De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont"

Transcriptie

1 De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Voorbeeldgedrag loont Utrecht, juli 2014 Whitepaper van House of Performance

2 De rol van interne adviesteams in continu verbeteren Inleiding Organisatieadviesbureau House of Performance verbetert prestaties op de werkvloer. Onder andere door het opzetten, begeleiden en verder professionaliseren van interne adviesteams. In samenwerking met vakblad Management & Consulting heeft House of Performance onderzoek gedaan met als doel begrip te krijgen van de verschillende type advies en adviseurs en het in beeld brengen van de specificaties van een succesvol adviseur, het adviesvak en de actuele thema s binnen het vakgebied. De scope van het onderzoek is breed. Onze analyse zoomt in op de interne adviseur die zich richt op het begeleiden van zijn organisatie naar een cultuur van continu verbeteren. De bevindingen van het onderzoek, een ronde tafel en diverse interviews met leidinggevenden van gerenommeerde organisaties hebben interessante learnings opgeleverd omtrent de toegevoegde waarde, de opzet en de werkwijzen van interne adviesteams die zich richten op continu verbeteren. Wij delen deze kennis graag! Renée de Boo House of Performance Hamburgerstraat NS Utrecht Tel Interne adviesteams 1

3 Voorbeeldgedrag loont Visie HofP Om succesvol te zijn in het realiseren van een cultuur van continu verbeteren, is invulling van een aantal randvoorwaarden cruciaal. Topmanagers die de beweging expliciet ondersteunen, een duidelijke verankering in strategie en structuur, beschikbaarheid van voldoende middelen en HR-beleid dat in lijn is met het gedachtegoed van continu verbeteren. Wanneer een organisatie de keuze maakt om met interne adviseurs de beweging naar een cultuur van continu verbeteren te begeleiden, geeft ze daarmee al deels invulling aan de voorwaarden voor succes. Een intern adviesteam geeft helderheid over de structuur waarin de eerste stappen op weg naar continu verbeteren gezet gaan worden. Het laat zien dat de organisatie continu verbeteren serieus neemt: mensen en middelen om de beweging op gang te brengen worden beschikbaar gesteld. Het betekent dat topmanagers in de organisatie deze keuze belangrijk vinden en steun geven aan het realiseren van een verbetercultuur. Ervaring leert ons dat een intern adviesteam pas echt succesvol kan zijn als ze door de lijn, haar klanten, voor vol aan wordt gezien. Lijnmanagers willen geen toolbox implementatie begeleiders maar volwaardige sparringpartners die de verbinding kunnen leggen tussen de ambities, de huidige context en de mogelijkheden om beweging te realiseren. Ze willen voorbeeldgedrag. Dat is immers één van de belangrijkste interventies bij het realiseren van cultuurverandering. LEARNING : ZORG DAT JE VOOR VOL WORDT AANGEZIEN! Een stevig intern adviesteam dat staat voor wat ze uitdraagt en daarmee het voorbeeld is voor haar eigen klanten is daarom essentieel. Interne adviseurs die zelf aan den lijve ondervinden wat het is om volgens de principes van continu verbeteren(zie figuur) te werken en de transitie daar naar toe te ervaren, zijn beter in staat dit bij andere afdelingen/teams ook te realiseren. Met deze ervaring neemt de geloofwaardigheid van de interne adviseur, en daarmee de acceptatie van zijn/haar ideeën aanzienlijk toe. LEARNING : GEEF HET GOEDE VOORBEELD 2 Interne adviesteams

4 Begin bij jezelf, nog voor je eerste project Het goed neerzetten van het interne adviesteam betekent nog vóór de selectie en start van de eerste trajecten in de lijn, investeren in het kennen en doorleven van de eigen missie, visie, doelen en kernwaarden. Een team dat weet waar het voor staat en waarom het daarvoor gaat, ook dat is voorbeeldgedrag. Een model als de gouden cirkel (Simon Sinek, zie figuur), biedt hiervoor handvatten. De gedachte achter dit model is dat organisaties en afdelingen die hun bestaansrecht, hun waarom helder neerzetten en als toetssteen voor al hun handelen gebruiken, door hun klanten beter gewaardeerd worden. Hun scherpe focus draagt bij aan succes. En bij medewerkers weten zij een grotere betrokkenheid en drive te realiseren. Allemaal resultaten die we ook met continu verbeteren nastreven. LEARNING : WEET WAAROM Conclusie Blijf continu verbeteren en streef naar perfectie Betrek je medewerkers en empower hen 5 4 Bepaal wat waardevol is voor de klant Zorg dat je produceert op klantvraag en creëer flow Identificeer de waardestroom en haal alle verspillingen weg Eigenlijk zou je het intern adviesteam kunnen zien als de modelwoning in een nieuw vooruitstrevend woonproject. Zoals potentiële kopers in de modelwoning een impressie krijgen van wat mogelijk is, zo ziet de lijn in het intern adviesteam wat continu verbeteren kan brengen. Hoe mooier de modelwoning, hoe groter de kans op koop, en hoe groter de kans dat de nieuwe bewoner zelf ook iets moois van zijn huis gaat maken. Voorbeeldgedrag loont. Interne adviesteams 3

5 Thema Lezen! OnderzOek: intern adviseur minder gelukkig in werk Wie is de interne adviseur? Wat drijft hem of haar en hoe gaan zij met hun vak om? Samen met House of Performance legde Management & Consulting de vinger aan de pols van een snel groeiende beroepsgroep. 12 De interne adviseur is aan een opmars bezig. Steeds meer organisaties werken aan hun verandercapaciteit in een intern team, vanuit de gedachte de organisatie van binnenuit te veranderen. Met als gewenst resultaat een organisatie die in de toekomst wendbaarder en bestendiger is. Deze tendens wordt niet alleen bevestigd door onze eigen ervaringen met het opzetten, begeleiden en professionaliseren van dergelijke interne adviesorganisaties, maar is ook terug te lezen in recent verschenen artikelen over het werkveld van de adviseur. Zo wordt in het Sioorapport De vijf gamechangers voor consulting gesteld dat er voor de interne adviseur een mooie toekomst is weggelegd, maar dat hij zich wel moet blijven ontwikkelen. Hoe? Door kennis op te doen, zichzelf beter te profileren in de organisatie, en door continu kansen binnen de eigen organisatie te signaleren. Dit vraagt om een betere onderlinge samenwerking tussen verschillende groepen adviseurs én samenwerking met externe adviseurs. De eisen aan interne adviesorganisaties worden hoger en steeds vaker is de ambitie ook echt de concurrentie met externe partijen aan te kunnen. Interne adviseurs hebben immers een unieke combinatie van goede kennis van de eigen processen, inzicht in de behoeften van stakeholders en de mogelijkheid om tegen lagere kosten te leveren dan externe adviseurs. Wij verwachten dat deze trend doorzet. Tachtig procent van de interne adviseurs die wij in 2013 ondervroegen verwachtte dat hun interne adviesorganisatie de komende jaren zal groeien, of minimaal gelijk zal blijven. Ook het nieuwe onderzoek, dat breder is uitgezet dan alleen onder interne adviseurs, laat zien dat interne adviesteams inmiddels een normale zaak zijn: zestig procent van de respondenten werkt voor een organisatie met een intern adviesteam. Het onderzoek Wie is de interne adviseur/interimmer eigenlijk? Hoe beleeft hij zijn werk? In welke context acteert hij, hoe ontwikkelt hij zijn vakmanschap? Maar ook: hoe verhoudt hij zich tot externe adviseurs die organisaties begeleiden in verandering? Gezien de ontwikkelingen in het adviesvak zijn dit relevante vragen die een verkennend Respondenten 29% intern adviseur 43% extern 16% interim-managers 13% overig Woord: Jostein van Vliet en Renée de Boo Beeld: X-RAY pictures 4 Interne adviesteams

6 13 Thema: De interne adviseur Interne adviesteams 5

7 Portret deze bagage is waardevol, Of je nu in het advies Of in het management doorgaat. Dennis Rienties (35) werkt bij APG, een pensioenuitvoerder met een beheerd vermogen van 324 miljard euro, en is sinds november 2013 CI&I expert (Continuous Improvement & Innovation). 14 Hiervoor ben ik teammanager geweest en heb ik voor HR de plannen gemaakt voor een grote verandering. Daarin werden veel oplossingen in de IT gezocht. Ik geloof dat er nog wat extra s nodig is om écht te veranderen met en vanuit de werkvloer. Dat vind ik in mijn huidige baan, zegt Rienties. De snel veranderende pensioensector was voor APG reden om de organisatie toekomstbestendig te maken. APG hecht eraan dat de werknemers zelf hun eigen werk blijvend verbeteren. Met als resultaat voor APG dat haar diensten slimmer, beter en goedkoper worden ingevuld. Rienties deelt waar APG naartoe groeit: Over twee of drie jaar hebben we mooie prestaties neergezet met een groot aantal volgers van het gedachtegoed. Continu verbeteren is zichtbaar op afdelingen aanwezig, ook zonder ons. Als afdeling zijn wij inmiddels langzaam aan het afbouwen. Als intern adviseur heeft hij de mogelijkheid om meerdere teams te begeleiden vanuit een brede blik. Ik ontwikkel mij zowel analytisch als veranderkundig. Het is geen eenvoudig vak, maar deze bagage is waardevol, of je nu in het advies of in het management doorgaat. Naast de initiële opleiding en de begeleiding op de werkvloer, ontwikkelt Rienties zich vakinhoudelijk door veel te lezen. Daarnaast spart hij met collega s en haalt hij kennis van het kennisplatform van de betrokken externe adviseur. Energie haalt Rienties uit het zien groeien van een team. Hij vertelt met trots over één van zijn opdrachten. Daarin bouwt hij samen met de manager en teammanager aan het team, zodat ze zelf het werk gaan sturen en verbeteren. Wat eerst een reactief en passief team was dat nauwelijks stuurinformatie gebruikte, is nu meer en meer een proactief team dat het eigen werk verbetert. Er wordt gestuurd op de hoeveelheid werk die af moet en er wordt actief vooruit gepland. Voor Rienties een goed moment om zijn energie te richten op een nieuwe afdeling en ook daar, samen met het team, te bouwen aan échte verandering vanuit de werkvloer. --- Woord: Jan van Bussel 6 Interne adviesteams

8 Lezen! GrappiG detail is dat externe adviseurs vaker dan interne Geen functietitel meer op hun kaartje hebben staan onderzoek als startpunt voor een verdere dialoog rechtvaardigen. Daarom bundelden Management & Consulting en House of Performance hun krachten om antwoord te krijgen op de vraag: wie is de (interne) adviseur? 181 respondenten vertelden ons over hun profiel en rol en op basis van hun antwoorden schetsen we hier de eerste contouren van de interne adviseur in vergelijking met zijn externe counterparts. Profiel en achtergrond Erik is intern adviseur. Hij is 43 jaar en heeft een universitaire achtergrond. Hij werkt inmiddels zes jaar in deze rol en heeft het best naar zijn zin. Voordat hij deze rol kreeg, was hij beleidsmedewerker. Maar de nieuwe uitdaging en de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen trokken. Erik heeft als intern adviseur al heel wat trainingen en workshops gevolgd om in zijn vakmanschap te groeien. Met zijn collega s begeleidt hij mooie projecten die zich richten op het verbeteren van medewerkertevredenheid, kostenbesparing en cultuurverandering. Toch knaagt er soms iets. Hij heeft niet zo veel plezier in zijn werk als hij eigenlijk zou willen en ervaart maar beperkt dat hij de waardering krijgt die hij verdient voor de successen die hij behaalt. De meerderheid van de respondenten is man, zo ook de interne adviseurs die meededen aan het onderzoek. De meeste adviseurs en interimmanagers hebben een universitaire opleiding afgerond. In de groep interne adviseurs zien we vaker dan bij externe adviseurs respondenten met een hbo-opleiding. Opvallend is de interim-manager het minst vaak een universitaire achtergrond heeft en dat er in deze groep, anders dan bij de adviseurs, ook respondenten met een mbo-achtergrond zijn. Dat interne adviseurs vaker dan externe adviseurs een hbo-achtergrond hebben, past in het beeld van de man of vrouw die binnen dezelfde organisatie zijn carrière doorloopt en intern doorstroomt naar de rol van adviseur. Voordat zij intern adviseur werden, waren de respondenten bijvoorbeeld afdelingshoofd, projectmanager en beleidsmedewerker, zoals blijkt uit de vraag naar de functietitel op het vorige visitekaartje. Bij adviesbureaus is een universitaire achtergrond veelal een minimumeis bij aanvang. Externe adviseurs hadden op hun vorige kaartje veelal adviseur, consultant of partner staan. Tel daarbij op de gemiddeld langere verblijftijd in de huidige functie en we mogen, voorzichtig, concluderen dat de rol van extern adviseur een bewustere loopbaankeuze is. Grappig detail is dat externe adviseurs vaker dan interne geen functietitel meer op hun kaartje hebben staan. In onze groep respondenten verschillen interne en externe adviseurs niet van leeftijd. Toch is het aantal jaren in de functie bij interne adviseurs veel kleiner dan bij de andere groepen. Gemiddeld vervulden de interne adviseurs in de respondentengroep hun rol 6,5 jaar versus een gemiddelde van 11,5 jaar bij de externe. Hier is een aantal mogelijke verklaringen voor. Bijvoorbeeld dat interne adviesorganisaties relatief kort bestaan. Of dat er een groter verloop is onder interne adviseurs omdat zij in de lijn kunnen terugstromen. Dit laatste vermoeden wordt bekrachtigd door ons onderzoek uit 2013, waaruit bleek dat veertig procent van de interne adviseurs die wij ondervroegen zich binnen twee jaar niet meer in die functie binnen de huidige organisatie zag werken. 15 Thema: De interne adviseur Interne adviesteams 7

9 De interne adviseur, externe adviseur en interim-manager in cijfers Interne adviseur Externe adviseur Interim-manager Opleiding 60% universiteit, 76% universiteit, 52% universiteit, 38% hbo 21% hbo 24% hbo, 12% mbo Gemiddelde leeftijd 43 jaar 44 jaar 52 jaar Gemiddeld aantal jaren in soortgelijke Gemiddeld 6,5 Gemiddeld 11,5 Gemiddeld 11,6 functie / mediaan mediaan 6 mediaan 9 mediaan 8,5 Geslacht (m/v) 62% / 38% 55% / 45% 68% / 32% Loondienst 98% 41% 12% Lid beroepsvereniging 17% 28% 75% Organisatie > 1000 medewerkers 74% 32% 36% Werkbeleving We legden de respondenten een set stellingen voor om er achter te komen hoe zij hun werk ervaren. De stellingen zijn gebaseerd op het uitgangspunt dat plezier, waardering en energie belangrijke ingrediënten zijn om in het werk te kunnen excelleren en een bepaalde mate van flow te realiseren. En dat kunnen excelleren een voorwaarde is voor succes in de functie en daarmee uiteindelijk ook succes in organisatieverandering. Over het algemeen gaven onze respondenten aan dat zij tevreden zijn in hun werk, dat ze trots zijn, en dat ze energie krijgen Geef aan in hoeverre de volgende stellingen op u van toepassing zijn Ik ervaar voldoende uitdaging in mijn werk Als ik werk vergeet ik alles om mij heen Mijn werk geeft mij energie Mijn werk inspireert mij Mijn salaris is van secundair belang Mijn identiteit en mijn werk zijn met elkaar verweven Ik voel me gewaardeerd in mijn werk Ik ben succesvol in mijn werk Ik ben trots op het werk dat ik aflever Ik doe mijn werk met plezier Intern adviseur Extern adviseur Interim-manager 8 Interne adviesteams

10 Wie is uw opdrachtgever? 80% 60% 40% 20% 0% Intern Extern adviseur adviseur Interimmanager betrokkenheid, waardering en passie te ervaren dan hun externe collega s. En het lijkt erop dat dit nog sterker is als interne adviseurs in een intern adviesteam functioneren. Het laagst scoren alle groepen op de stellingen mijn salaris is van secundair belang en als ik werk, dan vergeet ik alles om mij heen. Met andere woorden: het werk leidt niet altijd tot flow en salaris lijkt, tegen de heersende mores in, wél belangrijk. Raad van Bestuur Hoger management Middenmanagement van hun werk. Maar interne adviseurs scoren consistent lager op deze gebieden dan externe adviseurs en interim-managers. Hoewel niet statistisch significant, lijken de data nog een ander patroon te tonen. De interne adviseurs die in een organisatie werken met een intern adviesteam scoren nóg lager op de stellingen over excelleren dan interne adviseurs zonder een dergelijk team. Dit geldt vooral als we kijken naar de scores op de stellingen over waardering en inspiratie in het werk. Met andere woorden, interne adviseurs geven aan minder Werkveld Opdrachtgevers Zonder opdrachtgevers geen projecten voor adviseurs, of ze nu intern of extern zijn. Voor alle drie de groepen is het hogere management de belangrijkste opdrachtgever. In ongeveer 25 procent van de gevallen geven de interne adviseurs aan dat hun opdrachtgever uit het middenmanagement komt. Bij externe adviseurs en interim-managers komt minder dan een tiende van de opdrachten uit deze hoek. Dit zou er op kunnen wijzen dat er bij het middenmanagement wel degelijk behoefte is aan externe ondersteuning in zelf geïnitieerde veranderingen, maar dat zij deze niet kunnen realiseren in verband met bijvoorbeeld budgetbeperkingen of beperktere toegang tot netwerken van externe adviseurs. Beoogde resultaten Interim-manager Extern adviseur Intern adviseur 0% Kostenreductie Omzetverhoging Verhoging klanttevredenheid Verhoging medewerker-tevredenheid Cultuurverandering Vergroten inzicht in huidige positie/processen/besluitvorming/procedures 17 Thema: De interne adviseur Interne adviesteams 9

11 Portret het mooiste compliment dat ik kan krijgen is dat ik OverbOdig ben geworden. Kim van de Schoor (26) werkt bij APG en is sinds juli 2013 CI&I-expert. Zij probeert van elke dag het beste te maken, zowel in haar privéleven als in haar werk. 18 De afgelopen jaren heb ik bij APG een aantal keer aangegeven dat ik meer wilde doen met verandermanagement, maar daar was nog geen mogelijkheid voor. Toen ruim een jaar geleden het interne adviesteam CI&I bij APG ging starten, heb ik dan ook direct gesolliciteerd. Vooral vanuit de ambitie om samen de organisatie naar een hoger level te krijgen. De grootste uitdaging zit volgens Van de Schoor in het feit dat elk team maatwerk is. Er is geen standaardaanpak. In eerste instantie zit de uitdaging minder in het overbrengen van de inhoudelijke en theoretische kennis en meer in de gedragsaanpassing van de medewerkers. Hoe krijg je medewerkers in de verandermodus? Mensen werken al jaren in een bepaalde functie en continu verbeteren vergt een andere manier van werken. Wat is haar grootste succes? Dat is mijn huidige traject bij het klantcontactcenter, met meer dan honderd medewerkers verdeeld over twee locaties. Zij hebben als team zelfstandig mooie resultaten geboekt. Het team toont echt eigenaarschap. Ze vertelt enthousiast over resultaten als de verkorting van de afhandeltijd, een teruggebracht aantal vermijdbare calls en een stijging in klanttevredenheid en medewerkertevredenheid. Alle resultaten hangen zichtbaar op de werkvloer en ook de kleine successen vieren we. Het moment waarop je ziet dat medewerkers zelf ook enthousiast worden van werken volgens het CI&I-gedachtegoed geeft veel energie, volgens Van de Schoor. Het mooiste compliment dat ik kan krijgen is dat ik overbodig ben geworden, het team kan het zelf. Als we haar rol als intern adviseur bespreken zegt ze: Het is een misvatting dat interne adviseurs gekleurd zijn, en voorzichtiger zijn met het voorhouden van de spiegel. Het heeft meer te maken met de fase waarin je als adviseur zit. Je wordt hier professioneler in. Als beginnend adviseur kan dit de uitdaging zijn, maar als ik nu naar mezelf en mijn collega s kijk dan zie ik dat we zeker de objectiviteit kunnen borgen en het lef hebben om het échte gesprek aan te gaan. Ze ziet dit ook als haar rol. De komende tijd wil zij werken aan verdere professionalisering. Er zijn nog voldoende teams waarmee we aan de slag kunnen gaan. Hier draagt Van de Schoor graag aan bij. Ik ben mezelf nog continu aan het ontwikkelen en word elke dag weer uitgedaagd. --- Woord: Anouk van Gemert 10 Interne adviesteams

12 Lezen! voor de interne adviseur is een mooie toekomst weggelegd, maar dan moet hij zich wel blijven ontwikkelen er ligt een kans voor de externe adviseur om zijn toegevoegde waarde te laten zien door met de interne adviseur samen te werken Soort opdrachten Wat voor soort opdrachten doen adviseurs? Aan welke resultaten dragen ze bij? Wat is hun impact? Als we vragen op welke gebieden de respondent acteert, is organisatieontwikkeling het antwoord dat het meest gegeven wordt. Het onderscheid zien we op de gebieden HRM en Communicatie, waarvoor interne adviseurs vaker worden ingezet, en Strategie en Financiële vraagstukken, die weer vaker door externe adviseurs en interim-managers worden geadresseerd. We hebben ook gevraagd wat het beoogde resultaat is van de inzet. Hoewel we een grote mate van overlap zien, zijn er ook duidelijke afwijkingen tussen de verschillende disciplines te ontdekken. Kostenreductie en cultuurverandering als beoogd resultaat van hun inzet wordt door alle groepen veel genoemd. Projecten gericht op het verhogen van de omzet worden echter vaker overgelaten aan externe interimmanagers of adviseurs dan aan internen, terwijl bij de laatsten weer vaker projecten belegd worden die gericht zijn op het verhogen van de medewerkertevredenheid. Projectmanagement Projectmanagement is een belangrijke vaardigheid voor adviseurs. Voor de externe adviseur begint dit al bij het sluiten van het contract. Duidelijke afspraken worden gemaakt over doorlooptijden, mijlpalen en vooral ook over in te zetten capaciteit. Hoe doen interne adviseurs dat? Zijn zij door hun status als medewerker van dezelfde organisatie als hun opdrachtgever vrijer in het investeren van tijd? Het antwoord op deze vragen is op basis van de respons niet eenduidig te geven. Wel zien we een grotere spreiding in de duur van projecten bij interne dan bij externe adviseurs. Enerzijds heeft tien procent van de projecten van interne adviseurs een doorlooptijd die korter is dan drie maanden, anderzijds is de doorlooptijd in twintig procent van de gevallen langer dan een jaar. 87 Procent van de projecten van externe adviseurs hebben een Top-5 manieren om vakinhoudelijk op de hoogte te blijven Interne adviseur Externe adviseur Interim-manager 1 Workshops Boeken Vakbladen 2 Intervisie Intervisie Boeken 3 Trainingen Trainingen Lezingen en congressen 4 Coaching Internetfora/social media/weblogs Internetfora/social media/weblogs 5 Boeken Vakbladen Intervisie 19 Thema: De interne adviseur Interne adviesteams 11

13 Portret als intern adviseur merk je dat het soms moeilijk is Om te reflecteren Op de cultuur en manier van werken. Meer dan vijf jaar geleden besloot Danielle van der Swaluw (33) haar lijnfunctie te verlaten om intern adviseur te worden. Sinds 2013 werkt ze bij een grote pensioenuitvoerder als senior adviseur voortdurend verbeteren. 20 Van der Swaluw heeft beslist geen spijt van haar keuze intern adviseur te worden. Ik merk dat ik mezelf veel sneller kan ontwikkelen in deze rol. Ik krijg veel van een organisatie te zien en leer verbanden te leggen die ik eerst niet zag. Ze heeft het erg naar haar zin bij de pensioenuitvoerder, omdat het verbeteren onderdeel is van de visie en de strategie: Bij ons is voortdurend verbeteren op alle niveaus van de organisatie omarmd en heb ik de vrijheid om ook de heilige huisjes bespreekbaar te maken en zo problemen die al jaren spelen op te lossen. Die combinatie van resultaten halen en grondig verbeteren past goed bij me. Het feit dat ze zich langer aan een organisatie verbindt, in tegenstelling tot externe adviseurs, maakt dat Van der Swaluw de rust heeft om de grondoorzaken onder een probleem weg te nemen. Ze ziet externe adviseurs nog wel eens jagen op een snel resultaat om hun toegevoegde waarde snel te laten zien. Het risico hiervan is dat verbeteringen oppervlakkig zijn. Als intern adviseur kun je je ook verbinden aan vragen die een lange adem nodig hebben, maar die wel leiden tot substantiële verbeteringen. Tegelijkertijd zitten er ook nadelen aan de positie. Het is lastig om objectief naar de organisatie te blijven kijken. Als intern adviseur voel je je sterk verbonden met de doelen van je organisatie en merk je dat het soms moeilijk is om te reflecteren op de cultuur en manier van werken. Mede daarom geloof ik dat organisaties gebaat zijn bij een combinatie van intern en extern advies. De grootste uitdaging van een adviseur is volgens Van der Swaluw het goed inregelen van het eigenaarschap van het probleem. Ze merkt soms dat leidinggevenden zich minder druk maken over het resultaat van een project dan de adviseur. Dat is voor haar een teken om in gesprek te gaan. Ik help de organisatie met verbeteren, maar stel wel de vragen die er echt toe doen. Als ik de enige ben die ergens van wakker ligt, dan ben ik niet met het juiste probleem bezig. --- Woord: Bas Snijders 12 Interne adviesteams

14 projectmanagement is een belangrijke vaardigheid voor adviseurs kostenreductie en cultuurverandering als beoogd resultaat van hun inzet wordt door alle Groepen veel Genoemd doorlooptijd van maximaal twaalf maanden. De interim-manager is nog het langst betrokken bij zijn opdrachtgever, 25 procent van zijn projecten loopt langer dan een jaar. Vakmanschap In de inleiding gaven we het al aan: voor de interne adviseur is een mooie toekomst weggelegd, maar dan moet hij zich wel blijven ontwikkelen. Natuurlijk geldt deze stelling niet alleen voor hem; ook de interim-manager en de externe adviseur, of misschien wel juist zij, moeten blijven investeren in hun ontwikkeling. De opdrachtgever is immers meer en meer op zoek naar de expert op een bepaald vakgebied of in het oplossen van een specifiek probleem. De verschillende groepen geven op verschillende manieren invulling aan deze vakinhoudelijke ontwikkeling. Waar de interne adviseur aangeeft graag naar trainingen en workshops te gaan en intervisie te doen, zoeken interimmers en externen hun heil meer in boeken en vakbladen. Met andere woorden, interne adviseurs lijken vooral te leren door interactie terwijl het geschreven woord meer aftrek vindt bij de externe adviseur en de interim-manager. Hier kunnen we een link leggen met de vraag naar tijdsbesteding en projectmanagement. Het lijkt aannemelijk dat externe adviseurs en interimmanagers door de impact op hun declarabele uren er vaker voor kiezen om hun professionele ontwikkeling buiten de projecturen vorm te geven. En omdat buiten projecturen ook veelal betekent buiten kantooruren, zoeken zij hun heil bij boeken, vakbladen en weblogs die onafhankelijk van tijd en plaats te benaderen zijn. Tot slot Het is duidelijk dat wij vinden dat de beroepsgroep van de interne adviseur meer aandacht verdient. Zeker gezien de trend dat de verandercapaciteit meer in de eigen organisatie wordt versterkt. Deze verkenning onder adviseurs en interim-managers heeft een eerste profiel opgeleverd en tegelijkertijd veel nieuwe vragen opgeroepen. Een belangrijk vertrekpunt voor het vervolg is wat ons betreft de vraag: hoe komt het dat interne adviseurs lagere scores laten zien als het gaat om excelleren in hun werk? Wie gelooft in de theorie van de service profit chain die stelt dat het behalen van duurzaam resultaat begint bij tevreden en betrokken medewerkers, ziet in dat het antwoord op deze vraag organisaties kan helpen beter zicht te krijgen op de randvoorwaarden om de interne adviseur te behouden en effectief in te zetten. Daarmee geeft het antwoord handvatten om de zo begeerde verandercapaciteit steviger te verankeren. Voor nu is deze vraag een mooi startpunt voor een dialoog met interne adviseurs. En daarin ligt ook de kans voor de externe adviseur om zijn toegevoegde waarde te laten zien door met de interne adviseur samen te werken om zo succesvol, effectief en plezierig het werk te kunnen doen Thema: De interne adviseur Interne adviesteams 13

15 Portret Je hoeft niet ziek te zijn om Beter te worden André Sliedregt (45) werkt bij ABN AMRO en is sinds 2012 Continuous Improvement Coach. Hij heeft een passie voor persoonlijke effectiviteit. 24 Ik heb deze functie nu 2,5 jaar. Na drie jaar krijg ik altijd de kriebels, maar hier zie ik mezelf nog wel even bezig. Ik krijg energie van het enthousiasme in de teams die ik begeleid. Het is niet eenvoudig om concreet meetbare resultaten te behalen op klanttevredenheid, medewerkerbetrokkenheid en kostenbesparing. Uiteindelijk is het Customer Excellence-programma toch ook een cultuurprogramma. En een cultuur veranderen, daar gaat wel een generatie overheen. Daarom ben ik juist trots op de ogenschijnlijk kleine veranderingen in gedrag van mensen. Ik kan heel blij worden van de norse manager die opeens enthousiast voor een dagstart staat. Toen ABN AMRO begon met het programma dacht Sliedregt: daar moet ik bij zijn. Er zat swing in. En dat trok. Zichtbaar resultaat boeken, dat doet hij graag. Het zaadje hiervoor werd al tijdens zijn studie Bedrijfskunde geplant. Een masterclass van Daniel Jones, de auteur van The machine that changed the world, inspireerde hem om bedrijven verder te willen helpen. Ik wilde vooral graag het MKB helpen en een functie bij ABN AMRO was dan ook een logische stap. Inmiddels zijn we twintig jaar en een stuk of zeven functies verder. Enthousiast vertelt hij over zijn huidige rol als intern adviseur. Op iedere afdeling werd in ongeveer veertien weken het gedachtegoed overgedragen en de afdeling conform CE-principes ingericht. De uitrolperiode was intensief, flinke pieken in werkbelasting die af en toe de balans werk/privé wat scheef trokken. Maar Sliedregt roemt van deze periode juist de energie, het samen echt ergens voor gaan. De basis is binnen Finance, het aandachtsgebied van Sliedregt, overal gelegd. Tijd dus voor een volgende stap. Dat werd de rol van CI Coach. Geen implementatietrajecten meer, maar voortborduren op het gedachtegoed en leidinggevenden ondersteunen. Veel gesprekken met leidinggevenden gaan over de vraag wanneer je het goed doet, en dat is eigenlijk de hamvraag van een CE-traject. De CI Coach moet nu de teams en leidinggevenden inspireren om aan de slag te blijven met die vraag. Van moeten naar zelf willen of van push naar pull, zoals Sliedregt het omschrijft. Inspireren doen de CI Coaches bijvoorbeeld door workshops en dialogen te faciliteren rondom het thema van de maand. Afgelopen maand was dat Kaizen. Deelnemers leren van elkaar en het besef verschuift van hier moet ik iets mee naar hier wil ik iets mee. Die verschuiving is essentieel voor succes. En daar levert Sliedregt graag een bijdrage aan. --- Woord: Renée de Boo 14 Interne adviesteams

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid

magazine nr. 39 Oktober 2012 SPP? Erin geloven en doen! Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid magazine A+O fonds Gemeenten nr. 39 Oktober 2012 + SPP? Erin geloven en doen! + Het Nieuwe Werken: motor voor organisatieontwikkeling + Wie van de Drie in Zuid-Holland Zuid + En tevens: + Inzicht in verzuimkosten

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK

Het nieuwe leren. nieuwe rol, nieuwe tools de leerregisseur mixt oude Én nieuwe ingrediënten. GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK magazine over organisatieontwikkeling door schouten & nelissen Het nieuwe leren. praktijkcases rabobank: Samen leren joulz leert in de praktijk GeÏnteGreerd Leren leren doe je op HeT WerK Formeel en informeel

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent

SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Coöperatie UVIT UA. Oog voor talent Coöperatie UVIT UA Oog voor talent 2 SOCIAAL JAARVERSLAG 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 5 Grijp de kans om je te kunnen ontwikkelen 6 Het unieke DNA van Univé Schade 8 Het succesvol klant denken van SUR

Nadere informatie

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal

De Klant. HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? Hoe vind je de verborgen klantvraag? De (interne) klant centraal Thema de klant Thema Hoe vind je de verborgen klantvraag? De Klant HRD: verandermanagers bij klantgerichtheid of buiten spel? De (interne) klant centraal Intro Feike Cats Beginnen in de top van de organisatie

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean

Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean 26 Lean Management: minder doen met meer resultaat De tijd is rijp voor Lean Drs. C. Huesmann is Master Black Belt en verantwoordelijk voor Lean Six Sigma-advies binnen KPMG. Vanuit zijn praktische ervaring

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

Integraal Performance Management

Integraal Performance Management ebook Integraal Performance Management Een bewezen aanpak voor prestatieverbetering Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. ipm is volledig 7 3. ipm een integrale aanpak in vijf fases 14 4. Fase 1:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015

INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INCOMPANY WORKSHOPS NAJAAR 2014 / 2015 INHOUDSOPGAVE WORKSHOPS THINK DIFFERENT? FUTURE PROOF? TOON LEF EN MAAK HET VERSCHIL! FUEL YOUR FUTURE HOE? Gezien de veranderingen in je vak, ben je gespitst op

Nadere informatie

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN

VERKOPEN ZONDER TE VERKOPEN INTRODUCTIE... 5 MINDSET ALS BASIS VOOR SUCCES... 6 DE MEEST VOORKOMENDE ANDERE WERKZAAMHEDEN VAN ONDERNEMERS:... 6 UITSTELGEDRAG... 7 STARTEN MAAR SNEL WEER AFHAKEN... 8 HET GEVAAR VAN UITSTELGEDRAG...

Nadere informatie

Ketensamenwerking werkt

Ketensamenwerking werkt pagina 3 pagina 4-5 pagina 7 Het Mooie Plan Dura Vermeer Bouw Rotterdam realiseert samen met de Rotterdamse woningcorporatie Com wonen Het Mooie Plan. Dit project wordt gerealiseerd aan de oostflank van

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

CC Manager Award 13 special

CC Manager Award 13 special #2 2013 www.ccmagazine.nl magazine van de customer contact management association www.vccma.nl jaargang 4 CC Manager Award 13 special CCAGENTWEEK.nl NOTEER M ALVAST IN JE AGENDA CC AGENT WEEK 2013 1 t/m

Nadere informatie

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman

DE NIEUWE PROFESSIONAL. Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING. SAMENSTELLING: Walter van Hulst. ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman DE NIEUWE PROFESSIONAL Uw toegevoegde waarde in een veranderende markt INLEIDING SAMENSTELLING: Walter van Hulst ONDER REDACTIE VAN: Frank Kwakman INHOUD 1. Inleiding 2. De professional: een marktverkenning

Nadere informatie

inhoud bpmconsult.com

inhoud bpmconsult.com inhoud Voorwoord 5 Samen werken meer waarde 6 Huub Breukers, Dymphy Kees en Alice Gorissen over het Onderwijsnetwerk Zuid Pas echt actueel 10 Een column van Teun Hardjono De organisatie moet zichzelf veranderen

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit?

Project- en programmamanagement survey 2012. Haalt u eruit wat erin zit? Project- en programmamanagement survey 2012 Haalt u eruit wat erin zit? Inhoudsopgave 05 Voorwoord 06 Managementsamenvatting 09 Belang neemt toe 35 Quality Assessments 43 Conclusies en vooruitblik Het

Nadere informatie

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14

Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 Inhoud Inleiding 12 Drie factoren voor succesvol leidinggeven 13 Leeswijzer 14 DEEL 1 LEIDINGGEVEN DE PRAKTIJK 1 Aan de slag als leidinggevende 19 1.1 Leidinggeven: wat vraagt dat van mij? 19 1.2 Hoe maak

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden

OPEN VENSTERS. bedrijfsvoering in verandering. De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden bedrijfsvoering in verandering VENSTERS OPEN De kracht van Vensters voor Bedrijfsvoering is dat je een waardevrije spiegel wordt voorgehouden CEES VERMEER Ik geloof niet meer in reorganisaties, dan loop

Nadere informatie

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1

DE PRAKTIJK. Medewerkers in beweging SECTOR WATERSCHAPPEN 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 PAGINA 1 THEMAMAGAZINE NUMMER 1 SEPTEMBER 2014 DE PRAKTIJK SECTOR WATERSCHAPPEN Medewerkers in beweging 7 VOORBEELDEN VAN ACTIVEREND PERSONEELSBELEID A&O-FONDS WATERSCHAPPEN THEMAMAGAZINE SEPTEMBER 2014 PAGINA

Nadere informatie

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid

Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Dit is een bijlage bij dagblad de telegraaf. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de hoofdredactionele verantwoordelijkheid Outsourcing Minder zorgen, Meer controle april 2013 Uitdaging Outsourcing

Nadere informatie