JAARGANG 27 8 JUNI 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARGANG 27 8 JUNI 2010 WWW.MARKETINGTRIBUNE.NL"

Transcriptie

1 JAARGANG 27 8 JUNI OVERAL ALTIJD ECHT CORA KLEINHOUT VAN PRAXIS PORSCHE OCCASION WEEKEND DUITSE VERKIEZINGSPOSTERS TWILLICITEREN MAAKT MEER MOGELIJK ZIEK VAN ORANJE HOLISTISCH DESIGN HEEFT PRAKTISCHE KANT 2010 MARKETINGTRENDS Social networks - brand management - nieuwe platformen A M AM GR E G O PR AL DA EF ION ING I I US AT ET UN L N K C IN MT11 Cover.indd 1 AR 17 M J :53:18

2 10 tekst Onno Pontfoort en Martijn Laar* illustratie Vijselaar en Sixma >> In april en mei 2010 voerde Berenschot samen met MarketingTribune, Marketingfacts, het Platform Innovatie in Marketing (PIM), de Stichting Techniek en Marketing (Stem) en het Marketing Executive Center (Mec) het Marketingtrendonderzoek 2010 uit. Het onderzoek vond dit jaar voor de zevende keer plaats. >> Er namen dit jaar 255 marketeers deel, afkomstig uit industrie (22%), dienstverlening (65%), maatschappelijke organisaties (7%) en de publieke sector (7%). De verdeling naar bedrijfsomvang: 50% tussen 0 en 50 medewerkers, 32% tussen 50 en medewerkers en 18% meer dan medewerkers. Van de deelnemende organisaties is 24% exclusief actief in een b-to-c, 57% in b-to-b en 19% in gelijke mate in b-to-c en b-to-b. MT11 Berenschot.indd 10 >> Aan de respondenten zijn drie categorieën van onderwerpen voorgelegd: Welke marktstrategische onderwerpen zijn momenteel het belangrijkst? Welke algemeen maatschappelijke ontwikkelingen hebben de meeste invloed op het marketingbeleid en de marketingactiviteiten? Welke marketingtool en -expertise zijn momenteel het belangrijkst? Binnen elke categorie kon men een top-3 selecteren. Vervolgens werd gevraagd aan te geven in hoeverre deze trends impact hebben op de verschillende elementen van de marketingmix :56:19

3 marketingtribune no 11 8 juni 2010 MARKETINGTRENDONDERZOEK 2010 Marketeers zoeken naar manieren om op een authentieke wijze hun merk en hun innovaties te presenteren in sociale media en op andere nieuwe communicatieplatformen. Dit blijkt uit het Marketingtrendonderzoek dat Berenschot in april en mei 2010 uitvoerde. Overal altijd echt Social network marketing is net als in 2009 de toptrend. Meer en meer spelen sites als LinkedIn en als Twitter een expliciete rol in het marketing- en communicatiebeleid van organisaties. Starbucks benut de grote hoeveelheid volgers op Twitter voor continu marktonderzoek. LinkedIn zet steeds meer opties met toegevoegde waarde op zijn platform, waardoor communiceren via LinkedIn voor veel organisaties een valide optie is naast traditionele communicatiekanalen. Uitnodigingen voor seminars, het peilen van interesse en het werven van nieuwe medewerkers zijn voorbeelden. De combinatie van on- en offline wordt optimaal benut om specifieke communities aan te spreken. Marketeers moesten voorgaande jaren nog al eens politici (Barack Obama, Jan Marijnissen) voor laten gaan als het ging om succesvolle benadering van communities via de nieuwe media. Nu maken ook banken, kledingwinkels, drankenconcerns en mediabedrijven volop gebruik van de mogelijkheden die social networking biedt om direct in contact te komen met de leden van de doelgroep. Interessant is te zien dat soms niet de organisatie zelf, maar juist de volgers of enthousiastelingen, de initiators zijn van het network. Via de sites, blogs en tweets van Harry Potter-fans komt meer traffic binnen op de filmsite dan via de officiële marketingkanalen. De hyve Triodos is gestart door anderen dan de bank zelf. Leden van de hyve zijn niet noodzakelijkerwijs klanten, maar de bank kan deze groep wel benaderen. MT11 Berenschot.indd :56:00

4 12CMARKETINGTRENDONDERZOEK 2009 COMBINEER PRODUCTINNOVATIE MET NIEUWE MEDIA Brand management is volgens de respondenten net zo belangrijk als het actief omgaan met social networks. Logisch, wanneer je ziet dat steeds vaker buitenstaanders een rol spelen in de communicatie rond jouw merk. Het managen van het merk houdt ook in dat je, op je eigen site of in je eigen omgeving, anderen toestaat over je merk, product of dienst te communiceren. UPC geeft op zijn eigen website in het klantforum ruimte aan klanten om klachten te uiten. Zelf een open en ongecensureerd platform bieden, maakt het voor UPC mogelijk de communicatie rond het merk te managen. En het is eenvoudiger dan dagelijks Facebook, Hyves, Twitter en overige social networking sites af te moeten schuimen. Naast de term defriending, die eind 2009 opkwam, levert dit onderzoek ons: debranding (service bieden zonder toegevoegde merkwaarde), demarketing (terug naar de kale functionaliteit) en disintermediation (onnodige tussenschakels verwijderen uit het verkoop- of communicatieproces). De inhoud is in de sociale netwerken belangrijker dan de verpakking. Jeugdpuistjes New communication platforms zijn in de optiek van de respondenten een grote trend. heeft afgedaan. We benutten Facebook, LinkedIn of Hyves. KLM stelt een deel van de customer service nu al via Facebook beschikbaar. Heineken en Amstel benutten social networking sites voor het communiceren met de doelgroep. De com- PEOPLE, PLANET, PROFIT Na jaren in de top-10 te hebben gestaan was duurzaamheid (people, planet, profit) in het recessiejaar 2009 gezakt naar plaats 39. Dit jaar staat deze trend weer op nummer zes. Duurzame innovaties, authenticiteit en de publieke druk om verantwoord te ondernemen zijn niet meer weg te denken. Voortrekkers op dit terrein zijn Triodos en TNT. Triodos Bank financiert uitsluitend bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, cultureel en mileugebied. Het vergroten van de betrokkenheid tussen de ondernemers die worden ondersteund en de klanten die hun geld investeren is een kernaspect van het succes en de groei van Triodos. TNT maakt van mvo echt een concurrentievoordeel. Bijvoorbeeld door zelf te investeren in biobrandstofvrachtauto s en tegelijkertijd te lobbyen voor groene regelgeving rond vrachtvervoer in de binnenstad. En door het bouwen van het meest duurzame hoofdkantoor. Authentiek duurzaam zijn werkt in het voordeel van deze bedrijven. Top-10 marketingtrends 2010 Social network marketing Brand management New communication platforms Innovation Authenticity People planet profit New business models Marketing accountability Internet marketing CRM and database marketing 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% munity gosupermodel wordt benut voor het bespreken van meidenproblemen (jeugdpuistjes), die door adverteerders (Clearasil) worden ingestoken. Online collaboration platforms zijn in opkomst. Zie bijvoorbeeld 3D Bim, een tekenproces dat architect, installateur, constructeur en anderen in staat stelt tegelijk aan hetzelfde model te tekenen. De werkwijze zorgt voor een realistischer planproces. Het platform is van de projectgroep die er op dat moment mee werkt. Stopt het project, dan stopt ook het platform. PBworks en andere wiki-achtige platforms hebben een vergelijkbare functie. Innovation is trend nummer vier. Het is vaak meer een wens ( we moeten innoveren ) dan een constatering dat de innovatie er daadwerkelijk ook al is. Het combineren van productinnovatie met de mogelijkheden van nieuwe media is de crux. Bol.com heeft bijvoorbeeld eind 2009 een e-reader geïntroduceerd en een concept voor tweedehands schoolboeken gecreëerd. In beide gevallen speelde internet een belangrijke rol als communicatie- en distributiekanaal. Beide businessmodellen kannibaliseren op de verkoop van nieuwe boeken. Al enige jaren geleden gaf Bol.com aan dat het verschepen van fysieke informatiedragers niet eeuwig geld op kan leveren, wanneer de informatie ook digitaal voorhanden is. Door de digitaliseringtrend te omarmen in hun product-, communicatie- en distributiestrategie, blijven ze de concurrentie voor. Maar niet alleen productinnovatie is gewenst, ook nieuwe manieren van promotie en communicatie, nieuwe verdienmodellen en nieuwe wijzen van distributie worden gezocht. Zo gebruikte uitgever Eichborn tijdens de Frankfurter Buchmesse een vlieg als reclamedrager. Er werd een ultralichte minibanner aan het lichaam van de vlieg bevestigd. De banner was licht genoeg om mee te vliegen, maar zwaar genoeg om niet te hoog te gaan. De vliegen landden regelmatig op beursbezoekers en na een tijdje lieten de banners vanzelf los. Een ander voorbeeld: de sampledienst van TNT Post (Try Now) zorgt ervoor dat door het sms en van een code een proefproduct direct aan huis wordt afgeleverd. En nog een voorbeeld: Google integreert gegevens van make-

5 MARKETINGTRENDONDERZOEK 2009 A authenticiteit is de basis van onderscheidend vermogen marketingtribune n o 11 8 juni 2010 laarssites met Google Maps. Neem een foto met je mobiele telefoon en de gegevens van het huis worden getoond. Dit soort vormen van augmented reality zullen de toolkit van de marketeer verder verrijken. Hema Authenticity is trend nummer vijf én het sleutelwoord van het onderzoek dit jaar. Via sociale netwerken en andere nieuwe media delen duizenden consumenten dagelijks hun merkbeleving met anderen. Deze belevingen zijn krachtiger en geloofwaardiger dan de communicatie van het merk zelf. Bedrijven die niet authentiek communiceren, worden afgeschoten. Wanneer gevraagd wordt naar voorbeelden van authentieke bedrijven zegt een van de respondenten botweg: In Nederland: geen!. Echter, er zijn wel degelijk voorbeelden van bedrijven die authentiek zijn en daardoor relatief weinig last hebben van onjuiste of onduidelijke beeldvorming. Auping, Hema, Rabobank en Rituals blijven al tijden lang dicht bij hun wortels. Hun authenticiteit maakt het makkelijker om een uniforme boodschap te verkondigen, welk kanaal er ook wordt benut. Sociale netwerken behoeven continu onderhoud om tot succes te kunnen leiden. Het merk moet in deze netwerken zinvol bijdragen aan het gesprek in de communities. Alleen authentieke merken worden op deze platformen geaccepteerd en alleen authentiek geïnteresseerde leden van de organisatie achter het merk kunnen het opbrengen om deze bijdrage structureel te leveren. Het gezegde is dat beeldvorming en werkelijkheid slechts korte tijd van elkaar mogen verschillen. Door het internet wordt die tijd steeds korter. Authentieke merken overleven. Authenticiteit is de basis van onderscheidend vermogen. Impact In het onderzoek van 2009 constateerden we dat de invloed van de trends op de marktingmix gering was. Dit jaar is dat anders. Aspecten als social network marketing, brand management en new communication platforms hebben directe impact op het promotie- en communicatiebeleid. Innovatie, authenticiteit en duurzaamheid drukken een stempel op de vormgeving van het product. Dit jaar is nieuw dat de impact op plaats, het distributiebeleid, ook daadwerkelijk opgeld doet. De deelnemers Impact van trends op de marketingmix Promotie Product Plaats Prijs 0% 20% 40% 60% 80% 15 zien dat in 54% van de gevallen de waargenomen trends directe invloed hebben op de wijze van distribueren. Dit versterkt het eerder genoemde vermoeden dat de nieuwe media zich aan het ontwikkelen zijn van communicatie- naar distributienetwerken. Aspecten als marketing accountability, new business models en innovatie scoren hoog op de impact op distributie. De impact op de vierde P (prijs) blijft traditioneel laag. Verschillen De belangrijkste trends spelen bij alle bedrijven, ongeacht omvang of sector. Enkele verschillen tussen kleinere en grotere bedrijven zijn logisch. Bij kleinere bedrijven is niche marketing een belangrijker topic (32%) dan bij grotere bedrijven (10%). Aan de andere kant speelt productportfolio management een belangrijker rol naarmate het bedrijf groter is. Opmerkelijk is wel dat duurzaamheid sterker speelt bij grote bedrijven (48%) dan bij kleinere en middelgrote bedrijven (35%) Marketing accountability en het vinden van nieuwe businessmodellen blijken nog sterker te spelen in de dienstverlening (beide 40%) dan in de industrie (respectievelijk 26% en 21%). Proposition development en innovatie spelen daarentegen weer sterker in de industrie (respectievelijk 42% en 73%) dan in de dienstverlening (respectievelijk 26% en 44%). Market research is een belangrijker aspect in de industrie. Mobile marketing en behavioral analytics blijken meer te spelen in de dienstverlenende sector. Conclusie Het marketingtrendonderzoek 2010 geeft een interessant beeld en markeert hoe marketeers met behulp van nieuwe media de koers naar groei proberen te vinden. Innovatie, nieuwe communicatieplatformen, merkbeleid, social networks en authenticiteit zijn echte marketingonderwerpen waarin geïnvesteerd moet worden. Maar wel met een duidelijk plan en een harde rendementseis. Het gaat om people, planet, maar zeker ook om profit. New business models en marketing accountability staan niet voor niets in de top-10. De grote uitdaging voor de marketeer in 2010 wordt hoe hij zijn merk authentiek neer kan zetten in deze nieuwe kanalen en hoe deze kanalen vanuit de communicatiefunctie door kunnen groeien naar de distributiefunctie. * Onno Ponfoort en Martijn Laar zijn als adviseur werkzaam bij Berenschot op de adviesterreinen strategie, marketing en sales.

Marketingtrendonderzoek 2008 Uitgevoerd door Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune

Marketingtrendonderzoek 2008 Uitgevoerd door Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune Marketingtrendonderzoek 2008 Uitgevoerd door Berenschot, in samenwerking met MarketingTribune Onderzoeksresultaten Samenvatting 1. Top 10-trends 2008 2. Inspelen op trends 3. Invloed van trends op het

Nadere informatie

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media

Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Zakelijke Dienstverlening ING Economisch Bureau Zakelijke dienstverleners scoren met sociale media Het gebruik van sociale media binnen de zakelijke dienstverlening neemt langzaam maar zeker toe, ook binnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2.

Inhoudsopgave. 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3. 2. Inhoudsopgave 1. DM Barometer 3 1.1. Onderzoeksopzet 3 1.2. Special: De marketeer in 2010 3 1.3. Respondenten 3 2. De kengetallen 5 3. Hoe gaat de marketeer 2010 in? 6 3.1. Vol vertrouwen 6 3.2. Google

Nadere informatie

copyright 2010 Blinker BV

copyright 2010 Blinker BV copyright 2010 Blinker BV H1 Inleiding... 2 H2 Het belang van sociale media en e-mail... 3 2.1 Social media en e-mail grote potentie... 3 2.2 E-mail: het grootste online direct marketingkanaal... 4 2.3

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4

Inhoudsopgave. 1. Kengetallen 3. 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 Inhoudsopgave 1. Kengetallen 3 2. DM Barometer 4 2.1. Onderzoeksopzet 4 2.2. Special: De marketeer in 2011 4 2.3. Respondenten 4 3. Hoe gaat de marketeer 2011 in? 5 3.1. De marketeer is behoedzaam 5 4.

Nadere informatie

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012

TNS NIPO. B2B marketing barometer 2012 B2B 2012 TNS NIPO B2B marketing barometer 2012 Business-to-Businessmarkten (B2B-markten) zijn een vitaal onderdeel van de economie. Toch ontberen B2B-marketeers veelal inzicht in de marketingtrends op

Nadere informatie

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt

now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt now Social business Hoe social media elke organisatie sterker, elke medewerker meer betrokken en elke klant blijer maakt 1 Inhoudsopgave Voorwoord Inleiding Wat is social business? - Wat is social business?

Nadere informatie

Whitepaper: Social Strategy Model (c)

Whitepaper: Social Strategy Model (c) Whitepaper: Social Strategy Model (c) Margot Wolfs Pondres Social Marketing Auteur: Sjef Kerkhofs Functie: Social Marketing Manager Whitepaper: Social Strategy Model Uitgever: Pondres Social Marketing

Nadere informatie

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank

Cases in Marketing. Triodos Bank. Marketingmanagement bij Triodos Bank Marketing Management van Philip Kotler is het belangrijkste marketingboek van de laatste veertig jaar. Dit stellen marketingwetenschappers in het jubileumnummer van het Tijdschrift voor Marketing ( 40

Nadere informatie

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek

Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Social media door bedrijven in de regio Leiden, Duin- en Bollenstreek Inhoudsopgave Introductie 1 Verantwoording 2 1. Social mediagebruik 4 2. Belang 8 3. Toekomst 11 4. Vragen aan bedrijven 14 5. Zeven

Nadere informatie

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2

Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 door Richard van Hooijdonk MarketingMonday januari 2011 inhoud Nieuwe marketing in 10 artikelen Deel 2 Pagina 01 social media benutten met weinig tijd 4 02 wie is

Nadere informatie

E-MAILMARKETING GAAT SOCIAAL

E-MAILMARKETING GAAT SOCIAAL E-MAILMARKETING GAAT SOCIAAL GraphicMail White Paper 2011 Inhoud Introductie Een online marketing evolutie E-mailmarketing en Social media versterken elkaar De voordelen van integratie van e-mailmarketing

Nadere informatie

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00

Onder embargo t/m 26 augustus, 18.00 Er zijn geen recensies. Schrijf er een......... 3..................... #smm3 1 3 Opmerking schrijven.............................................................. # smm3 2 Reageren..............................................................

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS

Een Publicatie van Zaken in Balans. Social Media. Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Een Publicatie van Zaken in Balans Social Media Zakelijk gezien een must! SOCIAL MEDIA VOOR BEDRIJVEN: ACHTERGRONDEN, TIPS EN TRICS Auteur: Waldo Bominaar Meer weten? Kijk op mijn LinkedIn: INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk

Whitepaper. Social Media Strategie in 12 stappen. facebook.com/marketingmonday. Door Richard van Hooijdonk Whitepaper Social Media Strategie in 12 stappen Door Richard van Hooijdonk facebook.com/marketingmonday 2 Stappenplan Inhoud Management Samenvatting 4 Social Media Cycle: in 12 stappen naar een strategie

Nadere informatie

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius

STRATEGY TRENDS 2015. The CEO s agenda. Roel van Lanen Wieke Ambrosius STRATEGY TRENDS 2015 The CEO s agenda Roel van Lanen Wieke Ambrosius Inhoud 1 Strategy Trends 2015: The CEO s agenda 3 1. Het heft in eigen hand 5 2. Forecast NL 11 3. Wat kiest de CEO? 17 4. Businessmodel

Nadere informatie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie

Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie Wat trendwatchers zeggen over 2014 en wat dit betekent voor uw CRM strategie In het begin van een nieuw jaar wordt vaak aandacht besteed aan ontwikkelingen en trends die hun stempel gaan drukken op 2014.

Nadere informatie

Whitepaper. Social Media

Whitepaper. Social Media Whitepaper Social Media Introductie Onlangs publiceerde het CBS cijfers waaruit blijkt dat ruim de helft van de Nederlanders in 2010 actief was op sociale netwerken zoals Hyves, Twitter en Facebook. Social

Nadere informatie

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA

KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA KLANTCONTACT VIA SOCIAL MEDIA HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE E S T H E R G O O S & E R N S T K R U I Z E HANDBOEK WEBCARE & SOCIAL CUSTOMER SERVICE 1 HOE KUNNEN WE KLANTCONTACT OP SOCIAL MEDIA

Nadere informatie

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2

Addemdum. Veel leesplezier toegewenst! Inge Harts. Praktisch rapport Online Reputatie Management 2 Addemdum Dit praktisch rapport over Online Reputatie Management is medio 2008 uitgebracht, na een langdurig onderzoek naar het wat, maar vooral hoe van Online Reputatie Management. Inmiddels hebben veel

Nadere informatie

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters

WNF promoters. Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk. Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters WNF promoters Vele enthousiaste handen maken licht (promotie)werk Adviesrapport omtrent contentstrategie voor de WNF-promoters Opdrachtgever: Wereld Natuur Fonds Contactpersonen: Marlou van Campen & Marloes

Nadere informatie

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC)

Marketing op sociale netwerken. Carlos Lubbers & Rik Paanakker (5HC) Marketing op sociale netwerken Emmauscollege 2012-2013 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Inleiding... 4 Hoofdstuk 1: Waar(om) adverteren?... 5 Waarom adverteren op sociale netwerken?... 5 Kiezen van het juiste

Nadere informatie

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN

PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN PR & SOCIAL MEDIA IN 2013 ONLOSMAKELIJK VERBONDEN Een onderzoek onder PR professionals & journalisten naar de rol van social media. Amsterdam, mei 2013 COLOFON ING Nederland, Externe Communicatie, pers@ing.nl,

Nadere informatie

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING

Content marketing. bomen. nieuwe. bouwen aan een nieuwe klantrelatie BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Content marketing bouwen aan een nieuwe klantrelatie nieuwe bomen BUREAU VOOR CONTENT MARKETING Inhoudsopgave Inleiding 4 Over nieuwe bomen 4 01. Ontwikkelingen online 5 Peer to peer communicatie 6 Zoekmachine

Nadere informatie

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik

Praktijkinfo. Sociale Media Datum: februari 2011. Wat zijn sociale media? Pagina >> 3. Zakelijke voordelen Pagina >> 7. Kernvoorwaarden voor gebruik Pagina 1/14 Sociale Media februari 2011 Praktijkinfo Sociale Media Datum: februari 2011 Sociale media staan volop in de belangstelling. Maar wat zijn het en waarom zou een ondernemer er wel of juist niet

Nadere informatie

CIO Platform Nederland

CIO Platform Nederland Human Resource Management CIO Platform Nederland De impact van social media Handvatten voor de CIO Publicatie van de CIO Interest Group CIO Platform Nederland juni 2011 Inhoud Van de opstellers... 3 1

Nadere informatie

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing?

IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? IT Trends en Innovatie Survey Wat wordt de next big thing? Inhoud Voorwoord 4 Trends, innovatie en de CIO agenda 5 Samenhang tussen trends, denken vanuit megatrends 8 Resultaten voor cluster Cloud en

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie