DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020 22 augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers"

Transcriptie

1 DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers

2 Inhoud 1. Inleiding De beroepsbinnenvisserij anno De Combinatie van Beroepsvissers Het doel van dit visiedocument 4 2. Visie Vier thema s Ondernemerschap in transitie Vergroten van de waarde van gevangen vis Monitoring visstand Watergebonden agrotoerisme en kennisoverdracht Beroepsvisser als beheerder Beroepsvisser als toezichthouder Verbetering arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering Verjonging van de sector 2.3. Organisatie en samenwerking Samenwerking binnen de Nederlandse sector Samenwerking met andere visserijbelanghebbenden in VBC-verband Samenwerking met overheid, onderzoekers en wetenschappers Samenwerking met sectorgenoten in de EU Relatie met de samenleving 2.4. Beroepsbinnenvisserij als producent van hoogwaardig voedsel Vis afkomstig uit de visserij Verantwoord, duurzaam en diervriendelijke productie Gezond voedsel 2.5. Werken aan maatschappelijk waardering 7 3. Actieplan voor uitvoering van de visie 8 BIJLAGE Voorgestelde organisatiestructuur 2

3 1 Inleiding 1.1 De beroepsbinnenvisserij anno 2011 De beroepsbinnenvisserij in Nederland wordt anno 2011 nog uitgevoerd door ongeveer 200 bedrijven. Ze vissen op meren, rivieren, polders, kanalen en enkele zoute wateren in Zeeland. Het betreft over het algemeen familiebedrijven, waarin twee vaak man en vrouw, of vader en zoon/dochter of meer familieleden samenwerken. Sommige visserijbedrijven vissen al sinds eeuwen op dezelfde wateren. Veel bedrijven verwerken en verkopen de vis aan huis. De beroepsbinnenvisserij draagt bij aan het behoud van het visserijkarakter van plaatsen als Volendam, Urk, Spakenburg, Wieringen, Genemuiden en Tholen evenals het Hollandse polder en Friese merengebied. De regeling Grote Vistuigen beperkt het gebruik van beroepsvistuigen tot bedrijven met een bruto omzet van minimaal 8500 euro en een visareaal van minimaal 250 hectare. De belangrijkste commerciële vissoorten voor de beroepsbinnenvisserij zijn paling, snoekbaars en wolhandkrab. Daar waar mogelijk worden ook andere soorten bevist, zoals karper, spiering, krab, kreeft, voorn en brasem. De directe omzet van de beroepsbinnenvisserij bedraagt ca. Euro 10 miljoen 1. De toegevoegde waarde in de keten bij handel en verwerkers is ongeveer eenzelfde bedrag. Verder draagt de beroepsbinnenvisserij bij aan de inkomsten van toeleveranciers, nettenmakers, botenbouwers, etc. Ook de nevenactiviteiten van de binnenvisserijbedrijven (bemonstering, lokaal toerisme, recreatieve visserij) genereren een nog niet nader in kaart gebrachte bijdrage aan de economie. Indirect is ook de aalkweek en de verwerking afhankelijk van de beroepsbinnenvisserij vanwege de wildgevangen glasaal (Frankrijk) en het daarvoor noodzakelijke Europese beheer van de aalstand. De glasaalvisserij is alleen toegestaan als 65% van de gevangen glasaal gebruikt wordt voor uitzet in goed beheerde gebieden. De Nederlandse binnenvisserij vervult een voortrekkersrol in dit beheer. De kweek, handel en verwerking van in Nederland gekweekte paling heeft een totale handelswaarde van bijna 100 miljoen euro 2. Het totale beheergebied van de Nederlandse binnenvisserij bedraagt hectare en het behoud van de beroepsbinnenvisserij is van groot belang voor de uitvoer van een effectief visserijbeheer. Kenmerkend voor de binnenvisserij is de verscheidenheid en de grote lokale verschillen in de uitvoering van de visserij. De beroepsbinnenvisserij is vaak kleinschalig en iedere watergang heeft zijn eigen beheermogelijkheden. Passend daarbij is dat het visserijbeheer decentraal is geregeld binnen VisstandBeheerCommissie (VBCs). Elke VBC bestaat uit de beroepsvisserij, de sportvisserij en de waterbeheerder, soms aangevuld met terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Door menselijk ingrijpen zijn veel viswateren in Nederland onbereikbaar geworden voor de paling, of ongeschikt geworden als leefgebied. In vele afgesloten en niet-afgesloten wateren zet de beroepsvisserij al decennia lang glas- en pootaal uit. Dankzij deze uitzettingen werd de palingstand in vele binnenwateren op peil gehouden. 1 Op basis van het rapport Economische en maatschappelijke betekenis van de beroepsbinnenvisserij en haar toekomstperspectieven van EIM, 2004 (toen nog een besomming van 17 miljoen) en een extrapolatie naar 2011 in verband met verminderde inkomsten uit aal. 2 Op basis van een totale productie van 3000 ton vermeld in het IMARES rapport uit 2007: Duurzaam beheer van de aal in Nederland, onderbouwing van een beheerplan. Rekening is gehouden met verliespercentages bij verwerking en roken. Gerekend is met een retailprijs van 40 Euro per kilo. 3

4 Voor veel bedrijven in de beroepsbinnenvisserij zijn het economische zware tijden. Tot voor enkele jaren bestond het inkomen van het gemiddelde binnenvisserijbedrijf nog voor ongeveer 70 procent uit de inkomsten uit de verkoop van paling. Sinds 2009 staat de palingvisserij echter sterk onder druk door maatregelen uit het Nederlands Aalherstelplan. Daarbovenop werd in april 2011 een vangstverbod op de grote rivieren ingesteld vanwege de Europese normstelling inzake dioxine en PCBs. Nu de palingvisserij deels is weggevallen, zullen andere activiteiten de bedrijfsinkomsten moeten aanvullen. Door het vangstverbod op de rivieren hebben sommige bedrijven hun visserijactiviteiten moeten stoppen. Door de negatieve ontwikkelingen en beperkte mogelijkheden in de binnenvisserij kampen veel bedrijven met het probleem van bedrijfsopvolging en is de sector aan het vergrijzen. 1.2 De Combinatie van Beroepsvissers De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) is de grootste landelijke binnenvisserijorganisatie, die de belangen behartigt van haar ruim 100 leden. De IJsselmeervissers zijn georganiseerd in de PO IJsselmeer. Daarnaast is er nog een kleine groep binnenvissers die niet georganiseerd zijn. De missie van de CvB luidt: Het omvormen van de Nederlandse beroepsbinnenvisserij tot een maatschappelijk gewaardeerde beroepsgroep die in samenspraak en samenwerking met anderen op duurzame wijze de visstand van de binnenwateren beheert en daarbij een inkomen verwerft door de duurzame productie van een hoogwaardig voedselproduct, het verlenen van Blauwe Diensten en andere visserijgerelateerde activiteiten. 1.3 Het doel van dit visiedocument In de huidige maatschappij is er plek voor de Nederlandse beroepsbinnenvisserij mits deze zich aanpast aan de veranderende samenleving. Binnen deze context wil de CvB, als grootste organisatie in de beroepsbinnenvisserij, in dit document vastleggen hoe zij haar visie in de komende jaren gestalte wil geven. 2 Visie 2.1 Vier thema's De visie op de toekomst van de beroepsbinnenvisserij en de manier waarop de CvB die visie denkt te gaan realiseren, zijn geconcentreerd rond vier thema s. - Ondernemerschap in transitie De beroepsbinnenvisserij wil zich aanpassen aan een veranderende maatschappij. Het zich beperken tot vangst en verkoop van de vis biedt onvoldoende continuïteit voor de bedrijfsvoering. Versterking van ondernemerschap, verbreding van activiteiten en invulling van niches in de markt bieden kansen voor het visserijbedrijf. Erkende opleidingsmogelijkheden voor de binnenvisserij zijn van essentieel belang om de trend van vergrijzing in de binnenvisserij te keren. - Organisatie en samenwerking De beroepsbinnenvisserij heeft te maken met afnemende bedrijfsaantallen; veel overblijvende bedrijven zullen hun bedrijfsactiviteiten verbreden. De CvB zal zich daarom (naast belangenbehartiging) ook bezig gaan houden met zaken als sanering en herstructurering. Daarbij past een nieuwe organisatie, waarbij bundeling van krachten kan zorgen voor een betere belangenbehartiging. 4

5 Samenwerken met collega-vissers ook die van de kleinschalige kustvisserij, met handel en viskweek, als ook met bedrijven buiten de sector, is van essentieel belang om de sector van een stevige economische fundering te kunnen voorzien. De CvB heeft hiermee al een start gemaakt door deelname aan de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). - Beroepsbinnenvisserij als producent van hoogwaardig voedsel Het ambacht van de beroepsbinnenvisser heeft met haar eeuwenoude traditie ruimschoots bewezen duurzaam uitgeoefend te kunnen worden. Een binnenvisserij van voldoende omvang dient een maatschappelijk belang op cultureel-historisch vlak, maar de sector is vooral van belang als producent van gezond, eiwitrijk en lekker voedsel. - Werken aan maatschappelijke waardering Om maatschappelijk gewaardeerd te worden, zal de beroepsbinnenvisserij een breed gedragen basis creëren van waaruit ze zich kan presenteren als een transparante en betrouwbare partner voor partijen zoals overheid, onderzoekers en wetenschappers, NGO s en sportvisserij. 2.2 Ondernemerschap in transitie Door teruglopende inkomsten uit de vangst van paling en schubvis zal een deel van de sector verdwijnen. De toekomstige beroepsvisser zal zich profileren als een Blauwe Ondernemer met meer inkomensbronnen dan het vangen en verkopen van paling, schubvis en wolhandkrab alleen. Hieronder staan zeven mogelijke aspecten van dit nieuwe Blauwe Ondernemen Vergroten van de waarde van gevangen vis Waarde toevoegen aan de door de beroepsvisserij gevangen vis kan bijvoorbeeld door: (1) visserij op tot nog toe weinig beviste soorten vis, schelp- en schaaldieren; zoute binnenwateren bieden kansen voor de kweek van mosselen (MZI en hangcultuur) en oesters; (2) ketenverkorting door zelf verwerken en verkoop aan de consument; (3) samenwerken in de keten, en zorgen voor een transparante keten van vangstgebied tot aan het etensbord; (4) promotie van vis als streekproduct; (5) duurzaamheidscertificering Monitoring visstand De (lagere) overheden zijn via de Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht om de visstand in hun water te monitoren. Hier liggen kansen voor de beroepsbinnenvisserij. Inzet van praktijk- en gebiedskennis is onmisbaar in het visstandbeheer. Ook het Nederlandse Aalherstelplan, Natura 2000 en het exotenbeleid bieden kansen voor monitoring door beroepsbinnenvissers Watergebonden vormen van agrotoerisme en kennisoverdracht Belangrijke inkomstenbronnen kunnen zijn het verkopen van machtigingen en schriftelijke toestemmingen aan de sportvisserij, het begeleiden van sportvissers (visgids), en het verzorgen van bedrijfsuitjes op en aan het water. Het ambacht van visserij en het intrigerende verhaal van de paling lenen zich voor lezingen en voorlichting over beroep, cultuur en ecologie Beroepsvisser als beheerder In de toekomst ligt er een belangrijke taak voor de beroepsbinnenvisser binnen het waterbeheer. Waterbeheerders gaan steeds gerichter te werk; dat vraagt soms om ingrepen in de visstand, zoals het uitdunnen van te grote schubvisbestanden, het over de dijk zetten van schieraal, en het beteugelen van de bestanden exotische soorten. De beroepsbinnenvisserij kan dit werk in VBC-verband verrichten. Vissers met het keurmerk Visstandbemonstering kunnen daarover ook rapportages leveren. 5

6 2.2.5 Beroepsvisser als toezichthouder Voor natuurorganisaties en beroeps- en sportvisserij zorgt de beroepsbinnenvisser voor ogen en oren op het water. Eventueel kunnen vissers een opleiding tot BOA volgen Verbetering arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering Verbeterde arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering zijn onderdeel van ondernemerschap in transitie. Ze kunnen gerealiseerd worden door toepassing van innovatieve technologie, samenwerking en transparante besluitvorming binnen het bedrijf, en versterking van netwerken die van belang zijn voor het bedrijf Verjonging ondernemerschap in de sector Een erkende (brede) beroepsopleiding, afgestemd op de nieuwe eisen voor de binnenvisserij en geïntegreerd in het bestaande visserijonderwijs, is van essentieel belang om bedrijfsopvolging en verjonging van het ondernemerschap te stimuleren. 2.3 Organisatie en samenwerking Samenwerking binnen de Nederlandse sector De huidige ontwikkelingen in de gehele beroepsbinnenvisserij maken een herstructurering van deze sector noodzakelijk. Hiervoor is het van groot belang om te komen tot één sectororganisatie. De verwachte afname van het aantal beroepsvisserijbedrijven, de toenemende regelgeving en de veranderde maatschappelijke verwachtingen t.a.v. de beroepsbinnenvisserij nopen tot een professionaliseringsslag in de belangenbehartiging. Alleen een krachtige, breed gedragen organisatie kan komen tot een aanpassing van de sector en een vuist maken richting derden. De CvB streeft naar één landelijke organisatie door samen te gaan met de PO IJsselmeer (en eventueel de organisatie van kleinschalige kustvisserij). De organisatie zal een beleid voeren ter bevordering van de deelname van vrouwen in bestuur en commissies. Voor de nieuwe organisatiestructuur wordt verwezen naar de bijlage. Daarnaast wordt de gehele palingsector visserij, handel, kweek georganiseerd in DUPAN Samenwerking beroepsbinnenvisserij met andere visserijbelanghebbenden in VBC-verband Voor het (blijven) uitoefenen van de binnenvisserij is het noodzakelijk dat op een verantwoorde en duurzame manier gevist wordt, en dat dit ook aangetoond kan worden. Dat geldt voor zowel sport als beroepsvisserij. Het ministerie van EL&I schrijft voor dat voor elk VBC-gebied een visplan gemaakt wordt. De waterbeheerder toetst het visplan aan het beleid vanuit de KRW. Daarnaast zal de sector het visplan en de visserij in VBC-verband toetsen op duurzaamheid. Indien er verschillen van inzicht bestaan binnen een VBC, zal de Kamer voor de Binnenvisserij bemiddelen. Om KRW-eisen en duurzaamheid te kunnen toetsen, is registratie van de gehele visserij op cruciale punten als visserij-inspanning en -onttrekking een absolute noodzaak. Innovatieve methodes en nieuwe technieken kunnen helpen het visplan transparant uit te voeren. Goede informatie is de basis voor gezamenlijk visserijbeheer en verbeterde relaties binnen de VBC s Samenwerking met overheid, onderzoekers en wetenschappers Beleidsmatig worden de mogelijkheden voor de Nederlandse binnenvisserij in 2011 bepaald door velerlei regelgeving: (1) het Europese aalherstel; (2) de regels met 6

7 betrekking tot de grote trekvissen; (3) de Natura 2000-regelgeving; (4) de regelgeving beschermde vissoorten; (5) de Kaderrichtlijn Water (KRW); (6) de normstelling voor vervuiling in vis, krab en kreeft; (7) de Visserijwet; (8) de hygiëne-regelgeving; (9) de mededingingsregelgeving; (10) de Europese PO-regelgeving. Om binnen al die regels tot een verantwoord en breed gedragen visserijbeheer te komen, zal nauw samengewerkt worden met overheid, onderzoekers en wetenschappers Samenwerking met sectorgenoten in de EU De implementatie van EU-regelgeving heeft grote gevolgen voor de sector. Omdat de implementatie van deze regelgeving tussen landen kan verschillen (vanwege bijvoorbeeld de nationale aalherstelplannen en de implementatie van regels voor voedselveiligheid) kan het 'level playing field' worden verstoord. Internationale contacten met organisaties van kust- en binnenvissers in Europa zullen aangehaald en onderhouden worden. Dit is ook belangrijk om bij toekomstige Europese wetgeving en subsidieregelingen de praktijkkennis vanuit de visserijbedrijven te kunnen laten horen en mee te laten wegen Relatie met de samenleving De CvB zal zich actief inzetten voor het onderhouden van goede contacten met 'de buitenwereld', zoals NGO s, nationale politici, WGEEL (Werkgroep Aal van ICES), Europarlement, landelijke en lokale sportvisserijorganisaties, en de samenleving in het algemeen (consument, natuurliefhebber, scholen). 2.4 Beroepsbinnenvisserij als producent van hoogwaardig voedsel Onder hoogwaardig voedsel wordt hier verstaan: vis, schelp- of schaaldieren die afkomstig zijn uit de visserij, die op een verantwoorde, duurzame en diervriendelijke manier gevangen en behandeld zijn, en die als voedsel(producten) bijdragen aan een lekker en gezond dieet Afkomstig uit de visserij De beroepsbinnenvisserij ontleent sinds de oudheid haar bestaansrecht aan het vangen van vis voor menselijke consumptie. Ondanks alle veranderingen in de visserij en de maatschappij zal de sector óók in de toekomst een substantieel deel van haar inkomen verkrijgen uit de visvangst Verantwoorde, duurzame en diervriendelijke productie Belangrijk voor de toekomst van de beroepsbinnenvisserij is dat de consument ervan overtuigd kan worden dat vis uit de Nederlandse beroepsbinnenvisserij een natuurlijk, wild en gezond product is, dat is geproduceerd op verantwoorde, ambachtelijke en zo diervriendelijk mogelijke wijze. De CvB zorgt voor breed gedragen standaards voor een verantwoorde beroepsbinnenvisserij en stimuleert innovatie Gezond voedsel Vis wordt steeds meer gewaardeerd als lekker en gezond voedsel. De beroepsvisserij brengt uitsluitend producten op de markt die voldoen aan de hoogste eisen. 2.5 Werken aan maatschappelijke waardering De beroepsbinnenvisserij wil een inhaalslag maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk zijn daarbij het neerleggen van deze visie, het zorgen voor een breed draagvlak binnen de sector, en het effectief uitdragen van de visie buiten de sector. Pas wanneer de sector met één mond (bestuurlijk) spreekt, kan de maatschappelijke waardering van de beroepsbinnenvisserij effectief verhoogd worden. 7

8 Het uitdragen van deze visie betekent dat de CvB breed maatschappelijk draagvlak zal zoeken voor een nieuwe, transparante vorm van visserijbeheer, op lokaal niveau afgestemd en op landelijk en EU-niveau geaccordeerd. 3 Actieplan voor uitvoering van de visie De invulling van het actieplan volgt later. BIJLAGE ORGANISATIESTRUCTUUR SECTORORGANISATIE BINNENVISSERIJ 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2 keer per jaar, eventueel vaker DAGELIJKS BESTUUR (DB) VISIE Proactief Communicatief Betrouwbaar Maatschappelijk verantwoord Politiek bewust Deskundig Flexibel Transparant TEAM RIJSWIJK (TR) DIVERSE COMMISSIES PARTNERS DUPAN Pvis Etc. 8

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis

Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Combinatie van Beroepsvissers Uitzetten en onttrekken van aal en schubvis Visie vanuit de beroepsbinnenvisserij Arjan Heinen Uitzet van glasaal en pootaal Al meer dan 100 jaar onderdeel van de beroepsbinnenvisserij

Nadere informatie

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Registered landings (t) Vangst van paling 1950-2000 5,000 Silver eel

Nadere informatie

Combinatie van Beroepsvissers

Combinatie van Beroepsvissers Combinatie van Beroepsvissers 120 kleinschalige beroepsvissers op het binnenwater 7 regionale bonden 1 secretarieel medewerker CvB 2 fte tijdelijke ondersteuning Duurzaam gebruik van visbestanden in de

Nadere informatie

Werkgroep Gezonde Paling

Werkgroep Gezonde Paling Naar integrale ketenbeheersing in de Nederlandse sector Kenniskringen Visserij Emmeloord 28 juni 2011 Hans Boon Aquaculture Experience Algemene inleiding Aanleiding IKB gezonde paling Integrale Ketenbeheersing

Nadere informatie

Decentraal aal beheer Friesland

Decentraal aal beheer Friesland Decentraal aal beheer Friesland Duurzaam quotum, oogsten na draagkracht. Reahus, 31 oktober 2012 Friese Bond van Binnenvissers Secretariaat: Mevrouw A. van der Meulen Bongapaed 1 8736 JE Reahûs alidatini@planet.nl

Nadere informatie

Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij

Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Datum: 04-04-2013 Tijd: 13:00 17:00 Locatie: Volendam Aanwezig: D.J.T. Berends (voorzitter KK IJsselmeervisserij), D.W.

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Datum 13 november 2009 Betreft Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen

Datum 13 november 2009 Betreft Beleidsvoornemens binnenvisserij en verankering VBC's en visplannen > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.minlnv.nl T 070-3786868

Nadere informatie

Kenniskring Binnenvisserij

Kenniskring Binnenvisserij Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Verslag 3 e bijeenkomst te Rijswijk, 21 januari 2009 (16.00-18.30 uur) Aanwezig: Peter Kooistra, Leendert Nobel, Wilkin de Boer, Theo Rekelhof, Doede

Nadere informatie

Inleiding bij het convenant 'DUPAN'

Inleiding bij het convenant 'DUPAN' 19 april 2010 Inleiding bij het convenant 'DUPAN' De visstand van de Europese aal (Anguilla anguilla) bevindt zich op een te laag niveau. Voor de Europese Commissie was dit aanleiding om in 2007 de Europese

Nadere informatie

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl De levenscyclus van de paling De paling is een trekvis die zich voortplant in de Sargasso zee, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De palinglarfjes zwemmen met de warme golfstroom terug naar

Nadere informatie

Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen. Magnus van der Meer

Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen. Magnus van der Meer Een poging tot het vergelijken van de Europese aalherstelplannen Magnus van der Meer Kenniskring Aal, 26 september 2012 1 Oorzaak en oplossing probleem van de teruglopende palingstand De Europese paling

Nadere informatie

Vrijwilligersmonitoring

Vrijwilligersmonitoring Vrijwilligersmonitoring Arjen Kikkert Adviseur Waterkwaliteit en Ecologie Rijkswaterstaat West Nederland Noord 9 april 2015 Zoet-zoutmigratie - verbinding zoet-zout - zachte overgang in ruimte/tijd - verbindingen

Nadere informatie

(opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer)

(opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer) Bijlage 4.4. bij Jaarvergadering CvB 2015 JAARVERSLAG Combinatie van Beroepsvissers 2014 (opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer) 1. INLEIDING Bestuurlijk

Nadere informatie

Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde

Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde SBS 6 Hart van Nederland http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/850-000-jonge-palingen-uitgezet/ NPO2 Hallo Holland, Omroep Max http://www.omroepmax.nl/hallonederland/uitzending/tv/hallo-nederland-dinsdag-14-april-2015/

Nadere informatie

Marktpositie Nederlandse aalproducten

Marktpositie Nederlandse aalproducten Marktpositie Nederlandse aalproducten Marktpositie Nederlandse aalproducten Rik Beukers LEI-nota 11-030 Maart 2011 Projectcode 2272000151 LEI, onderdeel van Wageningen UR, Den Haag 2 Marktpositie Nederlandse

Nadere informatie

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Aanvraagnummer 4600005596666 Lemmer, 30 april 2014 Friese bond van binnenvissers J. Visser, voorzitter René Elsendoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland

Plan van Aanpak. Opstellen Visplan VBC Rijnland Plan van Aanpak Opstellen Visplan Rijnland - Inleiding - Inhoudsopgave Plan van Aanpak... Inleiding.... Aanleiding.... Leeswijzer... Doel en resultaat.... Doelen.... Resultaten... Visplan.... Opzet Visplan....

Nadere informatie

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren

Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Een visie op de sportvisserij, de visstand en het visserijbeheer op de grote rivieren Presentatie Visie Zilveren Stromen Programma: 14:30 Opening 14:35 Op weg naar Zilveren Stromen 14:40 Inhoudelijke toelichting

Nadere informatie

Vissen naar ondernemerschap. Aalvissers verleggen hun koers

Vissen naar ondernemerschap. Aalvissers verleggen hun koers Vissen naar ondernemerschap Aalvissers verleggen hun koers Juni 2011 Inhoud 13 Aaltje Stellema Dokkum 31 Jelte en Klaas Bouma Engwierum Sjors van Veen en Marjolein van der Leer Roelofarendsveen Jan Bezuijen

Nadere informatie

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5 1. Vraagnummer 2010Z03358. Vragen van de leden Jacobi en Boelhouwer (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over grootschalige

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Aalvissers aan de slag met eigen toekomst

Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Wim Zaalmink Wilco van Cooten Leo Dvortsin Jitske de Hoop Magnus van der Meer (Combinatie van Beroepsvissers) Cornelie

Nadere informatie

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013

VBC Friese Boezem. Visplan Friese Boezem 2013 VBC Friese Boezem Visplan Friese Boezem 2013 Statuspagina Titel: Visplan Friese Boezem 2013 Samenstelling: VBC Friese Boezem E-mail: germ@visseninfriesland.nl Homepage: www.visstandbeheercommissie.nl Telefoon:

Nadere informatie

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen.

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen. 333 COLOFON Versie, datum: Versie 17 november 2009, Auteurs: Debby Gorter, Marjoke Muller, Remco Schreuders (Tauw) Foto s en illustraties: Waterschap Rivierenland; Wim Vink, Sportvisserij Nederland, SAMENVATTING

Nadere informatie

Lidmaatschapsovereenkomst van Vertegenwoordigd door

Lidmaatschapsovereenkomst van Vertegenwoordigd door Lidmaatschapsovereenkomst van Vertegenwoordigd door Naam rechtspersoon/bedrijf Naam vertegenwoordiger Handtekening We vragen het lid om alle pagina s te voorzien van een paraaf. De lidmaatschapsovereenkomst

Nadere informatie

Evaluatie Beroepsvistuigen

Evaluatie Beroepsvistuigen Evaluatie Beroepsvistuigen Ministerie van EZ juni 203 2 Inhoudsopgave Inleiding Opzet evaluatie Resultaten voorronde en workshop Conclusies Bijlage Bijlage 2 Bijlage 3 3 INLEIDING Aanleiding Tijdens de

Nadere informatie

Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (deel 1)

Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (deel 1) Visstand, visserij en natuur in balans Advies en uitvoeringsagenda Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (deel 1) Masterplan voor duurzame visserij op het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer Visstand en

Nadere informatie

Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij

Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij Verslag bijeenkomst Datum: 14-11-2011 Tijd: 19:00 22:00 Locatie: Restaurant De Vrijheid, Grou Kenniskring IJsselmeer-/Binnenvisserij Aanwezig: D.J.T. Berends (Voorzitter KK IJsselmeervisserij), D.W. van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. visionair nr. 8 - juni 2008

Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. visionair nr. 8 - juni 2008 Zowel sport- als beroepsvissers hebben belang bij een goede snoekbaarsstand. 12 beleid en politiek Vertrouwen als basis voor een duurzame visserij VBC s Zuidelijke Randmeren aan het werk Tekst: Marco Kraal

Nadere informatie

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Contactdag Bestuursleden VISMA 2014 Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Onderwerpen Ontwikkeling ledental - VISpas 2013/14 VISpascampagne 2014 Wedstrijdjaar 2014 Sportvisserij in de media Visstandbeheer Controle

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA s-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Agro Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den

Nadere informatie

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020

VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER Visplan Volkerak Zoommeer 2016-2020 VISSTANDBEHEERCOMMISSIE VOLKERAK/ZOOMMEER VISPLAN VOLKERAK/ZOOMMEER 2016-2020 Opgesteld

Nadere informatie

hart voor vissen Dode, voor de sportvisserij verloren, blankvoorns. visionair nr. 11 - maart 2009

hart voor vissen Dode, voor de sportvisserij verloren, blankvoorns. visionair nr. 11 - maart 2009 hart voor vissen Dode, voor de sportvisserij verloren, blankvoorns. 16 hart voor vissen Vechten om de witvis Tekst: Gert-Jan Buijs Fotografie: Gert-Jan Buijs en Arnout Terlouw Tussen de beroepsvisserij

Nadere informatie

Op pad met... Patrick Schilder op het Markermeer

Op pad met... Patrick Schilder op het Markermeer Op pad met... Patrick Schilder op het Markermeer CV Patrick Schilder 1982-1986 LTS, T-stroom, Elektrotechniek 1986 start met vissen op de VD64 1988 neemt samen met zijn oudste broer de VD64 over 1988-heden

Nadere informatie

Kenniskring IJsselmeervisserij

Kenniskring IJsselmeervisserij Kenniskring IJsselmeervisserij w w w.kenniskringvisserij.nl NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN DE KENNISKRING IJSSELMEERVISSERIJ OP MAANDAG 24 JANUARI 2011 IN DE VERGADERZAAL VAN HET VAN DER VALK HOTEL TE

Nadere informatie

Lijst van vragen en antwoorden over de toekomst van de IJsselmeervisserij, brief 2004/6460, gericht aan de voorzitter van uw Kamer.

Lijst van vragen en antwoorden over de toekomst van de IJsselmeervisserij, brief 2004/6460, gericht aan de voorzitter van uw Kamer. Lijst van vragen en antwoorden over de toekomst van de IJsselmeervisserij, brief 2004/6460, gericht aan de voorzitter van uw Kamer. 1 Welk effect zal een sanering van 50 procent hebben op de directe en

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam. Datum: 20 mei 2011. Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling

Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam. Datum: 20 mei 2011. Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam Datum: 20 mei 2011 Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Greenpeace maakt bezwaar tegen

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren Rapport Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren Oktober 2012 Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren 1 oktober 2012 Statuspagina Titel Visplan Veluwe Randmeren Uitgave VBC Veluwe Randmeren

Nadere informatie

CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL

CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL CONVENANT VOOR DE VISSTANDBEHEERCOMMISSIE (VBC) VOOR HET BEHEERGEBIED VAN HET WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL INLEIDING In de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) werd als Rijksbeleid de instelling

Nadere informatie

Welzijn vissen Nationaal en Internationaal beleid. Arjo Rothuis Directie Visserij Ministerie van LNV

Welzijn vissen Nationaal en Internationaal beleid. Arjo Rothuis Directie Visserij Ministerie van LNV Welzijn vissen Nationaal en Internationaal beleid Arjo Rothuis Directie Visserij Ministerie van LNV Welzijn Veel maatschappelijk en politieke aandacht voor welzijn Uitbrengen LNV nota dierenwelzijn (oktober

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

Concept Nota visbeleid 2013

Concept Nota visbeleid 2013 Concept Auteur C.C. Hofman, H. Roodzand, R. Beentjes Registratienummer 13.14050 Versie 2.1 Status Concept Afdeling Watersystemen Inhoudsopgave Samenvatting 4 Inleiding 7 2 Water-, visstand- en visserijbeheer

Nadere informatie

Overleven of overleveren

Overleven of overleveren Overleven of overleveren Economische en maatschappelijke betekenis van de beroepsbinnenvisserij en haar toekomstperspectieven 18 mei 2004 Uitgevoerd in opdracht van: Ministerie van Landbouw, Natuur en

Nadere informatie

*PDOC01/245180* PDOC01/245180. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/245180* PDOC01/245180. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Snoekbaars en ecologisch herstel

Snoekbaars en ecologisch herstel Verslag 15 e bijeenkomst Vissennetwerk, 4 oktober 2007 te Breda Snoekbaars en ecologisch herstel Deze bijeenkomst van het Vissennetwerk, dit maal gezamenlijk met de bijeenkomst van het Platform Ecologisch

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007. In Waterplan Rotterdam l is de maatregel opgenomen om het visstandbeheer nader uit te werken.

DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007. In Waterplan Rotterdam l is de maatregel opgenomen om het visstandbeheer nader uit te werken. DATUM VERGADERING 22 HIBart 2007 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) i. REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING ADVIESNOTA VISSTANDBEHEER ROTTERDAM

Nadere informatie

Visplan R&IJ. Stand van zaken. Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland

Visplan R&IJ. Stand van zaken. Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland Visplan R&IJ Stand van zaken Door Frank Bosman Hengelsport Federatie Midden Nederland Inhoud Visplan Hfdst 2. Hfdst 3. Hfdst 4. Hfdst 5. Hfdst 6. Huidige situatie gebied en beleid Huidige situatie visserij,

Nadere informatie

KRW en Natura 2000: effecten op visserij. Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak

KRW en Natura 2000: effecten op visserij. Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak KRW en Natura 2000: effecten op visserij Vissennetwerk 7 juni 2007 Jaap Quak Inhoud Benadering: Doelen, maatregelen, gevolgen /effecten Beheerniveau Gebruik (sportvisser / beroepsvisser) Maatregelen versus

Nadere informatie

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers

Deelnemende Vissers Rotgans/Bakker Schilder/Smit Last Klop. Rapportage door; Arjan Heinen Adviseur visserijbeheer bij de Combinatie van Beroepsvissers Kenniskring IJsselmeervisserij & Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een proef Deelnemende Vissers

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus Inleiding bij convenant Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) de instelling van Visstandbeheercommissies (VBC s) voor de

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatverandering voor beroepsbinnenvisserij en sportvisserij in Nederland Knelpuntanalyse Deltaprogramma Zoetwater

Gevolgen van klimaatverandering voor beroepsbinnenvisserij en sportvisserij in Nederland Knelpuntanalyse Deltaprogramma Zoetwater Gevolgen van klimaatverandering voor beroepsbinnenvisserij en sportvisserij in Nederland Knelpuntanalyse Deltaprogramma Zoetwater 1 2 Gevolgen van klimaatverandering voor beroepsbinnenvisserij en sportvisserij

Nadere informatie

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal VBC Waal Plus Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal Vanaf de Duitse grens tot aan Woudrichem, inclusief de uiterwaarden. Tweede herziene versie, 2012. Statuspagina Titel Samenstelling Redactie

Nadere informatie

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken Opbouw Vis, exoten en KRW visexoten- achtergrond en ecologie KRW-maatlatten en visexoten andere exoten (rivierkreeften) en vis signalering nieuwe visexoten Themadag exoten en de KRW 10 dec 09 Willie van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Pagina: Woord vooraf 3 en 4. Informeren 5, 6 en 7. Uitzetten 8. Onderzoek 9, 10 en 11. Concluderen 12. Deelnemers 13.

Inhoudsopgave. Pagina: Woord vooraf 3 en 4. Informeren 5, 6 en 7. Uitzetten 8. Onderzoek 9, 10 en 11. Concluderen 12. Deelnemers 13. Inhoudsopgave Pagina: Woord vooraf 3 en 4. Informeren 5, 6 en 7. Uitzetten 8. Onderzoek 9, 10 en 11. Concluderen 12. Deelnemers 13. Woord vooraf Foppen Paling en Zalm is ruim 95 jaar geleden gestart als

Nadere informatie

Kaart 36: Jaarinkomen per hoofd van de bevolking per provincie ( )

Kaart 36: Jaarinkomen per hoofd van de bevolking per provincie ( ) 64 Economie In economisch opzicht is het IJsselmeer een zeer interessant gebied, denk bijvoorbeeld aan mogelijkheden voor zand- en waterwinning, koelwatervoorziening, recreatie, visserij en de beroepsvaart.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 286 Dierenwelzijn Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUUR- BEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment

Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Kenniskring IJsselmeervisserij & Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Onderzoek naar bijvangsten aan aal in aangepaste hokfuiken en schietfuiken. Verslag van een experiment Rapportage door Arjan Heinen

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

dec Flinke stijging Paling Over de Dijk in 2016 wordt van midden augustus tot 1 december het project Paling Over De Dijk 2016 uitgevoerd.

dec Flinke stijging Paling Over de Dijk in 2016 wordt van midden augustus tot 1 december het project Paling Over De Dijk 2016 uitgevoerd. Journaal 4 dec. 2016 NR Stichting DUPAN Bronland 12-D Campus Universiteit Wageningen Postbus 249 6700 AE Wageningen info@dupan.nl Verschijnt 4 x per jaar Jaargang 6 Op 1 juni 2010 sloegen de verenigingen

Nadere informatie

VBC Schieland en de Krimpenerwaard. Visplan Schieland en de Krimpenerwaard Deel 1 Algemene uitwerking

VBC Schieland en de Krimpenerwaard. Visplan Schieland en de Krimpenerwaard Deel 1 Algemene uitwerking VBC Schieland en de Krimpenerwaard Visplan Schieland en de Krimpenerwaard 2013-2015 Deel 1 Algemene uitwerking Visplan Schieland en de Krimpenerwaard 2013-2015 Uitgevoerd in opdracht van de visrechthebbenden

Nadere informatie

De visserij. Frank Beens Groep 7

De visserij. Frank Beens Groep 7 De visserij Frank Beens Groep 7 Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Geschiedenis 2. Waar wordt op gevist? 3. De Genemuider vissers 4. De visafslag 5. Vis is gezond 6. Vragen Eigen mening Bronvermelding Inleiding

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage 23 mei 2007 07-LNV-B-38 Viss. 2007/2566 29 juni 2007 5 juni 2007 LNV-07-238B onderwerp doorkiesnummer bijlagen

Nadere informatie

Vis Verantwoord. Meerjarenplan Verantwoorde Vis van de Nederlandse vissector. De vissector ligt op koers naar de toekomst

Vis Verantwoord. Meerjarenplan Verantwoorde Vis van de Nederlandse vissector. De vissector ligt op koers naar de toekomst Vis Verantwoord Meerjarenplan Verantwoorde Vis van de Nederlandse vissector De vissector ligt op koers naar de toekomst Zo belangrijk is de Nederlandse vissector Belangrijk Onze economie vaart wel bij

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1300

ECLI:NL:RBNHO:2015:1300 ECLI:NL:RBNHO:2015:1300 Instantie Datum uitspraak 24-02-2015 Datum publicatie 24-02-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer AWB - 14 _ 5237 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Bestuursrecht

Nadere informatie

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee -

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Kleine zelfstandige duizendpoot - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Inleiding Deze profielschets beschrijft in het kort de eigenschappen, kennis en beroepservaring die iemand

Nadere informatie

Integrale nota Vis. Integrale nota Vis

Integrale nota Vis. Integrale nota Vis Integrale nota Vis Integrale nota Vis Verantwoording Titel Integrale nota Vis Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland Projectleider T.E. van Silfhout- van Dijke Auteur(s) Remco C.G. Schreuders (Tauw)

Nadere informatie

Opdracht 1b. Welk soort afval is het meest schadelijk voor de natuur?

Opdracht 1b. Welk soort afval is het meest schadelijk voor de natuur? Opdracht 1a. In de tabel hieronder staan een aantal materialen. Bedenk per type materiaal 3 soorten afval die je tegenkomt onderweg naar school of op het schoolplein. Zoek per categorie van 1 soort afval

Nadere informatie

Uitzet zonder ontzetting

Uitzet zonder ontzetting Uitzet zonder ontzetting Op weg naar een verantwoord karperbeheer TEKST FOTOGRAFIE Jaap Quak Janny Bosman, Gerwin Gerlach en Melvin Tijssen. De karper is niet alleen voor sportvissers een favoriete vissoort.

Nadere informatie

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland

Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN. Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Handhaving Sportvisserij Zuid West Nederland presentatie op 28 april 2014 KNVvN Philip Oprel Anjo Hoogendoorn BOA Sportvisserij Zuid West Nederland Casus: de groene groene BOA Plaats: Brouwershaven Tijdstip:

Nadere informatie

Verslag Regio-overleg Noord&West 28 februari 2012 te Haarlem

Verslag Regio-overleg Noord&West 28 februari 2012 te Haarlem Verslag Regio-overleg Noord&West 28 februari 2012 te Haarlem Aanwezig: Hengelsportvereniging Naam Hengelsportvereniging Naam Amsterdamse HV G. Veldhuisen HSV Velsen J. Oomen A. Van der Velden L. Noordzij

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 12 november 2008 2008Z06577 Viss 2008/5769 19 november

Nadere informatie

v a n b r o n t o t m o n d i n g

v a n b r o n t o t m o n d i n g V i s m i g r a t i e... v a n b r o n t o t m o n d i n g vrije vismigratie van bron tot monding De Noordzee werd ooit geroemd vanwege zijn rijke visstand. Steden werden gesticht en de visserij floreerde.

Nadere informatie

Beheer van de aal in Nederland Bouwstenen voor een beheerplan

Beheer van de aal in Nederland Bouwstenen voor een beheerplan Beheer van de aal in Nederland Bouwstenen voor een beheerplan Rapport: VA2007_01 Opgesteld in opdracht van: Ministerie van LNV November, 2007 Versie 1 door: F.T. Vriese, Jan Klein Breteler (VIVION), M.J.

Nadere informatie

wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven

wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven nr.2 2011 Breek de afsluitdijk af; daar help je de palingstand meer mee Guido van den Thillart, pagina 12 Meer keus voor

Nadere informatie

Hengelsport in Helmond. Concept

Hengelsport in Helmond. Concept Hengelsport in Helmond Concept Gemeente Helmond November 2015 1 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting en beslispunten... 3 1. Inleiding... 5 2. Wettelijk en beleidsmatig kader... 6 3. Nachtvissen... 7 4. Wedstrijdvissen...

Nadere informatie

Waterschap Zuiderzeeland. Visbeleid waterschap Zuiderzeeland. planperiode

Waterschap Zuiderzeeland. Visbeleid waterschap Zuiderzeeland. planperiode Waterschap Zuiderzeeland Visbeleid waterschap Zuiderzeeland planperiode 2014-2019 INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Leeswijzer 2 2. VIS EN WATERSCHAP

Nadere informatie

Week van de smaak. Verantwoord gevangen vis, schaal- en schelpdieren

Week van de smaak. Verantwoord gevangen vis, schaal- en schelpdieren Week van de smaak 2015 Verantwoord gevangen vis, schaal- en schelpdieren Puur genieten! Gezond, eerlijk én lekker De Week van de Smaak is een jaarlijks evenement waarin gezond en eerlijk eten extra onder

Nadere informatie

Glasaal over de dijk 2014

Glasaal over de dijk 2014 Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaal over de dijk 2014 Uitgevoerd in Den Oever Rapport VSN 2014.04 In opdracht van Stichting DUPAN 14 augustus 2014 Met bijdrage van: Glasaal over de dijk

Nadere informatie

20 van de 21 GOED! www.dupan.nl. Bijna allemaal. De 20 NeVePaling-leden die bijdragen aan het Duurzaam Paling Fonds:

20 van de 21 GOED! www.dupan.nl. Bijna allemaal. De 20 NeVePaling-leden die bijdragen aan het Duurzaam Paling Fonds: JOURNAAL DUPAN JournAAL Jaargang 2011/ 2012 GEEN WOORDEN......MAAR DADEN! 20 van de 21 GOED! Bijna allemaal. Zo mag u het ook zien. 20 van de 21 palinghandelaren in Nederland dragen bij aan het Duurzaam

Nadere informatie

Stichting DUPAN Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen

Stichting DUPAN Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen Stichting DUPAN Duurzaam aalbeheer op basis van balansberekeningen Europees Visserijfonds, investering in duurzame visserij INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Leeswijzer

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Grensmaas

Inleiding bij convenant VBC Grensmaas Inleiding bij convenant VBC Grensmaas Geschiedenis Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (1991) de instelling van Visstandbeheercommissies

Nadere informatie

provinsje fryslân provincie fryslân

provinsje fryslân provincie fryslân postbus 20120 8900 hm leeuwarden tweebaksmarkt 52 telefoon: (058) 292 59 25 telefax: (058) 292 51 25 ri iiil Staatssecretaris M. van Dam www.fryslan.frl provincie@fryslan.fl ministerie van Economische

Nadere informatie

MET ELKAAR DE TOEKOMST IN?

MET ELKAAR DE TOEKOMST IN? MET ELKAAR DE TOEKOMST IN? VERKENNING VAN DE PERSPECTIEVEN VOOR HET VERNIEUWD ORGANISEREN VAN DE BELANGENBEHARTIGING VOOR ONDERNEMERS IN DE BINNENVISSERIJ EN KLEINE KUSTVISSERIJ Rapport van de Werkgroep

Nadere informatie

Hoogheemraadschap van Delfland

Hoogheemraadschap van Delfland Hoogheemraadschap van Delfland Huurovereenkomst visrecht beroepsvisserij, [invullen nummer] De Ondergetekenden / Partijen: De publiekrechtelijke rechtspersoon het Hoogheemraadschap van Delfland, gevestigd

Nadere informatie

Sportvisserij op het Twentekanaal

Sportvisserij op het Twentekanaal Sportvisserij op het Twentekanaal Het belang van het Twentekanaal voor de sportvisser Naar aanleiding van Verruiming Twentekanalen Fase 2, april 2014 Sportvisserij Oost Nederland Almelosestraat 1 8102

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18860

STAATSCOURANT. Nr. 18860 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18860 3 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 juni 2015, nr. WJZ / 14156864, tot wijziging

Nadere informatie

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000

Sportvisserij binnen de grenzen van Natura 2000 Sportvisserij de grenzen Vissen binnenbinnen de grenzen van Natura 2000 van Natura 2000 Afspraken over het visserijbeheer in de Noordzeekustzone en Vlakte van de Raan voor de ontwikkeling vanopnatuur en

Nadere informatie

Visplan Benedenrivieren en Haringvliet

Visplan Benedenrivieren en Haringvliet VBC Benedenrivieren en Haringvliet Visplan Benedenrivieren en Haringvliet Delta van Rijn, Maas en Waal Statuspagina Titel Samenstelling E-mail Homepage Visplan Benedenrivieren en Haringvliet VBC Benedenrivieren

Nadere informatie

Intentieverklaring 16 IJsselmeervissers + Houtskoolschets IJsselmeervisserij

Intentieverklaring 16 IJsselmeervissers + Houtskoolschets IJsselmeervisserij Stichting Transitie IJsselmeer Intentieverklaring 16 IJsselmeervissers + Houtskoolschets IJsselmeervisserij Op weg naar een economisch rendabele beroepsvisserij met een vangstcapaciteit die past binnen

Nadere informatie

Beleid Visserijbeheer

Beleid Visserijbeheer Beleid Visserijbeheer December 2013 Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 Sportvisserij Nederland 4 2.2 Federatie Midden Nederland 5 2.3 Kaderrichtlijn Water 6 3. VBC

Nadere informatie

Aalscholvers en beroepsvissers, een voortdurend spanningsveld

Aalscholvers en beroepsvissers, een voortdurend spanningsveld Aalscholvers en beroepsvissers, een voortdurend spanningsveld Foto: Peter van der Wijst Wim Smeets Op 18 juni 2008 stuurde minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Gerda Verburg een brief

Nadere informatie

VBC Rivierenland. Visplan Rivierenland Deel 1 Algemene uitwerking

VBC Rivierenland. Visplan Rivierenland Deel 1 Algemene uitwerking VBC Rivierenland Visplan Rivierenland 2014-2016 Deel 1 Algemene uitwerking Visplan Rivierenland 2014-2016 Opgesteld in opdracht van de visrechthebbenden in de VBC Rivierenland door Ir Jan Kamman definitief:

Nadere informatie

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot

Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot NL39_03 Ringvaart Visrechten Water Verhuurder Huurder Visrecht Ringvaart HHS van Schieland WJ den Boer volledig Ringvaart Hennipsloot SportvisserijZuidwest Nederland machtigi ng Waterbeheerder: Hoogheemraadschap

Nadere informatie

Vismigratie. beleid en politiek

Vismigratie. beleid en politiek beleid en politiek Vismigratie van Aa tot Zee TEKST Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa s en Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe ILLUSTRATIES Janny Bosman, Bureau Koeman

Nadere informatie

Provincie Flevoland. Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. rapportage

Provincie Flevoland. Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer en IJmeer. rapportage Provincie Flevoland Transitie visserij IJsselmeer, Markermeer en IJmeer rapportage INHOUDSOPGAVE blz. SAMENVATTING 1. INLEIDING 1 1.1. Aanleiding 1 1.2. Doel 1 1.3. Leeswijzer 2 2. STAND VAN ZAKEN VISSERIJ

Nadere informatie