nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media"

Transcriptie

1 jaargang 8 nummer 20 februari 2013 nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media a wider perspective, focused on you

2 Voorwoord Inhoud Voorwoord 03 De Kracht van Asset Management 05 AM Perspective is een kwartaaluitgave van Traduco Asset Management Telefoon Team Traduco & Everest eindejaarsbijeenkomst Cursusdata leergang Asset Management Kademuren Modellering Systeem op Infratech Interview met Gerard Duursma van Bonopoly 12 Traduco op de Maintenance Next 15 Er is een recessie gaan de in Nederland en dat be - te kent dat veel bedrijven mo men teel kritisch naar hun onderhoudskosten kijken, en terecht. Bezuinigen op de onder houdskosten betekent echter ook vaak een toename van risico s. Daarnaast zien we dat de overheid zich steeds verder terugtrekt met het uitvaardigen van wettelijke eisen. Hier komen richtlijnen voor in de plaats. Een voorbeeld hiervan is de Bezuinigen op de onderhoudskosten betekent echter ook vaak een toename van risico s Nico Groen Seveso-richtlijn. Maar wat houdt de Seveso-richtlijn eigenlijk in? De Sevesorichtlijn van de Europese Unie richt zich op het beheersen van de risico s op en de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. R 03

3 04 Op 1 juni 2015 wordt de nieuwe Europese Seveso III-richtlijn van kracht. Deze gaat weer een aantal stappen verder dan de huidige richtlijn. De eigenaren van assets worden mede vanuit hun maatschappelijke verantwoor delijkheid in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de veiligheid rondom hun installaties. Veiligheids functies moeten worden gedefinieerd, bewaakt en geborgd in een veiligheidsmanagement systeem. Risico s moeten worden beheerst. In Nederland is de Sevesoricht lijn onder andere vertaald naar de tunnel wet, de BRZO, de Arbowet en vele andere Nederlandse wetten. Betekent Seveso III dan meer werk voor Asset Owners? In eerste instantie wellicht, maar er zijn ook kansen. De overheid gaat er steeds meer op toezien dat bedrijven hun veiligheidsfuncties strikt en gedegen bewaken. Hierbij gestuurd door de publieke opinie en de politiek zelf. Er zijn tal van voorbeelden waar bij organisaties recentelijk negatief in het nieuws kwamen als gevolg van strenger optreden door inspectiediensten. Juist door de risico s zelf ter hand te nemen, hier kritisch naar te kijken en daarop een gedegen Asset Management systeem voor in te voeren, geeft de mo ge lijkheid om op kosteneffectieve wijze de juiste beheersmaatregelen te treffen. Deze balans geeft vervolgens de mo gelijkheid om precies de juiste set aan maatregelen te treffen, zodat de onderhoudskosten toch kunnen worden beheerst. In deze nieuwsbrief van Traduco staan wij stil bij het Asset Management congres op 6 maart 2013 dat door de NVDO in samenwerking met Traduco wordt georganiseerd. Ik hoop dat dit congres voor velen een aanleiding zal zijn om met verschillende bedrijven van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en meerwaarde die toepassing en borging van het Asset Management systeem kan bieden. t Door: Nico Groen - Directeur De NVDO organiseert in samenwerking met Traduco het congres De kracht van Asset Management Op woensdag 6 maart 2013 staat in t TechniekHuys in Veldhoven De Kracht van Asset Management centraal in hét Asset Management congres van Samen met kopstukken uit verschillende branches kijken we naar wat De kracht van Asset Management voor u kan betekenen. Programma Chazia Mourali leidt u als dagvoorzitter door een inhoudelijk programma van top niveau. Er zal worden gekeken naar de ontwikkelingen binnen Asset Management in brede zin en worden ingezoomd op de implementatie van Asset Management als het gaat om de relatie met HRM. Presentatie rapport European Visiondocument Asset Management Traduco presenteerde 5 jaar geleden, in opdracht van de NVDO het rapport Asset Management is Duurzaam, over de ontwikkeling van Asset Management in Nederland. Dit rapport is het start - punt en referentiekader van de dag. Op 6 maart presenteren de NVDO en Traduco samen het rapport European Visiondocument Asset Management. R 05

4 06 Dit rapport is tot stand gebracht door de gezamenlijke NVDO kringen in Europa, de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS). Het rapport biedt een kijk op de huidige trends binnen Asset Management. Niet creëren, maar combineren! Dat vernieuwing niet voortkomt uit creatie, maar uit combinatie geeft een waardevolle dimensie aan het thema van de dag. De dag zal worden afgesloten met de toekomstvisie Asset Management en zullen de laatste ontwikkelingen binnen de ISO met u worden gedeeld. Vertegenwoordiging uit verschillende branches Om dit congres kracht bij te zetten wordt vanuit diverse branches een bijdrage geleverd. De volgende organisaties nemen deel aan het deskundigenpanel: Maritiem: Boskalis (Peter van der Linde, directeur) Infra: Havenbedrijf Rotterdam (Paul de Beijer, directeur Asset Management) Voeding: Zeelandia (Gerlof van Hoek, operationeel directeur) Farma: MSD (Martin van Collenburg, operationeel directeur) Gebouwen: Wolter & Dros B.V. (Roger Knubben, directeur) Industrie: Sabic Innovative Plastics (John Bruijnooge, Manager Chemical Operations) Industrie: Huntsman Holland (Martin Janssen, HR manager) Vertegenwoordigers uit verschillende branches geven tijdens het congres een korte pitch over de waarde van Asset Management voor hun branche en met name voor hun eigen organisatie. Diversiteit op weg naar Asset Management Excellence Dat niet iedere branche even ver is op de weg naar Asset Management Excellence zal ook tot uiting komen tijdens dit congres. Zo is het Havenbedrijf Rotterdam hard op weg om zich medio april 2013 te certificeren voor de PAS55 en zal dan als eerste haven ter wereld PAS55 gecertificeerd zijn. Peter van der Linde van Boskalis is nog lang niet zo ver. Hij kijkt meer naar zijn opdrachtgevers die zich meer en meer achter de PAS55 scharen en dit ook steeds meer in hun aanvraagspecificaties verwerken. Dit betekent dat aannemers, zoals Boskalis, zich ook moeten ontwikkelen in deze materie. Ook Gerlof van Hoek van Zeelandia merkt op dat de voedingsindustrie de eerste stappen heeft gezet en nog maar aan het begin staat van deze ontwikkeling. Hij is dan ook heel benieuwd naar de ontwikkelingen van de andere branchegenoten. John Bruijnooge van Sabic geeft aan dat zijn organisatie al een stuk verder is. Asset Management is binnen Sabic een begrip en een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsprocessen. De PAS55 is geen doel op zich, maar wordt zeer zeker als kapstok gebruikt om de bedrijfsprocessen goed in te richten. Ook Martin Janssen van Huntsman zegt dat bij Huntsman gewerkt wordt volgens de principes uit de PAS55, maar dat het geen doel op zich is. Vanuit Huntsman is Martin vooral geïnteresseerd in welke invloed Asset Management heeft op de human factor binnen organisaties. Roger Knubben van TBI is ervan overtuigd dat Asset Management heel snel tot ontwikkeling komt in zijn branche en steeds meer onderdeel wordt van de vraagspecificatie. Tegenwoordig biedt hij steeds vaker aan volgens het Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) principe. Daarmee is TBI ook verantwoordelijk voor twintig jaar onderhoud na de nieuwbouwfase. Voorbeelden hier - -van zijn de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Ook ziekenhuizen gaan dit principe steeds meer introduceren. Asset Management zal steeds meer onderdeel worden van onze bedrijfsprocessen. Wanneer de PAS55 is omgezet naar de ISO norm zal Asset Management een nog prominentere plek krijgen op de agenda. Overheden en semi-overheden in binnen- en buitenland zijn hier al volop mee bezig. Andere branches en industrieën zullen in rap tempo moeten volgen. Ook in de Verenigde Staten, van oudsher geen trendvolger van Europa, is men volop bezig om Asset Management te adopteren als methodiek en zodoende hun assets op kosteneffectieve wijze te exploiteren. Aanmelden Wees op tijd met uw aanmelding, want toekenning van een deelnameplaats geschiedt op volgorde van binnenkomst. Gezien de interactie in het middagprogramma, raden wij opdrachtgevers aan zich te laten vergezellen door hun opdrachtnemers. De aanmelding van u en uw collega( s) kunt u verzorgen via de website van de NVDO. Kortom, het congres de Kracht van Asset Management, mag u echt niet missen! t 07

5 08 Team Traduco & Everest eindejaarsbijeenkomst 2012 Van links naar rechts staand: Hans Droogh, Cor Soetens, Sander Eekhof, Hugo den Boer, Soefjen Tmalla, Jacqueline Masteling (stagiaire), Simone Ravier, Louis Vleugel, Robin Oudhuis, Liza Maas, Erik Admiraal, Bianca Rebel (Everest), Floor Hensen, Ronald de Graaf, John Vrijbloed, Sandra Plukker, Marc Groote Woortmann, Wouter den Ouden, Marcel van Esch, Jan Hoff, Rick Portier, Erik Klok. Op de voorgrond van links naar rechts: Ronald Vink, Peter van der Linden, Jan Kamphuis, Randolph Smit, Teye de Jong (Everest), Olivier Verwest, Nico Groen. t Als je het hele team zo bij elkaar ziet, heb ik alle vertrouwen in de toekomst Olivier Verwest Cursusdata leergang Asset Management 2013 Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid om vanuit een risicogestuurde basis een juist evenwicht te krijgen tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (o.a. beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit en mate van milieubelasting) van de assets. Om u kennis te laten verkrijgen van het begrip en methodiek van Asset Management organiseert Traduco voor u in samenwerking met de NVDO de praktische 8-daagse leergang Asset Management. In het voorjaar van 2013 starten er 2 leergangen. Wees er snel bij! 3/4 april, 17/18 april, 8 mei, 22/23 mei, 12 juni (extra ingelaste leergang!) 10/11 april, 24/25 april, 15 mei, 29/30 mei, 19 juni (nog beperkt aantal plaatsen) Data najaarsleergang 2013: 25/26 september, 9/10 oktober, 30 oktober, 13/14 november, 4 december Locatie: Hotel Bergse Bossen, Driebergen Lees meer over onze leergang op 09

6 D preventive maintenance tasks C integrity related risks & tasks KMS B inspection results A integrity inspection tasks inspection results Bestaande en nieuwe technologie worden aangeboden in diverse soorten en maten. Traduco en SIMCO Technologies zijn gezamenlijk vertegenwoordigd op één stand waar zij de nieuwste ontwikkeling op het Asset Management vlak aanbieden: Het Kademuren Modellering Systeem (KMS). KMS blijkt prima aan te sluiten bij de vragen die er leven in de markt Marc Groote Woortmann KMS is op ieder niveau van beheer en onderhoud in te zetten, juist dat is hetgeen de bezoekers zo waarderen. Het systeem levert de eigenaar of beheerder optimaal beheer en onderhoud. Ook voor organisaties die momenteel sterk in bezuinigingen zitten, geeft KMS direct inzicht in de mogelijkheden van korte termijn bezuinigingen en de gevolgen voor de middel- en lange termijn. 10 Traduco presenteert samen met SIMCO Technologies het Kademuren Modellering Systeem op Infratech 2013 Op Infratech 2013 heeft Traduco samen met haar Canadese partner SIMCO Technologies het Kademuren Modellering Systeem (KMS) gepresenteerd. KMS trekt een brede groep belangstellenden, vooral uit de hoek van de (semi-)overheid waar men meer bewust met risico s en kosten om moet gaan. KMS, het beheersysteem dat voorspelt, analyseert en de financiële gevolgen van risico s aan assets in kaart brengt, blijkt aan te sluiten bij de vragen die er leven in de markt. Op de Infratech ontmoeten aanbieders en afnemers in de infratechniek elkaar. Het zowel nationaal als internationaal geprijsde KMS geniet veel aandacht bij eigenaren en beheerders van assets in de infrastructuur. KMS vult precies de behoefte die zij tot op heden nog niet vonden, namelijk een beheersysteem dat voorspelt, analyseert en de financiële gevolgen van risico s in kaart brengt. Daarnaast worden al deze gegevens gebruikt om te plannen, budgetteren en prioriteiten te stellen. Hiermee krijgt de eigenaar en/of beheerder inzicht in lange termijn projectie van benodigde uitgaven voor beheer en onderhoud en wordt direct geïnformeerd over de gevolgen van het niet uitvoeren van onderhoudstaken. De grootste belangstelling komt vanuit de hoek van de Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Rijkswaterstaat en de grote aannemers. Zij zijn allen bekend geraakt met KMS. Vervolggesprekken zullen hen duidelijkheid geven hoe dit Asset Management Systeem ook voor hen de maximale bijdrage levert voor hun assets. Met de combinatie van alle materiaalkennis van SIMCO Technologies en de Asset Management ervaring en kennis van Traduco zullen ook deze infrastructuur eigenaren en beheerders hun assets optimaal en kosteneffectief kunnen besturen. t Door: Marc Groote Woortmann - Managing Consultant KMS 11

7 12 Interview met Gerard Duursma van Bonopoly Op donderdag 20 december 2012 is er tijdens de eindejaarsbijeenkomst van Traduco en Everest Interim een verfrissende en interessante workshop Social Media gegeven door Gerard Duursma in restaurant paviljoen t Reeuwijkse Hout. Gerard Duursma is online marketeer, strateeg en expert op de inzet van Social Media. Naar aanleiding van deze goed ontvangen workshop hierbij nog een stukje in de vorm van een interview met hem in deze nieuwsbrief. Het interview, geheel in de stijl van zijn vakgebied, is online afgenomen middels een Skype sessie. Waarom zou Traduco Social Media in moeten zetten in haar marketing beleid? Hoe persoonlijker je online bent, hoe eenvoudiger je business genereert. Als je bijvoorbeeld een website hebt waar geen mensen op staan dan merk je vaak dat mensen zoiets hebben van wie zit er achter, wat voor mensen werken er, met wie doe ik eigenlijk zaken. Vanuit die gedachte kan het inzetten van Social Media van toegevoegde waarde zijn bij het verpersoonlijken van een organisatie. De wijze waarop we momenteel met elkaar aan het Skypen zijn, zouden jullie ook prima zakelijk kunnen inzetten. Meestal is het zo dat voordat je een Skype gesprek hebt, je vaak van tevoren het een en ander over elkaar googlet. Die persoonlijke informatie over medewerkers geeft dan tegelijk gezicht aan de contactpersoon en tevens de organisatie waar hij of zij voor werkt. De persoonlijke online presentatie van medewerkers en het inzetten van hun persoonlijke netwerk wordt daarmee voor organisaties steeds belangrijker. Kun je een voorbeeld geven hoe Social Media kan helpen bij het op de agenda zetten van Asset Management bij klanten, prospects en bedrijven? Met Social Media kun je heel goed de voordelen van Asset Management belichten. Je kunt bijvoorbeeld de klant aan het woord laten in YouTube filmpjes of met Slideshare. Ik heb begrepen dat er al het een en ander van jullie op YouTube staat. Dat klopt inderdaad. Er staan filmpjes van het Havenbedrijf Rotterdam en Keyrail op YouTube. Wanneer je je profileert middels Social Media maak je het meteen visueel en zintuiglijk. Filmpjes, foto`s slides, geluidsfragmenten, teksten en dynamische visua lisatie laten hierbij een aardige indruk achter bij degenen die door deze info bereikt worden. Op deze wijze spreek je door het bereik van Social Media veel mensen en daarmee organisaties goed tot de ver beelding. Spreekt inderdaad tot de verbeelding, maar bij een themamiddag AMprover drie maanden geleden hebben we vanuit Traduco nauwelijks activiteit opgemerkt op Social Media kanalen. 13

8 uitdagende manier kennis en ervaringen opdoen. Je zou in de toekomst voor Traduco een methode kunnen bedenken, waarbij de stof over Asset Management op een speelse en competitieve wijze wordt overgebracht. Generatie-Y maar vooral -Z (geboren na 1995) leert toch anders dan hoe wij vroeger leerden. Media straks na de recessie ook weer als uithangbord gebruiken om nieuwe medewerkers te trekken. Het is er een prima instrument voor! t Door: Ronald Vink Asset Management Consultant 14 Het is belangrijk om te beseffen dat je er actief mee aan de slag moet. Je zult moeten investeren en de activiteit en focus rondom je eigen organisatie op Social Media kanalen zelf moeten aanzwengelen. Als je net begint moet je inderdaad nog het een en ander in beweging zetten. Je zult awareness moeten creëren. Op een gegeven moment gaat het balletje wel rollen en gaan mensen niet alleen reageren op signalen vanuit Traduco, maar ook zelf aanzwengelen. Wat helpt om die awareness te initiëren is door successen te melden in de media. Laat in dit proces vooral de mensen het voortouw nemen die het leuk vinden om hiermee bezig te zijn en die er affiniteit mee hebben. Welk effect zal de uitrol van 4G in 2013 met zich meebrengen voor de ontwikkelingen op Social Media gebied? Asset Management op een speelse en competitieve wijze overbrengen Gerard Duursma De bandbreedte zal enorm toenemen. Haperende Facetime sessies of Skype sessies met 3G zullen straks tot het verleden horen. Dit soort Social Media zal dus veel intensiever mobiel gebruikt gaan worden en zullen vaker ingezet worden bij online consulting. Trends op Social Media gebied zullen zich snel verder ontwikkelen, je kunt bijvoorbeeld denken aan gamification. Wat is gamifcation? Gamification is het toepassen van game-elementen in niet-game contexten. Foursquare doet dit bijvoorbeeld met het toepassen van badgets en het behalen van punten. Als je bijvoorbeeld toeristische attracties bezoekt in Parijs, dan ontvang je de badge van de stad Parijs. Het motiveert mensen dan om die te gaan verzamelen. Het gaat er bij gamification om dat mensen op een speelse en Heb je nog een gouden tip voor Traduco met betrekking tot het implementeren en inzetten van Social Media? Als ik jullie was zou ik er snel mee aan de slag gaan. Als je te lang wacht zal het enthousiasme temperen. Zorg ervoor dat het management een duidelijke visie heeft en vertaal dat naar beleid. Ik gaf tijdens de workshop al aan dat het goed is om eerst beleid op te zetten. Op het moment dat er het een en ander voorvalt waar je op moet reageren, bijvoorbeeld een negatief geluid vanuit een klant, zorg dan dat je vanuit helder geformuleerd beleid hier snel op kunt reageren. Ook kun je Social In 2013 zal Traduco diverse trainingen organiseren rondom onze softwaretool AMprover Op onze website zal binnenkort hierover meer informatie verstrekt worden. Zorg ervoor dat het management een duidelijke visie heeft en vertaal dat naar beleid Gerard Duursma Van april staat Traduco op de Maintenance Next U bent van harte welkom op onze stand! 15

9 Winner acec Gold Award complexe processen grote risico s integraal onder controle AMprover software borgt uw totale risicobeheersing in één pakket Bij verantwoorde risicobeheersing draait alles om het borgen van uw veilig heid en kwaliteit. Dat begint bij uw product en het functioneren van fysieke bedrijfsmiddelen. Maar kijkt ook naar processen, systemen, mensen, regel geving en milieu. AMprover software geeft overzicht en inzicht in de diverse risicovraagstukken en de kosteneffectieve maat regelen die het best aan sluiten op uw bedrijfsspecifieke situatie. AMprover is ontwikkeld door Traduco, de mensen die Asset Management opnieuw hebben ge definieerd. En dat biedt u een ander perspectief. winnaar 2013 ACEC New York Gold Award Infra Projectteam 2012 Onderscheidingen voor Kademuren Modellering Systeem Traduco heeft i.s.m. met het Canadese Simco Technologies het Kademuren Modellering Systeem (KMS) voor het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld. Dit systeem maakt het mogelijk om investeringsbeslissingen rondom de kapitaalintensieve havenassets te prioriteren, m.b.v. de software applicaties SAP, AMprover en Stadium. Voor KMS is internationaal grote belangstelling. Bekroond door NVDO (Infra Projectteam 2012) en winnaar 2013 ACEC New York Gold Award. a wider perspective, focused on you

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business

unlocking the power of networks Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG BTG In Business UITGAVE VAN BRANCHEVERENIGING TELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS JUNI 2015 Scan deze cover met junaio en unlock het netwerk van BTG unlocking the power of networks BTG In Business 5 Met Samsung Smart Office

Nadere informatie

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Noviteiten Novius. Business & Information Management NUMMER 3. In dit derde nummer bestaat het palet uit: Wij wensen u veel leesplezier en inspiratie. Voor u ligt de derde uitgave van Noviteiten. De externe nieuwsbrief van Novius met een inspirerend aanbod van artikelen. We zullen u op deze wijze regelmatig bijpraten over voor u relevante onderwerpen

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE

AGENDA 2013. Lust of last? Incl. bijeenkomsten. Organisaties kopen binnenkort geen stoelen of inrichtingen meer THREE PEAKS CHALLENGE * Antwoordkaart op pagina 25 ocus! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 2 nr 1 2013 Digitale versie? Scan hier: 1 2013 Incl. bijeenkomsten AGENDA 2013 DIV benchmark ook in 2013 Beheersing

Nadere informatie

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK.

Herziene editie 2014-2015. Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden HET GROTE. ebook WEBINAR HANDBOEK. Herziene editie 2014-2015 Inclusief 4 handige tools die je direct kan downloaden ebook HET GROTE WEBINAR HANDBOEK DEEL DIT ebook INHOUDSOPGAVE 1 IK GELOOF IN WEBINARS Verhalen uit de praktijk Pagina 4

Nadere informatie

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control

Kennis van de Overheid. Maatschappelijke opgaven vragen proactieve control. Van versnipperde ondersteuning naar public business control Kennis van de Overheid Maatschappelijke opgaven Van versnipperde ondersteuning naar public business control Ontwikkelingen in het openbaar bestuur gaan zo snel en zijn dermate complex dat de traditionele

Nadere informatie

Voor leiders die willen bijblijven

Voor leiders die willen bijblijven Voor leiders die willen bijblijven Een bundel artikelen van Leaders Online, over leiderschap in een dynamische wereld. 2012-2013 Welkom Dit is een bundel van artikelen van Leaders Online. Deze artikelen

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS

MAGAZINE 2014. fit. for the. future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS MAGAZINE 2014 fit for the future UITGAVE VAN VERENIGING VAN BEDRIJFSTELECOMMUNICATIE GROOTGEBRUIKERS IN BEELD De telecom en ICT oplossing die u per medewerker per maand kunt aanpassen Alleen bij KPN ÉÉN

Nadere informatie

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013

Sociale Kleefkracht congres 7 november 2014. 12.734 Facilitaire kosten /werkplek /jaar Uit: Facilitaire Kengetallen Gemeenten boekjaar 2013 Focus!! Magazine van Fier.fm over facilitaire activiteiten jaargang 3 nr 2 2014 6e editie!. Digitale versie? Scan hier: Een organisatie waar met mensen voor mensen wordt gewerkt. Klaas van der Valk 12.734

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013

De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Betrouwbare Courant De krant van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens april 2013 Het project NBP komt precies op het goede moment Het mooie van het project Naar Betrouwbare Persoonsgegevens is

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2

het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 pagina 6 pagina pagina 12 fwg contactdagen - een verslag spp praktisch ingestoken leuk! weerstand het nieuwe themadossier staat online! www.fwg.nl/themadossier2 winter 2012 voorwoord colofon Wetenswaardig

Nadere informatie

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online

Het CRM 100% succes boek. Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Het CRM 100% succes boek Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van Microsoft Dynamics CRM Online Managementsamenvatting Een succesvolle CRM implementatie heeft niets met techniek te maken maar

Nadere informatie

MVO: People, Planet, Profit.

MVO: People, Planet, Profit. MVO: People, Planet, Profit. hét carrièremagazine voor salesprofessionals! september 2011 3 In gesprek met Getronics op jacht naar talent Bewust Bilderberg over MVO Intercity Zakelijk en hun groei Nsecure

Nadere informatie

Duurzame trainingen in dienstverlening

Duurzame trainingen in dienstverlening Duurzame trainingen in dienstverlening Wat lees je in dit boek? Waarvoor kun je terecht bij PubliContact? 4 Wat gebeurt er allemaal in dienstverlening? 5 Waarom zou je kiezen voor PubliContact? 6 Hoe werkt

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen

Dress for success. In gesprek met. RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger Ronde tafel lunch variabel belonen Dress for success H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S P R O F E S S I O N A L S! M A A R T 2 0 1 0 2 In gesprek met RAM Mobile Data over mobiele oplossingen Sandd de nummer 1 challenger

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW

FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW FOSTER & FLEMING BUSINESS REVIEW Z O R G S E C T O R ONDERZOEK: SOCIAL MEDIA RISK MANAGEMENT IN DE ZORGSECTOR Twitter momenteel grootste gevaar 10 VRAGEN AAN Medisch directeur Thybout Moojen SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Bondgenoten in de decentralisaties

Bondgenoten in de decentralisaties Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties Invulling geven aan het transformatieproces en de coalitieaanpak TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Januari 2013 Bondgenoten in de decentralisaties TransitieBureau

Nadere informatie

Informatievoorziening ontrafeld

Informatievoorziening ontrafeld In opdracht van: Eindrapport Informatievoorziening ontrafeld Analyse van informatievoorziening aan burgers in het sociaal domein Den Haag, 18 juli 2014 Opdrachtgever In samenwerking met: Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie