Beauty Business Academy

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beauty Business Academy"

Transcriptie

1 ! e in u B r u o y t o o B Beauty Buine Academy

2 MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagne te voeren. Je leert beleid te maken op tra- De Beauty Buine Academy i een op de praktijk ge- tegich niveau en ontdekt hoe een managementvraagtuk richte opleiding voor ondernemer en leidinggevenden in getructureerd kan worden opgelot. Je leert te werken de beauty branche, die verder willen groeien. Hou je je met pretatie-indicatoren en je interperoonlijke vaardig- bezig met alle facetten van het ondernemerchap en wil heden krijgen een boot. je meer uit jezelf en je bedrijf halen? Ben je een bindende Mardge Pacaud Pacaud Beauty innovation factor in het bedrijf en ben je ervan overtuigd dat jouw peroonlijke groei een kritiche uccefactor i voor de verdere ontwikkeling van het geheel? Dan i de Beauty Buine Academie op je lijf gechreven. De opleiding i merkonafhankelijk en branche-breed: van kapalon tot huidverzorgingintituut. Voor iedereen die toekomtgericht wil ondernemen in de beauty branche! DIRECT TOEPASBAAR COMPETENTIES Je verterkt de volgende competentie: Interperoonlijke vaardigheden Situationeel leiderchap (taakgericht/mengericht) Viie ontwikkeling Analytich denken Strategich denken Verkopen en advieren BOOST YOUR BUSINESS AT THE BEAUTY BUSINESS ACADEMY De ervaren trainer en expert van de Beauty Buine Academy hebben zowel veel theoretiche bagage al praktijkervaring. Ze geven je meer inzicht in jezelf en in de commerciële en organiatoriche proceen van je onderneming. Je ontwikkelt een viie en leert deze te vertalen naar een trategie. Je vergroot je inzicht in operationeel en financieel management en krijgt ideeën aangereikt om met meer ucce online en offline marke- INITIATIEF De Beauty Buine Academy i een initiatief van Mardge Pacaud, CEO en Founder van Pacaud Beauty Innovation. Haar droom en hoogte doel i de beauty ector te profeionalieren en innoveren. Hiervoor ontwikkelde ze een totaalviie en -aanpak op het gebied van beauty en bedrijfvoering. 3

3 LEER DE FIJNE KNEEPJES VAN topper op het gebied van ondernemerchap PROGRAMMA De Beauty Buine Academy betaat uit 18 dagdelen en duurt in totaal 6 maanden. De opleiding i verdeeld in 4 Weten!-module en 1 Doen!-module. WETEN! Tijden het WETEN!-gedeelte taat het verkrijgen van kenni en inzicht centraal. Je inzicht wordt verdiept en verbreed door bewezen theorieën en inpirerende docenten en trainer. De kenni wordt toegankelijk gemaakt aan de hand van actuele cae. Dit betreft de module 1 tot en met 4. JOUW INVESTERING IN TIJD Al ondernemer of leidinggevende heb je waarchijnlijk een druk betaan en een druk ociaal leven. We zijn on ervan bewut dat het volgen van een opleiding een behoorlijke invetering vraagt van je chaare tijd. Daar houden we rekening mee. Naat het volgen van de modulen (zie hiervoor het rooter) beteed je gedurende de opleiding zo n twee uur per week aan voorbereiding en tudie. De inhoud van de opleiding i meteen toepabaar du heb je direct baat bij wat je leert, zowel in je bedrijf al in je peroonlijke groei. JE MEDECURSISTEN Je medecuriten hebben een overeenkomtig denk- en ervaringniveau en zijn, net al jij, zelftandig ondernemer of leidinggevende in de beauty branche. Ze hebben minimaal drie jaar werkervaring op dit niveau en treven naar verhoogde profeionaliteit en groei. INLEIDERS EN TRAINERS De inleider en trainer zijn expert op het gebied van ondernemerchap. Ze bechikken over vak- en praktijkkenni, didactiche kwaliteiten en ruime en actuele ervaring in managementpoitie. LEERMODEL Voorafgaand aan de opleiding ontvang je een zelfanalyemodel, een enneagram. Het woord enneagram tamt van het Grieke ennea, dat negen betekent en grammo, dat taat voor punten. Het enneagram ondercheidt negen peroonlijkheidtypen. Welke type(n) jij bent, werkt onbewut door in de manier waarop je werkt en leiding geeft. Op bai van de uitkomt tel je peroonlijke doeltellingen en leer je je eigenchappen bewut in te zetten. Tijden de opleiding worden managementtheorieën, methoden en technieken gekoppeld aan je eigen praktijk en werk je aan een peroonlijk ontwikkelplan (plan, do, check, act). Hierdoor vergroot je je kenni en inzicht over jezelf, je team en je bedrijf. Onder leiding van ervaren trainer, en met onderteuning van een online mentor, ontwikkel je jouw ondernemerchaptijl, waardoor je betere reultaten behaalt met je bedrijf en je medewerker. DOEN! In het DOEN!-gedeelte ga je de opgedane kenni en inzichten toepaen in je eigen intituut of alon. Deze module vormt teven de voorbereiding op de aftudeeropdracht. Je werkt aan je eigen implementatieplan en maakt een zelfreflectie-verlag over je peroonlijke ontwikkeling. Indien gewent wordt een mentorbijeenkomt via Skype gepland, waarin je verder wordt gecoacht. Je implementatieplan i teven je criptie voor het mondelinge examen. Peroonlijk ontwikkelplan! 4 5

4 PROGRAMMA MODULES Het programma betaat uit module die het proce van toekomtgericht ondernemen behandelen.voorafgaand aan de opleiding vindt een intake geprek plaat. Hierin worden uw peroonlijke leerdoelen in kaart gebracht. Module 1 twee opvolgende dagen - (beide dagen van tot uur). Deze module i gericht op het ontwikkelen van je (inter-)peroonlijke vaardigheden. Off line en online marketing gaan hand in hand, een kwetie van de juite mix maken Waar je op tuurt wordt waar Annegien Blokpoel - PerpeXo Nino Adamo - Rinnovo We doen al iet met ocial media, maar hoe nu trategich verder? Buine Development i: Samen kanen zien, amen ondernemen en amen groeien Jojanneke van den Boch - EOS Online Communicatie Mark Litjen - Mark Global Dag 1 en dag 2 COMMUNICATIE EN PERSOONLIJK LEIDERSCHAP Na afloop van deze tweedaage bijeenkomt bechik je over verbeterde commerciële, communicatieve en leidinggevende vaardigheden. Naat het leggen van een theoretiche bai, werk je actief aan het verbeteren van je vaardigheden door middel van praktijkgerichte oefeningen en rollenpellen. Je krijgt gerichte feedback op je gedrag en kunt door oefening het gewente gedrag ontwikkelen.ter afluiting maak je een peroonlijk ontwikkelplan (plan, do, check, act), waarmee je het geleerde kunt toepaen in de dagelijke praktijk. Module 2 Twee opvolgende dagen - (beide dagen van tot uur). De trainingmethode taat heel dicht bij de praktijk en i meteen uit te proberen. beliingen. Onderwerpen die aan bod komen: viievorming, analye en interne omgeving, SWOT-analye, trategiche optie en keuze, implementatie- en veranderplan. Dag 4 BUSINESS PLAN Na afloop van deze bijeenkomt bechik je over praktiche tool voor het optellen van een mini-buineplan en over de benodigde vaardigheden voor buineplanning. Onderwerpen die aan bod komen: afbakening, kernvraag, ondercheidend vermogen, uccefactoren, waardepropoitie, eigen buinecae. Module 3 Twee opvolgende dagen - (beide dagen van tot uur). Dag 5 MARKETING JAARPLAN Een marketingplan chrijven voor het MKB vraagt om een pragmatiche benadering. Aan de hand van tappenplannen, checklit en een webite legt de inleider uit hoe je een marketingplan chrijft. Korte theoretiche inleidingen over trategie en de marketing mix worden geïllutreerd met voorbeelden uit de praktijk. Dag 3 STRATEGISCH MANAGEMENT Na afloop van deze bijeenkomt bechik je over praktiche tool voor trategiche, tactiche en operationele 6 7

5 Dag 6 ONLINE OFFLINE, SOCIAL MEDIA STRATEGIE Na afloop van deze bijeenkomt ben je op de hoogte van trend en ontwikkelingen op het gebied van online communicatie en ociale media en weet je hoe je online communicatie optimaal (en tapgewij) integreert in jouw bedrijf en marketingplan. Ook weet je uccefactoren en doeltellingen te formuleren voor de inzet van online media en heb je een plan van aanpak ontwikkeld voor je eigen online communicatietrategie. De training i zeer praktijkgericht en i meteen toe te paen. Module 4 Twee opvolgende dagen - (beide dagen van tot uur) Dag 7 FINANCIEEL INZICHT De training i pecifiek afgetemd op niet-financieel gechoolde ondernemer en i praktijkgericht. Na afloop ben je in taat je eigen jaartukken beter te lezen en te doorgronden, waardoor je de vertaallag naar het operationele bedrijfbeleid kan maken. Hierdoor krijg je meer grip op je onderneming, neemt het reultaat toe en wordt het gemakkelijker om over inveteringen te belien. Onderwerpen die aan bod komen: balanlezen en analyeren, werkkapitaal al graadmeter, liquiditeit en olvabiliteit, analye van de wint- en verlierekening, cah-flow en rentabiliteit, werken met begroting-, budget- en werkelijke cijfer. Dag 8 WERKEN MET KPI S Na afloop van deze bijeenkomt bechik je over de benodigde kenni om Kritiche Pretatie Indicatoren te bepalen en ben je in taat ermee werken in je eigen bedrijf. Onderwerpen en vragen die aan bod komen: Welke KPI moet je electeren voor je bedrijf? Tip voor een effectief dahboard. Werken in de praktijk met KPI en hoe kun je bijturen? Hoe voer je (latige) geprekken met medewerker over KPI? Module 5 Eén dag (van tot uur) Dag 9 DOEN! MODULE De Doen!-module i gericht op de implementatie van het geleerde in je eigen bedrijf. Het met ucce uitvoeren van de trategie van je bedrijf i een uitdaging. In de DOEN!- module ontvang je de handvaten om op koer te blijven en de focu te houden op de door jou gekozen verbeteringen en vernieuwingen. Alle valkuilen die je van je koer zouden kunnen afhouden, worden behandeld. Na deze module i de bai gelegd om met voortchrijdend inzicht te werken aan het verwezenlijken van je peroonlijke en bedrijfmatige doelen. Toekomtgericht ondernemen! BOOST YOUR BUSINESS AT THE BEAUTY BUSINESS ACADEMY 8 9

6 Een grote tap NAAR EEN SUCCESVOLLE TOEKOMST TOELATINGSEISEN De opleiding i bedoeld voor ondernemer en leidinggevenden met hbo-werk- en -denkniveau, en ruime praktijkervaring, waarvan minimaal drie jaar in de beauty branche. Werkervaring i belangrijker dan vooropleiding. De opleiding i leverancier- en merkonafhankelijk. ARRANGEMENT De bijeenkomten tarten om uur en eindigen om uur. Rond uur i er een korte pauze en na afloop van de bijeenkomt zorgt de Beauty Buine Academy voor een lichte maaltijd. EXAMEN EN DIPLOMA Het examen wordt mondeling afgenomen. Je implementatieplan vormt de bai voor het examen. Indien je dit mondelinge examen met een poitief reultaat afluit, ontvang je het officiële diploma van de Beauty Buine Academy. 10 ROOSTER BIJEENKOMSTEN IMPLEMENTATIE IN DE PRAKTIJK Na het behalen van het diploma werk je aan de verdere implementatie en borging van de reultaten in je dagelijke praktijk. Gedurende die periode ontvang je nog drie maanden onbeperkte online begeleiding om met meer ucce je doeltellingen te realieren. INVESTERING De invetering in de opleiding bedraagt 89 excluief BTW per week en wordt via automatiche incao/domiciliëring geïncaeerd in 34 wekelijke termijnen. De inchrijfkoten worden bij inchrijving voldaan en bedragen 340 excluief BTW. Geef je de voorkeur aan betaling ineen dan betaal je geen inchrijfkoten, maar uitluitend de opleidingkoten van excluief BTW. Dit voldoe je bij aanmelding via automatiche incao. Mocht de opleiding niet aan je verwachtingen voldoen, dan kan je op elk moment uittappen. De pelregel hierover taan vermeld op onze webite. In de meete gevallen kun je de BTW die wij in rekening brengen, terugvorderen en de opleidingkoten ficaal aftrekken. Wij advieren je dit voor aanmelding nader af te temmen met je boekhouder of accountant. LOCATIES Intake en examen: Pacaud Beauty Innovation Koning Albertlaan 35, 3680 Maaeik. Ledagen: Buitenplaat Amerongen Drotetraat 20, 3958 BK Amerongen. INTERESSE? Reerveer online een plaat voor de Beauty Buine Academy: Mocht je na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan gerut contact op met Nora Akharroub, verantwoordelijk voor de cliënt upport bij de academy. Je kunt haar bereiken via of telefonich +(0032)

7 Beauty Buine Academy potbu ZH Suteren T. +32(0) IBAN: NL77 ingb bic NR.: ingbnl2a Boot your buine! ROOSTER BIJEENKOMSTEN en curuen Voorafgaand aan de opleiding vindt een intake geprek plaat. Hierin worden uw peroonlijke leerdoelen in kaart gebracht. De intake vinden plaat in december Module TRAINER / INLEIDER Dag 1 Dag 2 COMMUNICATIE EN PER- SOONLIJK LEIDERSCHAP Menna de Jager BF-Active woendag 14 januari 2015, donderdag 15 januari 2015 STRATEGISCH MANAGE- MENT EN BUSINESSPLAN Mark Litjen en Ralph Hunneken - MarkGlobal donderdag 19 februari 2015 vrijdag 20 februari 2015 MARKETINGPLAN, ON- LINE- OFFLINE, SOCIAL MEDIA STRATEGIE Nino Adamo - Rinnovo Jojanneke van den Boch EOS Online Communicatie woendag 18 maart 2015 donderdag 19 maart 2015 FINANCIEEL INZICHT EN WERKEN MET KPI S Annegien Blokpoel PerpeXo dindag 28 april 2015 woendag 29 april 2015 Wouter Huiman Paioned DOEN! MODULE vrijdag 22 mei 2015 niet van toepaing EXAMEN woendag 10 juni 2015 niet van toepaing Beauty Buine Academy Potbu ZH Suteren Telefoon +(0032) Webite: LOCATIES Intake en examen: Pacaud Beauty Innovation Koning Albertlaan 35, 3680 Maaeik. Trainingen: Buitenplaat Amerongen Drotetraat 20, 3958 BK Amerongen. INTERESSE Reerveer online een plaat voor de Beauty Buine Academy: Mocht je na het lezen van de informatie nog vragen hebben, neem dan gerut contact op met: Nora Akharroub, verantwoordelijk voor de client upport bij de academy. Je kunt haar bereiken via of telefonich +(0032)

Boost your Business! Beauty Business Academy

Boost your Business! Beauty Business Academy Boost your Business! Beauty Business Academy MASTEROPLEIDINGEN VOOR ONDERNEMERS IN DE BEAUTYBRANCHE VOOR WIE? tingcampagnes te voeren. Je leert beleid te maken op stra- De Beauty Business Academy is een

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus IT & Process Management De cursus IT & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! 2013 CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 1 WORKSHOPS > Alle workshops duren 1 dag of 2 losse dagdelen. Profileren kun je leren dagdelen worden een aantal netwerken geïntro- Workshops Profileren kun je leren

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Lean- & Proces Management De cursus Lean & Process Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen

Finance & Control. Opleidingenoverzicht. Postbachelor- en masteropleidingen Finance & Control Opleidingenoverzicht Postbachelor- en masteropleidingen Een plaats op het erepodium! Wat zijn uw ambities? Beste lezer, Applaus en erkenning Uiteindelijk willen we allemaal applaus, erkenning

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Controlling & Accounting De cursus Controlling & Accounting duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige

Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige Opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 2015/2016 Inhoudsopgave Studieprogramma 3 Basisprogramma opleiding tot hooggevoeligheidsdeskundige 3 De modules element 1 4 Module 1 en 2 5 Module 3 7 Module 4

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Persoonlijke Effectiviteit De cursus Persoonlijke Effectiviteit duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25

INHOUD 3 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 11 12 13-17 18 19 20 21 22 23 24 25 INHOUD How & Knower Inleiding Contactpersonen Ons aanbod voor jouw organisatie Thema s Analytics & Optimalisatie Zoekmachinemarketing Social media Content marketing Online marketing Visie op leren Kennisborgen

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink

Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling. Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink F lagcom op le idingsb rochure 2 011-2012 Power voor de werknemer: Opleidingen voor jouw ontwikkeling Afdeling HRD: Sanne Donkers, Marieke Gijsberts & Corinne Helmink Beste werknemer, Voor je ligt de Brochure

Nadere informatie

Utrecht Business School

Utrecht Business School Cursus Merkstrategie & Reputatie De cursus Merkstrategie & Reputatie Management duurt ongeveer 2 maanden en omvat 5 colleges van 3 uur. U volgt de cursus met ongeveer 10-15 studenten op een van onze opleidingslocaties

Nadere informatie

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management.

opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Beeckestijn Business School opleidings overzicht Toonaangevend opleidingsinstituut voor online marketing, communicatie, sales en klantgericht management. Postdoctorale opleidingen Post-HBO opleidingen

Nadere informatie

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde -

Professional coach INZICHT. Wie zichzelf kent, kent iedereen. Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding. - Chinees gezegde - Proactief coachen: 1-jarige part-time Post-HBO Registeropleiding Professional coach Wie zichzelf kent, kent iedereen - Chinees gezegde - Inzicht in Wie ben ik en wat wil ik echt in het leven? Wat zijn

Nadere informatie

Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt

Navormingsbrochure. Mensenopleidenwerkt 2014 Navormingbrochure Menenopleidenwerkt Inhoud Voorwoord... 3 1. Wie i?... 4 2. -dienten... 10 - Printmedia Servicepoint... 11 - Peroneelbeleid... 11 - Advie, ubidie en opleidingen... 15 - Stage- en

Nadere informatie

Training: Sitemanagement

Training: Sitemanagement Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers in de procesindustrie Training: Sitemanagement Persoonlijke Performance in Managementvaardigheden voor sitemanagers

Nadere informatie

Training Succesvol adviseren

Training Succesvol adviseren Training Succesvol adviseren Het geven van het juiste advies is goed, het geven van het juiste voorbeeld is beter. Hoe belangrijk je eigen gedrag is voor een succesvol verloop van het adviesproces, leer

Nadere informatie

Welkom. bij Djoj training & opleiding

Welkom. bij Djoj training & opleiding Cursusprogramma najaar 2011 Welkom bij Bedrijven hebben te maken met snelle en complexe veranderingen. Dit is niet voor iedereen gemakkelijk. Sterker nog, het beroep dat op flexibiliteit en improvisatievermogen

Nadere informatie

The Independence Company. Programma Trainingen 2015

The Independence Company. Programma Trainingen 2015 The Independence Company Programma Trainingen 2015 Inhoudsopgave Pagina Permanente Educatie TIC: méér dan vaktechniek 2 The Independence Company 3 Wat levert het jou op? 4 Het programma 5 Hoe werkt het?

Nadere informatie

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen

COMMUNICATIE training. effectief communiceren met iedereen COMMUNICATIE training effectief communiceren met iedereen Een training van COMMUNICERENENZO Mensen zijn belangrijk. Resultaten ook Mensen zijn belangrijk en waardevol. Resultaten worden behaald dankzij

Nadere informatie

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt!

CNV Cursusprogramma. > Leren werkt! CNV Cursusprogramma > Leren werkt! 2012 1 Workshops Leren werkt! Feedback geven en ontvangen Timemanagement Loopbaancheck Flow in je werk Profileren kun je leren Netwerken Cursussen Emotionele intelligentie

Nadere informatie

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier

Opleidingsoverzicht. KMO Portefeuille. Aanbod. Aanbod open opleidingen klik hier Aanbod inspiratie en introductie workshops klik hier Opleidingsoverzicht Systeemdenken en Duurzaam Ondernemen Systeemdenken? Door systeemdenken zie je het geheel, de samenstellende delen in het geheel en hun relevante interacties. Dit biedt je diepere inzichten,

Nadere informatie

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht

Account Management 2.0 - Impact en overtuigingskracht 2014 Waarom deze leergang? Wanneer ben je als accountmanager succesvol? In een uitdagende markt waarin je ondernemer, consultant, procesbewaker en onderhandelaar tegelijk hebt te zijn. Waarbij je kansen

Nadere informatie

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING:

Master in. Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership MAAK HET VERSCHIL IN 2015 VERBIND HART EN HARD START: FEB 2015 KLANTWAARDERING: Master in Leadership Weet jij wat jouw hart sneller doet kloppen? Collega s die precies doen wat jij

Nadere informatie

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod

Competentiegericht trainen. Molijn Training. Trainingsaanbod Competentiegericht trainen Molijn Training Trainingsaanbod Het zijn niet de sterksten en ook niet de slimsten die overleven, maar degenen die zich het best aanpassen aan de veranderende omstandigheden

Nadere informatie

DEBTOR BUSINESS Outsmarting

DEBTOR BUSINESS Outsmarting DEBTOR BUSINESS Outsmarting BROCHURE Inzicht en inzet, op de juiste plaats en tijd Debtor Business: Learning = Key Kennis is de motor achter iedere ontwikkeling Laat geen kans onbenut Voor iedere professional,

Nadere informatie

MBA op z n Rotterdams

MBA op z n Rotterdams Rotterdam Business School MBA op z n Rotterdams overtref jezelf 2 inhoud 3 Een praktijkgericht kennisinstituut 5 Een nuchtere aanpak 7 Aandacht en ontwikkeling 8 Het programma 11 Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee

Joost Verberk, Business Consultant en oud-trainee verbind jezelf aan Cofely sprak me aan omdat ze behalve technisch ook qua duurzaamheid vooroploopt. En haar ambities omzet in concrete producten voor klanten. Zo heb ik tijdens mijn traineeship een Energie

Nadere informatie

Impactvolle marketinganalist

Impactvolle marketinganalist Impactvolle marketinganalist Deeltijdopleiding van het Customer Insights Center van de Rijksuniversiteit Groningen www.impactvolleanalist.nl Haal het maximale uit je analysecompetenties Betere bedrijfsbeslissingen

Nadere informatie