nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media"

Transcriptie

1 jaargang 8 nummer 20 februari 2013 nieuwsbrief AM perspective De Kracht van Asset Management KMS op Infratech 2013 Gerard Duursma over de rol van Social Media a wider perspective, focused on you

2 Voorwoord Inhoud Voorwoord 03 De Kracht van Asset Management 05 AM Perspective is een kwartaaluitgave van Traduco Asset Management Telefoon Team Traduco & Everest eindejaarsbijeenkomst Cursusdata leergang Asset Management Kademuren Modellering Systeem op Infratech Interview met Gerard Duursma van Bonopoly 12 Traduco op de Maintenance Next 15 Er is een recessie gaan de in Nederland en dat be - te kent dat veel bedrijven mo men teel kritisch naar hun onderhoudskosten kijken, en terecht. Bezuinigen op de onder houdskosten betekent echter ook vaak een toename van risico s. Daarnaast zien we dat de overheid zich steeds verder terugtrekt met het uitvaardigen van wettelijke eisen. Hier komen richtlijnen voor in de plaats. Een voorbeeld hiervan is de Bezuinigen op de onderhoudskosten betekent echter ook vaak een toename van risico s Nico Groen Seveso-richtlijn. Maar wat houdt de Seveso-richtlijn eigenlijk in? De Sevesorichtlijn van de Europese Unie richt zich op het beheersen van de risico s op en de gevaren van zware ongevallen door gevaarlijke stoffen. Dat gebeurt enerzijds door de kans dat dergelijke ongevallen plaatsvinden te verkleinen (preventie). Anderzijds door de gevolgen van een eventueel ongeval te beperken. R 03

3 04 Op 1 juni 2015 wordt de nieuwe Europese Seveso III-richtlijn van kracht. Deze gaat weer een aantal stappen verder dan de huidige richtlijn. De eigenaren van assets worden mede vanuit hun maatschappelijke verantwoor delijkheid in toenemende mate zelf verantwoordelijk voor de veiligheid rondom hun installaties. Veiligheids functies moeten worden gedefinieerd, bewaakt en geborgd in een veiligheidsmanagement systeem. Risico s moeten worden beheerst. In Nederland is de Sevesoricht lijn onder andere vertaald naar de tunnel wet, de BRZO, de Arbowet en vele andere Nederlandse wetten. Betekent Seveso III dan meer werk voor Asset Owners? In eerste instantie wellicht, maar er zijn ook kansen. De overheid gaat er steeds meer op toezien dat bedrijven hun veiligheidsfuncties strikt en gedegen bewaken. Hierbij gestuurd door de publieke opinie en de politiek zelf. Er zijn tal van voorbeelden waar bij organisaties recentelijk negatief in het nieuws kwamen als gevolg van strenger optreden door inspectiediensten. Juist door de risico s zelf ter hand te nemen, hier kritisch naar te kijken en daarop een gedegen Asset Management systeem voor in te voeren, geeft de mo ge lijkheid om op kosteneffectieve wijze de juiste beheersmaatregelen te treffen. Deze balans geeft vervolgens de mo gelijkheid om precies de juiste set aan maatregelen te treffen, zodat de onderhoudskosten toch kunnen worden beheerst. In deze nieuwsbrief van Traduco staan wij stil bij het Asset Management congres op 6 maart 2013 dat door de NVDO in samenwerking met Traduco wordt georganiseerd. Ik hoop dat dit congres voor velen een aanleiding zal zijn om met verschillende bedrijven van gedachten te wisselen over de mogelijkheden en meerwaarde die toepassing en borging van het Asset Management systeem kan bieden. t Door: Nico Groen - Directeur De NVDO organiseert in samenwerking met Traduco het congres De kracht van Asset Management Op woensdag 6 maart 2013 staat in t TechniekHuys in Veldhoven De Kracht van Asset Management centraal in hét Asset Management congres van Samen met kopstukken uit verschillende branches kijken we naar wat De kracht van Asset Management voor u kan betekenen. Programma Chazia Mourali leidt u als dagvoorzitter door een inhoudelijk programma van top niveau. Er zal worden gekeken naar de ontwikkelingen binnen Asset Management in brede zin en worden ingezoomd op de implementatie van Asset Management als het gaat om de relatie met HRM. Presentatie rapport European Visiondocument Asset Management Traduco presenteerde 5 jaar geleden, in opdracht van de NVDO het rapport Asset Management is Duurzaam, over de ontwikkeling van Asset Management in Nederland. Dit rapport is het start - punt en referentiekader van de dag. Op 6 maart presenteren de NVDO en Traduco samen het rapport European Visiondocument Asset Management. R 05

4 06 Dit rapport is tot stand gebracht door de gezamenlijke NVDO kringen in Europa, de European Federation of National Maintenance Societies (EFNMS). Het rapport biedt een kijk op de huidige trends binnen Asset Management. Niet creëren, maar combineren! Dat vernieuwing niet voortkomt uit creatie, maar uit combinatie geeft een waardevolle dimensie aan het thema van de dag. De dag zal worden afgesloten met de toekomstvisie Asset Management en zullen de laatste ontwikkelingen binnen de ISO met u worden gedeeld. Vertegenwoordiging uit verschillende branches Om dit congres kracht bij te zetten wordt vanuit diverse branches een bijdrage geleverd. De volgende organisaties nemen deel aan het deskundigenpanel: Maritiem: Boskalis (Peter van der Linde, directeur) Infra: Havenbedrijf Rotterdam (Paul de Beijer, directeur Asset Management) Voeding: Zeelandia (Gerlof van Hoek, operationeel directeur) Farma: MSD (Martin van Collenburg, operationeel directeur) Gebouwen: Wolter & Dros B.V. (Roger Knubben, directeur) Industrie: Sabic Innovative Plastics (John Bruijnooge, Manager Chemical Operations) Industrie: Huntsman Holland (Martin Janssen, HR manager) Vertegenwoordigers uit verschillende branches geven tijdens het congres een korte pitch over de waarde van Asset Management voor hun branche en met name voor hun eigen organisatie. Diversiteit op weg naar Asset Management Excellence Dat niet iedere branche even ver is op de weg naar Asset Management Excellence zal ook tot uiting komen tijdens dit congres. Zo is het Havenbedrijf Rotterdam hard op weg om zich medio april 2013 te certificeren voor de PAS55 en zal dan als eerste haven ter wereld PAS55 gecertificeerd zijn. Peter van der Linde van Boskalis is nog lang niet zo ver. Hij kijkt meer naar zijn opdrachtgevers die zich meer en meer achter de PAS55 scharen en dit ook steeds meer in hun aanvraagspecificaties verwerken. Dit betekent dat aannemers, zoals Boskalis, zich ook moeten ontwikkelen in deze materie. Ook Gerlof van Hoek van Zeelandia merkt op dat de voedingsindustrie de eerste stappen heeft gezet en nog maar aan het begin staat van deze ontwikkeling. Hij is dan ook heel benieuwd naar de ontwikkelingen van de andere branchegenoten. John Bruijnooge van Sabic geeft aan dat zijn organisatie al een stuk verder is. Asset Management is binnen Sabic een begrip en een belangrijk onderdeel van haar bedrijfsprocessen. De PAS55 is geen doel op zich, maar wordt zeer zeker als kapstok gebruikt om de bedrijfsprocessen goed in te richten. Ook Martin Janssen van Huntsman zegt dat bij Huntsman gewerkt wordt volgens de principes uit de PAS55, maar dat het geen doel op zich is. Vanuit Huntsman is Martin vooral geïnteresseerd in welke invloed Asset Management heeft op de human factor binnen organisaties. Roger Knubben van TBI is ervan overtuigd dat Asset Management heel snel tot ontwikkeling komt in zijn branche en steeds meer onderdeel wordt van de vraagspecificatie. Tegenwoordig biedt hij steeds vaker aan volgens het Design, Build, Finance and Maintain (DBFM) principe. Daarmee is TBI ook verantwoordelijk voor twintig jaar onderhoud na de nieuwbouwfase. Voorbeelden hier - -van zijn de Westerscheldetunnel en de Sluiskiltunnel. Ook ziekenhuizen gaan dit principe steeds meer introduceren. Asset Management zal steeds meer onderdeel worden van onze bedrijfsprocessen. Wanneer de PAS55 is omgezet naar de ISO norm zal Asset Management een nog prominentere plek krijgen op de agenda. Overheden en semi-overheden in binnen- en buitenland zijn hier al volop mee bezig. Andere branches en industrieën zullen in rap tempo moeten volgen. Ook in de Verenigde Staten, van oudsher geen trendvolger van Europa, is men volop bezig om Asset Management te adopteren als methodiek en zodoende hun assets op kosteneffectieve wijze te exploiteren. Aanmelden Wees op tijd met uw aanmelding, want toekenning van een deelnameplaats geschiedt op volgorde van binnenkomst. Gezien de interactie in het middagprogramma, raden wij opdrachtgevers aan zich te laten vergezellen door hun opdrachtnemers. De aanmelding van u en uw collega( s) kunt u verzorgen via de website van de NVDO. Kortom, het congres de Kracht van Asset Management, mag u echt niet missen! t 07

5 08 Team Traduco & Everest eindejaarsbijeenkomst 2012 Van links naar rechts staand: Hans Droogh, Cor Soetens, Sander Eekhof, Hugo den Boer, Soefjen Tmalla, Jacqueline Masteling (stagiaire), Simone Ravier, Louis Vleugel, Robin Oudhuis, Liza Maas, Erik Admiraal, Bianca Rebel (Everest), Floor Hensen, Ronald de Graaf, John Vrijbloed, Sandra Plukker, Marc Groote Woortmann, Wouter den Ouden, Marcel van Esch, Jan Hoff, Rick Portier, Erik Klok. Op de voorgrond van links naar rechts: Ronald Vink, Peter van der Linden, Jan Kamphuis, Randolph Smit, Teye de Jong (Everest), Olivier Verwest, Nico Groen. t Als je het hele team zo bij elkaar ziet, heb ik alle vertrouwen in de toekomst Olivier Verwest Cursusdata leergang Asset Management 2013 Toepassing van Asset Management biedt de mogelijkheid om vanuit een risicogestuurde basis een juist evenwicht te krijgen tussen kapitaalsinvesteringen (kosten) en opbrengsten (o.a. beschikbaarheid, betrouwbaarheid, productiviteit en mate van milieubelasting) van de assets. Om u kennis te laten verkrijgen van het begrip en methodiek van Asset Management organiseert Traduco voor u in samenwerking met de NVDO de praktische 8-daagse leergang Asset Management. In het voorjaar van 2013 starten er 2 leergangen. Wees er snel bij! 3/4 april, 17/18 april, 8 mei, 22/23 mei, 12 juni (extra ingelaste leergang!) 10/11 april, 24/25 april, 15 mei, 29/30 mei, 19 juni (nog beperkt aantal plaatsen) Data najaarsleergang 2013: 25/26 september, 9/10 oktober, 30 oktober, 13/14 november, 4 december Locatie: Hotel Bergse Bossen, Driebergen Lees meer over onze leergang op 09

6 D preventive maintenance tasks C integrity related risks & tasks KMS B inspection results A integrity inspection tasks inspection results Bestaande en nieuwe technologie worden aangeboden in diverse soorten en maten. Traduco en SIMCO Technologies zijn gezamenlijk vertegenwoordigd op één stand waar zij de nieuwste ontwikkeling op het Asset Management vlak aanbieden: Het Kademuren Modellering Systeem (KMS). KMS blijkt prima aan te sluiten bij de vragen die er leven in de markt Marc Groote Woortmann KMS is op ieder niveau van beheer en onderhoud in te zetten, juist dat is hetgeen de bezoekers zo waarderen. Het systeem levert de eigenaar of beheerder optimaal beheer en onderhoud. Ook voor organisaties die momenteel sterk in bezuinigingen zitten, geeft KMS direct inzicht in de mogelijkheden van korte termijn bezuinigingen en de gevolgen voor de middel- en lange termijn. 10 Traduco presenteert samen met SIMCO Technologies het Kademuren Modellering Systeem op Infratech 2013 Op Infratech 2013 heeft Traduco samen met haar Canadese partner SIMCO Technologies het Kademuren Modellering Systeem (KMS) gepresenteerd. KMS trekt een brede groep belangstellenden, vooral uit de hoek van de (semi-)overheid waar men meer bewust met risico s en kosten om moet gaan. KMS, het beheersysteem dat voorspelt, analyseert en de financiële gevolgen van risico s aan assets in kaart brengt, blijkt aan te sluiten bij de vragen die er leven in de markt. Op de Infratech ontmoeten aanbieders en afnemers in de infratechniek elkaar. Het zowel nationaal als internationaal geprijsde KMS geniet veel aandacht bij eigenaren en beheerders van assets in de infrastructuur. KMS vult precies de behoefte die zij tot op heden nog niet vonden, namelijk een beheersysteem dat voorspelt, analyseert en de financiële gevolgen van risico s in kaart brengt. Daarnaast worden al deze gegevens gebruikt om te plannen, budgetteren en prioriteiten te stellen. Hiermee krijgt de eigenaar en/of beheerder inzicht in lange termijn projectie van benodigde uitgaven voor beheer en onderhoud en wordt direct geïnformeerd over de gevolgen van het niet uitvoeren van onderhoudstaken. De grootste belangstelling komt vanuit de hoek van de Waterschappen, Provincies, Gemeenten, Rijkswaterstaat en de grote aannemers. Zij zijn allen bekend geraakt met KMS. Vervolggesprekken zullen hen duidelijkheid geven hoe dit Asset Management Systeem ook voor hen de maximale bijdrage levert voor hun assets. Met de combinatie van alle materiaalkennis van SIMCO Technologies en de Asset Management ervaring en kennis van Traduco zullen ook deze infrastructuur eigenaren en beheerders hun assets optimaal en kosteneffectief kunnen besturen. t Door: Marc Groote Woortmann - Managing Consultant KMS 11

7 12 Interview met Gerard Duursma van Bonopoly Op donderdag 20 december 2012 is er tijdens de eindejaarsbijeenkomst van Traduco en Everest Interim een verfrissende en interessante workshop Social Media gegeven door Gerard Duursma in restaurant paviljoen t Reeuwijkse Hout. Gerard Duursma is online marketeer, strateeg en expert op de inzet van Social Media. Naar aanleiding van deze goed ontvangen workshop hierbij nog een stukje in de vorm van een interview met hem in deze nieuwsbrief. Het interview, geheel in de stijl van zijn vakgebied, is online afgenomen middels een Skype sessie. Waarom zou Traduco Social Media in moeten zetten in haar marketing beleid? Hoe persoonlijker je online bent, hoe eenvoudiger je business genereert. Als je bijvoorbeeld een website hebt waar geen mensen op staan dan merk je vaak dat mensen zoiets hebben van wie zit er achter, wat voor mensen werken er, met wie doe ik eigenlijk zaken. Vanuit die gedachte kan het inzetten van Social Media van toegevoegde waarde zijn bij het verpersoonlijken van een organisatie. De wijze waarop we momenteel met elkaar aan het Skypen zijn, zouden jullie ook prima zakelijk kunnen inzetten. Meestal is het zo dat voordat je een Skype gesprek hebt, je vaak van tevoren het een en ander over elkaar googlet. Die persoonlijke informatie over medewerkers geeft dan tegelijk gezicht aan de contactpersoon en tevens de organisatie waar hij of zij voor werkt. De persoonlijke online presentatie van medewerkers en het inzetten van hun persoonlijke netwerk wordt daarmee voor organisaties steeds belangrijker. Kun je een voorbeeld geven hoe Social Media kan helpen bij het op de agenda zetten van Asset Management bij klanten, prospects en bedrijven? Met Social Media kun je heel goed de voordelen van Asset Management belichten. Je kunt bijvoorbeeld de klant aan het woord laten in YouTube filmpjes of met Slideshare. Ik heb begrepen dat er al het een en ander van jullie op YouTube staat. Dat klopt inderdaad. Er staan filmpjes van het Havenbedrijf Rotterdam en Keyrail op YouTube. Wanneer je je profileert middels Social Media maak je het meteen visueel en zintuiglijk. Filmpjes, foto`s slides, geluidsfragmenten, teksten en dynamische visua lisatie laten hierbij een aardige indruk achter bij degenen die door deze info bereikt worden. Op deze wijze spreek je door het bereik van Social Media veel mensen en daarmee organisaties goed tot de ver beelding. Spreekt inderdaad tot de verbeelding, maar bij een themamiddag AMprover drie maanden geleden hebben we vanuit Traduco nauwelijks activiteit opgemerkt op Social Media kanalen. 13

8 uitdagende manier kennis en ervaringen opdoen. Je zou in de toekomst voor Traduco een methode kunnen bedenken, waarbij de stof over Asset Management op een speelse en competitieve wijze wordt overgebracht. Generatie-Y maar vooral -Z (geboren na 1995) leert toch anders dan hoe wij vroeger leerden. Media straks na de recessie ook weer als uithangbord gebruiken om nieuwe medewerkers te trekken. Het is er een prima instrument voor! t Door: Ronald Vink Asset Management Consultant 14 Het is belangrijk om te beseffen dat je er actief mee aan de slag moet. Je zult moeten investeren en de activiteit en focus rondom je eigen organisatie op Social Media kanalen zelf moeten aanzwengelen. Als je net begint moet je inderdaad nog het een en ander in beweging zetten. Je zult awareness moeten creëren. Op een gegeven moment gaat het balletje wel rollen en gaan mensen niet alleen reageren op signalen vanuit Traduco, maar ook zelf aanzwengelen. Wat helpt om die awareness te initiëren is door successen te melden in de media. Laat in dit proces vooral de mensen het voortouw nemen die het leuk vinden om hiermee bezig te zijn en die er affiniteit mee hebben. Welk effect zal de uitrol van 4G in 2013 met zich meebrengen voor de ontwikkelingen op Social Media gebied? Asset Management op een speelse en competitieve wijze overbrengen Gerard Duursma De bandbreedte zal enorm toenemen. Haperende Facetime sessies of Skype sessies met 3G zullen straks tot het verleden horen. Dit soort Social Media zal dus veel intensiever mobiel gebruikt gaan worden en zullen vaker ingezet worden bij online consulting. Trends op Social Media gebied zullen zich snel verder ontwikkelen, je kunt bijvoorbeeld denken aan gamification. Wat is gamifcation? Gamification is het toepassen van game-elementen in niet-game contexten. Foursquare doet dit bijvoorbeeld met het toepassen van badgets en het behalen van punten. Als je bijvoorbeeld toeristische attracties bezoekt in Parijs, dan ontvang je de badge van de stad Parijs. Het motiveert mensen dan om die te gaan verzamelen. Het gaat er bij gamification om dat mensen op een speelse en Heb je nog een gouden tip voor Traduco met betrekking tot het implementeren en inzetten van Social Media? Als ik jullie was zou ik er snel mee aan de slag gaan. Als je te lang wacht zal het enthousiasme temperen. Zorg ervoor dat het management een duidelijke visie heeft en vertaal dat naar beleid. Ik gaf tijdens de workshop al aan dat het goed is om eerst beleid op te zetten. Op het moment dat er het een en ander voorvalt waar je op moet reageren, bijvoorbeeld een negatief geluid vanuit een klant, zorg dan dat je vanuit helder geformuleerd beleid hier snel op kunt reageren. Ook kun je Social In 2013 zal Traduco diverse trainingen organiseren rondom onze softwaretool AMprover Op onze website zal binnenkort hierover meer informatie verstrekt worden. Zorg ervoor dat het management een duidelijke visie heeft en vertaal dat naar beleid Gerard Duursma Van april staat Traduco op de Maintenance Next U bent van harte welkom op onze stand! 15

9 Winner acec Gold Award complexe processen grote risico s integraal onder controle AMprover software borgt uw totale risicobeheersing in één pakket Bij verantwoorde risicobeheersing draait alles om het borgen van uw veilig heid en kwaliteit. Dat begint bij uw product en het functioneren van fysieke bedrijfsmiddelen. Maar kijkt ook naar processen, systemen, mensen, regel geving en milieu. AMprover software geeft overzicht en inzicht in de diverse risicovraagstukken en de kosteneffectieve maat regelen die het best aan sluiten op uw bedrijfsspecifieke situatie. AMprover is ontwikkeld door Traduco, de mensen die Asset Management opnieuw hebben ge definieerd. En dat biedt u een ander perspectief. winnaar 2013 ACEC New York Gold Award Infra Projectteam 2012 Onderscheidingen voor Kademuren Modellering Systeem Traduco heeft i.s.m. met het Canadese Simco Technologies het Kademuren Modellering Systeem (KMS) voor het Havenbedrijf Rotterdam ontwikkeld. Dit systeem maakt het mogelijk om investeringsbeslissingen rondom de kapitaalintensieve havenassets te prioriteren, m.b.v. de software applicaties SAP, AMprover en Stadium. Voor KMS is internationaal grote belangstelling. Bekroond door NVDO (Infra Projectteam 2012) en winnaar 2013 ACEC New York Gold Award. a wider perspective, focused on you

nieuwsbrief AM perspective jaargang 7 nummer 19 december 2012 a wider perspective, focused on you

nieuwsbrief AM perspective jaargang 7 nummer 19 december 2012 a wider perspective, focused on you jaargang 7 nummer 19 december 2012 nieuwsbrief AM perspective in deze uitgave o.a. Nijmegen in verandering De kracht van Asset Management Afdeling AMprover verder uitgebreid Traduco breidt uit naar de

Nadere informatie

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat

Meer waarde creëren. Assetmanagement op maat Meer waarde creëren Assetmanagement op maat Zo maken wij assetmanagement toepasbaar Met de toolbox Zeven bouwstenen van professioneel assetmanagement maken we de ISO55000 toepasbaar voor u. Belanghebbenden

Nadere informatie

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR

ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR ASSET MANAGEMENT KEN DE RISICO S, DAN IS ALLES BEHEERSBAAR Jan A. Kamphuis Voorzitter NVDO Sectie Food, Beverages & Farma / Partner Traduco B.V. Food Event 2015 De Verkadefabriek, Den Bosch 03 december

Nadere informatie

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE

ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE ZET VOET IN EEN ANDERE BRANCHE - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2016 De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate

Kickstart Architectuur. Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Kickstart Architectuur Een start maken met architectuur op basis van best practices. Agile/ TOGAF/ ArchiMate Context schets Net als met andere capabilities in een organisatie, is architectuur een balans

Nadere informatie

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau

Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau Factsheet CONTINUOUS VALUE DELIVERY Mirabeau CONTINUOUS VALUE DELIVERY We zorgen ervoor dat u in elke volwassenheidsfase van uw digitale platform snel en continu waarde kunt toevoegen voor eindgebruikers.

Nadere informatie

Het inzetten van social media ten behoeve van kindercentrum t Rovertje.

Het inzetten van social media ten behoeve van kindercentrum t Rovertje. Het inzetten van social media ten behoeve van kindercentrum t Rovertje. Social media wordt in toenemende mate gebruikt door kindercentra om zich te profileren. Facebook en Twitter kunnen gebruikt worden

Nadere informatie

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco

Asset Management is duurzaam. 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Asset Management is duurzaam 20 april 2011 ir. Nico J. Groen Managing Director Traduco Traduco bedrijfsvestigingen Traduco vestiging noordwest Heerhugowaard Traduco vestiging oost i/o Traduco vestiging

Nadere informatie

Masterclass IT Savvy. Impact van trends

Masterclass IT Savvy. Impact van trends Masterclass IT Savvy Impact van trends Regelmatig komen onderzoeksbureaus zoals Gartner en McKinsey met rapporten waarin nieuwe trends worden aangekondigd. Belangrijke vraag, en niet eenvoudig te beantwoorden,

Nadere informatie

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY

NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY DE a NDERE KIJK OP ICT CONSULTANCY Innervate is al ruim 13 jaar succesvol in het adviseren van vele organisaties op het gebied van ICT vraagstukken. Naast onze dienstverlening op het gebied van ICT Beleid

Nadere informatie

Score Ram Mobile Data BV

Score Ram Mobile Data BV Score Ram Mobile Data BV Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering Versterken en uitbouwen

Nadere informatie

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud

Aboma en Arboplaats. Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren. Inhoud Aboma en Arboplaats Samen innoveren en zo veilig en gezond werk creëren Arboplaats Inhoud - Aboma en Arboplaats - Wijziging Arbowet - RI&E en PSA - Mijn RI&E: nieuw en branche RI&E - Belang Duurzame Inzetbaarheid

Nadere informatie

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol

Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Dynamisch risicomanagement eenvoudig met behulp van GRCcontrol Mike de Bruijn roduct Owner Agenda Inleiding Over CompLions GRCcontrol management software Risicomanagement Uitdagingen Dynamisch risicomanagement

Nadere informatie

Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Medewerkers bepalen succes

Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Medewerkers bepalen succes 12 JAARGANG 7 NUMMER 18 SEPTEMBER 2012 Een nieuw gedragen risicogestuurd onderhoudsconcept binnen farma Medewerkers bepalen succes Door: Cor Soetens Asset Management Senior Consultant / Jan Kamphuis Directeur

Nadere informatie

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE

ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE Exact Online CASE STUDY ONLINE SAMENWERKEN IN HET DNA VAN ACCOUNTANTSKANTOOR JOINSON & SPICE www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY INZICHT DELEN OM TE GROEIEN JOINSON & SPICE is druk.

Nadere informatie

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen!

Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Minigids Hybride Evenementen Het evenement dat niemand wil missen is hybride Een wereld waar offline en online samenkomen! Introductie In een wereld die op alle vlakken steeds meer digitaal verbonden raakt,

Nadere informatie

SOA en de echte waarheid over transformatie

SOA en de echte waarheid over transformatie SOA en de echte waarheid over transformatie Art Ligthart Partner, Ordina Apeldoorn IT Congres 2008 21 januari 2008 1 Wat gaan we doen? De consequenties van de invoering van Service Oriented Architectures

Nadere informatie

Van Samenhang naar Verbinding

Van Samenhang naar Verbinding Van Samenhang naar Verbinding Sogeti Page 2 VAN SAMENHANG NAAR VERBINDING Keuzes, keuzes, keuzes. Wie wordt niet horendol van alle technologische ontwikkelingen. Degene die het hoofd koel houdt is de winnaar.

Nadere informatie

Ontdek de verborgen schat in onderhoud

Ontdek de verborgen schat in onderhoud Ontdek de verborgen schat in onderhoud Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht naar waarde Zoektocht Zoektocht

Nadere informatie

Themamiddag AMprover. 10 jaar Traduco Seminar: verleden en toekomst van Asset Management. Nieuwsbrief Traduco digitaal.

Themamiddag AMprover. 10 jaar Traduco Seminar: verleden en toekomst van Asset Management. Nieuwsbrief Traduco digitaal. 12 Themamiddag AMprover JAARGANG 7 NUMMER 17 JUNI 2012 Gildestraat 5 1704 AG Heerhugowaard T +31 (0)72 572 65 25 F +31 (0)72 572 03 50 E info@traduco.nl I www.traduco.nl Traduco werkt vanuit Heerhugowaard

Nadere informatie

Training Telefonisch klantenwerven - zo wordt bellen leuk! Bellen: hoe start je de dialoog

Training Telefonisch klantenwerven - zo wordt bellen leuk! Bellen: hoe start je de dialoog Bellen: hoe start je de dialoog Triggerzin: Je kunt verschillende triggerzinnen gebruiken voor verschillende klanten Goede vraag aan het eind van de trigger: in hoeverre heeft uw organisatie hier mee te

Nadere informatie

Katalysator voor netwerkend ICT

Katalysator voor netwerkend ICT Katalysator voor netwerkend ICT Nieuwsbrief uitgave juni 2014 ONDERWERPEN 1. 2. 3. 4. 5. Nieuwe website Regitel Nieuw bestuurslid Ledenvergadering juli 2014 komt eraan Stagiair gestart voor Regitel Stand

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT

CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT Exact Online CASE STUDY JOANKNECHT & VAN ZELST DENKT VOORUIT www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY GROEI DOOR PROACTIEF ADVIES Het gaat goed bij Joanknecht & Van Zelst: dit Eindhovens

Nadere informatie

Lean Finance Management Green Belt Training

Lean Finance Management Green Belt Training Lean Finance Management Green Belt Training Aan het stuur met Lean Management Informatie die echt werkt - Verbeterpotentieel in kaart - Met jouw Lean project succesvol aan de slag Drs. Louis Brackel RC,

Nadere informatie

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad

Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Mobiliteit van de manager vraagt om nieuwe toepassingen Procesgegevens nu ook inzichtelijk en overzichtelijk op je ipad Insurance Government Automotive Finance Energy Healthcare Logistics Mobiliteit van

Nadere informatie

Kennisdag Materieelbeheer

Kennisdag Materieelbeheer Kennisdag Materieelbeheer Jan A. Kamphuis IFV, Kemperbergerweg 783 in Arnhem 27 oktober 2015 Asset Management Inleiding en oriëntatie Inleiding Asset Management wat is een fysieke asset? een fysieke asset

Nadere informatie

dé communicatiekans van 2015

dé communicatiekans van 2015 - OVER INNOVATION CHALLENGE dé communicatiekans van 2015 X-OVER X-OVER OVERSTEKENDE ONDERNEMERS De Cross-over Innovation Challenge is hét innovatie congres voor de Regio Zwolle. Ondernemers worden gestimuleerd

Nadere informatie

Een project, weet waar je aan begint!

Een project, weet waar je aan begint! Een project, White paper Projectmanagement Auteur: Natascha Leeuwenkuijl Januari 2013 Bedrijfskunde www.avansplus.nl Een project, Je hebt t vast ooit meegemaakt, dat je op een gegeven moment in een project

Nadere informatie

Samenvatting Finance Monitor

Samenvatting Finance Monitor Samenvatting Finance Monitor Welke thema s beïnvloeden het werk van financials? De Finance Monitor van USG Finance en Tijdschrift Controlling geeft inzicht in de thema s die het werk van financials gaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEDEN VERGADERING

ALGEMENE LEDEN VERGADERING Woensdag 4 juni 2014 ALGEMENE LEDEN VERGADERING ALV 4 juni 2014 1 Agenda Welkom, introductie, rondje door de zaal; nieuwe gezichten? Financiën Goedkeuring jaarrekening 2013 / bestuursbeleid, Forecast 2014

Nadere informatie

Optimalisatie van onderhoud binnen een openbaar vervoerbedrijf. Agenda. Introductie RET. Reden voor verandering. Project beschrijving

Optimalisatie van onderhoud binnen een openbaar vervoerbedrijf. Agenda. Introductie RET. Reden voor verandering. Project beschrijving Optimalisatie van onderhoud binnen een openbaar vervoerbedrijf Door: V. Gabriëls Datum: 18-03-2011 Agenda Introductie RET Reden voor verandering Project beschrijving Opmaken van de balans Successen en

Nadere informatie

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider

Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider Introductie IP-Solutions Uw Technisch Management service provider IP-Solutions : Wij maken Asset Management eenvoudig en praktisch Passie voor Asset Management. Resultaat gedreven. Toegepaste filosofieën:

Nadere informatie

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1

business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 in @ business www.gamesinbusiness.nl Amsterdam, juli 2011 Erik Heemskerk, Managing Partner 1 Inhoudsopgave Doelstellingen DMU bezoekers DMU leveranciers Bereik Games in Business Deelname Achtergrond informatie

Nadere informatie

Business Event AGENDA. 13 November 2014. Arrow ECS Houten

Business Event AGENDA. 13 November 2014. Arrow ECS Houten 13 November 2014 Business Event Arrow ECS Houten AGENDA OCHTEND Registratie en ontbijt 08:00-09:15 uur U kunt kiezen uit onderstaande sessies PRE-SALES & CONSULTANT Sessie Sessie 1 Sessie 2 NetApp - Converged

Nadere informatie

Interne audits, het rendement

Interne audits, het rendement Interne audits, het rendement HKZ Kwaliteitsdag Olav Kloek 8 april 2014 SAFER, SMARTER, GREENER Strategie van de organisatie Herontwerp van organisaties, door: Nieuw financieringsstelsel Zelfsturende/zelfregulerende

Nadere informatie

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop

Welkom presentatie Best Value binnen verkoop Welkom presentatie Best Value binnen verkoop IPG CONGRES 2015 'Maatschappelijk toegevoegde waarde in Stad en Regio 16 september 2015, Martiniplaza Groningen Wie is Erik Mars Best Value congres USA 2013/2015

Nadere informatie

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES

Help ons te leren. HR en decentralisaties: VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES VIER SPEERPUNTEN VOOR HR OP HET GEBIED VAN DECENTRALISATIES HR en decentralisaties: Help ons te leren Door: Martine van Dijk, A+O fonds Gemeenten / Fotografie: Kees Winkelman Op 10 oktober 2014 vond de

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010

GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 Inspireren, creëren, organiseren GRIP OP MEER MET MINDER AMC SEMINAR AMSTERDAM 28 oktober 2010 1 Inleiding Enquete, SUTO 2010 De wereld In 2010 Trends, Scenario s en Prognoses Voor komende Jaren. Piet

Nadere informatie

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse

Masterclass Service Design 12 juni , 26 juni en 6 juli daagse Meerdaagse Masterclass Service Design 12 juni 2017 13, 26 juni en 6 juli 2017 http://www.servicesciencefactory.com/index.php/service-design-masterclass/ Hoe zorgt u er, in deze steeds sneller veranderende wereld,

Nadere informatie

VBZ Platform Productie & Techniek Resultaatverbetering op de belangrijke operationele thema s: hoe doe je dat en hoe houd je het resultaat ook vast?

VBZ Platform Productie & Techniek Resultaatverbetering op de belangrijke operationele thema s: hoe doe je dat en hoe houd je het resultaat ook vast? VBZ Platform Productie & Techniek Resultaatverbetering op de belangrijke operationele thema s: hoe doe je dat en hoe houd je het resultaat ook vast? ARV Group & Koninklijke Peijnenburg B.V. Agenda AGENDA

Nadere informatie

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT

BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT WHITEPAPER BARRIER DENKEN, BARRIER DOEN! PRAGMATISCH EN PROAC TIEVE RISICOANALYSE DOOR MARTIN HOOGERWERF, SENIOR BUSINESS CONSULTANT RISICOMANAGEMENT IN BALANS Ondernemen betekent risico s nemen om de

Nadere informatie

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL

DE VOORHOEDE VAN DIGITAL DE VOORHOEDE VAN DIGITAL Betalingen vormen het hart van e-commerce. Maar de digitalisering heeft voor banken veel meer potentie dan alleen betalingen. Daarom investeert ABN AMRO in de ontwikkeling van

Nadere informatie

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie.

Contentmarketing voor evenementen. Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Contentmarketing voor evenementen Eenvoudige stappen om een start maken met je contentstrategie. Voor wie ga je content schrijven? Om te beginnen moet je duidelijk voor ogen hebben voor wie je de content

Nadere informatie

Kortom, van visie naar werkelijkheid!

Kortom, van visie naar werkelijkheid! Wie zijn wij Scopeworks is een internationaal bureau wat zich richt op executive search, interim management en consulting. Ons kantoor is gevestigd in Nederland en vanuit hier worden onze diensten wereldwijd

Nadere informatie

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders

Leergang januari - juli 2014. HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders Leergang januari - juli 2014 HRM en arbeidsverhoudingen Leergang voor vakbondsbestuurders In de afgelopen jaren is er een kloof ontstaan tussen de wereld van de cao en het sociaal beleid binnen ondernemingen.

Nadere informatie

Training en workshops

Training en workshops Mirabeau Academy DATA DRIVEN UX DESIGN Training en workshops MIRABEAU ACADEMY AHEAD IN A DIGITAL WORLD Digitaal denken zit in onze code. We weten exact wat er online speelt. Sinds 2001 ontwikkelen we platformen

Nadere informatie

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song

EEN VAN ONZE EXPERTS. For every situation, there is a suitable line from a song EEN VAN ONZE EXPERTS For every situation, there is a suitable line from a song Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn

Nadere informatie

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014

Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Evaluatie Kennissessie Klantfeedback Management in de Customer Journey 13 mei 2014 Verwachting en aanbeveling Heeft de Kennissessie aan jouw verwachting voldaan? Toelichting: Weer een ander type event

Nadere informatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie

GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie. April 2012. Concrete tips voor effectieve interne communicatie GELOOFWAARDIGHEID is de sleutel tot succesvolle interne communicatie April 2012 Concrete tips voor effectieve interne communicatie Amsterdam, augustus 2012 Geloofwaardige interne communicatie Deze white

Nadere informatie

Online Training Academy

Online Training Academy Online Training Academy Auteur: Natasja Jager overzicht trainingen Datum: 6 november 2012 Versie: november 2012 Kant-en-klare trainingen in de Academy versie november 2012 Onderwerpen per thema Presentatievaardigheden

Nadere informatie

S C I E N C E C E N T E R

S C I E N C E C E N T E R HOE KRIJG JE EEN RECHTE STOK DOOR EEN KROMME GLEUF? Het antwoord op de vraag lijkt simpel: je steekt de stok gewoon met één van de uiteinden voorop door de kromme gleuf. Loodrecht op elkaar. Maar dat is

Nadere informatie

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze

Inspireren, Leren & Werken. Werken aan een nieuwe werkwijze Inspireren, Leren & Werken Werken aan een nieuwe werkwijze WIE, WAT, WAAR? BOOTCAMP JEUGDWERK 2014 BLZ 4 DAG 4 DONDERDAG 4 SEPTEMBER BLZ 8 DAG 1 MAANDAG 1 SEPTEMBER BLZ 5 DAG 5 VRIJDAG 5 SEPTEMBER BLZ

Nadere informatie

Maak van je Passie je Bedrijf

Maak van je Passie je Bedrijf - Stappenplan - Sheila van den Bosch www.maakvanjepassiejebedrijf.nl Inleiding Ondernemen geeft je de vrijheid om zelf te bepalen wat je doet, hoe je dat doet, waar je dat doet en voor welke klanten je

Nadere informatie

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma

RIE als prestatieverhogend instrument. Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma RIE als prestatieverhogend instrument Workshop Arbocongres 2 juni 2016 Jolanda Willems Maaikelien Wijma Opening Hoe tevreden ben jij over de RI&E in jouw organisatie Geef een cijfer van 1 tot 10 en licht

Nadere informatie

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland

Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Score VOF Schoonmaakbedrijf De Vries Flevoland Visie Missie Strategie Doelen: financieel Doelen: organisatieontwikkeling Doelen: marktbenadering Doelen: producten en dienst-ontwikkeling Rendementsverbetering

Nadere informatie

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert

Case 1: Glasvezel. Resultaat: aangetoond dat een te beperkte focus de uitrol van glasvezel hindert Case 1: Glasvezel Analyse van de ontwikkelingen rond uitrol glasvezel In tegenstelling tot andere onderzoekers heeft Bureau Terdege hier zowel de B2C en de B2B doelgroepen onderzocht. Zodoende kan beter

Nadere informatie

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd.

MASTERCLASS. Haal meer uit uw MVO. communicatie en zelfverklaring. 2 keer eerder met succes uitgevoerd. MASTERCLASS Haal meer uit uw MVO communicatie en zelfverklaring 2 keer eerder met succes uitgevoerd. DOEL EN AMBITIE Deze masterclass vergroot uw inzichten in de communicatie- en businesskansen van MVO.

Nadere informatie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie

VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES. Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie VRIJWILLIGE VERTREKINTENTIES Een onderzoek onder managers en directeuren in techniek en industrie INLEIDING Wanneer het economische vertrouwen stijgt, stijgen ook de vertrekintenties. Dit biedt een uitdaging

Nadere informatie

Handleiding Cultuur Canvas

Handleiding Cultuur Canvas Handleiding Cultuur Canvas Je hebt een idee voor Tilburg, voor cultuur in het publieke domein en je weet waarschijnlijk ook wat je het wilt realiseren. Weet je ook of je plan kansrijk is? En wat je kunt

Nadere informatie

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management

Asset Management gemeente SWF in het kort. Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management. Aanpak Risico Gestuurd Asset Management 1 2 3 4 Asset Management gemeente SWF in het kort Aanleiding Risico Gestuurd Asset Management Aanpak Risico Gestuurd Asset Management Risico-gebaseerde lange termijn planning 15 tips (Do s) Asset Management

Nadere informatie

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services

Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services Factsheet SECURITY DESIGN Managed Services SECURITY DESIGN Managed Services We ontwerpen solide security-maatregelen voor de bouw en het gebruik van digitale platformen. Met onze Security Management diensten

Nadere informatie

Integraal management en Sturen

Integraal management en Sturen Integraal management en Sturen Inleiding InterimProf werkt continu aan de ontwikkeling van haar interimmers. Daartoe heeft zij een Ontwikkelprogramma opgesteld. In dat kader is op 27 en 28 maart 2013 een

Nadere informatie

Mijn RI&E. Nieuwe generatie RI&E: Focus, Beheersing, Gedrag, Analyse. Huib Arts. Arboplaats 19-03-2015

Mijn RI&E. Nieuwe generatie RI&E: Focus, Beheersing, Gedrag, Analyse. Huib Arts. Arboplaats 19-03-2015 Mijn RI&E Nieuwe generatie RI&E: Focus, Beheersing, Gedrag, Analyse Huib Arts Arboplaats 19-03-2015 Mijn RI&E Een nieuwe generatie RI&E Arboplaats Een goede RI&E Theoretisch model Arboplaats Voorbeeld:

Nadere informatie

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013

20 Tinten Groen. Communicatieplan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering. Datum : Augustus 2013 plan t.b.v. CO2-prestatieladder Certificering 20 Tinten Groen Datum : Augustus 2013 plan Cor Millenaar B.V. / G-center B.V. 2013 2014 Augustus 2013 pag. 1 INHOUDSOPGAVE Pag. 1. Inleiding 2. doelstellingen

Nadere informatie

Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland"

Parallelsesssie Lean bij Aon Nederland Parallelsesssie "Lean bij Aon Nederland" Lean succesvol implementeren zonder grootscheeps veranderprogramma!! Peter Dijkstra, Senior Business Consultant, @PDleanAon Rob de Bruin, Managing Director Afdeling

Nadere informatie

Hans de Jonge 29 oktober2009

Hans de Jonge 29 oktober2009 Hans de Jonge 29 oktober2009 Strategische doelen Rendement Risico s Monitoring en verantwoording Risico- en lifecycle management Veroudering & lifecycle Besluitvorming en prioritering Operationele werkzaamheden

Nadere informatie

Op weg naar wendbaarheid

Op weg naar wendbaarheid Op weg naar wendbaarheid Thema: Talent 28 juni 2011 Management summary Krapper wordende arbeidsmarkt vraagt om actie Steeds meer positieve signalen zijn waarneembaar uit het Nederlandse bedrijfsleven dat

Nadere informatie

10 gouden tips voor social media

10 gouden tips voor social media 10 gouden tips voor social media Social media voor positiviteit 10 gouden tips om succesvol te zijn met social media Op 28 februari 2011 ben ik begonnen met Twitteren. Ik had er totaal geen kaas van gegeten.

Nadere informatie

Van beeldscherm tot output

Van beeldscherm tot output Van beeldscherm tot output Uw grafische specialist en partner Grafinex ondersteunt de grafimedia industrie met een breed spectrum aan diensten en producten. Met deskundig advies en oplossingen op maat.

Nadere informatie

Het stappenplan. Inleiding

Het stappenplan. Inleiding Het stappenplan Inleiding Op de pagina instrumenten op Overstag.nu vind je instrumenten, informatie en inspiratie om binnen je eigen organisatie met het thema duurzame inzetbaarheid aan de slag te gaan.

Nadere informatie

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt.

ODC toont de essentie in vier kleuren: Natuurlijke kracht De natuurlijke kracht is wat iemand van nature goed kan en waar iemand energie van krijgt. Optimale inzet en groei van uw talenten en organisatie Wanneer u in uw organisatie teams vormt of ontwikkelt en mensen wilt inzetten vanuit hun natuurlijke kracht, wilt u ongetwijfeld weten wat de werkelijke

Nadere informatie

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016

Inspiratiedag. Workshop 1: Risicogestuurde interne controle. 15 september 2016 Inspiratiedag Workshop 1: Risicogestuurde interne controle 15 september 2016 Programma Inleiding Risicomanagement Interne beheersing Relatie met de externe accountant Van interne controle naar beheersing

Nadere informatie

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur

LEARNING LAB. Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring. donderdag 20 oktober van uur LEARNING LAB Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e-learningervaring donderdag 20 oktober van 10.00 17.30 uur Training: Ontwerp een onderwijskundig sterke e Learningervaring Marcel de Leeuwe verzorgt

Nadere informatie

Figuur 1 Model Operational Excellence

Figuur 1 Model Operational Excellence 1. Management samenvatting Ondanks de groeiende populariteit process redesign, is er maar weinig bekend over de strategieën die organisaties kunnen volgen om te bereiken. Een redesign strategie bevat de

Nadere informatie

Copyright 2002, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem

Copyright 2002, Waterschap Rijn en IJssel, Doetinchem Gerard van Ramshorst is vanaf het begin betrokken bij de implementatie van onderhoudsmanagement bij ws Rijn en IJssel. Destijds is ervoor gekozen onderhoud en onderhoudsmanagement zoveel mogelijk uniform

Nadere informatie

A picture paints a 1.000 words

A picture paints a 1.000 words Online Content Publiceren Kennismarketing naar de next level Omdat publiceren steeds belangrijker wordt, is de gedachte ontstaan om het zelf kunnen publiceren zeer laagdrempelig te maken en daarbij geheel

Nadere informatie

De veranderende rol van BC in Nederland

De veranderende rol van BC in Nederland De veranderende rol van BC in Nederland Johan de Wit Siemens Nederland NV De veranderende rol van BC in Nederland Onderzoek naar de status van business continuity en de rol van safety & security 2014 Security

Nadere informatie

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

> 2 INTRODUCTIES > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE > 2 INTRODUCTIES 29 STE SAMBO-ICT CONFERENTIE - 16 JANUARI 2014 - DOETINCHEM > HENK DUBBELMAN > ICT DIRECTEUR > GRAFISCH LYCEUM ROTTERDAM > DUBBELMAN@GLR.NL > JOHN ONION > PRINCIPAL ASSOCIATE > ARLANDE

Nadere informatie

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam.

De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. De Rotterdam, één van de hoofdgebouwen van de gemeente Rotterdam. 1 Hoe heeft Rotterdam IB aangepakt en welke lessen zijn daaruit te trekken: valkuilen en beren. 2 De nieuwe organisatie: 5 primaire proces

Nadere informatie

CMM 3: levert het wat op?

CMM 3: levert het wat op? CMM 3: levert het wat op? Philips Analytical De noodzaak en voordelen van Software Process Improvement Wie is Philips Analytical? Waarom is voor ons software proces verbetering zo essentieel? Hoe hebben

Nadere informatie

VERKIEZING INFRATEAM JAAR 2011

VERKIEZING INFRATEAM JAAR 2011 INFORMATIEDOSSIER VERKIEZING INFRATEAM JAAR 2011 Bewijs de sterkte van uw concept project! Profileer onderhoud als key succes factor binnen uw project! Benadruk uw strategische aanpak binnen het project

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Afdeling RISICO BEHEER en TECHNIEK

Afdeling RISICO BEHEER en TECHNIEK Afdeling RISICO BEHEER en TECHNIEK Hoofdpunten Parallelsessie Werkgroep Praktijk & Implementatie Afdeling RBT KIVI NIRIA 9 oktober 2013 Den Haag Verslag door Martin van Staveren Werkgroep Praktijk en Implementatie

Nadere informatie

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan

Masterclass. Business Model Canvas gebruiken bij communicatie. Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan Masterclass Business Model Canvas gebruiken bij communicatie Een visueel hulpmiddel om de brug tussen IT en business te slaan De laatste jaren hanteren organisaties steeds vaker het Business Model Canvas

Nadere informatie

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt

Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Alsjeblieft: 26 tips voordat je een BOB Borrel bezoekt Inleiding Ondanks het feit dat iedereen weet dat netwerken van belang is - we zullen dan ook niet meer ingaan op het waarom - blijkt dat veel mensen

Nadere informatie

Inkoop en contractmanagement

Inkoop en contractmanagement Syllabus Inkoop en contractmanagement Een inspirerende bundeling van theorie en praktijk, tips en ervaringen, kansen en bedreigingen. Inclusief best practices bij onder meer Universiteit Twente, ING, provincie

Nadere informatie

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014

MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 MARKETING MET WEBINARS JORIS KOK JAARBEURS UTRECHT 20 NOVEMBER 2014 @JORISKOK LINE-UP! q Internet is video?! q Webinars q DIY of DWDD q Cases q Rendement q Tip(s) van de Dag INTERNET IS VIDEO?! 3 MILJARD

Nadere informatie

Voor het totale plaatje

Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Voor het totale plaatje Een helder totaalplaatje Snel groeien zonder chaos Om de juiste weg te kiezen, is het totale plaatje nodig. Bij HRM-vraagstukken gaat dit zeker op. Besluitvorming

Nadere informatie

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt

4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt 4 grote veranderingen waar elke architect mee te maken krijgt De wereld verandert. Steden groeien, gebouwen worden steeds hoger en de behoefte aan duurzaamheid neemt verder toe. Ook neemt de digitalisering

Nadere informatie

Beurstips. Naar de beurs?

Beurstips. Naar de beurs? Beurstips 1 Naar de beurs? 2 NL EXPO, laat zien wie U bent! Hollandse nuchterheid & creativiteit in combinatie met jarenlange ervaring in presentatieoplossingen. Met een frisse blik helpen wij u uw bedrijf

Nadere informatie

Het Analytical Capability Maturity Model

Het Analytical Capability Maturity Model Het Analytical Capability Maturity Model De weg naar volwassenheid op het gebied van Business Intelligence. WHITEPAPER In deze whitepaper: Wat is het Analytical Capability Maturity Model (ACMM)? Een analyse

Nadere informatie

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit

Voorjaar 2016. Al 10 jaar welkom. Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit Voorjaar 2016 Al 10 jaar welkom Trainingen arbeidsmarktcommunicatie, recruitment en mobiliteit INHOUD DATUM P. Al 10 jaar welkom 3 Arbeidsmarktcommunicatie Bootcamp Arbeidsmarktcommunicatie 4+5 februari

Nadere informatie

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots

Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Speelruimte Energie Trots Hoe wij uw organisatie verjongen! Anders Denken Anders Doen. Over Vitalavie Waarom de reis. Verleden Heden Top Down Bottom up 60% deelname 100% deelname Deelnemer Eigenaar Bedenker Creator Mismatch Match

Nadere informatie

Congresverslag. World HRD congress Mumbai, India

Congresverslag. World HRD congress Mumbai, India Congresverslag Drs. Ger Driesen is eigenaar van Challenge Stretching Talent, gespecialiseerd in het ontwikkelen en uitvoeren van Talent en Management Development-programma s. E-mail: gd@challenge-training.nl

Nadere informatie

Meer succes met je website

Meer succes met je website Meer succes met je website Hoeveel geld heb jij geïnvesteerd in je website? Misschien wel honderden of duizenden euro s in de hoop nieuwe klanten te krijgen. Toch levert je website (bijna) niets op Herkenbaar?

Nadere informatie