Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Met elkaar voor een heel, schoon en veilig Prinsenland"

Transcriptie

1 Numme 1 febui 2011 Ee uive v de Sichi Bewoeodeeui Pie, Redciee: Mi Weei 8, 3065 GA Roedm, Teefoo: Iee: wwwbpie Me ek voo ee hee, choo e veii Pie De vijwiievod die de SPB oieede op 9 decembe 2010 moch ekee op ee oe opkom v mee die zich vijwii e pofeioee izee voo de eefbheid i Pie He beuu v de SBP kijk eu op ee ee vod Dick v Pe, vice voozie v de SBP: Wij zij em ve doo de oe opkom v vijwiie die zich op eei miee izee voo oze mooie wijk Beuu e vijwiie eede ek kee e ook de pofeio v SONOR e he wijkem wiede v edche ove hoe de wijk mooi, choo, hee e veii e houde Veeed we we me de kom v deeemeee- I deze k: Eidejbijeekom Liefickp 2 Keviei 2010 Geeuid Beu 2 I uw oepje chooeved? 2 E w i de Bibiobu 3 Muzik e op Pupu 3 BSO Zjk vie fee 3 Wijkciepomm Pie /5 V de kideedcie 6 Veiie hodeuiezoe de Riekekw 6 Secei v de SBP, Eik Vi, e vice voozie Dick v Pe i epek me Suze Roje beuude Suze Roje e oud SBP voozie Mie Joé v Kouwe, die o, keve beuu, de odie oede mef Dick beui: He w ee ezeie vod wi we kei kode mke me de bewoe ui oze wijk e ook ee bekede eziche kode boee Nuuijk bijf he hie ie bij Ook i he komede j zue we bijeekome oiee Hoe e op weke wijze, d bijf o eve ee vei De edcie viee: houd voo de Piek i de e Beuu SBP Opkpbeu eekicieihuije 6 Pie Gezod 7 Leveech ekee v op de Keie Pi 8 Nieuwjwe Keboomvebi Pie Op doded 6 jui 2011 vod de jijke keboomvebi p Vf 1700 uu kode de kebome ieeved wode bij he vezmepu op de Rivw Odk he eche wee zij e uim 150 bome iezmed e we e zef ee fieke bezoeke wode Suze Roje die ode de ppu ode e wche op de vmme Dood de bome doo de houdede e dooweek we, w he i om de bome e eke e beve de hoe vmme ui De oechouwe moee he doe me w keie vmme e meuede bome Geukki kode de bezoeke hu h op he i Acivieieceum Zjk w koekje e wme chocoemek k od Om 2000 uu wed i de ezeie beie v Zjk de jijke oeij ehoude ode beeidi v Suze Roje, wmee de deeeme vechiede pijje kode wie e de vod ezmeijk kode fuie N foop v de keboomvebi de oeij i Zjk He beuu v de SBP we e vijwiie, pofeio, ede v he wijkem, de poiie e bewoe ee hee ezod 2011 Heef u ideeë hoe i 2011 oze wijk choo, hee e veii e houde of wi u cief ee eeje bijde? Uw ideeë e ize zij mee d wekom Neem coc op me de SBP doo ee mi e ue e bee of e kome bij de SBP op de eee vediepi v Acivieieceum Zjk, Mi Weei 8 (Adveeie) P u u m Lo o f o i e Kooe: K Timme NX Roedm Ruime pkeeeeheid wezi Poe: Pobu 8008, 3009 AA Roedm Teefoo E-mi: Webie: wwwpuumoof Opoep De voede Piek vechij 26 pi 2011 De deie i 4 pi Wij zoude he euk vide ukje e foo v bewoe e ove v zke die u bezihoude i de wijk U ku uw ek e foo( ) ue x4 A u wi eee op ee ike ui deze k, ku u ee beich chee i he eboek op de webie v de SBP: wwwbpie, mie x4 of bee de SBP op eefooumme (Adveeie) VANDIJK voce i epeciieed i odeemiech, beidech, mbeeech, vevoeech, peoo- e fmiieech e ico Wij houde eke did GRATIS SPREEKUUR v 1730 o 1900 uu Heef u juidiche ve d be u v he wekom U doe e vei om ee fpk e mke Jcque Duihw 471c, 3065 GL Roedm Te , fx E-mi: Webie: wwwvijkvoce

2 2 Mi v IJpeepei Numme 1 febui 2011 De bewoeveeii e de Veeii v Eiee v de 2 f op he Mi v IJpeepei hde he idee eopped om i de kech de boembk me de boom op he Mi v IJpeepei e vefie me bede kje He uke die ch he ie doo de wid die e oe od, m de voede ch w he eukki widi, e zie he eu! Ook wed ee ezeie ieuwjecepie eoieed Le we me z e zoe d de meweki ue de SBP e de bewoe o z moe voobe PF Kuffm Voozie VVE Febouw Jcque Duih Eidejbijeekom Liefickp Keviei 2010 Geeuid Beu Op zed 18 decembe hde de bewoe v de Geeuid Beu, Piee Kpwijk e Czi Kouwebezoom wee ezmeijk hu jijke kebijeekom Di j ie i de oe e, m me 3 pyee e oe zeie bij ee v de bewoe i de ui, vkbij de keboom Me ee ehuude hehe e ee oe opkom w he be ui e houde Ook de iwedie me w edch; e we boodje zuukoo me wo, oieboe, keeboe, ühwei, wme chocome me um, ee wijje e ee bieje Me keiedee op de cheod w he euze ezei Wij kue d ook wee eu kijke op ee zee ee vod He Opzoomeem v de G Beu Tiieouw hebbe de bewoe v de Liefickp he j feoe me ee eidejbijeekom Ek j wod deze ehoude i ee e dee v he compex De beei v de bewoe om ode he eo v ee hpje e ee dkje he j I uw oepje chooeved? L e i ee k v ee fik oeuk doo he ie ooie v fiepe Teech emoppe! M bijve we eke moppee ove he eche ooibeeid v de povicie op de we e de emeee i de e of doe we e zef ook o ie? Ik wee ie of he ee poiieveodei i of ie, ieeee me ook ie, m w ik me fv i wom e zovee mee hu eie oep ie choomke he e eeeuwd heef, i he m ee pje Deke we o om ek e me me de oudee f e uie i edeijk oo Di j w he de v of bewoe zich doo de eeuw ee w zoude wie/kue be om wezi e zij De emiddede eefijd v de bewoe i hoo e de wekoep heef ed w i h moeijkheid om de w mee? Of zij we ee m bezi me ozef i deze eed mee idividuiiche wodede mchppij? Of hebbe we zo ie v: W bemoei die ve zich mee? We woe i ee mooie wijk e ik dek d we ek ewoo f e oe eve moee moivee om, idie odi, o eeje voodued bij e de deze wijk Le we deze wijk o i e v je ie e veoedee Ik z i he veede i deze buu iem odijde me ee coomobie e hie e d w ozooi oppikke: ewedi! M d zou eizi bb e mke To iede oe veude v de wekoep w de opkom wee oed Nie zovee i vooe je, m d moch me d ook ie vewche ie odi moee zij Veee ie: ee oed voobeed doe oed voe Eve me me de kidee ee pje mke Lekke buie e he eef ee oed evoe Mij ovebuum z ik me ee oe bezem he fv v vuuwek zef bij ek ve e i de vuiibk doe D wod je bij v! Wee zeke d hij ie de eie w D doe je och ewoo! Rozooi mke: ee pobeem, m d eve zef opuime Nee, ee mie e me Kom op, ewoo doe! Reioud He eeuw! Ee pee i de mee e emoo, veid zie ik he de v de vokje, he doze dek v eeuw A voe e ik e buie e chie di wode de uu voo eeuwi me mij e me ech ee hodede ecode Pie, 17 decembe 2010 Reioud Ge kefee op de Jcobu v Veemie

3 Numme 1 febui Doe e e E w i de Bibiobu Joeebu Veede ik u eede d e ee ezeie bibiobu i, i hij wee w Hij u i ee e wijkedeee v Roedm, omd d de bee bibioheek w i Vee keie veiie v de bibioheek i Roedm vedwije e dvoo i de p kom d i de buu éé oe bibioheek Ook die i he Le L e Ommood i de oekom w e kom e éé oe bij he Aexium He i we zo d u mide mobie be, u ebuik ku mke v ee bezo hui evice om de boeke bij u hui e e bezoe D wod u ed doo vijwiie, m d wie ze uibeide om u o bee v die e kue zij Ik vod de bibiobu ijd we mkkeijk, ekke dichbij Nu moe ik he Le L voo mij boeke M ik wee ie of ik he i de oekom zie zie om evoo he Aexium e Geukki duu d o 6 j M w vid u e eieijk v d e keie veiie wode eoe? G oze webie wwwbpie e he o wee vi o eboek Sbie Ae Voo Pie e omeke i e ee joeebu Michie heb je hem we ee ezie He i ee omebouwde SRV we, die de buiek doo de jeud i opekp me mooie ffii Biei i e ee heeijk ouedeee, w je ekke ku zie om e kee of pee ku doe op de Xbox e pyio Ee muziekiie i wezi, du e k e ooe muziek wode euied Moch je ee me je viede buie chie, d ku je ijd ve of de bu kom, zod je e ebuik v ku mke E i iem wezi wmee je ee pje ku mke e bij wie je ook eveuee je ideeë voo de wijk kwij ku Ee weede bu kom ebij e we ee eche Ameike Hij wod op di mome de buiek opepim e de pe voo de iichi zij i voe Zod de bu odijde z ik je hieove mee ifomee Wi je mee ifomie ove deze bu of wi u buubewoe d de bu ee bij hjoee i uw buu d www buuwekexe Sbie Ae Vooepoefd W ik di ecep v heb eh wee ik ie mee, we d o ezi he e ekke vid e he emi ee De u ebij ijk i eee iie bijzode, m mk o zo ekke Hoe he eech oopokeijk hee wee ik ie, m wij oeme he ijd: Abikoze-ehk Iediëe: 1 Po bikozejm (oedkoope i pim) 2 Feje chiiu (v de AH) 2 Uie (eipped) Gehk (hoeveeheid behoefe) Rp Rij (ekook, mk e hoeveeheid behoefe) Speziebooje (ekook, hoeveeheid behoefe) V he ehk mk je keie beje (hoe je ze ijd mk) e bk die i ee p De uie bk je i ee ee p o ze zi zij I ee eep doe je de bikozejm e de chiiu Vewm di e doe de uie edoo Rij, peziebooje e ehkbeje op je bod e de u ebij K, ee mkeijk!!! Sbie Ae Wee u w deze foo emk i? Be de SBP op eefooumme , mi of kom op de eee vediepi v Acivieieceum Zjk Ui e izedie z ee wi wode eokke die ee diheidje ov Opoi v de voie p: Di w ee foo v de boedeij de Rivw 146 De wi hebbe imidde ee ceubo ove BSO Zjk vie fee BSO Zjk v kideopv BijDeH viede 14 jui fee I uuu i, ee vebouwi i Zjk e uibeidi v he kidpe, de BSO v voo kidee vf 8 j Imidde heef iedeee zij pekje evode e w he ijd voo ee feeje De kidee oode hu oude w zij zo ee e doe chooijd Ee d, ee p e ee heue modehow me zefemke kedi wede epeeeed Ode beeidi v ee muzieke mke de kidee muziek Oud Pie, bé De oudee bewoe v de Bme zie me oe oeuheid hu oekom emoe D doe ze die je Ee w e de, d de Pie Mief eoop zou wode i he ke v de vooeome heucuei v Oud Pie Nu ijk he eop d hu woie veoo wode: v die ppemee wode e k wee emk Di beeke, d e oudee bewoe, die je me vee pezie i de f woe, p moee mke voo bee eiueede i uimee woie He voouizich om de veouwde f me de veouwde bue e eie e moee vee i oekkeijk Deze oekomvewchi i ie odekbeedi De Roedme eie heef imme weii op me h ecoomich zwkkee medebue Teu de oepe de beuude de weeede bue oe Di uuijk e koe N foop wede de oude bedied doo de kidee me zefemke hpje De BSO heef ook zij eie i eke Deze wed officiee eoped doo de kidee Zij moche ee ech poiiei dookippe Kideopv BijDeH v i de wijk Pie ook kidee op i de eefijd v 4-8 j bij BSO Sjkie E wode op beide ocie kidee opeve v de Keie Pi, de Sebe e Pupu Doo de uibeidi i de wchij voo de kideopv opv he vok me mide ed Tue he Bmepei e he Piepk i ee ecve v oude Roedmme: mee die de mee hebbe opebouwd, eioe die o v e odeeme, bue die zo odi hebbe Sommie zij i de w e ee doe o vee vijwiiewek W ze emee hebbe i, d ze weii ed hebbe De huib vid he ezeu, d de oudee b zij voo de oekom: He kom em oed W e em oed z kome, e voo hoe d moe, vemed de euei ie Doo de huudeveeii O Be i dom ee ivei v de zoe e wee v bewoe v de Pie Mief emk Doo de cie Rick Meemke i dv ee kchi docume eceëed Bewoe zij di zef he wood e i beed Op idiede wijze veok de fim Gekoeede heieie e veoode dome de eo e i op di mome pek voo ieuwe kidee Sy vd Kooij Kideopv BijDeH zieeoeee v Roedme eioe die i hu e evefe ee ui eide emoe moe zie I vui op de bekede v V wie i de? di zich de v op V wie i de ocie woibouw? Me de veoi v de fim behebbede e eïeeeede ch O Be, ch voo de meeijke k v oeve veeie e wekke Goede bedoeie v poiieke beuude e huizebouwe kue zode ipk v de beoffe bue ewooijk ekee op wee De oude bue k he ie e, d ee kmeimidde eme of zij choude ophe e ze Ze doe m, he z mij ijd we due O Be de fim beeede zie N iedee veoi i e eeheid om me ek e pe Voo mee ifomie: micom

4 b Jco Pi m Vede G k -Vi yde Id v Du u Nood u- Zede Mech Sp Liy e v e p idi e ouw Hof-B Zue Hije oe p Ho e 7 ijze ekhu D Joh ui Ho m-mo Coie e Adieep So Aie dip Sme Simo Joie p Mee ie op Aom S Cob p Kei Bo Rie Kuij Rie ebep Schoo Le ou Bok-W e Ki Jc eyei V J B i Rue ekmpp Mee e Joh p Do d v Geeie Houwd p ck Seupe Auie p Je Tufw Voep Rivp Omwoede hebbe de we eui de kwiei v he voep de Rivp e vebeee Di i ie opeome i de boi v de deeemeee I 2011 wod ezoch ficiëe middee om he voep e kue pe Rie Coie 5 Acief pk He oee Piepk i bij uiek ee echike ocie voo (poieve) omoeie e opi Ook i 2011 wode op deze ocie eveemee eoieed Op he Cuyff Cou Piepk wode, me me i de zomepeiode, emi pocivieie voo joee eoieed Odezoch wod of de pocivieie i he pk uiebeid kue wode De vebidioue i he pk wode e ode de oep eome Odezoch wod of vebeeie odi zij voo de peucuu e/of bebodi i he pk ie Aho 4 Duihwe pk mp e J v Wik Ci e Ke ikm p Voo Ke K J W Joh k To ei v Ko Oie Ci v e pk Oie ei Ko Lee J Kie Kekbu Kek v Lee J A16 Ki v v To k Ri K Heiichi Ti Heiichi v de Ti i odi voo ee vezode, veiie e pezieie wooomevi De voobeeidie zij e e wee e ideeë v omwoede zij i k ebch e kome zovee moeijk eu i he p v eie e i he uieideijke (he)iichip I picipe wode i 2012 de wekzmhede uievoed v E be ck 3 Mie ee y Ze ebi Powikkeie od he Bmepei E zij pe voo de eovie v de Pieef, de ieuwbouw v de Beiioe e de Bmeoe e v ee fi- e peiueceum vevi v he bee Aexeb Omwoede zij eed eïfomeed e wode op de hooe ehoude v de owikkeie Bi 2011 moe duideijk wode of de ieuwbouw doo oque Nc Vick Jcque 2 Fve ekew Ie De ie M My Vuy h e Toc kek Hem Wijkciepomm 2011 Roode Webuike e omwoede eve de kuii Ncy Zeeebeie me de Jcque Duihw oveii Odezoek de (o)moeijkhede v ee oode i i eze I 2011 wod bei of e we of ee oode kom e Nieuw Lucie e de Vi e Pi De wijkem weke de h v ee wijkciepomm I di pomm de mee die odi zij om de opve i ee wijk e pkke De beijke odewepe ui he wijkciepomm v uw wijk zij hie i k ebch De ifomie eef ee beed v opvede civieie e wekzmhede i de wijk 1 oo Vib Phiip Viev bewoe, e pobee bewoe e odeeme vf he bi bij he opee e uivoee v pe e beekke Di i beijk, omd u zef vk he bee wee w odi i i uw of buu e Timm K Di Huy A16 Voo iedee wijk i de deeemeee i e ee wijkem om mwek e biede i de wijk Medeweke v de wijkem vebide oiie e bewoe me ek, zoe d u ijdi eïfomeed wod e ku meedeke e meedoe Ook vee zij d w odi i i de wijk cocee mee Zo beeike we me ek w we wie: ee peie eefomevi Wijkemmedeweke de wijk i, zoeke de dioo me u, de jfhou d Edmo Hee Deeemeee Pi Aexe heef de k de woo- e eefomevi op ode e houde e zo moeijk e vebeee De deeemeee heef ook dieveeede ke, zo he feve v ppooe, ijbewijze e veuie e he eee op uw ve, vezoeke e kche He beuu v de deeemeee wi d u oed ku (bijve) woe e weke i ee choe, hee e veiie eefomevi me oede voozieie Uw ize e ideeë zij dbij odi Vi de Swike e vi wijkem wek de deeemeee dichbij e me me bewoe e odeeme By om D Adi ecoo Ve Wijkciepomm o de w e V B e B V Som mp e v C ie e oem ei B Co Eebechw 6 Hep J Duihw Ge i me he veve v de zie hep wode vechiede ooe wod vookome d i de oekom ee zieke wee ee hee boomucuu k e fe v vevi v de d kjebome ep voo eid 7 Hep C Ho I de feope je i ee veu Coie Ho omeve Di be KRALINGSEPLEIN (vekee)veiiheidicio me zich me bijk d divee bome ee fwijkede v ee zoemde wuwoe; e m v de boom oei e dmee d veueoe zij ibie e moee w Ee pi i ijd i e o ie

5 Owep: Pixe:ID, Roedm Kifomie Gemeee Roedm, Lmee 2010 w yi o evod v Si du G e Gv vew di '-G bu e J H u N Hiooe Wiem Si evod e Coep Buk ke oepij MBu Swe dik Wiem M iu ik S Hed ij Voo héé Pie Wooevicebied Pofeio e bewoeoiie weke me voozieie om mee ( d ie me ee bepeki) zo moeijk zefi e me behoud v eie ie i hu eie omevi e e woe Hievoo i i 2010 ee cove opeed Di moe eide o ee p v pk i 2011 IJe mod e Fieviedeijke oue Voo fieviedeijkee oue e he veoe v de veiiheid wode de fieuize i de wijk odezoch De beveie die ui he odezoek voe kome wode i 2011 bekeke op ficiëe hbheid Dmhe Oech bouw Wpi K- See bok Dm- i he- ie Jeudewek Pofeio die weke me jeud weke me om Kievee uiv v joee opspopk weke wijze d ook e vookome Beoemde peepue voo" de wijk zij: ezime" ' Vee me e opvoed- / opoeiodeeui e ezode eefij I 2011 wod he meeje peveiep Robbe- Neuhoo Robbe ie E Aiope- Giffe Zeb IJe m o de IJe mod e Buffe- Lm- ie em ij ie weij Ve Jco He oyiw pe C Nu J v Ve J de H J cob d e H oop bu v em- ixo Aie H ve D Gu p Hoo Aie ve Dixo Gu W C ve hoe d c iep o m m P i e jk wi he e ov ie m fo I de o e d m e p i e p i ex i k i E Voo e Joh e Bue d oi Dubcek h v de i Niv de P Aexe eoc Midd Huub Fço J v vew Oc Oc o Romeo Rome de Aex oue Pice Lumumb Svo Aede hoe ve Pi o Goei Be J Sch w op Bik o e de V Geo ieme Hei W J d Wop '-Gve euw e Aie de Ze Adej Schov ve Se u Tib v zi j, zo, V e ov e wo e, we i ko m e : 10 0 V w ijz e e ww w v w ijz e e x d Lii N Sio "Cpeebu" Oe ueoe de ee Ui odezoek e mvoe hebbe e ee woe die om de de boom fke Deze wode veve w eke kje Bij de ep, hiedoo e moeijke bome doe vedwije De o wezie d 2011 J Mee J ibu T v '-G Chico Mede Empceme " -Gve" '-Gvew J we d We che eu i de bu ie M e di e e k c h e w e, ve i ch i ) : u im e (, oe, um m e : e m ee ei jk e ef oo op e m ee e e ww w o e d m, ki k ch d op ik he b ee k o de e ve ii h ei d: V e ov e op e b e de po i ie A e m ee u m m e v om '-Gve H W m Bede ei p J Pch id B e Koe Boh i ki od Duem K ui He ffij N Gi Gee Adi ie de Noo A C i ezo web ivw eev ed He "Scheke" pe ebu u B u Gee ewe ie P v JHo k dee p Ki h Ji wijk Kp iee R Peu Toueo ew Ki 6 Ri J de Soo m G iv Piee v Au S Nehu i h Mh Kou m i Chi Piee e Czi zoo ebe Kouw ie Mi e ee Ou Meu K ei Co je de e Rij Czi e Joh M Go ouw Te em je W ei e Mik e Weez We Rivp v Piee Gove Gee Mi 5 Dikje edh ckp Liefi Mo e 1 6 ei eep IJp Mi v uihw e D Jcqu Pi ep Sikk e yi C w De U p Pi e i - K mmed Moh hof Roem e e m ee e: I fo m ie ov e de de hi e ku u oo k ww w p i ex de, ov e p oj ec e e e e ch vo o i fo m ie v ii e e de p e, zo de o ek om e bi ed v ii e ck- Aee e de Ch ue G Je hi Oud v k ie be p Lei eho pé Mei- Ji Suie -Vi ew Ki ee y Ze Nc e -Bee Sm Loe L i Coeick e Wib iu ijde e -Bee Sm Joh oo v Bee ie H Ieke Buij Ae C eddi ie-r odew JohDuy v v E Loe zeep e u Ade God ANo Mie m Sche Kom p C k -Vi Joh ie H w Liefi ie i ijde H ie P ekw Riek d-ke v E u T Bee iu Aid Mie d mep Rom eddi ie-r odew ANo zeep Buij Joh Nehu Aie e v E ew e i Dee 4 ex de e de De e e m ee e P i A e m ee e Ro e d m : e ef oo um m e ww w o e d m de p ei 25, S w i ke, P i A ex GC Ro e d m ij Co i i Abe Doio p "Oud-Kie" i Abe Doio zee Bfp "Ooefk" hof e Huij Buij de MC eb Gim u h Piepk Jo 3 Ti ee Aex d eep o- Rom 2 Mee ifomie Spopk o Vi e Bm pei e e z Buij eo e Mich Bm Joh i Bei Vio Lei p Pi Rod i V Me e e ehof i dio P Li e hi Sj e Pi Pi uduib hof e Pi Rie ke kw de Jo p meije e E Smu me v Rem p Mi hof Keue e Hj Koi om- euke V H e de Hj Jop ooved Oo p Ceeifhof We Foke Ei Co Ku E opeed, hiei wode cie beoemd e uiewek i ee p v pk Ook oude wode beokke Vede wod ieze op he owikkee v ee v joee e he beijde v ove Wijkidee Heef u ee idee om de eefbheid i uw e buu e vebeee? Die he i e voe he ui! Op wwwoedmidee vid u ee fomuie wmee u ee wijkidee ku idiee Ifomie hieove i e vekije bij de Sichi bewoeodeeui Pie, , e

6 6 Numme 1 febui 2011 V de kideedcie Weke bij Abe Heij Mx, Lee e Oo v de Kideedcie hebbe ee medeweke v Abe Heij eïeviewd Hoe i he om bij de Abe Heij e weke? Leuk, omd je me vee mee wek Hoe i he om ve v ee e e bewoode? E wode eieijk ie zo vee ve eed W vide juie v de kidee die voo de k voo bijvoobeed voebpje of Toy Soy poppeje? Nou, e ie zo vee kidee voo de k Coe Mouij Coe Mouij, de beoemde voebpee v Feyeood, i op did 4 jui 2011 oveede Hij ko voe zo oed voebe d hij i de ode v Oje Nu beoemd wed! Hij peede ik voo Hij i ecodhoude me doepue v Feyeood Feyeood z hem mie! Meike W vid u euk uw wek? Me vechiede mee weke W vid u v mee die ie ve ee? Ik vid d he bij he wek hoo Bij weke fdei wek u? Afdei Ve Sbeed v Coe Mouij, voo he Feyeood io W kom mij m v? Sikkep Dik Uipko Sikke eefde v 1897 o 1979 e w poiicu Hij w v 1948 o 1952 miie v Buiee Zke i wee kbiee Dee, w id v de Eee Kme, éé v de opiche v de Vokpij voo Vijheid e Democie e ecei-ee v de NAVO Riekekw Jocobu Gijbe Riekek eefde v 1927 o 1986 e w poiicu Hij w id v de Tweede Kme voo de VVD v 1967 o 1971 e v 1974 o 1982, w ecei v Socie Zke v 1971 o 1973 e miie v Biee Zke v 1982 o 1986 Kompé Meh Abei Mi Kompé eefde v 1912 o 1986 Zij bekeedde vee poiieke fucie (KVP), wode miie v Mchppeijk Wek, Odewij, Kue e Weechppe, Cuuu, Receie e Mchppeijk Wek, w miie v S i 1986, he j d ze ief Ve w eie v ee poppiebedjfje Ik ee ove ee eoofcii die ze doomke dood ze e hee ee iziche op iep ijde h udie d h eoofopvoedi hui M ze kom e diepeovi ui Ze i cief i he veze i de Tweede Weedooo Voo h i he vzefpeked d de vouw eve echik i de m voo weke fucie d ook Ze wod eoemd ee dooed poiiek zwewich i de KVP I he midde v de je 1980 opebde zich ee eie zieke bij h, m ze beoo doo e bijve weke H zu vezode h de e eveje Ze beoo d bij de uivdie ie ove h peoo epoke moch wode A je d ee, d dek je wedeom: Kei mbodje, m w ee eveveh e chui che die m Reioud Veiie hodeuiezoe de Riekekw He hodebeeid i de deeemeee heef eeueed i hodeuizoe e hodeuiezoe Vee v de uiezoe, ee pek w de hode zode ij me kue voe ode he oezied oo v hu b, zij eche ie zo veii Ook de uiezoe de Riekekw w oveii voo hod e webuike Dbij kom ook o ee d de ee ckb i eveid Gee mkeijk ezich ee k eie v zij ck e ee hod doe zij behoefe i he zich v de k Opoi Sckbhoude e bewoe v de Liefickp hebbe de he iee ee e bij de deeemeee Pi Aexe ee vezoek iedied om de uiezoe veii voo hode e mke e eve he diece zich v ke op hode die hu behoefe doe e vemidee A di vezoek i doo de deeemeee vod Rod de ckb e ook de zijde v de ijw i ee iueh ep Nu kue hode zode ij me ek voe, de bje ui me ek i Opkpbeu eekicieihuije Voi j kode bewoe v deeemeee Pi Aexe eve of zij eekicieihuije i de wijk v ee feuie e voijke bechidei wide voozie Vee v deze huije we ee doo i he oo vwe de ffiivevuii De bewoe v de Liefickp hebbe v di bod ebuik emk Imidde i he huije bij he v de ffii od e voobewek, zod, zod de weeomihede meeweke, he doo ee kue z wode voozie v ee voijke bechidei, weke de bewoe zef uiekoze hebbe Op bije foo zie u hoe de v zke u i I de voede ediie v Piek zue wij u kei e mke me he eu V Heme Cochi & Couei eie - wek - eveeuk wwwcoch-coueo Rivw AG Roedm Te: epek zode d de hod e de webuike diec ev ope M ook de bezoeke v de ckb kue mee eiee v hu ck (Adveeie) Di i ee voobeed hoe meweki v midde e bewoe o ee poiief eu k eide bohu pekoekehui De bi Kiew 20 Te e v Nede i de Aemee Db pekoekee He ehee j eoped 7 de pe week Kidviedeijk Uw kidee kue obeveed buie pee Pkee bij Kiehouf, bij he foeije echf

7 Numme 1 febui Pie Gezod Ee ieuw j me oede vooeme? APOTHEEK PRINSENLAND M v Eijde-Vik 474 Teefoo: Opeiijde: m /m doded v 800 o 1800 uu vijd v 800 o 1900 uu zed v 1100 o 1300 uu UVV zoek ieuwe vijwiie Iedee d vedie ee imch! Dieei Buie de opeiijde i ijd éé poheek i Roedm Oo ope Vi de eefoo v uw eie poheek of vi he uihbod bij de poheek ku u e wee kome wie d i Ai Hok Pkijk voo: Spome Shiume M v Eijde-Vik JB Roedm Te: wwwuwebeieu GEZONDHEIDSCENTRUM FYDOK HUISARTSEN Speekue v de huie voe fpk De huiepkijke zij op wekde op de odee umme beeikb V uu voo fpke, viie e ecepe V voo uie TA Rekved e WJT Pue-Le e e poedij C v he Z/S Mode e e poedij WH Koe e e poedij Voo de oveie pkijke v de piëefode bij de iee FYSIOTHERAPIE Dh RM Aeie, mev A Sk e mev UM B zij op wekde beeikb v uu op eefoo Modee pkijk voo Modhyiëe (voo vowee e kidee) e Kideheekude U be wekom me, m ook zode vewijzi v uw Ruime opeiijde (wekde v 730 uu o 1930 uu, beheie op zed ook moeijk) Neem coc op voo mee ifomie of voo he mke v ee fpk me eefooumme of bekijk de ifomie op oze webie wwwmodciic ModCiic Koi TG Roedm Pkijk voo Ohomoecuie Geeekude Mw GWM Goe i Woud, Huub v de Bue PG Roedm Te: Ae-Mie Dicke Pkijk voo Kieke Homeophie Loe Sm-Beee 76, 3066 HB Roedm Te wwwdicke-homeophie Pkijk voo Spome Voevezoi RH vd Mede Rivw AC Roedm Te: Veokudiemchp PRINSCAPELLE S VP Roedm Te: Speekuu voe fpk (ook vod) Diëiepkijk Heh Rik Coo Hek Spekijde AC Roedm e: wwwhehikcoo Locie Jcque Duihw ee op fpk Heef u ee p ue vije ijd ove e wi u deze izee voo iem die we w hup k ebuike? Med u zich d bij o Uie V Vijwiie heef divee vijwiievcue i de zo e wezij: Ee 60-jie mevouw me ee veeijke bepeki ui Zevekmp zoek ee vijwiie die he euk vid me me h e bewe zo me ee wei e mke of e zwemme Mevouw houd v puzze mke, kuffebeee e oude die D zoek UVV ode ee vijwiie pookch Sid 2010 heef omoeiceum Piehof h diee i de wijk uiebeid I 2009 hebbe we i de diece bijheid v Piehof odezoek ed he webevide v buueoe op he ebied v ocie coce die mee we, miim of ie hebbe Gebeke i d e buueoe zij die eb zoude zij bij mee ocie coce Deze oep i bijvoobeed ee kome e e me k zij/h di o ie vide, m ook oudee buueoe die ie mee ee de op duve of iem die hup odi heef me he ivue v ee fomuie Piehof i i 2010 e me de pojece buuem e buuwijze Piehof heef hiei de meweki ezoch me ee mchppeijk ziekehuibeeidi (he veee v ocie eu e beeidi ziekehui) e ee beeide voo kidee me ee veeijke bepeki die de wie Wij bemiddee u ee voo u fije vijwiiepek e we bijve u d beeide e odeeue Wij hepe u vede Heef u ieee om vijwiie e wode? Neem u d coc op me UVV: of Voo mee ifomie e ee voedi ovezich v de vcue: wwwuvvoedm Buuem e Buuwijze i Piehof weke v de MDA (Mchppeijke Dieveei Aexe), de huimeee v Woo e de kvieu v Lue zo hui Sme me de vijwiiecoch v Piehof zij zij de uede kche che di pojec De vijwiie zij, u ee j e, fhkeijk v de hupv v de bewoe om me he civieie odeeme Di k he mke v ee wei zij, ee kopje koffiedike of meedoe ee civiei i Piehof, m ook voo ee ve zue we kijke moeijkhede Voo ve ove di pojec ku u coc opeme me de vijwiiecoch v Piehof:

8 8 Leveech ekee v op de Keie Pi Woed 17 ovembe i he Leveech ekee v i oep BBN v de Keie Pi He pojec i opeze doo he Buuchoowek v Sichi Buuwek Aexe I meweki me de docee v de oep BBN ee de kidee ekee i he ech De eee e op woedoched 17 ovembe od i he eke v hoppe Ee i de k ebooe wike vo me kedi e choee me d pijkje me vechiede koie Kidee ke ee poemoee me ed e ee kbokje wop ze de koie ui kode ekee Of ze weke ciièe me ee k e ee kbok om ui e ekee of hu ke we he juie bed bee I de hieop voede weke (o eid jui) vide o ee eveech ekeopdche p Op deze mie kije kidee izich i de ekeof e hoe deze oe e pe i de pkijk Ook wod ewek ATAG De chooe wme kom v ATAG de ocie compeeie v he kid, w bij he buuchoowek ce Voo ifomie ku u op (Adveeie) wekde ue uu eech bij de bie i Acivieieceum Zjk, Mi Weei 8, e Zuiie wode ze ie emk Numme 1 febui 2011 Beijke eefooumme Sichi Bewoeodeeui Pie (SBP) Emi Secei Soo Opbouwwek Bovewijke pojece Mchppeijke Dieveei Aexe (MDA) Mchppeijk wek Oudeewek Riede Sichi Buuwek Aexe Acivieieceum Zjk OK Bk Am 112 Poiie DCMR Miieudie Rijmod Cee medkme, euidove, k, bodemveoeiii Deeemeee Pi Aexe Swike Pi Aexe, Bouwipeceu, Gemeeebeie, Soezich ENECO Keevice Soi, eek, vewmi Soi e ifomie kbev e Teecom Soi/odehoud CV-kee/boie/eie Soi opebe veichi CiyTec Roedm Seviceumme (24 uu pe d) Voo e ve e medie, zo fv op, ovevoe ppiecoie, e i fiepe, veope ioe, dode diee de w, kpoe peewekuie, fewide kke, okuid i poee of op voepe, ie (oed) wekede vekeeiche, ie (oed) wekede opebe veichi, fie- e uowkke Gemeeeweke Pi Aexe Poee, we Aemee i kcheumme voo medi v: vevuii, ffii, pue, bepi, peeoeee, bei, pje e bode Gezodheid Thuizo: cue ve buie kooijd Ziekevevoe, 1 d evoe bepeke Hup bij pychiche ood (24 uu pe d) Dokeeefoo Evide Webedijf Gi umme voo kche (d e ch), oi eidie opeb ebied ROTEB Voo emee ve me beekki o Schoo, fpke ofvui e de omeidie (oediee biehui) Goed, bee, be ee! De A A244EC Ee boue op CV-kee die voo opim comfo i hui Me edeme w ee ee kee k ippe E d beeke d u me deze CV-kee fik ku bepe op uw eeiekoe Zuiie wode ze voe de coumeebod ie emk We ekee he u vijbijved voo Cv-kee v e bekede meke Zee uime coecie (dei)ioe Aicodiioi Eie evice- e moedie Sevice- e odehoudcoce Showoom ope m /m vijd uu Ahoe Kuij 23, 3066 GS Roedm (Pie) wwwhemo (010) SOS Teefoiche hupdie (d/ch) Kideeefoo ( uu) Aochoe Teefoo Advie- e Seupu Huieijk Gewed Dieembuce COLOFON De Piek i ee uive v de Sichi Bewoeodeeui Pie (SBP) Bewoe e bewoeoepe kue ebuik mke v de k voo hu ikee, iezode bieve, mededeie, hekee e opoepe Redcie Sbie Ae Reioud Rik Roefzem Eik Soey Pici Sekeebu Die v Veze Lucy Zwike Webie Aj Lue Secei Aj Lue Opmk Fee, Amee Duk Muie Cou Coepodeiee Sichi Bewoeodeeui Pie (SBP) Mi Weei GA Roedm e: fx: emi: ThemoPiZW2009-1idd :32

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector

Bureau informatie. wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? t.b.v. private sector Bureau informatie t.b.v. private sector wie, wat, hoe (zo) en waarom...? m.a.w. wat onderscheidt ons...? De Vri esh ase lho ff Co pyr igh t 201 0. Dit rap por t, wa aro p het aut eur sre cht van toe -

Nadere informatie

Wegen van Herdenking 14-18. 4 themaroutes over monumenten en evenementen uit de Eerste Wereldoorlog

Wegen van Herdenking 14-18. 4 themaroutes over monumenten en evenementen uit de Eerste Wereldoorlog ood Fnkijk Wegen vn Henking hemoues ove monumenen en evenemenen ui Eese Wedoolog S. hoe Inleiding Cndin ionl Vimy emoil e Wegen vn Henking vn Eese Wedoolog in odps Clis lein u lngs monumenen die geuigen

Nadere informatie

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur

rondje Rotterdam Wandel-/ fietsroute met architectuur rodj Rordm NL Wdl-/ fisrou m rchicuur Rodj door Rordm Wlkom i Rordm, d sd di sds mr iriol bkdhid i ls populir ciyripbsmmi. Wrom? D zul j uw o odkk ijds di Rodj Rordm. D wdli lid ls icoisch rchi cuur oo

Nadere informatie

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen

Tout en français! duidelijke taal. Tout en français! Franse taal en cultuur studeren in Nijmegen Afgud, da? hog owij. I bacloop- Al j afgud b i Fa lidig b j moglijkid om aal culuu b j uilop ducaiv mio lg, waam j moglijkd op abidmak. J i ko ijd waad o- ku v ozok gaa do bij wijbdid ku bhal. ozokillig

Nadere informatie

Dollargevoeligheid meer dan dollar

Dollargevoeligheid meer dan dollar Iustie Dllevelihei mee ll De kes v e ll te pzichte v e eu is e felpe je flik vezwkt. Ok i 2008 zet eze te zich vt. I veelijki met 2007 zl e emiele eu/ll kes zelfs 14% teeme. eeie i e eu/llkes zij vmelijk

Nadere informatie

Inhoud. 4 Luister en zie mij Luister en zie mij 5. Ten geleide 06

Inhoud. 4 Luister en zie mij Luister en zie mij 5. Ten geleide 06 A Sm h u m 30 h h p m od w w H pp p ood o h p o h p h A o w d d h op d oos p B dh ds E / ZOO u z m h b d h d pp p ooh o d o h p m ( hoo ) b d Doo dh d d pp p p m d m z h z oh : d o, d h d p w b d b A dh

Nadere informatie

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst

Module HAVO Wiskunde D. Lenen of sparen? Versie: 23 juni 2009 Auteurs: C. Horlings P.G.M. Zenhorst Module HAVO Wiskude D Lee of spae? Vesie: 23 jui 2009 Auteus: C. Holigs P.G.M. Zehost Lee of spae? Ihoud. Ileidig... 3 2. Geld e ete... 4 3. Spae... 4 3. Spae... 5 3. Ekelvoudige e samegestelde itest...

Nadere informatie

Al g e m e e n : O p a l o n z e a a n b i ed i n g en, a a n v a a r d i n g en, m ed ed el i n g en en o v er een k o m s t en v o o r o n d er s t a a n d e v er r i c h t i n g en z i j n u i t s l

Nadere informatie

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr.

Liedjes Dag Jules! Muziek en arrangementen: Marc Lauwers, Mieke Delanghe, Leo Caerts Jr. Liedjes Dag Jules! Themaboek 1 Liedje Goedemorgen allemaal Inge Van den Berghe D A 7 D D A 7 Goe - de - mor - gen al - le - maal! Goe - de - mor - gen al - le - D G G D D maal! Dag zon, Dag zon, Dag Jules,

Nadere informatie

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m.

H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. H e t e f f e c t v a n s o c i a l e c u e s o p v e r t r o u w e n i n e e n o n l i n e f o r u m. A f s t u d e e r s c r i p t i e v a n H. P. T. v a n D i j k B e g e l e i d e n d d o c e n t P.

Nadere informatie

Bo mar sund. Ton Steen bak kers

Bo mar sund. Ton Steen bak kers Ton Steen bak kers Bo mar sund Al eni ge ja ren heb ik in mijn bu reau la de wat schrijf sels lig gen die be trek king heb - ben op een en het zelf de on der werp: Bo - mar sund. Een on der werp wat me

Nadere informatie

W el k rekenb la d gebru ik j ij?

W el k rekenb la d gebru ik j ij? > VOORBEELD 1 Aan 50 leerli n g e n u it h et v ie r d e j a a r werd gevraa gd welk reke nbl ad z i j h e t l i ef s t g e b r uike n. D e r e s u l t a t e n vi n d j e i n o n d e r s t a a n d e t

Nadere informatie

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs

Curriculum ontwerp: het Overbruggen van het Gat tussen Theorie en Praktijk in het Middelbaar Beroepsonderwijs Curriculum otwerp: het Overbrugge va het Gat tusse Theorie e Praktijk i het Midlbaar Beroepsorwijs Curriculum velopmet: Bridgig the Gap betwee Theory ad Practice i Vocatioal Educatio. Jaie Kleij-Warmerdam

Nadere informatie

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ",,'" 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,... " r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,." :~.

it Haven-pypke '-. .1l! '-I .. ,,' 1----_..._.,' \\..,,-...:,...'~:I '... ' '..:Jiz.~.I,.:: ,~,...  r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~...l...-,. :~. '-I.1l! ri,., 11 '".. ",,'" '... ' \\..,,-...:,...'~:I '--l_.c; :~., r- '...-l.,.,1... _. ::.. -~....l...-,." 1----_..._.,' _r-..."..~"l '..:Jiz.~.I,.:: '-....,;=0',~,... ". ol' ',,,j'i!'jt"";'; --- -

Nadere informatie

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00

JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988. Prijs FI 2,00 11 JAP. RGANG 8 SEPT/o a 1988 Prijs FI 2,00 REDACTIONEEL Werelddierendag 'Allicht' iseenuitgave van de stichting Allicht. Deze zet zich in voor eendemocratisch, mens- enmilieuvriendelijk energiebeleid.

Nadere informatie

5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,"ó 2a Svqeuuo stot v", 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol

5-t. 4 \epe de Àcroud. z7 ízoyr: '<,c,ó 2a Svqeuuo stot v, 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol t\,t /; dtaca*awnngh" Sne l tt i5 2 r edaksrovoot d1.- f oto.leotstrgol 3 s f;ilto 4 \epe de Àcroud 6 7 tl 3too0OO5S ^ PAU2E on2in t t thc-(rczr^i4 ftqer5 13 h--t a - k-c,.^-lpdvf S í ctu4al 17 PAQr)5

Nadere informatie

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT

AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT AFSLUITING BROUWERSHAVENSE GAT DEEL II ZUIDELIJK SLUITGAT RAPPORT MODELONDERZOEK BIBLIOTHEEK Stanst Weg- en Waterbouwkunde Postbus 5044, 2600 GA DELFT WATERLOOPKUNDIG LABORATORIUM DELFT M675-2 Vlfcpr d.2

Nadere informatie

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt

APP een Feit. De Connexie. 4 miljoen nederlanders ICT UPDATE. highlights BtB. highlights BtC. De telecom & ip xperience. telecom Update wordt Mdia Magazi Q4 2012 & 2013 smart pho 5 IAL SPEC va jkhid COM twoorli vra E TELE ctiol r rda ONAL it o NATI valt 1 raaf D Tlg iël bijlag Dz commrc Cum ssqui rria doluptas tur? Sd mos dolupita voluptassi

Nadere informatie

Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt Auberge De Rousch Heerlen.

Fietsroute langs en nabij de Geleenbeek. Startpunt Auberge De Rousch Heerlen. Firou l bij d Glbk. Srpu Aubr D Rouc Hrl. Voor d u vrrk Wij bb ooi rou voor u uiippld. D rou word op d roukr i d roubcrijvi duid vrcilld ybol: Vrwijzi r bziwrdiid, corrpodr d roukr. Rouvrwijzi 34 Vrwijzi

Nadere informatie

Verras uw klanten met wat wij te bieden hebben aan bijzondere tapas en tapenades.

Verras uw klanten met wat wij te bieden hebben aan bijzondere tapas en tapenades. PRODUCT OVERZICHT 1 Kich o a Missio is kuk m missi. Di missi is: blijf odkk! Ho? Doo alijd iuwsgiig zij. Doo alijd op zok gaa aa mooi, iuw combiais. E dus blijv wij vass m oz vs apas apads. Ni all u, maa

Nadere informatie

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING

ENERGIE & KLIMAATBESCHERMING Om bij te drage aa de beschmig va het klimaat, bepke we de CO2-voetafdruk i oze gehele waardekete. Daarbij kijke we vd da oze eige activiteite. Ook door auw same te wke met oze parts, sprige we efficiët

Nadere informatie

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz

\OORAF BETAALBAAR Aankondigingen RcUlamcn \ onmssen enz ABONNEMENTSPRIJS AANKONDIQINGEN OORAF BETAALBAAR Akodgg RcUmc omss z Voo Tmsch F 3 Voo Bt F 3 BO Voo mts Yhoogtg v vzdmgskostc Btgwo c vogs ovkomt A schj Tg dg mt 31 Dcmb M

Nadere informatie

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL

EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL ministerie van verkeer en waterstaat rijkswaterstaat dienst verkeerskunde EFFECTEN UWFIN OP HET PERSONENAUTOPARK DEEL 1. MODEL 1985 Rijkswaterstaat Dienst Verkeersku' Bureau Dokumenta ie )( \J 4 '1( Postbus

Nadere informatie

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai

NIEUWS- EN ANNONCENBLAD Hredc ie l'timyai Z 0 A 90 bümü * uu ff 3 00 P s mf f J5Q b H c mc f ks w s bchu. Hsc f zfs s z m m w u m c 49.J EN N 4 5 OMLGGENDE Afm NEUS EN ANNONCENBLAD Hc my BUREEL EN REDACTE: KASTEELSTRAAT. TLSCHE 9 APRL 90 kyksch

Nadere informatie

datum telefoon e-mail

datum telefoon e-mail PRIM Schiedam STICHTING PRIMAIR PENBAAR NDERWIJS Pstbus 515 31 AM Schiedam e: inf@primschiedam.nl Kerklaan 29 3121 KC Schiedam t: 1 4264 46 Gemeente Schiedam Afdeling Educatie & Welzijn T.a.v. de heer

Nadere informatie

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.:

ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: TOERfN?O: TN HET YOIGENDE NUMMER O.A.: 9 ltí Dlt,\bMillER: STIMON A],GEMEEN: -Àctiviteire.Jriitenkrleide. -Lodies Drr {rsrslas) -O.g l!k Roelvar lliidendo.p -Opy.ll nde beliclien N!!rdê Nóordl.!p (velroig) -Vesl!g Pi!]iÊrsleneelie!d -Djvers

Nadere informatie

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus

VERKEERSVEILIGHEID. Actie rond de campus Studententijdschrift van de Vrije Universiteit Brussel in samenwerking mei BSG, Studiekring Vrij Onderzoek en Dienst Kuituur - 11de jaargang - nummer 6-22 december 1993- V erb o fsta d t op d e V.U.B.

Nadere informatie

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen

Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Technisch lezen en schrijven voor anderstalige volwassenen Zwart op wit - Janique Vanderstocken 2 Referentiewoorden 1. ik 5 2. lat 13 3. map 25 4. lees 37 5. raam 51 6. pen 65 7. gom 79 8. vier 93 9. doos

Nadere informatie

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products

Het grote 136 Ideeënboek voor beleggers. Top 40 Aandelen Top 40 Beleggingsfondsen Top 30 Trackers En... 26 kansrijke structured products Doe als de Kennedy s Coné van Zeijl tekt lessen uit de cisisjaen detig Bokeondezoek 009 Welke gootbank of nieuwkome stopt de zegetocht van Binck Bank? Medisch Centum Aseus Als het economisch slechte gaat,

Nadere informatie