Olie, alleen voor het smeren! (deel 1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Olie, alleen voor het smeren! (deel 1)"

Transcriptie

1 elheden 3 Olie, alleen oor het seren (deel ) door: Titus M Bartholoeus, Senior Deelopent Engineer, Grasso Products b Inleiding Koelcopressoren worden alleaal, op een enkele speciale t toepassing na, e geseerd Een erelend bijerschijnsel daaran is, dat er et het gecoprieerde resten /s in zowel dap- als loeibare or de installatie in gaan Deze zal de aanwezige wartewisselaar eruilen waardoor het rendeent en de werking nagatie beïnloed opperak worden In een tweedelig artikel worden enkele gedachtes geopperd hoe door eenoudige installatie en/of coponentaanpassingen, de opperlak concentratie significant erlaagd en dus de werking LE en rendeent an de koelinstallatie LE erhoogd kunnen worden Als in de wartewisselaars terecht kot zal deze c zich daar gaan afzetten Het eruilde opperlak w L L L an retoursystee en laagdikte L zijn an afhankelijk retoursysteean het lokaal optredend stroingspatroon 3 Z In condensoren 3 Z an een luchtgekoelde eter of d erdapingscondensor zal de loeistof en dus ook niet oplosbare de oer het onderste deel an de en 3 6 Z stroen 3 Doordat Z de oplosbare hier relatief war is en dus een nog acceptabele iscositeit heeft, zal de laagdikte beperkt blijen Het oergrote 7 deel T an de otrek kan toch nog benut worden oor condensatie, zodat de loeibare eruiling hier 8 een geringe rol speelt De ogelijk aanwezige dap, praktisch enkel bij aoniak, zal net als het koudeiddel tegen het rije opperlak gaan Figuur Figuur rendeenten huidige en doorontwikkeling ontwikkeling loeistofafscheidrendeent% condenseren en Figuur de ruwheid an de wand opullen Het capaciteitserlies licht zwaar bedraagt daaree ca,%/ licht µ Anders gezegd, bij de nieuw zwaar gebruikelijk geselecteerde R3A nieuw R07/0A R0A condensors resulteert de dapfil in een toenae 0 R7 an de condensatieteperatuur 0 an rui K Dit betekent een OP afnae an rui % Zaak o het dapgehalte laag te houden dus Bij erdaping in en bepaalt het et erdapend koudeiddel benatte deel hoofdzakelijk de totale warteoerdracht De koelerbelasting is bij oorkeur zo te kiezen, dat -0 er 0 ringstroing optreedt 0 Tc o D Figuur Miniale snelheden Lainaire d In de hierbij geplaatste DN00 schets is aan de hand an de theorie getracht de theoretisch de fil opbouw bij ringstroing te erklaren (zie fig) /s Figuur DN3 retoursystee fildikte () opperak fildikte () dynaische iscositeit (Pas) dynaische iscositeit (Pas) opperlak schuifspanning (N/ ) schuifspanning (N/ ) d diaeter () d diaeter () ge snelheid in de lainaire (/s) DN3 3 c w ge snelheid in de retoursystee 3 c lainaire (/s) w c w,, erschillende stroingsweerstand c w,, c w erschillende stroingsweerstand, soortelijke assa an het - resp (kg/ 3 ), soortelijke assa an het - resp (kg/ 3 ) snelheid (/s) snelheid (/s) eter d assaconcentratie an de in het assaconcentratie an niet oplosbare de, in het assastroo resp (kg/s), 6 assastroo 0 6 resp (kg/s) oplosbare 0 6 d 7 d 8 d d refr Door forule t/ 8 te herleiden kunnen we de fildikte berekenen; d R3A 0, ( cst ) R07/0A R0A ( ) ( R7 ( cst ) d ) ( ) s s : wat is de geiddelde fildikte in een DX-erdaper, bij een concentratie an? Inwendige diaeter 9, λ =0,03(typisch oor industriële ), erdapingsteperatuur -0 o, koudeiddel, iscositeit an inerale 68er 0cSt Ringsnelheid halerwege dus bij X=0, (b Stroingskaart Hbb uit DI Waereatlas) bedraagt 3 /s (Inwendige warteoerdracht ca 3000W/ K) De berekende fildikte wordt daaree 8µ en erinderd de inwendige warteoerdracht et rui % o x refr kg/ h Tc o Figuur Oliefil opbouw in Figuur Dubbele Figuur 3 refr d3 d d > R3A onoplosbaar R07/0A onoplosbaar R3A oplosbaar R7 onoplosbaar R07/0A oplosbaar R7 oplosbaar DN0 DN0 DN > ring > ring d > x dan d Dan kan deze direct op d R3A onoplosbaar R07/0A onoplosbaar R3A oplosbaar R7 onoplosbaar R07/0A oplosbaar R7 oplosbaar DN0 DN0 DN DN00 3 0,

2 Is een erdaper niet confor de stroingskaart uitgelegd, dan kan er gelaagde stroing optreden Odat dan alleen het onderste deel benat is en zich daar ook de afzet, zal het duidelijk zijn dat de ipact an eruiling hierdoor oneenredig groot is Door het gehalte in de erdaper te beperken, neet de laag op het onderste deel an de af In dit deel stroot het erdapende koudeiddel dat nu eer wartewisselend opperlak aangeboden krijgt Er zal nu eer koudeiddel gaan erdapen et als geolg dat de assastroosnelheid toeneet De hogere snelheid zal eroor zorgen dat de laagdikte nog erder afneet enzenz Een reductie an 0% in concentratie heeft een 30% dunnere fil tot geolg, echter door het hieroor beschreen erschijnsel tw de erhoging an de assastroosnelheid, zal de fildikte en dus eruilinginloed et eer dan 0% afneen Dit betekent bij de gebruikelijke erdapers een toenae an de erdapingsteperatuur an rui K en daaree een OP toenae an 8% In de open literatuur (oa ASHRAE) worden eel hogere OP erliezen Figuur Oliefil opbouw in genoed door concentratie Lainaire Hoe kunnen we de eruilende inloed an de seer in de koelinstallatie erinderen? Door te kiezen oor seer die olledig oplost in het koudeiddel in cobinatie et een correct functionerende terugoer En et niet oplosbare : door het kiezen an een copressor et laag erbruik*, door het toepassen an een hoog rendeent afscheider, door het toepassen an een perskoeler oor de afscheider, bij hoog dapgehalte en/of door gebruik te aken an een et lage dapspanning en hoge olassa*, door het loeistofat zo in te richten dat zich kan afzetten, en teruggeoerd kan worden naar de copressor(en), bij -trapsinstallaties geld dat ook oor het tussenat(en) Door het regelatig aftappen an de al dan niet Figuur Dubbele Figuur 3 autoatisch *Zie ook het artikel; Olieanageent oor zuigercopressoren, Koude&Luchtbehandeling jaargang 9, nr 00 Dit problee treedt ook op in platenwartewisselaars Daar zal door de hogere belasting en het onrustige stroingskarakter in elk kanaaltje de uiteindelijke laagdikte wel geringer zijn, aar juist door die hogere belasting is de inloed an de dunnere laag op de totale warteoerdracht, iniaal gelijk aan die bij de andere D wartewisselaars, en dus niet te erwaarlozen d d3 d d > > ring > ring d > x dan d Dan kan deze direct op d Figuur Miniale snelheden 3 R3A onoplosbaar R07/0A onoplosbaar R3A oplosbaar R7 onoplosbaar R07/0A oplosbaar R7 oplosbaar DN0 DN0 DN DN /s Figuur opperak fildikte ()

3 LE N3 3 ieretoursystee Olieterugoer bij koudeiddeloplosbare ; Het ontwerp an directe expansie (DX)-systeen is erop gebaseerd dat de terug kot ia de zuigleiding(en) Dit werkt op het principe dat de snelheid(ipuls) an het zo hoog is, dat de aanwezige loeistof in een fil langs de wand eegesleurd wordt Dat gaat ten koste an drukerlies en dus energie Wordt er er in deellast teruggestapt kan er niet ongestraft gebruik geaakt worden an dit stroingserschijnsel, daar dit bij ollast tot te grote erliezen zal leiden Hiero wordt in dit soort situaties gebruik geaakt an sifons en dubbele en (zie fig) Figuur Dubbele Figuur 3 d3 d d Bij lage snelheid loopt het sifon ol, waardoor de doortocht boen het bad afneet en de snelheid toeneet De lokaal hogere snelheid zorgt eroor dat er een slok eegesleurd wordt Dit principe lukt enkel als de te oerwinnen hoogtes beperkt zijn, bijoorbeeld aan de uittrede an erdapers of bij een u-buis in slokkenangers Moeten er grotere hoogtes oerwonnen worden, gebruikt en dubbele en waarbij het olgelopen sifon de dikkere afsluit De snelheid in de dunnere leiding kan dan oldoende Lainaire toeneen dat er weer ringstroing ontstaat De stroo zal loeibaar koudeiddel en olledig oplosbare eeneen als; DN0 DN0 er geselecteerd wordt op een ollast-drukerlies an 0,0K/, de horizontale leidingen aflopend gelegd worden () en er oor deellast dubbele en worden oorzien /s > oor deels- en niet oplosbare oliën wil dit nog lukken tot erdapingsteperaturen an resp -/-0 en -0 o fildikte () oor resp R3A, opperak d R77 en R07/0A als we een ollastdrukerlies toestaan an 0,0K/ Figuur Miniale snelheden opperlak c 3 w > ring > ring d > x dan d Dan kan deze direct op d Als het leidingwerk niet optiaal is uitgeoerd en de gedurende deellast achterblijft, wordt aak onnadenkend bijgeuld o de carters op peil te houden Bij ollast kan dan eel eer terug koen als er in de carters past, et grote schades door slag tot geolg Odat het wijzigen an leidingwerk of niet gaat door tijdsdruk of eenoudigweg erg duur is, wordt als lapiddel de installatie periodiek gedurende een bepaalde tijd op ollast gezet Dit sluit oerulling an de carters niet uit en is bij teperatuurgeoelige koelprocessen ongewenst Een oplossing is dan het inbouwen an een hoog rendeent afscheider Wat de restiscositeit an de is die uit de erdaper kot, is afhankelijk an de oplossingsgraad an de betreffende en de concentratie in de installatie : Olieworp copressor(en) Dapgehalte na expansieentiel X=0,, daaree neet de concentratie in de loeistof toe naar /(-0,)= Aan het eind an de erdaper zit eestal nog % loeistof, dus daaran is dan de concentratie (0,8/0,0)*=00=% Zelfs bij een loeistofconcentratie aan de erdaperuittrede an proille blijft de restiscositeit an het engsel nog zo laag dat het het engsel geakkelijk eeneet dynaische iscositeit (Pas) schuifspanning (N/ ) d diaeter () ge snelheid in de lainaire (/s) c w,, erschillende stroingsweerstand In de ringstroinggrafiek (zie fig) is oor onoplosbare en oplosbare oliën de iniale snelheid passend bij 3 het koudeiddel, erdapingsteperatuur en diaeter te inden oor en Horizontale leidingen oeten onder afschot an erlegd worden Bij lage erdapingsteperaturen zijn de benodigde drukerliezen o de door het terug te laten brengen te hoog en zal er naar andere oplossingen gezocht oeten worden Een ogelijkheid is o alle erdaperuittredes aan te sluiten op een lager liggende erzaelleiding en deze te laten uitkoen in een oergediensioneerde (zie fig3) Het lager liggen an de horizontaleerzaelleiding (header) is nodig o terugstroen an in afgeschakelde Figuur Oliefil opbouw in R3A onoplosbaar R07/0A onoplosbaar R3A oplosbaar R7 onoplosbaar R07/0A Figuur oplosbaar Dubbele R7 oplosbaar Figuur 3 D DN DN00 d3 d koelers te oorkoen Door het eerste deel (ca 3 ) an deze op een ollastsnelheid uit te leggen die rui beneden de ringsnelheid ligt zal al de in de do opgeangen worden Het eronder geonteerde retoursystee kan de uitgedapte dan terug naar d het copressorcarter popen > > ring > ring d > x dan d Dan kan deze direct op d 3 R3A onoplosbaar

4 Figuur Oliefil opbouw in Lainaire Figuur Dubbele Figuur 3 d3 d Gewend aan de terugoer bij DX ia de zuig, wordt bij popcirculatie en baderdapers (FX)-systeen de uitrede an het retour-systee (zie fig90 t/ 93 in deel an dit artikel in olgende uitgae) ook eestal op de zuigleiding aangesloten Bij beide systeen kot de niet terug in dezelfde afgeeten hoeeelheid als het door de copressoren d uitgeworpen wordt, aar in slokken Deze slokken ontstaan door accuulatie-effecten in de installatiecoponenten Figuur en Miniale leidingen snelheden Is copressor niet oorzien an een loeistofafscheidende aanzuigsectie, zal de loeistof de zuigkleppen treffen Kleppen worden ontworpen op hoge snelheden tw ca 0,3xMach (> 300k/h), daaree zal duidelijk zijn hoe desastreus de inloed is an binnentredende loeistof Bij heretische copressoren is het drukat uitgeoerd als slokkenanger Bij sei-heretische copressoren slingert de sneldraaiende otor de intredende loeistof uit de stroo Bij coerciële en licht industriële copressoren is er in het aanzuigdeel een slokkenanger opgenoen, of wordt er ia het carter aangezogen Industriele copressoren zijn aak anwege erbruik en wartehuishouding (aoniak) an dit soort oplossingen erstoken, en bepaalt de grootte an de aanzuigsectie of er nog een deel an de aangezogen loeistof afgescheiden wordt Bij een aoniakcopressor is de D L L L 3 3 an retoursystee Z Z LE DN3 retoursystee niet oplosbare oplosbare wartehuishouding en het erbruik zo belangrijk dat het copressiedeel zoer ogelijk uit het huis en de zuigkaer zo klein ogelijk gehouden wordt Een uitstekende wartehuishouding gaat dus ten koste an de robuustheid tegen het incidenteel aanzuigen an loeistof Bij dit soort copressoren oet de uitgedapte teruggeoerd worden naar het carter Het bij het uitdapen rijgekoen oet ia de zuig afgeoerd worden en niet ia het carter, odat dat zal leiden tot een erhoging d an de carterdruk, et als geolg een significante stijging an het erbruik Hoe bij dit type 3 copressoren de teruggeoerd oet worden is in bijgeoegde schetsen (zie fig) oor niet- en oplosbare oliën aangegeen Bij oplosbare oliën oet er altijd een bufferaatje toegepast worden Dit aatje angt de ariabele hoeeel- heid in de installatie op en zorgt eroor dat de uit de afscheider kan uitdapen Dat laatste odat de R7 oplosbaar in de afscheider eel koudeiddel beat door de hoge druk en relatief lage teperatuur De persteperatuur an de huidige freonen is te laag o het DN0 bad oldoende op te waren Een elektrische DN0 erwaring is geen optie daar het erogen oneenredig groot oet zijn o ook aar wat warte te kunnen DN DN00 oerdragen aan het stilstaande bad en de warteafgifte an de relatief grote afscheider te kunnen /s copenseren De uitoering an de zuigerzaelleiding is totaal erschillend als gebruikelijk bij DX-installaties Figuur Deze dient zo groot gekozen fildikte te worden () dat hier een gelaagde stroing optreedt (nee de snelheid oor de betreffende toepassing opperlak schuifspanning (N/ an de erticale ) ) d De binnenkoende zal diaeter zich afzetten () en door de helling an 0% ge aan snelheid het einde erzaelen lainaire (/s) Een ondergebouwd retoursystee zal de dan behoefte afhankelijk terugsturen naar de indiiduele carters O bij, disfunctioneren soortelijke assa an an de rectifier, slag te oorkoen zal op snelheid (/s) ca 3 hoogte anaf de bode een d axiaal nieaualar geonteerd oeten worden,, die de copressoren stopt opperak 3 c w c w eter > > ring > ring d > x dan d Dan kan deze direct op d R3A onoplosbaar R07/0A onoplosbaar R3A oplosbaar R7 onoplosbaar R07/0A oplosbaar dynaische iscositeit (Pas) c w,, erschillende stroingsweerstand het - resp (kg/ 3 ) assaconcentratie an de in het assastroo resp (kg/s) 7 d T 8 d Figuur Figuur rendeenten huidige en doorontwikkeling licht 9 zwaar R3A d (c

5 Olieterugoer bij koudeiddelonoplosbare ; Zoals al hierboen ereld is het zaak o bij onoplosbare oliën te kiezen oor een copressor of copressor/ afscheider cobinatie te kiezen et geringe worp Bij kleine systeen zoals chillers in cobinatie et een copressor et geringe worp kan de afscheider eestal erallen Bij grotere systeen is de eruiling an de uit het erdapersystee terug te oeren an dien aard (liegroest, lasslak, straalstof, erbrande en andere residuen alsook water) T dat daaree de copressoren beschadigt zouden worden en terugoer is dus niet toegestaan Bij deze systeen oet de worp zo gering ogelijk gehouden worden Grasso Products heeft daaroor een afscheiderlijn ontworpen die het doorgelaten loeistofaandeel et een eeloud beperkt Gebruikelijke rendeenten an de in de arkt aanwezige, op zwaartekracht 9 gebaseerde, afscheiders (dus zonder coalescingeleenten) 90 liggen rond de 80%, de huidige Grasso 8 serie heeft een rendeent an ca 9% (zie bijgeoegde 80 rendeentsgrafieken fig en ) Met andere 7 woorden er wordt 0/= x zo weinig doorgelaten 70 Het uittredende loeibare deel is daaree zo klein 6 geworden dat feitelijk enkel nog de hoeeelheid dap 60 een rol an betekenis speelt in de worp De selectie gebeurt op basis an de assastroodichtheid (kg/ o x refr kg/ s) betrokken h op de olledige inwendige diaeter, gecorrigeerd et een koudeiddel gerelateerde correctiefactor refr In de grafieken is te zien dat de lichtere sen oer een groter gebied hun hoge rendeent ast houden Door de interne stroing te erbeteren kan de belasting fors erhoogd worden, bij oor de lichtere sen gelijkblijend- en oor de zware sen erbeterd rendeent In de olgende uitgae wordt deel an dit artikel gepubliceerd Grasso Products b Jan-Pieter Habraken Tel: Alle artikelen kunt u teruginden op de Grasso site: wwwgrasso-global co > News&Eents > Latest News loeistofafscheidrendeent% an 0 retoursy 0 60 /s Figuur 3 Z L L L 3 3 loeistofafscheidrendeent% L L L T opperak 3 Z n c w Figuur Figuur, an retoursystee rendeenten huidige en doorontwikkeling licht zwaar 9 Z eter nieuwd 90 niet oplosbare, Z oplosbare 7 70 d LE DN3 retoursystee Figuur Figuur rendeenten huidige en doorontwikkeling licht zwaar nieuw refr 0 opperlak c 3 w 8 d o x refr kg/ h Tc o Tc o refr R3A R07/0A R0A R7 d c w, pij o Grasso (E) package

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT01 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/13 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc /3 DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Bescikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4

keuze verzekerde 2 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 3 Basisverzekering Geen basisverzekering keuze verzekerde 4 Zonder olledige inforatie kunnen wij niet oor u aan de slag U wilt een erzekering afsluiten oor uzelf en oor eentuele gezinsleden. Wij hebben de oorletters, de naa en het an iedereen nodig. Alle personen

Nadere informatie

M-CONTOUR. Bijgewerkt tot en met augustus 2011 (wijzigingen / correcties en zetfouten voorbehouden). 55

M-CONTOUR. Bijgewerkt tot en met augustus 2011 (wijzigingen / correcties en zetfouten voorbehouden). 55 PESSFITTINGEN M-CONTOU BONFIX PESSFITTINGEN Technische docuentatie Bijgewerkt tot en et augustus 2011 (wijzigingen / correcties en zetfouten oorbehouden). 55 BONFIX PESSFITTINGEN To p k w a l i t e i t

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan

ONVZ Vrije Keuze Zorgplan ONVZ Vrije Keuze Zorgplan U staat op het punt uw basiserzekering of een an de aanullende erzekeringen aan te ragen. U wilt onze tandartserzekering of het. Wat u ook kiest, u bent bij ons in goede handen.

Nadere informatie

Langere vraag over de theorie

Langere vraag over de theorie Langere raag oer de theorie a) Veld eroorzaakt door een lange cilinderorige draad [oorbeeld 8-6] We willen het eld berekenen op een afstand r an het centru an een draad et straal R die een constante stroo

Nadere informatie

= Ep = R1. U = R I R s

= Ep = R1. U = R I R s Eerste ronde - ste Vlaamse Fysica Olympiade 009 ste Vlaamse Fysica Olympiade Eerste ronde. De eerste ronde an deze Vlaamse Fysica Olympiade bestaat uit 5 ragen met ier mogelijke antwoorden. Er is telkens

Nadere informatie

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s.

Naam: Succes! 1 Geef bij elke berekening het antwoord met de juiste nauwkeurigheid en met de juiste. Antwoorden: Eenheid. 0,6 : 2 s s. Bij deze toet ag je gebruik aken van het foruleblad (bijgeleverd) en de rekenachine. Schrijf de antwoorden OP DIT BLAD en chrijf je naa op elk blad. Gebruik eventueel de achterkant. Schrijf duidelijk en

Nadere informatie

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend>

Gemeente Amsterdam Gemeenteraad Gemeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van <datum onbekend> Geeenteblad Voordracht voor de raadsvergadering van Jaar Publicatiedatu Agendapunt besluit B&W Onderwerp Vaststellen van de Verordening interferentiegebieden bodeenergiesysteen 24 Tekst van openbare besluiten

Nadere informatie

U wilt (zelf) iets veranderen

U wilt (zelf) iets veranderen U wilt (zelf) iets eranderen aan uw huurwoning Wat moet u weten? U wilt iets eranderen aan uw woning om er nog meer an te genieten. En dan hebben we het niet oer andere gordijnen of een andere loerbedekking.

Nadere informatie

natuurkunde pilot vwo 2015-I

natuurkunde pilot vwo 2015-I Opgae 2 Een sprong bij olleybal Bij olleybal springt een figuur 1 speler aak uit stand recht omhoog. Zie figuur 1. De erticale snelheid an het zwaartepunt an een olleyballer tijdens de afzet en de daaropolgende

Nadere informatie

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml

m = = ρ ρ V V V V R4 m in kg en V in m 3 hoort bij ( coherent) ρ in kg/m 3 m in g en V in ml hoort bij ( coherent) ρ in g/ml Reflectievraen versie 21 Per edachte..1 R1 R2 1 d is elijk aan 1 c en daaro heb je de nijin te zeen dat 1 k/d elijk is aan 1 k/c. Het is dus eienlijk eer slordiheidsfout dan een denkfout. Model: 1 k/d

Nadere informatie

9 Stugheid en sterkte van materialen.

9 Stugheid en sterkte van materialen. 9 Stugheid en sterkte van aterialen. Onderwerpen: - Rek. - Spanning. - Elasticiteitsodulus. - Treksterkte. - Spanning-rek diagra. 9.1 Toepassing in de techniek. In de techniek ko je allerlei opstellingen

Nadere informatie

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 18 Beeldbuizen 37

Newton vwo deel 3 Uitwerkingen Hoofdstuk 18 Beeldbuizen 37 Newton wo deel Uitwerkingen Hoofdstuk 8 eeldbuizen 7 8 eeldbuizen 8. nleiding Voorkennis Versnellen en afbuigen a ij een eenparig ersnelde en rechtlijnige beweging heb je te aken et een ersnelling a die

Nadere informatie

Storage. Arik Levy, 2004

Storage. Arik Levy, 2004 Storage Arik Ley, 2004 Storage De lijn Storage dossierkasten door Arik Ley kan gebruikt worden met alle Vitra kantoormeubelsystemen. De kasten en zijtafels an erschillende breedtes en hoogtes kunnen gecombineerd

Nadere informatie

natuurkunde vwo 2016-I

natuurkunde vwo 2016-I natuurkunde wo 1-I Ruimtelift? Lees onderstaand artikel. Ruimtelift? Wetenschappers an de TU-Delft en ESA (European Space Agency) in Noordwijk hebben modelstudies uitgeoerd naar de haalbaarheid an een

Nadere informatie

De steen in de vijver 19 december 2007

De steen in de vijver 19 december 2007 De in de vijver 19 deceber 2007 Inleiding Er is een oud, bekend problee waarbij een in de vijver gegooid wordt. Het zal daardoor stijgen. ls dezelfde in een je in het gelegd wordt zal het ook stijgen.

Nadere informatie

11 Bewegingsleer (kinematica)

11 Bewegingsleer (kinematica) 11 Bewegingleer (kinematica) Onderwerpen - Plaatdiagram - Gemiddelde nelheid en nelheid uit plaat-tijd-diagram - Snelheid op een bepaald tijdtip uit plaat-tijd-diagram - Gemiddelde nelheid uit nelheid-tijd-diagram

Nadere informatie

Fig. 1 De schroefcompressor (bron Mayekawa)

Fig. 1 De schroefcompressor (bron Mayekawa) Wijbenga info sheet 8: Economisers Een eco of economiser is een term die vaak voorbij komt bij de toepassing van schroefcompressoren in een koelinstallatie, zeker wanneer het een vriesinstallatie betreft.

Nadere informatie

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave

Verslag practicum composieten Kevin Kanters & Bastiaan de Jager. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding. 3 2. Trekstaven. 4 2.1. Berekeningen trekstaven. 4 2.2. Meetresultaten trekstaven. 7 3. Buigbalken. 8 3.1. Berekeningen buigbalken. 8 3.2. Meetresultaten buigbalken. 10 4. Coposiet

Nadere informatie

Samenvatting strategisch plan

Samenvatting strategisch plan Samenatting strategisch plan 1. Inleiding Dit strategisch plan geeft op hoofdlijnen aan waar het Epilepsiefonds oer drie jaar wil staan. Leidend daarbij zijn de isie en de missie en de daaruit olgende

Nadere informatie

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage.

Examen HAVO. wiskunde A (pilot) tijdvak 2 woensdag 20 juni 13.30-16.30 uur. Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Examen HAVO 1 tijdak woensdag juni 13.3-16.3 uur wiskunde A (pilot) Bij dit examen hoort een uitwerkbijlage. Dit examen bestaat uit 19 ragen. Voor dit examen zijn maximaal 78 punten te behalen. Voor elk

Nadere informatie

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1

Uitwerking examen natuurkunde 2009 (tweede tijdvak) 1 Uitwerking exaen natuurkunde 009 (tweede tijdvak) Opgave Optische uis. Teken eerst de verbindingslijn tussen de punten P en Q (lichtstraal in nevenstaande figuur). Deze rechte lijn is ongebroken en gaat

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10

Mechanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT1 - OPGAVEN en UITWERKINGEN 1/10 VAK: echanica - Sterkteleer HWTK Set Proeftoets - AT echanica - Sterkteleer - HWTK PROEFTOETS- AT - OPGAVEN en UITWERKINGEN / DIT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAA EN LEERLINGNUER! Beschikbare tijd: inuten

Nadere informatie

Aardgaslekkage in transportleidingen

Aardgaslekkage in transportleidingen Gevaar Aardgaslekkage in transportleidingen Inhoud Explosiegevaar, let op voor gasophoping in besloten ruiten. Aardgas is lichter dan lucht (0,6). In geval het gas niet brandt: niet sproeien In geval het

Nadere informatie

jaar: 1989 nummer: 21

jaar: 1989 nummer: 21 jaar: 1989 nummer: 21 Met welke snelheid zou een kogel op het aardopperlak in horizontale richting moeten weggeschoten worden opdat hij juist een cirkelormige baan om de aarde gaat beschrijen als er geen

Nadere informatie

!"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * )

!! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. + 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 &  : * && 01 &0 - * ) !"! #$%& ' ( ) * +, - ) -. / 01 &2 301.. +! 1 #31 4 #1 & 21 5 1 #31 4 #1 & %1 ) ) - 6!!!,! 7 / * &&, &8$ 9 : : * &&, &8$!9 1 1 & " : * && 01 &0 - * ) . * + (! : : ; ( - < 6 + ( 67 7 ( 6 ( : 6. / # 8083

Nadere informatie

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11

STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT02 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc 1/11 VAK: Stooturbines A Set Proeftoets AT0 STOOMTURBINES - A - PROEFTOETS- AT0 - OPGAVEN EN UITWERKINGEN.doc / IT EERST LEZEN EN VOORZIEN VAN NAAM EN LEERLINGNUMMER! Beschikbare tijd: 00 inuten Uw naa:...

Nadere informatie

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren

De kantorenmarkt. Het jaar 2009 is voor de Nederlandse kantorenmarkt. Stand van zaken. April 2010. Inhoud 1. Opname van kantoren April 2010 Inhoud 1. Opname an kantoren 2. Aanbod an kantoren Stand an zaken Nederlandse kantorenmarkt 3. Ontwikkeling huurprijzen 4. De kantorenmarkt in 2010 Colofon Samenstelling Drs I.L. de Kruif an

Nadere informatie

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN

Prof. Margriet Van Bael STUDENTNR:... Conceptuele Natuurkunde met technische toepassingen. Deel OEFENINGEN FEB Exaen D0H1A 7/01/014 NAAM... Prof. Margriet Van Bael Conceptuele Natuurkunde et technische toepassingen Deel OEFENINGEN Instructies voor studenten Noteer je identificatiegegevens (naa, studentennuer)

Nadere informatie

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt.

Notitie. De wegdekverharding op de Fluitersweg nabij het plangebied en op de overige wegen bestaat uit asfalt. Kruizeuntstraat 371, 7322 LN Apeldoorn (T) 055-3 64 10 KvK 082 04 400 www.sainadvies.nl info@sainadvies.nl Notitie Project: BP Fluitersweg Apeldoorn, VL Betreft: Geluidsbelasting door wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code

Tentamen MATERIAALKUNDE I, code Universiteit Tente Faculteit der Construerende Technische Wetenschappen Vakgroep Productietechniek ateriaalkundig Laboratoriu Agricola Tentaen ATRIAALKUND I, code 11505 1 augustus 007, 13.30-17.00 uur

Nadere informatie

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur

2.1 Nogmaals warmte en temperatuur Uitwerkingen opgaven hoofdstuk.1 Nogaals warte en teperatuur Opgave 1 a Onjuist. De teperatuur in de ruite is een aat voor de snelheid van de oleculen. s Nachts is de teperatuur lager en de snelheid van

Nadere informatie

Langere vraag over de theorie

Langere vraag over de theorie Langere vraag over de theorie (a) Magnetisch dipooloent Zoals het elektrisch dipooloent is het agnetisch dipooloent een vectoriële grootheid. Het agnetisch dipooloent wordt gedefinieerd voor een gesloten

Nadere informatie

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme 2009-2010

Schriftelijk examen: theorie en oefeningen Fysica: elektromagnetisme 2009-2010 Schriftelijk examen: theorie en oefeningen 2009-2010 Naam en studierichting: Aantal afgegeen bladen, dit blad niet meegerekend: Gebruik oor elke nieuwe raag een nieuw blad. Zet op elk blad de ermelding

Nadere informatie

2.4 Oppervlaktemethode

2.4 Oppervlaktemethode 2.4 Opperlakemehode Teken he --diagram an de eenparige beweging me een snelheid an 10 m/s die begin na 2 seconden en eindig na 4 seconden. De afgelegde weg is: =. (m/s) In he --diagram is de hooge an de

Nadere informatie

Verbetersleutel examen 6LWI

Verbetersleutel examen 6LWI Verbeerleuel exaen 6LWI Correcieleuel bij Vraag-V01: De grafiek bechrijf de beweging an een rein die eer rijd in een zone oor beperke nelheid, en daarna ernel op he ogenblik da hij buien de zone i. De

Nadere informatie

INHOUD. Het systeem. pag. 5. pag. 8. Hoe het werkt. pag. 9. Stel uw eigen Pod Bar samen. pag. 10. Referenties. pag. 11. Waarom een Pod Bar?

INHOUD. Het systeem. pag. 5. pag. 8. Hoe het werkt. pag. 9. Stel uw eigen Pod Bar samen. pag. 10. Referenties. pag. 11. Waarom een Pod Bar? pag. 3 INHOUD Het systee Hoe het werkt Stel uw eigen Pod Bar saen Referenties Waaro een Pod Bar? pag. 5 pag. 8 pag. 9 pag. 10 pag. 11 Horeca Supplies B.V. Textielweg 20 3812 RV Aersfoort www.horeca-supplies.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 11 Antwoordindicaties tussenvragen

Hoofdstuk 11 Antwoordindicaties tussenvragen Hoofdstuk 11 Antwoordindicaties tussenragen 11.1 Hoe zou Winfred een gemeenschappelijke missie en isie kunnen ontwikkelen? Gebruik bijoorbeeld de olgende sleutelwoorden: intern ontwikkelen of met externe

Nadere informatie

12 Elektrische schakelingen

12 Elektrische schakelingen Elektrische schakelingen Onderwerpen: - Stroomsterkte en spanning bij parallel- en serieschakeling - Verangingsweerstand bij parallelschakeling. - Verangingsweerstand bij serieschakeling.. Stroom en spanning

Nadere informatie

bouwkavels oetbrink daarle west Ontwerp uw eigen woning bouwkavels

bouwkavels oetbrink daarle west Ontwerp uw eigen woning bouwkavels bouwkavels oetbrink daarle west bouwkavels Ontwerp uw eigen woning Mei 2017 BOUWKAVELS INTRODUCTIE De kavels liggen aan t Oetbrink. Op onderstaande tekening is de ligging van de kavels aangegeven. De letters

Nadere informatie

Multi Split systemen

Multi Split systemen Multi Split systeen Single+ Single+ Net dat beetje eer cofort Geen 2 ruites, waarbij de vor, de oriëntatie of de interne belasting een ipact hebben op het cofort, zijn hetzelfde. Het nieuwe Single+ concept

Nadere informatie

De PACi R410A DC Inverter systemen All round air conditioning by

De PACi R410A DC Inverter systemen All round air conditioning by Maak kennis et SNYO s zeer geavanceerde, stijlvolle en energie-efficiënte serie coerciële split-airconditioners De PCi R410 DC Inverter systeen ll round air conditioning by 2362.3_SPW - Inv Sys Flyer_v3.in1

Nadere informatie

Gezondheidsverklaring

Gezondheidsverklaring Gezondheidserklaring Polisnummer Naam erzekerde Waarom dit formulier? Bij een aanraag an een leens- of een arbeidsongeschiktheidserzekering ontangt u als erzekerde deze gezondheidserklaring. U ult op dit

Nadere informatie

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID

4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID 4.1.5 OPLOSSINGEN OEFENINGEN MASSADICHTHEID P Los de rekenvraastukken op een apart blad op volens de ethode Geeven Gevraad Oplossin Forule Berekenin Antwoord P P Soie vraastukken oet je in eerdere stappen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Luzac Lyceum Eindhoven Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Luzac Lyceum Eindhoen Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Eindhoen BRIN-nummer: 30BR-0 Hummingbirdnummer: 3522248

Nadere informatie

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4

N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 N A T U U R K U N D E S A M E N V A T T I N G H 1 T / M H 4 HOOFDSTUK 1 Reflectie= Terugkaatsing van een lichtstraal. 1.3 PUNT EN SPIEGELPUNT Breking= Bij het wisselen van stof veranderen van richting.

Nadere informatie

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram

Afbeelding 1: HD vlotter in Log P h diagram Wijbenga info sheet 3: De hogedrukvlotter De hogedrukvlotter voor de koudetechniek is een uitvinding van Theodor Witt, oprichter van de Kältemaschinenfabrik Witt uit Duitsland en al meer dan 100 jaar de

Nadere informatie

Hoogrendementpompen Wilo-Stratos en Wilo-Stratos PICO.

Hoogrendementpompen Wilo-Stratos en Wilo-Stratos PICO. WILO n Rusatiralaan Ganshoren T. / F. / info@wilo.be www.wilo.be Hoogrendementpompen Stratos en Stratos PICO. Productbrochure. //N Toonaangeend. Sinds. Stratos ECO Wereldwijd de eerste hoogrendementpomp

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG. Afdelingen mavo, havo en vwo. Definitieve rapportage RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL WINFORD STEBO DEN HAAG Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Den Haag BRIN-nummer: 30BH-0 HB-nummer: 3526404 Onderzoek

Nadere informatie

Eerste graadsfuncties

Eerste graadsfuncties CAMPUS BRUSSEL Opfriscursus Wiskunde Eerste graadsfuncties Eerste-graadsfuncties 1 Eerste graadsfuncties: een voorbeeld Een taxibedrijf rekent de volgende kosten aan haar klanten: Dan een vaste vertrekprijs

Nadere informatie

Multisplit AircoHeater Systemen

Multisplit AircoHeater Systemen Multisplit ircoheater Systeen Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuairco.nl Free Multi 49 Groen kliaatcofort voor eerdere ruites Wilt u eerdere ruites koelen of verwaren, dan biedt het Free Multi concept

Nadere informatie

Power Systems. Voorbereiding van de installatielocatie IBM

Power Systems. Voorbereiding van de installatielocatie IBM Power Systems Voorbereiding an de installatielocatie IBM Power Systems Voorbereiding an de installatielocatie IBM Opmerking Lees, oordat u deze informatie en het product gebruikt, eerst de informatie

Nadere informatie

VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden

VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden VERORDENING op de heffing en invordering van liggelden Bataviahaven 2001 Wetstechnische inforatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie geeente Lelystad Officiële naa regeling VERORDENING op de

Nadere informatie

www.beautyandwellnesscadeau.nl

www.beautyandwellnesscadeau.nl www.beautyandwellnesscadeau.nl BEAUTY&WELLNESS cadeau brengt nieuwe klanten naar uw bedrijf en zet uw bedrijf op de kaart! Wereldwijd wordt er in de giftcard branche een enorme omzet behaald. Engeland,

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Onderwijsgroep SPOENK. School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Onderwijsgroep SPOENK. School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer 0^2m. if o INSPECTIE an RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Stichting Onderwijsgroep SPOENK School Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Het Palet Kesteren 18HO-2 108243 Datum schoolbezoek Concept

Nadere informatie

Verdampingscondensors

Verdampingscondensors Wijbenga info sheet 7: Verdampingscondensors Een traditionele compressie koelinstallatie bestaat naast de basis componenten als compressor, verdamper, vloeistofvat of afscheider en expansieorgaan ook uit

Nadere informatie

F De uitgeoefende kracht s De afstand waarover de kracht is uitgeoefend (in meter) α De hoek tussen de kracht en verplaatsing.

F De uitgeoefende kracht s De afstand waarover de kracht is uitgeoefend (in meter) α De hoek tussen de kracht en verplaatsing. 5.1 Arbeid Herhaling Momenten Bij een hefboom of een takel kun je olstaan met een kleinere kracht. Deze kleinere kracht moet echter wel oer een grotere afstand worden uitgeoefend. Dit algemene principe

Nadere informatie

NEW HOLLAND LM5OOO LM5O4O LM5O6O LM5O8O

NEW HOLLAND LM5OOO LM5O4O LM5O6O LM5O8O NEW HOLLAND LMOOO LMOO LMOO LMO8O MEER PRODUCTIVITEIT EN VERMOGEN. SUPERIEUR ZICHT EN COMFORT. BEWEZEN KWALITEIT EN BETROUWBAARHEID. MINDER ONDERHOUD, MEER WERK. TECHNISCHE GEGEVENS. NEW HOLLAND LM. GLOEDNIEUW

Nadere informatie

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3

Tabel 1 - Overzicht van het aantal wandcontactdozen voor algemeen gebruik en lichtaansluitpunten 5 < A 12 4 1 6 2 8 3 12 < A 20 6 1 8 2 10 3 18-4-2013 NEN1010plus Hierbij worden niet eegerekend: de oppervlakte van delen van vloeren, waarboven de hoogte tot het plafond kleiner is dan 1,5 ; een schalgat of vide, indien de oppervlakte daarvan

Nadere informatie

Practicum: Brandpuntsafstand van een bolle lens

Practicum: Brandpuntsafstand van een bolle lens Practicum: Brandpuntsafstand an een bolle lens Er zijn meerdere methoden om de brandpuntsafstand (f) an een bolle lens te bepalen. In dit practicum worden ier methoden toegepast. Zie de onderstaande figuren

Nadere informatie

Windenergie:krachtontwikkeling en pitch-controle

Windenergie:krachtontwikkeling en pitch-controle Joan Peuteman KHBO februari 007 Windenergie:krachtontwikkeling en pitch-controle : Het Betz-optimum.: Energie aanwezig in de wind Een massa m met een snelheid heeft een kinetische energie E m. Beschouw

Nadere informatie

CASE Erik Dom Nero Engineering Risico-identicatie Risico-evaluatie Beschermingslagen SIL-bepaling SIL-berekening SIL-uitvoering

CASE Erik Dom Nero Engineering Risico-identicatie Risico-evaluatie Beschermingslagen SIL-bepaling SIL-berekening SIL-uitvoering CASE Erik Do Nero Engineering 1 Doe ik het goed? Risico-identicatie Risico-evaluatie Bescheringslagen SIL-bepaling SIL-berekening SIL-uitvoering 2 1 1 RISICO 1 OPLOSSING 3 Case Procesgegevens TIC FIC Ontwerp

Nadere informatie

Multisplit AircoHeater Systemen. Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl

Multisplit AircoHeater Systemen. Heating. Cooling. Caring. www.fujitsuclimate.nl Multisplit ircoheater Systeen Heating. Cooling. Caring. www.fujitsucliate.nl Free Multi 49 Groen kliaatcofort voor eerdere ruites Wilt u eerdere ruites koelen of verwaren, dan biedt het Free Multi concept

Nadere informatie

Trillingen en tonen. 5.1 Inleiding. 5.2 Trillingsgrootheden

Trillingen en tonen. 5.1 Inleiding. 5.2 Trillingsgrootheden 5 Trillingen en tonen 5.1 Inleiding A 1 a Hartslag (polsslag), enstruatiecyclus, adehaling b De snaren van een gitaar en de lucht in blaasinstruenten trillen. De toeschouwers aken heen en weer gaande bewegingen

Nadere informatie

Deformatie door onderdruk in het stalen rein waterreservoir no. 1, inhoud4000m 3, van het pompstation ir. A. Polstra te Sellingen

Deformatie door onderdruk in het stalen rein waterreservoir no. 1, inhoud4000m 3, van het pompstation ir. A. Polstra te Sellingen Deforatie door onderdruk in het stalen rein waterreservoir no., inhoud4000 3, van het popstation ir. A. Polstra te Sellingen Inleiding In verband et buitenschilderwerk aan dak en wanden van het sinds 969

Nadere informatie

Leidingwerk. Wijbenga info sheet 11: Inleiding

Leidingwerk. Wijbenga info sheet 11: Inleiding Wijbenga info sheet 11: Leidingwerk Inleiding Leidingwerk klinkt niet direct als een uitnodigend onderwerp maar vormt een cruciaal deel van de koelinstallatie. Een verkeerd gedimensioneerd of uitgevoerd

Nadere informatie

Oefenopgaven INDUSTRIËLE CHEMIE

Oefenopgaven INDUSTRIËLE CHEMIE Oefenopgaven INDUSTRIËLE CHEMIE vwo OPGAVE 1 Bij de productie van ethanol wordt eerst synthesegas geaakt in een reforer: [1] CH 4 (g) + H 2 O(g) CO(g) + 3 H 2 (g) E( ) > 0 01 Bereken de energieverandering

Nadere informatie

2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht

2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht Fysica hoofdstuk 2 : Hydrostatica 1 e jaar 2 e raad (1uur) - 109-2.5 Druk in een vloeistof onder invloed van de zwaartekracht 2.5.1 Kracht en druk op de bode van een vat Eventjes herhalen : Wat is dichtheid?

Nadere informatie

Klimaatneutraal renoveren op mutatiebasis Vooronderzoek om tot een klimaatneutrale aanpak over te gaan

Klimaatneutraal renoveren op mutatiebasis Vooronderzoek om tot een klimaatneutrale aanpak over te gaan Klimaatneutraal renoeren op mutatiebasis Vooronderzoek om tot een klimaatneutrale aanpak oer te gaan Colofon Fase: Versie: Datum: Definitief Rapport 2.1 25 augustus 2011 Gegeens Auteur Naam: Studentnummer:

Nadere informatie

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo

CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL. Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mavo, havo en vwo CONCEPT RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK PARTICULIERE VO-SCHOOL Instituut Blankestijn Utrecht Afdelingen mao, hao en wo Definitiee rapportage Plaats: Utrecht BRIN-nummer: 30DU-0 HB-nummer: 3523382

Nadere informatie

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2006-I

Eindexamen wiskunde A1-2 vwo 2006-I Eindexamen wiskunde A- vwo 006-I Beschuit Bij gewone beschuiten krijg je 3 8,0 4,3 gram per euro 0,9 Bij Twentsche beschuiten krijg je 0 0,7 5, gram per euro 0,93 Bij Twentsche beschuiten krijg je het

Nadere informatie

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt

De meest veelzijdige warmwater luchtverwarmer in de markt TNNER MD De eest veelzijdige warwater luchtverwarer in de arkt De TNNER MD is een watergevoede hangende luchtverwarer en kan horizontaal- verticaal uitblazend worden ingezet. Het toestel beschikt over

Nadere informatie

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen

ZEN design line. ClimateCare van Mitsubishi Electric. Specificaties. Zen. Je voelt het verschil. by Mitsubishi Electric. Climate Control systemen liatecare van Mitsubishi Electric. de naa ZEN. De essentie van ZEN is ongehecht zijn ag gezien worden aar is subtiel en inialistisch waardoor het akkelijk geabsorbeerd wordt in de ruite. Uiteraard bent

Nadere informatie

ater alw INTRODUCTIE! De Wilo-Yonos MAXO oorziening en afv aterv oeling, w arming, klimaat, k Verw oducten en prijzen 2013 Wilo Pr

ater alw INTRODUCTIE! De Wilo-Yonos MAXO oorziening en afv aterv oeling, w arming, klimaat, k Verw oducten en prijzen 2013 Wilo Pr Pioneering for You O De INTR! TIE C U D Het energiezuinige antwoord op uitwisseling an standaard asttoeren pompen, ongeacht het fabrikaat. Wilo TOP-S Wilo TOP-E Wilo-Yonos Maxo Vreemd fabrikaat Wilo is

Nadere informatie

Tijd om even een beknopte boom op te zetten

Tijd om even een beknopte boom op te zetten Tijd om even een beknopte boom op te zetten Beknopt Handboek Bedrijfstakpensioenfondsen Het Bedrijfstakpensioenfonds - Welke ondernemingen krijgen er mee te maken en wat zijn de nan i le risi o s wanneer

Nadere informatie

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen

WIJKT AF per 1-1-2014, op de volgende onderdelen Checklist Code Pensioenfondsen: Stichting Bedrijfstakpensioenfonds oor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (Bpf Schilders) Datum checklist: 18 september 2014 (astgesteld) De pensioenfondsen mogen

Nadere informatie

MedaMorph. Alberto Meda, 2006

MedaMorph. Alberto Meda, 2006 MedaMorph Alberto Meda, 2006 MedaMorph MedaMorph werd ontwikkeld in samenwerking met Alberto Meda. Zijn achtergrond als ingenieur blijkt heel duidelijk uit de ormgeing en de functionaliteit an dit nieuwe,

Nadere informatie

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek

Aanvraag particulier dyslexieonderzoek Aanraag particulier dyslexieonderzoek Aaneldingsforulier ouders Indiidueel onderzoek Groepsonderzoek (alleen ogelijk anaf idden groep 7) Persoonlijke gegeens an het kind dat wordt aangeeld Achternaa Voornaen

Nadere informatie

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38

Opgave 1.2. Theorie: Blz. 37/38 Ogave. Theorie: Blz. 7/8 Ti: Bereken P in uit orule (.60) door een bekend unt in te vullen. Bijvoorbeeld: T 00 7 K et de bekende druk P 0 Pa. Gegeven: L 4000 J/ol T gev 0 0 K R 8,47 J/ol,K Oloing: P (0

Nadere informatie

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 3

auteursrechtelijk beschermd materiaal OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 3 OPLOSSINGEN OEFENINGEN Hoofdstuk 3 Open Vragen OEFENING 1 a) 000 namelijk het erschil tussen de reseratieprijs an Tine (4 000) en deze an Nico ( 000) b) De relatiee onderhandelingsmacht an beiden. c) Tine

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility

Power Systems. Live Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Power Systems Lie Partition Mobility Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 161. Deze uitgae

Nadere informatie

COLUMN: JOHAN VREUGDENHIL VBWTN: VEEL BEREIKT IN KORTE TIJD TOETSPROTOCOL CKB-ONLINE IS OPERATIONEEL GEVELONTWERP EN BRANDOVERSLAG (I)

COLUMN: JOHAN VREUGDENHIL VBWTN: VEEL BEREIKT IN KORTE TIJD TOETSPROTOCOL CKB-ONLINE IS OPERATIONEEL GEVELONTWERP EN BRANDOVERSLAG (I) Hoofdredactie ng. Frank de Groot Redactie Drs. G.J. (Harry) Boschloo (inisterie VROM) ng. Gert Jan Majoor (NEN Bouw) Mr. Pieter de Vries (Bieran Advocaten) Dr. ir. Rien van Overveld (Overveld Bouwbesluit

Nadere informatie

Power Systems. Live Partition Mobility IBM

Power Systems. Live Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Power Systems Lie Partition Mobility IBM Opmerking Lees oordat u deze informatie en het product gaat gebruiken de informatie in Kennisgeingen op pagina 181. Deze

Nadere informatie

Energik testo NV/SA. Het koeltechnisch diagram met de testo 570

Energik testo NV/SA. Het koeltechnisch diagram met de testo 570 Energik 2014 testo NV/SA Het koeltechnisch diagram met de testo 570 Testo NV, Energik 2014 Wie is wie? Dave Staelens Project Manager Testo Elektronische meetapparatuur 39 werknemers bij testo België Inhoud

Nadere informatie

BNP Materialen. Installatie mogelijkheden. Toepasbare motoren (IP55) Optioneel uitvoering met dichting spoeling

BNP Materialen. Installatie mogelijkheden. Toepasbare motoren (IP55) Optioneel uitvoering met dichting spoeling BN- Pop type: Diaeter vrije doorlaat Diaeter pers Diaeter zuig Waaierdiaeters Aanbevolen in. capaciteit Droog opgestelde slijtvaste pop Slijtende engsels 6 3. l/sec (3 3/h) 7 kg 9 Pophuis Nihard (G-X3CrNiSi

Nadere informatie

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker

ThinkVantage System Migration Assistant 5.0. Handboek voor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker ThinkVantage System Migration Assistant 5.0 Handboek oor de gebruiker Opmerking: Lees eerst Bijlage F, Kennisgeingen, op pagina 137.

Nadere informatie

De eenparig veranderlijke beweging:

De eenparig veranderlijke beweging: de jaar de graad (1uur) Hoofdtuk 5 : Eenparig eranderlijke beweging De eenparig eranderlijke beweging: - 45 - T begon alleaal bij Galileï. Deze italiaane geleerde heeft geleefd an 1564 tot 164. Van zijn

Nadere informatie

Examen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120, 11 april 2012, uur

Examen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C120, 11 april 2012, uur Exaen Inleiding Meten en Modelleren Vakcode 8C0, april 0, 400 700 uur Dit tentaen bestaat uit 4 opgaven Indien u een opgave niet kunt aken, geef dan aan hoe u de opgave zou aken; dat kan een deel van de

Nadere informatie

Itho Regeltechniek. Itho Regeltechniek

Itho Regeltechniek. Itho Regeltechniek Regeltechniek in verwaringen war waterinstallaties: Heeft u wel eens eegeaakt dat luchtgordijnen in winkels een veel te ware lucht uitblazen, douches in hotels of op capings koud water of juist veel te

Nadere informatie

Bedrijfsvoorschrift. Luchtgekoelde Persluchtnakoelers RA-E. Elektrisch gedreven modellen: 10, 20, 30, 40, 65, 80, 120, 160, 200 en 250

Bedrijfsvoorschrift. Luchtgekoelde Persluchtnakoelers RA-E. Elektrisch gedreven modellen: 10, 20, 30, 40, 65, 80, 120, 160, 200 en 250 Bedrijfsvoorschrift Luchtgekoelde Persluchtnakoelers RA-E Elektrisch gedreven modellen: 1, 2, 3, 4, 65, 8, 12, 16, 2 en 25 (Bouwjaar: 27) Klompenmakerstraat 16d 2984 BB Ridderkerk Nederland Tel: +31-()18-412855

Nadere informatie

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Werken met formules. Een eigen samenvatting maken is nuttig.

Je moet nu voor jezelf een overzicht zien te krijgen over het onderwerp Werken met formules. Een eigen samenvatting maken is nuttig. 6 Totaalbeeld Samenatten Je moet nu oor jezelf een oerzicht zien te krijgen oer het onderwerp Werken met formules. Een eigen samenatting maken is nuttig. Begrippenlijst: 11: formule ariabele grootheid

Nadere informatie

IMARES Wageningen UR. Aanpassing rekenmodel percentage aal onder de. Michiel Kotterman en Pepijn de Vries Rapport C104/15

IMARES Wageningen UR. Aanpassing rekenmodel percentage aal onder de. Michiel Kotterman en Pepijn de Vries Rapport C104/15 Aanpassing rekenodel percentage aal onder de so-teq nor Michiel Kotteran en Pepijn de Vries Rapport C104/15 IMARES Wageningen UR (IMARES - Institute for Marine Resources & Ecosyste Studies) Opdrachtgeer:

Nadere informatie

Van der Linden. Onderhoud BETONVERHARDINGEN BETONREPARATIE/AFWERKING BETONBOREN/VERANKERINGEN INFRASERVICE 01-05-2009 VASTGOEDONDEHOUD

Van der Linden. Onderhoud BETONVERHARDINGEN BETONREPARATIE/AFWERKING BETONBOREN/VERANKERINGEN INFRASERVICE 01-05-2009 VASTGOEDONDEHOUD Deze oorwaarden zijn an kracht anaf Januari 2016 en erangen alle oorgaande ersie(s). artikel 1. Algemeen Deze oorwaarden zijn an toepassing op iedere aanbieding, offerte en oereenkomst tussen J.an der

Nadere informatie

Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen):

Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen): Risico analyse Geef de volgende contactgegevens op (* verplicht invullen): Naa * Aanhef Eventueel uw functie Eventueel uw organisatie Adres Adres (vervolg) Postcode Plaats Telefoon (werk) Telefoon thuis

Nadere informatie

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder

LotusLive. LotusLive Handleiding voor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder LotusLie LotusLie Handleiding oor de beheerder Opmerking Lees eerst Kennisgeingen op pagina 87. Deze uitgae heeft betrekking op LotusLie(tm) en op alle olgende

Nadere informatie

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120)

EXAMEN STOOMTURBINES EPT (nr 120) EXMEN STOOMTURINES EPT (nr 120) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- atum : Tijdsduur : 2 uur Tijd : 13.30 15.30 uur antal vragen

Nadere informatie

Terca keramische raamdorpels

Terca keramische raamdorpels Terca keraische raadorpels glas houten kozijn aat A raadorpelclip in. 40 º vensterbank pleisterlaag Terca raadorpel vochtkerend ateriaal open stootvoeg isolatie Toepassing houten kozijn - kering Raadorpels

Nadere informatie

Onderzoek. Andere baten van LAA-adresonderzoeken

Onderzoek. Andere baten van LAA-adresonderzoeken Onderzoek Andere baten an LAA-adresonderzoeken 2 Onderzoek Andere baten an LAA-adresonderzoeken - Maart 2016 Inhoud Managementsamenatting 3 1 Onderzoek naar Andere baten 8 1.1 Onderzoek: inschatting door

Nadere informatie