gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord"

Transcriptie

1 GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1

2

3 voorwoord Aad Roukns Optomtrist Bst lzr Voor u ligt ht magazin dat w naar aanliding van ons 20-jarig bstaan uitgvn. In di 20 jaar kndn w hctisch tijdn, maar vooral ook momntn van bzinning, fijn momntn n mnslijk warmt. Ht gft n spciaal gvol dat w in dit magazin opniuw vooral dz mnslijk warmt kunnn tonn n blvn. Qua inhoud bstdn w in dit magazin aandacht aan good storis van onz cliëntn. Ook lst u bijvoorbld artikln waarin huisarts dr. Rné van Luwn n oogarts dr. Oscar van Hml hun mning gvn ovr ht functionrn van d oogzorg in Pijnackr n omgving. Ik hb n passi voor d klinisch (mdisch) kant van ht vak optomtri, wat n uitstknd aanvulling is op d functionl optomtri. D klinisch optomtri houdt zich bzig mt d gzondhid van ht oog, d functionl optomtri mt ht functionrn van ht oog. Vanaf d rst dag is d missi bij Roukns Optik: n god samnwrking ralisrn tussn huis- n oogartsn. Zlfs nu nog, anno 2014, hoor ik van collga-optomtristn dat dz samnwrking unik is. Graag wil ik dan ook hir van d glgnhid gbruik makn om namns ht hl tam t zggn: huis- n oogartsn, hartlijk dank voor ht in ons gstld vrtrouwn! Naast ht optimalisrn van d optomtri is r vl gïnvstrd in onz hoorstudio. Wij bschikkn ovr n gluidsdicht cabin n spcial instrumntn di hoortostlln kunnn tstn trwijl dz rds in ht oor gplaatst zijn. Bovndin zijn al dz instrumntn gcrtificrd. Dit btknt ondr andr dat all door Roukns Hoorstudio aangpast hoortostlln voor vrgoding in aanmrking komn. Daarnaast waarborgt ht d kwalitit: w zin dan ook n tonmnd waardring bij KNO-artsn n audiologisch cntra. Roukns Optik is nit alln mdisch strk maar ook modius. Zo hbbn w onz collcti uitgbrid mt ht zr vooraanstaand brilmodmrk Alain Mikli. Samn mt ht aanbod van d collctis van ondr andr Lindbrg, Silhoutt, Mykita, Prodsign n Prada zorgn wij rvoor dat u r zkr in slaagt d juist modiuz bril t vindn. Natuurlijk is dit alls nit moglijk zondr n god ondrling samnwrking in ons tam. Idr hft daarin zijn ign knnis n vaardighdn n zt dz zo god moglijk in voor d zaak, maar bovnal voor d klant. Ht is moilijk dz dankbaarhid in woordn uit t drukkn, maar z knnn mij god gnog om t wtn wat ik bdol. inhoud 4 Kids Op d klintjs lttn 6 Tnagrs Idën in ovrvlod 8 Family It s al in th family 10 Mdisch Huisarts n oogarts 12 Spcialism OCT-scan 14 Horn voor jong & oud 20 Prisma Op ht rcht pad 28 Raad & daad Ht tam Roukns 34 Prijspuzzl Win n kadobon! colofon Uitgav tr glgnhid van ht 20-jarig bstaan van Roukns Optik Tnslott wil ik graag all klantn bdankn voor ht vrtrouwn n hun blijk van waardring di wij in d afglopn 20 jarn mochtn ontvangn. In ht bijzondr natuurlijk zij di hun vrhaal n hun gzicht aan dit magazin wildn tovrtrouwn. Oostlaan DK Pijnackr tl fax rouknsoptik.nl Mt vrindlijk grot, Aad Fotografi, grafisch ontwrp n rdacti: Studio09.nl Roukns Jubilum Magazin 3

4 4 Roukns Jubilum Magazin

5 kids Jori is mt zijn bril n stor drums, tijdns ht makn van d foto s bijna 17 maandn oud. Als baby lonst Jori. Ton hij 9 maandn oud was, wrd Jori bij ht consultatiburau naar d orthoptist vrwzn. Dit rsultrd in n bril mt n hog strkt. D vraag van modr Colinda: Hft Roukns Optik in d collcti ook monturn voor baby s van 10 maandn? Ht antwoord van Aad: Ja n n. Ja: idrn mot kunnn slagn voor n bril, dus ook n baby. N: nit op voorraad, w combinrn n afspraak mt n vrtgnwoordigr van klin kindrbrilln n d klant (mt baby) n makn dan n kus uit d collcti. Ht is gwoon vl lukr om ook voor j baby t kunnn kizn uit mrdr monturn. Op d klintjs lttn IEDEREEN MOET KUNNEN SLAGEN VOOR EEN BRIL HIJ KEEK ROND ALSOF ER EEN WERELD VOOR HEM OPENGING! Modr Colinda kwam mt hm bij Aad Roukns op afspraak. Sinds Jori zijn bril draagt, hft hij n norm sprong in zijn ontwikkling gmaakt. Ik mrkt dat zijn gdrag vrandrd, hij kk rond alsof r n wrld voor hm opn ging! Ook in zijn motorik hlpt ht hm, hij staat stvig, is lkkr bwglijk n loopt vrolijk rond. Hij houdt zijn bril mstal god op. Soms komt hij trug van ht kindrdagvrblijf (waar hij tw dagn pr wk komt) mt n schv bril. D bril is daar glukkig tgn bstand, d opticin hft hm zo wr rcht gzt. Roukns Optik is n vrindlijk opticin n ook Jori volt zich door d mdwrkrs op zijn gmak gstld wannr r its aan zijn bril mot gburn. Roukns Jubilum Magazin 5

6 d tijd nmn Rody draagt op dz foto n bril van ht mrk Okio. 6 Roukns Jubilum Magazin

7 tnagrs nrgi voor 10 idën in ovrvlod Rody Posma is n nrgik tinr van 13 jaar oud. Hij zit in ht rst schooljaar van ht Luzac Collg. Ondr zijn vl hobbis n intrsss valln ondr andr skiën (bij Skitam Snowworld), crativ dingn don, films kijkn n cabart. D films uit d Jams Bond film-collcti van mijn vadr vind ik rg luk om t bkijkn, maar één van mijn andr favoritn is Najib Amhali. Ik vind zijn humor gwldig. Ton Rody zs jaar oud was, wrd ht syndroom van Gills d la Tourtt vastgstld. En diagnos waar zijn vadr n modr bhoorlijk van schrokkn. Z hbbn r voor gkozn om r hl opn ovr t zijn. Ht syndroom vroorzaakt in ht gval van Rody ondr andr tics n dwangmatig bwgingn. Ht zijn dingn waarm kindrn flink m gpst kunnn wordn, zo ook bij Rody. Op ht Luzac Collg hb ik ht nu glukkig rg naar mijn zin. Één kr pr jaar gaan w naar Curaçao waar ik dan n wk n thraputisch studi volg als dolfijnntrainr. D modr van Rody vrtlt: Ton w hoordn dat dit n god ffct hft op kindrn mt aandoningn zoals Tourtt, wildn w dit graag probrn. Wij zijn ontzttnd trots op hm, ho hard hij ht hl jaar wrkt aan zijn studi, ondanks zijn Tourtt n dyslxi. D trip naar Curaçao gft hm jaarlijks n norm positiv boost, n bloning. Zlf bn ik al hl rg lang klant bij Roukns Optik, daarom sprkt ht voor zich dat w ook Rody graag mnmn naar dz zaak. D rust n aandacht di z Rody kunnn gvn is prcis wat hij nodig hft. Z nmn oudrwts d tijd voor ons als klant: cht ambachtsmnsn. Rody draagt graag zijn brilln, alhowl hij nu ook rglmatig zijn lnzn gbruikt. & aandacht gvn voor ons n aan ons als klant Roukns Jubilum Magazin 7

8 family It's all in th family vadr n modr ovr hun zoons Ms & Fdd Ms n Fdd zijn 11 jaar oud n zittn in grop 7 van d basisschool n hbbn nog n oudr zus, Tss. In hun vrij tijd spln z hocky bij Hudito in Dlft. Modr Ing vrtlt: Ton onz zonn 4 jaar warn, wrd r staar bij z vastgstld. Middls n oprativ ingrp zijn r kunstlnzn gplaatst, maar dit gft nog gn 100% rsultaat. Daarom dragn z bidn n bril mt lsgdlt van ht typ longlin. Tglijkrtijd mt d aanschaf van d niuw brilln voor Fdd n Ms hbbn w in n oud montuurtj glazn latn zttn zondr lsgdlt. Dz brilln gbruikn zij bij ht sportn n d gymlssn op school. Ing draagt n montuur van Prodsign, hij draagt montuur van Hamburg Eywar, Fdd van Nw York Yanks n Ms n Ray-Ban. 8 Roukns Jubilum Magazin

9 Dichtbij Nancy n Frdi Hakvoort zijn al 20 jaar gtrouwd n wonn n wrkn in Pijnackr, zoals zij zlf zggn: om d hok bij Roukns Optik. Z hbbn tw zonn n n dochtr, di ook brildragnd is. Nancy: Ht is fijn dat d zaak zo dichtbij zit! Ik draag nu zo n 6 jaar n bril. Frdi draagt hm nog maar sinds kort daglijks, voorhn alln maar voor ht lzn. Frdi runt zijn ign zaak: n accountants- n blastingadviskantoor. Nancy: Ik bn rgiovrtgnwoordigstr van d rgio Zuid-Holland Zuid van ht Quiltrsgild Ndrland. Ht gild tlt ca ldn n bstaat al 30 jaar lang. Tw kr pr jaar komn vir dagn n groot aantal ldn bijn. Ht is n lifhbbrij, n hobby di uit is ggroid tot vl mr dan dat. Frdi draagt n montuur van Ray Ban, n Nancy n Calvin Klin. Roukns Jubilum Magazin 9

10 mdisch D huisarts n oogarts aan ht woord Vanaf d rst dag is d missi bij Roukns Optik: n god samnwrking ralisrn tussn huis- n oogartsn. En samnwrking di volgns collgaoptomtristn unik is. Huisarts dr. Rné van Luwn n oogarts dr. Oscar van Hml gvn hun mning ovr ht functionrn van d oogzorg in Pijnackr n omgving. Oogarts Oscar van Hml: Vaak is n optomtrist of opticin d rst di bij ht oogondrzok afwijkingn vaststlt. D patiënt mot dan bij d huisarts n vrwijsbrif haln om naar d oogarts t gaan. In dit procs gaat vaak informati vrlorn n kan nit god aanggvn wordn of r haast bij is. Md door Aad Roukns is ht OCD (Optomtristn Collctif Dlfland) opgzt. En ntwrk waarin d rst raadplgpost n optomtrist is, waarna d klant/patiënt doorvrwzn kan wordn naar n (oog)arts of huisarts. Door ht OCD wordt d lang wachttijd ondrvangn omdat r n slctif vrwijzingssystm wordt ghantrd. D circa tin optomtristn di vrbondn zijn in ht ntwrk makn gbruik van één n htzlfd formulir. Hirdoor is n snllr afhandling moglijk. In d tokomst zijn r nog mr moglijkhdn in d samnwrking tussn opticins, optomtristn, huisartsn n oogartsn. D kadrs waarbinnn d vilighid van d oogzorg gmonitord wordt, motn wordn vastgstld. In England is ht bijvoorbld al hl gbruiklijk dat glaucoomcontrol wordt uitgvord door n optomtrist. Oogarts dr. Oscar van Hml van ht Rinir d Graaf Gasthuis t Dlft VOOROP IN INNOVATIE Aad Roukns was n van d rstn di d OCT-scan in gbruik nam. Zlfs wij, d oogartsn, haddn dit middl ton nog nit 10 Roukns Jubilum Magazin

11 tot onz bschikking! Ht gft aan ho hij voorop loopt in d mst innovativ ontwikklingn n mthods. Wannr ik n patiënt mot doorvrwijzn naar n opticin/optomtrist dan is Roukns absoluut dgn di ik kan aanradn. Wannr mn r blang aan hcht zkrhid t hbbn van god oogzorg is mn hir aan ht juist adrs. R né: Al jarn kom ik als klant van Aad in d zaak in Pijnackr. Uitraard rakn w vaak aan d praat ovr mdisch oogzorg-grlatrd zakn. Bropsmatig, maar ook uit prsoonlijk intrss, vrdip ik m graag in oogzorg. Andrsom is Aad mdisch rg brd gïntrssrd n volt zich thuis in d diagnostisch wrld van ht huisartsschap. Zodond groid r spontaan n samnwrking, waarbij ht contact n wdrzijds advis vaak ad hoc is. En optomtrist als Aad is ook n paramdicus, hij vrkoopt nit alln brilln, maar wil ook n schakl zijn tussn d klant, huisarts n oogarts. Doordat hij voorondrzok vrricht krijgt d klant, indin nodig, n snllr togang tot ht mdisch trajct. En voorondrzok kan n kuringsrapport zijn, nodig in d vrwijzing naar n (oog)arts. Mocht r bij Roukns aan ht licht komn dat r n spodvrwijzing nodig is, dan kan r zonodig zlfs op zatrdag doorvrwzn wordn naar n oogarts in d omgving. OCT-SCAN Eén van d middln di Aad, als één van d rstn in Ndrland, hirvoor tot zijn bschikking hft is d OCT-scan. OCT staat voor optical cohrnc tomography: n bldvormnd tchnik di hog-rsoluti bldn kan makn van structurn van ht oog. D bldn gvn n doorsnd wr van bijvoorbld ht ntvlis of d oogznuw. Mstal wordt d OCT-scan gbruikt om n bld t makn van ht cntral dl van ht ntvlis, d gl vlk of macula gnomd. Ht apparaat stuurt n infrarod lichtbundl, via d pupil, in ht oog op ht ntvlis. D OCTscan gft n gwldig gdtaillrd bld van ht oog. En drglijk apparaat hb ik in mijn praktijk nit tot mijn bschikking n dus kan ik d hulp inropn van Roukns Optik. NASCHOLING Aad Roukns wild al rdr graag its btknn voor d huisartsn in d omgving Pijnackr. Hij organisrd n nascholing voor d huisartsn in samnwrking mt oogarts Dhr. Borrigtr. Ht is mijns inzins unik dat n opticin/optomtrist n drglijk bijdrag lvrt aan d mdisch wrld. En optik als di van Aad Roukns staat bovn d grot ktns door d in hog mat aanwzig (mdisch) vakknnis. Bovndin is ht dol nit alln n bril vrkopn, maar: d juist oplossing n bhandlwijz vindn voor ht individu. Huisarts t Pijnackr dr. Rné van Luwn. EEN BIJZONDER STERKE KANT VAN ROUKENS OPTIEK IS DE SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN OOGARTSEN. KLANTEN ERVAREN DE EXPERTISE EN KLINISCHE KENNIS VAN HET TEAM. DE COMBINATIE VAN DEZE KENNIS EN DE AANGENAME SFEER IN DE WINKEL BEVORDERT HET VERTROUWEN VAN DE PATIENT. Roukns Jubilum Magazin 11

12 OCT-scan oogzorg dichtbij HOOGWAARDIG & LAAGDREMPELIG In d ooghlkund bstaan stds mr moglijkhidn om gvolgn van oogziktn t bprkn of zlfs t voorkomn. Vrogtijdig ontdkkn is daarbij van groot blang. En OCT-scan hlpt daarbij n u kunt nu zlf d stap nmn dz t latn makn. OCT-scan staat voor: Optical Cohrnc Tomography. Dz scan gbruikt n bldvormnd tchnik di in hog rsoluti d structurn van ht oog laat zin. D bldn gvn n doorsnd wr van bijvoorbld ht ntvlis of d oogznuw. Oogziktn als glaucoom, macula dgnrati (MD) n diabtisch rtinopathi, di vlal familiair voorkomn, kunnn hirm ontdkt wordn. Roukns Optik hft d scan aangschaft om haar cliëntn dz srvic t bidn. Naast d rdr gnomd afwijkingn van d gl vlk (macula) mt d OCT-scan ook uitrst prcis d dikt van d znuwvzllaag rond d oogznuw. Afnam van d dikt van dz znuwvzllaag vormt mstal n aanwijzing voor glaucoomschad. In n grafisch wrgav wordt d dikt van d znuwvzllaag gtoond in klurn: Gron sctor = vilig dikt, gl sctor = vrdacht. En rod klur wijst op duidlijk schad. Op dz manir kan glaucoom zr vrogtijdig wordn opgspoord n is ht moglijk om d voluti van d glaucoomschad in d tijd objctif t valurn. Roukns Optik is gcrtificrd als Quickscan locati, aangslotn bij d Algmn Ndrlands Vrniging van Contactlnsspcialistn n Optomtristn Vrniging Ndrland. 12 Roukns Jubilum Magazin

13 STOOMBRIL Stfani dmonstrrt hir d Blphastam stoombril, n gpatntrd mdisch hulpmiddl. Dit apparaat hlpt d traanfilm van uw ogn op n natuurlijk manir t vrbtrn waardoor ook d gzondhid van ht oog, uw zicht n ht comfort vrbtrt. Ht voornaamst ffct is d vrbtring van d dikt n d kwalitit van d vtlaag van d traanfilm, om d traanfuncti t ondrstunn. D vtlaag van d traanfilm wordt gproducrd door d Miboom klirn in d oogldn. Dz klirn kunnn vrstopt rakn, waardoor r irritati aan d ooglidrandn mt korstjs n schilfrtjs n drog ogn ontstaan. D stoombril is ontworpn om d klirn in d oogldn op n vilig wijz t vrwarmn tot 40 C om zo d klirstof in d Miboom klirn vloibaar t makn. Door n zacht massag mt n licht druk op d oogldn wordn vntul vrstoppingn opglost. Loop vrijblijvnd binnn bij Roukns Optik voor mr informati. WIST U DAT? vodsl zoals oranj paprika, avocado n walnotn zijn god voor u n spcifik voor uw ogn. Ht oog wil ook wat! En bknd gzgd dat ook gldt voor d grchtn di u t. Nit alln omdat ht r lkkr uit mag zin, maar mr nog omdat bpaald vodingsstoffn rg blangrijk zijn voor d gzondhid van uw ogn. Daarom bidt Roukns Optik in samnwrking mt God voor Ogn rcptn aan mt grchtn di nit alln smaakvol zijn, maar ook god voor uw ogn. Hft u twijfls ovr d gzondhid van uw ogn? Informr bij Roukns Optik wlk moglijkhdn r zijn om dit t ondrzokn. Er zijn divrs tstn di snl aangvn of uw ogn wat xtra vitamins kunnn gbruikn! GodvoorOgn.nl is d mst informativ consumntnwbsit, voor idrn di bwustr wil wordn van zijn ooggzondhid'. Op dz wbsit vindt u informati ovr ht vakgbid van d optik, wat btrft d niuwst productn, maar ook uitlg ovr ho u uw ogn gzond kunt houdn. Roukns Jubilum Magazin 13

14 God ghoord Sinds 7 jaar bvat d zaak Roukns nit alln optik maar ook n hoorstudio. Gdiplomrd audicins Hlma n Tjarda bidn vrijblijvnd dskundig advis, zijn profssionl, vrindlijk n gaan tot ht uitrst om n passnd hooroplossing t vindn voor u. Van jong tot oud, zoals d dri klantn di w in dit magazin latn zin. D 9-jarig Rowna Kustr is n frvnt korfbalstr. Z zit in d slcti n traint daarom tw kr pr wk in ht E1-tam. In haar vrij tijd splt z ht lifst lkkr buitn mt haar vrindinnn, natuurlijk op haar spacscootr, n soort stp. Kort na d gboort wrd mt n hoortst (zoals tgnwoordig standaard wordt gdaan bij idr pasgborn) vastgstld dat zij n strk vrmindrd ghoor had. Nadat zij in haar kindrjarn rglmatig bij d KNO-arts kwam om buisjs t latn plaatsn, krg z rond haar vird jaar ghoorapparaatjs aangmtn. Rchts draagt z n ghoorapparaatj, in d zlfgkozn klur paars. Voor haar linkroor, waarm zij gluidn slchts tussn d 50 n 70 dcibl kan horn, gbruikt zij tijdns schooltijd n solo apparaat: Ik zit nu op d basisschool in d combinatiklas grop 6-7. Mijn juf draagt n kastj mt zich m, n soort microfoontj. Dit microfoontj gft ht gluid rchtstrks door naar ht apparaatj dat ik in mijn linkroor draag. Zo kan ik d ls god volgn n hbbn mijn klasgnotn gn hindr van mijn hoorproblm. Natuurlijk maak ik wl ns grappig situatis m, wannr d juf d klas uit loopt. Dan hoor ik haar pratn wannr z vrgt ht kastj uit t zttn! Ton Rowna 2,5 jaar oud wrd is r n oogtst gdaan, md omdat zij vaak struikld n vil. Indrdaad blk ht dragn van n bril nodig t zijn. D modr van Rowna vrtlt: Voor onz brilln zijn wij al lang klant bij Roukns Optik. Ton Hlma, d dochtr van Aad, r als audicin in dinst kwam, zijn wij daarom mt Rowna in dz vrtrouwd omgving gblvn voor haar hooroplossingn. Dat dot Rowna zovl god, z houdt r namlijk absoluut nit van wannr (onbknd) artsn aan haar orn zittn. Maar Hlma mag ht, Rowna volt zich bij haar op haar gmak. Afglopn jaar krgn w 14 Roukns Jubilum Magazin

15 horn n brif van d vrzkring dat w naar n audicin-ktn vrwzn wrdn. W schrokkn: w wildn hlmaal nit wg bij Roukns! Ht blk dat d vrzkring contractn hft mt bpaald ktns, maar wij hlmaal nit vrplicht zijn daarhn t gaan. God om t wtn! Rowna draagt n bril van Etnia Barclona. WAARDERING KNO-ARTS Aad Roukns: Er is vl gïnvstrd in onz hoorstudio. Wij bschikkn ovr n gluidsdicht cabin n spcial instrumntn di hoortostlln kunnn tstn trwijl dz rds in ht oor gplaatst zijn. Bovndin zijn al dz instrumntn gcrtificrd. Dit btknt ondr andr dat all door Roukns Hoorstudio aangpast hoortostlln voor vrgoding in aanmrking komn. Daarnaast waarborgt ht kwalitit: w zin n tonmnd waardring bij KNO-artsn n audiologisch cntra. IK KAN DE LES NU ERG GOED VOLGEN, MIJN KLASGENOTEN HEBBEN GEEN HINDER VAN MIJN HOORPROBLEEM Roukns Jubilum Magazin 15

16 horn En hoortostl aanschaffn Hft u ghoorproblmn of last van oorsuizn n ovrwgt u n hoortostl aan t schaffn? In 2013 hft d ovrhid n aantal wijzigingn ingvord di van invlod zijn op d aanschaf van uw tostl. Wij gvn u inzicht in d mst blangrijk informati ovr wat u mot wtn om t kunnn bslissn. Vrgoding D vrgoding van hoortostlln valt ondr d basisvrzkring. Om voor n hoortostl in aanmrking t komn gldt dat uw ghoorvrlis gmiddld 35 db of mr mot zijn n/of dat u last hft van rnstig tinnitus (oorsuizn). Vanaf 2013 komt u ook voor vrgoding in aanmrking als u aan één oor n ghoorvrlis van 35 db of mr hft. Ook bijzondr individul zorgvragn kunnn als indicati gldn, zoals kindrn mt n taal- n/of spraakproblm. Vanuit ht basispakkt wordt 75% van ht hoortostl vrgod n is 25% ign bijdrag. Functigricht aanspraak Hoorhulpmiddln n dus ook hoortostlln wordn vanaf 2013 vrstrkt op basis van 'functigricht aanspraak'. Dat wil zggn dat u di hoorhulpmiddln mot krijgn waarm u god kunt functionrn. Complx waar dat nodig is n simpl waar dat moglijk is. U wordt volgns n protocol ingdld in één van d 5 patiëntcatgoriën: catgori 1 is rlatif nvoudig, catgori 5 is ht mst complx. Stap A n B motn uitwijzn of u n nvoudig of n complx zorgvraag hbt ofwl in wlk catgori u valt. Stap C: r wordt gzocht naar d passnd hooroplossing. Hoortostlln zijn ingdld in nzlfd vijf-gropn-indling van nvoudig naar complx. Valt u bijvoorbld in catgori 2, dan kizn w samn n hooroplossing uit bijbhornd tostlcatgori 2. Mag ik afwijkn van ht protocol? Wilt u n tostl uit n hogr catgori, dan komt u nit mr voor vrgoding in aanmrking (m.u.v. n nkl vrzkraar). Wilt u n tostl uit n lagr catgori aanschaffn om zo n lagr 25% ign bijdrag t krijgn, dan hft dit nit d voorkur van d vrzkraars n vnmin van d audicins n zal dit motn wordn vastglgd in uw zorgdossir. Wilt u accssoirs aanschaffn zoals n afstandsbdining, dan kunt u hirvoor bijbtaln (soms wordn dz ook vrgod vanuit d aanvullnd vrzkring). Mot ik d vrgoding zlf aanvragn? Wij rgln d vrgoding mt uw zorgvrzkraar. Afhanklijk van d vrzkraar is hirvoor n audiogram van d KNO-arts n n machtiging nodig. Wij zulln u hirovr informrn. Ht kan zijn dat (n dl van) uw 25% ign bijdrag vrgod wordt vanuit n aanvullnd vrzkring. Dit kunt u vindn in uw polisvoorwaardn of informr bij uw zorgvrzkraar. Uw zorgvrzkraar btaalt voor n groot dl m aan ht hoortostl dat passnd is voor uw ghoorproblm. U krijgt dus n hooroplossing afgstmd op uw ghoorvrlis of op uw oorsuizn. Ho wrkt dit protocol? In n paar stappn komn w tot d uitindlijk kuz: Stap A: r wordt gmtn ho ht staat mt uw ghoor (mdisch chck n audiologisch mtingn). Stap B: r wordt mt n spcial vragnlijst in kaart gbracht wlk bprkingn u rvaart in ht horn n vrstaan n wat d blangrijk situatis zijn waar vrbtring mot komn (luistrsituatis). Wat als ik mr wil? Maar wat als u nu mr wnst dan strikt noodzaklijk? Wat zijn dan d moglijkhdn? Ht kan zijn dat u kist voor n hoortostl mt n klankklur di u aangnamr vindt. Of voor n tostl mt mr luistrmoglijkhidn waardoor u ook in lastig situatis mt mr gluidn, zoals n vrjaardag, n gsprk btr kunt blijvn volgn. In d mst gvalln komt u dan nit voor vrgoding in aanmrking n zal ht hoortostl buitn d vrzkring om aangschaft motn wordn. Wij informrn u graag ovr d moglijkhdn n makn graag voor u n prsoonlijk brkning. 16 Roukns Jubilum Magazin

17 D audicins n opticins van Roukns optik bidn dsgwnst srvic aan huis. Idaal voor dgnn di di zorg kunnn gbruikn. Srvic aan huis Roukns Optik is aangslotn bij d branch-organisatis Hoorprofs n STAR. O orspronklijk komt mnr van Dijk uit Frisland, waar hij opglid is op d MULO n in d houtfabrik hft gwrkt. Hij woont nu al ruim vijftig jaar in zijn huis in Dlfgauw, volldig zlfstandig, zijn dochtr woont in dzlfd straat. Zijn andr dochtr n zoon wonn ook in d rgio: Pijnackr n Zotrmr. D 87-jarig vital man hft bij d Rijkspoliti gwrkt als politiman n latr tot zijn 65 als bijzondr opsporingsambtnaar, mt nam op ht gbid van landbouw n wlzijn. Youtub? Jazkr! Ik woon in n gzllig, god buurt. Wannr ht wr ht tolaat, ga ik zlf mt mijn bromscootr op pad. D srr is gbouwd door mijn zoon, hrlijk om daar t zittn wannr ht buitn nog nit rg warm is. In d hoogzomr kan ik juist lkkr achtrin d tuin zittn. Ik tuinir graag, maar bn ook gk op muzik. Ik spl zlf orgl, maar zok ook graag op YouTub muzikstukkn op. Zo n 10 jaar gldn hb ik glrd mt d computr t wrkn, nu ik kan intrnt cht nit mr missn. Mijn boodschappn bstl ik onlin bij d suprmarkt in Pijnackr n één kr in d wk wordt ht ntjs bij m bzorgd. Stichting Wlzijn Oudrn Pijnackr (SWOP) komt wklijks langs. Al sinds n jaar of tin bn ik naar voll tvrdnhid klant bij Roukns Optik n nu ook bij d Hoorstudio. Ik was nit mr tvrdn ovr mijn bstaand audicin: vl blovn, maar nit don. Mijn hoorapparaat ondrstunt mijn functionrn norm in mijn daglijks lvn. Roukns Jubilum Magazin 17

18 18 Roukns Jubilum Magazin

19 horn Pit Quartl mrkt ongvr tin jaar gldn dat zijn ghoor norm achtruit ging. Ho dat ontstond wt hij nit: d doofhid 'sloop rin'. Hij was wrkzaam bij n bouwmarkt n mrkt ht in ht contact mt d klantn. D tlvisi thuis ztt hij stds hardr. Mijn ghoor is van 2x 100%, naar slchts ongvr 30% in totaal ggaan. Ik vol m soms in zkr zin zwaar ghandicapt door ht ghoorvrlis. Ton ik bij n audicinktn kwam voor advis, mrkt ik dat zij mijn soort ghoorvrlis moilijk t bhandln vondn. Ik krg t horn dat ik r m most lrn lvn. Dat kwam hard aan. Mt mijn bhoft aan n scond opinion stapt ik bgin 2012 binnn bij Roukns Hoorstudio. Hun houding was hl andrs: Kom maar m naar bovn, naar onz audicinruimt, w gáán rvoor. Ik bn rg tvrdn ovr hun bnadring, bij hn vol ik m gn nummr, maar n mns. scond opinion w gaan rvoor Oticon Ndrland flicitrt Roukns Optik mt haar 20-jarig jubilum DIT HOORT U NIET TE ZIEN Ht hoortostl dat u wl onzichtbaar kunt dragn. D Prim. Niuw: Wilt u ook wr kunnn gnitn van n fstj? Ervaar Alta! D niuwst tostlln zijn zo klin, comfortabl n nvoudig in gbruik dat u bijna zult vrgtn dat u z draagt. Alta mot u cht zlf komn rvarn. Blt u vandaag nog mt Roukns Optik voor n gratis prof. BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK (015) Hoor nu bij d grop onzichtbar hoortostldragrs! D Prim is unik n vooralsnog in glimitrd oplag bschikbaar. Ragr daarom snl n ws d rst di ht vrschil van onzichtbaar horn zlf rvaart! Kijk voor mr informati op: of Roukns Jubilum Magazin 19

20 Prisma OP HET RECHTE PAD HELPEN Mlissa Trmoshuizn Studnt Pdagogik, Haags Hogschool D 17-jarig Mlissa is rstjaars studnt Pdagogik aan d Haags Hogschool. In d tokomst zit z zichzlf wrkzaam in d jugddtnti: Ht lijkt m n mooi brop om jong mnsn (wr trug) op ht rcht pad t hlpn. Om mijn rvaring rustig op t bouwn in all lftijdsgropn bn ik nu in ht rst jaar gstart mt één dag in d wk stag op n basisschool, in grop 1 n 2. Mlissa kwam ongvr 3 jaar gldn voor ht rst bij Roukns Optik voor n bril. Zij blk prisma-glazn nodig t hbbn. Vooral in d priod voor n tijdns mijn Havo-xamn mrkt ik dat ik stds mr hoofdpijn krg. Mt d prisma-glazn is dit problm glukkig voorbij. Ton zij 3 jaar gldn n zonnstk oplip, mt klachtn als pijnlijk ogn n lichtschuwhid, mldd Mlissa zich bij Aad Roukns. Hij constatrd Suprficial Punctat Kratitis (ook wl syndroom van Thygson gnomd). Ht is n vrvlnd ontstking di d mst opprvlakkig hoornvlisclln bschadigt. Bknd van dz pijnlijk zikt is, dat hij vanzlf ovrgaat, maar maandn kan aanhoudn. Dirct hft Mlissa oogdruppls n oogzalf mgkrgn di n bschrmlaag mostn vormn tussn ht vrzwakt hoornvlis n d oogldn. Uitindlijk is d oogarts ingschakld om door middl van ontstkingsrmmrs ht gnzingsprocs draaglijkr t makn. Mlissa is inmiddls volldig gnzn van dz ontstking. Mlissa draagt n Ray Ban mt prismaglazn n n zonnbril op strkt van Prada (inclusif prisma). 20 Roukns Jubilum Magazin

21 En lach stralnd... Roukns Jubilum Magazin 21

22 Prisma Modr & dochtr Mt u ook prisma s?' n vraag di stds vakr wordt gstld. Prisma s in brillnglazn motn zorgn voor n vrfijnd n ontspannn samnwrking tussn bid ogn. Hirvoor zijn spcial polarisatitstn ontwikkld. Klsy blk last t hbbn van Fixati-disparati, wat vrholpn wrd door d juist bril. Vvoor Klsy is ht haar rst bril, di z nu sinds sptmbr 2013 draagt. Saskia vrtlt: Ikzlf hb jarnlang lnzn gdragn, totdat dit nit mr prttig was n ik hb gkozn voor n bril. Als niuw klant kwam ik binnn bij Roukns n rvaard dat als n warm bad. Wát n god srvic bidn z! Ton mijn dochtr Klsy al tijdn klaagd ovr zwar hoofdpijn, wrdn wij bij d huisarts nits wijzr. Vrdr dan ht advis om n hoofdpijndagbok bij t houdn kwamn w nit. Op n dag had ik n afspraak bij Roukns voor mijn ign bril, Klsy ging mt mij m. Tijdns mijn mting zi z m dat z wr zo'n hoofdpijn had. Aad zi dat hij n vrmodn had wat d oorzaak kon zijn. Hij ontdkt n fixatidisparati n bvstigd dit door middl van n tstbril mt prismaglazn. Sinds Klsy haar ign bril mt prisma-glazn hft, is zij van haar hoofdpijn vrlost. W zijn rg blij mt d dinst di Roukns ons kan bidn door optomtri n optik ondr één dak. Saskia draagt n bril van ht mrk Kinto n Klsy n Lacost. 22 Roukns Jubilum Magazin

23 FUNCTIONELE OPTOMETRIE Om ht functionrn van ht zin t mtn, nmt mn n fixati-disparatitst af. Wij hbbn hirvoor n spcial opliding gvolgd. Nit bij idrn is n uitgbrid prismatst noodzaklijk. Ht is blangrijk t wtn op wlk gbid d klachtn liggn: Moit mt afstand schattn n positibpaling Moit mt snl bwgnd voorwrpn. Onzkrhid in schmr, vooral bij autorijdn Af n to dubbl zin Problmn mt lzn n schrijvn, vooral bij kindrn (dyslxi) Wannr r sprak is van n 'gwon afwijking' zal gadvisrd wordn om dz bril rst 3 tot 6 maandn t dragn. Na dz priod zal opniuw wordn gkkn naar d samnwrking van bid ogn om t ondrzokn of n prisma alsnog nodig is. Hoofdpijn Lichtgvolighid Vrmoidhid bij nabij zin n wrkn Moit mt snl omschakln van dichtbij kijkn naar vraf n omgkrd Brandnd ogn, juk, drog ogn, vaak rod bindvlizn/oogldn Ht is nodig om bij d tst n ondrschid t makn tussn kindrn, jongvolwassnn n volwassnn. Klachtn bij kindrn wordn vaak vroorzaakt door n nit-gcorrigrd vrzindhid. Dz kan alln ontdkt wordn wannr ht accommodatisystm door middl van druppls wordt uitgschakld. Middls polarisatitstn mtn w d samnwrking tussn d ogn. Ik durf vr t gaan qua klur, vorm n dssin Tha Vis ontvangt ons in haar sfrvoll appartmnt. Z hft lang gwrkt in d gzondhidszorg, rst als vrplgkundig, in bijvoorbld d kraamzorg n als oprati-vrplgkundig. D mst mnsn knnn haar chtr als dirctric van ht kraamcntrum in d rgio. Ht tam van Roukns bstaat uit héél social mnsn, bovndin kom ik r altijd binnn als gast. Ik word vaak door d ignaar gholpn, waar zi j dat nog? Z zijn uitrmat gastvrij n dskundig. D laatst jarn hb ik t kampn mt zikt, in di tijd zijn z altijd attnt gwst: n blomtj of kaartj kan ik altijd van z vrwachtn. Z knnn mijn smaak, maar wtn ook n stapj vrdr t gaan. Wannr ik wil kizn voor n gron bril, zgt Aad: Dat is vl t gwoon voor haar n komt hij mt n andr bijzondr xmplaar. Hij wt prcis wat m god staat n ho vr ik durf t gaan! Roukns Jubilum Magazin 23

24 Jolanda Nobl is al zo n acht tot tin jaar klant bij Roukns Optik. Z vindt ht gn problm om vanuit Zotrmr n kwartirtj t motn rijdn. Na hl wat jarn rvaring mt n t grot optikzaak, was ik juist op zok naar n klinr zaak mt vl aandacht voor mijn spcifik oogknmrkn. Ik hb namlijk n flink cilindr in mijn glazn. Wat ik knmrknd vind aan Roukns Optik is d vakkundighid van Aad n zijn mdwrkrs. Z zijn oprcht n intgr n hbbn vl intrss voor d prsoon achtr d bril. Z dnkn m in oplossingn n pratn j nit naar d mond. Natuurlijk is ht ook gzllig in d zaak n gvn z rlijk hun mning ovr ho d bril staat. Erg fijn is dat! Inmiddls zijn ook mijn man n dochtr vast klant. Gzondhid ht kopn van Ria draagt n montuur van Mykita Jolanda draagt n montuur van Vanni. Ria Kuijprs: Sinds Roukns Optik gvstigd is in Pijnackr, is dit ht juist adrs wannr j n trndy n kwalitatif god bril zokt. Er is tijd voor n gdgn oogondrzok n voldond tijd om t tstn wlk glazn voldon aan j prsoonlijk wnsn. Daarna kan r gkozn wordn uit ht ovrwldignd aanbod aan monturn. D mooist brilln lonkn j tgmot... wat ht kizn nit makklijk maakt! Glukkig hft vakman Aad zo n god kijk op d combinati van jóuw gzicht n zíjn collcti, dat hij vaak in één kr d juist match maakt. Zlf bn ik zo ignwijs dat ik nog n hlbol andr brilln probr, maar mstal blijkt zijn rst advis d juist kuz. Mijn huidig montuur is zo n succsnummr: ik draag dz bril nu dri jaar n nog stds krijg ik mt rglmaat complimntn. Ik word r zlfs door hrknd als di mvrouw mt di mooi bril! Kortom, liv mnsn van Roukns Optik, van hart gflicitrd mt julli 20-jarig jubilum n namns mij n mijn hl famili: nog graag minstns 20 jaar rbij! Nicolin van dr Tang is modr van vir van kindrn 13, 10, 7 n 2 jaar oud. Z komt van oorsprong uit Dn Haag, maar woont nu circa vijf jaar in Pijnackr. Vanwg ht autobdrijf van haar man in Dlft kozn z voor n mooi woonbordrij in dz rgio. Vanuit daar runt zij ook haar ign wbshop, D Balijn, in brocant artikln n mubls n vrzorgt r workshops. Ook haar man n haar modr, di in Oostduinn woont, zijn klant bij Roukns Optik. Brildragnd bn ik al jarn, maar mijn prisma is pas aan ht licht gkomn ton ik bn ondrzocht op fixati-disparati door Aad Roukns. Voorhn had nog gn nkl arts of opticin raan gdacht dat dat d oorzaak kon zijn van mijn klachtn. Sinds ik prisma-glazn draag, zijn mijn klachtn vrdwnn. Nicolin draagt n montuur van Xavir Gardia Pascal. 24 Roukns Jubilum Magazin

Buurtparkjes en speelplekken

Buurtparkjes en speelplekken Oktobr 2014 PAGINA 1 In dit nummr Buurtparkjs n splplkkn Niuwbouw Vinknstraat n Parkitstraat bijna klaar! Start wrkzaamhdn opnbar ruimt. Aanlg niuw rioolstlsl Schoon grondwatr Crossbaan, ht succs Binnnkort

Nadere informatie

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014

Buurtvereniging De Hoef. Nieuwsbrief. December 2014 Buurtvrniging D Hof Niuwsbrif 10 Dcmbr 014 F n g a d t s F n ij Inhoud Voorwoord Van d bstuurstafl Trugblik n vooruitblik activititn Niuwtjs n tips Intrnt n Facbook Inbraakprvnti En vilig n schoon bgin

Nadere informatie

Sports Center. 22 juni 2011

Sports Center. 22 juni 2011 Titl procs: Klachtnblid Tilburg Univrsity Procsignaar: Ing Schprs Paraaf kwalititsfunctionaris Vrsi nr.: 2 Bsprokn mt: M.T. d.d. 13 april 2011 Vastgstld in M.T. d.d. 22 juni 2011 Pndragon d.d. 10 aug.

Nadere informatie

Poort, school voor havo en mavo

Poort, school voor havo en mavo Poort, school voor havo n mavo i t i b m a t m Voor lrlingn Voorbriding op n succsvoll lrloopbaan Wil j naar Poort, dan wil j latr naar ht HBO. Poort is n havo-mavoschool, di jou motivrt om naar ht HBO

Nadere informatie

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse?

ASSESSMENT. Assessment. Wat is een assessment? Belang voor deelnemers Belang voor de werkgever Vijf stappen Waarom kiezen voor HRD Group? Interesse? Assssmnt Assssmnt Wat is n assssmnt? Blang voor dlnmrs Blang voor d wrkgvr Vijf stappn Waarom kizn voor HRD Group? Intrss? Bnt u gïntrssrd in onz assssmnts? Nm dan grust contact mt ons op. T 030-6911138

Nadere informatie

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand.

Hierbij de Stijl Nieuwsbrief van september. Elke maand wordt de nieuwsbrief verstuurd Deze verschijnt in de laatste week van de maand. Bst Stijlldn, bst Oudrs Hirbij d Stijl Niuwsbrif van sptmbr. Elk maand wordt d niuwsbrif vrstuurd Dz vrschijnt in d laatst wk van d maand. Waarom n niuwsbrif? Als stijlmstrs vindn w ht blangrijk dat alls

Nadere informatie

vavo 2016/17 (certificate

vavo 2016/17 (certificate vavo 2016/17 gmn l A t z g t Vo o r i js w r d n O n Volwassn r n diploma w jaa in één of t vo, havo of vwo a vmbo-tl /m aarvan of dln d n). (crtificat mick (20) zakt voor zijn havo n koos rvoor t gaan

Nadere informatie

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers,

t J a g e r t j Beste ouders / verzorgers, Nr 03 11 oktobr 2013 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 12 okt Hrfstvakanti t/m 27 oktobr 28 okt

Nadere informatie

Derde editie. Tweede Fase. du français garan

Derde editie. Tweede Fase. du français garan r z j i w mthod Drd diti Twd Fas aîtris m n n o b n U! d D accor ti! du français garan Drd diti Twd Fas lrn voor d praktijk én succs op d xamns. Mt d niuw, drd diti van wrkn lrlingn daar nog dolgrichtr

Nadere informatie

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5

Nieuwsbrief Leerlingen. In deze nieuwsbrief. Schooljaar 2014-2015 Januari nr. 5 Niuwsbrif Lrlingn Vrbouwingsplannn Achtr d schrmn wordt hard gwrkt aan d vrbouwingsplannn voor d school. Inmiddls is r n Voorlopig Ontwrp vastgstld n is d omgvingsvrgunnig aangvraagd bij d gmnt. Indin

Nadere informatie

Kennismaking met Photoshop

Kennismaking met Photoshop Hoofdstuk Knnismaking mt Photoshop Hoofdstuk, ht bgin van onz boind tocht doorhn Photoshop. Waarschijnlijk was j tot nu to gwoon om mt programma s van Microsoft t wrkn. Z hbbn allmaal n zlfd look n fl.

Nadere informatie

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens

Aanvoer van afval en grondstoffen. Op 10 januari zal het eerste afval voor BAVIRO worden aangevoerd. Dit gaat met containervrachtwagens Nummr 7 Pagina 1 van 2 Dcmbr 2010 BAVIRO Niuwsbrif Nr. 7 SITA REnrgy, Potndrf 2, 4703 RK Roosndaal. 0165-534492 communicati@baviro.nl www.baviro.nl Gacht lzr, Via dz niuwsbrif informrn wij u ovr d voortgang

Nadere informatie

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren

Calamiteitenprotocol instellingen zorg voor jeugd, de gemeenten in de provincie Utrecht en de gemeenten Weesp en Wijdemeren Calamititnprotocol instllingn zorg voor jugd, d gmntn in d provinci Utrcht n d gmntn Wsp n Wijdmrn Inliding Calamititn in d jugdhulp kunnn hlaas nit altijd voorkomn wordn. Z hbbn n grot impact op btrokknn

Nadere informatie

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL

Brochure. Laat de natuur je weerstand versterken! DIGESBIOSE - ECHINABELL TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL INFO Brochur Laat d natuur j wrstand vrstrkn! DIGESBIOSE - ECHINABELL - TECHOMIN - TUSSABELL - SALVIABELL Digsbios n Echinabll: ht dubbl wapn voor j immunitit Laat d natuur j wrstand vrstrkn! i n god wrstand

Nadere informatie

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen?

Kinderboekenweek. Wie heeft de gouden griffel gewonen? : Simon van der geest. Welk boek heeft de gouden griffel gewonen? Kindrboknwk Dit jaar vond d Kindrboknwk plaats van 7 t/m 18 oktobr. Dit hbbn w op school ook gvird. W haddn grot opning, waarbij Mstr Hans tw profjs voordd n w op ht lidj van Kindrn voor Kindrn gingn dansn.

Nadere informatie

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het

1.1 Doel. levertijd. 1 Voorraad 13. 2 Opslag van een hoeveelheid geneesmiddelen. Behalve voor het Voorraad 1 Lrdoln Aan ht ind van dit hoofdstuk wt j: z wat ht dol is van ht aanhoudn van n voorraad; z wat voorraadvorming btknt; z wat d buffrfuncti van n voorraad is; z dat ht houdn van n gnsmiddlnvoorraad

Nadere informatie

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa

Future4U. Experimentlessen voor havo en vwo. wat je zo ek t! E xa Futur4U ct wat j zo k t! E xa! n d l r w a èt b d k d t n O Exprimntlssn voor havo n vwo Futur4U Exprimntlssn Lifstyl & Dsign D zvn Futur4U-lssn zijn rop gricht havo- n vwo-scholirn actif knnis t latn

Nadere informatie

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl

CBS Nije-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijekroost.nl CBS Nij-Kroost 18 april 2013 www.cbsnijkroost.nl Vanuit d gropn Niuw lrlingn: in grop 1/2c: Rol Vnmans Gropn 1 n 2 Wi wil in d mivakanti ons poppnmubilair schildrn? Graag vn contact opnmn mt juf Lia. Op

Nadere informatie

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3

Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 e paasdag. Di. 11-3 Di. 18-3 Di. 25-3. Woe. 19-3 Opening vernieuwde school. Do. 20-3 Do. 27-3 Niuwsdruppls Maart 2008 Ma. 3-3 Schoolarts hl dag Ma. 10-3 prsonlsvrgadring Ma. 17-3 Ma. 24-3 2 paasdag Ma. 31-3 Di. 4-3 Voorlichtingsavond 'alcohol' voor oudrs gr.8 gn doorgang vanwg lag animo Di. 11-3

Nadere informatie

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning.

Bibliotheek. Hier melden. Lente. Bibliotheek. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Beertje An. Beer Koning. Beer Koning. Beer Koning. Wintr Brtj An drs Sprookjs rs Brtj And Brtj And rs Fitsn Fitsn Auto Vilig vrkr tj Andrs Bsrn Fit Gitaar Bibliothk Sprookjs Wintr Hrfst Lnt Lnt Wintr Lnt Hir mldn Bibliothk Hir mldn Gitaar Zomr Hrfst Brtj

Nadere informatie

Van Contrafeytsel* tot Selfie

Van Contrafeytsel* tot Selfie Van Contrafytsl* tot Slfi *portrt, bltnis. Rubns Privé toont d allrmooist n mst intim portrttn di Rubns ooit gmaakt hft. D wrkn dindn als hrinnring, nt als foto s vandaag n bijna 400 jaar latr zittn dz

Nadere informatie

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq

herkennen herkennen fsdfdsfdssfdq hrknnn hrknnn hrknnn fsdfdsfdssfdq : n t s p op h s k Wor h n k r h o? n t s p j 1 hrknnn rknnn DOELGROEP WAAR EN WANNEER? INHOUD DUUR All liding Op SB s, gwstavondn, Workshopwknd, nz. Dri ondrdln: pstn

Nadere informatie

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi

CREA-ATELIERS. van de gemeentelijke. www.facebook.com/cultuurdienstlochristi. foursquare.com/jeugdlochristi CREA-ATELIERS knutsln, tknn n kokn van d gmntlijk cultuur- n jugddinst www.jugdlochristi.b/cra www.facbook.com/jugddinstlochristi www.facbook.com/cultuurdinstlochristi www.uitmtvlig.b twittr.com/jugdlochristi

Nadere informatie

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING

LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING VOORBEELDMATERIAAL HOEKENBOX LEERJAAR 3 MUZISCHE VORMING P. 02-03 Bldopvoding STOELEN D lrlingn ontwrpn n stol voor n figuur uit n sprookj. P. 04-05 Dramatisch Spl TABLEAU VIVANT mt KEITH HARING D lrlingn

Nadere informatie

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp.

Programma. Event: Verbinden met Lef 6 november 2013 Voor basisonderwijs en kinderopvang. (voorlopig programma) http://wp. Programma (voorlopig programma) hlpt jouw lr- kracht zichtbaar makn! Evnt: Vrbindn mt Lf 6 novmbr 2013 Voor basisondrwijs n kindropvang Idr mns hft its moois wg t gvn. En vrhaal, n talnt, n btj aandacht

Nadere informatie

Appartement kopen? Check de VvE!

Appartement kopen? Check de VvE! Appartmnt kopn? Chck d VvE! VvE chcklist Bnt u van plan n bovn- of n bndnwoning t kopn? En huis in n portik? Of n huis mt n gmnschapplijk opgang n n trappnhuis? Dan hft u grot kans dat uw niuw woning ondrdl

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015

Nieuwsbrief. Thema s Trefwoord. Kalender. jaargang 10 - nummer 16-29 oktober 2015 Niuwsbrif jaargang 10 - nummr 16-29 oktobr 2015 Thma s Trfwoord Wk 45 Thma: Arm n rijk D proft Amos zit ho in ht noordn van ht land d arm mnsn stds armr n d rijkn stds rijkr wordn. Dat vrschil zorgt voor

Nadere informatie

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils.

Voorwoord. Daarna zitten komende twee maanden net als altijd boordevol megaleuke activiteiten met voor elk wat wils. Voorwoord Bst oudrs, ldn n sympathisantn D dagn wordn kortr, donkrdr n koudr maar nits dat ons wrhoudt om r dz maandschors opniuw stvig voor t gaan. Hlaas motn w dz maandschors wl startn mt n dagj vrijaf.

Nadere informatie

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging

Wat maak jij morgen mee MBO Dier- verzorging j i j k a a Wat m m n morg MBO r i D g n i g r o z r v Morgn is gron bij AOC Oost Morgn is gron bij AOC Oost. En dat is maar god ook. W hbbn n gron wrld nodig, waarin jij n j omgving god kunnn lvn. Daar

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Rechtsbijstandverzekering

Rechtsbijstandverzekering Rchtsbijstandvrzkring Ht kan hoog oplopn En uit d hand glopn ruzi mt d burn. En conflict mt uw wrkgvr. En lvrancir di zijn blofts nit waar kan makn. En huisbaas di ht nit zo nauw nmt mt ht ondrhoud van

Nadere informatie

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school.

Maandag 13 januari 2014, week 3. Deze Nieuwsflits bestaat uit 6 pagina s. eze maand ben ik, Sjoerdtsje Pasma, waarnemend directeur op school. Maandag 13 januari 2014, wk 3 z Niuwsflits bstaat uit 6 pagina s Van d dircti z maand bn ik, Sjordtsj Pasma, waarnmnd dirctur op school. Ik bn dirctur op CBS Rgnboog in Lns n bn op maandagmiddag aanwzig

Nadere informatie

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST

KALENDER VOOR ADVENT EN KERST KALENDER VOOR ADVENT EN KERST Modrs van Jzus Tamar Rachab Ruth Batsba Maria 27 NOVEMBER 1 JANUARI 2011 Stunpunt Liturgi Dputatn Krkmuzik n Dputatn Erdinst Kon. Wilhlminalaan 3-5 3818 HN Amrsfoort t. 033-4569892

Nadere informatie

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014

t J a g e r t j Nieuwsbrief van basisschool St. Hubertus, Jagerslaan 55, 5042 LJ Tilburg Nr 09 21 maart 2014 Nr 09 21 maart 2014 Tlfoon: (013) 4672792 -mail algmn: bs.hubrtus@xpctprimair.nl -mail dirctur: candid.kassls@xpctprimair.nl Intrnt: www.hubrtusschool.nl Kalndr: 24 mrt Studidag: kindrn vrij 25 mrt 26

Nadere informatie

Een kind is meer dan taal

Een kind is meer dan taal po En kind is mr dan taal n rknn IEP Adviswijzr & IEP Eindtots Alls voor grop 8 Burau ICE D niuw gnrati totsn n xamns inhoudsopgav 4 Inliding Hoofd, hart én handn: n kind is mr dan taal n rknn alln. 5

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas

Eneco EcoStroom en AardGas Enco EcoStroom n AardGas In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco EcoStroom

Nadere informatie

Uniek in woonbeleving

Uniek in woonbeleving Unik in woonblving Top locati h c s o B n D! P unt Unik in Brabant 7 dagn pr wk gopnd Gratis parkrn Punt! woonwarnhuis Ht Punt! Op ht RtailPark in Dn Bosch opnt Punt! En 6000 m² groot woonwarnhuis mt n

Nadere informatie

Derde editie. onderbouw

Derde editie. onderbouw r z j i w mthod Drd diti ondrbouw ir! la f t m d o h t En m municrn mt n m Motivrn n lrn co modrn n h sc ti ak pr op t ch mthod gri Drd diti ondrbouw D mthod is vrdr ontwikkld n aangpast. Dat is t zin

Nadere informatie

Schadeformulier Reisverzekering

Schadeformulier Reisverzekering Schadformulir Risvrzkring Om uw schad snllr t kunnn bhandln vragn wij u: - ht formulir zo volldig n duidlijk moglijk in t vulln - rlvant bijlagn zoals originl bwijsstukkn n nota s m t sturn. Hft u ruimtgbrk?

Nadere informatie

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders.

Een uitgave van katholieke basisschool De Kinderarcke. Deze wordt eens in de twee weken verstuurd aan alle ouders. UIT DE SCHOOL GEKLAPT NUMMER 2 Dondrdag 18 sptmbr 2014 En uitgav van katholik basisschool D Kindrarck. Dz wordt ns in d tw wkn vrstuurd aan all oudrs. DE KOP IS ER AF Wat n zindrnd n inspirrnd bgin van

Nadere informatie

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp

Hoe bepaal ik zelf mijn eerste indruk ronde 1 : Hoofddorp Functi vormgving Ho bpaal ik zlf mijn rst indruk rond 1 : Hoofddorp workshop houdrs rlvant bijgdragn ghl vormgving workshophoudrs Bdrijfsarts 8 8 8 6 8 HR Advisur 8 9 8 8 8 Consulnt 6 7 5 5 6 voldd nit

Nadere informatie

Duco verhoogt uw EPA label!

Duco verhoogt uw EPA label! Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Duco vrhoogt uw EPA labl! W inspir at www.duco.u NATUURLIJKE VENTILATIE Vntilati vraagt om n aalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van

Nadere informatie

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19

Welkom. Inhoud. Groevenbeek. Welkom 3. Begeleiding 16. Groevenbeek in schema 4. Kwaliteit 18. Aanmelding en toelating 19 Informatigids 2O14 Wlkom Elk lrling in grop 8 van d basisschool mot n hl blangrijk kuz makn. Naar wlk school ga j hirna? En naar wlk ondrwijssoort? Vl lrlingn vindn ht bst lastig om t kizn. Daarom willn

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti T 024 348 07 30 E bsoondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik kan

Nadere informatie

Opleiding HR Business Partner

Opleiding HR Business Partner Opliding HR Businss Partnr D z b o at th p o s n g st a ë n id i s p ic i l op r a u V P N on d n d va On t ko r v a n g hl ting 20% o op p l id d 1 o mo i dul f m ng! s r Dat volg kan n?! Opliding HR

Nadere informatie

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar

Actievoorwaarden: Ontvang Toon van Eneco met gratis installatie, i.c.m. Garantieprijs Eneco Ecostroom en gas 3 jaar Activoorwaardn: Ontvang Toon van Enco mt gratis installati, i.c.m. Garantiprijs Enco Ecostroom n gas 3 jaar 1. Dz acti wordt gorganisrd door Enco Rtail B.V., gvstigd t Rottrdam aan d Martn Mswg 5, hirna

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt

Joepie!!!! Bijna vakantie! nieuwsbrief kinder- en jeugdactiviteiten Rotterdam Noord 2015. SSVeest & jubileum SSV Kloosterbuurt niuwsbrif kindr- n jugdactivititn Rottrdam Noord 2015 Jopi!!!! Bijna vakanti! Uitrustn? Vrgt ht maar! Komnd wkn word j uitgdaagd om mooi dingn t makn, j sporttalnt t latn zin n lkkr t spln mt al j vrindn

Nadere informatie

Renoveren en Ventileren

Renoveren en Ventileren Elk typ roost in F1, in lk R Duco s zonw Natuurlijk vntilati én zonwring Rnovrn n Vntilrn Intgral vntilati-oplossingn voor rnovati Vntilati én Zonwring: n intgral aanpak God vntilati zorgt r voor dat d

Nadere informatie

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als

Het creëren van een unieke (merk) beleving vormt het uitgangspunt voor mijn ontwerpen. Een krachtig concept dat zowel inhoudelijk overtuigt als Ht crërn van n unik (mrk) blving vormt ht uitgangspunt voor mijn ontwrpn. En krachtig concpt dat zowl inhoudlijk ovrtuigt als visul aansprkt. Daarbij passnd communicatimiddln ontwrpn om mnsn t brikn n

Nadere informatie

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5

TOPBUYERS PUBLIEK. I n k o o p p a r t n e r m e t v NUMMER 39 JAARGANG 5 JAARGANG 5 NUMMER 39 TOPBUYERS PUBLIEK Wij lvrn Inkoo/Aanbstding scialistn o idr gbid binnn d ublik sctor. Sinds 2002 bouwn w aan n databas waarin w Inkoo/Aanbstding scialistn rgistrrn. Door middl van

Nadere informatie

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie...

http://www.geelvinck.nl/muziek/achtergrond-geelvinck-muzie... pagina 1 van 6 D Swlinck Collcti D Swlinck Collcti historisch totsinstrumntn mt mr dan 80 historisch piano(fort)s waarvan ruim 40 taflpiano s (http://glvinck.nl/muzik/muzikfstivalamstrdam-virtuosi/d-taflpiano-livinghistory/)

Nadere informatie

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs

Cocreatie als samenwerkingsmodel binnen het onderwijs Cocrati als samnwrkingsmodl binnn ht ondrwijs Ondrwijscongrs Surinam 2013 Grt van dn Brink Vrplgkundig n Gzondhidswtnschappr Nijmgn Cocrati Hogschool Studnt Cocrati Ziknhuis Radboud Inhoud/ zorg Hogschool

Nadere informatie

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel

Opleidingsplan. : Almelo, De Sumpel Oplidingsplan Opliding : ICT- n mdiabhr Crbo opliding : 95320 Uitstroomdiffrntiatis : Ntwrkbhrdr (vrkort) Crbo uitstroom 95323 Cohort : 2014-2015 Nivau : 4 Lrwg : BOL Locati : Almlo, D Sumpl Ho zit j opliding

Nadere informatie

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie,

WAARIN SAMENWERKEN: Mr. J.M.A-H. Luns, k Excellentie, R A A D VAN N E D E R L A N D S E W E R K G E V E R S V E R B O N D E N WAARIN SAMENWERKEN: VERBOND VAN NEDERLANDSCHE WERKGEVERS CENTRAAL SOCIAAL WERKGEVERS-VERBOND NEDERLANDS KATHOLIEK WERKGEVERS VERBOND

Nadere informatie

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit

Verdeling van personen volgens rijbewijsbezit 2 Rijbwijsbzit Tabl. Vrdling van prsonn volgns rijbwijsbzit Cumulativ Cumulativ RYBEWYS Frquncy Prcnt Frquncy Prcnt ƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒƒ ja 50.3 67.7 50.3 67.7 nn 243.739

Nadere informatie

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs

Wet Werk en Zekerheid. Mr. E.J.H. Reitsma Stam Reitsma Advocaten en Chantal van Kempen Van Bergen CS accountants en belastingadviseurs Wt Wrk n Zkrhid Mr. E.J.H. Ritsma Stam Ritsma Advocatn n Chantal van Kmpn Van Brgn CS accountants n blastingadvisurs Wt Wrk n Zkrhid Waarom d WWZ? T vl vrschil tussn flx n vast; D positi van flxwrkrs wordt

Nadere informatie

greencalc ontwikkelingen

greencalc ontwikkelingen projct I INSTRUMENT grncalc ontwikklingn GrnCalc is n LCA-rknprogramma waarm d duurzaamhidsambiti van n gbouw of van n wijk bpaald kan wordn. Dz ambiti wordt uitgdrukt in één gtal: d Miliu-Indx- Gbouw.

Nadere informatie

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN

MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN MINISTERRAAD / Tk ^ " 'S GRAVENHAGE S7 - - ^ 3 1 MEI 19W ƒ / AAN: D M i n i s t r - P r s i d n t V o o r z i t t r van d Raad van M i n i s t r s Dinstondrdl; Ondrwrp:

Nadere informatie

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015

Stoer, ik kan het heus wel! Zomerprogramma. Zomertour 2015. Buitenschoolse opvang Jump/Ondersteboven. 20 juli tot en met 28 augustus 2015 Zomrprogramma Buitnschools opvang Jump/Ondrstbovn KION Zomrtour 2015 Brikbaarhid in d vakanti M 06 51 45 38 03 E bsojumpondrstbovn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur 20 juli tot n mt 28 augustus 2015 Stor, ik

Nadere informatie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie

Richtlijnen ontwerpen nieuwe balie Richtlijnn ontwrpn niuw bali Dz chcklijst bvat d blangrijkst aspctn di gldn voor ht ontwrpn van n bali. 1. Bpaal wlk typ bali ht mst gschikt is. 2. Zorg voor n glijk ooghoogt tussn mdwrkr n klant. 3. Zorg

Nadere informatie

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2

Jongeren Stem. Wat speelt er? Wat zou jij kiezen? Inhoud. Interview burgemeester... 2. Wie zijn wij?... 2 Jongrn Stm Wat splt r? Wat zou jij kizn? Inhoud Bst lzrs, Intrviw burgmstr... 2 Wi zijn wij?... 2 En jugdkrant voor én door jongrn; zo mot ht zijn!... 2 Ho zit ht nu?... 3 Intrviws kandidatn... 4 Links

Nadere informatie

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen

Vocht- Bouwen problemen bestrijden Bouwen Bouwn n w Bou t h c Vo n m l prob dn j i r t s b Algmn Murn n vlorn Antischimmlbhandling T winig vntilati, ovrtollig vocht, watrinsijpling, n watrlk n andr factorn kunnn d kwalitit van d lucht in uw huis

Nadere informatie

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma

Recreatieprogramma. Recreatieprogramma Rcratiprogramma Rcratiprogramma Zatrdag 16 Augustus 2014 - Vrijdag 22 augustus 2014 Hallo! Mijn naam is Jop Snop! ma: h t t k is h w z D Zomr! Hallo allmaal, Hir voor julli ht programma van dz wk! Er zijn

Nadere informatie

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier

Aanvraag Bijzondere Bijstand Inlichtingenformulier Aanvraag Bijzondr Bijstand Inlichtingnformulir All bdragn motn in uro ( ) wordn vrmld Bhornd bij aanvraag: Nummr: Datum: 1 Prsoonsggvns Sofinr./burgrsrvicnr. Achtrnaam Voorvogsl Voornamn (1 voluit) Gslacht

Nadere informatie

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al????

EXAMENOPGAVEN KADER. Ga naar www.examenbundel.nl Doe daar de quickscan voor wiskunde Hoe ver ben je al???? EXAMENOPGAVEN KADER Ga naar www.xamnbundl.nl Do daar d quickscan voor wiskund Ho vr bn j al???? BOSLOOP (KB 2005 1 tijdvak) En atltikvrniging hft n bosloop gorganisrd. Er zijn dri afstandn uitgzt: 2300

Nadere informatie

de nationale E-bike verzekering

de nationale E-bike verzekering Ht comfort gaat altijd door mt d national E-bik vrzkring D spcial n voordlig vrzkring voor all lktrisch trapondrstund fitsn Dri, vir of vijf ar vrzkrd tgn difstal of cascoschad (incl. difstal) voor n nmalig

Nadere informatie

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht.

Tevens is op basis van het DO 2e fase een partiёle herziening bestemmingsplan Weusthag opgesteld. Deze is in procedure gebracht. SAMENVATTING RAADSVOORSTEL ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1001631 Hstr, Paula RU-PS Jannk Oud Alink ONDERWERP Krditaanvraag uitvoring 2 fas projct Infra Wusthag AGENDANUMMER SAMENVATTING

Nadere informatie

Waar haalt u de energie vandaan?

Waar haalt u de energie vandaan? Waar haalt u d nrgi vandaan? Inhoudsopgav Enrgyclub, kom rbij!... 4 Enrgy Businss Park... 5 Proftuin voor nrgi innovatis... 8 D blvingswaard van n gbouw wordt bpaald door d gbruikrs, of z zich r comfortabl

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie

af! Zomerprogramma Klaar voor de Zomertour 2016 Buitenschoolse opvang Drakesteyn 18 juli tot en met 26 augustus 2016 Bereikbaarheid in de vakantie Zomrprogramma Buitnschools opvang Drakstyn KION Zomrtour 2016 Brikbaarhid in d vakanti M 06 23 93 85 50 E bsodrakstyn.schorn@ kion.nl Graag vóór 9.00 uur afmldn 18 juli tot n mt 26 augustus 2016 Klaar

Nadere informatie

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg

Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Regenboogkerk Epe Ontmoetingsdienst Thema: Wijs mij de weg Zondag 13 maart 2016. Aanvang: 19.00 uur Rgnboogkrk Ep Ontmotingsdinst Thma: Wijs mij d wg Voorgangr: Ds. A. M. van d Wtring Muzikal mdwrking: Chr. mannnkoor L o o f t d n H r O.l.v.: Frddy V l d k a m

Nadere informatie

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù

aas]6 recreatiepark» Aan het College van B. 8L W. van de gemeente Oosterhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost erhout. .JBIIIIIII -osterhout ^» C Ù -ostrhout.jbiiiiiii IN. 1207403 ^» C Ù 19 MRT2Ũ12 aas]6 rcratipark» Aan ht Collg van B. 8L W. van d gmnt Oostrhout, Postbus 10150, 4900 G B Oost rhout. Dorst, 15 maart 2012. Btrft: hffingsmaatstaf rioolhffing.

Nadere informatie

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal,

Een goede spreker maakt van zijn verhaal, ons verhaal, Vrslag zsd bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Storytlling / Bok Andrs Wrkn 8 april 2014 bij CAOP t Dn Haag Na n kort opning door Aukj start sprktrainr Erik Dkkr samn

Nadere informatie

Correctievoorschrift VWO

Correctievoorschrift VWO Corrctivoorschrift VWO 008 tijdvak wiskund B Ht corrctivoorschrift bstaat uit: Rgls voor d boordling Algmn rgls 3 Vakspcifik rgls 4 Boordlingsmodl 5 Inzndn scors Rgls voor d boordling Ht wrk van d kandidatn

Nadere informatie

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten

Eneco HollandseWind 4 jaar 2 e kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particuliere klanten Enco HollandsWind 4 jaar 2 kwartaal 2014 tot 1-7-2018 voor particulir klantn Wat is HollandsWind? Enco HollandsWind is lktrisch nrgi, duurzaam opgwkt door windturbins in Ndrlands windparkn. Mt uw kuz voor

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.100 kwh n 1.400 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n

En wat gaan we doen? Vakantiewerking. Vakantiewerking. Geetbets. Geetbets 2014. l e. ppe n En wat gaan w don? 30/6 30/6 04/07: Muzik n dans Zingn mt K3, dansn mt mvrouw d pauw, springn tot w r bij nr valln, bwgn, luistrn naar mooi muzikal sprookjs n vrtlln, fantasrn, musicals makn,... Vakantiwrking

Nadere informatie

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg

Budgetplan Persoonsgebonden budget AWBZ Vergoedingsregeling persoonlijke zorg Budgtplan Prsoonsgbondn budgt AWBZ Vrgodingsrgling prsoonlijk zorg 1. Mijn prsoonlijk ggvns Achtrnaam aanvragr: Gboortdatum: BSN: - - 2. Mijn indicati Ik bn gïndicrd voor vrblijf. Mijn indicati is ZZP

Nadere informatie

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk

Leiden Leadership Programme: Leiderschap in Praktijk Lidn Ladrhip Programm: Lidrchap in Praktijk Programma 15.35 Vic Rctor Magnificu Ritj van Dam 15.45 Kort ovrzicht van ht programma door Sytk Midma 15.50 Informati ovr d Praktijkopdracht n Sminar door Nikol

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid

Ieder kind in zijn kracht bevordert sociale veiligheid Idr ind in zijn racht bvordrt social vilighid Zvn lssn in glu voor grop 5/6 n grop 7/8 Kindrn op jong lftijd positif ondrstunn in hun individul motionl ontwiling. Dat is d missi van d Glusoffr. Ht wtnschapplij

Nadere informatie

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven

pasen2007 Ik -Paulus- leg getuigenis af voor klein en groot...namelijk dat de Christus moest sterven VORMSELcadaus D gnad van ht H.Vormsl hlpt n kind om als lrling van Jzus t lvn. Daarbij is ook daglijks vodsl nodig uit zijn Woord. Groot Niuws Bijbl En spcial jongrn uitvoring van d Bijbl in hdndaags Ndrlands.

Nadere informatie

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk

Risicoinventarisatie. Algemeen Naam. Adres. Juridische entiteit n Eigen zaak n BV n Vof n CV n Anders, namelijk Risicoinvntarisati Dit risico invntarisatiformulir is n hulpmiddl voor u om d risico s van d ondrnmr inzichtlijk t makn. Ht formulir is zr algmn van aard n bidt daarom gn complt bld voor all bdrijvn. Lt

Nadere informatie

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam

Woon/Zorgcomplex Schinkelhaven Amsterdam Woon/Zorgcomplx Schinklhavn Amstrdam Schinklhavn btrft d planontwikkling voor n woonzorggbouw van totaal 8235 m2 bruto vloropprvlakt in Amstrdam Zuid. D bouwvoorbriding is afgrond voor ht zorggbouw Schinklhavn

Nadere informatie

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken

DE WATERTOREN. project. Duurzaamheid is meetbaar te maken projct ONTWERP O DE WATERTOREN Novmbr 2004 ontmotn Bob Custrs n Michil Haas lkaar voor ht rst doordat n oud studignoot van Bob n mdwrkr van NIBE n ontmoting arrangrt. Bid hrn wordn ht al snl ns dat z d

Nadere informatie

Tevredenheid. Jaarbericht 2014

Tevredenheid. Jaarbericht 2014 Tvrdnhid Jaarbricht 2014 2 Jaarbricht 2014 Wij bschouwn nit alln onz aanvragrs (vrloskundign, huisartsn n mdisch spcialistn van ht Ziknhuis Amstlland), maar ook hun patiëntn n d zorgvrzkraars als onz klantn.

Nadere informatie

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T

#GBU15 OERISME 16-04-2015 CLEANTECH & T 2015 5 #GBU1 CH EANTE 15 CL 0 m 2 k 0 4 0 80.0 16-0 rond in ld r D w RI & TO E SME VO E D I ECH & T N A E CL -2 0 1 5 burg 28-05 Puur Lim n r t D Wro 04 EDRI PEN B O 5 1-1 0-2 0 JVEND AG ELIGIE k CH &

Nadere informatie

Ventilatie vraagt om een totaalconcept!

Ventilatie vraagt om een totaalconcept! Vntilati vraagt om n totaalconcpt! Vrbtring van vntilati n vrmindring van nrgivrbruik is in d bstaand woningvoorraad van cruciaal blang. aarbij strft uco naar d kwalititsisn di ook bij niuwbouw gldn. at

Nadere informatie

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO

Risico-inventarisatie Veiligheid NSO -invntarisati Vilighid NSO Urgnti c Entr Kind valt doordat ht nit bij d trapluning kan Acti / Maatrgln (of aangvn dat ht nit van topassing is) B.v. huisrgls Kind valt doordat d trapluning nit g vastzit

Nadere informatie

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet

Visie toegang sociaal domein en invoering participatiewet Visi togang sociaal domin n invoring participatiwt Visitrajct uitgvord in opdracht van d gmntn Niuw Watrwg Noord Martin Hklaar Daniël Huisman Floris Bannink Dfinitiv vrsi 16 mi 20 13 Visi togang sociaal

Nadere informatie

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College

Alles over het spetterend schoolfeest o. Nummer. dapa. http://clubid.idcollege.nl JUNI 2008. Voor alle studenten van ROC ID College Voor all studntn van ROC ID Collg Intrviw Club ID Fitgams http://clubid.idcollg.nl Mbo-uitblinkr van ht jaar dapa één grot famili Summr 2008 must havs n nog vl mr... Alls ovr ht spttrnd schoolfst o JUNI

Nadere informatie

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF

NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF lllll Jaargang 3 nummr 5 EEN NIEUW GEZIN VZW NIEUWSBULLETIN 5. A. NIEUWSBULLETIN WOORD VOORAF SPECIAAL ONDERWIJS SCHOOL Kind Inhoud Gzin 1. Woord vooraf 1. Schoolprstati - wlbvindn 2. Dri wgn, één dol

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 D ldn van d gmntraad van Haarlmmrmr Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bzokadrs Raadhuisplin 1 Hoofddorp Tlfoon 0900 1852 Tlfax 023 563 95 50 clustr Handhaving n Tozicht Contactprsoon Schramalvan d Molgraaf

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Overzicht van deelwijken Lelystad

Overzicht van deelwijken Lelystad g l s r n G o s nw i d d a t n a S v y g l in n L D m n d l i d i u p Vilighid 2007 In maart 2007 hbbn ruim 1.600 inwonrs van Llystad n vragnlijst ingvuld ovr d blving van hun woning n woonomgving. Mt

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal

puur goud www.celebratefestival.nl e editie Vakantieconferentie Celebrate 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantiepark Pagedal - Stadskanaal puur goud www.clbratfstival.nl Vakanticonfrnti 2014 25 juli t/m 1 augustus 2014 Vakantipark Pagdal - Stadskanaal Wlkom op 2014 puur goud Elk olympisch sportr gaat voor goud, ht hoogst haalbar. Als christnn

Nadere informatie

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl

Huisstijlhandboek. Algemene richtlijnen & instructies voor gebruik van de huisstijl Huisstijlhandbok Algmn richtlijnn & instructis voor gbruik van d huisstijl Jongrn Svnum Huisstijlhandbok Jongrn Svnum Inhoud Inliding pag 4 Huisstijl pag 5 Bldmrk pag 6 Huisstijlklurn pag 8 Voorbldn van

Nadere informatie