DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij 2020 22 augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers"

Transcriptie

1 DE BAKENS VERZETTEN Toekomstvisie Beroepsbinnenvisserij augustus 2011 Combinatie van Beroepsvissers

2 Inhoud 1. Inleiding De beroepsbinnenvisserij anno De Combinatie van Beroepsvissers Het doel van dit visiedocument 4 2. Visie Vier thema s Ondernemerschap in transitie Vergroten van de waarde van gevangen vis Monitoring visstand Watergebonden agrotoerisme en kennisoverdracht Beroepsvisser als beheerder Beroepsvisser als toezichthouder Verbetering arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering Verjonging van de sector 2.3. Organisatie en samenwerking Samenwerking binnen de Nederlandse sector Samenwerking met andere visserijbelanghebbenden in VBC-verband Samenwerking met overheid, onderzoekers en wetenschappers Samenwerking met sectorgenoten in de EU Relatie met de samenleving 2.4. Beroepsbinnenvisserij als producent van hoogwaardig voedsel Vis afkomstig uit de visserij Verantwoord, duurzaam en diervriendelijke productie Gezond voedsel 2.5. Werken aan maatschappelijk waardering 7 3. Actieplan voor uitvoering van de visie 8 BIJLAGE Voorgestelde organisatiestructuur 2

3 1 Inleiding 1.1 De beroepsbinnenvisserij anno 2011 De beroepsbinnenvisserij in Nederland wordt anno 2011 nog uitgevoerd door ongeveer 200 bedrijven. Ze vissen op meren, rivieren, polders, kanalen en enkele zoute wateren in Zeeland. Het betreft over het algemeen familiebedrijven, waarin twee vaak man en vrouw, of vader en zoon/dochter of meer familieleden samenwerken. Sommige visserijbedrijven vissen al sinds eeuwen op dezelfde wateren. Veel bedrijven verwerken en verkopen de vis aan huis. De beroepsbinnenvisserij draagt bij aan het behoud van het visserijkarakter van plaatsen als Volendam, Urk, Spakenburg, Wieringen, Genemuiden en Tholen evenals het Hollandse polder en Friese merengebied. De regeling Grote Vistuigen beperkt het gebruik van beroepsvistuigen tot bedrijven met een bruto omzet van minimaal 8500 euro en een visareaal van minimaal 250 hectare. De belangrijkste commerciële vissoorten voor de beroepsbinnenvisserij zijn paling, snoekbaars en wolhandkrab. Daar waar mogelijk worden ook andere soorten bevist, zoals karper, spiering, krab, kreeft, voorn en brasem. De directe omzet van de beroepsbinnenvisserij bedraagt ca. Euro 10 miljoen 1. De toegevoegde waarde in de keten bij handel en verwerkers is ongeveer eenzelfde bedrag. Verder draagt de beroepsbinnenvisserij bij aan de inkomsten van toeleveranciers, nettenmakers, botenbouwers, etc. Ook de nevenactiviteiten van de binnenvisserijbedrijven (bemonstering, lokaal toerisme, recreatieve visserij) genereren een nog niet nader in kaart gebrachte bijdrage aan de economie. Indirect is ook de aalkweek en de verwerking afhankelijk van de beroepsbinnenvisserij vanwege de wildgevangen glasaal (Frankrijk) en het daarvoor noodzakelijke Europese beheer van de aalstand. De glasaalvisserij is alleen toegestaan als 65% van de gevangen glasaal gebruikt wordt voor uitzet in goed beheerde gebieden. De Nederlandse binnenvisserij vervult een voortrekkersrol in dit beheer. De kweek, handel en verwerking van in Nederland gekweekte paling heeft een totale handelswaarde van bijna 100 miljoen euro 2. Het totale beheergebied van de Nederlandse binnenvisserij bedraagt hectare en het behoud van de beroepsbinnenvisserij is van groot belang voor de uitvoer van een effectief visserijbeheer. Kenmerkend voor de binnenvisserij is de verscheidenheid en de grote lokale verschillen in de uitvoering van de visserij. De beroepsbinnenvisserij is vaak kleinschalig en iedere watergang heeft zijn eigen beheermogelijkheden. Passend daarbij is dat het visserijbeheer decentraal is geregeld binnen VisstandBeheerCommissie (VBCs). Elke VBC bestaat uit de beroepsvisserij, de sportvisserij en de waterbeheerder, soms aangevuld met terreinbeheerders zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Door menselijk ingrijpen zijn veel viswateren in Nederland onbereikbaar geworden voor de paling, of ongeschikt geworden als leefgebied. In vele afgesloten en niet-afgesloten wateren zet de beroepsvisserij al decennia lang glas- en pootaal uit. Dankzij deze uitzettingen werd de palingstand in vele binnenwateren op peil gehouden. 1 Op basis van het rapport Economische en maatschappelijke betekenis van de beroepsbinnenvisserij en haar toekomstperspectieven van EIM, 2004 (toen nog een besomming van 17 miljoen) en een extrapolatie naar 2011 in verband met verminderde inkomsten uit aal. 2 Op basis van een totale productie van 3000 ton vermeld in het IMARES rapport uit 2007: Duurzaam beheer van de aal in Nederland, onderbouwing van een beheerplan. Rekening is gehouden met verliespercentages bij verwerking en roken. Gerekend is met een retailprijs van 40 Euro per kilo. 3

4 Voor veel bedrijven in de beroepsbinnenvisserij zijn het economische zware tijden. Tot voor enkele jaren bestond het inkomen van het gemiddelde binnenvisserijbedrijf nog voor ongeveer 70 procent uit de inkomsten uit de verkoop van paling. Sinds 2009 staat de palingvisserij echter sterk onder druk door maatregelen uit het Nederlands Aalherstelplan. Daarbovenop werd in april 2011 een vangstverbod op de grote rivieren ingesteld vanwege de Europese normstelling inzake dioxine en PCBs. Nu de palingvisserij deels is weggevallen, zullen andere activiteiten de bedrijfsinkomsten moeten aanvullen. Door het vangstverbod op de rivieren hebben sommige bedrijven hun visserijactiviteiten moeten stoppen. Door de negatieve ontwikkelingen en beperkte mogelijkheden in de binnenvisserij kampen veel bedrijven met het probleem van bedrijfsopvolging en is de sector aan het vergrijzen. 1.2 De Combinatie van Beroepsvissers De Combinatie van Beroepsvissers (CvB) is de grootste landelijke binnenvisserijorganisatie, die de belangen behartigt van haar ruim 100 leden. De IJsselmeervissers zijn georganiseerd in de PO IJsselmeer. Daarnaast is er nog een kleine groep binnenvissers die niet georganiseerd zijn. De missie van de CvB luidt: Het omvormen van de Nederlandse beroepsbinnenvisserij tot een maatschappelijk gewaardeerde beroepsgroep die in samenspraak en samenwerking met anderen op duurzame wijze de visstand van de binnenwateren beheert en daarbij een inkomen verwerft door de duurzame productie van een hoogwaardig voedselproduct, het verlenen van Blauwe Diensten en andere visserijgerelateerde activiteiten. 1.3 Het doel van dit visiedocument In de huidige maatschappij is er plek voor de Nederlandse beroepsbinnenvisserij mits deze zich aanpast aan de veranderende samenleving. Binnen deze context wil de CvB, als grootste organisatie in de beroepsbinnenvisserij, in dit document vastleggen hoe zij haar visie in de komende jaren gestalte wil geven. 2 Visie 2.1 Vier thema's De visie op de toekomst van de beroepsbinnenvisserij en de manier waarop de CvB die visie denkt te gaan realiseren, zijn geconcentreerd rond vier thema s. - Ondernemerschap in transitie De beroepsbinnenvisserij wil zich aanpassen aan een veranderende maatschappij. Het zich beperken tot vangst en verkoop van de vis biedt onvoldoende continuïteit voor de bedrijfsvoering. Versterking van ondernemerschap, verbreding van activiteiten en invulling van niches in de markt bieden kansen voor het visserijbedrijf. Erkende opleidingsmogelijkheden voor de binnenvisserij zijn van essentieel belang om de trend van vergrijzing in de binnenvisserij te keren. - Organisatie en samenwerking De beroepsbinnenvisserij heeft te maken met afnemende bedrijfsaantallen; veel overblijvende bedrijven zullen hun bedrijfsactiviteiten verbreden. De CvB zal zich daarom (naast belangenbehartiging) ook bezig gaan houden met zaken als sanering en herstructurering. Daarbij past een nieuwe organisatie, waarbij bundeling van krachten kan zorgen voor een betere belangenbehartiging. 4

5 Samenwerken met collega-vissers ook die van de kleinschalige kustvisserij, met handel en viskweek, als ook met bedrijven buiten de sector, is van essentieel belang om de sector van een stevige economische fundering te kunnen voorzien. De CvB heeft hiermee al een start gemaakt door deelname aan de Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN). - Beroepsbinnenvisserij als producent van hoogwaardig voedsel Het ambacht van de beroepsbinnenvisser heeft met haar eeuwenoude traditie ruimschoots bewezen duurzaam uitgeoefend te kunnen worden. Een binnenvisserij van voldoende omvang dient een maatschappelijk belang op cultureel-historisch vlak, maar de sector is vooral van belang als producent van gezond, eiwitrijk en lekker voedsel. - Werken aan maatschappelijke waardering Om maatschappelijk gewaardeerd te worden, zal de beroepsbinnenvisserij een breed gedragen basis creëren van waaruit ze zich kan presenteren als een transparante en betrouwbare partner voor partijen zoals overheid, onderzoekers en wetenschappers, NGO s en sportvisserij. 2.2 Ondernemerschap in transitie Door teruglopende inkomsten uit de vangst van paling en schubvis zal een deel van de sector verdwijnen. De toekomstige beroepsvisser zal zich profileren als een Blauwe Ondernemer met meer inkomensbronnen dan het vangen en verkopen van paling, schubvis en wolhandkrab alleen. Hieronder staan zeven mogelijke aspecten van dit nieuwe Blauwe Ondernemen Vergroten van de waarde van gevangen vis Waarde toevoegen aan de door de beroepsvisserij gevangen vis kan bijvoorbeeld door: (1) visserij op tot nog toe weinig beviste soorten vis, schelp- en schaaldieren; zoute binnenwateren bieden kansen voor de kweek van mosselen (MZI en hangcultuur) en oesters; (2) ketenverkorting door zelf verwerken en verkoop aan de consument; (3) samenwerken in de keten, en zorgen voor een transparante keten van vangstgebied tot aan het etensbord; (4) promotie van vis als streekproduct; (5) duurzaamheidscertificering Monitoring visstand De (lagere) overheden zijn via de Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht om de visstand in hun water te monitoren. Hier liggen kansen voor de beroepsbinnenvisserij. Inzet van praktijk- en gebiedskennis is onmisbaar in het visstandbeheer. Ook het Nederlandse Aalherstelplan, Natura 2000 en het exotenbeleid bieden kansen voor monitoring door beroepsbinnenvissers Watergebonden vormen van agrotoerisme en kennisoverdracht Belangrijke inkomstenbronnen kunnen zijn het verkopen van machtigingen en schriftelijke toestemmingen aan de sportvisserij, het begeleiden van sportvissers (visgids), en het verzorgen van bedrijfsuitjes op en aan het water. Het ambacht van visserij en het intrigerende verhaal van de paling lenen zich voor lezingen en voorlichting over beroep, cultuur en ecologie Beroepsvisser als beheerder In de toekomst ligt er een belangrijke taak voor de beroepsbinnenvisser binnen het waterbeheer. Waterbeheerders gaan steeds gerichter te werk; dat vraagt soms om ingrepen in de visstand, zoals het uitdunnen van te grote schubvisbestanden, het over de dijk zetten van schieraal, en het beteugelen van de bestanden exotische soorten. De beroepsbinnenvisserij kan dit werk in VBC-verband verrichten. Vissers met het keurmerk Visstandbemonstering kunnen daarover ook rapportages leveren. 5

6 2.2.5 Beroepsvisser als toezichthouder Voor natuurorganisaties en beroeps- en sportvisserij zorgt de beroepsbinnenvisser voor ogen en oren op het water. Eventueel kunnen vissers een opleiding tot BOA volgen Verbetering arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering Verbeterde arbeidsorganisatie en bedrijfsvoering zijn onderdeel van ondernemerschap in transitie. Ze kunnen gerealiseerd worden door toepassing van innovatieve technologie, samenwerking en transparante besluitvorming binnen het bedrijf, en versterking van netwerken die van belang zijn voor het bedrijf Verjonging ondernemerschap in de sector Een erkende (brede) beroepsopleiding, afgestemd op de nieuwe eisen voor de binnenvisserij en geïntegreerd in het bestaande visserijonderwijs, is van essentieel belang om bedrijfsopvolging en verjonging van het ondernemerschap te stimuleren. 2.3 Organisatie en samenwerking Samenwerking binnen de Nederlandse sector De huidige ontwikkelingen in de gehele beroepsbinnenvisserij maken een herstructurering van deze sector noodzakelijk. Hiervoor is het van groot belang om te komen tot één sectororganisatie. De verwachte afname van het aantal beroepsvisserijbedrijven, de toenemende regelgeving en de veranderde maatschappelijke verwachtingen t.a.v. de beroepsbinnenvisserij nopen tot een professionaliseringsslag in de belangenbehartiging. Alleen een krachtige, breed gedragen organisatie kan komen tot een aanpassing van de sector en een vuist maken richting derden. De CvB streeft naar één landelijke organisatie door samen te gaan met de PO IJsselmeer (en eventueel de organisatie van kleinschalige kustvisserij). De organisatie zal een beleid voeren ter bevordering van de deelname van vrouwen in bestuur en commissies. Voor de nieuwe organisatiestructuur wordt verwezen naar de bijlage. Daarnaast wordt de gehele palingsector visserij, handel, kweek georganiseerd in DUPAN Samenwerking beroepsbinnenvisserij met andere visserijbelanghebbenden in VBC-verband Voor het (blijven) uitoefenen van de binnenvisserij is het noodzakelijk dat op een verantwoorde en duurzame manier gevist wordt, en dat dit ook aangetoond kan worden. Dat geldt voor zowel sport als beroepsvisserij. Het ministerie van EL&I schrijft voor dat voor elk VBC-gebied een visplan gemaakt wordt. De waterbeheerder toetst het visplan aan het beleid vanuit de KRW. Daarnaast zal de sector het visplan en de visserij in VBC-verband toetsen op duurzaamheid. Indien er verschillen van inzicht bestaan binnen een VBC, zal de Kamer voor de Binnenvisserij bemiddelen. Om KRW-eisen en duurzaamheid te kunnen toetsen, is registratie van de gehele visserij op cruciale punten als visserij-inspanning en -onttrekking een absolute noodzaak. Innovatieve methodes en nieuwe technieken kunnen helpen het visplan transparant uit te voeren. Goede informatie is de basis voor gezamenlijk visserijbeheer en verbeterde relaties binnen de VBC s Samenwerking met overheid, onderzoekers en wetenschappers Beleidsmatig worden de mogelijkheden voor de Nederlandse binnenvisserij in 2011 bepaald door velerlei regelgeving: (1) het Europese aalherstel; (2) de regels met 6

7 betrekking tot de grote trekvissen; (3) de Natura 2000-regelgeving; (4) de regelgeving beschermde vissoorten; (5) de Kaderrichtlijn Water (KRW); (6) de normstelling voor vervuiling in vis, krab en kreeft; (7) de Visserijwet; (8) de hygiëne-regelgeving; (9) de mededingingsregelgeving; (10) de Europese PO-regelgeving. Om binnen al die regels tot een verantwoord en breed gedragen visserijbeheer te komen, zal nauw samengewerkt worden met overheid, onderzoekers en wetenschappers Samenwerking met sectorgenoten in de EU De implementatie van EU-regelgeving heeft grote gevolgen voor de sector. Omdat de implementatie van deze regelgeving tussen landen kan verschillen (vanwege bijvoorbeeld de nationale aalherstelplannen en de implementatie van regels voor voedselveiligheid) kan het 'level playing field' worden verstoord. Internationale contacten met organisaties van kust- en binnenvissers in Europa zullen aangehaald en onderhouden worden. Dit is ook belangrijk om bij toekomstige Europese wetgeving en subsidieregelingen de praktijkkennis vanuit de visserijbedrijven te kunnen laten horen en mee te laten wegen Relatie met de samenleving De CvB zal zich actief inzetten voor het onderhouden van goede contacten met 'de buitenwereld', zoals NGO s, nationale politici, WGEEL (Werkgroep Aal van ICES), Europarlement, landelijke en lokale sportvisserijorganisaties, en de samenleving in het algemeen (consument, natuurliefhebber, scholen). 2.4 Beroepsbinnenvisserij als producent van hoogwaardig voedsel Onder hoogwaardig voedsel wordt hier verstaan: vis, schelp- of schaaldieren die afkomstig zijn uit de visserij, die op een verantwoorde, duurzame en diervriendelijke manier gevangen en behandeld zijn, en die als voedsel(producten) bijdragen aan een lekker en gezond dieet Afkomstig uit de visserij De beroepsbinnenvisserij ontleent sinds de oudheid haar bestaansrecht aan het vangen van vis voor menselijke consumptie. Ondanks alle veranderingen in de visserij en de maatschappij zal de sector óók in de toekomst een substantieel deel van haar inkomen verkrijgen uit de visvangst Verantwoorde, duurzame en diervriendelijke productie Belangrijk voor de toekomst van de beroepsbinnenvisserij is dat de consument ervan overtuigd kan worden dat vis uit de Nederlandse beroepsbinnenvisserij een natuurlijk, wild en gezond product is, dat is geproduceerd op verantwoorde, ambachtelijke en zo diervriendelijk mogelijke wijze. De CvB zorgt voor breed gedragen standaards voor een verantwoorde beroepsbinnenvisserij en stimuleert innovatie Gezond voedsel Vis wordt steeds meer gewaardeerd als lekker en gezond voedsel. De beroepsvisserij brengt uitsluitend producten op de markt die voldoen aan de hoogste eisen. 2.5 Werken aan maatschappelijke waardering De beroepsbinnenvisserij wil een inhaalslag maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Belangrijk zijn daarbij het neerleggen van deze visie, het zorgen voor een breed draagvlak binnen de sector, en het effectief uitdragen van de visie buiten de sector. Pas wanneer de sector met één mond (bestuurlijk) spreekt, kan de maatschappelijke waardering van de beroepsbinnenvisserij effectief verhoogd worden. 7

8 Het uitdragen van deze visie betekent dat de CvB breed maatschappelijk draagvlak zal zoeken voor een nieuwe, transparante vorm van visserijbeheer, op lokaal niveau afgestemd en op landelijk en EU-niveau geaccordeerd. 3 Actieplan voor uitvoering van de visie De invulling van het actieplan volgt later. BIJLAGE ORGANISATIESTRUCTUUR SECTORORGANISATIE BINNENVISSERIJ 2015 ALGEMENE LEDENVERGADERING (ALV) 2 keer per jaar, eventueel vaker DAGELIJKS BESTUUR (DB) VISIE Proactief Communicatief Betrouwbaar Maatschappelijk verantwoord Politiek bewust Deskundig Flexibel Transparant TEAM RIJSWIJK (TR) DIVERSE COMMISSIES PARTNERS DUPAN Pvis Etc. 8

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN

Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland. Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Door bundeling van krachten naar een duurzame palingstand in Nederland Han Walder Combinatie van Beroepsvissers / Stichting DUPAN Registered landings (t) Vangst van paling 1950-2000 5,000 Silver eel

Nadere informatie

Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij

Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij Notulen Kenniskring IJsselmeervisserij en Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Datum: 04-04-2013 Tijd: 13:00 17:00 Locatie: Volendam Aanwezig: D.J.T. Berends (voorzitter KK IJsselmeervisserij), D.W.

Nadere informatie

Decentraal aal beheer Friesland

Decentraal aal beheer Friesland Decentraal aal beheer Friesland Duurzaam quotum, oogsten na draagkracht. Reahus, 31 oktober 2012 Friese Bond van Binnenvissers Secretariaat: Mevrouw A. van der Meulen Bongapaed 1 8736 JE Reahûs alidatini@planet.nl

Nadere informatie

Kenniskring Binnenvisserij

Kenniskring Binnenvisserij Kenniskring Binnenvisserij www.kenniskringvisserij.nl Verslag 3 e bijeenkomst te Rijswijk, 21 januari 2009 (16.00-18.30 uur) Aanwezig: Peter Kooistra, Leendert Nobel, Wilkin de Boer, Theo Rekelhof, Doede

Nadere informatie

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU

NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU NATIONALE AAL MANAGEMENTSPLANNEN BINNEN DE EU De paling, een mythe waarover nog maar weinig bekend is. Een inventarisatie februari 2011 Pagina 1 van 8 NEDERLAND Door de aanwezigheid van te weinig data,

Nadere informatie

Vissen naar ondernemerschap. Aalvissers verleggen hun koers

Vissen naar ondernemerschap. Aalvissers verleggen hun koers Vissen naar ondernemerschap Aalvissers verleggen hun koers Juni 2011 Inhoud 13 Aaltje Stellema Dokkum 31 Jelte en Klaas Bouma Engwierum Sjors van Veen en Marjolein van der Leer Roelofarendsveen Jan Bezuijen

Nadere informatie

Inleiding bij het convenant 'DUPAN'

Inleiding bij het convenant 'DUPAN' 19 april 2010 Inleiding bij het convenant 'DUPAN' De visstand van de Europese aal (Anguilla anguilla) bevindt zich op een te laag niveau. Voor de Europese Commissie was dit aanleiding om in 2007 de Europese

Nadere informatie

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF

Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Eind rapportage Fryske Fisk Ferwerkje, Ferkeapje FFF Aanvraagnummer 4600005596666 Lemmer, 30 april 2014 Friese bond van binnenvissers J. Visser, voorzitter René Elsendoorn Inhoudsopgave 1 Inleiding...

Nadere informatie

(opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer)

(opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer) Bijlage 4.4. bij Jaarvergadering CvB 2015 JAARVERSLAG Combinatie van Beroepsvissers 2014 (opgesteld door Arjan Heinen met bijdragen van Cornelie Quist, Han Walder en Magnus van der Meer) 1. INLEIDING Bestuurlijk

Nadere informatie

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl

Factsheet Paling. Factsheet, december 2015. www.goedevis.nl De levenscyclus van de paling De paling is een trekvis die zich voortplant in de Sargasso zee, aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. De palinglarfjes zwemmen met de warme golfstroom terug naar

Nadere informatie

Aalvissers aan de slag met eigen toekomst

Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Aalvissers aan de slag met eigen toekomst Wim Zaalmink Wilco van Cooten Leo Dvortsin Jitske de Hoop Magnus van der Meer (Combinatie van Beroepsvissers) Cornelie

Nadere informatie

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5

80597ddb-6939-48b8-b238-e40d818d7a77 1/5 1. Vraagnummer 2010Z03358. Vragen van de leden Jacobi en Boelhouwer (beiden PvdA) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat over grootschalige

Nadere informatie

Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde

Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde Coverage glasaaluitzet 14 april 2015, Zeewolde SBS 6 Hart van Nederland http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2015/850-000-jonge-palingen-uitgezet/ NPO2 Hallo Holland, Omroep Max http://www.omroepmax.nl/hallonederland/uitzending/tv/hallo-nederland-dinsdag-14-april-2015/

Nadere informatie

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland

Basiscursus Viswaterbeheer. Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Basiscursus Viswaterbeheer Bert Zoetemeyer Gerwin Gerlach Sportvisserij Nederland Opdracht 1 a. Kies welk water voor jouw vereniging het belangrijkste viswater is b. Motiveer waarom dit zo is c. Meld dit

Nadere informatie

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen.

Inhoud. evenwicht bestaan tussen de beschikbare hoeveelheden vis in de natuur en wat vissers kunnen vangen. 333 COLOFON Versie, datum: Versie 17 november 2009, Auteurs: Debby Gorter, Marjoke Muller, Remco Schreuders (Tauw) Foto s en illustraties: Waterschap Rivierenland; Wim Vink, Sportvisserij Nederland, SAMENVATTING

Nadere informatie

Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (deel 1)

Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (deel 1) Visstand, visserij en natuur in balans Advies en uitvoeringsagenda Masterplan Toekomst IJsselmeervisserij (deel 1) Masterplan voor duurzame visserij op het IJsselmeer, Markermeer en IJmeer Visstand en

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 20463 22 juli 2013 Beleidsregel van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 12 juli 2013, nr. WJZ / 13117209, houdende

Nadere informatie

Evaluatie Beroepsvistuigen

Evaluatie Beroepsvistuigen Evaluatie Beroepsvistuigen Ministerie van EZ juni 203 2 Inhoudsopgave Inleiding Opzet evaluatie Resultaten voorronde en workshop Conclusies Bijlage Bijlage 2 Bijlage 3 3 INLEIDING Aanleiding Tijdens de

Nadere informatie

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren

Rapport. Visplan Veluwe Randmeren Rapport Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren Oktober 2012 Visplan Veluwe Randmeren VBC Veluwe Randmeren 1 oktober 2012 Statuspagina Titel Visplan Veluwe Randmeren Uitgave VBC Veluwe Randmeren

Nadere informatie

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer

Contactdag Bestuursleden VISMA 2014. Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Contactdag Bestuursleden VISMA 2014 Onno Terlouw & Bert Zoetemeyer Onderwerpen Ontwikkeling ledental - VISpas 2013/14 VISpascampagne 2014 Wedstrijdjaar 2014 Sportvisserij in de media Visstandbeheer Controle

Nadere informatie

Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam. Datum: 20 mei 2011. Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling

Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam. Datum: 20 mei 2011. Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling Stichting Reclame Code Postbus 75884 1070 AR Amsterdam Datum: 20 mei 2011 Onderwerp: Klacht reclame-uitingen duurzame paling Geachte leden van de Reclame Code Commissie, Greenpeace maakt bezwaar tegen

Nadere informatie

Kenniskring IJsselmeervisserij

Kenniskring IJsselmeervisserij Kenniskring IJsselmeervisserij w w w.kenniskringvisserij.nl NOTULEN VAN DE BIJEENKOMST VAN DE KENNISKRING IJSSELMEERVISSERIJ OP MAANDAG 24 JANUARI 2011 IN DE VERGADERZAAL VAN HET VAN DER VALK HOTEL TE

Nadere informatie

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad)

Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010. Andre Nooteboom (heemraad) Orientatieavond VBC-Veluwe 7 oktober 2010 Andre Nooteboom (heemraad) Doelstellingen avond Elkaar meenemen in oprichtingsproces VBC-Veluwe Zorgen voor draagvlak en enthousiasme Kennis en informatie overdracht

Nadere informatie

Snoekbaars en ecologisch herstel

Snoekbaars en ecologisch herstel Verslag 15 e bijeenkomst Vissennetwerk, 4 oktober 2007 te Breda Snoekbaars en ecologisch herstel Deze bijeenkomst van het Vissennetwerk, dit maal gezamenlijk met de bijeenkomst van het Platform Ecologisch

Nadere informatie

Sportvisserij MidWest Nederland

Sportvisserij MidWest Nederland Sportvisserij MidWest Nederland Waterschap Zuiderzeeland Aan de Bestuursleden van de Algemene Vergadering Lindelaan 20 8224 KT Lelystad Uitgeest, 25 september 2013 Betreft: visrechten en bijvangsten Geacht

Nadere informatie

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012

OPFRISAVONDEN. Controleurs Sportvisserij en Boa s. Sportvisserij Nederland, Bilthoven. 14 februari 2012 OPFRISAVONDEN Toine Aarts Frans Boonstra Frans Jaques George Hampsink Sportvisserij MidWest Nederland Controleurs Sportvisserij en Boa s Sportvisserij Nederland, Bilthoven 14 februari 2012 Programma 20.00

Nadere informatie

*PDOC01/245180* PDOC01/245180. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

*PDOC01/245180* PDOC01/245180. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Prins Clauslaan 8 2595 AJ DEN HAAG Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG www.rijksoverheid.nl/eleni

Nadere informatie

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal

Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal VBC Waal Plus Visplan Waal, Bijlandskanaal en Maas-Waalkanaal Vanaf de Duitse grens tot aan Woudrichem, inclusief de uiterwaarden. Tweede herziene versie, 2012. Statuspagina Titel Samenstelling Redactie

Nadere informatie

DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007. In Waterplan Rotterdam l is de maatregel opgenomen om het visstandbeheer nader uit te werken.

DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007. In Waterplan Rotterdam l is de maatregel opgenomen om het visstandbeheer nader uit te werken. DATUM VERGADERING 22 HIBart 2007 AGENDAPUNTNUMMER BULAGE(N) i. REGISTRATIENUMMER VOORSTEL D&H DATUM BEHANDELING IN D&H 13 februbti 2007 AAN DE VERENIGDE VERGADERING ADVIESNOTA VISSTANDBEHEER ROTTERDAM

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 286 Dierenwelzijn Nr. 3 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN LANDBOUW, NATUUR- BEHEER EN VISSERIJ Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014

Ik en de EU Workshop 1. Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Ik en de EU Workshop 1 Marieke Verweij (ProSea) Bruinisse 1 maart 2014 Welkom! Richard Martens 2 Wie ik ben 3 Even voorstellen Wie ben je Type bedrijf Wat verwacht je van deze workshop(s)? (Wat hoop je

Nadere informatie

Welzijn vissen Nationaal en Internationaal beleid. Arjo Rothuis Directie Visserij Ministerie van LNV

Welzijn vissen Nationaal en Internationaal beleid. Arjo Rothuis Directie Visserij Ministerie van LNV Welzijn vissen Nationaal en Internationaal beleid Arjo Rothuis Directie Visserij Ministerie van LNV Welzijn Veel maatschappelijk en politieke aandacht voor welzijn Uitbrengen LNV nota dierenwelzijn (oktober

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus

Inleiding bij convenant VBC Neder-Rijn Plus Inleiding bij convenant Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (LNV 1991) de instelling van Visstandbeheercommissies (VBC s) voor de

Nadere informatie

De visserij. Frank Beens Groep 7

De visserij. Frank Beens Groep 7 De visserij Frank Beens Groep 7 Inhoud Inleiding Hoofdstukken 1. Geschiedenis 2. Waar wordt op gevist? 3. De Genemuider vissers 4. De visafslag 5. Vis is gezond 6. Vragen Eigen mening Bronvermelding Inleiding

Nadere informatie

Integrale nota Vis. Integrale nota Vis

Integrale nota Vis. Integrale nota Vis Integrale nota Vis Integrale nota Vis Verantwoording Titel Integrale nota Vis Opdrachtgever Hoogheemraadschap van Delfland Projectleider T.E. van Silfhout- van Dijke Auteur(s) Remco C.G. Schreuders (Tauw)

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 12 november 2008 2008Z06577 Viss 2008/5769 19 november

Nadere informatie

Hengelsport in Helmond. Concept

Hengelsport in Helmond. Concept Hengelsport in Helmond Concept Gemeente Helmond November 2015 1 Inhoud Inhoud... 2 Samenvatting en beslispunten... 3 1. Inleiding... 5 2. Wettelijk en beleidsmatig kader... 6 3. Nachtvissen... 7 4. Wedstrijdvissen...

Nadere informatie

20 van de 21 GOED! www.dupan.nl. Bijna allemaal. De 20 NeVePaling-leden die bijdragen aan het Duurzaam Paling Fonds:

20 van de 21 GOED! www.dupan.nl. Bijna allemaal. De 20 NeVePaling-leden die bijdragen aan het Duurzaam Paling Fonds: JOURNAAL DUPAN JournAAL Jaargang 2011/ 2012 GEEN WOORDEN......MAAR DADEN! 20 van de 21 GOED! Bijna allemaal. Zo mag u het ook zien. 20 van de 21 palinghandelaren in Nederland dragen bij aan het Duurzaam

Nadere informatie

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee -

Kleine zelfstandige duizendpoot. - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Kleine zelfstandige duizendpoot - Profielschets van de kleinschalige kustvisser op de Waddenzee - Inleiding Deze profielschets beschrijft in het kort de eigenschappen, kennis en beroepservaring die iemand

Nadere informatie

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken

titel Opbouw Vis, exoten en KRW Visexoten en achtergrond MWTL 2008 Visexoten in Nederland Oorzaken Opbouw Vis, exoten en KRW visexoten- achtergrond en ecologie KRW-maatlatten en visexoten andere exoten (rivierkreeften) en vis signalering nieuwe visexoten Themadag exoten en de KRW 10 dec 09 Willie van

Nadere informatie

Enquête waterplanten en sportvisserij

Enquête waterplanten en sportvisserij Sportvisserij Nederland Leijenseweg 115, 37 AD Bilthoven T. -584 www.sportvisserijnederland.nl Rapport (exclusief bijlagen) Enquête waterplanten en sportvisserij Omvang van het probleem en probleemlocaties

Nadere informatie

Inleiding bij convenant VBC Grensmaas

Inleiding bij convenant VBC Grensmaas Inleiding bij convenant VBC Grensmaas Geschiedenis Met het terugtreden van de Rijksoverheid in uitvoerende zin, werd in de Notitie Beleid Beroepsbinnenvisserij (1991) de instelling van Visstandbeheercommissies

Nadere informatie

Glasaal over de dijk 2014

Glasaal over de dijk 2014 Visserij Service Nederland sterk in viswerk Glasaal over de dijk 2014 Uitgevoerd in Den Oever Rapport VSN 2014.04 In opdracht van Stichting DUPAN 14 augustus 2014 Met bijdrage van: Glasaal over de dijk

Nadere informatie

Uitzet zonder ontzetting

Uitzet zonder ontzetting Uitzet zonder ontzetting Op weg naar een verantwoord karperbeheer TEKST FOTOGRAFIE Jaap Quak Janny Bosman, Gerwin Gerlach en Melvin Tijssen. De karper is niet alleen voor sportvissers een favoriete vissoort.

Nadere informatie

Aalscholvers en beroepsvissers, een voortdurend spanningsveld

Aalscholvers en beroepsvissers, een voortdurend spanningsveld Aalscholvers en beroepsvissers, een voortdurend spanningsveld Foto: Peter van der Wijst Wim Smeets Op 18 juni 2008 stuurde minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) Gerda Verburg een brief

Nadere informatie

Vismigratie. beleid en politiek

Vismigratie. beleid en politiek beleid en politiek Vismigratie van Aa tot Zee TEKST Peter Paul Schollema, Waterschap Hunze en Aa s en Albert Jan Scheper, Hengelsportfederatie Groningen Drenthe ILLUSTRATIES Janny Bosman, Bureau Koeman

Nadere informatie

STAATSCOURANT. Nr. 18860

STAATSCOURANT. Nr. 18860 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 18860 3 juli 2015 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 juni 2015, nr. WJZ / 14156864, tot wijziging

Nadere informatie

Week van de smaak. Verantwoord gevangen vis, schaal- en schelpdieren

Week van de smaak. Verantwoord gevangen vis, schaal- en schelpdieren Week van de smaak 2015 Verantwoord gevangen vis, schaal- en schelpdieren Puur genieten! Gezond, eerlijk én lekker De Week van de Smaak is een jaarlijks evenement waarin gezond en eerlijk eten extra onder

Nadere informatie

Beleid Visserijbeheer

Beleid Visserijbeheer Beleid Visserijbeheer December 2013 Federatie Midden Nederland Inhoudsopgave: 1. Inleiding 3 2. Beleid 4 2.1 Sportvisserij Nederland 4 2.2 Federatie Midden Nederland 5 2.3 Kaderrichtlijn Water 6 3. VBC

Nadere informatie

wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven

wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven wageningenworld Magazine van Wageningen UR over werken aan de kwaliteit van leven nr.2 2011 Breek de afsluitdijk af; daar help je de palingstand meer mee Guido van den Thillart, pagina 12 Meer keus voor

Nadere informatie

v a n b r o n t o t m o n d i n g

v a n b r o n t o t m o n d i n g V i s m i g r a t i e... v a n b r o n t o t m o n d i n g vrije vismigratie van bron tot monding De Noordzee werd ooit geroemd vanwege zijn rijke visstand. Steden werden gesticht en de visserij floreerde.

Nadere informatie

Bijlagen/kaarten Nota Visbeleid

Bijlagen/kaarten Nota Visbeleid Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Bijlagen/kaarten Nota Visbeleid Datum 14 augustus 2007 Opgemaakt door

Nadere informatie

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet

Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Visserij Service Nederland sterk in viswerk Werkprotocol visbemonsteringen FF-wet Bemonstering, vaststellen ecologisch effect, aanvragen ontheffing Opgesteld: Januari 2012 Update februari 2014 Visserij

Nadere informatie

- De heer Scheltinga verder te noemen, de Voorzitter, heet een ieder welkom in het bijzonder de heren Holtman en Visser en de ereleden.

- De heer Scheltinga verder te noemen, de Voorzitter, heet een ieder welkom in het bijzonder de heren Holtman en Visser en de ereleden. Concept Notulen: Algemene Leden vergadering 16 mei 2013 19.30 uur in het zalencentrum PRIYAS, Klaverdijkje 77 C 8924 JJ te Leeuwarden, telefoon 058-2677915. Aanwezig: Volledig bestuur, de heren S. Scheltinga,

Nadere informatie

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ

TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ TIENPUNTENPLAN DE NEDERLANDSE NOORDZEEVISSERIJ Tweede Kamerfractie ChristenUnie Arie Slob 22 januari 2011 TIENPUNTENPLAN VOOR DE NEDERLANDSE NOORDEEVISSERIJ Het gaat gelukkig beter met de visbestanden

Nadere informatie

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: 267203. Voorstel. Stelt het college u voor om

AGENDAPUNT 4 ONTWERP. Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: 267203. Voorstel. Stelt het college u voor om VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR AGENDAPUNT 4 Onderwerp: Beleidsnota visstandbeheer Nummer: 267203 In D&H: 23-02-2010 Steller: P.G.M. Heuts In Cie: BMZ Telefoonnummer: 030 6345777 SKK 25-03-2010 Afdeling:

Nadere informatie

PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK

PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK EVALUATIERAPPORT PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK Regio Zeeland februari 2013 Een project van: - provincie Zeeland - waterschap Scheldestromen - Sportvisserij Zuidwest Nederland - Stichting DUPAN met ondersteuning

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage. Geachte Voorzitter, Directie Visserij De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 's-gravenhage uw brief van uw kenmerk ons kenmerk datum 4 september 2008 2070828790 Viss. 2008/5042 25 september

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2011 2015 KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND

BELEIDSNOTA 2011 2015 KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND BELEIDSNOTA 2011 2015 KARPERSTUDIEGROEP NEDERLAND Een woord vooraf Beste lezer, Voor u ligt het resultaat van meerdere brainstormsessies, discussies en overlegmomenten met allen die de KarperStudiegroep

Nadere informatie

Visfeiten: Paling (versie juni 2012)

Visfeiten: Paling (versie juni 2012) Paling algemeen De Europese paling (Anguilla anguilla) behoort tot de familie van palingen (Anguillidae) en daarmee tot de orde van palingachtigen (Anguilliformes). Er zijn meer dan 15 soorten die tot

Nadere informatie

Beleidsnota ecologie & vis

Beleidsnota ecologie & vis Beleidsnota ecologie & vis Beleidsuitgangspunten, -regels en richtlijnen ter bescherming van de ecologische waterkwaliteit en de visstand Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van Wetterskip Fryslân op

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst Kenniskring IJsselmeervisserij en Kenniskring Binnenvisserij; thema wolhandkrab

Notulen bijeenkomst Kenniskring IJsselmeervisserij en Kenniskring Binnenvisserij; thema wolhandkrab Notulen bijeenkomst Kenniskring IJsselmeervisserij en Kenniskring Binnenvisserij; thema wolhandkrab Datum: 04-07-2012 Tijd: 19:00 22:00 Locatie: De Roef, Zuiderzeepad 1, Harderwijk Aanwezig: Derk Jan Berends

Nadere informatie

1 De ultieme beleving van het water

1 De ultieme beleving van het water Vissen natuurlijk! 1 De ultieme beleving van het water Wat ga je van het weekend doen? Vissen natuurlijk! Een voor de hand liggend antwoord, want Nederland is een waterrijk land met ongekende sportvisserijmogelijkheden.

Nadere informatie

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water

Samen werken aan waterkwaliteit. Voor schoon, voldoende en veilig water Samen werken aan waterkwaliteit Voor schoon, voldoende en veilig water D D Maatregelenkaart KRW E E N Z D E Leeuwarden Groningen E E W A IJSSELMEER Z Alkmaar KETELMEER ZWARTE WATER MARKER MEER NOORDZEEKANAAL

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling visserij

Uitvoeringsregeling visserij LNV Uitvoeringsregeling visserij Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 19 september 2008, nr. TRCJZ/2007/3190, houdende samenvoeging en vereenvoudiging van diverse regelingen

Nadere informatie

Verslag 14e overleg VBC Rijnland

Verslag 14e overleg VBC Rijnland Verslag 14e overleg VBC Rijnland Datum : 12 september 2013 Locatie : HHR Rijnland Aanwezig: Chiel Amkreutz Goudse Hengelaarsvereniging Viswaterpachting Jarno Deen Koos van Egmond Ed van Egmond Hans van

Nadere informatie

Bijlage A. Doelstellingen en activiteiten voor 2012. Verbeteren vismogelijkheden

Bijlage A. Doelstellingen en activiteiten voor 2012. Verbeteren vismogelijkheden Bijlage A Doelstellingen en activiteiten voor 2012 Ook voor 2012 zullen de doelen en acties uit het beleidsplan Sterker Samen Werken; 2010-2015 en de onderliggende deelplannen voor jeugd Jong geleerd is

Nadere informatie

Excursie IJsselmeer visserij. Groep 5 t/m 8. Door Mar en Klif

Excursie IJsselmeer visserij. Groep 5 t/m 8. Door Mar en Klif Excursie IJsselmeer visserij Groep 5 t/m 8 Door Mar en Klif Inhoudsopgave Algemene informatie p. 3 Achtergrond informatie p. 5 Lessuggesties p. 7 Werkbladen p. 10 Colofon Het project Educatief IJsselmeervissen

Nadere informatie

Profish & Duurzaamheid

Profish & Duurzaamheid Profish & Duurzaamheid Genieten van vis ook in de toekomst! Profish Food B.V. Januari 2012 wij werken samen, adviseren en ondersteunen de volgende organisaties: Inleiding Tegenwoordig zijn de meeste consumenten

Nadere informatie

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis

Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis Vraag naar duurzame producten blijkt crisisproof Duurzaamheidkompas #9 thema: Duurzaamheid in tijden van crisis November 2012 Inleiding Duurzaamheidkompas Antwoord op duurzaamheidvragen In deze tijd van

Nadere informatie

Per 1-1-2011 is er één vereniging toegetreden tot de federatie namelijk HSV De Sportvisser uit Ochten.

Per 1-1-2011 is er één vereniging toegetreden tot de federatie namelijk HSV De Sportvisser uit Ochten. 2 De Federatie en overleg in 2011 2.1 De Federatie en Algemene Leden Vergaderingen In 2011 waren er twee Algemene Leden Vergaderingen van Federatie Midden Nederland. De federatie wil toe naar een nieuw

Nadere informatie

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden?

Adviescomité SEA. Is er al dan niet een strategische milieubeoordeling (SEA) vereist voor het ontwerp beleidsplannen mariene beschermde gebieden? Directoraat-generaal Leefmilieu EUROSTATION Blok II 2 e verdieping Victor Hortaplein 40, bus 10 B 1060 BRUSSEL www.environment.fgov.be Secretariaat van het Adviescomité SEA: Sabine WALLENS t: + 32 2 524

Nadere informatie

Red de paling: eet hem op!

Red de paling: eet hem op! Red de paling: eet hem op! Het gaat slecht met de paling. Dus voortaan liever een toastje brie, zou je zeggen. Maar zo simpel ligt dat niet. door Annemarie Geleijnse en Rineke van Houten In de hallen van

Nadere informatie

NIEUW KANTOOR SPORTVISSERS TELLEN VANUIT DE LUCHT. www.hfmiddennederland.nl. Actuele informatie uit jouw regio

NIEUW KANTOOR SPORTVISSERS TELLEN VANUIT DE LUCHT. www.hfmiddennederland.nl. Actuele informatie uit jouw regio Actuele informatie uit jouw regio paling over de dijk pag. 28 Interview HenrY Bresser pag. 32 NIEUW KANOOR Hengelsport Federatie Midden Nederland is na zeven jaar verhuisd van Arnhem naar Westervoort.

Nadere informatie

MSC certificering: hoe werkt het?

MSC certificering: hoe werkt het? MSC certificering: hoe werkt het? Nathalie Steins Commercial manager Nederland Kenniskring flyshootvisserij, 22 november 2008 Inhoud presentatie 1. Wat is de Marine Stewardship Council? 2. De standaard

Nadere informatie

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015

SWOT Analyse. Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 SWOT Analyse Hengelsportvereniging Ons Genoegen Schinnen Maart 2015 Visie en beleid Visie en beleid: De komende jaren gaat het bestuur een lange termijn planning maken, om te borgen dat we nog lang de

Nadere informatie

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord. 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij! Certificering Communicatie Onderwijs en scholing Beschermde gebieden in de Noordzee Bestandsbeheer Duurzame Visserij Convenantpartners aan het woord 5 juni 2009: 1 jaar Maatschappelijk convenant Noordzeevisserij!

Nadere informatie

Beleidsplan Sportvisserij MidWest Nederland. De sportvisser voorop, de vereniging centraal

Beleidsplan Sportvisserij MidWest Nederland. De sportvisser voorop, de vereniging centraal Beleidsplan Sportvisserij MidWest Nederland De sportvisser voorop, de vereniging centraal Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van Sportvisserij MidWest Nederland. Het is een beleidsplan geworden met

Nadere informatie

Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020. Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015

Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020. Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015 Agendapunt 8 A 10 de Alg. Ledenvergadering Sportvisserij Nederland 6 juni 2015 Naar buiten! Beleidsplan Sportvisserij Nederland 2016-2020 Concept versie 3.0 1 Inhoud Inleiding... 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

Verslag 2e overleg VBC Rijnland

Verslag 2e overleg VBC Rijnland Verslag 2e overleg VBC Rijnland Datum : 27 juni 2011 Locatie : Kantoor te Leiden Aanwezig: Walter Menkveld onafhankelijk voorzitter Ard Verheijen Sportvisserij Zuidwest Nederland Ton vd Spiegel s Gravenhaagse

Nadere informatie

Visplan Schieland en de Krimpenerwaard

Visplan Schieland en de Krimpenerwaard VBC Schieland en de Krimpenerwaard Visplan Schieland en de Krimpenerwaard Deel 2, gebiedsgerichte uitwerking in factsheets Statuspagina Titel Samenstelling Visplan Schieland en de Krimpenerwaard deel 2

Nadere informatie

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken

Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken Notitie Visstandsbeheer en overige visgerelateerde zaken In het Visbeleidsplan 2014-2020 worden kaders voor het visstandbeheer gegeven. Daarmee wordt invulling gegeven aan de toetsing van de visplannen

Nadere informatie

Visfeiten: Paling (versie september 2010)

Visfeiten: Paling (versie september 2010) Paling algemeen De Europese paling (Anguilla anguilla) behoort tot de familie van palingen (Anguillidae) en daarmee tot de orde van palingachtigen (Anguilliformes). Er zijn meer dan 15 soorten die tot

Nadere informatie

Deel 1 Toen en nu 13

Deel 1 Toen en nu 13 Deel 1 Toen en nu 13 14 Historie Het huidige typisch Nederlandse landschap met polders en dijken kent een lange historie. Na de laatste grote ijstijd, ongeveer 10.000 jaar geleden, werd door een stijgende

Nadere informatie

Projectplan FFF (Fryske Fisk, Ferwerkje, Ferkeapje)

Projectplan FFF (Fryske Fisk, Ferwerkje, Ferkeapje) Friese Bond van Binnenvissers Projectplan FFF (Fryske Fisk, Ferwerkje, Ferkeapje) F R Y S K E F I S K E R René Elsendoorn Projectplan FFF (Fryske Fisk, Ferwerkje, Ferkeapje ) Activiteit: Het uitvoeren

Nadere informatie

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten

vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten vis en duurzaamheid verantwoord vis eten = een beter geweten is er nog wel voldoende vis in onze zeeën? waaraan kan ik zien dat vis verantwoord gevangen is? duurzame vis? wat betekent dit? hoe zit het

Nadere informatie

De zee heeft jou nodig!

De zee heeft jou nodig! De zee heeft jou nodig! Je houdt van producten die uit de zee komen en die doen je goed. Maar de vangst en zelfs de kweek van bepaalde vissoorten heeft nare gevolgen: overbevissing, bedreiging met uitsterven,

Nadere informatie

We#elijke regels voor levende bijvangst 3jdens vang- of visac3viteiten

We#elijke regels voor levende bijvangst 3jdens vang- of visac3viteiten We#elijke regels voor levende bijvangst 3jdens vang- of visac3viteiten José Vos (S)ch)ng Kenniscentrum Dierplagen), Ronald Gylstra (Waterschap Rivierenland) Bij hun dagelijkse werkzaamheden treffen vissers

Nadere informatie

Actieplan Sportvisserij West-Brabant. Werken aan optimale mogelijkheden voor de sportvisser in West-Brabant

Actieplan Sportvisserij West-Brabant. Werken aan optimale mogelijkheden voor de sportvisser in West-Brabant Actieplan Sportvisserij West-Brabant Werken aan optimale mogelijkheden voor de sportvisser in West-Brabant Actieplan Sportvisserij West-Brabant Uitgevoerd in opdracht van: Federatie van Biesboschweg 4a

Nadere informatie

Handleiding online Factsheetmodule

Handleiding online Factsheetmodule Handleiding online Factsheetmodule Sportvissers hebben eigenlijk maar twee dingen nodig: goed viswater en een goede visstand. De zorg voor goed viswater met een goede visstand is dan ook de belangrijkste

Nadere informatie

Pionierprogramma Thema Visserij, Waddenfonds 2012-2013

Pionierprogramma Thema Visserij, Waddenfonds 2012-2013 Pionierprogramma Thema Visserij, Waddenfonds 2012-2013 Inleiding In het Waddengebied worden verschillende vormen van visserij bedreven: garnalenvisserij, schaal- en schelpdiervisserij en in beperktere

Nadere informatie

Cursistenmateriaal Werkblad 4 Niveau A2 / 1F ... Opdracht 1, Lezen Lees de tekst. Beantwoord daarna de vragen op bladzijde 3.

Cursistenmateriaal Werkblad 4 Niveau A2 / 1F ... Opdracht 1, Lezen Lees de tekst. Beantwoord daarna de vragen op bladzijde 3. Opdracht 1, Lezen Lees de tekst. Beantwoord daarna de vragen op bladzijde 3. Tekst Vaker vette vis! Nederland is een echt waterland: de Noordzee, de Waddenzee, het IJsselmeer en alle rivieren en meren.

Nadere informatie

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM

DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM BOB10/030 DORPSHUIZENRESERVE: AANVRAAG SUBSIDIE DORPSCENTRUM SPAARNDAM Aan de raad, Voorgeschiedenis / aanleiding Naar aanleiding van de vraag uit de raadscommissie van 7 september 2010 op het c-stuk Aanvraag

Nadere informatie

Projectbeschrijving. Samen de markt op met duurzame vis. Uitwerking van een organisatie voor de gezamenlijke verkoop van duurzame vis en visproducten

Projectbeschrijving. Samen de markt op met duurzame vis. Uitwerking van een organisatie voor de gezamenlijke verkoop van duurzame vis en visproducten Projectbeschrijving Samen de markt op met duurzame vis Uitwerking van een organisatie voor de gezamenlijke verkoop van duurzame vis en visproducten Inhoudsopgave Inleiding pagina 2 Motivatie pagina 3 Bestaande

Nadere informatie

Innovatieagenda Melkveehouderij

Innovatieagenda Melkveehouderij Innovatieagenda Melkveehouderij stappen naar een nieuwe melkweg samen met ketenpartijen in de melkveehouderij INLEIDING NL 20 Waarom een innovatieagenda? Innovatie is een belangrijke voorwaarde voor de

Nadere informatie

Nut en noodzaak van gecertificeerde duurzame viskweek

Nut en noodzaak van gecertificeerde duurzame viskweek Certificering viskweek Nut en noodzaak van gecertificeerde duurzame viskweek Presentatie op 30 november 2006 voor Nederlands Genootschap voor Aquacultuur Door: John Oosterhuis Kwaliteitsmanager Albert

Nadere informatie

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein

we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein we zijn in beeld VPTZ-ZU/ Hospice Nieuwegein Beleid 2012-2013 Inleiding Dit beleidsstuk is geschreven om in beeld te brengen wat onze organisatie doet, waar we voor staan en waar we goed in zijn, hoe we

Nadere informatie

Colofon. Dit is een uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Colofon. Dit is een uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Colofon Dit is een uitgave van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Directie Visserij Willem Witsenplein 6 Postbus 20401 2500 EK Den Haag Den Haag, maart 2008. Foto s: Visserijnieuws,

Nadere informatie

Inhoud. Hoofdlijnen van 2009 4. Belangenbehartiging 8 Ontwikkelingen zeesportvisserij 10 Sportvisserij in de binnenwateren 12

Inhoud. Hoofdlijnen van 2009 4. Belangenbehartiging 8 Ontwikkelingen zeesportvisserij 10 Sportvisserij in de binnenwateren 12 Jaarverslag 2009 02 03 Inhoud Hoofdlijnen van 2009 4 Belangenbehartiging 8 Ontwikkelingen zeesportvisserij 10 Sportvisserij in de binnenwateren 12 Advisering, kennis en onderzoek 14 Praktische ondersteuning

Nadere informatie

PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK

PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK EVALUATIERAPPORT PILOTPROJECT PALING OVER DE DIJK Regio Noordzeekanaal februari 2013 Een project van: - VBC Hollands Noorderkwartier - Sportvisserij Midwest Nederland - Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Nadere informatie