gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gezien & gehoord Alles over: oogmode, oogzorg & hooroplossingen design & gezondheid voor hem, haar & kids uitgave april 2014 artsen aan het woord"

Transcriptie

1 GOED gzin & ghoord Alls ovr: oogmod, oogzorg & hooroplossingn uitgav april 2014 dsign & gzondhid voor hm, haar & kids artsn aan ht woord oogarts Roukns & Jubilum huisarts Magazin 1

2

3 voorwoord Aad Roukns Optomtrist Bst lzr Voor u ligt ht magazin dat w naar aanliding van ons 20-jarig bstaan uitgvn. In di 20 jaar kndn w hctisch tijdn, maar vooral ook momntn van bzinning, fijn momntn n mnslijk warmt. Ht gft n spciaal gvol dat w in dit magazin opniuw vooral dz mnslijk warmt kunnn tonn n blvn. Qua inhoud bstdn w in dit magazin aandacht aan good storis van onz cliëntn. Ook lst u bijvoorbld artikln waarin huisarts dr. Rné van Luwn n oogarts dr. Oscar van Hml hun mning gvn ovr ht functionrn van d oogzorg in Pijnackr n omgving. Ik hb n passi voor d klinisch (mdisch) kant van ht vak optomtri, wat n uitstknd aanvulling is op d functionl optomtri. D klinisch optomtri houdt zich bzig mt d gzondhid van ht oog, d functionl optomtri mt ht functionrn van ht oog. Vanaf d rst dag is d missi bij Roukns Optik: n god samnwrking ralisrn tussn huis- n oogartsn. Zlfs nu nog, anno 2014, hoor ik van collga-optomtristn dat dz samnwrking unik is. Graag wil ik dan ook hir van d glgnhid gbruik makn om namns ht hl tam t zggn: huis- n oogartsn, hartlijk dank voor ht in ons gstld vrtrouwn! Naast ht optimalisrn van d optomtri is r vl gïnvstrd in onz hoorstudio. Wij bschikkn ovr n gluidsdicht cabin n spcial instrumntn di hoortostlln kunnn tstn trwijl dz rds in ht oor gplaatst zijn. Bovndin zijn al dz instrumntn gcrtificrd. Dit btknt ondr andr dat all door Roukns Hoorstudio aangpast hoortostlln voor vrgoding in aanmrking komn. Daarnaast waarborgt ht d kwalitit: w zin dan ook n tonmnd waardring bij KNO-artsn n audiologisch cntra. Roukns Optik is nit alln mdisch strk maar ook modius. Zo hbbn w onz collcti uitgbrid mt ht zr vooraanstaand brilmodmrk Alain Mikli. Samn mt ht aanbod van d collctis van ondr andr Lindbrg, Silhoutt, Mykita, Prodsign n Prada zorgn wij rvoor dat u r zkr in slaagt d juist modiuz bril t vindn. Natuurlijk is dit alls nit moglijk zondr n god ondrling samnwrking in ons tam. Idr hft daarin zijn ign knnis n vaardighdn n zt dz zo god moglijk in voor d zaak, maar bovnal voor d klant. Ht is moilijk dz dankbaarhid in woordn uit t drukkn, maar z knnn mij god gnog om t wtn wat ik bdol. inhoud 4 Kids Op d klintjs lttn 6 Tnagrs Idën in ovrvlod 8 Family It s al in th family 10 Mdisch Huisarts n oogarts 12 Spcialism OCT-scan 14 Horn voor jong & oud 20 Prisma Op ht rcht pad 28 Raad & daad Ht tam Roukns 34 Prijspuzzl Win n kadobon! colofon Uitgav tr glgnhid van ht 20-jarig bstaan van Roukns Optik Tnslott wil ik graag all klantn bdankn voor ht vrtrouwn n hun blijk van waardring di wij in d afglopn 20 jarn mochtn ontvangn. In ht bijzondr natuurlijk zij di hun vrhaal n hun gzicht aan dit magazin wildn tovrtrouwn. Oostlaan DK Pijnackr tl fax rouknsoptik.nl Mt vrindlijk grot, Aad Fotografi, grafisch ontwrp n rdacti: Studio09.nl Roukns Jubilum Magazin 3

4 4 Roukns Jubilum Magazin

5 kids Jori is mt zijn bril n stor drums, tijdns ht makn van d foto s bijna 17 maandn oud. Als baby lonst Jori. Ton hij 9 maandn oud was, wrd Jori bij ht consultatiburau naar d orthoptist vrwzn. Dit rsultrd in n bril mt n hog strkt. D vraag van modr Colinda: Hft Roukns Optik in d collcti ook monturn voor baby s van 10 maandn? Ht antwoord van Aad: Ja n n. Ja: idrn mot kunnn slagn voor n bril, dus ook n baby. N: nit op voorraad, w combinrn n afspraak mt n vrtgnwoordigr van klin kindrbrilln n d klant (mt baby) n makn dan n kus uit d collcti. Ht is gwoon vl lukr om ook voor j baby t kunnn kizn uit mrdr monturn. Op d klintjs lttn IEDEREEN MOET KUNNEN SLAGEN VOOR EEN BRIL HIJ KEEK ROND ALSOF ER EEN WERELD VOOR HEM OPENGING! Modr Colinda kwam mt hm bij Aad Roukns op afspraak. Sinds Jori zijn bril draagt, hft hij n norm sprong in zijn ontwikkling gmaakt. Ik mrkt dat zijn gdrag vrandrd, hij kk rond alsof r n wrld voor hm opn ging! Ook in zijn motorik hlpt ht hm, hij staat stvig, is lkkr bwglijk n loopt vrolijk rond. Hij houdt zijn bril mstal god op. Soms komt hij trug van ht kindrdagvrblijf (waar hij tw dagn pr wk komt) mt n schv bril. D bril is daar glukkig tgn bstand, d opticin hft hm zo wr rcht gzt. Roukns Optik is n vrindlijk opticin n ook Jori volt zich door d mdwrkrs op zijn gmak gstld wannr r its aan zijn bril mot gburn. Roukns Jubilum Magazin 5

6 d tijd nmn Rody draagt op dz foto n bril van ht mrk Okio. 6 Roukns Jubilum Magazin

7 tnagrs nrgi voor 10 idën in ovrvlod Rody Posma is n nrgik tinr van 13 jaar oud. Hij zit in ht rst schooljaar van ht Luzac Collg. Ondr zijn vl hobbis n intrsss valln ondr andr skiën (bij Skitam Snowworld), crativ dingn don, films kijkn n cabart. D films uit d Jams Bond film-collcti van mijn vadr vind ik rg luk om t bkijkn, maar één van mijn andr favoritn is Najib Amhali. Ik vind zijn humor gwldig. Ton Rody zs jaar oud was, wrd ht syndroom van Gills d la Tourtt vastgstld. En diagnos waar zijn vadr n modr bhoorlijk van schrokkn. Z hbbn r voor gkozn om r hl opn ovr t zijn. Ht syndroom vroorzaakt in ht gval van Rody ondr andr tics n dwangmatig bwgingn. Ht zijn dingn waarm kindrn flink m gpst kunnn wordn, zo ook bij Rody. Op ht Luzac Collg hb ik ht nu glukkig rg naar mijn zin. Één kr pr jaar gaan w naar Curaçao waar ik dan n wk n thraputisch studi volg als dolfijnntrainr. D modr van Rody vrtlt: Ton w hoordn dat dit n god ffct hft op kindrn mt aandoningn zoals Tourtt, wildn w dit graag probrn. Wij zijn ontzttnd trots op hm, ho hard hij ht hl jaar wrkt aan zijn studi, ondanks zijn Tourtt n dyslxi. D trip naar Curaçao gft hm jaarlijks n norm positiv boost, n bloning. Zlf bn ik al hl rg lang klant bij Roukns Optik, daarom sprkt ht voor zich dat w ook Rody graag mnmn naar dz zaak. D rust n aandacht di z Rody kunnn gvn is prcis wat hij nodig hft. Z nmn oudrwts d tijd voor ons als klant: cht ambachtsmnsn. Rody draagt graag zijn brilln, alhowl hij nu ook rglmatig zijn lnzn gbruikt. & aandacht gvn voor ons n aan ons als klant Roukns Jubilum Magazin 7

8 family It's all in th family vadr n modr ovr hun zoons Ms & Fdd Ms n Fdd zijn 11 jaar oud n zittn in grop 7 van d basisschool n hbbn nog n oudr zus, Tss. In hun vrij tijd spln z hocky bij Hudito in Dlft. Modr Ing vrtlt: Ton onz zonn 4 jaar warn, wrd r staar bij z vastgstld. Middls n oprativ ingrp zijn r kunstlnzn gplaatst, maar dit gft nog gn 100% rsultaat. Daarom dragn z bidn n bril mt lsgdlt van ht typ longlin. Tglijkrtijd mt d aanschaf van d niuw brilln voor Fdd n Ms hbbn w in n oud montuurtj glazn latn zttn zondr lsgdlt. Dz brilln gbruikn zij bij ht sportn n d gymlssn op school. Ing draagt n montuur van Prodsign, hij draagt montuur van Hamburg Eywar, Fdd van Nw York Yanks n Ms n Ray-Ban. 8 Roukns Jubilum Magazin

9 Dichtbij Nancy n Frdi Hakvoort zijn al 20 jaar gtrouwd n wonn n wrkn in Pijnackr, zoals zij zlf zggn: om d hok bij Roukns Optik. Z hbbn tw zonn n n dochtr, di ook brildragnd is. Nancy: Ht is fijn dat d zaak zo dichtbij zit! Ik draag nu zo n 6 jaar n bril. Frdi draagt hm nog maar sinds kort daglijks, voorhn alln maar voor ht lzn. Frdi runt zijn ign zaak: n accountants- n blastingadviskantoor. Nancy: Ik bn rgiovrtgnwoordigstr van d rgio Zuid-Holland Zuid van ht Quiltrsgild Ndrland. Ht gild tlt ca ldn n bstaat al 30 jaar lang. Tw kr pr jaar komn vir dagn n groot aantal ldn bijn. Ht is n lifhbbrij, n hobby di uit is ggroid tot vl mr dan dat. Frdi draagt n montuur van Ray Ban, n Nancy n Calvin Klin. Roukns Jubilum Magazin 9

10 mdisch D huisarts n oogarts aan ht woord Vanaf d rst dag is d missi bij Roukns Optik: n god samnwrking ralisrn tussn huis- n oogartsn. En samnwrking di volgns collgaoptomtristn unik is. Huisarts dr. Rné van Luwn n oogarts dr. Oscar van Hml gvn hun mning ovr ht functionrn van d oogzorg in Pijnackr n omgving. Oogarts Oscar van Hml: Vaak is n optomtrist of opticin d rst di bij ht oogondrzok afwijkingn vaststlt. D patiënt mot dan bij d huisarts n vrwijsbrif haln om naar d oogarts t gaan. In dit procs gaat vaak informati vrlorn n kan nit god aanggvn wordn of r haast bij is. Md door Aad Roukns is ht OCD (Optomtristn Collctif Dlfland) opgzt. En ntwrk waarin d rst raadplgpost n optomtrist is, waarna d klant/patiënt doorvrwzn kan wordn naar n (oog)arts of huisarts. Door ht OCD wordt d lang wachttijd ondrvangn omdat r n slctif vrwijzingssystm wordt ghantrd. D circa tin optomtristn di vrbondn zijn in ht ntwrk makn gbruik van één n htzlfd formulir. Hirdoor is n snllr afhandling moglijk. In d tokomst zijn r nog mr moglijkhdn in d samnwrking tussn opticins, optomtristn, huisartsn n oogartsn. D kadrs waarbinnn d vilighid van d oogzorg gmonitord wordt, motn wordn vastgstld. In England is ht bijvoorbld al hl gbruiklijk dat glaucoomcontrol wordt uitgvord door n optomtrist. Oogarts dr. Oscar van Hml van ht Rinir d Graaf Gasthuis t Dlft VOOROP IN INNOVATIE Aad Roukns was n van d rstn di d OCT-scan in gbruik nam. Zlfs wij, d oogartsn, haddn dit middl ton nog nit 10 Roukns Jubilum Magazin

11 tot onz bschikking! Ht gft aan ho hij voorop loopt in d mst innovativ ontwikklingn n mthods. Wannr ik n patiënt mot doorvrwijzn naar n opticin/optomtrist dan is Roukns absoluut dgn di ik kan aanradn. Wannr mn r blang aan hcht zkrhid t hbbn van god oogzorg is mn hir aan ht juist adrs. R né: Al jarn kom ik als klant van Aad in d zaak in Pijnackr. Uitraard rakn w vaak aan d praat ovr mdisch oogzorg-grlatrd zakn. Bropsmatig, maar ook uit prsoonlijk intrss, vrdip ik m graag in oogzorg. Andrsom is Aad mdisch rg brd gïntrssrd n volt zich thuis in d diagnostisch wrld van ht huisartsschap. Zodond groid r spontaan n samnwrking, waarbij ht contact n wdrzijds advis vaak ad hoc is. En optomtrist als Aad is ook n paramdicus, hij vrkoopt nit alln brilln, maar wil ook n schakl zijn tussn d klant, huisarts n oogarts. Doordat hij voorondrzok vrricht krijgt d klant, indin nodig, n snllr togang tot ht mdisch trajct. En voorondrzok kan n kuringsrapport zijn, nodig in d vrwijzing naar n (oog)arts. Mocht r bij Roukns aan ht licht komn dat r n spodvrwijzing nodig is, dan kan r zonodig zlfs op zatrdag doorvrwzn wordn naar n oogarts in d omgving. OCT-SCAN Eén van d middln di Aad, als één van d rstn in Ndrland, hirvoor tot zijn bschikking hft is d OCT-scan. OCT staat voor optical cohrnc tomography: n bldvormnd tchnik di hog-rsoluti bldn kan makn van structurn van ht oog. D bldn gvn n doorsnd wr van bijvoorbld ht ntvlis of d oogznuw. Mstal wordt d OCT-scan gbruikt om n bld t makn van ht cntral dl van ht ntvlis, d gl vlk of macula gnomd. Ht apparaat stuurt n infrarod lichtbundl, via d pupil, in ht oog op ht ntvlis. D OCTscan gft n gwldig gdtaillrd bld van ht oog. En drglijk apparaat hb ik in mijn praktijk nit tot mijn bschikking n dus kan ik d hulp inropn van Roukns Optik. NASCHOLING Aad Roukns wild al rdr graag its btknn voor d huisartsn in d omgving Pijnackr. Hij organisrd n nascholing voor d huisartsn in samnwrking mt oogarts Dhr. Borrigtr. Ht is mijns inzins unik dat n opticin/optomtrist n drglijk bijdrag lvrt aan d mdisch wrld. En optik als di van Aad Roukns staat bovn d grot ktns door d in hog mat aanwzig (mdisch) vakknnis. Bovndin is ht dol nit alln n bril vrkopn, maar: d juist oplossing n bhandlwijz vindn voor ht individu. Huisarts t Pijnackr dr. Rné van Luwn. EEN BIJZONDER STERKE KANT VAN ROUKENS OPTIEK IS DE SAMENWERKING MET HUISARTSEN EN OOGARTSEN. KLANTEN ERVAREN DE EXPERTISE EN KLINISCHE KENNIS VAN HET TEAM. DE COMBINATIE VAN DEZE KENNIS EN DE AANGENAME SFEER IN DE WINKEL BEVORDERT HET VERTROUWEN VAN DE PATIENT. Roukns Jubilum Magazin 11

12 OCT-scan oogzorg dichtbij HOOGWAARDIG & LAAGDREMPELIG In d ooghlkund bstaan stds mr moglijkhidn om gvolgn van oogziktn t bprkn of zlfs t voorkomn. Vrogtijdig ontdkkn is daarbij van groot blang. En OCT-scan hlpt daarbij n u kunt nu zlf d stap nmn dz t latn makn. OCT-scan staat voor: Optical Cohrnc Tomography. Dz scan gbruikt n bldvormnd tchnik di in hog rsoluti d structurn van ht oog laat zin. D bldn gvn n doorsnd wr van bijvoorbld ht ntvlis of d oogznuw. Oogziktn als glaucoom, macula dgnrati (MD) n diabtisch rtinopathi, di vlal familiair voorkomn, kunnn hirm ontdkt wordn. Roukns Optik hft d scan aangschaft om haar cliëntn dz srvic t bidn. Naast d rdr gnomd afwijkingn van d gl vlk (macula) mt d OCT-scan ook uitrst prcis d dikt van d znuwvzllaag rond d oogznuw. Afnam van d dikt van dz znuwvzllaag vormt mstal n aanwijzing voor glaucoomschad. In n grafisch wrgav wordt d dikt van d znuwvzllaag gtoond in klurn: Gron sctor = vilig dikt, gl sctor = vrdacht. En rod klur wijst op duidlijk schad. Op dz manir kan glaucoom zr vrogtijdig wordn opgspoord n is ht moglijk om d voluti van d glaucoomschad in d tijd objctif t valurn. Roukns Optik is gcrtificrd als Quickscan locati, aangslotn bij d Algmn Ndrlands Vrniging van Contactlnsspcialistn n Optomtristn Vrniging Ndrland. 12 Roukns Jubilum Magazin

13 STOOMBRIL Stfani dmonstrrt hir d Blphastam stoombril, n gpatntrd mdisch hulpmiddl. Dit apparaat hlpt d traanfilm van uw ogn op n natuurlijk manir t vrbtrn waardoor ook d gzondhid van ht oog, uw zicht n ht comfort vrbtrt. Ht voornaamst ffct is d vrbtring van d dikt n d kwalitit van d vtlaag van d traanfilm, om d traanfuncti t ondrstunn. D vtlaag van d traanfilm wordt gproducrd door d Miboom klirn in d oogldn. Dz klirn kunnn vrstopt rakn, waardoor r irritati aan d ooglidrandn mt korstjs n schilfrtjs n drog ogn ontstaan. D stoombril is ontworpn om d klirn in d oogldn op n vilig wijz t vrwarmn tot 40 C om zo d klirstof in d Miboom klirn vloibaar t makn. Door n zacht massag mt n licht druk op d oogldn wordn vntul vrstoppingn opglost. Loop vrijblijvnd binnn bij Roukns Optik voor mr informati. WIST U DAT? vodsl zoals oranj paprika, avocado n walnotn zijn god voor u n spcifik voor uw ogn. Ht oog wil ook wat! En bknd gzgd dat ook gldt voor d grchtn di u t. Nit alln omdat ht r lkkr uit mag zin, maar mr nog omdat bpaald vodingsstoffn rg blangrijk zijn voor d gzondhid van uw ogn. Daarom bidt Roukns Optik in samnwrking mt God voor Ogn rcptn aan mt grchtn di nit alln smaakvol zijn, maar ook god voor uw ogn. Hft u twijfls ovr d gzondhid van uw ogn? Informr bij Roukns Optik wlk moglijkhdn r zijn om dit t ondrzokn. Er zijn divrs tstn di snl aangvn of uw ogn wat xtra vitamins kunnn gbruikn! GodvoorOgn.nl is d mst informativ consumntnwbsit, voor idrn di bwustr wil wordn van zijn ooggzondhid'. Op dz wbsit vindt u informati ovr ht vakgbid van d optik, wat btrft d niuwst productn, maar ook uitlg ovr ho u uw ogn gzond kunt houdn. Roukns Jubilum Magazin 13

14 God ghoord Sinds 7 jaar bvat d zaak Roukns nit alln optik maar ook n hoorstudio. Gdiplomrd audicins Hlma n Tjarda bidn vrijblijvnd dskundig advis, zijn profssionl, vrindlijk n gaan tot ht uitrst om n passnd hooroplossing t vindn voor u. Van jong tot oud, zoals d dri klantn di w in dit magazin latn zin. D 9-jarig Rowna Kustr is n frvnt korfbalstr. Z zit in d slcti n traint daarom tw kr pr wk in ht E1-tam. In haar vrij tijd splt z ht lifst lkkr buitn mt haar vrindinnn, natuurlijk op haar spacscootr, n soort stp. Kort na d gboort wrd mt n hoortst (zoals tgnwoordig standaard wordt gdaan bij idr pasgborn) vastgstld dat zij n strk vrmindrd ghoor had. Nadat zij in haar kindrjarn rglmatig bij d KNO-arts kwam om buisjs t latn plaatsn, krg z rond haar vird jaar ghoorapparaatjs aangmtn. Rchts draagt z n ghoorapparaatj, in d zlfgkozn klur paars. Voor haar linkroor, waarm zij gluidn slchts tussn d 50 n 70 dcibl kan horn, gbruikt zij tijdns schooltijd n solo apparaat: Ik zit nu op d basisschool in d combinatiklas grop 6-7. Mijn juf draagt n kastj mt zich m, n soort microfoontj. Dit microfoontj gft ht gluid rchtstrks door naar ht apparaatj dat ik in mijn linkroor draag. Zo kan ik d ls god volgn n hbbn mijn klasgnotn gn hindr van mijn hoorproblm. Natuurlijk maak ik wl ns grappig situatis m, wannr d juf d klas uit loopt. Dan hoor ik haar pratn wannr z vrgt ht kastj uit t zttn! Ton Rowna 2,5 jaar oud wrd is r n oogtst gdaan, md omdat zij vaak struikld n vil. Indrdaad blk ht dragn van n bril nodig t zijn. D modr van Rowna vrtlt: Voor onz brilln zijn wij al lang klant bij Roukns Optik. Ton Hlma, d dochtr van Aad, r als audicin in dinst kwam, zijn wij daarom mt Rowna in dz vrtrouwd omgving gblvn voor haar hooroplossingn. Dat dot Rowna zovl god, z houdt r namlijk absoluut nit van wannr (onbknd) artsn aan haar orn zittn. Maar Hlma mag ht, Rowna volt zich bij haar op haar gmak. Afglopn jaar krgn w 14 Roukns Jubilum Magazin

15 horn n brif van d vrzkring dat w naar n audicin-ktn vrwzn wrdn. W schrokkn: w wildn hlmaal nit wg bij Roukns! Ht blk dat d vrzkring contractn hft mt bpaald ktns, maar wij hlmaal nit vrplicht zijn daarhn t gaan. God om t wtn! Rowna draagt n bril van Etnia Barclona. WAARDERING KNO-ARTS Aad Roukns: Er is vl gïnvstrd in onz hoorstudio. Wij bschikkn ovr n gluidsdicht cabin n spcial instrumntn di hoortostlln kunnn tstn trwijl dz rds in ht oor gplaatst zijn. Bovndin zijn al dz instrumntn gcrtificrd. Dit btknt ondr andr dat all door Roukns Hoorstudio aangpast hoortostlln voor vrgoding in aanmrking komn. Daarnaast waarborgt ht kwalitit: w zin n tonmnd waardring bij KNO-artsn n audiologisch cntra. IK KAN DE LES NU ERG GOED VOLGEN, MIJN KLASGENOTEN HEBBEN GEEN HINDER VAN MIJN HOORPROBLEEM Roukns Jubilum Magazin 15

16 horn En hoortostl aanschaffn Hft u ghoorproblmn of last van oorsuizn n ovrwgt u n hoortostl aan t schaffn? In 2013 hft d ovrhid n aantal wijzigingn ingvord di van invlod zijn op d aanschaf van uw tostl. Wij gvn u inzicht in d mst blangrijk informati ovr wat u mot wtn om t kunnn bslissn. Vrgoding D vrgoding van hoortostlln valt ondr d basisvrzkring. Om voor n hoortostl in aanmrking t komn gldt dat uw ghoorvrlis gmiddld 35 db of mr mot zijn n/of dat u last hft van rnstig tinnitus (oorsuizn). Vanaf 2013 komt u ook voor vrgoding in aanmrking als u aan één oor n ghoorvrlis van 35 db of mr hft. Ook bijzondr individul zorgvragn kunnn als indicati gldn, zoals kindrn mt n taal- n/of spraakproblm. Vanuit ht basispakkt wordt 75% van ht hoortostl vrgod n is 25% ign bijdrag. Functigricht aanspraak Hoorhulpmiddln n dus ook hoortostlln wordn vanaf 2013 vrstrkt op basis van 'functigricht aanspraak'. Dat wil zggn dat u di hoorhulpmiddln mot krijgn waarm u god kunt functionrn. Complx waar dat nodig is n simpl waar dat moglijk is. U wordt volgns n protocol ingdld in één van d 5 patiëntcatgoriën: catgori 1 is rlatif nvoudig, catgori 5 is ht mst complx. Stap A n B motn uitwijzn of u n nvoudig of n complx zorgvraag hbt ofwl in wlk catgori u valt. Stap C: r wordt gzocht naar d passnd hooroplossing. Hoortostlln zijn ingdld in nzlfd vijf-gropn-indling van nvoudig naar complx. Valt u bijvoorbld in catgori 2, dan kizn w samn n hooroplossing uit bijbhornd tostlcatgori 2. Mag ik afwijkn van ht protocol? Wilt u n tostl uit n hogr catgori, dan komt u nit mr voor vrgoding in aanmrking (m.u.v. n nkl vrzkraar). Wilt u n tostl uit n lagr catgori aanschaffn om zo n lagr 25% ign bijdrag t krijgn, dan hft dit nit d voorkur van d vrzkraars n vnmin van d audicins n zal dit motn wordn vastglgd in uw zorgdossir. Wilt u accssoirs aanschaffn zoals n afstandsbdining, dan kunt u hirvoor bijbtaln (soms wordn dz ook vrgod vanuit d aanvullnd vrzkring). Mot ik d vrgoding zlf aanvragn? Wij rgln d vrgoding mt uw zorgvrzkraar. Afhanklijk van d vrzkraar is hirvoor n audiogram van d KNO-arts n n machtiging nodig. Wij zulln u hirovr informrn. Ht kan zijn dat (n dl van) uw 25% ign bijdrag vrgod wordt vanuit n aanvullnd vrzkring. Dit kunt u vindn in uw polisvoorwaardn of informr bij uw zorgvrzkraar. Uw zorgvrzkraar btaalt voor n groot dl m aan ht hoortostl dat passnd is voor uw ghoorproblm. U krijgt dus n hooroplossing afgstmd op uw ghoorvrlis of op uw oorsuizn. Ho wrkt dit protocol? In n paar stappn komn w tot d uitindlijk kuz: Stap A: r wordt gmtn ho ht staat mt uw ghoor (mdisch chck n audiologisch mtingn). Stap B: r wordt mt n spcial vragnlijst in kaart gbracht wlk bprkingn u rvaart in ht horn n vrstaan n wat d blangrijk situatis zijn waar vrbtring mot komn (luistrsituatis). Wat als ik mr wil? Maar wat als u nu mr wnst dan strikt noodzaklijk? Wat zijn dan d moglijkhdn? Ht kan zijn dat u kist voor n hoortostl mt n klankklur di u aangnamr vindt. Of voor n tostl mt mr luistrmoglijkhidn waardoor u ook in lastig situatis mt mr gluidn, zoals n vrjaardag, n gsprk btr kunt blijvn volgn. In d mst gvalln komt u dan nit voor vrgoding in aanmrking n zal ht hoortostl buitn d vrzkring om aangschaft motn wordn. Wij informrn u graag ovr d moglijkhdn n makn graag voor u n prsoonlijk brkning. 16 Roukns Jubilum Magazin

17 D audicins n opticins van Roukns optik bidn dsgwnst srvic aan huis. Idaal voor dgnn di di zorg kunnn gbruikn. Srvic aan huis Roukns Optik is aangslotn bij d branch-organisatis Hoorprofs n STAR. O orspronklijk komt mnr van Dijk uit Frisland, waar hij opglid is op d MULO n in d houtfabrik hft gwrkt. Hij woont nu al ruim vijftig jaar in zijn huis in Dlfgauw, volldig zlfstandig, zijn dochtr woont in dzlfd straat. Zijn andr dochtr n zoon wonn ook in d rgio: Pijnackr n Zotrmr. D 87-jarig vital man hft bij d Rijkspoliti gwrkt als politiman n latr tot zijn 65 als bijzondr opsporingsambtnaar, mt nam op ht gbid van landbouw n wlzijn. Youtub? Jazkr! Ik woon in n gzllig, god buurt. Wannr ht wr ht tolaat, ga ik zlf mt mijn bromscootr op pad. D srr is gbouwd door mijn zoon, hrlijk om daar t zittn wannr ht buitn nog nit rg warm is. In d hoogzomr kan ik juist lkkr achtrin d tuin zittn. Ik tuinir graag, maar bn ook gk op muzik. Ik spl zlf orgl, maar zok ook graag op YouTub muzikstukkn op. Zo n 10 jaar gldn hb ik glrd mt d computr t wrkn, nu ik kan intrnt cht nit mr missn. Mijn boodschappn bstl ik onlin bij d suprmarkt in Pijnackr n één kr in d wk wordt ht ntjs bij m bzorgd. Stichting Wlzijn Oudrn Pijnackr (SWOP) komt wklijks langs. Al sinds n jaar of tin bn ik naar voll tvrdnhid klant bij Roukns Optik n nu ook bij d Hoorstudio. Ik was nit mr tvrdn ovr mijn bstaand audicin: vl blovn, maar nit don. Mijn hoorapparaat ondrstunt mijn functionrn norm in mijn daglijks lvn. Roukns Jubilum Magazin 17

18 18 Roukns Jubilum Magazin

19 horn Pit Quartl mrkt ongvr tin jaar gldn dat zijn ghoor norm achtruit ging. Ho dat ontstond wt hij nit: d doofhid 'sloop rin'. Hij was wrkzaam bij n bouwmarkt n mrkt ht in ht contact mt d klantn. D tlvisi thuis ztt hij stds hardr. Mijn ghoor is van 2x 100%, naar slchts ongvr 30% in totaal ggaan. Ik vol m soms in zkr zin zwaar ghandicapt door ht ghoorvrlis. Ton ik bij n audicinktn kwam voor advis, mrkt ik dat zij mijn soort ghoorvrlis moilijk t bhandln vondn. Ik krg t horn dat ik r m most lrn lvn. Dat kwam hard aan. Mt mijn bhoft aan n scond opinion stapt ik bgin 2012 binnn bij Roukns Hoorstudio. Hun houding was hl andrs: Kom maar m naar bovn, naar onz audicinruimt, w gáán rvoor. Ik bn rg tvrdn ovr hun bnadring, bij hn vol ik m gn nummr, maar n mns. scond opinion w gaan rvoor Oticon Ndrland flicitrt Roukns Optik mt haar 20-jarig jubilum DIT HOORT U NIET TE ZIEN Ht hoortostl dat u wl onzichtbaar kunt dragn. D Prim. Niuw: Wilt u ook wr kunnn gnitn van n fstj? Ervaar Alta! D niuwst tostlln zijn zo klin, comfortabl n nvoudig in gbruik dat u bijna zult vrgtn dat u z draagt. Alta mot u cht zlf komn rvarn. Blt u vandaag nog mt Roukns Optik voor n gratis prof. BEL NU VOOR EEN AFSPRAAK (015) Hoor nu bij d grop onzichtbar hoortostldragrs! D Prim is unik n vooralsnog in glimitrd oplag bschikbaar. Ragr daarom snl n ws d rst di ht vrschil van onzichtbaar horn zlf rvaart! Kijk voor mr informati op: of Roukns Jubilum Magazin 19

20 Prisma OP HET RECHTE PAD HELPEN Mlissa Trmoshuizn Studnt Pdagogik, Haags Hogschool D 17-jarig Mlissa is rstjaars studnt Pdagogik aan d Haags Hogschool. In d tokomst zit z zichzlf wrkzaam in d jugddtnti: Ht lijkt m n mooi brop om jong mnsn (wr trug) op ht rcht pad t hlpn. Om mijn rvaring rustig op t bouwn in all lftijdsgropn bn ik nu in ht rst jaar gstart mt één dag in d wk stag op n basisschool, in grop 1 n 2. Mlissa kwam ongvr 3 jaar gldn voor ht rst bij Roukns Optik voor n bril. Zij blk prisma-glazn nodig t hbbn. Vooral in d priod voor n tijdns mijn Havo-xamn mrkt ik dat ik stds mr hoofdpijn krg. Mt d prisma-glazn is dit problm glukkig voorbij. Ton zij 3 jaar gldn n zonnstk oplip, mt klachtn als pijnlijk ogn n lichtschuwhid, mldd Mlissa zich bij Aad Roukns. Hij constatrd Suprficial Punctat Kratitis (ook wl syndroom van Thygson gnomd). Ht is n vrvlnd ontstking di d mst opprvlakkig hoornvlisclln bschadigt. Bknd van dz pijnlijk zikt is, dat hij vanzlf ovrgaat, maar maandn kan aanhoudn. Dirct hft Mlissa oogdruppls n oogzalf mgkrgn di n bschrmlaag mostn vormn tussn ht vrzwakt hoornvlis n d oogldn. Uitindlijk is d oogarts ingschakld om door middl van ontstkingsrmmrs ht gnzingsprocs draaglijkr t makn. Mlissa is inmiddls volldig gnzn van dz ontstking. Mlissa draagt n Ray Ban mt prismaglazn n n zonnbril op strkt van Prada (inclusif prisma). 20 Roukns Jubilum Magazin

21 En lach stralnd... Roukns Jubilum Magazin 21

22 Prisma Modr & dochtr Mt u ook prisma s?' n vraag di stds vakr wordt gstld. Prisma s in brillnglazn motn zorgn voor n vrfijnd n ontspannn samnwrking tussn bid ogn. Hirvoor zijn spcial polarisatitstn ontwikkld. Klsy blk last t hbbn van Fixati-disparati, wat vrholpn wrd door d juist bril. Vvoor Klsy is ht haar rst bril, di z nu sinds sptmbr 2013 draagt. Saskia vrtlt: Ikzlf hb jarnlang lnzn gdragn, totdat dit nit mr prttig was n ik hb gkozn voor n bril. Als niuw klant kwam ik binnn bij Roukns n rvaard dat als n warm bad. Wát n god srvic bidn z! Ton mijn dochtr Klsy al tijdn klaagd ovr zwar hoofdpijn, wrdn wij bij d huisarts nits wijzr. Vrdr dan ht advis om n hoofdpijndagbok bij t houdn kwamn w nit. Op n dag had ik n afspraak bij Roukns voor mijn ign bril, Klsy ging mt mij m. Tijdns mijn mting zi z m dat z wr zo'n hoofdpijn had. Aad zi dat hij n vrmodn had wat d oorzaak kon zijn. Hij ontdkt n fixatidisparati n bvstigd dit door middl van n tstbril mt prismaglazn. Sinds Klsy haar ign bril mt prisma-glazn hft, is zij van haar hoofdpijn vrlost. W zijn rg blij mt d dinst di Roukns ons kan bidn door optomtri n optik ondr één dak. Saskia draagt n bril van ht mrk Kinto n Klsy n Lacost. 22 Roukns Jubilum Magazin

23 FUNCTIONELE OPTOMETRIE Om ht functionrn van ht zin t mtn, nmt mn n fixati-disparatitst af. Wij hbbn hirvoor n spcial opliding gvolgd. Nit bij idrn is n uitgbrid prismatst noodzaklijk. Ht is blangrijk t wtn op wlk gbid d klachtn liggn: Moit mt afstand schattn n positibpaling Moit mt snl bwgnd voorwrpn. Onzkrhid in schmr, vooral bij autorijdn Af n to dubbl zin Problmn mt lzn n schrijvn, vooral bij kindrn (dyslxi) Wannr r sprak is van n 'gwon afwijking' zal gadvisrd wordn om dz bril rst 3 tot 6 maandn t dragn. Na dz priod zal opniuw wordn gkkn naar d samnwrking van bid ogn om t ondrzokn of n prisma alsnog nodig is. Hoofdpijn Lichtgvolighid Vrmoidhid bij nabij zin n wrkn Moit mt snl omschakln van dichtbij kijkn naar vraf n omgkrd Brandnd ogn, juk, drog ogn, vaak rod bindvlizn/oogldn Ht is nodig om bij d tst n ondrschid t makn tussn kindrn, jongvolwassnn n volwassnn. Klachtn bij kindrn wordn vaak vroorzaakt door n nit-gcorrigrd vrzindhid. Dz kan alln ontdkt wordn wannr ht accommodatisystm door middl van druppls wordt uitgschakld. Middls polarisatitstn mtn w d samnwrking tussn d ogn. Ik durf vr t gaan qua klur, vorm n dssin Tha Vis ontvangt ons in haar sfrvoll appartmnt. Z hft lang gwrkt in d gzondhidszorg, rst als vrplgkundig, in bijvoorbld d kraamzorg n als oprati-vrplgkundig. D mst mnsn knnn haar chtr als dirctric van ht kraamcntrum in d rgio. Ht tam van Roukns bstaat uit héél social mnsn, bovndin kom ik r altijd binnn als gast. Ik word vaak door d ignaar gholpn, waar zi j dat nog? Z zijn uitrmat gastvrij n dskundig. D laatst jarn hb ik t kampn mt zikt, in di tijd zijn z altijd attnt gwst: n blomtj of kaartj kan ik altijd van z vrwachtn. Z knnn mijn smaak, maar wtn ook n stapj vrdr t gaan. Wannr ik wil kizn voor n gron bril, zgt Aad: Dat is vl t gwoon voor haar n komt hij mt n andr bijzondr xmplaar. Hij wt prcis wat m god staat n ho vr ik durf t gaan! Roukns Jubilum Magazin 23

24 Jolanda Nobl is al zo n acht tot tin jaar klant bij Roukns Optik. Z vindt ht gn problm om vanuit Zotrmr n kwartirtj t motn rijdn. Na hl wat jarn rvaring mt n t grot optikzaak, was ik juist op zok naar n klinr zaak mt vl aandacht voor mijn spcifik oogknmrkn. Ik hb namlijk n flink cilindr in mijn glazn. Wat ik knmrknd vind aan Roukns Optik is d vakkundighid van Aad n zijn mdwrkrs. Z zijn oprcht n intgr n hbbn vl intrss voor d prsoon achtr d bril. Z dnkn m in oplossingn n pratn j nit naar d mond. Natuurlijk is ht ook gzllig in d zaak n gvn z rlijk hun mning ovr ho d bril staat. Erg fijn is dat! Inmiddls zijn ook mijn man n dochtr vast klant. Gzondhid ht kopn van Ria draagt n montuur van Mykita Jolanda draagt n montuur van Vanni. Ria Kuijprs: Sinds Roukns Optik gvstigd is in Pijnackr, is dit ht juist adrs wannr j n trndy n kwalitatif god bril zokt. Er is tijd voor n gdgn oogondrzok n voldond tijd om t tstn wlk glazn voldon aan j prsoonlijk wnsn. Daarna kan r gkozn wordn uit ht ovrwldignd aanbod aan monturn. D mooist brilln lonkn j tgmot... wat ht kizn nit makklijk maakt! Glukkig hft vakman Aad zo n god kijk op d combinati van jóuw gzicht n zíjn collcti, dat hij vaak in één kr d juist match maakt. Zlf bn ik zo ignwijs dat ik nog n hlbol andr brilln probr, maar mstal blijkt zijn rst advis d juist kuz. Mijn huidig montuur is zo n succsnummr: ik draag dz bril nu dri jaar n nog stds krijg ik mt rglmaat complimntn. Ik word r zlfs door hrknd als di mvrouw mt di mooi bril! Kortom, liv mnsn van Roukns Optik, van hart gflicitrd mt julli 20-jarig jubilum n namns mij n mijn hl famili: nog graag minstns 20 jaar rbij! Nicolin van dr Tang is modr van vir van kindrn 13, 10, 7 n 2 jaar oud. Z komt van oorsprong uit Dn Haag, maar woont nu circa vijf jaar in Pijnackr. Vanwg ht autobdrijf van haar man in Dlft kozn z voor n mooi woonbordrij in dz rgio. Vanuit daar runt zij ook haar ign wbshop, D Balijn, in brocant artikln n mubls n vrzorgt r workshops. Ook haar man n haar modr, di in Oostduinn woont, zijn klant bij Roukns Optik. Brildragnd bn ik al jarn, maar mijn prisma is pas aan ht licht gkomn ton ik bn ondrzocht op fixati-disparati door Aad Roukns. Voorhn had nog gn nkl arts of opticin raan gdacht dat dat d oorzaak kon zijn van mijn klachtn. Sinds ik prisma-glazn draag, zijn mijn klachtn vrdwnn. Nicolin draagt n montuur van Xavir Gardia Pascal. 24 Roukns Jubilum Magazin

Weekblad voor Nederweert

Weekblad voor Nederweert NUMMER 49 86 Jaargang DONDERDAG 6 DECEMBER 2012 Wkblad voor Ndrwrt Rdakti-adrs: Pannnwg 231, Postbus 2724, 6030 AA Ndrwrt, tl. (0495) 63 26 25, fax 63 11 57 E-mail: info@drukkrijvandursn.nl D witgod Exprt!

Nadere informatie

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad

Eerste Lichtenvoords Nieuws- en Advertentieblad Erst Lichtnvoords Niuws- n Advrtntiblad www.lna.nl Dondrdag 7 mi 2015-75 jaargang No. 19 Dz wk: Wi d ogn sluit voor ht vrldn is blind voor d tokomst Vl blangstlling bij Dodnhrdnking Lichtnvoord Vndlirs

Nadere informatie

FILIP. JUBILEUMUITGAVE

FILIP. JUBILEUMUITGAVE FILIP. JUBILEUMUITGAVE 2002-2012 FILIP. Copyright oktobr 2012 Filip Van Eckhoutt Uitgvr: Lycaus B.V., Amrsfoort Omslag & foto autur: Mark Dubbldam Eindrdacti: mr. dr. Tina van dr Lindn Drukwrk: Engl Rpro

Nadere informatie

licentienieuws #3 Visueel leren

licentienieuws #3 Visueel leren sptmbr 2011 licntiniuws #3 jaargang 15, nummr 3 In SURF licntiniuws vindt u niuws ovr d bmiddlingsovrnkomstn di SURFdinstn hft afgslotn mt aanbidrs van softwar, contnt, dinstn n hardwar. Licntiniuws vrschijnt

Nadere informatie

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij.

Daar komt bij dat mensen behept zijn met de neiging tot zelfoverschatting. Zo vroeg Kilian aan 1500 bankmedewerkers of zij. Vrslag vird bijnkomst gorganisrd door Factor Vijf i.s.m. NSvP Lrntwrk Andrs Wrkn ovr Andrs Vrdinn n ovr xprimntn tr vrstrking van Andrs Wrkn 21 juni 2013, Landgod Zonhuvl t Doorn Op d langst dag van ht

Nadere informatie

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit

brandstofcel Chemische Feitelijkheden Wereldwijd verbruiken we jaarlijks grofweg 450 Brug tussen brandstof en elektriciteit Chmisch Fitlijkhdn d i t i 5 3 n r 2 3 6 j u n i 2 0 0 7 D Contxt D watrstofconomi D Basis Enrgi uit chmi D Dipt Prstatis op d prof gstld a u t u r : B a s t i n n W n t z l brandstofcl Brug tussn brandstof

Nadere informatie

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar

Kinderarbeid 1. AAN HET WOORD. Youdelca, 12 jaar orani UNICEF/NYHQ2011-0803/Grarup Kindrarbid Youdlca, 12 jaar Ik bn wgggaan uit mijn dorp in d strk van Cays, in ht zuidn van Haïti, ton ik zs was. Mijn oudrs haddn gn gld voor d school. Ton mijn tant

Nadere informatie

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ

Zelf uw zorg inkopen in 8 stappen 2013. Persoonsgebonden budget AWBZ Zlf uw zorg inkopn in 8 stappn 2013 Prsoonsgbondn budgt AWBZ Inliding In Ndrland bnt u door d Algmn Wt Bijzondr Ziktkostn (AWBZ) vrzkrd voor zorg di u nodig hbt bij ondr mr langdurig zikt, handicap of

Nadere informatie

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND

KERKBESTUREN HAND-IN-HAND jaargang 59 nr. 14 1-21 dcmbr 2007 KERKBESTUREN HAND-IN-HAND Tijdns d zr god bzocht n zr gslaagd vrijwilligrsavond wrdn vrijwilligrs van bid parochis bijgpraat ovr d plannn van d tokomst. En brd vrzamling

Nadere informatie

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar

Eneco EcoStroom en AardGas 4 jaar Enco EcoStroom n AardGas 4 jaar In dit documnt vindt u trug: En maandlijks kostnbrkning voor n gmiddld Ndrlands huishoudn mt n standaardvrbruik van 3.350 kwh n 1.600 m 3 Tarivn n voorwaardn btrffnd Enco

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 3 e kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 3 kwartaal 2014 tot 1-10-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten

Eneco EcoStroom 2 jaar 1 e kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particuliere klanten Enco EcoStroom 2 jaar 1 kwartaal 2014 tot 1-4-2016 voor particulir klantn Wat is EcoStroom? Enco EcoStroom is miliuvrindlijk lktricitit di wordt opgwkt uit duurzam bronnn als zon, wind n watr. Voor ht

Nadere informatie

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen

Synformatief. Syntess Atrium in schema weergegeven. Elektrotechniek 2013. Nieuwe releases, producten en services, en de laatste ontwikkelingen Synformatif VOOR D E I N S T A LLA T I E BRA N CH E V O O R DE INSTAL L ATIEB R ANC HE Syntss Atrium in schma wrggvn ARTIKELEN RELATIES EDITIE NAJAAR 2013 STAMGEGEVENS CV EN LOODGIETER ELEKTROTECHNIEK

Nadere informatie

De Eerste Oosterparkstraat

De Eerste Oosterparkstraat Nm m! prof n ondk Amsrdam Oos! D Ers Oosrparksraa Ls, kijk n laa j vrlidn door d vrschillnd gzichn van d Ers Oosrparksraa! Wlkom in d rs Oosrparksraa En sraa waar j misschin wl daglijks doorhn loop, fis

Nadere informatie

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer

aanbodzijde Technisch Beheer Applicatiebeheer applicatiebeheer, onderhoud en vernieuwing systeemeigenaar informatiemanagement/ functioneel beheer Tolichting bhrdominn In d wrld van d automatisring n informativoorzining wordt, naast systmontwikkling, ondrschid gmaakt tussn dri vormn van bhr: functionl bhr, applicatibhr n tchnisch bhr. W lichtn dz

Nadere informatie

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum

Fracties zien niets in eenheidstarief Vraagtekens bij voors en tegens Ondernemersfonds Centrum 124 Tl: 0297-341900 www.mrbo.nl Editi: Aalsmr 6 cmbr 2012 1 DEZE WEEK: Niuw initiatif Rotaryclub AMU: Santa Run, ludik loop voor jong oud in Krstmanpak. Chqu 8000 uro Lions clubs voor Guusj Nrhorst Foundation.

Nadere informatie

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te

Peter Pinkhaar. Foto: Wina van der Hoeven de bouw. Dat zie je terug in de Suikerbuurt. De organisatie bleek niet in staat dit probleem aan te Zobril lvrt iuw fits op Mt muzik vrtl j j ig vrhaal P4 Votbal bgit mt bkrtorooi P 11 P7 Wstr krat 36 Sids 19 Disdag - jaargag 78 - wk 35 - ummr 30 - oplag 14.100 - laatst iuws op www.wstrkrat.t volg os

Nadere informatie

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest.

Feitelijk is het dus niet de vraag of u overstapt op VoIP, maar wanneer...! Wij zijn zelf jarenlang in de autobranche werkzaam geweest. r v i n f l t IP V n v j i r d b aut Ontwikkld vr d Alls Ontwikkld autbranch inclusif vr n gn d bprkingn autbranch En innvativ IPtlfncntral di uitblinkt U btaalt En innvativ alln vr IP-htlfncntral aantal

Nadere informatie

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT

HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT HOOFDSTUK 2 PROBLEEMSTELLING, DOEL EN MOTIVERING VAN DE VOORGENOMEN ACTIVITEIT 06040R.MER.H2(poblmstlling...)(df) juni 2007 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 2 Poblmstlling, dol n motiving van d voognomn activitit...

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015

RAADSBESLUIT. 1047311 Wildemors, Chantal SAM-MO Erik Lievers. Tarievenverordening sportaccommodaties 2015 RAADSBESLUIT ZAAKNUMMER BEHANDELEND AMBTENAAR SECTOR PORT. HOUDER 1047311 Wildmors, Chantal SAM-MO Erik Livrs ONDERWERP Tarivnvrordning sportaccommodatis 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE HENGELO BESLUIT: Vaststlln

Nadere informatie

Evolutie van zoekmachines

Evolutie van zoekmachines D voluti va zokmachis Marc va Somr Kiswrkrs spdr gmiddld mr da 12 uur pr wk mt zok aar iformati. Ht was da ook Googl di d d zokmarkt aatal jar gld dfiitif opbrak imiddls bkdhid hft vrgaard bij zowl priv-

Nadere informatie

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen

Studie van de functie van de voet bij de beweging van één- en tweepotige systemen Vrij Univrsitit Brussl Facultit Tgpast Wtnschappn Vakgrp Wrktuigkund Studi van d functi van d vt bij d bwging van één- n twptig systmn Ptrus Mntyn Prfschrift ingdind tt ht bhaln van d acadmisch graad van

Nadere informatie

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem

Duikhistorie van wooden sub tot supermoderne rebreathingsystem Dukhstor van woodn sub tot suprmodrn rbrathngsystm 1472 TOT 2002 Opgzocht n samngstld door D Bruyn Jan-Mar 4 strs dukr bj Hydra Duurtjd van dt dossr hft m 50 uur opzokngswrk n 10 uur samnstllng rvan gkost.

Nadere informatie

cleantech Situering Eco2Profit

cleantech Situering Eco2Profit clantch Bdijvntinn Situing Eén van d kntakn van d Povincial Ontwikklingsmaatschappij Limbug is d uitbouw van n kwantitatif n kwalitatif aanbod van vstigingsuimt voo ondnmingn. Rds nkl jan schnkt POM Limbug

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU!

NEXT IS NOW. voordeel! April 2015 Kredietbemiddelaar en verantwoordelijke uitgever zie opdruk BETAAL IN 10 MAANDEN 17.3. 8GB geheugen PRE-ORDER NU! April 2015 Krditbmiddlaar n vrantwoordlijk uitgvr zi opdruk HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u 8GB ghugn 500GB hard schijf 100 voordl! Notbook - Aspir E5-771G-559P HD+ LED schrm Intl Cor i5-5200u procssor

Nadere informatie

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial!

duidelijke taal El español, lengua mundial! Spaanse taal en cultuur studeren in Nijmegen El español, lengua mundial! Afgstudd, n dan? j tcht voo all bnodigd Als j bnt afgstudd in d Spaans infati ov stags n abidsmakt. taal n cultuu hb j vl moglijkh- Zi ook www.u.nl/csl. duidlijk taal dn op d abidsmakt. J kunt voobld ondzok

Nadere informatie

Autisme en ontwikkelingsleeftijden

Autisme en ontwikkelingsleeftijden Autism n ontwikklingslftijdn Dr. Martin F. Dlfos PICOWO, Th Nthrlands UAEG, Univrsitis Autism Exprtis Group Em.Lctor Virtul Ontwikkling van d Jugd, TSE/HES Vis. Prof. Intrnational Univrsity Sarajvo, Bosnia-Hrzgovina

Nadere informatie

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen

Audio-, visuele- en computerapparatuur Lijfsieraden Bijzondere bezittingen Inbodlwaardmtr www.raal.nl Audio-, visul- n computrapparatuur Hirondr valln: all bld-, gluids-, ontvang- n zndapparatuur; all soortn computrapparatuur (incl. splcomputrs); all bij bovnstaand apparatuur

Nadere informatie

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem

NOTIFIER by Honeywell: Pearl TM - Intelligent brandmelden alarmeringsysteem NOTIFIER by Honyw: Par TM - Intignt brandmdn aarmringsystm TM Notifir by Honyw: Par Fir Systms En niuw tijdprk in brandmdtchnik Th Notifir Soution Notifir 50 ajaar brandmdsystmn. Atijd robuust, fxib Whatvr

Nadere informatie