Carbon Footprint Koolstof voetafdruk gunstig voor vouwkartonverpakkingen. actuele informatie over karton en verpakking 04/08.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Carbon Footprint Koolstof voetafdruk gunstig voor vouwkartonverpakkingen. actuele informatie over karton en verpakking 04/08. www.procarton."

Transcriptie

1 actuele informatie over karton en verpakking 04/08 Carbon Footprint Koolstof voetafdruk gunstig voor vouwkartonverpakkingen Groeiende bomen filteren door fotosynthese, CO2 weg uit de lucht. 11 % van de totale Europese CO2 emissies wordt gecompenseerd door de aangroei van bossen. Het totale CO2 impact ligt lager dan 326 kg CO2 per ton. 2 Sustainability as a competitive advantage 3 Groeiende bomen zeer efficiënte CO2 biofilter 4 Marketing in a flat world International congres Stichting Marketing 5 Europese bossen breiden uit Netto CO2 captatie 6 Cradle to gate carbon footprint voor vouwkartonverpakkingen 7 GS1 Shelf ready packaging Award nieuwe Signal verpakkingen van Unilever 7 Dag van de Aarde 2008 / Interpack / DRUPA PRO CARTON ASSOCIATION OF EUROPEAN CARTONBOARD AND CARTON MANUFACTURERS BELGIUM

2 actuele informatie over karton en verpakking Deze Newsletter, vrijwel geheel gewijd aan duurzaamheid en de koolstofvoetafdruk van vouwkarton, sluit nauw aan bij bijdragen uit het November 2007 nummer. Doel is heel specifiek de rol van onze duurzame boomplatformen toe te lichten en u tevens inzage te geven in beschikbaar gekomen gunstige carbon footprint gegevens. John de Somer, Voorzitter Pro Carton België How to position sustainability as a competitive advantage? Rond dit thema was Mike Clark, Voorzitter Pro Carton Europe aan het woord in een ontbijtseminarie op de DIY beurs te Kortrijk. Het groeiend belang, de verschillende dimensies van duurzaamheid, de reacties van consumenten en boscertificatie kwamen ten gronde aan bod. We weerhielden voor deze Newsletter slechts enkele krachtlijnen. Mike Clark (Voorzitter Pro Carton Europe) met Thierry Coeman (Chairman Belgian DIY Association). 31 januari The Wall of Sustainability Supply Chain Forests Delivery Measurements Building Blocks Policies Stakeholders Pillars The bricks are shown as illustrative only. They are not always relevant and the list is not exhaustive. Ongetwijfeld zal duurzaamheid een belangrijk thema blijven in minimaal de komende vijf jaar. Het onderwerp haalt vlot de voorpagina s van business magazines en in de verpakkingssector is sustainability intussen zondermeer uitgegroeid tot het belangrijkste thema, na de directe prijsonderhandeling. Er moet, aldus Mike Clark, meteen worden aan toegevoegd dat begrippen als hernieuwbaar en duurzaam dikwijls zeer verkeerd worden begrepen. De CO2 emissies staan nu zeer centraal in de discussie, doch ook economische en sociale overwegingen moeten vanzelfsprekend een plaats krijgen in een duurzame bedrijfsstrategie. Tevens is een gehele onderbouw nodig om tot gunstige maatschappelijke uitkomsten te komen en optimale supply chain bijdragen te kunnen bieden.

3 04/08 Net als CEPI staat de vouwkartonnagesector vanzelfsprekend zeer gunstig tegenover het bevorderen van duurzaam bosbeheer. De Pro Carton Europe voorzitter definieerde duurzaam bosbeheer als Een beheer en gebruik van bossen en bosgronden op een zodanige wijze dat de biodiversiteit, productiviteit, regeneratie, vitaliteit en capaciteit om de relevante ecologische, economische en sociale functies van het bos te voldoen, verzekerd zijn. Dit zowel op lokaal, nationaal als globaal niveau, nu en in de toekomst en zonder andere ecosystemen schade toe te brengen. Een strakke interne opvolging is hiertoe vereist. PEFC en FSC zijn de twee meest bekende externe certificatieschema s. Bij het bosbeheer wordt via GPS zeer nauwkeurig opgevolgd welke houthoeveelheden werden geoogst en ook welke houtstock per perceel overblijft. (Pro Carton Studietour Bezoek aan M-Real Simpele Finland) Groeiende bomen, een zeer efficiënte CO2 biofilter Houtvezels, de basisgrondstof voor papier en karton worden gevormd door groeiende bomen. Hout is opgebouwd uit bio koolstofketens (cellulose) en deze koolstof haalt de boom door fotosynthese uit de lucht. Anderzijds is er de ademhaling door de boom, waarbij ook CO2 wordt vrijgegeven. Het netto effect is evenwel duidelijk positief. Zonder op de gehele complexiteit in te ingaan, dient deze voorstelling wel iets te worden verfijnd. Juister gaat het om een nog ruimer netto CO2 captatie effect van bomen en bosbodem, doorheen de jaren en seizoenen. Bomen vormen niet enkel hout in stam en takken. Ook bladeren, naalden en wortels worden met de CO2 opname opgebouwd, en deze CO2 wordt ondermeer via bladval en naaldverlies gedeeltelijk jaarlijks bijgestockeerd in de humuslaag. Zo blijven ook de wortels na de eindoogst achter in de bosbodem. In een publicatie van het koolstof analyse team ( T. Karjalainen, G- J Nabuurs, J. Liski, A. Pussinen, T. Lapveteläinen en T. Eggers) van het European Forest Institute, vonden we een bijkomende jaarlijkse indicatieve totale netto stockering van 28 miljoen ton koolstof in Europese bosbodems terug. Uitgaande van het scheikundig atomaire gewicht van koolstof C (12) en het molgewicht van CO2 (44) komt dit overeen met een opname van 102 miljoen ton CO2. Tevens is het verhelderend het impact van de duurzame houtoogst cyclus toe te lichten. Steeds weer worden nieuwe generaties bomen aangeplant.

4 actuele informatie over karton en verpakking Voor de aangroei van 1 m 3 hout, wordt door een gemiddelde boom 1000 kg CO 2 uit de atmosfeer weggefilterd en 727 kg zuurstof vrijgegeven. Bron: ECCM (Edinburgh Centre for Carbon Management) - CEI Bois CO kg O 2 727kg Fotosynthese: 6 [CO 2 + H 2 O] g C 6 H 12 O O 2 } biomassa 1m 3 groei a. establishment phase b. full-vigour phase c. mature phase d. long-term equilibrium phase Nabuurs, G.J., et al., 2002 Eerder gaven we aan dat juist de sterk groeiende bomen zorgen voor CO2 opname, en hierdoor is de eindoogst te bestempelen als een regeneratie van de CO2 biofilterende werking van het bos. Door het zorgvuldig uitdunnen, kappen en herplanten van bomen, zorgen steeds weer nieuwe generaties bomen voor de CO2 opname. Wel zorgt de bodemverstoring ook voor een stuk CO2 emissie juist na de houtoogst en in de eerste jaren van de nieuwe groeicyclus. Zonder kappen bereiken bospercelen na aanplant en groei een mature fase waarin nog maar weinig extra CO2 wordt opgenomen. In Europese bossen bereiken bomen gemiddeld een maximale koolstofopname rond de 38 jaar. Marketing in a flat world 30 november- 1 december 2007 Deze sprekende titel bracht een record aantal van 1300 deelnemers naar het international congres van de Stichting Marketing, het jaarlijks marketing topevenement. bod. Heel positief was de ondertoon van een onbegrensd geloof in de verdere groei en ook in de grote verdere vooruitgang inzake gezondheidszorg. De economische groei is enkel functie van de menselijke creativiteit. Peter Schwarz, auteur van diverse invloedrijke boeken als The art of the long view, The long boom en na 9/11 Inevitable surprises, en ook medeoprichter van het Global Business Network (GBN), was dit jaar de keynote spreker die het congres mocht openen. De ingrijpende sociologische en demografische evoluties, het afvlakkend effect van het wereldwijd delen van kennis waren aan Schwarz bracht als futuroloog zeker ook het milieu onder de aandacht. Climate change is in the picture, Every company will have to be green. Georges Van Nevel (DVN), 14 jaar lang voorzitter van de Stichting Marketing congrescommissie. Onder zijn voorzitterschap kende het congres een sterke verdere groei. Een taak die hij na afloop van het congres 2007 doorgaf aan Nicole Berx (The House of Marketing). 4

5 04/08 Europese bossen breiden ook uit en absorberen hierdoor verrassend veel extra CO2. Naast de hierboven beschreven continue actieve filtering in beheerde bossen, ook wanneer de houtstock onveranderd blijft, leidt ondermeer de economische waarde van de hernieuwbare grondstof hout ook tot een aanzienlijke uitbreiding van het bosareaal. Een recente studie door de Universiteit Helsinki toont aan in welke mate deze uitbreiding kan bijdragen tot het bereiken van de post Kyoto doelstellingen. Wellicht zullen energiebesparing en de introductie van nieuwe technologieën immers onvoldoende zijn om de CO2 emissies met 20% te reduceren ( ). de boomdensiteit per ha. De CO2 emissies zijn in de EU 27 regio over de beschouwde periode toegenomen met 0,31 % per jaar. In 2004 bedroeg de koolstof uitstoot 1172 miljoen ton (4297 miljoen ton CO2) of 2,4 ton per jaar per inwoner. CO 2 De betrokken onderzoekers Pekka E. Kauppi, Aapo Rautiainen en Laura Saikku, berekenden hoe de Europese bossen over de periode , voor een jaarlijkse Het impact van de CO2 captatie door bomen en vegetatie doorheen de seizoenen is ook goed merkbaar (zie blauwe curve) bij bijkomende stockering van de NOAA metingen (US admini- Fossiiliset CO 2 -päästöt 126 miljoen ton koolstof zorgden, stratie voor oceanen en atmosfeer) op Mauna Loa (Hawai). wat 11% 2004 van ja de puuston totale jaaremissies hiilinielu in Fossiiliset de EU 27 regio per CO vertegen- 2 capita -päästöt EU- Dit meetstation op een hoogte woordigt. Hierbij werd rekening van 3397 m, geïsoleerd midden maissa 2004 ja puuston (Saikku ym. hiilinielu gehouden met zowel de toenemende de Stille Oceaan, volgt nauwgezet Energy bosoppervlakte Policy per als 2008) capita met EU- de wijzigingen in de atmosfeer. maissa (Saikku ym. Energy Policy 2008) Prof. Pekka Kauppi, lid van het Nobelprijs IPCC team. Het goede nieuws is dat bomen extreem efficiënte mechanismen zijn voor het capteren en stockeren van CO2. Stora Enso Werkvergadering te Helsinki. 14 januari 2008 Latvia Lithuania Sweden Slovenia Bulgaria Portugal Romania Hungary Slovak Republic France (european ter.) NMS12* Austria Finland Poland Spain Italy EU-27 EU-15 United Kingdom Germany** Greece Denmark Cyprus Netherlands Ireland Czech Republic Belgium Estonia*** Luxembourg 5

6 actuele informatie over karton en verpakking Cradle to gate bedraagt de carbon footprint voor vouwkartonverpakkingen minder dan 326 kg CO2 per ton vouwdozen. Hoewel de methodologie voor het ontwikkelen van carbon footprints nog verder dient op punt te worden gezet, is het verhelderend om in lijn met het door CEPI aangereikte kader (zie Newsletter 11/07), de voorlopige te vervolledigen cijfers voor vouwkartonverpakkingen vrij te geven. Cradle to gate staat voor een rapportering over CO2 effecten startend bij het duurzaam beheerde bos tot en met de verwerking tot een bedrukte en verlijmde verpakking. Toelichting: - Voor de CO2 opname in bossen werd enkel het Europees gemiddeld aandeel nieuwe vezels per ton vouwkarton in rekening gebracht. - Bij deze calculatie werd de opname van CO2 vervat in ondermeer de schors en andere resten nevenproducten van het productieproces, ter vereenvoudiging buiten beschouwing gelaten. Deze restproducten worden zorgvuldig ingezet als biobrandstof en zijn door hun natuurlijke oorsprong CO2 neutraal ten aanzien van de omgeving. - De totale CO2 stockering in vouwkartonverpakkingen bedraagt 1474 kg per ton. Recyclage draagt bij tot een optimaal gebruik van de houtvezel en zorgt ook voor een verlengde stockering. We gaven het reeds aan, deze uitkomst is onvolledig, en vele positieve CO2 effecten direct verbonden met de eigen sector en het materiaal vouwkarton, zijn nog niet verrekend. Slechts enkele opgesomd: - Naast de opname van CO2 in het hout gebruikt voor de productie van vouwkarton, kan er ook nog extra CO2 captatie worden toegewezen aan de sector. Enkel over de periode is de houtstock in Europese bossen toegenomen met 27% (Bron CEPI) en daarnaast is er de biomassa die na het oogsten wordt achtergelaten. - Bij een substitutie tussen materialen en een toenemend gebruik van papier en kartonverpakkingen, neemt de CO2 stockering toe. CEPI berekende hoe 10% van de jaarlijkse emissies door de papier- en kartonsector gecompenseerd worden door deze vorm van toenemende CO2 stockering in producten. CO2 eq. opname en emissies in kg per bruto ton vouwdozen.* kg CO2 opname in bossen Stockering in producten Emissies verbonden met bosbeheer * 1000 kg gebruikt vouwkarton. Productie karton en vouwdozen Andere grondstoffen en brandstoffen Aangekochte elektriciteit, verwarming, water Transport 678 kg Biologische CO2 opname Stockering biologische CO2 Fossiele CO2 emissies De CO2 eq. gegevens en CO2 stockering in producten werden herzien en goedgekeurd door IFEU. 6

7 04/08 Pro Carton neemt deel aan de Dag van de Aarde op zondag 20 april en zal er vertegenwoordigd zijn op de happening locaties te Gent, Kortrijk en Westerlo. Tevens richt Pro Carton op 20 april een bosbeheer en CO2 wandeling in. Deze wandeling wordt samen met de Bosgroep Oost-Vlaanderen georganiseerd en gaat door in de Lembeekse bossen Dag van Aarde Van harte welkom. In ieder van ons schuilt een klimaatheld Afspraakpunt : Parking Tragelstraat te Lembeke om 10u. Aanmelding hoeft niet maar wordt gewaardeerd. (Via de Pro Carton website g nieuws/evenementen) GS1 Shelf ready packaging Award toegekend aan de nieuwe Signal verpakkingen van Unilever. Wellicht gaan we in een volgend nummer opnieuw ruimer in op de supply chain onderwerpen ondermeer aan bod op het GS1 forum Olivier Perrin (Carrefour) stelde te streven naar de introductie van SRP verpakkingen voor 50% van de groot volume producten tegen einde Meteen het juiste inhoudelijke kader om ook een GS1 SRP award toe te kennen. voor de rekvulling werd met 90% verminderd. De introductie betekende voor Unilever geen margeverlies en een duidelijk verhoogde merkvisibiliteit. Carrefour en Delhaize gaven er ondermeer te kennen dat SRP een duidelijke prioriteit is en blijft ter verhoging van de efficiëntie bij de schapvulling. De bekroonde nieuwe Signal verpakking kwam tot stand door een samenwerking tussen Unilever en Carrefour en voor beiden was de introductie positief. Ter vervanging van een minder handige transportverpakking werd gekozen voor een correct bedrukte tray met een beschermende hoed uit golfkarton. De benodigde tijd Johan Van Den Bossche (Voorzitter GS1 Belgium & Luxembourgh) met Marc Van Den Hove (Unilever) en Dominique Leroy (Unilever), bij de SRP award uitreiking op het GS1 forum Connecting business, creating value. (18 Maart 2008) Pro Carton neemt deel aan de internationale vakbeurzen Interpack en Drupa. Meer informatie is beschikbaar op de volgende sites :

8 actuele informatie over karton en verpakking 8 De aangesloten vouwdoosproducenten gaan graag in op uw directe verpakkingswensen: BDMO - Bruggeman & Desouter Nijverheidsstraat 11, 8760 Meulebeke Tel.: Fax: Chesapeake Pharmaceutical & Healthcare Packaging Industrieweg 192- B-9030 Gent / Mariakerke Tel.: Fax: Darco n.v. Brixton Business Park, Brixtonlaan 9, B-1930 Zaventem Tel.: Fax: Du Caju Printing n.v-s.a. Industriezone, J. Cardijnstraat 4, B-9420 Erpe-Mere Tel.: Fax: Imprepack n.v. - s.a. / Kart. & Impr. Winderickx Gentse Steenweg B-1080 Brussel Tel.: Fax: M-real Meulemans s.a.-n.v. Industrielaan B-1070 Brussel Tel.: Fax: Rembrandt n.v. Nieuwlandlaan 33A - B-3200 Aarschot Tel.: Fax: Smurfit Kappa Van Mierlo n.v. Steenweg op Mol 60 - B-2300 Turnhout Tel.: Fax: Bedrijf: Naam: Functie: Adres: Postcode: Telefoonnummer: Fax: ANTWOORDKAART Stad: Website: Krijg nog geen Pro Carton Newsletter toegestuurd, en wens deze publicatie voortaan te ontvangen op de hierboven vermelde naam. Taalkeuze: Nederlands Frans Zakwoordenboekje met termen uit de vouwkartonsector. Taalkeuze: Nederlands Frans Engels Wenst volgende Engelstalige brochure(s) te ontvangen: Annual report 2007 Packaging requirements of the over 60 s. Carton Awards 2007 Retail ready packaging. Carton Awards 2006 Packaging recognition study. arton Awards 2005 The PRISM Study 2005 The interface Design competition 2006 between cartons and flexible packaging. Design competition 2004 Zenden / Faxen aan: Pro Carton België Steenweg op Waterloo 715 b25 a 1180 Brussel Fax: 02/ P. van de Velde n.v. Dendermondsesteenweg B-9230 Wetteren Tel.: Fax: Van Genechten Biermans n.v. Raadsherenstraat 2 - B-2300 Turnhout Tel.: Fax: Van Grasdorff n.v. Pandgatheide 10 - B-2890 Sint-Amands Tel.: Fax: Drukkerij Van Lijsebetten n.v. Entrepotstraat 27 - B-9100 Sint-Niklaas Tel.: Fax: VTK Drukkerij Kartonnage Herentalsebaan 594, 2100 Deurne Tel.: Fax: Pro Carton wordt ondersteund door volgende vouwkarton- en andere leveranciers met Belgisch verkoopkantoor: Carton Prime (Reno de Medici) Cascades Bobst Group Benelux Daniel Fain (Baden Karton) Esko Graphics Iggesund Benelux Korsnäs MAN Roland Belgium Mayr-Melnhof Belgium M-real Benelux Plantin - Heidelberg Schneider & Söhne Deutschland & Co. KG Stora Enso Belgium Uitgever: PRO CARTON BELGIË Beheerd door Ecmabel vzw Steenweg op Waterloo 715, bus 25a 1180 Brussel Tel. 32 (0) Fax 32 (0) In samenwerking met: PRO CARTON EUROPE Louizalaan Brussel Tel. 32 (0) Fax 32 (0) Redactie: Jan Cardon Foto s: Stefan Martens, GS1 Belgium & Luxembourg, Pro Carton België, Stora Enso Image Bank, M-real Image bank. Verantwoordelijke uitgever: Jan Cardon, Steenweg op Waterloo 715, bus 25a, 1180 Brussel - Drukkerij N. de Jonge n.v., 1850 Grimbergen

Timmer aan minder klimaatverandering:

Timmer aan minder klimaatverandering: Timmer aan minder klimaatverandering: Gebruik hout! Medewerkers Gunilla Beyer Scandinavische Raad voor Bos Swedish Forest Industries Federation Manu Defays Belgian Woodforum Martin Fischer Holzabsatzfonds

Nadere informatie

N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief

N 196-29 / 11 / 2013. sociaal-economische nieuwsbrief N 196-29 / 11 / 2013 sociaal-economische nieuwsbrief NUMMER 196 - november 2013 mededinging De nieuwe BMA officieel van start 3 werkgelegenheid en sociale bescherming Welke Europese follow-up? 8 structureel

Nadere informatie

Print en papier De mythen en feiten. folder_p&p, mythen&feiten_full_nw achterplat_def.indd 1 24-03-14 11:31

Print en papier De mythen en feiten. folder_p&p, mythen&feiten_full_nw achterplat_def.indd 1 24-03-14 11:31 Print en papier De mythen en feiten folder_p&p, mythen&feiten_full_nw achterplat_def.indd 1 24-03-14 11:31 PAPIERENKARTON.NL IS DÉ PLEK VOOR INFORMATIE OVER DE DUURZAME EN (GEBRUIKS-) VRIENDELIJKE EIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2011-2012 van de Groep Spadel

Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2011-2012 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2011-2012 van de Groep Spadel Inhoudstafel Voorwoord 3 Inleiding 5 Spadel in het kort 6 MVO-strategie en Bestuur 9 Onze verantwoordelijkheid 11 Betrokken

Nadere informatie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie

Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Gezamenlijk advies Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Duurzaam gebruik van biomassa in een bio-economie Datum van goedkeuring 21 februari 2013 Volgnummer 2013 15 Coördinator + e-mailadres

Nadere informatie

Houtige biomassa voor energie in Limburg

Houtige biomassa voor energie in Limburg Houtige biomassa voor energie in Limburg Een studie in het kader van het project MIP van de Vlaamse Overheid: Limburgs Groen voor een Groene Economie Colofon Dit eindverslag is een gezamenlijke uitgave

Nadere informatie

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen?

Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Nederland en energie efficiëntie Zal Nederland in 2020 de Europese norm van 20% efficiënter energieverbruik behalen? Frank Menger en Pepijn Wolterinck Young European Specialists 2012 1 Inhoudsopgave Het

Nadere informatie

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel

Spadel. Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Spadel Verslag Duurzaam Ondernemen over de activiteiten 2010 van de Groep Spadel Inhoudstafel 1 Voorwoord 3 Inleiding 4 Spadel in het kort 8 MVO-strategie 10 Uitdagingen voor de sector 14 3 pijlers 15

Nadere informatie

België en zijn ecologische voetafdruk

België en zijn ecologische voetafdruk RAPPORT 2010 België en zijn ecologische voetafdruk Verantwoordelijk uitgever: Damien Vincent, WWF-België, Emile Jacqmainlaan 90, 1000 Brussel. Redactie: Aurélien Boutaud, Stijn Bruers, Anne-Kirstine de

Nadere informatie

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013

BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 BMA Ergonomics DUURZAAMHEIDSVERSLAG 2013 Inhoud Voorwoord 5 Over dit verslag 6 De kringloop sluiten 8 Onze stakeholders 10 Ons bedrijf 12 Productie 18 Ontwikkeling 18 Leveranciers 20 Medewerkers 22 Gebruik

Nadere informatie

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen Maatschappelijk verantwoord ondernemen VERSLAG OVER 2013 Colofon & contactgegevens Dit is het MVO-verslag 2013 van E.ON Benelux. Informatie die ontbreekt in dit verslag is terug te vinden in het E.ON Sustainability

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2012

TLB Jaarverslag 2012 TLB Jaarverslag 2012 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2012 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Het Houtconvenant. Biorenewables Business Platform

Het Houtconvenant. Biorenewables Business Platform Biorenewables Business Platform Het Houtconvenant Een groot aantal organisaties die zich bezig houden met duurzame biomassa willen in Nederland samenwerken om twee doelen na te streven. Namelijk te komen

Nadere informatie

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad

Goedgekeurd door de Algemene Vergadering van de Raad op 28 september 1998. Beknopt overzicht van de belangrijkste overwegingen van de Raad Advies van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling 1 over de uitvoering in België van het Protocol van Kyoto inzake de beperking van emissies van broeikasgassen Goedgekeurd door de Algemene Vergadering

Nadere informatie

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com

Duurzaam vastgoed. Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND. www.ingreim.com Duurzaam vastgoed Proactief verduurzamen van de bestaande portefeuilles NEDERLAND DUURZAAMHEIDsrapport 2011 www.ingreim.com ING Real Estate Investment Management Een toonaangevende speler, gericht op de

Nadere informatie

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden..

laatste gaat mijn dank uit naar de bij het onderzoek betrokken gemeenten. Zonder hun medewerking zou mijn onderzoek nooit een succes zijn geworden.. Voorwoord Dit rapport is het resultaat van een onderzoek naar de betrokkenheid van burgerlijke gemeenten bij internationaal klimaatbeleid. Het is uitgevoerd als afstudeeropdracht in het kader van mijn

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie

Melkvezels. Difference KPMG. Een uniek product. Sociaal geëngageerd. Magazine / November 2013. Belgische bedrijven investeren in innovatie The KPMG Difference Magazine / November 2013 Sociaal geëngageerd DUURZAME INNOVATIE Melkvezels Een uniek product Belgische bedrijven investeren in innovatie De M&A-barometer De cumulatieve impact van regelgeving

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2013

TLB Jaarverslag 2013 TLB Jaarverslag 2013 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2013 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

Verslag van de Directie

Verslag van de Directie Verslag van de Directie Een tijd van grote veranderingen Er is de afgelopen jaren veel in beweging. Dat zet burgers, bedrijven en overheden aan om zich te bezinnen op de vraag in welke richting de samenleving

Nadere informatie

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014

ROTTERDAMSE SCHOUWBURG SER RISICO- MANAGEMENT. MVO Jaarverslag 2014 ROTTERDAMSE SCHOUWBURG 2013 2014 SER RISICO- MANAGEMENT MVO Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave E.ON Benelux Maatschappelijk verantwoord ondernemen Verslag over 2014 2 Voorwoord 3 Korte samenvatting 5 E.ON

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

PEFC en FSC wat zijn de

PEFC en FSC wat zijn de PEFC en FSC wat zijn de verschillen? De twee keurmerken voor duurzaam bosbeheer naast elkaar gezet Duurzaam bosbeheer is van nu en de toekomst. Daar is iedereen het over eens. Niet voor niets worden de

Nadere informatie

Duurzaamheid van biobased producten

Duurzaamheid van biobased producten Duurzaamheid van biobased producten Energiegebruik en broeikasgasemissie van producten met suikers als grondstof HARRIËTTE BOS, SJAAK CONIJN, WIM CORRÉ, KOEN MEESTERS, MARTIN PATEL Duurzaamheid van biobased

Nadere informatie

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/

Raadpleeg het online verslag http://annualreport.umicore.com/ 2 0 1 4 > Pg. 1-27 Lees meer over onze vooruitgang op vlak van duurzaamheid > Pg. 28-43 Ontdek meer over onze verschillende activiteiten > Pg. 44-196 Volledige financiële en duurzaamheidsverklaringen Raadpleeg

Nadere informatie

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S

boomblad I N F O R M A T I E B L A D V O O R B O S E I G E N A A R S boomblad Driemaandelijks tijdschrift van de West- Vlaamse Bosgroepen APRIL/ MEI/ JUNI 2015 Afgiftekantoor: 8000 brugge 1 - afd. 2 / P3A9048 Afzendadres: Bosgroep Houtland vzw - Tillegemstraat 81-8200 Sint-Michiels

Nadere informatie

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom?

Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? 1 Normen en certificaten in de biobased economy. Wat, hoe en waarom? Inhoudsopgave 1. Introductie 3 Afwegingen bij certificatie 4 1. Wat

Nadere informatie

Algemene Vergadering 2015

Algemene Vergadering 2015 Algemene Vergadering 2015 Jaarverslag 2014 Inhoud Samen investeren in hernieuwbare energie Ecopower en de coöperatieve principes Tien indicatoren voor Ecopower: participatief - economisch - sociaal - ecologisch

Nadere informatie

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008

Beleggers. hete kolen. Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt. pril 2008 Beleggers op hete kolen Een kritische doorlichting van de klimaatfondsen op de Belgische markt pril 2008 Bram Claeys Anton Gerits David Heller Inez Louwagie Sam Van den plas Groene fondsen, duurzame fondsen,

Nadere informatie