Nummer Toegang: 0003 Inventaris van Dorpsbestuur van Drongelen, ca (1813)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nummer Toegang: 0003 Inventaris van Dorpsbestuur van Drongelen, ca. 1650-1811 (1813)"

Transcriptie

1 Nummer Toegang: 0003 Inventaris van Dorpsbestuur van Drongelen, ca (1813) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2010

2 This finding aid is in Dutch.

3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF... 5 Aanwijzingen voor de gebruiker... 7 Openbaarheidsbeperkingen...7 Citeerinstructie...7 Archiefvorming... 9 Geschiedenis van de archiefvormer...9 Geschiedenis van het archiefbeheer...9 Inhoud en structuur van het archief Inhoud Verantwoording van de bewerking BESCHRIJVING VAN DE SERIES EN ARCHIEFBESTANDDELEN A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Betrekkingen tot andere overheden B STUKKEN MET BETREKKING TOT AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN Bestuurszaken Bestuurders/functionarissen Financiën Dorpsrekeningen Geldleningen Belastingen Verpachtingen Meervoudige belastingen Gewestelijke belastingen Overige Waterstaat Verkeer en vervoer Armenzaken Kerkelijke zaken Miliaire aangelegenheden Diversen BIJLAGEN Ordeningsplan STUKKEN VAN ALGEMENE AARD STUKKEN MET BETREKKING TOT AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN Bestuurszaken

4 4 0003

5 B E S C H R I J V I N G V A N H E T A R C H I E F Naam archiefblok: Dorpsbestuur van Drongelen, ca (1813) Periode: [1650] (1813) Archiefbloknummer: 0003 Omvang: 1,08 m;268 inventarisnummers. Taal van het archiefmateriaal: Het merendeel van de stukken is in het Nederlands. Soort archiefmateriaal: Archiefbewaarplaats: Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Archiefvormer: Dorpsbestuur van Drongelen

6 6 0003

7 AANWIJZINGEN VOOR DE GEBRUIKER OPENBAARHEIDSBEPERKINGEN Geen. CITEERINSTRUCTIE Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling. VOLLEDIG: Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden, Dorpsbestuur van Drongelen, ca (1813), toegang 0003, inventarisnummer... VERKORT: NL-, Drongelen, dorpsbest, 0003, inv.nr....

8 8 0003

9 ARCHIEFVORMING GESCHIEDENIS VAN DE ARCHIEFVORMER GESCHIEDENIS VAN HET ARCHIEFBEHEER inv.nr en nr. 0264: "verclaeren verders dat alsoo in deser dorpe in den jaere 1663 bij ongeluck de dorpskist van Drongelen met de dorpspapieren zijn verbrand". Van voor die periode resteert er dus helaas niets meer. In dit archief zijn tussengevoegd stukken uit de Collectie Aanwinsten van het Rijksarchief van Noord-Brabant, 1921 nr. 19, betreffende administratieve aangelegenheden van het dorp Drongelen.

10

11 INHOUD EN STRUCTUUR VAN HET ARCHIEF INHOUD Het archief is zoals te doen gebruikelijk, verdeeld in twee hoofdafdelingen: Stukken van algemene aard en Stukken betreffende bijzondere onderwerpen. VERANTWOORDING VAN DE BEWERKING In het verleden is een aanzet gemaakt tot de inventarisatie van "de kist van Drongelen". Deze heeft als basis gediend voor de huidige inventaris. "De kist van Drongelen" bestaat uit een verzameling archiefstukken die behoren tot het ouden oudrechterlijk archief van Drongelen; Het oud- en oudrechterlijk archief van Gansoyen; Het oud- en oudrechterlijk archief van Hagoort; het oud- en oudrechterlijk archief van Doeveren; het Polderarchief van Drongelen en het Kerkarchief van Drongelen. De stukken zaten willekeurig door elkaar en zijn naar archiefvormer uit elkaar gehaald.

12

13 B E S C H R I J V I N G V A N D E S E R I E S E N A R C H I E F B E S T A N D D E L E N

14 A STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. BETREKKINGEN TOT ANDERE OVERHEDEN 0158 Register, waarin zijn afgeschreven placaten en missiven van andere overheden, katernen

15 B STUKKEN MET BETREKKING TOT AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN

16 BESTUURSZAKEN 0228 Rondschrijven van de schout van Drongelen aan de beneden dorpen van Heusden om bijeen te komen om verslag te kunnen doen van zijn reis, stukken 1.1 BESTUURDERS/FUNCTIONARISSEN 0225 Stukken betreffende de aanstelling tot borgemeester, schepenen, kerkmeester, armmeester etc., stukken 0248 Akte van borgtocht door president en schepenen van Drongelen ten behoeve van de secretaris Pieter van Andel voor de perceptie van de 40e of 80e penning, stuk 2. FINANCIËN 0231 Ingekomen brief van Anna van Delft, weduwe van G. van Berckel,gewezen drost van Heusden, met het verzoek de nog uitstaande verschotten, door haar man zaliger gedaan, aan haar uit te betalen, stuk 0180 Model-staat m.b.t. de indiening van een schadeclaim voor geleden schade door oorlogsinundatie, stuk 2.1 DORPSREKENINGEN Rekeningen van inkomsten en uitgaven over de jaren , deeltjes, 11 omslagen, 9 katernen, 4 stukken 0169 Rekening van de weduwe van Willem Marcelisse van Eeten, gewezen borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlage, omslag 0023 Rekening van Anthonis Paulussen, gewezen borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlagen, deel 0019 Rekening van Jasper de Vries, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar deeltje 0199 Rekening van Thieleman Frens, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1690, deeltje 0217 Fragment van de dorpsrekening wrs. over het jaar 1706, stuk 0123 Rekening van Anthony Verkuijl, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1709, katern

17 Rekening van Anthonij Verkuijl, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1715, omslag 0163 Rekening van Wouter Couwenberg, gewezen borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1717, deeltje 0029 Rekening van Claes van den Assem, gewezen borgemeester van Drongelen, waarschijnlijk betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlagen, omslag 0201 Rekening van Nicolaas Millenaar, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1730, deeltje 0103 Rekening van Willem Milenaar, borgemeester, betreffende dorpshuishouding over het jaar 1739, deeltje 0200 Rekening van Jan van Kooten, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlagen, omslag 0167 Rekening van Lambert Bom, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlagen, omslag 0115 Rekening van N.N., borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1755, katern 0178 Rekening van Lambert van Doveren, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1756, deeltje 0067 Fragment van de dorpsrekening over de jaren 1757/1758, stuk 0039 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1759, katern 0211 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1760, katernen 0028 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1761, deeltje 0182 Fragment van de dorpsrekening over het jaar 1762, deeltje 0147 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1764, katern 0171 Rekening van Leendert van Rijswijk, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1766, deel 0063 Rekening van Leendert van Rijswijk, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1770, stuk

18 Rekening van Leendert van Reijsewijk, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1772, deeltje 0089 Rekening van Catharina...velt, weduwe van J...van Dijk, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1773, deeltje 0202 Rekening van Leendert van Rijswijk betreffende de dorpshuishouding over de jaren 1775 en 1776, stuk 0170 Rekening van Peter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1777, deel 0149 Rekening van Peter Coleijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1779, katern 0003 Rekening van Peter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1782, katern 0172 Rekening van Peter Coleijn, borgemeester, betreffende dorpshuishouding over het jaar 1783, deel 0205 Rekening van Pieter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlage, omslag 0078 Rekening van Peter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1786, deeltje 0168 Rekening van Peter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlage, omslag 0012 Rekening van N.N., betreffende de dorpshuishouding over de jaren 1789 en 1790, deeltje 0013 Rekening van Peeter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1791, deeltje 0176 Fragment van de rekening van Pieter Colijn, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1793, deel 0010 Rekening van Willem Klaasse Millenaer, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlage, omslag 0203 Rekening van Willem Klaasse Millenaar, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlage omslag 0190 Rekening van Willem Klaasse Millenaar, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlagen, omslag 0090 Rekening van Willem Klaasse Millenaar, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar 1802,

19 katern 0145 Rekening van Willem Klaasse Millenaar, borgemeester, betreffende de dorpshuishouding over het jaar Met bijlagen, omslag Bijlagen bij de rekeningen, omslagen 0049 Bijlagen der borgemeestersrekeningen, omslag 0191 Bijlagen bij de rekening van Thonis Claessen van den Assem, borgemeester, van de dorpshuishouding over het jaar 1667 en 1668, omslag 0077 Bijlagen bij de rekeningen van Theunis van den Assem en van Arien van den Nieuwengiessen, borgemeesters, van de dorpshuishouding over het jaar 1727 en 1728, omslag 0122 Bijlagen bij de borgemeestersrekening van Leendert van Rijswijk over de jaren 1767, 1768 en 1769, omslag 2.2 GELDLENINGEN 0224 Stuk betreffende de aflossing door schout Rudolf van Aken van leningen van Margareta van Kuijll, stuk 0240 Stuk betreffende de afhandeling van diverse leningen in de jaren 1672 en 1674, stuk Akten van geldlening door schout en schepenen, stukken 0021 Obligatie ten laste van de armen van Drongelen van een som van f 200,--. Met aantekening van aflossing stuk 0052 Akte van geldlening door schout en schepenen van Drongelen aan... Met notitie van aflossing stuk 0139 Akte van geldlening door schout en schepenen van Drongelen van Margarita van Kuijck te Sprang van een som van f 350,00, stuk 0046 Akte van geldlening door schout en geregten van Drongelen van een som geld van de kerk van Drongelen, stuk - Zie voor geldleningen , 1732, 1736, en 1745 ook inv.nr. 0035, omslag 0007 Schuldbekentenis van schout en schepenen van een som van f 1200,00 aan Mevrouwe van Drongelen in het jaar 1701; met inliggende aflossing, stukken

20 BELASTINGEN 3.1 VERPACHTINGEN 0220 Verklaring door Philips Baron van Leefdael, heer van Eethen en Meeuwen, op verzoek van Rudolphus van Aecken, dat hij de pachters onder Drongelen een vierde deel van de pacht kwijt scheldt vanwege de oorlogsschade en wateroverlast in het jaar 1672; met verklaring van de secretaris van Eethen en Meeuwen betreffende de betaling van drie vierde deel van de pacht, stuk 0258 Conditie en voorwaarden van besteding, waarop schout en regeerders publiek de winterdijk willen verhuren volgens de huurcedulle van de dijkgraaf en heemraden over 1719, stuk 0219 Fragment van een akte van verpachting door schout en schepenen van Drongelen van..., stuk 0257 Gedeelte van een akte van openbare verpachting door schout en schepenen van De Elanden, katern 0252 Fragment van een akte van verpachting door schout en schepenen van diverse gronden, stuk 0059 Akten van verpachting door schout en gerechten van Drongelen van grasland op de Elanden, katernen 0011 Register van akten van verloting/verpachting van de "dorpsgemeente", besteding van armen en werken etc. over de jaren 1739 tot en met Met hiaten, deel 0045 Akte van verpachting door schout en schepenen van Drongelen van beweiding der dorpsgronden voor het jaar 1807, stuk 3.2 MEERVOUDIGE BELASTINGEN Deze term wordt gebezigd omdat meerdere soorten belasting in één rekening zijn verwerkt Rekeningen van verponding, dorpsomslag en "dijckheemraetskosten" over de jaren , deeltjes 0002 Rekening van Anthonis Claessen van den Assem, borgemeester, betreffende de verponding, de dorpsomslag en de "dijckheemraetskosten", over 1667/1668, deeltje

21 Rekening van Peeter Ievens de Raet, gewezen borgemeester, betreffende de verponding, de dorpsomslag en de "dijckheemraetscosten" over het jaar deeltje Staten (rekeningen) van ontvangsten (en uitgaven) van de 20e en 40e en 80e penning met de boeten over ongefundeerde processen, de extra-ordinaire 40e penning van roerende en onroerende goederen alsmede de ontvangsten van het recht van trouwen en begraven over de jaren , en , deeltje, 4 katernen, 2 stukken 0024 Minuut-staat van de 20e en 40e penning, stuk 0250 Fragment van de staat (rekening) van ontvangsten en uitgaven van de 20e en 40e ordinaire penning met de boeten van ongefundeerde processenen en de 40e penning van de meubilaire goederen alsmede over het jaar 1694, stuk 0174 Staat (rekening) van ontvangsten en uitgaven van de 20e en 40e ordinaire penning met de boeten van ongefundeerde processenen en de 40e penning van de meubilaire goederen alsmede de ontvangsten van het recht van trouwen en begraven over de maanden oktober 1703 tot en met maart 1704, deeltje 0254 Staat (rekening) van ontvangsten en uitgaven van de 20e en 40e ordinaire penning met de boeten van ongefundeerde processenen en de 40e penning van de meubilaire goederen alsmede de ontvangsten van het recht van trouwen en begraven over de maanden april tot en met september 1705, katern 0073 Staat (rekening) van de ontvangsten van de 20e, 40e en 80e penning, de extra-ordinaire 40e penning van roerende en onroerende goederen alsmede de ontvangsten van het recht van trouwen en begraven, over de maanden april tot en met september 1730, katern 0076 Staat (rekening) van de ontvangsten van de 20e, 40e en 80e penning met de boeten over ongefundeerde processen, de extra-ordinaire 40e penning van roerende en onroerende goederen alsmede de ontvangsten van het recht van trouwen en begraven, over de maanden april tot en met september 1731, katern 0144 Staat (rekening) van de ontvangsten van de ordinaire 20e, 40e en 80e penning, de extra-ordinaire 40e penning van de roerende goederen en van de ontvangsten van het recht van trouwen en begraven over de maanden oktober 1742 tot en met maart 1743, katern

22 Modellen voor het opstellen van de staat van de impost op de collaterale successie, de 40e penning van (on-)roerende goederen en op de schepen, op de boeten van ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, katern 0239 Extract uit de resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland inzake hoe te handelen bij de inning van de collaterale successie, de boeten van de ongefundeerde processen, de 40e penning en de impost op het trouwen en begraven, katern Staten (rekeningen) van de impost op de collaterale successie, de 40e penning van (on-)roerende goederen en op de schepen, op de boeten van ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven over de jaren 1754, 1759, 1762 en 1769, katernen, 2 stukken 0068 Staat (rekening) van Jacobus Vermeulen, collecteur van de impost op de 40e penning van roerende en onroerende goederen, op de schepen, alsmede op het trouwen en begraven over het jaar 1754, katern 0095 Staat (rekening) van Abraham...(secretaris van Drongelen), collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e penning over de (on-) roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven over het jaar 1759, stuk 0106 Staat (rekening) van Abraham Godefroij van der Schant, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e penning over de (on-)roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen alsmede op het trouwen en begraven over het jaar 1762, katern 0055 Staat (rekening) van..., collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e penning over de (on-)roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen alsmede op het trouwen en begraven over het jaar 1769, stuk Staten (rekeningen) van de impost op de collaterale successie, van de 40e en 80e penning op de (on-) roerende goederen, van de schepen, van de boeten op de ongefundeerde processen, alsmede van het trouwen en begraven over de jaren Met hiaten deeltjes, 9 katernen 0037 Rekening van Abraham Godefroy van der Schant, secretaris van Drongelen, over de collecte van de impost op de collaterale successie, 10e penning van de onroerende en roerende goederen, over het jaar 1760, katern 0102 Staat (rekening) van... over de impost op de collaterale successie, van de 40e en 80e penning op de (on-) roerende goederen, van de schepen, van de boeten op de ongefundeerde

23 processen, alsmede van het trouwen en begraven over het jaar 1765, katern 0130 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, secretaris en collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning van de (on-)roerende goederen, op de schepen, op de boeten van ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1772, deeltje 0085 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning van de onroerende en roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1776, katern 0041 Rekening van Gerardus van de Werken, secretaris, collecteur van de impost op de collaterale successie en deeltje 0099 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, als collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op de (on-)roerende goedern, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven over het jaar 1782, deel 0050 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op de (on-)roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1784, katern 0255 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op de (on-)roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1785, katern 0066 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning van de onroerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1790, katern 0072 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning van de onroerende goederen, op de schepen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1791, katern 0256 Staat (rekening) van Gerardus van de Werken, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning op de (on-)roerende goederen, op de schepen, op de boeten over

24 ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1792, katern 0148 Staat (rekening) van Hendrik van den Heijde, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e penning van onroerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1795, katern 0082 Staat (rekening) van N.N., collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning, op de schepen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1799, katern 0108 Staat (rekening) van Hendrik van der Heijde, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning van de (on-) roerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen, alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1801, deeltje 0087 Staat (rekening) van Hendrik van der Heijde, collecteur van de impost op de collaterale successie, de 40e en 80e penning over de onroerende goederen, op de schepen, op de boeten over ongefundeerde processen alsmede op het trouwen en begraven, over het jaar 1803, katern 3.3 GEWESTELIJKE BELASTINGEN Wanneer de toestand der schatkist het nodig maakte werd er behalve de ordinaire verponding nog een extra-ordinaire verponding geheven, bestaande uit een hele verponding over de huizen, tienden en ook ambten en visserijen (100e penning) en/of een halve verponding over de landen (200e penning). Soms was dit nog niet voldoende en kwam er in hetzelfde jaar een tweede extra-ordinaire verponding, bestaande uit een nieuwe hele verponding over de huizen en ambten en/of een halve verponding over de tienden, visserijen en en enkele maal over de huizen (resp. weer een 100e en/of 200e penning) Ingekomen brieven van drossaard en regeerders van Heusden aan schout en regeerders van Drongelen om ten stadhuize van Heusden te verschijnen voor de afwikkeling van de 100e en 200e penning, stukken 0253 Waarschuwingsbrief door burgemeesters en regeerders van de stad Heusden dat de ingezetenen inzake de verpachtingen van de gemene middelen, hun schulden, opgebouwd ten behoeve van het leger, moeten opgeven en zich moeten komen verantwoorden met getuigen voor het gerecht van Heusden, dat zij toendertijd ingezetenen waren van de provincie Holland, stuk 0223 Ingekomen stukken bij schout en gerechten van Drongelen met het verzoek tot het komen voldoen in Heusden van achterstallige 200e en 400e penningen, stukken

25 Extract uit de burgemeestersboeken betreffende de omslag van het mergengeld volgens de uitschrijfbrieven van de heemraad van de Hoge Maasdijk van het Land van Heusden, betreffende gronden behorende tot de domeinen van de grafelijkheid van Zuid-Holland, stuk 0262 Fragment van verpondingskohier, stuk Akten van aanbesteding der diverse verpondingen, deeltje en 8 stukken 0129 Akte van aanbesteding van het collecteren van de extra-ordinaire " omslag op de nieuwe uijtwateringe der landerijen onder Drongelen", stuk 0185 Akte van aanbesteding van het collecteren van de ordinaire en extra-ordinaire verponding voor de jaren 1713, 1714 en 1715, stuk 0189 Register van aanbesteding van de verpachting van het collecteren van de 100e penning over de huizen en de 200e penning over de landerijen over de jaren 1720, 1721, 1723 en 1725, deeltje 0060 Akte van besteding van de collecte van... voor het jaar 1729/1730, stuk 0118 Akte van aanbesteding van het collecteren van de 100e penning over huizen, tienden, visserijen etc. over het jaar 1735, stuk 0150 Akte van aanbesteding van het collecteren van de 200e penning of extra-ordinaire verponding over het jaar 1737, stuk 0054 Akte van aanbesteding van het collecteren van de extra ordinaire verponding aan Anthoni van Os over het jaar 1740, stuk 0075 Conditie en voorwaarden van aanbesteding van het collecteren van de 100e penning over de huizen, thienden, visserijen etc. en de 200e penning over de landerijen, stuk 0161 Akte van aanbesteding van het collecteren van de 100e en 200e penning over huizen, heerlijkheden, visserijen etc. over het jaar 1751, stuk Rekeningen van de ordinaire verpondingen over de jaren 16?5-1789, deeltje, 5 katernen, 8 omslagen, 7 stukken 0016 Rekening van N.N. van de verponding over het jaar 16?5, stuk 0053 Rekening van Jacobus Kroeskop, collecteur van de ordinaire en extra-ordinaire verponding over de jaren 1713, 1714 en De ontvangsten betreffen de jaren 1712 en 1713,

26 stuk 0132 Rekening van Peter den Haan, collecteur, van de ordinaire verponding over huizen en landerijen, tienden en visserijen over het jaar Met bijlagen, omslag 0142 Rekening van Reinier van Kooten, collecteur, van de ordinaire verponding, over het jaar 1736, katern 0128 Rekening van Willem Millenaar, collecteur, van de ordinaire verponding over het jaar Authentiek afchrift, katern 0101 Rekening van Willem Millenaar, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar 1755, deeltje 0086 Rekening van Johannes van Kooten, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar Met bijlagen omslag 0071 Rekening van N.N. van de ordinaire verponding over het jaar 1759, katern 0017 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar Met bijlagen, omslag 0140 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar 1762, katern 0005 Rekening van Johannis van Kooten, borgemeester, van de ordinaire verponding over Met bijlagen, omslag 0056 Rekening van Leendert van Rijswijk, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar 1766, stuk 0175 Rekening van Leendert van Rijswijk, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar Met bijlage, omslag 0018 Rekening van Leendert van Reijsewijk, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar katern 0098 Rekening van weduwe Johannes van Dijk, gewezen borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar Met bijlage, omslag 0166 Rekening van Pieter Colijn, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar Met bijlage, omslag 0062 Fragment van de rekening van Klaas Millenaar inzake... over de jaren 1783 en 1784, stuk 0131 Rekening van Peter Colijn, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar 1780, stuk 0033 Rekening van Peter Colijn, burgemeester, van de ordinaire

27 verponding over het jaar Met bijlage, omslag 0070 Rekening van Peter Colijn, borgemeester, van de ordinaire verponding over het jaar Met bijlage, stukken Rekeningen van de extra-ordinaire verpondingen over de jaren Met hiaten deeltjes, 8 katernen, 9 omslagen, 10 stukken 0215 Concept-rekening van Joachim de Bruijn, als borgemeester van Heusden, van de ontvangst van de 200e penning, omgeslagen over Stad en Land van Heusden, over het jaar 1675, stuk 0040 Rekening van de erfgenamen van Rudolphus van Alren, gewezen collecteur van de 200e en 400e penning over de jaren 1675 tot en met 1681, stuk 0027 Rekening van Johan van Kooten, collecteur, van de eerste 100e penning, over het jaar katern 0032 Rekening van Jan van Besoijen, collecteur van de 1e 100e penning of extra-ordinaire verponding over het jaar 1696, katern 0259 Rekening van Aaltie Willemse van den Assem, weduwe van Aalbertus Kroeskop, van de 100e penning of extra-ordinaire verponding over het jaar 1695, katern 0097 Rekening van Johan van Kooten, collecteur van de tweede 100e penning over het jaar 1697, deeltje 0136 Rekening van Jacob Aerdse van Osch, collecteur van de extra-ordinaire omslag op de nieuwe uitwatering der landerijen over het jaar 1704, katern 0260 Rekening van Johan van Kooten van de ordinaire verponding over het jaar 1717 en ordinaire en extra-ordinaire verponding over 1718/1719, katern 0058 Rekening van N.N., collecteur van de 100e penning over de tienden etc. en de 200e penning over de landerijen over het jaar 1722, katern 0209 Rekening van Willem Millenaar, collecteur van de 100e penning over de tienden etc. en de 200e penning over de landerijen over het jaar 1723, deeltje 0100 Rekening van Antonie van Os van de extra-ordinaire verponding over het jaar 1729, stuk 0113 Rekening van N.N. van Os, collecteur, van de extra-ordinaire verponding of 100e penning over huizen en tienden en de 200e

28 penning over de landerijen over het jaar 1730, deeltje 0110 Rekening van Antonie van Os, collecteur van de 100e penning over de huizen en tienden en de 200e penning over de landerijen over het jaar 1734, katern 0184 Rekening van Antonie van Os, als gewezen collecteur van de extra-ordinaire verponding over het jaar 1738, geconsenteerd door de Staten van Holland op 19 febr. 1738, stuk 0109 Rekening van Antoni van Os, collecteur, van de extra-ordinaire verponding over het jaar Met bijlagen omslag 0261 Rekening van Willem Millenaar, collecteur, van de extra-ordinaire verponding over het jaar 1745, katern 0125 Rekening van Willem van den Heuvel, collecteur van de extra-ordinaire verponding over het jaar 1748, katern 0042 Rekening van N.N. van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen etc, en de 200e penning over de landerijen over het jaar 1756, stuk 0112 Rekening van Adriaan van Os, collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen etc. over het jaar 1758, katern 0057 Rekening van Johannis van Kooten van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen etc. over het jaar 1757, stuk 0124 Rekening van Adriaan van Os, collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen etc. en de 200e penning over de landerijen over het jaar 1760, katern 0105 Rekening van Adriaan van Os, collecteur van de extra-ordinaire verponding over het jaar Met bijlagen omslag 0084 Rekening van Johannes van Kooten van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen etc. over het jaar Met bijlagen, omslag 0183 Staat (rekening) van Johannis van Kooten, collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over huizen, heerlijkheden, visserijen etc. en de 200e penning over de landerijen over het jaar 1762, deeltje 0079 Rekening van Johannis van Kooten, collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de

29 huizen, heerlijkheden, visserijen en 200e penning over de landerijen over het jaar 1767, deeltje 0218 Fragment van de rekening van de collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e en 200e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen en 200e penning over de landerijen over het jaar 1768, stuk 0146 Rekening van Nicolaas Millenaar, collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e penning over de huizen, heerlijkheden, visserijen etc. en de 200e penning over de landerijen, over het jaar Met bijlagen omslag 0065 Rekening van N.N. van de extra-ordinaire verponding over het jaar 1774, stuk 0083 Rekening van Peter Colijn, collecteur van de extra-ordinaire verponding over het jaar Met bijlagen omslag 0069 Rekening van N.N. van de extra-ordinaire verponding of 100e penning over de huizen en de 200e penning over de landerijen over het jaar Met bijlagen omslag 0104 Rekening van Nicolaas Millenaar van de extra-ordinaire verponding over het jaar 1782, stuk 0074 Rekening van Peter Colijn van de extra-ordinaire verponding of 100e penning over de huizen, heerlijkheden, visserij en 200e penning over de landerijen over het jaar Met bijlagen omslag 0137 Rekening van Willem Klaasse Millenaar, collecteur van de extra-ordinaire verponding of 100e penning over de huizen en heerlijkheden, visserijen en 200e penning over de landerijen over het jaar 1798, katern 0121 Rekening van Willem Millenaar, collecteur, van de extra-ordinaire verponding of 100e over de huizen, heerlijkheden en visserijen en de 200e penning over de landerijen over het jaar Met bijlagen omslag 0111 Rekening van Willem Claasse Millenaar, collecteur, van de extra-ordinaire verponding of 100e penning over huizen, heerlijkheden, visserijen en 200e penning over de landerijen over het jaar Met bijlagen omslag 0222 Kohieren van de 100e penning over 1688 en 1690 (in duplo), katernen

30 Ingekomen brief van de drost van Heusden om ten spoedigste te komen tot een overzicht van landerijen, die toebehoren aan personen buiten Drongelen, om daarmee uitgezonderd te worden voor de heffing van de hele of halve verponding, stuk 0235 Kohieren van de personele 200e penning over de jaren 1673, 1675,1680, 1687 en 1688; met aantekening van controle en liquidatie, stukken 0242 Stuk met extracten uit de kohieren van de 200e penning over Doveren, Genderen en Drongelen, stuk 0236 Aanschrijving door de deurwaarder der gemene lands middelen te Heusden, Lambertus Mulder, aan de geregten van Drongelen om de achterstallige 200e penning te komen voldoen, stuk 0237 Staat van landerijen, toebehorende aan de armen of godshuizen van Drongelen, om ontheven te worden van betaling van de halve verponding, stuk 0247 Sommatie voor de heer capitein Johan van den Brouck en zijn zuster wed. Schatvelt, om de 200e penning te komen voldoen, stuk 0241 Stukken betreffende de controle en liquidatie van de kohieren van de personele 200e en 100e penning van de jaren 1687 tot en met 1698, stukken 0221 Verklaring door schout en schepenen van Drongelen aan de Gecommitterde Raden dat zij de gelden (de 100e en 200e penning), omgeslagen sinds 1674, niet meer onder zich hebben, stukken 0188 Staat van getaxeerde huizen en goederen i.v.m. de 200e penning, 1672, stuk 0138 Kohier of staat van de in 1673 geïnundeerde landen, van de grootte en van de eigenaren, in verband met de 100e en 200e penning, katern 0233 Staten der geeximeerde landerijen in de halve of hele (extra-ordinaire) verponding, omslag 0143 Staat van de geëximeerde landerijen, welke vermindering van de 2e 100e penning genieten, katern 0196 Staat van de geëximeerde landen i.v.m. de aanslag in de tweede 100e penning over het jaar 1709, stuk

31 Bijlagen bij de rekeningen der verpondingen, omslag 3.4 OVERIGE 0134 Ingekomen stukken van dijkgraaf en hoogdijkheemraden van Stad en Land van Heusden houdende mededeling van het bedrag van de omslag over de jaren 1666, 1667, 1720, 1721 en 1801, omslag 0238 Verklaring van schepenen van Drongelen dat aan armmeester Claes Tonissen van den Assem is toegezegd dat de 3 families Jan Marcelissen, Tonis Hendricxsen en Neeltje Paulussen, die van de bedeling leven, uitgezonderd zijn tot betaling van de impost op het gemaal, stuk 0187 Akte van verklaring van schout en geregten van Drongelen dat de belastingpenningen van 1675 tot en met 1689 rechtmatig zijn overgebracht, stuk 0227 Verzoek aan de heer der heerlijkheid door borgemeesters en schepenen van Drongelen tot opheffing van de tolplicht voor Jacob Aertse van Os en alle andere naburen van Drongelen, stuk 0245 Tolbrief van Schout en schepenen van Drongelen voor Jan Clockenberg, inwoner van Drongelen, stuk 0035 Verklaringen van schout en schepenen aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland inzake nieuw getimmerde huizen ten behoeve van de vaststelling van de verponding; tevens inzake uitstaande leningen over de jaren ,1732,1736 en 1745 en 1770, omslag 0181 Staat van Gijsbert van Iterson, als pachter van de impost op bier, wijn en azijn te Drongelen, van nog verschuldigde impost, stuk 0214 Fragment van een stuk betreffende de slechte toestand van het land in 1747 door de slechte afwatering en de inundatie in 1748; wrs opgemaakt om vermindering van belasting te bewerkstelligen stuk 0044 Beschikking van de Gecommitteerde Raden van de Staten van Zuid-Holland inzake het rekest van Gijsbert van Iterson, gewezen pachter van de impost op het bestiaal over Heusden, de bieren en wijnen, inzake authorisatie tot invordering van aan hem verschuldigde imposten, stuk 0177 Circulaire van de Staten van Holland en Westfriesland inzake het doorgeven van mutaties betreffende heffing van verponding, stuk 0094 Concept-antwoord van de collecteur van de gemene middelen inzake het nog

32 verschuldigd zijn van gelden, stuk 0096 Brief van schout en schepenen aan de Gecommitteerde Raden van Holland inzake het mogen afvoeren van een drietal huizen op het kohier van de verponding, stuk 4. WATERSTAAT De waarsman was een soort borgemeester die zich met alle financiële zaken op waterstaatkundig terrein bezighield Uittreksel van de schouw in 1668 van de Zeedijk door de heemraden van de Hoge Maasdijk van Stad en Land van Heusden, stuk --- Zie voor de omslag op de nieuwe uitwatering der landerijen over 1704 inv.nr katern Zie voor slechte afwatering en inundatie inv. nr stuk 0030 Rekest van de inwoners van Drongelen aan schout, president en borgemeester van Drongelen als waarslieden van de Drongelse gemeente inzake de verloting van de dorpsgronden stuk 0210 Brief van de Gecommitteerde Raden inzake de kruinhoogte van de kaden, gemeten op het peil van de Doeverse sluis, stuk ---- Zie voor aanbesteding van diverse werken inv.nr Bestek en voorwaarden van aanbesteding door Johannis van Dijk, borgemeester, van de aanleg van een nieuwe sluis en het graven van een uitwateringssloot, stuk 0043 Akte van aanbesteding van het graven en uitdiepen van de haven aan de kerk of langs de veerput tot aan de Drongelse veerpont, stuk 0193 Bestek en voorwaarden van aanbesteding van het herstel van de Drongelense Zeedijk, omslag Rekeningen van de waarsman over de jaren , deeltje, 6 katernen, 1 omslag, 1stuk 0015 Rekening van Gerardus van de Werken, waarsman van de "Kleine Gemeentedijk en Flaas", over de jaren 1783/1784. Met bijlagen.

33 katern 0022 Rekening van Gerardus van de Werken, waarsman van de Kleine Gemeentedijk en Flaas, over de jaren 1785/ katern 0179 Rekening van Gerardus van de Werken, waarsman van de "Klijne Gemeentensdijk en Flaas" over de jaren 1787 en 1788, katern 0164 Rekening van Gerardus van de Werken, waarsman over de "Klijne gemeentens dijk en Flaas", over het jaar 1789/1790, stuk 0064 Rekening van Gerardus van de Werken, waarsman van de Kleine Gemeentensdijk en Flaas over de jaren 1791 en 1792, katern 0152 Rekening van Hendrik van der Heijde, waarsman van de Klijne Gemeentedijk, Flaas en Hoek over de jaren 1793 en Met bijlage katern 0207 Rekening van Hendrik van der Heijde, waarsman over de Drongelse gemeentelanderijen Dijk, Vlaas en Hoek over de jaren 1805 en 1806, deeltje 0197 Rekening van Hendrik van der Heijde, waarsman over de gemeentegronden Dijk, Vlaas en Hoek, over 1807/1808; afgehoord door de Drost van het Kwartier van Dordrecht. Met bijlagen omslag 0026 Rekening van H. van der Heijde, waarsman van de "Drongelense gepriviligeerde eigendoms gemeentelanderije (t.w. de Dijk, Vlaas, Klein Gemeenten, Hoek en Groenendijk), over de jaren 1810 en Met bijlage.afgehoord en gesloten door het Polderbestuur, de Maire en gemeenteraadsleden van Drongelen 28 mei katern Lootcedulen, katernen, 2 stukken 0114 "Lootcedule over den Millenaersloot" katern 0126 "Lootcedulle", vastgesteld door geauthoriseerden en schepenen, over de dorpse uitwateringen der heerlijkheid Drongelen, katern 0151 "Loodtcedulle" over de geërfdens in de uitwatering van de Roij, gelegen in de heerlijkheid Drongelen, "verdeeld naar proportie van de mergentalen", stuk 0213 Lootcedule van de dorps-uitwatering in navolging van die van 1683, stuk 0133 Akten van verpachting door schout en regerende burgemeester van de Klijne Gemeijnte dorpsdijk en Flaas voor de jaren 1777,1783 en 1784, stukken 0194 Staat van inkomsten van de verpachting van de sloten van de Gemeentedijk en

34 Flaas over de jaren , katern 0092 Brief van de Minister van Binnenlandse Zaken, inzake het rekest van Drongelen (als gechargeerd met het polderbestuur) om geldelijke steun voor het dichten van de gaten in de dijk, vermanende direct met herstelwerkzaamheden aan te vangen, stuk 0093 Lijst van schaden, geleden door de inwoners bij de watersnood van 1809, deeltje 0153 Authorisatie vanwege de dijkplichtige ingelanden van de Drongelense zeedijk aan schout en leden van het gemeentebestuur om te mogen overgaan tot aanbesteding van de voor het herstel van de dijk benodigde werken, stuk 0165 Missive van de minister van Binnenlandse Zaken aan de landdrost inzake de inzameling van gelden voor de getroffenen van de watersnood, sruk 5. VERKEER EN VERVOER 0246 Lijst van inschrijving voor een besteding van een havenwerk onder Drongelen; met bijgevoegd een recept voor het maken van verschillende kleuren verf stukken 0186 Akte van aanbesteding door Willem Millenaar, borgemeester, van het herstel/verbeteren van het kerkpad, stuk 6. ARMENZAKEN 0048 Bijlagen der armenrekeningen, omslag Armenrekeningen over de jaren Met hiaten deeltjes, 5 katernen, 2 omslagen, 4 stukken 0173 Rekening van Anthonus Paulussen, armmeester van Drongelen, over de jaren 1673 en 1674; de ontvangsten zijn van de jaren 1672 en deel 0001 Rekening van Adriaan Willemsz. Millenaer, armmeester 'over den dorpe van Drongelen", over 1671/1672. De ontvangsten lopen over de jaren 1670/1671; de uitgaven over 1671/ deeltje 0157 Rekening van Paulus...werven, armmeester van Drongelen, over het jaar 1699/1700, katern 0206 Armenrekening over de jaren 1700/1701, deeltje 0198 Armenrekening over het jaar 1704,

35 deeltje 0160 Rekening van Gerit Boom, gewezen armmeester van Drongelen, over de jaren 1713 en 1714; de ontvangsten over de jaren 1712 en 1713; de uitgaven over de jaren 1713 en 1714, deeltje 0208 Rekening van N.N., armmeester, over de jaren 1724 en Met bijlagen stukken 0061 Fragment van de rekening van Adriaan van Os, armmeester, over de jaren 1725 en 1726, stuk 0107 Rekening van... Sijmon Verkuijl, armmeester, over de ontvangst 1730/1731 en de uitgaaf over 1731/1732. Fragment deeltje 0006 Rekening van Peeter de Pender, armmeester van Drongelen, over 1735/1736. De inkomsten zijn van 1734/1735; de uitgaven van 1735/ deeltje 0025 Rekening van Jan Boom, armmeester van Drongelen, over de jaren 1747 en De inkomsten zijn van 1746 en deel 0034 Rekening van Adriaan Schrieck, armmeester van Drongelen over de jaren 1757en 1758, de ontvangsten uit 1756 en 1757, katern 0116 Rekening van Lambert van Doveren, armmeester, over het jaar 1759/1760, De ontvangsten zijn over 1758/1759; de uitgaven zijn over 1759/ katern 0081 Rekening van Jan den Haan, armmeester, over de jaren 1772 en 1773; de ontvangsten zijn van 1770/1771; de uitgaven zijn van 1772/1773, deeltje 0117 Rekening van Klaas Willemse Millenaar, armmeester, over jet jaar 1774/1775. De ontvangsten zijn over 1773/1774; de uitgaven over 1774/ katern 0127 Rekening van Johan van Kooten, armmeeester, over het jaar 1777/1778, deel 0009 Rekening van Klaas Millenaar, armmeester, over de jaren 1783 en Met bijlage omslag 0014 Rekening van Leendert van Rijswijk, armmeester van Drongelen, over de jaren 1781/1782. De ontvangsten in deze rekening zijn over de jaren 1780/1781. Met verrekening 26 mei deeltje 0135 Rekening van Willem Millenaar, armmeester, over het jaar 1787/1788, De ontvangsten zijn over 1786/ katern 0154 Rekening van Jan Peterse Colijn, armmeester, over het jaar 1790,

36 deeltje 0004 Rekening van Hendrik van der Heijde, armmeester, over de jaren 1792 en deeltje 0155 Rekening van Hendrik van der Heijde, armmeester, over het jaar 1794/1795, deeltje 0156 Rekening van Willem..., armmeester, over het jaar 1796/1797, deel 0192 Fragment van de armenrekening over de jaren 1798 tot en met 1801, deeltje 0088 Rekening van Cornelis Konings, armmeester van Drongelen, over het jaar 1800/1801, katern 0091 Rekening van Cornelis Konings, armmeester, over de jaren 1802 en 1803, deeltje 0162 Rekening van Willem Jansse Millenaar, armmeester van Drongelen, over de jaren 1806 en Met bijlagen omslag -- Zie voor besteding van armen inv.nr Verzoek van de armmeesters van Drongelen aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en Westfriesland om de armen, als eigenaren van het bouwland waarover het kerkpad loopt, te ontheffen van de jaarlijkse rente, stuk 0244 Verzoek van J. de Leeuw aan de armen van Drongelen om volgens een akte van indemniteit mede te voorzien in het onderhoud van Anna van Beusekom, echtgenote van Jan van Gils, suk 0159 Obligatie ten laste van de armen van Drongelen van een som van f 200,00 daterend uit 1707; afgelost in 1726, stuk 7. KERKELIJKE ZAKEN 0226 Verzoek van de ingezetenen van Drongelen aan de Staten van Holland om een collecte te mogen houden in alle kerken van de provincie Holland ten behoeve van het afbouwen van hun (gereformeerde) kerk, stuk 0249 Verklaring van N.N. waarbij zij aangeven garant te staan voor een nader te noemen bedrag tot de bouw van een nieuwe kerk te Drongelen, stuk 0251 Stukken betreffende de aanschaf van materiaal voor de bouw van de kerk, stukken

37 Inventarislijstje van kerkelijke aangelegenheden, stuk 0036 Akte van verklaring aan de Kerkeraad van Drongelen, door predikanten en kerkenraden van Doeveren en Genderen, hoe in de praktijk de samenwerking plaats vindt tussen de gecombineerde kerken, stuk 0212 Verklaring van stadhouder en schepenen van de heerlijkheid Drongelen op verzoek van Bastiaen Driessen van Osch en Paulus Tonissen van de Werven, ouderling en diaken der gereformeerde gemeente, dat de bediening van het avondmaal tot de tijd dat Bonaventura Elsevier bevestigd is, goed is waargenomen na de dood van predikant Marcelius de Graaff, stuk 0216 Rekening van Adriaan Verheijden als kerkmeester van Drongelen over de jaren 1799 en Met bijlagen deeltje 8. MILIAIRE AANGELEGENHEDEN 0263 Brief van de substituut-dijkgraaf en heemraden van Stad en Land van Heusden aan de regeerders van Drongelen inzake verdeling van kosten van fortificatiewerken op de dijk van het Land van Heusden, stuk 0230 Ingekomen brief op last van de Prins van Oranje tot het leveren van vier karren met paard ten dienste van het leger, stuk 0119 Akte van commissie voor H.J. Lennaarts en H. van der Heijde tot betaling van de boete wegens het in gebreke blijven inzake de recrutering van soldaten voor de "Bataafsche Armee", stuk 9. DIVERSEN 0080 Stukken van weinig waarde; onleesbaar; te fragmentarisch etc omslag 0038 Memorie van de secretaris inzake de taken die nog vervuld moeten worden, stuk 0141 Stuk betreffende het voldoen aan de hergewaden en hofrechten ten aanzien van het leen, gelegen onder Meeuwen, van Cornelis Bue, hem toegekomen als oudste zoon van Jan Bue, ten overstaan van W. van der Heijden, stadhouder en griffier; met op achterzijde afschrift van afdoening van het contract van Jan Bue d.d stuk

38

39 BIJLAGEN ORDENINGSPLAN STUKKEN VAN ALGEMENE AARD 1. Betrekkingen tot andere overheden STUKKEN MET BETREKKING TOT AFZONDERLIJKE ONDERWERPEN BESTUURSZAKEN 1.1 Bestuurders/functionarissen 2. Financiën 2.1 Dorpsrekeningen 2.2 Geldleningen 3. Belastingen 3.1 Verpachtingen 3.2 Meervoudige belastingen 3.3 Gewestelijke belastingen 3.4 Overige 4. Waterstaat 5. Verkeer en vervoer 6. Armenzaken 7. Kerkelijke zaken 8. Miliaire aangelegenheden 9. Diversen

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746

Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 Nummer Toegang: 0136 Inventaris van Mr. A. Repelaer, kastelein, drossaard, schout en dijkgraaf van Heusden, 1642-1746 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006

Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Nummer archiefinventaris: 3.04.10.006 Inventaris van het archief met de Doop-, Trouw- en Begraafboeken benevens van de Registers van Overledenen etc. in Zuid-Holland, daterende van voor de Invoering van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768

Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Nummer archiefinventaris: 1.10.56 Inventaris van het archief van D. Luyckx Massis, 1743-1768 Auteur: C.H. van Marle Nationaal Archief, Den Haag 1976 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810

Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Nummer archiefinventaris: 3.03.08.216 Inventaris van het archief van de Hoge Vierschaar van het Land van Zuid-Voorne, 1727-1810 Auteur: A.A. Mietes Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07

Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.07 Inventaris van het archief van de Bijzondere Commissie voor Georganiseerd Overleg inzake Deurwaarders, Klerken en Conciërges bij de Gewone Gerechten, de Centrale Raad

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921

Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.07 Inventaris van het archief van de Commissie tot herziening van de Zeevaartkundige Examens, 1920-1921 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0

Nadere informatie

Archief en collectie van Albert Plasschaert

Archief en collectie van Albert Plasschaert Nummer Toegang: NL-HaRKD-0372 Archief en collectie van Albert Plasschaert RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Plasschaert, Archief en collectie

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970

Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Nummer archiefinventaris: 2.24.05.04 Inventaris van de fotocollectie Elsevier, jaargangen De Prins en Wereldkroniek, tijdschriften, 1901-1970 Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833

Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833 Nummer archiefinventaris: 3.090.01 Inventaris van de Burgerlijke Stand der gemeente Hoogeveen-Delfland: registers van geboorten (dubbelen), 1818-1833 Auteur: DTNA-script Nationaal Archief, Den Haag 2008

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778

Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Nummer archiefinventaris: 3.01.40 Inventaris van het archief van de Hoofdgaarder of Collecteur der Gemene Middelen te Schiedam, 1741-1778 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1912 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925)

Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.03 Inventaris van het archief van de president van de Nederlandsche Bank, Mr. Jacques Teysset, (1783) 1827-1828 (1925) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De Nederlandsche

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk

Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.07.26 Inventaris van het archief van de Registers van Eigendomsovergang 1812-1832: Katwijk Auteur: F.H.C. Weytens Nationaal Archief, Den Haag 1955 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft

Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Nummer archiefinventaris: 3.03.58 Inventaris van het archief van het Vredegerecht der twee kantons van Delft Auteur: G.H.C. Breesnee Nationaal Archief, Den Haag 1928 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van de collectie Pieter van Walsum, 1943-1946 (1986)

Inventaris van de collectie Pieter van Walsum, 1943-1946 (1986) Toegangsnummer: 594 Inventaris van de collectie Pieter van Walsum, 1943-1946 (1986) H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2010 This finding aid is written in Dutch. 2 Collectie Pieter van Walsum 594 594 Collectie

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953

Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Nummer archiefinventaris: 2.08.73 Inventaris van het archief van de Nationale Spaarraad, 1947-1953 Auteur: G.J. Lamfers Nationaal Archief, Den Haag 2004 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953

Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Nummer archiefinventaris: 2.16.19.26 Inventaris van het archief van de Commissie ter bestudering van het NACO-rapport omtrent Schiphol, 1951-1953 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951

Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Nummer Toegang: 0175 Inventaris van Collectie Heemkundekring Onsenoort, 1513-1951 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993

Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Nummer Toegang: 0468 Inventaris van Stichting J.P. van Rooij Mavo Drunen, 1963-1993 Bert de Vaan, Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c)

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801

Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801 Nummer Toegang: 3.02.34 Inventaris van het archief van de Commissie van Superintendentie over het Onderzoek naar het in Cultuur brengen van de Duinen, 1796-1801 Nationaal Archief, Den Haag (c) 1987 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823

Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Nummer archiefinventaris: 2.08.01.04 Inventaris van het archief van het Ministerie van Financiën: Administratie der Registratie, 1813-1823 Auteur: Medew. Schaarsb. Nationaal Archief, Den Haag 1979 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16

Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Nummer archiefinventaris: 2.16.56.16 Inventaris van het archief van P. Bogaard en P.H. Gerritzen als lid van de Fiat-commissie voor artikel 71 van de Wet op de Materiële Oorlogsschaden, 1955-1969 Auteur:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853

Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.15 Inventaris van het archief van de Bentinck-Varel- Kniphuizense Lening te Amsterdam, 1809-1853 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954

Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Nummer archiefinventaris: 2.05.73 Inventaris van het archief van het Nederlandse Gezantschap, later Ambassade in Mexico te Mexico- Stad, 1939-1954 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995

Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.90 Inventaris van de archieven van het Nederlands Adelsfonds; Nederlandse Adelsvereniging, (1898) 1899-1995 Auteur: R.C. Hol Nationaal Archief, Den Haag 1998 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk

Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Nummer archiefinventaris: 3.04.06.059 Inventaris van het archief van de Weeskamer Meerkerk Auteur: J. Smit Nationaal Archief, Den Haag 1942 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch. 3.04.06.059

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935

Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Nummer Toegang: 0130 Inventaris van Notariële archieven, 1585-1935 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden (c) 2011 This finding aid is in Dutch.

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779

Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nummer Toegang: 1.10.83 Inventaris van de collectie Van Vredenburch. 1602-1779 Nationaal Archief (c) z.d. This inventory is written indutch 1.10.83 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING VAN HET ARCHIEF...

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829

Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.24 Inventaris van het archief van het Ministerie van Oorlog: Directeur voor de Administratie, 1826-1829 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1941 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777

Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777 Nummer archiefinventaris: 1.10.60 Inventaris van het archief van J. Nepveu [levensjaren 1719-1779], 1752-1777 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1918 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02

Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Nummer archiefinventaris: 3.02.47.02 Inventaris van het werkarchief van M.J.C.M. Kolkman als voorzitter van de Commissie van Advies tot Vaststelling van het Aandeel der Gemeenten in de Opbrengst van de

Nadere informatie

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861

Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nummer Toegang: 390 Inventaris van de Notariële archieven van Stompwijk na 1842 1843-1861 Nationaal Archief Nationaal Archief This finding aid is written in Dutch. 390 390 3 I N H O U D S O P G A V E

Nadere informatie

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838

Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Nummer archiefinventaris: 1.05.11.16 Inventaris van het digitaal duplicaat van het microfichebestand van het archief Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Suriname, 1662-1838 Digitaal Duplicaat van

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942

Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Nummer archiefinventaris: 2.20.37.10 Inventaris van het archief van de Landbouwmaatschappij Geboegan, 1904-1942 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853

Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Nummer archiefinventaris: 2.18.14 Inventaris van het archief van het Administratiekantoor van Russische Fondsen Guépin en Van der Vlugt te Haarlem, (1798) 1806-1853 Auteur: E. van Laar Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.09 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Wetboek van Strafvordering, 1910-1913 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979

Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Nummer archiefinventaris: 3.18.36.05 Inventaris van het archief van de Regionale Commissie voor het opzicht van de Nederlandse Hervormde Kerk in Zuid-Holland, 1951-1979 Auteur: Archiefdienst NHK Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957

Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Nummer archiefinventaris: 2.18.17.02 Inventaris van het archief van de Nieuwe Internationale Hypotheekbank te Groningen, 1929-1957 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag 1974 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839

Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Nummer archiefinventaris: 2.21.113 Inventaris van het archief van J.E.N. van Lynden tot Hoevelaken [levensjaren 1766-1841], 1815-1839 Auteur: S.J. Fockema Andreae Nationaal Archief, Den Haag 1946 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858)

Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) Nummer archiefinventaris: 2.25.69.04 Inventaris van het archief van de presidenten van de Nederlandsche Bank, Jacob Fock, (1828-1835) en Abraham Fock, (1844-1858) De Nederlandsche Bank N.V. Auteur: De

Nadere informatie

Archief Adrianus en Christine van Zeegen

Archief Adrianus en Christine van Zeegen Nummer Toegang: NL-HaRKD-0326 Archief Adrianus en Christine van Zeegen RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) (c) 2000 This finding aid is written in Dutch. 2 Zeegen, Archief Adrianus en

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Nummer archiefinventaris: 2.08.39 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Wederopbouw van Noord-Frankrijk, 1919-1921 Auteur: E.A.T.M. Schreuder Nationaal Archief, Den Haag 1991 Copyright: cc0

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813

Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Nummer archiefinventaris: 2.01.33 Inventaris van het archief van de Essayeur-Generaal van 's Rijks Munt, 1795-1813 Auteur: J.K. Bondam Nationaal Archief, Den Haag 1930 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939

Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Nummer archiefinventaris: 3.03.20.02 Inventaris van het archief van het Kantongerecht te Alphen aan den Rijn, 1930-1939 Auteur: SSA-rechtbank Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944

Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Nummer archiefinventaris: 2.14.19.03 Inventaris van het archief van de Commissie inzake de Praktische Opleiding van Medisch Studenten, 1933-1944 Auteur: H. Winkelman Nationaal Archief, Den Haag 1983 Copyright:

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02

Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Nummer archiefinventaris: 2.16.71.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat: Directoraat-Generaal van het Verkeer: lid van dochterondernemingen van de NV Nederlandse Spoorwegen

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953

Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.16 Inventaris van het archief van de Examencommissie voor Moderne Bedrijfsadministratie te Haarlem, 1943-1953 Auteur: Joh.C. van Aartrijk Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985

Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Nummer archiefinventaris: 2.19.164.03 Inventaris van het archief van de Volkshogeschool Suriname, 1951-1985 Auteur: J.M.L. Scholten Nationaal Archief, Den Haag 1996 Copyright: (c) This finding aid is written

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007

Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 Nummer Toegang: 0483 Inventaris van het archief van de openbare lagere school te Heusden, later basisschool Nieuwenrooy te Oudheusden, 1904-2007 T.T.A.B.M. van der Aalst, Streekarchief Langstraat Heusden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932

Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Nummer archiefinventaris: 2.08.35.02 Inventaris van het archief van het Bemiddelingsbureau Wachtgelders van het Ministerie van Financiën, 1922-1932 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief,

Nadere informatie

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801

Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nummer Toegang: 1.11.06.03 Inventaris van de collectie Jacob Mossel, 1699-1801 Nationaal Archief (c)1971 Deze inventaris is geschreven in hetnederlands 1.11.06.03 3 I N H O U D S O P G A V E BESCHRIJVING

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974

Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.03 Inventaris van het archief van de Vereniging Proefstation voor de Java-Suikerindustrie, 1930-1974 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1981 Copyright:

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941

Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Nummer archiefinventaris: 2.04.48.04 Inventaris van het archief van de Commissie van Advies en Bijstand bedoeld in 5 van de Geldschieterswet 1932, 1932-1941 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01

Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Nummer archiefinventaris: 3.02.29.01 Inventaris van het archief van de Commissie tot Onderzoek nopens het Beheer en de Organisatie van de Electriciteitsmaatschappij "Voorne en Putten", (1920) 1927-1928

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801

Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Nummer archiefinventaris: 1.04.18.02 Inventaris van het archief van de Boekhouder- Generaal te Batavia, 1699-1801 Auteur: J.E. Heeres Nationaal Archief, Den Haag 1893 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland

Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Nummer archiefinventaris: 4.BEZH Inventaris van kaarten in bewaring gegeven door de provinciale archiefinspecteur van de provincie Zuid- Holland Auteur: R.M. Haubourdin Nationaal Archief, Den Haag 1957

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Besturen (supplement), 1807-1815

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Besturen (supplement), 1807-1815 Nummer archiefinventaris: 3.02.40 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Besturen (supplement), 1807-1815 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1997 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950

Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Nummer archiefinventaris: 3.02.41 Inventaris van de registers van Nummerbewijzen (Kentekens), uitgegeven door de Provincie Zuid- Holland, 1906-1950 Auteur: onbekend Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright:

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989)

Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Nummer Toegang: 0253 Inventaris van Afdeling Sociale Zaken van de gemeente Vlijmen, 1965-1987 (1989) Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948

Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Nummer archiefinventaris: 2.11.37.19 Inventaris van het archief van de Commissie voor de Rassenlijst voor Fruit, (1945) 1946-1948 Auteur: E. Pelzers Nationaal Archief, Den Haag 1992 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920

Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Nummer archiefinventaris: 2.09.41.11 Inventaris van het archief van de Staatscommissie voor de Herziening van het Burgerlijk Procesrecht, 1911-1920 Auteur: SSA-Justitie Nationaal Archief, Den Haag 1988

Nadere informatie

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141.

N.B. Inleiding van het waterschap De Dongestroom zie archiefnummer 1141. Toegangnr:1178 Gelegen onder: Sprang-Capelle Historie: De oprichtingsdatum is onbekend, maar het archief is aanwezig vanaf 1836. Het waterschap maakt deel uit van het samenwerkingsverband De Vereenigde

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968

Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Nummer archiefinventaris: 2.10.44 Inventaris van het archief van het Ministerie van Koloniën: Handelingen en Bijlagen van de (Koloniale) Staten van Suriname, 1866-1968 Auteur: H.A.J. van Schie Nationaal

Nadere informatie

Nummer Toegang: 0004 Inventaris van Gemeentebestuur van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, 1811-1923

Nummer Toegang: 0004 Inventaris van Gemeentebestuur van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, 1811-1923 Nummer Toegang: 0004 Inventaris van Gemeentebestuur van Drongelen, Hagoort, Gansoijen en Doeveren, 1811-1923 Streekarchief Land van Heusden en Altena, Heusden Streekarchief Land van Heusden en Altena,

Nadere informatie

Archief Gerard Hordijk

Archief Gerard Hordijk Nummer Toegang: NL-HaRKD-0223 Archief Gerard Hordijk Wietse Coppes, 2007-2008, 2012 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2012 This finding aid is written in Dutch. 2 Hordijk, Archief Gerard

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844

Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 Nummer Toegang: 2.25.69.05 Inventaris van het archief van de Nederlandsche Bank N.V., president Willem Ferdinand Mogge Muilman, 1835-1844 De Nederlandsche Bank N.V. De Nederlandsche Bank: Olaf Borgers

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981

Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Nummer archiefinventaris: 2.19.104.02 Inventaris van het archief van de Begeleidings- en Ontwikkelingscommissie Hoger Economisch en Administratief Onderwijs (HEAO), 1978-1981 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten

Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Nummer archiefinventaris: 3.09.46 Inventaris van het archief van de Gewestelijke Inlichtingencentrale 14 van de Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Lissabon (Portugal), (1641) 1802-1944 (1955)

Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Lissabon (Portugal), (1641) 1802-1944 (1955) Nummer archiefinventaris: 2.05.162 Inventaris van het archief van het Nederlandse Consulaat-Generaal te Lissabon (Portugal), (1641) 1802-1944 (1955) Auteur: G.P. de Vries Nationaal Archief, Den Haag 1990

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967

Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.042.61 Inventaris van het archief van de Nederlandse Unie van Accountants, 1922-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0

Nummer archiefinventaris: 2.14.5317. Auteur: Centrale Archief Selectiedienst. Nationaal Archief, Den Haag 2010. Copyright: cc0 Nummer archiefinventaris: 2.14.5317 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen: Werkgroep Landbouwonderwijs van de Ned.-Belgische Subcie v/d gelijkwaardigheid van diploma's

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw

Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Nummer archiefinventaris: 2.21.183.81 Inventaris van het archief van de familie Telders, 1712-20e eeuw Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1980 Copyright: cc0 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959

Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Nummer archiefinventaris: 3.06.30 Inventaris van het archief van de Directies der Belastingen te Rotterdam en Amsterdam, 1934-1959 Auteur: Centrale Archief Selectiedienst Nationaal Archief, Den Haag 2004

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814

Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Nummer archiefinventaris: 3.06.19 Inventaris van het archief van de Ontvangers der Registratie en Domeinen, 1812-1814 Auteur: J. de Jong Nationaal Archief, Den Haag 1986 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927

Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Nummer archiefinventaris: 2.04.34 Inventaris van het archief van de Staatscommissie Bioscoopgevaar, 1918-1927 Auteur: jhr D.P.M. Graswinckel Nationaal Archief, Den Haag 1934 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958

Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Nummer archiefinventaris: 2.21.183.57 Inventaris van het archief van A.M. Molenaar [levensjaren 1888-1958], 1909-1958 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1978 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.19.025

Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Nummer archiefinventaris: 2.19.025 Inventaris van de archieven van de Federatie van Verenigingen voor Leraren en Directeuren bij het Uitgebreid Technisch Onderwijs, 1962-1970; Federatie van Verenigingen

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04

Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Nummer archiefinventaris: 2.10.35.04 Inventaris van het archief van de Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met de Overzeese Gebiedsdelen [1947-1950]; Interdepartementale Werkcommissie Verkeer met

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944

Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Nummer archiefinventaris: 3.21.05 Inventaris van het archief van de NV Van Cranenburgh's Electrische Fabriek voor Tuinbouwgereedschappen te Honselersdijk, 1921-1944 Auteur: G.C.A. van der Heiden Nationaal

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992

Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Nummer archiefinventaris: 2.19.129 Inventaris van het archief van de Vereniging van Directeuren van Stroomdistributiebedrijven in Nederland, 1925-1992 Auteur: J.A. Scholtz Nationaal Archief, Den Haag 2001

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de heerlijkheden St. Hubertusgerecht, Snijdelwijk, Groensvoort en Peulien (Heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874

Inventaris van het archief van de heerlijkheden St. Hubertusgerecht, Snijdelwijk, Groensvoort en Peulien (Heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874 Nummer archiefinventaris: 3.19.48 Inventaris van het archief van de heerlijkheden St. Hubertusgerecht, Snijdelwijk, Groensvoort en Peulien (Heerlijkheden onder Waddinxveen), 1407-1874 Auteur: P.A.N.S.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923

Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923 Nummer archiefinventaris: 2.05.306 Inventaris van het archief van het Nederlandse Vice- Consulaat in Janina, 1918-1923 Auteur: SSA-BZ Nationaal Archief, Den Haag 2008 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon

Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon Nummer Toegang: NL-HaRKD-0405 Archief Kunsthandel Huinck en Scherjon Marcia Zaaijer, 1997; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 1997, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840

Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Nummer archiefinventaris: 2.13.13.17 Inventaris van het archief van de Koninklijke Landmacht: 2e Groot Militair Commando: Geheim archief, 1815-1840 Auteur: M.D. Lammerts Nationaal Archief, Den Haag 1940

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996

Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 Toegangsnummer: 593 Inventaris van het archief van de Vereniging Schiedam Nicaragua 1987-1996 H. Kruse Gemeentearchief Schiedam 2008 This finding aid is written in Dutch. 2 Vereniging Schiedam Nicaragua

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990)

Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Nummer archiefinventaris: 2.24.17 Inventaris van de fotocollectie H.A. Veltmeijer (ca. 1990) Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2002 Copyright: cc0 This finding aid is written in Dutch.

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795

Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Nummer archiefinventaris: 1.01.47.09 Inventaris van het archief van de Admiraliteitscolleges: Verzameling D.E. Hinxt, 1753-1795 Auteur: J. de Hullu Nationaal Archief, Den Haag 1924 Copyright: cc0 This

Nadere informatie

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010)

Nummer Toegang: 2085. Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Nummer Toegang: 2085 Archief van de Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en omstreken (1901-2010) Imkersvereniging Eensgezindheid Eerbeek en Omstreken Regionaal Archief Zutphen This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums

Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Nummer archiefinventaris: 2.24.12.03 Inventaris van de fotocollectie Stichting Culturele Samenwerking (STICUSA), 1960-1989, positieven en fotoalbums Auteur: D.J. Kortlang Nationaal Archief, Den Haag 2003

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855

Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855 Nummer archiefinventaris: 2.21.153 Inventaris van het archief van W.J.M. van Schmid [levensjaren 1806-1884], (1602) 1701-1855 Auteur: NULL Nationaal Archief, Den Haag 1935 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Archief Onderzoek collectie tekeningen Arthur Feldmann

Archief Onderzoek collectie tekeningen Arthur Feldmann Nummer Toegang: NL-HaRKD-0619 Archief Onderzoek collectie tekeningen Feldmann Erik Löffler, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2007 This finding aid is written in Dutch. 2 Feldmann,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Commissie Verhoging Veiligheid Luchtverkeer, 1935-1936

Inventaris van het archief van de Commissie Verhoging Veiligheid Luchtverkeer, 1935-1936 Nummer archiefinventaris: 2.16.57 Inventaris van het archief van de Commissie Verhoging Veiligheid Luchtverkeer, 1935-1936 Auteur: SSA-V&W Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983

Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983 Nummer archiefinventaris: 2.21.205.06 Inventaris van het archief van W.H. van den Berge [levensjaren 1905-1987], 1933-1983 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1988 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp

Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Nummer Toegang: NL-HaRKD-0443 Archief Koninklijke Kunstzaal Kleykamp Marcia Zaaijer, 2002; Ramses van Bragt, 2007 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2002, 2007 This finding aid is written

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957

Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Nummer archiefinventaris: 2.27.20 Inventaris van het archief van het Nederlandsch Congres voor Openbare Gezondheidsregeling (NCOG), 1936-1957 Auteur: C. de Quaasteniet Nationaal Archief, Den Haag 2009

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961

Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Nummer archiefinventaris: 2.20.33.02 Inventaris van het archief van het Algemeen Syndicaat van Suikerfabrikanten in Nederlands- Indië / in Indonesië, 1917-1961 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief,

Nadere informatie

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967

Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Nummer archiefinventaris: 2.19.103.09 Inventaris van het archief van de Raad van Nederlandse Werkgeversbonden, 1962-1967 Auteur: J.A.A. Bervoets Nationaal Archief, Den Haag 1989 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983)

Inventaris van het archief. van de. Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Inventaris van het archief van de Hervormde Gemeente Oude-Tonge (1588-1983) Streekarchief Goeree-Overflakkee E. Lassing-van Gameren maart 2008 ARCHIEF VAN DE KERKENRAAD STUKKEN VAN ALGEMENE AARD Notulen

Nadere informatie

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische'

Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Nummer Toegang: NL-HaRKD-0004 Archief Vereniging tot Bevordering der Grafische Kunst 'De Grafische' Ramses van Bragt, 2011 RKD (Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie) 2011 This finding aid is

Nadere informatie

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13

Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Nummer archiefinventaris: 2.16.81.13 Inventaris van de archieven van het Hoofdbestuur van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie: Decentralisatiecommissie Telefoondienst, 1946-1950 Auteur:

Nadere informatie