Van de Redactie. Jaargang 56, no. 10, oktober Ingezonden kopij

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de Redactie. Jaargang 56, no. 10, oktober 2013. Ingezonden kopij"

Transcriptie

1 Van de Redactie Jaargang 56, no. 10, oktober 2013 Advertenties Marjan Scheeres Rietzangerlaan 30, 2566 SW, tel Kwettertjes: Mileen Boutkan Tel , Redactie Dick van Rietschoten Laan van Poot 152, 2566 EE, Tel Magda van Eijck, Fuutlaan 4, tel Madelon Kranenburg Rigolettostraat 54, 2555 VT, tel Mischa Vos, Kruisbeklaan 49A, Tel Ruud van der Hoofd (webmaster) adressen of Website wijkvereniging Aan- en afmelden van leden Tel of Zie verder achterin onder Ledenadministratie Verschijning: 11 x per jaar. Oplage : 1900 exemplaren Druk Pasmans Offsetdrukkerij B.V. Forellendaal 400, 2553 LP Den Haag Ingezonden kopij Journalistieke bijdragen of brieven van lezers zijn van harte welkom. De redactie behoeft het niet eens te zijn met de inhoud van ingezonden brieven, maar behoudt zich het recht voor niet-inhoudelijke redactionele wijzigingen aan te brengen of al te uitvoerige teksten te bekorten. In bijzondere gevallen is de redactie en/of het bestuur gerechtigd ingezonden stukken niet te plaatsen. Het zal toch niet waar zijn!, flitste het door ons hoofd toen we eind augustus in een naburige supermarkt langs de schappen dwaalden en daar enkele artikelen uitgestald zagen die er eigenlijk helemaal niet hoorden. Maar het was wél waar. Terwijl de zomer nog met gulle hand op aangename temperaturen trakteerde en zelfs bezig was met de voorbereiding van een subtropische grande finale, stonden we oog in oog met zakken kruidnoten, pepernoten, taaitaai, schuimpjes in de vorm van sinterklaasjes, pieten en stoombootjes en grootverpakkingen met gemengd strooigoed. Dit kon geen vergissing zijn. En dat was het ook niet, want bij een onderzoek in andere supermarkten kwamen soortgelijke artikelen aan het licht. Het valt me nog mee dat er geen kerstkransjes naast liggen, sprak een dame achter een boodschappenwagentje hoofdschuddend, maar op een toon die berusting verried. Naast het allesoverheersende Waarom? dringt zich hierbij op de vraag op wie dit soort snoepgoed al in augustus of september aanschaft, terwijl het pas tussen half november en 6 december functioneel is. Er is kennelijk toch behoefte aan, anders ga je dat als supermarktmanager niet uitstallen. Ook al hebben de producenten het spul al tijdens de zomermaanden aangeleverd, dan laat je het toch nog een poosje in het magazijn liggen, zou je zeggen. Maar zo werkt dat kennelijk niet. Afgezien van dit soort extremiteiten staat het buiten kijf dat het gezegde Regeren is vooruitzien een grote kern van waarheid bevat. Daar worden we als wijkbladredactie ook vaak mee geconfronteerd. Je wordt bijvoorbeeld op weg naar een zonovergoten strandterras aangesproken door een wijkbewoonster die alvast aandacht vraagt voor haar jaarlijkse Winter Fair. Daar wil je dan liefst nog helemaal niet aan denken. Een nog saillanter voorbeeld vindt u iets verderop in dit oktobernummer. Het bestuur van de wijkvereniging maakt zich ernstige zorgen over de viering van de allereerste Koningsdag, op 26 april volgend jaar. Als er niet genoeg vrijwilligers meedoen, gaat het feest niet door. Het is waar: eind april is nog ver weg. Maar dit soort dingen kun je toch maar beter tijdig geregeld hebben. DvR De Vogelwijk oktober

2 Het woord is aan de voorzitter... Het bestuur van de wijkvereniging heeft zich bij aanvang van het nieuwe seizoen een dagdeel teruggetrokken op de hei om na te denken over de vraag waar onze prioriteiten zouden moeten liggen. De details hierover krijgt u te horen tijdens de Algemene Ledenvergadering op donderdagavond 14 november, maar hier alvast enkele essenties. Geen vrijwilligers, geen activiteit U zult er op een van de volgende pagina s meer over lezen ten aanzien van Koningsdag: het bestuur heeft besloten alleen nog activiteiten te ondersteunen en te entameren waar voldoende vrijwilligers voor zijn. Zijn er onvoldoende mensen die hun schouders onder activiteiten als Koningsdag, een hardloopevenement of een kinderfeest willen zetten, dan stoppen wij met het eindeloos oproepen van kandidaten of het zelf dichtlopen van het gat. Dat is natuurlijk jammer, maar anderzijds moet je dan kennelijk constateren dat er onvoldoende draagvlak is. En dat is ook relevant om te weten. Misschien is het beter om dan energie te stoppen in andere, nieuwe activiteiten waar wijkbewoners wél mee aan de slag willen. Vragen of opmerkingen? Bestuurslid Marianne Moor weet meer! Bestuursprioriteiten Als bestuur zullen wij ons de komende maanden richten op een aantal specifieke punten. Zo willen we onderzoeken hoe we naast het wijkblad en de website nieuwe media kunnen inzetten om niet alleen de leden van onze vereniging beter en actueler te informeren, maar ook op virtuele wijze onze Vogelwijksamenleving in te richten en te benutten. Wij willen dit vooral onderzoeken om jongere bewoners van onze wijk meer bij de wijk te betrekken. Christian Pick en Henk Eleveld zullen zich hier in het bestuur mee bezig houden. Noordwestelijke Hoofdroute Vlak voor de zomer werd duidelijk dat het college van B en W een besluit had genomen over de Noordwestelijke Hoofdroute (NWH), meer specifiek ten aanzien van de rol die de Segbroeklaan en Sportlaan hierin spelen. Deze wegen zouden niet langer onderdeel moeten zijn van die NWH, ook wel de Internationale Ring genoemd. Den Haag kiest voor een U rond de stad, een stelsel met zogeheten inprikkers. Segbroeklaan en Sportlaan krijgen hooguit een binnenstedelijke verkeersfunctie, onder andere om de aanliggende wijken te ontsluiten. Inmiddels hebben we samen met andere wijken onze krachten gebundeld en een standpunt bepaald in de richting van de gemeenteraad. Die buigt zich hier later dit jaar over. Blij met het NWH-besluit In de kern komt onze reactie er op neer dat we gegeven het feit dat er op dit moment geen geld en politiek draagvlak is voor een fundamentele oplossing van dit probleem, bijvoorbeeld in de vorm van een tunnel - blij zijn met dit besluit. Daarmee komt immers na jaren gesteggel helderheid over wat de functie van deze wegen zal zijn. Als dat duidelijk is (een gewone binnenstedelijke autoverbinding, net als bijvoorbeeld de Loosduinseweg, en geen doorgaande autoroute waarbij snelle doorstroming voorop staat), kun je fatsoenlijk gaan werken aan het oplossen van knelpunten. En dan kan ook veel beter rekening worden 2 De Vogelwijk oktober 2013

3 gehouden met belangen van omwonenden. We stellen wel als voorwaarde dat er passende maatregelen worden genomen om de instroom vanaf de Zuidelijke Randweg (lees: Lozerlaan) te beperken. Als je van die Zuidelijke Randweg een soort snelweg maakt, zal de automobilist van buiten de stad ontmoedigd moeten worden om via Sportlaan en Segbroeklaan Den Haag in te gaan. Meer hierover tijdens de ledenvergadering van 14 november (noteer die datum alvast!). Heeft u vooraf nog vragen, neem dan contact op met bestuurslid Arthur Wiggers of ondergetekende. Sacramentskerk Het kerkgebouw aan de Sportlaan is ook één van onze bestuursprioriteiten. Elders in dit blad leest u over de voorgenomen sloop van de kerk en de bouwkundige plannen voor deze plek. Daarnaast speelt nog steeds het vraagstuk rond de huidige bewoners van de kerk. In eerdere contacten met de organisatie Recht op bestaan, de politie en de gemeente hebben de wijkvereniging en de omwonenden aangegeven dat in de kerk zo n 35 uitgeprocedeerde asielzoekers zouden kunnen verblijven. Inmiddels is duidelijk geworden dat de groep gegroeid is naar zo n 50 personen. Op zich zitten die mensen daar niet voor hun lol, maar de stille groei naar aanzienlijk meer mensen dan 35 is voor het bestuur wel reden om opnieuw in gesprek te gaan met alle betrokkenen, inclusief de burgemeester. We doen dit in nauw overleg met het nog steeds functionerende groepje wijkbewoners dat zich bijna een jaar geleden heeft aangemeld om hierbij betrokken te zijn. Nieuwe leden Met dit huis aan huis in de wijk verspreide nummer zoals altijd in oktober - hopen we uiteraard veel nieuwe abonnees (en dus leden van de wijkvereniging) te winnen. Ruim 600 Vogelwijkhuishoudens krijgen dit blad niet regelmatig in de bus omdat ze kennelijk geen 15 euro per jaar overhebben om lid van onze wijkvereniging te zijn. Of is het gewoon een kwestie van desinteresse of nonchalance? Bent u geen lid/abonnee? Toon uw betrokkenheid bij het wel en wee van deze mooie wijk! We maken het u o zo gemakkelijk. Wilt u dit blad 10 keer per jaar in de bus, stuur dan snel een met uw gegevens naar en dan komt alles vanzelf in orde. Wanbetalers Over nonchalance gesproken: je zou zeggen dat de leden van de wijkvereniging allemaal brave, bemiddelde mensen zijn, die trouw hun 15 euro contributie betalen. Voor de overgrote meerderheid geldt dat ook, maar toch zitten de penningmeester en de ledenadministrateur elk jaar weer met tientallen wanbetalers in hun maag. Degenen die niet meteen in januari of februari betalen, worden per brief of per aan hun verplichting herinnerd. Daar zal het voortaan ook bij blijven. Want wat we de komende tijd niet meer zullen doen is bij voortdurende wanbetaling ook nog persoonlijk contact zoeken via telefoon of huisbezoek. Na een herinnering per brief of mail maken we vanaf nu bij een uitblijvende reactie een eind aan het lidmaatschap, inclusief de bezorging van het wijkblad. Dat doen we niet graag, want hoe meer leden hoe meer draagvlak. Maar we vinden het wel zo eerlijk in de richting van mensen die wél hun contributie betalen. Soms zelfs (veel) meer dan de genoemde (minimale) 15 euro per huishouden per jaar. Waarvoor veel dank! Chris van Dam (mede namens collega-bestuursleden Peter Arends, Marianne Moor, Arthur Wiggers en de aspirant-bestuurders Christian Pick en Henk Eleveld) De Vogelwijk september

4 Appartementenflats Sportlaan passen niet bij wijkkarakter Door Chris van Dam Afgelopen zomer heeft projectontwikkelaar Kavel Vastgoed bij de gemeente een plan ingediend voor het bouwen van twee appartementencomplexen aan de Sportlaan op de plek waar nu nog de Sacramentskerk staat. Het gaat hier om een zogeheten beginselaanvraag: een schets op hoofdlijnen die aan de gemeente, met name de Welstandscommissie, wordt voorgelegd om te bezien of een bepaald bouwplan een kans maakt. Hiermee geeft de ontwikkelaar ook omwonenden de kans een beter beeld te krijgen van de plannen. Gevelrij Het bestuur van wijkvereniging De Vogelwijk is verre van enthousiast over het nieuwbouwplan. Ondanks het aanbod van de wijkvereniging om hierover in gesprek te gaan met een schone lei heeft Kavel Vastgoed ervoor gekozen het plan, dat zonder enig verzoek tot inspraak is opgesteld, in te dienen als beginselaanvraag. Het bouwplan wijkt in hoge mate af van het karakter van de Vogelwijk. De twee appartementengebouwen (zie de bij dit artikel afgedrukte tekening) hebben drie lagen meer dan in de De Vogelwijk oktober

5 wijk gebruikelijk is en kunnen in die zin ook een ongewenst precedent voor de wijk scheppen. De architectuur van het ingediende plan past niet bij onze wijk als geheel en detoneert in de gevelrij van de Sportlaan ter hoogte van de kerk. De architectuur is retro jaren dertig met een stedelijk karakter. Voorbeelden hiervan treft men veel in vinexwijken aan. Het origineel van de stijl komt bijvoorbeeld wel in het Benoordenhout voor, maar niet in de Vogelwijk, die een veel meer landelijk karakter heeft. Recht van overpad Het ingediende plan staat bovendien veel te krap op de kavel en gaat ten koste van karakteristieke platanen en van het al vele decennia geldende recht van overpad in het verlengde van de Parkietlaan naar de Sportlaan toe. Hiermee wordt o.a. een veilige route naar de Parkietschool geblokkeerd. Vorige maand heeft het bestuur van de wijkvereniging besloten om samen met een aantal omwonenden juridisch advies in te winnen bij een gespecialiseerde bouwadvocaat omdat overleg op ons initiatief met de projectontwikkelaar en de gemeente feitelijk niets heeft opgeleverd. De bereidheid om fatsoenlijk over het nu voorliggende plan met elkaar in gesprek te gaan was zeer gering. Als het nodig is, zullen we verdergaande juridische stappen ondernemen. Gaan we na vele Koninginnedagen vanaf 2014 ook Koningsdag vieren? Volgend jaar wordt op zaterdag 26 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander, de allereerste Koningsdag gevierd. De vraag is echter of dat ook in de Vogelwijk zal gebeuren. Onder het motto regeren is vooruitzien had het bestuur van de wijkvereniging tijdens zijn septembervergadering de Koningsdag maar alvast op de agenda gezet. Toen dat punt aan de orde kwam, verschenen er gaandeweg zorgelijke trekken op de gezichten van de bestuurders. Er blijken namelijk nog maar twee wijkbewoners te zijn die volgend jaar (een deel van) de organisatie op zich willen nemen. Dat is natuurlijk veel te weinig. Als er niet snel versterking van het organisatiecomité wordt gevonden, komt er na tientallen succesvolle Koninginnedagvieringen geen Koningsdagviering in de Vogelwijk, stelde voorzitter Chris van Dam vast. Dat zou niet alleen erg jammer zijn, maar ook een breuk met een rijke wijktraditie en erger nog: een stevige blamage voor de wijk. Oproep Daarom doet het bestuur van de wijkvereniging nu alvast een dringende oproep aan de bewoners om te helpen de Koningsdagviering doorgang te doen vinden. Het vaste organisatiecomité heeft nog zeker vier personen nodig, maar daarnaast is er behoefte aan een groepje mensen die zich beschikbaar stellen voor kleinere klusjes en hand- en spandiensten. Voelt u het kriebelen en wilt u zich met anderen inzetten om het Koningsfeest en de bijbehorende VogelVrijmarkt te laten doorgaan? Laat zien dat de Vogelwijk een participatie-samenleving in het klein is en meld u aan bij bestuurslid Marianne Moor: Telefoon: De Vogelwijk oktober

6 Enquête rioolproject Fase III geeft hoop voor sluitstuk Door Frans Dietz, lid Verkeerscommissie Vogelwijk Zoals al werd gemeld in het juninummer van dit blad is uit de recente enquête over het rioolvernieuwingsproject Vogelwijk Fase III (tussen Kwartellaan en Oude Buizerdlaan) gebleken dat de tevredenheid over het verloop van dit project duidelijk groter was dan bij de fases I en II. De respons op de enquête lag rond de 20%. Niet echt veel, maar toch hoger dan bij de eerdere enquête. Wellicht is de beoordeling van het project ook wat gunstiger uitgevallen doordat de uitvoerders de combinatie HaboGWW- BAM - na afronding van de werkzaamheden in elke laan de bewoners verblijdde met een bloemetje. Dit is, zoals uit de vele opmerkingen daarover blijkt, zeer op prijs gesteld. Leerzaam Vertegenwoordigers van de wijkvereniging hebben de resultaten van de enquête besproken met de projectleider en andere gemeenteambtenaren. Aan de uitvoerende kant kon men zich in sommige kritische opmerkingen absoluut niet vinden, maar anderzijds bleken de onderzoeksuitkomsten ook enkele leerzame elementen te bevatten, bijvoorbeeld dat er beter op moet worden gelet of de trottoirs niet te schuin aflopen. De verbeterpunen zullen van pas komen bij het sluitstuk van het project ter vernieuwing van riolering en bestrating, te weten Vogelwijk Fase IV (Oude Buizerdlaan-De Savornin Lohmanlaan). Naar verwachting zullen deze werkzaamheden in februari 2014 van start gaan. Pas eind november wordt duidelijk welke aannemer de klus gaat klaren. Wel is al bekend dat in deze laatste fase ondergrondse regenopvangbekkens zullen worden aangebracht onder de middenstroken van de Tortellaan en de De Savornin Lohmanlaan. Verder zullen de trottoirs in de Spotvogellaan en de Oude Buizerdlaan iets worden versmald. De belangrijkste materiaalopslag komt op de De Savornin Lohmanlaan. Voorlichting De gemeente wil voorafgaand en tijdens Fase IV het contact met de bewoners intensiveren. Vooral de voorlichting vooraf kan beter. De voorlichtingsbijeenkomsten zullen op nog ruimere schaal worden aangekondigd, want door de informatie die daarbij wordt gegeven, komen de bewoners minder voor verrassingen te staan en onstaat er wellicht minder snel irritatie. Er wordt ook over gedacht de reconstructieplannen toegankelijk te maken op de website van de gemeente. Overigens werden in de enquête de contacten met de uitvoerders en projectcoördinatoren in de werkkeet aan het Eiberplein en met de werklieden zelf over het algemeen zeer positief beoordeeld. Snelheid werkzaamheden Ruim 30% van de respondenten op de enquête gaf aan dat de werkzaamheden in hun laan sneller afgerond hadden kunnen worden. De snelheid van de werkzaamheden werd gemiddeld met het cijfer 6,5 gewaardeerd, het laagste 8 De Vogelwijk oktober 2013

7 van alle waarderingscijfers in deze enquête. Van gemeentelijke zijde werd uitgelegd dat het hele project ondanks de strenge winter twee maanden eerder werd voltooid dan gepland. De individuele bewoner merkte dit echter niet. Die zag alleen hoe lang de weg en het trottoir voor zijn deur onbegaanbaar waren. Een groot deel van de ergernis over het openliggen van de rijweg en het trottoir werd veroorzaakt doordat eerst de gasleidingen werden vernieuwd en daarna het riool. Deze werkzaamheden werden door twee verschillende aannemers uitgevoerd. De gemeente geeft toe dat de afstemming van de werkzaamheden tussen beide aannemers te wensen over liet. Hierdoor heeft bijvoorbeeld gedurende een groot deel van de bouwvakvakantie in 2012 een deel van de Laan van Poot langdurig opengelegen. Bij Fase IV zal de vernieuwing van de gasleidingen ruim voorlopen op de rioolvernieuwing. Dat was de afgelopen weken bijvoorbeeld al het geval op de Tortellaan. Schade Twintig personen hebben in de enquête schade gemeld. Deze bestond meestal uit scheuren in buiten- en binnenmuren. Van deze 20 zijn er 17 ontevreden over de afhandeling van de schade. De schademeldingen zijn volgens de gemeente doorgeleid naar het gemeentelijk schadebureau en de verwerking daarvan neemt nu eenmaal tijd in beslag. Overigens zijn voorafgaand aan de werkzaamheden foto s gemaakt van alle huizen en tuinmuren en zijn woningen voorzien van peilmerken. Aan de hand hiervan moet het mogelijk zijn de feitelijke schade vast te stellen. De openbare verlichting raakte tijdens de werkzaamheden soms defect, maar veel minder vaak dan tijdens fase I en II. Bovendien werden de kapotte lantaarns veel sneller hersteld. Verkeersdrempels Veel opmerkingen werden gemaakt over de verkeersdrempels aan de Laan van Poot, tussen de Oude Buizerdlaan en de Fuutlaan. Nadat deze waren aangebracht, bleken ze te laag te zijn, waarna ze moesten worden verhoogd en opnieuw worden belijnd. Dit heeft alles bij elkaar lang geduurd. De gemeente geeft toe dat bij de oorspronkelijke aanleg fouten zijn gemaakt, maar vond de aanpassing noodzakelijk. Een paar centimeter hoogteverschil maakt het verschil tussen een racebaan en een weg waarvan het profiel dwingt tot langzamer rijden. Groenvoorziening Op het resultaat ten aanzien van de groenvoorzieningen was nogal wat kritiek. Zo liggen grasstroken in de Pauwenlaan er armoedig bij, werd er niets gedaan aan de hoog boven het trottoir uitgroeiende wortels van bomen, etc. Helaas kwam er tijdens de bespreking met de gemeente geen bevredigend antwoord op deze klachten. Volgens de gemeente zouden de groenstroken niet beschadigd zijn tijdens de rioolwerkzaamheden, maar tijdens het vernieuwen van de gasleidingen. Kortom: de partijen spelen elkaar de zwartepiet toe, omdat er onvoldoende budget uitgetrokken is voor het aanpassen van het groen. Het resultaat is dat een aantal bewoners van de Pauwenlaan op eigen kosten de grasstroken heeft laten vernieuwen. Scholen Ook over de veiligheid bij de scholen tijdens de werkzaamheden werden veel opmerkingen gemaakt. De projectleider zegt dat er overleg met de scholen is geweest en dat hij de door sommigen geschetste onveilige situatie niet herkent. Wel werd opgemerkt dat sommige ouders zo n haast leken te hebben dat zij zich met hun kinderen door afgezette gedeelten een weg baanden. Afgesproken is dat aan het veiligheidsaspect bij de scholen tijdens de komende werkzaamheden extra aandacht zal worden besteed. Een volledig overzicht van de enquêteresultaten is te vinden op de website van de wijkvereniging: Tik bovenin bij het Zoeken het woord enquête in. De Vogelwijk oktober

8 Schuitje varen, prosecco drinken Door Dick van Rietschoten Schuitje varen, theetje drinken Nee daar doen Vogelwijkers niet aan. Maar als er tijdens het varen in plaats van thee prosecco wordt geschonken en er aan boord ook nog kaas, worst, zoutjes en zelfs bitterballen worden geserveerd, dan is iedereen razend enthousiast. Het gebeurde allemaal in het echt tijdens een interessante en aangename rondvaart door de Haagse grachten, waar een select gezelschap van dertig senior-wijkbewoners op vrijdag 20 september met schoolreisjesachtig plezier van genoot. Bilderdijkstraat en Toussaintkade (waar een parkeergarage wordt aangelegd en een overkluisd stukje gracht weer zichtbaar wordt gemaakt) moest het gezelschap van boord om 200 meter verder op een andere schuit te stappen. Kort daarna achtten de organisatoren Ria Zonneveld en Mieke Douma de tijd rijp om de prosecco te ontkurken en de glazen rond te laten gaan. Wie het nuttigen van de bubbels om twee uur s middags te hachelijk vond, Overstap Tijdens de twee uur durende tocht over het grachtenstelsel dat voor een belangrijk deel rond 1600 op instigatie van prins Maurits is aangelegd, kregen de opvarende Vogelwijkingezetenen een uitgebreide uiteenzetting van een op de voorplecht gezeten vrouwelijke gids die kwistig met wetenswaardigheden strooide. Vanwege de werkzaamheden bij de Noordwal, kon overigens ook frisdrank bestellen. Aan de Mauritskade werd vervolgens nog even aangelegd omdat daar een handlanger klaar stond met een doos hete bitterballen, die het feest compleet maakten. Rondleiding Tweede Kamer Op donderdag 21 november staat het volgende uitstapje voor Vogelwijksenioren op het programma: een rondleiding door de Tweede Kamer onder leiding van wijkgenoot en VVD- Kamerlid Pieter Duisenberg, gevolgd door een high tea. Het programma begint bij de ingang van het parlementsgebouw aan de Lange Poten (te bereiken met eigen vervoer of bus 24) om uur en zal eindigen in een restaurant in de buurt om plm uur. In het novembernummer staat meer informatie en ook hoe men zich kan opgeven. De Vogelwijk oktober

9 Op 24 januari 1931 kondigde het Haagse dagblad Het Vaderland de bouw aan van een viervoudig landhuis aan de Wildhoeflaan (door een typfout staat er Wilshoefaan), ontworpen door architect J.B. Fels. Het ging hier in feite om vier woningen onder één kap. Wandel mee met de Tour de Fels in het weekend van 12 en 13 oktober Door Dick van Rietschoten Enkele jaren geleden organiseerde architectuurhistoricus Marcel Teunissen een architectuurwandeling door de Vogelwijk, waarbij hij als deskundige en enthousiaste gids de deelnemers langs verschillende woningstijlen loodste. De belangstelling hiervoor was destijds groot. Op zaterdag 12 en zondag 13 oktober krijgen de wijkbewoners opnieuw zo n kans. Dan ech- 12 De Vogelwijk oktober 2013

10 ter staan de wandelingen vrijwel geheel in het teken van de vele Vogelwijkwoningen die in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw zijn ontworpen door architect J.B. Fels. De aanleiding voor deze Tour de Fels is de vaste lezers van dit blad dankzij eerdere publicaties inmiddels wel duidelijk. Aan de Kraaienlaan woont Rob Fels, een kleinzoon van J.B. (Koos) Fels die eveneens architect is. Hij is samen met Marcel Teunissen een boek over het oeuvre van zijn grootvader aan het samenstellen. In dat boek zal ook aandacht worden besteed aan de broer van deze opa, Henk Fels, die zich aanvankelijk bezighield met het ontwerpen van landhuizen maar zich later in de industriële architectuur heeft gestort. Deelname kost slechts 10 euro De Vogelwijk telt 132 adressen die gevestigd zijn in een door Koos Fels ontworpen woning. De Tour de Fels, die wordt gehouden ter promotie van het Felsboek in wording, belooft dan ook een interessante en leerzame excursie te worden. U leert de karakteristieke kenmerken van de stijl van Fels kennen, maar zult ook verschillen kunnen ontdekken. De Tour de Fels wordt twee keer gehouden. U kunt dus kiezen met welke tocht u mee wilt. En kunt u op zaterdag plotseling niet, dan is er op zondag altijd nog een herkansing. Deelname aan de excursie kost slechts 10 euro, te betalen aan gids Marcel Teunissen. Dit bedrag komt uiteraard ten goede aan het Felsboek, dat in het voorjaar van 2014 zal verschijnen. Verzamelen op de Zwaluwlaan Zowel op zaterdag 12 als op zondag 13 oktober begint de Tour de Fels om uur. De in het vorige nummer genoemde startplaats is gewijzigd. De deelnemers verzamelen zich nu op beide middagen op het pleintje aan de Zwaluwlaan, daar waar de Sijzenlaan begint. Dat is dus schuin achter het kerkgebouw aan de Sportlaan. De tocht duurt ongeveer twee uur en zal eindigen bij de Oude Buizerdlaan. Het wordt dus ook een reis door de tijd, want hoe verder je in de wijk zuidwaarts gaat, hoe moderner de architectuur wordt. Uiteraard zal bij de wandeling ook enige aandacht worden geschonken aan andere architectonische uitingen, zoals die van Kropholler, want je kunt de woningen van Fels nu eenmaal niet geïsoleerd bekijken, zonder de context van de omringende bebouwing. Intekenformulier In dit blad zit een los foldertje waarop alle Felshuizen in de Vogelwijk staan vermeld. De keerzijde van deze bijlage is een intekenformulier, waarop u kunt invullen of u in de lente van 2014 het architectuurboek over de gebroeders Fels wilt aanschaffen. Als u nu alvast een exemplaar reserveert, krijgt u korting. U betaalt dan straks voor het boek slechts 25,95 euro in plaats van bijna 30 euro. Een must en aanrader Als u in een huis van Fels woont, is het aanschaffen van het boek uiteraard een must. Maar voor iedereen die geïnteresseerd is in architectuur en in de geschiedenis van onze wijk, is het boek beslist ook een dikke aanrader. Door uw intekening kijgen de makers van het boek een duidelijker beeld van het aantal dat dient te worden gedrukt. Het intekenformulier kunt u na invulling in de bus doen bij Rob Fels, Kraaienlaan 6, maar u kunt het tijdens de Tour de Fels op 12 of 13 oktober ook aan Rob overhandigen. Een derde mogelijkheid is dat u het formulier scant en per mail als bijlage zendt naar De Vogelwijk oktober

11 Prijzenregen bij Vogelwijk-golftoernooi Chris van Dam, voorzitter van de wijkvereniging, mocht op vrijdag 13 september na afloop van het Vogelwijk Golftoernooi bij Golfclub Ockenburgh de prijzen uitreiken. Het toernooi, waaraan 37 golfers deelnamen, liep ruim een uur uit omdat de deelnemers halverwege werden verrast door een regenbuitje. Tot opluchting van de organisatoren Bert Bruning, Chris van Ede en Andy van der Rijt bleef de neerslag in hevigheid en duur beperkt, zodat het speelterrein geen golfslagbad werd. Na afloop regende het wel prijzen, in diverse categorieën. Sommigen - zoals Jan van Beek, die kort voor het afsluitende diner een lofzang liet horen op het toenooi, de wijk en het wijkblad - ontvingen er zelfs twee. Overall-winnaar was Thijs Belderbos, die nog maar kort geleden zijn golfvaardigheidsbewijs had gehaald en de 18 holes in 52 slagen (netto) bleek te hebben afgewerkt. Hij ontving de wisseltrofee. Tweede in het algemeen klassement werd Luco van den Driest met 55 slagen en derde Hanneke Bremer met 59 slagen. Nieuwe verflaag voor wijklantaarns In een aantal Vogelwijklanen en gedeelten van lanen hebben de kenmerkende lantaarnpalen van de ontwerpers Berlage en Zwart de afgelopen weken een nieuwe frisse verflaag gekregen. Het karakteristieke rood, grijswit en donkergrijs van de palen was in veel gevallen flets geworden of aangetast door beschadigingen. Het is de bedoeling dat geleidelijk alle lantaarns in de wijk er weer als nieuw uit komen te zien. De Vogelwijk oktober

12 Tiendelige cursus Bewegen voor ouderen in kantine Haag Atletiek Mariëlle van Santen heeft een missie. De 24- jarige inwoonster van s-gravenzande, afgestudeerd sportdocente, wil oudere mensen zo lang mogelijk fit houden. Elke week geeft ze bewegingscursussen aan tientallen zeventig-plussers in het Westland en Scheveningen (,,Mijn oudste cursist is 97! ) en die doelgroep wil ze nu uitbreiden met senioren uit de Vogelwijk. Start op dinsdag 29 oktober Vanaf dinsdagmiddag 29 oktober begint ze om uur (tot uur) met een tiendelige cursus Bewegen voor ouderen in een zijzaaltje van de kantine van Haag Atletiek. Dit gebouwtje ligt langs de bekende atletiekbaan op het sportpark aan de Laan van Poot, tegenover de Oude Buizerdlaan. Aanvankelijk had de wijkvereniging de sportkantine bij de voetbalvelden op Houtrust op het oog, maar dat kon geen doorgang vinden.,,een voordeeltje van de nu gekozen locatie is dat de atletiekbaan ietsje meer naar het centrum van de wijk ligt, zegt Marianne Moor, bestuurslid van de wijkvereniging. Zij was de stuwende kracht achter de succesvolle cursus Valpreventie voor ouderen, eerder dit jaar, en probeert nu de bewegingscursus van de grond te krijgen.,,helaas kunnen er vanwege de beperkte ruimte maar twaalf deelnemers per keer aan meedoen, maar als het storm loopt, net als bij de valpreventie, knopen we er gewoon een vervolg aan vast. Gezellig bewegen Docente Mariëlle vertelt wat de deelnemers aan de cursus zoal kunnen verwachten.,,ik noem de cursussen die ik geef het liefst gezellig bewegen, want het gaat niet alleen om het bewegen op zich, maar ook om leuke sociale contacten. Geregelde beweging van zo veel mogelijk spieren en gewrichten is naarmate je ouder wordt steeds belangrijker. Veel ouderen leiden hoofdzakelijk een zittend en liggend bestaan en zo dreigen ze als het ware vast te roesten. Ik wil dat tegengaan. Mariëlle benadrukt dat iedere cursist in z n eigen tempo en op z n eigen niveau kan meedoen.,,ik begin altijd met een paar rondjes lopen, hoewel de spieren bij de meesten al aardig zijn losgemaakt door het lopen van de ingang van het sportpark naar de kantine. Daarna gaat ieder op een stoel zitten en doen we met z n allen een reeks verschillende oefeningen.,,de oefeningen zijn elke week weer anders, dus ze vervelen niet. Vaak geef ik er ook hulpmiddelen bij, zoals een stuk touw of een hoepeltje, en we doen ook bewegingen op 16 De Vogelwijk oktober 2013

13 muziek. Het hele lichaam komt aan bod, van hoofd tot voeten. Bij de oefeningen gaat het om lenigheid, uithoudingsvermogen en ook heel belangrijk coördinatie. Ik doe dit al een aardig poosje en tot nu toe heb ik allen maar enthousiaste reacties gehad. Men ziet er het nut van in en men vindt het leuk en gezellig. Geef u snel op Wie mee wil doen, dient zich snel op te geven bij Marianne Moor: Telefoon: De lessen beginnen op dinsdag 29 oktober om uur en gaan zo tien weken door, elke dinsdagmiddag van tot uur. De weken van kerst en oud en nieuw vallen echter uit, zodat het staartje van de cursus ijs en weder dienende in januari ligt. Locatie: Kantine Haag Atletiek. Als je het Sportpark Laan van Poot binnenloopt, zie je de kantine aan de rechterkant van de atletiekbaan. De kosten bedragen 5 euro per keer, dus voor tien lessen gaat het om 50 euro in totaal. Het wordt op prijs gesteld als dit bedrag bij de eerste opkomst direct in z n geheel aan Mariëlle wordt betaald. Bouw nieuwe Heldringschool begonnen Op dinsdag 17 september is op het IJsvogelplein een reeks funderingspalen in de zandbodem geboord als ondergrond voor de nieuw te bouwen Heldringschool. Nadat het bouwterrein maandenlang onaangeroerd had gelegen (een gevolg van het feit dat enkele kostendrukkende wijzigingen in het bouwplan weer helemaal door de ambtelijke molen moesten) is het nu eindelijk wat het moet zijn: een toneel vol bedrijvigheid. Zoals het er nu naar uitziet zal de nieuwe school een schepping van architect Hans Klompenhouwer - volgend jaar oktober gebruiksklaar kunnen worden opgeleverd. De Vogelwijk oktober

14 Bep Westerduin, veelzijdig actrice en kunstenares Ik stond met Ellen Vogel op het toneel, maar speelde ook in Pipo en Swiebertje Door Magda van Eijck Ze werd geboren in Scheveningen en als scholiere woonde ze in het Statenkwartier, maar toen ze in 2006, na een verblijf van zeventien jaar in de Zuid-Franse Languedoc weer naar Den Haag terugkeerde, koos Bep Westerduin voor de Vogelwijk. Hier wonen ook twee achterneven van haar: Ton Westerduin, die destijds in het Vogelwijkbestuur zat, en Kees Westerduin, die als wijkbewoner betrokken was bij het ontwerp van de openbare ruimte rond de nieuwe flats op Houtrust. Bep vond een mooie flat op de Sportlaan met nog een extra ruimte op het dak, waarin ze al voor de verhuizing haar schildersatelier liet maken. Al snel voelde ze zich hier thuis. In haar flat vertelt ze honderduit over haar creatieve bestaan. Ze begon in de vroege jaren vijftig als onderwijzeres, maar werd actrice en later beeldend kunstenares. Cabaret Carnolijn Na de lagere school liep Bep Westerduin elke schooldag van het ouderlijk huis aan de Bentinckstraat 120 naar de christelijke hbs De Populier in de Populierstraat. Na drie jaar stapte ze over naar de kweekschool van het Haagsch Genootschap in de Antonie Duijckstraat, dichtbij huis.,,mijn drie oudere broers studeerden inmiddels in Delft en ik wilde het liefst naar de toneelschool, maar dat was voor mijn ouders onbespreekbaar, zegt ze. Gelukkig ontmoette Bep op de kweekschool Eric Schneider. Met hem en pianist Remco Wolthers vormde ze Cabaret Carnolijn. Trots toont ze recensies uit de toenmalige Haagsche Courant, de Nieuwe Haagse Courant en dagblad Het Vaderland.,,Na het behalen van het kweekschooldiploma ging Eric Schneider naar de toneelschool in Maastricht en ik werd juf van de eerste klas van een lagere school in Moerwijk, met 52 leerlingen. Ik heb er met veel genoegen voor de klas gestaan, maar na een jaar nam ik toch ontslag. Ik had geld gespaard om toneellessen te nemen, want toneelspelen was nog steeds wat ik dolgraag wilde. Ballet, mime, zang Al snel kreeg Bep connecties in de wereld van het theater.,,mijn eerste toneelgezelschap 18 De Vogelwijk oktober 2013

15 was Het Nieuw Jeugdtoneel, in Cruys Voorbergh zat daar in de directie, een zeer goed acteur en regisseur. Later was hij de initiatiefnemer van het Kostuummuseum, dat nu een onderdeel van het Gemeentemuseum is.,,ik begon met kleine rollen in toneelstukken, waarvan sommige ook op televisie kwamen. Na twee jaar ging ik naar Amsterdam, woonde vijfhoog op een klein kamertje en probeerde verder wegwijs te raken in de toneelwereld. Ik deed administratief werk bij Toneelgroep Studio, nam ballet-, mime- en zanglessen en kwam in contact met televisieregisseur Kees van Iersel. Van hem kreeg ik een rolletje in het stuk Dievenbal van Anouilh, met onder anderen Henk van Ulsen en Loudi Nijhoff. Hij vroeg me ook of ik tijdens repetities wilde souffleren. Zo kon ik alles meemaken. Loudi Nijhoff vroeg mij kort daarna of ik haar wilde overhoren als zij haar rollen instudeerde. Natuurlijk wilde ik dat wel, want ook daar leerde ik veel van. Ik stond met grote acteurs en actrices op de planken, speelde in klassieke tragedies, maar werkte nu en dan ook mee in tv-series als Pipo de Clown en Swiebertje. Verder zat ik met Joop Doderer in de klucht Drie is te veel en had ik in de jaren zestig rollen in de bioscoopfilm Fietsen naar de maan en de kinderfilm Lotje, waarin Kees Brusse de hoofdrol had. Ook een goede herinnering was het drama Hedda Gabler van Ibsen, eind jaren zeventig, waain ik samen speelde met Anne Wil Blankers. Ach, dit zijn nog maar een paar voorbeelden hoor. Ik rolde echt van het één in het ander. Je begrijpt dus dat ik terugkijk op een mooie en heel gevarieerd toneelleven. Dagboek van Anne Frank,,Mijn eerste jaarcontract kreeg ik van het Nieuw Nederlands Toneel-Gezelschap (NNTG). Frits van Dijk, een oom van Ko van Dijk, zat daar in de directie. Jammergenoeg heeft het NNTG niet lang bestaan. Guus Oster van de Nederlandse Comedie vond het één gezelschap te veel en zo werd het getorpedeerd.,,hierna speelde ik diverse rollen in ongesubsidieerde reisgezelschappen, maar ook wel in aparte producties. Zo was ik Miep Gies in Het dagboek van Anne Frank. In 1963 werd ik gevraagd voor De vrouwen van Troje onder regie van Ton Lutz, met Ank van der Moer en Ellen Vogel van de Nederlandse Comedie. Een geweldige belevenis! Later zat ik opnieuw in De Vrouwen van Troje, nu bij de Haagse Comedie, die het stuk in de bewerking van Sartre speelde. Films,,De producties waarin ik meewerkte besloegen allerlei genres, echt een breed spectrum. Bep in de komische film Fietsen naar de Maan (1963), waarin Jeroen Krabbé zijn filmdebuut maakte. Radio en televisie Omdat Bep in diverse televisieseries meespeelde, was ze in de omroepwereld ook geen onbekende meer.,,in 1970 vroeg de VARAradio me om in de zomermaanden reisprogramma s te maken. Hierin interviewde ik vakantiegangers in diverse landen. Heel leuk om te doen. Daarna mocht ik meewerken aan De Vogelwijk oktober

16 een wekelijks radioprogramma vanuit Theater Mickery, waarin ik actuele sketches speelde met Henk Molenberg, Piet Ekel, Cees van Oyen en Pieter Lutz. In opdracht van de AVRO bewerkte ik in 1979 veertien sprookjes voor de televisie en in 1986 had ik een rol in de succesvolle NCRV-televisieserie Het Wassende Water. Al die dingen liepen als vanzelfsprekend tussen het toneelwerk door. Bep in een scène uit Cyrano de Bergerac (1975) Bep laat stapels met plakboeken zien, vol toneelfoto s en krantenknipsels over stukken waar ze in speelde, variërend van het Griekse drama Prometheus tot Cyrano de Bergerac en het Theater van de Lach. Het lijkt te veel voor één mensenleven, maar ze deed het allemaal wel. Frankrijk Eind jaren tachtig ging Bep het eindelijk eens wat rustiger aan doen. In 1975, kort na het overlijden van haar echtgenoot, had ze een oude wijncave gekocht in Paguignan, een gehucht in het Zuid-Franse wijngebied Minervois. Tijdens vakantieperiodes werd dat omgebouwd tot woonhuis. Ze voelde zich inmiddels zo thuis tussen de Fransen dat ze zich er in 1989 permanent vestigde. Een paar jaar later ontmoette ze daar in de Languedoc haar tweede man, een Nederlander die zo n zeventien kilometer bij haar vandaan woonde. Ze gingen niet bij elkaar wonen, maar zaten tussen hun gezamenlijke reisjes door óf in haar óf in zijn huis.,,een leuke manier van leven en tevens goed voor het onderhoud van huis en tuin, volgens Bep. Intussen had ze er nog een hobby bijgekregen: wijn. Ze verdiepte zich er steeds meer in, kwam met grote wijnkenners in contact, bezocht vele proeverijen en publiceerde ook artikelen over wat ze dronk. Na het overlijden van haar tweede levenspartner in 2001 bleef Bep in Paguignan wonen, maar door familieomstandigheden keerde ze in 2006 terug naar Nederland.,,Dat was wel even wennen hoor, want het is hier toch een andere leefwereld. Schilderen en pianospelen In Frankrijk had Bep zich ook bekwaamd in het schilderen, als enige buitenlandse in een Franse schildersgroep. Ze doet het nog steeds graag. Ook heeft zij haar hele leven een piano in haar omgeving gehad.,,ik vind het heerlijk en ontspannend om wat te kunnen spelen en studeren, maar mijn flat is helaas wat te gehorig voor pianostudie. Gelukkig mag ik bij mijn neef Ton en zijn vrouw Paula op de Spreeuwenlaan komen spelen wanneer ik wil. Daar heeft niemand er last van. Sinds kort speel ik quatre-mains met Evaline Abbink, die ik heb leren kennen in de Houtrustkerk. Een nieuwe uitdaging! Evaline is de echtgenote van Hans Abbink. Ze hebben vele jaren lang aan de Vliegenvangerlaan gewoond en zijn onlangs verhuisd naar een flat net buiten de wijk. Op mijn opmerking dat ik nog steeds haar geboortejaar niet weet, antwoord de jong uitziende Bep:,,Laat ik het zo zeggen: vorig jaar heb ik met mijn vrienden en familieleden met veel plezier mijn 80 e verjaardag gevierd. Maar ik doe wel aan fitnesstraining om soepel te blijven! Lekker dichtbij, om de hoek in de Fahrenheistraat. De Vogelwijk oktober

17 Spotvogellaanfeest met potje straatvoetbal als dessert De afgelopen weken zijn er in de wijk diverse laanfeesten gehouden. Dankzij Mirjam Vollering van de Spotvogellaan kreeg de redactie een verslagje en een aantal foto s van het buurtfeest op 14 september in het laatste stuk van de Spotvogellaan. Ook bewoners van de nabije Kramsvogellaan, Kruisbeklaan, Tortellaan en Laan van Poot fuifden mee. Bij dezen een impressie in woord en beeld. Door Mirjam Vollering Opbouwen is het begin van het feest, zoals de reis het begin is van de vakantie. En als alle mankracht uit de huizen komt en samen werkt is kijken ook een feest. De nieuwe tent die de wijkvereniging voor dit soort evenementen heeft aangeschaft, stond in een mum van tijd overeind, evenals het enorme opblaasbare voetbalveld en springkussen dat de bewoners zelf hadden gehuurd. Daarna verschenen lange tafels en banken, schmink en bellenblaas. Breakdance Terwijl de kinderen zich uitleefden op de kussens en parcoursen verschenen de eerste kratjes met onder meer wijn en eten voor de neergezette tafels. Gelukkig zagen we vele nieuwe gezichten uit het omringende blok Kramsvogel- Kruisbek-Tortel en ook uit de Laan van Poot. Leuk dat ook zij langs kwamen voor een praatje en een borreltje. Na een spetterende breakdance-workshop door Benny Blanco, afgesloten met duopresentaties, begon de muziek en kwamen de eerste barbecues aangereden. Niet alle apparaten bleken echter nodig. Nadat de eerste grote Amerikaan was aangestoken werd de rest alleen nog ingezet voor de levering van warmte. Controleur Halverwege het feest informeerde een grote streng ogende man in politieblauwe jas wie verantwoordelijk was voor dit geheel. De dames die hij aansprak voelden nattigheid. Controle? Wat deden we fout? De controleur bleek echter Chris van Dam te zijn, de voorzitter van de wijkvereniging, die zeer attent een fles wijn kwam aanbieden. Hartelijk dank Chris! Ook de DJ vergrootte zijn netwerk en scoorde meteen de volgende opdracht. Dan zal het vast harder werken zijn, want het open podium was continu bezet door kleine en grote zangers en gitaristen. Voetbal Om uur s avonds wilden we de kruising van de Tortellaan weer vrij maken en trokken we de blower uit de voetbalboarding. Toen bedachten de mannen dat zij, na alle drank en vlees, toch nog even wilden voetballen. En dus stonden al snel in het donker minstens dertig man zich in het zweet te werken in een strijd tussen Quick en HBS. Toen na een half uur de blessures de overhand kregen, werd de boel neergehaald en begon het grote opruimen. Na een lange afzakker werd het buiten langzaam stil. Misschien juist door de dreigende weerberichten in de dagen voorafgaand, werd het een onverwacht mooi feest. Meevallers tellen dubbel als je ze niet verwacht. Nu is het wachten op de nieuwe bestrating volgend jaar - voor nog mooiere plaatjes! 22 De Vogelwijk oktober 2013

18 De Vogelwijk oktober

19 Een boek als cadeautje? Ja, graag! Door Dick van Rietschoten Ruim dertig leden van de Tweede Kamer waaierden op vrijdag 13 september uit over de twaalf provincies om op diverse basisscholen te gaan voorlezen. Zij deden dat in het kader van de Week van de Alfabetisering, uitgeroepen door de stichting Lezen & Schrijven. Deze stichting, in 2004 opgericht op initiatief van prinses Laurentien, heeft als doel de laaggeletterdheid te voorkomen en te bestrijden. Veelvuldig voorlezen aan kinderen, minimaal een kwartier per dag, is een van de sterkste medicijnen die laaggeletterdheid helpen voorkomen. Verlanglijstje In groep 3 van de Parkietschool in de Vogelwijk streek VVD-Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg neer om daar voor te lezen uit O nee, niet weer een boek! De hoofdrolspeler in dit komische en leerzame kinderboek van de Nederlandse actrice en schrijfster Magali de Frémery, is een olifant die een verlanglijstje maakt voor z n verjaardag. Tot zijn teleurstelling krijgt hij niets van dat lijstje, want alle vriendjes en vriendinnetjes die hij op z n feestje heeft uitgenodigd, geven hem een boek cadeau. Pas als hij zich in de boeken gaat verdiepen, merkt de olifant dat lezen leuk is. Voor zijn volgende verjaardag wil hij alleen nog maar boeken. Pieter Duisenberg, voormalig voorzitter van wijkvereniging De Vogelwijk, begaf zich na het voorlezen naar de gymzaal waar zich de hogere klassen hadden verzameld. Hij sprak met de kinderen over het belang van lezen en schrijven voor hun latere leven, beantwoordde vragen over zijn werk en deed samen met een aantal leerlingen een rondje estafettelezen. VOGELWIJKAGENDA Zaterdag 12 oktober uur Architectuurwandeling Tour de Fels, beginnend Zwaluwlaan hoek Sijzenlaan. Zondag 13 oktober uur Architectuurwandeling Tour de Fels vanaf Zwaluwlaan hoek Sijzenlaan Maandag 11 november uur: Sint Maarten. Verzamelen op Mezenpleintje, Tortellaan/Laan van Poot en Pauwenlaan t.h.v. nr. 91 Woensdag 13 november uur Borrel VogelNetwerk (ondernemers), Papegaailaan 7 Donderdag 14 november uur: Algemene Ledenvergadering wijkvereniging, HALO-kantine Zaterdag 16 november Aankomst Sinterklaas (nog onzeker of hij ook de Vogelwijk zal bezoeken) Donderdag 21 november uur: Rondleiding door Tweede Kamer voor Vogelwijksenioren Zondag 24 november uur: Boekenruilbeurs, Rietzangerlaan 2A Elke zondag tot kerst uur: Winter Fair, Leeuweriklaan 13 De Vogelwijk oktober

20 Bij Quick draait het niet meer Door Madelon Kranenburg Den Haag heeft de afgelopen twee jaar de beschikking gekregen over een groot aantal Buurthuizen van de Toekomst : multifunctionele gebouwtjes, doorgaans van oorsprong sportaccommodaties, waar allerlei organisaties en particulieren uit de omgeving gebruik van kunnen maken. Ze worden de laatste tijd in hoog tempo door wethouder Karsten Klein van jeugd, welzijn en sport geopend. Aan de periferie van de Vogelwijk zijn er maar liefst twee: bij voetbalvereniging SVV Scheveningen in het Houtrustgebied en bij voetbal- en cricketvereniging Quick op het sportpark Nieuw Hanenburg aan de De Savornin Lohmanlaan. We gingen bij de laatstgenoemde locatie op bezoek en ontdekten dat het nieuwe concept tal van mogelijkheden biedt. Ruimere openingstijden In het Buurthuis van de Toekomst werken sportclubs en andere organisaties met elkaar samen. Dit betekent dat er bij Quick niet meer alleen wordt gevoetbald of gecricket, maar dat er ook mensen samen komen voor tal van andere activiteiten. Zo zijn in het onlangs geheel vernieuwde clubgebouw van Quick nu ook een naschoolse opvang van de organisatie Triodus en een vestiging van het Haags Studiepunt (huiswerkbegeleiding) gehuisvest. Bovendien hebben de Transplantatiestichting en de Haagse afdeling van het CDA er inmiddels vergaderd. De nieuwe, uitgebreide functie van de sportaccommodatie houdt dus ook in dat de openingstijden aanzienlijk zijn verruimd. Nieuwbouw Het uit 1958 daterende clubhuis van Quick was dringend aan vervanging toe. Dit leidde in 2012 tot de bouw van een zeer ruime multifunctionele thuisbasis, waarvan de financiering voor een belangrijk deel werd opgebracht door giften van de leden. Het benodigde bedrag werd aangevuld door de gemeente en diverse fondsen. De 115 jaar oude sportvereniging zocht vervolgens contact met het naburige verzorgingshuis, enkele welzijnsorganisaties en de sportacademie aan de Laan van Poot en legde hen de vraag voor wat ze met het nieuwe gebouw zouden doen als ze konden beschikken over de sleutel. Het aantal ideeën was overweldigend en enkele daarvan zijn al gerealiseerd. Gemoedelijk Bij een bezoek aan het clubgebouw, dat met zijn grote ramen baadt in het licht, vallen we aan het begin van de avond midden in een gezellig etentje van een jeugdteam. De kinderen geven na de maaltijd keurig hun bord af aan de bar. Dank je wel lieve vriend krijgt iedere jeudspeler van de man achter de bar te horen. Een gemoedelijke sfeer en zeker geen uitgestorven boel op een doordeweekse avond. Martijn de Graaf, bestuurslid van Quick, toch al in een opperbest humeur wegens het behalen van het landstitel cricket, loopt over van enthousiasme als hij vertelt over de activiteiten die Quick samen met andere partijen heeft ontwikkeld of gaat ontwikkelen.,,we waren op zoek naar verbreding van het sportaanbod en zijn zodoende in contact gekomen met de stichting SportMindz. Ons motto was in het verleden: Een goede sportopleiding in een goed nest en nu is dat verbreed naar: Sport, 26 De Vogelwijk oktober 2013

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand

Antwoordenmodel. Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1. Oefening 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009. 255 euro per maand 272 euro per maand Antwoordenmodel Herhalingsoefeningen De Sprong, Thema 1 Oefening 1 1. studiejaar 2007/2008 studiejaar 2008/2009 255 euro per maand 272 euro per maand 182.000 studenten 200.000 studenten 5.800 Nederlandse

Nadere informatie

DINEREN IN DE HOFTRAMMM

DINEREN IN DE HOFTRAMMM DINEREN IN DE HOFTRAMMM De bijzondere creatie van Bobby van Galen en Pierre Wind Foto s en tekst: Martien Versteegh Eigenaar en gastheer Bobby van Galen heet u van harte welkom Het begon met een droom

Nadere informatie

Directiekrabbels Nieuwbrief 3

Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Directiekrabbels Nieuwbrief 3 Beste ouders/verzorgers Nieuw gebouw? Wellicht zijn er ouders die regelmatig langs onze nieuwe school rijden en dus hebben gezien dat de bouw heel snel vordert. In het gebouw

Nadere informatie

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28.

Korenpraatjes. Jaargang 19 No.28. Korenpraatjes Jaargang 19 No.28. 4 december 2014 www.qliqprimair.nl BS De Korenaar 1. Vanuit de directie 2. Informatie uit de groepen 3. Vanuit de OC 4. Vanuit de MR 5. Verslag vanuit de klassen 6. Kalender

Nadere informatie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie

PRIKBORD 4. 3 september 2014. 19 november 2015. Nieuws van de directie PRIKBORD 4 3 september 2014 19 november 2015 Schooljaar 2015-2016 In dit nummer de directie groep 1-2-3 groep 4-5-6 groep 7-8 Vreedzame school Overig nieuws 1 1 2 3 3 4 Verjaardagen 4 Informatie van derden

Nadere informatie

Sinterklaas op bezoek bij TOGB!

Sinterklaas op bezoek bij TOGB! bij Vorige maand beleefden we de primeur van de nieuwsbrief. We hebben leuke reacties mogen ontvangen op de nieuwsbrief en vol goede moed gaan we verder met de maandelijkse uitgave van de nieuwsbrief.

Nadere informatie

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1

Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Nieuwsbrief april 2015 3e jaargang nr. 1 Beste leden, Heb je vragen, opmerkingen of leuke, anekdotes? Laat het aan ons weten via nieuwsbriefsvs@hotmail.com. Wellicht zullen wij het plaatsen in de nieuwsbrief!

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: Oktober 2014, Jaargang 3 nr. 5 Van de redactie: Voor u ligt de vijfde uitgave van de Weidepraat 2014. Dit keer een compacte newsletter,

Nadere informatie

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18

WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 WEEKBRIEF 11 DECEMBER 2015 / NUMMER 18 Aan de ouders/verzorgers van onze leerlingen, Onze school is afgelopen maandag weer in kerstsfeer gebracht. Zeker nu de ochtenden lang donker en schemerig zijn, geven

Nadere informatie

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma

L I O N S C L U B N I J M E G E N LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari programma L I O N S C L U B N I J M E G E N 2 0 16-2 0 17 LIONS maandbericht jaargang 45, nummer 5 januari 2017 programma Dinsdag 20 december 2016 18.00 uur, Lions Kerstviering, partners welkom Zondag 8 januari

Nadere informatie

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING www.maastrichtsport.nl (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING (ON)BEPERKT SPORTIEF SPORTAANBOD VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING Maastricht Sport heeft op sportgebied enorm veel te

Nadere informatie

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015

Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Obs t Montferland Nieuwsbrief oktober 2015 Agenda: oktober/november UITDAGEND ONDERWIJS MET EEN STERKE BASIS maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag oktober 19 Start herfstvakantie 12

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp In dit nummer Geboren * Website www.leenderstrijp.com Overleden * School en winkel Leenderstrijp Nieuwe bewoners * Agenda Welzijn&Zorg * Carnaval 2015 De STRIEPER Nieuwsbrief Stichting Buurtschap Strijp

Nadere informatie

Luisteren: muziek (B1 nr. 4)

Luisteren: muziek (B1 nr. 4) OPDRACHTEN LUISTEREN: MUZIEK www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. Kijk

Nadere informatie

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot

ons Onder Vers koken als thuis Inhoud: Elk facet telt WoonZorgcentra Haaglanden 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot De digitale versie vindt u op www.wzh.nl/transvaal Onder nr 2 - maart/april 2014 ons magazine voor cliënten van WZH Transvaal 2 Inhoud: 2 Berichten 3 Op de koffie bij Gerard Haasnoot 4 Puzzel 5 Nieuwbouwrubriek

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES

Nieuwsbrief Amigos. maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Nieuwsbrief Amigos maart 2014 DE SAN JUAN DE FLORES Voorwoord Beste Amigos, Terwijl wij hier in Nederland al weer helemaal het gevoel krijgen in het voorjaar te zijn beland, hebben de bursalen in Guatemala

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi.

De technische commissie zorgt voor de zaalwachtregelingen en toernooi. SAMENSTELLING VAN HET BESTUUR VOORZITTER PENNINGMEESTER Piet Gijzen Carola Meek - Vriezen 0316-529377 0316-333973 pietgijzen@online.nl c.meek@liemerscollege.nl SECRETARIS ALGEMENE ZAKEN Brenda Stolk-Lourens

Nadere informatie

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com

2009-2010 Nummer 5. henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com 2009-2010 Nummer 5 Juf Lassche 292787/ juf Veenstra 038 4600725 henkensonja@hotmail.com) tienkeveenstra@hotmail.com Bijbelverhalen en liedjes week 47 en 48: Maandag: klein klein kindje Dinsdag: Mozes wordt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4

Nieuwsbrief Tennisvereniging De Gouwen, jaargang 4, nummer 4 Nieuwsbrief juli 2011 Van de voorzitter Beste leden, Het seizoen 2011 is halverwege, dat betekent dat veel leden druk bezig zijn met de open toernooien of genieten van hun vakantie. Voor de club is ons

Nadere informatie

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens).

Groep 4, 5 en 6 bezoekje aan de veldschuur in Rouveen. Groep 7/8 Vomol Landbouwproject ( s morgens). Nieuwsbrief OBS De 't Iekeblattie Schooljaar 2015-2016 Nummer 118 9 maart 2016 Agenda: Maandag 14 maart Donderdag 17 maart Vrijdag 18 maart Woensdag 23 maart Vrijdag 25 maart Maandag 11 april Woensdag

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie.

Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Activiteiten georganiseerd door de activiteiten commissie. Oproep Werkgroep Buurtpreventie Molenbeke. Het gaat over het vervallen schoolgebouw aan de Sasboutstraat. De sloopvergunning is er, laten we zorgen dat er ook gesloopt wordt. De werkgroep buurtpreventie

Nadere informatie

Nieuwsbrief november/december 2015

Nieuwsbrief november/december 2015 Nieuwsbrief november/december 2015 4 december bezoekt Sint Kei 13 Vrijdag 4 december komt Sinterklaas een bezoekje brengen aan onze school. Alle kinderen worden om 8.30 uur verwacht op het schoolplein.

Nadere informatie

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015

Cursus Klantgericht denken en handelen NUMMER 93, 20 MAART 2015 NUMMER 93, 20 MAART 2015 IN DIT NUMMER Cursus Klantgericht denken en handelen lees verder Molen zoekt molenaar (m/v) lees verder Maand van de geschiedenis 2015 lees verder Officiële aftrap Knoal! lees

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

Nieuwsbrief 5 november 2015

Nieuwsbrief 5 november 2015 Nieuwsbrief 5 november 2015 Belangrijke data: 5 november: informatieavond Voortgezet Onderwijs, ouders groep 8 11 november: Studiedag SKOB, alle leerlingen zijn vrij. 13 november: Feestelijke uitreiking

Nadere informatie

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011

Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Pumadrivers nieuwsbrief 3/2011 Van de voorzitter Ik heb in de eerste nieuwsbrief van dit jaar gezegd dat er nieuws moet zijn voor een nieuwe nieuwsbrief En nieuws hebben we zeker weer. Nieuwe bestuursleden

Nadere informatie

Veenendaal Rhenen Wageningen

Veenendaal Rhenen Wageningen Veenendaal Rhenen Wageningen Op 3 december kwam Sinterklaas op Zideris in Rhenen. Sint bracht een hele hoop Pieten met zich mee. Joost, de directeur, heette hem hartelijk welkom. In het Forum werd voor

Nadere informatie

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014

SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 SCHITTER - (BL)INGETJES INFOBULLETIN JAARGANG 8 UITGAVE 5 31-10-2014 Jubileum en afscheid juffrouw Jannie. Op 21 november is juffrouw Jannie 40 jaar werkzaam in het basisonderwijs. Dit is natuurlijk een

Nadere informatie

5 december e jaargang INLOG WEBSITE Gebruikersnaam: oudersde-ark-elst. Wachtwoord: ArkVan- Noach

5 december e jaargang INLOG WEBSITE Gebruikersnaam: oudersde-ark-elst. Wachtwoord: ArkVan- Noach 6 5 december 2013 4 e jaargang INLOG WEBSITE Gebruikersnaam: oudersde-ark-elst Wachtwoord: ArkVan- Noach AGENDA 6 december Studiedag, kinderen vrij 10 december Inloopmiddag 18 december Kerstviering Grote

Nadere informatie

Nieuwsbrief MTC december 2014

Nieuwsbrief MTC december 2014 Nieuwsbrief MTC december 2014 Afscheid van een tennisvriend Op 8 december 2014 is helaas veel te vroeg, ons sympathieke en altijd vrolijke tennislid Fred Koster overleden. Wij bewaren mooie herinneringen

Nadere informatie

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering

Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering Agenda december - januari NIEUWSBRIEF NR 11 JAARGANG 4 19 December donderdag Alle groepen kerstviering 21 December vrijdag Kerstvakantie begint om 12.15 uur 25 & 25 December Eerste & Tweede kerstdag Woensdag

Nadere informatie

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland

Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Vrijwilligerswerk bij Carintreggeland Meld u ook aan als vrijwilliger! 2 Het waarom van vrijwilligerswerk De één doet het om een zinvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. De ander doet het om andere

Nadere informatie

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer -

Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon. - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon - Eelco de Boer - Gratis Rapport : Wat Te Doen Voor, Tijdens En Na Je Eerste Marathon Beste lezer, Ik hoop dat jouw doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Elk seizoen een nieuw interieur

Elk seizoen een nieuw interieur 52 Stijlvol Wonen B i n n e n k i j k e n Elk seizoen een nieuw interieur De kans dat Anke en Geert ooit uitgekeken raken op hun interieur, is wel heel erg klein. De inrichting wordt namelijk regelmatig

Nadere informatie

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7

NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 NIEUWS April 2014 jaar 18 Nr. 1 www.oudallee.nl Redactieadres: Boslaan 7 LENTE Na iets wat we nauwelijks winter kunnen noemen, is de lente in volle hevigheid losgebarsten. De natuur explodeerd en het is

Nadere informatie

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl

Claudius Civilislaan 30-3132 JB Vlaardingen - Tel. : 010-434 65 30 www.jcsvl-mantum.nl November 2015 Beste ouder(s), verzorger(s), Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van November. Hierin stellen de nieuwe ouderleden van de MR zich aan u voor. En kunt u lezen over de opbrengst van de kleedjesmarkt,

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen

NIEUWSBRIEF Kerstvieringen NIEUWSBRIEF Kerstvieringen Op woensdag hebben de groepen 3, 4 en 4/5 hun kerstviering gehad. De kerk was prachtig versierd en er stond een hele grote kerstboom. De kinderen zongen geweldig en luisterden

Nadere informatie

Nieuwsbrief MOSA~regio

Nieuwsbrief MOSA~regio Nieuwsbrief MOSA~regio Januari 2016 Jaargang 4, nummer 1 Inhoud Voorwoord van de voorzitter 1 Komende evenementen 1 Activiteiten Sinterklaas 2 Nieuwjaarsborrel 2 Grote Clubactie 3 ALV 3 Kerstontbijt 4

Nadere informatie

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl

Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl Infobulletin Basisschool St. Petrus Boxtel, Tel: 0411-672348 E-mail: info@st-petrus.nl website: www.st-petrus.nl 06 januari 2016 Gefelicitaart!! 07 jan. Juf Evelien 08 jan. Lot gr. 3 10 jan. Lisa gr. 5

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5

Nieuwsbrief nummer 7 1 December 2015 Pagina 1 van 5 Pagina 1 van 5 Inhoudsopgave Algemeen: Sponsorloop geld Algemeen: Intro dans & de Onderwijsspecialisten SO: Kijkles zwemmen SO: Schoen zetten SO: Kerstmarkt 2015 - deel 2 VSO: Attentie Gymspullen VSO:

Nadere informatie

Nieuwsbrief SHIB september 2013

Nieuwsbrief SHIB september 2013 Nieuwsbrief SHIB september 2013 www.shib.nl info@shib.nl Postbus 250, 3770 AG Barneveld Bankrekening 1526.55.018 t.n.v. SHIB SHIB 10 jaar en meer Al eerder lieten we weten: SHIB bestaat dit jaar 10 jaar!

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8

belangrijke data... 5 december 2014, nr. 8 belangrijke data..... 5 december 2014, nr. 8 Don 18 dec Kerstdiner, 18.00 19.00 uur: alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij Vrij 19 dec Start kerstvakantie, alle kinderen vanaf 12.00 uur vrij. De Kerstvakantie

Nadere informatie

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10

Kids United Inhoudsopgave. Kids United Voorwoord Henk Sijtsma. Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Kids United Inhoudsopgave Kids United Voorwoord Henk Sijtsma Inhoudsopgave 02 Voorwoord 03 Terugblik 04 Samenwerking 08 Hoofdsponsor 10 Enthousiast, gedreven, betrokken, respect: dat waren de woorden die

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015. Inleiding Nieuwsbrief Kindcentrum De Weisterbeek Horst November 2015 Inleiding Beste ouder(s), verzorger(s), We hebben een hele sportieve periode achter de rug, daar vertellen we u graag meer over! In het Weisterbeek

Nadere informatie

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel

Vlindernieuws. Belangrijke data. Personeel Vlindernieuws Belangrijke data 22-25 juni Kamp locatie Noord 2 juli: Vuurvlindermarkt locatie Noord 7-8 juli: Eindmusical groep 8 locatie West 8 juli: Eindmusical groep 8 locatie Noord 10 juli: Laatste

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie

Belangrijke data. 17 december 2015. 21 december t/m 3 januari Kerstvakantie 17 december 2015 Beste ouder(s), verzorgers(s) en kinderen, Dit is het vierde Fellenoortje van dit schooljaar en jullie vinden hier informatie over zaken die met Spil Fellenoord te maken hebben. Belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje

Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje oktober 2015 Kalender: Nieuwsbrief T.V. Het Bossche Lijntje Beste tennisvrienden, De zomer loopt op zijn einde en ook de najaarscompetitie nadert zijn ontknoping. Vandaag is de eerste sneeuw gevallen in

Nadere informatie

Nieuwsflits juli 2014

Nieuwsflits juli 2014 Nieuwsflits juli 2014 Samen bouwen in Vertrouwen Nog maar een kleine 2 weken en dan is het vakantie wat is het weer enorm snel gegaan. En wat hebben we allemaal weer ontzettend veel geleerd! Vanaf deze

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E

23 3 januari K E R S T V A K A N T I E AGENDA maandag t/m vrijdag 23 3 januari K E R S T V A K A N T I E januari 2014 Activiteit culturele activiteiten vrijdag 10 Bezoek Scheepvaartmuseum groep 7A en 7C Rijksmuseum groep 6C en van Goghmuseum

Nadere informatie

Afdeling Harderwijk-Hierden

Afdeling Harderwijk-Hierden Afdeling Harderwijk-Hierden Nieuwsbrief Januari 2014 Van de bestuurstafel Na de hernieuwde start op de ledenvergadering van september 2013 zet het bestuur zich met enthousiasme in om de afdeling Harderwijk-Hierden

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11

EUPENBULLETIN. 6 februari 2015 nr.11 Wethouder van Eupenschool Odysseuslaan 6 5631 JM Eindhoven 040-2446044 EUPENBULLETIN 6 februari 2015 nr.11 Inhoudsopgave Afscheid... 1 Rapportgesprekken... 3 Carnaval... 3 Even voorstellen... 3 Wisseling

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Het Theeblaadje Juni 2015

Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theeblaadje Juni 2015 Het Theehuis is een wijklocatie van zorgorganisatie Het Spectrum. Het is een gezellig ontmoetingscentrum voor 55-plussers waar diverse activiteiten plaatsvinden. Het Theehuis

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders,

Nieuwsbrief. Van de directie. Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: Beste ouders, Nieuwsbrief 21 juli 2017 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie Beste ouders, Al weer een schooljaar voorbij. Wat gaat het toch snel. We willen nog een aantal mensen bedanken:

Nadere informatie

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a

Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092. 26 februari Weeksluiting groep 3a en 7a t Letterken Mededelingenblad van OBS t Smelleken Emmalaan 5, 5554 JM Valkenswaard Schooljaar 2015-2016 Telefoon: 040-2016092 Uitgave: 2 februari 2016 info@obstsmelleken.nl www.obstsmelleken.nl Belangrijke

Nadere informatie

Saam bou aan die toekoms

Saam bou aan die toekoms Nieuws over Stichting Table Mountain en onze jubileum reis naar Zuid-Afrika. View this email in your browser Saam bou aan die toekoms Lieve mensen, Over één dag is het zover: op 12 december vliegen we

Nadere informatie

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook?

Aanvang : 19.00 uur - 21.00 uur. Natuurlijk zijn er weer vele leuke prijzen te winnen!!! Jij komt toch ook? Clubgebouw De Veldschoppe Gebr. Ketteringstraat 15 7131NM Lichtenvoorde Tel: 06 13572083 Info bulletin januari t/m april 2013 Op vrijdagavond 11 januari is er in de Veldschoppe voor alle kinderen van groep

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

Houtmarktbericht december 2013 1

Houtmarktbericht december 2013 1 Terwijl de afgelopen tijd de storm buiten raasde en de hagelstenen vielen is het in onze school lekker warm en behaaglijk en zijn we volop aan het werk over ons thema Feesten. Hoewel het 5 decemberfeest

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth

Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Nieuwsbrief Vrienden van Elisabeth Beste vrienden en vriendinnen, EDITIE 7, november 2012 De koude dagen staan weer voor de deur. Maar de heeft genoeg positieve energie om er de winter mee door te komen!

Nadere informatie

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden

Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden Gijsje zonder staart geschreven door Henk de Vos (in iets gewijzigde vorm) Er was eens een klein lief konijntje, dat Gijs heette. Althans, zo noemden zijn ouders hem, maar alle andere konijntjes noemden

Nadere informatie

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November

Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken Nieuwsbrief van de maand November Parkinson Café Delft en omstreken website: Sophia Revalidatie (sportkantine), www.parkinsoncafedelfteo.nl Reinier de Graafweg 1, email:

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer:

Nieuwsbrief. Koningsspelen 2015. Interessante informatie: April 2015. Jaargang 5, nr. 8. In dit nummer: April 2015 Jaargang 5, nr. 8 Nieuwsbrief In dit nummer: Koningsspelen 2015 Konings spelen 1 Ik in de MR? 2 Onze nieuwe conciërge 4 Op de ochtend van 24 april, de laatste vrijdag voor Koningsdag, vinden

Nadere informatie

Peppelinfo december 2014, nummer 4

Peppelinfo december 2014, nummer 4 Peppelinfo december 2014, nummer 4 Beste ouders, Inmiddels ben ik al weer drie weken op de Peppel en begin ik me al aardig thuis te voelen. Ik heb al veel ouders ontmoet en al een aantal prettige gesprekken

Nadere informatie

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11

Niet vergeten. Vanuit de directie: Afscheid groep 8. Tot slot. 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 12 juli 2017, jaargang 7 nummer 11 Niet vergeten woensdag 12 juli Musical groep 8 (let op: i.p.v. dinsdag 11 juli) woensdag 12 juli Dassenbur(i)cht 11 donderdag 13 juli Doorschuifmiddag vrijdag 14 juli

Nadere informatie

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne.

Bij. research. Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Bij research Gemaakt door: Flore Wassenberg A3c Stage gelopen bij Ron en Janne. Opdracht 1 Stagelogboek De eerste dag heb ik bij Ron Steijvers stage gelopen en die is project leider ontwikkelaar, vooral

Nadere informatie

5, 12, 19 en 26 januari, 2 en 9 februari

5, 12, 19 en 26 januari, 2 en 9 februari Groep: 3 en 4 Wanneer: maandag Locatie: Marktstraat Natuuratelier 4, 11, 18 en 25 januari,1 en 8 februari Deze workshop is vol. De inschrijving is gesloten Maandag 8 februari is de laatste les. Het laatste

Nadere informatie

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten

Van de redactie. Namens de redactie Jacqueline van der Maten Van de redactie Wat wonen we toch in een prachtige wijk! Ja, zult u zeggen, dat weten we wel. Maar je kijkt toch anders naar je wijk wanneer een buitenstaander, die hier nooit eerder geweest is, dat zegt.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding

Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015. Inleiding Nieuwsbrief Odensehuis Hoeksche Waard no.3. 1 e kwartaal 2015 Inleiding Over 3 maanden is het Odensehuis al weer een jaar open. We beginnen goed op gang te komen. Het is duidelijk dat er behoefte is aan

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10

Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Nieuwsbrief januari en februari 2015 2 e jaargang nr. 10 Beste leden, Vorige maand is er geen nieuwsbrief verstuurd. Deze is voor twee maanden. Kerstfeest op Speeltuin Schiewijk Ieder jaar vieren we op

Nadere informatie

ROFFELTJE. Hij ziet het niet

ROFFELTJE. Hij ziet het niet Spechtstraat 49, 3853 VA, Ermelo, 0341-552284 ROFFELTJE > Hij ziet het niet Vol vertrouwen legt hij zijn kleine bruine handjes in die van mij. Ik heb zwarte Piet gezien vertelt hij me met glanzende bruine

Nadere informatie

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven.

Water Egypte. In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Water Egypte In elk land hebben mensen hun eigen gewoontes. Dat merk je als je veel reist. Ik zal een voorbeeld geven. Ik ga naar een restaurant in Nederland. Daar bestel ik een glas water. De ober vraagt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal,

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 2: Nieuwsbrief 3 (oktober 2013) Hallo allemaal, Veel te laat krijgen jullie deze nieuwsbrief. Ik had hem al veel eerder willen maken/versturen, maar ik

Nadere informatie

Het restaurant in Otterlo.

Het restaurant in Otterlo. Het verslag van mijn spontane actie/uitdaging handbikend van Enschede naar Scherpenzeel en terug. Een totale afstand van 259,92 km en heb hier zowel de zaterdag als de zondag 12 uur over gedaan (inclusief

Nadere informatie

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nieuwe leerlingen. 13-06-2014 Agenda. Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone) 13-06-2014 Agenda Nieuwe leerlingen 16 t/m 19-06 Avondvierdaagse 17-06 MR-vergadering 18-06 weekviering groep 8B 20-06 talentenkijker in gr. 6, 6/7 en 7 Victor de Haan in groep 1 (juf Jannie en juf Simone)

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF december 2014

NIEUWSBRIEF december 2014 www.tjongerschool.nl tjongerschool@debasisheerenveen.nl NIEUWSBRIEF december 2014 Van de directie: Inmiddels zijn we een aantal maanden op weg en in deze periode heb ik veel onderzoek gedaan, geobserveerd

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s),

NIEUWSBRIEF. 169 Juli 15. Chr. basisschool De Rank. Geachte ouder(s), Geachte ouder(s), Warme dagen in het vooruitzicht beloven wellicht een mooie zomer. We zullen het zien, maar de kinderen komen wel in vakantiestemming als de zon zo overvloedig schijnt. Tijdens warme dagen

Nadere informatie

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar?

Animatie. Groetjes het animatieteam en een poot van Lukkie de Leeuw. Programma. Welke dag? Hoe laat? Wat? Waar? Animatie Hallo allemaal! Mijn naam is Lukkie en ik ben de Leeuw van Speelstad Oranje. Behalve de super attracties en de spectaculaire parkshows heb ik samen met mijn vrienden van het animatieteam een leuk

Nadere informatie

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N

René op vakantie. 10-17 mei 2013 P U T T E N René op vakantie 10-17 mei 2013 P U T T E N Begeleider Theo Vrijdag 10 mei Vertrek naar Landal Tegen 12 uur rijdt de Tendens bus de Ranonkelweg in en René straalt als hij mij ziet. Na de lunch nemen we

Nadere informatie

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Voor nog meer informatie over onze school Jaargang 22 Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie) Kijk óók op: www.terdoes.nl Voor nog meer informatie over onze school Of volg ons op Twitter onder terdoes Jaargang 22 Nummer 15 27-11-2015 Redactie: Kees Hagenaars Vrijdag is het feest (door de Sintcommissie)

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Lieve allemaal, December 2012

Lieve allemaal, December 2012 Want zij zijn uitgegaan ter wille van den Naam 3 Joh. vers 7 Lieve allemaal, December 2012 Ze zeggen altijd dat december een drukke maand is, die voorbij vliegt. Terugkijkend naar onze december maand vinden

Nadere informatie

www.schakellelystad.nl

www.schakellelystad.nl www.schakellelystad.nl 28 november 2014 Schakelaartje Nr. 306 28 e jaargang week 48 01 december SR/MR 05 december sinterklaasviering en continu dag. Groep 5 t/m 8 14.15 uur vrij. 17 december kerstviering

Nadere informatie

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Doetinchem, 15 augustus Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Doetinchem, 15 augustus 2016 Beste leerling, Geachte ouder(s)/verzorger(s), Op 2016 start het nieuwe schooljaar. Dat lijkt op dit moment misschien nog ver weg, maar toch sturen we jou en je ouder(s)/verzorger(s)

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

Herema State. Dienstverlening voor senioren

Herema State. Dienstverlening voor senioren Herema State Dienstverlening voor senioren Uw welzijn......daar draait het om! Iedereen geeft een eigen invulling aan plezierig wonen. Voor de één heeft dat te maken met een bepaald woonoppervlak en leefruimte,

Nadere informatie

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3

Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 Het relaas van de kleine Nicolaas nr. 3 4 januari 2015 Alweer de derde nieuwsbrief van de kleine Nicolaas en de eerste in 2015. Wij willen graag alle kinderen en ouders een heel gelukkig nieuwjaar wensen.

Nadere informatie

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009

HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 HOUTVAARTKOERIER 2009nr. 1 maart 2009 zie ook: www.houtvaart.nl Opening zwembad: 25 april 2009 Beste Vrienden van de Houtvaart, en dat zijn er heel veel. Wist u dat de Vereniging bijna 2000 leden telt.

Nadere informatie

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017

Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 Irenesirene maandag 6 juni 2016 nr. 15 Groepsverdeling schooljaar 2016-2017 -groep 1-2 a Saskia van Wijnen -groep 1-2 b Carla Markensteijn -groep 1-2 c Marieke de Jong (ma,di) en Marjolein Minderhoud (wo,do,vrij)

Nadere informatie