NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NBA Nieuws. Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA. 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw"

Transcriptie

1 Agendeer publieke managementletter bij uw organisatie Op 12 januari 2012 ontving de Signaleringsraad van de NBA een aantal gasten om van gedachten te wisselen over de wijze waarop de NBA invulling geeft aan de maatschappelijke rol van accountants. Aan tafel zaten Jean Frijns (voormalig voorzitter Monitoring Commissie Corporate Governance Code), Ronald Gerritse (AFM), Joanne Kellermann (DNB), Angelien Kemna (APG) en Saskia Stuiveling (Algemene Rekenkamer). Ook de voorzitters van NIVRA en NOvAA schoven aan om de adviezen van deze belanghebbenden bij de NBA te horen. Onderwerp van gesprek waren de publieke managementletters (PML s) in het kader van het programma Kennis Delen. Beeld: Simone Philipsen Publieke managementletters In haar beleidsprogramma Kennis Delen zet de NBA de collectieve, geanonimiseerde kennis en ervaring van haar leden in om vroegtijdig risico s te signaleren in maatschappelijke sectoren. Hiertoe brengt de NBA drie keer per jaar een publieke managementletter uit voor een sector of thema. De gasten noemen de gekozen sectoren tot nu toe buitengewoon relevant. Glastuinbouw is voor de meesten onbekend terrein, maar anderen onderschrijven juist de keuze voor deze economisch belangrijke sector voor Nederland. Daarmee wordt ook het belang onderkend van het mkb als belangrijke pijler van de Nederlandse economie. Men mist nog wel brede thema s die boven een sector uitstijgen, zoals bijvoorbeeld beloningsbeleid. Er is dan ook brede steun voor het oppakken van het thema Tone At The Top in Ieder onderwerp dat gaat over soft controls is belangrijk, daarvoor moet een sense of urgency worden gecreëerd bij accountants. Stuur accountants op pad met publieke managementletter Eén van de belangrijkste boodschappen aan de NBA Publieke managementletters 2010 Verzekeringen Langdurige Zorg 2011 Pensioenen Commercieel Vastgoed Glastuinbouw Op agenda 2012 Gemeenten Tone At The Top Signaleringsraad De Signaleringsraad is een adviesorgaan van de NBA onder voorzitterschap van Frans van der Wel RA. Leden zijn Harry Geerlofs AA, Martin Hoogendoorn RA, Robert-Jan van de Kraats RA, Leon van den Nieuwenhuijzen RA en Margot Scheltema. is: zorg dat je eigen leden - de accountants - de publieke managementletters agenderen bij de organisaties waar ze komen en werken. Zorg dat zij de signalen kennen en uitdragen en de gedragsverandering doormaken. Zo n publieke managementletter is voor individuele accountants ook een goed instrument om lastige onderwerpen neutraler aan de orde te stellen. Denk bijvoorbeeld aan een controlerend accountant bij een vastgoedinstelling die de PML Vastgoed agendeert bij het audit committee. Of een accountant in business bij een zorginstelling die de signalen uit de PML Zorg bespreekt met het managementteam: hoe zit dit bij ons? Nieuwe onderwerpen Het kiezen van onderwerpen voor publieke managementletters is één van de taken van de Signaleringsraad. De genodigden noemen onder andere banken, hoger onderwijs, musea en woningcorporaties als mogelijke onderwerpen. Vastgoedwaardering loopt als een rode draad door veel van de onderwerpen heen. Ook de mkb-sectoren detailhandel en logistiek komen aan de orde, net als het thema flexibilisering van arbeid en de rol van zzp ers daarin. 74 accountant maart 2012

2 NEMACC De NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam gaan samenwerken in NEMACC, een nieuw kenniscentrum voor mkb-accountants. Om die reden ondertekenden NOvAA-voorzitter Dirk ter Harmsel en Harry Commandeur, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, op 17 januari 2012 een samenwerkingsovereenkomst. NEMACC heeft als doel de maatschappelijke betekenis van de accountant in het mkb te vergroten. De uitkomsten van onderzoeken door NEMACC zijn met name geschikt voor praktische toepassing door mkbaccountants. Onderdelen van NEMACC zijn een leerstoelgroep, een denktank en een documentatiecentrum. De leerstoelgroep wordt gevormd door vier hoogleraren, die elk deskundig zijn op een vakgebied dat voor de mkb-accountant relevant is: Roy Thurik (ondernemerschap), Peter Kavelaars (fiscale aspecten van ondernemerschap), Martin Hoogendoorn (verslaggeving) en Hans Gortemaker (accountantscontrole). De NOvAA financiert de activiteiten van NEMACC en maakt daarvoor gebruik van haar surplusvermogen (dat deel van het vermogen dat niet wordt ingebracht in de fusieorganisatie NBA). Het eerste symposium van NEMACC, dat gratis toegankelijk is voor NBA-leden, vindt plaats op 14 maart 2012 ( s middags) bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Platform voor accountants en taxateurs Accountants en taxateurs gaan samen werken aan meer transparantie bij de waardering van vastgoed. Daarvoor is een nieuw platform opgericht, waarin vertegenwoordigers van beide beroepsgroepen hun kennis en inzichten kunnen delen. De groeiende leegstand van kantoren heeft grote gevolgen voor de juiste waardering daarvan. Daarom moeten hoge eisen worden gesteld aan de professionaliteit, onafhankelijkheid en deskundigheid van (vastgoed)accountants en taxateurs, en aan de totstandkoming van hoogwaardige richtlijnen voor taxaties. Het platform streeft daarom naar eenduidige richtlijnen voor de waardering van commercieel vastgoed. Het platform staat onder voorzitterschap van dr. Jan Vis MBA CMC RV, partner Bright Orange Talanton (Corporate Finance). De NBA is initiatiefnemer van het platform en werkt bij de opzet samen met de stichting VastgoedCert. Eerder presenteerde de NBA een publieke management letter over de vastgoedsector, met daarin bijzondere aandacht voor de rol van taxateurs. De NBA pleit daarin voor regulering binnen de taxateursbranche en het oprichten van een beroepsorganisatie die taxateurs inschrijft op basis van beëdiging, bindende beroepsregels uitvaardigt en kan optreden bij misstanden via tuchtrecht. Praktijkhandreiking 1118 De NBA publiceerde op 6 februari 2012 de definitieve Praktijkhandreiking 1118: Het optreden van de externe accountant in de algemene vergadering van aandeelhouders bij beursgenoteerde vennootschappen. Deze handreiking beschrijft hoe de accountant - na afstemming met bestuur en raad van commissarissen - zijn controlewerkzaamheden bij de jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de raad van commissarissen en het mvo-verslag kan toelichten in de algemene vergadering van aandeelhouders. maart 2012 accountant 75

3 Nieuwjaarsbijeenkomst LIO Ruim 130 deelnemers kwamen op dinsdag 17 januari 2012 naar het NBA-pand in Amsterdam voor de nieuwjaarsbijeenkomst van de Ledengroep Intern en Overheidsaccountants (LIO). Onder leiding van Robert Mul, hoofd Beroepsontwikkeling & beleid van de NBA, konden de deelnemers kennis maken met het nieuwe bestuur van LIO. Dit bestuur was op 7 december 2011 geïnstalleerd door de bestuursvoorzitters van NIVRA en NOvAA, Ruud Dekkers en Dirk ter Harmsel. Dikke huid Voorzitter Ingrid Doerga benadrukte de binding van de leden binnen LIO en het belang om de eigen zichtbaarheid te versterken door de kennis en kunde op het gebied van Governance, Risicomanagement en Compliance (GRC) te tonen. Na een korte kennismaking met bestuursleden Jacco Buijs en Marcel Bongers was het woord aan NIVRAvoorzitter Ruud Dekkers. Hij benadrukte het belang van een rechte rug in deze tijden van recessie: En bij een rechte rug hoort een dikke huid. Cloud en social media Het tweede deel van de bijeenkomst stond in het teken van de snelle ontwikkelingen op de terreinen van cloud computing en social media, en de rol van de internal auditor. John Hermans, partner bij KPMG Advisory, nam beide presentaties voor zijn rekening. Hermans benadrukte de vraag naar governance van de cloud mede uit het oogpunt van risicomanagement. Hij betwijfelt of de huidige ICT ers genoeg geëquipeerd zijn om een dergelijke functie uit te voeren. Internal auditors kunnen volgens Hermans een belangrijke ondersteunende rol spelen bij het GRCspeelveld van cloud en social media. Webcast De nieuwjaarsbijeenkomst van LIO was voor de eerste keer live te volgen via een webcast op De webcast-opnames van John Hermans zijn te bekijken via: nba.eventresult.nl. Op de NBA-website zijn ook zijn presentaties te downloaden. Bestuursleden LIO Ingrid Doerga RA (voorzitter) directeur Corporate Internal Audit APG-Groep Paul Scholte RA (liaison naar het algemeen bestuur van de NBA) directeur Departementale Auditdienst ministerie van Infrastructuur en Milieu Marcel Bongers RA RE directeur Internal Audit NUON - head of Audit Vattenfall Benelux Jacco Buijs AA accountant bij het Bureau Financieel Toezicht Marc van Gestel RA accountant bij de Universiteit Leiden Martine Koedijk RA RE accountant Amsterdam en directeur ACAM Marcel Snippe AA RA accountant bij kenniscentrum Belastingdienst In memoriam Met leedwezen maken de besturen van NIVRA en NOvAA melding van het overlijden van één collega. Cornelis Gerardus Favié te Amsterdam, overleden 13 december 2011, 86 jaar 76 accountant maart 2012

4 Inschrijvingen in het accountantsregister Inschrijvingen NIVRA Het bestuur van het NIVRA heeft onderstaande collega s met ingang van 24 januari 2012 ingeschreven in het accountantsregister. Altink, drs. Ruben Martijn 30 oktober 1980 Ugchelen Amsterdam, Robertus Cornelis Christianus van 1 maart 1979 Lisse Aznar Webster, drs. Richard Juan 30 oktober 1984 Amsterdam Broek MSc, Gerard Jacob van den 16 september 1979 Groot Ammers Buizer, Ros Lambertus Arie 22 februari 1981 Houten Bus, drs. Cornelis Jacobus 5 mei 1964 Laren Dekker-Oostlander, mevr. Desirée Helena Johannes den 12 juni 1979 Berkel Enschot Do RO, mevr. drs. Duy Nam Giao 17 mei 1970 Amsterdam Duivenvoorden MSc, Rudolf Everardus 15 oktober 1984 Groningen Eijkelkamp MSc, mevr. Susanne Bernardina Maria 30 december 1983 Hengelo Esch MSc, Guy Marqúerite de 27 december 1972 Geulle Esch, Pieter Henricus Lambertus van 15 november 1984 Gemonde Geurts MSc, Ruud Johannes Cornelis Maria 23 augustus 1981 Eindhoven Ginkel MSc, Joost Michiel van 23 januari 1981 Utrecht Glas MSc MA, Gregorius Wilhelmus Nicolaas 26 juli 1978 s-gravenhage Hak MSc, Jan 13 mei 1982 Meppel Hees, drs. Martijn Jeroen 12 november 1976 Lelystad Hemmen, drs. Paulus Marinus van 6 september 1980 Nijmegen Hofland, drs. Pieter Jacobus 25 februari 1976 Rotterdam Janki, mevr. Reshma 3 oktober 1977 Rotterdam Janssen MSc, mevr. Maaike 17 april 1981 Driel Janssen MSc, mevr. Rianne Geertruida Aleida 25 januari 1978 Doornenburg Jungst MSc, Sebastiaan Ferdinand Johan 3 mei 1978 Amsterdam Kamp MSc, Jetse Auke van de 30 maart 1981 Arnhem Kemperman MSc, mevr. Katharina Maria 9 februari 1981 Arnhem Kevelam, drs. Wilfred 11 juni 1985 Utrecht Korterink, drs. Jan Jaap 6 juli 1983 Zwolle Krom-Visser MSc, mevr. Bianca Jacoline de 9 juli 1984 s-gravenzande Leers MSc, mevr. Catharina Maria Bartolomeus 16 augustus 1984 Schimmert Mazoughi, Farid El 2 juni 1977 Vijfhuizen Mulders-van de Langenberg, mevr. drs. Dolce Elizabeth 17 maart 1977 Schagen Nijeboer MSc, Mark Egbert 2 juli 1979 Vriezenveen Ong-Liu, mevr. Poiling 22 november 1978 Heerhugowaard Oostrom MSc, Ernst van 30 april 1977 Amsterdam Rens-van Baarle MSc, mevr. Birgit Pieternel Lucille 18 augustus 1980 Rotterdam Rijnberg MSc, Iman 25 juni 1982 Sint Annaland Roemburg MSc, Pim van 14 april 1982 Utrecht Schalm MSc, Michael van 20 juni 1976 Nijkerk Schotman MSc, Martijn Sebastiaan 29 december 1981 Winterswijk Siebelt MSc, mevr. Carolina Aleida 26 mei 1981 Bergen op Zoom Turenhout, drs. Stefanus Martinus 15 augustus 1978 Sassenheim Ven MSc, mevr. Wilhelmina Antonia Adriana van der 16 september 1983 Rosmalen Vijverberg, mevr. Maria Hermina Franca 13 juni 1981 Zoetermeer Vojdani MSc, mevr. Sahar 8 september 1979 Amsterdam Vries, Menno Benjamin de 8 juli 1979 Grootebroek Wallet MSc, Rutger 7 augustus 1979 Amersfoort Wedden, drs. Hendrik Johannes Martinus van der 23 augustus 1976 Hooglanderveen Wijk, drs. Mark Alexander van 23 november 1978 s-gravenhage Winkels MSc AA, mevr. Ineke Petra Sophia 20 februari 1979 Amersfoort Yap MSc, mevr. Sue Ly 28 augustus 1983 Rotterdam Inschrijvingen NOvAA Het bestuur van de NOvAA heeft onderstaande collega s met ingang van 9 januari 2012 ingeschreven in het accountantsregister. Smit, Francien 9 februari 1982 Hellendoorn Beijer, Marco Johnnie 21 februari 1976 Zwolle Sijbrands, Björn 5 december 1981 Haarlem Schrauwen, Ilona Johanna Maria 25 november 1981 Roosendaal Schopman, Wouter Franciscus 19 december 1981 Zutphen Het bestuur van de NOvAA heeft onderstaande collega s met ingang van 2 januari 2012 ingeschreven in het accountantsregister. Pos, Ariën 25 april 1969 Hattem Pelt van, Arjo 3 september 1974 Puurs, België Voet, Michiel 18 januari 1984 Wijchen Schroeten, Johannes Peter Franciscus Marie 28 november 1979 Herten Hoogendoorn, Pieter Jan Cornelis 16 november 1979 Capelle aan den IJssel Ferwerda, Gerben 17 juni 1966 Leek Hof van t, Andries 22 juli 1983 Barneveld Verwoert, Jan Hendrik 19 december 1968 Wijk bij Duurstede Meerendonk van de, Marcus Johannes 23 december 1965 Hechtel- Eksel, België Loenen van, Sabine 13 augustus 1974 Brielle Koning de, Augustinus Johannes Antonius 14 december 1978 Etten-Leur Kok, Marlies 8 juli 1977 Rotterdam Visser, Hielke 8 april 1980 Nederhorst den Berg Vossen van, Robert 14 oktober 1983 Sint-Annaland Doorhaling accountantsregister NIVRA In de Nederlandse Staatscourant van 1 februari 2012 heeft het NIVRA-bestuur de volgende doorhalingen in het accountantsregister bekendgemaakt. Maas, drs. Wilhelmus Johannes, Rosmalen 1 maart 2011 Aland RE, drs. Cornelis Pieter, Egmond a/d Hoef 31 december 2011 Ammerlaan FB, drs. Johannes Cornelis Anthonius, Bleiswijk 31 december 2011 Atsma, drs. Bertus Fredrik, Pijnacker 31 december 2011 Baars, drs. Michiel, Castricum 31 december 2011 Berg, Jan van den, Baarn 31 december 2011 Blankenstein, drs. Dirk Nicolaas, Doesburg 31 december 2011 Boegschoten, Lubertus Johannes, Hilversum 31 december 2011 Boezer, drs. Rudolf Ernst Karel, Bussum 31 december 2011 Bok, Simon Theun, Oudorp 31 december 2011 Bont, Cornelis Adrianus Jacobus Maria de, Biandronno, Italië 31 december 2011 Boom, mevr. drs. Natasja Gerarda Janna, Velsen Zuid 31 december 2011 Bruggink, Johannes Cornelis, Aerdenhout 31 december 2011 Burg, mr. drs. Johannes Gerardus Josephus van der, New Zealand 31 december 2011 Burgt, Johannes Henricus van der, Nuenen 31 december 2011 Castelijns, Adrianus Godefridus Franciscus, Cuijk 31 december 2011 Coenen, Marcus Antonius Lambertus Anna, Maastricht 31 december 2011 Dijk, Marinus van, Arnhem 31 december 2011 Dijk, Paulus Matheus van, Spijkenisse 31 december 2011 Dijkgraaf, drs. Bernardus Hendrikus Maria, Soest 31 december 2011 Dooijewaard, drs. Jacob, Amsterdam 31 december 2011 Eijkenaar, drs. Anthonie, Harmelen 31 december 2011 Es, Petrus Antonius van, Barendrecht 31 december 2011 Geldermans, drs. Wilhelmus Johannes Petrus, Heemskerk 31 december 2011 Goldschmeding, drs. Rutger Johannes, Vijfhuizen 31 december 2011 Grafhorst, Coenradus Henricus Anthonius, Heino 31 december 2011 Grasmaijer, Dirk, De Bilt 31 december 2011 Grol, drs. Izaak Gerrit Pieter van, Maarssen 31 december 2011 Gubler, drs. Casper, Eerbeek 31 december 2011 Haagsman, drs. Hendrik Johannes Nicolaas, Hazerswoude Dorp 31 december 2011 Habraken, Hendricus Leonardus Anthonius, s-gravenhage 31 december 2011 Hees, drs. Arend Willem van, Amstelveen 31 december 2011 Hegge, mevr. Alexandra Cornelia Maria, s-gravenhage 31 december 2011 Heide, Arie Johannes Albert van der, Apeldoorn 31 december 2011 Held, Alfred Henri Pieter, Rhoon 31 december 2011 maart 2012 accountant 77

5 De inschrijvingen en doorhalingen in het accountantsregister kunt u ook vinden op vervolg Doorhaling accountantsregister NIVRA Heuvel, drs. Marinus van den, De Meern 31 december 2011 Hulst, Johannes Albertus, Vleuten 31 december 2011 Huyskens RE, Mathias Marcellinus Maria, s-hertogenbosch 31 december 2011 Janssen, Josephus Hubertus Andreas, Beek en Donk 31 december 2011 Keijzer, drs. Conrad, Baarn 31 december 2011 Knaap, Theodorus Petrus Josephus van der, Bussum 31 december 2011 Koelega, Jan, Sint Maarten 31 december 2011 Koggink, drs. Robert Frederik Leonard, Noordwijk 31 december 2011 Koning, drs. Cornelis Johannes, Goirle 31 december 2011 Kuipers RE, drs. Jakob, Baarn 31 december 2011 Lampert, drs. Jacobus, Emmen 31 december 2011 Leeuw, Franciscus Cornelis de, Breda 31 december 2011 Lekanne Deprez, drs. Julius Gustaaf Everhard Antonius, Eindhoven 31 december 2011 Loos, drs. Theodorus Hinrich de, Goedereede 31 december 2011 Los, drs. Abraham George, Amsterdam 31 december 2011 Malais, Theodorus, Arnhem 31 december 2011 Meijer, Klaas Onno, Emmen 31 december 2011 Meulen, drs. Frank Caspar Joseph Marie van der, Breda 31 december 2011 Meursing, drs. Freerk Jan, Gasselte 31 december 2011 Min, drs. Joseph Jacobus, Bergen 31 december 2011 Mulder, Martinus Cornelis, Barneveld 31 december 2011 Nijland, Gerrit Hendrik Jan, Lunteren 31 december 2011 Nijnens, Simon Frank, Little Silver, Verenigde Staten 31 december 2011 Noordenbos RE, mevr. drs. Marijke, Sint Nicolaasga 31 december 2011 Oudshoorn, Willem, Rijnsburg 31 december 2011 Passchier, Pieter, Noordwijk 31 december 2011 Pecht, Johan, Utrecht 31 december 2011 Pel, mr. drs. Wybrand, Oldenzaal 31 december 2011 Peters, Henricus Johannes Gerardus Hubertus, Eindhoven 31 december 2011 Peters RE, drs. Robertus Johannes, Amersfoort 31 december 2011 Pieterse, Hendrik Pieter, Hilversum 31 december 2011 Plokker, mevr. drs. Catherine Joy, Hong Kong 31 december 2011 Pol, Elbert Johannes van de, Putten 31 december 2011 Reen, Josephus Cornelis Johannes Theodorus van, Nijmegen 31 december 2011 Rietdijk, Christiaan Leendert, Zutphen 31 december 2011 Riské, Eduard Bernard Marie, Borsbeek, België 31 december 2011 Rossum, Hendrikus Cornelis Maria van, Huizen 31 december 2011 Scheers, Meijnhart Christiaan Adriaan, s-gravenhage 31 december 2011 Selm, Leonardus Adrianus Gerardus van, Zeist 31 december 2011 Slier, Hans Wilfred, Maassluis 31 december 2011 Sluiter, Cornelis Franciscus Johannes, Heeswijk Dinther 31 december 2011 Sluiter-Vissers, mevr. Martina Anna Herma, Heeswijk Dinther 31 december 2011 Stam, drs. Nicolaas Cornelis Johannes, Alkmaar 31 december 2011 Struik, Willem, Heemskerk 31 december 2011 Swint, Johannes Jacobus, Leeuwarden 31 december 2011 Tas, Adriaan Gerrit, Aalsmeer 31 december 2011 Teutem, Willem van, Baarn 31 december 2011 Timmermans, drs. Gerardus Alfons Gertrud Maria, Amsterdam 31 december 2011 Togt, Frederik Hendrik van der, Rozendaal 31 december 2011 Truijen, Jacob van, Hoorn 31 december 2011 Tuijn, Frits, Wormer 31 december 2011 Valens, drs. Johannes Maria, Emmen 31 december 2011 Verhees, Ludovicus Henricus, Deurne 31 december 2011 Vernooy, drs. Albien Leonardus, Bergschenhoek 31 december 2011 Vestering, Johannes Franciscus Frederikus, Huissen 31 december 2011 Vis, Cornelis, Papendrecht 31 december 2011 Wel, drs. Peter Willem van, Laren 31 december 2011 Wetzels, drs. Hubertus Jacobus Vincent, Someren 31 december 2011 Wijbenga, drs. Biense, Almelo 31 december 2011 Wijkniet, drs. Erik, Amsterdam 31 december 2011 Wilkes, Johannes, Hapert 31 december 2011 Willems, drs. Antonius Joseph Maria Cornelis, Amsterdam 31 december 2011 Winter-Otto, mevr. drs. Frieda Johanna de, Wassenaar 31 december 2011 Zon, Theodorus Gerardus Hendricus van der, Amstelveen 31 december 2011 Zuidam, Dick Cornelis Johannes, Hoorn 31 december 2011 Zuiderbaan, drs. Hans, Wassenaar 31 december 2011 Favié, Cornelis Gerardus, Amsterdam 19 januari 2012 Kaandorp, Hendrikus Petrus Jacobus, Heiloo 19 januari 2012 Maandblad van de Nederlandse Beroeps organisatie van Accountants. NIVRA en novaa gaan fuseren en worden dan samen de nederlandse Beroepsorganisatie van accountants. Tweede jaargang De in dit tijdschrift voorkomende meningsuitingen mogen niet worden gezien als officiële zienswijzen van de NBA, tenzij zulks uitdrukkelijk is vermeld. Overnemen van de inhoud van dit tijdschrift is mogelijk met bronvermelding ISSN Redactie dr. Tom Nierop, hoofdredacteur Marja Brouwer-Franken, eindredacteur drs. Leendert Haaring, redacteur drs. Erwin Breij, redacteur Redactieadres NBA, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, telefoon , Website Medewerkers mr. Lex van Almelo, Bert Bakker, drs. Annegreet van Bergen, prof. Hans Blokdijk RA, Adrie Boxmeer, drs. Geert Dekker, drs. Remco de Groot RA, Michel Grummel RA, drs. Rob Heinsbroek, dr. Chris Knoops, drs. Lieuwe Koopmans, drs. Marco Moling RA AA, drs. Ellen van Nimwegen RA, dr. Luc Quadackers, drs. Peter van rietschoten, Henk Vlaming, drs. Nart Wielaard RA Beeld Marja Brouwer, Corbis, Simone van Es Abonnementen NBA, Postbus 7984, 1008 AD Amsterdam, telefoon , prijs 135 per jaargang, voor studerenden 57, losse nummers 16,50, prijzen inclusief btw. Abonnementen kunnen op elk gewenst tijdstip ingaan en lopen automatisch door, tenzij dertig dagen voor de vervaldatum schriftelijk wordt opgezegd. Adreswijziging mailen naar Vormgeving Verheul Media Supporters BV, Alphen aan den Rijn, Advertenties Reed Business bv, Postbus 152, 1000 AD Amsterdam. Contactpersoon: Ami Aliar, telefoon , Drukkerij Senefelder Misset Doetinchem Rectificatie Per ongeluk zijn van zeven nieuw ingeschrevenen in het accountantsregister de geboortedata foutief weergegeven. Het bestuur van het NIVRA heeft onderstaande collega s met ingang van 20 december 2011 ingeschreven in het accountantsregister. Borgt, mevr. drs. Maria Cathalina Cornelia van der 12 september 1981 Paradera, Aruba Linden, drs. Johannes Christianus van der 21 september 1977 s-gravenhage Nelemans MSc, Johannes Paulus Hubertus 14 september 1980 Zevenbergen Popma, drs. Marius Johannes 29 september 1977 Amsterdam Suir, drs. Jorrit Jorn 12 september 1979 Amsterdam Willemse, Roel Johannes Bernardus 26 september 1979 Dongen Wit, drs. Robert Jeroen de 2 september 1974 Zuidlaren 2011 NBA/Reed Business bv Niets uit deze uitgave mag worden gerepro duceerd door boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere methode dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever. Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Reed Business bv zijn van toepassing de voorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de kamer van Koophandel te Amsterdam. Accountant bevat informatie en wenken, die met de meeste zorgvuldigheid zijn samengesteld. NBA/Reed bv en de bij deze uitgave betrokken redactie en medewerkers aanvaarden geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie en wenken. 78 accountant maart 2012

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Joannes Antonius Bakker, geb. 1773, overl. 26-11-1838 te Nijmegen. Huwelijksregister R.K. Statie der Minderbroeders Nijmegen 1659-1811 (RBS 1224/281) Van beroep winkelier. Hij trouwde

Nadere informatie

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Godri[e] - Gadri[e] - Goderi[e] -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ouders 2 Joannes Stepanus Stevens X Joanna Adriana Sijmonssen Antwerpen - 02/03/1659 Geboren 02/12/1652 Zundert - 21/09/1681 Gehuwd Zundert - [< 1697] Overleden - 2.1 Maria X1 Gerardus Paschaelis Adriaensen

Nadere informatie

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege)

De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) door 11 november 2016 De nakomelingen van Arnoldus Jacobus Legius (De Lege) Generatie 1 1. Arnoldus Jacobus Legius

Nadere informatie

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER

LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER LIJST VAN TE ONTEIGENEN ONROERENDE ZAKEN ONTEIGENINGSPLAN HARNASCHPOLDER ZUID VERZOEKENDE INSTANTIE: BEDRIJVENSCHAP HARNASCHPOLDER Van de onroerende zaak, kadastraal bekend, gemeente Schipluiden Grondplan

Nadere informatie

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg

Blad 1. Kwartierstaat van Antoon van den Berg ( ) Broer Herman van den Berg Blad 1 Kwartierstaat van Antoon van den Berg (1877-1961) Broer Herman van den Berg Website: Stamboom familie Van den Berg > Herman van den Berg, broer van 01. Antoon van den Berg (1877-1961) De ouders

Nadere informatie

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van

De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van door 1 mei 2016 De nakomelingen van Jacob Jasperszoon Ulden Van Generatie 1 1. Jacob Jasperszoon Ulden Van. Generatie 2 2.

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 7) Rechtspersoon RSIN 007604506 Rechtsvorm loze Vennootschap Statutaire naam Kempen Capital Management N.V. Statutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 15-03-1985 Datum akte laatste

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 6) Rechtspersoon RSIN 807585932 Rechtsvorm loze Vennootschap (blijkens statuten structuurvennootschap) Statutaire naam Alliander N.V. Statutaire zetel Arnhem Eerste inschrijving handelsregister

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Adrianus de Keijser, geb. te Gastel. Afkomstig uit Gastel. Hij trouwde Petronilla Boerkens, getrouwd 07-01-1759 te Halsteren. i. Anna de Keijser, geb. 09-10-1759 te Halsteren. Getuigen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie

Eerste generatie. Tweede generatie. Derde generatie 1. Antonius van Berkel. Hij trouwde Petronella Keth. 2. i. Peter van Berkel geb. 1788. Eerste generatie Tweede generatie 2. Peter van Berkel, geb. 1788, overl. 29-03-1865 te Uden. Hij trouwde Cornelia

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING OPSTALVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.368 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Johan Caspar Busch. Hij trouwde Veronica Theresia Wassenaar. 2. i. Benedictus Busch geb. 1754. Tweede generatie 2. Benedictus Busch, geb. 1754 te Utrecht, overl. 24-01-1827 te Groningen.

Nadere informatie

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige.

.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. Geb.14-04-1948 1948 te Erp, beroep bedrijfskundige. FAMILIE van ZUTPHEN Goorts Erp Kinderen 12 van M.1.1.1.2.1.3.4.2.5..1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1 Johannes van Zutphen en Maria Goorts. N.1.1.1.2.1.3.4.2.5.4.3.5.1.1 Gijsbertus, Petrus, Johannes, Joseph van

Nadere informatie

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel

1 Elmer Bijma 2 Eddy de Boer 3 Sjoerd Brandt 4 Kor Broers 5 Gijs van Dam 6 Ben van Oeveren 7 Jorrit Jongbloed 8 Joost Koelen 9 Daniel Nagel 1 Elmer Bijma 1 : 49.47 2 : 47.89 3 : 46.52 4 : 47.65 5 : 47.15 6 : 42.67 7 : 40.51 8 : 47.86 9 : 49.13 10 : 46.19 11 : 48.02 12 : 48.83 13 : 51.49 14 : 49.90 15 : 46.42 16 : 44.63 17 : 45.30 18 : 46.28

Nadere informatie

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven

De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven door 2 mei 2016 De nakomelingen van Cornelis van Werkhoven Generatie 1 1. Cornelis van Werkhoven. Hij is getrouwd (1) op 23 mei

Nadere informatie

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Francis Philip AQUINA. Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Francis Philip AQUINA Uitgezocht door: Pijper Lucien, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Francis Philip AQUINA. Gehuwd voor de kerk ca 1785 Dorothea Maria JANSSEN. 1. Maria Catharina AQUINA,

Nadere informatie

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS

CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS CRITERIA PRODUCTRATING INBOEDELVERZEKERING PRIJS Om tot de ProductRating Prijs te komen heeft MoneyView de gemiddelde marktpositie van elk product berekend over 28.656 fictieve klantprofielen. Deze klantprofielen

Nadere informatie

1 Feb Eerste generatie

1 Feb Eerste generatie Eerste generatie 1. Joannes 1 Schimmel, overige namen Jan Schimmel, geboren CA. 1770 te Bussum (Gooise Meren), overleden 10 maart 1818 te Bussum (Gooise Meren). hij trouwde Antonia Schoonhoord, getrouwd

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek

De nakomelingen van Joannes Diepenbroek een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes Diepenbroek door 7 maart 2017 De nakomelingen van Joannes Diepenbroek Generatie 1 1. Joannes Diepenbroek, is geboren rond 1766 en is gedoopt

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN

BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN BIJLAGE BIJ HET VERHAAL OVER DE HEEMSTEEDSE FAMILIE VAN DER WEIDEN In deze bijlage bevinden zich drie overzichten en een kaart: 1: Tijdlijn en overzicht van de wasserijen van Van der Weiden tussen 1755

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH RIETDIJK 19 Arie van den Bogaart een landbouwer uit Schijndel is in 1832 de eigenaar van dit huis (sectie: E130). Hij bezit ook het huis er naast Rietdijk D (verdwenen

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 803763931 Rechtsvorm Besloten Vennootschap Statutaire naam Statutaire zetel Utrecht Eerste inschrijving handelsregister 02-06-1995 Datum akte van oprichting 31-05-1995

Nadere informatie

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur

Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur Uitslagen stemmingen buitengewone ALV VNG 17 november 2014 Account Gemeente Agenda Item Uitslag 12345 Aa en Hunze 4. Invulling vacatures in bestuur en commissies JA 12348 Aalten 4. Invulling vacatures

Nadere informatie

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden

Genealogie van Joannes HANGHS. Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden Genealogie van Joannes HANGHS Door: Lucien Pijper Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Joannes HANGHS, begraven op 10 november 1774 te Weert. Gehuwd voor de kerk op 7 februari 1768 te Weert (RK) (getuige(n):

Nadere informatie

Eerste generatie. Tweede generatie

Eerste generatie. Tweede generatie Eerste generatie 1. Cornelius van Loon, geb. 18-07-1718 te Wouw. Hij trouwde Dijmphna van Tilborgh. i. Paulina van Loon, geb. 12-04-1748 te Essen. ii. Anna Maria van Loon, geb. 04-05-1750 te Essen. iii.

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 1 Vóór 1800 zou deze boerderij, die stamt uit 1648, in bezit zijn van de erven Joosten (info: Jo van den Berg). In 1832 zijn erven van Johannes van Veghel eigenaar

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes van den Bosch

De nakomelingen van Johannes van den Bosch een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes van den Bosch door 12 juli 2016 De nakomelingen van Johannes van den Bosch Generatie 1 1. Johannes van den Bosch, zoon van Hendrik/Hendrick

Nadere informatie

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant)

Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) Parenteel van Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) I Ari (Arien) Jansz Kwant (ook: Quant) is geboren in 1790 in Heer Huijgenwaert, zoon van Joannes (Jan) Claasz Quant (Quand, Kwant) en Trijntje (Catherina)

Nadere informatie

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart

Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Kwartierstaat van Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart Generatie 1 ( kwartierdrager ) 1 Henricus Joannes Wilhelmus (Henk) Degenhart, geboren op vrijdag 13 februari 1942 om 15:00 in Amsterdam. Hij

Nadere informatie

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7

Jonge Voetboogstraat. woensdag 22 februari 2012 Pagina 1 van 7 Jonge Voetboogstraat nr 1 Klerkx, Joannes 26-10-1892, Raamsdonk seinwerker ns Olthof, Grada Hubertstr.W.,11 's-hertogenbosch 04-07-1923 06-04-1925 's-hertogenbosch Muntelplein 31 2 1 1 Muijsenberg v.den,

Nadere informatie

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door

Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Broome Australië BROOME, Australië. Bij een luchtaanval in de haven van Broome, Australië, op 3 maart 1942 door Japanse jachtvliegtuigen kwamen 53 Nederlanders om. Zij bevonden zich o.a. aan boord van

Nadere informatie

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC

Alkmaar BCC BCC. Almere-Buiten BCC. Amersfoort BCC. Amsterdam BCC. Apeldoorn BCC. Arnhem BCC. Barendrecht BCC. Beek BCC. Bergen op Zoom BCC Almere-Buiten Barendrecht Beek Bergen op Zoom Beverwijk Den Helder Ede Emmen Heerlen Helmond Hengelo Hilversum Hoogeveen Hoorn Leidschendam Lelystad Middelburg Muiden Oosterhout Oss Purmerend Roosendaal

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 4 Jan Rut Kluijtmans koopt op 24-12-1792 een huis en aangelag, gestaan en gelegen op Vorstenbosch onder Nistelrode, groot 2 L, 45 R, van Maria Sijmen Rijkers,

Nadere informatie

De nakomelingen van Isak de Graaf

De nakomelingen van Isak de Graaf een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Isak de Graaf door 28 mei 2016 De nakomelingen van Isak de Graaf Generatie 1 1. Isak de Graaf. Hij is getrouwd met Catrijn van Rijn. Zij kregen 3 kinderen:

Nadere informatie

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64

B Baarle Nassau mhz 6875 kbd QAM-64 A Aalten-Bredevoort 7461 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Almere 8200 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Alphen aan den Rijn 1000 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amersfoort 3900 304 mhz 6875 kbd QAM-64 Amstelveen 1000 304 mhz 6875

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul

Parenteel van Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul Parenteel van Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul 1 Johannes Wilhelmus (Jan) van Buul is geboren op woensdag 14 augustus 1901 in Vlijmen, zoon van Petrus Wilhelmus (Piet) van Buul en Johanna Elisabeth Kuis.

Nadere informatie

Parenteel van Wouter Brokx

Parenteel van Wouter Brokx Parenteel van Wouter Brokx 1 Wouter Brokx. Hij is begraven op 30-09-1706 in Gilze (nbr,nld). Wouter trouwde met Adriana Adrianus van den Erven. Kinderen van Wouter en Adriana: 1 Adrianus Wouter Brokx.

Nadere informatie

Parenteel van Godefridus (Goord) van Zantvliet

Parenteel van Godefridus (Goord) van Zantvliet Parenteel van Godefridus (Goord) van Zantvliet 1 Godefridus (Goord) van Zantvliet is geboren op 14-07-1865 in Steenbergen. Goord is overleden op 07-11-1946 in Wouw, 81 jaar oud. Goord trouwde met Anna

Nadere informatie

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem.

Kinderen van Johannis Kilwinger en Jannigje Alplas: 1.1 Peter Gijsbert Kilwinger, geboren op zaterdag 4 februari 1809 in Woudrichem. Genealogie van Pieter Kilwinger inderen van Peter Gijsbert Kilwinger en Johanna Mutsaards: 1.1.1 Johanna Maria Kilwinger, geboren op woensdag 17 februari 1836 in Stratum. Johanna Maria is overleden op

Nadere informatie

www.vorstenbosch-info.nl

www.vorstenbosch-info.nl OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HEUVEL 3 VEEL ONZEKERHEID In 1832 is deze woning in bezit van Hendrik van Dijk (sectie: E 280/1052/1291) en in 1840 is de eigenaar Theodorus van Eenbergen. In 1843 gaat

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 8) Rechtspersoon RSIN 007604506 Rechtsvorm loze Vennootschap Statutaire naam Kempen Capital Management N.V. Statutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 15-03-1985 Datum akte laatste

Nadere informatie

Deelsessie. Publieke Management Letter voor de glastuinbouw

Deelsessie. Publieke Management Letter voor de glastuinbouw Deelsessie Publieke Management Letter voor de glastuinbouw Robert Mul dagvoorzitter hoofd beleid & beroepsontwikkeling nba voorzitter programmateam kennis delen Programma voor vanmiddag 13.30: Kennis Delen

Nadere informatie

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem

PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS. Bron : Kadaster digileggersysteem PERCEELEIGENAREN OP DE DOMMELAKKERS MET HUN ARTIKELNUMMER EN PERCEELNUMMERS Bron : Kadaster digileggersysteem Art. nr naam voornamen beroep woonplaats perceelnrs 448 wed.spierings Hendrik (1832) St.Michielsg.

Nadere informatie

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai

Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai een genealogieonline publicatie Matthias van Eijsden, omstreeks 1624 geboren in Maastricht, oudste bekende voorouder van Alberta Hendrika Antonia Jouai door 9 maart 2016 Matthias van Eijsden, omstreeks

Nadere informatie

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016

Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet. Gerard Marlet 11 oktober 2016 Waar moeten we bouwen en waar (nog) niet Gerard Marlet 11 oktober 2016 De triomf van de stad... 400.000 Prijs standaardwoning (in euro's) 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Gemiddelde van

Nadere informatie

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen

Startlijst NK Vrije renners 2017 Nijeveen 1 Mike Vliek/Vriezenveen H1 09:31 2 Armando van Bruggen/Purmerend H1 09:32 3 Luc Essink/Almere H1 09:33 4 Jeroen van Dijk/Zwolle H1 09:34 5 Ardjan van der Linden/Eindhoven H1 09:35 6 Christiaan Riemens/Maastricht

Nadere informatie

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( )

Stamboom dossier. Petronella (Pieta) Theodora Schoenmakers ( ) Gehuwd Johan Bloemen ( ) Stamboom dossier Petronella (Pieta) Theodora (1906-1996) Gehuwd Johan Bloemen (1907-1986) Update 1.3 150518 door Ir. René A.M. Martens RI Msc Geboren Boxmeer - 29 mei 1906 Vader: Theodorus (1862-1945)

Nadere informatie

U ittreksel Han detsregister Kamer van Koophandel

U ittreksel Han detsregister Kamer van Koophandel U ittreksel Han detsregister KvK-nummer 30724367 Pagina r (van 6) Rechtspersoon RSIN Rechtsvorm Statutaire naam Statutaire zetel Eerste i nsch ri jving handelsregister Datum akte van oprichting Datum akte

Nadere informatie

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch

1a E 3165 00 00 07 Oostende Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch. 2 E 3163 01 51 80 Torenstraat 1 Laurus Nederland B.V. te s-hertogenbosch LIJST d.d. 9 januari 2007 VAN AANGEWEZEN PERCE(E)L(EN) EN/OF GEDEELTE(N) DAARVAN in de kadastrale Gemeente, waarop de artikelen 10 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing zijn,

Nadere informatie

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf

C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf C bun roe ell naam voorn voorn1 woonplaats 1 opg. Bomen 10 ell biggelaar weduwe antonie 2 moestuin 8 10 biggelaar weduwe antonie 3 huis, schuur, erf 7 biggelaar weduwe antonie 4 weiland 11 50 biggelaar

Nadere informatie

De nakomelingen van Rombout LIPS

De nakomelingen van Rombout LIPS een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Rombout LIPS door 5 mei 2016 De nakomelingen van Rombout LIPS Generatie 1 1. Rombout LIPS, is geboren rond 1390 te Bavel, Noord-Brabant, Nederland. Generatie

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 5) Rechtspersoon RSIN 804303368 Rechtsvorm Stichting Statutaire naam Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland Statutaire zetel Almere Datum akte van oprichting 10-11-1995 Datum

Nadere informatie

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming

abstract jaar verandering in het aantal voornamen officiële naam en roepnaam voornaamkeuze van traditie naar mode % traditionele vernoeming 7--05 60 50 jaar verandering in het aantal voornamen Gerrit Bloothooft en David Onland UiL OTS, Universiteit Utrecht abstract Een voornaam kiezen ouders niet zomaar voor hun kind. Ze worden in de keuze

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH LENDERSGAT 11 (voorheen Erpsche steeg, later Brakkensedijk) In 1832 is Christiaan Thomas van de Leijgraaf de eigenaar van deze woning met herberg (sectie: E111/1118/1116).

Nadere informatie

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR

16 Dec Eerste generatie. 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR Eerste generatie 1. Johan Heinrich Michael 1 Schimmel, geboren CA. 1720. hij trouwde Catharina Elizabeth Beltmann, getrouwd VR. 1752. 2. i. Frederik Willem Bernard 2 Schimmel geboren op CA. 1 april 1752.

Nadere informatie

Genealogie van Reinier NOLDUS

Genealogie van Reinier NOLDUS Genealogie van Reinier NOLDUS Uitgezocht door: Lucien Pijper, Rijksweg 52, 5941 AE Velden I.1 Reinier NOLDUS. Gehuwd met Maria JANSSEN. 1. Anna Maria NOLDUS, gedoopt op 28 november 1790 te Venlo (getuige(n):

Nadere informatie

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts

Anderhalve eeuw in Oisterwijk. Vugts Vugts Vugts Anderhalve eeuw in Oisterwijk 148. Vugts Aart Adriaan Vugts en Johanna Peter Vrients zijn 7 november 1784 voor de oisterwijkse dominee getrouwd. Aart of Arnoldus heet bij zijn eerste huwelijk geboren

Nadere informatie

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt Daguitslag pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt 1 24 Stan Nelissen Ouderkerk aan De Amstel 60 1 40,1 2 27 Kees Hooft Amsterdam 60 1 39 3 64 Arno van der Veen Meerkerk 60 1 38 4 61 Henk Huitema Amersfoort

Nadere informatie

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel Pagina 1 (van 8) Rechtspersoon RSIN 007604506 Rechtsvorm loze Vennootschap Statutaire naam Kempen Capital Management N.V. Statutaire zetel Amsterdam Datum akte van oprichting 15-03-1985 Datum akte laatste

Nadere informatie

Werkgroep Genealogie

Werkgroep Genealogie Werkgroep Genealogie De werkgroep bestaat uit Bart van Schijndel en Anny Janssen. doelstelling: A. Het adviseren van (aankomende) genealogen. Voor vragen kunt u terecht bij de werkgroep. Gegevens uit het

Nadere informatie

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A

Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A Aankomsttitel kad.gem.cuyk, sectie A 1 Straat/ omgeving Persoon Beroep Woonplaats Gebruik Klass e Oppervlakte nr. DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE N.V.T. CUIJK WEIDE 4 221250 ha A 1 DE KUILEN CUIJK/CS, GEMEENTE

Nadere informatie

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen)

Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) Parenteel van Willem van Dielen (van Deelen) 1 Willem van Dielen. Willem trouwde met Margaretha Cocken. Kind van Willem en Margaretha: 1 Jan van Dielen, geboren in Bergen. Volgt 1.1. 1.1 Jan van Dielen

Nadere informatie

Parenteel van Henricus Degenhart

Parenteel van Henricus Degenhart Parenteel van Henricus Degenhart 1 Henricus Degenhart is geboren omstreeks 1760 in?. Henricus is overleden omstreeks 09-06-1809 in Kampen, ongeveer 49 jaar oud. Hij is begraven op 09-06-1809 in Kampen

Nadere informatie

OUDE WOONPLEKKEN IN VORSTENBOSCH HONDSTRAAT 7 Dit pand kunnen we beschouwen als het stamhuis van de familie van der Heijden de latere Brouwerstak (hiervoor zijn gegevens gebruikt uit het boek van de familie

Nadere informatie

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013

De waarde van de Academie. Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 De waarde van de Academie Gerard Marlet Antwerpen 7 november 2013 Een stad met een Academie heeft meer 1,8% Aantal kunstenaars als percentage van de bevolking 18 Aanbod galerieën per 100.000 inwoners 1,6%

Nadere informatie

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD

BCC AMSTERDAM BUITENVELDERT MEDIA MARKT AMSTERDAM NOORD ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALKMAAR ALMERE ALMERE ALMERE ALMERE-BUITEN ALPHEN A/D RIJN AMSTELVEEN AMSTELVEEN AMSTELVEEN ASSEN ASSEN BARENDRECHT BARENDRECHT BARNEVELD BEEK BERGEN OP ZOOM BERGEN OP ZOOM BERKEL

Nadere informatie

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002.

IN EERSTE HALFJAAR 2002. Paula van der Brug en Robert Selten. April 2005. Het aantal gestarte trajecten in het eerste halfjaar van 2002. Centraal Bureau voor de Statistiek Centrum voor Beleidsstatistiek UITSTROOM UIT DE UITKERING NA START REÏNTEGRATIETRAJECT IN EERSTE HALFJAAR 2002 Paula van der Brug en Robert Selten April 2005 Op 1 januari

Nadere informatie

Lange Cross Dames. D.A.V. Kronos Enschede. Opmerking: Alle deelnemers staaan in deze uitslag dus ook niet-studenten. ca. 6,6 km.

Lange Cross Dames. D.A.V. Kronos Enschede. Opmerking: Alle deelnemers staaan in deze uitslag dus ook niet-studenten. ca. 6,6 km. Nederlands en Kampioenschap Lange Dames ca. 6,6 km 1 26:41,80 300 Saskia van Vugt ZEIST 2 28:34,16 291 Karin Gorter ARNHEM 3 30:13,97 299 Lea Musekamp GRONINGEN EN 4 30:58,77 294 Marina van Maanen WAGENINGEN

Nadere informatie

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014

PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 PERSBERICHT embargo tot 2 april 2014 Het Meertens Instituut heeft de Nederlandse Voornamenbank uitgebreid met populariteitslijsten. Voor Nederland, maar ook voor provincies, regio s en gemeenten worden

Nadere informatie

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt.

Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Theatertour VSK 2012/ 13 Nieuwegein 26juli 2012 Een programma van sportbonden en NOC*NSF dat sportief gedrag stimuleert en ongewenst gedrag aanpakt. Jaaroverzicht I Datum Plaats 24 september Amersfoort

Nadere informatie

Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011)

Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011) Parenteel van Hermanus Leonardus (Herman) Witmer per tak (per april 2011) I. Hermanus Leonardus (Herman) Witmer, zoon van Hermanus Leonardus Witmer en Jeltje Jurgens van der Meer, geboren te Naarden op

Nadere informatie

137 Rimpkje Rembertha Vroklage

137 Rimpkje Rembertha Vroklage 137 Rimpkje Rembertha Vroklage Contributed by Corrien Froklage Saturday, 11 October 2008 Last Updated Wednesday, 25 September 2013 K.1.1.1.1.4.3.1.1.1.5 : (zie pag. 12) (2) Rimpkje (Rembertha) Froklage,

Nadere informatie

Parenteel van Christoph Pilgram

Parenteel van Christoph Pilgram Parenteel van Christoph Pilgram 1 Christoph Pilgram is geboren in 1586 in Bad Sacha.Dl. Christoph is overleden, 51 of 52 jaar oud. Hij is begraven op donderdag 2 september 1638 in Bad Sacha.Dl. Christoph

Nadere informatie

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer

Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer Parenteel van Johannes Petrus (Jan) Noordermeer 1 Johannes Petrus (Jan) Noordermeer is geboren in 1862 in Bergschenhoek (ZH). Jan is overleden. Jan is de biologische vader van het kind van Cornelia van

Nadere informatie

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6

DISTRICT VOORJAARSCOMPETITIE TV HET VENNEWATER 2015 TEAMINDELING. Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 7/6 TEAMINDELING Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) Vrijdag (aanvang tussen 09.00-10.00 uur) 1410 Dubbel 17+ (laagste klasse: 2 e ) 1409 Marianne van Vliet (072-5331597) Ilonka Groenewegen Yvonne van den Burg

Nadere informatie

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten,

Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, NT00205_83 Nadere Toegang op inv. nr 83 uit het archief van het Dorpsgerecht Bunnik en Vechten, 1695-1811 (205) H.J. Postema Juli 2014 Inleiding Dit document bevat regesten op een bundel gewaarmerkte uittreksels

Nadere informatie

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten)

De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) door 13 november 2016 De nakomelingen van Johannes(is) Arien van Dieden (Dieten) Generatie 1 1. Johannes(is) Arien

Nadere informatie

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f)

De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) door 1 mei 2016 De nakomelingen van Joannes (Jean) Wolf(f) Generatie 1 1. Joannes (Jean) Wolf(f), is geboren in 1761 te t Nassausche/Nassau

Nadere informatie

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp

Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Datum Wedstrijd Plaats 17 en 18 januari Abdijcross / NK Cross Kerkrade 01 februari Mastboscross Breda 14 en 15 februari NK Indoor masters / meerkamp Apeldoorn (Omnisport) 21 en 22 februari NK Indoor senioren

Nadere informatie

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia

Toiletreclame Regionale Tarieven Indoormedia Volume netwerk Horeca Doelgroep 13-49 Alkmaar 1 2 weken 34 17 10 950,- 135,- 495,- 115,- Almere 1 2 weken 17 8 5 475,- 115,- 250,- 110,- Amersfoort 1 2 weken 50 25 15 1.425,- 150,- 745,- 125,- Amsterdam

Nadere informatie

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK

De nakomelingen van Aelbert MENTINCK een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Aelbert MENTINCK door 4 mei 2016 De nakomelingen van Aelbert MENTINCK Generatie 1 1. Aelbert MENTINCK, is geboren rond 1630. Generatie 2 2. Cornelis

Nadere informatie

Generatie I. Generatie II

Generatie I. Generatie II Generatie I 1 Lambertus de WIT. Zoon van Leonardus de WIT (de With) (zie 2) en Gertrude van den HEUVEL (zie 3). Gedoopt op 12 oktober 1796 te Uden (getuige(n): Wilhelmus van den Heuvel en Helena Lamberti).

Nadere informatie

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen

Bijl age B hor ende bij het besl uit op bezwaar in de zaak 5211 boomkweker ijen Gemeenten waarbij de betrokken ondernemingen in 1998 onderling contact hebben opgenomen, de Gemeente Betrokken onderneming Documentnummer Alphen aan de Rijn 04200593390201 Amsterdam Baarsjes 04200593390205,

Nadere informatie

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen

Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen Parenteel van Jasper Gijsberts van Namen 1 Jasper Gijsberts van Namen. Kind van Jasper uit onbekende relatie: 1 Antonie Jaspers van Namen, geboren op 27-09-1637 in Oirschot. Volgt 1.1. 1.1 Antonie Jaspers

Nadere informatie

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse

Hr Ms Piet Hein. Hr Ms Piet Hein. Torpedobootjager. Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Hr Ms Piet Hein Hr Ms Piet Hein Torpedobootjager Cdt. Ltz 1 J.M.L.I Cömpff MWO 4e klasse Op 19 februari 1942 tot zinken gebracht door torpedo's en artillerievuur van de Japanse torpedojagers Oshio, Asashio

Nadere informatie

52 Maria Christina Froklage geb

52 Maria Christina Froklage geb 52 Maria Christina Froklage geb. 21-10-1901 Contributed by Corrien Froklage Monday, 09 July 2007 Last Updated Sunday, 13 July 2008 Stamboom Froklage, Frocklage, Vroklage en Wrocklage N.1.1.1.1.4.3.1.1.1.1.4.6.3:

Nadere informatie

Theodorus Hoefs ( )

Theodorus Hoefs ( ) Theodorus Hoefs (1855- eigen code : ouders : Hubertus Hoefs (1808-1878) Theodora Rutten (1811-1873) Theodorus Hoefs is geboren op 6 mei 1855 te Uden BSG Uden 1855-66 : In het jaar eenduizend acht honderd

Nadere informatie

De nakomelingen van Jean Gerard

De nakomelingen van Jean Gerard een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Jean Gerard door 29 oktober 2014 De nakomelingen van Jean Gerard Generatie 1 1. Jean Gerard, is geboren rond 1500 te Gerardmer(Fr). Hij trouwde in met?

Nadere informatie

Parenteel van Slicher

Parenteel van Slicher Parenteel van Slicher 1 Slicher is geboren in 1590 in pruisen Dld. Hij begon een relatie met N.N.. Zij is geboren in 1590. Kinderen van Slicher en N.N.: 1 Hans Slicher. Volgt 2. 2 Ludecke Slieker, geboren

Nadere informatie

De nakomelingen van Kerstien Schrader

De nakomelingen van Kerstien Schrader een genealogieonline publicatie De nakomelingen van Kerstien Schrader door 4 mei 2016 De nakomelingen van Kerstien Schrader Generatie 1 1. Kerstien Schrader, is geboren rond 1615. Hij is dagloner van beroep.

Nadere informatie

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt

pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt KPN Marathon Cup 0 KPN Marathon Cup 0 - Breda 7--0 Daguitslag pos nr naam woonplaats sponsor rnd grp pnt A5 Arjan Stroetinga Waskemeer BAM-Univé Schaatsteam 5 0, A5 Ingmar Berga Hoogeveen Team Van Werven

Nadere informatie

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch

Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch een genealogieonline publicatie Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch door 30 november 2014 Met Maria Catharina Petronella Vroegh naar Lisse, Seghwaert en Voorborch Generatie

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven

Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Een vriendenschaar van zwagers (1920) Martin Cleven Van links naar rechts: Gehuwd met: 1. Frederik Aarts Catharina Vergoossen 2. Pieter Cleven Gertrudis Vergoossen 3. Naardus Vergoossen Gertruda de Haan

Nadere informatie

SGA Seizoen

SGA Seizoen SGA Seizoen 2008 2009 Klasse 1B Ap Mp Bp 1 2 3 4 5 6 7 8 Ra TPR 1. Caissa 4 7 10 35 x 5½ 3 5 3½ 4½ 7 6½ 1887 1876 K 2. Almere 2 7 10 35 2½ x 6 3½ 5 6 6½ 5½ 1871 1902 3. Tal/DCG 3 7 9 28 5 2 x 4½ 4½ 4 3½

Nadere informatie

TWEE AA-BESTUURSLEDEN GEZOCHT ACCOUNTANTS MAKEN STAPPEN MET INVOERING RVC

TWEE AA-BESTUURSLEDEN GEZOCHT ACCOUNTANTS MAKEN STAPPEN MET INVOERING RVC TWEE AA-BESTUURSLEDEN GEZOCHT In juni 2015 treden drie bestuursleden van de NBA af, conform het rooster van aftreden. Ter vervulling van de vacature van voorzitter zal het bestuur in juni 2015 Pieter Jongstra

Nadere informatie

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein

Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein Nieuwe perspectieven voor HEAD Landelijke Themadag Sociaal domein 2 mei 2017 Workshop Maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein het hoofd bieden Introductie De transitiedriehoek en de aanpak

Nadere informatie

De waarde van winkels

De waarde van winkels De waarde van winkels Gerard Marlet Nederlandse Raad Winkelcentra 20 januari 2015 Smart people, strong cities (Cpb) aandeel hoogopgeleiden 50,9% tot 79,2% 46,5% tot 50,9% 39,8% tot 46,5% 37,7% tot 39,8%

Nadere informatie

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website

Huwelijken Rotterdam 1859-1926. RED = to be linked in the website Huwelijken 1859-1926 RED = to be linked in the website Nr Naam Datum Bron Rol 1 Petrus Frederik 2 Cornelis 3 Johannes Petrus Nicolaas 4 Cornelis 31-08- 1859 31-08- 1859 25-01- 1860 25-01- 1860 5 Abraham

Nadere informatie