Chemie en ICT. de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst. Driebergen, , Ger Fischer. Paul A.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Chemie en ICT. de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst. Driebergen, 31-01-2013, Ger Fischer. Paul A."

Transcriptie

1 Chemie en ICT de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst Driebergen, , Ger Fischer Paul A. Hendriks

2 Agenda Chemie en ICT Introductie Duurzaamheid als issue Ontwikkelingen in de chemie de toekomstvisie van de sector Bio-based economy De Fabriek van de Toekomst De economie van de toekomst Circulaire economie De netwerk economie De (toekomstige) rol van ICT Groene ICT of vergroenen dankzij ICT? De innovatiepijplijn ICT als facilitator Conclusies en aanbevelingen 2

3 Vraagstelling De vraagstelling voor ons onderzoek kent een aantal componenten: Energie efficiëntie bij de Factory of the Future Chemie en ICT de invloed van ICT op de Fabriek, het Product en de Klant van de toekomst, over hoe zaken met elkaar samenhangen en het belang van ICT(-ontwikkeling) nu en de komende decennia. Met als achterliggende vraag hoe wij allen met de uitdagingen die duurzamer en energie-efficienter oplevert kunnen/moeten omgaan vanuit de ICT-sector 3

4 Agenda Introductie Duurzaamheid als issue Ontwikkelingen in de chemie De economie van de toekomst De (toekomstige) rol van ICT 4

5 Waarom duurzaamheid een issue is.. Vanwege de voorspelde klimaatverandering en de gevolgen (risico s) die dit met zich mee brengt Vanwege de groei van de wereldbevolking en de verdeling van de rijkdommen (of de schaarste) Vanwege de uitputting van onze aarde (te grote ecologische footprint) Vanwege onze afhankelijkheid van fossiele en nucleaire brandstoffen Vanwege de vervuiling en ons onvermogen om te gaan met ons afval Vanwege onze neiging om slechts met het hier en nu bezig te zijn en niet met de toekomst, of met de wereld zoals wij die achterlaten voor onze kinderen en kleinkinderen Vanwege het opraken van grondstoffen 5

6 en hoe ICT kan bijdragen aan verduurzamen, bijvoorbeeld van de chemie Kennelijk is een duurzame toekomst een issue, en als we er iets aan willen doen, dan is nu beginnen eigenlijk al te laat Maar: beter laat dan nooit, vandaar dat we vandaag wel kijken naar:.de rol van de (groene) chemie in de toekomst.de Fabriek van de Toekomst..en de rol die ICT daarbij kan spelen, met name om de energieconsumptie beperkt (= efficiënter) en controleerbaar te houden. 6

7 Agenda Introductie Duurzaamheid als issue Ontwikkelingen in de chemie De economie van de toekomst De (toekomstige) rol van ICT 7

8 Ontwikkelingen in de chemie Sector is volop in ontwikkeling en vernieuwing, bewust van positie en eigen mogelijke bijdrage aan duurzamere samenleving. Stelt zelf ambitieuze doelen met een CO 2 reductie tussen 2005 en 2030 van 40 50%, waarvan tussen 2005 en 2012 al 11% is gerealiseerd.* Belangrijke thema s/plannen: Actieagenda Topsector Chemie: New Earth, New Chemistry (2011) Routekaart (Nov. 2012) Bio-based Economy Bio-based Fuels Toekomstige ambitie: Nederland in 2050 : land van de Groene Chemie Nederland in 2050 : in top-3 van producenten van slimme materialen. * Source: Regiegroep Chemie, 2006: 50% over 25 jaar; Routekaart Chemie, 2012; 40% in

9 Ontwikkelingen in de Chemie: Routekaart 6 aandachtsgebieden/oplossingsrichtingen (Doelstelling: 40% reductie t.o.v. 2005) 1.Energie-efficiëntie 2.Vervanging fossiele grondstoffen 3.Carbon Capture & Storage/Usage 4.Sluiten van de materiaalketen 5.Duurzame producten 6.Duurzame energie Opvallend: Beperkte aandacht voor ICT 9

10 Voorbeeld: Energie-efficiency bijdragen van de chemie Oplossingsrichting 1: Energie efficiency 10

11 Ontwikkelingen in de Chemie: Bio-based Economy Bio-based economy de absolute noodzaak om ons onafhankelijker te maken van fossiele grondstoffen en controle over onze toekomst te houden de enorme kansen die zo n transitie biedt voor de Nederlandse economie kansen voor verlaging van de CO 2 uitstoot en vervanging van schaarse materialen. Beheersbaar maken van afvalstromen Biomassa als grondstof 11

12 Bio-Based Economy Stromen/werkpakketten binnen BBE: Biobased materialen BioEnergy & BioChemicals Groen gas BioSolar cells Geïntegreerde bioraffinage Teeltoptimalisatie en Biomassaproductie Terugwinnen en hergebruik grondstoffen Economie, Beleid, Duurzaamheid Ook hier: Beperkte aandacht voor ICT 12

13 De Fabriek van de Toekomst Eerdere onderzoeken: Factory of the Future (FotF) De kas als energiebron Het datacentrum als warmtebron (GreenIT Consortium, OZZO) Gezamenlijk kenmerken: DELEN Van (duurzame) energie Van energieopslag Van warmte Van (smart) grids Van materiaalstromen (circulaire economie, cradle2cradle) Van informatie/kennis 13

14 Agenda Introductie Duurzaamheid als issue Ontwikkelingen in de chemie De economie van de toekomst De (toekomstige) rol van ICT 14

15 De circulaire economie 15

16 De circulaire economie De circulaire economie is meer dan hergebruik van afval Volgens de opvattingen van de Ellen MacArthur Foundation gaat het om: (Product) Ontwerp Hergebruik (second life) Loslaten van eigendom (van consumer naar user ) Gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen Diversiteit en aanpasbaarheid Denken in systemen Afval als voedsel Bouwt voort op Cradle2Cradle, regeneratief ontwerp, performance economy, industriële ecologie en biomimicry 16

17 De economie van de toekomst is ook een netwerkeconomie Sharing Smart grids Social media Cloud Industrial Internet Internet of Things Elke machine/component is intelligent & verbonden De hoeveelheid data groeit enorm ( Big Data ) en wordt met geavanceerde analysetechnieken toegankelijk en inzichtelijk gemaakt De consument is essentieel en gelijkwaardig onderdeel van de netwerken The Factory of the Future is a network concept 17

18 Agenda Introductie Duurzaamheid als issue Ontwikkelingen in de chemie De economie van de toekomst De (toekomstige) rol van ICT 18

19 Rol van ICT: Groene ICT GREENING of IT The footprint of IT itself (hardware, software & infrastructure): creation: impact materials & energy during production / transport design: energy efficient & more effective use: energy efficient & more effective end-of life: reuse of materials closing the loop GREENING by IT Using (Green) IT to contribute to: reduction of the negative footprint of businesses and society increase of the positive for business benefits and society help enable a (more) circular economy? GREENOcean Based on the definitions of the GreenIT Consortium Amsterdam Using (Green) IT to contribute to: create new business opportunities for a Green or Circular Economy. 19

20 ICT Bijdrage aan energie efficiëntie Rol van ICT: hoe beïnvloedt ICT andere sectoren Het dilemma van technology push versus demand of market pull De tijdsduur van innovatie tot brede toepasbaarheid en brede toepassing Pull: Vanuit de toekomst eisen stellen aan wat nodig is Push: Doortrekken en implementeren van al in gang gezette ontwikkelingen Tijd 20

21 Routekaart Chemie: De innovatiepijplijn Belangrijk hulpmiddel voor bepalen, plannen en monitoren acties Aangevuld met Technology Readiness Levels: 21

22 Rol van ICT: onderhevig aan verandering Duurzaamheid (nu en in de toekomst) kan niet zonder ICT: Measure, monitor & control Assist in reducing carbon emissions Manage (supply) chains (upstream & downstream) Enable collaboration; mobilize customers Manage (big) data Be compliant; be transparent Efficient & standardized ICT Infrastructures (Don t do it yourself, Cloud, infostructure out of the wall) New ICT-based technology (nano-/process technology, robotics, high performance) Awareness, Education & Training: social media, gaming, interaction, knowledge sharing Source: TechnoVision & Sustainability, Capgemini

23 Rol ICT bij Energie-efficiëntie Source: REViSITE (Roadmap Enabling Vision and Strategy for ICT-enabled Energy Efficiency), ICT4EE, EU,

24 Conclusies: mogelijkheden voor ICT bij verduurzaming De rol van ICT bij duurzaamheidsinnovatie is nog onderbelicht, terwijl die onmisbaar zal zijn voor toekomstige duurzame oplossingen, ongeacht in welke tak van industrie De mogelijkheden van ICT voor communicatie & analyse zouden (beter) benut kunnen worden voor bewustwording over duurzaamheid Voorbeeld: een grondstoffen/energiekaart voor basis-, tussen- en eindproducten Ondersteuning en bewaking van het marktmechanisme voor duurzame producten Meetbaar maken van energieverbruik op detailniveau, zodat energieslurpers inzichtelijk worden en aangepakt kunnen worden ICT ondersteunt het betaalbaar maken van duurzaamheid Micro- facturatie en andere afrekenmechanismen Faciliteren van het delen in de duurzame samenleving Creëren van level playing fields en van marktplaatsen (Agora) en deze voorzien van juiste informatie Sectoren kunnen meer aandacht besteden aan de mogelijkheden van ICT 24

25 Aanbevelingen Daag de ICT industrie uit om met bruikbare en passende oplossingen te komen Demand Pull: creëer vraag vanuit sectoren Laat sectoren beter onderzoeken welke kansen ICT aan hun innovaties kan bieden Gebruik de technology push van ICT Gebruik de mogelijkheden van sociale media om consumenten/gebruikers te mobiliseren en aan te zetten om duurzaamheid te eisen Stimuleer tracking & tracing, vanaf grondstoffracties via producten tot en met afvalfracties Maak via ICT kosten over de lifecycle inzichtelijk (TCO, LCA) Houdt rekening met de ontwikkelingscurve/-tijd van nieuwe concepten: er is visie, geduld en doorzettingsvermogen nodig, maar vooral bewustzijn van het feit dat een andere benadering nodig is Ga ondanks het ontbreken van verplichtende regelgeving gedetailleerd meten en rapporteren over energieverbruik, broeikasgassen, watergebruik en afvalbeheersing Gebruik onderwijs om toekomstige generaties bewust te maken van mogelijkheden en uitdagingen, zowel in de sectoren als in de ICT 25

26 More Info: Ger Fischer / Paul A. Hendriks: / About Capgemini With more than 120,000 people in 40 countries, Capgemini is one of the world's foremost providers of consulting, technology and outsourcing services. The Group reported 2011 global revenues of EUR 9.7 billion. Together with its clients, Capgemini creates and delivers business and technology solutions that fit their needs and drive the results they want. A deeply multicultural organization, Capgemini has developed its own way of working, the Collaborative Business Experience TM, and draws on Rightshore, its worldwide delivery model. Rightshore is a trademark belonging to Capgemini The information contained in this presentation is proprietary Capgemini. All rights reserved.

27 27

Publieke Diensten Online

Publieke Diensten Online Publieke Diensten Online Digital by Default or by Detour? Samenvatting en analyse onderzoeksresultaten Nederland Utrecht, juni 2013 Digital Agenda for Europe 2 Nederlanders kritisch ten opzichte van e-dienstverlening

Nadere informatie

Werken aan Energietransitie in Nederland

Werken aan Energietransitie in Nederland Rapportage van het Internet Energiedebat Werken aan Energietransitie in Nederland gehouden ter gelegenheid van de Conferentie Energy for Next Generations Sustainable Solutions in de Beurs van Berlage in

Nadere informatie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie

Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Chemie maakt het verschil! Transitieplan voor de Topsector Chemie Den Haag, 10 februari 2014 Inhoud 1 Nederlandse Chemiesector in Transitie... 3 2 Chemie en de Grote Maatschappelijke Uitdagingen... 9 3

Nadere informatie

Essay. Duurzaam ondernemen als roeping

Essay. Duurzaam ondernemen als roeping Essay Duurzaam ondernemen als roeping Publicatie van het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA Het instituut heeft ten doel het (doen) verrichten van wetenschappelijke arbeid ten behoeve van het CDA

Nadere informatie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie

New Earth, New Chemistry. Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie New Earth, New Chemistry Actieagenda Topsector Chemie Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 3 4 Actieagenda topsector Chemie, juni 2011 Inhoud Executive

Nadere informatie

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data

Almere DataCapital. De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data Almere DataCapital De ontwikkeling van een duurzaam ecosysteem van kennis en bedrijvigheid rondom de opslag en bewerking van big data // Hilversum, september 2011 // Een uitgave van immovator Almere DataCapital

Nadere informatie

Duurzaamheid duurt het langst

Duurzaamheid duurt het langst Duurzaamheid duurt het langst kkk Verkenningen, deel Eerder verschenen in deze reeks:. De toekomst van het wiskunde-onderzoek in Nederland 2. Bio-exact. Mondiale trends en nationale positie in biochemie

Nadere informatie

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt

ICT motor achter duurzame energie. ICT centraal in transformerende energiemarkt ICT motor achter duurzame energie ICT centraal in transformerende energiemarkt Een tijdperk van transitie We leven in een tijdperk van transitie van ongekende omvang. Niet meer in een periode van verandering,

Nadere informatie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie

Duurzame energie: innovatie is de sleutel. Stand van zaken Topsector Energie Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie September 2013 Duurzame energie: innovatie is de sleutel Stand van zaken Topsector Energie september 2013 Duurzame energie:

Nadere informatie

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN

GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN GROENE GROEI INVESTEREN IN BIODIVERSITEIT EN NATUURLIJKE HULPBRONNEN Investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen 1 Inhoud Voorwoord 5 Management samenvatting / Executive summary 7 1 Biodiversiteit

Nadere informatie

JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013

JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013 JAARCONGRES VOOR IT & BUSINESS MANAGERS 19 SEPTEMBER 2013 Platinum Partners Accenture is a global management consulting, technology services and outsourcing company, with 257,000 people serving clients

Nadere informatie

van autonome robots tot zilte aardappels

van autonome robots tot zilte aardappels STT 81 van autonome robots tot zilte aardappels Toekomstverkenning naar de invloed van technologische ontwikkelingen op de agri- & foodsector tot 2050 Silke de Wilde red. Stichting Toekomstbeeld der Techniek

Nadere informatie

Tijd voor transformatie!

Tijd voor transformatie! JAARCONGRES VOOR SOURCING EXECUTIVES 17 JUNI 2014 Strategic Sourcing 17 juni 2014 Tijd voor transformatie! Platinum Partners HP creëert nieuwe manieren waarop technologie een positief effect heeft op mensen,

Nadere informatie

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval

ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche. Afval 2020 Meer waarde uit minder afval ING Economisch Bureau Assetvisie afvalbranche Afval 2020 Meer waarde uit minder afval Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Mark van Asten ING Lease mark.van.asten@ing.nl

Nadere informatie

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren

Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013. beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Afvalpreventieprogramma Nederland December 2013 beter ontwerpen - minder verspillen bewuster consumeren Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Afvalpreventie, het kader en de stand van zaken... 4 2.1 Stand van zaken:

Nadere informatie

Trends in Energy: De consument bepaalt...

Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Energy Utilities & Chemicals the way we see it Trends in Energy: De consument bepaalt... Utrecht, maart 2012 Energy

Nadere informatie

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo

BAS VAN DE WESTERLO. Bas van de Westerlo !! DUURZAME ONTWIKKELING EN DE CRADLE TO CRADLE-BENADERING "#$!%&'#()'**(+#(,#$$&$-!$))(!.#!/0-#%&1,2#.#$!'0'!'0#3)44&$-!+)$!.#!5().%#!'0!5().%#67#$).#(&$-! &$!.#!7#70*8.#!0/-#+&$-9!!!! BAS VAN DE WESTERLO!!!!!

Nadere informatie

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014

Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Innovatie en subsidienieuws vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen 19 maart 2014 Nieuwsbrief 1 vanuit de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen over de mogelijkheden voor ondersteuning van

Nadere informatie

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library

Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library Master of Science Business Process Management & IT Open Universiteit Nederland, faculteiten Managementwetenschappen en Informatica Nieuwe uitdagingen voor de corporate research library een casus bij Philips

Nadere informatie

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland

Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Agenda duurzaamheid; een groene groei-strategie voor Nederland Samenvatting Deze Agenda Duurzaamheid zet uiteen wat de kabinetsinzet is om de samenleving te verduurzamen en geeft aan wat de speerpunten

Nadere informatie

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model.

Collaboration for Business. Whitepaper. Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. Whitepaper Collaboration for Business Van enkelvoudig samenwerken naar een volledig geïntegreerd sociaal business model. T +31 418 57 07 00, F +31 418 57 07 50 1. Introductie Steeds meer organisaties komen

Nadere informatie

Nederland als Circulaire Hotspot

Nederland als Circulaire Hotspot Nederland als Circulaire Hotspot Z.K.H. Prins Carlos de Bourbon de Parme, Peter Gersen // INSID Guido Braam, Bas Jongerius, Arjanna van der Plas // Circle Economy De wereld kent Nederland als een land

Nadere informatie

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress

Business Intelligence (BI) ontwikkel. een intelligente enterprise. Your business technologists. Powering progress Business Intelligence (BI) ontwikkel een intelligente enterprise Your business technologists. Powering progress Ontwikkel een intelligente enterprise Informatie wordt gegenereerd door elke activiteit,

Nadere informatie

Een gezamenlijk initiatief van:

Een gezamenlijk initiatief van: Routekaart ICT 2030 Een gezamenlijk initiatief van: ICT~Office is de branchevereniging waarbij circa 550 IT-, telecom-, internet- en officebedrijven in Nederland zijn aangesloten. Met een grote achterban

Nadere informatie

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten

OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE. De keten sluiten OVERHEIDSVISIE OP DE BIO-BASED ECONOMY IN DE ENERGIETRANSITIE De keten sluiten Oktober 2007 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Samenvatting 5 1. Inleiding 7 2. Omgevingsanalyse 10 3. Waarom heeft de overheid een

Nadere informatie

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~

Energie-efficiëntie in het datacenter. De verschillende initiatieven op een rij 06~ Energie-efficiëntie in het datacenter De verschillende initiatieven op een rij 06~ 2010 Energie-efficiëntie in het datacenter: de verschillende initiatieven op een rij Er zijn maar weinig zaken waar zo

Nadere informatie

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel

Business case Green IT in het MBO. Casus Power Management Rijn IJssel Business case Green IT in het MBO Casus Power Management Rijn IJssel September 2013 1 Inleiding Computers en randapparatuur verbruiken thuis en op het werk in Nederland een flinke hoeveelheid elektrische

Nadere informatie

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing

Hightech systemen & materialen. Remanufacturing Hightech systemen & materialen Remanufacturing Colofon Innovatie Zuid Oktober 2013 Thema Hightech systemen en materialen: Remanufacturing Samengesteld door Mare Advies Marko Vreeswijk Inspiratie en inhoudelijke

Nadere informatie

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers

ondernemen in de circulaire economie nieuwe verdienmodellen voor bedrijven en ondernemers 1 2 3 1B4 1C4 1M4 1Y4 70% 70% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM 1/17/14 2:21 PM 2 3 4 0% CMY B C M Y 70% CMY B C M Y CM CY CMY B C M Y 70% CM ormat 74 2004 Heidelberger Druckmaschinen AG r paskruizen.indd

Nadere informatie

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE

ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE ONDERZOEK NIEUWE ECONOMIE Raamwerk voor het herkennen, duiden, sturen en evalueren van initiatieven voor en in een nieuwe economie Godelieve Spaas februari 2012 www.doen.nl/onderzoeknieuweeconomie Inhoud

Nadere informatie