Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie voltijd 2015-2016"

Transcriptie

1 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie voltijd

2 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding Beroepsprofiel Beroep Uitwerking van beroepsprofiel Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Vaardigheden afgestudeerde Werkveld en functies Opleidingsprofiel Algemeen Doelstelling opleiding Het hbo-niveau van de opleiding Didactische uitgangspunten Inrichting opleiding Opleidingsvarianten Verkorte en versnelde opleidingsroutes Getuigschriften Graden en titulatuur Opleidingsstructuur Propedeuse Programma Studieadvies Overstappen Hoofdfase Toelating hoofdfase Programma s Stages en stagewaardigheid Profileringsruimte Excelleren Afstuderen Vervolgopleidingsmogelijkheden Examencommissie Instelling en benoeming Samenstelling Taken en bevoegdheden Verzoekschrift Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Voorzieningen Begeleiding ICT-faciliteiten Algemeen SharePoint OSIRIS Student Wachtwoord Informatiebeveiliging en privacy Registratie studievoortgang Studenten Informatie Punt (STIP) Studievereniging Opleidingscommissies Contactgegevens Cursussen Cursusdeelname Inschrijving voor cursussen /293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

3 3.3 Aanwezigheidsplicht Ingangseisen Cursusbeschrijvingen Tentamens en examens Introductie Vrijstellingen Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamenrooster Inschrijving en deelname (her)tentamens Voorzieningen in geval van een functiebeperking Legitimatieplicht bij tentamens Gang van zaken tijdens tentamens Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Onregelmatigheden / fraude Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Geldigheidsduur resultaten Diplomering Procedure afgifte getuigschrift Aantekening cum laude of met genoegen Roosters HU-onderwijsjaarrooster Vakanties en vrije dagen Lesdagen en -tijden Openingstijden gebouwen Roosterinformatie en -wijzigingen Klachten, bezwaar en beroep Inleiding Bezwaar Beroep Beroep aantekenen Hoger beroep Klachten Klacht indienen Herzieningsverzoeken bij klachten Ongewenst gedrag Schema klachten, bezwaar en beroep Studentzaken Studiebegeleiding Profileringsfonds Studentendecaan Centrum Studiekeuze Vertrouwenspersoon Studentenarts Bureau Studentenpsychologen Mediation Studeren met een functiebeperking Verbetering taalvaardigheden Bibliotheek Internationalisering Study abroad Stage in het buitenland Medezeggenschap Inspraakorganen Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten Studium Generale /293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

4 8.15 Studentenvereniging Algemeen Bestuursbeurs Topsport Trajectum Sport Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering Werken naast uw studie Huisvesting Over de HU Algemene informatie Onderwijsprofiel HU Bachelor- en masterstelsel Hogeschool- en faculteitsregelingen Orderegels Kwaliteitszorg Organogram HU Locaties HU Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen Organogram faculteit Gezonheidszorg Contactgegevens Plattegrond Praktische voorschriften en aanwijzingen Faciliteiten In- en uitschrijven voor de opleiding Toelatingsonderzoek Studiekosten, eigen bijdragen en tegemoetkoming Collegegeld Kosten voor boeken en leermiddelen Overige kosten Financiële tegemoetkoming Bijlagen Onderwijs- en examenregeling Cursusbeschrijvingen Conversietabellen Overige regelingen Diversen Het stagereglement Regeling tegen Seksuele en Verbale intimidatie van de HU Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Belofte van geheimhouding HU jaarroosster Bijlage Hoofdstuk 10: Cursusgegevens Deze studiegids is op 5 juni 2015 vastgesteld door Henri Kiersgevolgd door een positief advies van de (G)OC en goedgekeurd door de faculteitsdirecteur op 12 juni /293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

5 Beste student, 1 Voorwoord Voor u ligt de studiegids van de opleiding Fysiotherapie. We hopen dat u bij onze opleiding een prettige en succesvolle studietijd heeft. In deze studiegids vindt u belangrijke spelregels en informatie die u daarbij kunnen helpen. Hogeschool Utrecht biedt vraaggestuurd en competentiegericht onderwijs. Competentiegericht wil zeggen dat u vaardigheden opdoet die aansluiten bij het beroepsleven ( 2.1). Met vraaggestuurd onderwijs streven wij er naar het onderwijs en ook de ondersteuning eromheen zo in te richten dat u zich in en tijdens uw studie kunt ontwikkelen op een manier die ú belangrijk vindt en die bij u past. Hieronder vindt u informatie over de belangrijkste aspecten van uw studie en de keuzes die u kunt maken. Invloed van de student Veel van onze mogelijkheden zijn ontwikkeld of verbeterd op initiatief van uw medestudenten. De hogeschool beschouwt u als partner, u maakt deel uit van onze kennisgemeenschap. De HU hecht daarom veel waarde aan uw mening en ideeën. Dat begint al bij de evaluaties van alle cursussen, waar u als student uw oordeel en verbetertips kunt geven. Ook organiseren we op opleidingen of faculteiten onderwijsdialogen, waarin we samen in gesprek gaan over uw opleiding en alles eromheen. De HU ondersteunt actief deelname van studenten in opleidingscommissies en medezeggenschapsorganen (8.13). We vragen u elk jaar de NSE (Nationale Studenten Enquête) in te vullen. En bent u bijzonder tevreden over het onderwijs van die ene docent(e), nomineer hem/haar dan als docent(e) van het jaar. Excelleren De HU waardeert en stimuleert verschillende vormen van excellentie. Als u uitstekende resultaten in uw studie behaalt, ontvangt u bij uw diploma de aantekening cum laude of met genoegen (5.2). Maar u kunt ook uitblinken op andere aspecten, zoals innovatie en leiderschap. Ook dat wil de HU graag bevorderen. Hiervoor zijn bijvoorbeeld honourstrajecten ontwikkeld. U kunt met het volgen van deze trajecten Ster Verklaringen behalen. Als u vijf verschillende Ster Verklaringen behaalt, krijgt u het Honours Certificaat. Dit is een officieel HU-waardepapier dat u bij uw afstuderen naast uw diploma ontvangt (2.5.5). Verbreden en verdiepen Veel opleidingen kennen afstudeerrichtingen, waarin u zich kunt specialiseren op een onderdeel van uw vakgebied. Daarnaast kennen de meeste opleidingen de zogenaamde vrije profileringsruimte (van 30 EC, een halfjaar), die u kunt gebruiken om u te verdiepen binnen uw eigen vakgebied, of om kennis te maken met een geheel ander vakgebied. Binnen uw faculteit, binnen een opleiding van een andere faculteit, maar ook een cursus aan een andere instelling is vaak mogelijk (0). Ook kunt u een eigen examenprogramma ontwikkelen, uw studieloopbaanbegeleider (slb er, 2.8.1) kan u hierover adviseren. De examencommissie van uw opleiding (2.6) moet daar toestemming voor geven. Ook is er Studium Generale dat inspirerende programma s aanbiedt. Wat anders? U kunt uw studietijd natuurlijk ook willen benutten om u zo breed mogelijk te ontwikkelen, en juist ervaring buiten uw reguliere studie op te doen. Wilt u een tijdje studeren in het buitenland (8.11)? Of denkt u erover bestuurlijk actief te worden in bijvoorbeeld een studievereniging, een gezelligheidsvereniging of een studentensportclub? (0, 8.18). Of combineert u topsport met een studie (8.16)? Hiervoor noemden we al medezeggenschap en opleidingscommissies. Er is van alles denkbaar dat door de HU actief ondersteund wordt. Studievertraging Door allerlei oorzaken kan uw studie niet verlopen zoals u dat graag zou willen. Als dat komt door bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld ziekte of familieomstandigheden, dan zijn er verschillende regelingen waarop u een beroep kunt doen. Als u door uw persoonlijke situatie tentamens mist, kunt u om een extra herkansing vragen (4.3.3). Haalt u te weinig studiepunten en dreigt u een negatief studieadvies te krijgen, dan kunt u hulp krijgen bij het maken van een studieplanning (2.4.2). En had u een studiebeurs, 5/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

6 maar studeert u door deze omstandigheden zo lang dat u er geen recht meer op hebt? Dan is er wellicht een mogelijkheid tot financiële ondersteuning (8). In al deze gevallen geldt: meld het zo spoedig mogelijk aan uw studieloopbaanbegeleider (2.8.1) of uw studentendecaan (8.3)! Het is natuurlijk niet wenselijk dat u (veel) te lang over uw studie doet. Om dat te voorkomen bieden opleidingen soms extra inhaaltrajecten aan. Die worden via MijnHU bekend gemaakt. Heeft u een functiebeperking? Dan kunt u mogelijk langer over uw studie doen, maar dat hoeft lang niet altijd het geval te zijn. De hogeschool kent een breed scala aan voorzieningen die u in uw studie kunnen ondersteunen (8.9). Problemen en klachten Heeft u problemen die uw studie negatief beïnvloeden? Of vragen omdat u niet precies weet waar u terecht kunt? Bij uw slb er (2.8.1) of een studentendecaan (8.3) bent u aan het juiste adres; zij kunnen u adviseren of doorverwijzen. Als u klachten heeft over de bejegening door studenten of medewerkers, kunt u ook een vertrouwenspersoon (8.5) inschakelen. Als er sprake is van een escalerende situatie kunnen onze studentmediators vaak helpen om verdere escalatie te voorkomen en de samenwerking weer te herstellen (8.8). En gaat er binnen de HU iets fout of bent u het niet eens met een besluit? Op elke faculteit of opleiding is een klachtenloket waar u terecht kunt met bezwaren en klachten (7.1). Ook hiervoor kunt u bij de studentendecaan terecht. Wat verwacht de HU van u? Wij streven ernaar u een opleiding en studieklimaat te bieden waarin u zich optimaal kunt ontplooien. De HU verwacht van elke student dat hij/zij zich aan de interne regels houdt (9.1.4). Ongewenst gedrag (bijvoorbeeld intimidatie, hat s, verbaal of fysiek geweld) wordt niet getolereerd. Als u een diploma haalt, moet u dat ook hebben verdiend. Fraude (4.4.2) wordt niet getolereerd. Zeker als dit gevolgen heeft voor onschuldige medestudenten, doordat tentamenresultaten ongeldig worden verklaard, zijn de straffen zwaar. Zowel ongewenst gedrag als fraude kan leiden tot verwijdering van de opleiding. Er zijn heel veel mogelijkheden bij de HU om een prettige studietijd te hebben. U vindt het merendeel terug in deze studiegids. Lees de gids goed door voordat u aan uw studie begint. Is iets niet duidelijk of kunt u bepaalde informatie niet vinden, kijk dan op MijnHU of vraag het uw slb er of de onderwijsbalie (2.8.3). We wensen u een prettige studietijd en veel succes in dit studiejaar. Mede namens alle collega s die aan uw opleiding bijdragen, Henri Kiers Directeur Instituut voor Bewegingsstudies 6/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

7 2.1 Beroepsprofiel Beroep 2 Inrichting van de opleiding Fysiotherapie richt zich op mensen die problemen ervaren met bewegen in hun persoonlijke leefwereld; mensen van verschillende leeftijden, in verschillende levensfasen, verschillend qua hulpbehoefte. Het vakgebied richt zich daarbij op diagnostiek, prognose, preventie en interventie Uitwerking van beroepsprofiel Het opleidingsprofiel vormt een schakel tussen de feitelijke beroepsuitoefening en de opleiding van toekomstige beroepsbeoefenaren. Een schakel waarin het beroep en de eisen met betrekking tot professionele beroepsuitoefening - gecombineerd met actuele onderwijskundige inzichten - verwoord worden in opleidingskwalificaties en in uitgangspunten en richtlijnen voor een opleiding. Bij het beroep fysiotherapeut, zoals onder meer verwoord in het beroepsprofiel van de fysiotherapeut (www.fysionet.nl), horen competenties waarover iedere fysiotherapeut dient te beschikken Competenties beginnende beroepsbeoefenaar Het Competentieprofiel Fysiotherapeut (bachelor) richt zich op het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. Het gaat daarbij uit van de meest gangbare beroepstaken, zonder rekening te houden met specifieke omstandigheden of werksetting. Volgens het recente competentieprofiel van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) moet je als beginnend beroepsbeoefenaar over in totaal zeven competentiegebieden beschikken: 1. Fysiotherapeutisch handelen: De fysiotherapeut biedt op methodische wijze expliciet, gewetensvol en oordeelkundig hulp aan cliënten met een probleem met bewegen. Hij toont professioneel gedrag naar de stand van het vakgebied. Hij verzamelt en interpreteert gegevens, zodat hij in het screenings-, diagnostische en therapeutische proces volgens de principes van Evidence Based Practice (EBP) beslissingen neemt binnen de grenzen van het beroep. Hij verleent up-to-date, effectieve, curatieve en preventieve zorg op ethisch verantwoorde wijze. 2. Communiceren: Teneinde een hoge kwaliteit van hulp aan cliënten en een hoge mate van cliënttevredenheid te waarborgen, onderhoudt de fysiotherapeut een effectieve relatie met de cliënt en zijn naasten en/of andere betrokkenen. De fysiotherapeut communiceert op heldere, transparante, effectieve en efficiënte wijze tijdens het fysiotherapeutisch handelen. Het gaat daarbij om zowel verbale als non-verbale communicatie. 3. Samenwerken: De fysiotherapeut werkt, indien nodig, samen met betrokken professionals, zorgverzekeraars, maatschappelijke en overheidsinstanties, participeert in een netwerk van samenwerkingsrelaties en maakt optimaal gebruik van beschikbare expertise om te komen tot een hoge kwaliteit van hulpverlening. 4. Kennis delen en wetenschap beoefenen: De fysiotherapeut handelt volgens de principes van Evidence Based Practice, levert een bijdrage aan de ontwikkeling van klinische expertise van zichzelf en anderen en levert een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 5. Maatschappelijk handelen: De fysiotherapeut weegt belangen van de cliënt af in relatie tot de belangen van andere hulpvragers en maatschappelijke belangen. Hij oefent op maatschappelijk verantwoorde wijze zijn beroep uit waarbij factoren als duurzaamheid, beroepsethiek, juridisch kader en de sociaal-culturele context een rol spelen. 7/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

8 6. Organiseren: Teneinde als fysiotherapeut efficiënt en effectief te functioneren, spant de fysiotherapeut zich in voor een goede organisatie. In feite functioneert de fysiotherapeut als manager van zijn eigen werkzaamheden, maar ook in relatie tot werkzaamheden van andere zorgverleners treedt hij als manager op. De fysiotherapeut neemt besluiten met betrekking tot het gebruik of de inzet van middelen en medewerkers, het stellen van doelen en prioriteiten en het maken van beleid. Hij organiseert zijn eigen werk, waarbij hij balans houdt tussen het beroepsmatig handelen en de behoefte aan verdere ontwikkeling van zichzelf en indien relevant, de zorgorganisatie waarin hij werkt. 7. Professioneel handelen: De fysiotherapeut levert hoogstaande cliëntenzorg op een integere, oprechte en betrokken wijze. Hij neemt verantwoordelijkheid voor zijn handelen en bewaart weloverwogen een balans tussen persoonlijke en professionele rollen. Hij kent de grenzen van zijn competenties en handelt daarbinnen, of schakelt andere deskundigen in. Hij stelt zich toetsbaar en transparant op. Hij onderkent ethische dilemma s, heeft inzicht in ethische normen en houdt zich aan de wetgeving Vaardigheden afgestudeerde De fysiotherapeut legt de bewegings(on)mogelijkheden van de cliënt vast. Hij onderzoekt vanuit een biopsychosociaal model op welke wijze het bewegen plaatsvindt om te analyseren waarom de cliënt juist op deze manier beweegt. In de analyse zoekt de fysiotherapeut naar oorzakelijke en beïnvloedbare factoren op basis waarvan hij in samenspraak met de cliënt de doelen en het behandelplan opstelt. Het doel van de behandeling is optimaliseren van het bewegen van de cliënt uitgaande van zijn vermogens en binnen de mogelijkheden die er zijn. De fysiotherapeut is zich bewust van de persoonlijke aspecten van iedere cliënt, en werkt vanuit de wetenschap dat de regie over het eigen leven cruciaal is voor het ervaren van gezondheid. Bij chronische ziekten kan de fysiotherapeut de cliënt ondersteunen bij diens zelfmanagement, en hanteert daarbij het principe van shared decision making. De fysiotherapeut kan goed samenwerken met andere disciplines en met naasten van de cliënt. De fysiotherapeut bepaalt zelfstandig of er wel of niet een indicatie is voor fysiotherapie Werkveld en functies Fysiotherapeuten zijn werkzaam in zowel de extramurale, transmurale als de intramurale gezondheidszorg. In de extramurale zorg werken fysiotherapeuten in een maatschap, in loondienst en in mindere mate in een solo praktijk. In de intramurale zorg werken fysiotherapeuten in interdisciplinaire en interprofessionele teams, voornamelijk in ziekenhuizen, revalidatiecentra en verpleeghuizen. Transmuraal werkt de fysiotherapeut bij mensen thuis, in ambulante teams en overige netwerken. In fysiotherapeutisch specifieke settings werkt de fysiotherapeut vanuit de zelfstandig gestelde fysiotherapeutische diagnose. De fysiotherapeut als hulpverlener functioneert in een professioneel maatschappelijk netwerk. In deze context werkt hij samen met collega's en met andere relevante disciplines zowel binnen als buiten de gezondheidszorg. Fysiotherapeutische zorgverlening behelst curatieve somatische, palliatieve- en terminale zorg. Daarnaast is zorg gerelateerde en geïndiceerde preventie een essentieel onderdeel van de fysiotherapeutische hulpverlening. Ook op andere terreinen ontplooien fysiotherapeuten activiteiten, waar de fysiotherapeutische competenties van meerwaarde zijn, maar het product niet direct fysiotherapie is. Te denken valt aan adviseurs functies, begeleiden bij sporten en algemene gezondheidsprogramma s. 8/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

9 2.2 Opleidingsprofiel Algemeen De opleiding Fysiotherapie is één van de opleidingen van de Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht. De opleiding fysiotherapie is een 4-jarige voltijds dagopleiding (bachelor) op het niveau van Hoger Beroeps Onderwijs (HBO). Daarnaast is er een 3-jarige Versnelde Opleiding Fysiotherapie, ook deze versnelde opleiding is een dagopleiding. Samen met de opleidingen Oefentherapie Cesar, Logopedie, Orthoptie, Mondhygiëne, Farmakunde, Huidtherapie en Optometrie behoort de opleiding Fysiotherapie tot de paramedische beroepsopleidingen Doelstelling opleiding De opleiding stelt zich ten doel startbekwame fysiotherapeuten op te leiden. Een bekwame fysiotherapeut kan evidence based fysiotherapeutische zorg verlenen gericht op bewegend functioneren van de patiënt, beschikt over communicatieve vaardigheden, kan bijdragen leveren aan de ontwikkeling van het beroep fysiotherapie middels (participatie in wetenschappelijk) onderzoek, kan reflecteren op het eigen handelen, kan samenwerken met andere disciplines en is in staat om effectieve en efficiënte bedrijfsvoering toe te passen. Bekwame fysiotherapeuten kunnen bijdragen leveren aan de kennis over en de ontwikkeling van de fysiotherapie en bewegingszorg in algemene zin, kunnen reflecteren op het eigen handelen, kunnen samen werken met andere disciplines, kunnen effectieve en efficiënte bedrijfsvoering toepassen en beschikken over voldoende communicatieve vaardigheden Het hbo-niveau van de opleiding De HU heeft als taak om jou als student op te leiden voor een functie op HBO-niveau. De opleiding heeft als doel een student op te leiden tot een gekwalificeerde beroepsbeoefenaar. Eisen die gesteld worden aan een goede beroepsbeoefenaar worden gedestilleerd uit enerzijds het beroepenveld en anderzijds het beroepsprofiel zoals het Koninklijk Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) dat heeft beschreven. Deze eisen zijn de basis voor het profiel van de opleiding. In november 2013 heeft het KNGF een nieuw beroepsprofiel vastgesteld waarin zeven competenties zijn uitgewerkt. We leiden onze studenten op tot het 6e niveau volgens het Europees Kwalificatie Kader (EKK): Gevorderde kennis van een werk- of studiegebied, die een kritisch inzicht in theorieën en beginselen impliceert. Zie paragraaf voor de zeven competentiegebieden. Omdat we als opleiding willen aansluiten bij internationale ontwikkelingen en maatstaven, volgt de opleiding het EKK niveau 6. EKK niveau Kennis Vaardigheden Competentie 6 Gevorderde kennis van een werk- of studiegebied, die een kritisch inzicht in theorieën en beginselen impliceert. Gevorderde vaardigheden, waarbij blijk wordt gegeven van absoluut vakmanschap en innovatief vermogen om complexe en onvoorspelbare problemen in een gespecialiseerd werk- of studiegebied op te lossen. Managen van complexe technische of beroepsactiviteiten of projecten; de verantwoordelijkheid op zich nemen om in onvoorspelbare werk- of studiecontexten beslissingen te nemen. De verantwoordelijkheid op zich nemen om de professionele ontwikkeling van personen en groepen te managen. 9/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

10 2.2.4 Didactische uitgangspunten De opleiding is opgebouwd volgens een competentiegericht onderwijsmodel. Een competentie is de combinatie van kennis, vaardigheden en attitudes die nodig is om een taak in een bepaalde (beroeps)context uit te oefenen. Voor het onderwijs betekent dit het volgende: Het onderwijs is gericht op het verwerven van beroepscompetenties, d.w.z. het in samenhang verwerven van kennis, vaardigheden en houdingsaspecten waarmee beroepstaken kunnen worden uitgevoerd. Het leren wordt opgevat als een doelgerichte activiteit van de student; het onderwijs bevordert actief en zelfstandig leren. De docent ondersteunt en begeleidt het leerproces van de student en is inhoudelijk expert. Het leren vindt zoveel mogelijk plaats in realistische leeromgevingen, waarbij leertaken lijken op beroepstaken. Het leren is een sociaal en interactief proces, studenten werken samen met elkaar, de docent en professionals uit de praktijk. Toetsen zijn bedoeld om vast te stellen welk beheersniveau van de competenties is bereikt en de student inzicht te geven in de vorderingen in het eigen leerproces. De didactische opbouw van het competentiegericht curriculum is gebaseerd op het Dreyfus model. De startende fysiotherapeut die de opleiding verlaat beheerst minimaal alle beroepscompetenties op EKK niveau Inrichting opleiding Opleidingsvarianten De opleiding Fysiotherapie volg je in voltijd. Een voltijdopleiding veronderstelt dat je 40 uur per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs aan de hogeschool. De reguliere bachelor opleiding is bedoeld voor studenten die rechtstreeks van de havo, het vwo of mbo (niveau 4) komen. De opleiding Fysiotherapie onderscheidt twee stromen en drie doelgroepen in de bacheloropleiding: Reguliere vierjarige stroom: Topsporters; de hogeschool hanteert voor topsporters dezelfde indeling als het NOC*NSF MBO studenten niveau 4 van de opleiding Sport & Bewegen of CIOS; Versnelde driejarige stroom (VOF): Studenten met een HAVO-diploma met een 8 gemiddeld of hoger op hun cijferlijst of met een VWO diploma. Studenten met een Nederlands bachelor- of masterdiploma (voorkeur hebben studenten met een bachelor- of masterdiploma binnen de gezondheidszorg of het domein bewegen). Studenten die in het bezit zijn van één van de volgende Nederlandse propedeutische getuigschriften: Docentenopleiding van de Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO), HBO Sport en Bewegen, Bewegingswetenschappen, Geneeskunde en Bewegingstechnologie. Met deze stromen wordt recht gedaan aan verschillende doelgroepen studenten. De opleiding kent geen deeltijd of duale variant. Alle studenten worden toegelaten tot de opleiding middels een decentrale selectie. 10/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

11 2.3.2 Verkorte en versnelde opleidingsroutes Een verkorte route is mogelijk doordat je, nadat je bent ingeschreven voor de opleiding, vrijstellingen voor delen van het curriculum kunt krijgen. Deze vrijstellingen moet je nog wel aanvragen bij de examencommissie, die ze moet goedkeuren. Voor meer informatie over vrijstellingen: zie par Versneld wil zeggen dat je in een aangepast hoger tempo het onderwijs volgt (en aan het einde 240 EC in minder dan vier jaar hebt behaald). De opleiding fysiotherapie kent alleen versnelde opleidingsvarianten. Inschrijving in de hoofdfase (zij-instromers) Studenten, die op een andere opleiding het getuigschrift Propedeuse Fysiotherapie hebben verkregen kunnen na een intake gesprek bij de opleiding hun studie voortzetten in het tweede studiejaar van de opleiding Fysiotherapie van de HU mits de opleiding voldoende plaatsen beschikbaar heeft. Versnelde Opleiding Fysiotherapie (VOF) De opleiding Fysiotherapie van de HU biedt aan getalenteerde studenten en studenten met specifieke studie-ervaring in het hoger onderwijs een versneld studieprogramma aan. De Versnelde Opleiding Fysiotherapie is een driejarige voltijdse studie. Belangrijke toelatingsvoorwaarde voor de Versnelde Opleiding Fysiotherapie is een passende vooropleiding. Als student van de Versnelde Opleiding Fysiotherapie ben je de gehele week beschikbaar voor studieactiviteiten. Het is niet mogelijk om gedurende de opleiding over te stappen van de Versnelde opleiding naar het reguliere vierjarige traject. Alle onderwerpen en regels die in deze studiegids beschreven worden gelden ook voor de Versnelde Opleidingsvarianten van de opleiding Fysiotherapie. Bij afwijkingen wordt dit vermeld. Informatie kan worden ingewonnen bij het secretariaat fysiotherapie Getuigschriften Als bewijs dat u (een deel van) de opleiding heeft afgerond (propedeuse of bachelor), wordt door de examencommissie een diploma uitgereikt. De wettelijke term hiervoor is getuigschrift, maar omdat wij in het gangbare taalgebruik binnen de HU over diploma s spreken, zullen we in deze studiegids de term diploma gebruiken. We kennen binnen deze bacheloropleiding de volgende diploma s: het propedeutisch diploma na het behalen van het propedeutisch examen; het bachelordiploma na het behalen van het afsluitend examen. De voorzitter en een lid van uw examencommissie ondertekenen het diploma. Aan het bachelordiploma en de Ad wordt een Internationaal Diploma Supplement (IDS) volgens het Europese model toegevoegd. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Het IDS geeft inzicht in de aard en de inhoud van de opleiding en de behaalde studieresultaten. Dit bevordert de internationale herkenbaarheid van de opleiding en het diploma. U ontvangt per opleiding slechts één propedeutisch en één bachelordiploma. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van het Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement wordt altijd in het Engels opgesteld. Zie 5.1 voor de procedure voor afgifte van het diploma. Heeft u meer dan een tentamen met goed gevolg afgelegd, maar krijgt u geen diploma omdat u niet het hele examenprogramma heeft behaald, dan kunt u de examencommissie vragen een verklaring af te geven. Daarop worden de behaalde tentamens vermeld. De verklaring wordt net als het diploma ondertekend door de voorzitter en een lid van de examencommissie Graden en titulatuur 11/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

12 Als u een zogenaamde degree -opleiding (bacheloropleiding) bij de HU afrondt, krijgt u een graad. De graad wordt namens het College van Bestuur verleend door de examencommissie. Bij een bacheloropleiding wordt de graad Bachelor verleend, als u met goed gevolg het afsluitend examen heeft afgelegd. Aan de graad wordt een vermelding van het vakgebied of het beroepenveld waarop de graad betrekking heeft toegevoegd. Voor de bachelor fysiotherapie geldt dat aan de graad Bachelor de toevoeging Science mag worden gedaan. Dat geeft u in dit geval het recht op het voeren van de titel Bachelor of Science: BSc Opleidingsstructuur Studiefases De opleiding bestaat uit twee studiefases die in dit hoofdstuk verder uitgewerkt worden: de propedeutische fase en de hoofdfase. De opleiding begint met een propedeutische fase van een jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een propedeutisch diploma. Na de propedeuse volgt de hoofdfase van drie jaar. Deze fase sluit u af met het behalen van een bachelordiploma. Zie verder 2.4 en 2.5. Studenten van de Versnelde Opleiding Fysiotherapie (VOF) volgen een versneld programma van drie jaar. Wettelijke studieduur, studielast en studiepunten De studielast van de opleiding en de bijhorende cursussen wordt uitgedrukt in hele studiepunten (EC) volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Dit is een studiepuntensysteem om opleidingen internationaal vergelijkbaar te maken. De studielast van 1 EC komt overeen met 28 studie-(klok)uren (inclusief contacttijd). Een goede intensiteit en verdeling van de studielast is belangrijk voor een optimaal studierendement. In de Faculteit Gezondheidszorg zijn hierover afspraken gemaakt die voor alle opleidingen gelden. We werken toe naar een studielast van 40 uur per week. Voor de versnelde opleiding is de studielast 50 uur per week. Deze studielast is zoveel mogelijk gelijk over het jaar verdeeld. De student is vijf dagen per week beschikbaar voor de studie; de uren waarop de student aanwezig is en onderwijs heeft zijn zo veel mogelijk gespreid over vijf dagen. Dit alles om te voorkomen dat er piekbelasting is én om regelmatig studeren te bevorderen. Daarom wordt er ook regelmatig en gespreid over het jaar getoetst. De reguliere bacheloropleiding duurt vier jaar. Bij de opbouw van de opleiding is een studielast van 60 EC per studiejaar als uitgangspunt genomen, oftewel 1680 uur. De totale studielast van de opleiding (onderwijs, zelfstudie en praktijktijd/stages) bedraagt dus 240 EC. Bij de Versnelde Opleiding Fysiotherapie is het programma gecomprimeerd naar drie jaar. De studiepunten zijn als volgt over de studiejaren verdeeld: propedeuse: 60 EC hoofdfase: 180 EC (major van 150 EC + profileringsruimte van 30 EC). Tabel verdeling studielast over opleiding: Propedeuse (60 EC) Major (150 EC) Hoofdfase (180 EC) Profileringsruimte (30 EC) In de cursusbeschrijving (zie hoofdstuk 10) is per cursus de studielast opgenomen, uitgedrukt in hele EC. EC worden pas toegekend nadat de desbetreffende cursus is afgerond met het bijbehorende tentamen. Als er deeltentamens worden afgenomen, krijg je pas EC als alle deeltentamens van een cursus zijn afgelegd en gezamenlijk tot een voldoende resultaat hebben geleid. 12/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

13 2.4 Propedeuse De splitsing van de opleiding in een propedeutische fase en een hoofdfase is niet voor niets. De overheid markeert het eerste jaar (de propedeuse) omdat het drie belangrijke functies heeft. Oriëntatie Voor uw studievoortgang is het van groot belang dat u een opleiding volgt die bij u past. Dat betekent dat de inhoud van de opleiding, het beroepenveld waarvoor u wordt opgeleid en de wijze waarop uw opleiding is georganiseerd u moeten aanspreken. De propedeuse is er mede voor bedoeld om te kijken of dat het geval is, en is daar ook op ingericht. Middels de decentrale selectie heeft u al een goed beeld van de opleiding fysiotherapie kunnen krijgen en zeer bewust kunnen kiezen voor de opleiding fysiotherapie aan de HU. Selectie Aan het einde van uw eerste studiejaar wordt de balans opgemaakt. Zit u wel op de juiste opleiding? Kunt u het niveau aan? Is uw studievoortgang voldoende? De antwoorden op die vragen blijken een grote voorspellende waarde te hebben voor het uiteindelijk behalen van uw diploma in de termijn die daarvoor staat. Binnen de HU maken we de balans op met een individueel studieadvies op basis van het begeleidingstraject. Daarbij wordt gekeken naar het aantal behaalde EC. Het is heel belangrijk dat u de norm van dit studieadvies kent, en ook de regels die rondom deze norm gelden. Lees daarom 2.4.2, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Er geldt namelijk: wie niet aan de norm voldoet, en dus een bindend negatief studieadvies krijgt, mag de opleiding niet vervolgen. Verwijzing Als u onverhoopt niet op de juiste opleiding zit, raak dan niet in paniek. Van belang is dat u tijdig aankaart dat u twijfelt aan uw studiekeuze. Wellicht is dat onterecht en is uw beeld nog niet compleet. Er zijn voorzieningen die u ondersteunen bij studietwijfel. U kunt bijvoorbeeld terecht bij Centrum Studiekeuze en een studiekeuzetest doen. Belangrijk: neem in geval van twijfel tijdig contact op met de studentendecaan en/of met uw studieloopbaanbegeleider Programma Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van zowel de gehele studie als van de onderdelen vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de propedeuse zijn hieronder aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code ( ). Een gedetailleerd overzicht en beschrijvingen van de cursussen vindt u in de bijlage Cursusbeschrijvingen en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). GFY-PROP-15 Onderwijsboom Propedeusefase jaar Blok Cursuscode Cursusnaam Toetsen Weging EC A GFY-1.GM1-12 1A_Anatomie en biomedisch 1A_Kennis van anatomie (KT) 2 5 1A_Biomedische kennis (KT) 3 GFY-1.GM2-13 1A_Massage en TGW 1A_Massage (IVT) 3 5 1A_TGW(VT) 2 B GFY-1.GM3-12 1B_Anatomie en anatomie in vivo 1B_Kennis van anatomie (KT) 1 5 1B_Anatomie in vivo (VT) 1 GFY-1.GM4-12 1B_Biomedisch 1B_Biomedische kennis (KT) n.v.t. 5 Hogeschool Utrecht, juni /293

14 GFY-1.GM5-13 1B_Therapeutisch handelen & trainingsleer 1B_Kennis van het therapeutisch handelen 3 5 (KT) 1B_Trainingsleer (IVT) 2 C GFY-1.RCA1-12 1C_FT bij cardiovasculaire aandoeningen GFY-1.MSA1-12 1C_Kennis OE/LWK & wetenschap 1 1C_Kennis van cardiovasculaire 1 5 aandoeningen (KT) 1C_Fysiotherapie bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen (IVT) 2 1C_Kennis van de OE en LWK (KT) 3 5 1C_Kennis delen en wetenschap beoefenen 1: 2 Reproduceerbaarheidsonderzoek (V) GFY-1.MSA2-12 1C_Fysiotherapie bij OE/LWK 1C_Diagnostiek bij klachten over OE (IVT) 1 5 1C_Diagnostiek bij klachten over LWK (IVT) 1 D GFY-1.RCA2-12 1D_Metabool syndroom, diabetes, obesitas GFY-1.MSA3-12 1D_Fysiotechniek en anatomie in vivo 1D_Kennis van metabool syndroom, diabetes 1 5 en obesitas (KT) 1D_Fysiotherapie bij Metabool syndroom, diabetes en obesitas (IVT) 2 1D_Fysiotechniek (IVT) 1 5 1D_Anatomie in vivo (VT) 2 GFY-1.MSA4-12 1D_Fysiotherapie bij OE en LWK 1D_Kennis van de OE en LWK (KT) 2 5 1D_Fysiotherapie bij klachten over OE en 3 LWK en klinisch redeneren (IVT+) A-D GFY-1.PROF-14 1_Professioneel gedrag 1_Inhoudelijk communiceren en samenwerken 2 5 bij probleemoplossing 1_Beroepsorïenterende stage 3 EC Totaal 60 GFY-PROP.V-15 Onderwijsboom Versnelde Opleiding Propedeusefase jaar Blok Cursuscode Cursusnaam Toetsen Weging EC A GFY-V1.RCA1-14 1A_Kennis trainingsleer/cardiovasculair V1A_Kennis van trainingsleer en fysiotherapie bij cardiovasculaire aandoeningen (KT) nvt 5 GFY-V1.FF1-14 1A_Kennis van het fundament V1A_Kennis van het fundament (KT) nvt 5 GFY-V1.RCA2-14 1A_Trainingsleer en cardiovasculair V1A_Trainingsleer en Fysiotherapie bij cardiovasculaire aandoening (en) (IVT) nvt 5 GFY-V1.FF2-14 1A_Reanimatie en fysiotechniek V1A_Reanimatie (VT) (VD/NVD) 5 V1A_Fysiotechniek (IVT) ntb B GFY-V1.MSA1-14 1B_Fysiotherapie bij OE en LWK (IVT) V1B_Diagnostiek bij klachten over OE (IVT) 1 5 V1B_Diagnostiek bij klachten over LWK (IVT) 1 GFY-V1.MSA2-14 1B_Kennis OE en LWK V1B_Kennis van diagnostiek en klinisch redeneren: OE en LWK (KT) nvt 5 GFY-V1.FF3-14 1B_Kennis van het fundament V1B_Kennis van het fundament (KT) nvt 5 GFY-V1.FF4-14 1B_Massage en anatomie in vivo V1B_Massage (IVT) 1 5 V1B_Anatomie in vivo OE en LWK (VT) 2 GFY-V1.PROF-14 1_Professioneel gedrag V1AB_Inhoudelijk communiceren en samenwerken bij probleemoplossing V1AB_Beroepsoriënterende stage V1B_Kennis delen en wetenschap beoefenen 1 Reproduceerbaarheidsonderzoek 2 14/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

15 C GFY-V1.CNA1-14 1C_Fysiotherapie bij CNA V1C_Kennis van CNA (KT) 2 10 V1C_Fysiotherapie bij CNA (IVT) 3 V1C_TGW (VT) 2 EC Totaal 60 Na het behalen van de bovengenoemde 60 EC wordt de propedeuse uitgereikt. De onderwijsboom voor het overige onderwijs uit jaar 1 van de VOF zie par Specifieke programmaonderdelen van de propedeutische fase De gezonde mens in beweging In de eerste twee blokken van je opleiding tot fysiotherapeut staat het onderzoeken en trainen van gezonde mensen centraal. Therapeutisch handelen bij de gezonde mens Als fysiotherapeut ben je met name coach in bewegen. Als fysiotherapeut word je vaak gevraagd om een bewegingsadvies en stimuleer je patiënten met verschillende aandoeningen om in beweging te komen. Ook massage kan onderdeel zijn van je behandeling als fysiotherapeut, bijvoorbeeld om (spier-)pijn te bestrijden en / of te voorkomen. Maar massage zul je als fysiotherapeut ook in andere situaties inzetten. Naast kennis en fysiotherapeutische vaardigheden, zijn ook communicatieve vaardigheden van groot belang voor de fysiotherapeut. Fysiotherapie bij hart- en vaatziekten Hart- en vaatziekten, ook wel cardiovasculaire ziekten genoemd, zijn één van de meest voorkomende aandoeningen in Nederland. De fysiotherapeut, als specialist van het bewegen, richt zich met name op (dis)functioneren van het houdings- en bewegingsapparaat van de mens. Fysiotherapeuten spelen derhalve een grote rol bij preventie van hart- en vaatziekten en met name bij de revalidatie van patiënten met hartfalen. Fysiotherapie bij aandoeningen van de onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom Hierbij ligt de focus op de fysiotherapie bij de patiëntengroep met lage rugklachten en de onderste extremiteiten. Je leert in dit blok veel over het onderzoek van de lage rug. Fysiotherapie bij metabool syndroom, diabetes en obesitas De lessen zijn gericht op het in kaart brengen van de patiënt met Diabetes Mellitus (DM) en Obesitas met specifieke aandacht voor de fysiotherapeutische interventie. Je leert een beweegprogramma en een behandelplan opstellen voor een persoon met DM en Obesitas. Fysiotherapie bij aandoeningen van de onderste extremiteiten en lumbale wervelkolom II Later in het jaar werk je de casuïstiek verder uit die eerder in het jaar is behandeld. Je maakt kennis met de ontwikkeling en veranderingen die de rug en onderste extremiteiten doormaakt gedurende ons leven, hoe de bewegingen van de rug worden gestuurd, en hoe de zwaartekracht invloed uitoefent op de rug. Wanneer je de verschillende oorzaken kent die een rol spelen in het ontstaan van het probleem, zal dit je helpen om een juiste beslissing te nemen bij de behandeling van de cliënt. Je zult zien dat interventies altijd zijn aangepast aan het persoonlijk probleem van de cliënt. Inhoudelijk samenwerken bij probleemoplossing (PGO) Je maakt kennis met de zevensprong van de PGO-methodiek. Je leert plannen, organiseren en de voortgang van het PGO-proces bewaken in teamverband. Je werkt in kleine groepen samen met je klasgenoten aan het leveren van gezamenlijke resultaten. Professioneel gedrag staat bij de beoordeling centraal. Beroeps Oriënterende Stage (BOS) Een belangrijk onderdeel van het curriculum is het praktijkleren. Ook in het eerste jaar ga je al in een specifieke fysiotherapeutische setting op bezoek. Verspreid over het eerste studiejaar loop je in totaal 6 dagen stage. 15/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

16 2.4.2 Studieadvies Zoals aangegeven wordt in de propedeuse de balans opgemaakt met een studieadvies. U krijgt tijdens het eerste jaar van inschrijving twee keer een schriftelijk advies over de voortzetting van uw studie. Uiterlijk aan het einde van het eerste jaar van inschrijving ontvangt u een definitief studieadvies. Hieronder staan de regels die daarover zijn vastgesteld. Tussentijds studieadvies Uiterlijk halverwege het eerste studiejaar ontvang je van de examencommissie een schriftelijk tussentijds studieadvies over de voortzetting van je studie. Dit tussentijds advies bevat naast een advies een toelichting op de behaalde studieresultaten en de studievoortgang. Voor alle studenten van de opleiding Fysiotherapie betreft het een: Positief tussentijds advies: 20 of meer studiepunten; Waarschuwend tussentijds advies: 15 of minder studiepunten. Boek je niet voldoende studievoortgang dan krijg je een waarschuwend advies van de examencommissie. In dat geval kun je contact opnemen met de studieloopbaanbegeleider om een studieplan te maken. Met een studieplan kun je ervoor zorgen dat je weer op schema komt. Als bijzondere omstandigheden de oorzaak zijn van je studieachterstand, neem dan onmiddellijk contact op met de studentendecaan. Positief of negatief studieadvies Aan het einde van het eerste studiejaar krijg je een definitief advies van de examencommissie. Dit studieadvies kan positief of negatief zijn. Aan een negatief studieadvies zit een afwijzing verbonden. Een negatief advies met afwijzing is een bindend negatief studieadvies. Als je een bindend negatief studieadvies ontvangt, word je niet langer toegelaten tot dezelfde opleiding aan de HU. Een positief studieadvies krijg je als aan het eind van het eerste studiejaar: de propedeuse hebt gehaald, of; minimaal 50 EC van het propedeuseprogramma hebt behaald. Voor de berekening of u het bovenstaande aantal van 50 EC heeft behaald, tellen niet mee: EC voor verleende vrijstellingen; EC behaald in een eerder jaar van inschrijving. Het moet dus gaan om EC die u daadwerkelijk dit studiejaar hebt behaald; resultaten behaald voor deeltentamens, als nog niet het volledige tentamen met goed gevolg is afgelegd. Kun je door de hierboven uitgezonderde resultaten geen 50 EC s meer uit de propedeutische fase halen, dan zul je dus aan het eind van het studiejaar de volledige propedeuse moeten hebben behaald om een positief studieadvies te krijgen. Een negatief studieadvies (afwijzing) krijg je als u niet aan de norm voor het positief advies hebt voldaan. Ga je al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl je nog in aanmerking komt voor een studieadvies, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Het aantal in de hoofdfase behaalde EC telt voor deze beoordeling niet mee. Geef daarom altijd prioriteit aan het behalen van de vakken uit de propedeuse. In geval van een bindend negatief studieadvies moet deze afwijzing zijn gemotiveerd. Daarnaast moeten de mogelijkheden van bezwaar en beroep voor u als student zijn opgenomen. Het studieadvies wordt ondertekend door of namens de examencommissie, en wordt binnen een week na ondertekening aangetekend aan u verzonden of persoonlijk uitgereikt. 16/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

17 De examencommissie stelt u in de gelegenheid te worden gehoord voordat wordt besloten om een bindend negatief studieadvies af te geven. Als je een bindend negatief advies hebt gekregen dan kan je niet meer bij deze opleiding als student of extraneus worden ingeschreven. Opgeschort advies voor studenten in het eerste jaar van inschrijving wegens bijzondere omstandigheden De examencommissie dient bij het uitbrengen van het studieadvies rekening te houden met studievertraging door persoonlijke omstandigheden. Het betreft uitsluitend de volgende omstandigheden: ziekte; lichamelijke, zintuiglijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden, waaronder tevens die van degene met wie je samenwoont of een LAT-relatie onderhoudt; het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad of een opleidingscommissie; andere omstandigheden waarin je als student activiteiten ontplooit in het kader van de organisatie en het bestuur van (een onderdeel van) de HU, ter beoordeling door de faculteitsdirectie; het lidmaatschap van het bestuur van een door het College van Bestuur, krachtens de Profileringsfondsregeling HU, erkende studentenorganisatie of een daarmee vergelijkbare organisatie van enige omvang; andere situaties waarin je als student door overmacht niet hebt deelgenomen aan tentamens dan wel het onderwijs, ter beoordeling door de examencommissie. Als de examencommissie bijzondere persoonlijke omstandigheden aanwezig acht, waardoor je niet hebt kunnen voldoen aan de norm voor het studieadvies, dan wordt het studieadvies opgeschort tot uiterlijk het einde van het tweede studiejaar van je inschrijving bij dezelfde opleiding. Wij noemen dat een aangehouden advies. Aan het eind van het tweede studiejaar moet je aan de norm van een positief advies voldoen, zoals die in dat volgende studiejaar geldt. Is je advies vorig studiejaar (of een eerder jaar) opgeschort/aangehouden, dan ontvang je dit jaar je studieadvies. Voor een positief advies geldt dan de norm van dit studiejaar. Oftewel 50 EC s. Let hierbij wel op dat de EC die je in een eerder studiejaar hebt behaald, net als verkregen vrijstellingen, niet meetellen bij de berekening van je aantal behaalde EC uit de propedeuse. Eerder in deze paragraaf vind je uitgebreide informatie over de norm en wat wel en niet meetelt voor de berekening van je aantal EC. Voor een opgeschort advies geldt dezelfde procedure als voor het reguliere studieadvies. Is je studievertraging ontstaan door een van bovengenoemde bijzondere omstandigheden? Meld dit dan zo spoedig mogelijk schriftelijk bij de examencommissie met het verzoek om deze omstandigheden te betrekken bij het afgeven van het studieadvies. Benader ook zo snel mogelijk de studentendecaan en/of de studieloopbaanbegeleider. Zij adviseren de examencommissie. Zie ook 8.3. Studenten die een loting- dan wel een numerus fixus-studie volgen en hun studie hebben gestaakt in het eerste jaar i.v.m. bijzondere omstandigheden, hebben de toestemming van de faculteitsdirectie nodig om zich opnieuw in te schrijven voor deze studie en een verklaring van de studentendecaan dat de tussentijdse uitschrijving heeft plaatsgevonden vanwege deze bijzondere omstandigheden. Zie art.6 lid 2 Inschrijvingsregeling HU Hieronder wordt een overzicht van de norm voor het bindend studieadvies gegeven. Inschrijving Norm* Wat telt niet mee? 1 e jaar, 1 e keer 50 EC Vrijstellingen Nieuwe start na staking (onderbreking inschrijving) 50 EC Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 2 e jaar (zonder onderbreking na opgeschort advies) 50 EC uit propedeuse Vrijstellingen Eerder behaalde resultaten 17/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

18 Als het door verkregen vrijstellingen en eerder behaalde resultaten niet mogelijk is 50 EC uit de propedeuse te halen, dan moet de gehele propedeuse zijn behaald om aan de norm te voldoen Overstappen Als u tijdens het studiejaar wilt overstappen naar een andere opleiding binnen de hogeschool, dan moet u zich daarvoor volledig opnieuw inschrijven en dan moet de faculteitsdirecteur van de (nieuwe) opleiding daarvoor toestemming geven. Stapt u over tijdens uw eerste studiejaar, houdt u dan goed de regels voor het studieadvies in de gaten. Vraag zo nodig advies hieromtrent aan de studentendecaan. Zie voor het studieadvies Wil je na het eerste jaar inschrijven voor de propedeuse van een andere opleiding, meld je dan voor de aanmelddeadline van 1 mei aan in Studielink. Ben je later, dan kun je je mogelijk niet meer inschrijven voor de opleiding van je keuze. De nieuwe opleiding kan deelname aan een studiekeuzecheck verplicht stellen. Je kunt je aanmelding altijd nog intrekken, mocht je toch je huidige opleiding willen afmaken. Let op! Mocht je over willen stappen naar een opleiding met een decentrale selectie kunnen er andere deadlines gelden voor de aanmelding. 2.5 Hoofdfase De hoofdfase is de studieperiode na de propedeuse tot en met de diplomering. De hoofdfase omvat nominaal drie studiejaren en bestaat uit: een major (hoofdprogramma) van 150 EC; een profileringsruimte (keuzeprogramma) van minimaal 30 EC. Als de propedeuse en de hoofdfase met goed gevolg zijn afgerond ontvang je het bachelordiploma. De opleiding fysiotherapie hanteert binnen de hoofdfase een midden- en een eindfase. De middenfase is het onderwijs uit jaar 2 en twee blokken onderwijs uit jaar 3. De eindfase omvat de mediorstage, de seniorstage, het afstudeerproject en de profilering Toelating hoofdfase Heeft u de propedeuse van de opleiding afgerond en het propedeutisch diploma van de opleiding behaald, dan wordt u toegelaten tot de hoofdfase van de opleiding. Heeft u bij een andere opleiding een propedeutisch diploma behaald, dan beoordeelt de opleiding of u met dat diploma kunt instromen in de hoofdfase. U moet dan om toelating tot de hoofdfase verzoeken op grond van uw elders behaalde propedeuse. Als u wordt toegelaten tot de hoofdfase, kunt u geen propedeutisch diploma van de HU krijgen. Zie ook 4.2. Heeft u de propedeuse nog niet afgerond, dan is het toch mogelijk om al vakken uit de hoofdfase te volgen en tentamens te doen, tenzij de examencommissie anders beslist. Gaat u al vakken uit de hoofdfase volgen terwijl u nog in aanmerking komt voor een studieadvies als bedoeld in 2.4.2, let dan goed op. De norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies heeft alleen betrekking op in de propedeuse behaalde vakken. Als u er dus voor kiest om wel al vakken uit de hoofdfase te gaan volgen, maar op het moment dat het studieadvies wordt afgegeven nog niet voldoende 18/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

19 EC uit de propedeuse heeft behaald, dan kunt u alsnog een bindend negatief studieadvies ontvangen. Dat betekent dat u met de opleiding moet stoppen. Het aantal EC dat u al in de hoofdfase heeft gehaald, speelt hierbij geen rol Programma s Per studiejaar stelt de opleiding het onderwijsprogramma (curriculum) van de opleiding vast. Dit studieprogramma geldt uitsluitend voor het studiejaar waarvoor het is vastgesteld. De cursussen van de hoofdfase zijn hieronder per opleidingsjaar aangegeven inclusief het aantal bijbehorende EC en de OSIRIS-code. De volledige cursusbeschrijvingen zijn te vinden achterin deze studiegids en in OSIRIS. Onderwijsprogramma regulier GFY-HF-15 Onderwijsboom Hoofdfase jaar (middenfase) Blok Cursuscode Cursusnaam Toetsen wegin EC g A GFY-2.MSA1-13 2A_Fysiotherapie bij BE,CWK 2A_Fysiotherapie bij klachten over BE (IVT) 1 5 en thorax 2A_Fysiotherapie bij klachten over CWK en 1 GFY-2.MSA2-13 2A_Kennis BE,CWK,thorax & aiv thorax (IVT) 2A_Kennis van diagnostiek bij klachten over BE, CWK en thorax (KT) 2A_Anatomie in vivo (IVT) GFY-2.CNA1-13 2A_Fysiotherapie bij CNA 2A_ Kennis van diagnostiek bij CNA (KT) 2 5 2A_Diagnostiek bij CNA (IVT) 3 B GFY-2.MSACNA-13 2B_Fysiotherapie bij MSA en CNA 2B_Fysiotherapie bij CNA en MSA (ST) 2 10 GFY-2.RCA1-13 2B_FT bij respiratoire aandoeningen 2B_ Kennis van interventies bij CNA (KT) 1 2B_Kennis van de interventies bij klachten over BE, CWK en thorax (KT) 2B_Kennis van Ft bij respiratoire aandoeningen (KT) 2B_ Reanimatie & Fysiotherapie bij Respiratoire aandoeningen (IVT) C/D GFY-2.JRSTAGE-13 2C_ Fysiotherapie in de kliniek 1 2C_Juniorstage n.v.t. 10 2C_Intervisie (vd/nv d) GFY-2.LOEP-13 2C_Wetenschap beoefenen 2C_Case report n.v.t. 5 C/D GFY-2.CNA2-13 2D_Fysiotherapie bij CVA 2D_Kennis van CVA (KT) 2 5 GFY-2.SA-13 2D_ Fysiotherapie bij SOLK en reuma 2D_Fysiotherapie bij CVA (IVT) 3 2D_ Kennis van SOLK en reuma (KT) 2 5 2D_Fysiotherapie bij SOLK en reuma(ivt) 3 GFY-2.ONDERN-13 2D_Ondernemerschap 2D_Ondernemerschap (KT) n.v.t. 5 3 EC Totaal 60 19/293 Hogeschool Utrecht, juni 2015

20 Hieronder staat de onderwijsboom voor de derde jaars jaar 3 blok AB of CD met daaronder de onderwijsboom voor de eindfase. De eindfase zijn de laatste 6 blokken van de studie en omvatten 90 EC. GFY-HF-14 Onderwijsboom Hoofdfase jaar (middenfase) Blok Cursuscode Cursusnaam Toetsen weging EC A/C GFY-3.FT1-14 3_CNA, MSA en RCA (ST) 3_Fysiotherapie bij CNA, MSA en RCA (ST) nvt 5 GFY-3.CNAMSA-14 3_Fysiotherapie bij CNA en 3_Kennis van degeneratieve CNA (KT) 1 5 MSA (KT) 3_Kennis van MSA en complexe 1 aandoeningen (KT) GFY-3.LOEP-14 3_Wetenschap beoefenen 3_Gezamenlijk onderzoek (groepsverslag) 1 5 B/D GFY-3.FT2-14 3_FT bij oncologie en complexe zorg 3_Kennis van oncologie en complexe 2 10 gezondheisproblemen (KT) 3_FT bij oncologische aandoeningen (IVT) 2 3_Toegepaste gedragswetenschappen (IVT) 2 3_Fysiotherapie bij Complexe pathologie 4 GFY-3.ONDERN-14 3_Ondernemerschap 3_Ondernemerschap posterpresentatie 3 5 3_Elektronisch patiënt dossier (KT) 2 In welke blokken je de bovenstaande cursussen volgt is afhankelijk van de door jou gekozen route. EC Totaal 30 GFY-HF-13 Onderwijsboom Hoofdfase jaar 3 en (eindfase) Cursuscode Cursusnaam Toetsen weging EC GFY-EF.MST-14 Mediorstage en 25 ondernemen Mediorstage 85% GFY-EF.SST-14 GFY-EF.AFST-13 Seniorstage en ondernemen Afstudeerproject Verslag mediorstage 5% Maatschappelijk handelen en ondernemen MST 10% Casuïstiek Professioneel gedrag VD/NVD VD/NVD Seniorstage 90% Maatschappelijk handelen en ondernemen SST 10% Onderzoeksvoorstel 20% Onderzoeksverslag 60% Posterpresentatie 20% Profilering 30 Totaal EC 90 In welke blokken je de bovenstaande cursussen volgt is afhankelijk van de door jou gekozen route. *Profileringonderwijs wordt gevolgd in de hoofdfase; de punten worden toegekend wanneer het vak of de minor is afgerond Hogeschool Utrecht, juni 2015

21 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie GFY-HF-14 Onderwijsboom Hoofdfase jaar (eindfase) Cursuscode Cursusnaam Toetsen weging EC GFY-EF.MST-15 GFY-EF.SST-14 GFY-EF.AFST-15 Mediorstage en ondernemen Seniorstage en ondernemen Afstudeerproject Mediorstage 85% Maatschappelijk handelen en ondernemen MST 15% Casuïstiek Professioneel gedrag VD/NVD VD/NVD Seniorstage 90% Maatschappelijk handelen en ondernemen SST 10% Onderzoeksverslag 75% Posterpresentatie 25% Profilering* 30 Totaal EC 90 In welke blokken je de bovenstaande cursussen volgt is afhankelijk van de door jou gekozen route. *Profileringonderwijs wordt gevolgd in de hoofdfase; de punten worden toegekend wanneer het vak of de minor is afgerond. Zie voor de onderdelen van de afstudeereenheid par Onderwijsprogramma VOF Studenten van de Versnelde Opleiding Fysiotherapie doen de studie in drie jaar. Vanaf studiejaar is er gestart met nieuw onderwijs in jaar 1. VOF1 start in het eerste collegejaar met zowel het examenprogramma van de propedeuse, als met het examenprogramma van de hoofdfase. Zie voor een overzicht van het examenprogramma van de propedeuse paragraaf De overige jaargangen binnen de VOF zijn de tweedejaars en eindfase groepen GFY-HF.V-15 Onderwijsboom Versnelde Opleiding Hoofdfase jaar Blok Cursuscode Cursusnaam Toetsen Weging EC C GFY-V1.MSA3-14 1C_Fysiotherapie bij OE/LWK en anatomie V1C_Kennis van interventies OE en LWK (KT) V1C_Fysiotherapie bij klachten over OE en LWK en klinisch redeneren (IVT+) ntb 10 ntb V1C_Anatomie in vivo (IVT) ntb GFY-V1.RCA3-14 1C_Metabool syndroom, diabetes, obesitas V1C_Kennis van metabool syndroom, DM en obesitas (KT) V1C_Fysiotherapie bij metabool syndroom, DM en obesitas (IVT) 2 5 D GFY-V1.JRST-15 1D_Fysiotherapie in de kliniek V1D_Juniorstage nvt 10 3 V1D_Intervisie GFY-V1.LOEP-14 1D_Wetenschap beoefenen 2 V1D_Kennis delen en wetenschap beoefenen 2: case report GFY-V1.MSA4-14 1D_Fysiotherapie bij BE/CWK V1D_Kennis van MSA van BE, CWK en thorax (KT) V1D_Diagnostiek bij klachten over BE en CWK (IVT) GFY-V1.RCA4-14 1D_FT bij respiratoire aandoeningen V1D_Kennis van respiratoire aandoeningen (incl anatomie) (KT) V1D_Fysiotherapie bij respiratoire aandoeningen (IVT) nvt (VD/NVD) nvt Totaal EC 40 21/293

22 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie GFY-HF.V-14 Onderwijsboom Versnelde Opleiding Fysiotherapie Hoofdfase jaar Jaar Blok Cursuscode Cursusnaam Toetsen Weging EC A GFY.V2.FT1-15 V2_FT bij CNA, MSA & RCA V2A_Kennis van CVA (KT) 1 15 V2A_Kennis van MSA (KT) 2 V2A_Fysiotherapie bij CNA, MSA en/of RCA (ST) V2A_TGW (IVT) GFY.V2.ONDN1-15 V2_Ondernemerschap 1 GFY.V2.SA-15 V2_ FT bij systemische aandoeningen V2A_Ondernemerschap (KT) V2A_ Kennis van systemische aandoeningen (KT) V2A_Fysiotherapie bij systemische aandoeningen (IVT) B GFY.V2.CNA-15 V2_FT bij CNA V2B_Kennis van degeneratieve CNA (KT) GFY.V2.ONDN2-15 V2_ Ondernemerschap 2 GFY.V2.LOEP-15 GFY.V2.FT2-15 V2_Wetenschap beoefenen 3 V2_FT bij oncologie en complexe zorg V2B_Fysiotherapie bij degeneratieve CNA (IVT) V2B_Ondernemerschap posterpresentatie V2B_Elektronische Patiënten Dossier V2B_Kennisdelen en wetenschap beoefenen: Gezamenlijk onderzoek (verslag) V2B_Oncologie en complexe gezondheidsproblemen (KT) V2B_FT bij oncologische aandoeningen (IVT) V2B_FT bij complexe gezondheidsproblemen nvt nvt Totaal EC 50 22/293

23 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie GFY-HF.V-13 Onderwijsboom Eindfase (cohort 13-14) Cursuscode Cursusnaam Toetsen weging EC GFY-EF.MST-14 Mediorstage en 25 ondernemen Mediorstage 85% Verslag mediorstage 5% GFY-EF.SST-14 GFY-EF.AFST-13 Seniorstage en ondernemen Afstudeerproject Maatschappelijk handelen en ondernemen MST 10% Casuïstiek VD/NVD Professioneel gedrag VD/NVD Seniorstage 90% Maatschappelijk handelen en ondernemen 10% Onderzoeksvoorstel 20% Onderzoeksverslag 60% Posterpresentatie 20% Profilering 30 Totaal EC 90 In welke blokken je de bovenstaande cursussen volgt is afhankelijk van de door jou gekozen route. *Profileringonderwijs wordt gevolgd in de hoofdfase; de punten worden toegekend wanneer het vak of de minor is afgerond GFY-HF.V-14 Onderwijsboom Eindfase (cohort 14-15) Cursuscode Cursusnaam Toetsen weging EC GFY-EF.MST-15 GFY-EF.SST-14 GFY-EF.AFST-15 Mediorstage en ondernemen Seniorstage en ondernemen Afstudeerproject Mediorstage 85% Maatschappelijk handelen en ondernemen MST 15% Casuïstiek Professioneel gedrag VD/NVD VD/NVD Seniorstage 90% Maatschappelijk handelen en ondernemen SST 10% Onderzoeksverslag 75% Posterpresentatie 25% Profilering* 30 Totaal EC 90 In welke blokken je de bovenstaande cursussen volgt is afhankelijk van de door jou gekozen route. *Profileringonderwijs wordt gevolgd in de hoofdfase; de punten worden toegekend wanneer het vak of de minor is afgerond. Zie voor de onderdelen van de afstudeereenheid par /293

24 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Specifieke programmaonderdelen van de middenfase Juniorstage Centraal in het tweede studiejaar (blok C/D) staat de juniorstage (bij VOF1 in blok D, bij VOF3 dit jaar nog in blok B.) De juniorstage staat in het teken van opdoen van ervaringen (en leren) aan de hand van het functioneren in de beroepspraktijk. Hierbij doet de student mee onder supervisie en voert deelbehandelingen uit als administratieve handelingen en generieke handelingen gerelateerd aan de beroepspraktijk (competentieleren). De juniorstage is opgebouwd aan de hand van de drie beroepsrollen: Hulpverlener Beroepsontwikkelaar Manager Tijdens de stage worden op de opleiding nog activiteiten georganiseerd, waaronder professioneel gedrag en werkcolleges ter ondersteuning voor het schrijven van het casereport. Tijdens de juniorstage, die 10 aaneengesloten weken beslaat, mag geen vakantie worden opgenomen. De stage wordt beoordeeld door de begeleidende fysiotherapeut van het stageadres en de bezoekende stagedocent van de opleiding. De uiteindelijke beoordeling wordt geformaliseerd door de docent / examinator. De terugkomactiviteiten worden beoordeeld door de begeleidende docent. Oriënteren eindfase Halverwege het tweede studiejaar zal de tweedejaars student informatie krijgen over de invulling van de eindfase. In het tweede jaar zul je belangrijke keuzes moeten maken over je derde en je vierde studiejaar: wanneer ga je stage lopen en je afstudeerproduct schrijven en hoe wil je je profileringsruimte invullen? Het profileringsonderwijs bestaat uit 30 EC en je kunt je nu alvast oriënteren op het aanbod binnen en buiten de hogeschool. Informatie over de invulling van het profileringsonderwijs is onder andere te vinden op de profileringsite FG https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/profileringfg/pages/default.aspx Specifieke programmaonderdelen van de Eindfase Mediorstage Vanaf blok 3C heb je de mogelijkheid te starten met de mediorstage. Voor de VOF kun je vanaf september 2016 starten met de mediorstage. Wanneer je start met je mediorstage is afhankelijk van de route die je in het tweede studiejaar hebt gekozen. Als ingangseis geldt dat de propedeuse en het preklinische deel van de hoofdfase voldoende moeten zijn afgesloten zie par In de mediorstage word je geacht onder toezicht zelfstandig te functioneren en je te ontwikkelen tot het niveau van beginnend beroepsbeoefenaar. De mediorstage duurt weken en gedurende deze stage heb je verschillende terugkomactiviteiten. Deze bestaan uit: 4 bijeenkomsten professioneel gedrag 1 bijeenkomst casuïstiek 6 werkgroepbijeenkomsten afstuderen Seniorstage In het vierde jaar start je met je seniorstage. Wanneer je start met je seniorstage is afhankelijk van de route die je gekozen hebt. De seniorstage duurt weken en gedurende deze stage kun je gebruik maken van intervisiebijeenkomsten die formatief worden aangeboden. Deze bijeenkomsten zijn niet verplicht. Voor toetsing en verdere informatie wordt verwezen naar de studiehandleidingen van de Medior- en Seniorstage. Wanneer je bij dit curriculumonderdeel zou willen werken aan een ster, lees verder bij Excelleren Onderzoek iets voor jou? Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je via een lectoraat meewerken aan een onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt 24/293

25 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie uitgevoerd. Studenten kunnen individueel of in kleine groepen (2-6 personen) inschrijven op deze studentenprojecten. Kijk daarvoor op Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx Meer weten over praktijkgerichtonderzoek in de zorg? Kijk dan eens op de Sharepoint site van het Kenniscentrum Zie voor de specifieke programmaonderdelen van de afstudeerfase paragraaf voor de seniorstage en voor het afstudeerproject Stages en stagewaardigheid Mediorstage en seniorstage Doelstellingen van het stagelopen in algemene zin zijn het ontwikkelen van vakbekwaamheid, omgaan met waarden en normen van het beroep fysiotherapie en de persoonlijke ontwikkeling van de stagiair. Om deze algemene doelstellingen te bereiken staan er tijdens de mediorstage drie onderwijsactiviteiten op het programma, te weten: praktijkstage lopen; bijeenkomsten professioneel gedrag; casuïstiek. De duur van de mediorstage is vijf maanden, in een periode van weken, gevolgd door een seniorstage van vijf maanden, eveneens een periode van weken. Voor reguliere studenten, VOF-studenten en BA+ studenten beslaat de stage 7 dagdelen per week. Voor oude VOF-studenten (vierdejaars en ouder in 14-15) is dit 5 dagdelen per week. De stage terugkomactiviteiten worden op de dinsdag- en/of donderdagmiddag gehouden. Afhankelijk van de door jou gekozen route worden heb je op de dinsdag-, woensdag-, of donderdagmiddag mogelijk ook WBbijeenkomsten voor het afstudeerproduct. In iedere stageperiode heeft de stagiair recht op drie weken vakantie (= maximaal 24 dagdelen). Er mogen echter slechts twee weken vakantie aaneengesloten (= maximaal 16 dagdelen) worden opgenomen. Het plannen van de vakantie c.q. vrije dagdelen geschiedt altijd in overleg met en vereist goedkeuring van het stageadres! (Zie ook het stagereglement, punt 14). De oude VOF-studenten hebben twee weken vakantie (= max. tien dagdelen) per periode. Medior- en seniorstage worden in verschillende stageverlenende instellingen gelopen. In junior-, medioren seniorstage moet in tenminste 2 van de 3 onderstaande sectoren stage worden gelopen: 1. gezondheidscentra c.q. vrijgevestigde praktijken; 2. ziekenhuizen / revalidatiecentra; 3. verpleeghuizen / instellingen voor mensen met verstandelijke beperking. Ingangseisen mediorstage regulier Om aan de mediorstage te mogen beginnen moet aan de volgende eisen zijn voldaan: het propedeutisch examen hebben behaald; alle verplichte studiepunten hebben behaald uit het tweede jaar; alle verplichte studiepunten uit de blokken 3A hebben behaald, uitgezonderd de cursus gezamenlijk onderzoek. een ingevuld stage voorkeursformulier moet ingeleverd zijn bij het praktijkbureau. Bij een vertraging van 1 jaar of meer voor het starten van de mediorstage kan een assessment worden afgenomen voor het mogelijk is om ingedeeld te worden voor de stage. Op dinsdag 24 november 2015 vindt een stage-ingangsvergadering plaats voor reguliere studenten, die in blok A en B onderwijs volgen en die vanaf blok C op stage kunnen. Op dinsdag 31 mei 2016 vindt een stage-ingangsvergadering plaats voor reguliere studenten, die in blok C en D onderwijs volgen en die vanaf blok 4A op stage kunnen. Tijdens deze vergadering wordt bekeken of je aan de voorwaarden voldoet om op stage te kunnen op het moment van de door jou gekozen route, of dat je naar een later ingangsmoment verschuift. 25/293

26 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken op je cijferlijst in Osiris op 18 november 2015 voor de ingangsvergadering van 24 november, en naar de stand van zaken op je cijferlijst in Osiris op 25 mei 2016 voor de ingangsvergadering van 31 mei. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten. Controleer daarom regelmatig of de behaalde resultaten correct in Osiris zijn geregistreerd. Wanneer je constateert dat een resultaat ontbreekt of foutief is ingevoerd, richt je je tot de docent die het cijfer in zou moeten voeren. Als de deadline nadert en de docent blijft in gebreke, kun je contact opnemen met de coördinator middenfase Marijke van der Reep. Zorg ervoor dat je cijferlijst in Osiris tijdig een juiste stand van zaken weergeeft. Je wordt op basis van je studieresultaten onder voorbehoud ingedeeld voor de stage-ingang behorend bij de route van jouw keuze. Hieronder staan de data en deadlines voor reguliere studenten in een tabel: Stage-ingang Deadline inleveren verslagen/ maken tentamens Cijfers compleet Start stage Februari 15 Zie toetsrooster B5 11-dec-15 C1 1-feb-16 September '15 Zie toetsrooster D10 17-juni-16 A2 12-sept-16 Studenten die voor route 1 gekozen hebben starten met hun stage in februari. Studenten uit route 2 en 3 starten in september met hun stage. Als je op 11 december 2015, respectievelijk 17 juni 2016, nog niet al je verplichte onderdelen compleet hebt om op stage te kunnen, wordt je ingangsmoment verschoven naar het moment waarop je je herkansingen gehaald hebt en kun je zo alsnog (vertraagd) op stage. Je kunt dan het beste contact opnemen met coördinator eindfase Noortje Hofstede om een alternatieve route te kiezen, zodat je zo min mogelijk studievertraging oploopt. Hou bij het hanteren van de deadlines voor het compleet hebben van je cijfers rekening met het feit dat een docent 3 werkweken de tijd heeft om een verslag/product na te kijken. Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met het secretariaat of de coördinator middenfase Marijke van der Reep Ingangseisen mediorstage VOF Om aan de mediorstage te mogen beginnen moet aan de volgende eisen zijn voldaan: het propedeutisch examen hebben behaald; alle verplichte studiepunten hebben behaald uit het eerste jaar; alle verplichte studiepunten uit de blokken 2A een ingevuld stage voorkeursformulier moet ingeleverd zijn bij het praktijkbureau. Bij een vertraging van 1 jaar of meer voor het starten van de mediorstage kan een assessment worden afgenomen voor het mogelijk is om ingedeeld te worden voor de stage. Op dinsdag 31 mei 2016 vindt een stage-ingangsvergadering plaats voor de VOF studenten. Tijdens deze vergadering wordt bekeken of je aan de voorwaarden voldoet om op stage te kunnen in september, of dat je naar een later ingangsmoment verschuift. Daarbij wordt gekeken naar de stand van zaken op je cijferlijst in Osiris op 25 mei Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten. Controleer daarom regelmatig of de behaalde resultaten correct in Osiris zijn geregistreerd. Wanneer je constateert dat een resultaat ontbreekt of foutief is ingevoerd, richt je je tot de docent die het cijfer in zou moeten voeren. Als de deadline nadert en de docent blijft in gebreke, kun je contact opnemen met de coördinator middenfase Marijke van der Reep. Zorg ervoor dat je cijferlijst in Osiris tijdig een juiste stand van zaken weergeeft. 26/293

27 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Hieronder staan de data en deadlines voor VOF-studenten in een tabel: Stage-ingang Deadline inleveren verslagen/ maken tentamens Cijfers compleet Start stage September '15 Zie toetsrooster D10 17-juni-16 A2 12-sept-16 Februari 16 Zie toetsrooster B5 16-dec-16 C1 6-feb-17 Als je op 17 juni 2016, nog niet al je verplichte onderdelen compleet hebt om op stage te kunnen, wordt je ingangsmoment verschoven naar het moment waarop je je herkansingen gehaald hebt en kun je zo alsnog (vertraagd) op stage (mogelijk het ingangsmoment van februari 2016 hierboven). Je kunt dan het beste contact opnemen met coördinator eindfase Noortje Hofstede om een alternatieve route te kiezen, zodat je zo min mogelijk studievertraging oploopt. Hou bij het hanteren van de deadlines voor het compleet hebben van je cijfers rekening met het feit dat een docent 3 werkweken de tijd heeft om een verslag/product na te kijken. Als je nog vragen hebt, kun je altijd contact opnemen met het secretariaat of de coördinator middenfase Marijke van der Reep Stage in het buitenland Het Instituut voor Bewegingsstudies biedt studenten de mogelijkheid om op stage te gaan in het buitenland. Wanneer een student erover denkt of al besloten heeft om te onderzoeken of een stage tijdens het vierde studiejaar in het buitenland tot de mogelijkheden behoort dan komt er veel aan voorbereiding om de hoek kijken. Vakinhoudelijke voorbereiding, de voorbereiding op een andere taal en cultuur en ook allerlei regelzaken, zoals de aanvraag van een visum, organiseren van huisvesting en afsluiten van verzekeringen, nemen veel tijd in beslag. Om voor een internationale seniorstage fysiotherapie in aanmerking te komen, zijn, naast de reguliere eisen die zijn opgesteld voor de stage ingang, de volgende criteria opgesteld waaraan je als student moet voldoen: Positief advies SLB-ers/praktijkdocenten Positief advies intervisiedocent juniorstage Geen enkele onvoldoende behaald tijdens de juniorstage Probleemloze studievoortgang/geen enkele studievertraging Student en stagebegeleider dienen met elkaar in landstaal (of Engels/Duits/Spaans) te kunnen communiceren Je dient onvertraagd de mediorstage in te gaan Als je stage wilt lopen in het buitenland hoort dit tijdens de seniorstageperiode te gebeuren Wanneer je in het buitenland op een niet-geaccrediteerd adres stage loopt, dien je bij terugkomst aan een assessment deel te nemen (om jouw competentieniveau te kunnen waarborgen). Deze criteria zijn tevens te vinden in de studiehandleiding buitenlandstage. Tijdens de Juniorstage vindt er jaarlijks een voorlichtingsbijeenkomst plaats voor de eerste- en tweedejaars studenten. Tijdens deze bijeenkomst worden de criteria om naar het buitenland op stage te mogen gaan toegelicht. Studenten krijgen bericht waar en wanneer deze bijeenkomst wordt georganiseerd. Na de voorlichtingsbijeenkomst kunnen de studenten zich inschrijven voor een buitenlandstage. De deadline voor inschrijving vind je in de studiehandleiding buitenlandstage. Aansluitend zullen er met de betreffende studenten kennismakingsgesprekken worden gepland. Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt de inschrijving voor een internationale stage definitief en zal de opleiding met de student samen de procedure starten om op zoek te gaan naar een geschikte stageplaats. Voor meer informatie over buitenlandstages kunnen studenten contact opnemen met: Alice Clapton, Praktijkbureau Internationale Stages IBS, of Gerry de Rijk, Coördinator buitenlandstages, Aanvullende informatie over stage in het buitenland zie par /293

28 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Beoordeling van de mediorstage en seniorstage Het stagelopen is een continu proces van ervaren, experimenteren, toetsen, vallen en opstaan, reflecteren, transfereren, persoonlijke groei, etc. Voor afsluiten van de mediorstage en seniorstage is het formeel gezien alleen noodzakelijk dat seniorstage met een voldoende wordt afgesloten. Om de vinger echter goed en vroegtijdig aan de pols te houden zijn de volgende spelregels opgesteld: Indien de mediorstage (en/of seniorstage) met een onvoldoende wordt afgesloten, geeft de bezoekende stagedocent zijn rapportages van de voortgangsgesprekken (tussen- en eindevaluatie) en eventueel opgetekende adviezen en afspraken door aan de stagedocent die de volgende (extra) periode het nieuwe adres bezoekt. De student is verplicht op het nieuwe adres de problematiek en de aandachtspunten vanuit de mediorstage (en/of eventueel seniorstage) naar de nieuwe begeleiders terug te koppelen (het strekt tot aanbeveling hen de beoordelingsformulieren van de 1 e en/of 2 e periode te laten lezen). De begeleiders mogen deze formulieren altijd ter inzage bij de student opvragen). De nieuwe stagedocent verifieert ongeveer drie weken na het begin van de volgende periode telefonisch bij het betreffende stageadres of de student, zoals voorgeschreven, 'open kaart' heeft gespeeld. Indien de 2 e periode (ook) met een onvoldoende wordt afgesloten, dient een extra stage gelopen te worden. De begeleiders brengen in overleg met de student en de stagedocent een advies uit over de sector waar de extra stage gelopen dient te worden en over de tijdsduur ervan. De opleiding is echter met betrekking tot de uiteindelijke plaatsing autonoom. De verlenging van het stagelopen beslaat 10 weken of een veelvoud daarvan. Een afgebroken stage wordt beschouwd als een niet gelopen periode en dient dus in zijn geheel te worden overgedaan. De totale stageperiode (medior + senior) is afgesloten met 'voldaan aan de eisen', indien voor de laatste (eventueel extra) periode minimaal een 'voldoende' is behaald en de stageverslaglegging van alle periodes voldoende is. Overige afspraken en verplichtingen zie het stagereglement op SharePoint Profileringsruimte De opleiding kent naast het hoofdprogramma (major) ook een vrije keuzeruimte van 30 EC, de zogenaamde profileringsruimte. Met deze profileringsruimte kunt u een eigen accent aan de studie geven, gericht op verbreding en verdieping. We kennen de volgende mogelijkheden: een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen); een premaster (= een schakeltraject ter voorbereiding op een masteropleiding); een studieperiode in het buitenland (Study Abroad). U volgt dan gedurende twee blokken onderwijs aan een hogeschool of universiteit in het buitenland; een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt; een minor bij een andere hogeschool of universitaire instelling via Kies Op Maat (KOM) De HU heeft een uitgebreid aanbod van minors en losse keuzecursussen dat door alle faculteiten van de HU gezamenlijk is ontwikkeld. Maar u kunt ook gebruikmaken van het aanbod van andere hogescholen en universiteiten (ook in het buitenland, zie ). Daarnaast is het mogelijk om in samenspraak met uw studieloopbaanbegeleider uw profileringsruimte in te vullen met een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen. Voorwaarde voor de invulling van de profileringsruimte is, dat de invulling op HBO-hoofdfaseniveau is. De examencommissie kan je voor 10 EC hiervan toestaan dat het propedeuseniveau betreft, bijvoorbeeld als je je een ander vakgebied eigen moet maken. Cursussen van de universiteit worden geacht per definitie 28/293

29 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie van HBO-hoofdfaseniveau te zijn. Volg je cursussen in het buitenland, dan worden deze geacht van voldoende niveau te zijn als is aangetoond dat het HBO-niveau betreft. Voor advisering en begeleiding bij de invulling van de profileringsruimte kunt u terecht bij de studieloopbaanbegeleider (zie ook 8.1). In samenspraak stelt u een profileringsplan op waarin uw keuze uit het profileringsaanbod van de HU-Onderwijscatalogus en eventuele externe minors en/of keuzecursussen wordt vastgelegd. Uit het profileringsplan moet blijken op welke wijze de gekozen onderdelen bijdragen aan de voorbereiding op de beoogde beroepsuitoefening of verdere studie. Elke invulling van de profileringsruimte dient vooraf te worden goedgekeurd door uw examencommissie. Uw studieloopbaanbegeleider kan u adviseren uw profileringsplan nader te motiveren met het oog op goedkeuring door de examencommissie. De examencommissie weigert goedkeuring als de keuzecursus of minor niet van hbo-hoofdfaseniveau is, of als er sprake is van substantiële overlap tussen de keuzecursus of minor enerzijds en het hoofdprogramma anderzijds. Wilt u een tweede minor volgen en is dit een externe minor, dan kan dit door de examencommissie geweigerd worden. Let op: om te mogen beginnen aan uw profileringsruimte, moet u uw propedeuse voor aanvang daarvan behaald hebben. Deze regel geldt wanneer u zich in studiejaar 2015/2016 heeft aangemeld voor een minor of invulling van de profileringsruimte heeft aangevraagd. Heeft u dit reeds in studiejaar 2014/2015 gedaan, dan is deze regel niet op u van toepassing. Het minoraanbod van de HU wordt vooraf goedgekeurd of afgekeurd door de examencommissie van jouw opleiding. Als je kiest voor een van de goedgekeurde minors, dan hoef je geen profileringsplan voor te leggen aan je studieloopbaanbegeleider en dit te laten goedkeuren door de examencommissie. Je moet wel een profileringsplan maken en laten goedkeuren door de examencommissie indien: je kiest voor een zelf samengesteld pakket aan keuzecursussen of een minor die niet in de onderwijscatalogus van de HU is opgenomen; je kiest voor een buitenlandse minor; je een KOM minor wilt volgen. Kijk voor meer informatie over de profileringsruimte en minors op Informatie over een studieperiode in het buitenland (Study Abroad) is te vinden op Let op, de inschrijving voor een Study Abroad opent en sluit veel eerder dan voor een reguliere minor. De deadline is op 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u op Study Abroad wilt gaan. Zie hierna Voor inzage in het aanbod van HU-minors, keuzecursussen en premasters, en voor inschrijving kunt u terecht op Ook kunt u een bezoek brengen aan de jaarlijkse HU-minormarkt, die in maart wordt gehouden en waar alle HU-faculteiten hun profileringsaanbod presenteren. Meer informatie over premastertrajecten vindt u in de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU en op Informatie over de keuzecursussen en minors van de Faculteit Gezondheidzorg is te vinden op de site Vrijstelling voor de profilering. De profileringsruimte omvat cursussen met een totale studielast van 30 EC ( zie artikel 19 OER-HU)De examencommssie kan op schriftelijk verzoek vrijstelling verlenen voor (een deel van) de profileringsruimte o.a. op basis van een afgeronde HBO of WO opleiding. (zie artikel 40 OER-Hu) Excelleren 29/293

30 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie De HU biedt u de mogelijkheid als student om uzelf extra uit te dagen door verschillende soorten honourstrajecten. Door prestaties te behalen op honoursniveau, kunt u Sterren behalen. Bij minimaal vijf Sterren, kunt u een eindbeoordeling aanvragen en kunt u het Honours Certificaat behalen bij uw diploma. Activiteiten die in aanmerking komen om te worden erkend als honourstraject kunnen zowel door de HU ontwikkeld zijn ( aanbodgerichte honourstrajecten) als door uzelf ingebracht worden ( vraaggerichte honourstrajecten). Informatie over honourstrajecten binnen uw faculteit is te vinden op of via het honoursloket bij uw faculteit. Procedures Verkrijgen van een Ster Verklaring U kunt zowel meedoen aan aanbodgerichte honourstrajecten als zelf een voorstel doen om eigen activiteiten/projecten hiervoor in aanmerking te laten komen (vraaggericht honourstraject). In beide gevallen schrijft u zich in op het honoursportfolio via het facultaire honoursloket. De aangewezen examinator beoordeelt het voorstel conform de vastgestelde beoordelingsprocedure en informeert u over de uitkomst hiervan. Bij een positief besluit rondt u waar nodig de activiteit(en) af. Beoordeling vindt plaats door de betreffende examinator, conform de vastgestelde beoordelingscriteria. De als voldoende gekwalificeerde excellente prestatie(s) word(t)(en) vastgelegd in uw honoursportfolio. De Ster Verklaring is een schriftelijke erkenning waarin duidelijk is vermeld welke honoursprestatie u heeft geleverd. Verkrijgen van het Honours Certificaat Wanneer u van mening bent aantoonbaar aan alle vereisten voor het Honours Certificaat te voldoen en daarmee voor het Honours Certificaat in aanmerking te komen, onderbouwt en presenteert u de geleverde prestaties op boven-bachelorniveau. De betreffende honourscommissie geeft aan op welke wijze dit getoetst wordt. Voor het behalen van het Honours Certificaat ontvangt u bij afstuderen een schriftelijke erkenning in de vorm van een officieel waardepapier naast uw diploma. Er zijn binnen het Instituut voor BewegingsStudies diverse mogelijkheden om te werken aan sterren: TopClass Wanneer je de propedeusefase binnen 1 jaar afrondt met gemiddeld een 7 of hoger kan je deelnemen aan de TopClass. Hiertoe schrijf je een motivatiebrief en heb je een aanbevelingsbrief nodig van een docent of je studieloopbaanbegeleider. Op basis hiervan word je uitgenodigd voor een intake-assessment. In de TopClass volg je extra onderwijs met andere extra gemotiveerde en getalenteerde studenten van de Faculteit Gezondheidszorg en werk je aan projecten waar jij enthousiast van wordt. Hiermee behaal je 5 30/293

31 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie sterren en verdien je het Honours Certificaat (zie https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/topclass/pages/default.aspx). Honours Differentiatie Route Gedifferentieerd afstuderen met sterren. Student valt op in minor. Krijgt uitnodiging plus opdracht In deel 2 van minor extra plus opdracht Extra plus opdracht op in thema minor gespecialiseerd stageadres in seniorstage Afstudeer onderwerp binnen thema minor met extra plus opdracht Gedifferentieerd afstuderen met Sirius sterren Tijdens de minor spring je qua motivatie, inzet en prestatie duidelijk boven je studiegenoten en het reguliere bachelorniveau uit. Je krijgt daarom van je docent een uitnodiging om met een extra opdracht te werken aan een ster (aanbodgericht of vraaggericht). Wanneer je deze opdracht met goed gevolg uitvoert, geeft deze toegang om tijdens een van je seniorstages, die aansluit op het thema van je minor, te werken aan een ster opdracht. Indien je deze voldoende afrondt, mag je tijdens je afstuderen weer werken aan een extra ster opdracht passend bij het thema van je minor en stage. Met deze route heb je je zodanig verdiept in het thema dat je een aantekening van differentiatie op het thema met de sterren hebt verdiend. Je werkt met deze route aan de sterren vakbekwaamheid, leiderschap en innovatie. In eerste instantie loopt de route via de IBS minoren. Functionele beperkingen bij hart-, vaat- en longziekten en praktijkgericht onderzoek Kind en ontwikkeling motoriek en praktijkgericht onderzoek Neurorevalidatie-CVA en wetenschap Oncologie en praktijkgericht onderzoek Praktijkgericht onderzoek naar fitheid en activiteit bij kinderen met een beperking Revalidatie van musculoskeletale aandoeningen van de bovenste extremiteiten Je kunt op ieder moment, na overleg, uit de route stappen. Voor de behaalde sterren ontvang je een erkenningsbrief bij je bachelordiploma. Andere voorbeelden om ideeën op te doen voor het werken aan losse sterren: Complexe casuïstiek/ patiëntenzorg binnen seniorstage of minoren Wanneer stage loopt op een stageadres met extra complexe casuïstiek / patiëntenzorg, kan je de ster Vakbekwame reflectieve professional verdienen. Dit doe je door te werken aan extra plus opdrachten gericht op een verdieping of verbreding van je vakinhoud (vraag- of aanbod gestuurd). Minoren of keuzecursus Binnen een minor of keuzecursus is het behalen van de ster Vakbekwame reflectieve professional ook mogelijk. Indien de minor gericht is op onderzoek, je je onderzoeksvaardigheden verdiept en je de uitkomsten tevens gaat publiceren of presenteren, dan komt de ster innovatie en disseminatie in beeld. Ook binnen minoren van andere instituten van de Faculteit Gezondheidszorg of van andere faculteiten kun je werken aan één of zelfs meer sterren zoals bijvoorbeeld binnen de minor Leefstijl coaching van de FG of Inleiding in de toegepaste psychologie en Liberal Arts van de Faculteit Educatie. Pre-master Klinische Gezondheids Wetenschappen Universiteit Utrecht Als minor kun je ook kiezen voor de pre-master KGW. Wanneer je deze afrondt ontvang je de sterren Vakmanschap en Passie, visie, gedrevenheid. Buitenlandstage met voorbereidende training, extra opdracht en afrondende presentatie voor de ster Internationaal Perspectief. Summercourse Met het volgen van summercourses kan er gewerkt worden aan de ster vakmanschap of internationaal perspectief. Hiervoor moet je in overleg met de docent een extra opdracht doen (binnen of achteraf buiten de summercourse) om aan te tonen dat je de verdiepende en/of verbredende vakkennis kunt toepassen. Voor Summercourses in Utrecht zie: Peer Assistent Learning (PAL) of Student Assistant (STASS) 31/293

32 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Studenten helpen andere studenten met hun studie en doen ervaring op met het voor de groep staan en coachen van groepen of individuen en behalen hiermee de ster vakmanschap en/of leiderschap. Groepsvertegenwoordiger en/of lid opleidingscommissie en de ster leiderschap De groepsvertegenwoordigers of OC-leden die zich volwaardig inzetten als contactpersoon tussen opleiding en groep, die actief en betrokken meedenken en -werken aan het verbeteren van de opleiding, een bijdrage leveren aan meeloop- en open dagen en avonden verdienen de ster leiderschap. Case report Je casereport als visitekaartje voor deelname aan onderzoek binnen het lectoraat of begeleiding van tweede jaarsstudenten. Wanneer je het case report, een beroepsproduct van studiejaar 2, afrondt met een 7 of hoger, kan je je aanmelden bij het Kenniscentrum Innovatie in de Zorg voor deelname aan onderzoek op diverse onderwerpen (zie https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/studentenprojecten_ivz/default.aspx en hieronder bij Scriptie). Daarnaast kan je ook in de rol van coach (zie hierboven bij PAL) studenten van het volgende 2e jaar begeleiden bij het schrijven van het case report. Hiermee kan je de ster Vakmanschap of Leiderschap verdienen. Scriptie Door extra werk, extra verdieping in het onderwerp van je scriptie, door bijvoorbeeld van je scriptie een publicabel product te maken, kun je de ster Innovatie Disseminatie verdienen. Ga in overleg met je scriptiebegeleider over hoe je dit kunt aanpakken. Je kunt je ook aanmelden bij het Kenniscentrum Innovatie in de Zorg (KIvZ). De onderzoekers van het KIvZ geven je de mogelijkheid om de diepte in te gaan bij het doen van onderzoek, ervaring op te doen in het gebruik van meetinstrumenten, extra literatuuronderzoek te doen, te werken met statistiekprogramma SPSS, het ontwikkelen van protocollen, etc. Nieuwsgierig en enthousiast geworden? Klik hier voor de diverse mogelijkheden of maak een afspraak met Brigitte van Barneveld, honourscoach van Instituut BewegingsStudies Inloopspreekuur iedere woensdag van uur. Let op: je moet de sterren uiterlijk 6 weken voor je diploma-uitreiking hebben afgerond en hebben laten beoordelen. Wanneer je 5 sterren behaald hebt, ontvang je het Honours Certificaat wanneer je je portfolio en je ontwikkeling tot excellente professional presenteert voor de facultaire Honours Commissie. Zij ontvangen graag uiterlijk 2 weken voorafgaand aan je presentatie je portfolio met behaalde resultaten voor de sterren en je presentatie. Voor deze presentatie moet je je opgeven bij het Honours loket Afstuderen Studeren aan de HU betekent dat u uw opleiding afrondt met een vorm van een afsluitend examen, technisch ook wel de afstudeereenheid genoemd. De afstudeereenheid kunt u alleen met succes afronden als u het beoogde eindniveau van de opleiding behaald heeft. Voor deze afstudeereenheid of onderdelen daarvan kunt u nooit een vrijstelling krijgen. Iedereen die een diploma wil krijgen, moet derhalve de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid van de studenten die gekoppeld zijn aan de onderwijsboom GFY-HF-13 of GFY-HF.V-13 van de opleiding fysiotherapie bestaat uit de volgende onderdelen: de seniorstage (zie par 2.5.3) het afstudeerproject Procedure afstudeerproject Om te kunnen starten met het afstudeerproject dien je je propedeuse te hebben behaald en de LOEP opdracht Case report met een voldoende te hebben afgerond. Het afstudeerproject zal plaatsvinden in jaar 3 of 4 afhankelijk van de route die je hebt gekozen. Voor dit studieonderdeel kan je 10 EC behalen. Het bestaat uit het maken van een onderzoeksvoorstel, een onderzoeksverslag en het presenteren van je onderzoekgegevens middels een poster. Het onderzoeksverslag kan individueel of in tweetallen geschreven worden, de posterpresentatie kan alleen individueel gehouden worden. Je hebt de mogelijkheid om te kiezen voor een systematische literatuurstudie of een klinisch onderzoek. Het doel van beide vormen is het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek. Dit betekent: het oplossen van 32/293

33 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie problemen uit de klinische praktijk. Bij een systematische literatuurstudie kies je ervoor om een antwoord te vinden op de vraag door in de wetenschappelijke literatuur te zoeken wat hierover geschreven is. Bij klinisch onderzoek kies je ervoor om een antwoord te vinden op de vraag door zelf in de praktijk daadwerkelijk een onderzoek uit te voeren. Let op: Om in aanmerking te komen voor een beoordeling van de definitieve versie van het onderzoeksverslag moet het onderzoeksverslag voldoen aan de ontvankelijkheidseisen zoals vermeld in het beoordelingsformulier. Indien dit niet het geval is, wordt het onderzoeksverslag niet in behandeling genomen. In Osiris wordt door de docent NA (Niet Aanwezig) ingevoerd. De student heeft in dit studiejaar alleen nog recht op kans 2. Fase 1: Onderzoeksvoorstel In het onderzoeksvoorstel wordt de inleiding en methode beschreven. Het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld door de werkgroepbijeenkomst-docent (WB-docent) èn een tweede onafhankelijke beoordelaar (toekomstige tutor) op basis van de criteria zoals beschreven in de studentenhandleiding. Er moet een cijfer 6 worden gehaald om verder te gaan naar fase 2. Indien de beoordeling onvoldoende is, Heb je gedurende het studiejaar nog recht op een tweede kans.bij twee keer een onvoldoende beoordeling kun je je bij bijzondere omstandigheden wenden tot de examencommissie om studievertraging te voorkomen. Fase 2: Onderzoeksverslag Nadat je onderzoeksvoorstel is goedgekeurd wordt je aan een Tutor gekoppeld waarmee je een drietal contactmomenten hebt. Je kunt daarin inhoudelijke vragen stellen. De definitieve versie van het onderzoeksverslag lever je in bij de tutor via de inleverbieb. Het definitieve onderzoeksverslag wordt aan de hand van het 4-ogenbeleid beoordeeld. Indien het onderzoeksverslag met een onvoldoende wordt beoordeeld, dan kan je de gegeven feedback verwerken en opnieuw inleveren voor een herkansing. Ook dit inleveren gaat via de inleverbieb. Je dient met de planning rekening te houden met de datum van de posterpresentatie. Aangeraden wordt om goed de deadlines te checken wat betreft inlever- en toetsmomenten in het toetsrooster. Fase 3: Poster en posterpresentatie Naast het onderzoeksverslag verwerk je je onderzoeksbevindingen in een poster en een posterpresentatie. De posterpresentatie wordt gepland tijdens een evenement zoals stagebegeleidingsdag, het IBS congres of tijdens een nader te organiseren poster expo. Zowel de poster -als posterpresentatie zullen dan worden beoordeeld aan de hand van het 4-ogenbeleid en zal dus door twee examinatoren worden beoordeeld. Het eindcijfer voor het afstudeerproject is een gewogen gemiddelde van het cijfer van het onderzoeksvoorstel, het onderzoeksverslag en van de posterpresentatie. De verhouding hierbij is 1:3:1 (onderzoeksvoorstel : onderzoeksverslag : posterpresentatie). Gedurende het derde studiejaar wordt er vanuit de opleiding een voorlichtingsbijeenkomst gegeven over het afstudeerproject. Zie voor meer informatie de Sharepointpagina Eindfase jaar 3 en 4: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/jaar3/routes%20eindfase/forms/allitems.aspx Vrijstelling voor het volgen van de werkgroep bijeenkomsten: Wanneer het volgen van de werkgroep bijeenkomsten leidt tot studievertraging, of wanneer het niet mogelijk is om deze bijeenkomsten te volgen, bijvoorbeeld door een buitenlandstage of het volgen van de premaster, dan kun je vrijstelling aanvragen voor de werkgroep bijeenkomsten. De startcriteria en toetscriteria blijven echter gelden. Een gemotiveerde aanvraag kan worden ingediend bij de coördinator afstudeerproject. De voorwaarden en procedure zijn in een apart document beschreven op SharePoint. Voor de studenten die gekoppeld zijn aan de onderwijsboom GFY-HF-14 of GFY-HF.V-14 geldt een nieuw afstudeertraject. Hierover krijgen de studenten gedurende het studiejaar meer informatie. 33/293

34 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Seniorstage en ondernemen Seniorstage: De laatste twee stage blokken staan in het teken van het zelfstandig uitvoeren van diverse beroepsactiviteiten en taken met begeleiding op afstand. Bij aanvang van de seniorstage zal de student met name deelhandelingen uitvoeren en zal uiteindelijk toegewerkt worden naar het zelfstandig uitvoeren van fysiotherapeutisch onderzoek en behandeling. In alle gevallen is een stagebegeleider aanwezig om de stagiair te begeleiden. Na afloop van de seniorstage maakt een student een stageverslag. Hierin wordt een beschrijving gegeven van de werksituatie en het eigen functioneren tijdens de stage. Daarnaast worden de belangrijkste leerdoelen beschreven en geëvalueerd. Er worden aandachtspunten geformuleerd voor de toekomstige beroepspraktijk en er wordt feedback gegeven aan de begeleiding. Maatschappelijk handelen en ondernemen SST: Tijdens de seniorstage, gaat een student actief om met kwaliteitsbeleid op het stageadres en alles wat daarbij komt kijken. De nadruk zal voornamelijk op does niveau komen te liggen. Er is zorg-inhoudelijke kwaliteit maar ook de kwaliteit ten aanzien van praktijkvoering. Beide kwaliteitssystemen worden ten behoeve van het verhogen van de algemene kwaliteit gewaarborgd en gemonitord. De student zal behalve zorg-inhoudelijk ook bedrijfsmatig in dit proces deel moeten nemen. Op basis van in de handleiding geformuleerde opdrachten gaat een student actief aan de slag met ondernemen in een klinische setting. De student schrijft een verslag hierover en levert deze in bij zijn ondernemerschap docent. Het verslag vormt de basis voor het eindgesprek. Beoordeling seniorstage en ondernemen Na de afronding van beide onderdelen wordt een student uitgenodigd voor het eindgesprek afstuderen. Tijdens dit gesprek wordt methodische reflectie toegepast op alle eindcompetenties aan de hand van een protocol. Dit protocol vormt tevens het beoordelingsprotocol eindfase. De beoordeling zal een gewogen cijfer op methodische reflectie van beide onderdelen zijn. Algemene informatie Er kan geen vrijstelling worden verleend aan de toetsonderdelen uit de afstudeereenheid: de seniorstage en het afstudeerproject. In deze onderdelen worden namelijk alle competenties van de startende beroepsbeoefenaar geborgd. De competentie Kennis delen en wetenschap beoefenen wordt binnen het curriculum van de Ba Fysiotherapie op eindniveau geborgd in het afstudeerproject. Studenten die al een afstudeerproject hebben afgerond voor een andere HBO- of WO studie, welke tenminste als voldoende is beoordeeld door een erkende instelling op HBO- of WO niveau, waarvan het onderwerp voldoende relevant is voor de fysiotherapeut, kunnen hun afstudeerproject opnieuw laten beoordelen aan de hand van de criteria voor het afstudeerproject van de HU. Zij kunnen hierover contact opnemen met de coördinator Afstudeerprojecten. Zie 5.1 voor meer informatie over het examen en het diploma en voor uitschrijving na afstuderen. Digitaal aanleveren en publiceren van onderzoeksartikelen De HU is een van de hogescholen die actief deelneemt aan de HBO Kennisbank. Hierop worden publicaties, zoals scripties en onderzoeksartikelen, die binnen hogescholen worden geproduceerd digitaal beschikbaar gesteld aan geïnteresseerden over de hele wereld. Ze kunnen omgekeerd ook weer een rol spelen bij onderwijs en onderzoek. Rond jij je afstudeerscriptie af met het cijfer 7 of hoger, dan mag je je scriptie kosteloos digitaal laten publiceren op de HBO Kennisbank. Belangrijke voorwaarde is wel dat een eventuele opdrachtgever van je afstudeerproject hiermee akkoord gaat en dat er geen vertrouwelijke informatie in voorkomt. Voor meer informatie: Nadat je de definitieve versie van je afstudeerproject hebt geüpload in de digitale inleverbieb moet het (indien het een voldoende is) op SharePoint geüpload worden, op het voorportaal van de HBO-kennisbank https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/hubreed/hbo-kennisbank/studenten_upload/forms/my-sub.aspx Afstudeerprojecten die beoordeeld zijn met een 7 of hoger worden op de HBO-kennisbank geplaatst (tenzij de student aangeeft dat hij dit niet wil). De andere afstudeerprojecten worden ook bewaard, maar zijn niet voor buitenstaanders toegankelijk. De beoordeling van het afstudeerproject wordt ingevoerd in Osiris nadat het op SharePoint geplaatst is. 34/293

35 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Zodra het afstudeerproject op SharePoint geplaatst is, moet de student ter bewijs daarvan een print screen maken en deze naar zijn artikelbegeleider of tutor mailen. Die zal vervolgens de beoordeling in Osiris invoeren. Afstudeerprojecten kunnen alleen worden opgevraagd door studenten die aan een instelling voor hoger beroepsonderwijs staan ingeschreven. Uiterlijke inlevermomenten Voor de onderdelen van de eindfase kent de opleiding fysiotherapie vijf tentamenmogelijkheden per jaar waarop de studenten hun twee tentamenkansen kunnen benutten. Dit geldt voor alle onderdelen zoals verslagen, het afstudeerproduct en de posterpresentatie. De drie weken nakijktermijn gaat voor een docent pas in na het uiterlijke inlevermoment. Om er voor te zorgen dat je voor 1 september 2016 al je cijfers in Osiris hebt staan is het belangrijk dat je hiervoor een goede planning maakt, zeker als je deel wilt nemen aan de diplomering. Kijk voor de uiterlijke inlevermomenten op het toetsrooster. Voor alle aangegeven weken geldt dat de producten voor vrijdagmiddag 12:00 uur in de inleverbieb moeten zijn ingeleverd. Diplomering Voor het collegejaar wordt er kort na de zomerperiode een feestelijk symposium georganiseerd waarin alle afgestudeerden het diploma in ontvangst kunnen nemen. De datum en de locatie zal gedurende het studiejaar vast worden gesteld. Om deel te kunnen nemen aan de diplomering moeten alle resultaten uiterlijk drie weken voor deze datum in OSIRIS compleet zijn. Uiterlijk zes weken vóór de diplomering moeten daarom de verslagen e.d. zijn ingeleverd in de inleverbieb zodat het werk op tijd is nagekeken. De verantwoordelijkheid voor het tijdig inleveren van de benodigde zaken ligt bij de student. Het is geen verplichting om deel te nemen aan een diplomering, je kunt er ook voor kiezen om je diploma individueel in ontvangst te nemen. Als student ben je zelf verantwoordelijk voor je studieresultaten. Controleer daarom regelmatig of de behaalde resultaten correct in Osiris zijn geregistreerd. Wanneer je constateert dat een resultaat ontbreekt of foutief is ingevoerd, richt je je tot de docent die het cijfer in zou moeten voeren. Iedere donderdagochtend komt de examencommissie bij elkaar waarin de studenten besproken worden waarvan alle studiepunten compleet zijn. De maandag daarop wordt er voor deze studenten het diplomapapier aangevraagd. Zodra het diploma klaar is en ondertekend door de examencommissie, kun je een gewaarmerkt kopie van het diploma op het secretariaat opvragen. Met deze kopie kun je je laten BIG registreren. Tussentijds aanvragen diploma Het aanvragen van een diploma gebeurt automatisch als al je studieresultaten in Osiris staan ingevoerd. Het aanvragen en aanmaken van een diploma duurt ongeveer drie weken. Het is niet verplicht om deel te nemen aan de diplomering. Als je eerder of later dan de officiële diplomering je diploma wilt ontvangen, dien je een mail te sturen naar het secretariaat Als het diploma klaar is krijg je bericht dat je deze bij je studieloopbaanbegeleider kunt ophalen. Je kunt dan niet ook nog aan de diplomering deelnemen. Heb je op 1 september 2016 je cijfers in OSIRIS nog niet compleet, dan ben je verplicht je in te schrijven voor het nieuwe collegejaar, anders kan er géén diploma gemaakt worden. Maximale periode tussen seniorstage en behalen diploma Indien meer dan 2 jaar is verstreken tussen het afsluiten van de stageperiodes en het aanvragen van het diploma dient aangetoond te worden dat de competenties behorend bij het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar nog aanwezig zijn. Als dit op jou van toepassing is, dien je hiervoor een verzoek in te dienen bij de examencommissie. Afhankelijk van de situatie zal de examencommissie beslissen hoe je de eerder verworven competenties opnieuw kan aantonen, bijvoorbeeld middels een assessment, een nieuwe stageperiode of aantoonbare werkervaring op het niveau van een beginnend beroepsbeoefenaar. Schoolverklaring 35/293

36 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Als je cijfers in OSIRIS compleet zijn, kun je een schoolverklaring aanvragen bij het secretariaat. Daarin staat dat je aan alle studieonderdelen voldaan hebt en per welke datum je het diploma ontvangt. Het is niet toegestaan om met een schoolverklaring het beroep van fysiotherapeut zelfstandig uit te oefenen. Hiervoor moet je ingeschreven staan in het BIG register. Wat wel mogelijk is is dat, na het behalen van je diploma en tot het moment van BIG-registratie, er gewerkt kan worden onder supervisie. Hierbij worden er afspraken gemaakt tussen de werknemer en werkgever. Voor informatie over het afstuderen zie hoofdstuk 5. Informatie omtrent uitschrijven na afstuderen zie par Loopbaanmogelijkheden en vervolgopleidingen Na het afronden van de opleiding Fysiotherapie kan gewerkt worden als fysiotherapeut in een particuliere praktijk, een ziekenhuis of een categoriale instelling zoals een verpleeghuis of een revalidatie centrum. Voor het volgen van een vervolgopleiding kan men terecht bij diverse instellingen waar post-hbo onderwijs wordt georganiseerd. Zie ook par KMC - Kenniscentrum Masterclasses Binnen de University of Applied Sciences Utrecht staat de verbinding tussen onderwijs, onderzoek en de beroepspraktijk centraal. Het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek is daarbinnen een belangrijk element. Doel van praktijkgericht onderzoek is het wetenschappelijk verantwoord bijdragen aan oplossingen voor praktijkproblemen, het beantwoorden van praktijkvragen en het ontwikkelen en innoveren van de zorgpraktijk. Het Kenniscentrum Innovatie van Zorgverlening van de FG ondersteunt het bachelor- en masteronderwijs in het realiseren van praktijkgericht zorgonderzoek. Zij doet dat o.a. door het verzorgen van MASTERCLASSES tijdens het traject van totstandkoming van het afstudeeronderzoek in het 3 e en 4 e studiejaar. De MASTERCLASSES hebben tot doel inzicht te vergroten in het doen van onderzoek en het gebruiken van onderzoeksmethoden. Er moet daarbij steeds een brug worden geslagen naar de lopende onderzoekslijnen binnen het Kenniscentrum. Niet alleen de resultaten van het praktijkgericht onderzoek staan centraal, maar je staat vooral stil bij de manier waarop tot deze resultaten is gekomen. Deze kennis helpt studenten in het realiseren van het eigen onderzoeksproject. Tevens hoor je alles over de mogelijkheden om als student deel te nemen aan de lopende onderzoeken van het Kenniscentrum. Dit vergroot niet alleen je kennis, maar ook jouw onderzoeksvaardigheden. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd. Studenten kunnen individueel of in kleine groepen (2-6 personen) inschrijven op deze studentenprojecten. Kijk daarvoor op Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx Meer weten over praktijkgerichtonderzoek in de zorg? Kijk dan eens op de SharePoint site van het Kenniscentrum Vervolgopleidingsmogelijkheden Met een Bachelor Fysiotherapie diploma van HU op zak ben je aantrekkelijk op de arbeidsmarkt. Na afronding van je opleiding fysiotherapie kun je als fysiotherapeut in een particuliere praktijk, een ziekenhuis of een andere instelling zoals een verpleeghuis of een revalidatiecentrum gaan werken. Je kunt binnen de Faculteit Gezondheidszorg van de HU een Master volgen. Het is ook mogelijk een vervolgopleiding te doen bij diverse andere instellingen waar postbachelor onderwijs wordt georganiseerd. Waarom een master doen na je bachelor Een masteropleiding verbreedt je horizon en verdiept je vakkennis. Een masteropleiding zorgt ervoor dat je bovenop je generalistische vaardigheden, als fysiotherapeut, je specialiseert op een specifiek terrein van 36/293

37 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie het vak. Daarnaast kun je met de kennis en vaardigheden uit de masteropleiding actief bijdragen aan de ontwikkeling van het beroep door onderzoek en innovatie van de beroepspraktijk. Uniek binnen de HU Master Fysiotherapie is het brede aanbod van vijf afstudeerrichtingen: Geriatrie Fysiotherapie, Kinderfysiotherapie, Orthopedische Manuele Therapie, Psychosomatische Fysiotherapie en Sportfysiotherapie. Bij al deze specialisaties ligt de nadruk op directe patiëntenzorg binnen het specifieke vakgebied. Kijk voor meer informatie over de Master Fysiotherapie op Ook is er een ruim aanbod van contractonderwijs. Brochures kunnen worden aangevraagd bij het Studie Informatie Centrum, tel. (088) Examencommissie Instelling en benoeming Iedere opleiding van de HU heeft een examencommissie, die is georganiseerd op Instituuts- of Faculteitsniveau. Een examencommissie ziet toe op de kwaliteit van toetsing en is de instantie die het diploma uitreikt. De examencommissie is onafhankelijk in haar oordeelsvorming ten opzichte van het management van een opleiding Instelling en benoeming De faculteit kent gezamenlijke examencommissies voor de volgende opleidingen, dan wel groep van opleidingen: De examencommissie voor de opleidingen van het Instituut voor Bewegingstudies (bacheloropleidingen fysiotherapie en oefentherapie Cesar; Masteropleiding fysiotherapie) De examencommissie voor de opleidingen van het Instituut voor Paramedische studies (bacheloropleidingen farmakunde, huidtherapie, logopedie, mondzorgkunde en oogzorg) De examencommissie voor de opleidingen van het Instituut voor Verpleegkundige studies (bacheloropleidingen management in de zorg, medische hulpverlening en verpleegkunde; Masteropleidingen Advanced nurse practitioner, Physician assistant en Zorgtraject ontwerp) Je kunt een verzoek of een melding aan de examencommissie uitsluitend doen via de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat: Samenstelling De examencommissie bestaat uit ten minste drie leden, te weten een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en één of meer leden. De leden van de examencommissie worden door de faculteitsdirectie benoemd. De leden van de examencommissie staan vermeld op de Sharepointsite van de examencommissies en het ambtelijk secretariaat van de Faculteit Gezondheidszorg. Raadpleeg hiervoor de website van de examencommissie Taken en bevoegdheden De taken en bevoegdheden van de examencommissie zijn vastgelegd in hoofdstuk 4 van de OER-HU bacheloropleidingen en in het (facultair) Reglement Examencommissies HU. De examencommissie ziet er onder andere op toe dat de regels met betrekking tot het onderwijs en de tentamens en examens, zoals opgenomen in de OER-HU bacheloropleidingen en studiegidsen, op correcte wijze worden nageleefd. Daarnaast waarborgt de examencommissie de kwaliteit van de tentamens en de examens, adviseert ze bij het vaststellen van toetsbeleid, wijst de commissie examinatoren aan, verleent ze vrijstellingen en reikt ze studieadviezen en diploma s uit. 37/293

38 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Naast de kaderstelling in eerder genoemde reglementen, kan de examencommissie bijkomende regels vaststellen ten aanzien van: de gang van zaken bij schriftelijke tentamens (tentamenreglement); de surveillance bij schriftelijke tentamens (surveillanteninstructie); de gang van zaken bij mondelinge tentamens (tentamenprotocol); het maken en beoordelen van tentamens (tentamenrichtlijnen); het sanctioneren van onregelmatigheden (fraudeprocedure), waaronder het ongeldig verklaren van tentamenresultaten. Werkwijze en besluitvorming De examencommissie neemt besluiten bij gewone meerderheid van stemmen. Als er evenveel stemmen voor als tegen zijn, neemt de voorzitter het definitieve besluit. Besluiten van de examencommissie worden vastgelegd in notulen. Om rechtsgeldige besluiten te nemen, dienen tenminste twee leden bij de vergadering aanwezig te zijn. In spoedeisende zaken kan de voorzitter of zijn/haar plaatsvervanger zelfstandig een besluit nemen. De overige leden van de examencommissie worden daarover bij de eerstvolgende vergadering geïnformeerd. De vergaderingen van de examencommissies zijn niet openbaar, tenzij de voorzitter hierover anders beslist. De voorzitter kan personen die geen deel uitmaken van de examencommissie uitnodigen een vergadering bij te wonen en aan de beraadslaging deel te nemen. Deze personen hebben geen stem in de besluitneming van de examencommissie. Als de examencommissie één of meer van haar bevoegdheden opdraagt aan anderen, blijft de examencommissie eindverantwoordelijk. De examencommissie maakt tijdig, doch uiterlijk binnen drie weken na ontvangst van het verzoek, haar besluit schriftelijk of via aan de aanvrager bekend. Als de examencommissie voorziet, dat zij geen beslissing kan nemen binnen de gestelde termijn, stelt zij de afzender daarvan tijdig op de hoogte en geeft daarbij tevens aan wanneer zij een besluit neemt (art. 9 lid 5 OER-FG) Verzoekschrift De docenten/examinatoren en de examencommissie voeren de regels van de OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids uit. Als u vindt dat er voor u een uitzondering moet worden gemaakt op deze regels, bijvoorbeeld een extra tentamenkans of een afwijkend examenprogramma, dan kunt u een verzoekschrift indienen bij de examencommissie. Let er wel op dat u een verzoek tijdig indient. Als u bijvoorbeeld aan een komende tentamenronde deel wilt nemen, moet u rekening houden met een behandeltermijn van de examencommissie van drie weken. Denk eraan dat u bij een verzoekschrift ten minste de volgende zaken voegt: naam, adresgegevens en studentnummer; datum; het verzoek en de redenen van het verzoek; de opleiding en variant (voltijd, deeltijd, duaal) waaraan u staat ingeschreven en indien van toepassing de cursuscode van de cursus waarop het verzoek betrekking heeft; eventuele bewijsstukken. Vergeet niet uw verzoekschrift te ondertekenen, tenzij u het verzoekschrift digitaal indient; dan is ondertekenen niet vereist. Let op! Voor een verzoek om vrijstellingen gelden aanvullende regels, zie 4.2. Er is verschil tussen een verzoek en een bezwaar- of beroepschrift. Een verzoek dient u in als u een (bijzonder) besluit van de examencommissie wilt krijgen. 38/293

39 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Als u het niet eens bent met het besluit van de examencommissie, dan kunt u een bezwaar indienen (en in beroep gaan). Dat laatste werkt als volgt: U dient binnen twee weken (de bezwaartermijn) nadat u het besluit van de examencommissie heeft ontvangen, direct bij de examencommissie of via het facultair loket rechtsbescherming een bezwaarschrift in. Als hoofdregel geldt dat de examencommissie binnen twee weken na ontvangst van het bezwaar een besluit moet nemen. Als u het niet eens bent met het besluit op bezwaar, bestaat er de mogelijkheid om daartegen in beroep te gaan. Dit doet u bij het HU Loket Rechtsbescherming Studenten. Een beroep wordt behandeld door het College van Beroep voor de Examens. De beroepstermijn bedraagt zes weken nadat u het besluit op bezwaar van de examencommissie heeft ontvangen. Zie voor meer informatie over het indienen van een bezwaarschrift of een beroepschrift hoofdstuk 7 of kijk op Het is aan te bevelen om advies in te winnen bij de studentendecaan. Voor het indienen van een verzoek of een bezwaar, zie Alleen zaken die via deze site worden ingediend, worden in behandeling genomen. 2.7 Introductie- en begeleidingsdagen, excursies, werkweken en trainingen Het propedeusejaar start met een introductiekamp op woensdag 26 augustus Het kamp is voor studenten van de opleiding Oefentherapie Cesar en de opleiding Fysiotherapie. De kosten bedragen 75,- Deelname aan het introductiekamp is niet verplicht. 2.8 Voorzieningen Begeleiding Als HU-student heb je recht op studieloopbaanbegeleiding (slb). Studieloopbaanbegeleiding is het proces waarin je je eigen studie en loopbaan stuurt en leert sturen. Doel van studieloopbaanbegeleiding is dat de begeleider (slb er) je optimaal ondersteunt in het maken van een juiste studiekeuze, keuzes binnen de studieloopbaan en het succesvol afronden van de studie. We gaan er echter wel van uit dat jij als student zelf het initiatief neemt om de slb er te benaderen voor je vraag en/of probleem. Studieloopbaanbegeleiding gaat over: coaching van de studiekeuzes; advisering bij de studievoortgang en studieplanning; verwijzing naar andere begeleiders, zoals de studentendecanen, ondersteuners voor het onbelemmerd studeren of naar andere professionele hulpverleners. infoverstrekking m.b.t. het wegwerken van achterstanden, maar ook m.b.t. excellenten trajecten zoals de Topclass. De begeleiding kan plaatsvinden door middel van individuele gesprekken en soms door groepsbijeenkomsten. Naarmate de studie vordert, zal de intensiteit van de studieloopbaanbegeleiding geleidelijk afnemen. De opleiding fysiotherapie heeft een aantal docenten aangewezen als studieloopbaanbegeleider. Voor het 1 e en 2 e studiejaar is dat een team van vijf slb ers. Zij fungeren als spil tussen jou als student en je opleiding. Je kunt bij de slb er terecht met vragen en problemen die betrekking hebben op je studie. adres van het SLB-team: Opbouw van de studieloopbaanbegeleiding 39/293

40 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Propedeutische fase Het hele jaar door kun je een beroep doen op de slb er. Er zijn elke werkdag spreekuren op afspraak en inloopspreekuren. Tijdens de gesprekken kunnen allerhande zaken besproken worden. Oriëntatie op en kennismaking met opleiding en beroep; Monitoring studievoortgang en studiekeuzes; Begeleiding bij een waarschuwend Tussentijds Studie Advies (TSA) en/of bij een negatief Bindend Studie Advies (BSA); Begeleiding bij studieproblemen; Bespreking van persoonlijke problematiek (thuissituatie, psychosociale problemen etc). Hoofdfase In de hoofdfase staan monitoring studievoortgang, keuzes profilering en routes, differentiaties, excellenten traject, stages, afstudeertraject en toekomstige werkplek en/ of vervolgstudie centraal. Als je, om welke reden dan ook, studievertraging oploopt, dan blijkt uit ervaring dat het veel zelfdiscipline vraagt om je studie te plannen en toetsen succesvol af te sluiten. Zeker wanneer je minder aansluiting hebt met je medestudenten en docenten. Om (nog meer) studievertraging te voorkómen biedt de opleiding fysiotherapie twee doorlopende studiegroepen aan onder begeleiding van een docent. De slb er blijft echter het eerste aanspreekpunt voor de student. Deelnemen aan een studiegroep maakt het makkelijker om verbonden te blijven met de school, op de hoogte te zijn van veranderingen én verhoogt- mede daardoor -het studierendement. Studiegroep stage-ingang : Bedoeld voor studenten, die - vertraagd zijn bij stage-ingang (niet alle toetsonderdelen zijn afgerond). - zich tussen twee stages in bevinden en hun kennis en vaardigheden willen bijhouden. Doel: stage-ingang bespoedigen door in groepsverband toetsen voor te bereiden en het bijhouden van kennis en vaardigheden. Met regelmaat wordt onderwijs georganiseerd op verzoek van de studenten. Studiegroep afstuderen : Bedoeld voor studenten, die - wel op stage kunnen of al op medior- en/ of seniorstage zijn geweest - langer dan de nominale studieduur studeren: 5 jaar of meer bij de reguliere opleiding en 4 jaar of meer bij de VOF Doel: afstuderen bespoedigen door te werken volgens een realistische, individuele planning en de stimulerende werking van het groepsverband. De begeleiding richt zich op het halen de geplande einddatum van afstuderen. Supervisie Daarnaast kun je tijdens de medior- of seniorstage ook vertraging oplopen. De student kan op advies van de stagedocent in aanmerking komen voor supervisie. De stagedocent verwijst door naar de coördinator supervisie in verband met een intakegesprek en de eventuele indeling voor supervisie. Contactpersoon voor studievertragers en supervisie: Marijke Molmans, ICT-faciliteiten Algemeen 40/293

41 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie HU-studenten kunnen gebruikmaken van de ICT-faciliteiten die de HU biedt. U logt altijd in met uw e- mailadres en uw wachtwoord. U krijgt uw wachtwoord en HU adres via , kort voordat u met uw studie start. U kunt hiermee de volgende faciliteiten gebruiken: uw eigen HU mailadres (via mymail.hu.nl); de computers aanwezig op de HU. U kunt ook met uw eigen laptop binnen de gebouwen van de HU gebruikmaken van het draadloze netwerk Eduroam; (Dit draadloze netwerk kunt u gebruiken binnen HU-gebouwen.) U kunt een app gebruiken voor de hotspots van Eduroam, namelijk Layar. Deze app werkt op zowel android als smartphones; de online catalogus van de mediatheek (www.catalogus.hu.nl); het intranet van de HU (sharepoint.hu.nl) 1 ; uw eigen ruimte om bestanden op te slaan (op SharePoint via uw opleidingsintranet en op uw MySite); OSIRIS Student (www.osiris.hu.nl); Surfspot (www.surfspot.nl). Hier kunt u met korting hard- en software kopen met Lync kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen; als u er niet uitkomt, kunt u terecht bij de servicebalie van uw faculteit; vragen kunt u ook stellen aan de Centrale Service Desk. Deze is bereikbaar op (088) , op werkdagen van 8.00 tot uur. Mail kan ook: Via deze site kunt u (project)ruimtes reserveren binnen uw faculteit. Grote bestanden versturen Het is vaak lastig om grote bestanden te versturen: mailboxen zijn snel vol. Met FileSender kunt u snel, veilig en eenvoudig grote bestanden naar elkaar sturen. Het is veilig en gratis. U hoeft u niet te registreren. U meldt u direct aan met uw HU-account en wachtwoord. Meer informatie over de ICT-faciliteiten en actuele ontwikkelingen vindt u op de site van ICT (www.ict.hu.nl) U heeft de beschikking over uw eigen HU adres, dit loopt via Office 365. Daarmee biedt de HU, e- mail en Microsoft applicaties aan in the cloud (online). Beschikking over Microsoft Outlook ( ), betekent: veel opslagruimte: 25 Gb; uw is beschikbaar op alle mobile devices; u kunt gebruik maken van de functionaliteit agenda en deze delen met medestudenten; de roosterfunctionaliteit kunt u koppelen aan de agenda, via mytimetable.hu.nl. Beschikking over online Microsoft Office applicaties betekent: u kunt de applicatie Lync gebruiken; met Lync kunt u chatten, kijken of een docent beschikbaar is en online vergaderen; Any time en met any device gebruik maken van bovenstaande applicaties. Uw studentenmail is een belangrijk communicatiemiddel waarmee u op de hoogte blijft van actuele informatie over uw opleiding. De opleiding communiceert in geval van mail alleen via uw HU-mailadres. Via mymail.hu.nl komt u in uw mailbox. U kunt inloggen met uw adres en wachtwoord. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om uw HU-mailbox regelmatig te bekijken. Krijgt u uw HU-mails liever op uw privémailadres? Dan kunt uw HU-mail automatisch laten doorsturen. 1 Opleidingsintranetten zijn bij aanvang van het studiejaar vervangen door MijnHU (zie par ). Alle URL's naar de opleidingsintranetten worden herleid naar MijnHU. 41/293

42 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie SharePoint Op SharePoint vindt u allerlei informatie. Maar u kunt er ook heel handig met studenten en docenten samenwerken. En u kunt er uw documenten opslaan. Portfolio Bij veel opleidingen moeten studenten een portfolio maken. Ook dit kan in SharePoint. Cursussen Veel cursussen die digitaal worden ondersteund hebben een eigen ruimte in SharePoint. Hier kunnen cursisten gegevens uitwisselen, een docent kan hier bijvoorbeeld zijn PowerPointpresentatie plaatsen. Maar u kunt er ook met medestudenten samenwerken aan projecten of opdrachten. MySite MySite is uw persoonlijke pagina op SharePoint. Hier kunt u bestanden plaatsen. U kunt de bestanden zowel thuis als op school openen en wijzigen. Ook kunt u werkruimtes maken om alleen of met andere studenten aan een project, werkstuk of opdracht te werken. Daarnaast kunt u een blog aanmaken om uw kennis te delen. Digitale inleverbieb De opleiding werkt met een digitale inleverbieb. Deze inleverbieb staat op Sharepoint waar studenten digitaal hun verslagen en opdrachten tijdig dienen in te leveren. De producten worden automatisch gecontroleerd op plagiaat, omdat de inleverbieb een koppeling met Ephorus heeft. Ephorus is een programma dat de ingeleverde producten vergelijkt met een database avn eerder ingeleverd werk en materiaal dat via het internet te vinden is. Mijn HU Via Mijn HU (www.mijn.hu.nl) vindt u de meest essentiële informatie die u nodig hebt voor uw studie zoals cijfers, roosters, cursusinformatie, afwezigheidsmeldingen van docenten, mail en nieuws. Voordelen van Mijn HU: een portal met up-to-date studie-informatie; gebruiksvriendelijk: de informatie wordt overzichtelijk aangeboden; eenvoudig te raadplegen op mobiele apparaten zoals een smartphone of tablet; wordt continu aangepast en verbeterd, waarbij de feedback van studenten ssentieel is. Hoe werkt het? Ga naar de website en log in met uw HU-mailadres en wachtwoord. Vervolgens heeft u toegang tot al uw studie-informatie. U kunt de website als favoriet toevoegen op uw smartphone. Mijn HU komt ook als app beschikbaar, maar tot die tijd moet u gebruik maken van de website. Mijn HU is beschikbaar in het Nederlands en Engels OSIRIS Student In OSIRIS registreert de HU uw NAW-gegevens, cijfers en (deel)tentameninschrijvingen. U kunt zelf inloggen in OSIRIS via Hier kunt u: Uw cijfers inzien Via het tabblad Resultaten ziet u welke cijfers u voor de laatste 15 (deel)tentamens hebt gehaald. U kunt ook zien hoe het (deel)tentamen gemiddeld gemaakt is. Wilt u al uw resultaten in het huidige studiejaar zien? Kijk dan bij het tabblad Voortgang. Onder Dossier vindt u een overzicht van de resultaten die u tijdens uw volledige studie hebt gehaald. U kunt zelf bepalen of u alles wilt zien of 42/293

43 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie bijvoorbeeld alleen de resultaten uit de hoofdfase. U moet zelf uw cijfers controleren zodra ze online staan. Mogelijke fouten moet u altijd binnen vier weken melden nadat het cijfer in OSIRIS gezet is. Dit doet u bij de examinator die bij het cijfer vermeld staat of bij de examencommissie. Uw studievoortgang bekijken Wilt u weten welke vakken u nog moet volgen om te kunnen afstuderen? Ga dan naar het tabblad Voortgang. Onder het kopje Studievoortgang selecteert u de opleiding die u volgt en geeft u aan dat u Nog te volgen onderwijs wilt zien. Vrijstellingen aanvragen U kunt een aanvraagformulier voor vrijstellingen invullen bij Studievoortgang > Vrijstelling aanvragen. Hier staat uw curriculum. Op basis daarvan kunt u een vrijstellingsaanvraag invullen en uitprinten. Meer informatie over vrijstellingen vindt u in 4.2. Tentamen- en cursusinformatie vinden U vindt in OSIRIS Informatie over (deel)tentamens, cursussen, minors en keuzecursussen en hoe u zich hiervoor moet inschrijven. U inschrijven voor cursussen en tentamens Via het tabblad Inschrijven kunt u via een eenvoudige wizard kiezen of u zich wilt inschrijven voor een cursus, (deel)tentamen of minor. Zo kunt u een keuze maken uit de cursussen uit uw verplichte curriculum of een cursus zoeken uit het complete cursusaanbod van de HU. Informatie over de inschrijfperiode vindt u terug in Meer informatie over de inschrijving vindt u in 3.2. Een overzicht vinden van uw inschrijvingen Wilt u weten voor welke cursussen en (deel)tentamens u bent ingeschreven? Kijk dan bij het tabblad Inschrijven onder het kopje Overzicht inschrijvingen. Dit overzicht laat alleen de cursussen en (deel)tentamens zien die op dit moment of in de toekomst gegeven worden. Checken of u bent ingeschreven Soms denkt u dat u zich correct heeft ingeschreven voor een cursus of (deel)tentamen, maar is uw inschrijving bij de administratie niet te vinden. Om dit probleem te voorkomen krijgt u na iedere inschrijving een bevestiging van de inschrijving op uw HU- adres. Controleer altijd of u dit bericht heeft ontvangen en bewaar het goed. U uitschrijven voor cursussen en tentamens Bent u ingeschreven voor een cursus of een (deel)tentamen en wenst u hiervoor uitgeschreven te worden? Klik dan op het tabblad Uitschrijven. Vink de onderdelen (cursussen of (deel)tentamens) aan waarvoor u zich wilt uitschrijven en kies voor uitschrijven. U kunt u alleen uitschrijven voor een cursus of (deel)tentamen binnen een bepaalde periode. Wanneer u zich uitschrijft voor een cursus of (deel)tentamen ontvangt u een bevestigingsmail. Bewaar deze goed. Uw personalia wijzigen Op het tabblad Personalia kunt u zelf uw adres wijzigen en een (nieuwe) pasfoto uploaden. Deze pasfoto wordt gebruikt voor de collegekaart die u jaarlijks opgestuurd krijgt. Staan er onjuistheden bij het scherm personalia? Neem dan contact op met Bureau Inschrijving. U aanmelden om een te krijgen als uw cijfer binnen is Als u op de link Aanvullende informatie klikt, kunt u uzelf aanmelden om een bericht te krijgen als er een cijfer is ingevoerd in OSIRIS. Hiervoor moet u resultaten op Aangemeld zetten Wachtwoord Na verloop van tijd verloopt uw HU-wachtwoord. U krijgt dan vanzelf het verzoek om een nieuw wachtwoord in te voeren. Dit kan vanaf elke werkplek op de HU. Vanuit huis kunt u uw wachtwoord wijzigen via Het nieuwe wachtwoord moet uit acht karakters bestaan en moet 43/293

44 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie zowel letters als cijfers bevatten. Via deze website kunt u ook uw wachtwoord resetten als u het vergeten bent. U krijgt dan via uw eigen privé adres een code waarmee u uw wachtwoord kunt wijzigen. Let op: sommige opleidingen gebruiken programma s waarvoor u een ander wachtwoord nodig heeft. Heeft u vragen over uw wachtwoord? Ga dan naar uw onderwijsbalie (zie 2.8.3) of kijk op de website Informatiebeveiliging en privacy De HU vindt het erg belangrijk om informatie goed te beveiligen, om deze tegen misbruik te beschermen. Daarom zijn er een aantal regels voor het gebruik van de computers en het netwerk op de HU: de ICTgedragsregels (zie We verwachten dat u deze regels kent en dat u zich eraan houdt. We verwachten bijvoorbeeld van u dat u: de pc waarop u bent aangemeld niet onbeheerd achterlaat; uw wachtwoord niet aan anderen geeft; brieven en lijsten met vertrouwelijke gegevens direct bij de printer ophaalt. Vragen en/of opmerkingen op het gebied van vertrouwelijkheid kunt u en aan Daarnaast heeft de HU een privacyreglement op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens. In dit reglement staat onder meer welke informatie vertrouwelijk is en met welke regels u rekening moet houden als u deze gegevens gebruikt. Op de site leest u meer hierover Registratie studievoortgang Uw studieresultaten worden geregistreerd in OSIRIS. Zie ook Uw studievoortgang wordt uitgedrukt in EC volgens het European Credit Transfer System (ECTS). Wanneer u voor een cursus in de eindbeoordeling een voldoende krijgt, worden de bijbehorende EC in OSIRIS toegekend. Voor deeltentamens krijgt u geen EC s. Zie ook 4.4. Loopt u achter met het halen van uw EC s? Dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw studieloopbaanbegeleider. Samen kunt u bekijken hoe het komt dat u een achterstand heeft opgelopen en of (en hoe) u daar iets aan kunt doen. Daarnaast kunt u altijd zelf contact opnemen met uw studentendecaan (zie 8.3). Het is vooral belangrijk om dat te doen als de studieachterstand ontstaan is door bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte). De studieloopbaanbegeleider en studentendecaan kunnen u adviseren over mogelijke voorzieningen. Via OSIRIS kun je te allen tijde zelf je studievoortgang bekijken. Je wordt als student geacht zelf je cijfers te controleren. Mogelijke fouten dien je binnen drie weken na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS te melden bij de examinator. Daarna kunnen fouten alleen met goedkeuring van de examencommissie worden hersteld Studenten Informatie Punt (STIP) Bij het STIP kun je terecht met al je onderwijs gerelateerde vragen. Vragen over: In- en uitschrijven aan de opleiding In- en uitschrijven voor cursussen en herkansingen Lesroosters 44/293

45 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Organisatie van centraal georganiseerde (her)tentamens Studieroute Groepsindelingen Profileringsruimte (minoren en keuzevakken) Afstuderen Tevens is het Facultair Rechtsloket onderdeel van het STIP. Misschien ben je het niet eens met een beslissing, vind je dat iemand zich tegenover jou niet goed heeft gedragen, is er iets anders fout gegaan of kom je er onderling niet uit. Daar kun je wat aan doen, het STIP helpt je daarmee graag verder, dus bel, mail of kom even langs. Het STIP is te vinden op de eerste verdieping van Heidelberglaan 7 in Utrecht en is dagelijks geopend van tot uur. Tijdens tentamenweken gelden ruimere openingstijden. Telefonisch zijn wij bereikbaar van uur tot uur. Tel: , Wij raden je tevens aan bij vragen onze website te raadplegen Studievereniging Studieverenigingen organiseren gezellige maar ook inhoudelijke activiteiten, en zorgen voor betrokkenheid bij uw studie, de hogeschool en uw toekomstige vakgebied. De studieverenigingen binnen de HU zijn verenigd in de koepelorganisatie OSHU, die hogeschoolbreed de belangen van de diverse verenigingen behartigt. Paramedus is de studievereniging van de Faculteit Gezondheidszorg. Paramedus bestaat sinds 1965 en telt momenteel ruim 1000 leden. Onder dit gezelschap bevinden zich studenten van alle opleidingen die deze faculteit aanbiedt. Paramedus is geen studentenvereniging, maar een studievereniging. Hierdoor is er geen ontgroening of aanwezigheidsplicht. Het leuke aan Paramedus is, dat er mensen van allerlei opleidingen lid zijn en je naast gezellige activiteiten ook nog eens educatief bezig kunt zijn! Er wordt naast veel gezellige activiteiten ook aan de studie gedacht. Daarom organiseren de studievereniging naast vijf themafeesten per jaar, een wekelijkse borrel op woensdag en donderdagmiddag in het faculteit café, een gala en borrelavonden door het jaar heen ook nog specifieke educatieve activiteiten voor elke studie. Denk daarbij aan een bezoek aan de snijzaal, dikke korting op symposia of een excursie. Om dit alles te regelen zijn ongeveer 70 leden van Paramedus actief in verschillende commissies. Geïnteresseerd? Word actief lid en help ons deze activiteiten tot een groot succes te maken! Bij vragen kun je altijd contact opnemen via: SIGMA Sportmedisch Bewegingscentrum SIGMA is het bewegingscentrum van de opleiding Fysiotherapie. SIGMA wordt gebruikt voor onderwijs waar studenten vaardigheden in de medische trainingstherapie worden aangeleerd en zij deze ook kunnen oefenen. Daarnaast wordt SIGMA gebruikt voor het doen van onderzoek. Het centrum beschikt over moderne technologisch hoogwaardige apparatuur. Sigma is gesitueerd in de centrale hal van Heidelberglaan 7. Faculteit Studievereniging Informatie Contactgegevens FEM SV Forum Studievereniging Faculteit Economie en Management FNT UVIS Studievereniging Institute for ICT FNT Cabo Bianci Faculteitsvereniging Faculteit Natuur en Techniek FNT U.T.V. Studievereniging Instituut voor Gebouwde 45/293

46 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie FNT V.V.S. Uranymus Omgeving Studievereniging Institute for Life Sciences & Chemistry FNT SV Ingenium Studievereniging Institute for Engineering & Design FNT VIA Studievereniging Industriële Automatisering FG Paramedus Faculteitsvereniging FG FG SO²S Studievereniging Optometrie & Orthopie FCJ LeF Studievereniging Journalistiek FCJ FCJ Stichting Vox SV MAD Studievereniging Communicatie- en Eventmanagement Studievereniging voor Communicatie en Media Design FMR SVP Studievereniging Voor Pedagogiek FMR SV Codex Studievereniging Instituut voor Recht FMR SV Vesta Studievereniging Integrale Veiligheidskunde FMR SV Haerem Studievereniging HRM Faculteit Vereniging Informatie Contactgegevens HU breed MUST Medezeggenschapsvereniging HU breed OSHU Koepel studieverenigingen HU breed HU Roeiploeg Sloeproeivereniging HU HU breed StuRa Studentenvereniging HU Amersfoort Opleidingscommissies Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). Soms worden meerdere opleidingen vertegenwoordigd door één OC, dan heet het een gemeenschappelijke opleidingscommissie (GOC). De commissie is een adviesorgaan van het opleidingsmanagement of in geval van een GOC, van de instituutsdirectie. Adviezen van de (G)OC gaan bijvoorbeeld over studenttevredenheid, de inhoud van het onderwijs, de studiebegeleiding die wordt aangeboden of de praktijkcomponent van een opleiding. In de opleidingscommissie zitten studenten. Als u een goed idee heeft voor de verbetering van uw opleiding, laat het dan vooral weten aan de OC! Wilt u zelf lid worden van de opleidingscommissie? Neem dan contact op met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten, die te bereiken is via of mail de OC via De coördinator verzorgt ook ondersteuning door gratis trainingen aan de actieve opleidingscommissies. 2.9 Contactgegevens Instituutsdirecteur Hr. Henri Kiers. Opleidingsmanagers Mw. Monja Marzouk 46/293

47 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Hr. Henk-Jan van Zwieten Hoofden Kennisdomein Hr. Jasmin Pekaric Hoofd Kennisdomein Respiratoire Cardiovasculaire Aandoeningen (RCA) Hr. Henk Dekkers Hoofd Kennisdomein Centraal Neurologische Aandoeningen (CNA) Hr. Jaap Jansen Hoofd Kennisdomein MusculoSkeletale Aandoeningen (MSA) Onderwijs Coördinatoren Mw. Els de Lange Onderwijscoördinator Propedeusefase Mw. Marijke van der Reep Onderwijscoördinator middenfase Mw. Noortje Hofstede Onderwijscoördinator eindfase Secretariaat Centraal -adres: Stagebureau Mw. Franka Kuyf Medewerker praktijkbureau, Mw. Alice Clapton Medewerker praktijkbureau internationale stage 47/293

48 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Wie waarvoor? Onderwerp Wie Voorbeeld Zie verder par. Studie algemeen STIP Inschrijving, roosters, uitleenmateriaal Onderwijsorganisatie Coördinatoren Tentamenorganisatie, organisatie referaten, diplomering 2.4/ 2.5 Studieplanning Studieloopbaanbege leider Studieplanning/-problemen, advies, begeleiding 8.1 / Onderwijs inhoudelijk Docent Leerstof, cijfers 2.4.1/ Stage Praktijkbureau Stage-indeling, stageadressen, stageevaluaties / Bezwaar, vrijstelling, voorziening Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Examencommissie Studentendecaan Bezwaar vw. gemiste tentamenkans, vrijstelling van vakken, voorzieningen i.v.m. dyslexie Het oplopen van studievertraging door bijvoorbeeld familie- of relatieproblemen /293

49 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Cursusdeelname 3 Cursussen Het onderwijsprogramma van uw opleiding is samengesteld uit onderwijseenheden, de zogenaamde cursussen. Een cursus is een samenhangend geheel van te verwerven kennis, inzicht en (beroeps)vaardigheden met een studielast uitgedrukt in studiepunten of EC. Een cursus wordt afgerond door middel van een tentamen. Alle cursussen staan de bijlage Cursusbeschrijvingen vermeld en worden voor aanvang van het studiejaar gepubliceerd in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). 3.2 Inschrijving voor cursussen Deelname aan cursussen is alleen mogelijk als u tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Als student bent u hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en print uw inschrijfbevestiging. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot de cursus. Voor de cursussen van het eerste blok van de propedeuse wordt u automatisch ingeschreven. Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen kunt u zich tot uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Zie Inschrijving voor een minor houdt tevens een inschrijving in voor alle cursussen die deel uitmaken van de minor. Correcte inschrijving voor een cursus uit het verplichte curriculum geeft de student het recht om de desbetreffende cursus te volgen. Alleen in het geval van een minor of keuzecursus kan een opleiding besluiten om bij een te klein aantal inschrijvingen, de minor of keuzecursus niet aan te bieden. Een overzicht met in- en uitschrijftermijnen per cursus en tentamen is te vinden op SharePoint: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/toetsrooster/default.aspx Zie ook artikel 32 OER-HU. Overzicht data in- en uitschrijving voor cursussen: Cursussen Data Onderwijsperiode Periode A (blok 1) Open Sluit Periode B (blok 2) Open Sluit Periode C (blok 3) Open Sluit Periode D (blok 4) Open Sluit Periode A (blok 1) Onder voorbehoud Zie artikel 32 OER-HU. Open Sluit /293

50 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Aanwezigheidsplicht Aanwezig zijn is een belangrijk onderdeel van uw ontwikkeling als student. Het draagt bij aan het worden van een hbo-professional. In de OER-HU is bepaald dat de opleiding voor (een gedeelte van) een cursus een aanwezigheidsplicht kan opleggen als de aanwezigheid essentieel is voor de toetsing van het vak. Dat is bijvoorbeeld het geval bij praktisch verworven inzichten die opgedaan worden in de les. In de bijlage Cursusbeschrijvingen staat de verdere toelichting op een mogelijke aanwezigheidsplicht bij een cursus. Als er goede redenen zijn waarom u niet kunt voldoen aan de aanwezigheidsplicht, dan kunt u bij de examencommissie een verzoek indienen voor een ontheffing (zie 2.6.4). Deze kan de examencommissie verlenen, al dan niet onder het stellen van vervangende eisen. De studentendecaan kan u hier verder over informeren. Aanwezigheidsverplichting houdt onder andere in: het leveren van een actieve bijdrage bij een les, tutoruur, stagespreekuur en dergelijke. Indien je vooraf weet dat je hieraan niet kunt voldoen, dien je de betreffende docent op de hoogte te brengen en zelf met een alternatief voorstel te komen. Alternatieven kunnen zijn: het bijwonen van dezelfde les in een andere groep (indien dit mogelijk is gezien het karakter van de les); het uitvoeren van een door de student bedachte vervangende opdracht, mits deze niet onevenredig veel tijd vraagt van de docent. De opdracht moet ter goedkeuring aan de docent worden voorgelegd. 3.4 Ingangseisen Aan een cursus of een onderwijseenheid kunnen ingangseisen zijn verbonden. Zie daarvoor de bijlage Cursusbeschrijvingen. Voldoet u niet aan deze vereisten dan mag u niet deelnemen aan de cursus, tenzij de examencommissie daarvoor toestemming geeft. Zie voor meer informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie Cursusbeschrijvingen De cursusbeschrijvingen van uw opleiding staan vermeld in de bijlage Cursusbeschrijvingen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen vindt u alle relevante informatie over de cursussen van uw opleiding. 50/293

51 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Introductie 4 Tentamens en examens Tentamens Alle cursussen hebben een omvang van 5EC of een veelvoud daarvan. Een cursus wordt afgerond met een tentamen. Elk tentamen toetst uw kennis, inzicht en/of vaardigheden. Een tentamen kan ook een onderzoek naar de beroepshouding van een student betreffen. Tentamens (ook die in groepsverband worden gemaakt) dienen primair om de leerresultaten van individuele studenten te toetsen aan de beoogde doelstellingen. De examencommissie wijst voor het afnemen van tentamens, het vaststellen van de uitslag en de invoering daarvan in OSIRIS examinatoren aan. Een tentamen kan onderverdeeld zijn in maximaal twee deeltentamens per eenheid van 5 EC. Dus een cursus van 5 EC mag maximaal twee deeltentamens hebben en bijvoorbeeld een cursus van 15 EC mag bijvoorbeeld maximaal zes deeltentamens hebben. Een tentamen of examen is met goed gevolg afgelegd als hiervoor vóór afronding ten minste het cijfer 5,5 is behaald (zie 4.4.1). Als er deeltentamens zijn, is het tentamen pas behaald als voor alle deeltentamens vóór afronding een 5,5 is behaald In de cursusbeschrijving is de onderlinge weging van de deeltentamens aangegeven. Examens Iedere bacheloropleiding kent twee examens: het propedeutisch examen en het eindexamen. Deze examens vormen respectievelijk de afsluiting van de propedeutische fase en de gehele bacheloropleiding. U slaagt voor het propedeutisch examen of eindexamen als u voor dat deel voldoet aan de beschreven normen. Daarvoor moeten alle benodigde EC zijn behaald. Dat zijn voor de propedeuse 60 EC en voor het eindexamen 240 EC (dit is inclusief de 60 EC van de propedeuse). U kunt het eindexamen alleen afleggen als het propedeutisch examen is behaald. Zodra u het programma van de propedeutische fase of hoofdfase heeft afgerond, beoordeelt de examencommissie in haar eerstvolgende vergadering uw resultaten. Bent u geslaagd en voldoet u aan alle overige verplichtingen met betrekking tot de opleiding, dan reikt de examencommissie het diploma uit. Daarvoor gelden procedurele regels, zie 5.1. Afstudeereenheid Iedereen die een diploma wil krijgen, moet dus ook de afstudeereenheid met goed gevolg afronden. De afstudeereenheid is een vorm van eindexamen. De afstudeereenheid kan uit één cursus van 15 EC bestaan, maar kan ook worden samengesteld uit meerdere samenhangende kerncursussen waaruit een goed beeld van uw eindniveau gedestilleerd kan worden. De afstudeereenheid omvat minimaal 15 EC en hiervoor mag u geen vrijstellingen hebben (tenzij de vrijstelling voor 1 september 2012 afgegeven is). De afstudeereenheid kan uit een onderwijseenheid bestaan, maar kan ook uit meerdere door de opleiding aangewezen cursussen uit het derde of vierde jaar. U mag pas deelnemen aan de afstudeereenheid als u de propedeuse behaald heeft. In beginsel is er altijd een vertegenwoordiger van het werkveld als adviseur betrokken. De afstudeereenheid wordt altijd door twee examinatoren beoordeeld. De afstudeereenheid van de bachelor Fysiotherapie is omschreven in paragraaf Vrijstellingen De examencommissie kan u vrijstelling verlenen voor (deel)tentamens, (een deel van) de profileringsruimte, of zelfs voor de gehele propedeuse. Vrijstelling van een tentamen of examen betekent dat u niet hoeft deel te nemen aan de desbetreffende cursus(sen) en dat u de EC voor de betreffende cursus krijgt toegekend. Een vrijstelling kan op grond van de wet pas verleend worden als u bent ingeschreven. 51/293

52 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie De HU heeft ervoor gekozen alleen vrijstellingen te verlenen op grond van eerder behaalde tentamens of examens die niet ouder zijn dan vijf jaar. Deze kunt u behaald hebben in: de vooropleiding op grond waarvan u toegelaten bent tot deze opleiding; tentamens of examens die u heeft behaald binnen een geaccrediteerde opleiding; tentamens of examens van een opleiding waarvan de kwaliteitsborging vergelijkbaar is met het accreditatiesysteem. Dat is bijvoorbeeld van belang bij buitenlandse opleidingen. In Nederland betekent geaccrediteerd dat er een onafhankelijke externe controle van de opleiding heeft plaatsgevonden door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie NVAO. Praktisch gezien voldoen alle hbo- en wo-opleidingen waarvoor u via Studielink kunt inschrijven aan dit criterium. Als het andere opleidingen betreft, vooral buitenlandse, zal de examencommissie moeten nagaan of de kwaliteit op een vergelijkbare manier geborgd is. De HU verleent dus geen vrijstellingen op basis van werkervaring. Wel kunt u uw opgedane werkervaring verzilveren door deze te laten toetsen middels een tentamen, een zogenaamde leerwegonafhankelijke toets. Zie voor meer informatie de bijlage Cursusbeschrijvingen.) Ook bestaat er de mogelijkheid om beroepsproducten die u in uw werk heeft gemaakt in te brengen in uw opleiding, waardoor er mogelijkheden kunnen bestaan om uw leerroute te versnellen. Zie voor meer informatie over leerwegonafhankelijk toetsen Als u voor een (of meer) vrijstelling(en) in aanmerking wenst te komen, moet u een gemotiveerd verzoek indienen bij de examencommissie. Dit verzoek moet ondertekend zijn en de volgende gegevens bevatten: uw naam, adres en studentnummer; een omschrijving van de gronden waarop om de vrijstelling wordt verzocht; zo mogelijk onderliggende documentatie waaruit de inhoud van de gevolgde cursus(sen) blijkt (bijvoorbeeld een cursusbeschrijving of studiewijzer waaruit afgetoetste kennis, vaardigheden en competenties blijken); zo mogelijk voor welke cursus(sen) de vrijstelling wordt verzocht; een gewaarmerkte kopie van diploma met cijferlijst of een gewaarmerkt bewijs van eerder afgelegde tentamens. In geval van een verzoek tot een vrijstelling van (een deel van) de profileringsruimte bevat het verzoek bovendien: het besluit van de examencommissie waaruit de goedkeuring voor de invulling van de profileringsruimte blijkt; een gewaarmerkte kopie van het certificaat/verklaring met cijferlijst van de elders behaalde resultaten. Voor de afstudeereenheid (zie 4.1) wordt geen vrijstelling verleend. Wel geldt dat in vorige jaren de HU een ruimere regeling had voor het toekennen van vrijstellingen. De door de examencommissie verleende vrijstellingen komen niet te vervallen, ook niet als het om (een deel van) de afstudeereenheid gaat. Vrijstellingen zijn zes jaar geldig en worden verstrekt door de examencommissie op basis van de procedure als vermeld in artikel 40 OER-HU bacheloropleidingen. In bijzondere gevallen kan de examencommissie van de termijn van zes jaar afwijken. Hiervoor moet u dan een verzoek bij de examencommissie indienen. Een vrijstelling kan alleen worden verleend als de eerder behaalde tentamens of examens niet ouder zijn dan vijf jaar. Wilt u een vrijstelling krijgen op basis van oudere tentamens of examens, dan kunt u daartoe een verzoek indienen bij de examencommissie. De examencommissie kan in zo n geval toch vrijstelling verlenen als de eerder behaalde competenties inhoudelijk nog steeds gelijk zijn aan die van de cursus waarvoor u vrijstelling vraagt. Zie voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Let op: Als u meer dan 10 EC aan vrijstelling in de propedeuse heeft, heeft dit gevolgen voor de norm voor het verkrijgen van een positief studieadvies. Zie /293

53 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Overleg eerst met uw studieloopbaanbegeleider of het zinvol is om een vrijstelling aan te vragen. Als een verzoek wordt ingediend, moet daar altijd een schriftelijk bewijsstuk (diploma, cijferlijst, verklaring etc.) zijn bijgevoegd. Binnen de HU worden alleen nog vrijstellingen afgegeven op eerder gevolgd onderwijs (zie voor de vereisten 4.2). Vrijstellingen worden binnen OSIRIS daarom weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs). In vorige jaren was het ook nog mogelijk om op andere gronden vrijstellingen af te geven, toen was registratie als VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVCbureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment) of VRY (niet nader gespecificeerd) mogelijk. De vrijstelling blijft buiten beschouwing bij een eventuele berekening van een gemiddelde voor een aantekening cum laude of met genoegen. Vrijstellingen voor vakken uit de hoofdfase kunt u pas aanvragen als u formeel tot de hoofdfase bent toegelaten. In hoofdstuk 10 vind je een overzicht van vakken waar een vrijstelling voor verleend kan worden. 4.3 Organisatie tentamens Tentamenvorm en -duur Tentamens zijn bedoeld om uw studieresultaten te toetsen en te beoordelen. Dit kan op verschillende manieren. De meest gebruikte tentamenvormen zijn: tentamen met gesloten en/of open vragen; productbeoordeling of werkstukbeoordeling; portfoliobeoordeling; verslagbeoordeling; presentatiebeoordeling; observatie van handelen; criteriumgericht interview of mondeling tentamen. In de bijlage Cursusbeschrijvingen wordt aangegeven of een tentamen ook leerwegonafhankelijk kan worden afgelegd. Dit houdt in dat u het tentamen kan afleggen zonder de cursus te volgen. Dit is belangrijk als u door werk, andere ervaringen of een niet-erkende vorm van scholing al denkt te beschikken over de competenties. Zoals u hiervoor kunt lezen (4.2) kent de hogeschool alleen een vrijstelling toe op grond van scholing, en niet op grond van andere ervaring. Maar door een leerwegonafhankelijk tentamen kunt u deze ervaring toch binnen uw opleiding te gelde maken en zo uw opleiding versnellen. De examinatoren stellen de benodigde opdrachten, opgaven en beoordelingsnormen vast en zorgen ervoor (samen met andere bij een tentamen betrokkenen) dat de vereiste geheimhouding in acht wordt genomen totdat de opgaven zijn uitgereikt aan de kandidaten. De beschikbare tijdsduur voor tentamens wordt voorafgaand aan het tentamen aan de student bekend gemaakt. Bij uitzondering kunnen tentamens langer of korter duren (zie paragraaf 8.3). 53/293

54 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Tentamenrooster De meeste tentamens worden gedurende de tentamenweken aan het einde van elke lesperiode (elk blok) afgenomen. Via de opleiding wordt hiervoor een tentamenrooster bekendgemaakt (al dan niet als onderdeel van het lesrooster). Dit rooster wordt uiterlijk een week voor aanvang van de tentamenperiode gepubliceerd via de publicatieborden en in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Aan de hand van het toetsrooster kunt u zien in welke periode bepaalde cursussen worden afgesloten. Herkansingen worden in principe een blok na de eerste poging aangeboden. Uitzonderingen vormen de herkansingen voor de tentamenonderdelen van de laatste periode en de extra herkansingsmomenten voor derde jaars studenten voorafgaand aan hun stage-ingang. Op SharePoint wordt het toetsrooster gepubliceerd. In het toetsrooster is de planning van tentamens zichtbaar. De opleiding heeft het recht om in het geval van onvoorziene omstandigheden van het toetsrooster af te wijken. De praktijktoetsen staan in het toetsrooster in een specifieke week opgenomen maar kunnen in de praktijk over twee weken verspreid worden aangeboden. Dit is de link naar het tentamenrooster: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/toetsrooster/default.aspx Voor alle producten die via de inleverbieb ingeleverd worden geldt dat het uiterlijke inlevermoment Voor alle aangegeven weken in het toetsrooster geldt dat de producten voor vrijdagmiddag 12:00 uur in de inleverbieb moeten zijn ingeleverd Inschrijving en deelname (her)tentamens Inschrijving tentamens Deelname aan tentamens is alleen mogelijk als u hiervoor tijdig bent ingeschreven in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). U bent hier zelf verantwoordelijk voor. Controleer dus altijd of u bent ingeschreven en bewaar uw inschrijfbevestiging. Als u niet correct bent ingeschreven, heeft u geen toegang tot het tentamen. Als u voor een cursus bent ingeschreven, wordt u automatisch ingeschreven voor het eerste reguliere tentamen volgend op de cursus. Als u niet wilt deelnemen aan dit tentamen moet u zich uiterlijk één week na de uiterste inschrijfdatum voor het tentamen uitschrijven. Als u wel stond ingeschreven, maar niet heeft deelgenomen aan het tentamen wordt in OSIRIS NA (niet aanwezig) als tentamenresultaat geregistreerd. Dit is een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Voor tentamens die u los van de cursus wilt doen (hertentamens) dient u zich zelf in te schrijven. Het is pas mogelijk in te schrijven voor een herkansing nadat het onvoldoende resultaat of de status NA (Niet Aanwezig) van een eerder (deel)tentamen waarvoor je bent ingeschreven, is ingevoerd in Osiris. Een overzicht met in- en uitschrijftermijnen per cursus en tentamens is hier te vinden op SharePoint. https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs/toetsrooster/default.aspx Na-inschrijving tentamens Na-inschrijving voor tentamens is niet mogelijk tenzij: het verzoek tot na-inschrijving bij de examencommissie door de student is ingediend voor aanvang van de toets en de inschrijving niet is gelukt door redenen die in de organisatie (HU) liggen. In dat geval moet het verzoek vergezeld zijn van een bewijs van overmacht en het aantal kansen van 2 pogingen per jaar niet wordt overschreden door na-inschrijving en de examencommissie de bedoelde overmacht erkent Houd rekening met een doorlooptijd van het verzoek aan de examencommissie van 3 weken. Tentamenkansen / herkansingen / vervangende opdracht Het aantal keer dat een tentamen per jaar aangeboden wordt, wordt uitgedrukt in tentamenmogelijkheden. 54/293

55 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Het aantal keer dat een student het tentamen per jaar mag afleggen, wordt uitgedrukt in het aantal tentamenkansen. Gedurende het studiejaar zijn er per cursus meerdere data waarop u een tentamen kunt afleggen, dit zijn de tentamenmogelijkheden. In het toetsrooster is zichtbaar in welke blokken de tentamens en de hertentamens worden aangeboden. In het toetsrooster is zichtbaar in welke blokken de tentamens en de hertentamens worden aangeboden. Alleen in uitzonderlijke situaties kun je in aanmerking komen voor een derde tentamenkans. Dit kan alleen na goedkeuring door de examencommissie. Aan sommige cursussen is slechts één tentamenkans verbonden, omdat herkansing in hetzelfde studiejaar redelijkerwijs niet mogelijk is gelet op de aard van de cursus. Bijvoorbeeld in het geval van stages. In de cursusbeschrijving wordt aangegeven wanneer dit het geval is. Herkansen van een voldoende Als u voor een cursus al een voldoende hebt gehaald, maar u heeft belang bij een hoger cijfer, dan kunt u een verzoek bij de examencommissie indienen om deze voldoende te mogen herkansen. Er moet dan wel sprake zijn van één of meer van de volgende aantoonbare belangen: door de herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan de vereisten voor cum laude of met genoegen (zie paragraaf 5.2); door herkansing is aannemelijk dat u alsnog kan voldoen aan het vereiste gemiddelde voor de doorstroom naar uw gewenste vervolgopleiding; het behalen van een hoger resultaat is cruciaal in het kader van een beoogd specifiek carrière perspectief. U moet uw verzoek tijdig en onderbouwd bij de examencommissie indienen, zodra bovenstaand belang optreedt. Treedt het belang in na het behalen van het laatste resultaat dat nodig is voor uw diploma, dan moet u uiterlijk binnen één week nadat dat resultaat in OSIRIS is bekendgemaakt, uw verzoek indienen bij de examencommissie. Uw verzoek om een voldoende te herkansen kan slechts éénmaal worden gehonoreerd en alleen voor een hoofdfasecursus die niet groter is dan 10 EC. Voor onderstaande cursussen is herkansing van een voldoende niet mogelijk:: hoofdfasecursussen waarvan het tentamen als gevolg van een curriculumwijziging niet meer regulier wordt aangeboden; hoofdfasecursussen met een praktijkcomponent, zoals aangemerkt in de studiegids; practica; de afstudeereenheid ( zoals bedoeld in paragraaf 2.5.6). minoren. Wordt uw verzoek toegekend en doet u vervolgens de herkansing, dan geldt als behaalde resultaat het hoogste van de twee resultaten. Voor de herkansing dient u gebruik te maken van een reguliere tentamenmogelijkheid, zoals opgenomen in het tentamenrooster. Heeft u alle benodigde resultaten voor het diploma behaald, dan mag de herkansing niet plaatsvinden langer dan een maand na het laatst behaalde resultaat van uw examenprogramma. Meer informatie over het indienen van een verzoek vindt u in paragraaf Als u in dit studiejaar geen tentamenkans meer heeft, maar u heeft het tentamen nog niet gehaald, dan kunt u in de volgende situaties de examencommissie verzoeken om nog een extra tentamenkans toe te kennen. 55/293

56 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Overmacht Kunt u door overmacht niet aan een tentamen deelnemen? Verzoek dan de examencommissie om een extra tentamenkans. Van overmacht is sprake als zich een of meer van de volgende omstandigheden voordoen: ziekte; lichamelijke of andere functiestoornis; zwangerschap; bijzondere familieomstandigheden; andere situaties van overmacht, dit ter beoordeling van de examencommissie. De opleiding kan ook een extra tentamenkans toekennen indien dat deel uitmaakt van een vastgesteld beleid gericht op (potentiële) studenten met studievertraging. Studievertraging van ten minste drie maanden Studenten die: ten minste 1 maal hebben deelgenomen aan het tentamen, én voor wie een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor een extra tentamenkans. Tentamenmogelijkheid bij wijziging of vervanging van een cursus In opvolgende studiejaren kunnen de naam, vorm en/of inhoud van cursussen en tentamens wijzigen of worden vervangen. In het collegejaar ná deze wijziging/vervanging krijgt u twee keer de mogelijkheid om op basis van de oude cursus een tentamen af te leggen. Heeft u de cursus na deze mogelijkheden niet afgesloten met een voldoende? Dan kunt u het tentamen maken van de nieuwe cursus. Naast een extra tentamenkans kunt u de examencommissie ook om een vervangende opdracht vragen. Dit houdt in dat u het tentamen in een andere dan de reguliere toetsvorm aflegt. De examencommissie kan met een dergelijk verzoek instemmen als: u recht heeft op een tentamenkans, én u al minimaal twee keer heeft deelgenomen aan het reguliere tentamen, én een vakdocent een positief advies geeft, én er een studie- of afstudeervertraging van ten minste drie maanden dreigt te ontstaan. De examencommissie kent ook een vervangende opdracht toe als de student door overmacht of persoonlijke omstandigheden, waaronder financiële, niet deel kan nemen aan een verplichte introductie, excursie of werkweek Voorzieningen in geval van een functiebeperking Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychische aandoeningen die chronisch, dus langdurig, van aard, zijn. Soms is een beperking goed te zien of te horen, zoals een visuele beperking of chronisch stotteren. Het komt echter vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. Zie 8.9 voor algemene informatie over studeren met een functiebeperking, en voor algemene informatie over de verzoekprocedure bij de examencommissie. Algemeen Als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft, kunt u de examencommissie verzoeken om voorzieningen te treffen waardoor u een examen of tentamen op aangepaste wijze kunt afleggen. 56/293

57 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Neem als u een functiebeperking of chronische ziekte heeft zo snel mogelijk contact op met de studentendecaan (8.9). Hij/zij kan u informeren over de mogelijkheden en helpen bij het indienen van het verzoek. Een verzoek voor aangepaste voorzieningen moet u tijdig en schriftelijk met bijbehorende deskundigenverklaring indienen bij de examencommissie. Tijdig houdt in dat de opleiding voldoende tijd heeft om het verzoek te behandelen en de logistieke planning in gang te zetten voor de start van de tentamens waarop de aanvraag betrekking heeft. Voorzieningen en faciliteiten De HU biedt in ieder geval de volgende voorzieningen aan: aangepast tentamenmateriaal (bijvoorbeeld vergroot lettertype, een andere kleur papier in verband met dyslexie of visuele beperkingen); het gebruik van een laptop bij een tentamen; verlenging van de tentamentijd; fysieke voorzieningen in de gebouwen (bijvoorbeeld de toegankelijkheid van het schoolgebouw). Daarnaast biedt Hogeschool Utrecht de volgende faciliteiten aan: digitale programma s als Kurzweil, met name bedoeld voor studenten met dyslexie; rustruimte; studentenpsycholoog. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. U heeft tijdens de vastgestelde periode recht op dezelfde voorziening bij het afnemen van een examen of tentamen aan een andere opleiding als: de toegekende voorziening bij inschrijving en voor het tentamen of examen is gemeld bij de examencommissie van de andere opleiding; u bij aanvang van tentamen of examen het schriftelijk besluit kunt tonen waaruit blijkt dat de voorziening is toegekend; de examencommissie van de andere opleiding de gemelde voorziening niet heeft geweigerd (een weigering moet schriftelijk en gemotiveerd voor het tentamen of examen aan u als student worden bekendgemaakt). Extra faciliteiten en groene kaart Studenten die op grond van hun functiebeperking menen recht te hebben op extra voorzieningen (bijvoorbeeld extra tentamentijd bij dyslexie) kunnen dit aan het begin van het studiejaar (in september) aangeven bij de betreffende examencommissie. De student dient voorafgaand aan dit verzoek een afspraak te maken met de decaan; hij/zij kan de student helpen met het opstellen van het verzoek aan de examencommissie. Als de examencommissie het verzoek honoreert, wordt er binnen twee werkweken een groene kaart geleverd door het ambtelijk secretariaat FG. Op deze kaart worden onder meer de toegewezen voorzieningen (bv. extra tentamentijd) vermeld. Dit kan voor meerdere tentamens gelden. Bij elk tentamen waarvoor de voorziening is toegekend, dient de student de groene kaart bij zich te hebben, evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Extra faciliteiten voor anderstaligen Eerstejaars studenten die bij aanvang van het studiejaar korter dan vijf jaar in Nederland wonen, kunnen een verzoek voor extra tijd voor een theorietoets indienen bij de examencommissie. Dit verzoek geldt alleen voor studenten in het eerste studiejaar. Indien het verzoek wordt goedgekeurd krijg je 25% extra tijd. Je kunt ook een verzoek indienen voor het gebruik van een Nederlands taalwoordenboek. Het woordenboek mag geen aantekeningen bevatten en wordt daarop gecontroleerd door de opleiding, surveillant en/of examinator. Ook de faciliteiten voor anderstaligen worden vermeld op een groene kaart die geleverd wordt door het Ambtelijk secretariaat FG. De student dient bij de betreffende toets de groene kaart bij zich te hebben, 57/293

58 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie evenals de gangbare documenten (collegekaart en geldig identiteitsbewijs). Als de student de groene kaart niet kan tonen, vervalt het recht op de toegekende voorziening voor dat tentamen. Algemene geldigheid van voorzieningen Kent de examencommissie een voorziening toe vanwege een functiebeperking en/of chronische ziekte, dan stelt zij tevens de duur van de voorziening vast. Als u ook gebruik wilt maken van deze voorziening bij een andere opleiding van de HU, meld het bestaan van de toegekende voorziening dan aan de examencommissie van de andere opleiding. Dit moet u gemeld hebben uiterlijk bij inschrijving voor dat tentamen of examen waarbij u van de voorziening gebruik wilt maken. Als om bewijs van de toegekende voorziening wordt gevraagd, moet u dit kunnen tonen (dit bewijs kan ook gevraagd worden tijdens het tentamen, dus zorg dat u het besluit van toekenning bij u heeft). Als de examencommissie van de andere opleiding weigert om deze voorziening over te nemen, dan moet de examencommissie dat schriftelijk en gemotiveerd aan u meedelen vóór het tentamen of examen Legitimatieplicht bij tentamens Voor deelname aan tentamens bent u verplicht u te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs. Zorg er dus voor dat u dat altijd bij u heeft. Een geldig legitimatiebewijs is een geldig(e): paspoort; Europese identiteitskaart; Nederlands of internationaal rijbewijs; vluchtelingendocument. Daarnaast is het bij digitale toetsing ook verplicht om uw collegekaart te tonen. Heeft u geen collegekaart omdat u die bijvoorbeeld door diefstal bent kwijtgeraakt, dan kunt u een tjidelijke tentamenpas aanvragen tijdens de tentamenperiode. Deze tentamenpas is uitsluitend geldig gedurende de betreffende tentamenperiode. De tentamenpas wordt alleen afgegeven als u: rechtsgeldig staat ingeschreven als student aan de HU; bij aanvraag en afhalen een geldig legitimatiebewijs toont; staat ingeschreven voor het desbetreffende tentamen. Ben je je collegekaart kwijtgeraakt, dan dien je dit direct te melden bij het STIP (zie par ) en een nieuwe collegekaart aan te vragen. De kosten voor de aanvraag van een nieuwe collegekaart bedragen 15, Gang van zaken tijdens tentamens Voor procedures rond tentamens zijn voor studenten aparte documenten beschikbaar op de onderwijspagina van SharePoint van jouw jaar: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/fysioonderwijs Deelname aan tentamens is slechts mogelijk na tijdige inschrijving in OSIRIS (zie ook par ) Schriftelijke tentamens Studenten die deelnemen aan een schriftelijk tentamen mogen, indien er meerdere shifts zijn, het tentamenlokaal pas verlaten als de toets is afgelopen. Als er slechts een shift is, mogen de studenten het tentamenlokaal niet eerder dan 30 minuten na de aanvangstijd verlaten. Toezicht vindt plaats middels surveillanten. Na afloop van het tentamen zal een digitale lijst van studenten, die aan het tentamen hebben deelgenomen en zich hebben gelegitimeerd met hun collegekaart, worden overhandigd aan de examinator. 58/293

59 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie In de studiehandleidingen staat vermeld: a. op welke wijze tentamens en examens worden afgelegd: mondeling, schriftelijk, digitaal of op andere wijze alsmede de daarvoor beschikbare tijd. b. of, en zo ja welke, hulpmiddelen studenten kunnen gebruiken bij het afleggen van tentamens en examens. Bij een praktijktoets wordt de student geacht zich van tevoren op de hoogte te stellen van de procedures. Tijdens de toets zal de student de aanwijzingen van de docent stipt opvolgen. Bij een digitale kennistoets zal de student zich houden aan de instructies van de surveillant en docent. Je kunt worden aangesproken door een surveillant of docent wanneer je storend gedrag vertoont. Indien het gedrag niet wordt aangepast kan je gesommeerd worden te vertrekken en kan jouw toets ongeldig worden verklaard. De examencommissie zal hierover beslissen. In het geval er een verstoring is geweest tijdens de Testvisiontoets (digitale kennistoets) dient ALTIJD het secretariaat IBS hiervan direct na afloop van de toets op de hoogte te worden gesteld. De situatie die zich heeft voorgedaan zal vervolgens worden nabesproken met de surveillant zodat er een objectieve constatering is van het probleem wat zich heeft voorgedaan, en verslaglegging kan plaatsvinden, wat tevens als bewijs kan dienen voor de examencommissie. Tijdens de digitale tentamens gelden de volgende regels: De kandidaat dient 15 minuten voor aanvang van de toets aanwezig te zijn. Na aanvang van de toets worden geen studenten meer binnengelaten. Wordt een toets in twee lichtingen afgenomen, dan dienen de kandidaten van de eerste lichting te blijven zitten tot het eind van de toets. De kandidaten van de tweede lichting dienen minimaal 30 minuten te blijven zitten. Is er maar één lichting, dan dienen de studenten ook mininaal 30 minuten te blijven zitten. Je moet je bij aanvang van de toets identificeren en je collegekaart tonen. Telefoons uit, horloges af en jassen en tassen weg (bij de kapstok). Kandidaten met een groene kaart, dienen die te tonen en krijgen in dat geval een plaats toegewezen. Zij hebben recht op 25% extra toetstijd. Alleen het programma TestVision mag worden gebruikt tijdens de toets, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; Tijdens het tentamen mag er niet worden gesproken met medestudenten; Rekenmachines zijn niet toegestaan. Indien vereist mag je gebruik maken van de rekenmachinefunctie ( calculator ) op de computer (dus niet met je mobiele telefoon); Gebruik van (digitale) gegevensdragers of communicatiemiddelen zoals smartphone, tablet, mp3- speler, smartwatch etc is niet toegestaan tijdens de toets. (MP3-oordopjes mogen ook niet gebruikt worden als herrie-stoppers ); Woordenboeken zijn toegestaan voor anderstaligen, mits geaccordeerd door de examencommissie. Kandidaten mogen niet naar het toilet tijdens de toets, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van de examencommissie. In dat geval kan de student onder begeleiding van de boventallige aanwezige surveillant naar het toilet. Indien er verdenking is van fraude, wordt altijd de examencommissie ingelicht. 59/293

60 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Beoordeling Toekennen resultaat en inzage Tentamenbeoordeling De beoordeling van een (deel)tentamen wordt uitgedrukt in: een cijfer op een schaal van 1 t/m 10 zonder decimalen; of een cijfer op een schaal van 1,0 t/m 10,0 en tot op tienden nauwkeurig; of een woordbeoordeling: VRY-O 2 (vrijstelling) Voldaan (VD), Niet Voldaan (NVD). Als u wel ingeschreven staat voor een tentamen, maar daar niet aan deelneemt, wordt het tentamenresultaat NA (niet aanwezig) in OSIRIS geregistreerd. Dit wordt beschouwd als een tentamenuitslag en daarmee verliest u dus een tentamenkans. Als u niet wenst deel te nemen aan een tentamen, zorg er dan dus voor dat u zich tijdig uitschrijft. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan mondeling meegedeelde resultaten. Een (deel-)tentamen is als voldoende beoordeeld bij een cijfer 5,5 of hoger, of bij de beoordeling Voldaan of bij de beoordeling VRY-O. Een cijferbeoordeling moet wel minstens een 5,5 zijn vóór afronding. Hierbij geldt dat wanneer een cijfer voor afronding lager is dan een 5,50 dit wordt afgerond naar een 5,4 (dan wel naar een 5 als de beoordeling zonder decimalen wordt uitgedrukt). Dus een 5,45 wordt afgerond naar een 5,4 en niet naar een 5,5. Dit is dus geen voldoende beoordeling. Als een tentamen uit meerdere deeltentamens bestaat, kan het zo zijn dat niet alleen eisen worden gesteld aan het gewogen gemiddelde, maar eveneens aan de hoogte van de beoordelingen van de afzonderlijke deeltentamens. Als er sprake is van een zogenaamd bodemcijfer dan staan deze eisen vermeld in de cursusbeschrijving. Als een tentamen in zijn geheel met goed gevolg is afgelegd, worden de EC van de desbetreffende cursus toegekend. Voor een voldoende voor een deeltentamen krijgt u dus geen EC. De examencommissie kan een tentamen voor alle deelnemende studenten ongeldig verklaren als zij niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, bijvoorbeeld als er onregelmatigheden hebben plaatsgevonden en de examencommissie niet met zekerheid kan vaststellen welke studenten zich wel en welke zich niet hebben schuldig gemaakt aan onregelmatigheden. Omdat de examencommissie dan niet kan instaan voor de kwaliteit van de behaalde resultaten, kan zij de tentamenresultaten van alle deelnemende studenten ongeldig verklaren. In dat geval wordt bij alle deelnemers een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. De examencommissie zorgt dat er aan die studenten die zich niet schuldig hebben gemaakt aan de onregelmatigheden een extra mogelijkheid wordt geboden om het tentamen te doen. Deze studenten verliezen geen tentamenkans. Iemand die zich wel schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan door de examencommissie voor maximaal een jaar het recht worden ontnomen om een of meer tentamens of examens af te leggen. Bekendmaking tentamenresultaten Als bewijs dat een tentamen is afgelegd, wordt de uitslag door de desbetreffende examinator of examinatoren bekendgemaakt in OSIRIS (www.osiris.hu.nl). Tentamenresultaten worden altijd bekendgemaakt onder voorbehoud van reken-, type- en andere fouten. U wordt als student geacht zelf uw cijfers te controleren. U kunt daarvoor uit OSIRIS een resultatenlijst printen. Mogelijke fouten moet u binnen vier weken, na bekendmaking van het cijfer in OSIRIS, melden bij de examinator of de examencommissie. Een cijfer in OSIRIS kan onder andere nog wijzigen na controle bij inzage, wijzigingen in de normering of bij een kennelijke fout bij de invoering. Na deze vier weken na bekendmaking worden 2 Vrijstellingen worden weergegeven als VRY-O (op grond van eerder gevolgd onderwijs), en tot vorig studiejaar met VRY-A (op grond van een assessment van een gecertificeerd EVC-bureau) of VRY-E (op grond van elders opgedane kennis en vaardigheden zonder EVC assessment), of VRY (niet gespecificeerd). 60/293

61 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie cijfers geacht definitief te zijn. Daarna kunnen resultaten slechts met goedkeuring van de examencommissie gewijzigd worden. Zie ook art. 37 lid 4 OER-HU bacheloropleidingen. Voor de bekendmaking van tentamenresultaten gelden de volgende termijnen:3. bij een mondeling tentamen: op de dag van afname door middel van uitreiking van een schriftelijk bewijsstuk. Vervolgens dient het tentamenresultaat binnen drie weken in OSIRIS vermeld te worden. bij overige tentamenresultaten geldt: uiterlijk drie weken na afname van een tentamen. Erkende feestdagen die in OSIRIS staan vermeld, tellen hierbij niet mee en hebben een opschortende werking. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van de genoemde beoordelingstermijnen, mits de studentenbelangen hierdoor niet onevenredig worden geschaad. Zie ook art. 31 en 37 OER-HU bacheloropleidingen. Inzage tentamenwerk Als student heeft u recht op inzage van het gemaakte en beoordeelde tentamenwerk al dan niet gekoppeld aan een nabespreking. U kunt uw werk inzien tot drie weken na het bekendmaken van de tentamenuitslag, maar uiterlijk voor het hertentamen. De examencommissie kan in bijzondere gevallen afwijken van deze termijn, op voorwaarde dat de belangen van studenten niet onevenredig worden geschaad. Bij digitale kennistoetsen is de procedure voor inzage als volgt: -Wanneer naar de mening van de student de digitale kennistoets fouten of onjuistheden bevat, dan kan de student dit aangeven op een commentaarformulier dat bij afname van de toets wordt verstrekt. De examinator behandelt de binnengekomen commentaren en past zonodig de antwoordsleutel aan. -Gelijk met de bekendmaking van het cijfer ontvangt de student per een persoonlijke uitslag waarin staat op welke onderwerpen de student goed of slecht scoorde. Bij vaardigheidstoetsen, simulatietoetsen, inleverwerk etc kan de student binnen drie weken na bekendmaking van het cijfer een afspraak voor inzage maken met de betreffende examinator, of is hiervoor een moment ingeroosterd. Zie art. 31 en 37 OER-HU Onregelmatigheden / fraude Fraude bij tentamens en examens is verboden. Hier wordt zeer streng tegen opgetreden. Maakt u zich schuldig aan fraude (of andere vormen van onregelmatigheden, zie artikel 38 OER-HU bacheloropleidingen) dan kan de examencommissie een of meer van de volgende maatregelen nemen: ontzeggen van deelneming aan een of meer tentamens of het examen voor een termijn van ten hoogste twaalf maanden; onthouden van het diploma, verklaring of certificaat; afnemen van een nieuw onderzoek op de door de examencommissie aan te wijzen onderdelen en op door haar te bepalen wijze, alvorens het diploma, verklaring of certificaat uit te reiken; een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. In ernstige gevallen kan de examencommissie de faculteitsdirectie adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. U kunt zich dan niet opnieuw voor dezelfde opleiding aan de HU inschrijven. Dit advies kan worden gegeven als: 1. u zich eerder schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden en u daarvoor ten minste een half jaar de deelname aan tentamens is ontzegd, of; 2. er sprake is van verzwarende omstandigheden, bijvoorbeeld van strafrechtelijke aard, zoals: 3 Een week is een periode van zeven aaneengesloten dagen. 61/293

62 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie bedreiging of geweld; - vervalste documenten (bijvoorbeeld diploma s en cijferlijsten) gebruiken; - zonder toestemming vooraf beschikken over (een deel van) het tentamen en/of de normuitwerking (bijvoorbeeld door diefstal/verduistering/heling of doordat u dit van een medestudent heeft gekregen). Voordat de examencommissie een besluit neemt, wordt u gehoord. De examencommissie stelt u zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken na het horen op de hoogte van de beslissing. Zie voor de volledige procedure artikel 38 van de Onderwijs- en Examenregeling HU (www.reglementen.hu.nl). Schrijft u zich uit als u een sanctie opgelegd heeft gekregen, dan wordt de sanctie opgeschort. Deze herleeft bij herinschrijving. De examencommissie moet instaan voor de kwaliteit van de toetsing en kan om die reden ook genoodzaakt zijn maatregelen te treffen die de belangen van overige studenten raken. Soms kunnen daarom alle tentamenresultaten ongeldig verklaard worden. In dat geval wordt voor het betreffende tentamen nog een extra tentamenmogelijkheid geboden. Het kan ook gebeuren dat de examinatoren of de examencommissie goede redenen hebben om fraude te vermoeden, maar dit niet voldoende kunnen bewijzen en daarom geen sanctie kunnen opleggen. Wel bestaat er dan ernstige twijfel over de vraag of u het resultaat op eigen kracht heeft behaald. In zo n geval kan de examencommissie een aanvullend onderzoek instellen dat gelijkwaardig is aan het oorspronkelijke tentamen. Als u dat niet haalt, wordt dat beschouwd als een bevestiging dat de twijfel terecht was en daarmee vervalt het resultaat en wordt er een NG (Niet Geldig) in OSIRIS geregistreerd. Als het aanvullend onderzoek wel met een voldoende wordt afgesloten dan wordt het oorspronkelijke (eerste) resultaat gehandhaafd. Zie ook art. 38 OER-HU Bewaring en teruggave tentamen- en examenwerk Alle tentamens en examens worden in elk geval bewaard tot zes maanden na bekendmaking van de uitslag, of tot de beslissing in een eventuele beroepsprocedure met betrekking tot die uitslag. Voor afstudeerproducten geldt een termijn van zeven jaar die ingaat na de beoordeling. In het geval de opleiding tentamens en examens digitaal archiveert, bedraagt de bewaartermijn zeven jaar. Pas na afloop van de bewaartermijn kunt u op eigen verzoek het tentamen- of examenwerk terugkrijgen. Wel is het mogelijk om tussentijds voor eigen rekening een kopie ervan te krijgen. In het Privacyreglement studenten HU (zie staan nog andere documenten vermeld die door de hogeschool worden bewaard. In dat reglement zijn ook de verschillende bewaartermijnen opgenomen. Alle documenten met betrekking tot: met goed gevolg afgelegde tentamens en examens; vrijstellingen; de inschrijving van de student voor de opleiding; de afgifte van diploma s of verklaringen; worden bewaard gedurende een periode van dertig jaar, conform het Privacyreglement Studenten HU. De instituuts- dan wel afdelingsdirecteur ziet daarop toe. 62/293

63 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Geldigheidsduur resultaten De resultaten van tentamens, deeltentamens, stages, praktische oefeningen en van afgegeven vrijstellingen zijn zes jaar geldig. Als de geldigheidsduur is verstreken, kunt u de examencommissie verzoeken deze geldigheidsduur te verlengen vanwege de actualiteitswaarde of vragen u een aanvullend of vervangend tentamen op te leggen. Resultaten van een met goed gevolg afgelegd propedeutisch examen en van een met goed gevolg afgelegd Associate degree zijn onbeperkt geldig. In het OSIRIS studievoortgangsoverzicht zijn vervallen resultaten herkenbaar door de asterisk (*) en het feit dat de studiepunt tussen () worden weergegeven. De examencommissie hanteert aanvullend beleid ten aanzien van verlenging van de geldigheidsduur van resultaten. Dit beleid is gepubliceerd op Sharepoint: https://intranet.sharepoint.hu.nl/hu/info/examencommissies/fg/pages/geldigheidsduurstudieresultaten.aspx 63/293

64 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Procedure afgifte getuigschrift 5 Diplomering De examencommissie geeft pas een getuigschrift (ook wel diploma) af nadat de faculteitsdirectie heeft verklaard dat aan de procedurele eisen voor afgifte is voldaan. Daarvoor wordt onderzocht of u aan alle verplichtingen jegens de opleiding heeft voldaan. Zo moeten onder meer alle tentamens van het examenprogramma zijn behaald, de cijfers nog geldig zijn en dient u rechtsgeldig als student te zijn ingeschreven. Het diploma wordt in beginsel in het Nederlands opgesteld. Op uw verzoek kan er, in plaats van een Nederlandstalig diploma, een Engelstalig diploma worden verstrekt. Het Internationaal Diploma Supplement dat kosteloos bij het bachelordiploma en de Associate degree wordt verstrekt, wordt altijd in het Engels opgesteld. Per opleiding kunt u maar één keer een diploma krijgen. Heeft u al een diploma voor de betreffende opleiding ontvangen, of doet u nog extra cursussen of rondt u nog een tweede afstudeerrichting af, dan krijgt u niet nog een diploma, maar wel een verklaring. Degene die aanspraak maakt op uitreiking van een diploma, kan de examencommissie verzoeken daartoe nog niet over te gaan en uitreiking op te schorten. Hiervoor moet u tijdig, uiterlijk één week voor het tijdstip waarop u het laatste tentamen of het afsluitend aanvullend onderzoek aflegt, een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen. Uitstel van uw diplomadatum zou financiële gevolgen kunnen hebben. Het is dan ook aan te bevelen om hierover advies bij de studentendecaan in te winnen. Als u verzoekt om het diploma nog niet te ontvangen dan zijn er twee mogelijkheden: 1. U rondt nog een tweede afstudeerrichting af. In dat geval worden beide afstudeerrichtingen op uw diploma vermeld en wordt de diplomadatum de datum van het laatste tentamen (dan wel afsluitende examen) van uw tweede afstudeerrichting. 2. U rondt nog extra cursussen af. In dat geval wordt uw diploma afgegeven op het examenprogramma en is de diplomadatum de datum van het laatste tentamen van het examenprogramma (of het afsluitend examen). Voor de extra cursussen krijgt u naast uw diploma een verklaring waarop de extra cursussen vermeld worden. Let op! Als u uw diploma behaald heeft, zult u uzelf via Studielink moeten uitschrijven voor de opleiding. Dit gaat niet automatisch. Pas als u uitgeschreven bent voor een opleiding hoeft u geen collegegeld meer te betalen. Zie tevens (in- en uitschrijving voor de opleiding). Zie art. 42 OER-HU. 5.2 Aantekening cum laude of met genoegen Als u hoge cijfers haalt, komt u mogelijk in aanmerking voor een aantekening cum laude of met genoegen op uw diploma. Daarvoor moet u voldoen aan alle navolgende eisen: Vermelding cum laude (zie ook art. 44 lid 1 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 8.0 vóór afronding; 64/293

65 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 8.0 vóór afronding. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 8.0 vóór afronding hebben behaald; u bent maximaal 4 studiejaren ingeschreven geweest voor de opleiding; u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor de betreffende opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Vermelding met genoegen (zie ook art. 44 lid 2 OER-HU) aan alle gevolgde cursussen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is een beoordeling van ten minste 6.0 vóór afronding verbonden; het gewogen rekenkundige gemiddelde van alle beoordelingen in de hoofdfase (vrijstellingen uitgezonderd) is minimaal 7.0 vóór afronding; de beoordeling van de afstudeereenheid is minimaal 7.0 vóór afronding.. Bestaat de afstudeereenheid uit meerdere cursussen, dan moet u voor iedere cursus minimaal een 7.0 vóór afronding hebben behaald; u bent maximaal vier studiejaren ingeschreven geweest voor uw opleiding; u heeft niet meer dan 90 EC aan vrijstellingen gekregen voor uw opleiding; resultaten die zijn uitgedrukt in de woorden Voldaan en Niet voldaan en VRIJ tellen niet mee bij deze berekening. Ook extra behaalde EC (bijvoorbeeld bij een excellentieroute) tellen niet mee bij deze berekening. Het betreft bij beide aantekeningen de cijferregistratie zoals weergegeven in OSIRIS. Indien de inschrijvingsduur langer is dan vier studiejaren als gevolg van erkende persoonlijke omstandigheden, kan de examencommissie beslissen dat u toch in aanmerking komt voor de aantekening cum laude of met genoegen. U moet wel voldoen aan alle overige eisen. Neem hiervoor contact op met de studentendecaan. Bij de bovengenoemde berekening worden niet-cijfermatige resultaten en extra behaalde punten door de examencommissie meegewogen. Hiervoor gelden de volgende regels: a. De beoordeling voldaan/niet voldaan wordt buiten beschouwing gelaten. b. Als omrekeningstabel geldt: uitmuntend 10 zeer goed 9 goed 8 ruim voldoende 7 voldoende 6 onvoldoende 5 c. Indien niet wordt gedifferentieerd tussen voldoende en ruim voldoende geldt: - V = 6.5 d. Indien niet wordt gedifferentieerd tussen goed en zeer goed geldt: - G = 8.5 Reikwijdte Bovenstaande regeling is uitsluitend op u van toepassing als u na 1 september 2005 voor het eerst deel heeft genomen aan de hoofdfase van de opleiding. 65/293

66 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie HU-onderwijsjaarrooster 6 Roosters Het HU onderwijsjaarrooster wordt op gepubliceerd. Het HU onderwijsjaarrooster geeft inzicht in de indeling van de lesweken, de tentamenweken en de vakantie- en onderwijsluwe periodes van het studiejaar. Zowel tijdens de propedeuse als tijdens de hoofdfase is het onderwijsprogramma ingedeeld in vijf perioden (blokken). Deze perioden worden aangeduid met de letters A t/m E (ofwel als blok 1 t/m 5). Periode A + B vormen samen een semester, net als periode C + D. Het jaarrooster studiejaar is als bijlage toegevoegd in deze studiegids. Blokrooster Per blok wordt een rooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment worden gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat iedere student zelf de voor hem of haar geldende gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk een week voor aanvang van de nieuwe periode bekend en is in te zien op SharePoint op Hier zijn de klasroosters te vinden per klas onder de respectievelijke klascodes F1A, F1B, F1C enz. Er wordt van je verwacht dat je dagelijks op SharePoint je rooster controleert op wijzigingen! 6.2 Vakanties en vrije dagen De HU kent in het collegejaar de volgende verplichte vakantie en verplichte vrije dagen: Vakantie Data Kerstvakantie t/m Verplichte vrije dagen, inclusief de feestdagen 1 e en 2 e kerstdag 25 en 26 december 2015 Nieuwjaarsdag 1 januari 2016 Goede vrijdag 25 maart e Paasdag 28 maart 2016 Koningsdag 27 april 2016 Bevrijdingsdag 5 mei 2016 Hemelvaartsdag 5 mei 2016 Dag na Hemelvaartsdag 6 mei e Pinksterdag 16 mei 2016 Zie ook 6.3 Lesdagen en -tijden Lesdagen De lessen kunnen worden geroosterd van maandag t/m vrijdag tussen en uur. In een week worden lessen in principe geroosterd van maandag t/m vrijdag van uur. Voor het volgen van lessen dient men op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Eventuele laatkomers hoeven niet tot de les te worden toegelaten. Het is aan de betreffende docent of je alsnog wordt toegelaten. NB: De zomervakantie in 2016 start met de onderwijsluwe periode in week E4 volgens het jaarrooster. 66/293

67 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie Lestijden Lessen zullen worden geroosterd met een vaste stapgrootte van 30 minuten en beginnen op hele en halve klokuren. Alle onderwijsonderdelen bestaan uit 1 of meer lesuren. Een lesuur duurt 50 minuten er wordt geroosterd in een klokuur van 60 minuten. Voor het volgen van lessen dient men op tijd in het lokaal aanwezig te zijn. Er wordt van je verwacht dat je vijf dagen per week beschikbaar bent voor het volgen van onderwijs. De lessen worden zoveel mogelijk evenwichtig verdeeld over de lesdagen. Dit zal echter niet altijd lukken omdat de roostering afhankelijk is van de beschikbaarheid van lokalen, (gast)docenten, enz. NB. Er wordt van je verwacht dat je dagelijks op SharePoint je rooster controleert op wijzigingen! Onderwijsluwe weken en vakantie weken In het rooster komen twee vakantieperiodes voor, een kerstvakantie en een zomervakantie. Dat betekent dat studenten officieel geen vakantie hebben buiten deze twee vakantieperiodes. NB: De zomervakantie in 2016 start met de onderwijsluwe periode in week 5 volgens het jaarrooster. 6.4 Openingstijden gebouwen Het gebouw aan de Heidelberglaan 7 is open vanaf 7:00 uur tot 22:00 uur. De openingstijden van gebouwen zijn te vinden op deze intranetpagina. 6.5 Roosterinformatie en -wijzigingen Uw rooster is vier weken voor de start van elke nieuwe periode te vinden op Mededelingen over lessen en tentamens worden via uw opleidingsintranet bekendgemaakt en voor zover mogelijk ook via mededelingenborden en uw studentenmail. De HU verwacht dat uw postadres bij de studentenadministratie klopt en dat u regelmatig uw box van uw HU-account leest. Het is de verantwoordelijkheid van de student, om te zorgen dat zijn mailbox niet overvol raakt waardoor hij geen s meer kan ontvangen. Per periode wordt een weekrooster vastgesteld. Hierin staat vermeld welke cursussen op welk moment worden gegeven door welke docent, in welk lokaal en voor welke groep. Het is de bedoeling dat u zelf de voor u geldende gegevens overneemt. Dit rooster is uiterlijk vier weken voor aanvang van de nieuwe periode bekend. Afwezigheid docenten De opleiding streeft ernaar om in geval van ziekte of afwezigheid van een docent ervoor te zorgen dat lessen zoveel mogelijk doorgaan. Mocht de les uitvallen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld via de studentenmail of Sharepoint. De docent overlegt bij terugkeer hoe de stof van de uitgevallen lessen wordt ingehaald. Afwezigheid studenten Bent u ziek? Bij cursussen met een aanwezigheidsplicht bent u verplicht u af te melden bij de docent. Bij (dreigende) langdurige ziekte geeft u de ziekmelding zo spoedig mogelijk door aan de studieloopbaanbegeleider en neemt u contact op met uw studentendecaan (zie 8.2). 67/293

68 7.1 Inleiding 7 Klachten, bezwaar en beroep Als u het niet eens bent met een beslissing, als u vindt dat iemand zich tegenover u niet goed gedragen heeft of als er iets anders fout is gegaan, dan kunt u daar wat aan doen. De eerste stap is zelf direct contact te zoeken met de veroorzaker van het probleem, en proberen het in onderling overleg op te lossen. De HU verwacht van docenten, slb ers en examencommissies immers dat ze open staan voor klachten en zich inzetten om deze af te handelen. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat u er toch niet uitkomt, of dat u iemand niet zelf aan wilt spreken, bijvoorbeeld bij ongewenst gedrag. Dan staat de formele weg open. De formele weg is binnen de HU op twee niveaus vormgegeven en is te bewandelen door (aankomende) studenten. Eerst wordt een procedure op de faculteit doorlopen. Dit betreft een bezwaar- of klachtprocedure. U kunt uw bezwaar of klacht rechtstreeks bij het betrokken orgaan indienen. Als u niet precies weet waar u moet zijn, of als u behoefte heeft aan advies, dan kunt u zich wenden tot het facultaire loket Rechtsbescherming. Dit is digitaal te bereiken via en is in de faculteit ondergebracht bij het STIP Er is een standaardformulier waarop u uw bezwaren kunt vermelden. Het loket zorgt ervoor dat het formulier binnen de faculteit op de juiste plek terecht komt. U vindt het formulier op de website Het facultaire loket kan u verwijzen naar de studentendecaan of (bij klachten over gedrag) naar de vertrouwenspersoon. Zij kunnen u adviseren over de procedures. En net als de studentmediators (8.7) ondersteunen ze ook bij een oplossing, zodat de procedure alsnog voorkomen kan worden. Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw bezwaar of klacht op de faculteit, dan kunt u naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten gaan. Het gaat dan om een beroep (na de bezwaarprocedure op de faculteit) of een herzieningsverzoek (na de klachtprocedure op de faculteit). U dient uw beroep of herzieningsverzoek in bij het HU-Loket. Zij zorgen ervoor dat uw beroep of herzieningsverzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Het HU-Loket kan u ook informeren over de procedures. U kunt ook rechtstreeks in beroep bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten of daar een klacht indienen, dus zonder eerst een bezwaar of klacht op de faculteit te laten behandelen. De procedures op de faculteiten zijn echter speciaal ingesteld omdat deze sneller en minder formeel zijn. Het advies is dan ook altijd de extra mogelijkheid op de faculteit te benutten en eerst daar uw bezwaar of klacht in te dienen. In de beschrijving hieronder wordt daar ook van uitgegaan. Let vooral op de termijnen! Als u op de faculteit een bezwaar of klacht indient, moet u dat doen binnen twee weken na het besluit of feit waarop dat betrekking heeft. Voor beroepszaken en herzieningsverzoeken geldt dat u zich binnen een termijn van zes weken vanaf de datum dat het besluit op de faculteit is genomen tot het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten moet wenden. Hieronder volgt een toelichting op de verschillende procedures, waarna aan het einde van dit hoofdstuk de procedure in een schema is weergegeven. 7.2 Bezwaar Bezwaar is mogelijk tegen besluiten die zijn genomen op grond van de Onderwijs- en examenregeling. Dit zijn besluiten die rechtstreeks met onderwijs, tentamens en examens te maken hebben (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Het betreft alleen besluiten die zijn gericht op u als individuele student. Op het besluit staat ook vaak vermeld dat u een bezwaar kunt indienen, maar niet altijd. U kunt bijvoorbeeld ook een bezwaar indienen als u vindt dat de beoordeling van uw tentamen niet klopt, maar bij cijfers in OSIRIS staat natuurlijk niet steeds zo n bezwaarclausule. U dient binnen twee weken na bekendmaking van het besluit een schriftelijk bezwaarschrift in te dienen bij het facultaire loket of de examencommissie: Hiervoor Hogeschool Utrecht, juli 2014

69 is een standaardformulier beschikbaar. Als u het bezwaarschrift bij het loket indient, zorgt het loket voor doorzending aan de examencommissie. De examencommissie kan u in de gelegenheid stellen om de bezwaren mondeling toe te lichten. In dat geval wordt u tijdig uitgenodigd voor een hoorzitting. De examencommissie neemt in principe binnen twee weken na ontvangst van het bezwaarschrift een beslissing. U wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. De beslissing is gebaseerd op een hernieuwde beoordeling en moet onderbouwd zijn. Bij toewijzing van het bezwaar neemt de examencommissie tevens een nieuw (inhoudelijk) besluit. Als het bezwaar wordt afgewezen, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. In het laatste geval kunt u nog beroep instellen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Dat moet wel gebeuren binnen zes weken na bekendmaking van het besluit op bezwaar. Het kan ook voorkomen dat u bezwaar maakt tegen een besluit van de instituutsdirectie of faculteitsdirectie, bijvoorbeeld als er een voorziening is geweigerd of als er een ordemaatregel is getroffen. Dan geldt dezelfde procedure. De volledige bezwaarprocedure is beschreven in het Reglement Rechtsbescherming Studenten, en voor de examencommissie ook nog eens beschreven in art. 45 van het Onderwijs- en examenreglement bacheloropleidingen HU (www.reglementen.hu.nl). Zie ook of neem contact op met de studentendecaan. 7.3 Beroep Beroep aantekenen U kunt in beroep gaan tegen besluiten en tegen besluiten op bezwaar die op grond van de Onderwijs- en examenregeling zijn genomen (zoals tentamenbeoordelingen, voorzieningen en het bindend negatief studieadvies). Ook als het besluiten op bezwaar in andere zaken betreft, bijvoorbeeld rondom inschrijving en uitschrijving voor de opleiding, zaken van financiële aard of ordemaatregelen en dergelijke, kunt u daartegen in beroep gaan. U kunt binnen zes weken vanaf de bekendmaking van het besluit schriftelijk beroep aantekenen bij het HU- Loket Rechtsbescherming Studenten. Voor meer informatie over hoe u een beroep kunt indienen, verwijzen we naar Het HU-Loket Rechtsbescherming zorgt ervoor dat uw beroepschrift door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit kan het College van Beroep voor de Examens zijn (voor vrijwel alle besluiten van de examencommissie), of de Geschillenadviescommissie (besluiten van de opleidings- of faculteitsdirectie op grond van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek). Dit zijn onafhankelijke, hogeschoolbrede beroepsinstanties voor (aankomende) studenten en extranei van de HU. Ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit of opleiding. Het beroepschrift wordt digitaal ingediend. Als u een beroep wilt indienen, is de volgende informatie relevant: uw naam, studentnummer, huisadres, woonplaats en uw telefoonnummer; vermelding van de faculteit en de afdeling/opleiding waar u bent ingeschreven; datum; een duidelijke omschrijving van het besluit met datum waartegen het beroep is gericht, onder vermelding van de persoon die, of het orgaan dat het besluit heeft genomen; een of meer gronden, waarop het beroep berust; een zo nauwkeurig mogelijk omschreven eis. Daarnaast moet u een scan van het bestreden besluit bijvoegen en is het raadzaam om ook alle correspondentie (denk aan berichten) en andere belangrijke stukken toe te voegen. Het beroepschrift richt je aan het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, Postbus 573, 3500 AN Utrecht. 69/293

70 Als het beroep door het College van Beroep voor de Examens wordt behandeld, verklaart deze vervolgens het beroep gegrond of ongegrond. Als het beroep gegrond wordt verklaard, betekent dat vaak dat de examencommissie die het oorspronkelijke besluit heeft genomen, een nieuw besluit moet nemen. Het College van Beroep voor de Examens doet dat dus niet zelf. Als het beroep ongegrond wordt verklaard, blijft het oorspronkelijke besluit in stand. Als het beroep door de Geschillenadviescommissie wordt behandeld, brengt deze na onderzoek een advies uit aan het College van Bestuur, dat op basis daarvan een besluit neemt. De Geschillenadviescommissie adviseert het College van Bestuur een beroep gegrond of ongegrond te verklaren. Als het College van Bestuur het advies overneemt, zal het bij een gegrondverklaring ook de directie opdragen een nieuw besluit te nemen. Het College van Beroep voor de Examens en de Geschillenadviescommissie bestaan uit een externe voorzitter, docent- en studentleden. Als u interesse hebt om als lid op te treden dan kunt u hierover informatie inwinnen bij het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven. Zie voor meer informatie U kunt voor informatie en advies ook terecht bij de studentendecaan (zie 8.3) of het secretariaat van het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten, tel Hoger beroep Als u het niet eens bent met de uitspraak van het College van Beroep voor de examens of het besluit van het College van Bestuur, dan kunt u hiertegen ook nog extern hoger beroep aantekenen bij het College van Beroep voor het hoger onderwijs in Den Haag. Informatie over de procedure en termijnen kunt u vinden op de website Zie H. 9 Reglement Rechtsbescherming Studenten. 7.4 Klachten Klacht indienen Tegen een aantal andere besluiten en gedragingen van andere studenten of medewerkers, kunt u geen bezwaar aantekenen, maar u kunt wel een klacht indienen. Ook dat moet binnen een termijn van twee weken gebeuren, en ook hiervoor kunt u het standaardformulier gebruiken. Dit kunt u downloaden op U kunt uw klacht indienen bij het facultaire loket of rechtstreeks bij het verantwoordelijke orgaan. Het facultaire loket zorgt er weer voor dat uw klacht door het juiste orgaan wordt behandeld. De procedure lijkt veel op de bezwaarprocedure (zie 7.2). Het orgaan dat uw klacht behandelt, kan u in de gelegenheid stellen om gehoord te worden. Als uw klacht betrekking heeft op een collega-student of een medewerker, wordt deze altijd in de gelegenheid gesteld om zijn reactie op uw klacht te geven. In principe wordt binnen twee weken een beslissing over uw klacht genomen. Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u binnen zes weken een herzieningsverzoek indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Als uw klacht een gedraging betreft, geldt een termijn van een jaar. U kunt een klacht ook mondeling bij het facultaire loket indienen, dan wordt ter plekke het standaardformulier ingevuld. De procedure is niet van toepassing op besluiten van algemene strekking. Zie art.8 Reglement Rechtsbescherming Studenten. 70/293

71 7.4.2 Herzieningsverzoeken bij klachten Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht op de faculteit, kunt u een verzoek tot herziening indienen bij het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Hiervoor geldt een termijn van zes weken vanaf de beslissing naar aanleiding van uw klacht. Voor meer informatie over hoe u een verzoek tot herziening kunt indienen, verwijzen we naar Het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten zorgt ervoor dat uw verzoek door het juiste orgaan behandeld wordt. Dit is bij de meeste klachten de Klachtencommissie Studenten, maar als het om klachten over ongewenst gedrag gaat, behandelt de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag uw klacht, zie 7.5. Dit zijn allebei hogeschoolbrede onafhankelijke klachtinstanties, ze zijn dus niet verbonden aan een faculteit. Ze brengen advies uit aan het College van Bestuur, dat vervolgens een besluit neemt. In het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU en het Reglement inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl) staan de procedures nader beschreven of neem contact op met de studentendecaan. Zie H. 10 Reglement Rechtsbescherming Studenten en H. 4 Reglement inzake Ongewenst Gedrag. 7.5 Ongewenst gedrag Het kan voorkomen dat uw klacht betrekking heeft op gedrag dat zo intimiderend is dat het onder de regelgeving voor ongewenst gedrag valt. Het gaat bijvoorbeeld om verbale of seksuele intimidatie, waarvan de gevolgen ernstig kunnen zijn. Het facultaire loket zal u altijd wijzen op de mogelijkheid u tot een vertrouwenspersoon (8.5) te wenden. Als u een klacht indient, kunt u ervoor kiezen die op de faculteit te laten behandelen (de instituutsdirecteur onderzoekt de klacht of laat hem onderzoeken), of deze voor te leggen aan de Klachtencommissie Ongewenst Gedrag van de HU. De klacht wordt dan doorgestuurd naar het HU-Loket Rechtsbescherming Studenten. Er geldt een afwijkende termijn voor de indiening van klachten over ongewenst gedrag, namelijk tot twee jaar na de gedraging. Zie art.1.8 Begripsbepaling en art. 19 Termijnen Reglement Ongewenst Gedrag. 7.6 Schema klachten, bezwaar en beroep Kwestie? Stap 1: Directe benadering (informeel) Stap 2: Facultair loket Bezwaarprocedure Klachtprocedure Stap 3: HU-loket College van Beroep voor de Examens Geschillenadviescommissie Klachtencommissie Ongewenst Gedrag/FG-P Klachtencommissie Studenten 71/293

72 8.1 Studiebegeleiding 8 Studentzaken Inleiding Als afgestudeerd hbo-student wordt u geacht zelfstandig te kunnen handelen. Gedurende de opleiding wordt u daarom ook gestimuleerd tot zelfstandig en initiatiefrijk optreden. Ons type onderwijs stimuleert kritisch en zelfstandig leren door probleemgestuurd- en projectonderwijs. Dat betekent dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen leerproces en studieloopbaan. De opleidingen van de HU zorgen voor de randvoorwaarden en voor de juiste ondersteuning. De opleiding verzorgt studiebegeleiding bij diverse facetten van het studie- en leerproces. We onderscheiden vier typen begeleiding: inhoudelijke begeleiding, begeleiding bij studievaardigheden, studieloopbaanbegeleiding en begeleiding bij persoonlijke (studie)problemen. De HU gaat ervan uit dat u op eigen initiatief gebruikmaakt van deze vormen van begeleiding. Studieloopbaanbegeleiding Als student heef u recht op begeleiding van een studieloopbaanbegeleider (slb er). Deze begeleider begeleidt u in uw competentieontwikkeling. Op basis van uw competentieontwikkeling en de resultaten monitort de studieloopbaanbegeleider de studievoortgang en handelt hiernaar. De studieloopbaanbegeleider heeft onder andere de volgende taken: bewaken en bespreken van studieresultaten; samen met u een studieplanning opstellen als u een waarschuwing bij een tussentijds studieadvies heeft gehad; adviseren bij het maken van keuzes die in het kader van de opleiding van belang zijn; verwijzen naar een studentendecaan indien de vragen en problemen niet direct met de studie te maken hebben (persoonlijke omstandigheden, studiefinanciering, bezwaar en beroep). Zie voor meer informatie over studieloopbaanbegeleiding door de opleiding Profileringsfonds Het Profileringsfonds is een voorziening voor financiële ondersteuning van studenten. Het Profileringsfonds bestaat uit verschillende regelingen: Afstudeersteunregeling Studenten van de hogeschool die door bijzondere omstandigheden tijdens hun beursrechtperiode studievertraging hebben opgelopen, worden door deze regeling in staat gesteld hun studie zo spoedig mogelijk af te ronden dan wel voort te zetten. Regeling Bestuursbeurzen Studenten die tijdens hun studie in het bestuur van een vereniging gaan, kunnen in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. In deze regeling staat hoe studenten van de hogeschool die tijdens of binnen twaalf maanden na afloop van hun beursrechtperiode erkende bestuursactiviteiten verrichten, daarvoor gefaciliteerd kunnen worden. Er is ook een mogelijkheid voor kosteloos besturen waarbij u niet wordt ingeschreven als student en geen collegegeld betaalt.u heeft dan geen recht op studiefinanciering, wel op een bestuursbeurs (bij erkende activiteiten). Kennisbeurzen Financiële ondersteuning voor non-eer (Europese Economische Ruimte) studenten die instellingscollegegeld in plaats van wettelijk collegegeld dienen te betalen. 72/293

73 Topsportregeling Om de combinatie topsport/studie zo goed mogelijk te laten verlopen, stelt de HU een aantal voorzieningen beschikbaar. Deze voorzieningen worden verstrekt op basis van de individuele omstandigheden van de student/topsporter. Elk van de regelingen is opgenomen in een apart hoofdstuk. Daarnaast kent het Profileringsfonds bepalingen van algemene strekking, die op al deze vormen van steunverlening van toepassing zijn. Zie voor het Profileringsfonds. Het is belangrijk dat u bijzondere omstandigheden altijd tijdig bij uw studentendecaan (8.3) meldt om later mogelijk in aanmerking te kunnen komen voor het Profileringsfonds. 8.3 Studentendecaan Het studentendecanaat van de HU geeft u informatie, advies en begeleiding. Elke faculteit en HU Amersfoort heeft een of meer studentendecanen. Zij zijn er om u te ondersteunen bij het beantwoorden van uw vragen of het aanpakken van problemen tijdens uw studie. De studentendecaan kan ook doorverwijzen, bijvoorbeeld naar de studentenpsycholoog of Centrum Studiekeuze. Alles wat u bespreekt, blijft vertrouwelijk. De studentendecanen zijn gebonden aan het Reglement Studentendecanen HU en de gedragscode van het Platform Studentendecanen van de HU. Studievoortgang en persoonlijke omstandigheden Tijdens uw studie kunt u studievertraging oplopen, bijvoorbeeld door familie- of relatieproblemen. Mogelijk dient u uw studie te onderbreken wegens medische omstandigheden, wordt u gehinderd door persoonlijke problemen of blokkeert u door faalangst. De studentendecaan helpt u om het probleem te verhelderen en oplossingen te zoeken. Ook kan de studentendecaan u helpen bij het vinden van een andere vorm van hulpverlening. Studieadvies en procedures De studentendecanen hebben een adviesfunctie in de procedure rondom het uitbrengen van het studieadvies als er sprake is van bijzondere omstandigheden. Zij zijn goed op de hoogte van regelingen waarin de rechten en plichten van de student en die van de HU staan beschreven. De studentendecaan kan u adviseren en ondersteunen bij bezwaar- en beroepsprocedures. Ook kunt u bij het Studentendecanaat terecht bij twijfel over uw studie, beroepskeuze en advies over vervolgopleidingen. Financiële zaken Financiële problemen zijn vervelend. Zeker als het echt een noodsituatie wordt en u bijvoorbeeld door een overmachtsituatie in (tijdelijke) geldnood komt. In sommige gevallen kunt u een beroep doen op een financiële tegemoetkoming uit het Profileringsfonds. Uw studentendecaan kan u hierbij adviseren. Kijk voor meer informatie op Zie ook artikel 40 Studentenstatuut en Reglement Studentendecanen HU (www.reglementen.hu.nl). Studentendecanen FG De studentendecanen zijn via het adres te bereiken. Dagelijks is er een open spreekuur tussen en uur voor het stellen van korte vragen en het maken van afspraken. Op de SharePointsite kun je zien wie er als studentendecaan bij de FG werkt, wanneer ze bereikbaar zijn en waar ze in het gebouw zitten. 8.4 Centrum Studiekeuze Bij Centrum Studiekeuze, een gezamenlijk initiatief van de HU en de Universiteit Utrecht, kunt u terecht als u twijfelt over uw opleiding, als u bent vastgelopen of als u wilt doorstuderen na uw bachelordiploma. Bij 73/293

74 Centrum Studiekeuze kunt u advies inwinnen en ondersteuning vragen met betrekking tot uw studiekeuze. Kijk voor meer informatie op 8.5 Vertrouwenspersoon De vertrouwenspersoon is er voor iedereen (medewerker en student), die te maken heeft (of heeft gehad) met ongewenst gedrag. Bij ongewenst gedrag kunt u denken aan fysiek geweld, agressie, verbale en seksuele intimidatie, discriminatie, schending van integriteit en racisme. Maar ook handtastelijkheden, flauwe grappen, pesterijen (ook op sociale media) en intimiderende s of sms jes kunnen als ongewenst worden ervaren. Iedereen bepaalt altijd zelf de grens waarover de ander niet heen mag gaan. Met andere woorden, niet voor iedereen ligt de grens van wat gewenst of ongewenst gedrag is op hetzelfde niveau. Dat kan te maken hebben met verschillen in achtergrond en opvoeding. Ongewenst gedrag kan mensen diep raken, zelfs zo dat ze er ziek van worden. Velen denken dat het gedrag vanzelf overgaat als u er maar geen aandacht aan besteedt. Maar dat gebeurt zelden. Voor wie last heeft van ongewenst gedrag, van welke vorm dan ook, bestaat de mogelijkheid om dat bij de vertrouwenspersoon onder woorden te brengen. De ervaring leert telkens weer dat praten helpt en daarvoor kunt u bij de vertrouwenspersoon terecht. Uw anonimiteit is gewaarborgd en uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Na een melding kijkt de vertrouwenspersoon samen met u als melder hoe het ongewenste gedrag zo snel mogelijk gestopt kan worden. Dit alles gebeurt in goed overleg: er worden geen stappen genomen zonder toestemming van u als melder. Desgewenst begeleidt de vertrouwenspersoon u enige tijd. Informatie vindt u op De Regeling inzake ongewenst gedrag en verdere relevante informatie staan op de openbare site van de HU-vertrouwenspersonen: Zie ook artikel 51 Studentenstatuut en Regeling inzake Ongewenst Gedrag (www.reglementen.hu.nl). U bent als melder van ongewenst gedrag altijd vrij de keuze te maken naar een vertrouwenspersoon van een andere faculteit te gaan. Vertrouwenspersonen FG Ariëtta Sander Telefoon: Werkdagen: maandag,woensdag; incidenteel donderdag of vrijdag Voor een overzicht van alle vertrouwenspersonen zie: Overzicht Vertrouwenspersonen. 8.6 Studentenarts Wanneer u niet alleen komt studeren in Utrecht maar er ook komt wonen dan bent u verplicht uzelf in te schrijven bij de gemeente Utrecht. In de keuze van een huisarts, binnen of buiten Utrecht, staat u vrij. Als student kunt u zich, ongeacht waar u in Utrecht woont, inschrijven bij Huisartsenpraktijk Campus Uithof via De huisartsenpraktijk heeft twee vestigingen in Utrecht, op het Utrecht Science Park in Casa Confetti (Leuvenplein 10-11) en in het Medisch Centrum Janskerkhof (Nobelstraat 2a). In geval van door ziekte gemiste tentamens, studiestaking door ziekte of bij het aanvragen voor ondersteuning uit het Profileringsfonds, is het overleggen van een doktersverklaring soms noodzakelijk. Niet iedere huisarts wil dergelijke verklaringen ten behoeve van derden afgeven. Bovendien heeft de KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst) een richtlijn uitgegeven dat de behandelende arts niet de aangewezen persoon is om zo'n verklaring af te geven. 74/293

75 Wanneer u een verklaring over uw gezondheid nodig heeft, dan dient u deze eerst aan uw eigen huisarts te vragen. Indien uw eigen huisarts deze niet kan of wil geven, dan kunt u naar de studentenarts gaan. Verwijzing naar de studentenarts gaat uitsluitend via de studentendecaan (8.3). De studentenarts van de HU is: Huisartsenmaatschap Therapeuticum Utrecht, telefoonnummer (030) , Dekhuyzenstraat 60, 3572 WN in Utrecht. 8.7 Bureau Studentenpsychologen Het kan zijn dat u tijdens uw studie moeilijkheden ervaart. Dat kan direct met uw studie te maken hebben, maar het kan ook van meer persoonlijke aard zijn en een negatieve invloed hebben op uw studievoortgang. Komt u er zelf niet uit, dan kunt u terecht bij Bureau Studentenpsychologen van de HU. In een aantal gesprekken zoekt de studentenpsycholoog samen met u een oplossing voor uw problemen. Het maximum aantal gesprekken is vijf (van vijftig minuten). Minder kan uiteraard ook. Behalve individuele gesprekken verzorgt Bureau Studentenpsychologen ook een faalangsttraining. Het kan zijn dat de hulp die de studentenpsycholoog biedt niet aansluit bij uw problemen en/of hulpverwachting. Dan kan Bureau Studentenpsychologen u helpen de weg te vinden naar andere hulpverlenende instanties. Voor aanmelding bij het Bureau Studentenpsychologen is een verwijzing nodig van een studentendecaan. Neem dus eerst contact op met de studentendecaan voor een verwijzing. Vervolgens kunt u zich via de mail aanmelden. Vertrouwelijkheid staat voorop. Niemand anders dan u en het Bureau Studentenpsychologen kennen de inhoud van de gesprekken. En alleen als u dat wilt, kunnen er anderen bij betrokken worden. Er zijn voor studenten geen kosten aan verbonden. Meer informatie vindt u op 8.8 Mediation Heeft u een samenwerkingsprobleem met een medestudent? Een conflict met uw docent? Er is een grote kans dat een studentmediator u kan helpen. Mediation is een vorm van conflictoplossing. U gaat met degene met wie u het conflict heeft op zoek naar de oplossing van uw conflict, waarbij u begeleid wordt door een neutrale en onafhankelijke mediator. De mediator stelt u in staat om alles waarover u het oneens bent te bespreken, zorgt voor herstel van de communicatie en helpt u de relatie te verbeteren. De mediator draagt zelf geen oplossingen aan, maar helpt u om de oplossingen te vinden waar u beiden tevreden over bent. Als u meer wilt weten over studentmediation of als u een studentmediator wilt inschakelen, neem dan contact op met HU-Mediation voor advies en/of hulp via of Meer informatie vindt u op of onder 8.9 Studeren met een functiebeperking Wat is een functiebeperking? Onder een functiebeperking verstaan we alle lichamelijke, zintuiglijke en psychologische aandoeningen die chronisch, dus blijvend van aard, zijn. Functiebeperkingen kunnen zichtbaar of onzichtbaar zijn. Het komt vaak voor dat een beperking of chronische ziekte niet meteen opvalt. Denk aan dyslexie, chronische vermoeidheid, AD(H)D, CANS/RSI, reuma of psychische aandoeningen zoals depressie en vormen van autisme, zoals PDD-NOS en Syndroom van Asperger. 75/293

76 Als u een functiebeperking of een chronische ziekte heeft, adviseren we u om aan het begin van het studiejaar contact op te nemen met een studentendecaan van uw faculteit. Ook als u denkt (nog) geen hulp nodig te hebben. Dit kunt u doen per , telefonisch of door binnen te lopen op het inloopspreekuur bij de studentendecaan. Op vindt u de gegevens van het studentendecanaat op uw faculteit. Een functiebeperking of een chronische ziekte kan immers belemmeringen veroorzaken die tot studievertraging of studie-uitval kunnen leiden. Aanpassingen en voorzieningen Het is raadzaam uw beperking zo snel mogelijk te melden bij uw studieloopbaanbegeleider en bij een studentendecaan van uw faculteit. Eventuele voorzieningen kunnen dan op tijd geregeld worden. In een intakegesprek met een studentendecaan van uw faculteit bespreekt u welke functiebeperking of chronische ziekte u heeft en welke belemmeringen er zijn of kunnen optreden tijdens uw studie. Vervolgens wordt onderzocht of er voorzieningen en maatregelen nodig zijn, en zo ja, welke. Hierbij geeft de studentendecaan aan welke mogelijkheden er binnen uw opleiding zijn om met aanpassingen succesvol te kunnen studeren. De studentendecaan zal ook aangeven wanneer iets niet mogelijk is. Als er (nog) geen maatregelen nodig zijn, bespreekt de studentendecaan de vervolgstappen met u op het moment dat er wel belemmeringen optreden. Uiteraard wordt alles wat u met de studentendecaan bespreekt vertrouwelijk behandeld. Meer informatie over studeren met een functiebeperking of chronische ziekte vindt u in en op Verbetering taalvaardigheden Heeft u problemen met uw Nederlandse taalvaardigheden, raadpleeg dan uw slb er of eventueel uw studentendecaan voor informatie over de mogelijkheden om aan deze vaardigheden te werken. Ook kunt u gebruikmaken van het digitale taalloket om deze vaardigheden te verbeteren: Bibliotheek Als HU-student kunt u gebruikmaken van alle locaties van de HU-Bibliotheek (HUB). Via de website kunt u de bibliotheek digitaal bezoeken. Op de portal voor uw vakgebied vindt u toegang tot digitale informatie, zoals full-text artikelen uit boeken, tijdschriften en kranten. De meeste bronnen zijn thuis toegankelijk met behulp van uw HU inloggegevens. Naast het digitale aanbod, heeft de bibliotheek een collectie boeken en tijdschriften. Via de catalogus op de bibliotheeksite kunt u deze doorzoeken. Op vertoon van uw collegekaart kunt u gratis lenen. Indien gewenst, kunt u vanaf huis reserveren en aangeven op welke HUB-locatie u de reservering wilt ophalen. U kunt bij de informatiespecialisten van de HUB terecht voor hulp bij zoekvragen. Daarnaast biedt de bibliotheek trainingen op het gebied van informatievaardigheden waarbij u uw zoekvaardigheid kunt vergroten en handig gebruik leert te maken van databanken en andere tools. U kunt gratis lid worden van de Universiteitsbibliotheek Utrecht, op vertoon van uw HU-collegekaart en adreslegitimatie Internationalisering Studeren of stage lopen in het buitenland is uitstekend voor uw persoonlijke ontwikkeling. Niet alleen kijken organisaties steeds vaker naar relevante buitenlandervaring op een cv, ook in onze multiculturele samenleving kan interculturele ervaring goed van pas komen. In het buitenland maakt u kennis met een nieuwe omgeving, een nieuwe cultuur en nieuwe werkwijzen. Kortom: studeren of stage lopen in het buitenland is een waardevolle ervaring. 76/293

77 Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om voor studie of stage naar het buitenland te gaan. Voor sommige studenten is dit zelfs een verplicht onderdeel van de studie. Alle andere studenten kunnen in overleg met hun opleiding hun stage in het buitenland doen of hun profileringsruimte inzetten om naar het buitenland te gaan. Het International Office kan u adviseren en op weg helpen. Op een paar locaties is er een balie waar u terecht kunt met vragen. Meer informatie over de services en openingstijden van het International Office vindt u op Wanneer u specifieke vragen heeft kunt u mailen naar of een afspraak maken via Kom vooral ook naar de Wil Weg Dag (Going-Away Fair) om meer te weten te komen over uw studie- en stage mogelijkheden in het buitenland. Het International Office organiseert dit evenement jaarlijks op de tweede dinsdag van oktober Study abroad De HU heeft ruim 200 geaccrediteerde partneruniversiteiten over de hele wereld waarmee studentuitwisseling plaatsvindt. Als student aan de HU heeft u de mogelijkheid om een (half) studiejaar aan een van deze hogescholen of universiteiten in het buitenland te studeren (Study Abroad). Het International Office onderhoudt de contacten met partneruniversiteiten, ondersteunt bij uw aanmelding, informeert u tijdens uw study abroad en verzamelt en verwerkt bij terugkomst evaluaties en cijferlijsten. Wilt u zich aanmelden voor een Study Abroad? Kijk voor de mogelijkheden, voorwaarden en aanmeldingsprocedure op onder Study Abroad. Onder Grants & Scholarships kunt u informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een study abroad binnen Europa kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus studiebeurs. LET OP: De deadline om u aan te melden voor een study abroad is 1 februari voorafgaand aan het studiejaar waarin u weg wilt gaan. De inschrijving voor een study abroad opent en sluit dus veel eerder dan voor een reguliere minor Stage in het buitenland Wilt u stage lopen in het buitenland (Internship Abroad)? Schakel dan uw stagecoördinator en/of het praktijkbureau van uw opleiding in. Zij informeren u over de te volgen procedure en moeten goedkeuring aan uw stageplaats verlenen. U bent zelf verantwoordelijk voor het vinden van een stageplaats, maar soms kan uw stagecoördinator en/of het praktijkbureau w hierbij helpen. Zorg er in ieder geval voor dat w ruim op tijd begint met zoeken. Vooral wanneer w buiten Europa stage wilt lopen kan het regelen van een visum en andere praktische zaken veel tijd in beslag nemen. Kijk voor meer informatie en handige tips op onder Internship Abroad. Onder Grants & Scholarships kunt u informatie vinden over beschikbare beurzen. Voor een Internship Abroad binnen Europa kunt u bijvoorbeeld in aanmerking komen voor een Erasmus Placement beurs. Zie voor meer informatie over stage mogelijkheden binnen uw opleiding Medezeggenschap Enthousiaste, betrokken en leergierige studenten zijn onmisbaar voor onze hogeschool. Vindt u het belangrijk om het perspectief van de student voor het voetlicht te brengen en zo bij te dragen aan de kwaliteit van het onderwijs én wilt u graag bestuurlijke ervaring opdoen tijdens uw studie? Bent u nieuwsgierig of kritisch en heeft u goede ideeën? Word dan actief in een van de commissies of raden waar u invloed kunt uitoefenen op de inhoud van uw eigen onderwijs, de gang van zaken op de faculteit of het hogeschoolbrede beleid. Kijk voor meer informatie op of 77/293

78 U kunt ook contact opnemen met de coördinator Bestuurlijke Participatie Studenten (BPS) via De coördinator BPS informeert, biedt ondersteuning en coaching aan studenten in de medezeggenschapsraden van de HU en organiseert in het kader hiervan activiteiten voor bestuurlijk actieve studenten, zoals workshops, trainingsdagen en borrels Inspraakorganen Welke onderwerpen spreken u het meeste aan? De inhoud van uw eigen opleiding? De gang van zaken op de faculteit? Of het strategische hogeschoolbrede beleid? U kunt op deze drie niveaus participeren in de medezeggenschap en bestuurlijke ervaring opdoen, hetgeen u later goed van pas kan komen. Uw opleiding heeft een opleidingscommissie (OC), hierover kunt u meer info vinden in De gang van zaken op de faculteit wordt besproken in de Facultaire Medezeggenschapsraad (FMR). Het beleid van de faculteitsdirectie wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. U kunt hierbij denken aan het ICT-beleid, het flexibiliseringsbeleid en de faculteitsbegroting. Ook kan een faculteitsraad zelf onderwerpen agenderen en bespreken met het bestuur. Elke faculteit heeft een eigen raad. De Hogeschoolraad, het Centrale Medezeggenschapsorgaan, is de gesprekspartner van het College van Bestuur. Het HU-brede beleid wordt ter instemming aan de raad voorgelegd. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld het strategisch beleid, de Onderwijs- en examenregeling (OER), het huisvestingsbeleid en het kwaliteitsbeleid. De Hogeschoolraad bespreekt daarnaast jaarlijks de gang van zaken met de raad van toezicht. De inspraakorganen hebben tal van mogelijkheden om hun invloed uit te oefenen, met als uiteindelijke doel het verhogen van de kwaliteit van het onderwijs. Kijk voor meer informatie over medezeggenschap en de inspraakorganen op Ondersteuning bestuurlijk actieve studenten De HU stimuleert u als student om bestuurlijk actief te zijn, zodat u bestuurlijke en organisatorische vaardigheden in de praktijk kunt opdoen. Daarnaast zien we graag dat enthousiaste, betrokken en leergierige studenten bijdragen aan de beleidsontwikkeling op de HU. Daarom kunt u als bestuurlijk actieve student gebruikmaken van onderstaande voorzieningen: als studentlid van een inspraakorgaan kunt u gratis en onbeperkt medezeggenschap gerelateerde trainingen, of competentietrainingen volgen; er zijn formats en handleidingen beschikbaar voor studentleden die zitting nemen in de centrale raad, facultaire raad of opleidingscommissie; via het voor alle bestuurlijk actieve studenten opgezette intranet (www.bps.hu.nl) kunt u kennis en informatie delen met studentleden uit andere inspraakorganen; uiteraard doet u het niet voor niets, behalve een flinke hoeveelheid bestuurlijke ervaring ontvangt u per vergadering een vergoeding van 40,-. Aan de (totale) financiële compensatie voor bestuursactiviteiten is een maximum verbonden. Zie de desbetreffende regelingen op Wilt u graag lid worden van een of meerdere inspraakorga(a)n(en), dan kan dat door u kandidaat te stellen bij de eerstkomende verkiezingen (www.verkiezingen.hu.nl). U kunt zich als persoon kandidaat stellen of via de medezeggenschapsvereniging, zie Raadpleeg voor vragen over de OC het secretariaat van uw opleiding of stuur een naar de coördinator BPS Zie voor meer informatie ook 78/293

79 8.14 Studium Generale Studium Generale - Ambassadeur van Ambitie Niet genoeg aan uw studie? Op zoek naar meer verantwoordelijkheid binnen de opleiding, meer inhoudelijke programma s buiten de colleges of op zoek naar gelijkgestemde studenten, docenten en medewerkers van binnen en buiten de HU? Dan moet u bij Studium Generale zijn. Studium Generale is de plek voor HU studenten die wat extra uitdaging of verdieping naast hun studie zoeken. Van programma's waar u binnen tien weken actuele wereldkwesties in een historisch, politiek en economisch perspectief leert plaatsen tot debatten over de hogeschool, of over de lokale en landelijke politiek. Van leren ondernemen, besturen en innoveren door praktijkdeskundigen tot filmsessies en gesprekken tussen docenten, management en studenten Studium Generale is de plek voor iedereen voor wie 'normaal studeren' niet spannend genoeg is. Studium Generale coördineert o.a. de Utrecht College Tour, is curator van TEDxUtrecht en trekt de organisatie van de Docent van het Jaar-verkiezing samen met Trajectum. Op vindt u altijd het laatste nieuws over het programma en kunt u zich aanmelden voor de Twitter- en Facebook-accounts van Studium Generale Studentenvereniging Algemeen Utrecht heeft een bruisend studentenleven. Verenigingen en studentenorganisaties in allerlei soorten en maten dragen daar hun steentje aan bij. Het bekendst zijn de gezelligheidsverenigingen. Er zijn ook verenigingen die een andere inslag hebben zoals de levensbeschouwelijke studentenverenigingen, internationale en interculturele verenigingen. En natuurlijk hebben studenten ook allerlei eigen sportverenigingen en culturele verenigingen. Een overzicht van verenigingen vindt u op De HU geeft financiële steun aan studentenverenigingen. De subsidie wordt gegeven voor structurele en incidentele activiteiten. Wilt u meer weten over het aanvragen van en de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een subsidie? Kijk dan op onder Geldzaken. Ter verduidelijking nog even het volgende: naast studentenverenigingen zijn er ook studieverenigingen. Studieverenigingen zijn gekoppeld aan uw opleiding. Zie hiervoor Bestuursbeurs Bestuursbeurs Zit u in het bestuur of in een commissie van een studie- of studentenvereniging (Utrechtbreed of binnen de hogeschool), dan kunt u in aanmerking komen voor een bestuursbeurs. Een bestuursbeurs is een toelage die dient als compensatie voor de studievertraging die u door uw bestuursactiviteiten kan oplopen. U ontvangt deze buiten uw prestatiebeurs. Welke studentenorganisaties en bestuurlijke functies in aanmerking komen voor een bestuursbeurs vindt u in de Bijlage bij de Regeling bestuursbeurzen voor studentbestuurders in studentenorganisaties UU/HU. Zie ook hoofdstuk D van het Profileringsfonds HU Kijk voor meer informatie over de procedure of voor het aanvragen van een bestuursbeurs op onder Profileringsfonds. 79/293

80 8.16 Topsport Doet u aan topsport en wilt u daarnaast studeren? De HU biedt een groot aantal faciliteiten aan studenten die hun studie willen combineren met een carrière in de topsport. De HU beoordeelt op basis van uw individuele omstandigheden en het niveau waarop u de sport beoefent of u gebruik kunt maken van deze voorzieningen. Welke faciliteiten zijn er voor topsporters? Topsporters kunnen in aanmerking komen voor de volgende faciliteiten: begeleiding bij het plannen van de studie; in samenspraak met de examencommissie uitstel of verplaatsen van tentamens, indien mogelijk; samenwerking met NOC*NSF, Olympische netwerken, Nationaal Topsport Centrum, Regionale Trainingscentra en topsportbegeleiders; financiële ondersteuning als er studievertraging wordt opgelopen door het sporten op topniveau. Neem voor meer informatie contact op met de Topsportcoördinator van de HU via of kijk op Trajectum Trajectum is het redactioneel onafhankelijke platform van de HU. In het magazine, dat elke tweede dinsdag van de maand verschijnt, staan verhalen over studenten, studeren, studentenleven, onderwijs en onderzoek, de stad Utrecht en cultuur. Op Trajectum Online vindt u elke dag nieuws, filmpjes, blogs van studenten en docenten en praktische informatie. Trajectum is ook te volgen via Facebook en Twitter Sport Tegen studentenprijzen kunt u sporten bij Olympos, het sportcentrum van de HU en Universiteit Utrecht. Olympos heeft onder meer een ruim aanbod aan conditionele sporten en bal-, dans-, vecht- en racketsporten. Kijk op voor uitgebreide informatie over het aanbod, data en tarieven. Zie ook artikel 42 Studentenstatuut (www.reglementen.hu.nl) Veilig, gezond en milieuvriendelijk studeren De HU hecht groot belang aan een gezonde, veilige en plezierige leer- en werkomgeving, de zorg voor het milieu en het zuinig omgaan met energie. De HU wil uw veiligheid en gezondheid waarborgen, door het tot een aanvaardbaar niveau verkleinen van risico s op het gebied van arbeidsomstandigheden. Daarom beschikken alle faculteiten en diensten van de HU over een Arbo- en Milieucommissie (A&M-commissie) die het aanspreekpunt is voor arbo- en milieuzaken en die de uitvoering coördineert van het Arbo- en Milieubeleid binnen de faculteiten. Een deel van de verantwoordelijkheid voor veiligheid, gezondheid en milieu ligt natuurlijk ook bij uzelf. Hoe kunt u bijdragen aan de veiligheid en gezondheid? We verwachten van u dat u binnen de HU meewerkt aan een veilige, gezonde en milieuvriendelijke studieomgeving. Aandachtspunten zijn: weten wat u moet doen in geval van brand, ongevallen en andere calamiteiten; vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen; het voorkomen van lichamelijke klachten (CANS/RSI); veilig werken in practicumlokalen; het melden van onveilige situaties; aandacht hebben voor het milieu. 80/293

81 Hieronder vindt u over deze punten meer informatie. Wat te doen bij brand, ongeval of calamiteit? U wordt geacht op de hoogte te zijn van de regeling voor brand, calamiteiten, ongevallenmelding (zie hieronder) en van vluchtroutes en nooduitgangen. Vluchtroutes en nooduitgangen zijn te vinden op de vluchtplattegronden in het gebouw. In alle ruimtes staat vermeld wat u moet doen bij een calamiteit. Bel nooit zelf de brandweer, politie of ambulance. Bel wel onmiddellijk het interne alarmnummer u komt dan in contact met een medewerker(-ster) van de centrale faculteits- of locatiebalie of de receptie. Meld kort en duidelijk: uw naam en lokaal of werkplek; uw telefoonnummer; de actuele situatie (hoe, wat en waar); of er slachtoffers zijn en hoeveel; waar het is gebeurd. De medewerker(-ster) alarmeert een EHBO er of, bij een grotere calamiteit, het hoofd Bedrijfshulpverlening (BHV). Blijf altijd kalm, waarschuw iedereen om u heen die in gevaar is en wacht tot hulpverleners ter plaatse zijn. Bedrijfshulpverlening (BHV) & EHBO Iedere locatie beschikt over een bedrijfshulpverleningsorganisatie die bij brand, ongevallen en andere calamiteiten kan worden ingezet. Voor meer informatie over de BHV organisatie van de HU zie de site BHV ers zijn tijdens hun inzet herkenbaar aan hun gekleurde hesjes met daarop de tekst BHV er. Volg bij brand, ongevallen of andere calamiteiten altijd strikt hun aanwijzingen op. Maak bij ontruiming van het gebouw geen gebruik van de lift. Gebruik bij een ontruiming de dichtstbijzijnde route om het pand te verlaten. Loop niet op automatische piloot naar de hoofd in- uitgang. Dit zorgt voor een ongewenste druk op dat ene punt. Blijf buiten op de verzamelplaats die door de BHV er wordt aangewezen en wacht op verdere instructies. Houd altijd de weg vrij voor brandweer en ambulances. Verlaat het gebied niet zonder uzelf af te melden. Dit voorkomt eventuele zoekacties. Vrijhouden van vluchtwegen, nooduitgangen en brandblusmiddelen Om een locatie snel te kunnen verlaten is het van levensbelang dat vluchtwegen, nooduitgangen steeds vrij van obstakels zijn. Ook dienen brandblusmiddelen onder alle omstandigheden goed bereikbaar te zijn. Dit is een taak van ons allemaal. Studeren en CANS De computer is tijdens uw studie een belangrijk en bijna onmisbaar hulpmiddel. Naast de uren voor uw studie (thuis of op de HU locatie), gebruikt u middel mogelijk ook nog gedurende enige tijd per dag voor privé activiteiten (mail / internetten / spelletjes enz..). Dit betekent al snel een lichamelijke belasting van minimaal 4-8 uren per dag. Niet iedereen kan een dergelijke belasting in steeds dezelfde houding en/of met steeds dezelfde bewegingen van het lichaam even goed verdragen. Misschien heeft u ook wel eens pijn in uw arm. Deze pijn kan duiden op CANS (Complaints of Arm, Neck and or Shoulder), vroeger ook wel RSI genoemd. Iedereen kan hiermee te maken krijgen. Als u de eerste signalen niet serieus neemt, kunnen de klachten zich uitbreiden. Oorzaken van CANS kunnen zijn: repeterend werk; een statische werkhouding; weinig afwisseling in houding en beweging; 81/293

82 een verkeerde zithouding op uw werkplek (informatie over een juiste zithouding staat in de HU-folder Geef CANS geen KANS); stress, vooral in piekperioden (tentamens, scriptie schrijven). U kunt CANS grotendeels zelf voorkomen door uw gedrag aan te passen of aanvullende middelen te gebruiken. Te benoemen zijn o.a.: Wissel beeldschermwerk regelmatig af met niet PC gebonden activiteiten; Werk gemiddeld genomen per dag niet langer dan 6 uur met een desktop PC, en niet langer dan 2 uur aaneengesloten met een laptop zonder aanvullende accessoires. Neem bij beeldschermwerken regelmatig een korte pauze. Werk voor de cursorbediening (en dus de functionaliteiten binnen diverse programma s) meer met sneltoetsen i.p.v. de muis. Zorg bij een laptopgebruik van langer dan 2 uur aaneengesloten per dag, voor een laptopstandaard, een aparte muis en een van de laptop gescheiden toetsenbord. Let op een goede zithouding bij het beeldschermwerken. Zorg voor voldoende ontspanning naast uw studie door sporten en / of een andere lichamelijke belasting. Neem lichamelijke klachten (pijn, tintelingen, doof gevoel, die mogelijk te koppelen zijn aan uw hoeveelheid van beeldschermwerken) altijd serieus. Bezoek een huisarts voor het stellen van een diagnose. Als de huisarts aangeeft dat uw lichamelijke klachten te maken hebben met beeldschermwerken, meld dit dan bij uw studieloopbaanbegeleider of uw decaan. Heeft u behoefte aan meer inhoudelijke hulp, neem dan contact op met het A&M team (dienst Bedrijfsvoering) via Zie voor meer informatie over studeren met een functiebeperking par. 8.9 van deze studiegids. Als hulpmiddel bij het gezonder en efficiënter beeldschermwerken (punt 1 t/m 4 hierboven), biedt de HU u de mogelijkheid gedurende uw studie gebruik te maken van ControlWORK (CtrlWORK). Er is een speciale sharepointsite (CTRLWORK) waar u meer inhoudelijke informatie over dit programma kan lezen. Wilt u het programma gaan gebruiken dan kan dit door de aanwijzingen over het thuisgebruik (incl. installatie instructie) te volgen. Meer specifieke informatie en een video-instructie over het instellen van beeldschermwerkplekken kunt u vinden op Met CANS-klachten kunt u terecht bij uw studieloopbaanbegeleider of studentendecaan. U kunt ook terecht bij het Arbo- & Milieuteam HU (zie: Zijn uw klachten al zo ernstig dat er een arts moet worden geraadpleegd, ga dan naar uw eigen huisarts. (Zie ook 8.9 over studeren met een functiebeperking.) Veilig werken in practicumlokalen Als u in practicumlokalen aan het werk gaat met bijvoorbeeld apparaten, machines, gereedschappen of chemische/gevaarlijke stoffen dan moet u altijd denken aan uw eigen veiligheid en die van anderen. Volg daarom altijd de aanwijzingen van de docent op. Houdt u aan de voorgeschreven veiligheidsregels en de instructies die zijn opgenomen in de practicumhandboeken. Belangrijk is dat u altijd de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen draagt, zoals een veiligheidsbril of beschermende kleding. Zorg dat u altijd de op machines aanwezige afschermings- en veiligheidsvoorzieningen gebruikt. Melden van incidenten-calamiteiten en / of onveilige situaties De HU doet er alles aan om te zorgen voor een veilige, gezonde en milieuvriendelijke leer- en werkomgeving. Mocht u desondanks situaties signaleren die onveilig zijn of verbeterd moeten worden dan deze graag melden bij uw docent, receptie of de Arbo- en Milieucommissie van uw faculteit. 82/293

83 Milieu De faculteit heeft aandacht voor het milieu. Dit betekent zuinig omgaan met water en energie, minder afval en een goede afvalscheiding. U kunt hier zelf een bijdrage aanleveren door: het licht niet aan te doen wanneer er voldoende licht is; het licht uit te doen als u een lokaal leeg achterlaat; geen water te verspillen en de spaarknop van de spoelbak (als die er is) te gebruiken; bij warmte het raam niet open te zetten maar de verwarming lager zetten; uw computer en het beeldscherm uit te zetten als u klaar bent met uw werk; spaarzaam documenten af te drukken; koffiebekertjes meermaals te gebruiken; (chemisch) afval (batterijen, papier, restanten van consumpties) in de daarvoor bestemde afvalbakken te doen, ook in de kantine; het gebouw schoon te houden en zwerfafval te voorkomen; u te houden aan het rookverbod binnen de gebouwen, roken doet u buiten op de aangeven plekken. Voor vragen, opmerkingen of ideeën over arbo- en milieuzaken kunt u terecht bij de Arbo- en Milieucommissie van uw faculteit of bij het Arbo- & Milieuteam HU. Kijk voor meer informatie op Verzekeringen: aansprakelijkheid, ongevallen en reisverzekering U bent zelf aansprakelijk voor de (financiële) gevolgen van ongevallen en schade die u veroorzaakt aan derden. U kunt uzelf hiervoor verzekeren door het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren. Voor ongevallen/overlijden en voor wettelijke aansprakelijkheid tijdens het verblijf in of op weg naar gebouwen van de faculteit heeft de HU een beperkte verzekering. Activiteiten in het kader van de studie buiten de HU-locaties (in Nederland) vallen hier ook onder, evenals activiteiten in het kader van het HUonderwijs in het buitenland. Veroorzaakt u schade tijdens uw stage, dan wordt eerst de aansprakelijkheidsverzekering van de stagebiedende instelling aangesproken. Biedt deze geen dekking, dan wordt vervolgens uw aansprakelijkheidsverzekering aangesproken. Bieden beide verzekeringen geen dekking, dan kan de verzekering van de HU worden aangesproken. Verblijf in het buitenland in het kader van HU-onderwijs Wanneer u in het kader van HU-onderwijs naar het buitenland gaat voor studie, stage of een andere activiteit (excursie, studiereis, seminar, congres, etc.) dan bent u verplicht uw buitenlandverblijf te registreren. Voor ieder buitenlandverblijf in het kader van HU-onderwijs dient u zich apart te registeren. Dit is nodig omdat de HU u en uw contactpersonen moet weten te bereiken in het geval van een calamiteit tijdens uw buitenlandverblijf. Daarnaast bent u met uw registratie automatisch aangemeld voor de gratis HU reisverzekering. Meer informatie over registreren, de gratis HU reisverzekering en zorg-, aansprakelijkheids- en ongevallenverzekering vindt u op Werken naast uw studie Wilt u een leuke (bij)baan die goed aansluit op uw studie? Campus Recruitment is dé plek voor persoonlijk loopbaanadvies, een cv-boost maar vooral voor een leuke bijbaan of startersfunctie waar u niet wordt afgerekend op te weinig (werk)ervaring. Kijk op U kunt ook in contact komen met kenniscentra waar studenten gezamenlijk, en onder leiding van een lector, toepassingsgericht onderzoek doen, of werken aan productinnovaties. 83/293

84 In 2014 hebben Studentzaken en Campus Recruitment een studentenpool gestart waar verschillende losse klussen (flyeren voor een evenement, helpen op open dagen, deelnemen aan een commissie, advies geven voor een beleidsplan e.d.) binnen de HU aangeboden worden. U mag naast uw studiefinanciering beperkt bijverdienen per kalenderjaar, zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. Deze bijverdiengrens kunt u terugvinden op de site van DUO (Dienst Uitvoering op Onderwijs, en geldt voor iedereen die recht heeft op studiefinanciering. Werkt u zoveel dat u er studievertraging door oploopt, dan is het vaak verstandiger om extra geld te lenen bij DUO. Uw studentendecaan kan u hierbij adviseren (zie 8.2) Huisvesting Een leuke betaalbare kamer in Utrecht is niet gemakkelijk te vinden. Houd er rekening mee dat het in de zomermaanden extra druk is op de kamermarkt. Schrijf u in bij of bij Heeft u woonruimte gevonden en bent u verhuisd, schrijf u dan in in het bevolkingsregister van de gemeente. Dit is onder meer nodig om bij DUO aan te tonen dat u uitwonend bent. Inschrijven kan (binnen vijf dagen na uw verhuizing) bij de Dienst Burgerzaken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Geef uw nieuwe adres ook door aan de HU. Dit doet u via OSIRIS ( ) of geef uw adreswijziging door via Studielink. 84/293

85 9 Over de HU In dit hoofdstuk vindt u meer informatie over Hogeschool Utrecht. 9.1 Algemene informatie U studeert aan Hogeschool Utrecht. De HU is met ruim studenten en ruim 3300 medewerkers een van de grotere hbo-instellingen in Nederland met een breed palet aan opleidingen die verdeeld zijn over zes faculteiten. De meer dan 80 bacheloropleidingen verzorgen onderwijs op het gebied van communicatie en journalistiek, economie en management, natuur en techniek, gezondheidszorg, educatie, en maatschappij en recht in zowel Utrecht als Amersfoort. Naast bacheloropleidingen heeft de HU ook masteropleidingen, waaraan u in diverse richtingen een mastergraad kunt behalen. Door de schaal van de HU zijn we zowel klein als groot: we organiseren het onderwijs per opleiding, daardoor is het voor u als student overzichtelijk en persoonlijk. Tegelijkertijd maakt onze schaalgrootte dat we u meer kunnen bieden dan alleen uw eigen opleiding. U kunt bijvoorbeeld deelnemen aan onderwijsactiviteiten van andere HU-opleidingen. Dat kan ook bij andere onderwijsinstellingen in Nederland of in het buitenland. Denk aan het volgen van een minor of stage lopen Onderwijsprofiel HU Hoger beroepsonderwijs in de (kennis)samenleving De ene hogeschool is de andere niet. De HU maakt net als andere instellingen gerichte keuzes ten aanzien van haar onderwijsprofiel. Met ons onderwijs willen we bijdragen aan een duurzame kennissamenleving. We organiseren ons onderwijs zodanig, dat u zich als student maximaal kunt ontplooien. We vinden het daarom erg belangrijk dat u zich thuis voelt bij ons en investeren daar gericht in. Naast onderwijs verzorgen heeft de HU nog meer taken. Zo investeren we in onderzoek dat ingebed is in kenniscentra. Daarmee leiden we dus niet alleen professionals op, maar dragen we ook bij aan de innovatie van de beroepspraktijk. Daarom kent de HU een sterke externe oriëntatie op sociale, economische en maatschappelijke vraagstukken. In het onderwijs dat we verzorgen krijgt u daarmee te maken. Het voorgaande heeft ertoe geleid dat we voor ons onderwijsprofiel expliciet kiezen voor competentie- en vraaggestuurdheid van ons onderwijs, waarbij we zorgen dat studenten in sterke leeromgevingen kunnen studeren. Wat dat precies betekent, leest u hieronder. Competentiegericht onderwijs Onderwijs is competentiegericht als u zich als student de kennis, vaardigheden en houding aanleert waarmee u een bepaald beroep kunt uitoefenen. De opleidingen formuleren, onderschrijven en actualiseren de competenties in nauw overleg met het werkveld. Competentiegericht opleiden betekent ook dat we u maatwerk leveren. We sluiten aan op eerder verworven competenties, we stimuleren u om in toenemende mate regisseur te zijn van uw eigen leerproces, keuzes te maken en deze te verantwoorden. U moet in staat zijn professioneel te handelen in kenmerkende beroepssituaties van toenemende complexiteit. Tevens dagen we u uit te werken aan uw onderzoeksvaardigheden en uw competenties te ontwikkelen in een internationale/multiculturele omgeving. Vraaggestuurd onderwijs 85/293

86 Ons onderwijs richt zich zowel op de vraag van de beroepspraktijk als op de vraag van de studenten. Wij matchen uw kennis en leervragen met die van de beroepspraktijk op een manier die past binnen de kwaliteitseisen van de opleiding. We vinden dat u zelf verantwoordelijk bent voor uw studieloopbaan en dat de HU u daarbij moet ondersteunen. U heeft mogelijkheden uw studie mede naar eigen inzicht in te richten. Een sterke leeromgeving Een competentiegerichte en vraaggestuurde opleiding veronderstelt een sterke leeromgeving. Een leeromgeving die u inspireert, uitdaagt en waarin u zich steeds op de grens van uw kunnen begeeft. Een leeromgeving die het leren vanuit het werken in de praktijk vormgeeft: leren is werken en werken is leren. Een leeromgeving die, indien van toepassing, internationaal is georiënteerd. Iedere opleiding kent een, samen met het beroepenveld vastgestelde, kennisbasis. Vanaf het eerste jaar staat het verwerven van kennis en vaardigheden vanuit realistische beroepstaken centraal. Het onderwijs bestaat uit een mix van werkvormen, zowel individueel als in samenwerking met uw medestudenten, waarbij in toenemende mate wordt gewerkt in authentieke beroepssituaties Bachelor- en masterstelsel Hogeschool Utrecht voert haar taken uit binnen het Nederlandse onderwijsbestel. Dat betekent dat een reeks van structuureigenschappen, bijvoorbeeld de lengte van opleidingen, wettelijk bepaald is. Omdat er in het hoger onderwijs (hbo en wo) twee typen opleidingen zijn, te weten bachelors en masters, wordt ook wel van het bachelor- en masterstelsel gesproken. Bachelor- en masterstelsel Het onderwijs aan universiteiten en hogescholen is opgedeeld in twee fasen: de bachelorfase en de masterfase. Een vierjarige hbo-opleiding noemt u een bacheloropleiding 4. Na afronding van de opleiding krijgt u een bachelorgraad. Op de universiteit kunt u in drie jaar een bachelordiploma behalen. Hierna kunt u doorstuderen voor een masterdiploma. Zowel hogescholen als universiteiten bieden masteropleidingen aan. Studeert u aan een hogeschool, dan kunt u recht hebben op studiefinanciering. Bij de deeltijdvariant bestaat er geen recht op studiefinanciering. Zie voor meer informatie over studiefinanciering de website van DUO (www.duo.nl). Bacheloropleidingen Uw bachelordiploma is een internationaal (h)erkenbaar diploma. Dit is handig als u in het buitenland aan de slag wilt. Ook kunt u in de meeste gevallen gedurende uw opleiding tijdelijk in het buitenland studeren. De bacheloropleidingen aan de HU bieden tevens veel vrije keuzeruimte, de zogenaamde profileringsruimte. U kunt deze profileringsruimte vullen met een minor (= een samenhangend pakket van keuzecursussen) óf met een pakket van keuzecursussen dat u zelf samenstelt. Zie verder 0. De profileringsruimte maakt het ook mogelijk om studieonderdelen te volgen aan andere hogescholen of universiteiten, in binnen- en buitenland. Masteropleidingen Na afronding van uw bacheloropleiding kunt u nog een masteropleiding volgen aan een hogeschool of universiteit. De HU heeft een groeiend aantal masteropleidingen, ook voor mensen die al een aantal jaren werkervaring hebben. Kijk voor meer informatie op Wilt u een master volgen aan een universiteit, dan kan dat ook. Een hbo-opleiding sluit echter niet altijd naadloos aan op een universitaire master. Om uw kennis en vaardigheden op het vereiste niveau te brengen, zijn voor een aantal masters speciale trajecten ontwikkeld. Deze zogenaamde premasters volgt u 4 De duur van vier jaar geldt voor de voltijdvariant. Bij deeltijd en duaal kan er sprake zijn van een afwijkende duur. 86/293

87 voorafgaand aan de master en geven u direct toegang. Kijk voor meer informatie op of haal de folder Doorstuderen na je bachelor aan de UU Hogeschool- en faculteitsregelingen De Wet op het hoger onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek (WHW) legt de HU als instelling voor Hoger Beroepsonderwijs een aantal verplichtingen op. De HU heeft deze in diverse regelingen verwerkt en nader uitgewerkt. Er zijn regelingen die voor alle studenten binnen de HU gelden. Deze HU-brede regelingen vindt u terug op de site Daarnaast zijn er ook regelingen die alleen gelden voor studenten aan een bepaalde faculteit of een specifieke opleiding. Deze regelingen vindt u terug op de intranetpagina van uw faculteit en/of opleiding. HU-brede regelingen De HU-brede regelingen uit de categorieën Student en onderwijs en Medezeggenschap zijn voor u het meest van belang. Denk daarbij bijvoorbeeld aan: het Studentenstatuut HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student in algemene zin vastgelegd; de Onderwijs- en examenregeling HU: hierin zijn uw rechten en plichten als student ten aanzien van het onderwijs, tentamens, examens en verwante zaken vastgelegd; de Inschrijvingsregeling: hierin worden de procedurele aspecten rond inschrijving, collegegeld en uitschrijving beschreven. Zie ook 9.2.7; het Reglement Rechtsbescherming Studenten HU: hierin wordt beschreven wat u kunt ondernemen als u het ergens niet mee eens bent. Zie ook hoofdstuk 7 en het Profileringsfonds: de verschillende vormen van financiële ondersteuning die de HU u kan bieden zijn hierin samengevoegd. Zie ook 8.2; het Reglement voor de opleidingscommissies: hierin wordt alles omtrent de opleidingscommissie (adviesorganen op afdelingsniveau) geregeld. Zie ook 4.4; de Regeling Ongewenst gedrag: hierin worden de gedragsregels binnen de HU beschreven; de ICT-Gedragsregels: hierin worden de gedragsregels met betrekking tot het gebruik van de computers en het netwerk op de HU beschreven. Zie voor de meest recente versies van de reglementen: De belangrijkste studentenregelingen, waaronder de Onderwijs- en examenregeling en ook deze studiegids, worden jaarlijks herzien en opnieuw vastgesteld. De nieuwe versies vervangen de vorige versies die dan niet meer gelden. Als het nodig is om oude regels te handhaven, wordt een overgangsregeling opgenomen, waarin vermeld is voor wie en tot welke datum bepaalde oude regels nog gelden. De OER-HU bacheloropleidingen en de studiegids van een bepaald studiejaar gelden voor alle studenten die in dat studiejaar zijn ingeschreven. Facultaire en opleidingsregelingen De facultaire regelingen kunt u vinden via de intranetpagina van de opleiding. Denk hierbij aan huisregels, tentamenprotocollen en dergelijke die enkel voor de studenten van de betreffende faculteit gelden. Ook in hoofdstuk 10 van de OER-HU bacheloropleidingen zijn regels opgenomen die gelden voor alle studenten van de betreffende faculteit. Hoofdstuk 10 OER-HU van uw faculteit vindt u terug op 87/293

88 In de studiegids zijn vervolgens als nadere uitwerking van de OER-HU weer opleidingsregels opgenomen die gelden voor alle studenten aan de betreffende opleiding. Alle studiegidsen van de HU zijn terug te vinden op Orderegels Artikel 50 van het Studentenstatuut (zie regelt de ordehandhaving binnen de HU. Deze regeling houdt (kort samengevat) het volgende in: Voorschriften en aanwijzingen Om de goede gang van zaken te handhaven, gelden naast de wet binnen de HU nadere voorschriften en aanwijzingen, vastgesteld door of namens het College van Bestuur of de faculteitsdirectie. Deze kunnen betrekking hebben op, maar zijn niet beperkt tot, de volgende onderwerpen: ongewenst gedrag; fraude en/of onregelmatigheden bij tentamens (zie 4.4.2); het gebruik van de gebouwen en terreinen met de daarin of daarop aanwezige voorzieningen; afmelding van de student bij ziekte of verhindering anderszins; bijzondere omstandigheden. Binnen de HU geldt verder een algemeen verbod op het dragen van gezichtsbedekkende kleding. De opleiding kan aanvullende kledingvoorschriften stellen, als dit vanuit de praktische uitvoering van het onderwijs noodzakelijk is. Plichten student Op basis van de Arbeidsomstandighedenwet gelden voor u als student in ieder geval de volgende plichten: de plicht om in werk en studie zorgvuldig en voorzichtig te handelen; de plicht om u op de hoogte te stellen van (veiligheids)voorschriften die betrekking hebben op het werk en uw studie; de plicht om aangebrachte veiligheidsvoorzieningen op de juiste wijze te gebruiken en de verplichte beschermingsmiddelen te dragen of toe te passen; de plicht om onveilige en/of ongezonde werksituaties te melden aan de desbetreffende faculteitsdirectie. Maatregelen Bij overtreding door u van de voorschriften/aanwijzingen of bij het niet nakomen van de plichten kan de faculteitsdirectie de volgende maatregelen treffen: het geven van een waarschuwing of berisping; het ontzeggen van de toegang tot gebouwen en terreinen van de HU voor de tijd van ten hoogste een jaar; het beëindigen van de inschrijving. Ook is het mogelijk om uw inschrijving als student bij de HU te weigeren of te beëindigen. Uw inschrijving wordt geweigerd of beëindigd als u door uw gedrag of uitlatingen hebt laten zien dat u ongeschikt bent voor het beroep waarvoor de opleiding u opleidt of voor de praktische voorbereiding daarop. Als u zich als student schuldig heeft gemaakt aan onregelmatigheden kan ook de examencommissie bepaalde maatregelen treffen. Zo kan de examencommissie besluiten dat u gedurende een bepaalde periode een of meer tentamens niet mag afleggen. De examencommissie kan u het diploma onthouden. De examencommissie kan ook de faculteitsdirecteur adviseren om uw inschrijving definitief te beëindigen. Deze sanctiemogelijkheden van de examencommissie zijn nader uitgewerkt in en artikel 38 OER-HU. 88/293

89 9.1.5 Kwaliteitszorg Alle opleidingen van de HU zijn officieel geaccrediteerd. Dat betekent dat ze voldoen aan de eisen die de overheid stelt aan de kwaliteit van het onderwijs. Die eisen hebben te maken met de eindkwalificaties waarvoor u wordt opgeleid, uw studieomgeving, de kwaliteit van de toetsen en het gerealiseerde niveau bij afstuderen. Eens in de zes jaar wordt opnieuw getoetst of uw opleiding nog steeds aan de eisen voldoet. Die toets wordt uitgevoerd door een externe commissie van deskundigen en opgenomen in een adviesrapport. Op basis van dat adviesrapport neemt de door de Nederlandse en Vlaamse overheid ingestelde Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO) een besluit over heraccreditatie. Het meest recente adviesrapport van ook uw opleiding is te vinden op Om te zorgen dat steeds aan alle externe en interne eisen voor onderwijskwaliteit wordt voldaan, werkt Hogeschool Utrecht met een kwaliteitssysteem. Ook dat kwaliteitssysteem is door de NVAO goedgekeurd met het officiële keurmerk van de instellingstoets kwaliteitszorg onderwijs: 1) Elke opleiding onderhoudt nauwe contacten met de beroepspraktijk en met de kenniscentra voor onderzoek binnen de hogeschool. Op die manier kan het onderwijs actueel worden gehouden en kunnen de nieuwste ontwikkelingen worden meegenomen. 2) De kwaliteit van het onderwijs wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de docenten. Zij maken samen met u het onderwijs. Van docenten binnen de HU wordt verwacht dat ze beschikken over de juiste vakkennis, dat ze weten wat er in de beroepspraktijk speelt en dat ze didactisch bekwaam zijn. 3) In het onderwijs worden met regelmaat evaluaties uitgevoerd, zodat de opleiding een nauwkeuriger beeld krijgt van waar het goed gaat en waar het beter kan. Dat kunnen schriftelijke enquêtes zijn zoals de Nationale Studenten Enquête (NSE), maar ook gesprekken met studenten die een beeld achter de cijfers kunnen geven. 4) Verder is er toezicht door opleidingscommissies (2.8.5) die gevraagd en ongevraagd advies kunnen geven over de kwaliteit van het onderwijs. 5) De examencommissies (2.6) hebben een belangrijke rol bij het bewaken van de kwaliteit van toetsen en het gerealiseerde niveau. 6) Bij elke opleiding vindt ook een intern accreditatieonderzoek plaats. Dat doen we halverwege de formele accreditatieperiode van zes jaar. 7) Opleidingen nemen verbeterpunten op in jaarplannen, zodat er systematisch aan de kwaliteit van het onderwijs kan worden gewerkt. U ziet dat we bij de HU als instelling en bij elke opleiding veel aandacht geven aan de kwaliteit van het onderwijs. Belangrijk blijft dat ook u aangeeft wat u goed vindt gaan en waar er volgens u verbeteringen mogelijk zijn Organogram HU Een organogram van de HU is te vinden op Organisatorisch is de HU ingedeeld in faculteiten. Zie ook Bij de HU is het onderwijsaanbod georganiseerd in instituten, academies en centra. De bacheloropleidingen worden aangeboden door de instituten. Kenniscentra zijn groepen lectoren die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van onderzoeksprogramma s Locaties HU Locaties HU in Utrecht en Amersfoort Adresgegevens en routebeschrijvingen naar alle locaties in Utrecht en Amersfoort vindt u op Kijk voor de bereikbaarheid per openbaar vervoer op 89/293

90 9.2 Algemene informatie faculteit Gezondheidszorg Algemeen De Faculteit Gezondheidszorg van Hogeschool Utrecht is een vraaggerichte kennisorganisatie op het gebied van de verpleegkundige en paramedische beroepsuitoefening. We leiden competente professionals op die op hoog niveau hun beroep uitoefenen en vernieuwen, én wij genereren kennis die wordt benut bij de zorginnovatie. Zo leveren we duurzame bijdragen aan de ontwikkeling van de professionele beroepspraktijk. In de regio, in Nederland en in Europa, staat de Faculteit Gezondheidszorg bekend als een instelling die in intensieve samenwerking competente professionals opleidt en hoogwaardige kennisproducten realiseert. In deze missie profileren wij ons als een onderwijsinstelling die tevens kennis genereert ten behoeve van het onderwijs en de beroepspraktijk. Voor het onderwijs betekent dit dat studenten bij ons de kans hebben om al hun talenten tot ontplooiing te laten komen. Zij worden in een competentiegericht curriculum opgeleid tot vakbekwame beroepsbeoefenaren. De competenties worden in nauwe samenspraak met het beroepenveld geformuleerd. Studenten geven zelf steeds meer sturing aan hun leerproces en worden hierin begeleid. Studenten worden in de loop van hun studie steeds meer geconfronteerd met authentieke beroepssituaties en er bestaat een geïntegreerde digitale leeromgeving. Ook de toetsing sluit aan bij het competentiegestuurde onderwijs; een stevige kennisbasis vormt hierbij het fundament. Kenniscentrum De Faculteit Gezondheidszorg heeft het kenniscentrum 'Innovatie van Zorgverlening ' (IvZ) dat ook studenten interessante mogelijkheden biedt. Het kenniscentrum houdt zich bezig met praktijkgericht onderzoek naar patiëntenzorg, met als doel de gezondheid en het welbevinden van patiënten te verbeteren. Dit onderzoek is erop gericht dat ouderen en mensen met een ziekte en/of een chronische aandoening langer zelfstandig en zelfredzaam kunnen zijn. Gezond oud worden begint al vroeg is de rode draad. Praktijkgericht onderzoek is onderzoek dat aansluit bij vragen uit de beroepspraktijk en daar direct relevant voor is. De resultaten van onderzoek door het kenniscentrum leiden zo niet alleen tot wetenschappelijke inzichten, maar worden ook direct gebruikt in de beroepspraktijk. Tevens wordt deze nieuwe kennis ingebracht in het onderwijs. Studenten kunnen participeren in het onderzoek van het kenniscentrum. Dit kun je doen in het kader van je profileringsruimte (zie verder par : opleidingsstructuur algemeen) of combineer je met het afstuderen. Je kunt je opgeven via Het kenniscentrum IvZ (zie ook het organogram hieronder) bestaat uit een aantal lectoraten, gericht op de vakgebieden waarvoor de Faculteit Gezondheidszorg (FG) professionals opleidt: het lectoraat 'Verpleegkundige en Paramedische Zorg voor Mensen met Chronische Aandoeningen', het lectoraat 'Leefstijl en Gezondheid', het lectoraat 'Vraaggestuurde Zorg', het lectoraat `Logopedie: Participatie door Communicatie en het lectoraat `Innovatie van Zorgprocessen in de Farmacie. De drie instituten van de Faculteit Gezondheidszorg zijn nauw verbonden aan deze lectoraten. In het curriculum en het onderwijsaanbod van de opleidingen in deze instituten is duidelijk te merken dat deze samenwerking de onderwijskwaliteit verhoogt. Kijk voor meer informatie over het kenniscentrum op: Medisch Ethische Screeningscommissie (MES-FG) Gedurende de opleiding ben je vanuit de leerlijn Onderzoek en Praktijk geschoold in het uitvoeren van onderzoeksactiviteiten. Je sluit jouw opleiding dan ook af met het uitvoeren van een onderzoek binnen jouw specifieke beroepspraktijk, waarbij het kan zijn dat er gebruik gemaakt wordt van persoonsgebonden data en/of de actieve bijdrage van proefpersonen. Ethiek binnen mensgebonden onderzoek Kwaliteit van onderzoek gaat niet alleen over methodologische of wettelijke vereisten, maar behelst ook het borgen van ethische aspecten en daarmee het beschermen van de rechten, privacy en welzijn van proefpersonen die bij het onderzoek betrokken zijn. 90/293

91 De Medisch Ethische Screeningscommissie van de faculteit (MES-FG) adviseert onderzoekers en docenten in het borgen van deze rechten en het welzijn van (proef)personen binnen onderzoeksactiviteiten op basis van de geldende wettelijke bepalingen. Je moet hierbij denken aan: respect voor de proefpersonen (anonimiteit, fatsoenlijke bejegening van proefpersonen); zorgvuldigheid en gedegenheid van de onderzoeksopzet; schriftelijk toestemming vragen voor deelname aan onderzoek; anonimiseren van gegevens en data in casuïstiekbespreking, case report, data onderzoek; herleidbare data zorgvuldig opbergen en verwijderen van persoonlijke laptop, mobiel, e.d.; bronvermelding. Het MES-FG advies focust zich in het bijzonder op: methodologie van het onderzoek, waarbinnen aandacht voor de proportionaliteit tussen doel en methode van onderzoek, belasting van de proefpersoon en de kwaliteit van meetinstrumenten; de geschiktheid van de onderzoekers, betrokken bij het onderzoek; de geschiktheid van de beschikbare faciliteiten; de wijze waarop de bescherming van persoonsgegevens is geregeld; de methodes en documenten die moeten worden gebruikt om proefpersonen te informeren en hun (geïnformeerde) toestemming te verkrijgen. Een stroomdiagram van de adviesaanvraag bij de MES-FG, voorbeelden van formulieren voor de aanmelding van onderzoek, informatie van patiënten en toestemmingsformulieren zijn te vinden op: https://onderwijsteams.sharepoint.hu.nl/fg/mes_fg/default.aspx Voor nadere informatie kun je terecht bij dr. H. Heneweer secretaris van de MES- FG.Als student van de Faculteit Gezondheidszorg kun je ook via één van de lectoraten meewerken aan wetenschappelijk onderzoek. Het is een inspirerende en leerzame ervaring om eens van dichtbij mee te maken hoe een onderzoek wordt uitgevoerd (zie Onderzoek iets voor jou? https://intranet.sharepoint.hu.nl/fg/info/onderzoekietsvoorjou/pages/default.aspx). Klinieken Locatie Bolognalaan Naast de Heidelberglaan kan je ook les krijgen in het op de Bolognalaan 101. Op de Begane grond van dit pand zijn FG theorielokalen, praktijkruimtes, werkplekken en praktijklokalen gevestigd. Ook zijn er op de Bolognalaan 101 de HU Klinieken. Deze vormen een belangrijk onderdeel van het gezondheidszorg onderwijs van het Instituut Paramedische Studies. Hier worden patiënten behandeld door studenten, onder begeleiding van docenten. De HU Klinieken bestaan uit de klinieken Huidtherapie, Logopedie, Mondzorgkunde, Oogzorg (Optometrie en Orthoptie) en Tandprothetiek en staan voor persoonlijke aandacht, kwaliteit én deskundigheid. De klinieken zijn uitgerust met moderne voorzieningen en voldoen aan de laatste eisen op professioneel en onderwijskundig gebied. Zij beschikken over een sterilisatieruimte, een röntgenruimte en een centrale patiëntenbalie voor het maken van afspraken. Iedereen kan patiënt worden bij de HU Klinieken (ook als je geen klachten hebt maar een check-up of advies wilt) en er is altijd behoefte aan patiënten. Als je een afspraak maakt bij een van de klinieken, krijg je, na een uitgebreid intakegesprek, advies op maat, begeleiding en/of behandeling(en) van studenten in opleiding. Door de onderwijssituatie is het mogelijk om meer tijd te nemen voor een behandeling en wordt de nieuwste kennis toegepast. Hier word je niet alleen als patiënt beter van, maar ook de student wordt er beter van. Op deze manier zorgt Hogeschool Utrecht voor een voortdurende kennisuitwisseling tussenonderwijs en praktijk. Voor informatie, het maken van een afspraak of vragen, kun je naar de patiëntenbalie komen, maar je kunt ook bellen naar De patiëntenbalie van de HU Klinieken is geopend van maandag tot en met vrijdag van tot uur. Zie ook de website Stilteruimte Elk gebouw van de HU beschikt over een stilteruimte waar medewerkers en studenten, ongeacht geslacht of geloofsovertuiging, zich tijdelijk terug kunnen trekken voor bezinning, meditatie en gebed. De ruimte ligt op een rustige maar wel makkelijk bereikbare plek in het gebouw. De stilteruimte is licht en heeft een neutrale en rustgevende inrichting, vrij van uitingen van religie. In de stilteruimte heerst een serene rust. De ruimte is niet afsluitbaar en exclusief gebruik is niet mogelijk maar biedt wel privacy door inkijkbelemmering en een beletinstallatie. 91/293

92 Kolfruimte Elk gebouw van de HU beschikt over een kolfruimte (waaraan alleen deze functie is toegekend) voor medewerkers en studenten die borstvoeding geven. De kolfruimte ligt op een rustige maar wel makkelijk bereikbare plek in het gebouw. Medewerkers en studenten die van de ruimte gebruik willen maken, worden hiervoor tijdelijk geautoriseerd via hun HU-pas. De ruimte heeft daglichttoetreding maar biedt gelijktijdig een hoge mate van privacy. Er is inkijkbelemmering en de ruimte kan van binnenuit afgesloten worden. De kolfruimte zelf is een lichte en comfortabele ruimte (temperatuur van circa 21oC) met een huiselijke sfeer en voorzien van benodigde voorzieningen zoals een kolfstoel, opbergruimte voor kolfapparaten, een koelkast en een wastafel met mengkraan en spiegel. EHBO ruimte Elk gebouw beschikt over een EHBO-ruimte. Deze ruimte ligt op een centrale maar rustige plek in het gebouw. In de EHBO ruimte kunnen personen tot rust komen die onwel zijn geworden of behandeld worden als ze ongeval hebben gehad en lichte verwondingen hebben. De HU kiest er bewust voor de EHBO ruimte niet te combineren met de kolfruimte omdat de inrichting en het gebruik sterk verschilt en de beschikbaarheid van beide ruimten wil waarborgen. Als er vanwege een incident behoefte is aan een extra EHBO ruimte kan uitgeweken worden naar een ander gebouw of alsnog naar de kolfruimte in hetzelfde gebouw. De EHBO ruimte is niet vrij toegankelijk, maar BHV ers en facilitaire medewerkers zijn geautoriseerd om de ruimte te betreden en gebruiken. Via hun HU-pas hebben ze toegang tot de EHBO ruimte. In de ruimte zijn alle benodigde voorzieningen aanwezig zoals een rustbank (met rolhouder), stoel, EHBO materiaalkast, koelkast, wastafel met mengkraan, bacteriedodende zeep en papieren droogdoekjes een spiegel en afsluitbare afvalbak. De ruimte is licht, overzichtelijk en schoon en biedt een hoge mate van privacy Organogram faculteit Gezonheidszorg 92/293

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015

Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Studiegids Bachelor Fysiotherapie voltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Fysiotherapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Fysiotherapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114

Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2015-2016 1/114 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2015-2016 1/114 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 7 2 Inrichting van de opleiding 9 2.1 Beroepsprofiel... 9 2.1.1 Beroep... 9 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 9

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2013-2014. Versie 1.1. Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Versie 1.1 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: III FACULTEIT GEZONDHEIDSZORG A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: Artikel 23 Studieadvies in de propedeutische fase 5.2 Voor het afgeven van een positief

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwtechnische Bedrijfskunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

De onderwijs- en examenregeling

De onderwijs- en examenregeling De onderwijs- en examenregeling Algemeen In de onderwijs- en examenregeling (OER) wordt informatie gegeven over het onderwijs van een opleiding of een groep van opleidingen. Heeft de OER betrekking op

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Bedrijfscommunicatie 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. AD Eventmanager 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding AD Eventmanager 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Civiele Techniek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2015-2016 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 2 maart 2015 Met nstemming van de facultaire medezeggenschapsraad A. Nadere facultaire invulling van

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014

Studiegids. Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Studiegids Associate Degree Eventmanager 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids AD Eventmanager 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015

A. Nadere facultaire invulling van onderstaande artikelen uit de HU-OER 2014-2015 10 FACULTAIRE OER: FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirecteur op 27 januari 2014 Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op..2014 A. Nadere facultaire invulling

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Geodesie/Geo-informatica Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde Duaal 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde Duaal 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3

Studiegids. Bacheloropleiding. Facility Management 2012-2013. Versie 1.3 Studiegids Bacheloropleiding Facility Management 2012-2013 Versie 1.3 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014

Verkorte studiegids. Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Verkorte studiegids Bacheloropleiding ACADEMISCHE LERARENOPLEIDING PRIMAIR ONDERWIJS (ALPO) 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 3 2 Inrichting van

Nadere informatie

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies.

Deze versie treedt in werking op 1 september 2016 en vervangt alle voorgaande versies. III FACULTEIT COMMUNICATIE EN JOURNALISTIEK Vastgesteld door de faculteitsdirectie op 14 maart 2016. Instemming van de facultaire medezeggenschapsraad op 4 juli 2016. Deze versie treedt in werking op 1

Nadere informatie

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013

Studiegids. Associate degree Eventmanager 2012-2013 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids Associate degree Eventmanager 2012-2013 2/132 Studiegids Associate degree Eventmanager

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding Pedagogiek. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek Voltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016

Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016. Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, Utrecht, juli 2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2015-2016 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiemanagement voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl - 2 - Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Technische Bedrijfskunde 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Pedagogiek 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Pedagogiek 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Pedagogiek deeltijd 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Informatica 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Informatica 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Financial Services Management 2013-2014. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Financial Services Management 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE

Studiegids. Bacheloropleiding 2014-2015 COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE Studiegids Bacheloropleiding COMMUNICATIESYSTEMEN, AFSTUDEERRICHTING DIGITALE MEDIA EN COMMUNICATIE 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER)

OER. Uitleg over de. Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Uitleg over de OER Alles wat iedere student moet weten over zijn of haar Onderwijs- en Examenregeling (OER) Fractie VUUR, Universiteitsraad www.verenigingvuur.nl info@verenigingvuur.nl Voorwoord De Onderwijs-

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Educatie A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen 3A De student is

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Duaal 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Duaal 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Associate Degree Kinderopvang. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Associate Degree Kinderopvang Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Logopedie 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 1 Studiegids Bacheloropleiding Logopedie 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) DEEL 1: AVANS GENERIEK 1 De inhoud van de Onderwijs- en Examenregelingen Hoofdstuk 1 ALGEMEEN 1.1 Algemene bepalingen 1 Avans Hogeschool kent, conform artikel 7.59. van

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Amersfoort

Associate Degree Business Management Amersfoort Studiegids Bacheloropleiding Business Management Amersfoort Associate Degree Business Management Amersfoort 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Amersfoort 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130

Studiegids bacheloropleiding CM deeltijd 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Deeltijd 2012-2013 1/130 Studiegids Bacheloropleiding Deeltijd 2012-2013 1/130 2/130 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD)

Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Financiële Dienstverlening (AVD) Bedrijfskunde MER (AVD) Bedrijfskunde (AVD) Onderwijs- en Examenregeling AVD 17-18 deel B (opleidingsspecifiek) Academie voor Deeltijd Vastgesteld per 9 juni 2017 Instemming

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Bouwkunde Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Deeltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences)

Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Studiegids Bacheloropleiding Biologie & Medisch Laboratoriumonderzoek (Life Sciences) Deeltijd 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Oefentherapie Cesar 2012-2013. CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012

Studiegids. Bacheloropleiding. Oefentherapie Cesar 2012-2013. CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012 Studiegids Bacheloropleiding Oefentherapie Cesar 2012-2013 CONCEPT 1 DEFINITIEF 01 juni 2012 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding voltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding voltijd Creatieve Therapie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven 10 SPECIFIEKE FACULTAIRE BEPALINGEN Faculteit Economie en Management A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven Artikel 32 Inschrijving voor cursussen. 3A

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER. Voltijd 2012-2013. Versie 1.2 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Voltijd 2012-2013 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Studiegids bacheloropleiding Bedrijskunde MER 2012-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO

Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO Onderwijs- en examenregeling Hoofdstuk 3 Opleidingsdeel LVO 2016-2017 Opleidingsdeel voor de bachelor lerarenopleidingen voortgezet onderwijs van Driestar hogeschool (onderdeel van Driestar educatief)

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Regeling Bindend Studieadvies

Regeling Bindend Studieadvies Regeling Bindend Studieadvies 2015-2016 Deze regeling is een uitwerking van artikel 58 van de OER en beschrijft de procedures van het uitbrengen van het bindend studie advies tijdens het eerste studiejaar

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014

Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Propedeutische Fase Social Work 2013-2014 1/137 Studiegids bacheloropleiding Propedeutische Fase

Nadere informatie

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs

Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Bijlage Onderwijs- en Examenregeling (OER) Bachelor Programma Academische Opleiding Leraar Basisonderwijs Faculteit der Gedrags- en Maatschappijwetenschappen 2016-2017 Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Digitale Media en Communicatie 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Electronic Engineering and Design. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Electronic Engineering and Design Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013

Studiegids bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding AOT-Techniek - Integrated Building & Engineering 2012-2013 1/120 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Commerciële Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Commerciële Economie 2013-2014

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten deeltijd inclusief afstudeerrichting kandidaatgerechtsdeurwaarder Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding HBO-Rechten

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel... 7 2.1.3 Competenties

Nadere informatie

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd

Errata Studiegids. Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd Errata Studiegids Bacheloropleiding Leraar Basisonderwijs Voltijd 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Algemeen 3 2 Errata 4 2.1 Afstuderen (paragraaf 2.5.6)... 4 2.2 HU Onderwijsrooster (paragraaf 6.1)... 4 2.3

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree. Assistent Marketeer. Deeltijd 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree Assistent Marketeer Deeltijd 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Associate Degree opleiding. Intercedent 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Associate Degree opleiding Intercedent 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids associate degree opleiding Intercedent 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016

REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 REGLEMENT STUDIEKEUZECHECK WINDESHEIM 2016 Inhoud Inhoudsopgave Voorwoord... 2 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Artikel 1: Begripsbepalingen... 3 Artikel 2: Relatie met de wet en overige regelgeving...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Medische Hulpverlening 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Medische Hulpverlening 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Associate Degree Business Management Utrecht

Associate Degree Business Management Utrecht Studiegids Bacheloropleiding Business Management Utrecht Associate Degree Business Management Utrecht 2013-2014 Versie 1.2 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Culturele en Maatschappelijke Vorming Afstudeerrichting Social Management 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Culturele en Maatschappelijke Vorming 2013-2014 1/117 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015

Studiegids. Bacheloropleiding. Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Studiegids Bacheloropleiding Farmakunde 2014-2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2015-2016 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel): Bachelor Wijsbegeerte Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfskunde MER 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2013-2014. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2013-2014 1/145 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd

Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd Studiegids Bacheloropleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie Voltijd 2014-2015 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Technische Bedrijfskunde Voltijd 2015-2016 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2015 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5.

Studiegids bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013. Studiegids. Bacheloropleiding. Journalistiek 2012-2013. Datum juli 2012. Versie 5. Studiegids Bacheloropleiding Journalistiek 2012-2013 Datum juli 2012 Versie 5.0 1/292 Documentbeheer Titel versie datum Status Studiegids Journalistiek 1.0 25 mei 2012 Concept Malika Studiegids Journalistiek

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding HBO-Rechten Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, Studentzaken / JZ Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Bedrijfseconomie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Bedrijfseconomie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016

Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg Optometrie & Orthoptie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie & Orthoptie) 2015-2016 2/318 Studiegids Bacheloropleidingen Oogzorg (Optometrie

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013

Studiegids. Bacheloropleiding. Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Studiegids Bacheloropleiding Pedagogiek, deeltijd 2012-2013 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2012 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016

Studiegids. Bacheloropleiding. Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Studiegids Bacheloropleiding Huidtherapie 2015-2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen. Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Bachelor Theologie ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologe en Religiewetenschappen Deel 2 (opleidingsspecifiek deel): Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Communicatiesystemen. Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Communicatiesystemen Afstudeerrichting Digitale Media en Communicatie 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8

Inleiding 2. Het toelatingsexamen 3. NVO-examen 5. Het Pre-masterprogramma 6. Studeren in deeltijd 8 INHOUD Inleiding 2 Het toelatingsexamen 3 NVO-examen 5 Het Pre-masterprogramma 6 Studeren in deeltijd 8 1 INLEIDING Het Instituut Pedagogische Wetenschappen van de Universiteit Leiden biedt de eenjarige

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding. Mediatechnologie. Voltijd 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding Mediatechnologie Voltijd 2013-2014 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, januari 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005

Onderwijs- en Examenregeling LS&T/SMS&TI (Bacheloropleiding) 2004-2005 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft 1 van de Bacheloropleidingen Life Science & Technology

Nadere informatie

Business, IT & Management

Business, IT & Management Business, IT & Management Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 Betrokken academies AE&I Opleiding Business, IT & Management Datum vaststelling academiedirectie AE&I 14 juli 2015 Datum advies opleidingscommissie

Nadere informatie

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014

Studiegids bachelor opleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 Studiegids bacheloropleiding en Associate degree Chemische Technologie duaal 2013-2014 1/236 2/236 Inhoudsopgave Voorwoord 6 2 Inrichting van de opleiding 8 2.1 Beroepsprofiel... 8 2.1.1 Beroep... 8 2.1.2

Nadere informatie

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015

Bedrijfskunde MER. Onderwijs- en examenregeling 2015 2016. AAFM, AVD en AHB. Vastgesteld per 1 september 2015 Onderwijs- en examenregeling 2015 2016 AAFM, AVD en AHB Vastgesteld per 1 september 2015 pagina 2 van 90 Inhoudsopgave 1 Over de Onderwijs- en examenregeling 6 1.1 Voor wie is deze OER? 6 1.2 Hoe lees

Nadere informatie

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde

Erasmus MC. Bindend Studieadvies. Geneeskunde Erasmus MC Bindend Studieadvies Geneeskunde Bindend Studieadvies Geneeskunde De studie Geneeskunde aan het Erasmus MC kent een bindend studieadvies (BSa) voor studenten die studeren in Bachelorjaar-1.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014

Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Bedrijfskunde MER 2013-2014 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Studiegids bacheloropleiding deeltijd Bedrijfskunde MER 2013-2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96

Studiegids bacheloropleiding Creatieve Therapie Deeltijd 2014-2015. Studiegids. Bacheloropleiding deeltijd. Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Studiegids Bacheloropleiding deeltijd Creatieve Therapie 2014-2015 1/96 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep... 7 2.1.2 Uitwerking van beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1

Studiegids. Bacheloropleiding. Logistiek & Economie 2013-2014. Versie 1.1 Studiegids Bacheloropleiding Logistiek & Economie 2013-2014 Versie 1.1 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, september 2013 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel...

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal)

Studiegids. Bacheloropleiding. Milieukunde (duaal) Studiegids Bacheloropleiding Milieukunde (duaal) 2016-2017 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2016 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 5 2 Inrichting van de opleiding 7 2.1 Beroepsprofiel... 7 2.1.1 Beroep...

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis

Studiegids. Bacheloropleiding. Leraar Geschiedenis Studiegids Bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Hogeschool Utrecht, HU Diensten Utrecht, juli 2017 Studiegids bacheloropleiding Leraar Geschiedenis 2017-2018 Inhoudsopgave 1 Voorwoord 4 2 De

Nadere informatie