen wordt er een richtlijn gegeven aan de realisatie van het product. Dit is de eerste afbakening van stappen tijdens het proces. Doel Een duidelijke methodiek die past bij het project om op deze manier de werkwijze te verbeteren. Techniek Er wordt gebruik gemaakt van literatuur. Hierbij staan de boeken Universele Ontwerpprincipes (literatuurlijst) en This is service in design thinking (literatuurlijst) centraal bij het beantwoorden van deze vraag. Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking literatuurlijst: #3 Lidwell, W., Holden, K., & Butler, J. (2009) Universele Ontwerpprincipes zie: Bijlage Voor welke gebruikersgroep wordt het ontwerp gemaakt? Het is belangrijk om te weten wat voor een gebruikers het product zullen benutten. Door hiernaar te kijken kan er dieper worden ingegaan op bepaalde ontwerpkeuzes. Er kan namelijk gekeken worden naar wat de gebruiker prefereert. Relevantie Er moet voor welke gebruikersgroep de applicatie gemaakt wordt. Op deze manier wordt er een duidelijk beeld gevormd van de verwachtingen van het product. Doel Een duidelijk inzicht krijgen in de eisen van de gebruiker. Techniek Persona s, Interviews zie: Bijlage 11.2 Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #17 Gebruikersgroepen, Wikibooks, 12 januari 2010, literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking

15 3. Hoe kan een video/animatie bijdragen aan het uiteindelijke product? 15 Door te kijken naar de kosten en de beschikbare techniek wordt er duidelijk wat er verwacht kan worden van het product. Relevantie Als ondersteuning aan het eindproduct is er gekozen voor het maken van een video. Hierbij wordt duidelijk wat de functionaliteiten van het eindproduct zullen zijn. Doel Een duidelijk beeld vormen van de functionaliteiten van de applicatie. Techniek Computer-Animation en video-prototyping Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: zie: Bijlage 11.3, literatuurlijst: #6 Wiley & Sons, J (2012) youtube and video marketing, 4. Hoe moet het product ontworpen worden om de gebruiker inzicht te geven in het product? Dit is een definiërende vraagstelling die belangrijk is om het uiteindelijke ontwerp vast te stellen. Er zal gekeken worden naar de bruikbaarheid van het systeem. Welke valkuilen er zijn en hoe het systeem het meest functioneel gebruikt kan worden. Relevantie Doordat er specifiek gekeken wordt naar het ontwerp en de gebruiksvriendelijkheid van het product, kan het product gerichter ontworpen worden op de eisen van het product. Doel Een beter beeld krijgen van het uiteindelijke ontwerp op het gebied van User Interface en design. Techniek Onderzoek naar artikelen, concurrentieanalyse en relevante literatuur. zie: Bijlage 11.4, literatuurlijst: # 9 De Jongh, A. (2014, 01 november). Dutch Cowboys 5. Hoe wordt op het moment gebruik gemaakt van het systeem, wat gaat er mis? Hierin wordt gekeken naar de valkuilen van het hudige systeem. Doordat er een analyse is gemaakt in de voorgaande vragen kan er een duidelijk beeld gevormd worden omtrend het nieuwe systeem. De verbeterpunten zullen hierin naar voren komen. Relevantie Doordat er een analyse wordt gemaakt van de gebreken van het huidige systeem komen er oplossingen naar boven. Doel Een duidelijk beeld schetsen van de problematiek en zoeken naar een oplossing voor deze problematiek aan de hand van voorgaand onderzoek. Techniek Meetings en interviews zie: Bijlage 11.5, literatuurlijst: # 18 Nelwan, P (2014) Project Organisation

16 16 10 DISCUSSIE In eerste instantie lijkt het ontwerpen van een archiefsysteem een vrij duidelijke opdracht. Er wordt een bepaald product verwacht en daarbij een korte briefing gegeven. Bij dit project is het voornamelijk belangrijk om het ontwerp van een dergelijk systeem te maken. Als eerste wordt er gekeken naar de problemen en hoe dat opgelost kan worden. Om deze reden zijn een aantal vragen opgesteld. De eerste stap in dit proces is het kijken welke techniek het beste past om dit project te realiseren. Uit onderzoek is gebleken dat door middel van een interviews, persona s, storyboards en moodboards het beste dit systeem gemaakt kan worden. Vervolgens is er gekeken wat de eisen van de gebruikersgroep is en waar het probleem ligt om vervolgens hier aan de hand van een eisenpakket te kiezen wat hier de beste oplossing voor is. Door te kijken waar de fouten liggen in het huidige systeem kan er een beter beeld gevormd worden waar de verbeterpunten liggen. Uiteindelijk kan het uiteindelijke ontwerp gerealiseerd door middel van onderzoek naar user interface en concurrentieanalyse. De voorspelling voordat het project begon was enigszins anders dan de verwachting in eerste instantie. Daarmee wordt bedoeld dat in eerste instantie gedacht werd dat er een systeem gebouwd moest worden dat met het huidige systeem moet overlopen. Echter is uit het onderzoek gebleken dat de beste manier om een archieftool te maken het beste is om een geheel afhankelijk systeem te maken. Dit heeft voornamelijk met structuur te maken. Waar het nu mis gaat heeft te maken met het feit dat alles na verloop van tijd naar tape wordt weggeschreven. Bij het archiefsysteem dat gerealiseerd meot worden is dit niet het geval. Wat voornamelijk opviel bij het project is dat de mensen die mee hebben gewerkt aan dit onderzoek (denk aan interviews en meetings) het probleem erkende. Hierdoor was een dergelijk onderzoek als deze nodig voor een beter beeld te krijgen van het product en kon er op een duidelijke manier worden aangegeven wat er verbeterd moet worden. Kijkend naar de toekomst zou er verder ingegaan kunnen worden op de onderdelen van het onderzoek. De onderdelen zouden uiteindelijk getest kunnen worden om te kijken of de juiste technieken het gewenste effect hebben gehad. Over het algemeen heeft het onderzoek enorm bijgedragen aan de gedachtegang en vormgeving van het product.

17 BIJLAGEN Guy Brüggemann MEDIAMONKS

18 18 11 BIJLAGEN 11.1 Bijlage 1: Deelvraag 1: Wat voor een ontwerpmethoden zijn er? Om een beter beeld te krijgen op welke manier het product het beste vormgegeven kan worden is het belangrijk om te kijken naar de diversiteit in ontwerpmethoden en moet er aan de hand daarvan een keuze worden gemaakt om de juiste ontwerpmethode te kiezen bij het product. Om hier een beter inzicht in te krijgen is er gebruik gemaakt van het boek This is service Design Thinking (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking). Het boek This is Service Design Thinking heeft een breed scala aan technieken de gebruikt kunnen worden, echter zullen deze niet allemaal van toepassing zijn op het uiteindelijke product. Er zal gekeken worden naar de technieken die het beste passen bij dit project en daardoor tevens bruikbaar zijn voor het project. Methode & Technieken Kijkend naar onderstaande technieken wordt er gekeken welke uiteindelijk het beste bij het project past. Als eerste is er een opzet gemaakt tussen de onderdelen van het project om vervolgens te kijken bij welk onderdeel de juiste techniek hoort. Tevens zijn niet alle methoden en technieken geanalyseerd aangezien er ook een aantal voor bijvoorbeeld mobile werden geanalyseerd dat voor dit project verder geen invloed zal hebben. Hierdoor zijn de methoden geanalyseerd die het meest betrekking zouden kunnen hebben op dit project. De dik en schuin gedrukte methoden zullen uiteindelijk gebruikt worden voor het realiseren van het product. Deze methoden zijn beschreven in het boek This is service in design thinking (Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking) dat terug te vinden is in de bronnenlijst. In het groen zijn de technieken die gebruikt zullen worden. Inzicht/Research (Exploration) Persona s: Persona s zijn fictieve profielen, voornamelijk gebruikt om een speciale gebruikersgroep te representateren op gemeenschappelijke interesses. Persona s zijn characters, waarme de designer het product kan identificeren. Om een goed persona op te stellen moet er inzicht zijn in de behoeftes van de gebruikersgroep. Voornamelijk is een persona goed als er een brede eigenschap van techniek gebruikt kan worden om deze characters tot leven te brengen. Meestal kan een persona vorm krijgen door bijvoorbeeld een interview met een gebruiker te houden. Persona s worden gebruikt om verschillende perspectieven op een service te geven. Waardoor er een breder interesse gebied komt waar het eindproduct zich utieindelijk op zou kunnen richten. Contextual Interviews Een contextueel interview past zich aan zijn omgeving aan. Bij dit interview wordt de geinterviewde in context geplaatst en alvorens geinformeerd over de inhoud van het product. Deze interviews kunnen gehouden worden met klanten, medewerkers of andere relevante stakeholders. De reden dat het belangrijk is om de geinterviewde in context te plaatsen is dat er niet afgweken hoeft te worden van het onderwerp. Uit deze methode zullen specifieke en gedetailleerde onderdelen duidelijk worden en zullen zoals in andere interviews minder van deze gegevens verloren gaan aangezien er specifiek wordt gevraagd naar een onderwerp. Tevens geeft het de geinterviewde meer rust en durft hij/zij meer over het onderwerp te vertellen aangezien het vertrouwen uitstraalt.

19 Shadowing 19 Bij shadowing zal de researcher zich in het vel van de klant zetten om zo informatie te krijgen over wat de verwachting van het product zal zijn. Het effect van shadowing is dat de researcher informatie absorbeert. Dit kan op verschillende manieren gedaan worden zoals met tekst, video en foto s. Service Roleplay Net als bij een theatervoorstelling kan deze methode gebruikt worden om te verkennen ideeën te genereren. Het is een vorm van interactief trainen om zo de technieken bij te brengen aan de klant of gebruikers. Door gebruik hiervan zal de ervaring van het product verbeteren. Zoals al aangegeven, het is een interactieve methode. De staff members zullen hierbij een belangrijk onderdeel invullen. Er zullen odprachten verzonnen worden om verschillende oplossingen te bedenken voor een bepaald probleem. Doordat het ineractief is wordt er direct over nagedacht en wordt er door een soort van brainstorm sessie achter gekomen waar de oplossing zou kunnen liggen. Idea Generation Door idea generation kan er door middel van bijvoorbeed mind-maps, swot analyses en six thinking hats een structuur en brainstorm sessie met de groep worden aangegaan. Hieruit komen dan een aantal resultaten die het eindproduct zullen verrijken. De methode is veelzijdig. Aangezien er veel technieken gebruikt kunnen worden komen er veelal verschillende antwoorden uit deze methode. Meestal wordt het uitgevoerd met meerdere mensen om een breder gedachtegang te creëren. Expectation map Bij een expectation map wordt er gekeken naar de verwachtingen van de gebruiker. Door data te verzamelen kan er door grafieken en tabellen worden weergegeven waar de verwachting van de gebruiker ligt. Het is een tijdrovend proces met een doelgericht resultaat. Als eerste kan er snel gekeken worden naar open sources zoals in de media verschijnen bijvoorbeeld. Daarna kunnen er diepte-interviews gedaan worden om zo meer informatie te krijgen. Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking

20 Design (Creation) 20 Storyboards Een storyboard is een serie van tekeningen of foto s die een sequentie laat zien. Het kan in verschillende vormen worden gebruikt, voornamelijk om een opdracht te visualiseren is dit een heel sterke methode. Meestal wordt een storyboard gemaakt als een stripboek. Hierbij maakt de designer een strippenreeks waarbij elk blokje een andere illustratie bevat. Hierbij wordt er voornamelijk gelet op de context, nog niet zo zeer op de details al zouden die er eventueel in gezet kunnen worden. Een goed storyboard geeft een duidelijke weergave van een event weer. Op deze manier is het makkelijk communiceren met de klant wat er precies gevraagd wordt. Scenario s Design scenarios zijn hypothetische verhalen en kunnen gepresenteerd worden als teksten, storyboards, of zelfs video s. Tevens zullen persona s vorm kunnen geven aan het scenario. Scenario s zijn breed inzetbaar en kunnen bij bijna elke vorm van service design worden gebruikt. Ze helpen om te reviewen, analyseren en verstaan de factoren die het uiteindelijke product zal moeten hebben. Tevens is het een techniek die gebruikt zou kunnen worden in groepmeetings. Co-Creation Co-Creation in een kernonderdeel van de service design filosofie. Bij deze methode kan iedereen onderdeel uitmaken en zullen samen moeten werken om zo tot een einde van het product te komen. Het beschrijft dat samenwerking vaak meer inbreng van ideeën geeft dan alleen aan iets werken en hierdoor een sterkere ervaring van het product tevoorschijn zal komen. Echter zal het niet zo zijn dat de ideeën als een groepsbesluit genomen zullen worden. Uiteindelijk zal blijken dat het beste idee de meeste invloed heeft. Service-blueprints Service blueprints zijn een manier om gedetailleerde aspecten van een service te speciferen. Meestal wordt deze methode in samenwerkingsverband gedaan. Tijdens dit proces zal de klant er tevens heel dicht op staan waardoor er snel feedback gegeven kan worden. Desktop-Walkthrough A desktop walkthrough is een klein 3d-model van een omgeving. Hierbij kunnen bijvoorbeeld lego blokken gebruikt worden om een situatie te laten leven. Meestal worden deze modellen simpel gehouden. Door de visualisatie van een tastbaar iets wordt er echter wel een diepere kijk gegeven op een bepaalde omgeving en kan de persoon zich beter voorstellen hoe een dergelijk product uiteindelijk zou moeten werken. Voor dit onderdeel is onderstaande bron gebruikt: literatuurlijst: #2 Stickdorn, M., & Schneider, J. (2014). This is service design thinking

Vergaderen in het Engels

Vergaderen in het Engels Vergaderen in het Engels In dit artikel beschrijven we verschillende situaties die zich kunnen voordoen tijdens een business meeting. Na het doorlopen van deze zinnen zal je genoeg kennis hebben om je

Nadere informatie

Understanding and being understood begins with speaking Dutch

Understanding and being understood begins with speaking Dutch Understanding and being understood begins with speaking Dutch Begrijpen en begrepen worden begint met het spreken van de Nederlandse taal The Dutch language links us all Wat leest u in deze folder? 1.

Nadere informatie

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN GENEESMIDDELEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : RECEPTEERKUNDE: PRODUCTZORG EN BEREIDING VAN STAFLEU

Nadere informatie

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition)

De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) De grondbeginselen der Nederlandsche spelling / Regeling der spelling voor het woordenboek der Nederlandsche taal (Dutch Edition) L. A. te Winkel Click here if your download doesn"t start automatically

Nadere informatie

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate.

3 I always love to do the shopping. A Yes I do! B No! I hate supermarkets. C Sometimes. When my mother lets me buy chocolate. 1 Test yourself read a Lees de vragen van de test. Waar gaat deze test over? Flash info 1 In the morning I always make my bed. A Yes. B No. C Sometimes, when I feel like it. 2 When I see an old lady with

Nadere informatie

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7

Media en creativiteit. Winter jaar vier Werkcollege 7 Media en creativiteit Winter jaar vier Werkcollege 7 Kwartaaloverzicht winter Les 1 Les 2 Les 3 Les 4 Les 5 Les 6 Les 7 Les 8 Opbouw scriptie Keuze onderwerp Onderzoeksvraag en deelvragen Bespreken onderzoeksvragen

Nadere informatie

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet

Free time! Better skills. Free time with Brenda and Brian. Worksheet 1 Free time! read a Stel je hebt een dag vrij van school. Schrijf op wat je dan gaat doen. b Lees de tekst en schrijf op welke dingen Brian en Brenda voorstellen om te doen op een vrije dag. Free time

Nadere informatie

Comics FILE 4 COMICS BK 2

Comics FILE 4 COMICS BK 2 Comics FILE 4 COMICS BK 2 The funny characters in comic books or animation films can put smiles on people s faces all over the world. Wouldn t it be great to create your own funny character that will give

Nadere informatie

Taco Schallenberg Acorel

Taco Schallenberg Acorel Taco Schallenberg Acorel Inhoudsopgave Introductie Kies een Platform Get to Know the Jargon Strategie Bedrijfsproces Concurrenten User Experience Marketing Over Acorel Introductie THE JARGON THE JARGON

Nadere informatie

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of:

The first line of the input contains an integer $t \in \mathbb{n}$. This is followed by $t$ lines of text. This text consists of: Document properties Most word processors show some properties of the text in a document, such as the number of words or the number of letters in that document. Write a program that can determine some of

Nadere informatie

General info on using shopping carts with Ingenico epayments

General info on using shopping carts with Ingenico epayments Inhoudsopgave 1. Disclaimer 2. What is a PSPID? 3. What is an API user? How is it different from other users? 4. What is an operation code? And should I choose "Authorisation" or "Sale"? 5. What is an

Nadere informatie

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt.

Teksten van de liederen die gospelkoor Inspiration tijdens deze Openluchtdienst zingt. Don t you worry There s an eternity behind us And many days are yet to come, This world will turn around without us Yes all the work will still be done. Look at ever thing God has made See the birds above

Nadere informatie

News: Tours this season!

News: Tours this season! 1 Do you remember? Lees de zinnen en vul de juiste woorden in. Kies uit: like listen presenter too loud great show number next crowd singer. Let op: je houdt twee woorden over. Welcome back to the best

Nadere informatie

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City!

Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! 1 Meet and greet read Lees de tekst. Wat is de prijs die je kunt winnen? early too late on time vroeg te laat op tijd Win a meet and greet with Adam Young from the band Owl City! Do you have a special

Nadere informatie

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO

Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Handleiding/Manual Hoe met Windows 8 te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO) How to connect With Windows 8 to NDI Remote Office (NDIRO Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van

Nadere informatie

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM Read Online and Download Ebook ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK EN BEHANDELING (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM DOWNLOAD EBOOK : ANGSTSTOORNISSEN EN HYPOCHONDRIE: DIAGNOSTIEK STAFLEU

Nadere informatie

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right.

My Inspiration I got my inspiration from a lamp that I already had made 2 years ago. The lamp is the you can see on the right. Mijn Inspiratie Ik kreeg het idee om een variant te maken van een lamp die ik al eerder had gemaakt. Bij de lamp die in de onderstaande foto s is afgebeeld kun je het licht dimmen door de lamellen open

Nadere informatie

150 ECG-problemen (Dutch Edition)

150 ECG-problemen (Dutch Edition) 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse Click here if your download doesn"t start automatically 150 ECG-problemen (Dutch Edition) John R. Hampton, Piet Machielse 150 ECG-problemen

Nadere informatie

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois

Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wij beloven je te motiveren en verbinden met andere studenten op de fiets, om zo leuk en veilig te fietsen. Benoit Dubois Wat mij gelijk opviel is dat iedereen hier fietst. Ik vind het jammer dat iedereen

Nadere informatie

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1

Engels op Niveau A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Workshops Woordkennis 1 A2 Woordkennis 1 Bestuderen Hoe leer je 2000 woorden? Als je een nieuwe taal wilt spreken en schrijven, heb je vooral veel nieuwe woorden nodig. Je

Nadere informatie

Introductie in flowcharts

Introductie in flowcharts Introductie in flowcharts Flow Charts Een flow chart kan gebruikt worden om: Processen definieren en analyseren. Een beeld vormen van een proces voor analyse, discussie of communicatie. Het definieren,

Nadere informatie

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2

Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 167 Appendix A: List of variables with corresponding questionnaire items (in English) used in chapter 2 Task clarity 1. I understand exactly what the task is 2. I understand exactly what is required of

Nadere informatie

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text.

20 twenty. test. This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. 9006625806_boek.indd 1 31/08/16 15:26 1 6 test This is a list of things that you can find in a house. Circle the things that you can find in the tree house in the text. living room kitchen bedroom toilet

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g

S e v e n P h o t o s f o r O A S E. K r i j n d e K o n i n g S e v e n P h o t o s f o r O A S E K r i j n d e K o n i n g Even with the most fundamental of truths, we can have big questions. And especially truths that at first sight are concrete, tangible and proven

Nadere informatie

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2

Buy Me FILE 5 BUY ME BK 2 Buy Me FILE BUY ME BK Can you resist all those incredible products that all seem to be screaming: Buy Me! Every day we see them on TV during the commercial break: the best products in the world. How would

Nadere informatie

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Duiding Strafuitvoering (Larcier Duiding) (Dutch Edition) Duiding Strafuitvoering (Larcier

Nadere informatie

Stars FILE 7 STARS BK 2

Stars FILE 7 STARS BK 2 Stars FILE 7 STARS BK 2 Of course you have seen X-Factor, The Voice or Got Talent on TV or via the Internet. What is your favourite act? Do you like the dancing performances or would you rather listen

Nadere informatie

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14

Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 QUICK GUIDE C Het beheren van mijn Tungsten Network Portal account NL 1 Manage my Tungsten Network Portal account EN 14 Version 0.9 (June 2014) Per May 2014 OB10 has changed its name to Tungsten Network

Nadere informatie

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition)

Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid Van Nederland, Volume 8... (Romanian Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Archief Voor Kerkelijke Geschiedenis, Inzonderheid

Nadere informatie

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other

Dutch survival kit. Vragen hoe het gaat en reactie Asking how it s going and reaction. Met elkaar kennismaken Getting to know each other Dutch survival kit This Dutch survival kit contains phrases that can be helpful when living and working in the Netherlands. There is an overview of useful sentences and phrases in Dutch with an English

Nadere informatie

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema

Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5. Arnold Aukema Beschrijving Deelproject Communicatie Perron 5 Arnold Aukema Introductie Dit document beschrijft in het kort het deelproject communicatie binnen het service design project Perron 5, waar ik tijdens mijn

Nadere informatie

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen?

Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? Firewall van de Speedtouch 789wl volledig uitschakelen? De firewall van de Speedtouch 789 (wl) kan niet volledig uitgeschakeld worden via de Web interface: De firewall blijft namelijk op stateful staan

Nadere informatie

B1 Woordkennis: Spelling

B1 Woordkennis: Spelling B1 Woordkennis: Spelling Bestuderen Inleiding Op B1 niveau gaan we wat meer aandacht schenken aan spelling. Je mag niet meer zoveel fouten maken als op A1 en A2 niveau. We bespreken een aantal belangrijke

Nadere informatie

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet.

Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. Settings for the C100BRS4 MAC Address Spoofing with cable Internet. General: Please use the latest firmware for the router. The firmware is available on http://www.conceptronic.net! Use Firmware version

Nadere informatie

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept

ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept ETS 4.1 Beveiliging & ETS app concept 7 juni 2012 KNX Professionals bijeenkomst Nieuwegein Annemieke van Dorland KNX trainingscentrum ABB Ede (in collaboration with KNX Association) 12/06/12 Folie 1 ETS

Nadere informatie

EM7580 Firmware Update by Micro SD card

EM7580 Firmware Update by Micro SD card EM7580 Firmware Update by Micro SD card 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7580 Firmware update by Micro SD card Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF

ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ==> Download: ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF ECHTE MANNEN ETEN GEEN KAAS PDF - Are you searching for Echte Mannen Eten Geen Kaas Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal

Empowerment project. Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment project Awasi Kenya Driejarig project van Rotaryclub Rhenen-Veenendaal Empowerment*van* kinderen*in*kenia De#afgelopen#drie#jaren# hebben#we#met#steun#van#de# Rotaryclub##Rhenen: Veenendaal#een#

Nadere informatie

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12

Positionering en idee ontwikkeling. zondag 2 december 12 Positionering en idee ontwikkeling Agenda Review presentaties Customer Journey Positionering Van Cover Story naar Ideeën HKJ s Forced-Fit Huiswerk Customer Journey Vragen? Hoe was het bezoek? Customer

Nadere informatie

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM

HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN STAFLEU VAN LOGHUM READ ONLINE AND DOWNLOAD EBOOK : HANDBOEK HARTFALEN (DUTCH EDITION) FROM BOHN Click button to download this ebook READ ONLINE AND DOWNLOAD

Nadere informatie

EM7680 Firmware Update by OTA

EM7680 Firmware Update by OTA EM7680 Firmware Update by OTA 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware update by OTA Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Release notes:... 3 4.0 (NL) Overige

Nadere informatie

Interaction Design for the Semantic Web

Interaction Design for the Semantic Web Interaction Design for the Semantic Web Lynda Hardman http://www.cwi.nl/~lynda/courses/usi08/ CWI, Semantic Media Interfaces Presentation of Google results: text 2 1 Presentation of Google results: image

Nadere informatie

Workflow en screenshots Status4Sure

Workflow en screenshots Status4Sure Workflow en screenshots Status4Sure Inleiding Het Status4Sure systeem is een ICT oplossing waarmee de transportopdrachten papierloos door het gehele proces gaan. De status kan gevolgd worden door de logistieke

Nadere informatie

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur

Security Les 1 Leerling: Marno Brink Klas: 41B Docent: Meneer Vagevuur Security Les 1 Leerling: Klas: Docent: Marno Brink 41B Meneer Vagevuur Voorwoord: In dit document gaan we beginnen met de eerste security les we moeten via http://www.politiebronnen.nl moeten we de IP

Nadere informatie

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder?

Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Next Generation Poultry Health Redt Innovatie de Vleeskuikenhouder? Paul Louis Iske Professor Open Innovation & Business Venturing, Maastricht University De wereld wordt steeds complexer Dit vraagt om

Nadere informatie

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord

1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord FUTURE TENSE ( TOEKOMENDE TIJD ) Hoe? 1. will + hele werkwoord (Future Simple) 2. shall + hele werkwoord 3. to be (am/is/are) going to + hele werkwoord Wanneer? Ad 1. Als iets in de toekomst zal gebeuren

Nadere informatie

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE

THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE DUTCH THE LANGUAGE SURVIVAL GUIDE 4 0 0 W O R D S T O G E T S T A R T E D I N A N Y L A N G U A G E BY THE FOREIGN LANGUAGE COLLECTIVE Verbs Werkwoorden To be zijn I ik ben You jij bent He/She/It hij/zij/het

Nadere informatie

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling

Screen Design. Deliverable 3 - Visual Design. Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014. Docent: Jasper Schelling Screen Design Deliverable 3 - Visual Design Pepijn Gieles 0877217 19-12-2014 Docent: Jasper Schelling Hulp bij het inloggen Inloggen Particulier Personal Banking Private Banking Zakelijk Zoeken in Particulier

Nadere informatie

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten.

Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. Het Effect van Verschil in Sociale Invloed van Ouders en Vrienden op het Alcoholgebruik van Adolescenten. The Effect of Difference in Peer and Parent Social Influences on Adolescent Alcohol Use. Nadine

Nadere informatie

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers

ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers ICARUS Illumina E653BK on Windows 8 (upgraded) how to install USB drivers English Instructions Windows 8 out-of-the-box supports the ICARUS Illumina (E653) e-reader. However, when users upgrade their Windows

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 1.1: On my way Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: train, tram, bus, car, bike, plane, boat, underground, stop,

Nadere informatie

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance

Online Resource 1. Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Online Resource 1 Title: Implementing the flipped classroom: An exploration of study behaviour and student performance Journal: Higher Education Authors: Anja J. Boevé, Rob R. Meijer, Roel J. Bosker, Jorien

Nadere informatie

Travel Survey Questionnaires

Travel Survey Questionnaires Travel Survey Questionnaires Prot of Rotterdam and TU Delft, 16 June, 2009 Introduction To improve the accessibility to the Rotterdam Port and the efficiency of the public transport systems at the Rotterdam

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 4.1: Sports and weather Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: tennis, football, goal, swimming pool, field, sun,

Nadere informatie

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically

Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesnt start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Angststoornissen en hypochondrie: Diagnostiek en behandeling (Dutch

Nadere informatie

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF

BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF ==> Download: BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF BIJBEL IN GEWONE TAAL PDF - Are you searching for Bijbel In Gewone Taal Books? Now, you will be happy that at this time Bijbel In Gewone

Nadere informatie

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF

TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF ==> Download: TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF TAAL ACTIEF GROEP 8 SPELLING 2 PDF - Are you searching for Taal Actief Groep 8 Spelling 2 Books? Now, you will be happy

Nadere informatie

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1

Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Grammatica uitleg voor de toets van Hoofdstuk 1 Vraagzinnen: Je kunt in het Engels vraagzinnen maken door vaak het werkwoord vooraan de zin te zetten. Bijv. She is nice. Bijv. I am late. Bijv. They are

Nadere informatie

5 Second Test. Kenrick Fontijne Jeremy Fontijne Dimmy Marcelissen

5 Second Test. Kenrick Fontijne Jeremy Fontijne Dimmy Marcelissen 5 Second Test Kenrick Fontijne 0909758 Jeremy Fontijne 0909756 Dimmy Marcelissen - 0904540 Inhoud Doelgroep & testmethode Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie Doelgroep & testmethode Onze game Antivirus

Nadere informatie

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT

DALISOFT. 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool. Connect the TDS20620V2. Start DALISOFT TELETASK Handbook Multiple DoIP Central units DALISOFT 33. Configuring DALI ballasts with the TDS20620V2 DALI Tool Connect the TDS20620V2 If there is a TDS13620 connected to the DALI-bus, remove it first.

Nadere informatie

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen.

Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Lesbrief Les 2.1: My family Main language Dit is de basiswoordenschat. Deze woorden moeten de leerlingen zowel passief als actief kennen. Nouns: brother, sister, cousin, mother, father, aunt, uncle, grandmother,

Nadere informatie

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition)

Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Click here if your download doesn"t start automatically Een vrouw, een kind en azijn (Dutch Edition) D.J. Peek Een vrouw, een kind en azijn (Dutch

Nadere informatie

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland

Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland Bijlage 2: Informatie met betrekking tot goede praktijkvoorbeelden in Londen, het Verenigd Koninkrijk en Queensland 1. Londen In Londen kunnen gebruikers van een scootmobiel contact opnemen met een dienst

Nadere informatie

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee?

Read this story in English. My personal story. I: But you are planning to built up a professional career? As an independent or employee? My personal story Netherlands 23 Female Primary Topic: PROFESSIONAL CAREER Topics: IDENTITY Year: 2010 age appearance/physical beauty career path competences promotion/selection reconciliation private/professional

Nadere informatie

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2

EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 EM7680 Firmware Auto-Update for Kodi 17.2 2 NEDERLANDS/ENGLISH EM7680 Firmware Auto-update for Kodi 17.2 Table of contents 1.0 (NL) Introductie... 3 2.0 (NL) Firmware installeren... 3 3.0 (NL) Opmerking...

Nadere informatie

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant

een kopie van je paspoort, een kopie van je diploma voortgezet onderwijs (hoogst genoten opleiding), twee pasfoto s, naam op de achterkant Vragenlijst in te vullen en op te sturen voor de meeloopochtend, KABK afdeling fotografie Questionnaire to be filled in and send in before the introduction morning, KABK department of Photography Stuur

Nadere informatie

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF

VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF ==> Download: VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF VAN HET VAGEVUUR IN DE HEL PDF - Are you searching for Van Het Vagevuur In De Hel Books? Now, you will be happy that at this

Nadere informatie

Huisstijlgids Muse Design 2014/2015

Huisstijlgids Muse Design 2014/2015 Huisstijlgids Muse Design 2014/2015 Lettertype Geogrotesque Regular Geogrotesque Medium Italic Geogrotesque Bold Geogrotesque Italic Geogrotesque Medium Italic Geogrotesque Bold Italic Kleurgebruik Kleur

Nadere informatie

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE

NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NUCHTER, EEN HELDERE KIJK EN NO-NONSENSE NATUURLIJK SAMEN NATURALLY DUTCH. Koolhaas Natuurlijk is a typically Dutch company: Sober, with a clear vision and no-nonsense. That s what our customers may expect

Nadere informatie

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE.

ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. ANOUK ROUMANS ANOUK ROUMANS TO CODE OR NOT TO CODE. 00 HOOFDVRAAG 00 HOOFDVRAAG Is het relevant voor een UX-designer om development kennis te hebben op gebied van apps? 00 INHOUDSOPGAVE 00 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

In the classroom. Who is it? Worksheet

In the classroom. Who is it? Worksheet In the classroom 1 Lees wat de meester doet als hij s morgens op school komt. Lees ook wat een leerling doet. Wie van de twee doet het meest voordat de les begint? First, I go to my desk and take out my

Nadere informatie

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition)

Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit van de projectmanager (Dutch Edition) Ron Schipper Click here if your download doesn"t start automatically Duurzaam projectmanagement - De nieuwe realiteit

Nadere informatie

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition)

Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C. Huizinga-Arp Click here if your download doesn"t start automatically Zo werkt het in de apotheek (Basiswerk AG) (Dutch Edition) C.R.C.

Nadere informatie

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2!

PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! PROPEDEUSE MARKETING BLOK 2 LESWEEK 2, WERKGROEP 2! AGENDA Vragen over hoorcollege & huiswerk SMART herhaling Het segmentatie proces Marktsegmentatie Segmentatie oefening 1 welke variabelen? (40 minuten)

Nadere informatie

Davide's Crown Caps Forum

Davide's Crown Caps Forum pagina 1 van 6 Davide's Crown Caps Forum A Forum for Crown Cap Collectors Zoeken Uitgebreid zoeken Zoeken Forumindex Crown Caps Unknown Caps Lettergrootte veranderen vriend Afdrukweergave Gebruikerspaneel

Nadere informatie

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio

Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio The information in this document is in Dutch, English version follows later in this document Interface tussen Stuurbediening en Sony autoaudio LET OP! HOEWEL DE UITERSTE ZORGVULDIGHEID IS BETRACHT BIJ

Nadere informatie

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X

Hoe te verbinden met NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X How to connect to NDI Remote Office (NDIRO): Apple OS X Handleiding/Manual Hoe te verbinden met (NDIRO): Apple OS X How to connect to (NDIRO): Apple OS X Inhoudsopgave / Table of Contents 1 Verbinden met het gebruik van Apple OS X (Nederlands)... 3 2 Connect

Nadere informatie

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training

9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training 9 daagse Mindful-leSs 3 stappen plan training In 9 dagen jezelf volledig op de kaart zetten Je energie aangevuld en in staat om die batterij op peil te houden. Aan het eind heb jij Een goed gevoel in je

Nadere informatie

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA

BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA Read Online and Download Ebook BISL EEN FRAMEWORK VOOR BUSINESS INFORMATIEMANAGEMENT (DUTCH LANGUAGE) (GERMAN EDITION) (DUTCH EDITION) BY REMKO VAN DER POLS, RALPH DONA DOWNLOAD EBOOK : BISL EEN FRAMEWORK

Nadere informatie

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus

WG4: De gebruikerservaring. Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus WG4: De gebruikerservaring Service Design Lesweek 5 Aranea Felëus Agenda Programma Costumer Journey Costumer Journey vs. User Model Costumer Journey vs. User Journey Opdracht 1: CJ part 1 Opdracht 2: CJ

Nadere informatie

Tim Akkerman - Head of Mobile

Tim Akkerman - Head of Mobile Tim Akkerman - Head of Mobile Emesa is the largest e-commerce company for searching, comparing and booking travel and leisure packages in the following categories: Holidays - Other accommodations - Hotels

Nadere informatie

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper

Nederlandse consument blijft een traditionele shopper Nederlandse consument blijft een traditionele shopper De ; slechts 29% van alle consumenten doet het merendeel van zijn aankopen versus 56% in de Waar heb je jouw aankopen gedaan? 1% 4 7 (e.g catalogue)

Nadere informatie

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016

Ius Commune Training Programme 2015-2016 Amsterdam Masterclass 16 June 2016 www.iuscommune.eu Dear Ius Commune PhD researchers, You are kindly invited to attend the Ius Commune Amsterdam Masterclass for PhD researchers, which will take place on Thursday 16 June 2016. During this

Nadere informatie

5 Second Test. Kenrick Fontijne Jeremy Fontijne Dimmy Marcelissen

5 Second Test. Kenrick Fontijne Jeremy Fontijne Dimmy Marcelissen 5 Second Test Kenrick Fontijne 0909758 Jeremy Fontijne 0909756 Dimmy Marcelissen - 0904540 Inhoud Doelgroep & testmethode Onderzoeksvragen Resultaten Conclusie Doelgroep & testmethode Onze game Antivirus

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 +

Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B1 / B1 + Mondeling tentamen Havo - ERK niveau B / B + Het mondeling voor Engels Havo duurt 5 minuten en bestaat uit een gesprek met je docent waarin de volgende onderdelen aan de orde komen: *Je moet een stukje

Nadere informatie

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: m.com

The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.:  m.com The upside down Louisa tutorial by Dorothée: Noortjeprullemie.blogspot.be Written for Compagnie M.: www.compagnie- m.com Dorothée heeft een unieke Compagnie M. hack gemaakt: de Louisa op zijn kop. Als

Nadere informatie

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN

LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LONDEN MET 21 GEVARIEERDE STADSWANDELINGEN 480 PAGINAS WAARDEVOLE INFORMATIE RUIM 300 FOTOS KAARTEN EN PLATTEGRONDEN LM2GS4PWIR3FKEP-58-WWET11-PDF File Size 6,444 KB 117 Pages 27 Aug, 2016 TABLE OF CONTENT

Nadere informatie

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim

De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim De Relatie tussen Werkdruk, Pesten op het Werk, Gezondheidsklachten en Verzuim The Relationship between Work Pressure, Mobbing at Work, Health Complaints and Absenteeism Agnes van der Schuur Eerste begeleider:

Nadere informatie

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12!

WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! WC Marketing blok 2 lesweek 2! Propedeuse 2011/12! Agenda! Tijdens oefeningen krijg je feedback op huiswerk! SMART: 5 criteria voor doelstellingen! Marketingstrategie in 3 stappen! Marktsegmentatie! Segmentatieoefening

Nadere informatie

University of Groningen Educational value of digital examination

University of Groningen Educational value of digital examination University of Groningen Educational value of digital examination Benefits Digital Examination HANDWRITING CORRECTING 1 2 3 Do you remember the Correcting the essay exams in handwriting from your students

Nadere informatie

Meet your mentor and coach

Meet your mentor and coach Young Professional Program The importance of having a mentor in business Meet your mentor and coach What do Larry Page, and Steve Jobs have in common? They ve all received guidance from mentors. Yes even

Nadere informatie

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011

Werkcollege 7 Communication and Multimedia Design Amsterdam - Research for Design- B1 HC7 requirements - 10 10 2011 Werkcollege 7 Deliverables I. Gekozen Persona II. Scenario tekst III. Storyboard IV. Programma van Eisen V. Onderbouwing WERKCOLLEGE 7: Ideeën genereren voor het concept. Werkcollege 7: deel I 1. Kies

Nadere informatie

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3

De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur. Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Masterclass 3 De professionele leergemeenschap met een onderzoekende cultuur Thomas Friedman (2005) The world is flat Onderwijs is zeer traag

Nadere informatie

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven

Impact en disseminatie. Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Impact en disseminatie Saskia Verhagen Franka vd Wijdeven Wie is wie? Voorstel rondje Wat hoop je te leren? Heb je iets te delen? Wat zegt de Programma Gids? WHAT DO IMPACT AND SUSTAINABILITY MEAN? Impact

Nadere informatie

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition)

De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman Click here if your download doesn"t start automatically De ondernemende psychotherapeut (Dutch Edition) Dick Bouman De ondernemende psychotherapeut

Nadere informatie

Synergia - Individueel rapport

Synergia - Individueel rapport DOELSTELLING : Ensuring sufficient funding for projects in cost-generating departments of 16.04.2014 16.04.2014 13:53 1. Inleiding Deze inleiding is vrij te bepalen bij de aanmaak van het rapport. 16.04.2014

Nadere informatie

Welkom! Michael Sourbron.

Welkom! Michael Sourbron. Make IT personal Welkom! Michael Sourbron Michael.Sourbron@callexcell.be François Gysbertsen François.Gysbertsen@callexcell.be GertJan Coolen GertJan.Coolen@frontline.nl Agenda Introductie Engage uw klant

Nadere informatie