Masterscriptie. Marieke Schepens. mei Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Masterscriptie. Marieke Schepens. mei 2012. Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg"

Transcriptie

1 Masterscriptie Social media & wijkbeleving Een studie naar het effect van afzender en interactiviteit op de beleving van een nieuwbouwwijk, en de invloed van wijkbeleving op consumentengedrag Marieke Schepens mei 2012 Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg 2

2 Social media & Wijkbeleving Een studie naar het effect van afzender en interactiviteit op de beleving van een nieuwbouwwijk, en de invloed van wijkbeleving op consumentengedrag Masterscriptie Ter afronding van de opleiding Communicatie- en Informatiewetenschappen Specialisatie: Bedrijfscommunicatie en Digitale Media Begeleider: Dr. A.P. Schouten Tweede lezer: Dr. M.L. Antheunis In opdracht van: Sprangers Communicatie, Oss Universiteit van Tilburg, mei 2012 Marieke 3

3 Voorwoord Deze scriptie is geschreven ter afsluiting van de Master Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University. Met het afronden van deze master, komt een periode van bijna zeven jaar studeren tot een einde. Na mijn studie HBO Commerciële Economie wilde ik graag verder studeren in de richting van marketingcommunicatie. De keuze viel toen op de master Communicatiedesign. Zonder al teveel moeite behaalde ik de pré-master, waarna ik in augustus 2010 aan de master begon. Tijdens de master stond de keuze voor de mastervakken vrij, waardoor ik voornamelijk vakken van de richting Bedrijfscommunicatie en Digitale Media heb gekozen. Deze mastervakken sloten precies aan bij mijn interesses en HBO-achtergrond. Eén van de onderwerpen die hierbij veelvuldig aan bod kwam, was social media marketing. Ik heb tijdens mijn studie niet alleen meer kennis verworven over social media, ook mijn enthousiasme over dit vakgebied is toegenomen. Toen ik vorig jaar een afstudeeronderwerp moest kiezen, was de keuze dan ook snel gemaakt: ik wilde graag een verdiepingsslag maken wat betreft social media marketing. Daarnaast wilde ik mijn scriptie graag schrijven voor een organisatie. Ik wilde niet alleen een aanvulling geven op de huidige wetenschappelijke literatuur, maar ook handvaten bieden aan marketingmanagers die social media als marketinginstrument in willen zetten om hun doelgroep te benaderen. In mijn zoektocht naar een geschikte onderzoeksrichting ben ik terecht gekomen bij Sprangers Communicatie in Oss. Dit bureau geeft onder andere strategisch marketingcommunicatieadvies bij nieuwbouwprojecten en is verantwoordelijk voor de marketingcommunicatie-acties die daaruit volgen. Sprangers Communicatie wilde graag weten welke rol social media kan spelen bij de promotie van een nieuwbouwwijk. Sprangers Communicatie gaf me de mogelijkheid om mijn onderzoek zo in te vullen dat deze zowel wetenschappelijk relevant is als voor hun werkpraktijk. Mijn dank gaat dan ook uit naar Sprangers Communicatie. Zij hebben een interessant onderwerp aangedragen, waar ik in deze studie met veel plezier ben ingedoken. In het bijzonder wil ik Debbie en Ilse bedanken voor hun input en feedback, waardoor mijn scriptie tot een hoger niveau is gekomen. Daarnaast wil ik mijn scriptiebegeleider Alexander Schouten bedanken voor zijn begeleiding en advies tijdens het gehele proces. Naast de begeleiding van Alex heeft ook Marjolijn Antheunis een kritische blik geworpen op mijn scriptie en waardevolle feedback gegeven. Beiden dank daarvoor. Tenslotte wil ik iedereen bedanken die een bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van deze studie. Mijn familie en vrienden voor hun interesse en de nodige afleiding tijdens mijn afstuderen. En natuurlijk Michiel voor zijn onvoorwaardelijke steun en interesse tijdens het schrijven van mijn scriptie. Dankjewel! Marieke Schepens 4

4 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Inhoudsopgave 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 9 2. Theoretisch kader Marketing van een wijk Wijkbeleving Invloed wijkbeleving op consumentengedrag Online merkbeleving Marketing via social media Interactiviteit Interactiviteit en merkbeleving van een nieuwbouwwijk Afzender Conceptueel model Methode Proefpersonen Onderzoeksdesign Materiaal Metingen Wijkbeleving Loyaliteit ten opzichte van de nieuwbouwwijk Aanbevelingsintentie Merkvertrouwen in de wijk Koopintentie Attitude ten opzichte van de wijk 26 5

5 3.5. Procedure Resultaten Controlevariabelen Test voor interactie-effect De invloed van de interactiviteit op de Facebook-pagina De invloed van de afzender van de Facebook-pagina De invloed van wijkbeleving op het consumentengedrag Conclusie Interactiviteit Afzender De invloed van wijkbeleving op het consumentengedrag Wetenschappelijke implicaties Beperkingen en suggesties voor vervolgonderzoek Aanbevelingen voor de praktijk Co-creatie: potentiële bewoners laten meedenken Social media gedrag van de doelgroep in kaart brengen De keuze voor sociale netwerksites Kijk niet alleen naar de eigen community Merk rondom wijk moet aansluiten bij de bewoners van de wijk Merkbeleving niet alleen via social media Social media: aanvulling op huidige strategie 41 Bibliografie 43 Bijlagen 46 Bijlage 1 Stimuli 47 Bijlage 2 Vragenlijst 54 Bijlage 3 Belangrijke informatiebronnen bij aanschaf nieuwe woning 60 Bijlage 4 Informatie die op een Facebook-pagina van een wijk 62 6

6 Samenvatting Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is de afgelopen jaren behoorlijk gedaald als gevolg van de economische crisis. Om de potentiële huizenkoper effectief te kunnen benaderen, wordt er steeds vaker marketingcommunicatie ingezet bij nieuwbouwprojecten. Communicatiebureaus zoals Sprangers Communicatie worden benaderd om de marketingcommunicatie rondom deze nieuwbouwprojecten te bedenken en te verzorgen. Om onderscheidend te kunnen zijn van de concurrentie wordt een merk gecreëerd rondom een nieuwbouwwijk. Het gaat niet langer om het verkopen van een rij huizen, er wordt een bepaalde belevenis gecreëerd rondom de wijk, inclusief bijhorende communicatiemiddelen. Niet alleen de slogan, maar ook het beeldmateriaal zoals een brochure en de website van de wijk, stralen dezelfde sfeer uit. Het gevoel dat consumenten hebben bij een wijk, is vaak bepalend of zij een woning willen aanschaffen in de betreffende wijk. De merkbeleving van een nieuwbouwwijk speelt dus een belangrijke rol bij de verkoop van nieuwbouwwoningen. Een middel dat steeds vaker ingezet wordt om een merkbeleving naar de consument te communiceren is social media. Social media kenmerken zich door het hoge interactieve karakter en door het feit dat zowel bedrijven als consumenten de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de inhoud die op social media wordt geplaatst. Een afzender van een communicatieboodschap via social media kan zowel een commerciële organisatie als een consument zijn. Het doel van deze studie was om te onderzoeken welk effect interactiviteit en afzender in social media marketing hebben op de beleving van een nieuwbouwwijk. Verwacht werd dat een interactieve community een positiever effect had op de wijkbeleving dan een passieve community. Tevens werd verondersteld dat een niet-commerciële afzender een positiever effect had op de wijkbeleving dan een commerciële afzender. Uitingen van andere consumenten wordt namelijk als betrouwbaarder en geloofwaardiger beschouwd dan uitingen van commerciële organisaties. Naast het effect van interactiviteit en afzender op de wijkbeleving, is in deze studie ook het effect van een positieve wijkbeleving op het consumentengedrag onderzocht. Voor organisaties gaat het immers niet alleen om het creëren een positieve beleving van de wijk, uiteindelijk moeten er ook huizen verkocht worden. Het is daarom ook interessant om te weten of een positieve wijkbeleving ook een gunstig effect heeft op bijvoorbeeld de aankoopintentie. Verwacht werd dat een positieve wijkbeleving een positief effect had op a) het vertrouwen in de wijk, b) de loyaliteit ten opzichte van de wijk, c) de aanbevelingsintentie en d) de koopintentie. 7

7 Er is een online experiment afgenomen om deze hypotheses te toetsen. Aan dit onderzoek hebben 133 respondenten deelgenomen. Zij kregen een Facebook-pagina van een nieuwbouwwijk te zien. Deze Facebook-pagina s zijn gemanipuleerd op interactiviteit (interactieve pagina s versus passieve pagina s) en afzender (commercieel versus niet-commercieel). In totaal waren er vier verschillende Facebook-pagina s, waarvan de respondenten er willekeurig één te zien kregen. Naar aanleiding van deze Facebook-pagina s kregen de respondenten een vragenlijst te zien, waardoor de houding ten opzichte van de wijk gemeten kon worden. De resultaten van deze studie tonen aan dat er geen effect is voor de afzender van de Facebook-pagina s. Zowel de commerciële als de niet-commerciële Facebook-pagina s zorgen voor een positieve beleving van de wijk. Waarschijnlijk hebben de consumenten niet het gevoel dat zij met een commerciële intentie beïnvloed worden. Dit onderzoek suggereert hiermee dat commerciële organisaties een Facebook-pagina rondom een nieuwbouwwijk kunnen opzetten om de consument te bereiken. De consument staat hier immers niet negatief tegenover, zoals eigenlijk verwacht werd. Daarnaast blijkt uit deze studie dat interactiviteit inderdaad een positief effect heeft op de wijkbeleving. Deze studie onderstreept hiermee het belang van interactiviteit in social media marketing. Marketeers dienen hier rekening mee te houden wanneer ze een Facebook-pagina opzetten voor een nieuwbouwwijk. Interactiviteit kan op verschillende manieren gestimuleerd worden, bijvoorbeeld door beelden van de wijk te plaatsen of door prikkelende vragen te stellen aan de consumenten. Een organisatie kan er echter ook voor kiezen om de potentiële huizenkoper interactief mee te laten denken over het ontwerp van de woning, ook wel co-creatie genoemd. Tenslotte toont deze studie aan dat een positieve wijkbeleving een positieve invloed heeft op a) het vertrouwen in de wijk, b) de loyaliteit ten opzichte van de wijk, c) de aanbevelingsintentie en d) de koopintentie. Wanneer dus een interactieve Facebook-pagina wordt gecreëerd rondom een nieuwbouwwijk, leidt dit dus tot een positieve wijkbeleving, wat vervolgens weer leidt tot positief consumentengedrag. Het maakt daarbij niet uit of de Facebook-pagina afkomstig is van andere consumenten of van een commerciële organisatie zoals een bouwbedrijf. Een goede reden dus om social media in te zetten om potentiële huizenkopers te bereiken. In het extra hoofdstuk aanbevelingen zijn nog een aantal tips te lezen over de inzet van social media bij de marketing van nieuwbouwprojecten. 8

8 1. Inleiding De bouw- en vastgoedwereld staat de laatste jaren behoorlijk onder druk door de economische crisis. Het aantal verkochte nieuwbouwwoningen is in het vierde kwartaal van 2011 bijna 50% lager dan het jaar daarvoor (WoonKennis, 2012). Tevens dalen de prijzen van nieuwbouwwoningen op jaarbasis met 5,8%. Ook in de komende jaren wordt weinig verbetering verwacht. Uit onderzoek van het ING Economisch bureau blijkt dat de verkoop van nieuwbouwwoningen sterk afhankelijk is van de economische groei en dus erg conjunctuurgevoelig is. Door de crisis is er sprake van een laag consumentenvertrouwen, waardoor potentiële huizenkopers onzeker zijn en de aankoop van een nieuwbouwwoning uitstellen (van Sante & van der Doelen, 2011). Om meer vertrouwen te creëren bij de consumenten en om te kunnen concurreren in een onstuimige markt als de bouwsector, speelt communicatie tussen bouwbedrijven en de consument een belangrijke rol. Marketingcommunicatie wordt steeds vaker ingezet om een nieuwbouwwijk onder de aandacht te brengen bij potentiële klanten volgens het Communicatie Instituut Ruimtelijke Ontwikkeling Nederland (CIRON), een instituut dat zich bezig houdt met de communicatie rondom gebiedsontwikkeling. Er wordt voor een gebied een merkstrategie ontwikkeld en tevens uitvoering gegeven aan de promotiestrategie. Bij deze vorm van marketing is het imago en de branding van een gebied belangrijk (Sheerazi, Scheepers, & Daalmans, 2011). Door het creëren van een merk rondom een nieuwbouwwijk kun je onderscheidend zijn ten opzichte van andere gebieden waar het aan- 9

9 bod min of meer hetzelfde is. Een gebied wordt gecommuniceerd als merk. CIRON heeft tevens geconstateerd dat de beleving van een gebied steeds belangrijker wordt. Het gevoel dat mensen bij een nieuwbouwwijk hebben, is vaak bepalend of zij een huis willen aanschaffen in de betreffende wijk. Voor bouwbedrijven is het dus niet alleen van belang dat zij meer vertrouwen creëren bij de consument, zij moeten ook een positieve merkbeleving creëren rondom een nieuwbouwwijk. Een middel dat steeds vaker ingezet wordt om een wijk te promoten is social media (Sheerazi, Scheepers, & Daalmans, 2011). Zo heeft Bouwfonds, een organisatie die zich bezig houdt met gebiedsontwikkeling, met inzet van social media in zeer korte tijd woningen verkocht van het nieuwbouwproject Hollands Goed in Rotterdam-Nesselande. Op een Facebook-pagina en een interactieve website van het nieuwbouwproject konden geïnteresseerden meedenken over het project. Potentiële kopers werden bij het gehele proces betrokken en konden contact zoeken met andere potentiële kopers wat ervoor zorgde dat de betrokkenheid met het project hoog was. Volgens Monitor Nieuwe Woningen was in 2011 de gemiddelde verkooptijd van een nieuwbouwwoning in Nederland gemiddeld negen maanden (Rijksoverheid, 2012). Bouwfonds had door middel van social media binnen zes maanden alle 39 eengezinswoningen en 6 appartementen verkocht (Woonwijkonline, 2010). Social media zijn een groep internetapplicaties die gebruik maken van de ideologie van web 2.0 en de creatie en uitwisseling van user generated content (Kaplan & Haenlein, 2010). Sociale media verschillen van traditionele web applicaties door gebruikers een platform aan te bieden waar ze inhoud kunnen consumeren, bijdragen en creëren (Muntinga, Moorman, & Smit, 2011). Het aantal social media gebruikers is de afgelopen jaren behoorlijk gestegen (Kunz, Hackworth, Osborne, & Dustin High, 2011). Uit onderzoek van InSites Consulting blijkt dat 68% van de Nederlanders gebruik maakt van social media. Daarnaast volgt 30% van de social media gebruikers minstens één merk op social media (Van Belleghem, 2011). Social media worden door steeds meer merken beschouwd als een marketingkanaal om de 10 consument te bereiken (Kerkhof, 2010) en social media worden steeds vaker ingezet voor marketingdoeleinden.

10 Ondanks de populariteit van social media als onderdeel van marketingcommunicatie, is het voor veel bedrijven niet duidelijk wat social media voor het bedrijf kan betekenen en hoe men dit effectief in kan zetten (Hoffman & Fodor, 2010). In tegenstelling tot de traditionele marketingkanalen, hebben bedrijven bij sociale media niet langer de controle over de inhoud die geplaatst wordt over hun merk of product (Kaplan & Haenlein, 2010). Marketing via social media vergt dus een andere strategische aanpak dan via de traditionele media. Dit geldt ook voor organisaties die een gebied willen promoten om zo meer huizenkopers te genereren, zoals bouwbedrijven, projectontwikkelaars, woningcorporaties en makelaars. Naast de vraag vanuit de praktijk is er op dit moment weinig wetenschappelijke literatuur over dit onderwerp. Marketingcommunicatie via social media verschilt van andere online marketingkanalen door het hoge interactieve karakter (Antheunis & van Noort, 2011) en door het feit dat zowel bedrijven als consumenten de mogelijkheid hebben om een bijdrage te leveren aan de inhoud die op social media wordt geplaatst (Tirunillai & Telli, 2011). Het effect van afzender en interactiviteit in social media marketing is nog niet eerder samen onderzocht. Er bestaan inmiddels verschillende studies waarin het effect van interactiviteit is onderzocht (Antheunis & van Noort, 2011; Sman, 2012). Uit deze studies is gebleken dat interactiviteit een positief effect heeft op de merkbetrokkenheid. Volgens deze studies wordt merkbe- 11

11 trokkenheid gezien als een belangrijke consumentenrespons. Naast merkbetrokkenheid is merkbeleving echter ook een belangrijke voorspeller voor consumentengedrag. De beleving van een merk vormt steeds vaker de basis voor de keuze voor een merk (Zarantello & Schmitt, 2010) en is vaak bepalend voor de aanschaf van een product (Gabisch, 2011). Er is echter een gebrek aan wetenschappelijk onderzoek dat het effect van interactiviteit op merkbeleving aantoont. Deze studie heeft daarom als doel het effect van interactiviteit in social media marketing op merkbeleving te meten. Naast interactiviteit kenmerkt social media zich door het feit dat zowel bedrijven als consumenten inhoud kunnen plaatsen op social media (Tirunillai & Telli, 2011). Een afzender van een communicatieboodschap via social media kan zowel een commerciële organisatie als een consument zijn. Een commerciële afzender heeft mogelijk een ander effect op de merkbeleving dan een niet-commerciële afzender. Het tweede doel van deze studie is daarom om te achterhalen welk effect de afzender op social media heeft op merkbeleving. Bij het onderzoeken van het effect van interactiviteit en afzender op merkbeleving, richt deze studie zich op de merkbeleving van een nieuwbouwwijk. Ondanks het succes van Bouwfonds is het voor veel bouwbedrijven niet duidelijk hoe social media effectief ingezet kunnen worden om een nieuwbouwwijk te promoten (Willems, 2011). De meeste bouwbedrijven zetten social media in, maar deze social media accounts hebben vooral bedrijven als volgers (56%) en slechts 44% van de volgers is een persoonlijk account (Willems, 2011). Volgens Willems (2011) worden social media in de bouwsector nog vooral gebruikt om te zenden en niet voor een open dialoog. Bouwbedrijven hebben uiteindelijk het doel om potentiële bewoners van een nieuwbouwwijk bereiken, om zo meer nieuwbouwwoningen te kunnen verkopen. Deze studie richt zich op het aantrekken van potentiële bewoners van een nieuwbouwwijk met inzet van social media marketing. Deze studie geeft antwoord op de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van afzender en interactiviteit in social media marketing? 12

12 2. Theoretisch kader 2.1. Marketing van een wijk Deze studie richt zich op de marketing van een nieuwbouwwijk met inzet van social media. Om nieuwe inwoners naar een bepaald gebied te trekken, moet een gebied onderscheidend zijn van andere gebieden. Volgens Kotler en Gertner (2002) kan het imago van een gebied de beslissingen omtrent verhuizen beïnvloeden. Om onderscheidend te kunnen zijn ten opzichte van andere gebieden waar het aanbod min of meer hetzelfde is, wordt een merk gecreëerd rondom een gebied. Branding wordt steeds vaker ingezet voor de marketing van een gebied. Er wordt aangenomen dat mensen een gebied hetzelfde begrijpen als een merk (Ashworth & Kavaratzis, 2009). Volgens Baker en Cameron (2008) kan een merk gedefinieerd worden als een gedeeld, wenselijk en exclusief idee, uitgedrukt in producten, services, plaatsen en belevenissen. De branding van een gebied wordt ook wel place branding genoemd. Place branding maakt mensen bekend met een locatie met een positief imago en verbindt hier wenselijke associaties aan (Nguyen & Wang, 2011). Met de inzet van place branding probeert men een gevoel te creëren bij een gebied of stad, net als bij product branding het geval is. 13

13 Wijkbeleving In dit onderzoek wordt de aanname dat een gebied op een zelfde wijze benaderd kan worden als een product, overgenomen. Voor de beleving van een wijk wordt daarom gekeken naar de wetenschappelijke literatuur over merkbeleving. Bij merkbeleving wordt een belevenis rondom het merk gecreëerd. Merkbeleving zijn gedragsreacties zoals gedachtes, gevoelens en cognities van consumenten over een merk, die opgeroepen worden door merkgerelateerde stimuli (Brakus, Schmitt, & Zarantello, Brand experience: What is it? How is it measured? Does it affect loyalty?, 2009). Deze merkgerelateerde stimuli zijn onderdeel van een merk, bestaande uit a) het design en de identiteit van een merk zoals de naam, het logo en andere visuele aspecten van het merk; b) marketing communicatie uitingen zoals advertenties en de website van het merk; en c) de omgeving waarin het merk verkocht wordt of in de markt gezet wordt. Wanneer consumenten blootgesteld worden aan deze merkgerelateerde stimuli kan een merkbeleving ontstaan, vooral wanneer consumenten zich zodanig betrokken voelen met het merk dat een blijvende indruk opgedaan wordt (Brakus et al., 2009). Een merkbeleving kan op meerdere momenten plaatsvinden. Merkbeleving wordt gecreëerd wanneer consumenten informatie over het merk zoeken, wanneer ze doelbewust gaan winkelen om het merk te kopen en wanneer ze een merk consumeren (Brakus et al., 2009). Een merkbeleving kan ook plaatsvinden wanneer consumenten met anderen over het merk praten of wanneer ze blootgesteld worden met promoties rondom het merk (Sahin, Zehir, & Kitapçı, 2011). Merkbeleving vindt dus niet alleen plaats tijdens consumptie van het merk, maar overal wanneer een directe of indirecte interactie is met het merk (Sahin et al., 2011). Sommige merkbelevingen vinden spontaan en kortstondig plaats (Brakus et al.). Andere merkbelevingen kunnen langdurig plaatsvinden en worden daardoor beter opgeslagen in het geheugen, wat vervolgens weer invloed kan hebben op het consumentengedrag ten opzichte van het merk (Brakus et al.). De belevingsaspecten van een merk vormen steeds vaker de basis voor de keuze voor een merk (Zarantonello & Schmitt, 2010). Consumenten kijken tegenwoordig niet alleen naar de functionele aspecten van een product of dienst, maar ook naar de emotionele aspecten die aan het product gekoppeld zijn. Ook de beleving van een bepaald gebied wordt steeds belangrijker voor huizenkopers (Sheerazi et al., 2011). Het gevoel dat mensen bij een bepaalde wijk hebben, is vaak bepalend of zij een huis willen aanschaffen in het betreffende gebied. De consument heeft niet alleen behoefte aan een ruimte om in te leven, consumenten willen daarnaast ook bepaalde voorzieningen, services en veiligheid rondom deze woning. De beleving en het imago van een wijk zijn daarbij erg belangrijk (De Lathauwer, 2005). 14

14 Invloed wijkbeleving op consumentengedrag Merkbeleving kan direct en indirect invloed hebben op het consumentengedrag en de attitude ten opzichte van het merk (Gabisch, 2011). Volgens Ha en Perks (2005) heeft een merkbeleving een grotere impact dan de functionele kenmerken en voordelen van een product. Merkbeleving kan namelijk voor een diepere betekenis zorgen en is geloofwaardiger, waardoor consumenten meer vertrouwen kunnen krijgen in het merk (Gabisch, 2011; Ha & Perks, 2005). Het leveren van een gedenkwaardige en relevante merkbeleving kan daarnaast ook de klantloyaliteit verhogen (Woodside & Walser, 2007; Gabisch), met name in situaties waarbij het van belang is om onderscheidend te zijn van de concurrentie (Boyle, 2007; Morrison & Crane, 2007). Bij een merkbeleving voelt de consument zich emotioneel betrokken bij het merk, waardoor de consument er sneller voor kiest herhalingsaankopen te doen en daarmee loyaal blijft aan het merk. Behalve loyaal blijven aan het merk, zijn consumenten ook bereid om een hogere prijs te betalen voor een product of dienst (Boyle, 2007; Gabisch, 2011). Wanneer een beleving rondom een merk wordt gecreëerd, wordt een toevoegende waarde geleverd, waardoor het product voor een hogere prijs verkocht kan worden. Prijs is niet langer de drijvende factor. Een voorbeeld hiervan is Starbucks koffie, deze koffie kan voor een hogere prijs verkocht worden dan elders, door middel van de beleving die rondom dit merk wordt gecreëerd (Boyle, 2007). Ook heeft merkbeleving een positieve invloed op de aankoopintentie van consumenten (Gabisch, 2011), en kan er voor zorgen dat er meer producten verkocht worden (Morrison & Crane, 2007). Dit komt voornamelijk omdat een merkbeleving voor meer winkelplezier zorgt, waardoor er meer aankopen worden gedaan door consumenten. Wanneer een organisatie de verkoop wil stimuleren, is het daarom van belang dat een beleving rondom een merk wordt gecreëerd (Boyle, 2007). Door een positieve merkbeleving zijn consumenten tevens bereid informatie over het merk te delen met anderen (Gabisch, 2011) en het merk bij anderen aan te bevelen. De reden dat consumenten een merk aanbevelen bij anderen is omdat zij door middel van een positieve merkbeleving zich emotioneel verbonden voelen met het merk. Bij een sterke merkbeleving voelen consumenten zich onderdeel van het merk, waardoor ze het merk gaan aanbevelen bij anderen. Een positieve merkbeleving kan er dus toe leiden dat consumenten een merkambassadeur worden (Boyle, 2007; Gabisch, 2011; Morrison & Crane, 2007). Om onderscheidend te zijn wordt een merk gecreëerd rondom een nieuwbouwwijk. Een gebied wordt door consumenten hetzelfde begrepen als een H1: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op het merkvertrouwen. H2: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op de loyaliteit ten opzichte van de wijk. H3: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op de aankoopintentie. H4: Een positieve beleving van een wijk heeft een positieve invloed op de aanbevelingsintentie van consumenten. merk (Ashwortz & Kavaratzis, 2009). De verwachting is daarom dat de beleving van een nieuw bouwwijk tot dezelfde effecten leidt als de beleving van een merk. Dit leidt tot de volgende hypotheses: 15

15 Online merkbeleving De beleving van een merk kan via verschillende kanalen worden gecommuniceerd naar de consument. Behalve de traditionele kanalen, worden ook steeds meer online kanalen ingezet om een beleving rondom een merk te creëren (Gabisch, 2011). Een manier om een merk online te promoten is via een eigen website, een online nieuwsbrief of door advertenties op andere websites. De online omgeving geeft de mogelijkheid voor een interactieve en real-time merkbeleving, waardoor klanten de mogelijkheid hebben zich te verbinden met het merk en andere klanten (Morgan-Thomas & Veloutsou, 2011). Een vorm van online media die steeds vaker ingezet wordt om consumenten met het merk te verbinden is social media. Deze studie richt zich op de inzet van social media bij het creëren van een merkbeleving van een wijk. Echter is bij het communiceren van een merkbeleving van belang dat de merkbeleving gecommuniceerd wordt via alle marketingkanalen die ingezet worden om het merk te communiceren en niet slechts via social media (Boyle, 2007) Marketing via social media Bij social media hebben alle gebruikers de mogelijkheid om bij te dragen aan de inhoud die op social media geplaatst wordt (Tirunillai & Telli, 2011). Bedrijven hebben deze uitwisseling van informatie door consumenten opgemerkt en zijn van mening dat ze hier op moeten spelen en dat social media een onderdeel moet worden van de marketingmix (Kaplan & Haenlein, 2010). Het inzetten van social media als marketinginstrument wordt ook wel social media marketing genoemd (Kerkhof, van Noort & Antheunis, 2011). Hiermee worden alle vormen van marketingcommunicatie bedoeld die geïnitieerd zijn vanuit het bedrijf, met als doel het beïnvloeden van de doelgroep. Door een virale verspreiding van de boodschap onder de consumenten te stimuleren, wordt geprobeerd deze doelstelling te bereiken (Kerkhof et al., 2011). Organisaties kunnen verschillende doelstellingen hebben om de consument te beïnvloeden, bijvoorbeeld om merkbekendheid te creëren, een bepaald imago te creëren of het aankoopgedrag te stimuleren (Kerkhof et al., 2011). Via social media wordt dan geprobeerd te consument te bereiken, te overtuigen en aan het merk te binden. Een voorbeeld van een organisatie die social media hebben ingezet om de consument aan zich te binden is KLM. Via Facebook en Hyves konden gebruikers hun profielfoto in een Delftsblauw tegeltje op een KLM vliegtuig zetten. Daarnaast hadden ze de mogelijkheid om dit tegeltje door te sturen naar anderen. Uiteindelijk werden er tegeltjes gemaakt, waarvan er 4000 op een vliegtuig van KLM zijn geprint (Picklefactory, 2011). Behalve campagnes via sociale netwerksites zijn er verschillende mogelijkheden voor organisaties om social media in te zetten om de consument te bereiken. Men kan een klantenservice of webcare oprichten via bijvoorbeeld Twitter, om zo klachten van consumenten op te lossen. Daarnaast kan een organisatie PR en online reputatiemanagement voeren via social media en klantenparticipatie tot stand brengen (Kerkhof et al., 2011). 16

16 2.3. Interactiviteit Volgens Boonstra (2011) bieden social media grenzeloze mogelijkheden om actief bij te dragen of te participeren. Boonstra noemt daarbij de participatiecultuur, waarbij ervan uit gegaan wordt dat de gebruiker actief wil deelnemen. Hierbij verandert de verhouding tussen de producent en de consument, er is niet langer een duidelijke scheidingslijn tussen productie en consumptie (Boonstra, 2011). Waar met traditionele media de organisatie de zender is, kunnen consumenten met social media ook een bijdrage leveren. Bijvoorbeeld door zelf inhoud te publiceren, ook wel user generated content genoemd, of door middel van co-creatie, waarbij de gebruiker actief kan bijdragen aan bepaalde processen rondom communicatie en productontwikkeling (Boonstra, 2011). Wanneer organisaties de consumenten laten participeren in de organisatie, ontstaat wisselwerking (Wisse Smit, 2011). Door het gesprek aan te gaan met de publieksgroepen en deze erbij te betrekken ontstaat participatie en daarmee interactie (Wisse Smit, 2011). Interactiviteit wordt gedefinieerd als de mate waarin twee of meer communicerende partijen op elkaar kunnen reageren, op het communicatie medium en berichten, en de mate waarin deze invloeden gesynchroniseerd zijn (Liu & Shrum, 2002). Er hoeft bij digitale media niet uitsluitend synchroon gecommuniceerd te worden om op elkaar te kunnen reageren. Alle gebruikers hebben de mogelijkheid om op anderen te reageren. Bij het inzetten van een interactieve campagne, proberen marketeers de lange termijn relatie met de klant te stimuleren (Antheunis & Van Noort, 2011). Volgens Kim en McMillan (2008) is interactiviteit het belangrijkste element voor succesvolle online reclame. Uit onderzoek van Antheunis & Van Noort (2011) is aangetoond aan dat interactiviteit in een campagne de merkbetrokkenheid stimuleert. De personalisatie van een campagne bleek hierbij een sterke voorspeller te zijn voor interactiviteit van een campagne. Een gepersonaliseerde boodschap wordt als meer relevant gezien en daarnaast voelen consumenten zich meer betrokken bij een merk als er sprake is van een gepersonaliseerde boodschap (Kerkhof et al., 2011). Uit onderzoek van Sman (2012) is gebleken dat interactie tussen de consument en een merk op Facebook ervoor zorgt dat de consument zich betrokken voelt bij het merk. Dit effect wordt versterkt naarmate de interactie toeneemt. Interactiviteit speelt mogelijk niet alleen een rol bij de merkbetrokkenheid in het algemeen, verwacht wordt dat interactiviteit ook een positief effect heeft op de merkbeleving. De online omgeving biedt namelijk de mogelijkheid voor een interactieve en real-time merkbeleving (Morgan-Thomas & Veloutsou, 2011). De consument heeft de mogelijkheid om een co-createur te worden van zijn eigen merkbeleving (Antheunis & van Noort, 2011), wat de beleving mogelijk kan versterken. 17

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com

MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK. Annique van der Valk. anniquevdvalk@gmail.com MASTERTHESIS DE IMPACT VAN SOCIAL MEDIA OP DE AUTOJOURNALISTIEK Annique van der Valk 349163 anniquevdvalk@gmail.com ERASMUS SCHOOL OF HISTORY, CULTURE AND COMMUNICATION (ESHCC) Media & Journalistiek media

Nadere informatie

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP

AUTHENTICITEIT IS TE KOOP AUTHENTICITEIT IS TE KOOP Een onderzoek naar de mogelijke rol van modebloggers in de marketingcommunicatiestrategie van MKB-moderetailers afstudeerscriptie Maaike Driessen Bedrijfscommunicatie Hogeschool

Nadere informatie

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten.

BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT. De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten. Afstudeeropdracht BRANDBASE & KLANTENLOYALITEIT De zoektocht naar het bereiken van loyale consumenten Naam: Studentennummer:

Nadere informatie

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit

Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Relatiebeheer van het heden Een onderzoek naar de mogelijkheden van social media in het CRM ter bevordering van de relatiekwaliteit Enschede, november 2011 A.H.G. Zoontjes Universiteit Twente Bacheloropdracht

Nadere informatie

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers

De weg naar meer loyaliteit. Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers De weg naar meer loyaliteit Betrokkenheidsonderzoek participanten Stichting Media Rakkers Student: Akeem Cruz Neves

Nadere informatie

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent

Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een merk-waardige relatie met de theaterproducent Een onderzoek naar de mogelijkheden voor een theaterproducent om een relatie op te bouwen met het publiek Daniëlle van Dijk .Voorwoord Na een drukke maar

Nadere informatie

Sponsoring via Sociale Media

Sponsoring via Sociale Media Sponsoring via Sociale Media Onderzoek naar de attitude ten aanzien van de sponsor bij online volgers van de gesponsorde sporter Bart Smarius Underlined Datum: 28-05-2013 Master in Marketing Management

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Social Media, het nieuwe communiceren

Social Media, het nieuwe communiceren Social Media, het nieuwe communiceren DE BEREIKBAARHEID VAN DE DOELGROEPEN VAN MPF/PP MET BEHULP VAN SOCIAL MEDIA KA LAI YU 78957 APPLIED BUSINESS ADMINISTRATION STENDEN HOGESCHOOL LEEUWARDEN THE NETHERLANDS

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl

Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Stichting E-hulp.nl 020-6884981 Van Diemenstraat 92 1013 CN Amsterdam www.e-hulp.nl info@e-hulp.nl Deze scriptie is aangemeld voor de Scriptieprijs Online Hulp 2012. Een overzicht van alle scripties over

Nadere informatie

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces?

Welke elementen in online klantencommentaren bepalen of een consument die commentaar integreert in zijn beslissingsproces? Faculteit Economie & Management Studiegebied Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Opleiding Master of Science in de handelswetenschappen Intern aangestuurde masterproef Welke elementen in online klantencommentaren

Nadere informatie

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN

Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN Review: Het succes van online mond-tot-mond reclame HENK & KLAAS KROEZEN VOORWOORD Marco Derksen VOORWOORD Vanaf het moment dat ik begon aan mijn eerste online community heb ik me ook bezig gehouden met

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES

HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES HET EFFECT VAN SOCIAL MEDIA GEBRUIK OP DE REPUTATIE VAN ORGANISATIES Door openheid, inhoudelijke interactie en interactiesnelheid een betere reputatie bij de stakeholders creëren HET EFFECT VAN SOCIAL

Nadere informatie

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN

ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN ONLINE MARKETING- COMMUNICATIEPLAN Creatie en communicatie in de praktijk Project Minor blok 2 Marketingcommunicatie Academie voor Marketing ONLINE MARKETINGCOMMUNICATIEPLAN ICT-BANEN CREATIE EN COMMUNICATIE

Nadere informatie

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag

Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Energiebesparing: De relatie tussen verbruiksgedrag en investeren Door: Ecofys: Margriet van Lidth de Jeude en Caspar Noach Wageningen

Nadere informatie

De klant achter het stuur

De klant achter het stuur De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren verbeteringen op het gebied van klanttevredenheid bij een autodealer Bas Leus 1 De klant achter het stuur Een onderzoek naar de te implementeren

Nadere informatie

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet

Samenmogelijkmaken. Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland. PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Samenmogelijkmaken Onderzoeknaardemotivaties vancrowdfundersinnederland PetervandenAkker,RonaldKleverlaan, GijsbertKorenenKoenvanVliet Op dit werk is de volgende Creative Commons licentie van toepassing:

Nadere informatie

Tot slot bedank ik mijn ouders en vriendin Sandra voor de interesse en het vertrouwen tijdens mijn gehele studie.

Tot slot bedank ik mijn ouders en vriendin Sandra voor de interesse en het vertrouwen tijdens mijn gehele studie. Samenvatting Merkvertrouwen is de sleutelvariabele in de ontwikkeling van een lang blijvende relatie en wordt gezien als één van de meest gewilde kwaliteiten binnen een relatie. Dit maakt merkvertrouwen

Nadere informatie

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST

ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST ONLINE EN SOCIALE MEDIA BIJ OVERLAST Een inventarisatie naar het gebruik van sociale media door overheid(sinstellingen) en gemeenten bij. Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht,

Nadere informatie

Bindende belevenissen. Goed voor het bedrijf en ook nog eens gezellig. Cheryl Tjon

Bindende belevenissen. Goed voor het bedrijf en ook nog eens gezellig. Cheryl Tjon Bindende belevenissen Goed voor het bedrijf en ook nog eens gezellig. Cheryl Tjon Colofon Case study Enof oud roze Naam Cheryl Tjon Studentnummer 0775479 E-mail cgj_tjon@hotmail.com Website www.cheryltjon.nl

Nadere informatie

Het internet als marketingtool

Het internet als marketingtool Het internet als marketingtool L. Hauben & R. Van Goolen Met medewerking van W. Bogaert & Fruitsnacks Leuven, september 2010 1 Kort voorwoord Vanuit het GROEI.kans! project werd de vraag gesteld om een

Nadere informatie

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties

Remo Hollaar. Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Remo Hollaar Interactieve media als tool voor een persoonlijkere aanpak bij B2B relaties Auteur: Remo Hollaar Studentnummer: 0786232 E-mailadres: remo19@gmail.com Website: http://www.remohollaar.nl Hogeschool

Nadere informatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie

De weblog als platform voor interne teamcommunicatie De weblog als platform voor interne teamcommunicatie Een onderzoek naar het effect van het gebruik van weblogs binnen de operationele teams van het Customer Care Center van Nuon Afstudeerscriptie 28 februari

Nadere informatie

De strijd om de student: Social Media als marketingcampagnevoering in het hoger onderwijs

De strijd om de student: Social Media als marketingcampagnevoering in het hoger onderwijs De strijd om de student: Social Media als marketingcampagnevoering in het hoger onderwijs Een onderzoek naar het succesvol en verantwoord inzetten van Social Media bij hoger onderwijs instellingen Michel

Nadere informatie

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet

De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap. De kansen en valkuilen uiteengezet De rol van sociale media bij het collectief particulier opdrachtgeverschap De kansen en valkuilen uiteengezet Master thesis Planologie C.G. Kooij Februari 2012 2 Colofon Titel: De rol van sociale media

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie