DE IDEALE HU. FMR-editie 24/09/2013, Utrecht

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE IDEALE HU. FMR-editie 24/09/2013, Utrecht"

Transcriptie

1 DE IDEALE HU FMR-editie 24/09/2013, Utrecht

2 VERSLAG VAN DE DAG: 24/ BETROKKEN, BEVLOGEN EN VERNIEUWEND VOORWOORD INLEIDING DICK DE WOLFF 09/ 2013 Live Magazine: De Ideale HU - FMR-editie Deze dag is georganiseerd door de Faculteit Maatschappij & Recht i.s.m. Studium Generale Hogeschool Utrecht. Dit Live Magazine is een verslag van deze bijeenkomst. Grafisch ontwerp, uitgave en redactie O.K. PARKING Teksten Nynke de Jong Hanneke Hendrix Fotografie Tom Roelofs Rechten Overname teksten alleen in overleg met de uitgever. Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend. Tijdens een bijeenkomst brainstormen over de nieuwe FMR. Hoe gaan we de faculteit vormgeven in deze tijden vol verandering? En nu er verhuisd moet worden naar de Daltonlaan? Kan meer professionele ruimte voor docenten en meer resultaatverantwoordelijkheid in docententeams, bijdragen aan verbetering van de onderwijskwaliteit. En hoe dan? Wat verwacht de student van de docent? En wat verwachten zij van het management? En andersom? Veel vragen om eens met zijn allen de tanden in te zetten. En dat deden we, op 24 september. Met betrokken, bevlogen medewerkers en studenten. Het resultaat van al die gesprekken vindt u in dit Live Magazine. Om nog eens rustig na te lezen. En om te gebruiken als geheugensteuntje bij het zetten van die nieuwe stappen. Op weg naar dat nieuwe onderwijs van die vernieuwde faculteit. Live Magazines is een geregistreerd merk en concept van O.K. PARKING. fmr_lm_0913_okp 3

3 WE HEBBEN EEN PRACHTIGE WERELD TE BEREIKEN. VOORWOORD DEEL 1 - DE STAND DICK DE VAN WOLFF ZAKEN Team 2.0. Een schitterende term, maar waarom zijn we er eigenlijk aan begonnen? Een terechte vraag van Joost de Bruin aan faculteitsdirecteur Maarten Hageman. Omdat we met steeds minder middelen steeds meer moeten doen, steekt Hageman van wal. Omdat het geld dat we krijgen steeds meer wordt gekoppeld aan de resultaten die we halen. Dat zijn de politieke ontwikkelingen van de afgelopen jaren, maar Team 2.0 is ook gestuurd door het onderzoek van de Commissie Gispen, die onderzoek deed naar hoe de kwaliteit van het onderwijs en de onderwijsorganisatie op de HU verbeterd kan worden. Het bleek dat het gebrek aan ruimte voor de professionals het grote probleem is. Men krijgt te weinig vrijheid en er is te weinig binding binnen de docententeams. Vandaar dat wij nu gaan werken in teams. Teams die met elkaar doelen stellen, resultaten halen, feedback geven en daardoor meer ruimte geven. En dat alles met minder managers. Het geld dat we daarmee vrijspelen gaat allemaal naar het primair onderwijs. De Participatiemaatschappij begint op de FMR Het is een nationale trend: meer zelf doen en minder opgelegd krijgen. De participatiemaatschappij waar onze Koning in de Troonrede over sprak. Joost de Bruin is er een beetje sceptisch over: Is de ruimte voor professionele teams niet vooral ingegeven door bezuinigingen? Maar dit spreekt Maarten tegen: Als het niet had gehoeven, hadden we het nog doorgevoerd. We doen dit niet alleen omdat er bezuinigd moet worden. Want we besparen nu geld 4 5

4 wat meteen naar het onderwijs gaat. Dat klinkt goed. Maar zo n verandering voer je niet door zonder strubbelingen. Waar is nu het meeste rumoer over? De managementtaken die nu overgelaten worden aan het team, bijvoorbeeld. Dat is wennen voor oudere docenten die ineens dingen moeten doen die ze voorheen aan een manager overlieten. Daaraan wennen kost tijd, erkent Maarten. Maar we moeten er samen even doorheen: We hebben een prachtige wereld te bereiken met elkaar. Er zijn emoties en onzekerheden en daar moeten we niet aan voorbijgaan. Dit heeft tijd nodig. Een rondje door de zaal Want wat vinden de studenten en docenten eigenlijk van deze nieuwe ontwikkelingen? Wat zijn hun vragen? Hoogste tijd voor een rondje door de zaal: Wat zijn eigenlijk die resultaten waar jullie het telkens over hebben? vraagt Aart van der Maas van de opleiding CMV zich af. Het antwoord van Hageman is tweeledig: Het gaat om de resultaten die de overheid van ons verwacht, bijvoorbeeld op het gebied van uitval. En het gaat om de resultaten die we als teams verwachten. Waar ligt de ambitie van het team? Daar kan Van der Maas mee leven. Wel wil hij graag weten of het erg is als teams al begonnen zijn met het in eigen handen nemen van de regie. Wij zijn namelijk al bijna een jaar bezig met het scenario zoals de faculteit dat graag ziet. Als andere teams hiervan willen leren, kan men onze casuïstiek gebruiken. Hageman reageert verheugd: Zolang jullie team goede afspraken met de onderwijsmanager maakt en de wensen van de buitenwereld en de Social Work-partners meeneemt bij het ontwikkelen van het onderwijscurriculum, juich ik het initiatief alleen maar toe. Ton van Zuuren van HU Amersfoort heeft een vraag over het management: Om een verandering in werking te zetten heb je wel een specifiek soort management nodig. Het veranderproces moet wel goed geleid worden. Maarten beaamt dit: Daarom hebben we ook gekeken naar wat voor soort management nodig is om tot optimaal functionerende professionele teams te komen. Daar hebben we stevige en vaak moeilijke keuzes in moeten maken en van mensen afscheid moeten nemen. Maar we hebben nu een team staan dat dit proces goed gaat begeleiden. Het centrale thema hierbij is volgens Maarten Hageman Co-creatie. We slaan samen deze weg in. Wat zijn de doelen? Wat is de rolverdeling? Daar moeten we samen uitkomen, drukt Hageman ons op het hart. Zoeken naar onderwijs dat past bij onze tijd Team 2.0 leeft onder de studenten en de medewerkers. Eén voor één gaan de handen omhoog. Hoe worden de overgebleven managers ingezet? Welke taken gaan er van de managers over naar de teams? Vragen waar Maarten soms snel antwoord op geeft en die soms worden bewaard voor het volgende deel van het programma. Marco Verstralen van HU Amersfoort geeft ons in ieder geval nog een pluim: We zijn zoekende, maar ik vind het goed dat we zoeken naar onderwijs dat beter past bij deze tijd. WE SLAAN SAMEN DEZE WEG IN. 6 7

5 8 LIVE MAGAZINE: LERAAR JUNI

6 IN DE PAUZE ZEG! HOE RAAKT U HIER EIGENLIJK VERZEILD? Ilona ter Mors (eerstejaars CMV): Mijn studieloopbaanbegeleider vroeg me of ik mee wilde naar deze bijeenkomst, en omdat ik eerstejaars ben vond ik het interessant om mee te gaan. Zo kan ik het systeem aftasten, kijken hoe de samenwerking onderling in zijn werk gaat. Leer ik meteen hoe het een beetje in elkaar steekt. Robert Feith (manager Social Work te Amersfoort): Ik kom vandaag voornamelijk om te luisteren, ik ben namelijk één van die managers waar ze het steeds over hebben (lacht). En ik hoop dat we vanavond kunnen vaststellen wat de issues zijn waar we het over hebben. Francien Bruggink (Docent en supervisor SPH): Ik kom vandaag vooral om te ontmoeten en om ervaringen uit te wisselen. Ik zei net tijdens het broodje, dat het soms voelt alsof we willen dat een kind snel volwassen wordt. Dat we het daarom bij de ouders weghalen en die dan weer vervangen door een voogd. De vele veranderingen maken iedereen een beetje onrustig en dat is ook logisch. Maar dan hoor ik net tijdens het openingsgesprek dat ze in CMV al begonnen zijn met het doorvoeren van veranderingen, en dan ben ik blij om dat te horen. Yasmin Essaidi en Safiye Dagdeviren (Studenten Recht): We zijn hier als klassenvertegenwoordigers, maar ook om te kijken hoe het nu gaat tussen docenten, studenten en management. Soms zijn we wel eens ontevreden over alle regeltjes die er zijn. In de praktijk merken we dat een regel die in het leven geroepen is om studenten beter te laten studeren, juist demotiverend werkt, zoals regels omtrent aanwezigheid. Sommige studenten vallen daardoor buiten de boot. 10 LIVE MAGAZINE: LERAAR JUNI 2013 LIVE MAGAZINE: LERAAR JUNI

7 TEAM 2.0 IN DE PRAKTIJK Hoe kan meer professionele ruimte in docententeams de onderwijskwaliteit verbeteren? 12 13

8 Na de toelichting van Maarten Hageman is het tijd om te kijken hoe Team 2.0 in de onderwijspraktijk werkt. Hiervoor worden de NSE-uitkomsten van afgelopen zomer als uitgangspunt genomen. Welke acties kunnen docenten samen met studenten ondernemen om de waardering van studenten te verhogen? Wat kan men zelf en waar moeten het management en de ondersteunende diensten de teams ondersteunen? Aan vijf volle tafels gaat een mix van docenten, studenten en managers in gesprek over verschillende thema s. Zo heeft tafel 1 docentkwaliteit, behandelt tafel 2 het wel en wee rondom het bekendmaken van de cijfers, praten ze aan tafel 3 over de stagebegeleiding, aan tafel 4 over onderwijsevaluaties en het terugkoppelen daarvan en aan de laatste tafel wordt gepraat over de aanpak van de communicatie rond de huisvesting. Per thema wordt gekeken hoe men studenten beter kan bedienen vanuit de opleidingen. In eerste instantie krijgen docenten en studenten de opdracht te bepalen wat men wil veranderen en welke rol zij zelf hebben in de kwaliteitsverbetering. In het tweede gedeelte wordt er juist gepraat over wat men nodig heeft van de managers en de ondersteunende diensten. Het systeem Aan Tafel 2 steekt men meteen van wal. Binnenkort hebben wij een gesprek over Osiris aangevraagd, want het is zó n dichtgetimmerd systeem. Dat is lastig. Als iemand één foutje maakt, is het meteen voor zowel student áls voor docent vervelend. Er wordt geknikt. Een collega vroeg me of ik alsjeblieft niet meer tijdens lessen de punten wilde invoeren, want dan kregen de studenten een sms en dan was er meteen flinke beroering in de groep. Het frustreert soms dat het systeem leidend lijkt. Creatief denken en denken in het systeem botst nog al eens, zegt een docent. En dan wint het systeem meestal. Soms is het lastig dat de onvrede over hoe lang het duurt gaat rondzingen in de gangen. Dan blijkt bijvoorbeeld dat er helemaal niet duidelijk gecommuniceerd is dat het HET FRUSTREERT SOMS DAT HET SYSTEEM LEIDEND LIJKT drie weken duurt voordat je je cijfer krijgt. Dan is iedereen ontevreden, oppert iemand. Maar dan blijkt later dat het pas een week geleden is dat het tentamen gemaakt is. Ik wil wel verantwoording nemen voor hoe lang het duurt, maar het is er lastig om tegen het spreekwoordelijke geroezemoes op te boksen. Communicatie vanuit management en docenten is dus belangrijk. Een student merkt op dat de punten bijvoorbeeld ook op vaste tijdstippen vrijgegeven zouden kunnen worden. Tijd is immers een subjectieve ervaring, zegt hij erbij. Verhuisstress Bij Tafel 5 kletsen de deelnemers al lekker door elkaar. Verhuizen is normaalgesproken leuk, wordt er gezegd. Ja, en stressvol. Er wordt geknikt. Ik ben in ieder geval blij dat ik het niet hoef te regelen. Ze hebben het dan ook over een onderwerp dat hen allemaal zeer aan het hart gaat: de verhuizing naar het nieuwe gebouw aan de Daltonlaan. Ik weet nog helemaal niet wat we eigenlijk gaan doen, verzucht een docente. Maar wat weet de rest eigenlijk van de verhuizing? De studenten aan tafel kunnen zich nog geen voorstelling maken van het nieuwe gebouw. Er zijn wel rondleidingen geweest, maar daar heeft lang niet iedereen aan meegedaan. De verhuizing is iets van ons allemaal, zegt een docent. Studenten en docenten moeten daarom meer verantwoordelijkheid krijgen. Kunnen we niet twee weken lang samen met elkaar verhuizen? Dan raken we in gesprek over waar we naartoe gaan, en hoe we ons nieuwe gebouw gaan inrichten. Dan wordt de Daltonlaan iets van ons allemaal. Het is duidelijk dat er hier veel creatievellingen aan tafel zitten. De inwijding van de nieuwe locatie lijkt dus wel goed te komen, maar hoe zit het met de studenten? Vooral voor de eerstejaars kan het heel verwarrend zijn. Ze zijn al niet zo bekend in Utrecht en op de Uithof. Laat van die Bodywarmers rondlopen, net als op de Open Dag, die je de weg kunnen wijzen en kunnen helpen op de nieuwe locatie, oppert een student. Bodywarmers, oftewel jongens en meisjes die je precies kunnen vertellen waar die ene docent nu zijn lokaal heeft, en waar de technische dienst zit. Duidelijkheid voor de studenten is dus een must. Je kunt de verhuizing gewoon ondergaan, stelt iemand, maar je kunt er ook iets leuks van maken. Maarten Hageman, die namens het management bij deze groep zit, beaamt dat: Dit kan de leukste tijd worden voor ons. De saamhorigheid die we ervaren, meer betrokkenheid bij elkaar, minder processen. Ik denk dat we hier later met veel plezier op terugkijken. Face-to-face Aan Tafel 3 worden veel ervaringen uitgewisseld over hoe de stagebegeleiding gaat. Veel misverstanden en onvrede lijken toch voort te komen uit dingen die net even mis gaan in de communicatie. Een student kan niet meer zomaar een heel jaar gevolgd worden, zegt een student. Terwijl daar soms wel behoefte aan is. De docenten kunnen zich daarin vinden. Graag had iedereen meer tijd en meer geld. De ideale vraag, gooit iemand in de groep. Wat heb je nodig tijdens je stage om de juiste stappen te zetten? Ik denk dat er meer gebruik gemaakt moet worden van de digitale middelen die we hier 14 15

9 hebben, antwoordt een student. MWD heeft bijvoorbeeld ook een Facebookgroep. Dat is heel handig. Daar kun je gewoon allerlei dingen ingooien. Misschien is dat niet zo officieel, maar het voelt heel bereikbaar. Misschien is dat ook wel een idee omdat stagespecifiek ook te doen. Want zo ben je als docent veel gemakkelijker te bereiken. Er wordt enthousiast geknikt. Is voor stagebegeleiding wel face-to-face-contact nodig volgens jullie? vraagt een docent. De tafel wordt enthousiast. Vooral voor het begin en het eind, ja, zegt een student. Maar het middenstuk zou best door een Skype-gesprek kunnen worden vervangen. Iedereen praat enthousiast door elkaar. Voor de studenten die gewoon goed op de rit zitten zou dat een ideale oplossing kunnen zijn, is de consensus aan de tafel. Een goed plan dus! Er komen nog meer goeie ideeën tijdens het gesprek. Zo zou je de afstand tussen docenten, studenten en management misschien wel kunnen verkleinen door borrels te organiseren. Dan is er alleen iemand nodig die iedereen daar enthousiast voor krijgt! roept iemand aan tafel. Of ben ik nou te optimistisch? Er wordt luid gelachen. De kracht van teamgenoten Ondertussen is Tafel 1 even een stukje verderop gaan zitten, zodat ze nog beter met elkaar in discussie kunnen gaan. Over docentkwaliteit. Hoe kun je studenten gebruiken om tot een betere docentenkwaliteit te komen? Een van de docenten neemt het woord: Als docent moet je je blijven ontwikkelen. Dat doe je door jezelf in wisselende omstandigheden te brengen. Door te experimenteren met collegevormen, bijvoorbeeld. Binnen de klas of buiten de klas. Hoorcolleges voor een paar honderd man en supervisie met maar drie studenten. Dat prikkelt mij om mezelf te ontwikkelen. Dat zijn mooie woorden, maar, zo stelt zijn collega: Je bent als docent geen alleskunner. Kijk dus ook waar je kwaliteiten liggen. De docent moet ingezet worden op zijn excellentie. En die sterke punten moeten binnen het team dus ook helder zijn. Weet wat de kracht is van je teamgenoten. Iets anders wat ook telkens terugkomt, is het contact tussen docent en student. Een studente, neemt het woord: Ik waardeer het wanneer een docent me bij naam kent. Dat voelt vertrouwd. De docenten snappen haar opmerking. Maar hoe zorg je ervoor dat je zulk contact hebt met je studenten? Een optie die genoemd wordt, is hoorcolleges afwisselen met werkcolleges: in werkcolleges kun je meer persoonlijke aandacht geven. In hoorcolleges grote lijnen geven en praktijkvoorbeelden. Je kunt al die kwaliteiten hebben, stelt een docente, maar ook al zou je al die kwaliteiten hebben, weet ik niet of je altijd hoog zou scoren. Je moet ook weten dat je als docent ook een rolmodel bent. Je persoonlijkheid telt ook mee. Je persoonlijkheid is je instrument. Je persoonlijkheid. Een lastig iets om aan te werken. Het geeft wel aan hoe lastig het onderwerp docentkwaliteit is. Zelfsturing Ondertussen aan Tafel 4 heeft men het over hoe je nu het onderwijs het beste kunt evalueren. Als je niks hoort dan zal het wel goed gaan, zeggen ze vaak. Maar daar geloof ik niet zo in. Dan worden die formulieren maar even snel-snel ingevuld, en dan heb je nog geen goed beeld. Stel dat jij dat aan zou moeten pakken? vraagt een manager. Vanuit de 2.0-gedachte? Een docent antwoordt: Het probleem zit soms in het ideaal van zelfsturende teams. Wie gaat wat dan beslissen? Daar ben ik serieus heel benieuwd naar! Hoe krijg je consensus als je met een heel team iets moet besluiten? Maar je leert je studenten dat toch ook? zegt een student. Het is even stil. Er wordt besproken over hoe je mogelijk de evaluaties persoonlijker kan maken. Dan vullen ze niet zomaar hap-snap een lijstje in, maar dan vraag je ze direct naar wat ze echt vinden. Nu begint iedereen te knikken. Als er tijdig en persoonlijk geëvalueerd wordt, dan kun je veel gerichter kijken naar wat er waar precies mis is. En zo is het ook weer gemakkelijker om alle feedback concreet te maken en vervolgens weer terug te koppelen. Eind goed Uiteindelijk gaat het toch om het persoonlijke en om communicatie, wordt er later bij de borrel gezegd. En zo is het ook. Of het nu live is, via Skype, op Facebook of, zoals nu, tijdens een borrel op de Ideale HUsessie

10 HET AFRONDEN VAN HET TAFELGESPREK TOT SLOT Per tafel zijn er uiteindelijk een aantal punten geformuleerd waar zowel docenten, studenten als management zich in kunnen vinden. Er is verwoed gediscussieerd, maar nu iedereen met een borrel in de hand zit, is het tijd om eens van elkaar te horen wat er naar boven is gekomen. Uit iedere groep komt een student als afgevaardigde naar voren om het woord te doen. En Maarten Hageman sluit de avond af. Later zal blijken dat dit onze mooiste tijd is geweest. Tafel 4 Onderwijsevaluaties Live feedback regelen. Maak het persoonlijker voor de studenten. Tafel 5 Aanpak communicatie huisvesting Saamhorigheid binnen de faculteit ook binnen de verhuizing waarborgen. Leuke en creatieve acties organiseren om de verhuizing aangenamer te maken. De volgende notities werden per tafel geopperd: Tafel 1 Docentkwaliteit Meer aandacht voor didactiek, praktijkervaring en communicatie tussen docent en student. Tafel 2 Bekendmaking van de cijfers Communicatie naar studenten moet transparanter. Ze weten niet van de drie weken-regel. Als het inleveren van de cijfers te lang duurt, moeten de teamleden onderling elkaar daarop aan kunnen spreken. Tafel 3 Stagebegeleiding Middenevaluatie via skype, communicatie tussen docent en student via sociale media. En geld voor een borrel vrijmaken misschien? Een opvallende conclusie van de avond? De meeste tafelteams hebben het management eigenlijk amper nodig om tot onderwijsverbeteringen te komen. Wel is soms hulp van ondersteunende diensten nodig (Sharepoint, OSIRIS). En uiteraard is het voor teams ook prettig als bij twijfel of discussie soms iemand het kader aangeeft, een knoop doorhakt of slecht nieuws-gesprekken voert. Maar het merendeel van het onderwijsproces en de contacten met studenten kan door de docententeams prima zelf georganiseerd worden. Zo blijkt bij de praktijkoefening Team 2.0 misschien al een stuk dichterbij dan wanneer de deelnemers hier de meer theoretische discussie over voeren

11

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande

Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Koningspaard Polle en de magische kamers van paleis Kasagrande Eerste druk 2015 R.R. Koning Foto/Afbeelding cover: Antoinette Martens Illustaties door: Antoinette Martens ISBN: 978-94-022-2192-3 Productie

Nadere informatie

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster

[PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster [PILOT] Aan de slag met de Hoofdzaken Ster! Hoofdzaken Ster Copyright EffectenSter BV 2014 Hoofdzaken Ster SOCIALE VAARDIGHEDEN VERSLAVING DOELEN EN MOTIVATIE 10 9 8 10 9 8 7 6 4 3 2 1 7 6 4 3 2 1 10 9

Nadere informatie

Knabbel en Babbeltijd.

Knabbel en Babbeltijd. Knabbel en Babbeltijd. (zorg ervoor dat je deze papieren goed leest, uitprint en meeneemt naar de VBW) Het thema van deze VBW-week is Zeesterren. Het thema is de titel van de week (dus geen kreet of korte

Nadere informatie

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A

Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A Presentatie Tekst Top plan (talentontwikkelingsplan) Amy Kouwenberg OABCE1A INLEIDING Ik heb vandaag een cadeautje meegenomen. Niet voor jullie, maar voor mijzelf. Het cadeautje staat voor de verrassingen

Nadere informatie

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5

Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 5 5 Tuin van Heden.nu 1 Mag ik zijn wie ik ben? Van In 6 Zacheüs (1) Het is erg druk in de stad vandaag. Iedereen loopt op straat. Zacheüs wurmt zich

Nadere informatie

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over,

Theorieboek. leeftijd, dezelfde hobby, of ze houden van hetzelfde. Een vriend heeft iets voor je over, 3F Wat is vriendschap? 1 Iedereen heeft vrienden, iedereen vindt het hebben van vrienden van groot belang. Maar als we proberen uit te leggen wat vriendschap precies is staan we al snel met de mond vol

Nadere informatie

Nieuwsbrief 14, september 2010

Nieuwsbrief 14, september 2010 Stichting WoonMere Nieuwsbrief 14, september 2010 Redactie: Mariska Elfrink Hallo allemaal, Eindelijk is het dan gebeurt: we zijn verhuist naar ons eigen appartement! Inmiddels wonen we hier alweer een

Nadere informatie

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps

Een land waar. mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Een land waar mensen goed geïnformeerd zijn over handicaps Lilian (48) vraagt haar zoontje om even een handje te komen geven. Dat doet hij en dan gaat hij weer lekker verder spelen. Wij nemen plaats aan

Nadere informatie

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten.

Lekker ding. Maar Anita kijkt boos. Hersendoden zijn het!, zegt ze. Die Jeroen is de ergste. Ik kijk weer om en zie hem meteen zitten. Lekker ding Pas op!, roept Anita. Achter je zitten de hersendoden! Ik kijk achterom. Achter ons zitten twee jongens en drie meisjes hun boterhammen te eten. Ze zijn gevaarlijk, zegt Anita. Ze schudt haar

Nadere informatie

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008

COLUMN VERBINDEND EN ONDERWIJSKUNDIG LEIDERSCHAP NATIONAAL ONDERWIJSDEBAT 9 OKTOBER 2008 HARRIE AARDEMA, CONCEPT 071008 Ik zie mijn inleiding vooral als een opwarmer voor de discussie. Ik ga daarom proberen zo veel mogelijk vragen op te roepen, waar we dan straks onder leiding van Wilma Borgman met elkaar over kunnen gaan

Nadere informatie

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach

Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Test: Je ouders als studie oriëntatiecoach Je ouders kunnen perfecte last minute studie oriëntatiecoaches zijn, maar weten ze eigenlijk wel wat je dromen en ambities zijn? En omgekeerd: weet jij hoe jouw

Nadere informatie

3 Hoogbegaafdheid op school

3 Hoogbegaafdheid op school 3 Hoogbegaafdheid op school Ik laat op school zien wat ik kan ja soms nee Ik vind de lessen op school interessant meestal soms nooit Veel hoogbegaafde kinderen laten niet altijd zien wat ze kunnen. Dit

Nadere informatie

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik.

Eerste nummer. Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie. Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. juni 2014 Op kamers Eerst durfde ik de woonkamer niet naar binnen. Eetfobie Eerste nummer Het was moeilijk om te zien dat mijn nichtje van 5 meer at dan ik. INHOUD juni 2014 Eten als een kind Op kamers

Nadere informatie

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter

Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Stichting leerkracht: elke dag samen een beetje beter Wat is leerkracht? Stichting leerkracht is een organisatie van enthousiaste experts uit het onderwijs en bedrijfsleven die scholen helpt in het ontwikkelen

Nadere informatie

PeerEducatie Handboek voor Peers

PeerEducatie Handboek voor Peers PeerEducatie Handboek voor Peers Handboek voor Peers 1 Colofon PeerEducatie Handboek voor Peers december 2007 Work-Wise Dit is een uitgave van: Work-Wise info@work-wise.nl www.work-wise.nl Contactpersoon:

Nadere informatie

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A

Presentatie Feedback. Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Presentatie Feedback Door: Tim Janssen Klas: GDD1A Inhoud Reflecties Voorbereiding presentatie Reflecties Silver Huber: Breakdance Goede duidelijke presentatie. Heel helder en goed te horen. Leuk dat ie

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22

21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 21 Niveaus van interveniëren in groepen 22 ASPECTEN VAN COMMUNICATIE IN GROEPEN In iedere relatie en in elk relatienetwerk waar mensen net elkaar communiceren zijn er vier aspecten te onderscheiden. De

Nadere informatie

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?"

Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer. Introductiefase: 2. Vraag: Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent? Les 1 Voorspellen Leestekst: De nieuwe computer "Welkom:..." Introductiefase: 1. "We gaan vandaag proberen te voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen wat voorspellen betekent?" 3. Discussie:...

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Johan Vosbergen Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Johan Vosbergen... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Johan,

Nadere informatie

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben

Ik-Wijzer Ik ben wie ik ben Ik ben wie ik ben Naam: Lisa Westerman Inhoudsopgave Inleiding... 3 De uitslag van Lisa Westerman... 7 Toelichting aandachtspunten en leerdoelen... 8 Tot slot... 9 Pagina 2 van 9 Inleiding Hallo Lisa,

Nadere informatie

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen.

Wat is PDD-nos? VOORBEELDPAGINA S. Wat heb je dan? PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Wat is PDD-nos? 4 PDD-nos is net als Tourette een neurologische stoornis. Een stoornis in je hersenen. Eigenlijk vind ik stoornis een heel naar woord. Want zo lijkt het net of er iets niet goed aan me

Nadere informatie

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper

Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Les 3 - maandag 3 januari 2014 - De Wilgenstam kleutergroep van meester Jasper Het lampje is aan, dat betekent dat we gaan filosoferen. Isa-Noa vertlede in de eerste les dat zij lippenstift en badeendjes

Nadere informatie

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele

ze er iets gewichtigs mee wil aangeven, al is het nooit duidelijk haar schouders reikte, is nagenoeg gehalveerd. Een simpele En, wat vind je? Hoe bedoel je, wat vind ik? Mijn haar. Kijk nou even. Mark kijkt op van zijn scherm. Yvonne staat in de deuropening van de woonkamer, een bakje yoghurt in haar hand. Ze beweegt niet. Ze

Nadere informatie

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten.

Deze gevoelens en emoties blijven bestaan totdat jij er aan toe bent om ze te uiten. Ik wil EmoKnallen. Sjoelen en uiten van emoties en gevoelens met jongeren en volwassenen. Benodigdheden: een sjoelbak en sjoelschijven. Te spelen op school, in jongeren en opvangcentra, in het gezin, bij

Nadere informatie

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties

Deel het leven Johannes 4:1-30 & 39-42 7 december 2014 Thema 4: Gebroken relaties Preek Gemeente van Christus, Het staat er een beetje verdwaald in dit hoofdstuk De opmerking dat ook Jezus doopte en leerlingen maakte. Het is een soort zwerfkei, je leest er ook snel overheen. Want daarna

Nadere informatie

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar

Bijeenkomst over geloofsopvoeding Communiceren met je puber Deze bijeenkomst sluit aan bij Moments, magazine voor ouders van jongeren van 12-18 jaar DOELSTELLINGEN Ouders zijn zich ervan bewust dat je altijd en overal communiceert Ouders wisselen ervaringen met elkaar uit over hoe de communicatie met hun pubers verloopt Ouders verwerven meer inzicht

Nadere informatie

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis.

Weer naar school. De directeur stapt het toneel op. Goedemorgen allemaal, zegt hij. * In België heet een mentor klastitularis. Weer naar school Kim en Pieter lopen het schoolplein op. Het is de eerste schooldag na de zomervakantie. Ik ben benieuwd wie onze mentor * is, zegt Pieter. Kim knikt. Ik hoop een man, zegt ze. Pieter kijkt

Nadere informatie

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding

Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Checklist Gesprek voeren 2F - handleiding Inleiding De checklist Gesprek voeren 2F is ontwikkeld voor leerlingen die een gesprek moeten kunnen voeren op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht hoe de

Nadere informatie

Wat wil jij? Wat wil ik?

Wat wil jij? Wat wil ik? Alle formulieren bij het boek Wat wil jij? Wat wil ik? ALLE PAGINACIJFERS KOMEN OVEREEN MET DE PAGINANUMMERS IN HET BOEK UITGEVERIJ BOEKENCENTRUM ZOETERMEER eens oneens 1 Ik vind mijzelf aantrekkelijk

Nadere informatie

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING

Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING Verslag ouderavond FIT(s) OP DE KRING In gesprek met elkaar. Uitwerking van de stellingen. De onderstaande stellingen hebben we deze avond besproken onder elke stelling staan een aantal opmerkingen die

Nadere informatie

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN

VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN E-BLOG VIER EENVOUDIGE TAKTIEKEN OM LASTIGE COLLEGA S VOOR JE TE WINNEN in samenwerken Je komt in je werk lastige mensen tegen in alle soorten en maten. Met deze vier verbluffend eenvoudige tactieken vallen

Nadere informatie

NOOIT GENOEG DE KWETSBAARHEID VAN

NOOIT GENOEG DE KWETSBAARHEID VAN TEKST: Annick Geets DE KWETSBAARHEID VAN NOOIT GENOEG Kwetsbaarheid is niet een kwestie van winnen of verliezen, maar een kwestie van inzien en accepteren dat beide bij het leven horen. Een kwestie van

Nadere informatie

Februari 2012 Workshop Eviont

Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Februari 2012 Workshop Eviont Het Brein heeft een doel nodig! Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...2 LEESWIJZER...3 INLEIDING...4 STAP 1: HET KADER...5 STAP 2: STATE, GEDRAG EN

Nadere informatie

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou!

Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou! Hallo Ben jij een kind van gescheiden ouders? Dit werkboekje is speciaal voor jou Als je ouders uit elkaar zijn kan dat lastig en verdrietig zijn. Misschien ben je er boos over of denk je dat het jouw

Nadere informatie

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO

Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Mijn lichaam is goed! Doe-opdrachten rond lichaamsbeeld voor 5-6 BaO Hieronder vind je een lesvoorbereiding voor twee lesuren rond lichaamsbeeld bij kinderen van 10 tot 12 jaar. Het bevat verschillende

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Stellingen en normering leerlingvragenlijst

Stellingen en normering leerlingvragenlijst Stellingen en normering leerlingvragenlijst Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 3.0 oktober 2014 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys ZIEN!PO leerlingvragenlijst 3.0 Stellingen

Nadere informatie

Leer hoe je effectiever kunt communiceren

Leer hoe je effectiever kunt communiceren Leer hoe je effectiever kunt communiceren De kracht van geweldloze communicatie Hoe vaak kom je in een gesprek terecht waarin je merkt dat je niet meer zegt wat je wilt zeggen; dat je iets doet wat de

Nadere informatie

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen +

JEUGDIGEN. Hulp na seksueel misbruik. vooruitkomen + > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik JEUGDIGEN Heb jij seksueel misbruik meegemaakt of iemand in jouw gezin, dan kan daarover praten helpen. Het kan voor jou erg verwarrend zijn hierover te praten,

Nadere informatie

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1

Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Achtergrondinformatie opdracht 1, module 1, les 1 Er zijn leuke en fijne momenten in de opvoeding, maar ook moeilijke en zware momenten. Deze moeilijke momenten hebben soms te maken met een bepaalde fase

Nadere informatie

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT

HANDIG ALS EEN HOND DREIGT l a n d e l i j k i n f o r m a t i e c e n t r u m g e z e l s c h a p s d i e r e n HANDIG ALS EEN HOND DREIGT OVER HOUDEN VAN HUISDIEREN HIER LEES JE HANDIGE INFORMATIE OVER HONDEN DIE DREIGEN. JE KUNT

Nadere informatie

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten

Susanne Hühn. Het innerlijke kind. angst loslaten Susanne Hühn Het innerlijke kind angst loslaten Inhoud Inleiding 7 Hoe ontstaat angst? 11 Wegen uit de angst 19 Het bange innerlijke kind leren kennen 35 Meditatie Het bange innerlijke kind leren kennen

Nadere informatie

- Waarschuwing- dit is een pittige les!

- Waarschuwing- dit is een pittige les! - Waarschuwing- dit is een pittige les! Herken je de volgende situatie: Je vraagt aan je partner (heb je deze niet denk dan even terug aan de tijd dat je deze wel had) of hij de vuilniszak wilt buiten

Nadere informatie

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind

MEE Nederland. Raad en daad voor iedereen met een beperking. Moeilijk lerend. Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind MEE Nederland Raad en daad voor iedereen met een beperking Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Moeilijk lerend Uitleg over het leven van een moeilijk lerend kind Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT

Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT Kinderfolder ALS JE EEN GELEIDEHOND TEGENKOMT ROOS Roos (27) is zeer slechtziend. Ze heeft een geleidehond, Noah, een leuke, zwarte labrador. Roos legt uit hoe je het beste met geleidehond en zijn baas

Nadere informatie

Vragenlijst: Wat vind jij van je

Vragenlijst: Wat vind jij van je Deze vragenlijst is bedacht door leerlingen. Met deze vragenlijst kunnen leerlingen er zelf achter kunnen komen wat andere leerlingen van hun school vinden. De volgende onderwerpen komen langs: Sfeer op

Nadere informatie

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen

wat is passend? naar aanleiding van Paulus brief aan de Kolossenzen wil ik dat uitwerken voor 4 categorieën vier kringen vandaag wil ik dit gebod toepassen op het geloofsgesprek onderwerp van de gemeenteavond komende week onze overtuiging is dat zulke gesprekken hard nodig zijn voor de opbouw van onze gemeente tegelijk is

Nadere informatie

Lesbrief 14. Naar personeelszaken.

Lesbrief 14. Naar personeelszaken. http://www.edusom.nl Thema Op het werk Lesbrief 14. Naar personeelszaken. Wat leert u in deze les? Wanneer u zeggen en wanneer jij zeggen. Je mening geven en naar een mening vragen. De voltooide tijd gebruiken.

Nadere informatie

Bescherm je foto s met een watermerk

Bescherm je foto s met een watermerk Bescherm je foto s met een watermerk Het is vervelend wanneer een ander met je foto's aan de haal gaat. Je steekt er niet alleen tijd en moeite in maar ook wettelijk heb je rechten over je eigen foto's.

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren

Beoordelingsformulieren Beoordelingsformulieren In elke prestatie zitten zoals hierboven uiteengezet (p. 81) vijf elementen verpakt. Het Takenblad is daarop gebaseerd. Om elk van die vijf elementen grondig te kunnen beoordelen

Nadere informatie

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding

Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F - handleiding Inleiding De checklist Sollicitatiebrief schrijven 2F is ontwikkeld voor leerlingen die moeten leren schrijven op 2F. In deze handleiding wordt toegelicht

Nadere informatie

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet!

Gevaarlijke liefde. Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Ik geloof dat hij Ramon heet! Gevaarlijke liefde Gevaarlijke liefde In de pauze Mooi hè, Kim? Maar wel duur! Weet jij wie die jongen is? Zit hij ook bij ons op school? Als je verliefd wordt ben je in de wolken. Tegelijk voel je je

Nadere informatie

Luisteren en samenvatten

Luisteren en samenvatten Luisteren en samenvatten Goede communicatie, het voeren van een goed gesprek valt of staat met luisteren. Vaak denk je: Dat doe ik van nature. Maar schijn bedriegt: luisteren is meer dan horen. Vaak luister

Nadere informatie

Iedereen heeft een verhaal

Iedereen heeft een verhaal informatie voor jongeren Iedereen heeft een verhaal > Goed om te weten als je tijdelijk naar JJC gaat Iedereen heeft een eigen verhaal. Veel verhalen gaan over waarom het niet allemaal gelopen is zoals

Nadere informatie

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden.

Instructie voor leerlingen.. 5. Gebruik van de lesbrieven. 6. Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7. Wat wil je zijn en worden. VOORBEELD DE KLAS ALS TEAM (LEERLINGENBOEK) INHOUDSOPGAVE Instructie voor leerlingen.. 5 Gebruik van de lesbrieven. 6 Lesbrief: Wat wil je zijn en worden.. 7 Wat wil je zijn en worden. 11 Wat wil je zijn

Nadere informatie

Openingsgebeden INHOUD

Openingsgebeden INHOUD Openingsgebeden De schuldbelijdenis herzien Openingsgebeden algemeen Openingsgebeden voor kinderen Openingsgebeden voor jongeren INHOUD De schuldbelijdenis herzien De schuldbelijdenis heeft in de openingsritus

Nadere informatie

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen

Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Feedback Project Ergonomisch Ontwerpen Competenties Sociaal en communicatief functioneren (P9) Initiatief (P10) Reflectie (P11) Afgelopen module heb je met een groepje gewerkt aan je project. In week 7

Nadere informatie

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase:

Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom. Introductiefase: Les 3 Voorspellen Leestekst: Mijn droom "Welkom:..." Introductiefase: 1. "Vandaag gaan we voor de laatste keer voorspellen." 2. Vraag: "Kan iemand mij vertellen welke vraag wij onszelf moeten stellen om

Nadere informatie

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0

Copyright Marlou en Anja Alle rechten voorbehouden Opeenrijtje.com info@opeenrijtje.com 3.0 2 Deel 1 Beïnvloeden van gedrag - Zeg wat je doet en doe wat je zegt - 3 Interactie Het gedrag van kinderen is grofweg in te delen in gewenst gedrag en ongewenst gedrag. Gewenst gedrag is gedrag dat we

Nadere informatie

Niet eerlijk. Kyara Blaak

Niet eerlijk. Kyara Blaak Kyara Blaak Niet eerlijk Kyara Blaak Kyara Blaak 248media uitgeverij, Steenwijk Grafische realisatie: MDS Grafische Vormgeving Illustraties binnenwerk: Kyara Blaak Alle rechten voorbehouden. Niets uit

Nadere informatie

De ijnmanager. Cartoons september 2012. Luc Timmers

De ijnmanager. Cartoons september 2012. Luc Timmers De ijnmanager Cartoons september 2012 Luc Timmers Alle cartoons mogen gratis gekopieerd en verspreid worden Gratis? Jazeker! Tegenprestatie? De Lijnmanager Gratis is voor bijna niks Volg @Delijnmanager

Nadere informatie

5 manieren om je eigen pad te bewandelen

5 manieren om je eigen pad te bewandelen 5 manieren om je eigen pad te bewandelen Hierbij het nieuwe artikel met als onderwerp: 5 manieren om je eigen pad te bewandelen. Het is geschreven door wandelcoach Tineke Franssen. Tineke wandelt al een

Nadere informatie

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN

MANIEREN OM MET OUDERPARTICIPATIE OM TE GAAN Blijf kalm; Verzeker je ervan dat je de juiste persoon aan de lijn hebt; Zeg duidelijk wie je bent en wat je functie is; Leg uit waarom je belt; Geef duidelijke en nauwkeurige informatie en vertel hoe

Nadere informatie

Ga daar dan staan. Hou je meer van geel, dan kies je de kant van de muur. Ga daar dan staan.

Ga daar dan staan. Hou je meer van geel, dan kies je de kant van de muur. Ga daar dan staan. Rood of geel? Joris Denoo Ik ken een heel leuk spel, zegt juf Lotte. Je kunt het doen hier in de klas. Wie doet mee met mij? Ik juf! Ik! Ik! Ik ook! Juf! Ik! Ik! Ja, ik ook! Dat is prima, knikt de juf.

Nadere informatie

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt

In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt In 7 stappen naar een opgeruimd huis Hoe je op een makkelijke manier je opruimachterstanden inloopt Ben jij zo iemand die actief is en veel interesses heeft en daardoor ook veel bezigheden en spullen heeft?

Nadere informatie

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.

Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen. Bidden Teksten bewerkt uit het gezinsboek Ons Dagelijks Brood veertigdagentijd van pastoor M. Hagen door EBP voor www.kinderenbiddenvoorkinderen.nl en kinderactiviteiten www.lambertuskerk-rotterdam.nl

Nadere informatie

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN

HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN HET BELANGRIJKSTE OM TE WETEN OM MEER ZELFVERTROUWEN TE KRIJGEN Gratis PDF Beschikbaar gesteld door vlewa.nl Geschreven door Bram van Leeuwen Versie 1.0 INTRODUCTIE Welkom bij deze gratis PDF! In dit PDF

Nadere informatie

Toetsopdracht. Methodische Praktijkbegeleiding (MPB) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2

Toetsopdracht. Methodische Praktijkbegeleiding (MPB) Naam: Sanne Terpstra. Studentnummer: 500646500. Klas: 2B2 Toetsopdracht Methodische Praktijkbegeleiding (MPB) Naam: Sanne Terpstra Studentnummer: 500646500 Klas: 2B2 Datum: 8 januari 2013 Reflectieverslag over het functioneren in MPB groep Laat ik beginnen met

Nadere informatie

Gemaakt door: Kelly.

Gemaakt door: Kelly. De kanjertraining. Gemaakt door: Kelly. Inhoud. Inhoud. 1 Inleiding. 2 Wat is de Kanjertraining? 3 Hoe en wanneer is de Kanjertraining ontstaan? 4 Wanneer ga je naar de Kanjertraining? 6 Welke stappen

Nadere informatie

Gesprekskaarten pedagogisch handelen

Gesprekskaarten pedagogisch handelen Gesprekskaarten pedagogisch handelen Samenwerkingsproject Samen Opleiden tussen Peel en Maas en Dommel en Aa Themagroep Pedagogisch Handelen kaarten.indd 1 28-01-17 19:17 kaarten.indd 2 28-01-17 19:17

Nadere informatie

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen!

Inhoud. 1 Wil je wel leren? 2 Kun je wel leren? 3 Gebruik je hersenen! 4 Maak een plan! 5 Gebruik trucjes! 6 Maak fouten en stel vragen! 1 Wil je wel leren? Opdracht 1a Wat heb jij vanzelf geleerd? 7 Opdracht 1b Van externe naar interne motivatie 7 Opdracht 1c Wat willen jullie graag leren? 8 2 Kun je wel leren? Opdracht 2a Op wie lijk

Nadere informatie

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus

Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus Zondag 27 september Markus 9, 30-37 Overdenking Lieve mensen van de Hofkerk, gasten, gemeente van Jezus Christus 1) Ongemakkelijk gevoel Ik kreeg een beetje een ongemakkelijk gevoel toen ik dat gedeelte

Nadere informatie

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou!

DEEL 1. WERKBOEK 5 Eigen keuze. 2015 Monique van Dam YOU: De keuze is aan jou! DEEL 1 1 WERKBOEK 5 Eigen keuze Inhoud 2 1. Hoe zit het met je keuzes? 3 2. Hoe stap je uit je automatische piloot? 7 3. Juiste keuzes maken doe je met 3 vragen 9 4. Vervolg & afronding 11 1. Hoe zit het

Nadere informatie

Beginsituatie. Aanpak

Beginsituatie. Aanpak Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren! Februari Juli 2012 Beginsituatie De aanleiding voor SBO School A 1 om met het project Ouderparticipatie op school Meedoen kun je leren!, aandacht te besteden

Nadere informatie

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief

Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief Bijlage 3 Samenvatting onderzoek HAN naar werkzame factoren vanuit gebruikersperspectief In 2016 (februari tot juli) hebben acht studenten, in totaal 3 groepen, van de Hogeschool Arnhem Nijmegen nader

Nadere informatie

Welkom in de derde klas!

Welkom in de derde klas! Welkom in de derde klas! De meeste van jullie zijn twee jaar leerling van onze school geweest. Jullie weten wel hoe het hier werkt. Wat er van je verwacht wordt. Wat wel en niet geaccepteerd wordt. Dat

Nadere informatie

Werkboek Het is mijn leven

Werkboek Het is mijn leven Werkboek Het is mijn leven Het is mijn leven Een werkboek voor jongeren die zelf willen kiezen in hun leven. Vul dit werkboek in met mensen die je vertrouwt, bespreek het met mensen die om je geven. Er

Nadere informatie

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden.

1 Lezen. 1.1 Lezen wat er staat. Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. 1 Lezen 1.1 Lezen wat er staat Lees eerst de tekst goed door en probeer dan de vragen hieronder te beantwoorden. Leren kun je op allerlei manieren doen. Je kunt een opleiding of cursus volgen, maar je

Nadere informatie

Het houden van een spreekbeurt

Het houden van een spreekbeurt Het houden van een spreekbeurt In deze handleiding staan tips over hoe je een spreekbeurt kunt houden. Waar moet je op letten? Wat moet je wel doen? En wat moet je juist niet doen? We hopen dat je wat

Nadere informatie

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31

OOGGETUIGE. Johannes 20:30-31 1 januari OOGGETUIGE Johannes 20:30-31 Een nieuw jaar ligt voor ons. Wat er gaat komen, weten we niet. Al heb je waarschijnlijk mooie plannen gemaakt. Misschien heb je goede voornemens. Om elke dag uit

Nadere informatie

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus

FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS. Yvette Paludanus FEEDBACK GEVEN IN ZELFSTURENDE TEAMS Yvette Paludanus 2 Dit boekje is tot stand gekomen dankzij de vragen en verhalen van medewerkers in de zorg. Wil je een exemplaar van dit boekje bestellen? Wil je begeleiding

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014

TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 TERUGKOPPELING TEVREDENHEIDSENQUÊTE NOVEMBER 2014 Beste ouders, Om te beginnen willen we alle 94 ouders die hebben bijgedragen aan het resultaat van deze tevredenheidspeiling hartelijk bedanken. U heeft

Nadere informatie

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus

Creatief en flexibel toepassen van Triplep. Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Creatief en flexibel toepassen van Triplep Maarten Vos Doe, laat zien, lach, oefen en geef applaus Programma Overzicht Kennismaking Persoonlijke werving van ouders Een goede relatie opbouwen met de ouders

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

The University Hospital of Crete

The University Hospital of Crete The University Hospital of Crete In Heraklion, Griekenland Snuffel stageverslag Snuffel stageverslag November/december 2012 The University Hospital of Crete Student: Bonnie Oosterveld Nummer: 10004726

Nadere informatie

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen

Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Jongeren Hoe Yulius jongeren met autisme kan helpen Vragen? Voor wie is deze brochure? Je hebt deze brochure gekregen omdat je autisme hebt of nog niet zeker weet of je autisme hebt. Je bent dan bij Yulius

Nadere informatie

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in

Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in Met het hele gezin gezond het nieuwe jaar in LINDA AMMERLAAN KINDERVOEDINGSCOACH Inleiding Wie ben ik? Als moeder van 2 kinderen weet ik hoe lastig het is om in deze tijd je kinderen gezond te laten opgroeien.

Nadere informatie

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel

Onderzoek Stress. 5 Juni 2014. Over het 1V Jongerenpanel Onderzoek Stress 5 Juni 2014 Over het onderzoek Aan dit online onderzoek, gehouden van 20 mei tot en met 5 juni 2014 in samenwerking met 7Days, deden 2.415 jongeren mee. Hiervan zijn er 949 scholier en

Nadere informatie

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor:

Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching. Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Nieuwsbrief Gerdien Jansen Kindcoaching Jaargang 4: Nieuwsbrief 1 (januari 2015) In deze nieuwsbrief aandacht voor: Terugblik Kinderyoga Rots & Water De Sterrenplukmachine Theaterweek Thema avond (hoog)gevoeligheid

Nadere informatie

boek KlasseBoek KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Boek voor n (h)echte klas Henk de Visser

boek KlasseBoek KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Boek voor n (h)echte klas Henk de Visser KlasseBoek boek Boek voor n (h)echte klas KlasseBoek Tips voor een (h)echte klas Henk de Visser Henk de Visser Inleiding Dit is bedoeld als een bemoedigend boekje, vol positiviteit over het vak van juf

Nadere informatie

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport

Inleiding. Autisme & Communicatie in de sport Sanne Gielen Inleiding Starten met een nieuwe sport is voor iedereen spannend; Hoe zal de training eruit zien? Zal de coach aardig zijn? Heb ik een klik met mijn teamgenoten? Kán ik het eigenlijk wel?

Nadere informatie

Feedback geven en ontvangen

Feedback geven en ontvangen Feedback geven en ontvangen 1 Inleiding In het begeleiden van studenten zul je regelmatig feedback moeten geven en ontvangen: feedback is onmisbaar in de samenwerking. Je moet zo nu en dan kunnen zeggen

Nadere informatie

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels

360 feedback 3.1 M. Camp Opereren als lid van een team Omgaan met conflicten Omgaan met regels 360 feedback 3.1 Student: M. camp Studentnummer: 11099003 Klas: WDH31 Datum: 2-02-2014 Personen welke de formulieren hebben ingevuld: - M. Camp - Menno Lageweg - Ir. S.W.L. van Herk - D.J. Jager M. Camp

Nadere informatie

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij.

Soms ben ik eens boos, en soms wel eens verdrietig, af en toe eens bang, en heel vaak ook wel blij. Lied: Ik ben ik (bij thema 1: ik ben mezelf) (nr. 1 en 2 op de CD) : Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Weet ik wie ik ben? Ja, ik weet wie ik ben. Ik heb een mooie naam, van achter en vooraan.

Nadere informatie

Jouw toekomst start op Eijkhagen.

Jouw toekomst start op Eijkhagen. Jouw toekomst start op Eijkhagen. Charlemagne College Eijkhagen is een school voor voortgezet onderwijs in Landgraaf. Je kunt bij ons naar het vwo, het tweetalig vwo, de havo of het vmbo-tl. Ons motto

Nadere informatie

De beste basis voor je toekomst

De beste basis voor je toekomst Visser t Hooft Lyceum Leiderdorp KANSRIJK EN UITDAGEND De beste basis voor je toekomst i 11gymnasium 11atheneum 11havo vhl.nl 11mavo (vmbo-t) Muzenlaan 155 q Op de open avond vond ik de school meteen leuk

Nadere informatie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie

Zaken voor mannen. Verhalen van mannen met epilepsie Zaken voor mannen Verhalen van mannen met epilepsie Introductie Niet alle mannen vinden het prettig om over hun gezondheid te praten. Ieder mens is anders. Elke man met epilepsie ervaart zijn epilepsie

Nadere informatie