2 uur. Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers. Kennis vergroten door actief bespreken van relevante ontwikkelingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 uur. Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers. Kennis vergroten door actief bespreken van relevante ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Amsterdam Beijing Brussel Londen New York Singapore De Brauw Blackstone Westbroek Claude Debussylaan MD Amsterdam T F x Masterclasses 2 uur De meest relevante ontwikkelingen in twee uur Exclusief voor cliënten van De Brauw Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers Kennis vergroten door actief bespreken van relevante ontwikkelingen Ervaringen uitwisselen met juristen van andere multinationals Vertalen van recente ontwikkelingen naar de rechtspraktijk Beoordelen van de relevantie van recente wetsvoorstellen voor de praktijk Signaleren van trends Specialisten van De Brauw

2 Programma & 31 mei 2013 Internationaal procederen: internationaal privaat recht (IPR), forum- en rechtskeuze en de beperkingen ervan Eelco Meerdink en Kees de Visser 5 & 6 september 2013 Actualiteiten geneesmiddelenreclame Ilja Morée en Robbert Sjoerdsma 7 & 8 november 2013 Fact finding: verzamelen van bewijs Bregje Korthals Altes en Arjan Kleinhout 30 & 31 mei 2013 Medezeggenschap en handhaving interne gedragsregels Barbara van Duren en Lisette van de Wouw 11 & 12 september 2013* Managing Bribery and corruption Risks Roan Lamp, Rick van t Hullenaar en Sharon Oded 14 & 15 november 2013 Voorbereiden van een uitbesteding Bart van Reeken en Tessel Kuijten 6 & 7 juni 2013 Legal privilege: de stand van zaken Edward van Geuns en Martje Verhoeven-de Vries Lentsch 19 & 20 september 2013 Arbitrage vs. traditionele rechtsgang Marnix Leijten en Kirstin Nijburg 21 & 22 november 2013 Actualiteiten auteursrecht Vivien Rörsch en Paul Tjiam 13 & 14 juni 2013 Cloud contracten uitonderhandelen Joost van Ooijen en Alex van der Wolk 26 & 27 september 2013 Update corporate use of social media Tobias Cohen Jehoram en Alex van der Wolk 28 & 29 november 2013 Revisited: records management & Het Nieuwe Werken (BYOD) Lokke Moerel en Wanne Pemmelaar 20 juni 2013 Eerste hulp bij milieu-incidenten Nicolien van den Biggelaar en Iris Kieft 3 & 4 oktober 2013 Schade en schadevergoeding Daan Beenders en Margriet de Boer 5 & 6 december 2013 Contracteren met leveranciers/afnemers conform het mededingingsrecht Jolling de Pree en Bart de Rijke 20 & 21 juni 2013 Duurrelaties en beëindiging daarvan Daan Beenders en René van Tricht 10 & 11 oktober 2013 Openbaarmaking van koersgevoelige informatie Matthijs Nelemans en Diane Zivkovic 12 & 13 december 2013 Bescherming technische innovatie Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma 27 & 28 juni 2013 Vendor Management en Service Level Agreements Bart van Reeken en Wanne Pemmelaar 31 oktober en 1 november 2013 E-commerce: online informatieplichten, website en online verkoopvoorwaarden Lokke Moerel en Romée Reitsma 19 & 20 december 2013 Handhaving van IE-rechten Thomas Conijn en Oscar Lamme 29 & 30 augustus 2013 Waardering en koopprijsbepaling bij overnames Arne Grimme en Michael Schouten * In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, wordt deze Masterclass in het Engels gegeven

3 Voor onze cliënten: Opzet van de Masterclass de meest relevante ontwikkelingen in twee uur tijd De Brauw Blackstone Westbroek heeft een serie Masterclasses ontwikkeld voor een selecte groep cliënten. De Masterclasses worden verzorgd door onze specialisten op het betreffende gebied. In een kort tijdsbestek bespreken zij de relevante actualiteiten en trends op het vlak van hun specialisme. Het komende jaar zullen er behalve de gebruikelijke IP-, ICT- en contractuele onderwerpen, ook Masterclasses worden gegeven hoe om te gaan met conflicten en dreigende procedures. Vandaar dat de naam IP/ICT Masterclasses is gewijzigd in: De Brauw Masterclasses. Naar aanleiding van de enquête zal elke Masterclass een donderdagochtend editie en een vrijdagochtend editie krijgen. We hopen zo nog meer van jullie te mogen begroeten. In de Masterclasses is plaats voor maximaal twintig deelnemers, zodat er alle ruimte is voor discussie, het delen van praktijkervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en aan de inleiders. Aanmelding Voor ieder onderwerp zult u afzonderlijk een uitnodiging ontvangen. Per onderwerp organiseren wij twee sessies. Indien u voor een bepaalde datum verhinderd bent, kunt u dit opgeven en zullen wij daarmee bij de indeling zo veel mogelijk rekening houden. Datum en locatie Alle bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor te Amsterdam, op donderdag- en vrijdagochtend van 8 tot 10 uur. Uiteraard staat er een heerlijk ontbijt voor u klaar. Een goede voorbereiding door de deelnemers, actieve participatie en onderlinge discussies zijn onontbeerlijk voor een succesvolle Masterclass. Ter voorbereiding op elke sessie ontvangen de deelnemers daarom een reader met jurisprudentie en relevante literatuur. Meer informatie en aanmeldingen Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van intellectuele eigendom, media- en reclamerecht: Tobias Cohen Jehoram, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het vlak van ICT, privacy, e-commerce en compliance: Lokke Moerel, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van litigation: Eelco Meerdink, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van verbintenissenrecht: Daan Beenders, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van M&A: Klaas de Vries, T , E Voor andere vragen en aanmelding: Linda Stiekema, T , E

4 Masterclasses Het komende jaar zullen er behalve de gebruikelijke IP-, ICT- en contractuele onderwerpen, ook Masterclasses worden gegeven hoe om te gaan met conflicten en dreigende procedures. Vandaar dat de naam IP/ICT Masterclasses is gewijzigd in: De Brauw Masterclasses. In de Masterclasses is plaats voor maximaal twintig deelnemers, zodat er alle ruimte is voor discussie, het delen van praktijkervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en aan de inleiders. Internationaal procederen: internationaal privaatrecht (IPR), forum- en rechtskeuzes en de beperkingen ervan Eelco Meerdink Kees de Visser Partijen die binnen en buiten Europa opereren zullen van tijd tot tijd ook internationaal procederen. Kennis van allerhande aspecten van IPR is daarbij onontbeerlijk: voor welke rechter kunnen de onderneming en haar groepsvennootschappen worden gedaagd, welk recht is van toepassing in contractuele en non-contractuele geschillen, hoe spelen forumkeuze en rechtskeuze daarbij een rol en in hoeverre kunnen vonnissen door of tegen de vennootschap in binnen- en buitenland ten uitvoer worden gelegd. Het zijn aspecten die van belang zijn bij het maken van keuzes in contractonderhandelingen, maar ook bij het bepalen van de international litigation strategy. De praktische gevolgen daarvan en de beperkingen die ook aan een forumen rechtskeuze kleven, komen in deze Masterclass aan de orde. Arbeidsrecht: medezeggenschap en handhaving interne gedragsregels Barbara van Duren Lisette van de Wouw Interne gedragsregels vormen een actueel onderwerp binnen bedrijven en organisaties. Hoe worden deze regels tot stand gebracht? Wat kan en mag deel uitmaken van dergelijke gedragsregels en hoe vindt de handhaving plaats? Deze thema s komen aan bod tijdens de MasterClass waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan aspecten van medezeggenschap rond de totstandkoming van interne gedragsregels en handhaving daarvan waarbij het individuele arbeidsrecht een doorslaggevende rol speelt. De behandeling van deze onderwerpen vindt plaats aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de rechtspraak waarbij er bovendien volop ruimte is voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Legal privilege: de stand van zaken Edward van Geuns Martje Verhoeven Wanneer zijn documenten privileged en wanneer juist niet? Hoe voorkom je dat het legal privilege verloren gaat? Is correspondentie tussen advocaat en cliënt altijd beschermd? Wat zijn de gevolgen van het als productie inbrengen van een privileged document? Deze vragen zijn van groot belang, ten eerste om te weten wat veilig op papier kan worden gezet en ten tweede wat vervolgens veilig met deze documenten kan worden gedaan. De regels over legal privilege zijn echter niet eenvoudig. Zij verschillen ook nog eens van jurisdictie tot jurisdictie. In deze Masterclass wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste regels en wordt besproken hoe bedrijfsjuristen hier praktisch mee om kunnen gaan. Cloud contracten uitonderhandelen Joost van Ooijen Alex van der Wolk Cloud computing lijkt de status van hype te zijn ontgroeid en inmiddels volwaardig onderdeel te zijn van het dienstenpakket van leveranciers. Steeds meer bedrijven overwegen om onderdelen van hun IT naar de cloud te brengen, met name nu de cloudoplossingen van leveranciers volwassener worden. Leveranciers zijn echter terughoudend met het onderhandelen over hun standaard voorwaarden en contracten. Toezichthoudende autoriteiten zoals het College Bescherming Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank stellen daarentegen vergaande eisen aan bedrijven die cloud diensten afnemen. Dit levert een spanningsveld op voor bedrijven die tussen de eisen van de toezichthouders en de standaard voorwaarden van de leveranciers inzitten. In deze Masterclass zullen we ingaan op de (on)mogelijkheid van klanten om te onderhandelen over de standaardcontracten van grote cloudaanbieders zoals Microsoft, Google en Salesforce. Op welke punten is onderhandeling mogelijk en hoe is dat het beste in te steken? En wat zijn de eisen die toezichthouders aan bedrijven stellen en wat moeten bedrijven doen om daaraan te (kunnen) voldoen? Deze Masterclass biedt een praktische handleiding voor het voeren van onderhandelingen over cloud contracten.

5 Eerste hulp bij milieuincidenten Nicolien van den Biggelaar Iris Kieft Het produceren, verwerken of vervoeren van brandbare, giftige of explosieve stoffen produceren gaat meestal goed. Soms gaat het echter toch fout en vindt er een incident plaats. Wat moet er dan gebeuren? Wie moet worden gewaarschuwd en welke meldingen moeten worden gedaan? Moeten er metingen worden verricht of ander onderzoek plaatsvinden? Wat zijn de gevolgen voor aansprakelijkheid van het bedrijf en de direct betrokkenen? Wie draait op voor eventuele schade aan het milieu? Zijn er mogelijk strafrechtelijke consequenties? Op basis van regelgeving en aan de hand van actuele voorbeelden krijg je in deze Masterclass een up to date beeld van de do s en don ts bij milieu-incidenten. Duurrelaties en beëindiging daarvan Daan Beenders René van Tricht Tussen partijen ontstaan vaak al dan niet bewust langdurige contractsrelaties. Als van een duurrelatie sprake is, kan dat gevolgen hebben voor de mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen. Dat kan problematisch zijn voor de partij die de duurrelatie wenst te beëindigen, zeker als het economisch tij de reden is waarom een partij tot beëindiging wil overgaan. In deze Masterclass bespreken wij wanneer sprake is van een duurrelatie en welke consequenties dat heeft voor de opzegbaarheid van de overeenkomst. Wij bespreken verder wat partijen bij het aangaan van hun contractuele relatie, maar ook tijdens de rit, kunnen doen om de risico s bij het beëindigen van een duurrelatie zoveel mogelijk te voorkomen althans te verkleinen. Tot slot bespreken wij de praktische do s en dont s van het beëindigen van duurrelaties, vanuit het perspectief van zowel de partij die de overeenkomst wil beëindigen als de partij wiens overeenkomst wordt beëindigd. Vendor management en Service Level Agreements Bart van Reeken Wanne Pemmelaar Gelijk hebben is fijn, iets gedaan krijgen nog beter. Hoe richt je een overeenkomst zo in, dat je daadwerkelijk krijgt wat je wilt hebben? Wat gaat daaraan vooraf? En hoe volg je het meest effectief op? Deze Masterclass gaat over methodes en mechanismen die bepalen of de klant krijgt wat hij nodig heeft. De business case. Betaling en opschorting. Monitoren en zelf-rapportages. Resultaat of inspanning. Dicht op de bal of vrijheid geven. Verder zullen wij speciale aandacht besteden aan de vraag hoe juristen kunnen sturen op valide, meetbare en bovenal afdwingbare service levels en KPIs. Waardering en koopprijsbepaling bij overname Arne Grimme Michael Schouten Koopprijsbepalingen vormen het hart van een overnamecontract. In deze Masterclass gaan we in op de vraag hoe partijen komen van waardering tot koopprijs, en de methoden van aanpassing van de koopprijs. Ook besteden we aandacht aan de voor-en nadelen van het alternatieve locked box systeem. De kern van dit systeem is dat partijen afspreken een onderneming te verkopen en kopen met een koopprijs gebaseerd op een recente beschikbare balans met een rentevergoeding tot aan de datum van levering ( closing ). De winsten (of verliezen) na de balansdatum zijn voor de koper. Het overnamecontract bevat in dat geval geen mechanisme voor aanpassing van de koopprijs na closing. Onder welke omstandigheden verdient het locked box systeem de voorkeur boven een conventioneel systeem van koopprijsaanpassing? En waar moeten partijen op letten? Tijdens de Masterclass besteden we aandacht aan deze vragen, en bespreken we aan de hand van concrete voorbeelden de belangrijkste trends. Actualiteiten geneesmiddelenreclame Ilja Morée Robbert Sjoerdsma In deze Masterclass komt de laatste stand van zaken op het gebied van geneesmiddelenreclame aan bod. Recente uitspraken en adviezen van de Codecommissie worden besproken, waarbij vragen aan de orde komen als: is de onderbouwing van claims strenger geworden, of misschien juist soepeler? Is cherrypicking onder omstandigheden toegestaan? Hoe zit het met claims op basis van secundaire eindpunten? Daarnaast zal onder meer aandacht worden besteed aan ontwikkelingen als het per 2013 ingevoerde transparantieregister, social media en de verhouding CGR/IGZ. Kortom, een Masterclass die interessant is voor iedereen in de farmaceutische industrie, waarbij er volop gelegenheid bestaat tot het stellen van vragen en het voeren van discussie.

6 Arbitrage vs. traditionele rechtsgang Marnix Leijten Kirstin Nijburg Wat is het verschil tussen arbitrage en de traditionele rechtsgang? En wanneer kies je voor één van deze twee vormen van geschilbeslechting? En als dan de keuze is gemaakt voor arbitrage of juist de gewone rechter, waarop moet je dan letten in het kader van tijd, kosten en bewijs? Deze en andere vragen komen tijdens deze Masterclass aan bod. Ook zal worden stilgestaan bij de verschillende arbitrage-instituten en de tekst van de overeenkomst tot arbitrage in commerciële contracten. Managing Bribery and corruption Risks Roan Lamp Rick van t Hullenaar Sharon Oded Bribery and corruption present a growing risk for companies operating in the global market. The financial crisis and the growing challenge to meet business targets associated with it, bring many to succumb to the temptation of questionable practices and put their companies at serious legal and reputational risks. At the same time, the number of enforcement actions is ever growing, fines are skyrocketing, and senior managers find themselves behind bars due to bribery and corruption violations. In this master class we will summarise the most important developments in anti-bribery and corruption enforcement and provide you with some practical tools to manage your company s bribery and corruption risks effectively. We will also explore some major lessons learned from the recent Resource Guide on the US Foreign Corrupt Practices Act and the guidelines on the UK Bribery Act, and translate those into action items that will help your company to stay away from trouble. Schade en schadevergoeding Daan Beenders Margriet de Boer In deze Masterclass komen diverse onderwerpen aan bod die raken aan het onderwerp schade en schadevergoeding, zowel in de context van de praktijk van het (internationaal) contracteren als in de context van juridische procedures. De inleiders bespreken vragen als: welke vormen van schade komen op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking? Welke schade kan contractueel worden uitgesloten en welke niet? In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de valkuilen van het gebruik van (vertaalde) Angelsaksische begrippen in Nederlandse contracten. Ook wettelijke rente is een vorm van schadevergoeding. Wanneer is wettelijke rente verschuldigd en wanneer de (hogere) wettelijke handelsrente? Kan contractueel van de wettelijke (handels)rente worden afgeweken? En hoe zit het eigenlijk met de kosten die zijn gemaakt in het kader van een procedure, bijvoorbeeld voor de inschakeling van een deskundige? Komen die voor vergoeding in aanmerking? De rechter heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij het bepalen van de omvang van de schade, maar zijn er ook grenzen aan te geven? Wanneer mag schade abstract of juist concreet worden berekend? En hoe zit het met de schadebeperkingsplicht? Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Openbaarmaking van koersgevoelige informatie Matthijs Nelemans Diane Zivkovic Ondernemingen met genoteerde aandelen, genoteerde obligaties of andere genoteerde financiële instrumenten dienen koersgevoelige informatie onverwijld publiek te maken, tenzij er een grond voor uitstel bestaat. Niet-naleving van het publicatiegebod kan leiden tot een boete van de AFM en eventueel tot civiele claims. In de praktijk is het evenwel niet altijd duidelijk of informatie kwalificeert als koersgevoelige informatie en gepubliceerd dient te worden. Met name in de context van overnames, emissies, (her)financieringen en andere corporate events die stapsgewijs tot stand komen, worden ondernemingen soms voor lastige judgment calls geplaatst. Beschikken we reeds over koersgevoelige informatie? Kunnen we publicatie uitstellen, en hoe lang nog? Zijn er aanwijzingen dat de vertrouwelijkheid niet langer gewaarborgd is? Hoeveel details dienen we bekend te maken? In deze Masterclass wordt ingegaan op het maken van weloverwogen publicatiebeslissingen. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal casusposities. Ook wordt aandacht besteed aan de actuele stand van het recht, inclusief de betekenis van de Daimler-uitspraak van het Hof van Justitie en de in aantocht zijnde Europese verordening marktmisbruik.

7 E-Commerce: online informatieplichten, website en online verkoopvoorwaarden Lokke Moerel Romée Reitsma Steeds meer bedrijfsactiviteiten verplaatsen zich naar de online omgeving. Wat zijn daarvan de gevolgen? Welk effect hebben de e-commerceregels op de technische inrichting van een e-commerceplatform? Hoe zorg je dat algemene website- en verkoopvoorwaarden ook geldig worden overeengekomen? En hoe verhoudt de e-commercewetgeving zich met de regels van social media platforms zoals Facebook of Google+? In deze Masterclass zullen we inzoomen op de vraag hoe je als jurist al in een vroeg stadium nuttige input kunt leveren aan het projectteam dat een nieuw e-commerceplatform gaat inrichten. Update corporate use of social media Tobias Cohen Jehoram Alex van der Wolk De wetgeving op het gebied van cookies is volop in beweging en er bestaat in de markt nog veel onduidelijkheid over de manier waarop daaraan voldaan kan en moet worden. Tijdens deze Masterclass geven we een update van de laatste stand van zaken, en praktische handvatten. Ook op het gebied van online reclame beginnen de regels zich uit te kristalliseren. Want wanneer is een tweet of een bericht of Facebook aan te merken als reclame? En wanneer is de bron voldoende kenbaar? Social media is een wereldwijd fenomeen en we zullen dan ook stilstaan bij internationale ontwikkelingen, die kunnen overwaaien naar Europa of Nederland. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop ondernemingen hun pagina (moeten) modereren. Maar wat moet dan in de moderation policy staan? Aan het eind van deze Masterclass bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en weet u waar uw social-mediapagina aan moet voldoen. Fact finding: verzamelen van bewijs Bregje Korthals Altes Arjan Kleinhout De feiten maken de zaak. In deze Masterclass wordt daarom stil gestaan bij het onderwerp bewijs. Wat kun je gebruiken als bewijs en hoe kom je daar aan? Onder meer bewijsmiddelen, de mogelijkheden van bewijsbeslag en het (voorlopig) getuigenverhoor komen aan de orde. Ook wordt het fenomeen document production in arbitrage behandeld, evenals het opvragen van documenten onder artikel 843a Rv en de Wet openbaarheid van bestuur. Voorbereiden van een uitbesteding Bart van Reeken Tessel Kuijten Een goede voorbereiding is ook bij een uitbesteding het halve werk. Vaak wordt hierin echter niet voldoende tijd gestoken, hoewel een outsourcingrelatie voor jaren wordt aangegaan. Een goede voorbereiding zou veel moeilijkheden en ellende tijdens de uitvoering kunnen voorkomen. In deze Masterclass willen wij hieraan aandacht besteden: Waar moet je aan denken? Hoe krijg je het beste uit de aanbieders? Deel je de base case wel of niet? Hoe houd je greep op het onderhandelingsproces? Wel of geen LOI? Hoe krijg je waar het je om gaat? Tips & tricks dus om goed voorbereid aan het onderhandelingsproces te beginnen (én dit met succes te volbrengen). Actualiteiten auteursrecht Vivien Rörsch Paul Tjiam Het auteursrecht is volop in beweging, mede door de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het streven naar harmonisatie. In deze Masterclass besteden we aandacht aan de praktische gevolgen van de recente jurisprudentie over openbaar maken en verveelvoudigen. Maken websites die radiostreams of You-Tubefilmpjes embedden zelf openbaar? Wanneer is het plaatsen van een hyperlink naar foto s toegestaan? Ook komt de harmonisatie van het auteursrechtelijk werkbegrip aan bod. Verder staan we stil bij het streven het auteursrecht verder te moderniseren. Hoe kunnen online inbreuken doeltreffend worden bestreden? Is het mogelijk de heffingstelsels voor privékopiëren te uniformen? Hoe moet worden omgegaan met user-generated content? Daarnaast behandelen we het auteurscontractenrecht. Wat betekenen de nieuwe regels voor de praktijk? De meest actuele onderwerpen zullen aan de orde komen tijdens deze Masterclass, waarbij in elk geval voldoende gelegenheid bestaat voor het voeren van discussie.

8 Revisited: records management & Het Nieuwe Werken (BYOD) Lokke Moerel Wanne Pemmelaar Het Nieuwe Werken (HNW) is het afgelopen jaar weer een stap dichterbij gekomen door de verdere implementatie van corporate-cloudoplossingen, zoals Sharepoint. HNW vraagt immers een vergaande digitalisering van de administraties van bedrijven. Werknemers moeten op elk moment vanaf iedere plek bij hun documenten en kunnen. Maar wat zijn de best practices om het daarvoor benodigde Records Management in te richten? In deze Masterclass worden veel voorkomende vragen over HNW besproken, zoals: kunnen als gevolg van HNW de papieren contract-, personeels- en andere administraties worden vernietigd? Aan welke eisen moeten digitale scans voldoen om als sluitend bewijs in een juridische procedure te voldoen, wat zijn de do s en dont s van lang bewaren van gegevens? Daarnaast wordt werknemers ook steeds vaker gevraagd hun eigen laptops en smartphones aan te schaffen, ook wel Bring Your Own Device (BYOD) genoemd. In de Masterclass zullen wij ook ingaan op de vraag welke privacy controls geïmplementeerd dienen te worden om ervoor zorgen dat HNW en BYOD privacy-compliant is. Zo is een relevante vraag hierover of je als werkgever nog wel het internet- en gebruik van werknemers mag monitoren als ze hun eigen laptops gebruiken. Contracteren met leveranciers/ afnemers conform het mededingingsrecht Jolling de Pree Bart de Rijke Mededingingsautoriteiten hebben onverminderd aandacht voor afspraken tussen leveranciers en afnemers. Exclusieve leverings- en afnamecontracten kunnen een positief effect hebben op de mededinging, maar zijn soms verboden. Leveranciers mogen afnemers niet onder druk zetten om adviesprijzen te volgen, maar praktijken die daar erg op lijken worden soms wel aanvaard. Afnemers die via hun leveranciers concurrentiegedrag afstemmen worden zwaar beboet. Tijdens de Masterclass wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen op dit terrein en worden praktische tips (do s and dont s) gegeven om uitglijders te voorkomen. Bescherming technische innovatie Gertjan Kuipers Tjibbe Douma Hoe waarborgt u dat rechten op bepaalde technologie aan uw bedrijf toebehoren en het bedrijf niet verlaten? Bedrijfsgeheimen, knowhow en uitvindingen, met in sommige gevallen daaraan verbonden IE-rechten, zijn van groot belang voor veel bedrijven en kunnen grote concurrentievoordelen bieden. Toch heeft niet elk bedrijf in alle gevallen zijn zaken op orde; het is complexe materie. Steeds meer geschillen zien hierop. In deze Masterclass geven we een handleiding voor de praktijk, met do s & dont s. Daarbij kunt u denken aan de volgende punten: Hoe zorgt u dat de rechten op technologie in principe aan het bedrijf toebehoren (hierbij spelen ook internationaal rechtelijke aspecten), hoe zorgt u dat het uiteindelijk bij het aanvragen/verkrijging van IE-rechten voor belangrijke technologie in orde is, hoe te handelen als een oud werknemer/consultant nadat deze het bedrijf verlaten heeft in concurrentie treedt door dezelfde technologie toe te passen in een concurrerende onderneming? Handhaving van IE-rechten Thomas Conijn Oscar Lamme Het arsenaal van handhavingsmiddelen van rechthebbenden is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Toch blijft (een deel van) dat arsenaal nog onvoldoende benut. In deze Masterclass gaan we in de eerste plaats in op de mogelijkheden die voor u als IE-rechthebbende openstaan om uw rechten te handhaven. Wanneer kunt u als rechthebbende een ex parte -verbod krijgen? En hoe kunt u bewijs veiligstellen en vergaren om een inbreuk aan te tonen? Tijdens deze Masterclass belichten wij dan ook de verschillende handhavingsinstrumenten, waaronder het ex parte -bewijsbeslag en ex parte -verbod. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de spiegelbeeldige situatie, namelijk hoe een organisatie die onderworpen is aan dergelijke handhavingsmiddelen hierop adequaat kan reageren en zich kan voorbereiden. Wat moet u doen als een deurwaarder op de stoep staat om een kopie mee te nemen van uw servers? Wat gebeurt er vervolgens met de vergaarde (vertrouwelijke) informatie? Wij zullen u aan de hand van praktijkvoorbeelden voorzien van praktische tips.

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (De Brauw Blackstone Westbroek/Tilburg University), Peter van Schelven (Nederland

Nadere informatie

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015

Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015 Post doctorale Specialisatiecursus Privacy en Persoonsgegevens 2015 Docenten: Corien Prins (Tilburg University), Lokke Moerel (Morrison Foerster/Tilburg University), Peter van Schelven (voormalig hoofd

Nadere informatie

26 en 27 januari

26 en 27 januari Mastersessies 2015 Blok 3 Contracteren en zo Bart van Reeken De Brauw Blackstone Westbroek 020 577 1599 bart.vanreeken@debrauw.com 26 en 27 januari 2015 1 26 januari 2015 08.30 uur Inleiding 09.00 uur

Nadere informatie

& BRANCHETEAM RETAIL

& BRANCHETEAM RETAIL & BRANCHETEAM RETAIL Het brancheteam Retail bestaat uit verschillende juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retail. Onze specialisten kennen de spelers

Nadere informatie

Samenwerken & Intellectueel Eigendom

Samenwerken & Intellectueel Eigendom Samenwerken & Intellectueel Eigendom 15 mei 2012 Mecc Maastricht René Janssen octrooiadviseur regio Limburg NL Octrooicentrum (locatie Syntens-Roermond) NL Octrooicentrum Octrooiverlening Nederland (uitvoering

Nadere informatie

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016

Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Snel op weg naar de (digitale) rechtbank van 2016 Paul Aantjes MBA Marketing Manager Zakelijke Dienstverlening Inhoudsopgave 1. Omgeving Nederlandse advocatuur, uitdagingen 2013! 2. Visie orde van Advocaten

Nadere informatie

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends

Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends Welkom bij BSA Live Session Omgaan met nieuwe trends De Live Session start binnen enkele minuten. Dank voor uw geduld. TIP: controleer of uw geluid aanstaat en uw browserinstellingen toestaan dat u beeld

Nadere informatie

Juridische valkuilen bij cloud computing

Juridische valkuilen bij cloud computing Juridische valkuilen bij cloud computing De drie belangrijkste juridische risico s bij cloud computing Cloud computing is geen zelfstandige nieuwe technologie, maar eerder een service delivery framework

Nadere informatie

Gegevensbescherming & IT

Gegevensbescherming & IT Gegevensbescherming & IT Sil Kingma 2 november 2011 Gustav Mahlerplein 2 1082 MA Amsterdam Postbus 75510 1070 AM Amsterdam The Netherlands 36-38 Cornhill 6th Floor London EC3V 3ND United Kingdom T +31

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht

Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Voorbeeld gedragscode mededingingsrecht Een schending van het mededingingsrecht kan ernstige gevolgen hebben, zoals boetes die kunnen oplopen tot 10% van de wereldwijde jaaromzet, individuele sancties

Nadere informatie

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013

Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Arbeids- en medezeggenschapsrecht Cursusprogramma 2013 Agenda Datum Onderwerp Sprekers Kennedy Van der Laan heeft een omvangrijke en kwalitatief hoogwaardige praktijk op het gebied van het arbeidsrecht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa

Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa consulting - sourcing - solutions Azure in de praktijk o.a. case van Heineken en Talpa Marcel van Rijn Marco van Veen 9 januari 2014 Marcel van Rijn Mede oprichter Connect2Crowd Meer dan 15 jaar corporate

Nadere informatie

Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen

Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen Waarom privacy een relevant thema is En wat u morgen kunt doen Voorstellen Frank van Vonderen audit, informatiebeveiliging & privacy Management Consultant Adviseur én in de modder 20 jaar in 5 stappen:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT.

GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. GEBRUIKSVOORWAARDEN LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR VOORDAT U DE WEBSITE GEBRUIKT. HIERIN WORDEN DE VOORWAARDEN BESCHREVEN VOOR HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. Algemeen Deze website (exclusief

Nadere informatie

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager.

Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager. Grip op Contractmanagement IIR Congres 27 en 28 november 2013 Thematafel: privacy & security issues voor de contractmanager 27 november 2013 Workshop Privacy en Security Issues voor de contractmanager

Nadere informatie

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S

SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S SEE INFORMATION DIFFERENTLY ARCHIEF- EN INFORMATIEBEHEER: EEN GOED BEGIN IS HET HALVE WERK BASISKENNIS OVER RETENTIESCHEMA'S INLEIDING DEZE SNELGIDS HELPT U BIJ HET PLANNEN, MAKEN EN BEHEREN VAN RETENTIESCHEMA'S

Nadere informatie

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017

Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens. Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 Efficiënt en veilig werken met cliëntgegevens Zorg & ICT beurs 15 maart 2017 De drie organisaties Adapcare: Levert ECD voor ouderen- en gehandicaptenzorg, RIBW s en jeugdzorg. g-company: Google Cloud Premier

Nadere informatie

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese

Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Cloud computing Helena Verhagen & Gert-Jan Kroese Privacy Better business through better privacy Juridisch kader cloud computing Meldplicht datalekken Tips & Tricks Vragen? 2 Privacy https://www.youtube.com/watch?v=xyzthipktqg

Nadere informatie

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl

Team IE & ICT. www.dehaanlaw.nl Team IE & ICT www.dehaanlaw.nl De Haan team intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht Intellectuele eigendom, internet, E-commerce en ICT-recht zijn verwante rechtsgebieden met een heel

Nadere informatie

Misvattingen. Voor testen verandert er niks

Misvattingen. Voor testen verandert er niks De Cloud? Misvattingen De zoveelste hype. Waait wel over! Hebben we al, doen we al jaren met succes Wij gaan toch niet public In-house veel veiliger Ver van mijn bed show, een rekencentrumfeestje Voor

Nadere informatie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie

De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie De full service juridische en strategische huisadviseur voor ondernemers met visie LexPartners: uw full service juridische sparringpartner en huisadviseur Door het sterk gestegen belang voor ondernemingen

Nadere informatie

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV

PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV 2013 PRESENTATIE HARVEY REYNALDS LEGAL DIENSTVERLENING VOORBEELDEN KLANTEN FEES CV Reinoud van Servellen +31 613 966 281 rvanservellen@harveyreynalds.com Pagina 2 WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE? Harvey Reynalds

Nadere informatie

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website

1/ Wie zijn wij? 2/ Onze website dejuristen IP and ICT Law Belliardstraat 2 B- 1000 Brussel Belgium Phone +32 (0) 2 540 20 66 Fax +32(0) 9 296 13 41 www.dejuristen.be contact@dejuristen.be DISCLAIMER Het gebruik van onze website gaat

Nadere informatie

De rode draad. Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren

De rode draad. Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren De rode draad Introductie Hype Kans Bedreiging Platformen Legal Tech Thema s op het gebied van digitaliseren Is digitalisering van het recht een hype, een bedreiging of een kans? Een hype is een verschijnsel

Nadere informatie

medische gezondheidsrecht

medische gezondheidsrecht & BRANCHETEAM GEzoNdHEidSzoRG Wij hebben onze kennis van en ervaring in de gezondheidszorg effectief gebundeld. Wij kunnen u op zeer diverse gebieden bijstaan, waarbij naast het gezondheidsrecht te denken

Nadere informatie

Informatie Technologie

Informatie Technologie Informatie Technologie Informatie Technologie De IT-praktijk van Kennedy Van der Laan staat nationaal en internationaal bekend als toonaangevend in Nederland. Chambers Global typeert ons als One of the

Nadere informatie

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013

Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 Anton Ekker Kennisbijeenkomst EZDA 29 oktober 2013 - cloud computing: het via het internet op aanvraag beschikbaar stellen van hardware, software en gegevens. - cloud: een netwerk van computers, waarbij

Nadere informatie

opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland. Advisering en contractuele begeleiding van een franchiseorganisatie

opzet en uitvoering van hun distributienetwerk in Nederland. Advisering en contractuele begeleiding van een franchiseorganisatie & BRANCHETEAM RETAIL Het brancheteam Retail bestaat uit verschillende juridische specialisten die door hun jarenlange ervaring diepgaande kennis bezitten over de retail. Onze specialisten kennen de spelers

Nadere informatie

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en ALGEMENE VOORWAARDEN RULOO.NL Toepasselijkheid en begrippen 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Ruloo.nl onder welke naam dan ook, tenzij hier

Nadere informatie

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM

Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM Uitnodiging Security Intelligence 2014 Dertiende editie: Corporate IAM 5 maart 2014 De Beukenhof Terweeweg 2-4 2341 CR Oegstgeest 071-517 31 88 Security Intelligence Bijeenkomst Corporate IAM On the Internet,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden detachering

Algemene voorwaarden detachering Algemene voorwaarden detachering HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1. Werkingssfeer algemene voorwaarden 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringsovereenkomsten

Nadere informatie

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training

Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training Mirabeau Academy LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Training LEGAL COMPLIANCE & SECURITY Wet- en regelgeving bepaalt steeds nadrukkelijker de grenzen waarbinnen digitale dienstverlening zich mag bewegen. De regels

Nadere informatie

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving

Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving Cloud of Clouds Meerdere clouds samensmeden tot één grote, hybride omgeving whitepaper CUSTOM 1 Bedrijven maken steeds vaker gebruik van meerdere clouddiensten, omdat ze aan iedereen in de organisatie

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten

Gebruiksvoorwaarden Doel van DOQ Hoe werkt DOQ? DOQPost Beveiliging Beschikbaarheid Intellectuele eigendomsrechten Gebruiksvoorwaarden Om DOQ te kunnen gebruiken, moet u zich eenmalig registreren via het registratieformulier. Op dit registratieformulier wordt u verzocht om deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Doel

Nadere informatie

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy

Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016. Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Help, een datalek, en nu? IKT-College 16 februari 2016 Mirjam Elferink Advocaat IE, ICT en privacy Inleiding Voorbeelden recente datalekken - Medische gegevens online door fout scanbedrijf (Bron: R. van

Nadere informatie

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy

Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Elektronisch handtekenen in een handomdraai! Het proces in enkele stappen 2017, Deloitte Accountancy Onderteken op elk moment! Waarom elektronisch ondertekenen zo gemakkelijk is Zoals u weet gaat het ondertekenen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

PON Tweedaagse training blok 3. Mastersessies en 26 januari Blok 3. Contracteren en zo

PON Tweedaagse training blok 3. Mastersessies en 26 januari Blok 3. Contracteren en zo Mastersessies 2016 Blok 3 Contracteren en zo Wieke van Angeren Brinkhof 020-3053243 / 06-53916458 wieke.vanangeren@brinkhof.com 25 en 26 januari 2016 1 25 januari 2016 09.00 uur Inleiding 09.30 uur Module

Nadere informatie

Geachte heer/mevrouw,

Geachte heer/mevrouw, Geachte heer/mevrouw, Netrebel gelooft in de rechten van vrijheid van informatie uitwisseling, vrije meningsuiting en het recht op privacy. Echter, netrebel wil geen vrijhaven zijn voor klanten die daar

Nadere informatie

De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur

De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur De voor- en nadelen van distributie, franchise en agentuur John van Schendel Advocaat Kristina Adam Advocaat 11 oktober 2016 2 Stellingen Van een agent kan ik sneller afscheid nemen dan van een distributeur.

Nadere informatie

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen

hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen hoogwaardige IaaS Cloudoplossingen Exclusieve partnership Cloudleverancier NaviSite is als onderdeel van mediaconglomeraat Time Warner Cable één van de grootste wereldwijde providers van enterprise class

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST

BEWERKERSOVEREENKOMST BEWERKERSOVEREENKOMST 1. [ORGANISATIE], statutair gevestigd te [PLAATS], kantoor houdende [ADRES], ingeschreven in het handelsregister onder nummer [KVKNR], hierbij vertegenwoordigd door [DHR/MEVR] [NAAM],

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal

Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities Aanbieder Afspraak: Algemene Voorwaarden: Beloning: Contract: Gedragscode Linkd: Promotiemateriaal Voorwaarden: ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: aanbieder(s) van Producten met wie Linkd op enig moment samenwerkt, zoals omschreven in de Overeenkomst.

Nadere informatie

bedrijfsfunctie Harm Cammel

bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als geïntegreerde bedrijfsfunctie Harm Cammel Legal als Business functie Observatie 1. Door veranderende klantbehoefte verandert (een deel van) de Legal functie van ad hoc en vak gedreven naar continu

Nadere informatie

GDPR en aansprakelijkheid

GDPR en aansprakelijkheid GDPR en aansprakelijkheid 1. Het Belgische begrip fout & GDPR 2. Wie kan aansprakelijkheid dragen? 3. Wie kan een claim stellen? 4. Wat zijn de financiële risico s? 5. Tips Artikel 82 Recht op schadevergoeding

Nadere informatie

IAM en Cloud Computing

IAM en Cloud Computing IAM en Cloud Computing Cloud café 14 Februari 2013 W: http://www.identitynext.eu T: @identitynext www.everett.nl www.everett.nl Agenda 1. Introductie 2. IAM 3. Cloud 4. IAM en Cloud 5. Uitdagingen 6. Tips

Nadere informatie

Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring Privacy- en cookieverklaring Dit is de privacy- en cookieverklaring van de websites www.werkenbijdebrauw.nl en www.businesscoursethedeal.nl (Websites). Deze privacy- en cookieverklaring verschaft informatie

Nadere informatie

Knipperlichten. Mededingingsrecht. Milena Varga 20 februari 2014

Knipperlichten. Mededingingsrecht. Milena Varga 20 februari 2014 2014 Knipperlichten Mededingingsrecht Milena Varga 20 februari 2014 Minervastraat 5 1930 ZAVENTEM T +32 (0)2 275 00 75 F +32 (0)2 275 00 70 www.contrast -law.be Overzicht I. Basisbegrippen II. Knipperlichten

Nadere informatie

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS

FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS FRANCHISE & E-COMMERCE KANSEN VOOR FRANCHISEGEVER & FRANCHISENEMERS Exploderende groei E-commerce E-commerce is niet meer weg te denken uit onze economie. Al decennia lang is deze vorm van handelen via

Nadere informatie

(Big) Data in het sociaal domein

(Big) Data in het sociaal domein (Big) Data in het sociaal domein Congres Sociaal: sturen op gemeentelijke ambities 03-11-2016 Even voorstellen Laudy Konings Lkonings@deloitte.nl 06 1100 3917 Romain Dohmen rdohmen@deloitte.nl 06 2078

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager

Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Advocaten van de toekomst: digitale wizz kidz? Paul Aantjes MBA Marketing Manager Whizz kidz en advocaten? Clash generaties Wat als de rechtspraak kinderspel was Doelstelling Digitalisering 12,5% méér

Nadere informatie

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie?

Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Asset 1 van 6 Met behoud naar de cloud maar hoe en met wie? Gepubliceerd op 1 juni 2015 We moeten naar of iets met de cloud. Wie heeft ondertussen niet zelf dit gevoel dan wel het verzoek gekregen van

Nadere informatie

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager

Welkom. Christophe Limpens. Solution Consultancy Manager Welkom Christophe Limpens Solution Consultancy Manager Veranderende tijden For internal use only. Select your 'R' level. De huidige taal van onze klanten CLOUD Disaster Recovery MAART OKTOBER DECEMBER

Nadere informatie

Refresh & Update softwarelicenties

Refresh & Update softwarelicenties Refresh & Update softwarelicenties Enkele aandachtspunten en actualiteiten Edward de Lange 18 maart 2008 Simmons & Simmons in Nederland Meer dan 130 advocaten, belastingadviseurs en notarissen Full service

Nadere informatie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Algemene Advertentievoorwaarden verlatenboot.nl Aanbod en aanvaarding; overeenkomst Weigering van advertenties; wijziging Contracttermijn; beëindiging Tarieven; tariefs-aanpassing; betaling Reclamatie

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

Waarde creatie door Contract Management

Waarde creatie door Contract Management Waarde creatie door Contract Management Value Next voor opdrachtgever en opdrachtnemer Herman van den Hoogen M: 06-53.96.36.14 www.hoogen- Procurement.com Nick Piscaer M: 06-37.60.03.12 nick.piscaer@ziggo.nl

Nadere informatie

Security, Legal and Compliance

Security, Legal and Compliance SharePoint Online Security, Legal and Compliance Voorstellen Harald van Leeuwen IT Consultant EIC Verantwoordelijk voor SharePoint portfolio www.linkedin.com/in/haraldvanleeuwen Harald.van.leeuwen@eic.nl

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de praktijk

Het Nieuwe Werken in de praktijk Het Nieuwe Werken in de praktijk Business cases en ervaringen Jan van der Meij Geert Wirken 4 april 2012 Inhoud Wat is Het Nieuwe Werken? Bring Your Own Device Cloud Computing Business cases Afronding

Nadere informatie

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004

Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen. Mark van Rijn 14 October 2004 Gebruik van GRI-indicatoren voor interne sturingsprocessen Mark van Rijn 14 October 2004 Een jaar geleden... Heineken verwijderd uit DJSI STOXX Positie binnen FTSE4Good onder druk Heineken scoort laag

Nadere informatie

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren?

Mogen advocaten hun data in de Cloud bewaren? Cloud Computing Traditioneel staat/stond de software waar kantoren gebruik van maken voor hun dossier en/of financiële administratie, op een server die zich fysiek op het advocatenkantoor bevond. Steeds

Nadere informatie

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ````

DATAPRIVACY. Wet- en regelgeving, Cloud, beveiligingpersoonsgegevens. Whitepaper ```` Naar aanleiding van de recente onthullingen rondom de NSA, de Patriot act en PRISM is er veel onduidelijkheid voor organisaties of hun gegevens wel veilig en voldoende beschermd zijn. Op 1 januari 2016

Nadere informatie

Datum 17 december 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het internet

Datum 17 december 2015 Onderwerp Antwoorden Kamervragen over het beboeten van illegale downloads en de vrijheid van het internet 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken.

Welke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen. Hoe we die gegevens gebruiken. Privacybeleid Gegevens die we ontvangen Duidelijkheid en keuzemogelijkheden Gegevens die we delen Toepassing Handhaving Wijzigingen Laatst aangepast: januari 2015 Doccle hecht veel belang aan het onderhouden

Nadere informatie

Juridisch risicomanagement in de Cloud

Juridisch risicomanagement in de Cloud Juridisch risicomanagement in de Cloud Jos van der Wal The Legal Connection Leon Hauzer Escrow Alliance BV The Legal Connection Het snijvlak van ICT & recht is complexe en dynamische materie, maar onlosmakend

Nadere informatie

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen

Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen Deelnemersvoorwaarden Stichting Keurmerk Online Veilen 1. Inleiding 1.1 De Stichting Keurmerk Online Veilen beoogt jegens consumenten de kwaliteit van online veilingplatformen te waarborgen door deze te

Nadere informatie

MOVE CORPORATE DATA ACROSS BYOD

MOVE CORPORATE DATA ACROSS BYOD Frank Keessen IT Galaxy 1 2 DISCLAIMER 3 MOVE CORPORATE DATA ACROSS BYOD Korte inleiding Inleiding Mazars Mazars ICT landschap Uitdaging Selectie proces Het project Lessons Learned 4 Tijdlijn Mazars MAZARS

Nadere informatie

Ondernemerschap Academy Algemene Voorwaarden November 2017

Ondernemerschap Academy Algemene Voorwaarden November 2017 Ondernemerschap Academy Algemene Voorwaarden November 2017 Allereerst, wanneer je ons echt zou kennen zou je weten dat we het liefst geen voorwaarden hanteren en er geen beroep op hoeven doen. Dit willen

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

Privacyreglement OCA(Zorg)

Privacyreglement OCA(Zorg) Privacyreglement OCA(Zorg) Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT

ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT ALGEMENE VOORWAARDEN TUNE ICT Artikel 1 - Begripsbepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden verstaan onder: Tune ICT: de V.O.F., gevestigd te Tiel aan de Betuwestraat 42 (4005 AR) Klant: de cliënt aan wie

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN

LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN LEVERINGSVOORWAARDEN HANZEHOGESCHOOL GRONINGEN PROFESSIONALS EN BEDRIJVEN Voorwaarden bij opdrachten tot leveren van producten op het gebied van training, coaching en advies. 1. Algemene bepalingen 1.1

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35

Hoofdstuk 2 Internet, www en zoeksystemen technisch en functioneel verklaard / 35 Inhoudsopgave Voorwoord / 15 Lijst van afkortingen / 19 DEEL A Inleiding en feitelijk kader / 21 Hoofdstuk 1 Inleiding, vraagstelling en opbouw / 23 1. Maatschappelijke achtergrond van het onderzoek /

Nadere informatie

De toekomst van toezicht Ontwikkelen effectief toezicht op nieuwe media

De toekomst van toezicht Ontwikkelen effectief toezicht op nieuwe media De toekomst van toezicht Ontwikkelen effectief toezicht op nieuwe media Vereniging voor Reclamerecht, 8 juni 2017 Janine Galjaard Inhoud 1. De Keuringsraad in het zelfreguleringsveld Doelstelling en werkwijze

Nadere informatie

Suspicious Transaction Reports

Suspicious Transaction Reports Suspicious Transaction Reports melden van een redelijk vermoeden van marktmisbruik VV&C bijeenkomst 22 mei 2012 David Austen, Toezichthouder AFM mr. Alexandra Bitlloch, Toezichthouder AFM Waarom we hier

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u!

VANDAAG. Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! VANDAAG Introductie Sharewire Mobiele landschap Wat betekent dit voor u! INTRODUCTIE Opgericht in 2003 Full service mobiel bureau in NL The Hague Mobile Academy 20 Mensen, 6 Nationaliteiten Focus op bedrijfskritische

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012

Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Trainingen: open inschrijvingen najaar 2012 Naast onze succesvolle in-company trainingen biedt Senze ook de mogelijkheid om je individueel in te schrijven voor verschillende trainingen. Wil je je kennis

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, de scan en alle eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de gebruiker.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de website, de scan en alle eventueel daaruit voortvloeiende overeenkomsten met de gebruiker. Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden rentemiddelingsdesk.nl Versie: 1.0 Datum: 12 mei 2016 Status: Concept/Definitief Algemene Voorwaarden Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Rentemiddelingsdesk.nl.

Nadere informatie

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid

1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support. 2 Definities en toepasselijkheid 1 Algemene Voorwaarden Wooms Computer Support 1.1 Bij het aangaan van een Computer Support contract ontvangt de klant een mail waarin gewezen wordt op de algemene voorwaarden die middels een link te downloaden

Nadere informatie

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten.

Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Keurmerk Zeker-OnLine is HET keurmerk voor online administratieve diensten. Paul Harmzen ControlSolutions Peter Potters - Informer 16 juni 2016 1. Actuele stand van zaken 2. Datalekken en Privacy Shield

Nadere informatie

PON college. Effectief onderhandelen

PON college. Effectief onderhandelen PON college Effectief onderhandelen Effectief onderhandelen bepaal de context Verschillende situaties Eenmalige transacties - Verkoopveiling - Exit vergoeding Transactionele relatie - Dienstverlening -

Nadere informatie

PRIVACYBELEID. 1. Onze inzet voor u

PRIVACYBELEID. 1. Onze inzet voor u PRIVACYBELEID 1. Onze inzet voor u Wij begrijpen het belang van het behoud van vertrouwelijkheid en de privacy van uw informatie. Door ons uw informatie toe te vertrouwen, willen we u verzekeren van onze

Nadere informatie

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden

Pensioen Kennis. Leveringsvoorwaarden Pensioen Kennis Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Pensioen Kennis Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden (hierna te noemen: algemene voorwaarden)

Nadere informatie

Banking & finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld

Banking & finance. Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld Banking & finance Banking & finance Een betrouwbare partner voor financiële instellingen en advocatenkantoren, overal ter wereld Het team Banking & Finance van Kennedy Van der Laan is actief op het gebied

Nadere informatie

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen

PRIVACY VERKLARING. Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen PRIVACY VERKLARING Artikel 1 Algemene- en begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens

Nadere informatie

Social Strategy Masterclass 2014

Social Strategy Masterclass 2014 Social Strategy Masterclass 201 Bestemd voor Directie en Management actief in zowel B2B, B2C als Non profit Inhoudsopgave Inleiding Eendaagse Social Strategy MasterClass Programma Ochtendsessie Middagsessie

Nadere informatie

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland

Cloud Computing. Bijzondere inkoopvoorwaarden. Hoogheemraadschap van Delfland Cloud Computing Bijzondere inkoopvoorwaarden Hoogheemraadschap van Delfland Inhoud 1 INKOOPVOORWAARDEN CLOUD COMPUTING... 3 1.1 ARTIKEL 1 - DEFINITIES... 3 1.2 Artikel 2 Dienstverlening algemeen... 3 1.3

Nadere informatie

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp)

De algemene voorwaarden KNMP (http://www.knmp.nl/downloads/productendiensten/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-producten-diensten-knmp) KNMP GEBRUIKERSVOORWAARDEN CMR OPENBARE APOTHEKEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KNMP Holding B.V., hierna te noemen KNMP, verleent de gebruiker onder de volgende voorwaarden toestemming

Nadere informatie

LWV Masterclass 2 Cybercrime Roermond 2 februari 2016. Rens Jan Kramer

LWV Masterclass 2 Cybercrime Roermond 2 februari 2016. Rens Jan Kramer LWV Masterclass 2 Cybercrime Roermond 2 februari 2016 Rens Jan Kramer 1 Wet bescherming persoonsgegevens Wet meldplicht datalekken 2 Centrale begrippen in privacyrecht a. Persoonsgegevens b. Betrokkene

Nadere informatie

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz

2/6. 1 PB L 158 van , blz PB L 335 van , blz PB L 331 van , blz EIOPA16/858 NL Richtsnoeren inzake het vergemakkelijken van een doeltreffende dialoog tussen bevoegde autoriteiten die toezicht houden op verzekeringsondernemingen en de wettelijke auditor(s) en auditkantoren

Nadere informatie

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98

De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 De Algemene Voorwaarden van Ontwerpburo Lichting98 zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen de opdrachtgever

Nadere informatie

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR

PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR PRAKTISCHE KENNISBIJEENKOMSTEN (VER)HUUR 3 BASISTHEMA S 26 maart Huurovereenkomsten en Huurrecht 8 april Huurprijs(beleid) en servicekosten 22 april Fiscale aspecten bij scheiden van wonen en zorg 2 SPECIFIEKE

Nadere informatie