PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen"

Transcriptie

1 PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. Please be advised that this information was generated on and may be subject to change.

2 P r o F a c t o JURIDISCH EN BESTUURSKUNDIG ONDERZOEK EN ADVIES

3

4

5 !"#$ %

6 Inhoudsopgave ' )* %* #! * &# * ** * ** "+ + )*, * -./ &# + # 0 ' 12 *3 ' 4# 0 ' * * & # + &)* &5 * + &5 * +'- &5 * + &&! + 6 &"' * + 6 &1$* # * )* )- &5 * # * +'- &

7 1 5 7 ' 8 45 * * 95 ' - :; <# $* 1 * * 1 )* 1 + * 1& 5 1 * 11 = $* 4 2 0*3 4)* * 4 ' 4&" 4&# * 4> * 41" * 41" 41 * 44 $* 9 = --! 9)* 9%+ ' 9&% *

8 9& 9& * * 9&& 9"' $* :? * ' : )* : %* + * :& # * :& * ** :& * :&& 5 :& 5 * * ' - :&1 = -- : % * *! * A * & * * - ' 1

9 Voorwoord ) + *! * 0 *# * ' '* B* * C ; * D ; 2 * +' * * * * ' * *' * +*+ '+ # + ' * * 0 2D E%- *? F+ 0 $5E 2 F 0 '> E=F 0 55 E # F 0 '!>$2 E F 0 'G E!"#$HD!F # + 5! E * F " 2E + F #E + 0 F ->5 ' %,> ** - *' 0 * 4

10 # * * * ' 0 + '** ' - + 9

11 Inleiding 1.1 Aanleiding # ' +' %* ' E%'F - ' + D +-0 +' ** * 0 '*+ +' + * 0 * * " ' * - +' ' 0 *- # * - * +' * - + ' 0 * # * ' * + ** 0 # ' %* ' - ' * -- * +'- ** - # ' ' 0 E* F + - * 0 # + + '+ %** + * ** 0 *' 7 ' 8 0 %* *5 +'0-0 %* ' # I5! # %'0 +'- D * ;*' & :

12 * 0, ' '' * *0 * # 0 * ' * ** 5 * * * 0 * * &! *' 0 * 7 * * 8 # * + * J + * + * * * K *+) ** ' 5 +*?H 0 * + * 0 +'' ' -0 * * ' * ' 1 ) H ' + * + ' %* 0 ' 4 5 * * + +' * * * C *$4<<4%<<9<95I%? <<4 2<<9H:& & 5< <:4%<:4<5=2<:91&>?E * 0 FI 54 <:4%<:995=2<:91&>?E5--0A F 5 - <<:2<<:H925?I%<<:&,# 1 C* * ' ' * - * * + * <<<=2:9I2H%>? <

13 * "- ' ' - * ' * 0 * + # ' * * -- ' * 0 # + * ' * 0 -* ' * 0 - * ' * +*? 0 *' + 0 *++ + *7 +* 8+ 5 ' * * * + > 0 ' * 0 E7+ *8 7 ' 8F ' * 9 # + + * * * # +' + * ' * ' '* * ' * * ** # + + * +' * *,' ; # ; * #?0!?' 7 +0 * 8 ' * ' *0 * + ' *' ' 9 ; ))H9&

14 ' :< " ' ' # * * ' 2 * C ; 0 * ' D ; ) ' * D ; ' *0 ' ' ' 1.2 De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures : ; ))H9, * 0 '5 7 8 *5 ' ' * < " * ' *1:* A %0 = * %** %E%9<I) * 0 %:I' F 0 * ' *! * -0 # * +' * ' - ' *0 * + + +* ) * 0 ' * A * ' * M ; )H99# *0 - * E F * %' * * %'+ 4 5 * )H40:4? *0 N ' D ; ' N' ' ' 0 * '0 * * *

15 ! * +'-0 - ' ' 0 ' N ' -0 * ' ' * * - ' 0 * N - * + - # ' + * ' * * 0 * ' * * 0 # - B* +* * 0 *' -- ' * 0 * EF * * *# ** * %'F' --3 ' ' D * * * * * 0 * * & * #' *0-' - 1- * +' + 5 ' * 0 * +'0 #-- * * * 4 +'- * ' *0 -+ * - -- ' * * *! - * +

16 - & ) * ' * * * + ' * ' +* ' + * 0 '+ E * '-8F 5 * * ' 0 * +'- + 1 %* +' * '0 ' * * * 4 # + +* * # * +'* + ' * *+ 5 * - * * * #! * - + +'- - " * -0 * -' + + +'- * & C A>; 7D ' 8 =2-* H4 # '-%%.H404< 1# 0 E; ))&H<NF ' * %' + + ' 0 ' 4#' %' - 0 '+ * *0 * ** + ** * * * * - - * * ' + *0 &

17 ** #! * ** 1.3 Doelstellingen regeling # ' ' * 0 * * 0 * # * * ** * B ** * ** ) ' * ' *+ 0 * # * 3 * ' * 0 -- # * ** * ' # ' '* + *' E F ' * + DO -- ' # *+ * + ' - * * * ' * ' * + * ** N * **N 0 + ' * -: + *' +** + * ** * 1.4 Vraagstelling

18 #! * * * 0 +' - # ' * ' * - + ' * ** * ' *+ * *0,' ; *73* 8 ' 5 + ' * ** + *' 5 * * ' +** + ' ' * D * * * * -- * *# * * * ** 0 * B* + ** 5 ' 0 - P* D + + '+ ' > - 0 * % + * * 0 * * 0 ** * ++ 5 * * ** 0 + ) ' * 0 * ' * ** * * + * 6 1

19 , ' + ** +! * ' + * ' * # + *** * ) +! *0 6 * 0 0 +' * '+ 6 & 5 '! 0 * * +'0-6 5 ' + 0 ' + * 0 * +'6 1 5 ' ) ' * *- * ' * *E ** ' -0 F ' ' + 6 : 5 ' 0 *6 < 5 ' * *E ** ' -0 F *6 ) ' )! * * * 6 5 -! * ' 0 B E+ ' F6 4

20 &# * - 0+'- * ' * * 6, * % F * * * ' * 0 # ' * P* *> * ' 0 * - 0 * ) + - ' * '+ - ),' ; 0# ' ' +L * * * + * * M 9 # %&F%* +' * * * * 0 + ' * 5 0 * ** * *+ '** * + # ' ' ' * + 9 ; ))H9 9

21 % 1F= N * +' N * Q- 5 + * * * * ' #' 7 ' 8% * ' * %9F%* * ' * ' +5 - * - * +' * > + - ' + * - * - * * 0 +'- -' * + *-6> +' - E- * F +'- 0 6" +- ' * 0 ' * +' % + + '+ '0 ' '+ ' ' * %: <FR * * * *) + *3 * * :

22 %F5 * ' -0 ' 0 ' + 0 * ' * * 0 + ** E **&F5 * * ' - 0 * D * * 0 - * ' 0 * E * * * * 0 -F5 * * * %F#! * * * * * * * * * + + * D ' + *E *+ +I+ * * 5 " * ** 0 * * # + ' + * + %F#! * 0 E * F0 * 5 * - ' + ' " * * + * +' ' ' * <

23 + ' ' ' + %&F# ' * ** * * ' * * +' : D 0 * ! *0 * E +'- - F5 0 +* * * '* # + ' **' ' 0# * 5 * ' B* 0 * - '* * 0 :%>A2 +'- *+

24 Opzet van het onderzoek 2.1 Inleiding 5 + ) * ** + + * *3 )-' * 0 + )-' * - ' +- ) -& 0 + * ' )-1 0*3 - ',*'-4 '+ ' * * - + * 2.2 Telefonische enquêtes onder bestuursorganen " * ' * + ' * -0./ &9 D * -0./ - * + + *0 - ' + *D * * -0 + * * # * + + * 5 * * *

25 * - - * 0 +' * -./ ' ' + '** * # 0 + # * -./ ' D' ' ** + * +'- 0 - * ' + * ' + ' ' ' - )./ ' - '* ' +, ' ' - * # * -./ * ** & D B./ + * * E 0 - F +./ - & E ' ' 0 ' 1 ' F + * ' * 0 + ' + * * * * -' * 0 *)* + P ' -- # ' 0 +' * +'- * * +'- * + P ' * 0

26 ' *+ ' Dossieronderzoek bij bestuursorganen '*- * -./ +'** ' 0 + E+ * +FD+0 ' ' *3 " + ' * - %** &' * ' )** 4& +'+ ' + ' 4&0 ' &4 ** + # * E ' *F * + ** 0 ' # 0 +' * ' * - + *-* J, * 0 + ) + ++' * 0 +'- * *0 +'- * + * * # * + * ' + *- * * * 0 &

27 + ' -' * 2.4 Diepte-interviews met ambtenaren = + 0 N ''*- N 0 ' # ' 0 +'- - -' * +' - + ) '+ * '-' 0 0 ' # 0 * - * + ' + # + --B' + *' = ' -' ' ' - * + ' # 0 +'- * 0 0 ' 2.5 Jurisprudentie-analyse en interviews met rechters %** +' * 0 E - * *F+ *3 5 * - * * + + E- --F K*0 ** E$ * F < < ' * 0 *

28 2.6 Diepte-interviews rechtshulpverleners D+'*- * * P '# P ' * * + ' + * *0 D + * % * * *0 * + 0 # - * * - 0 ' ' ' ) ' 0 * *C - * * * * * ** ' E ' * * * E' - F, * 0 ' * E F) '+' * + * 1

29 De verzoeken om kostenvergoeding 3.1 Inleiding )- + 0 *# - - ' -0 * -./ + ')-& * + & *- * - 0./ * *)-&& ' + + +'+ #' ' ' * + + E-&F5 -*- * 3.2 Het aantal verzoeken Het aantal bezwaarschriften ) &+ * -+ P ' ' 0 -- ' +'E* + - * +'-- *F:: +'- *+ +'- # 0 ' * ' *;* 0 + *- +'- ' # * * * * :1 +'- '* '+ * :1 ' D 4

30 * +'0 - # ** * -' 0 ' * +' * * -**&# 7-8 * * E F * * - +' 0 S +' * 0 ', +'- E *F & E ' P ' ' + +F E *F* +'- & T' :1 N' 1 N' <9 U' :1 & %, * 4< A%?D <1?= Het aantal verzoeken om kostenvergoeding # * 0 + * # * + *-? 8V: #- - * +'- * 9

31 + + ' *- - % * - P ' 0 * + + & *- * ' 0! * * 99* +, ** * * B & *-E 0 * * ** * F & *-,* T 1 9 N & : N 9 : 1 < &! * + &' * * + * + * # * ' + 5 +* * * + 0 * * +'- 0 * & 5 +'- 0 ' 0 # 1: &? 8V4:<&? 8V4: *- :

32 5 * + & *- * + * * * & * +! B./ ' - * + 0 ' + * 0 * + *- 0 ' ) *-+ 0 ' * '*OO * - * + + > *- * B./ * + ' E+ *&&F 5 * + * 0 ' * + 5 * + +'* * * # ' *+ ++ * * + + * * 0 #* + + ) * - * * * +* + #! * ' * *, # ' * * + 0 * - B./ R * =$5 ** * * +0 * E<<<VI&V44F <

33 %*? & < D 1? * 1 %- &,* & 1 ) *- * ** * &# ' * * * - 0 D * *5 *&' *- 0 + ** # * * * *%*' * 0 + * * +'- ** * * * +' + ' * * -./ ' + +'0 - + * * * * %, * ' * +' ' + ' - # ** B + * + + * - - +R ** ' N N E *F- +'- 0 * E-+ * * F + 0 D ' * * *' 3.3 Wie doen een verzoek? 1 * -./ ' + &

34 ) * +' + # * 0 ** * * * 0 * - 0 * * R 0 ' 0 + * - ' * +' + * 0 * * + 0 ) ' + * * * D * * - %' + * * '+ C* * - * + *- * * 0 + * * 0 + * '+ C N *+ N - ) - ' ** *' E+ -:F* ** + - * * 0 * * Op welk moment doet men een verzoek? D + ' * +' 5 * * * * + 0 ' + +'- # - +'- 0 *5 + +'-0 &

35 - + * **, * + 0 N * +'N' * + * +, > +! + 6 %* ) +'- 9 :&, +'- + 9, + & = * +',* Conclusie +' * **! *! +8 + ' - ' ** ' * * * + 0 ) *- 0 +'- ' + # * * 0 %* + ' * * # + ** +'-+ *-D * ' + +'- 5 * + * + 0 *' 4 4& + ' + '+ ** *' ' * + ' &

36 De beslissingen van bestuursorganen 4.1 Inleiding # * 5 * + '0 -& D ' * +' + # +' 0 * * 0 * - *#0 * * +'0 - E-F '+ ' 7 ' ' 0 8' * E-1F * *E-4F '+ ' ' - ' E-9F 0 ' E-:F E-<F 4.2 Bekendheid en informatieverstrekking # *N + N* ' ' + 5 *+ *- *= 0 ' P *./ + P ' * )./ + 0 +' '- * &&

37 * + * +'- 5 * ' )./0 &9 * 0 * ' #! * * 0 * # ' ++ *- ' * + * - * +0,' ; 0 * +' * R./ * ' * - - *E+ *F, )- * %* -- < - - : 94,* &9 - + # * + ' --0 * *# * E 5* 5?F,' 0-0 +'-E % " *FDO #? 0 - * '+ &

38 , > ' -- ' %* )* 0 & 1 +'- &&, + 9,* 4 %* - N* ' N + ' -*. +' ' + +' * * - * # 0 * +' - * - #* 0 * + -0 * 5 +* +' + * * - 0 * 0 * +' + * ' 5 * +' * * 0 +' "3 + ' + '*' * 0 D+ + ** -- ' +' + > * '** +* - +' ' - &9 B./ * + -- & N N & 0 - ** + &1

39 ' )- '** * * - ** Het aantal toekenningen! + 0 *7 ' 8 * '0 *7 * ' 0 +' 8, * *+ *+ ) * -./ ' + ' + D - +' * + ' E+ -&F+ OO ' +'+ ' ** 3 + R + * '- + B./ * R * * OO E< F * +'' 0 " ' * 0 +' ' ' ** ' 4.4 De rol van de bezwaarschriftencommissie # * +' ' &4

40 + - * ** 0 +' *R 3 %'*' + *0 +'- * #* 0 * - * 0 + %'OO + +'- 0 + * ) - +'- ** 0 ) ' -0 * +'- ' * * B./ - OO +' ' * Het criterium aan het bestuursorgaan te wijten onrechtmatigheid! * 7 ' 8' +' - + * ' +' D+ '+ * 0 * - ' * OO P ' ' L* 0 * 0 + M5 - - * &9

41 ' * + + ** ' +' ' # * -' * * 7 0 ' 8! ** + '0 +' N+ + N ' ' Hantering puntenstelsel 5 * E+* '+! *?&F0 * *%' * * 0 * * 0 # * + * * * # 0 * 0 * # * * * * * *' *E +'- +F ' # ' & E *+ 4 + F * *' -0 + * + +' + E1 * * F # '+ '** ' 0 * *** *+' * * 0 &:

42 5 +'-* +* &4 + + ' ' ' 4 ** ** # * ** ' * *+ + OO <+ ' # OO 0 +' H-OO ' +) + ** + 0 * * *-+* )OO * +' ' * * * '* *' * '' ' 0 ) + *B+ *- 0 ' * ** +'- #? * '7 * +' * ' - 8# *? -* * *%' 4.7 Hantering wegingsfactoren ) * ' * J + ' * *' R 0 + * * * * '+ ' - ** &9 B./ &<

43 ' * * *5 + OO A%?D?#? - * E F' # ' * * ' ** ' - * 5 ' + ' * ' + *%** ** + +* + * -* + ' + +' ' ** * P ' * + * )' * * + *' 0 ' 0 ' * ' * 0 %* ' +- ' 0 * - ' I* * '1-1* * ) *&'' ** ' 0 - ' + &4 ' ', -! - %*

44 1 1,* &1 &1 9 9 ) ' ** ' + ) - ** ' 0 '1# + * * : 5 ' *' E F ** +'- ' * ' -1 ' 0 ) + + ' %, * ' - ' -1 +' 0 * " - %- *? * * * 0 * '1 ' * -4 %- * ' +' * =' + - * ' 0 ' # '** 0 =+ P ' +0 + *-' +'- * 0 * 5 0 +' + ** " ' - + +'1 +5 * ' *$ 9# - OO +'+ : #* *& * 0 *$ * *

45 * * ' 0 - D * * 30 * ' -- # * ' - L5 ' + * -- 0 N N *-%* * * * + -+ **+' 0 # * ' + * %* *' ' ** * M 4.8 De vergoede kostenposten R * * ** 5 *- * * 0 * R + * **** ** ' * * 0 ' #' 0 C+- ** OO * - E+ *F # ' ** &4 +'+ ' 0 ' + * WW 0 ' # + P ' * *

46 - 0, ; ; %*+ & :& 1-0,* &4 # ' * * * * * *0 L> * 0 +' * )!%" * # %*' + + *- ' ** *' 0 ' # D *# *+ + *B * -0 *+' * +%* * * ' *B '' 8 + M 5 ' - * N+* *0-1 ' *N * -- - ** * ' 0 ' ** ' 4.9 De hoogte van het toegekende bedrag & &

47 # -- * * * + * * ' 0 +'+ N* + ' 0 N ** &-4 D & )+8 +'0 + +'-0 - * EF +' + E' -F# + ** > ' - ' ' 0 ' ' * &4+ ' & 4.10 Conclusie R + * 0 E+ &9 F - - * 0! + E- + F' 0 + * - 0./ ' ** #+ OO' +'+0 ' ' * 7 ' 0 8" '+ ' * * *0 ' - ' * = E &9 B./ 0

48 F * * '0 ' - + ' *# * ) * * ** E+ &4 F' - 1

49 Rechtshulpverleners 5.1 Inleiding )- ' * ' ' * *! 0 '*- * * E ++ * F5 * -+0 *N * * 0 ** * N +'- )0-1 ' + ' Verzoek en beslissing # * * ' )** ** + * +'- 5 + '* + * '**+ 0 * * Hoogte van de vergoeding # * * 7* 8 * * # * 4

50 * * * ' + 5 * + * 0 ) + * * * + ' * # * * # *' * * - * ' * * + 0 * # ' - ' * ** DO' *' 0 +' 7*-8 * - 0 ' * *' -1 # 0 ' + +* 5.4 Vergoeding in geval van een toevoeging! +' * * * + 0 N* ' N 0 +! ' ' ' * * *! + - ' -5 * *- *# + * * *%' *&* *<*&! 9

51 # *+ **) 0 ' + *&* < #0 ' * * * * 0 # * -- + E' 0 F * + *' * + * * * ' *) *<*! *' -- * ' * ' + # 0 * * * + 0 * -- # -- * P * 0 *'* + # -- ' ' 0! ' *! * *<! * 0 '' * %' +'- - ' * * * + * * - * +'0- - -' * 0 # * 29) * ' ' + *19='+! * ' * ' + 0 *& :

52 *<*&! ** + 0 * * 0 * * ) * ' * 0 * 75* 0 +' '- %* ' 8' 0 + * * + + & & C* + * + ' * # ' *0 P- ' ** 0 ** # * * * '+ ' *& ' '+ * 0 +* ' 5.5 Neveneffecten 30. ; ))<<<H9& 31. " * + * *1: A 0 = * %** %C < <

53 # * * * + ' -D * * * * * # 0 * +'+ * + * * $*B - +I * * -' *B * + D * 0 * * *N' + ' * *N*B ' * + -- *0 # * * + + * P ' * * 0 * 5 ' * ** ' 0 * 0 + * * * + ' # * * * 0 ) * *0 * ' * ' **,* P ' * * 0 * - * * * Conclusie * * 7* 0 *8 * # * * 0 1

54 * '0 # * * 0 - ' * * # * * * ** ' = -- +* + * P ' * * 1

55 Jurisprudentie-analyse 6.1 Inleiding " '+ %* ' * '+ * * * + 0 * * " * * * 0 +'- - * ' - 0 ) * 0 + * * +' * %- *? * $ * $** -*, + *%' * # ' + + * * *)* * - * # '! * ' * - * J* =+ ' * ** I' * -- ** ' *0 ' 1

56 )-' +' -+ *0 '+ ' 7 ' ' '-4 0 )-4&' + *0 ' 20 * +' * -* * '0-4,* * 0 * Het criterium voor kostenvergoeding # ' * 0 * #,' ; - * 0# " + +' 0 ' ' *'7 ' 0 ' 8# + 0 # ' * * 5 *E4FI ' E4FI & " E4&F Herroeping primair besluit > 0 + * +'- EF 0 1&

57 * *% *0 * ' * ** + ' * + + +' ' ' + * + A ' * 0 * * *' * & # > * * && # %- *? -- * + * # %- *? +'- * & # ' %- ** * L" +' ** * * +' 0 * -- %* ' *M > + * ' *0 * +'0 - EF 0 * * -- -! *++ + * ** ' * &+ A ' & &9<4&< && > &&A2=%2&&1I > :0 &2%!&H:IR?C&H&!" & %?A2=%&&&&9&H &&94:HI%?& %%> A2%?<&:9H%;1< %?12H:<# 1

58 +' 0 +'+ *- *- * 0 * # +'* + %- * +' " ** %- * 0 + *-' * ' *R ** ' * ' * * * 0 * '* 0 * * * > ' 0# + 0 * N* * %- *N ' ' * +'- * ' 0 * * %- * ' # ' N* +' *N * %- *? ) & %- * * 0 ' *' *' +' *0 * * * - * * - + * 0 - * 0 * * ' 0 * &1 R ' * &1%?&A2=%&&4&4<1H 11

59 7 8 + *+ * Verwijtbaarheid # ' * = %- * 1- ' '+ *E'+0 F * 0 +''+ ** E F * +' &4 5 ' 0 > ' - -% +9 & * ' ' E FA ' - + &9 # * '0 $ 0 * 0 * %!0* &: ) + ' 0 * 7 0 ' + 8 * +'N!0*N' *'" &4%?1- A2=%"&9&9<H &95-% 9&A2=%441H:9 &:% &A2=%<:99&H 14

60 * * +' D -+ 0 )9* * > * +' 0 + * - ' * '+ *! + 0 &< # * 0 * ' ' ) -% 5- * ** * ' ' X' * # * *49 %* ' * * - * 5-0 *5 * * * ' * -% ' * * ' - N* ' - +N - * ' - * * * * * Onrechtmatigheid &<> 9*A2=%4<&%!&H14! 5-% A2=%:9&H: 19

61 '+ * 0 +' %** + * *0 * *' 7 ' 8 * ' # 70 & 0 *N ' N 0 * * %' ** *' ' * * - 0 *. * ) * %- *4 ' 0 '+ 0 +* > ' %- L ' *+ * +* 5' 0 ** + * * *& " ' # %- * * ' -* % ' * * * %* ' * * +* * **' ' 0 5 *+ %* ' M 5 *,' ; 0 ' * * &A2=%A::%!H&:4<>%!;A% %?4 A2=%"::9&9&H 1:

62 * * %-0 * * ' * Redelijkerwijs gemaakte kosten )+& # 5 ' * ' 0 & 5 ' * ' * * * - N -N * L) * * ' * 0 ' +'- 5 +'- * *# * - * * ' '0 ' - * ' * * ' M 6.3 De hoogte van de kosten en het Besluit proceskosten bestuursrecht 5 * ' - ' +' +# %0 & + L, + - ' + * ' ' 7 *8 + # * - 7*8 7 *8 ' *' * ' ** &80 &A2=%A::%!H&:4<>%!;A% % &A2=%)%!H1<:=%! 1<

63 + * ' ' * * * ' *0 ' 0 * %' * * * 0 * ' - ' 5 * 0 * '+ ' ) 0 * =, * + ' - * 0 + ' * * + ' * 0 * = * + * 7*8' +'- 0 *' * B* + * +' * B* ' *# '*- 7*8'* * * - * ' * B* * ' M # * '+ ' - * " ' -- ' + * ' ' - ) + +'' * ' - 7+ *8 E1FC* -4 0 ** * %- * * " > 0 9 & ' + %- * &'N -' N' * 0 4

64 + * * ' -7+ *8+* 1 # ' + * - * 0 ' * B* * * 6.4 Moment van beslissen over kostenvergoeding R * + * * *%' * * +' * ' 5 * * - %- *? * * +' * ' ) * ** * %- * * *%' 4 # * +'+ * - *' ) ** ' ' * +' + *- +' + * *%' H- + ) & & %- * ' * '* %- *+ *- + 1> 9 &A2=%<944%!&H<4 ' + '%?& A2=%4: 4%?& &A2=%=<11&<1&H" ** 0 - %- * 9EA2=%=<114&<H &&4HF &EA2=%&&4&4<1HF 4

65 R * %- 0 *' *+ *-+ * ** 9 $* * 0 ' ' * 0 +' - * ' ) ' * * +' *0 + *- ++ J *%') ' 6.5 Overige relevante jurisprudentie # + 0 * Overgangsrecht # % * & *& * ' : 5 ' * - * * * 0 # ' 0 &&4HF %? &E&41HF %?E&<&HF : % & EA2=%&9&H94F *&EA2= %:<&%!H:!!F 4

66 LD * + *0 +' ' * +' 0 + ' * '* * * * +' * + * D * + %' + * * ' + 0 M ) : & C * *** < L * E* F 'F %'' * * E 'F %' * E 'F %'* ** ' *' +'' 5 - %' + *' *)))! Y * Z # + ' *)))! E; ))H 91 4F'' - * ' ' E F %' - 0 M # + ' %- * :& 1 L5 ' * * %* ' %- * * 0 * %* ' 0 * < C : &A2=%:&:&H14!%C1: 1%?&119HI%?:&&&::H" $ * - + * C $4- A2= %"4&&H&9%! 4&

67 ' * + * %* ' M > + * 0 +'* E F * + '! * ' Procesbelang # 4 %- *? + * ** * * +' 1 # %- *0 * * * 0 * * ' 0 ** * - ' *# ** ' ** * - * * 0 +' ' *- 0 'E * * * 0 ' ** * * * * F %- L# %- * ' ** +'- ' - + * +') * %* ' + * * * * +' * ' - * ' 0 + *' ' ' * %- * * ** * - ' *) ** ' ** 1%?4 A2=%"::9&9&H 4

68 * - * * +' ' *- 'M ) > :& * 1 ) * - * ' *%'+ * +' 0 * * *5 * * * *'' * * * +' ' * * ' 0 *' ' +' ' # + *'+ 5 E' F * + ' * N N * +'#+ 0 '- * 0 +' > + + +' * ' * 6.6 Conclusie? '! * 0 * *# %- *? * * +' EF * + ' * + * %' * 1 > :&2%!&H:%!H:4=%! 41

69 0 %- * ** ** 0 - * * 0 -# - * 0 * '+ ' - * * ** 0 + +' * ' *) * ** *- 0 * * 0 * * *0 44

70 Neveneffecten van de wet 7.1 Inleiding # ' '* ** *! 0 * '* ' - ' -- '> * * * * *# '-91 0 *> -- - ) ' +'- * * * N ' N +'6) -9& +' 0 * ' * * * 6 + +' 0 * )-9 ' Aanzuigende werking # *+ + * + * * +'- D ' * * # + * + '+ # ' ' * 0 49

71 * +%** P ' 0 ' * 5 '* ' ' * +'- ** * * *! * * * * N+* * - && & : * * * * - -' 0 *- +' # * * *- +' - > + * * -' * - +* * -' * *+# P ' * * 3 **7*8# * * ' ' *> '+ + * # * 0 * * * - 0 -' * +' %* * '* ' * +'- # *'+ 7.3 Administratieve lasten Bestuursorganen # * ' ' -0 ' * D' *N+ -& N* ** ** + +' ' * * + 4:

72 ' - ' + #' *' ' ' ' * *?* OO * * ' '! * ' ** ' +'* * +' + - R 0 '* ** * ' J' D'* * + - * ) ** * * -' * J * #' * ** ' + ' -0 ' + '* +'-* *# * * * ' - 5 *' ' ' ' - ' ) 0 * * * * * *'# J0 5 + * ** + * * *0 +'' * J * + ) + ' + -- ' ' * +' ' * ' +' 0 +'- # * * *0 +'- +** * 0 +' *# ' 0 ' * * +' - 0 4<

73 % + +' * * *' * * " *** ** * 0 + * P * ) * +' -N 0 *' ' + N 0 * ' + ' + '* Rechtshulpverleners # * J * * * ' '*+ * * OO+ +'-' + 0 ' > *' + *** * + +'- D + +' * +' * ' - J D ' * 0 * * + *-' E - -- FD * * * ' P* OO+ * * * OO - '+ 0 * - * * +' * * -+ - * 0 + * * *=N +' N * 9

74 + * # * 0 +* +' Rechters " * * * + ' ' R -* * *+ - 0 '! * 5 -* * ** + D * ' * * + 0 *+ ' +' +* * * # +' +0 * * + * * + ' # * ** * * - 0 *+ 'NN +'' J' * # ** * Mogelijk ontwijkgedrag door bestuursorganen " ' ' * - ' * * ) * * * * *C ' *+ * '** * * 0 *; ' * * %* +' 9

75 ' *,+ * * * &9 * -+ B./ OO0 + DO OO0 ' * ' * * +' + +' 5 + * ' R -E41F* * ** * * *,' + 7 ' 8 * * # + *0 ' - - ' * 'D *' # - LD * +' * 7 8 'D + -* ' *' 0 ' - # - ' M 7.5 Juridisering ) + * ' - * * 0 ) + -+** ' + ' " * ' 0 * 0 9

76 * * *65 * + 6 * - * * 6 Vaker een rechtshulpverlener? # +' ' ' * * * *+ * ' 0 +' D -* ' 0 + * + ' * * * * + ' > 0 + Ingegraven standpunten P ' - * 5 OO+ * -9&5 +-+ ** +' '* ' *# +' - * *' +'- +' - + # *' > :& 1& ) * ' ** * +'' C * +'+ ' * Informeel overleg # ++ ** -* 0 - * * +' 0 5 ** +R '* + %*- * * * ' * 1&> :&2%!&H: 9&

77 5 + *- + ' - * * +' - 0 ' * 0 +'-# + - * N+*OO N ** * # ** * - * * 0 ' *' P ' Conclusie # ' -- N* * * '+ 0 * *N* 0 * ' '! * 0 * * # + '+ * -' * ' -- - * %+ ' * ' R +* * * * ' * 0 + '* + ' *+' * * * * 0 * '5 + *+ * * +'- - *# + 0 * *' P # - *N+ -N ' * ) *0 ** *- * *0 9

78 * * * # * - - ' * * = * +' * * * * D 0 + "-* - * * +' * 91

79 Samenvattende slotbeschouwing 8.1 Inleiding ) * + -0! * # * ', * ' * D ; + - * 0 * ' # ' -- * ++ N+* N* * ' * * * ) + -* ''** -: + + +' 0 * + ' * '0 -:&* - *- + * ** ' *)-:' * 0 * -* 8.2 Aantal verzoeken en de genomen beslissingen 5 ' *! * 1 * ' + *' * 0 * ) + * ' * * -./ ' * * 94

80 * R + * 0 ** * * * + +'- + 0 * + + '- 0 +'- +! + * & *- *' * * ' ** * * + # * ' * * +'- * * + * * +' + + * + # 0 * + * * +' ' * + 0 * * * * * ' *# *?* + &9 - +' * '+ - + * 0 -' * * + R 0 + * * ' - 0 * ' ' * * 0 + ** * *- ' * 0 +'- * + * * 99

81 * R 0 + * -./ ' * OO' +' 0 ' # * -- * ) + ' ** &4 ' ' * )- ** ' OO * * # * * ** ** ' *' + ' D * * * - * ** * 8.3 Doelbereiking Criteria: de doelstellingen ) + -' * - 0 * * * ** ' 0 # * * ** * B0 * 0 ) ' *' ' + *, * * * + * 0 * E F * # * ** * ' # ' '* + * 9:

82 ' E F ' * + DO -- ' ' *+0 ' + +'+* #+ * - * * * ' * ' * Eenheid in de rechtsmacht " ' * * * ** ' B * +' * R + * * N' '* * ' N * * +' * * +* * * B* ' - - * Het criterium voor kostenvergoeding R * ** + ** * 0 C' * * * * 0 * - * ' ' 9<

83 , * * ' * ' * ' 0 * ** * ' # + * 0 * N7 ' ' 8N ' 0 R + * - ' ** " - '+ + *- D '- +' *+ * 0 +'-# %- * * * 0 +' EF ** * * +' 0 *# * ' %- * * ' * * * +' + # ** 0 * *,' ; ' * * * ** ' *++# * ' * * **+ ' 0 * *+ *' * * +* D +* ' 0 *%* * 0 *N *N + * * +' 0 * ' * %-0 *? :

84 8.3.4 Het puntenstelsel en de wegingsfactor # * 3 * 0 * -- * - * # P ' 0 * * + * * ' 0 ** ' * 0 * # * * 0 *7*8 ' - * ) +'+ ' ' +0 * ++ * -+' + ' - 0! +** -+' ' 0 * -0 * ' 0-5 ** *- * * * + * &9 B./ * 0 * -* *R - ' + '+ * '+ 0 * ' + 0 * ' - +OO 0 * +'+ **E ' 1F '*- *7+' 8 ' + * * * 0 '* * ' - +'+ :

85 8.3.5 Neveneffecten, * ' * D ; ' + * ' ' * ' -0 - # * * *# +'- ** * *0 - * -* * ) * ' * *#' ' ' * ' 0 ** * * *+* *'** 0 $ + * # 2 '+ ' +' '+* * 0#?!?+ * 0 E; ))91F R + * D+ * * ' +'-0 ' * 0 * * +* # 0 * * - * * * "! * ' ' +'- ' * +' - # - * * 0 :

86 * * ** *- * 0 * * * 0 5 * + ** + 0 * + + C * + N+ ** - * ' N * * * ' + * 0 +* -' *0 *- +' * P 0 ' * * * * * -' 0 * +' " ' 0 + ' '5 * +'- - * ' * N+ * N' 0 + # * * +'- * -* ' * ' +' + 0 * * * # - + ' ** ' * 0 * * +' + * * *0 * E + F,0 * * ' * *. '+ *),' ; 0 C0 * *' ** + :&

87 &9 ' * -./ 0 * + - *# * * * * +' *' *- * + * * 0 * * * -- * * * ' ' Aanbevelingen D ** * ** '+# 0 ' * - * + * -0 + '! * * ' # * * A. Bekendheid van de regeling R + * * + * +' + *0 - * * * ' - *),' ; + ' 0 - ' * -- 0# ' * C ; * ) * * *E75* +' - 8I* * $!H499F * 0 0 :

88 + ) ' * * 0 *# * ' ' ' ) * +'- ' - +'- # + - %'0' 2 + ' * ** 0 * - =' * ** * #** ' *' * 0 +' + * 0 +' +' + * * * 0 * * - * # + - * * ** 0 + D * + 0 * * * ' * - # ' ** * ' * + 0 * ** * " * + ** C+ ' ' * 0 * * * '+ '+ * + 0 # # *0 '++ ** * '* * * * +' + ' 0 :1

89 ' +' ' P-0 5 +' 0 - * #+ * 0 *%' +'0 - - ' + +' E * + F * -* ** ' ** * #! * 0 ' + * + 0 ' '+- ' D ' ' ' * #* Aanbeveling 1: #! * -' * * +' - - ** + + * - * * * 0 * * - 0 # * E%'0-* F # +' '+ * 0 B. Kostenvergoeding bij bezwaar of administratief beroep tegen niet tijdig) beslissen # ' * - * 0 ' +'' - - ' * E0 F * ) %- 0 * * %'+ * +' ** * 0 :4

90 * +' 0 *# * %- * * * ** ' 0 # + ' + ** * *%' 7 8 ** * ' *+ '+ 0 * * + * ' * *+ ' 5 + -,' ; - * * * * + 0 * + ' # * * * ' # * + * * ' 0 +* *' - * ) * * * + * * + + ' ** ** '* * - * +' - - * - * * * =0 * %* 0 * ' * * * * * * * + *- + ' *OO '* * * ME; ))&H<<1E * 6F0* 1F" ' ' ** '+ ' * )- ' ;H# ;E; 0 ))&H<&:&&F +-* 0 %* ' :9

91 ** *) *,' 0; *!*- E%F A *E#F -0' *! ' * E; )) H1<<&0F#' * -0 * * %'' 0 - * * ' * ' * J # 2 -',' ; '*+ ' * #- '** + * +* * * *E; )) H1<9<:FD '+ %' + 0 ' +'- - + EF 0 ** -* 5 * * * Aanbeveling 2: # * +' - +N * ** N ' * C. Toevoegingen R + * '+ E *&* ' *! ' ::

92 ' ' * 0 * * # ' * * * * * # * -- + ' 0 * *' * + * 0 ' * * ' *R + *' ' * * +' + + * * * ' *# 0 * * 0 * # '+ *& ' '+ *! 0 ' + ' * '+ * #* * * Aanbeveling 3: ) '+ *&' :<

93 Bijlage 1: Wetteksten, * ' *9 # * * +' * ' - ' 0 * + * + * +* % *19' *! *0,! * +* 0?*11. %,);DA) A % * # %* ' ' ) * ' ** [\ % ' [\ *, ' * # * * 0 +' 0 * ' - ' * + * + 0 *' ' ' 0 %19' *! * 0 &5 + ' +' - *5 * + * +' ' * * ' * * ' $ * * '+ ' * ) * ' ** [\

94 # % ' [\ *, ' * # * * 0 * ' - ' 0 * + * + *' ' ' 0 ) * * 0 *%19' *! 0 * &5 + ' - 0 *5 * + * * * ' * * ' * '+ ' ' * D % ) *' * * * 0 +'- - * ' - # * * * *+ *+ ) ' *' * 0 * ' + +'- - *! ' * -- %,);DA)) % *&! - * -0 ' ) *' * * * +'- - * ' - # * * * *+ * %* ' + ) ' *' * 0 * ' + +'- - *! ' * --

95 %,);DA))) % %* ' +** ' + ' *- * ' +'' - - ' * ' + ' %,);DA) % *&! - * -0 +** ' + ' *- *' +'' - - ' * ' 0 + '

96 Bijlage 2: Lijst met respondenten * -./ T?* + # %* + 5 %* +?* + " %* + *' ;*%* +! >* %* + N %* ** %* + % %* ?* C 5 ** * %* C 5 *"%* + 5* A%* +?* + 5 #! %* +?* + A ' #* %* C A *3D?* + ="*??* + N % - %* + % ;?* + % *5?* + # *?* + D >%* + D #!%* + D 5 %* * +

97 ; *%* +?* +0 5* #?* C 5* ; %* + A!*%* +?* + C'** ;* -%* +?* + U R %* +?* + # 5 C %* + * * 2 R *' 3*] > * 7-8 A%?DE*' F %, *?= ;* # ' + N 5 5+?* + 5 ** * %* + A ' #* %* + N % - %* + 5* #?* + # 7* + 8 7* + 8 ' * +'- -- -

98 5* ; %* + C * %* + U # 5 C %* + 3*] > * " * 7-8 %, *?= ;* %* 5 % * % ; R, $* * * %;#! + * * # '*! *+ #%? 2 5**+ %- A *3 *" " " A,5* A * #* 5 * 5?** C?,,?* -!*

99 Bijlage 3: Vragenlijst telefonische interviews ^ =- ^ ^ T N N U E %* ' 0 F * * U - - *I ' + I* - - ** ; * * * +' *^ & 5 * +'- ' * 6E+ 0 *F ^^^^^^^^^^^^^^ * -6E ' *F

100 * + *+ + E' F 1 *! * 6 4; * + & - 6E+ *F *^ 9; * E+ *F *^ :5 * + + '**6 0000U ' ^E F <"' * * 6 E ' *F ' * *

101 ) ' * * ' 0 *EF6 - * + * 5 - * ' * + 0 ' - 6 ) J 0-0 * * ** ** ** & D - ** + 0 ' * ** - 6 ' * ' * + *0 * 7' ' 8 ' * * ' * *^ - E * F +' *6 0000U4 J

102 1 5 H' * - 0 *6 *-* * ' + * * * +'- + * + *^ 4 ' * ' H U C *- ^ 000U C * ^ J

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/64333

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/53947

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85575

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/124083

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73976

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78223

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77981

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/36969

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74262

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77705

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37837

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37767

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/111997

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/32166

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85121

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37915

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73768

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/132818

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/73964

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep

Handleiding vergoeding kosten bezwaar en administratief beroep September 2002 Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 Welk recht is van toepassing Hoofdstuk 2 Vergoedingscriterium en te vergoeden kosten 2.1 Vergoedingscriterium 2.2 Besluit proceskosten bestuursrecht 2.3

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/95546

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37219

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/122284

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37351

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93068

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/62270

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/93369

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37735

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/102586

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/31946

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74141

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/102476

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/144906

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85151

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/95273

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37023

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/26401

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/65126

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37707

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd. Van: voor niets gaat de zon op tot: de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend

De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd. Van: voor niets gaat de zon op tot: de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend H.B. Winter A.T. Marseille 1 De Wet kosten bestuurlijke voorprocedures geëvalueerd Van: voor niets gaat de zon op tot: de soep wordt niet zo heet gegeten als hij wordt opgediend Bezwaar maken tegen een

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37156

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/112227

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37026

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/111832

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37394

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37027

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/38073

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/45684

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37852

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/95144

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/116913

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/77871

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/44599

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/124496

Nadere informatie

Moderne parkeertechnologie versus wetteksten en jurisprudentie

Moderne parkeertechnologie versus wetteksten en jurisprudentie Moderne parkeertechnologie versus wetteksten en jurisprudentie - Maarten Boerhorst (werkzaam bij Belastingen Amsterdam) m.boerhorst@amsterdam.nl - Bas Brekveld (werkzaam bij Belastingen Amsterdam) b.brekveld@amsterdam.nl

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/109255

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105473

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74644

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/112046

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/62516

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/25947

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/74011

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/92824

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The version of the following full text has not yet been defined or was untraceable and may differ from the publisher's version. For

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/112245

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE

JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE VOOR BEZWAARSCHRIFTEN HEEMSTEDE Inhoudsopgave Pagina Inleiding Samenstelling en taak commissie Vergaderfrequentie Aantal bezwaren Aard bezwaren Aard adviezen Advisering zonder

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78169

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is an author's version which may differ from the publisher's version. For additional information about this

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/54061

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/26154

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85190

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen This full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. [http://hdl.handle.net/2066/30143]

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voortdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78588

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/37145

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/59799

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/126025

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/112074

Nadere informatie

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten

Bezwaar en beroep bij milieubesluiten Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Bezoekadres: De Höfte 7, 7471 DK Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Versie: april 2010

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/61782

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/78594

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/95357

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/128956

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/85761

Nadere informatie

b e z w a a r m a k e n

b e z w a a r m a k e n bezwaar maken In de gemeente Westland worden voor tdurend besluiten genomen. Deze besluiten kunnen gevolgen hebben voor uw woon- en leefsituatie. Daarom is het in de wet geregeld dat u bezwaar kunt maken

Nadere informatie

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures.

vast te stellen de Beleidsregels voor de bepaling van de hoogte van de proceskostenvergoeding in fiscale bezwaarprocedures. Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven van de gemeente Tubbergen Jaargang: 2012 Nummer: 15 Uitgifte: 10 maart 2012 Bekendmaking van het besluit van 28 februari 2012 van de heffingsambtenaar tot vaststelling

Nadere informatie

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013)

Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente. (versie 01/04/2013) Bezwaar tegen een beslissing van de gemeente (versie 01/04/2013) Stel u vraagt een vergunning aan bij de gemeente en deze wordt geweigerd of uw buren hebben een vergunning gekregen voor het bouwen van

Nadere informatie

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen

Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Inkomende post Hoogeveen 15.0026723 liiiiiiiii Bezwaarschriftencommissie Hoogeveen Advies bezwaarschriftencommissie ONS NUMMER 15.0014632 DATUM 11 juni 2015 Geacht college, Aan de connmissie is ter advisering

Nadere informatie

Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht

Beleidsregels Besluit proceskosten bestuursrecht Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort; gelet op het bepaalde in artikel 1:3, vierde lid en artikel 7:15, tweede lid Algemene wet bestuursrecht, artikel 2, onderdeel a, van het Besluit proceskosten

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/105489

Nadere informatie

Bezwaar en beroep februari 2013

Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep februari 2013 Bezwaar en beroep Wie het niet eens is met een beslissing van Gedeputeerde Staten kan in veel gevallen een bezwaarschrift indienen. Dan wordt de zaak opnieuw behandeld.

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/140588

Nadere informatie

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen

PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link. http://hdl.handle.net/2066/112029

Nadere informatie