ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037"

Transcriptie

1 ECLI:NL:RBSHE:2012:BW1037 Instantie Datum uitspraak Datum publicatie Zaaknummer 01/ Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig Inhoudsindicatie Vrijspraak van doodslag. Bewezenverklaring van onder meer overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, waardoor een ander wordt gedood en de schuldige verkeerde onder invloed van alcohol en gevaarlijk heeft gehandeld. Geen sprake van roekeloosheid doch van zeer onvoorzichtig rijgedrag. Opgelegd een gevangenisstraf van 24 maanden met aftrek voorarrest waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar en de bijzondere voorwaarden toezicht van de reclassering en het zich onthouden van het gebruik van alcohol. Voorts is er een ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen opgelegd voor de duur van 4 jaar. Vindplaatsen Rechtspraak.nl Uitspraak vonnis RECHTBANK 'S HERTOGENBOSCH Sector Strafrecht Parketnummer: 01/ Datum uitspraak: 10 april 2012 Vonnis van de rechtbank s Hertogenbosch, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: [verdachte], geboren te [geboorteplaats] [geboortedatum] 1991, wonende te [woonplaats], [adres], thans gedetineerd te: P.I. HvB Grave (Unit A + B). Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek ter terechtzitting van 27 maart De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie en van hetgeen van de zijde van verdachte naar voren is gebracht. De tenlastelegging. De zaak is aanhangig gemaakt bij dagvaarding van 21 februari Aan verdachte is ten laste gelegd dat: 1. hij op of omstreeks 17 december 2011 te Mariahout, gemeente Laarbeek, opzettelijk [slachtoffer 1], welke [slachtoffer 1] bestuurder was van hierna te noemen bromfiets, van het leven heeft beroofd, immers heeft verdachte met dat opzet als bestuurder van een (personen)auto, gereden over de Ginderdoor (gaande in de richting van de Lieshout), welke Ginderdoor ter plaatse bestond uit een rijbaan, welke rijbaan bestond uit twee weghelften, terwijl hij, verdachte, als beginnend bestuurder verkeerde onder invloed van 1/7

2 alcohol, te weten ongeveer 845 mg alcohol per liter uitgeademde lucht, en/of (vervolgens) aldaar in een gezien zijn, verdachtes, rijrichting naar rechts verlopende onoverzichtelijke bocht, welke middels een verkeersbord (J2 van bijlage 1 van het RVV1990) was aangeduid als een scherpe bocht, met te hoge snelheid voor de situatie ter plaatse, over de gezien zijn, verdachtes, rijrichting linker weghelft (bestemd voor het verkeer uit tegenovergestelde richting) gereden, teneinde een voor hem rijdende (personen)auto in te halen, op het moment dat een gezien zijn, verdachtes, rijrichting uit tegemoetkomende richting rijdende bromfiets hem, verdachte, tot op korte afstand was genaderd, tengevolge waarvan een aanrijding en/of botsing is ontstaan tussen zijn, verdachtes, (personen)auto en/of de bestuurder van die bromfiets en/of de door deze bestuurde bromfiets, tengevolge waarvan voornoemde [slachtoffer 1] is overleden; (artikel 287 van het Wetboek van Strafrecht); Subsidiair althans, indien het vorenstaande niet tot een veroordeling mocht of zou kunnen leiden: hij op of omstreeks 17 december 2011 te Mariahout, gemeente Laarbeek, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, Ginderdoor, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door roekeloos, in elk geval zeer, althans aanmerkelijk, onvoorzichtig en/of onoplettend, als bestuurder van een (personen)auto, te rijden over de Ginderdoor (gaande in de richting van de Lieshout), welke Ginderdoor ter plaatse bestond uit een rijbaan, welke rijbaan bestond uit twee weghelften, terwijl hij, verdachte, als beginnend bestuurder verkeerde onder invloed van alcohol, te weten ongeveer 845 mg alcohol per liter uitgeademde lucht, en/of (vervolgens) aldaar in een gezien zijn, verdachtes, rijrichting naar rechts verlopende onoverzichtelijke bocht, welke middels een verkeersbord (J2 van bijlage 1 van het RVV1990) was aangeduid als een scherpe bocht, met te hoge snelheid voor de situatie ter plaatse, over de gezien zijn, verdachtes, rijrichting linker weghelft (bestemd voor het verkeer uit tegenovergestelde richting) te rijden, teneinde een voor hem rijdende (personen)auto in te halen, op het moment dat een gezien zijn, verdachtes, rijrichting uit tegemoetkomende richting rijdende bromfiets hem, verdachte, tot op korte afstand was genaderd, tengevolge waarvan een aanrijding en/of botsing is ontstaan tussen zijn, verdachtes, (personen)auto en/of de bestuurder van die bromfiets en/of de door deze bestuurde bromfiets, waardoor een ander (genaamd [naam] werd gedood; (artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994); 2. hij op of omstreeks 17 december 2011 te Mariahout, gemeente Laarbeek, als bestuurder van een motorrijtuig betrokken bij een verkeersongeval of door wiens gedraging een verkeersongeval was veroorzaakt op de Ginderderdoor, de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden aan een ander (te weten [naam] was gedood dan wel letsel en/of schade was toegebracht; (artikel 7 lid 1 onder a van de Wegenverkeerswet 1994); 2/7

3 3. hij op of omstreeks 17 december 2011 te Mariahout, gemeente Laarbeek,, als bestuurder van een motorrijtuig, (personenauto, merk Volkswagen Golf), voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, zulks terwijl aan hem, verdachte, sedert de datum waarop aan hem, verdachte, voor de eerste maal een rijbewijs was afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken en de eerste afgifte van dat rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, dit motorrijtuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij onderzoek, als bedoeld in artikel 8, lid 3, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 845 microgram, in elk geval hoger dan 88 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn; (artikel 8 lid 3 onder a van de Wegenverkeerswet 1994) Voor zover in de tenlastelegging taal en/of schrijffouten voorkomen zijn deze in de bewezenverklaring verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is verdachte daardoor niet in de verdediging geschaad. De formele voorvragen. Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding geldig is. De rechtbank is bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen en de officier van justitie kan in haar vervolging worden ontvangen. Voorts zijn er geen gronden gebleken voor schorsing van de vervolging. Vrijspraak ten aanzien van feit 1 primair. De rechtbank acht, evenals de officier van justitie en de verdediging, niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen aan verdachte onder feit 1 primair is ten laste gelegd, zodat de verdachte daarvan behoort te worden vrijgesproken. De rechtbank acht niet bewezen dat verdachte het (voorwaardelijk) opzet had op de dood van het slachtoffer [slachtoffer 1]. Bewijs ten aanzien van feit 1 subsidiair, feit 2 en feit 3. Inleiding. Op 17 december 2011 reed verdachte als bestuurder van een personenauto (een witte Volkswagen Golf met kenteken [kenteken]) over de rijbaan de Ginderdoor komende uit de richting van Mariahout en gaande in de richting van Lieshout, even buiten de bebouwde kom van Mariahout, gemeente Laarbeek. Verdachte is een beginnend bestuurder en verkeerde onder invloed van alcohol, te weten ongeveer 845 mg alcohol per liter uitgeademde lucht. Verdachte wilde in een voor hem naar rechts verlopende bocht, welke met een verkeersbord (J2 van bijlage 1 van het RVV1990) was aangeduid als een scherpe bocht, de auto die voor hem reed inhalen en is op de linkerweghelft bestemd voor het tegemoetkomend verkeer gaan rijden. Het betrof een onoverzichtelijke bocht. In deze bocht is het voertuig van verdachte in botsing gekomen met een hem tegemoet komende bromfiets, waardoor de bestuurder van de bromfiets, [slachtoffer 1], is overleden. Na het ongeluk heeft verdachte zich bewust van het feit dat hij als bestuurder betrokken was geweest bij een verkeersongeval waarbij een ander was gedood of aan een ander letsel danwel schade was toegebracht de plaats van het ongeval verlaten. Het standpunt van de officier van justitie. De officier van justitie acht feit 1 subsidiair, feit 2 en feit 3 wettig en overtuigend bewezen. Ten aanzien van feit 1 subsidiair is volgens de officier van justitie sprake van schuld in de zin van roekeloosheid. Het standpunt van de verdediging. De raadsvrouwe pleit voor vrijspraak van feit 1 subsidiair. Er is geen sprake van culpa in de zin van artikel 6 van de Wegenverkeerswet Verdachte is pas aan het einde van de bocht gaan inhalen terwijl hij goed zicht had. De bocht was niet onoverzichtelijk. Verdachte heeft geen andere verkeersfout gemaakt dan het rijden onder invloed. Uitsluitend het rijden onder invloed kan het schuldverwijt van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994 niet zelfstandig dragen. Indien de rechtbank van oordeel is dat verdachte schuldig is, betreft het hooguit een aanmerkelijke verkeersfout en is er in geen geval sprake van roekeloos rijden. Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsvrouwe geen bewijsverweren gevoerd. De verdediging heeft zich gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank ten aanzien van feit 3. Het oordeel van de rechtbank. De rechtbank is van oordeel dat verdachte zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te 3/7

4 wijten ongeval heeft plaatsgevonden. De rechtbank overweegt daartoe het volgende. In het proces verbaal van bevindingen is vermeld dat aan de hand van de aangetroffen sporen de botsplaats gereconstrueerd kon worden. De botsing had plaatsgevonden op de linkerweghelft kort voor het eind van de bocht naar rechts op een afstand van ongeveer 50 meter vóór de plaats waar de voertuigen werden aangetroffen. De bromfiets was derhalve ook over deze afstand teruggeworpen. Uit de resultaten van dat onderzoek kan verder worden afgeleid dat verdachte zijn inhaalmanoeuvre heeft ingezet op een plaats waar op dat moment onvoldoende zicht bestond op het uit tegenovergestelde richting naderend verkeer. De bocht was daar onoverzichtelijk door ondermeer bebouwing. Uit de verkeersongevalsanalyse blijkt dat het, komende vanuit de richting Mariahout, onmogelijk was om de volledige bocht te doorzien, vanwege een boerderij, rechts op foto 19, tot kort voor de bocht. Verder in de bocht werd het zicht nog verder belemmerd door bomen en de bij de boerderij aanwezige haag. Het zicht van verdachte werd verder ingeperkt door het vóór hem rijdende voertuig dat hij trachtte in te halen, zoals blijkt uit de grafische weergave van de uitzichtbelemmering op de plaats van het ongeval. Doordat verdachte ten tijde van het inzetten van de inhaalmanoeuvre (schuin) achter het in te halen voortuig reed had hij geen (volledig) zicht op de bocht en daarmee evenmin op het eventueel het hem in die bocht tijdens het inhalen tegemoetkomende verkeer. Getuige [getuige], de bestuurder van het voertuig dat verdachte wilde inhalen, heeft verklaard dat de auto die achter hem reed in de eerste bocht na het dorp Mariahout begon met inhalen en dit vermoedelijk ter hoogte van de Heieindseweg en tussen een rechts in de berm staande boom en een voorrangsbord was, gezien zijn rijrichting. Uit de hiervoor aangehaalde bewijsmiddelen volgt naar het oordeel van de rechtbank niet dat verdachte roekeloos heeft gereden en dat hij welbewust onaanvaardbare risico s met ernstige gevolgen heeft genomen. De rechtbank is wel van oordeel dat verdachte kan worden verweten dat hij zeer onvoorzichtig heeft gereden en daardoor een ongeval met dodelijke afloop heeft veroorzaakt. De botsing tussen de personenauto van verdachte en de bromfietser heeft bijna aan het einde van de bocht plaatsgevonden. De rechtbank leidt daar uit af dat verdachte eerder in de bocht moet zijn begonnen met inhalen van de auto die voor hem reed. Dit sluit ook aan op de verklaring van [getuige], die aangeeft dat verdachte zijn manoeuvre vermoedelijke al ter hoogte van de Heieindseweg heeft ingezet. Op dat moment had de verdachte geen vrij en onbelemmerd zicht op het eventueel hem tegemoetkomende verkeer als gevolg van de aanwezige bebouwing en de voor hem rijdende auto. Verder staat vast dat verdachte ten tijde van het ongeval als beginnend bestuurder, gezien de resultaten van de ademanalyse, ernstig onder invloed van alcohol verkeerde. Vast staat ook dat verdachte zich hiervan bewust was maar dat hij desondanks besloten heeft om in deze toestand zelf met zijn auto naar huis te rijden. De rechtbank is daarom van oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat het onder feit 1 subsidiair tenlastegelegde ongeval te wijten is aan grove schuld van verdachte. Op grond van de hiervoor bij de inleiding genoemde bewijsmiddelen acht de rechtbank ook feit 2 en 3 wettig en overtuigend bewezen. De bewezenverklaring. Op grond van de feiten en omstandigheden die zijn vervat in de hierboven uitgewerkte bewijsmiddelen, komt de rechtbank tot het oordeel dat wettig en overtuigend bewezen is dat verdachte 1. subsidiair op 17 december 2011 in de gemeente Laarbeek, als verkeersdeelnemer, namelijk als bestuurder van een motorrijtuig (personenauto), daarmede rijdende over de weg, Ginderdoor, zich zodanig heeft gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval heeft plaatsgevonden door zeer onvoorzichtig als bestuurder van een (personen)auto, te rijden over de Ginderdoor (gaande in de richting van de Lieshout), welke Ginderdoor ter plaatse bestond uit een rijbaan, welke rijbaan bestond uit twee weghelften, terwijl hij, verdachte, als beginnend bestuurder verkeerde onder invloed van alcohol, te weten ongeveer 845 mg alcohol per liter uitgeademde lucht, en (vervolgens) aldaar in een gezien zijn, verdachtes, rijrichting naar rechts verlopende onoverzichtelijke bocht, welke middels een verkeersbord (J2 van bijlage 1 van het RVV1990) was aangeduid als een scherpe bocht over de gezien zijn, verdachtes, rijrichting linker weghelft (bestemd voor het verkeer uit tegenovergestelde richting) te rijden, teneinde een voor hem rijdende (personen)auto in te halen, op het moment dat een gezien zijn, verdachtes, rijrichting uit tegemoetkomende richting rijdende bromfiets hem, verdachte, tot op korte afstand was genaderd, tengevolge waarvan een aanrijding en/of botsing is ontstaan tussen zijn, verdachtes, (personen)auto en de bestuurder van die bromfiets en de door deze bestuurde bromfiets, waardoor een ander (genaamd [naam] werd gedood; 2. op 17 december 2011 in de gemeente Laarbeek, als bestuurder van een motorrijtuig betrokken bij een verkeersongeval op de Ginderderdoor, de plaats van het ongeval heeft verlaten, terwijl bij dat ongeval naar hij wist of redelijkerwijs moest vermoeden een ander (te weten [naam] was gedood dan wel aan een ander letsel en/of schade was toegebracht; 4/7

5 3. op 17 december 2011 in de gemeente Laarbeek, als bestuurder van een motorrijtuig, (personenauto, merk Volkswagen Golf), voor het besturen waarvan een rijbewijs is vereist, zulks terwijl aan hem, verdachte, sedert de datum waarop aan hem, verdachte, voor de eerste maal een rijbewijs was afgegeven nog geen vijf jaren zijn verstreken en de eerste afgifte van dat rijbewijs op of na 30 maart 2002 heeft plaatsgevonden, dit motorrijtuig heeft bestuurd, na zodanig gebruik van alcoholhoudende drank, dat het alcoholgehalte van zijn adem bij onderzoek, als bedoeld in artikel 8, lid 3, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet 1994, 845 microgram, alcohol per liter uitgeademde lucht bleek te zijn. Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven bewezen is verklaard, is naar het oordeel van de rechtbank niet bewezen. Verdachte zal hiervan worden vrijgesproken. Strafbaarheid van de feiten en van verdachte. Het standpunt van de officier van justitie. Het verweer van de verdediging, inhoudende dat verdachte dient te worden ontslagen van alle rechtsvervolging voor feit 2 moet worden verworpen. De verdachte heeft de auto achtergelaten omdat de auto niet meer reed en niet om aldus zijn identiteitsgegevens achter te laten. Er is ook geen sprake van psychische overmacht. Verdachte is weggelopen na het ongeluk en heeft zijn vrienden gebeld om hem op te komen halen. De bewezenverklaarde feiten leveren een strafbaar feit op. Verdachte is daarvoor strafbaar. Het standpunt van de verdediging. Volgens de verdediging dient verdachte te worden ontslagen van rechtsvervolging voor feit 2. De raadsvrouwe heeft daartoe primair aangevoerd dat artikel 7 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is. Verdachte heeft zijn auto (en daarmee gegevens die kunnen dienen ter vaststelling van zijn identiteit) achtergelaten. Subsidiair heeft de raadsvrouwe aangevoerd dat verdachte handelde in een psychische overmachtsituatie. Hij verkeerde in shock dan wel was in een zodanige hevige gemoedstoestand/paniek dat hij niet anders kon handelen dan hij deed op dat moment. Het oordeel van de rechtbank. De rechtbank verwerpt het verweer van de raadsvrouwe. De uitzondering van artikel 7 lid 2 van de Wegenverkeerswet 1994 is niet van toepassing. Het achterlaten van de auto op de plaats van het ongeval kan niet worden gezien als het bieden van gelegenheid tot het vaststellen van de identiteit van de persoon als bedoeld in het eerste lid van artikel 7 van de Wegenverkeerswet De rechtbank acht niet aannemelijk geworden dat er sprake was van een psychische overmachtsituatie. Uit het relaas van verdachte ter zitting blijkt dat hij zich heeft gerealiseerd dat hij betrokken was bij een verkeersongeval met een bromfiets. Verdachte heeft vervolgens de plaats van het ongeval verlaten en is in de richting van zijn ouderlijk huis gelopen. Onderweg heeft hij wel zijn vrienden, maar niet het (noodnummer) van de politie gebeld. Hij had zijn vrienden gevraagd hem te komen halen, hetgeen ook is gebeurd. Tot dat de politie hem thuis in [plaats] sprak heeft hij gezwegen. Het bewezenverklaarde levert op de in de uitspraak vermelde strafbare feiten. Er zijn ook overigens geen feiten of omstandigheden gebleken die de strafbaarheid van de feiten of van verdachte uitsluiten. Verdachte is daarom strafbaar voor hetgeen bewezen is verklaard. Oplegging van straf en/of maatregel. De eis van de officier van justitie. De officier van justitie eist een gevangenisstraf van 4 jaar met aftrek van voorarrest en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van 5 jaar. Een kopie van de vordering van de officier van justitie is aan dit vonnis gehecht. Het standpunt van de verdediging. Indien de rechtbank tot een strafoplegging komt heeft de raadsvrouwe verzocht om verdachte ten aanzien van feit 1 subsidiair een vrijheidsstraf op te leggen gelijk aan de duur van het voorarrest met een eventueel voorwaardelijk deel. Ten aanzien van feit 2 heeft de raadsvrouwe gepleit voor ontslag van rechtsvervolging en ten aanzien van feit 3 voor het opleggen van een detentie van 19 dagen en een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen van 8 maanden met aftrek van de tijd dat het rijbewijs reeds ingevorderd is geweest. Het oordeel van de rechtbank. Bij de beslissing over de straf die aan verdachte dient te worden opgelegd heeft de rechtbank gelet op de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan. Bij de beoordeling van de ernst van de door verdachte gepleegde strafbare feiten betrekt de rechtbank het wettelijke strafmaximum en de straffen die voor soortgelijke feiten worden opgelegd. Daarnaast houdt de rechtbank bij de strafbepaling rekening met de persoon en de persoonlijke omstandigheden van verdachte. 5/7

6 Bij de strafoplegging zal de rechtbank in het nadeel van verdachte in het bijzonder rekening houden met het volgende. Verdachte heeft een ernstig verkeersongeval veroorzaakt waardoor het slachtoffer [slachtoffer 1] is overleden. Verdachte heeft daarna de plaats van het ongeval verlaten en zijn vrienden gebeld om hem op te komen halen. Hij heeft zich volstrekt niet bekommerd om het lot van het slachtoffer. Verdachte heeft de nabestaanden van het slachtoffer een onherstelbaar leed aangedaan. De rechtbank neemt bij de op te leggen straf in aanmerking dat verdachte voordat hij ging rijden een grote hoeveelheid alcohol had gedronken. Verdachte verkeerde aldus tijdens het plegen van de feiten sterk onder invloed van alcohol waarvan hij de negatieve werking op zijn gedrag kende of moest begrijpen en welke hij toch heeft gebruikt. Het rijden onder invloed wordt verdachte des te meer aangerekend, omdat hij beginnend bestuurder was. In het voordeel van verdachte weegt de rechtbank het volgende mee. Verdachte heeft er blijk van gegeven dat hij de ernst van het door hem aan de nabestaanden van het slachtoffer aangedane leed inziet. Verdachte heeft na zijn aanhouding de door hem gepleegde strafbare feiten bij de aanvang van het tegen hem ingestelde onderzoek toegegeven en tevens zijn volledige medewerking aan dat onderzoek verleend. De rechtbank neemt bij de strafoplegging tevens in aanmerking de jeugdige leeftijd van verdachte, te weten 20 jaar. Verdachte heeft zich bereid getoond om zich na zijn detentie ambulant te laten behandelen in verband met zijn alcoholprobleem zoals dat uit een omtrent hem uitgebracht reclasseringsrapport naar voren is gekomen. Hij was zelf net voor 17 december 2011 begonnen met een vrijwillige behandeling. De rechtbank zal een lichtere straf opleggen dan de door de officier van justitie gevorderde straf, nu de rechtbank voor wat betreft feit 1 verdachte vrijspreekt van roekeloos rijden en zij van oordeel is dat de op te leggen straf de ernst van het bewezen verklaarde voldoende tot uitdrukking brengt. De rechtbank is van oordeel, dat in verband met een juiste normhandhaving niet kan worden volstaan met het opleggen van een andersoortige of geringere straf dan een gevangenisstraf welke vrijheidsbeneming meebrengt voor de duur als hierna te melden. De rechtbank zal deze gevangenisstraf voor een gedeelte voorwaardelijk opleggen om verdachte ervan te weerhouden opnieuw strafbare feiten te plegen. Aan deze voorwaardelijke straf zullen na te noemen bijzondere voorwaarden worden gekoppeld. Toepasselijke wetsartikelen. De beslissing is gegrond op de artikelen: Wetboek van Strafrecht art. 10, 14a, 14b, 14c, 14d, 27, 57; Wegenverkeerswet 1994 art. 6, 7, 8, 175, 176, 179. DE UITSPRAAK T.a.v. feit 1 primair: Verklaart niet bewezen dat verdachte het onder 1 primair tenlastgelegde heeft begaan en spreekt hem daarvan vrij. T.a.v. feit 1 subsidiair, feit 2, feit 3: Verklaart het tenlastegelegde bewezen zoals hiervoor is omschreven. Verklaart niet bewezen hetgeen verdachte meer of anders is ten laste gelegd dan hiervoor bewezen is verklaard en spreekt hem daarvan vrij. Het bewezenverklaarde levert op de misdrijven: T.a.v. feit 1 subsidiair: Overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet 1994, terwijl het een ongeval betreft waardoor een ander wordt gedood en terwijl de schuldige verkeerde in de toestand, bedoeld in artikel 8, derde lid van de Wegenverkeerswet 1994 en gevaarlijk heeft ingehaald T.a.v. feit 2: Overtreding van artikel 7, eerste lid aanhef en onder a, van de Wegenverkeerswet 1994 T.a.v. feit 3: overtreding van artikel 8, derde lid, aanhef en onder a van de Wegenverkeerswet /7

7 Verklaart verdachte hiervoor strafbaar. Legt op de volgende straf(fen) en/of maatregel(en). T.a.v. feit 1 subsidiair, feit 2, feit 3: Gevangenisstraf voor de duur van 24 maanden met aftrek overeenkomstig artikel 27 Wetboek van Strafrecht. De rechtbank zal een gedeelte van deze gevangenisstraf, te weten 6 maanden, voorwaardelijk opleggen, met een proeftijd van 2 jaar. Stelt als algemene voorwaarden dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit en ten behoeve van het vaststellen van zijn identiteit medewerking verleent aan het nemen van een of meer vingerafdrukken of een identiteitsbewijs als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht ter inzage aanbiedt en medewerking verleent aan het reclasseringstoezicht, bedoeld in artikel 14d, tweede lid, de medewerking aan huisbezoeken daaronder begrepen. Stelt als bijzondere voorwaarden: dat veroordeelde zich gedurende voornoemde proeftijd zal gedragen naar de aanwijzingen hem te geven door of namens de Reclassering Nederland, Regio 's Hertogenbosch, [adres], [woonplaats], zolang deze instelling zulks noodzakelijk acht, ook indien dit inhoudt het volgen van een Cognitieve vaardigheidstraining (CoVa) en een Leefstijltraining; Verleent aan de Reclassering voornoemd de opdracht als bedoeld in artikel 14d van het Wetboek van Strafrecht. dat veroordeelde zich (uiterlijk) binnen 2 dagen volgend op zijn vrijlating meldt bij de reclassering (Novadic Kentron verslavingsreclassering) adres Rompertsbaan 12, [woonplaats]. dat veroordeelde zich gedurende voornoemde proeftijd bij de reclassering (Novadic Kentron, verslavingsreclassering, zoals hiervoor is vermeld) bepaalde perioden zal melden zo frequent als voornoemde reclasseringsorganisatie dit gedurende deze periode nodig acht en zolang de reclassering dit noodzakelijk acht. dat veroordeelde zich gedurende voornoemde proeftijd zal onthouden van het gebruik van alcohol en zich verplicht ten behoeve van de naleving van dit verbod mee te werken aan bloedonderzoek of urineonderzoek. T.a.v. feit 1 subsidiair, feit 2, feit 3: Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (bromfietsen daaronder begrepen) voor de duur van 4 jaar met aftrek overeenkomstig artikel 179 lid 6 Wegenverkeerswet Dit vonnis is gewezen door: mr. W.M. Weerkamp, voorzitter, mr. E.C.M. de Klerk en mr. W. Schoorlemmer, leden, in tegenwoordigheid van mr. E. de Dooij, griffier, en is uitgesproken op 10 april /7

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant

Zoekresultaat - inzien document. ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: Uitspraak. Rechtbank Oost-Brabant Zoekresultaat - inzien document ECLI:NL:RBOBR:2015:5776 Permanente link: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ec Instantie Datum uitspraak 07-10-2015 Datum publicatie 07-10-2015 Rechtbank Oost-Brabant

Nadere informatie

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de.

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 26 maart 2013 in de zaak tegen: thans gedetineerd in de. vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND Afdeling Publiekrecht, Sectie Straf Locatie Schiphol Meervoudige strafkamer Parketnummer: Uitspraakdatum: 8 april 2013 Tegenspraak Strafvonnis Dit vonnis is gewezen naar

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066

ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 ECLI:NL:RBUTR:2010:BO7066 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 13 12 2010 Datum publicatie 13 12 2010 Zaaknummer Rechtsgebieden 16/711261 10; 13/726344 07 (vordering na voorw. veroordeling) [P]

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043

ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043 ECLI:NL:RBZLY:2011:BP8043 Instantie Rechtbank Zwolle Lelystad Datum uitspraak 17 03 2011 Datum publicatie 17 03 2011 Zaaknummer 07/650348 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=tru... LJN: BX6383, Rechtbank Breda, 700003-12 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 04-09-2012 04-09-2012 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Aan verdachte is ten laste

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978

ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978 ECLI:NL:RBALK:2011:BP8978 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 24 03 2011 Datum publicatie 24 03 2011 Zaaknummer 14.810464 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109

ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 ECLI:NL:RBUTR:2004:AR8109 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 23 12 2004 Datum publicatie 23 12 2004 Zaaknummer 16/028249 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld.

Het hoger beroep De officier van justitie heeft tegen het hiervoor genoemde vonnis hoger beroep ingesteld. ECLI:NL:GHARL:2015:7181 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 25-09-2015 Datum publicatie: 25-09-2015 Zaaknummer: 21-004143-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Hoger

Nadere informatie

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015.

ONDERZOEK OP DE TERECHTZITTING Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting van 15 oktober 2015. ECLI:NL:RBROT:2015:7773 Instantie: Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 29-10-2015 Datum publicatie: 02-11-2015 Zaaknummer: 11/870399-12.ov Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: BK6789, Gerechtshof 's-gravenhage, 22-000700-08 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 16-12-2009 16-12-2009 Straf Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Computercriminaliteit.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZWB:2014:4279

ECLI:NL:RBZWB:2014:4279 ECLI:NL:RBZWB:2014:4279 Instantie Datum uitspraak 25 06 2014 Datum publicatie 25 06 2014 Zaaknummer 02 800231 14 Rechtsgebieden Rechtbank Zeeland West Brabant Strafrecht Bijzondere kenmerkenop tegenspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306

ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 ECLI:NL:RBALK:2007:BA2306 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 03 04 2007 Datum publicatie 04 04 2007 Zaaknummer Rechtsgebieden 14/810495 06, 14.810451 06 (ttzgev) Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste

Nadere informatie

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul)

LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) LJN: AV7271, Rechtbank Alkmaar, 14.810593-05 en 15.630200-05 (tul) Datum uitspraak: 14-03-2006 Datum publicatie: 28-03-2006 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2905

ECLI:NL:GHARL:2015:2905 ECLI:NL:GHARL:2015:2905 Instantie Datum uitspraak 22 04 2015 Datum publicatie 22 04 2015 Zaaknummer 21 004181 13 Rechtsgebieden Gerechtshof Arnhem Leeuwarden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2015:2577

ECLI:NL:GHARL:2015:2577 ECLI:NL:GHARL:2015:2577 Uitspraak Arrest GERECHTSHOF ARNHEM-LEEUWARDEN Strafrecht Parketnummer: 21-008157-13 Datum uitspraak: 9 april 2015 Verkort arrest van de meervoudige kamer voor strafzaken gewezen

Nadere informatie

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek

Dit arrest is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzitting in eerste aanleg en het onderzoek ECLI:NL:GHDHA:2015:80 Uitspraak Rolnummer: 22-002584-14 Parketnummers: 10-750263-13, 22-003524-12 (TUL) en 22-004272-11 (TUL) Datum uitspraak: 27 januari 2015 TEGENSPRAAK Gerechtshof Den Haag meervoudige

Nadere informatie

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P]

Uitspraak. RECHTBANK UTRECHT Sector strafrecht parketnummer: 16/992025-09 [P] LJN: BR0256, Rechtbank Utrecht, 16/992025-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 05-07-2011 Datum publicatie: 05-07-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

pagina 1 van 7 ECLI:NL:RBOVE:2015:1405 Instantie Rechtbank Overijssel Datum uitspraak 20-03-2015 Datum publicatie 20-03-2015 Zaaknummer 08/955595-13 en 08/955368-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161

ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 ECLI:NL:RBALM:2011:BU2161 Instantie Rechtbank Almelo Datum uitspraak 28 10 2011 Datum publicatie 28 10 2011 Zaaknummer 08/700391 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012.

LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak. Datum uitspraak: 20-07-2012. Datum publicatie: 20-07-2012. LJN: BX2217, Rechtbank Almelo, 08/710213-12 Print uitspraak Datum uitspraak: 20-07-2012 Datum publicatie: 20-07-2012 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Vindplaats(en): Straf Eerste aanleg

Nadere informatie

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013

vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND Afdeling Strafrecht Zittingslocatie Utrecht Parketnummer: 16/800203-12 (P) vonnis van de meervoudige strafkamer van 13 februari 2013 in de strafzaak tegen [verdachte], geboren

Nadere informatie

ECLI:NL:GHDHA:2015:2221 Instantie Gerechtshof Den Haag Datum uitspraak 18-08-2015 Datum publicatie 18-08-2015 Zaaknummer 22-002511-14 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998

ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 ECLI:NL:RBGRO:2011:BU3998 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 10 11 2011 Datum publicatie 10 11 2011 Zaaknummer 18/670085 10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: ECLI:NL:RBOBR:2013:6186 Uitspraak RECHTBANK OOST-BRABANT Zittingsplaats 's-hertogenbosch Team strafrecht Parketnummer: 01/860018-13 Datum uitspraak: 07 november 2013 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479

ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 ECLI:NL:RBSHE:2012:BV8479 Instantie Rechtbank 's-hertogenbosch Datum uitspraak 14-03-2012 Datum publicatie 14-03-2012 Zaaknummer 01/889082-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197

ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 ECLI:NL:RBROT:2005:AT7197 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 09 06 2005 Datum publicatie 09 06 2005 Zaaknummer 10/051154 04 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909

ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 ECLI:NL:GHARN:2012:BY2909 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 13 11 2012 Datum publicatie 13 11 2012 Zaaknummer 21 004435 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBALM:2011:BU2994,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506

ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 ECLI:NL:RBROT:2008:BD2506 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 22 05 2008 Datum publicatie 27 05 2008 Zaaknummer 10/701134 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht.

Het hof heeft kennisgenomen van de vordering van de advocaat-generaal en van hetgeen door de verdachte en de raadsman naar voren is gebracht. Hof Amsterdam 19 januari 2011, nr. 23-001234-09 VERKORT ARREST VAN HET GERECHTSHOF AMSTERDAM gewezen op het hoger beroep, ingesteld tegen het vonnis van de rechtbank Haarlem van 16 december 2008 in de

Nadere informatie

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken

Rechtspraak.nl - Zoeken in uitspraken Page 1 of 7 LJN: BH2985, Rechtbank 's-hertogbosch, 01/775172-08 Datum uitspraak: 17-02-2009 Datum publicatie: 17-02-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1997 1998 Nr. 239 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende

Nadere informatie

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid

Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Voorrang hebben versus overschrijding van de maximumsnelheid Mr. Bert Kabel (1) Inleiding In het hedendaagse verkeer komt het regelmatig voor dat verkeersdeelnemers elkaar geen voorrang verlenen. Gelukkig

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx LJN: AY5348, Rechtbank 's-gravenhage, 09/753596-03 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 31-07-2006 31-07-2006 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Het Korps Landelijke

Nadere informatie

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356

ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 ECLI:NL:GHLEE:2011:BQ2356 Instantie Gerechtshof Leeuwarden Datum uitspraak 22-04-2011 Datum publicatie 27-04-2011 Zaaknummer 24-000037-11 Formele relaties Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLEE:2010:BO9043, Meerdere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215

ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 ECLI:NL:GHSHE:2010:BN7215 Gerechtshof s-hertogenbosch Datum uitspraak: 17-09-2010 Datum publicatie: 17-09-2010 Zaaknummer: 20-003936-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Uitspraak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039

ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 ECLI:NL:RBGEL:2013:4039 Uitspraak RECHTBANK GELDERLAND Team strafrecht Zittingsplaats Zutphen Meervoudige kamer Parketnummer: [jw.sys.1.verdachte_1_parketnummer]05/860948-13 Uitspraak d.d. 22 oktober 2013

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591

ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 echtspraak.nl - Print uitspraak 1 van 7 30-5-2015 08:42 ECLI:NL:RBARN:2004:AO4591 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 01-03-2004 Datum publicatie 01-03-2004 Zaaknummer 05/085121-03 Rechtsgebieden

Nadere informatie

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak.

ECLI:NL:HR:2013:1157. 1 Geding in cassatie. 2 Beoordeling van het eerste middel. 3 Beoordeling van het derde middel. Uitspraak. ECLI:NL:HR:2013:1157 Uitspraak 12 november 2013 Strafkamer nr. 11/04366 P Hoge Raad der Nederlanden Arrest op het beroep in cassatie tegen een bij verstek gewezen uitspraak van het Gerechtshof te Amsterdam

Nadere informatie

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen:

1 Partijen. Onderzoek van de zaak. In de zaak onder voormeld parketnummer van de officier van justitie in het arrondissement Breda tegen: LJN: AP8503, Rechtbank Breda, Parketnummer(s): 004106/04 Datum uitspraak: 07-07-2004 Datum publicatie: 07-07-2004 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Eerste aanleg - meervoudig Verdachte

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken,

Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige kamer voor strafzaken, ECLI:NL:RBLIM:2013:5859 Uitspraak RECHTBANK Limburg Zittingsplaats Maastricht Strafrecht Parketnummer : 03/993017-11 Datum uitspraak : 17 september 2013 Tegenspraak Vonnis van de rechtbank Limburg, meervoudige

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2007:BR4162 Instantie Rechtbank Amsterdam Datum uitspraak 17-04-2007 Datum publicatie 04-08-2011 Zaaknummer 13/527138-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2676, Rechtbank Utrecht, 16-711618-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677

ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 ECLI:NL:GHARN:2012:BW9677 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 28 06 2012 Datum publicatie 28 06 2012 Zaaknummer 21.002532 11 Formele relaties Rechtsgebieden Eerste aanleg: ECLI:NL:RBARN:2011:BR0791,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045

ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 ECLI:NL:RBROT:2008:BC7045 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 18 03 2008 Datum publicatie 18 03 2008 Zaaknummer 10/711116 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777

ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 ECLI:NL:RBBRE:2011:BR0777 Instantie Rechtbank Breda Datum uitspraak 01 02 2011 Datum publicatie 08 07 2011 Zaaknummer 02/801221 09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805

ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 ECLI:NL:RBNHO:2015:1805 Uitspraak Vonnis RECHTBANK NOORD-HOLLAND, LOCATIE HAARLEM Strafrecht Datum uitspraak : 10 maart 2015 Parketnummer: 15/840083-08 (ontneming) Vonnis ex artikel 36e van het Wetboek

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575

ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 ECLI:NL:GHSGR:2011:BR4575 Instantie Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak 09-08-2011 Datum publicatie 10-08-2011 Zaaknummer 22-000623-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 070.00 ingediend door: hierna te noemen klager`, tegen: hierna te noemen 'verzekeraar. De Raad van Toezicht Verzekeringen heeft

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603

ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 ECLI:NL:RBMNE:2014:4603 Instantie Datum uitspraak 01-10-2014 Datum publicatie 01-10-2014 Zaaknummer Rechtsgebieden Rechtbank Midden-Nederland 16/661169-14 (P) Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2007:BA3504 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 24-04-2007 Datum publicatie 24-04-2007 Zaaknummer 05/930269-06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550

ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 ECLI:NL:RBROT:2009:BH4550 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 02 03 2009 Datum publicatie 03 03 2009 Zaaknummer 10/710069 08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak

LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak LJN: BI0472, Rechtbank Groningen, 18/670051-09 (P) Print uitspraak Datum uitspraak: 08-04-2009 Datum publicatie: 08-04-2009 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2015:9246 Instantie Datum uitspraak 26-10-2015 Datum publicatie 27-10-2015 Rechtbank Noord-Holland Zaaknummer 15/810055-15 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBOBR:2013:6516

ECLI:NL:RBOBR:2013:6516 ECLI:NL:RBOBR:2013:6516 Instantie Datum uitspraak 29 11 2013 Datum publicatie 29 11 2013 Rechtbank Oost Brabant Zaaknummer 01/839436 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788

ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 ECLI:NL:RBALK:2010:BN9788 Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak: 07-10-2010 Datum publicatie: 08-10-2010 Zaaknummer: 14.810141-07 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland

ECLI:NL:RBNHO:2013:14050. 1 Tenlastelegging. Uitspraak. Rechtbank Noord-Holland ECLI:NL:RBNHO:2013:14050 Rechtbank Noord-Holland Datum uitspraak: 24-12-2013 Datum publicatie: 25-06-2014 Zaaknummer: 15/740698-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak

ECLI:NL:RBGEL:2015:5702. Uitspraak ECLI:NL:RBGEL:2015:5702 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 08-09-2015 Datum publicatie: 09-09-2015 Zaaknummer: 05/740162-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 112 Wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 (wijziging van de regelingen van de invordering en inhouding van rijbewijzen en de bijkomende straf

Nadere informatie

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen:

Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak tegen: vonnis RECHTBANK OOST-BRABANT Strafrecht Parketnummer: 01/820893-12 Datum uitspraak: 15 februari 2013 Vonnis van de rechtbank Oost-Brabant, meervoudige kamer voor de behandeling van strafzaken, in de zaak

Nadere informatie

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt.

Het vonnis waarvan beroep kan niet in stand blijven omdat het hof zich daarmee niet verenigt. LJN: AU2469, Gerechtshof 's-gravenhage, 2200761204 Datum uitspraak: 12-09-2005 Datum publicatie: 12-09-2005 Rechtsgebied: Soort procedure: Inhoudsindicatie: Straf Hoger beroep Medeplegen van moord op pasgeboren

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794

ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ9794 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 08 05 2013 Datum publicatie 08 05 2013 Zaaknummer 09/711178 12 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:3332

ECLI:NL:RBROT:2014:3332 ECLI:NL:RBROT:2014:3332 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 30-04-2014 Datum publicatie 30-04-2014 Zaaknummer 13/701192 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S

ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S ARRONDISSEMENTSRECHTBANK TE ARNHEM MEERVOUDIGE KAMER VOOR KINDERSTRAFZAKEN V E R K O R T - V O N N I S In de zaak van: de officier van justitie in het arrondissement Arnhem tegen: verdachte 1 Raadsman:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257

ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 ECLI:NL:GHARN:2007:BA6257 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 17 04 2007 Datum publicatie 06 06 2007 Zaaknummer 24 002413 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkenhoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884

ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 ECLI:NL:RBZUT:2011:BT8884 Instantie Rechtbank Zutphen Datum uitspraak 21-10-2011 Datum publicatie 21-10-2011 Zaaknummer 06/940112-11 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

Rapport. Datum: 6 februari 2006 Rapportnummer: 2006/038

Rapport. Datum: 6 februari 2006 Rapportnummer: 2006/038 Rapport Datum: 6 februari 2006 Rapportnummer: 2006/038 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het regionale politiekorps Gelderland-Midden op 24 januari 2004 het voertuig dat hij op dat moment bestuurde,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690

ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 ECLI:NL:RBMNE:2015:5690 Instantie: Rechtbank Midden-Nederland Datum uitspraak: 14-07-2015 Datum publicatie: 17-08-2015 Zaaknummer: 16-994267-14 (P) Rechtsgebieden: Strafrecht Uitspraak RECHTBANK MIDDEN-NEDERLAND

Nadere informatie

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709

ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 ECLI:NL:RBUTR:2011:BU4709 Instantie Rechtbank Utrecht Datum uitspraak 11-11-2011 Datum publicatie 16-11-2011 Zaaknummer 16/600971-10 [P] Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423

ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 ECLI:NL:RBAMS:2015:1423 Uitspraak Vonnis RECHTBANK AMSTERDAM Strafrecht Datum uitspraak: 4 februari 2015 Parketnummer: 13/693020-12 Vonnis van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5814

ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5814 ECLI:NL:RBHAA:2011:BP5814 Instantie Rechtbank Haarlem Datum uitspraak 14-02-2011 Datum publicatie 25-02-2011 Zaaknummer 15/740813-09 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Eerste aanleg - meervoudig

Nadere informatie

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen:

vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie tegen: Rechtbank Assen Budget Webhosting DomJur 2011-761 Rechtbank Assen Parketnummer: 19.606217-07 Datum: 24 november 2009 vonnis van de Meervoudige kamer d.d. 24 november 2009 in de zaak van het openbaar ministerie

Nadere informatie

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte (na wijziging van de tenlastelegging) dat:

Voluit luidt de tenlastelegging aan de verdachte (na wijziging van de tenlastelegging) dat: ECLI:NL:RBOVE:2015:4669 Instantie: Rechtbank Overijssel Datum uitspraak: 16-10-2015 Datum publicatie: 16-10-2015 Zaaknummer: 08/955379-14 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985

ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 ECLI:NL:RBHAA:2010:BO8985 Instantie: Rechtbank Haarlem Datum uitspraak: 08-12-2010 Datum publicatie: 27-12-2010 Zaaknummer: 15/700445-10 en 15/761544-08 (tul) Rechtsgebieden: Strafrecht Tegenspraak Strafvonnis

Nadere informatie

ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096

ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096 ECLI:NL:RBALK:2008:BC4096 Instantie Rechtbank Alkmaar Datum uitspraak 12 02 2008 Datum publicatie 12 02 2008 Zaaknummer 810200 07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:2715

ECLI:NL:RBROT:2014:2715 ECLI:NL:RBROT:2014:2715 Uitspraak Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak: 09-04-2014 Datum publicatie: 09-04-2014 Zaaknummer: 10/750175-11 Vonnis van de rechtbank Rotterdam, meervoudige kamer voor strafzaken,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075

ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075 ECLI:NL:RBGRO:2007:BB4075 Instantie Rechtbank Groningen Datum uitspraak 20 09 2007 Datum publicatie 24 09 2007 Zaaknummer 18/640852 06 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2014:3504

ECLI:NL:RBROT:2014:3504 1 van 9 31-10-2014 13:00 ECLI:NL:RBROT:2014:3504 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 08-05-2014 Datum publicatie 12-05-2014 Zaaknummer 10/960244-13 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak

LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak LJN: BN2716, Rechtbank Utrecht, 16-600121-10 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak

LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak LJN: BN2703, Rechtbank Utrecht, 16-711769-09 [P] Print uitspraak Datum uitspraak: 02-07-2010 Datum publicatie: 28-07-2010 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360

ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360 ECLI:NL:GHSHE:2008:BC7360 Instantie Datum uitspraak 21 03 2008 Datum publicatie 21 03 2008 Zaaknummer 20 002022 06 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Cassatie: ECLI:NL:HR:2010:BK4179,

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz...

http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&searchtype=ljn&ljn=bz... Page 1 of 5 LJN: BZ4987, Rechtbank Alkmaar, 15.740827-12 Datum 20-03-2013 uitspraak: Datum 20-03-2013 publicatie: Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie:Niet-ontvankelijkheid

Nadere informatie

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608

Uitspraak ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 ECLI:NL:GHAMS:2012:BV9608 Instantie Gerechtshof Amsterdam Datum uitspraak 19-03-2012 Datum publicatie 21-03-2012 Zaaknummer 23-004614-10 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte

Subsidiair zo het vorenstaande niet mocht leiden tot schuldigverklaring van en strafoplegging aan verdachte LJN: BO9609, Rechtbank Leeuwarden, 17/982004-10 VON Datum uitspraak: 03-01-2011 Datum publicatie: 03-01-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: Voorhanden

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:3791

ECLI:NL:GHSHE:2013:3791 ECLI:NL:GHSHE:2013:3791 Instantie Datum uitspraak 20 08 2013 Datum publicatie 20 08 2013 Zaaknummer 20 000121 13 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBLIM:2013:BY7756,

Nadere informatie

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743

ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 ECLI:NL:RBDOR:2010:BM1743 Instantie: Rechtbank Dordrecht Datum uitspraak: 20-04-2010 Datum publicatie: 21-04-2010 Zaaknummer: 11/500196-09; 11/712447-09; TUL 10/611196-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2014:9416

ECLI:NL:GHARL:2014:9416 ECLI:NL:GHARL:2014:9416 Instantie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Datum uitspraak: 04-12-2014 Datum publicatie: 17-12-2014 Zaaknummer: 21-005710-13 Formele relaties: Eerste aanleg: ECLI:NL:RBGEL:2013:1485

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1434

ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1434 ECLI:NL:GHSHE:2013:BZ1434 Instantie Datum uitspraak 19 02 2013 Datum publicatie 19 02 2013 Zaaknummer 20 004306 11 Formele relaties Rechtsgebieden Gerechtshof 's Hertogenbosch Eerste aanleg: ECLI:NL:RBMID:2011:BU3372,

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen.

Samenvatting. 1 Letterlijk: Ontzegging van de Bevoegdheid Motorrijtuigen te besturen. Op 24 juni 1998 is de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) gewijzigd. Deze wijziging komt voort uit de wens van de Tweede Kamer om te komen tot een strengere aanpak van gevaarlijk rijgedrag in het verkeer.

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:389

ECLI:NL:RBNNE:2015:389 ECLI:NL:RBNNE:2015:389 Instantie Datum uitspraak 03-02-2015 Datum publicatie 03-02-2015 Zaaknummer Awb 15/245 Rechtsgebieden Rechtbank Noord-Nederland Bestuursrecht Bijzondere kenmerken Voorlopige voorziening

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994

ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 ECLI:NL:GHARN:2010:BO2994 Instantie Gerechtshof Arnhem Datum uitspraak 19-10-2010 Datum publicatie 05-11-2010 Zaaknummer 21-004191-08 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken Hoger beroep Inhoudsindicatie

Nadere informatie

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294

ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 ECLI:NL:RBLIM:2013:CA0294 Instantie: Rechtbank Limburg Datum uitspraak: 07-05-2013 Datum publicatie: 16-05-2013 Zaaknummer: 03-700208-11 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg -

Nadere informatie

ECLI:NL:RBGEL:2015:6406. Uitspraak. Datum uitspraak: 19-10-2015 Datum publicatie: 19-10-2015 Zaaknummer: 05/862811-13

ECLI:NL:RBGEL:2015:6406. Uitspraak. Datum uitspraak: 19-10-2015 Datum publicatie: 19-10-2015 Zaaknummer: 05/862811-13 ECLI:NL:RBGEL:2015:6406 Instantie: Rechtbank Gelderland Datum uitspraak: 19-10-2015 Datum publicatie: 19-10-2015 Zaaknummer: 05/862811-13 Rechtsgebieden: Strafrecht Bijzondere kenmerken: Eerste aanleg

Nadere informatie

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621

ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 ECLI:NL:GHSGR:2010:BN3621 Instantie: Gerechtshof 's-gravenhage Datum uitspraak: 26-04-2010 Datum publicatie: 10-08-2010 Zaaknummer: 22-003619-08 em 22-003108-07 Rechtsgebieden Strafrecht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524

ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 ECLI:NL:RBSHE:2006:AZ3524 Instantie Datum uitspraak 04 12 2006 Datum publicatie 04 12 2006 Zaaknummer 01/825022 06 Rechtsgebieden Rechtbank 's Hertogenbosch Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg

Nadere informatie

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx

http://zoeken.rechtspraak.nl/default.aspx Page 1 of 7 LJN: BQ3924, Rechtbank Middelburg, 12/700142-06 Datum uitspraak: Datum publicatie: Rechtsgebied: 18-07-2007 10-05-2011 Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: het

Nadere informatie

ECLI:NL:RBNNE:2015:228

ECLI:NL:RBNNE:2015:228 ECLI:NL:RBNNE:2015:228 Instantie Datum uitspraak 21 01 2015 Datum publicatie 21 01 2015 Zaaknummer 18.730260 14 Rechtsgebieden Rechtbank Noord Nederland Strafrecht Bijzondere kenmerkeneerste aanleg meervoudig

Nadere informatie

JURISPRUDENTIE PERSONEN- EN FAMILIERECHT UITSPRAKEN HOGE RAAD

JURISPRUDENTIE PERSONEN- EN FAMILIERECHT UITSPRAKEN HOGE RAAD JURISPRUDENTIE PERSONEN- EN FAMILIERECHT UITSPRAKEN HOGE RAAD SPREKER MR. A.P. VAN DER LINDEN, KINDERRECHTER (IN DEELTIJD) RECHTBANK AMSTERDAM, RAADSHEER-PLAATSVERVANGER HOF S-HERTOGENBOSCH EN HOF DEN

Nadere informatie

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN CURAÇAO S T R A F V O N N I S in de zaak tegen de verdachte: R. D. W., geboren op xx te Curaçao, wonende te Curaçao, thans alhier gedetineerd. 1. Onderzoek van de zaak Het

Nadere informatie

LJN: BT6988, Rechtbank Arnhem, 05/800093/11

LJN: BT6988, Rechtbank Arnhem, 05/800093/11 LJN: BT6988, Rechtbank Arnhem, 05/800093/11 Datum uitspraak: 10-10-2011 Datum publicatie: 10-10-2011 Rechtsgebied: Straf Soort procedure: Eerste aanleg - meervoudig Inhoudsindicatie: De militaire kamer

Nadere informatie