OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D 51-006 2 de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN"

Transcriptie

1 OPLEIDING MODULE BUTAAN / PROPAAN PROFESSIONELE GASINSTALLATEUR BIJSCHOLING 2011 NBN D de UITGAVE (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN 1 JANUARI 2011

2 DEEL 1 - TERMINOLOGIE NIEUWE DEFINITIES persverbinding verbinding waarbij de gasdichtheid verwezenlijkt wordt door het gebruik van een aangepast gereedschap dat een hulpstuk samendrukt NOOT: Zulke verbinding kan niet gedemonteerd noch opnieuw gebruikt worden persverbinding en toebehoren voor koperen buis persverbinding waarvan de verbinding wordt bekomen door een radiale vervorming van de uiteinden van een hulpstuk op een buis en de dichtheid verwezenlijkt wordt door een elastomeren O-ring NOOT: Het persgereedschap omvat het eigenlijke gereedschap en een stel persbekken of klembeugels 2

3 TERMINOLOGIE NIEUWE DEFINITIES positieve veiligheid een installatie werkt met positieve veiligheid indien zijn functies behouden blijven wanneer de energiebron, de voeding of de bediening (elektrisch of pneumatisch) faalt weerstand tegen hoge temperatuur type RHT eigenschap van een leidingonderdeel, toestel of verbinding om bij blootstelling, volgens de norm NBN EN 1775 (Bijlage A, Procedure B), aan een thermisch programma, zijn dichtheid te behouden NOOT: In dat geval wordt gezegd dat het element van het type "bestand tegen hoge temperatuur" of RHT is. 3

4 DEEL 2 - BINNENLEIDINGEN 6.2 Ruimtelijke schikkingen - De volgende paragrafen zijn gewijzigd of toegevoegd: Ruimtelijke schikking 3 bis. Gevolgde weg van de leidingen: toegankelijke ruimte gelegen onder het maaiveld. Leidingen geplaatst in toegankelijke kruipruimte: voorschriften schikkingen 1 en 4 volgen. Leidingen waarop toestel of gasmeter zijn aangesloten, opgesteld in ruimte onder het maaiveld: voorschriften schikkingen 1 en 4 + eisen van volgen. 4

5 OVERZICHT TOEGELATEN VERBINDINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE RUIMTELIJKE SCHIKKINGEN Verbindingen Ruimtelijke schikkingen Gevolgde weg van de leidingen Schroefdraad Mechanische verbindingen Knellen Persen Drieledige koppeling Lassen / hardsolderen Bereikbare leidingen 1 Zichtbaar JA JA JA 2 Technische schacht zonder specifiek risico JA JA JA 3 Verluchte holle ruimte zonder specifiek risico JA JA JA Bereikbare leidingen in ruimte onder het maaiveld 3bis Toegankelijke ruimte gelegen onder het maaiveld NEEN NEEN JA Niet bereikbare leidingen 4 Niet verluchte holle ruimte zonder specifiek risico NEEN NEEN JA 5 Ingewerkt in de muur of ondervloer JA NEEN JA

6 DEEL 2 - BINNENLEIDINGEN Bijzondere opstelling: verbruikstoestel of gasmeter voor butaan of propaan opgesteld in een toegankelijke ruimte onder het maaiveld Deze opstelling is enkel toegelaten indien de verbruikstoestellen of de gasmeters zich in een zelfde ruimte bevinden en gelijktijdig aan de volgende voorschriften voldaan is: de luchttoevoer en de afvoer van de verbrandingsgassen van de verbruikstoestellen zijn conform de normen NBN D en NBN B ; in de opstellingsruimte is een gasdetector geplaatst met volgende kenmerken: hij is conform de normen NBN EN en NBN EN ; hij is aangesloten op het elektriciteitsnet; hij is geplaatst, conform de installatievoorschriften van de fabrikant, in de opstellingsruimte van de verbruikstoestellen of de gasmeters (op het laagste punt van deze ruimte) en er zijn lichtsignalen voor alarm- en foutmelding voorzien in een ruimte onder toezicht; het onderhoud en de controle van de detector worden uitgevoerd volgens de voorschriften van de fabrikant; 6

7 BINNENLEIDINGEN Bijzondere opstelling: vervolg in de gastoevoerleiding van het verbruikstoestel is een elektromagnetische gasklep, uitvoering:"normaal gesloten", voorzien: met netaansluiting; met handbediende ontgrendeling; geplaatst buiten de opstellingsruimte en boven het maaiveld in het gebouw in een verluchte ruimte; of buiten het gebouw; met een beschermingsgraad conform de norm IEC die in overeenstemming is met zijn opstellingsplaats: opstelling in een gebouw op een droge plaats: minimum IP 41; opstelling buiten een gebouw onder een afdak: minimum IP 43; opstelling buiten een gebouw zonder beschermend afdak: minimum IP 44; de gasklep is onmiddellijk voorafgegaan door een sectioneerkraan; de uitgang van de klep is het vertrekpunt van de leiding die de onder het maaiveld opgestelde verbruikstoestellen of gasmeters voedt; de voeding voor de verbruikstoestellen die opgesteld zijn boven het maaiveld moet stroomopwaarts van de elektromagnetische klep afgetakt worden op de hoofdleiding die van de tank komt; 7

8 BINNENLEIDINGEN Bijzondere opstelling: vervolg het sturing- en controlesysteem van het geheel gasdetector/elektromotorische gasklep moet volledig onafhankelijk werken van het verbruikstoestel en zorgen voor een positieve beveiliging van de installatie; de gasleiding: is uitgevoerd uit lasbaar staal met gelaste verbindingen of uit halfhard koper met hardsoldeerverbindingen of uit één stuk met uitgegloeid koper; de doorgang van de leiding naar de opstellingsruimte van de verbruikstoestellen of de gasmeters onder het maaiveld moet gasdicht zijn. Wanneer andere materialen gebruikt worden ter verwezenlijking van dit type installatie, moet deze positief beveiligd zijn om, in gelijkaardige omstandigheden, minstens een gelijkwaardig niveau van beveiliging te verkrijgen als hierboven vermeld is. 8

9 BIJZONDERE OPSTELLING: VERBRUIKSTOESTEL OPGESTELD IN KELDER

10 BINNENLEIDINGEN 7.2 Plaatsen van leidingen - toegevoegde alinea Met het oog op het uitvoeren van de dichtheidsproef moet er een T-stuk, afgesloten met een metalen stop, voorzien worden aan de uitgang van de 1ste trapsdrukregelaar of, indien aanwezig, de drukbegrenzer, uitgezonderd indien deze laatste uitgerust is met een meetnippel. Bij een uitbreiding moet dit T-stuk stroomafwaarts en in de nabijheid van de verbinding van het nieuwe met het bestaande gedeelte van de installatie voorzien worden. 10

11 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET ENKELVOUDIGE ONTSPANNING De volledige tekst over het plaatsen van binnenleidingen met enkelvoudige en dubbele ontspanning werd aangepast ALGEMEEN [7.6.1] Type installatie gevoed door één gasfles of batterij van flessen: één drukregelaar, leiding en stopkraan voedt één verbruikstoestel. AANSLUITING OP ÉÉN GASFLES OF BATTERIJ FLESSEN [7.6.2] Één gasfles [ ]: FLESDRUKREGELAAR rechtstreeks op de uitgang van de dienstkraan van de fles uitgangsdruk: nominale werkdruk van het verbruikstoestel. 11

12 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET ENKELVOUDIGE ONTSPANNING Een batterij van gasflessen PROPAAN [ ] : ÉÉNTRAPSDRUKREGELAAR geplaatst aan de uitgang van het verbindingsstuk van de flessen of de handomschakelaar; uitgangsdruk: nominale werkdruk van het verbruikstoestel; afsluiters die het leeglopen van de leidingen beletten tijdens het behandelen van de flessen te plaatsen op het verbindingsstuk of deel uitmakend van de handomschakelaar. 12

13 ÉÉNTRAPSDRUKREGELAAR + HANDOMSCHAKELAAR

14 ÉÉNTRAPSDRUKREGELAAR + 2 AFSLUITERS

15 VOORBEELD VAN EEN PROPAANAANSLUITING MET ÉÉNTRAPSDRUKREGELAAR

16 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET ENKELVOUDIGE ONTSPANNING schroefdraad v.d. aansluiting op de gasfles: [ ] linkse draad; moet overeenstemmen met die van de erop aangebrachte hulpstukken; deze opmerking geldt ook voor het aansluiten van de drukregelaar op het verbindingsstuk of de omschakelaar van een batterij van flessen. 16

17 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET ENKELVOUDIGE ONTSPANNING Aansluitleiding voor de verbruikstoestellen Verbruikstoestellen door bestemming vast [ ] aangepaste strakke leiding voor ontspannen gas of metalen slang diameter aangepast aan debiet en afstand tussen regelaar en toestel; afwijking bij één gasfles: slang ontspannen gas max. 0,50 m tussen flesdrukregelaar en strakke leiding; vastgezet met nippels en aangepaste spanbeugels. 17

18 AANSLUITING VAN EEN VERBRUIKSTOESTEL DAT DOOR BESTEMMING "VAST" IS

19 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET ENKELVOUDIGE ONTSPANNING Aansluitleiding voor de verbruikstoestellen Verbruikstoestellen door bestemming verplaatsbaar [ ] mogen aangesloten met elastomeren slang van max. 2 m; visueel controleerbaar over de totale lengte te vervangen bij schade ten minste alle 5 jaar; dienstkraan van de fles mag als stopkraan dienst doen. 19

20 AANSLUITING VAN EEN VERBRUIKSTOESTEL DAT DOOR BESTEMMING "VERPLAATSBAAR" IS

21 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET ENKELVOUDIGE ONTSPANNING GASSTOPKRAAN [7.6.4] : Elk verbruikstoestel is onmiddellijk voorafgegaan door een op de leiding gemonteerde stopkraan. De stopkranen beantwoorden aan de norm NBN EN 331 in het bijzonder voor het toegelaten inwendig drukverlies. 21

22 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING ALGEMEEN [7.7.1][7.7.2] PROPAAN - steeds gevoed vanuit opslagrecipiënten buiten het gebouw. Installaties met meerdere verbruikstoestellen: steeds dubbele ontspanning. Principe: in 2 stappen verlagen van de druk van het opslagrecipiënt tot de voorgeschreven werkdruk van de toestellen. 22

23 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING INSTALLATIES GEVOED DOOR ÉÉN FLES OF EEN BATTERIJ vóórontspanner leidingen stopkranen ná-ontspanners Eerstetrapsdrukregelaar [ ][ ]: reduceert de druk naar max. 1,5 bar of 5 bar (niet huish.); geplaatst aan de uitgang van de dienstkraan van het opslagrecipiënt (één fles) of ter hoogte van de uitgang van het verbindingsstuk of de handomschakelaar (batterij) opmerking: aut. omschakelaar: voorontspanner geïntegreerd; afsluiters die het leeglopen van de leidingen beletten tijdens het behandelen van de flessen voorzien op het verbindingsstuk of deel uitmakend van de omschakelaar. 23

24 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING VOORBEELDEN VAN DE VERBINDING VAN 2 FLESSEN koperen zwanenhals of stalen verbindingsstuk + 2 afsluitkranen + voorontspanner voor flessen slang voor niet ontspannen gas + handomschakelaar + voorontspanner voor flessen

25 ZWANENHALS + 2 AFSLUITERS + VOORONTSPANNER VOOR FLESSEN

26 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING VOORBEELDEN VAN DE VERBINDING VAN EEN BATTERIJ FLESSEN slang voor niet ontspannen gas + automatische omschakelaar met ingebouwde debietaanduider slang voor niet ontspannen gas + automatische omschakelaar zonder ingebouwde debietaanduider debietaanduider op een plaats waar gemakkelijk controleerbaar DEBIETAANDUIDER

27 SLANG VOOR NIET ONTSPANNEN GAS + AUTOMATISCHE OMSCHAKELAAR MET INGEBOUWDE DEBIETAANDUIDER

28 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING INSTALLATIES GEVOED DOOR PROPAANTANK [ ] (*) VOORONTSPANNER VOOR TANK DRUKBEGRENZER (*): controlemanometer in optie Combinatie eerstetrapsdrukregelaar drukbegrenzer [ ] rechtstreeks op uitgang dienstkraan gemonteerd; indien dit niet zo is: verbinding met combinatie zo kort mogelijk en in naadloze stalen buis. 28

29 COMBINATIE EERSTETRAPSDRUKREGELAAR- DRUKBEGRENZER

30 COMBINATIE EERSTETRAPSDRUKREGELAAR- DRUKBEGRENZER nieuwe uitvoering

31 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Leiding + hulpstukken tussen voorontspanner of combinatie voorontspanner/drukbegrenzer en de tweedetrapsdrukregelaar [ ]: materialen voor ontspannen gas ; vastzetten op de uitgang van de voorontspanner of combinatie voorontspanner/drukbegrenzer met mechanische verbinding; inwendige diameter aangepast aan druk, debiet en lengte binnenleiding; niet ingegraven leidingen buiten het gebouw: gevolgen temperatuurschommelingen beperken; propaantank aan uitgang drukbegrenzer - bij gebruik van: koperen leidingen:uitzettingskrul; stalen leidingen:uitzettingscompensatoren voorzien. 31

32 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Ingegraven leidingen - algemeen [ ] : minimum 0,60 m onder het niveau van het maaiveld; minimum afstand tussen leidingen: 0,10 m bij kruising, 0,20 m bij evenwijdige loop; anders: isolatiescherm voorzien (bv. elastomeren mat); geen leiding onder gebouw tenzij het geheel mantelbuis/leiding een mechanische weerstand heeft die equivalent is met een stalen leiding. 32

33 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Ingegraven leidingen - algemeen: geen leiding onder riool of andere, vloeistof transporterende leiding; leidingen op stabiele ondergrond; doorgang met buitenmuur: gas- en waterdicht maken; leiding die uit de grond komt en tegen muur wordt bevestigd: mechanische bescherming in en boven de grond over een afstand van 0,20 m; waarschuwingslint in kunststof, 0,20 m boven de leiding of de mechanische bescherming. 33

34 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Ingegraven leidingen in staal of koper: enkel in de fabriek met kunststof beklede buizen; koper: mechanische bescherming een stalen strip moet tegen corrosie beschermd zijn; geen knel- of persfittings enkel hardsoldeerverbindingen; staal: enkel schroefdraadverbindingen of lassen. 34

35 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Ingegraven PE-leidingen - toegelaten indien: materiaal van de leidingen conform met de norm; enkel voor het ingegraven gedeelte buiten het gebouw; verbinding PE/metaal: trekvaste overgangskoppeling; de bedrijfsdruk is nooit hoger dan 5 bar; verbindingen PE-buizen in de grond: met stuiklassen of elektrolassen (materialen geschikt voor gas ); 35

36 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Tweedetrapsdrukregelaar [7.7.5]: Algemeen: Elk verbruikstoestel is voorafgegaan door een tweedetrapsdrukregelaar (uitgangsdruk = werkdruk verbruikstoestel) en een stopkraan. Dit kan op 2 manieren worden gerealiseerd: 36

37 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING 1) onmiddellijk voor elk toestel: individuele tweedetrapsdrukregelaar (na-ontspanner) voorafgegaan door stopkraan DIT INSTALLATIETYPE MAG GEBRUIKT WORDEN VOOR EEN NIEUWE INSTALLATIE MET ÉÉN GASFLES EN DUBBELE ONTSPANNING DIE ÉÉN VERBRUIKSTOESTEL VOEDT 37

38 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING 2) Eén enkele gemeenschappelijke tweede ontspanner voor meerdere toestellen + individuele stopkraan per toestel. Opmerking: kan ENKEL indien alle verbruikstoestellen dezelfde werkdruk hebben. DIT INSTALLATIETYPE IS VERPLICHT: VOOR NIEUWE INSTALLATIES EN VOOR GRONDIGE RENOVATIES MET BOUWAANVRAAG VOEDING VAN MEER DAN ÉÉN TOESTEL BIJ HET UITBREIDEN VAN EEN BESTAANDE INSTALLATIE MET ÉÉN TOESTEL GEVOED DOOR ÉÉN FLES OF EEN BATTERIJ NAAR MEERDERE TOESTELLEN NOOT: uitbreiding van een installatie van meerdere toestellen met één of meer bijkomende toestellen: nieuwe gedeelte mag uitgevoerd zoals het bestaande deel. 38

39 VOORBEELD VAN DUBBELE ONTSPANNING MET GEMEENSCHAPPELIJKE TWEEDETRAPSDRUKREGELAAR BESCHERMKASTJE VOOR DE UNIEKE GEMEENSCHAPPELIJKE TWEEDE ONTSPANNER DIE MOET WORDEN VOORAFGEGAAN DOOR EEN SECTIONEERKRAAN

40 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Deze tweedetrapsdrukregelaar is buiten het gebouw geplaatst en voorafgegaan door een afsluiter geplaatst in een beschermkastje. Opgelet: de tweedetrapsdrukregelaar en de sectioneerkraan mogen ook worden geplaatst in een andere ruimte buiten het gebouw, op voorwaarde dat die minstens een gelijkwaardig niveau van veiligheid biedt als het kastje. Hij moet 1,5 maal het totaaldebiet leveren van ALLE aangesloten verbruikstoestellen. De diameter van de leiding tussen deze regelaar en de toestellen moet bepaald worden derwijze dat ALLE toestellen gevoed worden op hun nominale werkdruk zoals aangegeven door de fabrikant van het toestel. Diameter bepalen derwijze dat de installatie geschikt is zowel voor butaan/propaan als voor aardgas (type H). Het geheel van de elementen van de binnenleiding tussen de gemeenschappelijke tweedetrapsdrukregelaar en de stopkranen (inbegrepen) moet in het gebouw van het type RHT zijn. 40

41 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Beschermkastje: gemakkelijk bereikbaar voor bediening van de afsluiter; ruimte van de regelaar/afsluiter: moet boven het aanpalend maaiveld liggen; op laagste punt binnenruimte: verluchtingsopening minimum 100 cm² op minstens 0,50 m van elke aanpalende opening; zichtbaar op de buitenzijde van de kastdeur: GAS / GAZ ; twee modellen: kastje bevestigd aan de buitenmuur; kastje met ingegraven voetstuk leidingdoorgangen op de bodem van het kastje moeten gasdicht zijn. 41

42 UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING INSTALLATIES MET DUBBELE ONTSPANNING Aansluitleiding voor de verbruikstoestellen [7.7.6]: leiding tussen elk toestel en individuele combinatie stopkraan/tweedetrapsdrukregelaar OF individuele stopkraan: Verbruikstoestellen door bestemming vast voeding: aangepaste strakke leiding ontspannen gas of metalen slang; Verbruikstoestellen door bestemming verplaatsbaar mogen aangesloten met elastomeren slang slang voor ontspannen gas - max. 2 m visueel controleerbaar over de totale lengte te vervangen bij schade ten minste alle 5 jaar. 42

43 DEEL3 - PLAATSING VAN VERBRUIKSTOESTELLEN Verluchtingsopening IN ELKE OPSTELLINGSRUIMTE VAN EEN TOESTEL MET OPEN VERBRANDINGSKRING IS EEN VERLUCHTINGSOPENING VOORZIEN UITZONDERING: Bovenstaand voorschrift geldt niet voor verbruikstoestellen en gasmeters opgesteld in een ruimte onder het maaiveld. Dan zijn de voorschriften van deel 2 van deze norm van toepassing. 43

44 PLAATSING VAN VERBRUIKSTOESTELLEN Ventilatie van opstellingsruimten voor verbruikstoestellen Alle ruimten waarin een verbruikstoestel is opgesteld moeten geventileerd zijn, uitgezonderd wanneer het één van de volgende apparaten betreft: een toestel type C dat geen centrale verwarmingsketel is; Uitzondering: De ventilatie van de opstellingsruimte van een centrale verwarmingsketel type C moet conform de voorschriften van de norm NBN B zijn. Toelichting FEBUPRO: De voorschriften van van de norm NBN B vermelden dat de ventilatie van de opstellingsruimte van een CV-ketel type C, nodig voor het afvoeren van overtollige warmte, slechts nodig is indien de verhouding tussen het nuttig geïnstalleerd vermogen (in kw) van de ketel en de inhoud van de opstellingsruimte (in m³) groter dan 35 is. Er moet dan zowel een onder- als een bovenventilatie van 1 cm²/kw geïnstalleerd vermogen met een minimum van 50 cm² worden aangebracht. 44

Het persgereedschap omvat het eigenlijke gereedschap en een stel persbekken of klembeugels

Het persgereedschap omvat het eigenlijke gereedschap en een stel persbekken of klembeugels NBN D 51-006 VERSIE 2 (2010) VOORNAAMSTE WIJZIGINGEN IN VERSIE 1 (2006) In dit document worden enkel de wijzigingen aan versie 1 vermeld die invloed hebben op de uitvoering van een binneninstallatie. Alle

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen

POLITIEVERORDENING. Deel 1: Toepassingsgebied. 1.1 Algemeen 1 POLITIEVERORDENING Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit Deel 1: Toepassingsgebied 1.1 Algemeen De politieverordening

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op LPG Uitgegeven door Vinçotte Editie juni 2012 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

INDEX (v olgorder presentatie v olgens structuur van de norm - v erschillen tov 2 de uitgave in groene kleur) - v erv anging na max.

INDEX (v olgorder presentatie v olgens structuur van de norm - v erschillen tov 2 de uitgave in groene kleur) - v erv anging na max. NBN D 51-006 3 de UITGAVE INDEX (v olgorder presentatie v olgens structuur van de norm - v erschillen tov 2 de uitgave in groene kleur) Waarover? 1. Scope - toepassingsgebied 2. Definities terminologie

Nadere informatie

DOSSIER NR 1 BINNENLEIDINGEN VOOR AARDGAS. conform de norm NBN D 51-003 (2004) GASAANSLUITING VAN TOESTELLEN

DOSSIER NR 1 BINNENLEIDINGEN VOOR AARDGAS. conform de norm NBN D 51-003 (2004) GASAANSLUITING VAN TOESTELLEN Inforgas DOSSIER NR 1 BINNENLEIDINGEN VOOR AARDGAS conform de norm NBN D 51-003 (2004) LEIDINGEN STOP- EN AFSLUITKRANEN GASAANSLUITING VAN TOESTELLEN A A N B E V E L I N G E N V A N D E K. V. B. G. Voorwoord

Nadere informatie

Deel 1: Toepassingsgebied en begrippen

Deel 1: Toepassingsgebied en begrippen Politieverordening veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit, en bij het gebruik van terrasverwarmers Deel

Nadere informatie

Technische aanbevelingen FEBUPRO betreffende de voorschriften van de 2 de uitgave van de norm NBN D 51-006

Technische aanbevelingen FEBUPRO betreffende de voorschriften van de 2 de uitgave van de norm NBN D 51-006 1/18 22-12-2011 TECHNISCHE AANBEVELING CERGA: 11-04 Technische aanbevelingen FEBUPRO betreffende de voorschriften van de 2 de uitgave van de norm NBN D 51-006 1 Onderwerp en toepassingsgebied - Deze aanbeveling

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging.

Gebruiksaanwijzing. Gasbranders. 057.130.7 Gasbrander zonder vlambeveiliging 057.131.7-057.146.3 Gasbranders met vlambeveiliging. Gasbranders Overzicht 057.130.7 gasbrander 20cm, butaan/propaan, 5 kw, zonder vlambeveiliging 057.131.5 gasbrander 30cm, butaan/propaan, 7 kw + vlambeveiliging 057.132.3 gasbrander 40cm, butaan/propaan,

Nadere informatie

Handleiding voor. 1 Openen van het bestand Drukverliezen Voorbeeld van dimensioneren Belgische versie 1. Pag 1

Handleiding voor. 1 Openen van het bestand Drukverliezen Voorbeeld van dimensioneren Belgische versie 1. Pag 1 Handleiding voor Belgische versie 1 1 Openen van het bestand... 2 2 Drukverliezen... 3 3 Voorbeeld van dimensioneren... 5 Pag 1 1 - Openen van het bestand 1.Indien u na het openen van het bestand (dubbelklik

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT OP GAS- INSTALLATIES

ALGEMEEN REGLEMENT OP GAS- INSTALLATIES ALGEMEEN REGLEMENT OP GAS- INSTALLATIES Uitgevoerd door AIB-Vinçotte Belgium vzw Editie 2016 1. Doel van deze publicatie Deze publicatie heeft tot doel u enige richtlijnen te geven bij het verwezenlijken

Nadere informatie

GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR

GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR SYLLABUS KONINKLIJKE VERENIGING VAN BELGISCHE GASVAKLIEDEN VERSIE 01 JANUARI 2007 GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR - VOORWOORD VOORWOORD Deze syllabus bevat ENKEL de

Nadere informatie

KNOEIWERK. FOTO 2 Aansluitkanaal - twee stukken flexibele metalen buis met verschillende doormeter aan elkaar vastgezet.

KNOEIWERK. FOTO 2 Aansluitkanaal - twee stukken flexibele metalen buis met verschillende doormeter aan elkaar vastgezet. KNOEIWERK FOTO 1 Foutief gebruik van flexibele metalen buizen als aansluitkanaal [NBN B 61-002 ( 7.3.2)]: - twee metalen flexibels; - de lengte is in beide gevallen groter dan 1 m; - elk van de aansluitkanalen

Nadere informatie

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p

Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Montage handleiding Broilfire 4 Poot powerfire/gas komfoor 4p-01p Instructies voor het monteren en gebruik van de Powerfire: Technische data: Gas type Butaan Propaan Werk druk: mbar 30-50 37-52 Categorie

Nadere informatie

Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas. Uitgegeven door Vinçotte

Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas. Uitgegeven door Vinçotte Algemene Regels voor GasInstallaties op aardgas Uitgegeven door Vinçotte Editie augustus 2011 TABLE OF CONTENTS 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 3 2. TOEPASSINGSGEBIED 4 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 5 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte warmtegeneratoren

KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte warmtegeneratoren KVBG aanbeveling in verband met de collectoraansluiting voor verbrandingsgassen van meerdere op aardgas gestookte warmtegeneratoren 1. Probleemstelling We zien de laatste tijd een stijgende vraag om gastoestellen

Nadere informatie

PLT - flexibele oplossingen voor aardgasinstallaties

PLT - flexibele oplossingen voor aardgasinstallaties PLT - flexibele oplossingen voor aardgasinstallaties Zeker-betrouwbaar - flexibel, aan iedere buiging Het binnenbrengen van aardgas in de binnen installatie is door het gebruik van stalen of koperen buizen

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GAS- INSTALLATIES OP LPG

ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GAS- INSTALLATIES OP LPG ALGEMEEN REGLEMENT VOOR GAS- INSTALLATIES OP LPG Uitgevoerd door VINÇOTTE vzw Editie 2016 INHOUDSTAFEL 1. DOEL VAN DEZE PUBLICATIE 4 2. TOEPASSINGSGEBIED 5 3. VEILIGHEIDSAANDACHTSPUNTEN 6 4. VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

Gemeente Brakel Marktplein 1 9660 Brakel Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties GR 14/5/12 www.brakel.

Gemeente Brakel Marktplein 1 9660 Brakel Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties GR 14/5/12 www.brakel. Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties met vloeibaar gemaakte petroleumgassen, aardgas en/of elektriciteit en bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen

GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen Januari 2001 GASTEC QA Keuringseis 191 Maximum debiet beveiligingskleppen COLOFON GASTEC NV, Centrum voor Gastechnologie, werkt voor energiebedrijven, fabrikanten en andere opdrachtgevers met behoefte

Nadere informatie

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE

Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING. 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE Handleiding rookgascondensor INHOUDSOPGAVE: WERKING 1.1 Algemeen 1.2 Werking INSTALLATIE 2.1 Aflevering 2.2 Voorschriften 2.3 Opstelling 2.4 Montage beveiligingen 2.5 Montage rookgasafvoer 2.6 Montage

Nadere informatie

Info avond schouwspel

Info avond schouwspel Info avond schouwspel Programma 19u00 Ontvangst 19u15 Infosessie: toelichting door de heer Didier Geraerts van Schootec 20u00 Vragenronde 20u20 Warm Limburg: toelichting door mevrouw Cathérine Schepers

Nadere informatie

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren

Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Informatieblad voor het gebruik van gasflessen en toebehoren Hallo, mag ik mij even voorstellen? Sinds jaar en dag maak ik deel uit van jullie gezin en toch schijnen sommigen me nog niet goed te kennen.

Nadere informatie

De reservoirs Er bestaat een ruim gamma van reservoirs en deze kunnen ook tot een "batterij" worden samengesteld.

De reservoirs Er bestaat een ruim gamma van reservoirs en deze kunnen ook tot een batterij worden samengesteld. De bluswerking Wat we "Karbaloy" noemen is een oplossing van kaliumcarbonaat in water. Dit mengsel verstikt het vuur en verhindert opnieuw opflakkeren met het zeepachtig schuim dat gevormd wordt en dooft

Nadere informatie

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint

CONVECTIEVERWARMING GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS. Vermogens : 26,5 tot 61,7 kw BVBA BLONDEAU & ZONEN. Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint CONVECTIEVERWARMING BVBA BLONDEAU & ZONEN Fabriekstraat, 56 B - 2547 Lint Tel. +32-3/454.38.50 Fax +32-3/454.38.44 info@blondeau.be www.blondeau.be GASGESTOOKTE CONDENSERENDE LUCHTVERHITTERS Vermogens

Nadere informatie

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be

PRAKTISCHE FICHE / DE VOORBEREIDING Beschikbaar op www.legrand.be Het A.R.E.I. en verlichtingskringen De verlichting in uw woning is het belangrijkste onderdeel van uw elektrische installatie n De kringen Een verlichtingskring wordt bekabeld met draden van 1,5 mm 2 en

Nadere informatie

Ontwerp- en installatiegids van de PLT kit TracPipe

Ontwerp- en installatiegids van de PLT kit TracPipe Ontwerp- en installatiegids van de PLT kit TracPipe Uitgave oktober 2014 Plooibare roestvrij stalen gegolfde buizen en bijhorende mechanische koppelingen Installatievoorschriften volgens de norm NBN D51-003

Nadere informatie

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht

BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht BM Kunststof Systemen voor afvoer van rookgassen en toevoer van verbrandingslucht Perfectie in aluminium, rvs en... kunststof Naast vele aluminium en rvs onderdelen produceren en leveren Burgerhout en

Nadere informatie

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL

Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gebruiks- en montage instructies VERWARMINGSTOESTEL Gelieve alvorens het toestel te gebruiken, de instructies in deze handleiding grondig te lezen. Inhoud Pg. Veiligheid 2 Aansluiting van de gasfles 3

Nadere informatie

MESSING PERSFITTINGEN

MESSING PERSFITTINGEN MESSING PERSFITTINGEN. Messing persfittingen standard. Messing persfittingen gas MESSING PERSFITTINGEN. Messing persfittingen standard Samenstelling Het huis van de fitting bestaat uit messing CWN en is

Nadere informatie

Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel

Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel Blad : 1 van 6 TOEPASSINGSGEBIED: Brabant Drenthe Flevoland Friesland Groningen Limburg Overijssel 1 DOELSTELLING Het tot stand brengen van goede en veilige huisaansluitleidingen t.b.v. hoogbouw in deelnetten

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties

KONINKRIJK BELGIE. Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242 van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE EN FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 242

Nadere informatie

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008

AANPASSINGEN / TOEVOEGINGEN VOOR HANDBOEK HOGE DRUK 7 E DRUK, JULI 2008 Algemeen In het gehele handboek is het woord spuitkop vervangen door nozzle of is verwijderd. De definitie van een nozzle is aangepast. Zie hiervoor onderstaande aanpassingen. Een opsomming van de pagina

Nadere informatie

Pompputten in PE 04/2015. Van regen naar rivier

Pompputten in PE 04/2015. Van regen naar rivier Pompputten in PE 04/2015 Van regen naar rivier OLIE-, VET EN Inhoud INOX GAMMA STOCKAGE TANKS Inleiding 57 PRPE150 : 150 L 58\59 PRPE1000 : 1000 L 60\62 56 De PE pompput is geschikt voor het verpompen

Nadere informatie

GASTEC QA Keuringseis 172

GASTEC QA Keuringseis 172 1 januari 1997 GASTEC QA Keuringseis 172 PREFAB Binnenleidingen CERTIFICATION 1 januari 1997 GASTEC QA Keuringseis 172 PREFAB Binnenleidingen CERTIFICATION GASTEC NV, Postbus 137, 7300 AC Apeldoorn, tel.

Nadere informatie

Augustus 2013 Pagina 1

Augustus 2013 Pagina 1 Aanvullende Installatiehandleiding t.b.v. Tzerra & Calenta koppeling met de WTW unit met ingebouwde terugslagklep en voedingsspanning aansluiting voor de ketel Inleiding Met gebalanceerde ventilatie met

Nadere informatie

HOOFDSTUK II DE BINNENLEIDING VOOR LAGE DRUK

HOOFDSTUK II DE BINNENLEIDING VOOR LAGE DRUK GEHABILITEERD AARDGASINSTALLATEUR HOOFDSTUK II Inhoud HOOFDSTUK II DE BINNENLEIDING VOOR LAGE DRUK 1. UITVOERING VAN DE BINNENLEIDING 2 1.1. ALGEMEEN 2 1.2. MATERIALEN EN VERBINDINGSWIJZEN 3 1.2.1 Algemeen

Nadere informatie

Checklist 1 Comfort-gasinstallaties voor pleziervaartuigen

Checklist 1 Comfort-gasinstallaties voor pleziervaartuigen Checklist 1 Comfort-gasinstallaties voor pleziervaartuigen Voor butaan en/of propaangasinstallaties Niet geschikt voor voortstuwingsinstallaties Eigenaar : Is het schip geregistreerd : ja nee Boottype

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Installateur individuele gasverwarming BO KW 003 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie

Nadere informatie

Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no.

Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, ter uitvoering van artikel 2, eerste lid, van de Veiligheidsverordening (AB 1990 no. GT 31) Citeertitel: Veiligheidsbesluit gasreservoirs en gasinstallaties

Nadere informatie

Dompelpomp KTP 300. Voor schoonwater en afvalwater

Dompelpomp KTP 300. Voor schoonwater en afvalwater HANDLEIDING VOOR INBOUW, BEDIENING EN ONDERHOUD Dompelpomp KTP 300 Voor schoonwater en afvalwater Wijzigingsstand: 01/1992-HG Nummer: 010-688 (Technische wijzigingen voorbehouden) Dompelpomp KTP 300 Gebruiksterreinen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen

Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen Gemeenschappelijke schoorstenen in bestaande appartementsgebouwen 1 Inhoudsopgave Bestaande situatie Atmosferische ketels Gemeenschappelijk opbouwvoorbeeld Werkingsprincipe Verse luchttoevoer Rookgasafvoer

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER

GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER GEBRUIKERSHANDLEIDING MOBIELE DIESELOLIETANK MET POMP TYPE FIELDMASTER FIELDMASTER INHOUDSTAFEL 1. ALGEMEEN 3 2. OPSLAG, TRANSPORT EN PLAATSINGSVOORSCHRIFTEN 3 3. EERSTE GEBRUIK 4 4. TECHNISCHE GEGEVENS

Nadere informatie

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem

Installatievoorschriften. Bel-Ro-combi CLV systeem Installatievoorschriften Bel-Ro-combi CLV systeem Inhoudsopgave Bel-Ro-combi CLV systeem 1 Inhoudsopgave 2 Bedrijfsgegevens 3 Voorwoord 4 Toepassingsgebied 5 Temperatuurklasse 5 Keuze systeem & diameter

Nadere informatie

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN

RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN TO-1001 SCHOLEN RICHTLIJNEN STAD ANTWERPEN VOOR BOUWEN, BIJBOUWEN, AANBOUWEN EN VERGROTEN VAN SCHOOLGEBOUWEN ONAFGEZIEN DE WETTELIJKE BEPALINGEN TERZAKE VAN HET A.R.A.B. EN EVENTUEEL DEZE VAN HET MINISTERIEEL

Nadere informatie

DOSSIER NR 2 INSTALLATIES MET OPEN AARDGASTOESTELLEN. conform de normen NBN D51-003 (2004) en NBN B61-002 (2006) VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER

DOSSIER NR 2 INSTALLATIES MET OPEN AARDGASTOESTELLEN. conform de normen NBN D51-003 (2004) en NBN B61-002 (2006) VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER Inforgas DOSSIER NR 2 INSTALLATIES MET OPEN AARDGASTOESTELLEN conform de normen NBN D51-003 (2004) en NBN B61-002 (2006) VERBRANDINGSLUCHTTOEVOER AFVOER VAN DE VERBRANDINGSPRODUCTEN A A N B E V E L I N

Nadere informatie

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN ONGEPLASTICEERD POLY VINYL CHLORIDE (PVC-U) VOOR DRINKWATERVOORZIENINGEN EN VOOR BOVEN- EN ONDERGRONDSE RIOOLPERSLEIDING

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN ONGEPLASTICEERD POLY VINYL CHLORIDE (PVC-U) VOOR DRINKWATERVOORZIENINGEN EN VOOR BOVEN- EN ONDERGRONDSE RIOOLPERSLEIDING BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION Stichters: WTCB en SECO Aarlenstraat 53 B-1040 Brussel Tel. + 32 (0) 2 238.24.11 Fax. + 32 (0) 2 238.24.01 www.bcca.be info@bcca.be TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

12 mei 2011. Geachte,

12 mei 2011. Geachte, 12 mei 2011 Geachte, Hierbij vindt u de Cerga aanbeveling 2011/01 CERGA aanbeveling in verband met de essentiële veiligheidseisen voor bestaande huishoudelijke aardgasbinneninstallaties. Officieel zijn

Nadere informatie

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages

Datasheet 1/2002 Optigas -gasappendages atasheet 1/2002 Optigas -gasappendages Toepassingsgebied: In het gasappendageprogramma Optigas van Oventrop zijn appendages opgenomen voor een veilige distributie en aanvoer van gas naar de huisaansluiting

Nadere informatie

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES

INSTALLATIES 12 ONAFHANKELIJKHEID VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE TEN OVERSTAAN VAN ANDERE INSTALLATIES 9 9.01 ELEKTRISCHE Nominale spanning Elektrische installaties moeten in al hun onderdelen onderworpen en uitgevoerd worden in functie van hun nominale spanning 9.02 Regels van goed vakmanschap gelijkvormigheid

Nadere informatie

Flexibels : C.V. & sanitair

Flexibels : C.V. & sanitair Flexibels : C.V. & sanitair Sanutal beschikt over de nodige machines om flexibele slangen voor sanitair en verwarming te produceren. Deze productie laat ons toe een volledig en hoogwaardig gamma uit voorraad

Nadere informatie

installatie: stalen, dubbelwandige tank met appendages en leidingen

installatie: stalen, dubbelwandige tank met appendages en leidingen VOORSCHRIFTEN M.B.T. HUISBRANDOLIE-INSTALLATIES Standaardvoorschriften voor de activiteit: CODE 155a Opslag van huisbrandolie in, van staal vervaardigde, dubbelwandige bovengrondse tanks (o.a. wandtanks)

Nadere informatie

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften

Databank voor de toepassing van de technische voorschriften CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART RV (14) 76 RV/G (14) 100 JWG (14) 94 25 november 2014 Or. fr fr/de/nl/en COMITE REGLEMENT VAN ONDERZOEK WERKGROEP REGLEMENT VAN ONDERZOEK GEMEENSCHAPPELIJKE WERKGROEP

Nadere informatie

KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie

KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie HANDLEIDING VOOR INBOUW, BEDIENING EN ONDERHOUD KESSEL-opvoerinstallatie Minilift voor afvalwater vrij van faecaliën voor boven- of ondergrondse installatie Bestelnr. 28560 / 28570 Voordelen van het product

Nadere informatie

Geachte mevrouw, Geachte heer, Ernstige gebreken aan uw aardgasinstallatie

Geachte mevrouw, Geachte heer, Ernstige gebreken aan uw aardgasinstallatie Geachte mevrouw, Geachte heer, Betreft: Ernstige gebreken aan uw aardgasinstallatie Bij de tussenkomst op uw installatie gelegen op bovengenoemd adres werd vastgesteld dat er ernstige gebreken zijn die

Nadere informatie

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas

VIESMANN. Montageaanwijzing VITOROND 200. voor de vakman. Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas Montageaanwijzing voor de vakman VIESMANN Vitorond 200 Type VD2A, 125tot270kW Verwarmingsketel op olie of gas VITOROND 200 4/2007 Na montage deze aanwijzing recycleren! Veiligheidsaanwijzingen Volg deze

Nadere informatie

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK

KUNSTSTOFLEIDINGSYSTEMEN VAN POLYETHYLEEN (PE) VOOR DE DRINKWATERVOORZIENING EN VOOR DE AFVOER EN RIOLERING ONDER DRUK BELGIAN CONSTRUCTION CERTIFICATION ASSOCIATION Stichters: WTCB en SECO Aarlenstraat 53 B-1040 Brussel Tel. + 32 (0) 2 238.24.11 Fax. + 32 (0) 2 238.24.01 www.bcca.be info@bcca.be TECHNISCHE VOORSCHRIFTEN

Nadere informatie

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG

CAGO GAS. Installatie - en gebruiks handleiding. Katalyt oven. Mod. Oro 165. Artikel nummer: 810021 CE 0051. Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG CAGO GAS Installatie - en gebruiks handleiding Katalyt oven Mod. Oro 165 Artikel nummer: 810021 CE 0051 Maximale voltooiing: 3100W - 220 g/h LPG Voor gebruik van dit toestel aub. zorgvuldig installatie

Nadere informatie

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas

instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas instructieboekje EUROM GS5000 Infraroodstraler op gas 2 HARTELIJK DANK Hartelijk dank dat u voor de EUROM GS5000 kachel gekozen hebt. U hebt daarmee een goede keus gemaakt! Wij hopen dat hij tot uw volle

Nadere informatie

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN

BADKAMERS OF STORTBADRUIMTEN A.R.E.I 86.10 IN HUISHOUDELIJKE LOKALEN 86.10.a Bepalingen Badkamer of stortbadruimte: Lokaal of lokaalgedeelte beperkt tot volume 3 waarvan hierna sprake, waarin ten minste een bad of een stortbad is

Nadere informatie

Bijlage 4 - Algemene voorschriften verbonden aan de deelname aan de Vierdaagsefeesten 2016 voor het innemen van STANDPLAATSEN

Bijlage 4 - Algemene voorschriften verbonden aan de deelname aan de Vierdaagsefeesten 2016 voor het innemen van STANDPLAATSEN Eisen te stellen aan kramen Algemene eisen Deze eisen gelden te allen tijde: 1. Ten behoeve de bereikbaarheid van de hulpverlenende diensten moet een doorgaande route met een breedte van 4 meter en een

Nadere informatie

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC

HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC made in Belgium With the future in mind HeatMaster 25 C 25 TC 35 TC 45 TC 70 TC 85 TC 120 TC Condenserende gasketel met dubbele functie HeatMaster condensatie op CV HeatMaster condensatie op CV en sanitair

Nadere informatie

CONCEPT WATERWERKBLAD UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014

CONCEPT WATERWERKBLAD UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014 Herziening van juni 2004 CONCEPT WATERWERKBLAD WB 2.3 UITVOERING PERSPROEF DATUM: OKT 2014 Auteursrechten voorbehouden Met betrekking tot de persproef is in artikel 2.3 van NEN 1006 (AVWI-2014) het volgende

Nadere informatie

STUDIEGEBIED Koeling en warmte

STUDIEGEBIED Koeling en warmte STUDIEGEBIED Koeling en warmte Modulaire opleiding Loodgieter BO KW 004 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Deel 1 Opleiding... 3 1.1 Korte beschrijving... 3 1.1.1 Relatie opleiding - beroep... 3 1.1.2

Nadere informatie

.news. driemaandelijks december 2010 www.cerga.be. de klant voor aardgas kiezen of het houden op propaan.

.news. driemaandelijks december 2010 www.cerga.be. de klant voor aardgas kiezen of het houden op propaan. .news driemaandelijks december 2010 www.cerga.be Met gebundelde krachten De geschiedenis van het kwaliteitslabel voor de professionele gasinstallateur startte ruim tien jaar geleden voor de aardgassector.

Nadere informatie

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd.

9.3.1.51.2 In ieder geïsoleerd verdeelsysteem moet een automatische aardfoutcontroleinrichting met een optisch en akoestisch alarm zijn ingebouwd. 9.3.1.51 Elektrische inrichtingen (type G) 9.3.1.51.1 Er zijn slechts verdeelsystemen zonder teruggeleiding via de scheepsromp toegestaan.dit is niet van toepassing op: - installaties voor kathodische

Nadere informatie

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A

De installatie moet worden uitgevoerd door een installateur en voldoen aan Richtlijn NBN D51.006/A HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel op rol en uit messing

Nadere informatie

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting

Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting Eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Informatie voor aanvragers van een Lianderaansluiting voor nieuwbouw iedereen energie eisen aan uw meterruimte en invoervoorzieningen Voor uw eigen veiligheid

Nadere informatie

TECHNISCH DOSSIER. Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen

TECHNISCH DOSSIER. Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen TECHNISCH DOSSIER Binnenleidingen voor aardgas en plaatsing van de verbruikstoestellen Algemene bepalingen Tekst van de norm NBN D 51-003 (4 de uitgave 2004) + addendum 1 aangevuld met toelichtingen KVBG

Nadere informatie

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan

Big Fire Gasblokken. Big-fire 400. Big-fire 570. Big-fire 730. Big-fire 750. Big-fire 1025. Big-fire 1125. Big-fire 570 Propaan. Big-fire 750 Propaan Big Fire Gasblokken Big-fire 400 Big-fire 570 Big-fire 730 Big-fire 750 Big-fire 1025 Big-fire 1125 Big-fire 570 Propaan Big-fire 750 Propaan Big-fire 1125 Propaan Big Fire B.V. is een dochteronderneming

Nadere informatie

Telecominstallatie binnenin een woning

Telecominstallatie binnenin een woning Telecominstallatie binnenin een woning 1 Telecominstallatie binnenin een woning Onze behoeften inzake connectiviteit veranderen snel. Daarom is het aangewezen in de hele woning een kabelnetwerk aan te

Nadere informatie

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3

Algemeen... blz 2. Blokschema... blz 2. Beschrijving besturingseenheid type 1290... blz 2 en 3 Index Algemeen................................................................... blz Blokschema.................................................................. blz Beschrijving besturingseenheid type

Nadere informatie

Examenopgaven VMBO-BB 2004

Examenopgaven VMBO-BB 2004 Examenopgaven VMBO-BB 2004 tijdvak 2 woensdag 23 juni 09:00 10:30 uur INSTALLATIETECHNIEK CSE BB Naam kandidaat Kandidaat-nummer Beantwoord alle vragen in dit opgavenboekje. Bij dit examen hoort een bijlage.

Nadere informatie

EKO PLUS 6kW. STILE 8kW. TECHNA & ARTE 10kW IDEA D ANGLE. IDEA FRONTALE 9kW. ARTE 15kW. SYNTHESIS 68 10kW

EKO PLUS 6kW. STILE 8kW. TECHNA & ARTE 10kW IDEA D ANGLE. IDEA FRONTALE 9kW. ARTE 15kW. SYNTHESIS 68 10kW SYMBOLEN INHOUDSOPGAVE INGEBOUWDE BEVOCHTIGER De luchtkachels zijn voorzien van een ingebouwde en manueel gevoede bevochtiger die lichamelijke ongemakken helpt voorkomen zoals een droge keel, hoofdpijn,

Nadere informatie

TECHNISCHE GEBRUIKSAANWIJZING RTI-C

TECHNISCHE GEBRUIKSAANWIJZING RTI-C TECHNISCHE GEBRUIKSAANWIJZING RTI-C 1 OVERZICHT I) TECHNISCHE GEGEVENS I.1) Presentatie I.2) Kenmerken I.3) Installatie II) AANSLUITING II.1) Aansluiting hydraulisch II.2) Aansluiting elektrisch III) WERKING

Nadere informatie

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS

Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten voor directe afleverstations Revisie F Richtlijn ruimte voor afleverstation DWAS Voorschriften en afmetingen van ruimten

Nadere informatie

Wetgeving in stooklokalen

Wetgeving in stooklokalen Wetgeving in stooklokalen Wat wordt er verwacht van U? Welke norm is van toepassing? Waar moet of kan u op letten? Is het een nieuw stooklokaal of renovatie? Stookplaats boven 70kW volgens NBN B61-001

Nadere informatie

CV Terrasverwarmer. Wasdroger

CV Terrasverwarmer. Wasdroger 3 Gasinstallatie* Grondbeginselen 3 Gasinstallatie* Grondbeginselen Gebruik van aardgas Gasinstallaties worden normaal gesproken gebouwd met behulp van metalen leidingsystemen. De desbetreffende nationale

Nadere informatie

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13

laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 laatste wijziging: Rims melding RIMS-366192 Zie 4.5 Datum laatste uitgave 29 oktober 13 1 DOEL... 2 2 TOEPASSINGSGEBIED... 2 3 DEFINITIES... 2 4 VOORSCHRIFT... 2 4.1 Eisen bij de inkoop/aanschaf... 2 4.2

Nadere informatie

S4600 ST-serie. Druk(verschil)meters

S4600 ST-serie. Druk(verschil)meters S4600 ST-serie Druk(verschil)meters Snel en nauwkeurig Een nieuwe serie drukverschilmeters van BLAUWE LIJN met nieuwe functionaliteit en nog hogere nauwkeurigheid! Uiteraard kunt u rekenen op de vertrouwde

Nadere informatie

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw

Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Technische voorschriften voor een aftakking van een appartementsgebouw Intercommunale Waterleidingsmaatschappij van Veurne-Ambacht Maatschappelijke zetel: Doornpannestraat 1-8670 Koksijde RPR Veurne -

Nadere informatie

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties

Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Inspectierapport Elektro-, gas- en drinkwatertechnische installaties Projectnummer Inspecteur Nummer gasmeter 12334 Nummer elektrameter 12333 Opdrachtgever Synorga Bezoekadres De Linde 2 8 NL-5831 RD Boxmeer

Nadere informatie

StabiCAD V Gasleidingberekening

StabiCAD V Gasleidingberekening StabiCAD V Gasleidingberekening Inhoudsopgave 1. Werken met StabiCAD V Gasleidingberekening.. 3 1.1. Inleiding................................................... 3 1.2. Verwante modules...........................................

Nadere informatie

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan

Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan Handleiding voor ombouw van Aardgas naar Propaan EHLE 17, EHLE 23 EHLE 27, EHLE 34 EHLE 39 6.720.67.216 (T30.3216.04) (200812) Aanbevelingen Inhoudsopgave Uitleg van de symbolen 2 1 Aanbevelingen 2 2 Verandering

Nadere informatie

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden

Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Gereedschap voor autogeen lassen en Branden Bij autogene processen worden branders gebruikt voor lassen en onder meer ook voor snijden, solderen, richten, strekken, gutsen, vlamstralen en heetstoken. Deze

Nadere informatie

INSTALLATIETECHNIEK CSE KB

INSTALLATIETECHNIEK CSE KB Examen VMBO-KB 2005 tijdvak 1 maandag 23 mei 9.00 11.00 uur INSTALLATIETECHNIEK CSE KB Bij dit examen hoort een bijlage. Dit examen bestaat uit 58 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 73 punten te behalen.

Nadere informatie

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen

TECHNISCH BUREAU VERBRUGGHEN VADEMECUM ELEKTRICITEIT SCHAKELAARS. Artikel. A.R.E.I. 250.01 Algemeen SCHAKELAARS 250.01 Algemeen Schakelaars en andere bedieningstoestellen moeten conform de desbetreffende door de Koning zijn, of overeenkomen met bepalingen die een gelijkwaardig veiligheidsniveau bieden.

Nadere informatie

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem

Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem HYDRA GS Flexibele buizen voor gas Gepatenteerd uniek systeem Het HYDRA GS systeem bestaat uit een flexibele geribbelde inox buis in inox 316 L (Hydra Witzenmann) beschermd met een geel synthetisch omhulsel

Nadere informatie

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem

Rogafa. Het nieuwe beugelen! Rogafa. Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem Het nieuwe beugelen! Nieuw advies Wat is de beste manier om een rookgasafvoersysteem te installeren? Die vraag is nu eenvoudig te beantwoorden, dankzij een uniek gezamenlijk advies van de Nederlandse fabrikanten

Nadere informatie

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30

Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30 G-CLASSIC-30 Een overzicht van de modellenreeks G-CLASSIC-30 Leidingdoorvoeringen Standaard voorbereide posities in het plafond van de kast aangebracht Doorvoer zonder noodzakelijke isolatie van de aangesloten

Nadere informatie

KVBG 23/11/2006 KVBG aanbeveling in verband met de ventilatievoorzieningen voor type B straalverwarmingstoestellen

KVBG 23/11/2006 KVBG aanbeveling in verband met de ventilatievoorzieningen voor type B straalverwarmingstoestellen KVBG aanbeveling in verband met de ventilatievoorzieningen voor type B straalverwarmingstoestellen 1 Inleiding Voor installateurs en fabrikanten van type B niet huishoudelijke straalverwarmingstoestellen

Nadere informatie

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. 95 C - 10 bar 14.27

Telefoon 074 2435334 Telefax 074 2434323 E mail ubel@ubel.nl Internet www.ubel.nl. 95 C - 10 bar 14.27 14 95 C - 10 bar 14.27 Leiding specificaties ext. O mm dikte mm E mail Internet systeem PN10 bij 95 C UNI 10954/1 standaard - KLEUR WIT alu. mm O int. mm inhoud H 2 O l/m rol ongeïsol. verpakking lengte

Nadere informatie

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 20/01-A. Ondergrondse brandkranen

TECHNISCHE STEEKKAART nr FTS 20/01-A. Ondergrondse brandkranen Belgische Federatie voor de Watersector vereniging zonder winstoogmerk Kolonel Bourgstraat, 127 BE - 1140 Brussel Tel: + 32 (0)2 706 40 90 - Fax: + 32 (0)2 706 40 99 E-mail: info@belgaqua.be http//:www.belgaqua.be

Nadere informatie

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig

VLAANDEREN WALLONIE BRUSSEL. Keuring BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig BOSEC of gelijkwaardig WETGEVING De wetgeving over het gebruik van rookmelders is gewestelijke materie en verschilt bijgevolg in Vlaanderen, Wallonië en Brussel. Dit schema geeft een overzicht van de 3 gewesten: VLAANDEREN WALLONIE

Nadere informatie

BESTEKOMSCHRIJVINGEN. 8.1 Sanitair 99. 8.2 Verwarming 104

BESTEKOMSCHRIJVINGEN. 8.1 Sanitair 99. 8.2 Verwarming 104 BESTEKOMSCHRIJVINGEN. Sanitair. Verwarming . SANITAIR Algemene beschrijving Leidingsysteem voor sanitaire toepassingen bestaande uit meerlagenbuizen en perskoppelingen. Het volledige systeem bezit technische

Nadere informatie

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER

DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER EOS PLUS HP DE EFFICIËNTE EN MILIEUVRIENDELIJKE OPLOSSING VOOR DE PRODUCTIE VAN SANITAIR WARM WATER Lucht-water warmtepomp voor de productie van Sanitair Warm Water zonder gebruik van gas. Deze pomp, speciaal

Nadere informatie

Installatievoorschrift. ATAG Cascade. 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden.

Installatievoorschrift. ATAG Cascade. 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden. Installatievoorschrift ATAG Cascade 8A.51.22.06/10.06 Wijzigingen voorbehouden. Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Regelgeving... 5 3 Beschrijving... 6 3.1 Toestellen... 6 3.2 Rookgaszijdig systeem... 6 3.3 Regeltechnisch

Nadere informatie

Openluchtgrills op gas van Viking

Openluchtgrills op gas van Viking Openluchtgrills op gas van Viking Professionele resultaten bij u thuis TM Openluchtgrills op gas DVGBQ 76 cm, 104 cm EN 135 cm BREED Kookvermogen type professioneel Branders uit roestvast staal van 6,5

Nadere informatie

Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw

Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw METERRUIMTE Eisen aan de meterruimte en meterruimte doorvoeren voor hoog- en laagbouw Stedin is als netbeheerder verantwoordelijk voor het aansluiten van woningen en bedrijven op het gas- en elektriciteitsnet.

Nadere informatie

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem

POLITIEVERORDENING. Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem POLITIEVERORDENING Addendum Veiligheidsmaatregelen bij het gebruik van occasionele installaties voorzien van een fotovoltaïsche zonne-energiesysteem Deel 1:Toepassingsgebied Onderhavig addendum aan de

Nadere informatie

Gasabsorptiewarmtepomp O. Inbedrijfstellingsprotocol Logatherm GWPL (2013/08) BE

Gasabsorptiewarmtepomp O. Inbedrijfstellingsprotocol Logatherm GWPL (2013/08) BE Gasabsorptiewarmtepomp 6 720 645 626-00.1O 6 720 808 009 (2013/08) BE Inbedrijfstellingsprotocol Logatherm GWPL-38 ALGEMEEN Datum: Tijd: Klant: Installatielocatie: Installateur: Elektrotechnisch installateur:

Nadere informatie