Masterscriptie. Marieke Schepens. mei Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterscriptie. Marieke Schepens. mei 2012. Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg"

Transcriptie

1 Masterscriptie Social media & wijkbeleving Een studie naar het effect van afzender en interactiviteit op de beleving van een nieuwbouwwijk, en de invloed van wijkbeleving op consumentengedrag Marieke Schepens mei 2012 Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg 2

2 Social media & Wijkbeleving Een studie naar het effect van afzender en interactiviteit op de beleving van een nieuwbouwwijk, en de invloed van wijkbeleving op consumentengedrag Masterscriptie Ter afronding van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Specialisatie: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media Begeleider: Dr. A.P. Schouten Tweede lezer: Dr. M.L. Antheunis In opdracht van: Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg, mei 2012 Marieke 3

3 Voorwoord Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de Master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University. Met het afronden van deze master, komt een periode van bijna zeven jaar studeren tot een einde. Na mijn studie HBO Commerciële Economie wilde ik graag verder studeren in de richting van marketingcommunicatie. De keuze viel toen op de master Communicatiedesign. Zonder al teveel moeite behaalde ik de pré-master, waarna ik in augustus 2010 aan de master begon. Tijdens de master stond de keuze voor de mastervakken vrij, waardoor ik voornamelijk vakken van de richting Bedrijfscommunicatie en Digitale Media heb gekozen. Deze mastervakken sloten precies aan bij mijn interesses en HBO-achtergrond. Eén van de onderwerpen die hierbij veelvuldig aan bod kwam, was social media marketing. Ik heb tijdens mijn studie niet alleen meer kennis verworven over social media, ook mijn enthousiasme over dit vakgebied is toegenomen. Toen ik vorig jaar een afstudeeronderwerp moest kiezen, was de keuze dan ook snel gemaakt: ik wilde graag een verdiepingsslag maken wat betreft social media marketing. Daarnaast wilde ik mijn scriptie graag schrijven voor een organisatie. Ik wilde niet alleen een aanvulling geven op de huidige wetenschappelijke literatuur, maar ook handvaten bieden aan marketingmanagers die social media als marketinginstrument in willen zetten om hun doelgroep te benaderen. In mijn zoektocht naar een geschikte onderzoeksrichting ben ik terecht gekomen bij Sprangers Communicatie in Oss. Dit bureau geeft onder andere strategisch marketingcommunicatieadvies bij nieuwbouwprojecten en is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie-acties die daaruit volgen. Sprangers Communicatie wilde graag weten welke rol social media kan spelen bij de promotie van een nieuwbouwwijk. Sprangers Communicatie gaf me de mogelijkheid om mijn onderzoek zo in te vullen dat deze zowel wetenschappelijk relevant is als voor hun werkpraktijk. Mijn dank gaat dan ook uit naar Sprangers Communicatie. Zij hebben een interessant onderwerp aangedragen, waar ik in deze studie met veel plezier ben ingedoken. In het bijzonder wil ik Debbie en Ilse bedanken voor hun input en feedback, waardoor mijn scriptie tot een hoger niveau is gekomen. Daarnaast wil ik mijn scriptiebegeleider Alexander Schouten bedanken voor zijn begeleiding en advies tijdens het gehele proces. Naast de begeleiding van Alex heeft ook Marjolijn Antheunis een kritische blik geworpen op mijn scriptie en waardevolle feedback gegeven. Beiden dank daarvoor. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze studie. Mijn familie en vrienden voor hun interesse en de nodige afleiding tijdens mijn afstuderen. En natuurlijk Michiel voor zijn onvoorwaardelijke steun en interesse tijdens het schrijven van mijn scriptie. Dankjewel! Marieke Schepens 4

4 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inhoudsopgave 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 2. Theoretisch kader Marketing van een wijk Wijkbeleving Invloed wijkbeleving op consumentengedrag Online merkbeleving Marketing via social media Interactiviteit Interactiviteit en merkbeleving van een nieuwbouwwijk Afzender Conceptueel model Methode Proefpersonen Onderzoeksdesign Materiaal Metingen Wijkbeleving Loyaliteit ten opzichte van de nieuwbouwwijk Aanbevelingsintentie Merkvertrouwen in de wijk Koopintentie Attitude ten opzichte van de wijk 26 5

5 3.5. Procedure Resultaten Controlevariabelen Test voor interactie-effect De invloed van de interactiviteit op de Facebook-pagina De invloed van de afzender van de Facebook-pagina De invloed van wijkbeleving op het consumentengedrag Conclusie Interactiviteit Afzender De invloed van wijkbeleving op het consumentengedrag Wetenschappelijke implicaties Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek Aanbevelingen voor de praktijk Co-creatie: potentiële bewoners laten meedenken Social media gedrag van de doelgroep in kaart brengen De keuze voor sociale netwerksites Kijk niet alleen naar de eigen community Merk rondom wijk moet aansluiten bij de bewoners van de wijk Merkbeleving niet alleen via social media Social media: aanvulling op huidige strategie 41 Bibliografie 43 Bijlagen 46 Bijlage 1 Stimuli 47 Bijlage 2 Vragenlijst 54 Bijlage 3 Belangrijke informatiebronnen bij aanschaf nieuwe woning 60 Bijlage 4 Informatie die op een Facebook-pagina van een wijk 62 6

6 Samenvatting Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald als gevolg van de economische crisis. Om de potentiële huizenkoper effectief te kunnen benaderen, wordt er steeds vaker marketingcommunicatie ingezet bij nieuwbouwprojecten. Communicatiebureaus zoals Sprangers Communicatie worden benaderd om de marketingcommunicatie rondom deze nieuwbouwprojecten te bedenken en te verzorgen. Om onderscheidend te kunnen zijn van de concurrentie wordt een merk gecreëerd rondom een nieuwbouwwijk. Het gaat niet langer om het verkopen van een rij huizen, er wordt een bepaalde belevenis gecreëerd rondom de wijk, inclusief bijhorende communicatiemiddelen. Niet alleen de slogan, maar ook het beeldmateriaal zoals een brochure en de website van de wijk, stralen dezelfde sfeer uit. Het gevoel dat consumenten hebben bij een wijk, is vaak bepalend of zij een woning willen aanschaffen in de betreffende wijk. De merkbeleving van een nieuwbouwwijk speelt dus een belangrijke rol bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. Een middel dat steeds vaker ingezet wordt om een merkbeleving naar de consument te communiceren is social media. Social media kenmerken zich door het hoge interactieve karakter en door het feit dat zowel bedrijven als consumenten de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de inhoud die op social media wordt geplaatst. Een afzender van een communicatieboodschap via social media kan zowel een commerciële organisatie als een consument zijn. Het doel van deze studie was om te onderzoeken welk effect interactiviteit en afzender in social media marketing hebben op de beleving van een nieuwbouwwijk. Verwacht werd dat een interactieve community een positiever effect had op de wijkbeleving dan een passieve community. Tevens werd verondersteld dat een niet-commerciële afzender een positiever effect had op de wijkbeleving dan een commerciële afzender. Uitingen van andere consumenten wordt namelijk als betrouwbaarder en geloofwaardiger beschouwd dan uitingen van commerciële organisaties. Naast het effect van interactiviteit en afzender op de wijkbeleving, is in deze studie ook het effect van een positieve wijkbeleving op het consumentengedrag onderzocht. Voor organisaties gaat het immers niet alleen om het creëren een positieve beleving van de wijk, uiteindelijk moeten er ook huizen verkocht worden. Het is daarom ook interessant om te weten of een positieve wijkbeleving ook een gunstig effect heeft op bijvoorbeeld de aankoopintentie. Verwacht werd dat een positieve wijkbeleving een positief effect had op a) het vertrouwen in de wijk, b) de loyaliteit ten opzichte van de wijk, c) de aanbevelingsintentie en d) de koopintentie. 7

7 Er is een online experiment afgenomen om deze hypotheses te toetsen. Aan dit onderzoek hebben 133 respondenten deelgenomen. Zij kregen een Facebook-pagina van een nieuwbouwwijk te zien. Deze Facebook-pagina s zijn gemanipuleerd op interactiviteit (interactieve pagina s versus passieve pagina s) en afzender (commercieel versus niet-commercieel). In totaal waren er vier verschillende Facebook-pagina s, waarvan de respondenten er willekeurig één te zien kregen. Naar aanleiding van deze Facebook-pagina s kregen de respondenten een vragenlijst te zien, waardoor de houding ten opzichte van de wijk gemeten kon worden. De resultaten van deze studie tonen aan dat er geen effect is voor de afzender van de Facebook-pagina s. Zowel de commerciële als de niet-commerciële Facebook-pagina s zorgen voor een positieve beleving van de wijk. Waarschijnlijk hebben de consumenten niet het gevoel dat zij met een commerciële intentie beïnvloed worden. Dit onderzoek suggereert hiermee dat commerciële organisaties een Facebook-pagina rondom een nieuwbouwwijk kunnen opzetten om de consument te bereiken. De consument staat hier immers niet negatief tegenover, zoals eigenlijk verwacht werd. Daarnaast blijkt uit deze studie dat interactiviteit inderdaad een positief effect heeft op de wijkbeleving. Deze studie onderstreept hiermee het belang van interactiviteit in social media marketing. Marketeers dienen hier rekening mee te houden wanneer ze een Facebook-pagina opzetten voor een nieuwbouwwijk. Interactiviteit kan op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door beelden van de wijk te plaatsen of door prikkelende vragen te stellen aan de consumenten. Een organisatie kan er echter ook voor kiezen om de potentiële huizenkoper interactief mee te laten denken over het ontwerp van de woning, ook wel co-creatie genoemd. Tenslotte toont deze studie aan dat een positieve wijkbeleving een positieve invloed heeft op a) het vertrouwen in de wijk, b) de loyaliteit ten opzichte van de wijk, c) de aanbevelingsintentie en d) de koopintentie. Wanneer dus een interactieve Facebook-pagina wordt gecreëerd rondom een nieuwbouwwijk, leidt dit dus tot een positieve wijkbeleving, wat vervolgens weer leidt tot positief consumentengedrag. Het maakt daarbij niet uit of de Facebook-pagina afkomstig is van andere consumenten of van een commerciële organisatie zoals een bouwbedrijf. Een goede reden dus om social media in te zetten om potentiële huizenkopers te bereiken. In het extra hoofdstuk aanbevelingen zijn nog een aantal tips te lezen over de inzet van social media bij de marketing van nieuwbouwprojecten. 8

8 1. Inleiding De bouw- en vastgoedwereld staat de laatste jaren behoorlijk onder druk door de economische crisis. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is in het vierde kwartaal van 2011 bijna 50% lager dan het jaar daarvoor (WoonKennis, 2012). Tevens dalen de prijzen van nieuwbouwwoningen op jaarbasis met 5,8%. Ook in de komende jaren wordt weinig verbetering verwacht. Uit onderzoek van het ING Economisch bureau blijkt dat de verkoop van nieuwbouwwoningen sterk afhankelijk is van de economische groei en dus erg conjunctuurgevoelig is. Door de crisis is er sprake van een laag consumentenvertrouwen, waardoor potentiële huizenkopers onzeker zijn en de aankoop van een nieuwbouwwoning uitstellen (van Sante & van der Doelen, 2011). Om meer vertrouwen te creëren bij de consumenten en om te kunnen concurreren in een onstuimige markt als de bouwsector, speelt communicatie tussen bouwbedrijven en de consument een belangrijke rol. Marketingcommunicatie wordt steeds vaker ingezet om een nieuwbouwwijk onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten volgens het Communicatie Instituut Ruimtelijke Ontwikkeling Nederland (CIRON), een instituut dat zich bezig houdt met de communicatie rondom gebiedsontwikkeling. Er wordt voor een gebied een merkstrategie ontwikkeld en tevens uitvoering gegeven aan de promotiestrategie. Bij deze vorm van marketing is het imago en de branding van een gebied belangrijk (Sheerazi, Scheepers, & Daalmans, 2011). Door het creëren van een merk rondom een nieuwbouwwijk kun je onderscheidend zijn ten opzichte van andere gebieden waar het aan- 9

9 bod min of meer hetzelfde is. Een gebied wordt gecommuniceerd als merk. CIRON heeft tevens geconstateerd dat de beleving van een gebied steeds belangrijker wordt. Het gevoel dat mensen bij een nieuwbouwwijk hebben, is vaak bepalend of zij een huis willen aanschaffen in de betreffende wijk. Voor bouwbedrijven is het dus niet alleen van belang dat zij meer vertrouwen creëren bij de consument, zij moeten ook een positieve merkbeleving creëren rondom een nieuwbouwwijk. Een middel dat steeds vaker ingezet wordt om een wijk te promoten is social media (Sheerazi, Scheepers, & Daalmans, 2011). Zo heeft Bouwfonds, een organisatie die zich bezig houdt met gebiedsontwikkeling, met inzet van social media in zeer korte tijd woningen verkocht van het nieuwbouwproject Hollands Goed in Rotterdam-Nesselande. Op een Facebook-pagina en een interactieve website van het nieuwbouwproject konden geïnteresseerden meedenken over het project. Potentiële kopers werden bij het gehele proces betrokken en konden contact zoeken met andere potentiële kopers wat ervoor zorgde dat de betrokkenheid met het project hoog was. Volgens Monitor Nieuwe Woningen was in 2011 de gemiddelde verkooptijd van een nieuwbouwwoning in Nederland gemiddeld negen maanden (Rijksoverheid, 2012). Bouwfonds had door middel van social media binnen zes maanden alle 39 eengezinswoningen en 6 appartementen verkocht (Woonwijkonline, 2010). Social media zijn een groep internetapplicaties die gebruik maken van de ideologie van web 2.0 en de creatie en uitwisseling van user generated content (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociale media verschillen van traditionele web applicaties door gebruikers een platform aan te bieden waar ze inhoud kunnen consumeren, bijdragen en creëren (Muntinga, Moorman, & Smit, 2011). Het aantal social media gebruikers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen (Kunz, Hackworth, Osborne, & Dustin High, 2011). Uit onderzoek van InSites Consulting blijkt dat 68% van de Nederlanders gebruik maakt van social media. Daarnaast volgt 30% van de social media gebruikers minstens één merk op social media (Van Belleghem, 2011). Social media worden door steeds meer merken beschouwd als een marketingkanaal om de 10 consument te bereiken (Kerkhof, 2010) en social media worden steeds vaker ingezet voor marketingdoeleinden.

10 Ondanks de populariteit van social media als onderdeel van marketingcommunicatie, is het voor veel bedrijven niet duidelijk wat social media voor het bedrijf kan betekenen en hoe men dit effectief in kan zetten (Hoffman & Fodor, 2010). In tegenstelling tot de traditionele marketingkanalen, hebben bedrijven bij sociale media niet langer de controle over de inhoud die geplaatst wordt over hun merk of product (Kaplan & Haenlein, 2010). Marketing via social media vergt dus een andere strategische aanpak dan via de traditionele media. Dit geldt ook voor organisaties die een gebied willen promoten om zo meer huizenkopers te genereren, zoals bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars. Naast de vraag vanuit de praktijk is er op dit moment weinig wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Marketingcommunicatie via social media verschilt van andere online marketingkanalen door het hoge interactieve karakter (Antheunis & van Noort, 2011) en door het feit dat zowel bedrijven als consumenten de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de inhoud die op social media wordt geplaatst (Tirunillai & Telli, 2011). Het effect van afzender en interactiviteit in social media marketing is nog niet eerder samen onderzocht. Er bestaan inmiddels verschillende studies waarin het effect van interactiviteit is onderzocht (Antheunis & van Noort, 2011; Sman, 2012). Uit deze studies is gebleken dat interactiviteit een positief effect heeft op de merkbetrokkenheid. Volgens deze studies wordt merkbe- 11

11 trokkenheid gezien als een belangrijke consumentenrespons. Naast merkbetrokkenheid is merkbeleving echter ook een belangrijke voorspeller voor consumentengedrag. De beleving van een merk vormt steeds vaker de basis voor de keuze voor een merk (Zarantello & Schmitt, 2010) en is vaak bepalend voor de aanschaf van een product (Gabisch, 2011). Er is echter een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect van interactiviteit op merkbeleving aantoont. Deze studie heeft daarom als doel het effect van interactiviteit in social media marketing op merkbeleving te meten. Naast interactiviteit kenmerkt social media zich door het feit dat zowel bedrijven als consumenten inhoud kunnen plaatsen op social media (Tirunillai & Telli, 2011). Een afzender van een communicatieboodschap via social media kan zowel een commerciële organisatie als een consument zijn. Een commerciële afzender heeft mogelijk een ander effect op de merkbeleving dan een niet-commerciële afzender. Het tweede doel van deze studie is daarom om te achterhalen welk effect de afzender op social media heeft op merkbeleving. Bij het onderzoeken van het effect van interactiviteit en afzender op merkbeleving, richt deze studie zich op de merkbeleving van een nieuwbouwwijk. Ondanks het succes van Bouwfonds is het voor veel bouwbedrijven niet duidelijk hoe social media effectief ingezet kunnen worden om een nieuwbouwwijk te promoten (Willems, 2011). De meeste bouwbedrijven zetten social media in, maar deze social media accounts hebben vooral bedrijven als volgers (56%) en slechts 44% van de volgers is een persoonlijk account (Willems, 2011). Volgens Willems (2011) worden social media in de bouwsector nog vooral gebruikt om te zenden en niet voor een open dialoog. Bouwbedrijven hebben uiteindelijk het doel om potentiële bewoners van een nieuwbouwwijk bereiken, om zo meer nieuwbouwwoningen te kunnen verkopen. Deze studie richt zich op het aantrekken van potentiële bewoners van een nieuwbouwwijk met inzet van social media marketing. Deze studie geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van afzender en interactiviteit in social media marketing? 12

12 2. Theoretisch kader 2.1. Marketing van een wijk Deze studie richt zich op de marketing van een nieuwbouwwijk met inzet van social media. Om nieuwe inwoners naar een bepaald gebied te trekken, moet een gebied onderscheidend zijn van andere gebieden. Volgens Kotler en Gertner (2002) kan het imago van een gebied de beslissingen omtrent verhuizen beïnvloeden. Om onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van andere gebieden waar het aanbod min of meer hetzelfde is, wordt een merk gecreëerd rondom een gebied. Branding wordt steeds vaker ingezet voor de marketing van een gebied. Er wordt aangenomen dat mensen een gebied hetzelfde begrijpen als een merk (Ashworth & Kavaratzis, 2009). Volgens Baker en Cameron (2008) kan een merk gedefinieerd worden als een gedeeld, wenselijk en exclusief idee, uitgedrukt in producten, services, plaatsen en belevenissen. De branding van een gebied wordt ook wel place branding genoemd. Place branding maakt mensen bekend met een locatie met een positief imago en verbindt hier wenselijke associaties aan (Nguyen & Wang, 2011). Met de inzet van place branding probeert men een gevoel te creëren bij een gebied of stad, net als bij product branding het geval is. 13

13 Wijkbeleving In dit onderzoek wordt de aanname dat een gebied op een zelfde wijze benaderd kan worden als een product, overgenomen. Voor de beleving van een wijk wordt daarom gekeken naar de wetenschappelijke literatuur over merkbeleving. Bij merkbeleving wordt een belevenis rondom het merk gecreëerd. Merkbeleving zijn gedragsreacties zoals gedachtes, gevoelens en cognities van consumenten over een merk, die opgeroepen worden door merkgerelateerde stimuli (Brakus, Schmitt, & Zarantello, Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty?, 2009). Deze merkgerelateerde stimuli zijn onderdeel van een merk, bestaande uit a) het design en de identiteit van een merk zoals de naam, het logo en andere visuele aspecten van het merk; b) marketing communicatie uitingen zoals advertenties en de website van het merk; en c) de omgeving waarin het merk verkocht wordt of in de markt gezet wordt. Wanneer consumenten blootgesteld worden aan deze merkgerelateerde stimuli kan een merkbeleving ontstaan, vooral wanneer consumenten zich zodanig betrokken voelen met het merk dat een blijvende indruk opgedaan wordt (Brakus et al., 2009). Een merkbeleving kan op meerdere momenten plaatsvinden. Merkbeleving wordt gecreëerd wanneer consumenten informatie over het merk zoeken, wanneer ze doelbewust gaan winkelen om het merk te kopen en wanneer ze een merk consumeren (Brakus et al., 2009). Een merkbeleving kan ook plaatsvinden wanneer consumenten met anderen over het merk praten of wanneer ze blootgesteld worden met promoties rondom het merk (Sahin, Zehir, & Kitapçı, 2011). Merkbeleving vindt dus niet alleen plaats tijdens consumptie van het merk, maar overal wanneer een directe of indirecte interactie is met het merk (Sahin et al., 2011). Sommige merkbelevingen vinden spontaan en kortstondig plaats (Brakus et al.). Andere merkbelevingen kunnen langdurig plaatsvinden en worden daardoor beter opgeslagen in het geheugen, wat vervolgens weer invloed kan hebben op het consumentengedrag ten opzichte van het merk (Brakus et al.). De belevingsaspecten van een merk vormen steeds vaker de basis voor de keuze voor een merk (Zarantonello & Schmitt, 2010). Consumenten kijken tegenwoordig niet alleen naar de functionele aspecten van een product of dienst, maar ook naar de emotionele aspecten die aan het product gekoppeld zijn. Ook de beleving van een bepaald gebied wordt steeds belangrijker voor huizenkopers (Sheerazi et al., 2011). Het gevoel dat mensen bij een bepaalde wijk hebben, is vaak bepalend of zij een huis willen aanschaffen in het betreffende gebied. De consument heeft niet alleen behoefte aan een ruimte om in te leven, consumenten willen daarnaast ook bepaalde voorzieningen, services en veiligheid rondom deze woning. De beleving en het imago van een wijk zijn daarbij erg belangrijk (De Lathauwer, 2005). 14

14 Invloed wijkbeleving op consumentengedrag Merkbeleving kan direct en indirect invloed hebben op het consumentengedrag en de attitude ten opzichte van het merk (Gabisch, 2011). Volgens Ha en Perks (2005) heeft een merkbeleving een grotere impact dan de functionele kenmerken en voordelen van een product. Merkbeleving kan namelijk voor een diepere betekenis zorgen en is geloofwaardiger, waardoor consumenten meer vertrouwen kunnen krijgen in het merk (Gabisch, 2011; Ha & Perks, 2005). Het leveren van een gedenkwaardige en relevante merkbeleving kan daarnaast ook de klantloyaliteit verhogen (Woodside & Walser, 2007; Gabisch), met name in situaties waarbij het van belang is om onderscheidend te zijn van de concurrentie (Boyle, 2007; Morrison & Crane, 2007). Bij een merkbeleving voelt de consument zich emotioneel betrokken bij het merk, waardoor de consument er sneller voor kiest herhalingsaankopen te doen en daarmee loyaal blijft aan het merk. Behalve loyaal blijven aan het merk, zijn consumenten ook bereid om een hogere prijs te betalen voor een product of dienst (Boyle, 2007; Gabisch, 2011). Wanneer een beleving rondom een merk wordt gecreëerd, wordt een toevoegende waarde geleverd, waardoor het product voor een hogere prijs verkocht kan worden. Prijs is niet langer de drijvende factor. Een voorbeeld hiervan is Starbucks koffie, deze koffie kan voor een hogere prijs verkocht worden dan elders, door middel van de beleving die rondom dit merk wordt gecreëerd (Boyle, 2007). Ook heeft merkbeleving een positieve invloed op de aankoopintentie van consumenten (Gabisch, 2011), en kan er voor zorgen dat er meer producten verkocht worden (Morrison & Crane, 2007). Dit komt voornamelijk omdat een merkbeleving voor meer winkelplezier zorgt, waardoor er meer aankopen worden gedaan door consumenten. Wanneer een organisatie de verkoop wil stimuleren, is het daarom van belang dat een beleving rondom een merk wordt gecreëerd (Boyle, 2007). Door een positieve merkbeleving zijn consumenten tevens bereid informatie over het merk te delen met anderen (Gabisch, 2011) en het merk bij anderen aan te bevelen. De reden dat consumenten een merk aanbevelen bij anderen is omdat zij door middel van een positieve merkbeleving zich emotioneel verbonden voelen met het merk. Bij een sterke merkbeleving voelen consumenten zich onderdeel van het merk, waardoor ze het merk gaan aanbevelen bij anderen. Een positieve merkbeleving kan er dus toe leiden dat consumenten een merkambassadeur worden (Boyle, 2007; Gabisch, 2011; Morrison & Crane, 2007). Om onderscheidend te zijn wordt een merk gecreëerd rondom een nieuwbouwwijk. Een gebied wordt door consumenten hetzelfde begrepen als een H1: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op het merkvertrouwen. H2: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op de loyaliteit ten opzichte van de wijk. H3: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op de aankoopintentie. H4: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op de aanbevelingsintentie van consumenten. merk (Ashwortz & Kavaratzis, 2009). De verwachting is daarom dat de beleving van een nieuw bouwwijk tot dezelfde effecten leidt als de beleving van een merk. Dit leidt tot de volgende hypotheses: 15

15 Online merkbeleving De beleving van een merk kan via verschillende kanalen worden gecommuniceerd naar de consument. Behalve de traditionele kanalen, worden ook steeds meer online kanalen ingezet om een beleving rondom een merk te creëren (Gabisch, 2011). Een manier om een merk online te promoten is via een eigen website, een online nieuwsbrief of door advertenties op andere websites. De online omgeving geeft de mogelijkheid voor een interactieve en real-time merkbeleving, waardoor klanten de mogelijkheid hebben zich te verbinden met het merk en andere klanten (Morgan-Thomas & Veloutsou, 2011). Een vorm van online media die steeds vaker ingezet wordt om consumenten met het merk te verbinden is social media. Deze studie richt zich op de inzet van social media bij het creëren van een merkbeleving van een wijk. Echter is bij het communiceren van een merkbeleving van belang dat de merkbeleving gecommuniceerd wordt via alle marketingkanalen die ingezet worden om het merk te communiceren en niet slechts via social media (Boyle, 2007) Marketing via social media Bij social media hebben alle gebruikers de mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoud die op social media geplaatst wordt (Tirunillai & Telli, 2011). Bedrijven hebben deze uitwisseling van informatie door consumenten opgemerkt en zijn van mening dat ze hier op moeten spelen en dat social media een onderdeel moet worden van de marketingmix (Kaplan & Haenlein, 2010). Het inzetten van social media als marketinginstrument wordt ook wel social media marketing genoemd (Kerkhof, van Noort & Antheunis, 2011). Hiermee worden alle vormen van marketingcommunicatie bedoeld die geïnitieerd zijn vanuit het bedrijf, met als doel het beïnvloeden van de doelgroep. Door een virale verspreiding van de boodschap onder de consumenten te stimuleren, wordt geprobeerd deze doelstelling te bereiken (Kerkhof et al., 2011). Organisaties kunnen verschillende doelstellingen hebben om de consument te beïnvloeden, bijvoorbeeld om merkbekendheid te creëren, een bepaald imago te creëren of het aankoopgedrag te stimuleren (Kerkhof et al., 2011). Via social media wordt dan geprobeerd te consument te bereiken, te overtuigen en aan het merk te binden. Een voorbeeld van een organisatie die social media hebben ingezet om de consument aan zich te binden is KLM. Via Facebook en Hyves konden gebruikers hun profielfoto in een Delftsblauw tegeltje op een KLM vliegtuig zetten. Daarnaast hadden ze de mogelijkheid om dit tegeltje door te sturen naar anderen. Uiteindelijk werden er tegeltjes gemaakt, waarvan er 4000 op een vliegtuig van KLM zijn geprint (Picklefactory, 2011). Behalve campagnes via sociale netwerksites zijn er verschillende mogelijkheden voor organisaties om social media in te zetten om de consument te bereiken. Men kan een klantenservice of webcare oprichten via bijvoorbeeld Twitter, om zo klachten van consumenten op te lossen. Daarnaast kan een organisatie PR en online reputatiemanagement voeren via social media en klantenparticipatie tot stand brengen (Kerkhof et al., 2011). 16

16 2.3. Interactiviteit Volgens Boonstra (2011) bieden social media grenzeloze mogelijkheden om actief bij te dragen of te participeren. Boonstra noemt daarbij de participatiecultuur, waarbij ervan uit gegaan wordt dat de gebruiker actief wil deelnemen. Hierbij verandert de verhouding tussen de producent en de consument, er is niet langer een duidelijke scheidingslijn tussen productie en consumptie (Boonstra, 2011). Waar met traditionele media de organisatie de zender is, kunnen consumenten met social media ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door zelf inhoud te publiceren, ook wel user generated content genoemd, of door middel van co-creatie, waarbij de gebruiker actief kan bijdragen aan bepaalde processen rondom communicatie en productontwikkeling (Boonstra, 2011). Wanneer organisaties de consumenten laten participeren in de organisatie, ontstaat wisselwerking (Wisse Smit, 2011). Door het gesprek aan te gaan met de publieksgroepen en deze erbij te betrekken ontstaat participatie en daarmee interactie (Wisse Smit, 2011). Interactiviteit wordt gedefinieerd als de mate waarin twee of meer communicerende partijen op elkaar kunnen reageren, op het communicatie medium en berichten, en de mate waarin deze invloeden gesynchroniseerd zijn (Liu & Shrum, 2002). Er hoeft bij digitale media niet uitsluitend synchroon gecommuniceerd te worden om op elkaar te kunnen reageren. Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om op anderen te reageren. Bij het inzetten van een interactieve campagne, proberen marketeers de lange termijn relatie met de klant te stimuleren (Antheunis & Van Noort, 2011). Volgens Kim en McMillan (2008) is interactiviteit het belangrijkste element voor succesvolle online reclame. Uit onderzoek van Antheunis & Van Noort (2011) is aangetoond aan dat interactiviteit in een campagne de merkbetrokkenheid stimuleert. De personalisatie van een campagne bleek hierbij een sterke voorspeller te zijn voor interactiviteit van een campagne. Een gepersonaliseerde boodschap wordt als meer relevant gezien en daarnaast voelen consumenten zich meer betrokken bij een merk als er sprake is van een gepersonaliseerde boodschap (Kerkhof et al., 2011). Uit onderzoek van Sman (2012) is gebleken dat interactie tussen de consument en een merk op Facebook ervoor zorgt dat de consument zich betrokken voelt bij het merk. Dit effect wordt versterkt naarmate de interactie toeneemt. Interactiviteit speelt mogelijk niet alleen een rol bij de merkbetrokkenheid in het algemeen, verwacht wordt dat interactiviteit ook een positief effect heeft op de merkbeleving. De online omgeving biedt namelijk de mogelijkheid voor een interactieve en real-time merkbeleving (Morgan-Thomas & Veloutsou, 2011). De consument heeft de mogelijkheid om een co-createur te worden van zijn eigen merkbeleving (Antheunis & van Noort, 2011), wat de beleving mogelijk kan versterken. 17

Communicatie- en informatiewetenschappen. Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg. Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

Communicatie- en informatiewetenschappen. Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg. Bedrijfscommunicatie en Digitale Media Masterscriptie Marieke Schepens (315188) Opleiding: Faculteit: Specialisatie: Communicatie- en informatiewetenschappen Geesteswetenschappen, Universiteit van Tilburg Bedrijfscommunicatie en Digitale Media

Nadere informatie

Taal en communicatie - profielwerkstuk

Taal en communicatie - profielwerkstuk Taal en communicatie profielwerkstuk Op weg naar een onderzoek Op weg naar een onderzoeksverslag Als voorbeeld: een experimenteel onderzoek: de kracht van Twitter je kunt me volgen op Twitter: @roblepair

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING

ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING ONDERZOEKSRAPPORT CONTENT MARKETING EEN ONDERZOEK NAAR DE BEHOEFTE VAN HET MKB IN REGIO TWENTE AAN HET TOEPASSEN VAN CONTENT MARKETING VOORWOORD Content marketing is uitgegroeid tot één van de meest populaire

Nadere informatie

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015

Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot. Januari 2015 Resultaten eerste peiling digitaal burgerpanel Externe communicatiemiddelen gemeente Oirschot Januari 2015 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Resultaten... 4 2.1 Onderzoeksverantwoording... 4 2.2 Hoe tevreden

Nadere informatie

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business

Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Masterclass Best Practices in Social Media voor communicatiemedewerkers t.b.v. Building Business Juni 2012 Ronald Provoost Inzet soort Social Media Anders 7% 7% 7% 7% 7% 7% 2% 4% 56% 41% 56% 50% 59% 72%

Nadere informatie

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars

Management Summary. Auteur Tessa Puijk. Organisatie Van Diemen Communicatiemakelaars Management Summary Wat voor een effect heeft de vorm van een bericht op de waardering van de lezer en is de interesse in nieuws een moderator voor dit effect? Auteur Tessa Puijk Organisatie Van Diemen

Nadere informatie

Klantonderzoek: de laatste inzichten!

Klantonderzoek: de laatste inzichten! : de laatste inzichten! Hoe tevreden bent u over de door ons bedrijf geleverde producten en diensten? Veel bedrijven gebruiken deze vraag om de klanttevredenheid te meten. Op een schaal van zeer ontevreden

Nadere informatie

Alzheimer Nederland en sociale media

Alzheimer Nederland en sociale media Alzheimer Nederland en sociale media Het gebruik van sociale netwerksites heeft de afgelopen jaren een stevige vlucht genomen. Bijna iedere Nederlander die online actief is, is verbonden aan één of meer

Nadere informatie

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy

Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media in Nederland Door: Newcom Research & Consultancy Sociale media hebben in onze samenleving een belangrijke rol verworven. Het gebruik van sociale media is groot en dynamisch. Voor de vierde

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat!

LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! LinkedIn als marketingtool gebruiken, zo doet u dat! Social media en content marketing gaan tegenwoordig hand in hand. Waar Facebook veel gebruikt wordt voor B2C-marketing, is LinkedIn juist meer geschikt

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22

LIVE PERFORMANCE. Bijlage Onderzoek Social Media. Sander van de Rijt PTTM22 LIVE PERFORMANCE Bijlage Onderzoek Social Media Sander van de Rijt PTTM22 Inhoudsopgave Social Media onderzoek Heesakkers & Daniels bestrating 3 Wat is social media? 3 Voor- en nadelen social media 3 Voordelen

Nadere informatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie

Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie Nationale monitor Social media in de Interne Communicatie VRAGENLIJST Dit is de vragenlijst zoals we die aangeboden hebben. Veel vragen worden door zogenaamde LIkert schalen aangeboden, bij ons op een

Nadere informatie

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma

Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel. Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Atty Halma Werk aan de winkel! 5 stappen naar de belevenisgerichte winkel Steeds meer aankopen worden online gedaan, terwijl de aankopen en

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Case 4: Consultancy KC Tennis

Case 4: Consultancy KC Tennis Case 4: Consultancy KC Tennis Projectgroep 6 Jordy Bakker Bas Heijnen Bart Janssen 21 april 2015 Arlon Biemans 1 Inhoudsopgave 1. Hoofddoel: Analyse m.b.t. strategie... 3 1.1 Verschillen doelgroep online

Nadere informatie

Online branding. Het nieuwe meten van merken via sociale media. L. de Vries M.Sc. Dr. S. Gensler Prof. dr. P.S.H. Leeflang

Online branding. Het nieuwe meten van merken via sociale media. L. de Vries M.Sc. Dr. S. Gensler Prof. dr. P.S.H. Leeflang Online branding Het nieuwe meten van merken via L. de Vries M.Sc. Dr. S. Gensler Prof. dr. P.S.H. Leeflang Rapport CIC-201203 ISBN 978-90-367-5937-3 CIC 2 Inhoudsopgave Managementsamenvatting pag. 3 Waarom

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon

Rapportage. De Kracht van Communicatie. DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Rapportage De Kracht van Communicatie DirectResearch in samenwerking met Logeion Auteurs: Marieke Gaus & Marvin Brandon Index Achtergrond van het onderzoek 3 Conclusies Resultaten van het onderzoek 5 De

Nadere informatie

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht

Een Training Die Een Stap Verder Gaat. Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Donderdag 16 januari 2014, Utrecht Intensieve Training Sociale Media voor marketing-en communicatie professionals in het onderwijs Met 2 interessante praktijkpresentaties van: Ingmar Volmer : Sociale Media

Nadere informatie

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout

Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout Digitaal burgerpanel gemeente Noordwijkerhout 0-meting burgerparticipatie en communicatie De gemeente Noordwijkerhout heeft een nieuw communicatiebeleidsplan dat uitgaat van meer omgevingsbewust werken

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief

Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Size matters! ATLAS onderzoek 2013: BlowUPs niet te missen en effectief Inhoudsopgave ATLAS onderzoek 2013 4 De wereld van BlowUPs 9 Bewustzijn 5 Het ATLAS onderzoek 10 Imago 6 Onderzoeksopzet 11 Impact

Nadere informatie

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011

Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook. 14 november 2011 Social Media? Aan de slag met Twitter en Facebook 14 november 2011 Kennismaken Esther Kroes KroesKontrol ons aanbod binnen online communicatie en marketing 1. Werving en selectie 2. Workshops & presentaties

Nadere informatie

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland

Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland Onderzoek TNS NIPO naar thuiswinkelgedrag en de bekendheid van het Thuiswinkel Waarborg in Nederland In april 2013 heeft TNS NIPO in opdracht van Thuiswinkel.org een herhalingsonderzoek uitgevoerd naar

Nadere informatie

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn

CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? 12 februari 2014, Richard van Hoorn CASESTUDIE? HOE KRIJG IK MIJN WINKEL VOL? Hoe krijg ik mijn winkel vol? Inzet marketingbudget Hoe meet je of de kosten van printmedia opwegen tegen het effect? Het commercieel effect De klassieke commerciële

Nadere informatie

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046

Sporthuis/GoSport Roy Schungel 1570046 Sporthuis/GoSport 1570046 Document Informatie Versie Datum Status Aanpassingen Getroffen pagina s 1.0 20-06-2013 Definitief Colofon Soort document: Versie: 1.0 Afstudeerscriptie Opdrachtgever: Opdrachtgever:

Nadere informatie

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Online. Nummer 11, november 2012. Ondernemend Paprika

Nieuwsbrief P8. Inhoud. Online. Nummer 11, november 2012. Ondernemend Paprika Inhoud Deze maand staat de nieuwsbrief helemaal in het teken van social media. Deze nieuwsbrief zal beginnen met algemene informatie over social media. Daarna zal Ted Zwinkels toelichten waarom online-activiteiten

Nadere informatie

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015

Inleiding. RESULTATEN ENQUÊTE ONLINE COMMUNICATIE Gemeente Staphorst. Juli 2015 Pagina 1 van 5 Inleiding Van 2 t/m 13 april hebben inwoners de gelegenheid gekregen hun mening te geven over de online communicatie van de gemeente Staphorst. In deze enquête werd gevraagd hoe tevreden

Nadere informatie

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes

Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Communicating about Concerns in Oncology K. Brandes Nederlandse samenvatting Uit een recente rapportage van KWF Kankerbestrijding blijkt dat 64% van de (ex-) patiënten met kanker zorgen ervaart over psychosociale

Nadere informatie

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS

IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS #SMING14 IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP HET NIEUWS EEN INTERNATIONAAL ONDERZOEK DOOR ING NAAR DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE WERKZAAMHEDEN VAN PR PROFESSIONALS & JOURNALISTEN, NIEUWS & NIEUWSVERSPREIDING

Nadere informatie

Social media checklist

Social media checklist Social media checklist In 15 minuten klaar om klanten te benaderen Sociale media audit? Elk bedrijf weet wel dat ze iets met sociale media moeten doen en hebben daarom ook (toen ze wat tijd over hadden)

Nadere informatie

Ga meteen aan de slag! PLUSpakket. handleiding. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl

Ga meteen aan de slag! PLUSpakket. handleiding. Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen. 2012 www.wiewathaar.nl Ga meteen aan de slag! PLUSpakket handleiding Oplossingen voor ondernemende kappers die kiezen 2012 www.wiewathaar.nl Review website? 27% Nederlanders vindt reviewsites als WieWatHaar.nl erg nuttig* Steeds

Nadere informatie

saleskit digitale mogelijkheden LINDA.

saleskit digitale mogelijkheden LINDA. saleskit digitale mogelijkheden LINDA. ALTIJD EN OVERAL AANWEZIG met content & interactie die voldoen aan de merkwaarden van LINDA. ALTIJD MET EEN KNIPOOG PROFIEL LINDA. biedt vrouwen met LINDAmagazine.nl,

Nadere informatie

!"#$%&'()*+,"#"-. 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +"7"#""- 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$<#),"$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)"/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$?

!#$%&'()*+,#-. 70-&6+*%#-!#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 +7#- 9#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)$<#),$:',:#$=) %'-#$;#/87$()#$)/('$7%':7#%)>#/'$&#/#$? 23'4)567/84 9"#)&7(7:'3#)$#:;#/8#$)"$#/'$&#/#$? /01"-20%%+-3&45567$%(8&9!"#$%&'()*+,"#"-. +"7"#""- 70-&6+*%"#"-!"#$%&'()*+)&#,#-.#/)01*1 D)E#'-)F!"#$$%&'($&!")*

Nadere informatie

Hyves handleiding voor de Groenteman

Hyves handleiding voor de Groenteman Hyves handleiding voor de Groenteman In deze speciale Hyves handleiding voor de groenteman leest u informatie over wat dit sociale medium precies inhoudt en hoe u als groente en/of fruitspecialist Hyves

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer

BLOGGIN. De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer BLOGGIN De relatie tussen MKB-moderetailers en modebloggers - succes ligt op de loer IN VIER STAPPEN NAAR SUCCES De komst van social media en de daarbijhorende blogs heeft het marketingcommunicatielandschap

Nadere informatie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie

THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE. Masterproef Propositie THE WEB 3.0 CLOTHING BUYING EXPERIENCE Masterproef Propositie Tom Knevels Communicatie & MultimediaDesign 2011-2012 KERNWOORDEN Online in combinatie met offline kopen, beleving/ervaring, vertrouwen, kledij

Nadere informatie

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM

MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM MEER VOLGERS EN LIKES OP INSTAGRAM WEBDESIGN DIGITALE MARKETING OPLEIDING & ADVIES GRAFISCH ONTWERP Inleiding is de populaire foto-applicatie van het moment. Je kan je foto s er makkelijk mee bewerken

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Productieplan. 3

Inhoudsopgave. Productieplan. 3 Safien Pinas 1 Inhoudsopgave Productieplan. 3 2 Voorwoord Voor dit project heb ik een applicatie (app) bedacht die studenten helpen om na hen opleiding aan een baan te komen. Het is niet zomaar een APP,

Nadere informatie

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017

Communicatie advies gemeente Culemborg. Marieke Kamphuis 4 september 2017 Communicatie advies gemeente Culemborg Marieke Kamphuis 4 september 2017 De maatschappij verandert in snel tempo. Hoe wij met elkaar communiceren en onze verwachtingen daarover ook. Wij willen als college

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid.

Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. Innovatie van dienstverlening via Loket. Reden voor gebruik en gebruikerstevredenheid. In het kader van het project Innovatie van dienstverlening doet ICOON onderzoek naar de vraag onder welke omstandigheden

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009

Hallo! De zakelijke community voor ondernemers. Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Hallo! De zakelijke community voor ondernemers Bijeenkomst CRM association, 1 juli 2009 Onderwerpen >Waarom een community >Historie en start > Organisatie > Ambitie/Doelstelling >Voorbeelden/Best practices

Nadere informatie

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier!

Waarom dit e-book. De vele mogelijkheden van LinkedIn zal in dit e-book uitgebreid uitgelegd worden. Ik wens je veel leesplezier! Waarom dit e-book Breng jezelf en je bedrijf onder de aandacht bij LinkedIn. LinkedIn is voor iedereen die zichzelf, product of dienst en bedrijf onder de aandacht wilt brengen. Met dit e-book laat ik

Nadere informatie

WSI Social Media Strategy Kit v1.1

WSI Social Media Strategy Kit v1.1 Socialemedia succesverhalen, modellen, checklists, middelenen en bronnen EenStarters Handleiding voorhet Lancerenvan een SocialeMedia Strategie voor Uw Bedrijf INHOUD Introductie: WSI Social Media Strategy

Nadere informatie

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft)

De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) De VrijBaan Vragenlijst (specifiek voor iemand die geen werk heeft) Inleiding Veel mensen ervaren moeilijkheden om werk te vinden te behouden, of van baan / functie te veranderen. Beperkingen, bijvoorbeeld

Nadere informatie

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter

LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter 1 Huidig gebruik van social media LinkedIn is het meest gebruikte platform van Nederlandse bedrijven, gevolgd door Facebook en Twitter Huidig gebruik van social media % van respondenten, meerdere antwoorden

Nadere informatie

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein

Cultuursurvey. Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT. Maaike Ketelaars Ton Klein Cultuursurvey Betrouwbaarheidsonderzoek voor Stichting LeerKRACHT Maaike Ketelaars Ton Klein Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Eerste voorstel voor de aanpassing van de vragenlijst... 7 2.1 Oorspronkelijke

Nadere informatie

Hoezo een bank liken!?

Hoezo een bank liken!? Social Media ING Nederland Hoezo een bank liken!? 15e Docter Lezing Amsterdam Schiphol-Oost 8 april 2013 Frank Jan Risseeuw Manager Social Media Hub ING Nederland 1 Eerst even voorstellen Frank Jan Studie

Nadere informatie

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE

RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE RobbieNetworks YOUR ONLINE AVATAR FASHION STORE WAT IS ROBBIENETWORKS? RobbieNetworks is een innovatief bedrijf dat zich gespecialiseerd heeft in het leveren van avatars (alter ego). Onze missie is: het

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring

VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring 2012 VWEC: kritische reflectie Alex Van Leeuwen Social Media Monitoring Robin Vandebroek Lezing De presentatie van Alex Van Leeuwen over social media monitoring ging over de producten die het bedrijf Buzzcapture

Nadere informatie

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS

PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS PROMOOT UW SITE OP SOCIALE MEDIA TIPS & TRICKS WEBSHOP FEBELNET Versie 2.0 Hoe uw site kenbaar maken? Facebook Google+ account QR-code aanmaken en communiceren (aanmaken kan gratis via: http://goqr.me

Nadere informatie

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs

Wat is marketing. Hoe wordt marketing gebruikt in de praktijk. Product. Prijs Wat is marketing Marketing is het proces die je moet doorgaan om de behoeften van uw klanten te bevredigen. Eerst werd marketing gezien als het geheel van activiteiten die de ruil van producten of diensten

Nadere informatie

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media

DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media DRIVING BUSINESS. Werkplaats orders genereren met Social Media Michel van Roon E-mail: mvroon@automotiveretail.nl Twitter: @michelvanroon Facebook: facebook.com/automotiveretail 01 WAT IS ER GEBEURD? 02

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

Lesprogramma Strategische media

Lesprogramma Strategische media Strategische Media Strategische media Is een vervolg op Marketing Communicatie in de propedeuse. In dit vak wordt dieper ingegaan op de mediamix binnen het marketingcommunicatie- plan. Zaken die aan bod

Nadere informatie

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving

Onderzoeksopzet. Marktonderzoek Klantbeleving Onderzoeksopzet Marktonderzoek Klantbeleving Utrecht, september 2009 1. Inleiding De beleving van de klant ten opzichte van dienstverlening wordt een steeds belangrijker onderwerp in het ontwikkelen van

Nadere informatie

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014

SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Key Opinion Formers onderzoek Martin Kloos & Bram Draaijer SOCIAL MEDIA AGENDA 2014 Wat kunnen we dit jaar verwachten van de social media inzet door merken? Minder focus op likes,

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk

TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk TV reclame creëert sterke en blijvende emotionele banden met het merk Leveraging Synergy and Emotion in a Multi-platform World A Neuroscience-Informed Model of Engagement, Journal of Advertising Research

Nadere informatie

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel

Effectieve reclametips. Voor meer klanten in uw winkel Effectieve reclametips Voor meer klanten in uw winkel Inhoud. Direct mail. Huis-aan-huisverspreiding. Facebook advertentie. E-DM 6. Welke uiting kiest u? 7 6. Effectieve tips voor in de reclamemix 8 Inleiding

Nadere informatie

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren:

Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: OHT 1.1 Geïntegreerde communicatie In dit hoofdstuk zul je het volgende leren: De plaats van marketingcommunicatie in de marketingmix De instrumenten van de communicatiemix Geïntegreerde marketing- en

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016

Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Online Marketing Vraagstuk: Content Marketing Datum: juni 2016 Content marketing De consument stelt steeds meer eisen. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in rap tempo op. Als gevolg daarvan stijgen

Nadere informatie

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26

Deelnemers... 8. Marketing & organisatie... 11. Online marketing in de praktijk... 15. Kennis & belang van online marketing... 26 Deelnemers... 8 Sectoren... 8 Functies... 9 Grootte van de zorginstellingen... 0 Marketing & organisatie... Medewerkers... Budgetten voor online marketing... 2 Online marketing in de praktijk... 5 Toepassing

Nadere informatie

Nu jullie. Wie van jullie is er privé actief op social media? Wie heeft er bedrijfsmatig al ervaringen met het inzetten van

Nu jullie. Wie van jullie is er privé actief op social media? Wie heeft er bedrijfsmatig al ervaringen met het inzetten van Even voorstellen Ilse Klaarenbeek Online marketeer Prins Petfoods & EduPet (collega Lorenzo voor Lifestyle for pets) Verantwoordelijk voor social media, website, nieuwsbrieven en online marketingcampagnes

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Hallo. Bouw een community. 5 stappen naar een succesvolle Facebook-campagne. wij zijn Social Media Kompas,

Hallo. Bouw een community. 5 stappen naar een succesvolle Facebook-campagne. wij zijn Social Media Kompas, Hallo 5 stappen naar een succesvolle Facebook-campagne wij zijn Social Media Kompas, Wij zijn een online marketing-platform dat mensen, bedrijven en instellingen helpt hun social media beter in te zetten.

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013

IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en de ziekenhuiszorg? Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen IMAGO ZORG CONSUMENTEN 2013 Wat vindt Nederland van de ziekenhuizen en

Nadere informatie

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Toekomst van uw biologische boerderijwinkel. Naam: William Ton (1604410) Docent: Rob van den Idsert Specialisatie: Concept Periode: 2015-D Datum: 27-05-2015 Toekomst van uw biologische boerderijwinkel.

Nadere informatie

Burgerpeiling communicatie 2014

Burgerpeiling communicatie 2014 Burgerpeiling communicatie 2014 Datum: 22 oktober 2014 Versie 2.0 Uitgevoerd door: Auteurs: Opdrachtgever: Newcom Research & Consultancy B.V. drs. S. Buitinga & drs. K. Meeusen Gemeente Midden-Delfland

Nadere informatie

Meting september 2014

Meting september 2014 Meting september 2014 Het Nederlandse Donateurspanel van WWAV wordt mede mogelijk gemaakt door het CBF en is uitgevoerd door onderzoeksbureau Kien Onderzoek. VERTROUWEN IN GOEDE DOELEN STIJGT OOK IN 3E

Nadere informatie

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing

Aan de slag met Social Media. Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Gemma Kregting, Corporate Communications & Marketing Aan de slag met Social Media Stap 1: Breng je doelgroep in beeld Stap 2: Richt je Social Media accounts in Stap 3: Van

Nadere informatie

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055

Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Online communicatie & de basisscholen van Leerplein055 Leerplein055 doet onderzoek naar de wensen en behoeften van ouders over de inzet van online communicatie. Waarom dit onderzoek? Leerplein055 is de

Nadere informatie

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van

Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van Een steekproef van 20.000 personen is in januari 2006 door het Nederlandse Donateurspanel benaderd om mee te doen aan delweemaandelijkse monitor van het donateursvertrouwen. Het veldwerk is uitgevoerd

Nadere informatie

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij

Maatschappelijke waardering van Nederlandse Landbouw en Visserij Nederlandse Landbouw en Visserij Inhoud 1 Inleiding 03 2 Samenvatting en conclusies landbouw en visserij 3 Maatschappelijke waardering landbouw 09 4 Associaties agrarische sector 13 5 Waardering en bekendheid

Nadere informatie

Effect publieksvoorlichting

Effect publieksvoorlichting Effect publieksvoorlichting Inleiding Om het effect van de voorlichtingsbijeenkomsten te kunnen meten is gevraagd aan een aantal deelnemers aan deze bijeenkomsten om zowel voorafgaand aan de voorlichting

Nadere informatie

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit

HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT. Mediakit HOEVEELKRIJGJIJ.NL MEDIAKIT 1 4 jaar geleden begon Frits Kok met een gratis platform voor jongeren over belastingteruggave. Hij had toen nooit durven dromen dat Hoeveelkrijgjij.nl binnen een paar jaar

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 van 11

Inhoudsopgave. 1 van 11 Inhoudsopgave Leerlingen werven was nog nooit zo makkelijk... 2 Hoe komen we aan meer leerlingen? 2 Door wie wordt de schoolkeuze beïnvloed?. 2 Door wat wordt de schoolkeuze beïnvloed?...2 Hoe komen ouders

Nadere informatie

Grip op reclame Social Media

Grip op reclame Social Media DDMA PRIVACY AUTORITEIT - CONSUMENTEN HANDBOEK Grip op reclame Social Media PRAKTISCH ADVIES BIJ COMMERCIËLE COMMUNICATIE Voorwoord Aan de hand van concrete informatie en handige checklists bieden wij

Nadere informatie

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen:

Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Waardecreatie is niet langer gebonden aan tijd, plaats en middelen: Software voor het ontwikkelen en activeren van een sterk merk. Online Branding Software Wazokuu! Online Branding is software die de belangrijkste

Nadere informatie

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole

De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole De ambtenaar als ambassadeur aan de slag met social business Door: Jochem Koole Sociale media hebben individuen meer macht gegeven. De wereldwijde beschikbaarheid van gratis online netwerken, zoals Facebook,

Nadere informatie

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan

Het Online Marketingplan. Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan Het Online Marketingplan Het Social Media Plan als onderdeel van het Marketing Plan 1 Wil je een online marketingplan voor jouw organisatie beschrijven? In dit document vind je de opzet voor zo n plan.

Nadere informatie

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1

Dit bestand niet correct? Meld misbruik op www.saxionstudent.nl. Saxionstudent.nl Blok1 Inleiding Dit verslag is geschreven in het kader voor het project Desk & Fieldresearch. Het project is voor het eerste studiejaar van de opleiding Commerciële Economie, aan Saxion Hogeschool te Enschede.

Nadere informatie

Sociale media, de laatste cijfers

Sociale media, de laatste cijfers Sociale media, de laatste cijfers David Kok Newcom Research & Consultancy doet sinds 2010 het grootste trendonderzoek van Nederland naar het gebruik en de verwachting van sociale media. Net als vele andere

Nadere informatie

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015

Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures. Lead Benefits December 2015 Het effect van Social Media op de doorlooptijd van vacatures Lead Benefits December 2015 1 Inleiding U kent het vast wel: vacatures die maandenlang open blijven staan zonder dat u een geschikte kandidaat

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren

Whitepaper. 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Whitepaper 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren 10 manieren om e-mailmarketing en social media te integreren Als jouw organisatie e-mail en social media behandelt als twee parallelle

Nadere informatie

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant!

Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Het Nationale Klantbelevingsonderzoek 2012 (preview) Beleef en beïnvloed de klant! Klantenbinding is essentieel voor organisaties om te overleven. Klanten worden steeds veeleisender; naast een goede functionele

Nadere informatie