Carbon Footprint Koolstof voetafdruk gunstig voor vouwkartonverpakkingen. actuele informatie over karton en verpakking 04/08.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Koolstof voetafdruk gunstig voor vouwkartonverpakkingen. actuele informatie over karton en verpakking 04/08. www.procarton."

Transcriptie

1 actuele informatie over karton en verpakking 04/08 Carbon Footprint Koolstof voetafdruk gunstig voor vouwkartonverpakkingen Groeiende bomen filteren door fotosynthese, CO2 weg uit de lucht. 11 % van de totale Europese CO2 emissies wordt gecompenseerd door de aangroei van bossen. Het totale CO2 impact ligt lager dan 326 kg CO2 per ton. 2 Sustainability as a competitive advantage 3 Groeiende bomen zeer efficiënte CO2 biofilter 4 Marketing in a flat world International congres Stichting Marketing 5 Europese bossen breiden uit Netto CO2 captatie 6 Cradle to gate carbon footprint voor vouwkartonverpakkingen 7 GS1 Shelf ready packaging Award nieuwe Signal verpakkingen van Unilever 7 Dag van de Aarde 2008 / Interpack / DRUPA PRO CARTON ASSOCIATION OF EUROPEAN CARTONBOARD AND CARTON MANUFACTURERS BELGIUM

2 actuele informatie over karton en verpakking Deze Newsletter, vrijwel geheel gewijd aan duurzaamheid en de koolstofvoetafdruk van vouwkarton, sluit nauw aan bij bijdragen uit het November 2007 nummer. Doel is heel specifiek de rol van onze duurzame boomplatformen toe te lichten en u tevens inzage te geven in beschikbaar gekomen gunstige carbon footprint gegevens. John de Somer, Voorzitter Pro Carton België How to position sustainability as a competitive advantage? Rond dit thema was Mike Clark, Voorzitter Pro Carton Europe aan het woord in een ontbijtseminarie op de DIY beurs te Kortrijk. Het groeiend belang, de verschillende dimensies van duurzaamheid, de reacties van consumenten en boscertificatie kwamen ten gronde aan bod. We weerhielden voor deze Newsletter slechts enkele krachtlijnen. Mike Clark (Voorzitter Pro Carton Europe) met Thierry Coeman (Chairman Belgian DIY Association). 31 januari The Wall of Sustainability Supply Chain Forests Delivery Measurements Building Blocks Policies Stakeholders Pillars The bricks are shown as illustrative only. They are not always relevant and the list is not exhaustive. Ongetwijfeld zal duurzaamheid een belangrijk thema blijven in minimaal de komende vijf jaar. Het onderwerp haalt vlot de voorpagina s van business magazines en in de verpakkingssector is sustainability intussen zondermeer uitgegroeid tot het belangrijkste thema, na de directe prijsonderhandeling. Er moet, aldus Mike Clark, meteen worden aan toegevoegd dat begrippen als hernieuwbaar en duurzaam dikwijls zeer verkeerd worden begrepen. De CO2 emissies staan nu zeer centraal in de discussie, doch ook economische en sociale overwegingen moeten vanzelfsprekend een plaats krijgen in een duurzame bedrijfsstrategie. Tevens is een gehele onderbouw nodig om tot gunstige maatschappelijke uitkomsten te komen en optimale supply chain bijdragen te kunnen bieden.

3 04/08 Net als CEPI staat de vouwkartonnagesector vanzelfsprekend zeer gunstig tegenover het bevorderen van duurzaam bosbeheer. De Pro Carton Europe voorzitter definieerde duurzaam bosbeheer als Een beheer en gebruik van bossen en bosgronden op een zodanige wijze dat de biodiversiteit, productiviteit, regeneratie, vitaliteit en capaciteit om de relevante ecologische, economische en sociale functies van het bos te voldoen, verzekerd zijn. Dit zowel op lokaal, nationaal als globaal niveau, nu en in de toekomst en zonder andere ecosystemen schade toe te brengen. Een strakke interne opvolging is hiertoe vereist. PEFC en FSC zijn de twee meest bekende externe certificatieschema s. Bij het bosbeheer wordt via GPS zeer nauwkeurig opgevolgd welke houthoeveelheden werden geoogst en ook welke houtstock per perceel overblijft. (Pro Carton Studietour Bezoek aan M-Real Simpele Finland) Groeiende bomen, een zeer efficiënte CO2 biofilter Houtvezels, de basisgrondstof voor papier en karton worden gevormd door groeiende bomen. Hout is opgebouwd uit bio koolstofketens (cellulose) en deze koolstof haalt de boom door fotosynthese uit de lucht. Anderzijds is er de ademhaling door de boom, waarbij ook CO2 wordt vrijgegeven. Het netto effect is evenwel duidelijk positief. Zonder op de gehele complexiteit in te ingaan, dient deze voorstelling wel iets te worden verfijnd. Juister gaat het om een nog ruimer netto CO2 captatie effect van bomen en bosbodem, doorheen de jaren en seizoenen. Bomen vormen niet enkel hout in stam en takken. Ook bladeren, naalden en wortels worden met de CO2 opname opgebouwd, en deze CO2 wordt ondermeer via bladval en naaldverlies gedeeltelijk jaarlijks bijgestockeerd in de humuslaag. Zo blijven ook de wortels na de eindoogst achter in de bosbodem. In een publicatie van het koolstof analyse team ( T. Karjalainen, G- J Nabuurs, J. Liski, A. Pussinen, T. Lapveteläinen en T. Eggers) van het European Forest Institute, vonden we een bijkomende jaarlijkse indicatieve totale netto stockering van 28 miljoen ton koolstof in Europese bosbodems terug. Uitgaande van het scheikundig atomaire gewicht van koolstof C (12) en het molgewicht van CO2 (44) komt dit overeen met een opname van 102 miljoen ton CO2. Tevens is het verhelderend het impact van de duurzame houtoogst cyclus toe te lichten. Steeds weer worden nieuwe generaties bomen aangeplant.

4 actuele informatie over karton en verpakking Voor de aangroei van 1 m 3 hout, wordt door een gemiddelde boom 1000 kg CO 2 uit de atmosfeer weggefilterd en 727 kg zuurstof vrijgegeven. Bron: ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management) - CEI Bois CO kg O 2 727kg Fotosynthese: 6 [CO 2 + H 2 O] g C 6 H 12 O O 2 } biomassa 1m 3 groei a. establishment phase b. full-vigour phase c. mature phase d. long-term equilibrium phase Nabuurs, G.J., et al., 2002 Eerder gaven we aan dat juist de sterk groeiende bomen zorgen voor CO2 opname, en hierdoor is de eindoogst te bestempelen als een regeneratie van de CO2 biofilterende werking van het bos. Door het zorgvuldig uitdunnen, kappen en herplanten van bomen, zorgen steeds weer nieuwe generaties bomen voor de CO2 opname. Wel zorgt de bodemverstoring ook voor een stuk CO2 emissie juist na de houtoogst en in de eerste jaren van de nieuwe groeicyclus. Zonder kappen bereiken bospercelen na aanplant en groei een mature fase waarin nog maar weinig extra CO2 wordt opgenomen. In Europese bossen bereiken bomen gemiddeld een maximale koolstofopname rond de 38 jaar. Marketing in a flat world 30 november- 1 december 2007 Deze sprekende titel bracht een record aantal van 1300 deelnemers naar het international congres van de Stichting Marketing, het jaarlijks marketing topevenement. bod. Heel positief was de ondertoon van een onbegrensd geloof in de verdere groei en ook in de grote verdere vooruitgang inzake gezondheidszorg. De economische groei is enkel functie van de menselijke creativiteit. Peter Schwarz, auteur van diverse invloedrijke boeken als The art of the long view, The long boom en na 9/11 Inevitable surprises, en ook medeoprichter van het Global Business Network (GBN), was dit jaar de keynote spreker die het congres mocht openen. De ingrijpende sociologische en demografische evoluties, het afvlakkend effect van het wereldwijd delen van kennis waren aan Schwarz bracht als futuroloog zeker ook het milieu onder de aandacht. Climate change is in the picture, Every company will have to be green. Georges Van Nevel (DVN), 14 jaar lang voorzitter van de Stichting Marketing congrescommissie. Onder zijn voorzitterschap kende het congres een sterke verdere groei. Een taak die hij na afloop van het congres 2007 doorgaf aan Nicole Berx (The House of Marketing). 4

5 04/08 Europese bossen breiden ook uit en absorberen hierdoor verrassend veel extra CO2. Naast de hierboven beschreven continue actieve filtering in beheerde bossen, ook wanneer de houtstock onveranderd blijft, leidt ondermeer de economische waarde van de hernieuwbare grondstof hout ook tot een aanzienlijke uitbreiding van het bosareaal. Een recente studie door de Universiteit Helsinki toont aan in welke mate deze uitbreiding kan bijdragen tot het bereiken van de post Kyoto doelstellingen. Wellicht zullen energiebesparing en de introductie van nieuwe technologieën immers onvoldoende zijn om de CO2 emissies met 20% te reduceren ( ). de boomdensiteit per ha. De CO2 emissies zijn in de EU 27 regio over de beschouwde periode toegenomen met 0,31 % per jaar. In 2004 bedroeg de koolstof uitstoot 1172 miljoen ton (4297 miljoen ton CO2) of 2,4 ton per jaar per inwoner. CO 2 De betrokken onderzoekers Pekka E. Kauppi, Aapo Rautiainen en Laura Saikku, berekenden hoe de Europese bossen over de periode , voor een jaarlijkse Het impact van de CO2 captatie door bomen en vegetatie doorheen de seizoenen is ook goed merkbaar (zie blauwe curve) bij bijkomende stockering van de NOAA metingen (US admini- Fossiiliset CO 2 -päästöt 126 miljoen ton koolstof zorgden, stratie voor oceanen en atmosfeer) op Mauna Loa (Hawai). wat 11% 2004 van ja de puuston totale jaaremissies hiilinielu in Fossiiliset de EU 27 regio per CO vertegen- 2 capita -päästöt EU- Dit meetstation op een hoogte woordigt. Hierbij werd rekening van 3397 m, geïsoleerd midden maissa 2004 ja puuston (Saikku ym. hiilinielu gehouden met zowel de toenemende de Stille Oceaan, volgt nauwgezet Energy bosoppervlakte Policy per als 2008) capita met EU- de wijzigingen in de atmosfeer. maissa (Saikku ym. Energy Policy 2008) Prof. Pekka Kauppi, lid van het Nobelprijs IPCC team. Het goede nieuws is dat bomen extreem efficiënte mechanismen zijn voor het capteren en stockeren van CO2. Stora Enso Werkvergadering te Helsinki. 14 januari 2008 Latvia Lithuania Sweden Slovenia Bulgaria Portugal Romania Hungary Slovak Republic France (european ter.) NMS12* Austria Finland Poland Spain Italy EU-27 EU-15 United Kingdom Germany** Greece Denmark Cyprus Netherlands Ireland Czech Republic Belgium Estonia*** Luxembourg 5

6 actuele informatie over karton en verpakking Cradle to gate bedraagt de carbon footprint voor vouwkartonverpakkingen minder dan 326 kg CO2 per ton vouwdozen. Hoewel de methodologie voor het ontwikkelen van carbon footprints nog verder dient op punt te worden gezet, is het verhelderend om in lijn met het door CEPI aangereikte kader (zie Newsletter 11/07), de voorlopige te vervolledigen cijfers voor vouwkartonverpakkingen vrij te geven. Cradle to gate staat voor een rapportering over CO2 effecten startend bij het duurzaam beheerde bos tot en met de verwerking tot een bedrukte en verlijmde verpakking. Toelichting: - Voor de CO2 opname in bossen werd enkel het Europees gemiddeld aandeel nieuwe vezels per ton vouwkarton in rekening gebracht. - Bij deze calculatie werd de opname van CO2 vervat in ondermeer de schors en andere resten nevenproducten van het productieproces, ter vereenvoudiging buiten beschouwing gelaten. Deze restproducten worden zorgvuldig ingezet als biobrandstof en zijn door hun natuurlijke oorsprong CO2 neutraal ten aanzien van de omgeving. - De totale CO2 stockering in vouwkartonverpakkingen bedraagt 1474 kg per ton. Recyclage draagt bij tot een optimaal gebruik van de houtvezel en zorgt ook voor een verlengde stockering. We gaven het reeds aan, deze uitkomst is onvolledig, en vele positieve CO2 effecten direct verbonden met de eigen sector en het materiaal vouwkarton, zijn nog niet verrekend. Slechts enkele opgesomd: - Naast de opname van CO2 in het hout gebruikt voor de productie van vouwkarton, kan er ook nog extra CO2 captatie worden toegewezen aan de sector. Enkel over de periode is de houtstock in Europese bossen toegenomen met 27% (Bron CEPI) en daarnaast is er de biomassa die na het oogsten wordt achtergelaten. - Bij een substitutie tussen materialen en een toenemend gebruik van papier en kartonverpakkingen, neemt de CO2 stockering toe. CEPI berekende hoe 10% van de jaarlijkse emissies door de papier- en kartonsector gecompenseerd worden door deze vorm van toenemende CO2 stockering in producten. CO2 eq. opname en emissies in kg per bruto ton vouwdozen.* kg CO2 opname in bossen Stockering in producten Emissies verbonden met bosbeheer * 1000 kg gebruikt vouwkarton. Productie karton en vouwdozen Andere grondstoffen en brandstoffen Aangekochte elektriciteit, verwarming, water Transport 678 kg Biologische CO2 opname Stockering biologische CO2 Fossiele CO2 emissies De CO2 eq. gegevens en CO2 stockering in producten werden herzien en goedgekeurd door IFEU. 6

7 04/08 Pro Carton neemt deel aan de Dag van de Aarde op zondag 20 april en zal er vertegenwoordigd zijn op de happening locaties te Gent, Kortrijk en Westerlo. Tevens richt Pro Carton op 20 april een bosbeheer en CO2 wandeling in. Deze wandeling wordt samen met de Bosgroep Oost-Vlaanderen georganiseerd en gaat door in de Lembeekse bossen Dag van Aarde Van harte welkom. In ieder van ons schuilt een klimaatheld Afspraakpunt : Parking Tragelstraat te Lembeke om 10u. Aanmelding hoeft niet maar wordt gewaardeerd. (Via de Pro Carton website g nieuws/evenementen) GS1 Shelf ready packaging Award toegekend aan de nieuwe Signal verpakkingen van Unilever. Wellicht gaan we in een volgend nummer opnieuw ruimer in op de supply chain onderwerpen ondermeer aan bod op het GS1 forum Olivier Perrin (Carrefour) stelde te streven naar de introductie van SRP verpakkingen voor 50% van de groot volume producten tegen einde Meteen het juiste inhoudelijke kader om ook een GS1 SRP award toe te kennen. voor de rekvulling werd met 90% verminderd. De introductie betekende voor Unilever geen margeverlies en een duidelijk verhoogde merkvisibiliteit. Carrefour en Delhaize gaven er ondermeer te kennen dat SRP een duidelijke prioriteit is en blijft ter verhoging van de efficiëntie bij de schapvulling. De bekroonde nieuwe Signal verpakking kwam tot stand door een samenwerking tussen Unilever en Carrefour en voor beiden was de introductie positief. Ter vervanging van een minder handige transportverpakking werd gekozen voor een correct bedrukte tray met een beschermende hoed uit golfkarton. De benodigde tijd Johan Van Den Bossche (Voorzitter GS1 Belgium & Luxembourgh) met Marc Van Den Hove (Unilever) en Dominique Leroy (Unilever), bij de SRP award uitreiking op het GS1 forum Connecting business, creating value. (18 Maart 2008) Pro Carton neemt deel aan de internationale vakbeurzen Interpack en Drupa. Meer informatie is beschikbaar op de volgende sites :

8 actuele informatie over karton en verpakking 8 De aangesloten vouwdoosproducenten gaan graag in op uw directe verpakkingswensen: BDMO - Bruggeman & Desouter Nijverheidsstraat 11, 8760 Meulebeke Tel.: Fax: Chesapeake Pharmaceutical & Healthcare Packaging Industrieweg 192- B-9030 Gent / Mariakerke Tel.: Fax: Darco n.v. Brixton Business Park, Brixtonlaan 9, B-1930 Zaventem Tel.: Fax: Du Caju Printing n.v-s.a. Industriezone, J. Cardijnstraat 4, B-9420 Erpe-Mere Tel.: Fax: Imprepack n.v. - s.a. / Kart. & Impr. Winderickx Gentse Steenweg B-1080 Brussel Tel.: Fax: M-real Meulemans s.a.-n.v. Industrielaan B-1070 Brussel Tel.: Fax: Rembrandt n.v. Nieuwlandlaan 33A - B-3200 Aarschot Tel.: Fax: Smurfit Kappa Van Mierlo n.v. Steenweg op Mol 60 - B-2300 Turnhout Tel.: Fax: Bedrijf: Naam: Functie: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Fax: ANTWOORDKAART Stad: Website: Krijg nog geen Pro Carton Newsletter toegestuurd, en wens deze publicatie voortaan te ontvangen op de hierboven vermelde naam. Taalkeuze: Nederlands Frans Zakwoordenboekje met termen uit de vouwkartonsector. Taalkeuze: Nederlands Frans Engels Wenst volgende Engelstalige brochure(s) te ontvangen: Annual report 2007 Packaging requirements of the over 60 s. Carton Awards 2007 Retail ready packaging. Carton Awards 2006 Packaging recognition study. arton Awards 2005 The PRISM Study 2005 The interface Design competition 2006 between cartons and flexible packaging. Design competition 2004 Zenden / Faxen aan: Pro Carton België Steenweg op Waterloo 715 b25 a 1180 Brussel Fax: 02/ P. van de Velde n.v. Dendermondsesteenweg B-9230 Wetteren Tel.: Fax: Van Genechten Biermans n.v. Raadsherenstraat 2 - B-2300 Turnhout Tel.: Fax: Van Grasdorff n.v. Pandgatheide 10 - B-2890 Sint-Amands Tel.: Fax: Drukkerij Van Lijsebetten n.v. Entrepotstraat 27 - B-9100 Sint-Niklaas Tel.: Fax: VTK Drukkerij Kartonnage Herentalsebaan 594, 2100 Deurne Tel.: Fax: Pro Carton wordt ondersteund door volgende vouwkarton- en andere leveranciers met Belgisch verkoopkantoor: Carton Prime (Reno de Medici) Cascades Bobst Group Benelux Daniel Fain (Baden Karton) Esko Graphics Iggesund Benelux Korsnäs MAN Roland Belgium Mayr-Melnhof Belgium M-real Benelux Plantin - Heidelberg Schneider & Söhne Deutschland & Co. KG Stora Enso Belgium Uitgever: PRO CARTON BELGIË Beheerd door Ecmabel vzw Steenweg op Waterloo 715, bus 25a 1180 Brussel Tel. 32 (0) Fax 32 (0) In samenwerking met: PRO CARTON EUROPE Louizalaan Brussel Tel. 32 (0) Fax 32 (0) Redactie: Jan Cardon Foto s: Stefan Martens, GS1 Belgium & Luxembourg, Pro Carton België, Stora Enso Image Bank, M-real Image bank. Verantwoordelijke uitgever: Jan Cardon, Steenweg op Waterloo 715, bus 25a, 1180 Brussel - Drukkerij N. de Jonge n.v., 1850 Grimbergen

Energie. Inleiding. Wat zijn groene belastingen? Vervuilings- en grondstofbelasting. Transport. in België. Toon Vandyck CES - KULeuven

Energie. Inleiding. Wat zijn groene belastingen? Vervuilings- en grondstofbelasting. Transport. in België. Toon Vandyck CES - KULeuven Vergroening van de belastingen in België Toon Vandyck CES - KULeuven wordt gefinancierd door Inleiding FLEMOSI 16 September 2013 Groene Belastingen www.flemosi.be - 2 - Wat zijn groene belastingen? Vervuilings-

Nadere informatie

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen?

Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen? Korsakov in België: veel zorg of veel zorgen? Bart Schepers UPC Sint-Kamillus Bierbeek Doel 1. Is België een goede leerling? Hoe goed is de zorg voor korsakovpatiënten vandaag georganiseerd? 2. Beschrijven

Nadere informatie

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer VERPAKKINGEN, DE LINK TUSSEN BOS EN CONSUMENT Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam verpakken Consumenten vinden dat bedrijven een belangrijke rol spelen als het gaat om maatschappelijke

Nadere informatie

nederland Vouwkarton: een duurzame, aantrekkelijke en veilige verpakking Pro carton magazine NL

nederland Vouwkarton: een duurzame, aantrekkelijke en veilige verpakking Pro carton magazine NL nederland Vouwkarton: een duurzame, aantrekkelijke en veilige verpakking Pro carton magazine NL Voorwoord Geachte lezer, In deze uitgave van Pro Carton Nederland bieden wij u een overzicht aan van de laatste

Nadere informatie

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit

Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit Vlaanderen kende in 2012 laagste aantal tienermoeders ooit In 2012 bereikte het tienerouderschapscijfer in Vlaanderen een historisch laagterecord van 6 bevallingen per 1000 tieners (15-19 jaar). Ook in

Nadere informatie

Corporate Payment Services. de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering'

Corporate Payment Services. de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering' Corporate Payment Services de SEPA opvolger van 'Directe Aanlevering' 1 Introductie Equens Equens pan-european card & payment processor 2 Jaarlijkse cijfers en middellange termijn doelstelling Iceland

Nadere informatie

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research

perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research perspresentatie Bridging the Gap Randstad Holding nv SEO Economic Research 15 juni 2010 perspresentatie Bridging the Gap welkom Annemarie Muntz, director Group Public Affairs Randstad Holding toelichting

Nadere informatie

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS

CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS OVERNACHTINGEN 2015-2016 - 9 maanden VOORLOPIGE CIJFERS BELGIË OVERNIGHT STAYS 2015-2016 - 9 months PRELIMINARY FIGURES BELGIUM België 15 668 923 15 878 478 +209 555 +1,3% Belgium Nederland 4 071 014 3

Nadere informatie

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen

HUIDIGE STATUS. HuidigeBlue&MeTomTom geïntroduceerdop PuntoEvo in 2009 en nuleverbaarop 6 modellen BLUE&ME TOMTOM 2 Parts&Services Accessoire Marketing Fiat Group Automobiles Nertherlands B.V. Accessories Marketing, Mei 2011 20 Novembre, 2010 HUIDIGE STATUS MITO GIULIETTA 500 PUNTO EVO DOBLO QUBO F.L.

Nadere informatie

European Week of Sport. Kim Rainger van Uitert, Piet de Jong en Stijn de Jong

European Week of Sport. Kim Rainger van Uitert, Piet de Jong en Stijn de Jong European Week of Sport Kim Rainger van Uitert, Piet de Jong en Stijn de Jong DEELNEMENDE LANDEN 2016 - NATIONAL EVENTS Austria 19 Sept: New event integrated into existing Belgium (FR) 26 Sept: existing

Nadere informatie

De groeiende informele arbeidsmarkt: is zwart werk onmisbaar?

De groeiende informele arbeidsmarkt: is zwart werk onmisbaar? De groeiende informele arbeidsmarkt: is zwart werk onmisbaar? Prof dr Joanne van der Leun, Leiden Law School Met dank aan Piet Renooy, Regioplan Amsterdam DE STAAT VAN NEDERLAND, 22 september 2014 Informele

Nadere informatie

Europese Agenda Stad. Nicolaas Beets. Speciaal Gezant voor de. Eindhoven

Europese Agenda Stad. Nicolaas Beets. Speciaal Gezant voor de. Eindhoven Europese Agenda Stad Nicolaas Beets Speciaal Gezant voor de Europese Agenda Stad Eindhoven 23 mei 2017 https://english.eu2016.nl/documents/videos/2016/05/30/urban-agenda Europese Agenda Stad De Europese

Nadere informatie

Curaçao Carbon Footprint 2015

Curaçao Carbon Footprint 2015 Willemstad, March 2017 Inhoudsopgave Inleiding 2 Methode 2 Dataverzameling 3 Uitstoot CO2 in 2010 3 Uitstoot CO2 in 2015 4 Vergelijking met andere landen 5 Central Bureau of Statistics Curaçao 1 Inleiding

Nadere informatie

Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen

Einde aan roaming-afzetterij: tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen IP/09/1064 Brussel, 1 juli 2009 Einde aan "roaming-afzetterij": tarieven voor sms-en, bellen en internetten vanuit het buitenland vanaf vandaag een stuk lager dankzij EU-maatregelen Met ingang van vandaag

Nadere informatie

Communicatie kracht van Papier Gert Rieder. milieu consultant Antalis

Communicatie kracht van Papier Gert Rieder. milieu consultant Antalis Communicatie kracht van Papier Gert Rieder milieu consultant Antalis Welke communicatie variabelen staan ons bij papier ter beschikking? Touch Kleur Vorm Afmeting Design Afwerking Signaalfunctie Invloed

Nadere informatie

Co-sourcing: beroepsmobiliteit over de organisationele grenzen heen.

Co-sourcing: beroepsmobiliteit over de organisationele grenzen heen. Co-sourcing: beroepsmobiliteit over de organisationele grenzen heen. Langer, leuker en zinvol aan het werk! 27 maart 2015 EU (28 countries) Iceland Sweden Switzerland Norway Germany Estonia Denmark Netherlands

Nadere informatie

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400)

Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) Soorten uitwisselingen binnen het EJTN Exchange Programme Regulier uitwisselingsprogramma van twee weken (24 plaatsen, kosten 400) U bent werkzaam als rechter, raadsheer, officier van justitie of advocaat-generaal;

Nadere informatie

Salderen en Zelflevering in Nederland De impact van salderen op de economische groei & overheidsinkomsten. Dr. Ronald Franken 19/06/2012

Salderen en Zelflevering in Nederland De impact van salderen op de economische groei & overheidsinkomsten. Dr. Ronald Franken 19/06/2012 Salderen en Zelflevering in Nederland De impact van salderen op de economische groei & overheidsinkomsten Dr. Ronald Franken 19/06/2012 We will make electricity so cheap that only the rich will burn candles.

Nadere informatie

NEDERLAND DE ONBEPERKTE TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN VAN VOUWKARTON PRO CARTON MAGAZINE NL

NEDERLAND DE ONBEPERKTE TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN VAN VOUWKARTON PRO CARTON MAGAZINE NL NEDERLAND DE ONBEPERKTE TOEPASSINGS- MOGELIJKHEDEN VAN VOUWKARTON PRO CARTON MAGAZINE NL Voorwoord Geachte lezer, In deze uitgave van Pro Carton Nederland bieden wij u een overzicht van de laatste ontwikkelingen

Nadere informatie

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing

Walkie Talkie APMP100. Gebruiksaanwijzing Walkie Talkie APMP100 Gebruiksaanwijzing Inhoudsopgave 1. Veiligheid 1.1 Beoogd gebruik 1. Pictorgrammen in deze handleiding 1. Algemene veiligheidsvoorschriften. Voorbereiding voor gebruik.1 Uitpakken.

Nadere informatie

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Service. ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions Service ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions www.besam.be Service van wereldniveau Kiest u voor Besam, dan kunt u rekenen op onze wereldwijde service met lokale, gecertificeerde en deskundige

Nadere informatie

Bio-ethanol: nu en in de toekomst

Bio-ethanol: nu en in de toekomst Bio-ethanol: nu en in de toekomst Rob Bakker Business Unit Biobased Products Agrotechnology & Food Innovations Wageningen UR robert.bakker@wur.nl Overzicht Introductie Bioethanol ethanol als brandstof

Nadere informatie

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994

IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 IChO26 landenklassement Oslo Noorwegen 1994 1 P.R. of China 317,601 2 United Kingdom 313,998 3 U.S. of America 303,541 4 Austria 300,036 5 Singapore 299,143 6 Korea 294,383 7 Chinese Taipei 292,39 8 Czech

Nadere informatie

FACTSHEETshort PEPPERS

FACTSHEETshort PEPPERS FACTSHEETshort PEPPERS Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts15@gmail.com Paprika s: Nederland verliest terrein aan Spanje Export Nederland dit jaar fors gedaald De Nederlands export

Nadere informatie

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands

Asparagus: Acreage and companies in the Netherlands FACTSHEET ASARAGUS Areaal Nederland groeit niet meer In 2012 is er een einde gekomen aan het gestaag groeien van het areaal asperges in Nederland. Het CBS registreerde vorig jaar een areaal van 2.890 ha.

Nadere informatie

Trend Control Systems Ltd

Trend Control Systems Ltd Trend Control Systems Ltd Trend Approved Partner Network: Australia Germany ** Malaysia * Portugal Sweden ** Austria * Belgium China ** Croatia Czech Republic Denmark ** Estonia Faroe Islands Finland *

Nadere informatie

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen

Studeren in het Buitenland 2016-17. International Office Geesteswetenschappen Studeren in het Buitenland 2016-17 International Office Geesteswetenschappen PROGRAMMA International Office GW: Monique Hanrath (en Gerdien Ramaker) Studieadviseur: Stefan Vuurens Student: Tijn Sinke Vragen,

Nadere informatie

Credit Risk Management in een internationale omgeving

Credit Risk Management in een internationale omgeving in een internationale omgeving 5 e Jaarcongres Credit Management Algemeen LeasePlan Corporation: Historie Profiel Internationale omgeving Risk Management Historie LeasePlan Corporation 1963 - Start LeasePlan

Nadere informatie

Door : Merel Vermijs. Het platform voor de Nederlandse vouwkartonnageindustrie. Presentatie Packaging Innovations Fair 27 november 2013

Door : Merel Vermijs. Het platform voor de Nederlandse vouwkartonnageindustrie. Presentatie Packaging Innovations Fair 27 november 2013 Het platform voor de Nederlandse vouwkartonnageindustrie Presentatie Packaging Innovations Fair 27 november 2013 Door : Merel Vermijs Packaging Innovations 2014 1 Vouwkarton Platform Nederland Hét platform

Nadere informatie

Uitdagingen op het vlak van recyclage in een geglobaliseerd Europa

Uitdagingen op het vlak van recyclage in een geglobaliseerd Europa Uitdagingen op het vlak van recyclage in een geglobaliseerd Europa Mathieu BERTHOUD - COO SITA NEWS SITA NEWS I 1 Grondstoffen worden steeds schaarser met een toenemende nood tot spaarzaamheid en recyclage

Nadere informatie

Opleidingen en Trainingen VVCM

Opleidingen en Trainingen VVCM Opleidingen en Trainingen VVCM Even voorstellen 2 Hans Reitsma Ondernemer Bestuurder VVCM Student CCM (inmiddels module 2) De VVCM Circa 1.000 leden Credit Management Evenementen Uitgever Blad De Credit

Nadere informatie

Waar voor je geld 2014

Waar voor je geld 2014 Voka studie Waar voor je geld 2014 Stijn Decock Hoofdeconoom Voka, Vlaams Netwerk van Ondernemingen 47 indicatoren Micro-economische indicatoren: #dagen nodig om onderneming te starten, #start-up procedures,

Nadere informatie

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer

HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN. Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer HOUT, DE LINK TUSSEN BOS EN BOUWEN Hét keurmerk voor duurzaam bosbeheer Natuurlijk en duurzaam ontwerpen Gebouwen kunnen profiteren van de bijzondere eigenschappen, structuur en het ecologische voordeel

Nadere informatie

INFOSHOP Het CAF in Europa Patrick Staes

INFOSHOP Het CAF in Europa Patrick Staes INFOSHOP Het CAF in Europa Patrick Staes Doelstelling van de studie De evolutie in het gebruik van het CAF in de Europese administraties nagaan sinds de herfst van 2003 1. kijken hoe het CAF wordt gepromoot

Nadere informatie

Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be)

Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be) Migratie en de welvaartsstaat: is er sprake van aanzuigeffecten? Bart Meuleman (bart.meuleman@soc.kuleuven.be) Inleiding Onderliggende assumptie gemaakt door aantal beleidsmakers: Sociaal beleid mag niet

Nadere informatie

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL

Inhoud. Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Inhoud Wat is EUMA? Wat betekent EUMA voor haar leden? EUMA NL Wat is EUMA? European Management Assistants Opgericht in 1974 Internationaal kwaliteitsnetwerk van ca. 1.500 professionele management ondersteuners

Nadere informatie

Market Access in Nederland

Market Access in Nederland Market Access in Nederland LYSIAC BV Utrechtseweg 9 3704 HA Zeist The Netherlands tel: +31 30 275 1746 mail: info@lysiac.nl web: www.lysiac.nl Advies, analyse en training voor betere toegang tot de optimale

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL

Toerisme in cijfers Tourism in figures XL www.milo-profi.com 2014 Toerisme in cijfers Tourism in figures XL overnachtingen huurlogies via verhuurkantoren aan de kust 2014 overnight stays in accommodations for rent by rental agencies at the coast

Nadere informatie

KANSEN IN EEN SNEL VERANDERENDE MARKT. BOVAG - Erik Stern NOVE - Erik de Vries

KANSEN IN EEN SNEL VERANDERENDE MARKT. BOVAG - Erik Stern NOVE - Erik de Vries KANSEN IN EEN SNEL VERANDERENDE MARKT BOVAG - Erik Stern NOVE - Erik de Vries ONTWIKKELING VERKOOP MOTORBRANDSTOFFEN 15.000 Verkoop van motorbrandstoffen in Nederland 2006-2015 (liters x 106) 14.250 14006

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 01 aantal overnachtingen naar logiesvorm 2011 number of overnight stays by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR LOGIESVORM,

Nadere informatie

Stikstof in de PAS? Jan Willem Erisman Louis Bolk Instituut, VU

Stikstof in de PAS? Jan Willem Erisman Louis Bolk Instituut, VU Stikstof in de PAS? Jan Willem Erisman Louis Bolk Instituut, VU Louis Bolk (1866-1930) Hoe ruimer zou onze opvatting van het leven zijn, indien het ons gegeven was dit eens te bestuderen met verkleinglazen"

Nadere informatie

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording

Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Transparantie: de schakel tussen institutionele autonomie en publieke verantwoording Dirk Van Damme Hoofd van het Centre for Educational Research and Innovation - OECD 1. EEN HO-KWALIFICATIE HEEFT EEN

Nadere informatie

HET PEFC-LABEL. als verantwoorde aankoop van hout en papier

HET PEFC-LABEL. als verantwoorde aankoop van hout en papier HET PEFC-LABEL als verantwoorde aankoop van hout en papier PEFC is een milieuvriendelijk label dat u vindt op hout en papier. Het toont aan dat het hout in het product zijn herkomst heeft in duurzaam beheerde

Nadere informatie

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context

De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context As % of total European pharmaceutical industry De Belgische farmaceutische industrie in een internationale context Terwijl België slechts 2,6 % vertegenwoordigt van het Europees BBP, heeft de farmaceutische

Nadere informatie

Aanpak criminaliteit: wat leren we?

Aanpak criminaliteit: wat leren we? Aanpak criminaliteit: wat leren we? Mechelen, 9/12/2015 Eddy De Raedt, Beleidsadviseur van de algemeen directeur Federale Gerechtelijke Politie The boiled frog 1 Context - Jaren 90: - Operationele dossiers

Nadere informatie

Gun onze kinderen. een schoon milieu

Gun onze kinderen. een schoon milieu Gun onze kinderen een schoon milieu VOORKOM VERSPILLING DOELMATIG GEBRUIK VAN GRONDSTOFFEN DUURZAAM BOSBEHEER VERANTWOORDE, LAGE KOOLSTOFUITSTOOT WELZIJN VAN MENS EN GEMEENSCHAP Doelmatig gebruik van grondstoffen

Nadere informatie

DUURZAAM VERPAKKEN. Kansen en mogelijkheden voor biobased materialen SIEM HAFFMANS PARTNERS FOR INNOVATION

DUURZAAM VERPAKKEN. Kansen en mogelijkheden voor biobased materialen SIEM HAFFMANS PARTNERS FOR INNOVATION DUURZAAM VERPAKKEN Kansen en mogelijkheden voor biobased materialen SIEM HAFFMANS PARTNERS FOR INNOVATION Introductie Partners for Innovation is hét bureau voor duurzame innovatie. Samen met onze opdrachtgevers

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA PE FC /05-33-132 Promoting Sustainable Forest Management www.pefc.org WAT BETEKENT HET VOOR MIJ? Certificering biedt een geloofwaardig verband tussen verantwoord bosbeheer

Nadere informatie

Plan van aanpak. Verdringing van Henk? 10-12-13. Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector?

Plan van aanpak. Verdringing van Henk? 10-12-13. Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector? Code Oranje voor vrij werkverkeer binnen EU-transportsector? Context sinds 2004: hoge en lage lonen lidstaten 271 2008 GDP per inhabitant Index where the average of the 27 EU-countries is 100 137 135 123

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011

toerisme in cijfers tourism in figures 2011 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 in cijfers tourism in figures 2011 XL 08 aantal aankomsten naar logiesvorm 2011 number of arrivals by type of accommodation 2011 Kennisbeheer Juni 2012 2 AANTAL AANKOMSTEN NAAR LOGIESVORM, 2011 Tabel P.

Nadere informatie

B&M TOMTOM LIVE: ,- Inclusief Cradle t.b.v. montage in optiepoort 54K of 68R

B&M TOMTOM LIVE: ,- Inclusief Cradle t.b.v. montage in optiepoort 54K of 68R ONDERDEELNUMMERS en CONSUMENTENPRIJZEN B&M TOMTOM LIVE: 71806238 369,- Inclusief Cradle t.b.v. montage in optiepoort 54K of 68R LOSSE CRADLE: 50926347 55,- Voor gebruik in geval van breuk ZUIGNAP KIT:

Nadere informatie

Invend bespaart klanten geld

Invend bespaart klanten geld Invend bespaart klanten geld Het verminderen van verbruik zonder afbreuk van beschikbaarheid Invend maakt een beter beheer van industriële verbruiksartikelen met een hoge omloopsnelheid mogelijk, wat een

Nadere informatie

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet

Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet FACTSHEET AARDBEIEN Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; fruitvegfacts@gmail.com Aardbeien voor Nederland groeiproduct, maar in 2013 even niet Aan de groei van de Nederlandse aardbeien productie

Nadere informatie

Uw Contact Center In de Cloud

Uw Contact Center In de Cloud Uw Contact Center In de Cloud Inbound / ACD Outbound CTI Chat (multi-session) IVR / Self Service Quality Management / Recording Customer Satisfaction Surveys Queue Optimization Reporting CRM Integration

Nadere informatie

Waar staan we? Enkele begrippen verduidelijkt Van waar komen we? Waar gaan we naartoe? 30 JAAR DEFICITS EN SCHULD IN BELGIË. Inhoud van de lezing

Waar staan we? Enkele begrippen verduidelijkt Van waar komen we? Waar gaan we naartoe? 30 JAAR DEFICITS EN SCHULD IN BELGIË. Inhoud van de lezing UNIVERSITEIT DERDE LEEFTIJD LEUVEN 3 JAAR DEFICITS EN SCHULD IN BELGIË Inhoud van de lezing Enkele begrippen verduidelijkt Van waar komen we? Waar gaan we naartoe? Prof. André Decoster Centrum voor Economische

Nadere informatie

Dit notitieboekje is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier.

Dit notitieboekje is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier. Dit notitieboekje is gedrukt op PEFC gecertificeerd papier. NAAM ADRES WAAROM DUURZAAM BOSBEHEER? PEFC. HET KEURMERK VOOR DUURZAAM BOSBEHEER PEFC, het keurmerk voor duurzaam bosbeheer, heeft als doel om

Nadere informatie

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice

ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice ivat Invoice Gebruikers handleiding 2015 1. Starten Om ivat Invoice te starten, ga naar www.vatat.com Onder my ivat login selecteer ivat Invoice Geef uw login en paswoord in. Lees de gebruikdersvoorwaarden

Nadere informatie

toerisme in cijfers tourism in figures 2010

toerisme in cijfers tourism in figures 2010 in cijfers tourism in figures 2010 XL 02 evolutie overnachtingen naar logiesvorm 2006-2010 trend in the number of overnight stays by type of accommodation 2006-2010 planning & onderzoek Juni 2011 (coverfoto:

Nadere informatie

ZIN Internationaal. Ad Schuurman Zorginstituut Nederland

ZIN Internationaal. Ad Schuurman Zorginstituut Nederland ZIN Internationaal Ad Schuurman Zorginstituut Nederland EU trends in gezondheidszorg Toenemende samenwerking, bottom up Informatie uitwisselen, horizon scanning, pakketbeoordelingen Gezamenlijke productie

Nadere informatie

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10)

FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) FACTSHEET Grapes: special India HScode 08 06 10 (10) Summery India was sinds 2000 sterk in opkomst als exporteur van druiven. In 2000 ging het nog om een hoeveelheid van 16.000 ton en in 2008 bereikte

Nadere informatie

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1

Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Handels- en investeringscijfers Zuid-Afrika-Nederland 1 Tabel 2A: Voornaamste exportpartners Zuid-Afrika (bedragen x 1.000 euro) Importers Exported value in 2014 Exported value in 2015 Exported value in

Nadere informatie

ROI DRIVEN INTERNET MARKETING AGENCY IN VOGELVLUCHT

ROI DRIVEN INTERNET MARKETING AGENCY IN VOGELVLUCHT ROI DRIVEN INTERNET MARKETING AGENCY IN VOGELVLUCHT Meer dan 11 jaar ROI gefocust als agency Full service strategisch tactisch - operationeel 45 professionals vanuit 2 kantoren Hoofdkantoor in Breda, Nederland

Nadere informatie

Houten producten in de strijd tegen klimaatswijziging

Houten producten in de strijd tegen klimaatswijziging Houten producten in de strijd tegen klimaatswijziging Meer hout voor een betere planeet Beleidsmakers zoeken allerlei manieren om broeikasgasemissies te verminderen. De rol van bossen en bosbouw vormt

Nadere informatie

EmissieRegistratie door een buitenlandse bril

EmissieRegistratie door een buitenlandse bril EmissieRegistratie door een buitenlandse bril Emissiesymposium 2015 Joost van den Roovaart Inhoud Buitenlandse toepassingen Relatie emissies waterkwaliteit Oproep Nederlandse EmissieRegistratie Gestart

Nadere informatie

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct

Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN. 0 ct Infographic: bellen vanuit Nederland naar Nederland + Top 10 handelspartners (FLEX) INTERN 1 NL DE BE UK FR CN USA SE ES PT BR Abonnementskosten FirmTel MOBILE Per maand 5.00 Firmtel SENS Per maand 14.75

Nadere informatie

FSC-gecertificeerde producten van SCA

FSC-gecertificeerde producten van SCA FSC-gecertificeerde producten van SCA Wat is FSC? Forest Stewardship Council (FSC) is een onafhankelijke internationale organisatie die verantwoord bosbeheer stimuleert. FSC weegt de verschillende belangen

Nadere informatie

4e Post EAUN Meeting. Men s Health. Willem de Blok Verpleegkundig specialist oncologie-urologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Board member EAUN

4e Post EAUN Meeting. Men s Health. Willem de Blok Verpleegkundig specialist oncologie-urologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Board member EAUN 4e Post EAUN Meeting Men s Health Willem de Blok Verpleegkundig specialist oncologie-urologie Antoni van Leeuwenhoek Amsterdam Board member EAUN Weergave presentatie Ian Banks 14-6-2011 Brussel Men s Health

Nadere informatie

Nederlands bosbeheer in Europese context

Nederlands bosbeheer in Europese context Nederlands bosbeheer in Europese context Gert-Jan Nabuurs Studiedag, 24 september 2004 Met dank aan: European Forest Institute, CLUE model groep, Mart-Jan Schelhaas, Toon Helmink Gebaseerd op diverse projecten

Nadere informatie

Nationaal beleid voor transport veiligheid. Pieter van Vliet

Nationaal beleid voor transport veiligheid. Pieter van Vliet Nationaal beleid voor transport veiligheid Pieter van Vliet Zonder transport geen economische ontwikkeling Nationaal Verkeer en VervoersPlan: Nota mobiliteit 2002 2020 Meerjaren planning van infrastructuur

Nadere informatie

In dit boekje komt u alles te weten over

In dit boekje komt u alles te weten over hout 100 0/ 0 duurzaam In dit boekje komt u alles te weten over 4 Voordelen van hout Duurzaam bosbeheer Redenen om duurzaam geproduceerd hout te kopen Het kopen en verkopen van miljard hectare van de

Nadere informatie

Het Europese perspectief van de oncologieverpleegkunde

Het Europese perspectief van de oncologieverpleegkunde Het Europese perspectief van de oncologieverpleegkunde Erik van Muilekom MANP, OCN, RN Verpleegkundig specialist Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis- Nederlands Kanker Instituut Amsterdam President European

Nadere informatie

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014

Expertisecentrum Europees Recht. De nieuwe QMVstemregels. uitgelegd. Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Expertisecentrum Europees Recht De nieuwe QMVstemregels uitgelegd Liesbeth A Campo (BZ/DJZ-ER) Den Haag 20 november 2014 Inhoud Basisregels volgens Lissabon Nieuw Ioannina-mechanisme Bijzondere situaties

Nadere informatie

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013

Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013. 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Toerisme in cijfers Tourism in figures 2013 XL 03 aantal overnachtingen naar verblijfsmotief 2013 number of overnight stays by motive of stay 2013 Ju i 2014 2 AANTAL OVERNACHTINGEN NAAR VERBLIJFSMOTIEF,

Nadere informatie

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe

Visie op 2010. Frans de Jong, directievoorzitter. Rabobank West Betuwe Visie op 21 Frans de Jong, directievoorzitter 1 Rabobank West Betuwe Programma Welkomstwoord: directievoorzitter Frans de Jong Visie op 21: Allard Bruinshoofd Gelegenheid tot vragen en afsluitende borrel

Nadere informatie

PEFC: het label voor duurzaam bosbeheer

PEFC: het label voor duurzaam bosbeheer PEFC: het label voor duurzaam bosbeheer PEFC Belgium vzw Laatste update oktober 2015 1 www.pefc.be 2 Het belang van de bossen + boscertificatie Belang van het bos Forests, trees, farms and agroforestry

Nadere informatie

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken.

Met uitzondering van de Griekse delegatie, die zich tegen dit besluit heeft uitgesproken. RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 juni 2005 (21.06) (OR. en) 10199/05 MAR 98 NOTA I-PUNT van: het secretariaat-generaal aan: het Comité van permanente vertegenwoordigers nr. vorig doc.: 8182/05 MAR

Nadere informatie

Zittenblijven in het eerste leerjaar en schoolse prestaties in het bisjaar: Maakt extra ondersteuning het verschil?

Zittenblijven in het eerste leerjaar en schoolse prestaties in het bisjaar: Maakt extra ondersteuning het verschil? Zittenblijven in het eerste leerjaar en schoolse prestaties in het bisjaar: Maakt extra ondersteuning het verschil? 30 mei 2013 Mieke Goos Barbara Belfi Jan Van Damme Patrick Onghena Katja Petry Inleiding

Nadere informatie

Digitalisering en uitwisseling betrouwbare productinformatie. 14 april 2016

Digitalisering en uitwisseling betrouwbare productinformatie. 14 april 2016 Digitalisering en uitwisseling betrouwbare productinformatie 14 april 2016 Birgitta de Gruijter Sectormanager Levensmiddelen en drogisterij GS1 Data Source DatakwaliTijd 2.0 GS1 Nederland 2015 2 GS1 Nederland

Nadere informatie

Waarom kiest u voor PEFC? Redenen die hout snijden.

Waarom kiest u voor PEFC? Redenen die hout snijden. Waarom kiest u voor PEFC? Redenen die hout snijden. Hout kom je overal tegen... 2 Nog wel ja. De vloer. Een pak kopieerpapier. Een verhuisdoos. Een deur. Een tuinstoel. Openhaardhout. Overal komen we hout

Nadere informatie

!! 1! Figuur!01!!aantal!Midden1!en!Oost1Europeanen!in!Nederland!

!! 1! Figuur!01!!aantal!Midden1!en!Oost1Europeanen!in!Nederland! 1 Arbeidsmigranten:huidigestandvan zakenentoekomstverwachtingen Hetaantalarbeidsmigranten,metnameuitMidden3enOost3Europa,neemt hardtoezezijnhardnodigvoordenederlandseeconomietegelijkertijd blijftarbeidsmigratietotophedeneenmoeilijktekwantificerenonderwerp

Nadere informatie

Duurzaamheid in Agrologistiek

Duurzaamheid in Agrologistiek Duurzaamheid in Agrologistiek Prof. dr. ir. Jack G.A.J. van der Vorst Wageningen Universiteit Doel sessie Gezamenlijk inzicht verkrijgen in duurzame logistiek. Discussie resulterend in: Actiepunten voor

Nadere informatie

Achtergrond informatie Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 The Hague ECOC- European Capital of Culture

Achtergrond informatie Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 The Hague ECOC- European Capital of Culture Achtergrond informatie Den Haag Culturele Hoofdstad 2018 The Hague ECOC- European Capital of Culture In 2018 is Nederland samen met Malta aan de beurt om een stad voor te dragen als Europese Culturele

Nadere informatie

Ondernemerschap. Sociaal. Milieu. Bronnenlijst

Ondernemerschap. Sociaal. Milieu. Bronnenlijst INHOUDSTAFEL Overzichtstabel Openbare financiën Jobs 1. Overheidsschuld 2. Begrotingssaldo 3. Structureel begrotingssaldo 4. Fraudebestrijding 5. Groei BBP 6. Werkgelegenheidsgraad 7. Aantal vacatures

Nadere informatie

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013)

FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code ) (8 februari 2013) FACTSHEET KIWIFRUIT (HS code 08 10 50) (8 februari 2013) Summery De wereldproductie van kiwi s was in de eerste heft van het vorige decennium redelijk stabiel op een niveau van ruim 1 miljoen ton daarna

Nadere informatie

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten

FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten FACTSHEET VERWERKTE GROENTEN Incl. aardappelproducten Fruit&VegetableFacts; JanKeesBoon; +31654687684; jankeesboon15@gmail.com; www.fruitandvegetablefacts.com Nederland grote producent en exporteur verwerkte

Nadere informatie

Be ECO! Sustainability is about making every decision with the future in mind.

Be ECO! Sustainability is about making every decision with the future in mind. Be ECO! Crea spant zich verregaand in om haar voetafdruk voor het leefmilieu tot een minimum te herleiden en zo haar sociale verantwoordelijkheid op te nemen. We streven naar een continue ontwikkeling

Nadere informatie

Vandaagafval morgengrondstof!

Vandaagafval morgengrondstof! Vandaagafval morgengrondstof! 5de Vlaams Milieucongres IFEST 21 October 2008 Florens Slob Manager Sustainable Business Solutions Van Gansewinkel Group Agenda Korte verkenning Cradle to Cradle concept &

Nadere informatie

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen in KBC Duurzaam en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (Corporate Social Responsibility of CSR)

Nadere informatie

Het nieuwe Dormer logo een toelichting

Het nieuwe Dormer logo een toelichting Het nieuwe Dormer logo een toelichting Het nieuwe Dormer logo een toelichting In 2014 zijn Dormer Tools en Pramet Tools samen gegaan onder de naam Dormer Pramet. Waardoor een nieuw bedrijfslogo is ontstaan.

Nadere informatie

Indien u vragen of commentaar hebt ivm met het onderzoek, neem dan contact op:

Indien u vragen of commentaar hebt ivm met het onderzoek, neem dan contact op: Omtrent deze enquête Over heel de Europese unie zijn er heel wat organisaties die ICT opleidingen en toegang tot het internet aanbieden, meestal voor mensen die met sociale uitsluiting worden bedreigd.

Nadere informatie

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper

Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem. White paper Het voordeel van een gesloten verwarmingssysteem White paper Flamco B.V. November 2016 Gesloten tegenover open verwarmingssystemen Verwarmings- en koelinstallaties maken gebruik van water voor de energieoverdracht

Nadere informatie

Carbon debt in NTA 8080?

Carbon debt in NTA 8080? Carbon debt in NTA 8080? Kan en moet het carbon debt concept worden geïntegreerd in de NTA 8080? Harry Croezen, senior consultant Hoofdvraag bij actualisering NTA 8080: Moet een criterium m.b.t. carbon

Nadere informatie

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster

Welkom. Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Welkom Tips voor debiteurenbeheer en incasso Hilde Malyster Reach the ultimate balance between maximized sales and minimized risks. 4 Weet met wie je zaken doet Controleer klant voor overeenkomst Financïele

Nadere informatie

De verpakking die duurzaam bosbeheer steunt

De verpakking die duurzaam bosbeheer steunt De verpakking die duurzaam bosbeheer steunt 14 April 2016 One Sappi Intentional evolution 2020 vision Jens Kriete Sappi Europe Environmental Manager Het Bos Uitdunnen op steile helling in Oostenrijk Value

Nadere informatie

voetafdrukrekeningen, herbe rekend

voetafdrukrekeningen, herbe rekend De Belgische voetafdrukrekeningen, herbe rekend 2 april 2009 Lies Janssen Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie De ecologische voetafdruk van België + Luxemburg Tot 2007 publiceerde Global

Nadere informatie

KIMO Nederland en België

KIMO Nederland en België Bert Veerman Secretaris 21 april 2011 KIMO: Kommunenes Internasjonale Miljøorganisasjon Internationale milieu- en veiligheidsorganisatie voor lokale overheden HISTORIE Oprichting KIMO - Esbjerg 1990 4

Nadere informatie

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord!

Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Hero Benelux. Natuurlijk maatschappelijk verantwoord! Milieubewuste inkoop Hero Benelux breidt haar inspanningen voor een duurzame inkoop van grondstoffen verder uit. We letten daarbij niet alleen op kwaliteit.

Nadere informatie

BioWanze De nieuwe generatie

BioWanze De nieuwe generatie BioWanze De nieuwe generatie BioWanze in het kort De grootste producent van bio-ethanol in België met een jaarlijkse capaciteit van maximum 300.000 m³ bio-ethanol. Het nieuwe generatie proces verzekert

Nadere informatie

Informatiecentrum Papier en Karton. Spil en platform in de informatievoorziening over duurzaamheid van Papier en Karton

Informatiecentrum Papier en Karton. Spil en platform in de informatievoorziening over duurzaamheid van Papier en Karton Informatiecentrum Papier en Karton Spil en platform in de informatievoorziening over duurzaamheid van Papier en Karton Organisatie IPK: keten Partners Koninklijke Vereniging van Nederlandse Papier- en

Nadere informatie