Essays over online communicatie: Interactiviteit is de toekomst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Essays over online communicatie: Interactiviteit is de toekomst"

Transcriptie

1 Essays over online communicatie: Interactiviteit is de toekomst Universiteit van Amsterdam The Graduate School of Communication Vak: Organisaties op het web Docent: Joost Verhoeven Student: Vincent jacobs

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding... 3 Essay één: Het continuüm van interactiviteit toegepast op Essay twee: Actief persbeleid voor activistische organisaties Essay drie: Online consumenten: vele gezichten vele kansen Essay 4: Web 2.0 Eist management Discussie

3 Inleiding Het vakgebied van online communicatie is sinds de doorbraak van het internet midden jaren 90 continu in ontwikkeling. Zowel vanuit de wetenschap als de praktijk worden stappen gezet om alle mogelijkheden van het internet te doorgronden te benutten. Deze bundeling van essays zijn geschreven in het kader van het vak organisaties op het web. Hierbij staat de corporate communicatie centraal en in minder opzicht de marketingcommunicatie. Het woord dat in de titel en in de essays centraal staat is interactiviteit. Online communicatie draait om interactie tussen de organisatie en haar omgeving. Interactie wordt in de vier essays vanuit verschillende perspectieven behandeld waardoor er een beter beeld ontstaat welke invloed het heeft op de inrichting en uitvoering van het communicatieproces. In het eerste essay wordt ingegaan op de verschillende vormen van interactiviteit waarbij een continuüm wordt gepresenteerd. In dit continuüm worden de verschillende soorten van interactiviteit naast een meetlat gelegd. In het tweede essay wordt ingegaan hoe organisaties langdurige online relaties kunnen onderhouden met hun relevante stakeholders. Ook hierbij speelt interactiviteit een belangrijke rol omdat dit de belangrijkste succesfactor is voor het onderhouden van een online relatie. In het derde essay wordt een kwadrant gepresenteerd waarin de behoeften en gratificaties van gebruikers centraal staan. Uit de literatuur en de voorbeelden blijkt dat organisaties hun communicatieproces dienen aan te passen aan het type organisatie en het soort dienst dat ze aanbieden. Interactiviteit speelt ook bij dit essay een rol maar wordt anders ingevuld dan bij de vorige twee. Het laatste essay legt een relatie tussen managementstijl en interactieve communicatie. Wil een organisatie interactieve communicatie bedrijven, dan heeft dit gevolgen voor de communicatiemanagers en de medewerkers. In veel organisaties is de managementstijl top-down, terwijl bij interactiviteit bottum-up belangrijk is omdat de rol van het management bij interactieve communicatie anders is. Communicatiewetenschap is een praktijk gerelateerde studie, daarom zullen de gepresenteerde theoretische concepten allen worden voorzien van diverse voorbeelden. Zo is het mogelijk om te laten zien in hoeverre medewerkers van diverse organisaties de gebruikte theorie toepassen in de dagelijkse werkzaamheden. 3

4 Essay één: Het continuüm van interactiviteit toegepast op

5 In dit eerste essay zal dieper worden in gegaan op de manier waarop de reizigers informatiedienst 9292 zijn website inzet vanuit het perspectief van corporate communicatie is in Nederland marktleider op het gebied van reisinformatie. In het essay zullen drie elementen van de online communicatie van 9292 onder de loep worden genomen: de website, de blog en het twitter account. Vanuit corporate communicatie en reputatiemanagement is het dus van belang dat er adequaat met de verschillende stakeholders van 9292 wordt gecommuniceerd zodat een goede reputatie blijft bestaan. De onderzoekers Barnett, Jermier en Lafferty (2006) hebben middels een grote inhoudsanalyse achterhaald welke centrale elementen naar voren komen bij het begrip reputatie. Vanuit deze elementen hebben ze de volgende definitie opgesteld. Corporate Reputation: Observers collective judgments of a corporation based on assessments of the financial, social, and environmental impacts attributed to the corporation over time. Barnett, Jermier en Lafferty Om de corporate reputatie zo hoog mogelijk te houden is het belangrijk dat de (corporate) communicatiemedewerkers actief contact houden met de consumenten en de verschillende stakeholders. Dit is mede door de introductie van het internet gemakkelijker geworden maar ook risicovoller omdat consumenten nu ook de mogelijkheid hebben om terug te communiceren (Bakker, 2005; McQuail, 2005). Internet heeft namelijk de eigenschappen van een interactief medium waardoor iedereen op elkaar kan reageren, zeker sinds de opkomst van het web 2.0 (O Reilly, 2005). De auteurs Liu en Shrum zijn in een onderzoek opzoek gegaan naar verschillende vormen van interactiviteit (2002). Hieruit blijkt dat de begripsvorming van interactiviteit een evolutionair proces is waarbij drie fases zijn te onderscheiden (Liu & Shrum, 2002). Allereerst werd interactiviteit gezien als user-machine interaction hierin staat interactiviteit tussen de mens en de computer centraal. Een tweede fase in het denken over interactiviteit volgende onder de noemer user to user communicatie. Waarbij gebruikers door kenmerken van het internet persoonlijk met elkaar kunnen communiceren op bijna iedere plek ter wereld (Ha & James, 1998). In de laatste fase staat het begrip user-message centraal. Dit gaat in op de mate waarin gebruiker controle heeft over de totstandkoming en verspreiding van digitale berichten. Hoe hoger deze controle bij gebruikers hoe lastiger het wordt om een goede reputatie te onderhouden omdat stakeholders nu ook instaat zijn om tegenstrijdige standpunten te verspreiden en een netwerk op te bouwen (Taylor, Kent & 5

6 White, 2001). Liu en Shrum hebben vanuit deze drie elementen een definitie van het begrip communicatie opgesteld: The degree to witch two or more communication parties can act on each other, on the communication medium, and on the messages and the degree to witch such influences are synchronized. (Lui, Shrum, 2002) Vanuit deze definitie worden vervolgens drie elementen van het begrip interactiviteit gedestilleerd. Allereerst active control (Liu & Shrum, 2002). Onder dit element valt de mannier hoe een 9292 zijn weblog, website en twitterpagina heeft ingedeeld waarbij de gebruiker zelf kan bepalen of hij naar bepaalde diensten op de website gaat. Bij de hoofdpagina van 9292 is het zo dat het plannen van een reis frontaal op de website staat. Dit staat centraal omdat dit de hoofdactiviteit van de 9292 is. Gebruikers die op zoek zijn naar meer informatie zoals de blog en de twitter pagina moeten moeite doen om hierop te komen. Een tweede element wat gedestilleerd is vanuit interactiviteit is het begrip two-way communicatie (Liu & Shrum, 2002). Het belangrijkste aspect van two-way communicatie is dat gebruikers de mogelijkheid hebben om direct in contact te treden met Gebruikers kunnen en naar de organisatie of reageren op blogs. Dit is via hoofdpagina van een website niet mogelijk omdat deze vooral bedoeld is voor reisinformatie. Op de blogpagina zijn daarom ook de links naar de reisinformatie minder prominent aanwezig. Het laatste element van interactiviteit betreft het begrip synchronity (Liu & Shrum, 2002). Dit houdt in de mate waarin gebruikers direct kunnen reageren op 9292 en visa versa. Dit leidt tot directe communicatie tussen gebruikers en de organisatie Het middel wat 9292 hiervoor inzet is twitter. Door de eigenschappen van dit middel is het mogelijk om snel en direct met elkaar te communiceren. De drie begrippen vormen zijn geheel een continuüm van interactiviteit. Dit continuüm waarbij de middelen van 9292 zijn gegroepeerd ziet er als volgt uit: 6

7 Figuur 1: het continuüm tussen veel en weinig interactiviteit Veel synchronity. twitter two-way communicatie blog active control website Weinig interactiviteit Het continuüm laat zien dat de middelen passen tussen veel en weinig interactiviteit, dit komt door de specifieke kenmerken van middelen. Daarom is het van belang om stil te staan bij de verschillende kenmerken van de afzonderlijke middelen omdat zo de verschillen duidelijk worden. Het meest interactieve middel dat 9292 inzet is twitter. Doordat mensen direct hun klacht op over een reisadvies kenbaar maken via twitter, kan er direct op worden gereageerd. Dit maakt het mogelijk om snel te kunnen reageren op fouten en onduidelijkheden in de database van Het tweede middel wat 9292 inzet zijn blogs. Een blog bestaat uit korte berichten waarbij het mogelijk is om als lezer te reageren op de verschillende berichten (Cho & Huh, 2010) past dit ook toe, middels een redactie. Alle reacties worden na goedkeuring geplaatst, ook negatieve reacties worden gewoon op de site toegevoegd maar er wordt dan direct nagedacht over een antwoord. Het laatste middel wat 9292 inzet is een website. De belangrijkste kenmerken van een traditionele website is het feit dat er geen interactie mogelijk is en dat de informatie op de site vanuit de zender op de website is geplaatst. Direct reageren is niet mogelijk en de ontwikkelaar van een website kan in grote mate bepalen waar de gebruiker naar toe surft door de website volgens een bepaald stramien in te richten. 7

8 Afsluitend valt te concluderen dat organisaties goed moeten nadenken over het inzetten van hun middelen op het internet. Dit omdat iedere toepassing andere eigenschappen heeft die allemaal kunnen bijdragen aan het ondersteunen van een sterke reputatie. Door goed te kijken naar de eigenschappen van de afzonderlijke middelen kan een breed scala aan communicatie activiteiten die met de stakeholders en gebruikers van 9292 ontplooid worden. Literatuurlijst Bakker, P. (2005). Communicatiekaart van Nederland: overzicht van media en communicatie. Amsterdam: Meulenhof. Cho, S. & Huh, J. (2010). Content analysis of corporate blogs as a relationship manage ment tool. Corporate Communications: an International Journal, 15(1), Liu, Y., & Shrum, L. J. (2002). What is interactivity and is it always such a good thing? Implications of definition, person, and situation for the influence of interactivity on advertising effectiveness. Journal of Advertising, 31(4), Kwak, H., Lee, C., Park, H., & Moon, S. (2010). What is Twitter, a Social Network or a News Media? International World Wide Web Conference Committee, McQuail, D. (2005). Mass Communication Theory. Sage: London. O'Reilly, T. (2005, september 30). What Is Web 2.0. Gedwonload op 10 september van: Taylor, M., Kent, M.L., & White, W.J. (2001). How activist organizations are using the Internet to build relationships. Public Relations Review, 27(3),

9 Bijlage 1: printscreen website Bijlage 2: printscreen blog 9

10 Bijlage 3: printscreen twitter 10

11 Essay twee: Actief persbeleid voor activistische organisaties. 11

12 Het internet is voor een NGO (Niet-gouvernementele organisatie) een belangrijk hulpmiddel om gratis publiciteit te generen. goedkoop en een snel medium. Via de website is het gemakkelijk om contact te houden met onder andere journalisten. Journalisten zijn belangrijke stakeholders omdat zijn de media-agenda bepalen. De media- agenda is volgens McCombs en Shaw (1972) de belangrijkste vormer van de publieksagenda. Deze veronderstelling is de grondslag van de agendasetting theorie. Voor een NGO is het dus belangrijk om te investeren in haar relatie met journalisten. Een goede relatie met journalisten maakt de kans namelijk groter dat een (nieuws)bericht nieuwswaardig wordt gevonden, wat de kans op plaatsing groter maakt. Dit sluit vervolgens weer aan bij het primaire doel van een NGO: het beïnvloeden van de publieke opinie. Met als belangrijkste doelstelling het implementeren van beleid bij relevante stakeholders, zoals bedrijven en overheden (Hart & de Boer, 2007). In het onderzoek van Reber en Kim (2006) worden acht strategieën getoetst die voor een goede online relatie tussen journalisten en NGO s zorgen. Deze strategieën worden in dit essay getoetst op de NGO Wakker Dier.Wakker dier is een Nederlandse NGO die sinds 2001 strijd tegen de bio-industrie in Nederland. Het is een organisatie die volgens sommigen intimidatie niet uit de weg gaat (Rozendaal, 2006). De eerste drie strategieën gaan in op de beschikbaarheid van informatie. De eerste strategie in deze groep is media relations (Reber & Kim, 2006). Bij de media relations strategie is het van belang dat de website over een duidelijke perspagina beschikt. Met onder andere de laatste persberichten en relevante contactinformatie. Bij Wakker Dier is dit het geval, op de hoofdpagina is er een link met de titel voor de pers. De volgende strategie binnen de beschikbaarheid van informatie is useful information. Hierin staat de achtergrondinformatie van de organisatie centraal zoals de beleidsdocumenten, de geschiedenis van de organisatie en jaarrapporten (Reber & Kim, 2006). Op de website van Wakker Dier deze informatie aanwezig. Zij hebben een speciale pagina met de naam onze droom waar alle relevante informatie over de organisatie is te vinden. Beleidsdocumenten zijn niet direct te downloaden, maar het jaarverslag wel. De laatste strategie binnen de eerste groep is downloadable information. Hierin staat het downloaden van audio, video, foto s en reclames centraal van Wakker Dier (Reber & Kim, 2006). Via de externe website is het mogelijk om alle advertenties die in tijdschriften en landelijke dagbladen de afgelopen jaren geplaatst zijn te downloaden. Daarnaast beschikt de website over directe links naar alle radio en televisie 12

13 programma s waarin wakker dier is genoemd. De huidige televisiereclame wordt direct aangeboden evenals de radiocommercials. De volgende vier strategieën hebben invloed op het onderhouden van een relatie met de websitebezoekers. De eerste strategie om deze relatie te onderhouden is return visits. Door een agenda te plaatsen op de website, het bieden van een inlog mogelijkheid en lid te worden, wordt het aantrekkelijker om de website op een reguliere basis te bezoeken (Reber & Kim, 2006). Er wordt namelijk een band opgebouwd met de bezoeker omdat de bezoeker zelf actief dingen kan op de website zoals inloggen. Deze functionaliteiten heeft de site helemaal niet. Zo staat er geen agenda op de website en is het niet mogelijk om in te loggen. Wel is het mogelijk om donateur te worden. De tweede strategie binnen het cluster relaties is renewal. Een website dient voldoende geüpdate te worden omdat bezoekers dan een rede hebben om vaker terug te komen. Dit gebeurd bij Wakker Dier goed, maar het is jammer dat er geen RSS-feed aanwezig is, of andere middelen om snel updates te ontvangen (Reber & Kim, 2006). Als bezoeker moet je elke keer naar de website gaan om daadwerkelijk informatie tot je te nemen. Dit kan voor journalisten een belemmering zijn omdat dit relatief veel tijd kost. De volgende strategie binnen het cluster relatie features of activist websites (Reber & Kim, 2006). Dit zijn vier variabelen die specifiek voor een NGO belangrijk zijn: de mogelijkheid om te doneren, fondswervingmogelijkheden, vrijwilligersinformatie en links naar partner organisaties. Alle vier de eigenschappen zijn aanwezig op de website van Wakker Dier. De mogelijkheid om te doneren is het meest prominent aanwezig. Terwijl de rest van de informatie binnen twee muislikken is te vinden. De laatste strategie binnen het cluster relatie is ease of use. Dit zijn variabelen die te maken hebben met het ontwerp van de site zodat informatie gemakkelijk gezocht en gevonden kan worden (Reber & Kim, 2006). Dit verhoogd de kans dat mensen terug komen op websites. De website van Wakker Dier is gebruikersvriendelijk en heeft een heldere indeling, duidelijke menustructuur en heldere titels. Hierdoor kan je snel alle informatie zoeken die je nodig hebt. Tevens is er een zoekfunctie aanwezig op de website. Een heldere sitemap ontbreekt. Een aparte cluster is de strategie interactieve communicatie. De auteurs hanteren hier achttien variabelen voor. Hiervan zijn er acht te bundelen in twee variabelen, namelijk contactgegevens. Algemene contactinformatie (postadres, adres, telefoonnummer, 13

14 faxnummer), contactgegevens van experts (postadres, adres, telefoonnummer, faxnummer), updates, informatieverzoeken, reactiemogelijkheid, online fora, FAQ en een online poll (Reber & Kim, 2006). Deze strategie wordt nauwelijks gehanteerd door Wakker Dier. Alleen de basale algemene contactgegevens zijn te vinden op de website, verder is er geen enkele vorm van digitale interactieve communicatie. Dit is een gemis omdat juist interactieve communicatie rijke informatie oplevert voor wakker dier, en het helpt om je netwerk te behouden. Er valt te concluderen dat Wakker Dier op de website vele mogelijkheden heeft die het voor journalisten gemakkelijk maakt om informatie op te zoeken. Zou zijn de strategieën die vallen onder het opbouwen van relaties en informatie redelijk goed uitgevoerd. Het gaat het echter helemaal mis bij de laatste strategie, internetactie. Er is geen gebruik gemaakt van web 2.0 applicaties zoals links naar nujij.nl, facebook en twitter. Dit maakt de website een prototype van het web 1.0 tijdperk. Alle informatie is beschikbaar maar het is onmogelijk om deze te delen van interactivitiet is nauwelijks sprake. Voor Wakker Dier is dit een gemist kans omdat andere NGO s zoals Oxfam en Greenpeace hier wel gebruik van maken. Het wordt nu lastiger om een band op te bouwen met de gebruikers waardoor ze op de den duur hun interesse in Wakker Dier kunnen verliezen. Daarnaast zijn journalisten ook ingesteld op deze nieuwe vormen van communicatie waardoor ze ook nog eens persmomenten kwijt kunnen raken omdat journalisten de organisatie niet meer interessant vinden. Literatuurlijst Boer, de C., Hart y H. (2007). Publieke opinie. Amsterdam: Boom. McCombs, M. E., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. Public Opinion Quarterly (36), Reber, B. H., & Kim, J. K. (2006). How activist groups use websites in media relatios: evaluating online press rooms. Journal of Public Relations Research, 18(4), Rozendaal, S. (2006). 'Wakker Dier? Zootje terroristen! Gedownload op 20 september 2010 van: 14

15 Bijlage 1: printscreen 15

16 Essay drie: Online consumenten: vele gezichten vele kansen. 16

17 Burgers en consumenten brengen steeds meer tijd door op het internet (Bakker, 2005: Universal McCann; 2009). Nederlanders surften in 2009 gemiddeld 104 minuten per dag op het internet (Nownederland, 2010). Tevens zijn er op het internet steeds meer websites die gebruikers in staat stellen om informatie te lezen, te creëren en te verspreiden. De informatie die wordt verspreid kan bijvoorbeeld over een organisatie of product gaan. De informatie die door gebruikers zelf wordt gecreëerd en wordt gedeeld noemt men user generated content. Het delen en verspreiden van user generated content gebeurt in toenemende mate via online sociale netwerken waar miljoenen gebruikers zijn aangesloten (Boyd & Ellison, 2008). De gebruiker is nu actiever dan ooit en daarom is het interessant om te kijken in hoeverre de user en gratifications theorie (UenG), in de huidige online communicatie van toepassing is. Dit omdat deze theorie uitgaat van een actieve gebruiker die vanuit behoeftes zijn mediagedrag vormgeeft (Katz, Blumler & Gurevitch, 1974). De UenG theorie is ontwikkeld in de jaren zeventig door (Katz et a, 1974). De kern van de theorie is dat het publiek actief bepaalde media gebruikt zodat zijn behoeftes worden bevredigd. Deze behoeftes zijn onder te verdelen in drie categorieën: consumeren, participeren en produceren (Shao, 2009). Niet iedere gebruiker heeft altijd deze drie behoeftes, dit is afhankelijk van persoonlijke kenmerken en de sociale omgeving (McQuail, 2005). De minst actieve categorie is consumeren, waar onderscheid wordt gemaakt tussen informatie en entertainment. Bij het consumeren van informatie van bijvoorbeeld Google, twitter, hyves myspace of wikipedia wordt dit gedaan om kennis op te doen over zichzelf, de omgeving en de wereld (Shao, 2009). Het consumeren van entertainment van bijvoorbeeld youtube, last.fm wordt gedaan omdat mensen zich even willen ontspannen (Shao, 2009). Een stap verder dan consumeren is het participeren. Via chatrooms, sociale netwerken, twitter en allerlei ander toepassingen zijn mensen met elkaar in contact zodat bepaalde sociale behoeften kunnen worden bevredigd (Shao, 2009). Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst, online contacten zijn vaak minder waardevol dan offline contacten maar kunnen mensen wel uit hun sociaal isolement halen (Beniger, 1988; Mckenna en Barch, 2002). Door zelf inhoud te creëren en dit te plaatsen op bijvoorbeeld youtube, flickr, facebook wordt de laatste type bevredigen van bevrediging ingevuld, namelijk produceren. Dit wordt vanuit twee belangrijke behoeftes gedaan. 17

18 De eerste behoefte is zelfexpressie, mensen willen graag een bepaalde identiteit aannemen en uitdragen waarbij ze bevestiging zoeken in hun omgeving (Shao, 2009). De tweede behoefte is zelf actualisatie. Binnen deze behoefte is erkenning belangrijk omdat mensen hier naar opzoek naar opzoek zijn omdat dit zorgt voor bekendheid en geborgenheid. Bij de ontwikkeling van een online communicatiestrategie is het voor een organisatie belangrijk dat deze rollen die een consument kan aannemen in het achterhoofd worden gehouden. De rollen en behoeftes hebben namelijk een enorme invloed op de inrichting van het communicatieproces waardoor verschillende soorten communicatiestrategieën nodig zijn bij verschillende gebruikers met diverse behoeften. Hiervoor is het wel van belang dat organisaties weten wat voor type organisatie ze zijn (Muntinga, Moorman, Smit, Wijsman; 2010). Omdat bij de ene organisatie informatie centraal staat bijvoorbeeld bij verzekeringen en bij de andere zelfexpressie zoals bij Nike. Daarom is het interessant om het kwadrant van Muntinga et al. (2010) te koppelen aan de elementen om de behoefte te bevredigen. Het kwadrant van Muntinga et al. onderscheid namelijk twee dimensies: betrokkenheid van laag tot hoog en continuüm van denken tot gevoel. Een bank is typisch een organisatie waarbij je een hoge betrokkenheid hebt en waar je weinig vooral bij denkt. Bij een bank draait het daarom ook om informatie voorziening en niet zozeer om een beleving. Dit is goed te zien op de website van de Rabobank. Je kunt direct producten aanvragen of advies inwilligen. Bij website waarbij het meer draait om entertainment is vooral het vinden van amusement heel gemakkelijk. Een mooi voorbeeld is website van humor tv waarbij je heel snel allemaal leuke filmpjes van cabaretiers kan downloaden. Het draait hierbij veel minder om denken maar meer om gevoel en een middelmatige betrokkenheid. Een voorbeeld van het tweede element van de UenG theorie, het participeren, zie je bij een van de grootste fora van Nederland: Fok. Mensen plaatsen hier berichten over allerlei zaken die ze zelf belangrijk vinden en participeren in discussies over een enorm veel onderwerpen. Hierbij is sprake van een hoge betrokkenheid. denken en gevoel elkaar in evenwicht houden omdat mensen wel bewust opzoek zijn naar bepaalde informatie en meningen maar er ook een gevoel inleggen. De hoogste vorm is produceren. Hierbij staat zelfexpressie en zelfontwikkeling centraal. Een product is een verlengende van je zelf en je wilt er een persoonlijk tintje aan kunnen geven. Een mooi voorbeeld hiervan is MIadidas waar iedereen zelf vanuit een basisschoen een eigen ontwerp kan maken. Je creëert zo een identiteit vanuit jezelf wat zorgt voor een bepaalde expressie. De betrokkenheid is hoog en er is veel gevoel. 18

19 In figuur 1 is het kwadrant van Muntigna et al. weergegeven waarin de verschillende organisaties zoals die aan de orde zijn gekomen een plek hebben gekregen in het kwadrant. Figuur 1: De organisaties in het kwadrant. Denken Rabobank Lage betrokkenheid Fok.nl Hoge betrokkenheid Gevoel Humor TV Adidas Het voordeel van deze indeling is dat het voor bedrijven inzichtelijk wordt om hoe ze met de UenG om moeten toepassen en dat niet ieder bedrijf dezelfde strategie moet kiezen. Het hangt namelijk heel erg af van de verschillende behoeften en gratificaties die mensen hebben in relatie tot mediagebruik. Internet is een medium waarbij je vanuit heel veel verschillende strategieën met de omgeving kan communiceren, belangrijk hierbij is dat je niet alles hoeft te zijn. Daarom is het belangrijk om goed te kijken naar de behoefte van de online consument omdat deze vele gezichten heeft. Het zou averechts kunnen werken als je alles wat internet heeft te bieden op een website zou willen plaatsen. Dat heeft waarschijnlijk nauwelijks effect. 19

20 Literatuurlijst: Bakker, P. (2005). Communicatiekaart van Nederland: overzicht van media en communicatie. Amsterdam: Meulenhof. Beniger,J.(1988), The personalization of massmedia and the growth of pseudocommunity, Communication Research, 14(3), Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. Journal of Computer Mediated Communication, 13(1), McCann (2009). Social Media Tracker, Wave 4. Gedownload op 27 september van Muntinga, D., G., Moorman, M., Smit, E., G., & Wijsman, S. (2010). BrandRelated Social Media Use: Validating Cobra Motivations. Paper presented at the Icoria. McQuail, D. (2005). Mass Communication Theory. Sage: London. Nownederland (2010). Dossier internetgebruik Nederland. Gedownload op 27 september van nternetgebruik-nederland/ Katz, E., Blumler, J. G., & Michael, G. (1973). Uses and Gratifications Research. The Public Opinion Quarterly (37), Shao, G. (2009). Understanding the appeal of user generated media a uses and gratification perspective. Internet Research, 19(1),

21 Bijlage: printscreen Humor tv Bijlage: printscreen Rabobank 21

22 Bijlage: printscreen: Myaddidas Printscreen: Fok 22

23 Essay 4: Web 2.0 Eist management

24 Het internet heeft de afgelopen jaren een enorme ontwikkeling door gemaakt. Een van de ontwikkelingen is dat het publiek actiever is geworden (O'Reilly, 2007; Shao, 2009). Dit heeft als consequentie dat organisaties veel minder de informatiestroom met de relevante stakeholders kunnen beïnvloeden. De communicatie is interactiever en minder top down gworden (Gorry & Westbrook, 2009). Daarnaast kunnen consumenten en andere betrokkenen negatieve ervaringen over producten, diensten of de organisatie zelf via het web verspreiden (Conlon & Noel, 1996; Kerkhof, Utz & Beukeboom). Dit eist een andere manier van (communicatie)management, omdat de communicatie vanuit de organisatie anders dient te worden ingericht. Deze veranderingen in het communicatieproces hebben een viertal implicaties voor het management (Gorry en Westbrook, 2009). Deze zullen in dit essay worden behandeld. Zoals in de inleiding vermeldt staat, verandert het communicatieproces. Grunig en Hunt hebben een kwadrant ontwikkeld waarin vier stijlen van communicatie worden onderscheiden (Grunig & Hunt, 1984). Deze scheiding laat zien waaraarn huidige managers zoude n moeten voldoen. Het kwadrant wordt onderverdeeld in twee assen: van symmetrisch naar asymmetrisch en van eenzijdig naar tweezijdig. De eenzijdige asymmetrische communicatie is een klassieke verdeling tussen zender en ontvanger. Een bedrijf communiceert naar diverse stakeholders vanuit een top-down positie, hierbij is eenzijdige beïnvloeding het belangrijkste doel (Grunig & Hunt, 1984). Minder top-down, maar nog steeds met de klassieke rolverdeling tussen zender en ontvanger is de eenzijdige communicatie vanuit symmetrisch niveau. Hierbij zijn de rollen tussen zender en ontvanger gelijk maar wordt alleen informatie uitgewisseld en vindt er geen beïnvloeding plaats (Grunig & Hunt, 1984). De volgende twee strategieën zijn minder klassiek omdat er tweezijdige communicatie ontstaat. Dit houdt in dat er interactie ontstaat tussen zender en ontvanger. Bij asymmetrische communicatie staat beïnvloeding van de organisatie en de stakeholders centraal (Grunig & Hunt, 1984). De beïnvloeding gebeurt zowel vanuit de organisatie als vanuit de stakeholders. Bij symmetrische communicatie staat het uitwisselen van opinies op gelijkwaardig niveau centraal. Organisaties en stakeholders proberen bijvoorbeeld via kennisdeling van elkaar te leren. Het kwadrant laat zien dat er verschillende typen van communicatieprocessen zijn waarin anders wordt gereageerd op de ontvanger. 24

25 Het communicatieproces moeten dus afstemmend worden met de managementstijl. Bij een andere communicatievisie hoort een andere managementstijl en focus. De vier stappen van Gorry & Westbrook (2009) zijn hierbij een goed hulpmiddel. Allereerst is de onderkenning nodig dat klanten een waardevolle informatie bron zijn. Het luisteren naar je klanten heeft een enorme positieve invloed op een succesvolle introductie van een nieuw product of dienst.als betrokken consumenten al in een vroeg stadium worden ingeschakeld bij de introductie van nieuwe producten heeft het product of dienst een grotere kans van slagen (Gorry & Westbrook, 2009). Een mooi voorbeeld hiervan is Op website gelanceerd door Dell, kan iedere gebruiker van Dell ideeën kan aandragen om de producten te verbeteren. Op de website wordt bijgehouden hoeveel ideeën er totaal zijn gepost en hoeveel Dell er daadwerkelijk heeft geïmplementeerd. Bij deze vorm van interactie is er sprake van symmetrische communicatie omdat kennis en ervaringen met de gebruikersgroepen worden gedeeld. Het tweede element bij het communiceren met de stakeholders zijn de eigen medewerkers. Het is belangrijk dat ze vertrouwen hebben in de eigen medewerkers, want in een grote organisatie kan het management nooit alleen alle communicatie verrichten Gorry & Westbrook, 2009). Medewerkers verdienen een belangrijke rol in het communicatieproces. Dit kan bijvoorbeeld plaatsvinden via corporate blogs waarbij medewerkers de mogelijkheid krijgen om vanuit hun functie over het werk wat ze doen te communiceren met de omgeving (Cox, Martinez & Quinlan, 2008). Belangrijk is dat hierbij duidelijke procedures rondom het bloggen worden opgesteld. Een goed voorbeeld van een organisatie die blogs inzet is Google, op hun corporate blog kan iedere businessdivisie over de laatste ontwikkelingen bloggen. Dit kan wel oplopen tot drie a vier blogs per dag met relevante informatie over Google. Op deze wijze ontstaat asymmetrische communicatie omdat op de blogger (de zender) kan worden gereageerd door de lezer (ontvanger). Zo kan er tweezijdige communicatie ontstaan. Als het managent heeft besloten om meer symmetrisch te communiceren is het noodzakelijk dat ze voldoende tijd en energie steken in het onder de knie krijgen van web 2.0 middelen, dit geldt ook voor de medewerkers Gorry & Westbrook, 2009). Het goed trainen van medewerkers is een kritische succesfactor omdat verkeerde communicatie via het web kan 25

De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving

De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving De wetenschap achter sociale media Door: Wim Elving De wetenschap achter sociale media veronderstelt dat er een heel nieuw gebied van wetenschap is ontstaan als gevolg van sociale media. Dat is een onjuiste

Nadere informatie

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz

Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Is een crisis via sociale media te beheersen? Door: Sonja Utz & Friederike Schultz Op 5 januari 2011 woedde een enorme brand in een chemisch bedrijf in Moerdijk en een grote rookwolk trok over de regio.

Nadere informatie

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft.

Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Maurice Jongmans is Adviseur Social Media en Zoekmachineoptimalisatie bij Webtechniek in Delft. Webtechniek is gespecialiseerd in technische oplossingen voor internet en applicaties. Sinds 2000 is het

Nadere informatie

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B

Samenvatting. Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren. Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Samenvatting Clay Shirky Iedereen Hoofdstuk 4 Eerst publiceren, dan filteren Esther Wieringa - 0817367 Kelly van de Sande 0817383 CMD2B Deze samenvatting gaat over hoofdstuk 4; eerst publiceren dan filteren,

Nadere informatie

Social Media Marketing

Social Media Marketing Social Media Marketing Get Social But, How? And Where? Tom Zoethout KvK Netwerkevent 23 nov 09 2 1 Moet je sociaal meedoen op het internet? 3 Social Media Marketing Quiz Wat weet ik eigenlijk al over Social

Nadere informatie

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer

01/06. Websites Nederland over. Reputatiemanagement. Whitepaper #05/2013. Loraine van Huizen internet marketeer Websites Nederland over Reputatiemanagement 01/06 Loraine van Huizen internet marketeer 02/06 Reputatiemanagement Reputatie. Door de Van Dale wordt het gedefinieerd als (goede) naam, faam. Maar hoe komt

Nadere informatie

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord

Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Aanvulllende info Workshop Social Media Humanitas district Noord Defintie SocialMedia is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele

Nadere informatie

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL

I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL I.Bolluijt@hva.nl Isa_Hva (TWITTER) DLWO.DEM.HVA.NL IN DE HANDLEIDING De colleges De puntenverdeling De opdrachten (3 = totaal eindcijfer) Gastsprekers Om en Om college s met Leontine Van Geffen BRONNEN

Nadere informatie

Social Media Marketing strategie

Social Media Marketing strategie Social Media Marketing strategie --= werkboek =-- 1. Bepaal je doelstelling Vaak zal SMM een onderdeel zijn van bestaande marketingcommunicatieplannen. Een extra kanaal om je doelgroep te bereiken. Soms

Nadere informatie

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries

Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries Webcare in de praktijk: OVER-gemeenten Door: Ramses de Vries OVER-gemeenten, de samengevoegde serviceorganisatie van de gemeenten Wormerland en Oostzaan, is begin 2012 gestart met een webcareteam in het

Nadere informatie

2nd, 3th en Xth Screen

2nd, 3th en Xth Screen MIE 2012 2nd, 3th en Xth Screen Verzorgd door Bas de Vos directeur SKO Paul van Niekerk directeur Media Intomart GfK Moving Pictures: NL 2011 Presentatie voor MIE Bas de Vos Directeur SKO MIE 2012 De kijkcijfers

Nadere informatie

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg

Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Social media gebruik en potentie voor gemeenten in Limburg Een onderzoeksrapport van Social Dutch The new media agency Heutzstraat 16, 5913 AK Venlo juli 2013 www.socialdutch.com facebook.com/socialdutch

Nadere informatie

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN

HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN HOOFDSTUK 6: MARKETINGPROGRAMMA S OM MERKMEERWAARDE OP TE BOUWEN 1 INTRODUCTIE H:6 Dit hoofdstuk bekijkt het meest flexibele element van marketingprogramma s. Marketingcommunicatie-instrumenten zijn die

Nadere informatie

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl

o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Theo Glaudemans Business Refresher theo.glaudemans@limebizz.nl o Rens Eijgermans Business Refresher rens.eijgermans@limebizz.nl o Heb je vragen of geef je mening en reactie op deze presentatie via

Nadere informatie

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community

Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Community Oplossingen Interactie met en tussen klanten op een eigen Klant Community Opkomst van Social Media verandert klant contact Trend Beschrijving Consequenties Gebruik Social Media Ruim 70% van de

Nadere informatie

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans

Inbound marketing. Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Door Dennis Hoekstra twitter.com/mediaans Inhoud 1. Inbound vs. outbound marketing 3 2. Wat is inbound marketing? 4 3. Marketing tijdens een recessie 6 4. Inbound marketing in 2012 7 Over de auteur: Dennis

Nadere informatie

Social media stappenplan voor gemeenten

Social media stappenplan voor gemeenten Social media stappenplan voor gemeenten Door Gert Goossens Gemeenten moeten de eerste echte stappen in de social media nog zetten. Het sociale media stappenplan voor gemeenten, met praktische tips voor

Nadere informatie

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk.

GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. GO SOCIAL! Het e-boek en de uitgeverij als sociaal netwerk. Wie zijn wij? Overcommunicatief Social Media Fanatic Shop-a-holic Boekenwurm Heeft identieke tweelingzus Marketing Manager E- communicatie en

Nadere informatie

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media

2. Zijn die aan te geven in categorieën? Zo ja welke? In leren, denken, creëren en delen. Er bestaan vier typen gebruik van interactieve media 1. Wat voor een interactieve media producten zijn er? Er bestaan vele verschillende media producten: E- Learnings, Wikipedia, Roamler, Flickr, Facebook, Twitter, Youtube, Linked in, Wordpress, Blogger,

Nadere informatie

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013

Richtlijn gebruik social media. Interne en Externe Communicatie. Voor studenten. Collegejaar 2012-2013 Richtlijn gebruik social media Interne en Externe Communicatie Voor studenten Collegejaar 2012-2013 Directie Onderwijs & Opleidingen Team Communicatie & Voorlichting Juli 2012 Social Media 1 Inleiding

Nadere informatie

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een "Social Business"

doel bereikt zelfsturing inrichten veiligheid fundament Behoeftepiramide van een Social Business Behoeftepiramide van een "" (Naar analogie piramide van Maslow) Maslow rangschikte de volgens hem universele behoeften van de mens in een hiërarchie. Volgens zijn theorie zou de mens pas streven naar bevrediging

Nadere informatie

Dia 1 Introductie max. 2 minuten!

Dia 1 Introductie max. 2 minuten! 1 Dia 1 Introductie max. 2 minuten! Vertel: Deze les gaat vooral over het gebruik van sociale media. Maar: wat weten jullie eigenlijk zelf al over sociale media? Laat de leerlingen in maximaal een minuut

Nadere informatie

Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek)

Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek) Handleiding Mediatheorie II (boks 1a Journalistiek) Jaar en blok J2.1 Naam cursus + toetscode Onderdeel Docent Journalistiek (J-21boks1-14) Mediatheorie II (onderdeel van MJO) Karlijn Goossen (GSS) Introductie

Nadere informatie

(Groeps communicatie en) Sociale media. Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen

(Groeps communicatie en) Sociale media. Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen (Groeps communicatie en) Sociale media Hoorcollege IUW 19 januari 2015 Christof van Nimwegen Jong gebied, theorie in full swing 2 Clifford Stoll had geen gelijk.. 3 Weten we het nog? 4 Ter introductie

Nadere informatie

Vragenlijst voor bloglezers

Vragenlijst voor bloglezers Vragenlijst voor bloglezers 1. Leeftijd o Jonger dan 12 o 12-17 o 18-23 o 24-29 o 30-35 o 36-41 o 42-47 o 48-53 o 54-59 o 60-65 o Ouder dan 65 2. Geslacht o Man o Vrouw 3. Heb je een opleiding in archeologie

Nadere informatie

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN

(SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN (SOCIAL) MEDIA POLICY VOOR VBM EN VBM LEDEN VBM ontwikkelt (Social) Media Richtlijnen voor haar leden Social Media bieden kansen om te laten zien dat je trots bent op je werk en kunnen bijdrage aan een

Nadere informatie

Social Media, de basis

Social Media, de basis 1 Social Media, de basis Inhoud Doelstellingen Social Media Vormen van Social Media Tools social media Eigenschappen van de doelgroep Trends en ontwikkelingen Astrid Schiepers, www.donnadioggi.nl 2 Waarom

Nadere informatie

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU

60% VAN DE DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU 60% VAN DE MOEDERS DE MEESTE MOEDERS BESTEDEN WHITEPAPER OUDERS VAN NU JONGE MOEDERS: EEN UNIEKE DOELGROEP Welke invloed hebben media en reclame op de kennis en het gedrag van jonge moeders? En wat beïnvloedt

Nadere informatie

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard

Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Gedragscode social media reddingsbrigade Heerhugowaard Richtlijnen en regels voor het gebruik van social media door leden in relatie tot Reddingsbrigade Heerhugowaard. Augustus 2015 1 Inhoudsopgave: Inhoudsopgave:...

Nadere informatie

Social Media. De definitie

Social Media. De definitie Social Media De definitie Sociale media is een verzamelbegrip voor online platformen waar de gebruikers, zonder of met minimale tussenkomst van een professionele redactie, de inhoud verzorgen. Hoofdkenmerken

Nadere informatie

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg

Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Discussienota Social Media 2013 Gemeente Geertruidenberg Gemeente Geertruidenberg December 2012 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Wat is het kader? 4 3. Wat weten we van social media? 5 4. Strategie en

Nadere informatie

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.

T-Mobile Community. Arianne Heij T-Mobile Nederland. www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile. T-Mobile Community Arianne Heij T-Mobile Nederland www.t-mobile.nl twitter.com/tmobile_webcare facebook.com/tmobileplein forum.t-mobile.nl Social Media zorgt ervoor dat klanten en bedrijven dichter tot

Nadere informatie

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving

Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Begrijp je doelgroep en connect Search en Social voor de opbmale klant beleving Speaking Publishing Consulting Training European Search Personality 2015 www.stateofdigital.com - www.basvandenbeld.com -

Nadere informatie

Inbound Marketing Expertise

Inbound Marketing Expertise Sagamore Inbound Marketing Expertise Content- en Social Media Plan Template Sagamore 1-12 Content en Social Media plan Het stappenplan 1. Identificeer de contentparels 2. Doel van de boodschap vaststellen

Nadere informatie

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012

Happy & Social Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Happy & Social 2012 Social Media Lezing Assurantieclub Zeeland 25 januari 2012 Definitie social media Online platformen waar de gebruikers, met geen of weinig tussenkomst van een professionele redactie,

Nadere informatie

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee?

(VIDEO) Review ZEEF Wat is ZEEF en wat kan je hiermee? Inhoud Inleiding Voor Wie is ZEEF? Wat kan ik op ZEEF vinden? Hoe werkt ZEEF voor een bezoeker? Hoe werkt ZEEF voor een expert? Voordelen ZEEF Nadelen ZEEF Conclusie ZEEF Eigen ervaringen met ZEEF Bronnen

Nadere informatie

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180

ESSAY. Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay. Lexington Baly 1592180 ESSAY Hoe kan Oxford House efficiënter online communiceren naar zijn potentiele opdrachtgevers? Essay Lexington Baly 1592180 Seminar: Dream Discover Do Essay Docent: Rob van den Idsert Effectief gebruik

Nadere informatie

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)?

Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Welke kansen bieden internet en sociale media (niet)? Chris Aalberts Internet en sociale media hebben de wereld ingrijpend veranderd, dat weten we allemaal. Maar deze simpele waarheid zegt maar weinig

Nadere informatie

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL?

FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? FACEBOOK. HYPE OF HEILIGE GRAAL? WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR DE INVLOED VAN FACEBOOK OP DE RELATIE TUSSEN MERK EN MENS ENGAGEMENT OP FACEBOOK, HEEFT DAT NOU ZIN? Engagement. Als er één term is die

Nadere informatie

Clixmaster Studio & Social Media / Communities

Clixmaster Studio & Social Media / Communities 1/23 Clixmaster Studio & Social Media / Communities Version management Based on Clixmaster Studio R.5.2 Date Version Changed 16/02/2010 1.0 Final R5.1 16/04/2010 1.1 Revision R5.1 19/04/2010 1.2 Optimized

Nadere informatie

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven

ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING. Jeanet Walraven ONDERZOEK IMPACT SOCIALE MEDIA: KANS OF BEDREIGING Jeanet Walraven INTERACTIEVE PRESENTATIE DOE MEE EN TWITTER: #NEMACC2017 INTRODUCTIE Jeanet Walraven Ondernemer (Social) business developer Ondernemerscoach

Nadere informatie

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING

SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING SYRISCHE ASIELMIGRANTEN IN NEDERLAND EN HET GEBRUIK VAN SOCIALE MEDIA BIJ MIGRATIEBESLUITVORMING Rianne Dekker Hanna Vonk Jeanine Klaver Godfried Engbersen Erasmus Universiteit Rotterdam Regioplan Juli

Nadere informatie

Ha fijn, ze gooien met tomaten en eieren op Twitter!

Ha fijn, ze gooien met tomaten en eieren op Twitter! Ha fijn, ze gooien met tomaten en eieren op Twitter! Echt luisteren naar klachten en complimenten op social media sites loont. Want wanneer bij bedrijven doordringt wat de vragen of ergernissen zijn, wordt

Nadere informatie

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz

Volgens Nederland. Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea. 15 november 2012. Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Volgens Nederland Analyse van de nieuwe corporate campagne van Achmea 15 november 2012 Sanne Gaastra Mirjam Lasthuizen Sonja Utz Achtergrond Volgens Nederland Nederland kent een aantal belangrijke maatschappelijke

Nadere informatie

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair?

1 Introductie. Wat is een blog? Waarom is bloggen zo populair? 1 Introductie Wat is een blog? Nu je dit boek in je handen hebt neem ik aan dat je al eens van WordPress gehoord hebt. WordPress is een CMS dat staat voor Content Management System dat oorspronkelijk gemaakt

Nadere informatie

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit?

Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Hoe staat het ervoor met je eigen digitale identiteit? Als je een eigen onderneming wil starten is het Internet een uitstekend medium om je toekomstige bedrijf of activiteit(en) te promoten. Maar ook om

Nadere informatie

Persplan Groep 4 Thirsa de Bruijn Mariëlle Eerens Maaike van Esch Wouter Hamelink Caroline Krouwel Marjolein Littooij

Persplan Groep 4 Thirsa de Bruijn Mariëlle Eerens Maaike van Esch Wouter Hamelink Caroline Krouwel Marjolein Littooij Persplan 11-6-2010 Groep 4 Thirsa de Bruijn Mariëlle Eerens Maaike van Esch Wouter Hamelink Caroline Krouwel Marjolein Littooij 1 Inleiding Vorig jaar heeft Interpolis een nieuw product gelanceerd voor

Nadere informatie

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken

Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals. Sociale media voor HRD. Focus en keuzes maken Let the net work! Online professionaliseren voor HRD professionals Sibrenne Wagenaar en Joitske Hulsebosch De wereld ligt aan je voeten. Waar je vroeger naar een netwerkbijeenkomst ging om mensen te ontmoeten,

Nadere informatie

Social media monitoring: weet wat er speelt!

Social media monitoring: weet wat er speelt! Social media monitoring: weet wat er speelt! Als organisatie aanwezig zijn op social media is één ding, maar ook daadwerkelijk interactie aangaan met de doelgroep, dat is een tweede. Interactie met uw

Nadere informatie

Voor je begint met bloggen

Voor je begint met bloggen Voor je begint met bloggen Gemma Kregting, Adviseur online marketing Corporate Communications & Marketing Voor je begint met bloggen Stap 1: Bepaal waar je over wilt bloggen Stap 2: Wie gaat er bloggen

Nadere informatie

Briefing V1. interactieve content

Briefing V1. interactieve content Briefing V1 interactieve content Marianne Meijers m.b.meijer-meijers@hva.nl Wat is interactieve Content?. Definitie Interactieve content is de inhoudelijke bijdrage van een medium die bestaat uit tekst,

Nadere informatie

Presenteert de workshop Social Media

Presenteert de workshop Social Media Presenteert de workshop Social Media Juice BV Canadabaan 18 5388 RT NISTELRODE 0412-611453 info@juicebv.nl www.facebook.com/juicebv www.twitter.com/juicebv Wat doen wij? Onze klanten 1 Onze klanten Onze

Nadere informatie

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010

NEXT WEB 2010. Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder. 1.060 respondenten, April 2010 NEXT WEB 2010 Een onderzoek onder het algemeen Nederlands publiek, Leeftijd: 18 en ouder 1.060 respondenten, April 2010 2 Gemiddeld is men 16 uur/week online Mannen zijn meer online dan vrouwen [18 uur

Nadere informatie

Vrijwilligers en social media

Vrijwilligers en social media Inspiratiesessie Welkom! Introductie Agenda voor vandaag Vrijwilligers & social media De cijfers Facebook LinkedIn De verschillen In de praktijk Randvoorwaarden Ken uzelf! Thema s Vacaturetekst Vrijwilligers

Nadere informatie

Multi-Screen Consument

Multi-Screen Consument Multi-Screen Consument Multiscreen: wat weten we al? What s on their Screens, what s on their minds? Multiscreen consumer research Microsoft Advertising USA EIAA Multi-Screeners Report Pan europees onderzoek

Nadere informatie

Redactie in beeld: R-TV Webredacteur. Sigrid Abels, MR1A. Julianadorp,

Redactie in beeld: R-TV Webredacteur. Sigrid Abels, MR1A. Julianadorp, Redactie in beeld: R-TV Sigrid Abels, MR1A Julianadorp, 06-04-17 Inhoudsopgave GESCHIEDENIS VAN HET BEROEP WEBREDACTEUR 3 WAT HOUDT HET BEROEP IN? 3 BENODIGDE KWALITEITEN 3 VOOROPLEIDING 4 SALARIS 4 BEROEPSPERSPECTIEF

Nadere informatie

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS

TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS TravelNext LOBKE ELBERS @LOBKEELBERS Intro Lobke Elbers @lobkeelbers lobke@travelnext.nl Community manager Content schrijver Online marketing Blogger Kansenzoeker Samenwerker Gastdocent NHTV Nijmegen www.travelnext.nl

Nadere informatie

Thesis Public Relations en online communicatie: PR in een interactieve omgeving.

Thesis Public Relations en online communicatie: PR in een interactieve omgeving. Thesis Public Relations en online communicatie: PR in een interactieve omgeving. Universiteit van Amsterdam Communicatiewetenschappen Afstudeerseminar: Het boardroom editing proces Docent: David Paul van

Nadere informatie

Start getting Social, Networker!

Start getting Social, Networker! Start getting Social, Networker! Tom Zoethout Internet Marketing Specialist 2 1 Wat gaan we doen? ) Internet Marketing: the bottom line + Wanneer gaan we zaken doen? & Wat moet je met Web2.0? % Basisregels

Nadere informatie

Hoe bedrijven social media gebruiken

Hoe bedrijven social media gebruiken Hoe bedrijven social media gebruiken SMO_214 Powered by Pondres Onderzoek Rob van Bakel Auteurs Milou Vanmulken Sjors Jonkers Beste lezer, Ook in 214 publiceren Pondres en MWM2 het Social Media Onderzoek.

Nadere informatie

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn.

PRdesQ info sheet. De razendsnel veranderende wereld van communicatie, PR en marketing eist een andere manier van werken om succesvol te kunnen zijn. PRdesQ is ontstaan uit frustratie. Wij konden geen online gereedschap vinden die tegen een faire prijs gebruikmaakt van de moderne PR mogelijkheden. De razendsnel veranderende wereld van communicatie,

Nadere informatie

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam

Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Ontwerp rapport Digitaal Instellingsplan Hogeschool van Amsterdam Team Fristeractief: Annet Heitman Jasper Mijdam Charlotte Cozijn Puck Holshuijsen Marieke Zeegers 17 november 2010 Digitaal instellinsplan,

Nadere informatie

Intro. Miljoenen dialogen door duizenden bedrijven. Maar eigenlijk door Cendris.

Intro. Miljoenen dialogen door duizenden bedrijven. Maar eigenlijk door Cendris. Intro Miljoenen dialogen door duizenden bedrijven. Maar eigenlijk door Cendris. Naar een communicatiewetenschappelijk invalshoek voor optimaal klantcontact Laurens J. Ruster Maart 2008 Het medialandschap

Nadere informatie

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers

Contact: Geesje Philippi Claasje Reijers Contact: Geesje Philippi 06 2292 3459 g.philippi@pioneering.nl Claasje Reijers 06 1645 2080 c.reijers@pioneering.nl TV 1 De kans om de bouw te vernieuwen De vele kansen in de bouwsector om te innoveren

Nadere informatie

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert.

9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. 9 redenen waarom jouw website geen klanten oplevert. Introductie Een goed ingerichte website met een goed uitgevoerde marketingstrategie is het ideale marketing tool voor ondernemers. Een goede website

Nadere informatie

Video, Social Media en. Internet Marketing

Video, Social Media en. Internet Marketing WHITE PAPER: Hoe bedrijven gebruik maken van nieuwe internet marketing platformen zoals Video, Social Media en Internet Marketing om prospects/leads te werven en deze om te zetten naar klanten Introductie:

Nadere informatie

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland

18 december 2012. Social Media Onderzoek. MKB Nederland 18 december 2012 Social Media Onderzoek MKB Nederland 1. Inleiding Er wordt al jaren veel gesproken en geschreven over social media. Niet alleen in kranten en tijdschriften, maar ook op tv en het internet.

Nadere informatie

LES 2: WORDPRESS.COM. Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting

LES 2: WORDPRESS.COM. Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting LES 2: WORDPRESS.COM Lesoverzicht: Aan de slag Aanmaken van de website Back-end Samenvatting Video s: https://www.youtube.com/playlist?list=plucz7ifg5tjtrbktrhdnf-vjebqtjmcby Tijd: 1 uur en 45 minuten

Nadere informatie

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media

Case: knooppuntnamen. Lessons learned. van deze werkwijze. Werving Sessie Community mijnlef (social) media Case: knooppuntnamen Werving Sessie Community mijnlef (social) media Lessons learned van deze werkwijze Een samenwerking tussen: LEF, RWS online & Wegen naar de Toekomst Aanleiding Een knooppunt is een

Nadere informatie

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur

Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur Jeroen Mirck (@MirckMedia) Journalist / social media adviseur 1 Jeroen Mirck Jeroen Mirck Journalist, columnist, blogger Schrijft voor: MarketingTribune, Emerce, VARA Advies, presentaties, workshops over

Nadere informatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie

Kennisbank van Alletha. Elementair voor uw organisatie Kennisbank van Alletha Elementair voor uw organisatie Brochure: Kennisbank Versie: 2 uit 2011 introductie Bedankt voor uw interesse in Alletha Reach en de mogelijkheden die het biedt voor uw organisatie.

Nadere informatie

EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN

EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN EEN SOCIALEMEDIASTRATEGIE IN 7 STAPPEN COLOFON Een socialemediastrategie in 7 stappen Auteur: Marc van Daele Brussel, 2015 D/2015/8132/137 ISBN 978-2-509-02462-6 ISSN 1374-0873 NUR 810 De publicaties uit

Nadere informatie

Checklist website bouwen

Checklist website bouwen Checklist website bouwen Je wilt een website voor je bedrijf. Of de bestaande website veranderen. Een website laten maken, vraagt tijd en aandacht van je. Er zijn veel mogelijkheden en je moet in het proces

Nadere informatie

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners?

Stelling. Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Stelling Hoe kunnen we Social Media toepassen als dienstverleners? Tim Cosson Internet Strateeg Eigenaar mindworkz 26 jaar oud Woon samen Voetbal Geloof in samenwerken 1.Wat is social media? 2.Welke doelen

Nadere informatie

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag

Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Van strategie naar praktijk: een case uit Den Haag Door: Patrick Rancuret En wat levert het nu op? Dat is de vraag die menig manager in de gemeente Den Haag stelt als het gaat over het gebruik van sociale

Nadere informatie

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl

Copyright. Copyright. Copyright Stefan Rooyackers, Nederland Internet. 2 2011 www.nederlandinternet.nl Copyright Copyright Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten worden ontleend. Dit document is met grote zorg samengesteld door Nederland Internet. Incidentele onvolkomenheden kunnen zich desalniettemin

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions

Inhoudsopgave. 2 Danique Beeks Student Advanced Business Creation Stage JH Business Promotions Onderzoeksopzet Danique Beeks Studentnummer: 2054232 Advanced Business Creation Stagebedrijf: JH Busines Promotions Bedrijfsbegeleider: John van den Heuvel Datum: 12 September 2013 Inhoudsopgave Inleiding

Nadere informatie

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd

Discussie notitie Aan Van Datum Onderwerp Basisprincipes als afspraak Discussie voor raadsleden Extra informatie Gevraagd Discussie notitie Aan : Gemeenteraad Van : Inge Schopenhouer Datum : maandag 21 mei 2012 Onderwerp : Social media, spelregels voor effectief gebruik: een discussie waard! Onder Social media verstaan we

Nadere informatie

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA.

Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. EXAMENOPGAVEN ONDERDEEL MEERKEUZEVRAGEN Tijd: 20 minuten Veel succes! Publicatie van deze opgaven mag alleen na schriftelijke toestemming van het NIMA. Vraag 1 Internet verkoop is niet langer gebonden

Nadere informatie

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008

Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Porter Novelli Corporate Bloggingonderzoek 2008 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Doelgroep... 3 Werkwijze... 3 Hoofdstuk 1: Volgen van ontwikkelingen rond internet... 4 Interesse digitale

Nadere informatie

Invloed van digitaal op ons business model

Invloed van digitaal op ons business model Invloed van digitaal op ons business model Waarom Social media? Wat vinden onze doelgroepen? Wat kun je zelf/wat mag je zelf Wat en hoe kun je online vinden en wat doe je ermee? NVFG Ronald Pastor 22 januari

Nadere informatie

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix?

Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Heb ik die blog, Facebook, Twitter en RSS feed echt nodig in mijn communicatiemix? Enkele quotes die we de afgelopen jaren te horen kregen op directiecomités en bij verschillende communicatiedepartementen:

Nadere informatie

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok

Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok Hoe actief zijn gemeenten op sociale media Door: David Kok In dit hoofdstuk worden de resultaten beschreven van het tweede onderzoek naar het gebruik van sociale media door gemeenten in Nederland. Dit

Nadere informatie

Social Employee Platform

Social Employee Platform SUCCESVOL GEREALISEERD VOOR Social Employee Platform Een nieuw platform voor interne communicatie en kennisdeling 1 Social media in een corporate context Het internet is niet langer een plek waar we alleen

Nadere informatie

Event menu Minigids event app

Event menu Minigids event app Event menu Minigids event app Hoe en waarom een mobiele evenementen app? Introductie De evenementenbranche verandert. Een evenement is niet langer een ad hoc activiteit. Het is een belangrijk onderdeel

Nadere informatie

Social Media whitepaper

Social Media whitepaper Social Media Social Media whitepaper 1. Inleiding 3 2. Social Media Platforms 4 3. Contentstrategie 6 4. Planning 7 5. Adverteren 8 6. Tools 9 7. Hulp nodig? 10 2 Inleiding Dit document is met grote zorgvuldigheid

Nadere informatie

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren

Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren Clay Sharky Eerst Publiceren dan Filteren JOCHEM KROOS JOEY TWEEBOOM DAVID KIMPEL OSAIRIS PENGEL MEHMET YILMAZ CMD2E Introductie Social media, als je kijkt naar allerdaagse websites: Livejournal, Youtube,

Nadere informatie

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens

Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Adviesrapport online reputatiemanagement, geschreven door Lars Martens Inleiding: Elke organisatie heeft een interne en externe reputatie. Elk bedrijf dient het internet te monitoren op publiciteit rondom

Nadere informatie

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING

Online Marketing. Door: Annika Woud ONLINE MARKETING Online Marketing Door: Annika Woud 1 Inhoudsopgaven 1 Wat is online marketing? 2 Hoe pas je online marketing toe op een website? Hoe pas je het toe? SEO Domeinnaam HTML Google Analytics Advertenties op

Nadere informatie

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen in de mode retail branche Samenwerken op basis van co-creatie Froukje Wallendal 2 Inhoudsopgave Introductie p. 5 Het veranderende marktsysteem p. 6-7 Co-creatie:

Nadere informatie

Omgaan met (sociale) media. Voor politici

Omgaan met (sociale) media. Voor politici Omgaan met (sociale) media Voor politici René Schoemaker Sinds 1986 journalist, onder meer NHD (AC, SC), kabelkranten, NOS, AD, TROS, managementbladen en ict-websites. Sinds 2008 raadslid in Heerhugowaard

Nadere informatie

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf.

In de digitale wereld gebruik ik alleen mijn voornaam. Andere persoonlijke gegevens (achternaam, adres, telefoonnummer enz.) houd ik voor mezelf. Richtlijnen voor het gebruik van sociale media en internet voor leerlingen Voor een goede omgang in de digitale wereld (sociale media*, internet, e-mail, whats app, enz.) gelden, net als in de 'echte'

Nadere informatie

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011

Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie. 11 januari 2011 Inventarisatie nieuwe & sociale media gastvrijheidsindustrie 11 januari 2011 Innovatielab Dit HSMAI NBTC NHTV initiatief (met steun van EZ) heeft als doel het antwoord te vinden op deze vraag: Hoe kan

Nadere informatie

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem

Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Boekverslag The conversation company Steven van Belleghem Samenvatting: Dit is het tweede boek van Steven van Belleghem. Het vorige boek waar hij uitlegt waarom het zo belangrijk is om naar de feedback

Nadere informatie

Peter van den Heuvel Hogeschool Inholland Communicatie Battle 2016

Peter van den Heuvel Hogeschool Inholland Communicatie Battle 2016 Peter van den Heuvel Hogeschool Inholland Communicatie Battle 2016 No tension, no fun?! Jullie uitdaging vandaag m.b.t. je opdracht : ontwerp een betekenisvolle beleving met impact en vind uit wat hiervoor

Nadere informatie

Social media & Learning

Social media & Learning Social media & Learning Twitter: #elzrg11 Wilfred Rubens http://www.slideshare.net/wrubens Programma Sociale media Sociale media voor leren gebruiken Hoe ik sociale media gebruik voor mijn eigen leren?

Nadere informatie

DEFINITIEVE ANTWOORDEN

DEFINITIEVE ANTWOORDEN DEFINITIEVE 1 ONDERDEEL 2 VRAGEN BIJ CASE De nieuwe digitale strategie van NRC Onderbouw uw antwoord met theorie en modellen uit de bestudeerde literatuur. Vraag 1 (max. 8 punten) De commerciële mogelijkheden

Nadere informatie

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden

Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden http://www.appsmaken.nl/wp- content/uploads/socialmedia_intro.jpg Onderwerp: Social Media Naam: Anton Simion : V4A & Job Vaarhorst : V4B Docent: I. van Uden 2 Inhoudsopgave - Voorwoord - Inleiding - Deelvragen

Nadere informatie

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor

Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor Whitepaper Online reputatie: van onvoorspelbare kracht naar groeifactor In vijf stappen naar effectief online reputatiemanagement De online reputatie van merken en organisaties bepaalt in toenemende mate

Nadere informatie