FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FYSIOTHERAPIE STUDIEJAAR 2015-2016"

Transcriptie

1 STUDIEJAAR Domein Health Instituut voor Paramedische Studies LEVEN IS BEWEGEN Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen. Het verschil tussen niet werken en wel werken, sporten of niet sporten, een hobby uitoefenen of thuis blijven. Om maar een paar voorbeelden te noemen. FYSIOTHERAPIE ERGOTHERAPIE LOGOPEDIE VOEDING & DIËTETIEK MONDZORGKUNDE

2 Inhoudsopgave INLEIDING 3 1. Zo kijken wij naar onderwijs 4 2. Daarom horen deze beroepen bij elkaar Het beroep Fysiotherapeut Majorcompetenties Fysiotherapie Onderwijsaanbod Fysiotherapie Onderwijseenheden propedeuse Fysiotherapie Onderwijseenheden Hoofdfase Fysiotherapie Minoraanbod van het Instituut Paramedische Studies Tentamens en examens Studieloopbaanbegeleiding 75 Bijlage 1. Onderwijsprogramma Topsportklas 77 Lesdagen en vakanties/ Jaarplanning 81 2 Domein Health Instituut Paramedische Studies Domein Nursing Instituut Verpleegkunde Studies

3 INTERACTIEVE PAGINA Download de gratis Layar App Scan deze pagina Ontdek de interactieve content Inleiding Deze Studiegids is onderdeel van het Opleidingsstatuut van Instituut Paramedische Studies Dit Opleidingsstatuut bestaat uit drie delen: 1. De studiegids 2. Regelingen betreffende het onderwijs en de tentamens en 3. Beschrijving van het onderwijs. Het Opleidingsstatuut is terug te vinden op de websites van de 5 IPS-opleidingen: voor Fysiotherapie op: Daarnaast geeft het Instituut Paramedische Studies voor elke opleiding een aparte studiegids uit. De hoofdstukken 1 t/m 10 van deze Studiegids zijn een uitwerking van deel 1 van het Opleidingsstatuut. Alle startende propedeuse-studenten krijgen de Studiegids van hun opleiding in een gedrukte Magazine-versie uitgereikt. Voor de hoofdfase studenten is deze studiegids online beschikbaar. FYSIOTHERAPIE 3

4 1. Zo kijken wij naar onderwijs Het beheersen van een vak heeft alles te maken met het toepassen van de theorie in de dagelijkse praktijk. Met boekenwijsheid kom je er niet. Om maar een voorbeeld te noemen: lezen over de behandeling van een aandoening is iets heel anders dan daadwerkelijk zelf behandelen. Je gaat de theorie in de praktijk toepassen en je begint daarmee, wat ons betreft, meteen al bij aanvang van je studie. Theorie en praktijk vormen dus de basis van je studie bij de HAN. We werken daarom bij de HAN met realistische beroepstaken. Zelfstandig denken en doen Je doet niet alleen nieuwe kennis op, maar spiegelt deze ook aan de mening van anderen. Hierdoor verbind je nieuwe informatie aan dat wat je al weet en dat wat anderen weten. Op deze manier leer je zelfstandig keuzes te maken en een mening te vormen over je vakgebied. Dit is straks belangrijk, je kunt dan je vakkennis en vakvaardigheden ook toepassen in nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. De moderne maatschappij heeft behoefte aan vakmensen die nieuwe oplossingen kunnen bedenken voor bestaande of nieuwe problemen. Verschil fysiotherapeut en een goede fysiotherapeut Maar er komt nog wat bij. We verwachten, naast vakmatige kennis, ook bepaalde vaardigheden van je. Deze vaardigheden helpen je bij het zo goed mogelijk uitoefenen van je beroep. Om een goede diagnose te kunnen stellen moet je bijvoorbeeld goed leren luisteren naar je cliënten. Daarbij is ook je houding je attitude van groot belang. Een voorbeeld: je helpt mensen met een handicap niet met medelijden. Door je professionele houding zoek je de beste manier om cliënten optimaal te laten functioneren in beroep en maatschappij. Deze samenhang tussen kennis, vaardigheden en attitude noemen we een competentie. Het zijn die bijkomende, maar altijd vakgerelateerde vaardigheden, die het verschil maken tussen een fysiotherapeut en een goede fysiotherapeut. Bij de HAN vormen deze vaardigheden een wezenlijk onderdeel van je studie. Leven in de 21ste eeuw betekent blijven leren In de tijd waarin wij leven, veranderen allerlei zaken in een hoog tempo. Denk maar aan de veranderingen die de computer, het internet en de mobiele telefoon hebben teweeggebracht. Daarnaast zijn en blijven de ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg ook belangrijke aandachtspunten. Zo verschuift de focus steeds meer van Ziekte en Zorg naar Gezondheid en Gedrag. Deze veranderingen en ontwikkelingen hebben niet alleen een grote invloed op ons werk, maar op heel ons leven. Om bij te blijven moet je in staat zijn om deze veranderingen te begrijpen en op bepaalde gebieden moet je misschien ook wel leidinggeven aan of helpen bij de uitvoering van veranderingen. Om dit te kunnen moet je blijven leren. Kennis en vaardigheden die je vandaag leert, kunnen morgen al weer verouderd zijn. In ons onderwijs proberen we je daarom vaardigheden aan te leren die je helpen om te blijven werken aan je professionele ontwikkeling. 4 FYSIOTHERAPIE

5 De uitgangspunten van de studie: Je verwerft beroepscompetenties omdat de dagelijkse praktijk van je vak het uitgangspunt vormt van je studie. Dit komt zowel in de begeleiding als in de toetsing tot uitdrukking: je spiegelt je als student continu aan de eisen van het beroep. Je ontwikkelt een houding waarin life long learning (levenslang leren) een vanzelfsprekendheid is. Je bent in toenemende mate in staat om je eigen leerproces te sturen. De opleiding die je volgt, voert een continue dialoog met het werkveld. Er zijn nauwe contacten met het werkveld op alle niveaus van de opleiding. Zo zullen ook beroepsbeoefenaars uit het werkveld meewerken aan de beoordeling van jouw inspanningen. Je leert voor een beroep waarin het vraaggericht handelen het paradigma is. Een professional in de dienstverlening werkt vraaggericht. De vraag van de cliënt staat centraal bij het zoeken naar een oplossing. De professional helpt de cliënt de goede vraag te formuleren. Je zult het druk krijgen en hard moeten werken, maar de beloning is hoog: je beheerst straks een prachtig vak waar je je hele leven plezier van hebt. Internationalisering In je toekomstige beroep krijg je steeds meer te maken met internationalisering. Denk maar aan de internationale literatuur die je gebruikt om je behandelplan te onderbouwen of de deelname van je beroepsgroep aan internationale congressen of een Europese beroepsvereniging. Je kunt bij internationalisering ook denken aan de toekomstige cliënten met verschillende culturele achtergronden die je in je praktijk tegenkomt. Je opleiding bereidt je voor op deze internationale omgeving. We hebben verschillende mogelijkheden voor uitgaande studenten. Zo kun je via een minor participeren in buitenlandse projecten zoals het Theewaterskloofproject in Zuid Afrika of het Skol Salu project op Curaçao. Je kunt ook een deel van je studie in het buitenland uitvoeren, door te studeren aan een andere hogeschool of universiteit in Europa of daarbuiten. Maar je kunt ook intern internationale ervaring opdoen: betekent het leren in een internationale omgeving op de HAN in Nijmegen. Denk bijvoorbeeld aan digitale vergelijkingsopdrachten binnen onderwijseenheden met buitenlandse studenten, of uitwisselingsbijeenkomsten met buitenlandse studenten op de HAN. is een speerpunt van de HAN, en krijgt binnen je opleiding de komende jaren steeds meer body. Iedere opleiding heeft een contactpersoon Internationalisering waar je terecht kunt voor informatie. Ook kun je met vragen terecht bij het International Office. Kom zeker langs op de jaarlijkse Wil Weg Dag in oktober op de HAN in Nijmegen. Onderwijs in onderzoek onderzoek in onderwijs In de beroepspraktijk van de fysiotherapeut neemt onderzoek een steeds belangrijkere plaats in. Je zult je als fysiotherapeut steeds beter moeten kunnen verantwoorden tegenover de cliënt en de zorgverzekeraar. Ook maatschappelijke ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de opkomst van e-health en de toenemende vergrijzing, vragen niet alleen van jou, maar ook van het beroep zelf een voortdurende bereidheid tot verdere ontwikkeling. Je wordt opgeleid tot een fysiotherapeut die zijn beslissingen neemt op basis van het best beschikbare bewijs, in combinatie met de kennis en ervaring als therapeut en de waarden en voorkeur(en) van de individuele cliënt. Maar ook tot een fysiotherapeut die zichzelf kan blijven ontwikkelen en een bijdrage kan leveren aan de ontwikkeling en innovatie van het eigen beroep. In het onderwijs kom je vanaf het begin van je studie in aanraking met onderzoek en onderzoeksvaardigheden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het leren lezen en interpreteren van (wetenschappelijke) artikelen, waar je een behandeling of advies op kunt baseren. Of een hoorcollege waarin de FYSIOTHERAPIE 5

6 basis van onderzoeksvaardigheden worden gepresenteerd. Ook leer je zoekvragen opstellen, zodat je zelf de theoretische verdieping en de meest recente ontwikkelingen kunt vinden in bepaalde onderwerpen. Daarnaast leer je ook zelf onderzoek te doen, waarbij je een vraagstuk uit de praktijk gaat beantwoorden en het product direct resultaat oplevert voor de beroepspraktijk. De lectoren en kenniskringen van de HAN verrichten dagelijks praktijkgericht onderzoek naar verschillende thema s op het gebied van de gezondheidszorg. Om de meest actuele kennis te verwerken in het onderwijs en om te kunnen participeren in projecten vanuit de praktijk, werkt de opleiding fysiotherapie nauw samen met de lectoraten neurorevalidatie, musculoskeletale revalidatie, arbeid en gezondheid, langdurige zorg en lokale dienstverlening vanuit klantperspectief. Soms staat de lector dan ook letterlijk voor de klas. Onderzoek lijkt nu misschien nog erg theoretisch en ver weg, maar je zult zien dat het een praktische invulling krijgt als het je helpt een behandeling vorm te geven of om de beroepspraktijk te verbeteren! Professionele Leergemeenschap: een top zorgverlener vraagt een top samenwerking In de opleiding Fysiotherapie wordt toegewerkt naar een Professionele Leergemeenschap (PLG). Een PLG bestaat uit een groep studenten, docenten, onderzoekers, andere medewerkers en mensen vanuit het werkveld die intensief met elkaar samenwerken. Dit zie je tijdens de lessen, in de praktijkcoaching, bij de student-studentbegeleiding, tijdens de beroepsvoorbereidende stage en in het afstudeertraject. De PLG-gedachte zit al in het didactisch concept van de opleiding: van intensieve begeleiding naar toenemende zelfsturing. Dit betekent dat studenten al tijdens hun opleiding als aankomend professional worden bejegend en een actieve rol hebben in het eigen leerproces maar ook in dat van hun toekomstige collega s. Er wordt daarmee veel van hen verwacht en gevraagd. Er is gedurende de gehele opleiding een actieve coaching op zich ontwikkelende professionaliteit. Het gerealiseerde eindniveau is een resultaat van deze samenwerking van student, docent en de begeleiding vanuit het werkveld. Maar we willen de lat hoger leggen. Dus vinden er in diverse teams binnen de opleiding discussies plaats, over wat een PLG is en hoe we daar nog beter vorm aan kunnen geven. Moet er bijvoorbeeld ook aandacht zijn voor bedrijfsprocessen, zoals roostering en cijferinvoer? Die vormen immers onlosmakelijk onderdeel van de kwaliteit en de betrouwbaarheid van onderwijs en onderzoek. Het groeien naar een PLG vraagt een open houding en veranderbereidheid. Op die manier werken we aan een inspirerend werkklimaat dat stimulerend en uitdagend is voor alle betrokkenen. Waarin ruimte wordt gemaakt voor leren en verbeteren. Ook verwachten we dat studenten vanuit deze aanpak betere resultaten bereiken op vakinhoudelijke kennis en vaardigheden, op het leren communiceren, op het leren problemen op te lossen en op ethische en sociale aspecten van het beroep. De PLG speelt daarmee een belangrijke rol in de studieloopbaanbegeleiding van de student. Belangrijk aspecten van de PLG zijn voor ons in elk geval: de veiligheid van de leersituatie, het bewust maken van studenten van hun eigen invloed, de voorbeeldfunctie van de docent. Extra ondersteuning Soms zijn er omstandigheden waardoor je extra ondersteuning nodig hebt om je studie succesvol te kunnen volgen. Voorbeelden daarvan zijn: Je wilt gebruikmaken van de faciliteiten voor topsporters. Je hebt een functiebeperking, zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD, een chronische ziekte of een psychische ziekte. Je bent hoogbegaafd. Je komt uit een ander land, bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen, en bent nog niet gewend in de Nederlandse maatschappij. Je studieloopbaanbegeleider (SLB er) is in deze gevallen de persoon aan wie je je vraag kunt stellen. Als het nodig is kan hij je verwijzen naar de senior SLB er. Deze persoon kan je verder op weg helpen bij jouw vraag naar extra ondersteuning. In sommige gevallen is het handig om je vraag in te brengen voordat je aan de studie begint. Als je bijvoorbeeld nu al weet dat je dyslectisch bent en om die reden extra tentamenfaciliteiten nodig hebt, dan is het verstandig om die vraag te stellen vóórdat je aan de opleiding begint. Of je zit in een rolstoel en je hebt extra aanpassingen nodig om bijvoorbeeld naar het toilet te kunnen. Of je wilt je studie combineren met je topsportactiviteiten. Ook dan is het handig dat de voorzieningen getroffen kunnen worden voordat jij de eerste dag op school komt. 6 FYSIOTHERAPIE

7 Student Hoofdfase Ik dacht voordat ik aan het onderzoek begon, dat het erg vaag en theoretisch zou zijn. Ik zag er enorm tegenop. Maar nu ik klaar ben, ben ik eigenlijk best trots op het resultaat en vind ik het geweldig dat ik mee heb kunnen helpen deze vraag uit de praktijk op te lossen! FYSIOTHERAPIE 7

8 Het voorkomt veel ongemak als je je vroegtijdig meldt. Dan kunnen de extra voorzieningen op tijd worden geregeld en daarmee voorkom je dat je meteen bij de start van je studie al vertraging oploopt. Je hoeft niet te wachten tot je weet wie de SLB ers zijn, maar kunt met je vraag terecht bij Evelien Kinds: Instroom Studenten hebben het naar hun zin op de HAN. Steeds meer studenten Fysiotherapie melden zich aan bij ons opleidingsinstituut. Als je de cijfers hierna bekijkt, kun je zien dat het grootste deel van de studenten hun opleiding bij ons ook afmaakt. Instroom Instroom opleiding Fysiotherapie Fysio Rendement Propedeuse-rendement na 2 jaar studie Fysio HAN 53% 60% 75% 59% 71% 59% 80% 59% 80% 59% Hoofdfase-rendement Fysio HAN 80% 78% 83% 73% 80% 77% 81% 75% 86% 71% Zie ook voor interessante gegevens, kijk bij Feiten en cijfers Onderwijs. 8 FYSIOTHERAPIE

9 Student Hoofdfase De toetsing van het werkplekleren is duidelijk vormgegeven. Wat ik ook goed vind is dat het mogelijk is om op een leerwerkplaats stage te lopen, een super aanvulling. Dit zou meer mogelijk moeten worden. FYSIOTHERAPIE 9

10 2. Daarom horen deze beroepen bij elkaar Het Instituut voor Paramedische Studies valt binnen het domein Health. De opleidingen in dit domein richten zich op het lichamelijke en geestelijke welzijn van de mens. Beroepsbeoefenaren in het domein proberen mensen te genezen en ze proberen te voorkomen dat mensen ziek worden. De competenties die studenten ontwikkelen binnen de opleidingen van het domein zijn vergelijkbaar en kunnen zelfs voor een deel hetzelfde zijn. Ergotherapie, Fysiotherapie, Logopedie, Mondzorgkunde en Voeding en Diëtetiek Deze opleidingen zitten natuurlijk niet voor niets bij elkaar in hetzelfde domein. Wat ze met elkaar gemeen hebben, is dat ze allemaal een aanvullende rol hebben naast de algemene medische zorg. Ze richten zich er voornamelijk op mensen (weer) te laten deelnemen aan de maatschappij, zodat ze weer mee kunnen doen na een ziekte of ongeluk. Maar het kan ook om preventie gaan. Dan ligt de focus op het voorkómen van klachten, of voorkomen dat klachten verergeren. Nog beter is het om in deze te spreken van het optimaliseren van gezondheid. Interprofessioneel werken In deze beroepen werk je zelfstandig of in een organisatie. Je werkt voor individuele klanten, maar ook voor organisaties of personen die bij de behandeling, verzorging of begeleiding betrokken zijn. Je werkt dus 10 FYSIOTHERAPIE

11 nauw samen met andere professionals (artsen, bedrijfsartsen, verpleegkundigen, psychologen en andere paramedici). Zo lever je een bijdrage aan een keten van zorg. Het belang van het functioneren in netwerken is dan ook groot. Deze samenwerking tussen verschillende (para)medische beroepsbeoefenaren zal in de toekomst alleen maar toenemen. Uniek in Nederland is dat opleidingen van het Instituut Paramedische Studies (IPS) gezamenlijke onderwijseenheden aanbieden, waarbij studenten niet alleen gezamenlijke colleges volgen, maar ook multidisciplinair samenwerken in projecten en opdrachten. Om deze samenwerking te bevorderen, werken studenten binnen het Instituut Paramedische Studies aan het ontwikkelen en versterken van gezamenlijke majorcompetenties. Ons Instituut kenmerkt zich door de fijne sfeer; het is een plek waar je graag vertoeft. Docenten en studenten kennen elkaar, je bent geen nummer maar je wordt gezien voor wie je bent. We hebben aandacht voor jouw talent, want we vinden dat een goede beroepsbeoefenaar gebruik maakt van zijn persoonlijke kwaliteiten. Daarvoor hebben we speciale programma s ontwikkeld, zoals het honoursprogramma Topzorg en het excellentieprogramma ondernemen en leiderschapsontwikkeling. De lat ligt hoog bij IPS. Iedere professional die we afleveren, is de best denkbare. Dit is een wordingsproces, waarbij we de student als toekomstige collega aanspreken. Hier horen waarden en normen bij, maar ook collegialiteit. Natuurlijk bieden we ook de best denkbare opleidingen aan. Niet voor niets staan onze opleidingen in de Keuzegids 2015 allemaal op de eerste of tweede plaats, en kregen daarnaast drie opleidingen het extra predicaat Topopleiding. Het werkelijke verschil tussen een gewone en een goede therapeut is zijn ondernemendheid; de mate waarin je pro-actief bent in je leren, initiatief neemt en actief in je werk en in je leven staat. Alle opleidingen van ons instituut vinden deze eigenschap belangrijk. Ergotherapie heeft als eerste opleiding in Nederland het Bijzondere Kenmerk ondernemen meegekregen; dat geeft de horizon voor de andere opleidingen. Het geeft de maat voor de cultuur waarin we werken bij IPS. Praktijkhuis Het Praktijkhuis is een moderne, multidisciplinaire leeromgeving binnen de HAN. Het Instituut Verpleegkundige Studies en het Instituut Paramedische Studies hebben dit samen gerealiseerd. Als student leer je hier werken in realistische praktijksituaties die herkenbaar zijn voor jouw vakgebied. Met je vragen kun je altijd terecht bij bijvoorbeeld de praktijkcoach. Je ontmoet uiteraard studenten en docenten van je eigen opleiding maar ook studenten van veel andere opleidingen die behoren tot de hierboven genoemde Instituten. Je maakt kennis met elkaars vakgebied en werkt samen in diverse praktijkgerichte situaties. Dat is belangrijk omdat je straks in de beroepspraktijk elkaar met grote regelmaat zult tegenkomen. In het Praktijkhuis worden ook regelmatig lezingen, demonstraties en workshops gegeven over actuele ontwikkelingen in de gezondheidszorg. Hier ontmoet je naast de zorgprofessionals uit het werkveld, ook de lectoren die verbonden zijn aan de HAN. Het Praktijkhuis is dé plek waar studenten, docenten, patiënten/cliënten en het regionale werkveld elkaar ontmoeten en inspireren. Chiel Hamann, afgestudeerd als fysiotherapeut aan de HAN Het fijne van mijn studie was de combinatie van theorie en praktische vaardigheden, waarbij de docenten dicht bij je staan en altijd te raadplegen zijn om je te helpen een vakbekwame fysiotherapeut te worden. FYSIOTHERAPIE 11

12 3. Het beroep Fysiotherapeut Als fysiotherapeut ben je gespecialiseerd in het begeleiden en beïnvloeden van het bewegend functioneren van de mens. Dat wordt actueel wanneer dat functioneren wordt belemmerd of dreigt te worden belemmerd. Op dat moment ontstaan er aan het bewegingsapparaat gerelateerde gezondheidsproblemen. Mensen ervaren deze problemen als belemmerend in hun dagelijkse leven. Daarbij kunnen ze een vraag hebben voor behandeling, begeleiding of ondersteuning. 12 FYSIOTHERAPIE

13 Je bent een coach Het is de taak van de fysiotherapeut om de hulpvraag in een gesprek met de cliënt helder te krijgen. Dit gesprek is bepalend voor de intensiteit van de begeleiding. Het zelfregulerende vermogen van de cliënt staat centraal. De rol van de fysiotherapeut is daarmee ook die van coach. De omgeving van de cliënt De begeleiding van de fysiotherapeut richt zich niet alleen op de cliënt als individu, maar ook op de omgeving van de cliënt. Als fysiotherapeut geef je voorlichting aan de cliënt, maar ook aan zijn of haar omgeving. Zo kan je bijvoorbeeld een familielid leren hoe deze een cliënt kan helpen bij een transfer. Zo kan je ook een ziekenverzorgende leren hoe deze een cliënt een spastisch been kan laten ontspannen tijdens de verzorging. Nog belangrijker wordt het om de omgeving te helpen met de bevordering van de gezondheidssituatie van de cliënt als individu. De vraag naar sturing staat centraal in het gehele fysiotherapeutische proces. De mate waarin en de wijze waarop gebeurt in overleg. De fysiotherapeut is in samenspraak met de cliënt (en diens omgeving) in staat om allerhande belangrijke aspecten op elkaar af te stemmen, dit noemen we shared decision making. Denk hierbij aan een rijk geschakeerd klinisch redeneerproces, referentiekaders, doelstellingen en de rolverdeling binnen de relatie. Fysiotherapeuten zijn ook actief als begeleider en adviseur in organisaties waar specifieke eisen gesteld worden aan het bewegend functioneren, zoals bij sportclubs. Fysiotherapeuten zijn direct toegankelijk (zonder verwijzing van een medicus) en stemmen hun handelen proactief af op andere actoren in het veld. Dit komt tot uiting in een intensivering van bijvoorbeeld doorverwijzingen naar gespecialiseerde fysiotherapeuten, gerichte doorverwijzing naar medische specialisten, multiprofessionele samenwerkingsverbanden en transmurale projecten. Beroepstaken en competenties Als fysiotherapeut creëer je altijd een veilige omgeving die zich kenmerkt door vertrouwen, rust en hygiëne. Waar kun je werken? Je kunt o.a. fysiotherapeut zijn in een: Eerstelijns praktijk in een woonwijk Gezondheidscentrum Ziekenhuis Revalidatiecentrum Verpleeghuis Instituut voor geestelijke gezondheidszorg School voor speciaal onderwijs Bedrijf Sportcentra of -verenigingen Het beroepenveld verwacht nieuwe en andere kwaliteiten van hbo-afgestudeerden dan voorheen. Straks ben je als fysiotherapeut niet alleen vakbekwaam, maar ook in staat om nieuwe kennis en oplossingen te produceren in soms nieuwe, onbekende en deels onvoorziene situaties. De HAN wil daar recht aan doen door gebruik te maken van realistische beroepstaken, waarvan de complexiteit naadloos aansluit bij de praktijk. Het verwerven van de competenties die je nodig hebt voor het uitvoeren van deze beroepstaken en het verbeteren van je vakbekwaamheid zijn de kern van je opleiding. FYSIOTHERAPIE 13

14 4. Majorcompetenties Fysiotherapie Elke hbo-studie bestaat uit een majordeel en een minordeel. In het majordeel leer je de basiskennis en basisvaardigheden van het toekomstige beroep. Het majordeel beslaat 210 studiepunten en is dus 7/8 deel van je studie. In het minordeel kies je, in overleg met je studieloopbaanbegeleider, een keuzevak of minor. Dit kan een minor zijn van je eigen opleiding, maar je kunt ook kiezen voor een minor van een andere opleiding van Paramedische Studies, bij een ander HAN-instituut of zelfs bij een andere Hogeschool of Universiteit. Op deze manier kun je je competenties verbreden of verdiepen op een manier die aansluit bij je eigen capaciteiten en interesses. Een minor bij de HAN beslaat altijd 30 studiepunten en is dus 1/8 deel van je studie. Om de studie Fysiotherapie succesvol af te ronden, ga je op verschillende terreinen aan de slag. Je gaat leren om diverse aspecten van het vak onder de knie te krijgen. De opleiding Fysiotherapie neemt als vertrekpunt van haar onderwijs het KNGF beroepsprofiel. Het KNGF beroepsprofiel is tot stand gekomen door een samenwerking van de beroepsvereniging, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en het Studierichtingsoverleg Fysiotherapie (SROF). Deze beroepscompetenties zijn voor de opleiding Fysiotherapie de majorcompetenties. Competentiegebieden en sleutelcompetenties Competenties zijn nodig om je beroep adequaat uit te voeren. Het beheersen van deze competenties op niveau 3 zijn de eindkwalificaties van de opleiding en als zodanig ook een uitwerking van hoofdstuk 7 van deel 3 van het Opleidingsstatuut. De opleiding fysiotherapie hanteert de volgende competentiegebieden en sleutelcompetenties : 14 FYSIOTHERAPIE

15 competentiegebied sleutelcompetenties 1 1. Fysiotherapeutisch handelen 1.1 Screening 1.2 Diagnostiek 1.3 Behandelen 1.4 Afsluiten van behandelen 2. Communiceren 2.1 De fysiotherapeut bouwt een effectieve behandelrelatie met de cliënt op. 2.2 De fysiotherapeut luistert en verkrijgt doelmatig en doeltreffend cliëntinformatie en respecteert hierbij de privacy. 2.3 De fysiotherapeut bespreekt de informatie over doelen en behandeling met cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen. 2.4 De fysiotherapeut doet adequaat mondeling en schriftelijk verslag over de cliënt 3. Samenwerken 3.1 De fysiotherapeut werkt samen met binnen het hulpverleningsproces betrokken professionele hulpverleners. 3.2 De fysiotherapeut verricht intercollegiale consulten. 3.3 De fysiotherapeut werkt samen met zorgverzekeraars. 3.4 De fysiotherapeut werkt samen met maatschappelijke, overheidsinstanties en/of beroepsverenigingen. 4. Kennis delen en wetenschap beoefenen 4.1 De fysiotherapeut bevordert de kennis van de cliënt, zijn naasten en/of andere betrokkenen, collegae en andere betrokken professionals en mantelzorgers. 4.2 De fysiotherapeut draagt bij aan wetenschappelijk onderzoek. 4.3 De fysiotherapeut past wetenschappelijke informatie kritisch toe. 4.4 De fysiotherapeut ontwikkelt en voert een persoonlijk ontwikkelplan uit. 5. Maatschappelijk handelen 5.1 De fysiotherapeut herkent determinanten van ziekte en gezondheid. 5.2 De fysiotherapeut bevordert de gezondheid van cliënten alsmede de volksgezondheid. 5.3 De fysiotherapeut handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen en beroepscode. 5.4 De fysiotherapeut treedt op bij negatieve effecten van hulpverlening en incidenten in de gezondheidszorg. 6. Organiseren 6.1 De fysiotherapeut plant en organiseert zijn eigen werkzaamheden, in overleg met de collega s binnen dezelfde organisatie. 6.2 De fysiotherapeut werkt doeltreffend en doelmatig samen in interprofessionele netwerken. 6.3 De fysiotherapeut werkt doeltreffend en doelmatig binnen een gezondheidszorgorganisatie 7. Professioneel handelen 7.1 De fysiotherapeut toont zich in de relatie met de cliënt een professionele hulpverlener. 7.2 De fysiotherapeut toont zich binnen interprofessionele relaties een professionele hulpverlener. 7.3 De fysiotherapeut toont adequaat professioneel gedrag. 7.4 De fysiotherapeut oefent het beroep uit naar de gebruikelijke ethische normen van het beroep. 1 Voor een beschrijving van indicatoren per sleutelcompetentie zie pagina 29 t/m 37 van het KNGF beroepsprofiel 2014 FYSIOTHERAPIE 15

16 De competentie gebieden en sleutelcompetenties staan uitgebreid beschreven in het beroepsprofiel van de opleiding Fysiotherapie. Je krijgt dit bij aanvang van je studie via HAN-Scholar uitgereikt. Dublin Descriptoren Competenties Fysiotherapeutisch handelen Communiceren Samenwerken Kennis delen en wetenschap beoefenen Maatschappelijk handelen Organiseren Professioneel handelen 1. Kennis en inzicht aantoonbare kennis en inzicht van een vakgebied hebben, waarbij wordt voortgebouwd op het niveau bereikt in het voortgezet onderwijs en dit wordt overtroffen; functioneert doorgaans op een niveau waarop met ondersteuning van gespecialiseerde handboeken, enige aspecten voorkomen waarvoor kennis van de laatste ontwikkelingen in het vakgebied vereist is. 2. Toepassen kennis en inzicht Is in staat om zijn kennis en inzicht op dusdanige wijze toe te passen, dat dit een professionele benadering van zijn werk of beroep laat zien, en beschikt verder over competenties voor het opstellen en verdiepen van argumentaties en voor het oplossen van problemen op het vakgebied. 3. Oordeelsvorming Is in staat om relevante gegevens te verzamelen en interpreteren (meestal op het vakgebied) met het doel een oordeel te vormen dat mede gebaseerd is op het afwegen van relevante sociaal-maatschappelijke, wetenschappelijke of ethische aspecten. 4. Communicatie Is in staat om informatie, ideeën en oplossingen over te brengen op een publiek bestaande uit specialisten of niet-specialisten. 5. Leervaardigheden Bezit de leervaardigheden die noodzakelijk zijn om een vervolgstudie die een hoog niveau van autonomie veronderstelt aan te gaan. 16 FYSIOTHERAPIE

17 5. Onderwijsaanbod Fysiotherapie De studie Fysiotherapie duurt vier studiejaren. Elk jaar is verdeeld in vier periodes. Het eerste jaar, de propedeuse, wordt gevolgd door drie hoofdfasen. In elke fase volg je een aantal onderwijseenheden. Dit zijn modules die je volgt om je bepaalde beroepstaken eigen te maken. De vereiste competenties komen in deze onderwijseenheden aan bod. Voor elke onderwijseenheid kun je studiepunten (STP) behalen. Het aantal studiepunten kan per onderwijseenheid verschillen. Dit is afhankelijk van het aantal uur dat je (gemiddeld genomen) moet besteden aan de onderwijseenheid: het aantal studiebelastingsuren (SBU). In hoofdfase 2 begin je met de BVP1, de eerste beroepsvoorbereidende periode. In hoofdfase 3 eindig je met BVP2, de tweede en afsluitende beroepsvoorbereidende periode. Tussen deze twee BVP s kun je kiezen: je volgt in het tweede semester van hoofdfase 2 of Praktijkgericht onderzoek óf een minor. Datzelfde gebeurt in semester 1 van hoofdfase 3. De volgorde wordt bepaald door het moment waarop de minor van jouw keuze wordt aangeboden. Topsportklas opleiding Fysiotherapie De opleiding Fysiotherapie heeft voor topsporters met een omvangrijk trainings- en wedstrijdprogramma een speciale voorziening: de Topsportklas Fysiotherapie. Lesrooster, locatie, onderwijsmethode en studiecontract zijn aangepast aan het topsportprogramma. De lessen vinden voor het grootste deel plaats op het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) op Papendal en voor een deel in Nijmegen, aan de opleiding Fysiotherapie. Het lesrooster is zodanig ingericht dat zowel in de ochtend als in de namiddag kan worden getraind. De (vooral) praktijklessen zijn tussen uur, met ervoor en erna een uur individuele begeleiding voor onder andere praktisch oefenen, vragen of bespreking van de studievoortgang. De wekelijkse studiebelasting ligt lager dan de studiebelasting van de reguliere opleiding, waardoor de opleiding geen vier, maar vijf jaar duurt. Bij een vijfjarige studieduur (inclusief de reguliere vakanties) ligt de studiebelasting rond 35 uur per week. De studie sneller afronden dan in vijf jaar of juist wat extra verlenging, hoort ook tot de mogelijkheden. Kenmerkend voor de Topsportklas is de intensieve begeleiding, wat studeren op maat mogelijk maakt: afgestemd op het Topsportprogramma. Zie ook het Onderwijsaanbodschema van de Topsportklas en de OWE-beschrijvingen in bijlage 1. Onderwijsaanbod Fysiotherapie In het schema hieronder staan alle onderwijseenheden weergegeven die je in de verschillende fases van je studie volgt. Het onderwijsaanbod dat hieronder beschreven is, is een uitwerking van hoofdstuk 1 uit deel 3 van het Opleidingsstatuut. FYSIOTHERAPIE 17

18 Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Hoofdfase 3 Praktijkgericht onderzoek * (30 STP SBU) Beroepsvoorbereidende periode 2 (Integrale toets 3) Minor * (30 STP 840 SBU) (30 STP SBU) Hoofdfase 2 Beroepsvoorbereidende Periode 1 (30 STP SBU) Minor (30 STP SBU) Praktijkgericht Onderzoek (30 STP SBU) Hoofdfase 1 Eerste lijn 2 (15 STP SBU) Eerste lijn 3 (Integrale toets 2) (15 STP -420 SBU) Ziekenhuis (15 STP SBU) Revalidatiecentrum en Geriatrische Revalidatie (15 STP SBU) Propedeuse Introductie Fysiotherapie: Accent: Performance (15 STP SBU) Basis Fysiotherapie Arbeid (5 STP 140 SBU) Basis Fysiotherapie 1 (5 STP 140 SBU) Introductie Fysiotherapie: Accent: Vaardigheden (7,5 STP 210 SBU) Introductie Fysiotherapie: Accent: Kennis (7,5 STP 210 SBU) Basis Fysiotherapie Arbeid (5 STP 140 SBU) Basis Fysiotherapie 1 (5 STP 140 SBU) * Na de beroepsvoorbereidende periode context 1, kun je kiezen. Je volgt in de twee semesters hierna Praktijkgericht Onderzoek of een Minor. Wanneer je start met een minor, volgt daarna Praktijkgericht Onderzoek. Andersom kan ook. De beroepsvoorbereidende periode, context 2, is het allerlaatste en afsluitende onderdeel van de opleiding Fysiotherapie. Excellentieprogramma s Instituut Paramedische Studies Naast het reguliere programma van de opleiding biedt het Instituut Paramedische Studies studenten die meer kunnen en willen dan de normale leerroute van hun opleiding, de mogelijkheid om excellentieprogramma s te volgen. In deze programma s worden studenten in staat gesteld om hun competenties te verbreden en te verdiepen, vaak in een multi- of interdisciplinaire setting. Op dit moment zijn er binnen IPS vier verschillende excellentieprogramma s waar studenten aan mee kunnen doen, namelijk: Honoursprogramma, Excellentieprogramma ondernemendheid en leiderschap, Talentprogramma onderzoek, Euregionaal programma. De eerste drie programma s zijn multidisciplinair, wat wil zeggen dat studenten van verschillende opleidingen samen kunnen werken aan programma-onderdelen. Het Euregionaal programma is monodisciplinair en bestemd voor Duitse en Nederlandse Logopedie-studenten. Daarom 18 FYSIOTHERAPIE

19 is dit programma alleen opgenomen in de Studiegids van Logopedie en niet in dit document. Honours Programma De studie Fysiotherapie past helemaal bij jou! Wellicht kun je deze studie gemakkelijk aan en wil je nog meer diepgang of breedte in je studie om daarmee je talenten verder te ontwikkelen? Speciaal voor studenten die extra in zichzelf willen investeren en die ook in de propedeuse hebben laten zien dat zij de studie ruimschoots aankunnen, heeft het Instituut Paramedische Studies een specifiek opleidingsprogramma ontwikkeld: het Honours Programma. Het Instituut wil extra in je talenten investeren en door middel van dit programma jou uitdagen ambassadeur van je opleiding en je instituut te worden. Je verwerft een surplus aan kennis, inzicht en zelfreflectieve vaardigheden dat je een voorsprong geeft op je medestudenten. Met andere toptalenten en topdocenten uit het werkveld en de opleidingen doorloop je in anderhalf jaar in een multidisciplinaire groep het Honours Programma. Als je toegelaten wordt tot dit progamma besteed je vanaf de tweede helft van het tweede studiejaar gedurende anderhalf jaar ongeveer 10 uur extra per week buiten het normale lesprogramma aan je verdere ontwikkeling. In totaal is de studielast voor dit programma 22,5 studiepunten. Deze extra uitbreiding van studielast wordt vermeld op je bachelordiploma Fysiotherapie. Je leert in het eerste deel om over de grenzen van je eigen vak heen te kijken en je ontwerpt een multidisciplinair topzorg -behandelprogramma voor jouw patiënt die je gedurende een half jaar regelmatig ontmoet. Aan het einde van dit onderwijsblok organiseer je samen met je medestudenten een symposium waar je jouw topzorg - behandelprogramma presenteert. In het tweede gedeelte van het programma ga je meer grensoverschrijdend werken: interculturele en internationale competenties worden daarbij vergeleken. Je werkt mono- of multidisciplinair aan de hand van opdrachten met een internationale of interculturele insteek. Deel 3 staat in het teken van een hogere mate van reflectie. Samen met je medestudenten, lectoren, promovendi en professionals die een rolmodel vervullen werk je aan projecten met een innovatief of onderzoekend karakter. Het lesprogramma vindt deels plaats in de avonduren, aansluitend aan het reguliere onderwijs. Daarnaast moet je zelf ook extra tijd in je agenda vrijmaken om het Honours Programma succesvol te doorlopen. Excellentieprogramma (EP) Ondernemendheid en Leiderschap Voor de paramedische student die zich extra wil profileren, is het Excellent Programma Ondernemendheid en Leiderschap ontwikkeld. Met dit programma kunnen gemotiveerde en ondernemende studenten extra competenties verwerven op het gebied van ondernemen en leidinggeven in multidisciplinaire settings binnen de (para)medische zorg. Door het volgen van het programma ontwikkel je competenties op het gebied van interprofessioneel samenwerken, ondernemen, managen en leidinggeven. Het programma start in het eerste semester van hoofdfase 1 en eindigt in het tweede semester van hoofdfase 1. Dit betekent een extra studielast van ongeveer 3 uur per week gedurende 8 maanden. Wanneer je het programma succesvol hebt afgesloten, heb je 7,5 ECTS (studiepunten) extra verdient, bovenop de 240 ECTS van je complete hbo-opleiding. Je wordt toegelaten tot het programma op basis van een motivatiebrief en intakegesprek. Voorwaarde is wel, dat je geslaagd bent voor de propedeuse van je opleiding. Ook moet je bereid zijn om een buitenlandse reis te maken als onderdeel van het programma. Er nemen 20 tot 40 studenten deel aan het programma. Naast groepsgewijze activiteiten zoals trainingen, werkbezoeken en hoorcolleges zijn er individuele opdrachten. Tussentijdse toetsing geschiedt door middel van werkstukken en presentaties. Het programma wordt afgesloten met een symposium. De EP student ontvangt aan het einde van zijn opleiding naast zijn bachelordiploma een certificaat waaruit blijkt dat hij/zij het EP heeft gevolgd en welke activiteiten hij/ zij daarin heeft uitgevoerd. Talentprogramma Onderzoek Voor de paramedische student die zich extra wil profileren op het thema onderzoek, is het Talentprogramma Onderzoek in ontwikkeling. Het programma zal bestaan uit 3 modules van 7,5 EC elk. In studiejaar zal een van deze modules worden aangebo- FYSIOTHERAPIE 19

20 den; Onderzoek in de breedte (7,5 EC). Door het volgen van dit programma ontwikkel je met name de competentie Werken aan Professionalisering. Centraal in deze module staan de thema s: onderzoeksvragen afleiden van problemen in de beroepspraktijk, op basis van een onderzoeksvraag een onderzoeksopzet maken, methodes voor dataverzameling (o.a. interviewen, vragenlijsten) oefenen en verwerken (o.a. kwalitatieve analyse, gebruik statistiek). Het programma omvat een doorlopend programma, waarbij trainingen afgewisseld worden met zelfstudie, gastcolleges, deelname aan symposia en werkveldbezoek. De module Onderzoek in de breedte is bedoel voor studenten in semester 2 van de propedeuse. Het programma zal een vervolg krijgen in semester 1 en 2 van het tweede studiejaar. De modules 2 en 3 zullen zicht richten op het uitvoeren van onderzoek en communiceren over onderzoek. Wanneer je de module Onderzoek in de breedte succesvol hebt afgesloten, heb je 7,5 ECTS (studiepunten) extra verdient, bovenop de 240 ECTS van je complete hbo-opleiding. Je wordt toegelaten tot het programma op basis van een motivatiebrief en intakegesprek. Aan het einde van je opleiding ontvang je naast je bachelordiploma een certificaat waaruit blijkt dat je de module Onderzoek in de breedte van het Talentprogramma Onderzoek succesvol hebt doorlopen Een uitgebreide beschrijving van het programma met daarin o.a. de OWE-beschrijving is terug te vinden in de aparte brochure van het Excellentprogramma. Contactpersoon: Elke Naumann; 20 FYSIOTHERAPIE

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies

IPS EXCELLENTIEPROGRAMMA S STUDIEJAAR 2014-2015. Domein Health Instituut Paramedische Studies IPS EXCELLENTIE STUDIEJAAR 2014-2015 Domein Health Instituut Paramedische Studies 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Excellentieprogramma s Paramedische Studies Uitdagende talentprogramma s

Nadere informatie

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS

EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS. Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS EXCELLENTPROGRAMMA ONDERNEMENDHEID EN LEIDERSCHAP IPS Domein Health Instituut Paramedische Studies Programmacode: EP- IPS 2 Instituut Paramedische Studies Domein Health Positionering Missie Met het Excellentprogramma

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies. plaats. ergotherapie Fysiotherapie Logopedie.

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies. plaats. ergotherapie Fysiotherapie Logopedie. Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies 2e plaats Opleidingen Fysiotherapie, Studiekeuze-123 2012 ergotherapie Fysiotherapie Logopedie Leven is bewegen Een directe bijdrage

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we ons programma van toetsing ontworpen. Het programma van toetsing is gevarieerd en bevat naast kennistoetsen en beoordelingen

Nadere informatie

Programma van toetsing

Programma van toetsing Programma van toetsing Programma van toetsing Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding In samenwerking met onderwijskundige experts hebben we een nieuw programma van toetsing ontworpen. We zijn afgestapt van

Nadere informatie

BETEKENISVOL PARTICIPEREN

BETEKENISVOL PARTICIPEREN STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Propedeuse en hoofdfase 1 BETEKENISVOL PARTICIPEREN Mede door jouw toedoen help je mensen om zo optimaal mogelijk te functioneren

Nadere informatie

Studiegids Fysiotherapie Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids Fysiotherapie Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids Fysiotherapie 2017-2018 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies 1 Leven is bewegen Een directe bijdrage leveren aan het functioneren van mensen; dat is waar het in de fysiotherapie

Nadere informatie

Excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap: programmacode: EP- IPS

Excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap: programmacode: EP- IPS Excellentprogramma Ondernemendheid en Leiderschap: programmacode: EP- IPS PositioneringHet Excellent Programma Ondernemendheid en Leiderschap (EP) stelt zich ten doel onderwijs te verzorgen voor gemotiveerde

Nadere informatie

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR

DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR DEEL B VAN DE ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING VAN DE BACHELOROPLEIDING ROEMEENSE TAAL EN CULTUUR 2015-2016 Deel B: opleidingsspecifiek deel 1. Algemene bepalingen Artikel 1.1 Begripsbepalingen Artikel 1.2

Nadere informatie

VOEDING & DIËTETIEK STUDIEJAAR 2015-2016. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

VOEDING & DIËTETIEK STUDIEJAAR 2015-2016. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies VOEDING & DIËTETIEK ERGOTHERAPIE FYSIOTHERAPIE LOGOPEDIE MONDZORGKUNDE Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Zo kijken wij naar onderwijs 4

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Communicatie voor juristen. mevrouw drs. D. van der Wagen. Communicatie voor juristen. Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Communicatie voor juristen COJE 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies BETEKENISVOL PARTICIPEREN Mede door jouw toedoen help je mensen om zo optimaal mogelijk te functioneren in beroep en maatschappij.

Nadere informatie

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren.

Bijlage V. Bij het advies van de Commissie NLQF EQF. Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en Dublin descriptoren. Bijlage V Bij het advies van de Commissie NLQF EQF Tabel vergelijking NLQF-niveaus 5 t/m 8 en. Tabel ter vergelijking NLQF niveaus 5 t/m 8 en Dublindescriptoren NLQF Niveau 5 Context Een onbekende, wisselende

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

mevrouw drs. D. van der Wagen Rechtsvinding van straf- en procesrecht Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Juridisch argumenteren JDD 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL mevrouw drs. D. van der Wagen E-learning Cluster C-, D-

Nadere informatie

EEN THERAPEUT MET PERSPECTIEF

EEN THERAPEUT MET PERSPECTIEF STUDIEJAAR 2015-2016 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies EEN THERAPEUT MET PERSPECTIEF ONDERNEMEND, ONDERZOEKEND EN BETROKKEN Communiceren is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken

Nadere informatie

Post-hbo opleiding seksuologie

Post-hbo opleiding seksuologie Post-hbo opleiding seksuologie mensenkennis Plezierige overdracht, de docent spreekt uit ervaring en brengt veiligheid en openheid in de groep door haar respectvolle wijze van benaderen. Top! Post-hbo

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Algemene cultuurwetenschappen, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit

Nadere informatie

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden.

We vragen je om in ieder geval twee documenten te lezen. Deze kun je via de volgende linkjes downloaden. Voorbereidingsopdracht Selectie & Plaatsing HAN Fysiotherapie voor iedereen die met deze opleiding wil starten in september 2018 (studiejaar 2018-2019) In dit document vind je een groot deel van de vragen,

Nadere informatie

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud:

Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur voor het studiejaar 2015-2016 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting

Nadere informatie

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd

Brede Propedeuse Zorg & Welzijn. Propedeuse - Voltijd 2018 2019 Brede Propedeuse Zorg & Welzijn Propedeuse - Voltijd In het kort Heb jij de ambitie om mensen verder te helpen? Spreekt het jou aan om in de zorg of hulpverlening te werken? Hogeschool Leiden

Nadere informatie

Fysiotherapie. 10 december 2016 Instituut voor Gezondheidszorg

Fysiotherapie. 10 december 2016 Instituut voor Gezondheidszorg Fysiotherapie 10 december 2016 Instituut voor Gezondheidszorg Doelstellingen open dag Kennismaking. Bepalen of de opleiding aansluit bij jouw verw achtingen. Evaluatie of jouw mogelijkheden aansluiten

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015

Toetsplan Bacheloropleiding Informatiekunde 2014-2015 Toetsplan Bacheloropleiding 2014-2015 BA 1 IK Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- 2 blok 1 weken blok 2 weken blok 3 toetsweken blok 4 opdrachten schr. tent. schr. tent.

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Spaanse taal en cultuur, 2014-2015 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel

Nadere informatie

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015

DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding Duitse taal en cultuur, 2014-2015 DEEL B van de onderwijs- en examenregeling voor de bacheloropleiding e taal en cultuur, 2014-2015 1 - Algemene bepalingen Artikel 1.1 Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling bestaat uit deel A en

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING Bijlage, Bachelor Opleiding Docent Muziek Studiejaar 2013-2014 Algemeen 1. Deze bijlage bij het algemene gedeelte van de Onderwijs- en examenregeling van Codarts is van toepassing

Nadere informatie

Leerplanschema Minor Psychologie

Leerplanschema Minor Psychologie Minor Psychologie 1 Inleiding Waarom houden mensen zich niet aan dieetvoorschriften? Hoe kan ik ze dan stimuleren om dat wel te doen? Hoe kan ik teamsporters leren om beter om te gaan met zelfkritiek?

Nadere informatie

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen

Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Veel gestelde vragen bij je keuze voor Toegepaste Psychologie aan de HAN Nijmegen Wat houdt de opleiding Toegepaste Psychologie (TP) in? Toegepaste Psychologie is het in de praktijk gebruik maken van de

Nadere informatie

Algemene informatie afstudeerfase

Algemene informatie afstudeerfase De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport Opleiding HBO-Verpleegkunde - Afstudeerfase Algemene informatie afstudeerfase 1 Inhoudsopgave 1 Algemene informatie afstuderen... 3 2 Proeve

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking Informatie voor aspirant-studenten 1 Studiesuccescentrum Windesheim Inhoud Studeren met een functiebeperking, informatie voor aspirant-studenten... 1 Studeren met een

Nadere informatie

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA)

HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Bachelor of Business Administration (BBA) HBO Bedrijfskunde Academie Mercuur en AdviCo verzorgen in samenwerking met Hogeschool SDO de opleiding HBO Bachelor Bedrijfskunde. Het programma

Nadere informatie

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de

Bij de MSF (verwijzers) is het verplicht minimaal 3 verwijzers een vragenlijst te sturen, voor de Multisource Feedback Er zijn drie verschillende formulierensets Multisource Feedback (MSF) beschikbaar in het digitaal portfolio: Bij de MSF (collega s) is het verplicht minimaal 3 collega s een vragenlijst

Nadere informatie

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R.

IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens IORE-1AE: de heer R. Algemene informatie Titel OWE Code OWE Onderdelen Eigenaar OWE Inleiding Ondernemingsrecht IORE IORE-1AR (Inleiding Ondernemingsrecht) IORE-1AE (Economie voor Juristen) IORE-1AR: de heer mr. S. Boelens

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.

INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1. 1 INHOUDSOPGAVE... 2 1. ALGEMEEN... 4 1.1 Aard van dit document... 4 1.2 Informatie en communicatie... 4 1.3 Inwerkingtreding en duur... 4 1.4 Onderwijs- en examenregeling... 4 2. TOELATING TOT DE OPLEIDING...

Nadere informatie

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem

Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Medical Imaging/ Radiation Oncology Masteropleiding Haarlem Gezondheid, Sport en Welzijn Masteropleiding Medical Imaging/ Radiation Oncology Verschillende studies laten zien dat de druk op de gezondheidszorg

Nadere informatie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie

Toetsvormen. Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie Toetsvormen Onderwijsmiddag 14 februari 2012 Ferdi Engels & Gerrit Heil toetsadviescommissie 1 Waarom wordt er getoetst? Om te beoordelen in hoeverre de student in staat is te handelen zoals op academisch

Nadere informatie

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL

Stand van zaken ontwikkeling afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL 160624 Stand van zaken afstudeerrichtingen 2 e graads lerarenopleidingen NHL Inleiding: Vanaf november 2015 is een projectgroep van NHL- en werkveldcollega s bezig geweest met de kaders voor de afstudeerrichtingen

Nadere informatie

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar

FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap. voor het studiejaar FACULTEIT DER LETTEREN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING (OER) Deel B: Bacheloropleiding Taalwetenschap voor het studiejaar 2016-2017 Inhoud: 1 Algemene bepalingen 2 Vooropleiding 3 Inhoud en inrichting van

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. verpleegkunde. verpleegkunde. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor verpleegkunde verpleegkunde Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor verpleegkunde verpleegkunde Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool

Nadere informatie

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion

leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren Leerwerkplaatsen in het ZZG Herstelhotel en Thermion leerwerkplaatsen leerwerkplaatsen: leren is werken werken is leren HAN Centre of Expertise Sneller Herstel stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen zorginstellingen, onderzoeksinstituten en de

Nadere informatie

Informatie werkplekleren

Informatie werkplekleren Informatie werkplekleren Pabo Venlo 2014-2015 Inhoudsopgave Inleiding Blz. 3 Stagedagen Blz. 4 Stageweken Blz. 4 Jaaroverzicht 2014-2015 Blz. 5 Opleidingsprogramma Blz. 6 Propedeusefase Hoofdfase Afstudeerfase

Nadere informatie

Hbo-bachelor verloskunde

Hbo-bachelor verloskunde Hbo-bachelor verloskunde zaterdag 8 november 2014 algemene informatie opleiding Willeke Boom, Teamleider propedeuse Korine Meulepas, Teamleider postpropedeuse Jasper de Jong, student Janneke Mathijssen,

Nadere informatie

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd

Toegepaste Psychologie. Bachelor of Applied Psychology - Voltijd 2018 2019 Toegepaste Psychologie Bachelor of Applied Psychology - Voltijd In het kort Als toegepast psycholoog ben je geïnteresseerd in het gedrag van mensen, maar ben je geen hulpverlener. Jij bent expert

Nadere informatie

Studiehandleiding Stage. OPLEIDING FYSIOTHERAPIE EFLP-1, EFLP-2 en EFLP-3

Studiehandleiding Stage. OPLEIDING FYSIOTHERAPIE EFLP-1, EFLP-2 en EFLP-3 Studiehandleiding Stage OPLEIDING FYSIOTHERAPIE 2016-2017 EFLP-1, EFLP-2 en EFLP-3 1 2 VOORWOORD Voor je ligt een nieuwe studiehandleiding voor de stages binnen de opleiding fysiotherapie aan de HvA. Deze

Nadere informatie

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016

AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 AANMELDING VOOR DE DECENTRALE SELECTIE OPLEIDING TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN (HAN) STUDIEJAAR 2015-2016 Instructie Leuk dat je interesse hebt voor de opleiding Toegepaste Psychologie

Nadere informatie

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool

Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool NAO nederlands- vlaamse accreditatieorganisatie Besluit Besluit strekkende tot het verlenen van accreditatie aan de opleiding hbo-bachelor Bewegingstechnologie van De Haagse Hogeschool Datum: 1 oktober

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP)

IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster (KSRP) 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster B-cluster

Nadere informatie

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk

Hart voor je patiënt, goed in je vak, trots op je werk Visie Verpleging & Verzorging VUmc 2015 Preventie Zorg plannen Pro-actief State-of-the-art zorg Samen Zorg uitvoeren Gezamenlijk verant wo or de lijk Screening & diagnostiek Efficiënt Zinvolle ontmoeting

Nadere informatie

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht

Inleiding Staats- en Bestuursrecht. ISBE de heer mr. G. van Keeken. Rechtsvinding Staats- en Bestuursrecht Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Staats- en Bestuursrecht ISBE de heer mr. G. van Keeken 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business: Medewerker Marketing & Communicatie Medewerker Evenementenorganisatie Nijmegen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff

Nadere informatie

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b

PVA Jaar 2. Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b PVA Jaar 2 Stefan Timmer S1001410 Klas: CE 2b Inhoudsopgave blz. Voorblad - Inhoudsopgave 2 Plan van aanpak tweede jaar 3-4 Bijlage 1: Algemene domeincompetenties 5-6 (wat heb ik geleerd) Bijlage 2: Belangrijkste

Nadere informatie

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens

Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016. Regeling Externe toezichthouders bij examens Opleidingsstatuut Bacheloropleiding Automotive Studiejaar 2015 2016 Regeling Externe toezichthouders bij examens Inhoudsopgave 1. Positie en benoeming externe toezichthouders... 3 2. Taak externe toezichthouder

Nadere informatie

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA)

Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Bijlage 3. Motivatie voor FT en voor het volgen van een masteropleiding (MRCA) Het volgen van een masteropleiding als fysiotherapeut is geen vlotte beslissing die in een impuls wordt genomen. Nogal logisch,

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013

Studiegids 2012-2013 Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies in balans Voeding is complex en veelomvattend, net als het leven zelf. 1e plaats keuzegids Hoger Onderwijs 2011-2012 ergotherapie

Nadere informatie

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl

Portfoliobegeleiding. Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Portfoliobegeleiding Roland Leenaarts Roland@fluitendnaarjewerk.nl Agenda Welkom Kennismaking Uitleg bijeenkomst Werkplekleren Inhoud portfolio Portfolio-opdrachten Eindkwalificaties Reflectie op de kernopgaven

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking Studeren met een Functiebeperking Weten hoe jij zo optimaal mogelijk studeert? Maak een afspraak met de studentendecaan om je situatie te bespreken Windesheim zet kennis in werking Inhoud Pag 4 Studeren

Nadere informatie

Studiegids 2011-2012. IN BALANS Voeding is complex en veelomvattend, net als het leven zelf. Domein Health Instituut Paramedische Studies

Studiegids 2011-2012. IN BALANS Voeding is complex en veelomvattend, net als het leven zelf. Domein Health Instituut Paramedische Studies Studiegids 2011-2012 Domein Health Instituut Paramedische Studies ERGOTHERAPIE FYSIOTHERAPIE LOGOPEDIE IN BALANS Voeding is complex en veelomvattend, net als het leven zelf. 1e plaats keuzegids Hoger Onderwijs

Nadere informatie

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Publiekrecht. Rechtsvinding Publiekrecht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Inleiding Recht Publiekrecht Code OWE IRUE Eigenaar OWE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en

JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2. (her)toetsing Griekse grammatica en BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Taal en Cultuur 2014-2015 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 week 1-7 colleges week 8/9/10, 20 week 11-16, 19 colleges week 21/22, 30 Griekse grammatica en LQG010P05

Nadere informatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie

Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd opleiding Communicatie Communicatie (COM) Bijlagen 3 t/m 6 bij OER Academie Voor Deeltijd 2016-2017 opleiding Communicatie Bijlage 3: Competenties Competentie overzicht opleiding Communicatie Dit zijn de competenties die de

Nadere informatie

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs

Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Ontwerpkit Studentnabij Onderwijs Binnen FHICT hebben we een ambitieuze visie op onderwijs. Hier komen diverse onderwijsdoelen uit voort. De ontwerpkit is een praktische vertaling van onze visie en is

Nadere informatie

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Academie voor Sociale Studies. Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Minor Licht Verstandelijk Beperkt Leerplanschema minor LVB Minor LVB Periode 1/3 Periode 2/4 Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V.

Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Programma van toetsing tot september 2015 Programma van toetsing tot september 2015 Versie 1.1 Con Amore B.V. Inleiding Voor studenten die zijn begonnen met het curriculum voor september 2015 is het oude

Nadere informatie

Beoordelen in het HBO

Beoordelen in het HBO Beoordelen in het HBO Eef Nijhuis Saxion Joke van der Meer HAN RIZO 12 maart 2013 Competentiegericht leren Competenties bepalen de inhoud van leren en toetsen Leren en beoordeling zijn gericht op effectief

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Roosendaal 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Studeren met een functiebeperking

Studeren met een functiebeperking Studeren met een functiebeperking NHL Hogeschool. Vergroot je perspectief. Haal het beste uit jezelf! NHL Hogeschool helpt studenten om hun talenten te ontdekken en ontwikkelen. Dat op zich is al een uitdaging,

Nadere informatie

Honoursprogramma IPS. Positionering

Honoursprogramma IPS. Positionering Honoursprogramma IPS Het Honoursprogramma IPS is een aanvulling op het onderwijsaanbod van het Instituut Paramedische Studies. Het maakt daarom integraal deel uit van het Opleidingsstatuut en het Onderwijs-Examenreglement

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd

Opleiding tot Fysiotherapeut. Bachelor of Science - Voltijd 2018 2019 Opleiding tot Fysiotherapeut Bachelor of Science - Voltijd In het kort Als fysiotherapeut ben jij specialist op het gebied van het menselijk bewegingsapparaat. Alles draait om beweging. Waarom

Nadere informatie

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk

Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Een flexibele deeltijdopleiding die inspeelt op de actualiteit van het sociaal werk Inhoud 1. Heldere onderwijsvisie 2. Opleiden op maat 3. Online leren 4. Samen verantwoordelijk 5. Modulaire opleiding

Nadere informatie

Studeren met een Functiebeperking

Studeren met een Functiebeperking STUDEREN Studeren met een Functiebeperking BESPREEK DE MOGELIJKHEDEN Maak een afspraak met de studentendecaan Windesheim zet kennis in werking Informatie voor ouders Een goede start is belangrijk om te

Nadere informatie

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd

Sociaal Werk. Bachelor of Social Work - Voltijd 2018 2019 Sociaal Werk Bachelor of Social Work - Voltijd In het kort Als sociaal werker bied jij ondersteuning aan mensen die in de problemen zitten en er, ook met hulp van familie en bekenden, niet meer

Nadere informatie

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies

De toekomst van onze. Essentie van het Academie Toekomst Plan. Academie voor Gezondheidsstudies De toekomst van onze gezondheidsstudies Essentie van het Academie Toekomst Plan Academie voor Gezondheidsstudies Van beneden naar boven en van buiten naar binnen Dit document bevat het resultaat van het

Nadere informatie

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde

Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Internationalisering Minor in het buitenland 2016-2017 Mogelijkheden bij de opleiding Geneeskunde Minor algemeen Alle studenten van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) volgen in het derde Bachelorjaar

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant

Landelijk Opleidingscompetentieprofiel. Master Physician Assistant Landelijk Opleidingscompetentieprofiel Master Physician Assistant Dit Landelijk Opleidingscompetentieprofiel van de Physician Assistant is tot stand gekomen door samenwerking tussen de 5 PA opleidingen

Nadere informatie

Sportleider SeniorenSport (SSS)

Sportleider SeniorenSport (SSS) Sportleider SeniorenSport (SSS) Een leven lang bewegen We worden steeds ouder en genieten gelukkig steeds langer van een goede gezondheid. Sport en bewegen speelt hierbij een belangrijke rol. Steeds meer

Nadere informatie

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen.

BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 vaktitel vakcode 7 collegewekeweken. tentamen. schriftelijk. schriftelijk. tentamen. tentamen. BIJLAGE 1 Toetsplan Bacheloropleiding Nederlandse Taal en Cultuur 2014-2015 BA 1 NTC Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 7 collegewekeweken 3 toetsweken 7 college- blok 1 weken blok 2 weken blok 3 Academisch schrijven

Nadere informatie

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies

Toetsplan Masteropleiding Midden-Oosten Studies Toetsplan Masteropleiding Studies 2017-2018 JAAR 1 semester 1 Blok 1 Blok 2 vaktitel vakcode week 1-7 colleges week 8/9/10 (her)toetsing week 11-17 colleges week 18/19/20 (her)toetsing Conflicten in het

Nadere informatie

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door:

Media Outlook 2 HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI CDMMOU02-2. Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt. Goedgekeurd door: HOGESCHOOL ROTTERDAM / CMI Media Outlook 2 CDMMOU02-2 Aantal studiepunten:2 Modulebeheerder: Ayman van Bregt Goedgekeurd door: (namens curriculumcommissie) Datum: MARKETING MET INTERACTIEVE MEDIA 6-5 -

Nadere informatie

EFFICIËNT bouwen 59,- WebTV BSL. met BSL Fysiotherapeut Totaal. een congres 12,50 TOTAAL FYSIOTHERAPEUT

EFFICIËNT bouwen 59,- WebTV BSL. met BSL Fysiotherapeut Totaal. een congres 12,50 TOTAAL FYSIOTHERAPEUT een congres WebTV Abonnement BSL 3.000,- 59,- aan waarde voor maar: Slechts 12,50 U betaalt per jaar FYSIOTHERAPEUT TOTAAL EFFICIËNT bouwen aan UW VAKkennis met BSL Fysiotherapeut Totaal Meer informatie

Nadere informatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie

Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Studieloopbaan en Loopbaanorientatie Nieke Campagne Studenten Loopbaan Service Universiteit Leiden Programma - Wat kan er in de opleiding - Hoe kies je? - Loopbaan oriëntatie en Studieloopbaankeuzes, binnen

Nadere informatie

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies

Studiegids 2012-2013. Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Studiegids 2012-2013 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies Een sprekend beroep Spreken en verstaan is jouw terrein; het mooiste wat je kunt bereiken is mensen uit hun isolement halen. Ze spreken

Nadere informatie

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES

Organisatiekracht. Mentale veerkracht. Teamkracht. Werkkracht. Menskracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES Mentale veerkracht MEER VEERKRACHT, MEER ENERGIE, BETERE PRESTATIES In de (top)sport is het een vast gegeven; wil je succesvol zijn als sporter dan investeer je in techniek en conditie, maar ook in mentale

Nadere informatie

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

Academiejaar 2014/2015. bachelor. ergotherapie. ergotherapie. Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Academiejaar 2014/2015 bachelor ergotherapie ergotherapie Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen Bachelor ergotherapie ergotherapie Je ideale opleiding kiezen uit het ruime aanbod aan onze hogeschool is

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN

MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN MBO OPLEIDINGEN VOOR TOPSPORTERS EN TALENTEN Sport & Business Sport & Coaching Groningen 2016-17 JOHAN CRUYFF COLLEGE UNIVERSITY INSTITUTE Johan Cruijff Oprichter In mijn ervaring bezitten sporters een

Nadere informatie

Studiegids Domein Health Instituut voor Paramedische Studies VOEDING EN DIËTETIEK

Studiegids Domein Health Instituut voor Paramedische Studies VOEDING EN DIËTETIEK Studiegids 2017-2018 Domein Health Instituut voor Paramedische Studies VOEDING EN DIËTETIEK 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Zo kijken wij naar onderwijs... 4 2. Daarom horen deze beroepen bij elkaar...

Nadere informatie

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen)

Inleiding Recht Privaatrecht. Rechtsvinding Burgerlijk Recht. Het toepassen van basiskennis op het recht (schriftelijk tentamen) Titel Onderwijseenheid (OWE) Code OWE Eigenaar OWE Inleiding Recht Privaatrecht IRPE mevrouw mr. M. le Fèbre 1 Opleiding HBO-Rechten 2 Doelgroep: variant(en) VT / DT / DU / EL E-learning Cluster A-cluster

Nadere informatie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie

Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Begrippenkader Studieloopbaanbegeleiding en Reflectie Kariene Mittendorff, lectoraat Innovatief en Effectief Onderwijs Studieloopbaanbegeleiding Binnen scholen wordt op verschillende manieren gewerkt aan

Nadere informatie

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013

Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Bijlage 7: Het onderwijsprogramma van de opleidingen Pedagogiek mei 2013 Visie opleidingen Pedagogiek Hogeschool van Amsterdam Wij dragen als gemeenschap en daarom ieder van ons als individu, gezamenlijk

Nadere informatie

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT)

Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova. Middenmanagement (MMOT) Fricolore Academy in samenwerking met Penta Nova Middenmanagement (MMOT) Doelgroep Inhoud Docenten die belangstelling hebben voor een functie als team- of afdelingsleider. Oriëntatie op management is bedoeld

Nadere informatie

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct

Beschrijving en doel van dit beroepsproduct Algemene informatie Titel OWE Code OWE Eigenaar OWE Opleiding Inleiding Vermogensrecht IVRE de heer mr. P.A.J. Koster HBO-Rechten Studiejaar 2011-2012 Periode (1-4) 1 en 3 Doorlooptijd 1 periode Doelgroep:

Nadere informatie

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g

Studeren aan het hbo. W i n d e s h e i m z e t k e n n i s i n w e r k i n g Studeren aan het hbo Inhoud van de presentatie Kenmerken van het hbo Verschil tussen havo en hbo Verschil hbo en universiteit Opbouw van een hbo-opleiding Studieresultaten en begeleiding Toelating en aanmelding

Nadere informatie

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd

Bijlage cursusomschrijvingen. Management in Zorg deeltijd Bijlage cursusomschrijvingen Management in Zorg deeltijd 2016-2017 Titel Startopdracht 1 Opleidingsvariant Deeltijd Collegejaar 2016-2017 1 Organisatorische gegevens 1.1 Cursuscode GZO-1.D-STRT1-14 1.2

Nadere informatie