Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd:"

Transcriptie

1 Rapportage PROJECT RI&E ONTWERPFASE B&U Betreffende Op Te Legering kaderhuisvesting Trip van Zoudtlandtkazerne Breda Datum Colofon Bedrijfsgroep Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid Projectnummer P P-010- Object Objectnummer 50B05 Straat en nummer De La Reijweg 95 Plaats Breda Systeem Systeemnaam n.n.b. Systeemnummer n.n.b. V&G coördinator Ontwerpfase S.A.A.M. Waegemaekers Projectfasen waarin de RI&E is uitgevoerd: Gebruikssteun / LVD Voorbereiding paraaf d.d. Ingenieursdiensten Projectplan paraaf d.d. Voorlopig ontwerp paraaf d.d. Definitief ontwerp paraaf d.d. Inhoud 1. REALISATIE 2. BEHEERSFASE NA REALISATIE

2 Rapportage project RI&E ontwerpfase B&U aandachtspunten / risico's gekozen maatregel / toelichting van toepassing te verwerken in document = 0; verwerkt in document = X nee ja projectplan voorlopig ontwerp definitief ontwerp Bestek Opdracht V&G plan V&G dossier 1. Realisatie 1.1 Omgeving bouwlocatie VERKEERSSITUATIE BELENDINGEN PUBLIEKS-VEILIGHEID, GEZONDHEID BOUWLOCATIE x - draagkracht grond - zachte bodem, wegzakken machines x - kabels en leidingen - graafbrief ter beschikking stellen x - explosiegevaar oude - onderzoek en opruiming door EOD x explosieven OVERIGE 1.2 Bouw en afbouw BOUWPUT/GROND/FUNDATIE BOUW, VERBOUW, ONDERHOUD: x - stabiliteit constructie OVERIGE 1.3 Sloopwerk SLOOPWERK OVERIGE Risico Inventarisatie en Evaluatie ontwerpfase; versie aug 2010/rjw Pagina 2 / 8

3 Rapportage project RI&E ontwerpfase B&U aandachtspunten / risico's gekozen maatregel / toelichting van toepassing te verwerken in document = 0; verwerkt in document = X nee ja projectplan voorlopig ontwerp definitief ontwerp Bestek Opdracht V&G plan V&G dossier 2. Beheersfase na realisatie 2.1 BEREIKBAARHEID WERKPLEK -toegangen kruipruimten - maximale afstand 15 m 2.2 VEILIGE WERKPLEKKEN - valbeveilging dak - aanlijnvoorzieningen -markering veilige zones - glasbewassing vanaf ladders bg - verharding rond gebouw - brandcompartimentering - brandmeldinstallatie met volledige bewaking - pletgevaar bij werkzaamheden in liftschacht 2.3 OVERIGE Risico Inventarisatie en Evaluatie ontwerpfase; versie aug 2010/rjw Pagina 3 / 8

4 Rapportage V&G PLAN ONTWERPFASE B&U Betreffende Op Te Legering kaderhuisvesting Trip van Zoudtlandtkazerne Breda Datum 12 augustus 2010 Besteknummer nummer Colofon Bedrijfsgroep Vastgoed Dienst Vastgoed Defensie Directie Zuid Projectnummer P P-010- Object Objectnummer 50B05 Straat en nummer De La Reijweg 95 Plaats Breda Systeem Systeemnaam n.n.b. Systeemnummer n.n.b. V&G coördinator Ontwerpfase Naam Inhoud 1. BESCHRIJVING VAN HET BOUW- / ONDERHOUDSPROJECT 2. NAMEN EN ADRESSEN VAN BETROKKEN PARTIJEN 3. PROJECTSPECIFIEKE V&G RISICO'S 4. V&G COORDINATIE UITVOERINGSFASE

5 Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase B&U besteknummer gebouwnr obj.nr datum 1 Beschrijving van het bouw- / onderhoudsproject Aard en omvang project: Geplande aanvangsdatum: Geraamde uitvoeringsperiode: Bestekken: nr. nr. nr. omschrijving omschrijving omschrijving 2 Namen en adressen van betrokken partijen 2.1 Opdrachtgever: 2.2 Ontwerpende partij: 2.3 V&G Coordinator ontwerpfase: 2.4 Externe V&G deskundige: Veiligheids- en Gezondheids plan - ontwerpfase; versie aug 2010/rjw Pagina 5 / 8

6 Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase B&U besteknummer gebouwnr obj.nr datum 2.5 Directievoerder: 2.6 Uitvoerende partij(en): 2.7 V&G coordinator uitvoeringsfase: Veiligheids- en Gezondheids plan - ontwerpfase; versie aug 2010/rjw Pagina 6 / 8

7 Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase B&U besteknummer gebouwnr obj.nr datum 3. Projectspecifieke V&G risico's 3.1 Omgeving bouwlocatie V&G risico en locatie VERKEERSSITUATIE Lawaai en trillingen Aanrijgevaar/slibgevaar Activiteit waarbij het risico zich voordoet / suggestie voor maatregelen Geluidsoverlast door inzet machines en oefeningen op het terrein Aanrijgevaar, slibgevaar door vanuit werkterrein openbare weg op te rijden BELENDINGEN PUBLIEKS-VEILIGHEID, GEZONDHEID Aanrijding, bekneliing, gehoorbeschadiging, vallen, bedelving, etc. Werkterrein bevindt zich in gedeeltelijk operationeel gebied BOUWLOCATIE -ondergrondse leidingen - explosiegevaar ET-kabels traceren d.m.v. KLIC-melding, indien nodig kabels omleggen Leidingen traceren d.m.v. KLIC-melding, indien nodig leidingen omleggen OVERIGE 3.2 Bouw en afbouw V&G risico en locatie BOUWPUT/GROND/FUNDATIE Werken in en rondom bouwput/sleuven Verdichten/bewerken van de grond Activiteit waarbij het risico zich voordoet / suggestie voor maatregelen Bedelving, vallen, kantelen voertuigen/werktuigen Aantasting gehoor, trillingen lichaam BOUW, VERBOUW, ONDERHOUD: - aanbrengen van grote elementen - stabiliteit constructie tijdens bouw - aanbrengen grote glaspanelen inbrengen en montage van de elementen in de bouw inbrengen en montage van de elementen in de bouw inbrengen en montage van de elementen in de bouw OVERIGE Vallen/struikelen Aanrijgevaar Aantasting luchtwegen, gezichtsvermogen Over onveilig achtergelaten/geparkeerd materiaal/materieel Andere projecten in uitvoering op object Schoonmaken verhardingsoppervlakken, zagen en frezen verhardingselementen (b.v. betonbanden en betonverharding) Sloopwerk V&G risico en locatie SLOOPWERK Activiteit waarbij het risico zich voordoet / suggestie voor maatregelen OVERIGE Veiligheids- en Gezondheids plan - ontwerpfase; versie aug 2010/rjw Pagina 7 / 8

8 Veiligheids- & Gezondheidsplan ontwerpfase B&U besteknummer gebouwnr obj.nr datum 4. Aaanwijzingen voor de V&G coördinator uitvoeringsfase 1. De met de V&G coördinatie belaste aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van het werk een V&G coördinator uitvoeringsfase aan te stellen en een V&G plan uitvoeringsfase op te stellen voor de uit te voeren werkzaamheden. De werkzaamheden zullen pas aanvangen nadat een analyse op veiligheids- en gezond-heidsrisico's voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenval-lende overige werkzaamheden naar tijd en plaats heeft plaatsgevonden. Hierbij wordt uigegaan van het bestek, het V&G plan ontwerpfase en de expertise van de aannemer(s). Inbreng van de andere aannemers en zelfstandig werkenden wordt verwerkt en overlegd. De resultaten van deze analyse, inclusief de te treffen maatregelen en voor-zieningen, zullen voor aanvang van de werkzaamhe-den in het V&G-plan uitvoeringsfase worden vastgelegd en geëffectueerd. De verantwoordelijkheid voor de getroffen voorzieningen en maatregelen zal schrifte-lijk worden vastgelegd, inclusief de afspraken over de controle daarop. 2. Het V&G plan uitvoeringsfase dient volgens de laatste stand der techniek, wettelijke bepalingen, CAO en branche-afspraken te worden ontwikkeld en te worden toegepast. Bij wijzigingen in de uitvoering dient het V&G plan uitvoeringsfase dienovereenkomstig te worden aangepast. 3. Het V&G plan uitvoeringsfase dient ter informatie aan de Dienst Vastgoed Defensie Directievoering ter beschikking te worden gesteld. 4. De met de V&G coördinatie belaste aannemer dient voorafgaand aan de uitvoering van het werk de kennisgeving op te stellen conform het Arbeidsomstandighedenbesluit en het model kennisgeving volgens de Arboregeling. Indien tijdens de uitvoering met betrekking tot in de kennisgeving gemelde gegevens veranderingen optreden, wordt deze dienovereenkomstig gewijzigd. De aannemer dient de kennisgeving,: a) Te laten ondertekenen door de Dienst Vastgoed Defensie Directie van de uitvoering; b) Te verstrekken aan de Arbeidsinspectie voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden; c) Zichtbaar op de bouwplaats aan te brengen. 5. De V&G coördinator uitvoeringsfase dient zorg te dragen voor het overleg in de uitvoeringsfase met alle betrokken aannemers en ZZP ers. In een V&G coördinatievergadering die gekoppeld is aan de bouwvergadering dient de bouwdirectie van de Dienst Vastgoed Defensie te worden geïnformeerd. 6. De V&G coordinatievergadering heeft minimaal de volgende agendapunten: a) Consequenties bestekswijzigingen uit het oogpunt van V&G bouwpersoneel en van het personeel dat na realisatie inspecties en onderhoud moet uitvoeren (terugkoppeling op V&G coördinator ontwerpfase) b) Consequenties bestekswijzigingen voor het V&G plan 3) Consequenties bestekswijzigingen voor het V&G dossier Veiligheids- en Gezondheids plan - ontwerpfase; versie aug 2010/rjw Pagina 8 / 8

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam. Schutter-ETH BV V&G-Plan Verbouwing Spaklerweg 32C VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Project: Verbouwing Spaklerweg 32C te Amsterdam 1 INHOUD BLAD 1 inleiding 3 2 beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk 4 3 bij de totstandkoming betrokken

Nadere informatie

V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N

V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N V E I L I G H E I D S & G E Z O N D H E I D S P L A N O N D E R H O U D B E R M E N E N W A T E R G A N G E N G E M E E N T E P A P E N D R E C H T E N G E M E E N T E A L B L A S S E R D A M Fase: ontwerpfase

Nadere informatie

Gemeente Heemstede BIJLAGE A. Ontwerp Fase. behorende bij bestek: 672

Gemeente Heemstede BIJLAGE A. Ontwerp Fase. behorende bij bestek: 672 Gemeente Heemstede BIJLAGE A Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerp Fase behorende bij bestek: 672 Gemeente Heemstede Postbus 352 2100 AJ Heemstede Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2. PROJECTGEGEVENS

Nadere informatie

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK

V&G-plan. Onderhoud Beplantingen. Gemeente Krimpenerwaard. Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase. Opdrachtgever: Besteknummer ZK V&G-plan Veilig- en Gezondheidsplan, Ontwerpfase Onderhoud Beplantingen Opdrachtgever: Gemeente Krimpenerwaard Besteknummer ZK16009104 Datum 5 januari 2017 Status DEFINITIEF Projectleider J. Oudenaaarden

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan De gemeente Leiden Het Langegracht 72, Leiden Veiligheids- en gezondheidsplan behorend bij bestek: 09-30 Datum : augustus 2009 Coördinator ontwerpfase : Accordering : 1. Kennisgevingformulier KENNISGEVING

Nadere informatie

VGM-plan (ontwerpfase)

VGM-plan (ontwerpfase) VGM-plan (ontwerpfase) INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN... 2 2 WERKGEGEVENS... 3 2.1 Omschrijving... 3 2.2 Locatie... 3 2.3 Namen en adressen van de betrokken partijen... 3 3 PLANNING EN UITVOERINGSGEGEVENS...

Nadere informatie

Repareren en renoveren van riolen

Repareren en renoveren van riolen VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project: Repareren en renoveren van riolen Opgesteld door : Ing. P. van Boxtel Datum : 12 december 2014 Nummer : 01 Versie : 01 Behorend bij bestek

Nadere informatie

Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost

Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost Veiligheids- & Gezondheidsplan Renovatie hangardeuren Hangar 12 KLM Schiphol Oost IOB Documentnummer VG01 20 juli 2015 Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Koninklijke Luchtvaartmaatschappij N.V. Postbus

Nadere informatie

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest.

Bladnr. 1 van VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. Kennisgevingsformulier Besteknr. REA 2012-09 d.d. - BESTEK + NOTA - Bladnr. 1 van 2 1 VOOR HET BOUWWERK: Besteknr. REA2012-09 Het project bestaat uit de herinrichting van de Noorderweg e.o. te Soest. 2

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Voor het werk: in gemeente Amstelveen. Besteknummer I&A 2015/0353 Inhoudsopgave 1. Projectgegevens 2. Algemene V&G-risico s die voortvloeien uit de omgeving

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN ontwerpfase project Uitbreiding kantoor takkenkamp voegwerken projectnummer 1616 plaats zelhem datum 20.09.2016 smitjesland 5 6663 kh nijmegen info@loko-architecten.nl www.loko-architecten.nl

Nadere informatie

V&G-PLAN ONTWERPFASE Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden

V&G-PLAN ONTWERPFASE Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden V&G-PLAN ONTWERPFASE Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden Werknummer : 0413 Omschrijving : Nieuwbouw 2 appartementengebouwen te Delden Opdrachtgever : Wonen Delden Datum : 19-04-2013 Paul Krugerstraat

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE)

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN (ONTWERPFASE) EN KENNISGEVINGSFORMULIER Behorend bij besteknummer 2011-017 Onderhoudswerkzaamheden Kapelstraat, Kerkstraat en Antoniusstraat te in de gemeente Revisiedatum:

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Ontwerpfase voor het bouwwerk 12 appartementen + commerciële ruimten te Vlagtwedde. Projectnr.:100007. 17-2-2011 17-2-2011 INHOUD 1. Bouwwerkgegevens... 4 Bouwwerk... 4

Nadere informatie

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018

Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bestek 10-13: Marktgebied centrum te Leiden Vervangen marktaansluitingen Projectnummer 10-IB-018 Kennisgevingsformulier (Ontwerpfase) Bladnr. 1 van 2 1 Voor het bouwwerk: Bestek 10-13; vervangen marktaansluitingen 2 Adres/ligging van de bouwplaats: Het uit te voeren werk is gelegen aan de Botermarkt,

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Voor het project De Verleyding te Leiden

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE. Voor het project De Verleyding te Leiden VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN ONTWERPFASE Voor het project De Verleyding te Leiden opgesteld door : A. Kingma datum : 29-10-2015 projectnummer : 1506 behorend bij besteknummer : 1506 Veiligheid- en gezondheidsplan

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan

Veiligheids- en Gezondheidsplan Veiligheids- en Gezondheidsplan Groningen Seaports Aanbrengen van een kathodische bescherming d.m.v. opofferingsanodes in diverse havens in provincie Groningen Bestek B00637/2015 Projectcode HH2842 / 100005889

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

IVleetnet Grondwater Waterportaal Z.0. Brabant. Besteknummer: V&G-plan ontwerpfase

IVleetnet Grondwater Waterportaal Z.0. Brabant. Besteknummer: V&G-plan ontwerpfase IVleetnet Grondwater Waterportaal Z.0. Brabant Besteknummer: 203-23 V&G-plan ontwerpfase Versie d.d.: 03-02-204 Inhoudsopgave BIz: Inleiding 3 2 Bouwwerkgegevens 4 2. Beschrijving van het werk 2.2 Adres

Nadere informatie

Veiligheids- & gezondheidsplan ontwerpfase. Wabo. Ontwerpfase. van

Veiligheids- & gezondheidsplan ontwerpfase. Wabo. Ontwerpfase. van Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden Wabo 151395-1870075 V&G-plan Ontwerpfase van Thunnissen Ontwikkeling & beleggingen bv / Thunnissen Bouw Boskoop bv Cruquiusweg 1 2102 LS

Nadere informatie

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden

VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden VGM-projectplan Omschrijving werkzaamheden besteknummer: Datum: Opgesteld door: Gezien door veiligheidskundige: Afgegeven aan/verzonden naar opdrachtgever: Ontvangen en goedgekeurd door opdrachtgever d.d.

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE

VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN ONTWERPFASE VEILIGHEID- EN GEZONDSHEIDPLAN Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Groenzoom plandeel 5, Westelijk deel Contractnummer: 6162 16-06-2014;Definitief C01043.000021.0100 Inhoud 1 Algemene informatie / leeswijzer

Nadere informatie

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN Bijlage 1 behorende bij: Eisen en Voorwaarden Raamovereenkomst 31109826 Onderhoud stalen drijvende objecten 2016-2020 Datum 21 april 2016 Versie 1.0 Status Definitief VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSPLAN voor

Nadere informatie

Haarlemmerstraat Leiden. veiligheids- en gezondheidsplan. ing. F. (Floris) van Wilgenburg. datum 31 mei 2017

Haarlemmerstraat Leiden. veiligheids- en gezondheidsplan. ing. F. (Floris) van Wilgenburg. datum 31 mei 2017 project onderwerp opdrachtgever projectnummer opgesteld door Haarlemmerstraat 101-111 Leiden veiligheids- en gezondheidsplan DELA Vastgoed 711-le VG.02 ing. F. (Floris) van Wilgenburg datum 31 mei 2017

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Doelstelling Veiligheidskundigen informeren over de Bouwprocesbepalingen Verduidelijken van de rol vn adviseur van de opdrachtgever. 2 Arbowetgeving

Nadere informatie

V EN G PLAN AANLEG OLYMPIASINGEL ELST BESTEKNUMMER:

V EN G PLAN AANLEG OLYMPIASINGEL ELST BESTEKNUMMER: V EN G PLAN AANLEG OLYMPIASINGEL ELST BESTEKNUMMER: 2010-22 Project AANLEG OLYMPIASINGEL ELST Opdrachtgever Gemeente Overbetuwe Dorpstraat 67 6661 EH ELST GLD Contactpersoon de heer T.J. Willems Projectnummer

Nadere informatie

Scheveningen haven Aanlegsteigers Tweede en Derde haven

Scheveningen haven Aanlegsteigers Tweede en Derde haven Veiligheids- en gezondheidsplan Gemeente Den Haag Scheveningen haven Aanlegsteigers Tweede en Derde haven Besteknummer: 2009.040.216 Opgesteld door: P. Haltenhof Den Haag 16-12-2009 Constructies Postbus

Nadere informatie

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo

Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo Werkvoorbereiding & uitvoering Arbo ARBO WET Arbeidsomstandighedenbesluit Afdeling bouwplaatsen Aspecten: Uitvloeisel Uitvloeiselvan vaneuropese Europeserichtlijn richtlijn De Debouwsector bouwsectorisiseen

Nadere informatie

V&G-plan (ontwerpfase) Project: onderhoud groenvoorzieningen 2014 Gemeente Overbetuwe

V&G-plan (ontwerpfase) Project: onderhoud groenvoorzieningen 2014 Gemeente Overbetuwe V&G-plan (ontwerpfase) Project: onderhoud groenvoorzieningen 2014 Gemeente Overbetuwe Datum: 24 januari 2014 Versie: DEFINITEF Behorend bij contractnummer: 2013-13 Opgesteld door: Greenengineers BV Verantwoording

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN. Bestek OV. Gemeente Epe

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN. Bestek OV. Gemeente Epe VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Bestek 2014-03 OV Vervanging openbare verlichting 2014-2017 Te Epe Gemeente Epe Pagina 1 van 14 BESTEK 2014-03 OV 1. BOUWWERKGEGEVENS 1.1 Algemene beschrijving: Het vervangen

Nadere informatie

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d

V&G Bouwproces. Wettelijk en maatschappelijk kader. V&G Bouwproces / d.d V&G Bouwproces Wettelijk en maatschappelijk kader 1 Klassiek bouwproces Initiatieffase Haalbaarheids onderzoek Programma van Eisen Ontwerpfase Voorlopig ontwerp Definitief ontwerp Bestek Aanbesteding Bouwfase

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Behorende bij het bestek: EVZ/Beekherstel Tovensche Beek Besteknummer: AM-W-14-15 Versiedatum: 29-07-2015 Opdrachtgever: Waterschap Aa en Maas Bezoekadres: Pettelaarpark

Nadere informatie

Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan. Bijlage 4 Veiligheids- en Gezondheidsplan. Zaaknummer 31123552 Datum 11-02-2017 Status Def. Het coördineren en het uitvoeren van de gladheidbestrijding op de wegen onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d

V&G-PLAN ONTWERPFASE. Gemeente Heusden V&G-Plan Ontwerpfase. Wateroverlast Vlijmen-Noord Besteknummer: 1604, d.d V&G-PLAN ONTWERPFASE "Wateroverlast Vlijmen-Noord" Besteknummer: 1604, d.d. 26-02-2016 projectnaam projectnummer 142332 kenmerk Wateroverlast Vlijmen-Noord, gemeente Heusden I-14057801-VG-01-1.0 opdrachtgever

Nadere informatie

V & G Plan ZeeBraBouw BV

V & G Plan ZeeBraBouw BV BEM1604643 gemeente Steenbergen V & G Plan ZeeBraBouw BV Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 16-09-2016 ZK16003443 Medewerker Publiekszaken/vergunningen 1 V&G plan Naam project Steenbergen 16-006 Adres

Nadere informatie

Bestek nr.: Status: Ontwerpfase. Opdrachtgever: Gemeente Schagen

Bestek nr.: Status: Ontwerpfase. Opdrachtgever: Gemeente Schagen Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase (incl. Milieuaspecten) Behorende bij bestek nr.: 12.11, inzake: Meerjarige onderhoud, aanleg en vervanging openbare verlichting, gemeente Schagen Bestek nr.:

Nadere informatie

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 GEBRUIKSRICHTLIJN 3 RAPPORTAGEMODEL INITIATIEF 7 RAPPORTAGEMODEL VOORONTWERP

Nadere informatie

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEID & GEZONDHEIDSPLAN Ontwerpfase PROJECT PLAATS OPDRACHTGEVER NIEUWBOUW BEDRIJFSHUISVESTING BOUTER KAASHANDEL B.V. GROOT-AMMERS H. BOUTER BEHEER BV PROJECTNUMMER 151591 DATUM 02-02-2016 OPDRACHTGEVER

Nadere informatie

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau

Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Openbare Ruimte Overbetuwe ingenieursbureau Veiligheids- en Gezondheidsplan Besteknr. 2011-01 Rioolvervanging en herinrichting Erfstraat en omgeving te Randwijk Andelst, 15 februari 2011 Postadres : Postbus

Nadere informatie

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform

V&G-deelplan uitvoeringsfase Nummer : Versie : 1. VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSGEVAREN Status : invulform Project: VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Op te stellen door de bij de uitvoeringen betrokken partijen BEDRIJFSGEGEVENS WERKZAAMHEDEN In te vullen door Van de Kreeke Wegenbouw Naam:.. Omschrijving:. Adres:...

Nadere informatie

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie...

1. Inleiding...blz. 1. 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2. 4. V&G Coördinatie... INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding...blz. 1 2. Beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk...1 3. Overzicht van de bij de totstandkoming van het bouwwerk betrokken natuurlijke of rechtspersonen...2 4. V&G

Nadere informatie

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer

MEMO. Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer MEMO Interpretatie Arbeidsomstandighedenwet V&G-verantwoordelijkheden opdrachtgever en opdrachtnemer Stichting Arbeidsomstandigheden en Spoorwegveiligheid Inleiding: Binnen de Arbeidsomstandighedenwet

Nadere informatie

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten

PROCEDURE-P014: VGM Procedure Revisie- en onderhoudsprojecten 2005-0049780 PROCEDURE-P014: Opmerkingen: 25 nov 2009: - Aanpassing hoofdstuk 7 link naar bijlagen VGM plan 11.3 / 11.4 toegevoegd 29 feb 2012: - Aanpassing Hoofdstuk 1.1 Dart informatie verwijderd - Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer:

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: 31084701 Zaaknummer: 31084701 pagina 2 van 8 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur

Nadere informatie

Aanleg kunstgras hockeyveld sportpark Oudven te Mierlo

Aanleg kunstgras hockeyveld sportpark Oudven te Mierlo Aanleg kunstgras hockeyveld sportpark Oudven te Mierlo Gemeente Geldrop-Mierlo Besteknummer: 2014-07 V&G-plan ontwerpfase Versie d.d.: 04-03-2014 Gemeente Geldrop-Mierlo Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Bouwwerkgegevens

Nadere informatie

Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg

Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase Gemeente Lansingerland 10 februari 2011 Documenttitel Reconstructie en aanleg drukriolering Meerweg Verkorte documenttitel

Nadere informatie

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE

RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE 255 RISICO-INVENTARISATIE VEILIGHEID en GEZONDHEID ONTWERPFASE 7543-Onderhoud schermdijk Delfzijl Versie: 1.40 Bestandsnaam 255_Risicoinventarisatie_VGplan_ontwerpfase Kenmerk 01769 Aantal pagina s 12

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Behorende bij bestek Sweco351117-2 inzake Sloop diverse panden in de provincie Drenthe 2016 Concept Prolander Sweco Nederland B.V. Groningen, 9 september 2016

Nadere informatie

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer:

Bijlage 6 - Veiligheids-, Gezondheids- en Milieuplan. Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: MINISTERIE VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU Behorende bij Vraagspecificatie Realisatie Meetpaal Eemshaven Zaaknummer: 31084701 Copyright 2007, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Rijkswaterstaat Zaaknummer:

Nadere informatie

Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase

Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase Behorende bij het bestek met zaaknummer 31061716 Datum 12 december 2012 Status Definitief Veiligheid- en Gezondheidsplan ontwerpfase Behorende bij het bestek

Nadere informatie

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004

EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 VERSLAG EUROPEAN CONSTRUCTION CAMPAIGN 2004 (Project A663 - Actieperiode juni) Informatie: Arbeidsinspectie, kantoor Groningen Drs. J.R. Boer Landelijk Projectleider Postbus 30016 9700 RM GRONINGEN (050)5225880

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) RAV Brabant MWN. Noordlangeweg 5 te Dinteloord Gemeente Steenbergen. onderdeel: Ambulancepost

Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan) RAV Brabant MWN. Noordlangeweg 5 te Dinteloord Gemeente Steenbergen. onderdeel: Ambulancepost BE1405105 gemeente Steenbergen BE1404733 gemeente Steenbergen Behoort bij beschikking d.d. nr.(s) 12-12-2014 ZK14000943 Juridisch beleidsmedewerker Publiekszaken / vergunningen Veiligheids- en Gezondheidsplan

Nadere informatie

Arbeidsomstandighedenwet

Arbeidsomstandighedenwet Arbeidsomstandighedenwet Vanaf 1 juli 1997 bevinden zich voorschriften ter zake veiligheid en gezondheid op tijdelijke en mobiele bouwplaatsen in afdeling 5 (Bouwplaatsen) van het Arbeidsomstandighedenbesluit

Nadere informatie

Renovatie Halvemaanspoortbrug incl. bijkomende werk- zaamheden Onderdeel Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase

Renovatie Halvemaanspoortbrug incl. bijkomende werk- zaamheden Onderdeel Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase constructieadvies bouwtechniek civiele techniek uitvoeringsengineering geotechniek bouwkostenmanagement bouwmanagement brandveiligheidsadvies bouwtoezicht bouwplantoetsing Document nr. Project nr. LN08245

Nadere informatie

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid. Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid Mr. Jan Harmen Kwantes Consultant Work and Health Centrale vragen Centrale vragen: 1. Hoe zit het met verantwoordelijkheden en de aansprakelijkheden wanneer er

Nadere informatie

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger

Van Bedrijfsrie naar V&G plan. Toon Westerburger Van Bedrijfsrie naar V&G plan Toon Westerburger Toon Westerburger Middelbaar veiligheidskundige Bijna 20 jaar werkzaam bij Arbode Adviseur RIE s, V&G plannen, VCA*/**/Petrochemie en VCU Opleider Basisveiligheid

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Ten behoeve van: ROC Mondriaan Lanen L. te Leidschenveen Datum 11 juni 2010 Coördinator (O) Dhr. M.J. Schoenmakers Accordering.......... INHOUD 1 INLEIDING 1 2 BESCHRIJVING

Nadere informatie

Projecten buitensportaccomodaties cluster A

Projecten buitensportaccomodaties cluster A V&G plan ontwerpfase Projecten buitensportaccomodaties cluster A Gemeente Amsterdam Colofon Titel: Projecten buitensportaccomodaties cluster A Soort document: V&G-plan ontwerpfase Besteknummer: AI 2017-0083

Nadere informatie

gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen Maastricht Sport Veiligheids- en gezondheidsplan

gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen Maastricht Sport Veiligheids- en gezondheidsplan Bijlage 18 V&G plan gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen Maastricht Sport Veiligheids- en gezondheidsplan gemeente maastricht Onderhoud sportparken en Sport- en speelvoorzieningen

Nadere informatie

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV Omgevingsvergunning, dd

Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV Omgevingsvergunning, dd Omgevingsvergunning, dd. 05-12-2016 Behoort bij beschikking van Burgemeester en Wethouders van Leiden BV. 170614-2838879 Project: Het bouwproject bestaat uit de nieuwbouw basisschool de Telders en Sleutelbloem,

Nadere informatie

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES

DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES VERSLAG VAN PROJECT A455 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Eindverslag van project A455 DE OPDRACHTGEVER IN HET BOUWPROCES Maart 2002 drs.

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) Woonrijp maken Europarei Midden Fase 1

Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) Woonrijp maken Europarei Midden Fase 1 Veiligheids- en gezondheidsplan (ontwerpfase) Woonrijp maken Europarei Midden Fase 1 In opdracht van: Naam : Gemeente Uithoorn Postadres : Postbus 8 1420 AA Uithoorn Bezoekadres : Laan van Meerwijk 16

Nadere informatie

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door

De gemeente is in alle fasen van elk project regiehouder en neemt initiatieven m.b.t. de regieactiviteiten. Projectfasering Activiteiten Actie door 1. PROJECTFASERING EN ACTIVITEITEN Hieronder staan per projectfase de activiteiten beschreven die in het kader van proactieve regie afgestemd dienen te worden tussen de gemeente en netbeheerders. Daarnaast

Nadere informatie

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten

LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN. Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten LEIDRAAD V&G VERPLICHTINGEN Aanwijzing bij invulling V&G-verplichtingen opdrachtgevers / architecten INHOUDSOPGAVE INLEIDING 3 GEBRUIKSRICHTLIJN 3 RAPPORTAGEMODEL INITIATIEF 7 RAPPORTAGEMODEL VOORONTWERP

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan Bijlage 5 V&G plan gemeente maatstricht Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan GEMEENTE MAASTRICHT Maatregelen riolering Maastricht West Veiligheids- en gezondheidsplan

Nadere informatie

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW

BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW BEDRIJFS RISICIO INVENTARISATIE EN EVALUATIE HERENBOUW Opsteller: Plaats: Datum: T.S. van Kampen Ede 4 september Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Algemene bedrijfsaspecten 2.1 Arbobeleid, BRIE, evaluatie en

Nadere informatie

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN

1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1 COÖRDINATIE-INSTRUMENTEN 1.1 Algemeen veiligheids- en gezondheidsplan Het algemeen veiligheids- en gezondheidsplan wordt opgesteld door de veiligheidscoördinator ontwerp en wordt, voor de aanvang van

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN BEHORENDE BIJ: Bestek en voorwaarden voor baggeren Vaarweg naar Drachten en Marrekrite ligplaatsen, ged. Veenhoop - Drachten Besteknummer 13-09-VN 1. PROJECTGEGEVENS 1.1

Nadere informatie

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet

arboregelgeving Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbowet Informatiebron Arbo-aspecten bij het gebruiken van biomassa voor energie-opwekking arbo-regelgeving Arbowet De regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden is vastgelegd in de Arbeidsomstandighedenwet,

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor bestek 10-24:

Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor bestek 10-24: Gemeente Leiden Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor bestek 10-24: Matilopark, aanleg fase 3 INFRA PMC B.V. Postbus 370 2700 AJ Zoetermeer Tel. 079 3422799 Fax: 079 3319590 INFRA PMC BV 1 INHOUD

Nadere informatie

V&G dossier Ontwerpfase DK oktober 2016

V&G dossier Ontwerpfase DK oktober 2016 451 - DK14-15 17 oktober 2016 Inhoud 1 Inleiding. 2 2 Beschrijving van het gebouw 2 3 Uitwerking V&G dossier.. 2 4 Betrokken partijen 3 5 Register van V&G documenten.. 4 6 Aangebrachte structurele voorzieningen

Nadere informatie

Om dit te realiseren is op basis van het Bouwprocesbesluit een coördinator voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase aangesteld.

Om dit te realiseren is op basis van het Bouwprocesbesluit een coördinator voor zowel de ontwerp- als uitvoeringsfase aangesteld. VOORBEELD V&G-PLAN ONTWERP FASE 1. Inleiding Samenwerking door werkgevers Dit Veiligheids- en Gezondheidsplan omschrijft het geheel van maatregelen en procedures om de arbeidsomstandigheden op het project

Nadere informatie

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid. Menno Niesing & Oscar Terheijden, 19 juni 2014, Utrecht

Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid. Menno Niesing & Oscar Terheijden, 19 juni 2014, Utrecht Arbeidsveiligheid en aansprakelijkheid Menno Niesing & Oscar Terheijden, 19 juni 2014, Utrecht V&G en Aansprakelijkheid 2 Invloed en verantwoordelijkheid Plan fase Ontwerp Uitvoering Onderhoud Beheer Hebben

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- EN GEZONDHEIDSPLAN Bestek 4297 Stadsbeek fase 1 Bruggertstraat Rembrandtlaan RAW deel van het hybride contract 1. Algemeen Dit veiligheids- en gezondheidsplan (hierna te noemen: V&G-plan)

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan 1 of 6 afdeling KAM Veiligheids- en gezondheidsplan werken in verontreinigde grond tot 25m 3 grond verzet. ontwerpfase Opdrachtgever: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil Datum Projectnummer:

Nadere informatie

VEILIG EN GEZOND ONTWERPEN IN DE B&U - SECTOR

VEILIG EN GEZOND ONTWERPEN IN DE B&U - SECTOR D152135289 Checklist VEILIG EN GEZOND ONTWERPEN IN DE B&U - SECTOR Het Bouwprocesbesluit toegankelijk gemaakt voor opdrachtgever en ontwerper Voor het project Nijland te Oosterhout Nijmegen bouw van 18

Nadere informatie

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen

De definities die hier gegeven zijn slaan enkel op deze projecten voor niet particuliere doelen 1.1. de partijen 1.1.1.overzicht In het KONINKLIJK BESLUIT BETREFFENDE TIJDELIJKE OF MOBIELE BOUWPLAATSEN worden verschillende tussenkomende partijen vernoemd. Aan elk van deze partijen worden taken en

Nadere informatie

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider

Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider Examen V&G-Coördinator Ontwerpfase Exameninformatie voor de kandidaat en de praktijkbegeleider (tel. 033-467 47 27) Inhoud Inleiding 3 1 Examen 4 1.1 Gekozen werk als basis voor het examen 4 1.2 Op te

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan, Ontwerpfase. Nieuwbouw woonhuizen locatie Wink Om de Kamp 22 te Ansen

Veiligheids- en gezondheidsplan, Ontwerpfase. Nieuwbouw woonhuizen locatie Wink Om de Kamp 22 te Ansen Veiligheids- en gezondheidsplan, Ontwerpfase Nieuwbouw woonhuizen locatie Wink Om de Kamp 22 te Ansen 2 INHOUD 1 INLEIDING...3 2 BESCHRIJVING VAN TOT STAND TE BRENGEN BOUWWERK...3 3 BIJ TOTSTANDKOMING

Nadere informatie

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW

EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW EVALUATIERAPPORTAGE STOFKAMACTIE BOUW PROJECTNUMMER A451 3 oktober 2000 ARBEIDSINSPECTIE MINISTERIE VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Inleiding De Arbeidsinspectie heeft een stofkamoperatie, een intensieve

Nadere informatie

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over.

Stappenplan. U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Introductie U (ver)bouwd uw huis niet zomaar. U wilt dat uw huis mooier wordt en beter bij u past. Daar heeft u ongetwijfeld al ideeën over. Het idee omzetten in werkelijkheid is voor velen een grote stap.

Nadere informatie

Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis

Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis 1 Verzakking zet door onder winkelcentrum 't Loon Vandaag konden bewoners van de 18 appartementen boven winkelcentrum 't Loon even terug naar huis mogen om spullen op te halen. Dat gold ook voor 40 winkeliers

Nadere informatie

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN

VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN Bestek voor de werkzaamheden voor het opruimen van waterverontreinigingen, inzet bij calamiteiten-en verloren lading met bijkomende werkzaamheden in de Waddenzee en het onderhoud

Nadere informatie

Air Products Nederland B.V. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor vul- en distributielocatie Polanenpark

Air Products Nederland B.V. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor vul- en distributielocatie Polanenpark Air Products Nederland B.V. Veiligheids- en gezondheidsplan ontwerpfase voor vul- en distributielocatie INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 2. PROJECTGEGEVENS 3 2.1. Projectomschrijving 3 2.2. Beschrijving

Nadere informatie

V&G Plan Ontwerpfase

V&G Plan Ontwerpfase V&G Plan Ontwerpfase 25 september 2015 1 1. INLEIDING. Dit V&G-plan vormt de eerste versie van het conform artikel 5 van het Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet vereiste Veiligheids- en Gezondheidsplan.

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase

Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase Veiligheids- en gezondheidsplan Ontwerpfase Ten behoeve van de herinrichting Burgemeester van Heemstrakwartier te De Bilt. Behorend bij besteknr. 51100411-01 Dokumentnummer : 51100411 01 / V&G Revisie

Nadere informatie

architectenbureau visser en bouwman bv V&G-plan Ontwerpfase Hoo001 Noorderkwartier Hoofddorp 1 ( blok A - B en 9 woningen, Hoofdweg) Opdrachtgever:

architectenbureau visser en bouwman bv V&G-plan Ontwerpfase Hoo001 Noorderkwartier Hoofddorp 1 ( blok A - B en 9 woningen, Hoofdweg) Opdrachtgever: Titel: Werknummer: Plandeel: Opdrachtgever: V&G-plan Ontwerpfase 1 ( blok A - B en 9 woningen, Hoofdweg) Novaform Vastgoedontwikkelaars bv Fase: Bouwvoorbereiding Datum: 01 december 2015 Orthen 51 Postbus

Nadere informatie

Evaluatie melding gevaarlijke situatie

Evaluatie melding gevaarlijke situatie Evaluatie melding gevaarlijke situatie P76 perroninspectie Rapportage, conclusies en aanbevelingen 17 juli 2014 - Versie 1.0 Autorisatieblad Alleen voor Intern gebruik Evaluatie melding gevaarlijke situatie

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage

Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage Ten behoeve van het slopen van een parkeergarage Jaarbeursplein 27-27-28 te Utrecht Opdrachtgever Opdrachtnemer Gemeente Utrecht Stadsontwikkeling, afdeling vastgoed Postbus 8406 3503 RK Utrecht Aksys

Nadere informatie

Uitbreiding en renovatie_. Gemeentehuis Bloemendaal

Uitbreiding en renovatie_. Gemeentehuis Bloemendaal Uitbreiding en renovatie_ Gemeentehuis Bloemendaal RI&E- evaluatie definitief ontwerp april 2012 RIE-RAPPORT DO-FASE GEMEENTEHUIS BLOEMENDAAL RUDY UYTENHAAK ARCHITECTENBUREAU B.V. Ede, 24 april 2012 1.

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Ontwerpfase

Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Ontwerpfase Veiligheids- en Gezondheidsplan voor de Ontwerpfase Voor het Bouwplan: Voor het bouwplan: Project Markt van Matena Klant: HFB Revisie 000 Datum 18 juni 2014 Projectnr. 2140499 Auteur: R. Namrit Gecontroleerd

Nadere informatie

Veilig en gezond werken op de bouwplaats

Veilig en gezond werken op de bouwplaats De Arbeidsinspectie maakt deel uit van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Veilig en gezond werken op de bouwplaats Postbus 90801 2509 LV Den Haag www.arbeidsinspectie.nl Bestelnummer 666

Nadere informatie

Revisie of vervanging wkk installaties AWZI Kralingseveer

Revisie of vervanging wkk installaties AWZI Kralingseveer Revisie of vervanging wkk installaties AWZI Kralingseveer Veiligheids- en gezondheidsplan voor de Uitvoeringsfase (conform art. 2.28 Arbobesluit afdeling Bouwproces) Document Autorisatie & Revisie overzicht

Nadere informatie

Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') WTB TR A/B. FASE DEFINITIEF ONTWERP X Definitief ontwerp

Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') WTB TR A/B. FASE DEFINITIEF ONTWERP X Definitief ontwerp Bijlage 2 - DNR 2005 STB Rgd Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') aanmaakdatum: 26-10-2016 Project: huisvesting De Nationale Ombudsman Proj.nr: 00.12027 Fase Voorontwerp X Voorontwerp Architectuur/bouwkunde

Nadere informatie

Veiligheids- en Gezondsheidsplan

Veiligheids- en Gezondsheidsplan Veiligheids- en Gezondsheidsplan A-2004103, Pauwmolen, Delft 5 maart 2012 Project : Pauwmolen, Delft Projectnummer : A-2004103 Datum : 5 maart 2012 INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 1 2 Beschrijving van het tot

Nadere informatie

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA

Safety Regulations. Uitvoeren van risicobeoordelingen: VGM plan, TRA en LMRA Pagina: 1 van 5 1. Wijzigingen t.o.v. vorige versie Geen, eerste versie. 2. Toepassingsgebied Dit veiligheidsvoorschrift is van toepassing op alle werkzaamheden die binnen de inrichtingsgrenzen van de

Nadere informatie

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen

CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen CBS De Blinke te Wagenborgen Samenvatting voorlopig ontwerp bouwkundig versterken schoolgebouwen Nederlandse Aardolie Maatschappij 23 oktober 2015 definitief BD5879.74064 VIIA Hammerfestweg 2 9723 JH Groningen

Nadere informatie

Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het arbobesluit

Samen veilig en gezond bouwen. Het bouwproces in het arbobesluit Samen veilig en gezond bouwen Het bouwproces in het arbobesluit Inhoud 1 Samen veilig en gezond bouwen 4 Arbeidsomstandigheden 4 Het bouwproces 4 Organisatievorm 4 Preventie, samenwerking en coördinatie

Nadere informatie

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer

Ontwerp Kwaliteitsplan. Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek Besteknummer Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Besteknummer 238820 Januari 2016 Auteur: P.A.A. Rutten Ontwerp Kwaliteitsplan Raamovereenkomst Gemeente Zundert Boombestek 2016-2018 Bestek nr: 238820

Nadere informatie