Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR. van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR. van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen."

Transcriptie

1 congresinformatie

2 Titeltekst welkom De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode en de crisis is hier niet vreemd aan - op het scherp van de snede gevoerd in Vlaanderen en Nederland. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten gaan samenwerken. Over de manier waarop, durven meningen echter sterk verschillen. We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening. Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor wat betreft de informatiesystemen, de software als voor de processen. Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk gaan (samen)werken en kan men klantenbestanden over burgers en ondernemingen, mits toepassing van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen. In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van het werkprogramma

3 De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode en de crisis is hier niet vreemd aan - op het scherp van de snede gevoerd in Vlaanderen en Nederland. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten gaan samenwerken. Over de manier waarop, durven meningen echter sterk verschillen. We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening. Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor wat betreft de informatiesystemen, de software als voor de processen. Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk gaan (samen) werken en kan men klantenbestanden over burgers en ondernemingen, mits toepassing van de privacy regels, efficiënter en opener met elkaar gaan delen. In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van het werkprogramma om een initiatiefadvies-traject op te starten over het verhogen van de bestuurskracht van lokale besturen door schaaloptimalisaties. VLABEST argumenteerde dat daarbij belangrijke stappen vooruit kunnen worden gezet zonder te vervallen in blauwdruk-denken. Veel uitdagingen zijn immers contextgebonden en de oplossingen moeten dus van onderuit tot stand komen, zonder te pleiten voor vrijblijvendheid. Een paradigma dat door ons sterk ondersteunt en toegepast wordt door onze stuurgroep lokaal e-government. Het samenwerken aan een meer slagkrachtig bestuur is immers een gedeelde verantwoordelijkheid is van alle overheidsniveaus, waarbij vooral ook de lokale Eddy Van der Stock, voorzitter V-ICT-OR

4 Met ons klantbegeleidingssysteem kiest u voor tevredenheid Klanttevredenheid is een groot goed. Niet alleen in commerciële omgevingen, maar ook als het gaat om de manier waarop gemeenten omgaan met hun burgers. Met het oog hierop biedt JCC Software een beproefd en zeer efficiënt klantbegeleidingssysteem: G-BOS. Klantbegeleidingssysteem G-BOS G-BOS is erop gericht bezoekers van het gemeentehuis te begeleiden van het onthaal tot en met de afhandeling aan het loket. Het systeem stroomlijnt het hele proces. Wachtrijen worden tot een minimum gereduceerd en bezoekers krijgen vanaf hun binnenkomst via narrowcasting heldere informatie, zodat eventuele wachttijden ook echt als minimaal worden ervaren. Met als gevolg: tevreden klanten en minder werkdruk (dus meer werkplezier) voor uw onthaal- en loketbedienden. Daar kiest u toch ook voor? De voordelen op een rij Snellere en professionelere dienstverlening Minimale wachtbeleving Hogere klanttevredenheid Meer werkplezier Overzichtelijke rapportages en processtatistieken Uitgebreide informatie en klantverhalen? Kijk op

5 inhoud VICTOR DIRECTIE 6 MANAGE IT 2013 SAMEN OPEN 7 SOCIAL MEDIA GIDS 8 PROGRAMMA 10 SPONSOREN 12 VERKORT OVERZICHT ZAALINDELING 14 PARALLELSESSIES 1 T/M 3 16 PARALLELSESSIES 4 T/M 6 19 PARALLELSESSIES 7 T/M 9 23 PARALLELSESSIES 10 T/M PLATTEGROND BEURSVLOER 30 5

6 Het V-ICT-OR Directie comité Eddy Van der Stock, voorzitter Vakdomeinen: Beleid, evenementen (inhoudelijk) en relaties Hedwig Daineffe, Vakdomeinen: Communicatie, financiën, evenementen Jean Landrie, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, HR en evenementen Kris Gielen, bestuurder Vakdomeinen: Financiën, Logistiek en evenementen. Louis Massagé, bestuurder Vakdomeinen: Administratie, communicatie en evenementen. 6

7 Manage IT 2013 De discussie over intergemeentelijke samenwerking en schaaloptimalisatie is de afgelopen periode en de crisis is hier niet vreemd aan in Vlaanderen op het scherp van de snede gevoerd. Over één ding is iedereen het eens: gemeenten zullen de komende jaren nog intensiever moeten samenwerken. Over de manier waarop verschillen de meningen echter sterk. We kunnen apollinisch vaststellen dat intergemeentelijke samenwerking vaak versneld mogelijk wordt door verregaande digitalisering van werkprocessen en dienstverlening. Daarbij is een grote mate van standaardisatie (afstemming) noodzakelijk, zowel voor de informatiesystemen, de software als voor de processen. Door die afstemming kan men plaats- en tijdonafhankelijk (samen)werken en informatie en gegevens over burgers en ondernemingen mits toepassing van de privacy regels efficiënter met elkaar delen. In Vlaanderen besliste de Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken bij de opmaak van hun werkprogramma om een initiatiefadviestraject op te starten over het verhogen van de bestuurskracht van lokale besturen door schaaloptimalisaties. VLABEST argumenteerde dat daarbij belangrijke stappen vooruit kunnen worden gezet zonder te vervallen in blauwdruk-denken. Veel uitdagingen zijn immers context gebonden en de oplossingen moeten dus van onderuit tot stand komen, zonder te pleiten voor vrijblijvendheid. Een paradigma dat wij sterk ondersteunen en toepassen. Het samenwerken aan een meer slagkrachtig bestuur is immers een gedeelde verantwoordelijkheid van alle overheidsniveaus, waarbij vooral ook de lokale besturen hun visie en verantwoordelijkheid moeten kunnen poneren. Vaak worden ICT en egovernment als de oplossing aangehaald om met minder meer te doen. Onze Vlaamse ICT Organisatie stond dan ook niet bij de feiten stil en heeft de afgelopen jaren met succes een stuurgroep lokaal e-government opgericht met de diverse koepelorganisaties en stakeholders uit het werkterrein. Een stuurgroep die durft nadenken over wat fout liep in het verleden en hoe het verder moet binnen die lokale overheid, sterk gestuurd vanuit een bottom-up aanname. Dit bijna organisch ontstaan van deze en andere nieuwe samenwerkingsverbanden via gecomponeerde netwerken zelf over de grenzen heen waarmee we vanuit de onderscheiden praktijkervaring de collectieve problematiek zijn gaan verkennen, leverde reeds een stevige fundering op voor de verdere evolutie naar de geconsolideerde gemeente. 7

8 Social media Gids Twitteraccount om te volgen voor de Seminarie hashtag om te gebruiken in alle tweets: #ManIT2013 Elke Sessie heeft zijn eigen hashtag # 8 #Plen1 Wat verwachten burgers van een compacte Lokale over heid? Johan van der Waal, KING #Plen2 Wat verwachten onderne mers van een compacte lokale overheid? Hans Maertens, Algemeen directeur Voka - Kamer van Koop handel West-Vlaanderen #Plen3 DEBAT Hoe kunnen overheden beter samenwerken aan een beter digitale dienstverle ning? o.l.v. Eddy Van der Stock #Sessie1 GIS organisatiebreed uitrollen als kompas in uw meerjarenplanning Goedele Van der Spiegel, V-ICT-OR #Sessie2 ICT-dienstverleningscontract voor lokale besturen Luc Chauvin, ICT-Manager van de Vlaamse Overheid #Sessie3 Verbeter dienstbaarheid en reduceer kosten met een betrouwbaar en veilig netwerk Jerome Waaldijk, Sales Specialist Benelux Cloud Networking Group at Cisco #Sessie4 Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek, Vlaamse Overheid #Sessie5 Een nieuwe generatie van geïntegreerde hybride oplossingen kondigt zich aan Jan Van Cauter, Country Marketing Manager Be-Lux DELL #Sessie6 The missing link to enterprise performance? The dawn of Gigabit Wifi, User Experience and Network Transformation Martijn Leentjes, Solutions Consultant Aerohive #Sessie7 Digitaal Archief Vlaanderen: archiveringsdiensten in een shared services model Luc Truyens, Projectleider Digitaal Archief Vlaanderen #Sessie8 De Follow-me workplace : flexibele toegang tot uw bedrijfstoepassingen en do cumenten: vanop elke locatie, vanop elk toestel Danny Laurier, Sales Development Manager, SAIT en

9 Piet Vandaele, VP Product Management, Awingu #Sessie9 Samen bouwen aan een open overheid met Microsoft City- Next Erik Kerkhofs en Tom Mertens, Microsoft #Sessie10 Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Katrien De Smet - CORVE en Raf Buyle - V-ICT-OR #Sessie11 Blokkeer zero-day attacks en belicht verborgen bedrei gingen in uw bestanden met Threat Emulation Tom De Belie, Presales Engineer BeLux - Check Point Software #Sessie12 Verminder de wachtrijen: Digitaal documentenloket in Kapellen doet het Bart Van Hove, Intellistampcenter en Ivan Kockx, Beleidscoördinator 9

10 Crypte uur Registratiebalie open Rufinus, Amelia, Ambrosia uur Ontvangst op beursvloer Graanzolder uur uur voorzitter Eddy Van der Stock Wat verwachten burgers van een compacte Lokale overheid? VlaVirGem en KING, bouwen samen aan een compacte overheid! Keynote spreker - Johan Van de Waal (KING) Charter Vlaamse Overheid uur Wat verwachten ondernemers van een compacte lokale overheid? Hans Maertens - Algemeen directeur Voka - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen uur Overhandiging 1ste exemplaar handboek De basis voor een compacte Overheid uur uur Pauze en bezoek aan de leveranciersmarkt DEBAT Hoe kunnen overheden beter samenwerken aan een beter digitale dienstverlening? wordt het een verhaal van constructief samenwerken of collectief opgeven? Het debat staat onder leiding van Hedwig Daineffe (VICTOR bestuurder) en Eddy Van der Stock (VICTOR voorzitter) Deelnemers zijn onder andere: Marnic De Meulemeester Vlaams volksvertegenwoordiger voor Open Vld en burgemeester van Oudenaarde. Geert Mareels Vlaamse Overheid CORVE 10

11 Kurt De Loor OCMW-voorzitter en Schepen van Sociale Zaken, Huisvesting, Toerisme, Citymarketing & Communicatie Zottegem en Vlaams Volksvertegenwoordiger sp.a Herman Callens Stafmedewerker ICT en e-gov bij de VVSG vzw Bart Huybrechts Adjunct-kabinetschef Bestuurszaken bij Vlaams Vice-ministerpresident en minister Geert Bourgeois uur Lunch op Beursvloer uur Parallelsessies ronde 1, sessies 1 t/m uur Wisselen van sessie uur Parallelsessie ronde 2, sessies 4 t/m uur Pauze op de beursvloer uur Parallelsessie ronde 3, sessies 7 t/m uur Wisselen van sessie uur Parallelsessie ronde 4, sessies 10 t/m uur Aperitief op beursvloer uur V-ICT-OR theater diner Met optredens van Denis Nowé 11

12 Manage IT 2013 is mede mogelijk gemaakt door Awingu.com 12

13 13

14 Verkort overzicht zaalindeling deelsessies Tijdsblokken Sessie 1 t/m 3 Sessie 4 t/m 6 Sessie 7 t/m 9 Sessie 10 t/m uur uur uur uur Zaal Graanzolder Sessie 1. GIS organisatiebreed uitrollen als kompas in uw meerjarenplanning Goedele Van der Spiegel V-ICT-OR 4. Externe audit, interne controle en IT Steven Van Roosbroek, Vlaamse Overheid 7. Digitaal Archief Vlaanderen: archiveringsdiensten in een shared services model Luc Truyens, Projectleider Digitaal Archief Vlaanderen 10. Een hefboom voor de publieke dienstverlening in uw bestuur Katrien De Smet - CORVE en Raf Buyle - V-ICT-OR Zaal Justinus 2. ICT-dienstverleningscontract voor lokale besturen Luc Chauvin, ICT-Manager van de Vlaamse Overheid 5. Een nieuwe generatie van geïntegreerde hybride oplossingen kondigt zich aan Jan Van Cauter, Country Marketing Manager Be-Lux DELL De Follow-me workplace : flexibele toegang tot uw bedrijfstoepassingen en documenten: vanop elke locatie, vanop elk toestel Danny Laurier, Sales Development Manager, SAIT en Piet Vandaele, VP Product Management, Awingu

15 11. Blokkeer zero-day attacks en belicht verborgen bedreigingen in uw bestanden met Threat Emulation Tom De Belie, Presales Engineer BeLux - Check Point Software Zaal Andries & Catharina 3. Verbeter dienstbaarheid en reduceer kosten met een betrouwbaar en veilig netwerk Jerome Waaldijk, Sales Specialist Benelux Cloud Networking Group at Cisco 6. De ontbrekende link naar bedrijfsprestaties? De opkomst van Gigabit Wifi, gebruikerservaring en netwerktransformatie Martijn Leentjes, Solutions Consultant Aerohive 9. Samen bouwen aan een open overheid met Microsoft CityNext. Erik Kerkhofs en Tom Mertens, Microsoft 12. Verminder de wachtrijen: Digitaal documentenloket in Kapellen doet het! Bart Van Hove, Intellistampcenter en Ivan Kockx, Beleidscoördinator Interne Zaken - Gemeente Kapellen 15

16 Parallelsessie 1 t/m 3 13:45-14:25 uur Parallelsessie 1 Zaal Graanzolder GIS organisatiebreed uitrollen als kompas in uw Lokale besturen focussen nog al te vaak op de technische aspecten rond GIS. Welke server hebben we nodig, welke softwarepaketten GIS uitrollen in een organisatie vraagt echter ook heel wat organisatorische aspecten. GIS is een middel om aan beleid te doen, het mag geen doel op zich zijn. spreker Goedele Van der Spiegel V-ICT-OR 16

17 Parallelsessie 1 t/m 3 13:45-14:25 uur Parallelsessie 2 Zaal Justinus ICT-dienstverleningscontract voor lokale besturen Op 1 februari 2015 loopt het huidige ICT-contract van de Vlaamse Overheid af en start een nieuw contract rond het gemeenschappelijk ICT-dienstverleningsaanbod. Het nieuwe contract zal vanaf de start ook opengesteld worden naar lokale besturen. In deze sessie willen we toelichten welke zaken u als lokaal bestuur vrij kan afnemen van dit contract zonder de administratieve overlast van aparte overheidsopdrachten. We lichten tijdens deze sessie de raamovereenkomst Exploitatiegebonden ICT-diensten en integratie toe, schetsen de werking van de minicompetitie binnen de raamovereenkomst ontwikkelingsprojecten en geven ook aandacht aan de raamovereenkomsten Technische ondersteuning door ICT-profielen en Aankoop van diverse ICT-producten. De rol en werking van de aankoopcentrale wordt ook besproken. De gunning van deze raamovereenkomsten is voorzien begin tot midden 2014 maar in deze sessie lichten we u al in wat de grote lijnen en kansen van dit contract zijn voor uw lokaal bestuur. spreker Luc Chauvin ICT-Manager van de Vlaamse Overheid 17

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be

www.v-ict-or.be www.altergeo.be security.v-ict-or.be wwwv-ict-orbe wwwaltergeobe securityv-ict-orbe p 2 V-ICT-OR vzw Inhoudstafel 1 Voorwoord 4 Beter een goeie buur 4 De kruidenmix 5 Het kookboek 5 De chefkoks en hun teams 6 BOM 7 Oost Limburg 8 Midwest

Nadere informatie

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar!

SHOPT IT 2012. Met opleidingsgids ESCALA. Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! SHOPT IT 2012 Met opleidingsgids ESCALA Onze nieuwe stek in het Innovatie Centrum Lokeren bijna klaar! tijdschrift_victor_shopt ITindd 1 28/03/2012 16:29:04 2 V-ICT-OR Inhoudstafel 2 Voorwoord 2-10 Tracks

Nadere informatie

Factsheet Enterprise Mobility

Factsheet Enterprise Mobility Factsheet Enterprise Mobility www.vxcompany.com Informatie willen we overal, altijd en op elk device beschikbaar hebben. Privé, maar zeker ook zakelijk. Met het gebruik van mobile devices zoals smartphones

Nadere informatie

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid

Jaarrapport 2013. De entiteit e-government en ICT-Beheer. ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid De entiteit e-government en ICT-Beheer ICT-diensten en producten voor de entiteiten van de Vlaamse overheid Jaarrapport 2013 Entiteit e-government en ICT-beheer (e-ib) Jaarrapport 2013 2 Inhoudstafel Inhoudstafel...2

Nadere informatie

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm

Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm Verzuimkosten aanpakken binnen de zorg met slimme inzet e-hrm In deze whitepaper worden een aantal concrete handvatten gegeven welke rol P&O kan pakken bij het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening,

Nadere informatie

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress

Onderwijs. referenties. brochure. Your business technologists. Powering progress Onderwijs referenties brochure Your business technologists. Powering progress Proposities Voorwoord De onderwijssector verandert in hoog tempo door de toenemende (kwaliteits-) eisen van zowel de studenten

Nadere informatie

Doorsturen? Kent u iemand voor wie deze sessie interessant is, mail de uitnodiging dan gerust door.

Doorsturen? Kent u iemand voor wie deze sessie interessant is, mail de uitnodiging dan gerust door. Graag nodigen wij u uit voor de bijeenkomst Reputatiemanagement nut&noodzaak van professionele aanpak donderdag 31 januari 2013 van 13.00-17.00 uur (inloop 12.30, netwerkborrel 17.00 uur) Locatie: KPMG,

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

Arjan a n Ko K r o s r Ho H o o f o d f r d ed e a d c a teu e r u A ut u om o at a is i er e ing n G ids d

Arjan a n Ko K r o s r Ho H o o f o d f r d ed e a d c a teu e r u A ut u om o at a is i er e ing n G ids d ICT Trends 2015 Hoe ziet de markt het ICT landschap in 2015 Arjan Kors Hoofdredacteur Automatisering Gids Privé verwacht ik dat ouders (eindelijk) inspanningen gaan doen om de digitale kloof met hun kinderen

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Cloud computing en shared service centra Slim Samenwerken aan ICT Cloud computing en shared service centra Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van het Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad?

Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf van een softwarepakket en hebben lokale toepassingen hun langste tijd gehad? Special bij Advocatenblad 19 september 2008 Door Onderzoeksbureau GBNED, Gerard Bottemanne Standaard software voor de advocatuur in kaart gebracht Is de prijs het belangrijkste criterium bij de aanschaf

Nadere informatie

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10

UltiPoint Enterprise Collaboration. Title. Subtitle. Title. Subtitle. p 1/10 UltiPoint Enterprise Collaboration Title Subtitle Title Subtitle p 1/10 Inhoudstabel 1. Collaboration... 3 1.1. Context Efficiënter samenwerken en digital transformation... 3 2. UltiPoint Enterprise Collaboration

Nadere informatie

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met

Gemeente. Gedreven. Data. (Big) Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data. In samenwerking met (Big) Data Gedreven Gemeente Rol en positie van gemeenten in een samenleving van Big en Open Data In samenwerking met Maart 2015, 1ste editie PDF, Den Haag Auteurs Eric de Kruik, Kwaliteitsinstituut Nederlandse

Nadere informatie

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010

Een kopzorg minder. Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. N 1/2010 N 1/2010 Een kopzorg minder Digi-ZSM betekent meer efficiency voor alle partijen. De stroom papierwerk moet en kan veel minder, daar werken wij hard aan. Sander te Wierik van I-Signaal Wij bedienen bijna

Nadere informatie

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

Beleidsprioriteiten 2013-2014

Beleidsprioriteiten 2013-2014 stuk ingediend op 2228 (2013-2014) Nr. 1 21 oktober 2013 (2013-2014) Beleidsbrief Binnenlands Bestuur Beleidsprioriteiten 2013-2014 ingediend door de heer Geert Bourgeois, viceminister-president van de

Nadere informatie

Tijd voor transformatie!

Tijd voor transformatie! JAARCONGRES VOOR SOURCING EXECUTIVES 17 JUNI 2014 Strategic Sourcing 17 juni 2014 Tijd voor transformatie! Platinum Partners HP creëert nieuwe manieren waarop technologie een positief effect heeft op mensen,

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Wie ontwart dit kluwen?

Wie ontwart dit kluwen? nieuwsbrief oktober 2014 - nr 5 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Wie ontwart dit kluwen? 3 Voorwoord: Vera zet ambitie om in resultaat 4 Virtuele centrumstad Pajot/TARL 5 Tevredenheidsenquête

Nadere informatie

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur

Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur Opleidingsaanbod januari - juni 2012 Voor iedere ICT-medewerker in een openbaar bestuur VOOR DE SYSTEEMBEHEERDERp 4 OPERATING SYSTEMEN: MICROSOFT WINDOWS 7 & WINDOWS SERVER 2008 R2 Fast Course 6292: Installing

Nadere informatie

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend

Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Social media op werkvloer: Professional initiatiefrijk, werkgever behoudend Onderzoek naar slimmer samenwerken met social media Amsterdam, september, 2011 Viadesk BV Inleiding De groei van social media

Nadere informatie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie

Inleiding. Totstandkoming en opzet van deze beslisnotitie DGOBR/DIR/TBGI Inleiding Het huidige Rijksportaal stamt alweer uit 2007. De wereld is sindsdien sterk veranderd, terwijl de bestaande voorziening onvoldoende met die veranderingen is meegegroeid. Dit is

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Sourcing model op basis van cloud computing

Sourcing model op basis van cloud computing Sourcing model op basis van cloud computing Steeds meer organisaties overwegen om hun ICT onder te brengen (te sourcen) bij externe leveranciers van ICT-diensten in de cloud. Dit leidt er toe dat vele

Nadere informatie

CENTRIC I JAARVERSLAG

CENTRIC I JAARVERSLAG samen vooruit CENTRIC I JAARVERSLAG 2011 DIRECTIEVERSLAG 3 ONZE ACTIVITEITEN 9 MVO 34 FINANCIËLE OVERZICHTEN 40 ADRESSEN 64 OVER CENTRIC 2 Centric is een gespecialiseerde IT-organisatie en biedt maatwerk-

Nadere informatie

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek

RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015. Classificatie: Publiek RAPPORT: Behoeftenbevraging gemeenschappelijke ICT-dienstverlening 2015 Classificatie: Publiek Inhoudsopgave 1. Doelstelling... 3 2. Opzet en aanpak... 3 3. Doelgroep en antwoorden... 5 4. Overkoepelende

Nadere informatie