2 uur. Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers. Kennis vergroten door actief bespreken van relevante ontwikkelingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "2 uur. Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers. Kennis vergroten door actief bespreken van relevante ontwikkelingen"

Transcriptie

1 Amsterdam Beijing Brussel Londen New York Singapore De Brauw Blackstone Westbroek Claude Debussylaan MD Amsterdam T F x Masterclasses 2 uur De meest relevante ontwikkelingen in twee uur Exclusief voor cliënten van De Brauw Kleine groepen van maximaal 20 deelnemers Kennis vergroten door actief bespreken van relevante ontwikkelingen Ervaringen uitwisselen met juristen van andere multinationals Vertalen van recente ontwikkelingen naar de rechtspraktijk Beoordelen van de relevantie van recente wetsvoorstellen voor de praktijk Signaleren van trends Specialisten van De Brauw

2 Programma & 31 mei 2013 Internationaal procederen: internationaal privaat recht (IPR), forum- en rechtskeuze en de beperkingen ervan Eelco Meerdink en Kees de Visser 5 & 6 september 2013 Actualiteiten geneesmiddelenreclame Ilja Morée en Robbert Sjoerdsma 7 & 8 november 2013 Fact finding: verzamelen van bewijs Bregje Korthals Altes en Arjan Kleinhout 30 & 31 mei 2013 Medezeggenschap en handhaving interne gedragsregels Barbara van Duren en Lisette van de Wouw 11 & 12 september 2013* Managing Bribery and corruption Risks Roan Lamp, Rick van t Hullenaar en Sharon Oded 14 & 15 november 2013 Voorbereiden van een uitbesteding Bart van Reeken en Tessel Kuijten 6 & 7 juni 2013 Legal privilege: de stand van zaken Edward van Geuns en Martje Verhoeven-de Vries Lentsch 19 & 20 september 2013 Arbitrage vs. traditionele rechtsgang Marnix Leijten en Kirstin Nijburg 21 & 22 november 2013 Actualiteiten auteursrecht Vivien Rörsch en Paul Tjiam 13 & 14 juni 2013 Cloud contracten uitonderhandelen Joost van Ooijen en Alex van der Wolk 26 & 27 september 2013 Update corporate use of social media Tobias Cohen Jehoram en Alex van der Wolk 28 & 29 november 2013 Revisited: records management & Het Nieuwe Werken (BYOD) Lokke Moerel en Wanne Pemmelaar 20 juni 2013 Eerste hulp bij milieu-incidenten Nicolien van den Biggelaar en Iris Kieft 3 & 4 oktober 2013 Schade en schadevergoeding Daan Beenders en Margriet de Boer 5 & 6 december 2013 Contracteren met leveranciers/afnemers conform het mededingingsrecht Jolling de Pree en Bart de Rijke 20 & 21 juni 2013 Duurrelaties en beëindiging daarvan Daan Beenders en René van Tricht 10 & 11 oktober 2013 Openbaarmaking van koersgevoelige informatie Matthijs Nelemans en Diane Zivkovic 12 & 13 december 2013 Bescherming technische innovatie Gertjan Kuipers en Tjibbe Douma 27 & 28 juni 2013 Vendor Management en Service Level Agreements Bart van Reeken en Wanne Pemmelaar 31 oktober en 1 november 2013 E-commerce: online informatieplichten, website en online verkoopvoorwaarden Lokke Moerel en Romée Reitsma 19 & 20 december 2013 Handhaving van IE-rechten Thomas Conijn en Oscar Lamme 29 & 30 augustus 2013 Waardering en koopprijsbepaling bij overnames Arne Grimme en Michael Schouten * In tegenstelling tot wat u van ons gewend bent, wordt deze Masterclass in het Engels gegeven

3 Voor onze cliënten: Opzet van de Masterclass de meest relevante ontwikkelingen in twee uur tijd De Brauw Blackstone Westbroek heeft een serie Masterclasses ontwikkeld voor een selecte groep cliënten. De Masterclasses worden verzorgd door onze specialisten op het betreffende gebied. In een kort tijdsbestek bespreken zij de relevante actualiteiten en trends op het vlak van hun specialisme. Het komende jaar zullen er behalve de gebruikelijke IP-, ICT- en contractuele onderwerpen, ook Masterclasses worden gegeven hoe om te gaan met conflicten en dreigende procedures. Vandaar dat de naam IP/ICT Masterclasses is gewijzigd in: De Brauw Masterclasses. Naar aanleiding van de enquête zal elke Masterclass een donderdagochtend editie en een vrijdagochtend editie krijgen. We hopen zo nog meer van jullie te mogen begroeten. In de Masterclasses is plaats voor maximaal twintig deelnemers, zodat er alle ruimte is voor discussie, het delen van praktijkervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en aan de inleiders. Aanmelding Voor ieder onderwerp zult u afzonderlijk een uitnodiging ontvangen. Per onderwerp organiseren wij twee sessies. Indien u voor een bepaalde datum verhinderd bent, kunt u dit opgeven en zullen wij daarmee bij de indeling zo veel mogelijk rekening houden. Datum en locatie Alle bijeenkomsten vinden plaats op ons kantoor te Amsterdam, op donderdag- en vrijdagochtend van 8 tot 10 uur. Uiteraard staat er een heerlijk ontbijt voor u klaar. Een goede voorbereiding door de deelnemers, actieve participatie en onderlinge discussies zijn onontbeerlijk voor een succesvolle Masterclass. Ter voorbereiding op elke sessie ontvangen de deelnemers daarom een reader met jurisprudentie en relevante literatuur. Meer informatie en aanmeldingen Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van intellectuele eigendom, media- en reclamerecht: Tobias Cohen Jehoram, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het vlak van ICT, privacy, e-commerce en compliance: Lokke Moerel, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van litigation: Eelco Meerdink, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van verbintenissenrecht: Daan Beenders, T , E Voor inhoudelijke informatie of vragen op het gebied van M&A: Klaas de Vries, T , E Voor andere vragen en aanmelding: Linda Stiekema, T , E

4 Masterclasses Het komende jaar zullen er behalve de gebruikelijke IP-, ICT- en contractuele onderwerpen, ook Masterclasses worden gegeven hoe om te gaan met conflicten en dreigende procedures. Vandaar dat de naam IP/ICT Masterclasses is gewijzigd in: De Brauw Masterclasses. In de Masterclasses is plaats voor maximaal twintig deelnemers, zodat er alle ruimte is voor discussie, het delen van praktijkervaringen en het stellen van vragen aan elkaar en aan de inleiders. Internationaal procederen: internationaal privaatrecht (IPR), forum- en rechtskeuzes en de beperkingen ervan Eelco Meerdink Kees de Visser Partijen die binnen en buiten Europa opereren zullen van tijd tot tijd ook internationaal procederen. Kennis van allerhande aspecten van IPR is daarbij onontbeerlijk: voor welke rechter kunnen de onderneming en haar groepsvennootschappen worden gedaagd, welk recht is van toepassing in contractuele en non-contractuele geschillen, hoe spelen forumkeuze en rechtskeuze daarbij een rol en in hoeverre kunnen vonnissen door of tegen de vennootschap in binnen- en buitenland ten uitvoer worden gelegd. Het zijn aspecten die van belang zijn bij het maken van keuzes in contractonderhandelingen, maar ook bij het bepalen van de international litigation strategy. De praktische gevolgen daarvan en de beperkingen die ook aan een forumen rechtskeuze kleven, komen in deze Masterclass aan de orde. Arbeidsrecht: medezeggenschap en handhaving interne gedragsregels Barbara van Duren Lisette van de Wouw Interne gedragsregels vormen een actueel onderwerp binnen bedrijven en organisaties. Hoe worden deze regels tot stand gebracht? Wat kan en mag deel uitmaken van dergelijke gedragsregels en hoe vindt de handhaving plaats? Deze thema s komen aan bod tijdens de MasterClass waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan aspecten van medezeggenschap rond de totstandkoming van interne gedragsregels en handhaving daarvan waarbij het individuele arbeidsrecht een doorslaggevende rol speelt. De behandeling van deze onderwerpen vindt plaats aan de hand van aansprekende voorbeelden uit de rechtspraak waarbij er bovendien volop ruimte is voor vragen en het uitwisselen van ervaringen. Legal privilege: de stand van zaken Edward van Geuns Martje Verhoeven Wanneer zijn documenten privileged en wanneer juist niet? Hoe voorkom je dat het legal privilege verloren gaat? Is correspondentie tussen advocaat en cliënt altijd beschermd? Wat zijn de gevolgen van het als productie inbrengen van een privileged document? Deze vragen zijn van groot belang, ten eerste om te weten wat veilig op papier kan worden gezet en ten tweede wat vervolgens veilig met deze documenten kan worden gedaan. De regels over legal privilege zijn echter niet eenvoudig. Zij verschillen ook nog eens van jurisdictie tot jurisdictie. In deze Masterclass wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste regels en wordt besproken hoe bedrijfsjuristen hier praktisch mee om kunnen gaan. Cloud contracten uitonderhandelen Joost van Ooijen Alex van der Wolk Cloud computing lijkt de status van hype te zijn ontgroeid en inmiddels volwaardig onderdeel te zijn van het dienstenpakket van leveranciers. Steeds meer bedrijven overwegen om onderdelen van hun IT naar de cloud te brengen, met name nu de cloudoplossingen van leveranciers volwassener worden. Leveranciers zijn echter terughoudend met het onderhandelen over hun standaard voorwaarden en contracten. Toezichthoudende autoriteiten zoals het College Bescherming Persoonsgegevens en De Nederlandsche Bank stellen daarentegen vergaande eisen aan bedrijven die cloud diensten afnemen. Dit levert een spanningsveld op voor bedrijven die tussen de eisen van de toezichthouders en de standaard voorwaarden van de leveranciers inzitten. In deze Masterclass zullen we ingaan op de (on)mogelijkheid van klanten om te onderhandelen over de standaardcontracten van grote cloudaanbieders zoals Microsoft, Google en Salesforce. Op welke punten is onderhandeling mogelijk en hoe is dat het beste in te steken? En wat zijn de eisen die toezichthouders aan bedrijven stellen en wat moeten bedrijven doen om daaraan te (kunnen) voldoen? Deze Masterclass biedt een praktische handleiding voor het voeren van onderhandelingen over cloud contracten.

5 Eerste hulp bij milieuincidenten Nicolien van den Biggelaar Iris Kieft Het produceren, verwerken of vervoeren van brandbare, giftige of explosieve stoffen produceren gaat meestal goed. Soms gaat het echter toch fout en vindt er een incident plaats. Wat moet er dan gebeuren? Wie moet worden gewaarschuwd en welke meldingen moeten worden gedaan? Moeten er metingen worden verricht of ander onderzoek plaatsvinden? Wat zijn de gevolgen voor aansprakelijkheid van het bedrijf en de direct betrokkenen? Wie draait op voor eventuele schade aan het milieu? Zijn er mogelijk strafrechtelijke consequenties? Op basis van regelgeving en aan de hand van actuele voorbeelden krijg je in deze Masterclass een up to date beeld van de do s en don ts bij milieu-incidenten. Duurrelaties en beëindiging daarvan Daan Beenders René van Tricht Tussen partijen ontstaan vaak al dan niet bewust langdurige contractsrelaties. Als van een duurrelatie sprake is, kan dat gevolgen hebben voor de mogelijkheden om de overeenkomst te beëindigen. Dat kan problematisch zijn voor de partij die de duurrelatie wenst te beëindigen, zeker als het economisch tij de reden is waarom een partij tot beëindiging wil overgaan. In deze Masterclass bespreken wij wanneer sprake is van een duurrelatie en welke consequenties dat heeft voor de opzegbaarheid van de overeenkomst. Wij bespreken verder wat partijen bij het aangaan van hun contractuele relatie, maar ook tijdens de rit, kunnen doen om de risico s bij het beëindigen van een duurrelatie zoveel mogelijk te voorkomen althans te verkleinen. Tot slot bespreken wij de praktische do s en dont s van het beëindigen van duurrelaties, vanuit het perspectief van zowel de partij die de overeenkomst wil beëindigen als de partij wiens overeenkomst wordt beëindigd. Vendor management en Service Level Agreements Bart van Reeken Wanne Pemmelaar Gelijk hebben is fijn, iets gedaan krijgen nog beter. Hoe richt je een overeenkomst zo in, dat je daadwerkelijk krijgt wat je wilt hebben? Wat gaat daaraan vooraf? En hoe volg je het meest effectief op? Deze Masterclass gaat over methodes en mechanismen die bepalen of de klant krijgt wat hij nodig heeft. De business case. Betaling en opschorting. Monitoren en zelf-rapportages. Resultaat of inspanning. Dicht op de bal of vrijheid geven. Verder zullen wij speciale aandacht besteden aan de vraag hoe juristen kunnen sturen op valide, meetbare en bovenal afdwingbare service levels en KPIs. Waardering en koopprijsbepaling bij overname Arne Grimme Michael Schouten Koopprijsbepalingen vormen het hart van een overnamecontract. In deze Masterclass gaan we in op de vraag hoe partijen komen van waardering tot koopprijs, en de methoden van aanpassing van de koopprijs. Ook besteden we aandacht aan de voor-en nadelen van het alternatieve locked box systeem. De kern van dit systeem is dat partijen afspreken een onderneming te verkopen en kopen met een koopprijs gebaseerd op een recente beschikbare balans met een rentevergoeding tot aan de datum van levering ( closing ). De winsten (of verliezen) na de balansdatum zijn voor de koper. Het overnamecontract bevat in dat geval geen mechanisme voor aanpassing van de koopprijs na closing. Onder welke omstandigheden verdient het locked box systeem de voorkeur boven een conventioneel systeem van koopprijsaanpassing? En waar moeten partijen op letten? Tijdens de Masterclass besteden we aandacht aan deze vragen, en bespreken we aan de hand van concrete voorbeelden de belangrijkste trends. Actualiteiten geneesmiddelenreclame Ilja Morée Robbert Sjoerdsma In deze Masterclass komt de laatste stand van zaken op het gebied van geneesmiddelenreclame aan bod. Recente uitspraken en adviezen van de Codecommissie worden besproken, waarbij vragen aan de orde komen als: is de onderbouwing van claims strenger geworden, of misschien juist soepeler? Is cherrypicking onder omstandigheden toegestaan? Hoe zit het met claims op basis van secundaire eindpunten? Daarnaast zal onder meer aandacht worden besteed aan ontwikkelingen als het per 2013 ingevoerde transparantieregister, social media en de verhouding CGR/IGZ. Kortom, een Masterclass die interessant is voor iedereen in de farmaceutische industrie, waarbij er volop gelegenheid bestaat tot het stellen van vragen en het voeren van discussie.

6 Arbitrage vs. traditionele rechtsgang Marnix Leijten Kirstin Nijburg Wat is het verschil tussen arbitrage en de traditionele rechtsgang? En wanneer kies je voor één van deze twee vormen van geschilbeslechting? En als dan de keuze is gemaakt voor arbitrage of juist de gewone rechter, waarop moet je dan letten in het kader van tijd, kosten en bewijs? Deze en andere vragen komen tijdens deze Masterclass aan bod. Ook zal worden stilgestaan bij de verschillende arbitrage-instituten en de tekst van de overeenkomst tot arbitrage in commerciële contracten. Managing Bribery and corruption Risks Roan Lamp Rick van t Hullenaar Sharon Oded Bribery and corruption present a growing risk for companies operating in the global market. The financial crisis and the growing challenge to meet business targets associated with it, bring many to succumb to the temptation of questionable practices and put their companies at serious legal and reputational risks. At the same time, the number of enforcement actions is ever growing, fines are skyrocketing, and senior managers find themselves behind bars due to bribery and corruption violations. In this master class we will summarise the most important developments in anti-bribery and corruption enforcement and provide you with some practical tools to manage your company s bribery and corruption risks effectively. We will also explore some major lessons learned from the recent Resource Guide on the US Foreign Corrupt Practices Act and the guidelines on the UK Bribery Act, and translate those into action items that will help your company to stay away from trouble. Schade en schadevergoeding Daan Beenders Margriet de Boer In deze Masterclass komen diverse onderwerpen aan bod die raken aan het onderwerp schade en schadevergoeding, zowel in de context van de praktijk van het (internationaal) contracteren als in de context van juridische procedures. De inleiders bespreken vragen als: welke vormen van schade komen op grond van de wet voor vergoeding in aanmerking? Welke schade kan contractueel worden uitgesloten en welke niet? In dit verband wordt ook aandacht besteed aan de valkuilen van het gebruik van (vertaalde) Angelsaksische begrippen in Nederlandse contracten. Ook wettelijke rente is een vorm van schadevergoeding. Wanneer is wettelijke rente verschuldigd en wanneer de (hogere) wettelijke handelsrente? Kan contractueel van de wettelijke (handels)rente worden afgeweken? En hoe zit het eigenlijk met de kosten die zijn gemaakt in het kader van een procedure, bijvoorbeeld voor de inschakeling van een deskundige? Komen die voor vergoeding in aanmerking? De rechter heeft een ruime beoordelingsvrijheid bij het bepalen van de omvang van de schade, maar zijn er ook grenzen aan te geven? Wanneer mag schade abstract of juist concreet worden berekend? En hoe zit het met de schadebeperkingsplicht? Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en het delen van ervaringen. Openbaarmaking van koersgevoelige informatie Matthijs Nelemans Diane Zivkovic Ondernemingen met genoteerde aandelen, genoteerde obligaties of andere genoteerde financiële instrumenten dienen koersgevoelige informatie onverwijld publiek te maken, tenzij er een grond voor uitstel bestaat. Niet-naleving van het publicatiegebod kan leiden tot een boete van de AFM en eventueel tot civiele claims. In de praktijk is het evenwel niet altijd duidelijk of informatie kwalificeert als koersgevoelige informatie en gepubliceerd dient te worden. Met name in de context van overnames, emissies, (her)financieringen en andere corporate events die stapsgewijs tot stand komen, worden ondernemingen soms voor lastige judgment calls geplaatst. Beschikken we reeds over koersgevoelige informatie? Kunnen we publicatie uitstellen, en hoe lang nog? Zijn er aanwijzingen dat de vertrouwelijkheid niet langer gewaarborgd is? Hoeveel details dienen we bekend te maken? In deze Masterclass wordt ingegaan op het maken van weloverwogen publicatiebeslissingen. Dit zal gebeuren aan de hand van een aantal casusposities. Ook wordt aandacht besteed aan de actuele stand van het recht, inclusief de betekenis van de Daimler-uitspraak van het Hof van Justitie en de in aantocht zijnde Europese verordening marktmisbruik.

7 E-Commerce: online informatieplichten, website en online verkoopvoorwaarden Lokke Moerel Romée Reitsma Steeds meer bedrijfsactiviteiten verplaatsen zich naar de online omgeving. Wat zijn daarvan de gevolgen? Welk effect hebben de e-commerceregels op de technische inrichting van een e-commerceplatform? Hoe zorg je dat algemene website- en verkoopvoorwaarden ook geldig worden overeengekomen? En hoe verhoudt de e-commercewetgeving zich met de regels van social media platforms zoals Facebook of Google+? In deze Masterclass zullen we inzoomen op de vraag hoe je als jurist al in een vroeg stadium nuttige input kunt leveren aan het projectteam dat een nieuw e-commerceplatform gaat inrichten. Update corporate use of social media Tobias Cohen Jehoram Alex van der Wolk De wetgeving op het gebied van cookies is volop in beweging en er bestaat in de markt nog veel onduidelijkheid over de manier waarop daaraan voldaan kan en moet worden. Tijdens deze Masterclass geven we een update van de laatste stand van zaken, en praktische handvatten. Ook op het gebied van online reclame beginnen de regels zich uit te kristalliseren. Want wanneer is een tweet of een bericht of Facebook aan te merken als reclame? En wanneer is de bron voldoende kenbaar? Social media is een wereldwijd fenomeen en we zullen dan ook stilstaan bij internationale ontwikkelingen, die kunnen overwaaien naar Europa of Nederland. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop ondernemingen hun pagina (moeten) modereren. Maar wat moet dan in de moderation policy staan? Aan het eind van deze Masterclass bent u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen en weet u waar uw social-mediapagina aan moet voldoen. Fact finding: verzamelen van bewijs Bregje Korthals Altes Arjan Kleinhout De feiten maken de zaak. In deze Masterclass wordt daarom stil gestaan bij het onderwerp bewijs. Wat kun je gebruiken als bewijs en hoe kom je daar aan? Onder meer bewijsmiddelen, de mogelijkheden van bewijsbeslag en het (voorlopig) getuigenverhoor komen aan de orde. Ook wordt het fenomeen document production in arbitrage behandeld, evenals het opvragen van documenten onder artikel 843a Rv en de Wet openbaarheid van bestuur. Voorbereiden van een uitbesteding Bart van Reeken Tessel Kuijten Een goede voorbereiding is ook bij een uitbesteding het halve werk. Vaak wordt hierin echter niet voldoende tijd gestoken, hoewel een outsourcingrelatie voor jaren wordt aangegaan. Een goede voorbereiding zou veel moeilijkheden en ellende tijdens de uitvoering kunnen voorkomen. In deze Masterclass willen wij hieraan aandacht besteden: Waar moet je aan denken? Hoe krijg je het beste uit de aanbieders? Deel je de base case wel of niet? Hoe houd je greep op het onderhandelingsproces? Wel of geen LOI? Hoe krijg je waar het je om gaat? Tips & tricks dus om goed voorbereid aan het onderhandelingsproces te beginnen (én dit met succes te volbrengen). Actualiteiten auteursrecht Vivien Rörsch Paul Tjiam Het auteursrecht is volop in beweging, mede door de jurisprudentie van het Hof van Justitie en het streven naar harmonisatie. In deze Masterclass besteden we aandacht aan de praktische gevolgen van de recente jurisprudentie over openbaar maken en verveelvoudigen. Maken websites die radiostreams of You-Tubefilmpjes embedden zelf openbaar? Wanneer is het plaatsen van een hyperlink naar foto s toegestaan? Ook komt de harmonisatie van het auteursrechtelijk werkbegrip aan bod. Verder staan we stil bij het streven het auteursrecht verder te moderniseren. Hoe kunnen online inbreuken doeltreffend worden bestreden? Is het mogelijk de heffingstelsels voor privékopiëren te uniformen? Hoe moet worden omgegaan met user-generated content? Daarnaast behandelen we het auteurscontractenrecht. Wat betekenen de nieuwe regels voor de praktijk? De meest actuele onderwerpen zullen aan de orde komen tijdens deze Masterclass, waarbij in elk geval voldoende gelegenheid bestaat voor het voeren van discussie.

8 Revisited: records management & Het Nieuwe Werken (BYOD) Lokke Moerel Wanne Pemmelaar Het Nieuwe Werken (HNW) is het afgelopen jaar weer een stap dichterbij gekomen door de verdere implementatie van corporate-cloudoplossingen, zoals Sharepoint. HNW vraagt immers een vergaande digitalisering van de administraties van bedrijven. Werknemers moeten op elk moment vanaf iedere plek bij hun documenten en kunnen. Maar wat zijn de best practices om het daarvoor benodigde Records Management in te richten? In deze Masterclass worden veel voorkomende vragen over HNW besproken, zoals: kunnen als gevolg van HNW de papieren contract-, personeels- en andere administraties worden vernietigd? Aan welke eisen moeten digitale scans voldoen om als sluitend bewijs in een juridische procedure te voldoen, wat zijn de do s en dont s van lang bewaren van gegevens? Daarnaast wordt werknemers ook steeds vaker gevraagd hun eigen laptops en smartphones aan te schaffen, ook wel Bring Your Own Device (BYOD) genoemd. In de Masterclass zullen wij ook ingaan op de vraag welke privacy controls geïmplementeerd dienen te worden om ervoor zorgen dat HNW en BYOD privacy-compliant is. Zo is een relevante vraag hierover of je als werkgever nog wel het internet- en gebruik van werknemers mag monitoren als ze hun eigen laptops gebruiken. Contracteren met leveranciers/ afnemers conform het mededingingsrecht Jolling de Pree Bart de Rijke Mededingingsautoriteiten hebben onverminderd aandacht voor afspraken tussen leveranciers en afnemers. Exclusieve leverings- en afnamecontracten kunnen een positief effect hebben op de mededinging, maar zijn soms verboden. Leveranciers mogen afnemers niet onder druk zetten om adviesprijzen te volgen, maar praktijken die daar erg op lijken worden soms wel aanvaard. Afnemers die via hun leveranciers concurrentiegedrag afstemmen worden zwaar beboet. Tijdens de Masterclass wordt ingegaan op de meest recente ontwikkelingen op dit terrein en worden praktische tips (do s and dont s) gegeven om uitglijders te voorkomen. Bescherming technische innovatie Gertjan Kuipers Tjibbe Douma Hoe waarborgt u dat rechten op bepaalde technologie aan uw bedrijf toebehoren en het bedrijf niet verlaten? Bedrijfsgeheimen, knowhow en uitvindingen, met in sommige gevallen daaraan verbonden IE-rechten, zijn van groot belang voor veel bedrijven en kunnen grote concurrentievoordelen bieden. Toch heeft niet elk bedrijf in alle gevallen zijn zaken op orde; het is complexe materie. Steeds meer geschillen zien hierop. In deze Masterclass geven we een handleiding voor de praktijk, met do s & dont s. Daarbij kunt u denken aan de volgende punten: Hoe zorgt u dat de rechten op technologie in principe aan het bedrijf toebehoren (hierbij spelen ook internationaal rechtelijke aspecten), hoe zorgt u dat het uiteindelijk bij het aanvragen/verkrijging van IE-rechten voor belangrijke technologie in orde is, hoe te handelen als een oud werknemer/consultant nadat deze het bedrijf verlaten heeft in concurrentie treedt door dezelfde technologie toe te passen in een concurrerende onderneming? Handhaving van IE-rechten Thomas Conijn Oscar Lamme Het arsenaal van handhavingsmiddelen van rechthebbenden is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Toch blijft (een deel van) dat arsenaal nog onvoldoende benut. In deze Masterclass gaan we in de eerste plaats in op de mogelijkheden die voor u als IE-rechthebbende openstaan om uw rechten te handhaven. Wanneer kunt u als rechthebbende een ex parte -verbod krijgen? En hoe kunt u bewijs veiligstellen en vergaren om een inbreuk aan te tonen? Tijdens deze Masterclass belichten wij dan ook de verschillende handhavingsinstrumenten, waaronder het ex parte -bewijsbeslag en ex parte -verbod. Daarnaast besteden we ook aandacht aan de spiegelbeeldige situatie, namelijk hoe een organisatie die onderworpen is aan dergelijke handhavingsmiddelen hierop adequaat kan reageren en zich kan voorbereiden. Wat moet u doen als een deurwaarder op de stoep staat om een kopie mee te nemen van uw servers? Wat gebeurt er vervolgens met de vergaarde (vertrouwelijke) informatie? Wij zullen u aan de hand van praktijkvoorbeelden voorzien van praktische tips.

Hoe? Zo! ICT en recht

Hoe? Zo! ICT en recht Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 2 3 4 5 Inleiding Hoe zit het met de cloud? Hoe organiseert de school de uitwisseling van persoonsgegevens? Hoe zit het met sociale media en recht? Hoe moet de school omgaan met

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 03 - september 2014 ICTRecht in de praktijk Bitcoins: de gevolgen van decentralisatie Hoe om te gaan met ethische hackers? Checklist software op maat Wat speelt er bij Interconnect? Internetrechtspraak

Nadere informatie

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing

Works WET- EN REGELGEVING. in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN. in kaart. Leren van HET AMAZON- DEBACLE. HET Vakblad over cloud computing Cloud www.cloudworks.nu nummer 4 mei 2011 jaargang 2 Works HET Vakblad over cloud computing WET- EN REGELGEVING in de cloud JURIDISCHE HOOFDLIJNEN in kaart Leren van HET AMAZON- DEBACLE EN VERDER: GRENZEN,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004

INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos. Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 INTERNETRECHT mr drs Lesley Broos Geactualiseerde versie d.d. 21 september 2004 Inhoud: INTERNET EN RECHT ALGEMEEN... 3 ELEKTRONISCHE HANDEL... 4 ELEKTRONISCHE RECLAME EN SPAM... 7 PRIVACY... 9 INTERNETGEBRUIK

Nadere informatie

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29

GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 GROEP GEGEVENSBESCHERMING ARTIKEL 29 00264/10/NL WP 169 Advies 1/2010 over de begrippen voor de verwerking verantwoordelijke en verwerker Goedgekeurd op 16 februari 2010 Deze groep is opgericht op grond

Nadere informatie

ICTRecht in de praktijk

ICTRecht in de praktijk 02 - april 2014 ICTRecht in de praktijk Consumentenwetgeving: wat gaat er veranderen? Verwarring met digitale handtekeningen Cloudsourcing: outsourcing in de cloud De curator krijgt recht op toegang tot

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview

wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst! Interview jaargang 21 2015 nr. 1 een uitgave van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs wet- en regelgeving Impact op de zakelijke verzekeringsmarkt De stelling: Wet- en regelgeving is noodzakelijk voor de toekomst!

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Bedrijfsjuristen Monitor 2012

Bedrijfsjuristen Monitor 2012 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 2 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 3 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 4 Bedrijfsjuristen Monitor 2012 Inhoud 7 Voorwoord 11 Legal Outlook 2013 and Beyond - De top 6 juridische onderwerpen

Nadere informatie

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage

CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE. Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage CLOUD COMPUTING, FUNDAMENT OP ORDE Eindrapportage André Hendriks, Erik Mark Meershoek met bijdragen van Van Doorne (Kees Stuurman et al) en RAND Europe

Nadere informatie

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht

Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht ARTIKELEN PRAKTIJK Joint ventures: praktische aspecten in vogelvlucht 1 Inleiding Ondernemingen die wat betreft een onderdeel van hun business een gemeenschappelijk doel voor ogen hebben en overwegen om

Nadere informatie

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht.

voortvarend in behandeling worden genomen. De opname van het begrip actual audience is al onderdeel van het wetsvoorstel toezicht. Reactie van de regering op het verslag van de Vaste Commissie voor Veiligheid en Justitie met nr. 2011D26675 over de speerpuntenbrief auteursrecht 20 20 van 11 april 2011 (Kamerstukken II, 2010-2011, nr.

Nadere informatie

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software

Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software Redactie Elisabeth Thole,

Nadere informatie

KAS SELECTIONS Fund special

KAS SELECTIONS Fund special KAS SELECTIONS Fund special Februari 2013 W.P. Stewart KAS-Trust als bewaarder voor beheerders van beleggings instellingen Ontzorgen bij de introductie van de Staal Beleggingsfondsen Dividend blijft een

Nadere informatie

Privacy: In control of in de krant?

Privacy: In control of in de krant? PRIVACY & INFORMATION GOVERNANCE Privacy: In control of in de krant? Resultaten Privacy-onderzoek KPMG & TNS-NIPO December 2010 IT ADVISORY Privacybescherming: organisaties zijn onbewust onbekwaam 1. Samenvatting

Nadere informatie

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL

CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN ROUNDTABLES.NL CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN ROUNDTABLES.NL ANIEL MISHRA GIJSBERT KOREN CROWD FUNDING HET NIEUWE INVESTEREN Dit is een uitgave van Roundtables.nl Copyright 2011 E. Baidjnath Misier en G.W. Koren

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties

Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Warranty & Indemnity- verzekering, een helpende hand in M&A-transacties Mr. L.P. KeIjzer Discussies over risicoallocatie en zekerheidstelling worden steeds vaker opgelost of voorkomen met een Warranty

Nadere informatie

Interne Beheersing: in control of in de krant?

Interne Beheersing: in control of in de krant? Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Jim Emanuels Interne Beheersing: in control of in de krant? beschouwing over een crisis Rede uitgesproken bij de aanvaarding

Nadere informatie

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties

Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties Voorwaarden voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties U hebt of sluit een Overeenkomst voor Advies over valutatermijntransacties en valutaopties met Van Lanschot Bankiers. Bij deze overeenkomst

Nadere informatie

Oneerlijke handelspraktijken

Oneerlijke handelspraktijken Oneerlijke handelspraktijken Bescherming van consumenten en ondernemingen onder de nieuwe regelgeving Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Rechtsgeleerdheid Sectie Burgerlijk Recht Oktober 2010

Nadere informatie

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk

Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Whitepaper Cyberrisico s onder controle? Risicomanagement in het digitale tijdperk Wat zijn de digitale risico s die in uw organisatie om aandacht vragen? Fraude, hacken, lekken of manipuleren van informatie,

Nadere informatie

Pitfalls in de overnamepraktijk

Pitfalls in de overnamepraktijk Pitfalls in de overnamepraktijk Enige regelmatig voorkomende valkuilen in koopcontracten Mr. P.P.J. Jongen en mr. M.J.E. van den Bergh* Inleiding In deze bijdrage snijden we enkele kwesties aan die bij

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Trends in Cybersecurity 2015

Trends in Cybersecurity 2015 Cybersecurity the way we see it Trends in Cybersecurity 2015 Voorwoord Nu de crisis op haar eind loopt en organisaties zich voorbereiden op een periode van herstel en groei, groeit ook het besef dat er

Nadere informatie

Handboek Online Dienstverlening

Handboek Online Dienstverlening Handboek Online Dienstverlening Ook op internet het belang van de klant centraal Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security

Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie. Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Nationaal Cyber Security Centrum Ministerie van Veiligheid en Justitie Whitepaper NCSC Cloudcomputing & security Whitepaper NCSC Cloudcomputing & Security Nationaal Cyber Security Centrum Wilhelmina van

Nadere informatie