NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw"

Transcriptie

1 Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie Op 12 januari 2012 ontving de Signaleringsraad van de NBA een aantal gasten om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de NBA invulling geeft aan de maatschappelijke rol van accountants. Aan tafel zaten Jean Frijns (voormalig voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code), Ronald Gerritse (AFM), Joanne Kellermann (DNB), Angelien Kemna (APG) en Saskia Stuiveling (Algemene Rekenkamer). Ook de voorzitters van NIVRA en NOvAA schoven aan om de adviezen van deze belanghebbenden bij de NBA te horen. Onderwerp van gesprek waren de publieke managementletters (PML s) in het kader van het programma Kennis Delen. Beeld: Simone Philipsen Publieke managementletters In haar beleidsprogramma Kennis Delen zet de NBA de collectieve, geanonimiseerde kennis en ervaring van haar leden in om vroegtijdig risico s te signaleren in maatschappelijke sectoren. Hiertoe brengt de NBA drie keer per jaar een publieke managementletter uit voor een sector of thema. De gasten noemen de gekozen sectoren tot nu toe buitengewoon relevant. Glastuinbouw is voor de meesten onbekend terrein, maar anderen onderschrijven juist de keuze voor deze economisch belangrijke sector voor Nederland. Daarmee wordt ook het belang onderkend van het mkb als belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Men mist nog wel brede thema s die boven een sector uitstijgen, zoals bijvoorbeeld beloningsbeleid. Er is dan ook brede steun voor het oppakken van het thema Tone At The Top in Ieder onderwerp dat gaat over soft controls is belangrijk, daarvoor moet een sense of urgency worden gecreëerd bij accountants. Stuur accountants op pad met publieke managementletter Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA Publieke managementletters 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw Op agenda 2012 Gemeenten Tone At The Top Signaleringsraad De Signaleringsraad is een adviesorgaan van de NBA onder voorzitterschap van Frans van der Wel RA. Leden zijn Harry Geerlofs AA, Martin Hoogendoorn RA, Robert-Jan van de Kraats RA, Leon van den Nieuwenhuijzen RA en Margot Scheltema. is: zorg dat je eigen leden - de accountants - de publieke managementletters agenderen bij de organisaties waar ze komen en werken. Zorg dat zij de signalen kennen en uitdragen en de gedragsverandering doormaken. Zo n publieke managementletter is voor individuele accountants ook een goed instrument om lastige onderwerpen neutraler aan de orde te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een controlerend accountant bij een vastgoedinstelling die de PML Vastgoed agendeert bij het audit committee. Of een accountant in business bij een zorginstelling die de signalen uit de PML Zorg bespreekt met het managementteam: hoe zit dit bij ons? Nieuwe onderwerpen Het kiezen van onderwerpen voor publieke managementletters is één van de taken van de Signaleringsraad. De genodigden noemen onder andere banken, hoger onderwijs, musea en woningcorporaties als mogelijke onderwerpen. Vastgoedwaardering loopt als een rode draad door veel van de onderwerpen heen. Ook de mkb-sectoren detailhandel en logistiek komen aan de orde, net als het thema flexibilisering van arbeid en de rol van zzp ers daarin. 74 accountant maart 2012

2 NEMACC De NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan samenwerken in NEMACC, een nieuw kenniscentrum voor mkb-accountants. Om die reden ondertekenden NOvAA-voorzitter Dirk ter Harmsel en Harry Commandeur, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, op 17 januari 2012 een samenwerkingsovereenkomst. NEMACC heeft als doel de maatschappelijke betekenis van de accountant in het mkb te vergroten. De uitkomsten van onderzoeken door NEMACC zijn met name geschikt voor praktische toepassing door mkbaccountants. Onderdelen van NEMACC zijn een leerstoelgroep, een denktank en een documentatiecentrum. De leerstoelgroep wordt gevormd door vier hoogleraren, die elk deskundig zijn op een vakgebied dat voor de mkb-accountant relevant is: Roy Thurik (ondernemerschap), Peter Kavelaars (fiscale aspecten van ondernemerschap), Martin Hoogendoorn (verslaggeving) en Hans Gortemaker (accountantscontrole). De NOvAA financiert de activiteiten van NEMACC en maakt daarvoor gebruik van haar surplusvermogen (dat deel van het vermogen dat niet wordt ingebracht in de fusieorganisatie NBA). Het eerste symposium van NEMACC, dat gratis toegankelijk is voor NBA-leden, vindt plaats op 14 maart 2012 ( s middags) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Platform voor accountants en taxateurs Accountants en taxateurs gaan samen werken aan meer transparantie bij de waardering van vastgoed. Daarvoor is een nieuw platform opgericht, waarin vertegenwoordigers van beide beroepsgroepen hun kennis en inzichten kunnen delen. De groeiende leegstand van kantoren heeft grote gevolgen voor de juiste waardering daarvan. Daarom moeten hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit, onafhankelijkheid en deskundigheid van (vastgoed)accountants en taxateurs, en aan de totstandkoming van hoogwaardige richtlijnen voor taxaties. Het platform streeft daarom naar eenduidige richtlijnen voor de waardering van commercieel vastgoed. Het platform staat onder voorzitterschap van dr. Jan Vis MBA CMC RV, partner Bright Orange Talanton (Corporate Finance). De NBA is initiatiefnemer van het platform en werkt bij de opzet samen met de stichting VastgoedCert. Eerder presenteerde de NBA een publieke management letter over de vastgoedsector, met daarin bijzondere aandacht voor de rol van taxateurs. De NBA pleit daarin voor regulering binnen de taxateursbranche en het oprichten van een beroepsorganisatie die taxateurs inschrijft op basis van beëdiging, bindende beroepsregels uitvaardigt en kan optreden bij misstanden via tuchtrecht. Praktijkhandreiking 1118 De NBA publiceerde op 6 februari 2012 de definitieve Praktijkhandreiking 1118: Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen. Deze handreiking beschrijft hoe de accountant - na afstemming met bestuur en raad van commissarissen - zijn controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de raad van commissarissen en het mvo-verslag kan toelichten in de algemene vergadering van aandeelhouders. maart 2012 accountant 75

3 Nieuwjaarsbijeenkomst LIO Ruim 130 deelnemers kwamen op dinsdag 17 januari 2012 naar het NBA-pand in Amsterdam voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO). Onder leiding van Robert Mul, hoofd Beroepsontwikkeling & beleid van de NBA, konden de deelnemers kennis maken met het nieuwe bestuur van LIO. Dit bestuur was op 7 december 2011 geïnstalleerd door de bestuursvoorzitters van NIVRA en NOvAA, Ruud Dekkers en Dirk ter Harmsel. Dikke huid Voorzitter Ingrid Doerga benadrukte de binding van de leden binnen LIO en het belang om de eigen zichtbaarheid te versterken door de kennis en kunde op het gebied van Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) te tonen. Na een korte kennismaking met bestuursleden Jacco Buijs en Marcel Bongers was het woord aan NIVRAvoorzitter Ruud Dekkers. Hij benadrukte het belang van een rechte rug in deze tijden van recessie: En bij een rechte rug hoort een dikke huid. Cloud en social media Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de snelle ontwikkelingen op de terreinen van cloud computing en social media, en de rol van de internal auditor. John Hermans, partner bij KPMG Advisory, nam beide presentaties voor zijn rekening. Hermans benadrukte de vraag naar governance van de cloud mede uit het oogpunt van risicomanagement. Hij betwijfelt of de huidige ICT ers genoeg geëquipeerd zijn om een dergelijke functie uit te voeren. Internal auditors kunnen volgens Hermans een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het GRCspeelveld van cloud en social media. Webcast De nieuwjaarsbijeenkomst van LIO was voor de eerste keer live te volgen via een webcast op De webcast-opnames van John Hermans zijn te bekijken via: nba.eventresult.nl. Op de NBA-website zijn ook zijn presentaties te downloaden. Bestuursleden LIO Ingrid Doerga RA (voorzitter) directeur Corporate Internal Audit APG-Groep Paul Scholte RA (liaison naar het algemeen bestuur van de NBA) directeur Departementale Auditdienst ministerie van Infrastructuur en Milieu Marcel Bongers RA RE directeur Internal Audit NUON - head of Audit Vattenfall Benelux Jacco Buijs AA accountant bij het Bureau Financieel Toezicht Marc van Gestel RA accountant bij de Universiteit Leiden Martine Koedijk RA RE accountant Amsterdam en directeur ACAM Marcel Snippe AA RA accountant bij kenniscentrum Belastingdienst In memoriam Met leedwezen maken de besturen van NIVRA en NOvAA melding van het overlijden van één collega. Cornelis Gerardus Favié te Amsterdam, overleden 13 december 2011, 86 jaar 76 accountant maart 2012

4 Inschrijvingen in het accountantsregister Inschrijvingen NIVRA Het bestuur van het NIVRA heeft onderstaande collega s met ingang van 24 januari 2012 ingeschreven in het accountantsregister. Altink, drs. Ruben Martijn 30 oktober 1980 Ugchelen Amsterdam, Robertus Cornelis Christianus van 1 maart 1979 Lisse Aznar Webster, drs. Richard Juan 30 oktober 1984 Amsterdam Broek MSc, Gerard Jacob van den 16 september 1979 Groot Ammers Buizer, Ros Lambertus Arie 22 februari 1981 Houten Bus, drs. Cornelis Jacobus 5 mei 1964 Laren Dekker-Oostlander, mevr. Desirée Helena Johannes den 12 juni 1979 Berkel Enschot Do RO, mevr. drs. Duy Nam Giao 17 mei 1970 Amsterdam Duivenvoorden MSc, Rudolf Everardus 15 oktober 1984 Groningen Eijkelkamp MSc, mevr. Susanne Bernardina Maria 30 december 1983 Hengelo Esch MSc, Guy Marqúerite de 27 december 1972 Geulle Esch, Pieter Henricus Lambertus van 15 november 1984 Gemonde Geurts MSc, Ruud Johannes Cornelis Maria 23 augustus 1981 Eindhoven Ginkel MSc, Joost Michiel van 23 januari 1981 Utrecht Glas MSc MA, Gregorius Wilhelmus Nicolaas 26 juli 1978 s-gravenhage Hak MSc, Jan 13 mei 1982 Meppel Hees, drs. Martijn Jeroen 12 november 1976 Lelystad Hemmen, drs. Paulus Marinus van 6 september 1980 Nijmegen Hofland, drs. Pieter Jacobus 25 februari 1976 Rotterdam Janki, mevr. Reshma 3 oktober 1977 Rotterdam Janssen MSc, mevr. Maaike 17 april 1981 Driel Janssen MSc, mevr. Rianne Geertruida Aleida 25 januari 1978 Doornenburg Jungst MSc, Sebastiaan Ferdinand Johan 3 mei 1978 Amsterdam Kamp MSc, Jetse Auke van de 30 maart 1981 Arnhem Kemperman MSc, mevr. Katharina Maria 9 februari 1981 Arnhem Kevelam, drs. Wilfred 11 juni 1985 Utrecht Korterink, drs. Jan Jaap 6 juli 1983 Zwolle Krom-Visser MSc, mevr. Bianca Jacoline de 9 juli 1984 s-gravenzande Leers MSc, mevr. Catharina Maria Bartolomeus 16 augustus 1984 Schimmert Mazoughi, Farid El 2 juni 1977 Vijfhuizen Mulders-van de Langenberg, mevr. drs. Dolce Elizabeth 17 maart 1977 Schagen Nijeboer MSc, Mark Egbert 2 juli 1979 Vriezenveen Ong-Liu, mevr. Poiling 22 november 1978 Heerhugowaard Oostrom MSc, Ernst van 30 april 1977 Amsterdam Rens-van Baarle MSc, mevr. Birgit Pieternel Lucille 18 augustus 1980 Rotterdam Rijnberg MSc, Iman 25 juni 1982 Sint Annaland Roemburg MSc, Pim van 14 april 1982 Utrecht Schalm MSc, Michael van 20 juni 1976 Nijkerk Schotman MSc, Martijn Sebastiaan 29 december 1981 Winterswijk Siebelt MSc, mevr. Carolina Aleida 26 mei 1981 Bergen op Zoom Turenhout, drs. Stefanus Martinus 15 augustus 1978 Sassenheim Ven MSc, mevr. Wilhelmina Antonia Adriana van der 16 september 1983 Rosmalen Vijverberg, mevr. Maria Hermina Franca 13 juni 1981 Zoetermeer Vojdani MSc, mevr. Sahar 8 september 1979 Amsterdam Vries, Menno Benjamin de 8 juli 1979 Grootebroek Wallet MSc, Rutger 7 augustus 1979 Amersfoort Wedden, drs. Hendrik Johannes Martinus van der 23 augustus 1976 Hooglanderveen Wijk, drs. Mark Alexander van 23 november 1978 s-gravenhage Winkels MSc AA, mevr. Ineke Petra Sophia 20 februari 1979 Amersfoort Yap MSc, mevr. Sue Ly 28 augustus 1983 Rotterdam Inschrijvingen NOvAA Het bestuur van de NOvAA heeft onderstaande collega s met ingang van 9 januari 2012 ingeschreven in het accountantsregister. Smit, Francien 9 februari 1982 Hellendoorn Beijer, Marco Johnnie 21 februari 1976 Zwolle Sijbrands, Björn 5 december 1981 Haarlem Schrauwen, Ilona Johanna Maria 25 november 1981 Roosendaal Schopman, Wouter Franciscus 19 december 1981 Zutphen Het bestuur van de NOvAA heeft onderstaande collega s met ingang van 2 januari 2012 ingeschreven in het accountantsregister. Pos, Ariën 25 april 1969 Hattem Pelt van, Arjo 3 september 1974 Puurs, België Voet, Michiel 18 januari 1984 Wijchen Schroeten, Johannes Peter Franciscus Marie 28 november 1979 Herten Hoogendoorn, Pieter Jan Cornelis 16 november 1979 Capelle aan den IJssel Ferwerda, Gerben 17 juni 1966 Leek Hof van t, Andries 22 juli 1983 Barneveld Verwoert, Jan Hendrik 19 december 1968 Wijk bij Duurstede Meerendonk van de, Marcus Johannes 23 december 1965 Hechtel- Eksel, België Loenen van, Sabine 13 augustus 1974 Brielle Koning de, Augustinus Johannes Antonius 14 december 1978 Etten-Leur Kok, Marlies 8 juli 1977 Rotterdam Visser, Hielke 8 april 1980 Nederhorst den Berg Vossen van, Robert 14 oktober 1983 Sint-Annaland Doorhaling accountantsregister NIVRA In de Nederlandse Staatscourant van 1 februari 2012 heeft het NIVRA-bestuur de volgende doorhalingen in het accountantsregister bekendgemaakt. Maas, drs. Wilhelmus Johannes, Rosmalen 1 maart 2011 Aland RE, drs. Cornelis Pieter, Egmond a/d Hoef 31 december 2011 Ammerlaan FB, drs. Johannes Cornelis Anthonius, Bleiswijk 31 december 2011 Atsma, drs. Bertus Fredrik, Pijnacker 31 december 2011 Baars, drs. Michiel, Castricum 31 december 2011 Berg, Jan van den, Baarn 31 december 2011 Blankenstein, drs. Dirk Nicolaas, Doesburg 31 december 2011 Boegschoten, Lubertus Johannes, Hilversum 31 december 2011 Boezer, drs. Rudolf Ernst Karel, Bussum 31 december 2011 Bok, Simon Theun, Oudorp 31 december 2011 Bont, Cornelis Adrianus Jacobus Maria de, Biandronno, Italië 31 december 2011 Boom, mevr. drs. Natasja Gerarda Janna, Velsen Zuid 31 december 2011 Bruggink, Johannes Cornelis, Aerdenhout 31 december 2011 Burg, mr. drs. Johannes Gerardus Josephus van der, New Zealand 31 december 2011 Burgt, Johannes Henricus van der, Nuenen 31 december 2011 Castelijns, Adrianus Godefridus Franciscus, Cuijk 31 december 2011 Coenen, Marcus Antonius Lambertus Anna, Maastricht 31 december 2011 Dijk, Marinus van, Arnhem 31 december 2011 Dijk, Paulus Matheus van, Spijkenisse 31 december 2011 Dijkgraaf, drs. Bernardus Hendrikus Maria, Soest 31 december 2011 Dooijewaard, drs. Jacob, Amsterdam 31 december 2011 Eijkenaar, drs. Anthonie, Harmelen 31 december 2011 Es, Petrus Antonius van, Barendrecht 31 december 2011 Geldermans, drs. Wilhelmus Johannes Petrus, Heemskerk 31 december 2011 Goldschmeding, drs. Rutger Johannes, Vijfhuizen 31 december 2011 Grafhorst, Coenradus Henricus Anthonius, Heino 31 december 2011 Grasmaijer, Dirk, De Bilt 31 december 2011 Grol, drs. Izaak Gerrit Pieter van, Maarssen 31 december 2011 Gubler, drs. Casper, Eerbeek 31 december 2011 Haagsman, drs. Hendrik Johannes Nicolaas, Hazerswoude Dorp 31 december 2011 Habraken, Hendricus Leonardus Anthonius, s-gravenhage 31 december 2011 Hees, drs. Arend Willem van, Amstelveen 31 december 2011 Hegge, mevr. Alexandra Cornelia Maria, s-gravenhage 31 december 2011 Heide, Arie Johannes Albert van der, Apeldoorn 31 december 2011 Held, Alfred Henri Pieter, Rhoon 31 december 2011 maart 2012 accountant 77

5 De inschrijvingen en doorhalingen in het accountantsregister kunt u ook vinden op vervolg Doorhaling accountantsregister NIVRA Heuvel, drs. Marinus van den, De Meern 31 december 2011 Hulst, Johannes Albertus, Vleuten 31 december 2011 Huyskens RE, Mathias Marcellinus Maria, s-hertogenbosch 31 december 2011 Janssen, Josephus Hubertus Andreas, Beek en Donk 31 december 2011 Keijzer, drs. Conrad, Baarn 31 december 2011 Knaap, Theodorus Petrus Josephus van der, Bussum 31 december 2011 Koelega, Jan, Sint Maarten 31 december 2011 Koggink, drs. Robert Frederik Leonard, Noordwijk 31 december 2011 Koning, drs. Cornelis Johannes, Goirle 31 december 2011 Kuipers RE, drs. Jakob, Baarn 31 december 2011 Lampert, drs. Jacobus, Emmen 31 december 2011 Leeuw, Franciscus Cornelis de, Breda 31 december 2011 Lekanne Deprez, drs. Julius Gustaaf Everhard Antonius, Eindhoven 31 december 2011 Loos, drs. Theodorus Hinrich de, Goedereede 31 december 2011 Los, drs. Abraham George, Amsterdam 31 december 2011 Malais, Theodorus, Arnhem 31 december 2011 Meijer, Klaas Onno, Emmen 31 december 2011 Meulen, drs. Frank Caspar Joseph Marie van der, Breda 31 december 2011 Meursing, drs. Freerk Jan, Gasselte 31 december 2011 Min, drs. Joseph Jacobus, Bergen 31 december 2011 Mulder, Martinus Cornelis, Barneveld 31 december 2011 Nijland, Gerrit Hendrik Jan, Lunteren 31 december 2011 Nijnens, Simon Frank, Little Silver, Verenigde Staten 31 december 2011 Noordenbos RE, mevr. drs. Marijke, Sint Nicolaasga 31 december 2011 Oudshoorn, Willem, Rijnsburg 31 december 2011 Passchier, Pieter, Noordwijk 31 december 2011 Pecht, Johan, Utrecht 31 december 2011 Pel, mr. drs. Wybrand, Oldenzaal 31 december 2011 Peters, Henricus Johannes Gerardus Hubertus, Eindhoven 31 december 2011 Peters RE, drs. Robertus Johannes, Amersfoort 31 december 2011 Pieterse, Hendrik Pieter, Hilversum 31 december 2011 Plokker, mevr. drs. Catherine Joy, Hong Kong 31 december 2011 Pol, Elbert Johannes van de, Putten 31 december 2011 Reen, Josephus Cornelis Johannes Theodorus van, Nijmegen 31 december 2011 Rietdijk, Christiaan Leendert, Zutphen 31 december 2011 Riské, Eduard Bernard Marie, Borsbeek, België 31 december 2011 Rossum, Hendrikus Cornelis Maria van, Huizen 31 december 2011 Scheers, Meijnhart Christiaan Adriaan, s-gravenhage 31 december 2011 Selm, Leonardus Adrianus Gerardus van, Zeist 31 december 2011 Slier, Hans Wilfred, Maassluis 31 december 2011 Sluiter, Cornelis Franciscus Johannes, Heeswijk Dinther 31 december 2011 Sluiter-Vissers, mevr. Martina Anna Herma, Heeswijk Dinther 31 december 2011 Stam, drs. Nicolaas Cornelis Johannes, Alkmaar 31 december 2011 Struik, Willem, Heemskerk 31 december 2011 Swint, Johannes Jacobus, Leeuwarden 31 december 2011 Tas, Adriaan Gerrit, Aalsmeer 31 december 2011 Teutem, Willem van, Baarn 31 december 2011 Timmermans, drs. Gerardus Alfons Gertrud Maria, Amsterdam 31 december 2011 Togt, Frederik Hendrik van der, Rozendaal 31 december 2011 Truijen, Jacob van, Hoorn 31 december 2011 Tuijn, Frits, Wormer 31 december 2011 Valens, drs. Johannes Maria, Emmen 31 december 2011 Verhees, Ludovicus Henricus, Deurne 31 december 2011 Vernooy, drs. Albien Leonardus, Bergschenhoek 31 december 2011 Vestering, Johannes Franciscus Frederikus, Huissen 31 december 2011 Vis, Cornelis, Papendrecht 31 december 2011 Wel, drs. Peter Willem van, Laren 31 december 2011 Wetzels, drs. Hubertus Jacobus Vincent, Someren 31 december 2011 Wijbenga, drs. Biense, Almelo 31 december 2011 Wijkniet, drs. Erik, Amsterdam 31 december 2011 Wilkes, Johannes, Hapert 31 december 2011 Willems, drs. Antonius Joseph Maria Cornelis, Amsterdam 31 december 2011 Winter-Otto, mevr. drs. Frieda Johanna de, Wassenaar 31 december 2011 Zon, Theodorus Gerardus Hendricus van der, Amstelveen 31 december 2011 Zuidam, Dick Cornelis Johannes, Hoorn 31 december 2011 Zuiderbaan, drs. Hans, Wassenaar 31 december 2011 Favié, Cornelis Gerardus, Amsterdam 19 januari 2012 Kaandorp, Hendrikus Petrus Jacobus, Heiloo 19 januari 2012 Maandblad van de Nederlandse Beroeps organisatie van Accountants. NIVRA en novaa gaan fuseren en worden dan samen de nederlandse Beroepsorganisatie van accountants. Tweede jaargang De in dit tijdschrift voorkomende meningsuitingen mogen niet worden gezien als officiële zienswijzen van de NBA, tenzij zulks uitdrukkelijk is vermeld. Overnemen van de inhoud van dit tijdschrift is mogelijk met bronvermelding ISSN Redactie dr. Tom Nierop, hoofdredacteur Marja Brouwer-Franken, eindredacteur drs. Leendert Haaring, redacteur drs. Erwin Breij, redacteur Redactieadres NBA, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, telefoon , Website Medewerkers mr. Lex van Almelo, Bert Bakker, drs. Annegreet van Bergen, prof. Hans Blokdijk RA, Adrie Boxmeer, drs. Geert Dekker, drs. Remco de Groot RA, Michel Grummel RA, drs. Rob Heinsbroek, dr. Chris Knoops, drs. Lieuwe Koopmans, drs. Marco Moling RA AA, drs. Ellen van Nimwegen RA, dr. Luc Quadackers, drs. Peter van rietschoten, Henk Vlaming, drs. Nart Wielaard RA Beeld Marja Brouwer, Corbis, Simone van Es Abonnementen NBA, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, telefoon , prijs 135 per jaargang, voor studerenden 57, losse nummers 16,50, prijzen inclusief btw. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij dertig dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Adreswijziging mailen naar Vormgeving Verheul Media Supporters BV, Alphen aan den Rijn, Advertenties Reed Business bv, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam. Contactpersoon: Ami Aliar, telefoon , Drukkerij Senefelder Misset Doetinchem Rectificatie Per ongeluk zijn van zeven nieuw ingeschrevenen in het accountantsregister de geboortedata foutief weergegeven. Het bestuur van het NIVRA heeft onderstaande collega s met ingang van 20 december 2011 ingeschreven in het accountantsregister. Borgt, mevr. drs. Maria Cathalina Cornelia van der 12 september 1981 Paradera, Aruba Linden, drs. Johannes Christianus van der 21 september 1977 s-gravenhage Nelemans MSc, Johannes Paulus Hubertus 14 september 1980 Zevenbergen Popma, drs. Marius Johannes 29 september 1977 Amsterdam Suir, drs. Jorrit Jorn 12 september 1979 Amsterdam Willemse, Roel Johannes Bernardus 26 september 1979 Dongen Wit, drs. Robert Jeroen de 2 september 1974 Zuidlaren 2011 NBA/Reed Business bv Niets uit deze uitgave mag worden gerepro duceerd door boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Reed Business bv zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Amsterdam. Accountant bevat informatie en wenken, die met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld. NBA/Reed bv en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie en wenken. 78 accountant maart 2012

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen

magazine Relatie IA en externe accountant naar principle based Samen een olifant leren dansen AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 1 maart 2013 jaargang 12 thema: Relatie IA en externe accountant Samen een olifant leren dansen Over een rapport dat NIET over internal

Nadere informatie

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl

Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Voorjaar 2013. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Voorjaar 2013 Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT OMDA NIS TELT

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants nbaopleidingen.nl Permanente educatie voor RA s en AA s Binnenkort OPLEIDINGEN voorheen sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014

Nadere informatie

Zeg waar het op staat

Zeg waar het op staat Zeg waar het op staat Hoofdpunten uit de publieke managementletter over het commercieel vastgoed Juni 2011 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Najaar 2012 Intern accountants en overheidsaccountants Voorheen VERA en Vedaa Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied

Nadere informatie

oproep PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht verenigingsnieuws

oproep PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht verenigingsnieuws PERMANENTE EDUCATIE AG&AI Najaarscongressen uitgelicht AG DNB Congres De actuariële functie onder Solvency II 29 september 2009 12.30 16.30 Woudschoten, Zeist Aangevraagd voor 3 PE-punten U bent van harte

Nadere informatie

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.

JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011. Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag. JAARBOEK 2010-2011 JAARBOEK 2010-2011 Postbus 2047 4200 BA Gorinchem Telefoon 0183 641 014 E-mail info@viag.nl Website www.viag.nl Vereniging van coördinatoren informatievoorziening en automatisering in

Nadere informatie

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector

Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector Najaar 2015 Opleidingen voor accountants en controllers in de publieke sector 1 Academie Publieke Sector Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam Antonio Vivaldistraat 2-8, 1083 HP Amsterdam T 020-301 02 19 I www.academiepubliekesector.nl

Nadere informatie

Accountants en Toon aan de Top. Een hulpmiddel voor accountants om de Toon aan de Top bij opdrachtgevers te bespreken

Accountants en Toon aan de Top. Een hulpmiddel voor accountants om de Toon aan de Top bij opdrachtgevers te bespreken Accountants en Toon aan de Top Een hulpmiddel voor accountants om de Toon aan de Top bij opdrachtgevers te bespreken 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Toon aan de Top 5 3. Maatschappelijke relevantie van

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2014. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014 Congres Besturen en Beleggen voor pensioenfondsen in 2014 Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie dankt de volgende organisaties voor hun bijdragen om dit congres mogelijk te maken: Voorwoord Welkom

Nadere informatie

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008

Magazine voor internal en operational auditors. nummer 2 mei 2008 Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 mei 2008 t h e m a : Integrated auditing Integrated auditing in de praktijk: bestaat dat eigenlijk wel? Naar integrated auditing: drie etappes, tien

Nadere informatie

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012

Jaarverslag 2011. Amsterdam Mei 2012 Jaarverslag 2011 1 Jaarverslag 2011 Amsterdam Mei 2012 INHOUD Inleiding 3 Een nieuwe realiteit 4 Strategische agenda 5 Uitgelicht 7 Activiteiten overzicht 2011 Collectieve belangenbehartiging 10 Dienstverlening

Nadere informatie

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl

NBA Opleidingen Najaar 2015. Omdat kennis telt. Openbaar accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. nbaopleidingen.nl NBA Opleidingen Najaar 2015 Omdat kennis telt Openbaar accountants Permanente educatie voor RA s en AA s nbaopleidingen.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied/discipline 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur?

magazine Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een gebrek aan cultuur? AUDIT magazine Magazine voor internal en operational auditors nummer 2 juni 2010 t h e m a : Governance Risk Compliance (GRC) GRC: een veelbesproken term De praktijk rondom GRC: wat, waarom en hoe? Een

Nadere informatie

MIREILLE HILDEBRANDT (RUN/EUR) OVER DE GEDIGITALISEERDE WERELD EN HET RECHT

MIREILLE HILDEBRANDT (RUN/EUR) OVER DE GEDIGITALISEERDE WERELD EN HET RECHT 11 2012 11,50 35 TRANSFER: CHRISTIAN VAN MEGCHELEN NAAR PELS RIJCKEN 41 NOMINATIES GOUDEN TOGA, GOUDEN BEF EN GOUDEN SLEUTEL 71 DEALMAKER: JAN WILLEM DE BOER (LINKLATERS) JAARGANG 8 MEDIATION ALS IK...

Nadere informatie

Intern accountants en overheidsaccountants

Intern accountants en overheidsaccountants NBA Opleidingen Voorjaar 2014 Intern accountants en overheidsaccountants Permanente educatie voor RA s en AA s OMDAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TEL DAT KENNIS TELT OMDAT KENNIS TELT O KENNIS TELT OMDAT KENNIS

Nadere informatie

Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING

Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING Serie over samen werken aan effectiever toezicht Nr.2 2013 DE COMMISSARIS EN MAATSCHAPPELIJKE VERANTWOORDING DE dialoog DE VIRTUELE SCHANDPAAL Maatschappelijke verantwoording afleggen is van alle tijden.

Nadere informatie

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid

2012 www.bdovoorcommissarissen.nl. Theorie rondetafelgesprek praktijk. Het waarborgen van de onafhankelijkheid 2012 www.bdovoorcommissarissen.nl DE COMMISSARIS & DE ACCOUNTANT Theorie rondetafelgesprek praktijk Het waarborgen van de onafhankelijkheid Voorwoord 3 voorwoord commissaris en accountant Voor u ligt inmiddels

Nadere informatie

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC)

Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) NBA-VRC Opleidingen Najaar 2014 Omdat kennis telt Accountants in business (RA/AA) en registercontrollers (RC) nbavrc.nl sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar 2014 4 Chronologisch overzicht

Nadere informatie

novak accountants magazine Ambitie

novak accountants magazine Ambitie novak accountants Verschijnt vier keer per jaar - 3e kwartaal - september 2014 Uitgave van de Nederlandse Organisatie van Accountantskantoren magazine Ambitie Ambities van de mkb-accountant Een kijkje

Nadere informatie

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010

Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 top 100 Succes hebben is niet hetzelfde als winnen Business Top 100 Meest Invloedrijke Personen van Overijssel 2010 Wie maken werkelijk het verschil? Welke personen in uw provincie zijn een inspirerend

Nadere informatie

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur

Voorwoord. Ronald Gerritse Voorzitter van het bestuur Jaarverslag 1 2011 2 Voorwoord In dit (digitale) jaarverslag 2011 blikken we terug op een wederom roerig jaar op de financiële markten. De marktontwikkelingen en gesignaleerde risico s maken eens te meer

Nadere informatie

AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16. Pensioenadviseurs in het MKB winnen te weinig informatie in. Bovendien verstrekken

AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16. Pensioenadviseurs in het MKB winnen te weinig informatie in. Bovendien verstrekken ccountancynieuws 2-wekelijks onafhankelijk vakblad voor accountants 9 april 2010 / nr 7 Publieke sector wil accountant met politiek gevoel pag.12 AFM-leidraad pensioenadvisering pag. 16 Deponeer jaarrekening

Nadere informatie

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN

het ONDERNEMERS ontwikkelt eigen Zuidoost-Friesland toeristisch profiel WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 3 2010 FRYSLÂN NR. 3 2010 het ONDERNEMERS FRYSLÂN B E L A N G Zuidoost-Friesland ontwikkelt eigen toeristisch profiel Financieel advies dat verder gaat Rabobank brengt nieuwe ideeën in de regio tot wasdom Heerenveen:

Nadere informatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie

Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris. Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top van de gemeentelijke organisatie Kandidatenprogramma Toekomst als gemeentesecretaris Leiderschap en talent in de top

Nadere informatie

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant

Executive Master of Accountancy. De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Executive Master of Accountancy De post-initiële universitaire opleiding tot registeraccountant Pieter Jongstra Managing Partner Ernst & Young België en Nederland Accountant worden? Dat vind ik een goede

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland

Jaarverslag 2014 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland j a a r v e r s l a g 2014 Jaarverslag 2014 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland 1 2 Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland Jaarverslag 2014 s-gravenhage, april 2015

Nadere informatie

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod

Openbare accountants. Permanente educatie voor RA s en AA s. NBA Opleidingen Najaar 2012. voorheen. nbaopleidingen.nl/cursusaanbod NBA Opleidingen Najaar 2012 Openbare accountants Permanente educatie voor RA s en AA s Voorheen VERA en Vedaa voorheen nbaopleidingen.nl/cursusaanbod sopgave Voorwoord 3 Overzicht per kennisgebied najaar

Nadere informatie