Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!"

Transcriptie

1 Beweeg, beleef en ontmoet in De Haamen!

2

3 Sportlandgoed De Haamen in de gemeente Beek, heeft een bijzondere functie binnen Sportzone Limburg. Naast de mogelijkheden voor de reguliere sporters en recreanten gaat hier speciale aandacht uit naar ouderen, mensen met een chronische ziekte en mensen met een beperking. Zij krijgen in Beek een voorzieningenaanbod dat nergens anders in de regio voorhanden is. Recreatief bewegen, sporten in competitieverband, bewegen voor ouderen of (top)sport voor mensen met een beperking: dat kan hier allemaal. Aangepaste accommodaties en hulpmiddelen (zoals sportrolstoelen), een breed beweegaanbod en professionele begeleiding zijn volledig geïntegreerd in het totale aanbod op het sportlandgoed. In De Haamen krijgt ook talent ontwikkeling voor aangepaste sporten een plek. Dit alles wordt aangeboden door een bijzondere samenwerking van onder meer sportverenigingen, gehandicaptenorganisaties en de zorg. De ligging van De Haamen is uniek, gelegen aan de voet van het adembenemende landschap van het Heuvelland. Bovendien is de bereikbaarheid uitstekend, met onder meer de A2 en de A76 vlakbij en ruim voldoende gratis parkeerplaatsen. Met de open parkachtige opzet haalt De Haamen het maximale uit de omgeving die er al is: niet voor niets starten hier nu al veel Nordic Walking-, wandel- en fietsroutes. Ook is De Haamen uitvalsbasis voor een netwerk van mountainbike- en paardmenroutes. 03

4 Filosofie Vanuit de gedachte een leven lang sporten geeft de gemeente Beek invulling aan een sportprogramma dat voor iedereen geschikt is. Voor jong en oud, voor mensen met en zonder beperking, in verenigingsverband of ongebonden en voor recreant en topsporter. Omdat sporten gezond is, omdat het mensen bindt en omdat sporten plezier geeft. Sport beweegt iedereen! Vanwege de (nieuwe) gemeentelijke taken in het kader van de Wmo en de jeugdzorg ligt er een uitdaging om met minder financiële middelen toch te zorgen voor voldoende sociale participatie, zelfredzaamheid en bevordering van gezondheid en welzijn. Sportlandgoed De Haamen speelt hierop in door een innovatief aanbod rondom het thema bewegen en sporten te realiseren. Daarbij is de insteek om sport- en beweeg mogelijk heden voor alle mensen zo dicht mogelijk in de eigen sociale omgeving te organiseren. Daar waar bijzondere doelgroepen echter niet in de eigen omgeving terecht kunnen, zijn ze welkom in De Haamen. Hier zijn de bijzondere faciliteiten en begeleiding aanwezig. 04

5 In ben in 1994 gevlucht uit Angola. Ik voel me Nederlander. Ik heb een universitaire kunstopleiding gevolgd. Met mijn gezondheid heb ik gewoon pech gehad. Er is een hersentumor bij me verwijderd. Daarna ben ik nagenoeg blind geworden. Maar ik praat liever niet over die tegenslagen. Het leven ligt immers altijd voor je. En in dat leven speelt De Haamen een grote rol. In 2010 kreeg ik de gelegenheid om dagelijks te gaan zwemmen in het aangepaste zwembad van De Haamen. Dat heeft mijn leven in alle opzichten een positieve wending gegeven. Door het zwemmen en de bewegingsoefeningen is mijn suikerziekte verdwenen. En misschien nog belangrijker; ik heb hier in Beek heel veel vrienden gemaakt. De Haamen is toch ook een ontmoetingsplaats. Ik woon in Heerlen. En als ik niet in De Haamen ben, zit ik meestal alleen. Ik heb gelukkig wel een vaste hulp. Het aanvankelijke dagelijkse verblijf in De Haamen is teruggebracht naar twee keer in de week. Ik hoop met heel mijn hart dat daar niet ook nog op bezuinigd wordt. Mijn wensen in het leven? Ik hoop vooral op nieuwe medische technieken, zodat ik op een dag weer kan zien. De Haamen is een Rogerio uit Angola deel van mijn leven 05

6 06

7 Doelgroepen De Haamen is van oudsher thuisbasis voor diverse sportverenigingen. De reguliere sporter vindt zijn weg meestal wel in het aanbod. Andere doelgroepen hebben daarbij begeleiding nodig. Omdat men bijvoorbeeld niet weet welke mogelijkheden er allemaal zijn om te sporten en bewegen. Of omdat men niet weet welke activiteit het beste past bij de wensen en mogelijkheden. Daarbij is er soms ook hulp nodig bij het bewegen zelf of moet er een hulpmiddel geregeld worden. Voor al deze doelgroepen is extra aandacht. De jeugd kan via het sport- en cultuurstimuleringsproject NJOY (njoy-beek.nl) kennismaken met allerhande sportactiviteiten. Deze activiteiten worden verzorgd door verenigingen en docenten uit de gemeente Beek of de directe omgeving. Ook wordt veel aandacht besteed aan een goede kwaliteit van het bewegingsonderwijs op basisscholen. De scholenconsulent van NJOY heeft hiervoor een lesmethode gemaakt en begeleidt de leerkrachten bij het geven van de gymlessen. In samenwerking met SG Groenewald zijn aparte MRT-lessen ontwikkeld voor jeugd met motorische achterstanden. Voor kinderen in het Speciaal Onderwijs worden sportadviezen op maat gegeven en vindt aansluiting plaats bij de sportvereniging naar keuze. De GGD ondersteunt leefstijlprogramma s op de basisscholen met o.a. aandacht voor gezonde voeding en sociale weerbaarheid. Ouderen worden gestimuleerd om deel te nemen door kennismaking met de reguliere verenigingssporten, recreatiemogelijkheden en bijzonder aanbod. Speciale aandacht gaat uit naar ouderen in een isolement of ouderen met lichamelijke of psychische problematiek. Gezond oud worden staat voorop bij programma s die zich richten op gezond bewegen en valpreventie. Via o.a. huisartsen en fysiotherapeuten worden zij geattendeerd op deze mogelijkheden. Voor chronisch zieken, mensen met een beperking of mensen die gezonder willen leven zijn er sportzorgprogramma s. 07

8 Sportzorgprogramma s Uit onderzoek blijkt dat regelmatig voldoende bewegen het risico verlaagt op o.a. hart- en vaatziekten, diabetes type 2, valongelukken, dementie en depressie. Verder heeft bewegen een positieve invloed op o.a. lichaamsgewicht, conditie, bloeddruk, cholesterolwaarde, spijsvertering en botdichtheid. Bewegen is daarmee een belangrijke leefstijlfactor en kan meerdere ziekten en aandoeningen voorkómen of verminderen. Naast gezondheidseffecten heeft beweging ook een belangrijke sociale waarde. Doel van de sportzorgprogramma s is om de mensen die nu nog niet (voldoende) bewegen in actie te krijgen en (meer) te laten deelnemen binnen de samenleving. 08

9 De sportzorgprogramma s zien er als volgt uit Gezond sporten Dit zijn programma s voor mensen met gezondheidsproblemen (denk aan diabetes of hart- en vaatziekten) die (weer) willen gaan sporten na een ziekte of een revalidatietraject. Ook kan het gaan om mensen met een ongezonde leefstijl. Voor beide groepen is de drempel naar regulier sporten te groot. Onder begeleiding van o.a. een fysiotherapeut wordt een beweeg- en/of fitnessprogramma op maat gegeven. Aangepast sporten Dit betreft sportprogramma s voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperking. Het gaat om aangepaste vormen van sport en bewegen waarbij integratie van doelgroepen daar waar mogelijk wordt toegepast. Ook worden combinaties gemaakt met culturele en dagbestedingactiviteiten. Deze programma s worden ingevuld door de zorgaanbieders in samenwerking met sportverenigingen en vrijwilligers. Samen sporten Het gaat hier om het meedoen van specifieke doelgroepen aan de reguliere sport en beweegactiviteiten van verenigingen. Dit kan door integratie in de bestaande activiteiten of door deelname aan een specifieke groep (bijv. G-team). Maar ook het meedoen bij een evenement of het verrichten van werkzaamheden binnen de vereniging hoort hierbij. De kennis en innovaties die via de sportzorgprogramma s tot stand komen zijn overdraagbaar naar de hele regio. Hiermee ontwikkelt De Haamen zich tot expertisecentrum op het gebied van sportzorg. We doen dit samen met: Therapie Centrum Beek 09

10 Sportzone Limburg Sportlandgoed De Haamen maakt deel uit van Sportzone Limburg op de schaal van de Westelijke Mijnstreek. De excellerende (sport-)omgeving van Sportzone Limburg biedt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen op het gebied van sport, bewegen en gezondheid. Onder de noemer van Go for Gold wordt een inspirerende, innovatieve ambiance gecreëerd waar toppers, talenten en recreanten gebruikmaken van de optimale faciliteiten. In Sportzone Limburg (sportzonelimburg.nl) worden sporten, studeren en werken optimaal op elkaar afgestemd. Dat biedt maatwerk voor mensen die sportieve ambities willen combineren met hun studie of maatschappelijke carrière. Maar ook sportieve ambities van mensen met een beperking en beweegmogelijkheden voor andere bijzondere doel groepen worden gefaciliteerd. Dit gebeurt o.a. door het realiseren van geschikte accommodaties, sporten beweegpro gramma s, ontwikkeling van expertise, het bieden van de juiste begeleiding en het organiseren van evene menten. Dit alles is het resultaat van de krachtenbundeling van sport, onderwijs, zorg, ondernemer schap en overheid. Zij ontwikkelen gezamen lijk de voorwaarden voor de talentencentra, sportaccommo daties, ondersteuningsstructuren en de daaruit voortkomende kansen voor vrijetijdseco nomie, kennisdeling en innovatie. Huis voor de Sport en Topsport Limburg faciliteren hierbij.

11 IKS Speerpunten zijn onder meer: Vanuit de regiogemeenten Beek, Schinnen, Sittard-Geleen en Stein is het project Iedereen Kan Sporten: IKS (iks-wm.nl) gestart. Doelstellingen van IKS zijn een verhoging van het aantal sportende mensen met een beperking én het verhogen van het sportaanbod voor de doelgroep. Het zwaartepunt van de kennisontwikkeling binnen het project ligt in De Haamen. het realiseren van een gevarieerd sport- en beweegaanbod in de hele regio communicatie over dit aanbod met de doelgroepen en verwijzers (zoals scholen en fysiotherapeuten) het werven, begeleiden en opleiden van verenigingskader het regelen van randvoorwaarden zoals vervoer op maat van en naar de sportactiviteiten

12 Accommodaties De toegankelijkheid en inrichting van de accommodaties in Sportlandgoed De Haamen is afgestemd op bijzondere doelgroepen zoals rolstoelgebruikers. Zo heeft het sportlandgoed een volledig aangepast zwembad met hellingbaan zodat mensen met een waterrolstoel het water in gereden kunnen worden. Naast de 2 sporthallen die geschikt zijn voor gehandicapten sport (zowel rolstoel- als zitsporten) zijn ook goed toeganke lijke was- en kleedruimtes en aparte verzorgings units aanwezig voor mensen met een beperking. In het activiteitencentrum zijn welness activiteiten als gezichts verzorging en massages mogelijk. De fysio- / fitnessvoorziening (met o.a. fysiotherapie, ergotherapie, podotherapie en diëtetiek) gaat een centrale functie vervullen in een aantal van de sportzorgprogramma s die in De Haamen worden gerealiseerd. Naast de fitnessruimte met speciale toestellen voor mensen met een beperking is ook een multifunctionele beweegruimte aanwezig. Hier kunnen activiteiten als dans en yoga plaatsvinden. De fysio- / fitnessvoorziening komt in de loop van 2014 beschikbaar. De komende jaren worden ook deze buitensportaccommodaties geschikt gemaakt voor gehandicaptensport: de atletiekbaan, o.a. geschikt voor mensen met een been- / voetprothese en rolstoelgebruikers een tennisbaan (hardcourt) geschikt voor rolstoeltennis recreatieve voorzieningen geschikt voor diverse doelgroepen zoals een multifunctioneel trapveld, jeu de boules, rolstoeltoegankelijke wandelpaden en een skate- / skeelerbaan (ook geschikt voor rolstoelgebruik en voor handbiken) 12

13

14 Sportmogelijkheden Sport- en beweeg moge lijkheden voor bijzondere doelgroepen die al op Sportlandgoed De Haamen aanwezig zijn: G-voetbal, voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking Tennis voor mensen met een lichamelijke beperking Atletiek voor alle doelgroepen Honk- en softbal voor alle doelgroepen Wandelen onder begeleiding voor alle doelgroepen Handboogschieten voor mensen met een lichamelijke beperking Aquajoggen voor diverse doelgroepen Fit en Vitaal (zwemactiviteiten voor ouderen, fibromyalgie- en hart- en vaatpatiënten) Handbal voor volwassenen met een verstandelijke beperking Karate en zelfstandigheidstraining voor alle doelgroepen Sta-, rolstoel en zitbadminton Beweeg mee! (bewegen voor iedereen onder begeleiding van een fysiotherapeut) Sport / spel voor ouderen Boccia (SGL) Electrisch rolstoelhockey Kijk voor een actueel overzicht van de sportmogelijkheden bij verenigingen en de evenementen op dehaamen.nl. Hier is ook informatie te vinden over: Het vinden van een beweegmaatje Sporthulpmiddelen Sport- en spelmateriaal Financiële regelingen voor mensen met een laag inkomen Vervoer Verhuur van de accommodaties

15 Contact Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen of wilt u meer informatie, dan staan wij voor u klaar: De contactgegevens van de sportverenigingen en de adresgegevens van de accommodaties zijn te vinden op dehaamen.nl. Meer informatie over Sportzone Limburg leest u op sportzonelimburg.nl. v.l.n.r. Margoo Timmermans, Giselle Smeets, Tom Eijkelenberg, Vivian Dijkstra Margoo Timmermans scholenconsulent Giselle Smeets programmacoördinator Sportlandgoed De Haamen Tom Eijkelenberg verenigingsconsulent voor subsidies, sponsoring, vrijwilligersbeleid en evenementen Vivian Dijkstra verenigingsconsulent sport, aanspreekpunt voor verwijzers en geïnteresseerden COLOFON Uitgave gemeente Beek Redactie Giselle Smeets Fotografie Philip Driessen, Bart Velthuis Vormgeving studiozebravink mei

16 De Haamen HV Beek T

De kracht van buurtsportcoaches

De kracht van buurtsportcoaches De kracht van buurtsportcoaches en combinatiefunctionarissen Hoe je met hun inzet de sport- en beweegdeelname van mensen met een beperking een impuls geeft Een sportieve samenleving Inhoud 3 Een sportieve

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl

PRODUCTENBOEK. SPORT en BEWEGEN. Maastricht Sp rt beweegt de stad. www.maastrichtsport.nl PRODUCTENBOEK SPORT en BEWEGEN Maastricht Sp rt beweegt de stad www.maastrichtsport.nl VOORWOORD Elke week beleven duizenden Maastrichtenaren het plezier van sporten. Sport en bewegen houdt je fit en gezond

Nadere informatie

Actenz. meedenken meedoen

Actenz. meedenken meedoen Actenz meedenken meedoen 2 Welkom bij Actenz Ieder mens wil zijn leven vormgeven naar eigen inzicht, wil deelnemen aan het alledaagse leven en aan het maatschappelijke verkeer. Actenz begeleidt mensen

Nadere informatie

SPortief. Participeren Uitgave. meer:

SPortief. Participeren Uitgave. meer: Wmo & SPort SPortief Participeren Uitgave 2011 meer: Combinatie Wmo en sport is goud waard Gemeenten geven het goede voorbeeld Alles over effi ciënt samenwerken Meerwaarde van maatschappelijke partners

Nadere informatie

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland

in opdracht van Gehandicaptensport Nederland in opdracht van Gehandicaptensport Nederland W.J.H. Mulier Instituut s-hertogenbosch, september 2010 instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek W.J.H. Mulier Instituut Centrum voor

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

welzijnopreceptgouda.nl

welzijnopreceptgouda.nl welzijnopreceptgouda.nl Soms zit het even niet mee of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met allerlei lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er

Nadere informatie

Wat heeft een sportvereniging nodig?

Wat heeft een sportvereniging nodig? Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Wat heeft een sportvereniging nodig? Dit heeft een sportvereniging nodig! Postbus 2158, 3500 GD Utrecht Bezoekadres Kaatstraat 1, Utrecht Telefoon 030-286 28 02 E-mail

Nadere informatie

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs

De PLUS van de open club. De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs De PLUS van de open club De maatschappelijk actieve sportvereniging als kansrijk alternatief in zorg, welzijn, arbeidsintegratie en onderwijs Colofon Inhoud 4 Inleiding 6 Onderwijs en basketball in Heerenveen

Nadere informatie

30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting

30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting 30 beweegredenen om te investeren in beweging de toelichting School en kinderopvang 1. Stimuleer baby s en peuters in de kinderopvang, op consultatiebureaus en thuis om voldoende te bewegen en overgewicht

Nadere informatie

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling

Wie kiest u? DE ZORGAANBIEDERS IN GOIRLE EN OMGEVING STELLEN ZICH AAN U VOOR. Mantelzorg-ondersteuning. Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Daginvulling Mantelzorg-ondersteuning Sociaal netwerk Daginvulling Opvoed- en opgroeisituatie (kind) Kortdurend verblijf Thuissituatie Opvoed- en opgroeisituatie (ouder) Zintuigspecifiek Huisvesting Financiële situatie

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland

Uitstapje met de vrijwilligers van Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland Dag Mantelzorgers en belangstellenden, Jaargang 2 / Uitgave juli/augustus 2014 Hierbij de nieuwsbrief van het Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland. Aan het Netwerk zijn partijen uit Steenwijkerland verbonden

Nadere informatie

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar

www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar www.rotterdam.nl Actieprogramma gericht op het bestrijden van eenzaamheid December 2014 Voor mekaar Inhoud Voorwoord 4 Hoofdstuk 1: Inleiding 5 Hoofdstuk 2: Eenzaam in Rotterdam: Het probleem 6 Hoofdstuk

Nadere informatie

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging!

Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht. Uit de zorg, in beweging! Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Mei 2013 Onderzoeksrapportage Gemeente Utrecht Uit de zorg, in beweging! Wij danken alle betrokkenen voor hun bijdrage aan de totstandkoming

Nadere informatie

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans!

Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Samenwerken met sportverenigingen voor een vitale samenleving: grijp die kans! Hoe sportverenigingen en zorginstellingen elkaar kunnen versterken in het veranderende sociale landschap (en waarom dit nog

Nadere informatie

LEVEN MET DOWNSYNDROOM

LEVEN MET DOWNSYNDROOM LEVEN MET DOWNSYNDROOM BROCHURE VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET DOWNSYNDROOM INHOUD Wat leest u in deze brochure? 2 Wat kunnen jongeren met Downsyndroom als ze 18 jaar zijn? 3 Welke sociale en gedragsproblemen

Nadere informatie

Iedereen moet kunnen meedoen

Iedereen moet kunnen meedoen Nieuwe wet voor maatschappelijke ondersteuning in uw gemeente Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Inhoud 2 Voorwoord 5 Wat is de Wmo? 5 Waarom is de Wmo belangrijk? 9 Negen taken voor uw

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen?

Inhoud. Voorwoord. ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? ONDERSTEUNING Inhoud 6 7 11 15 19 23 27 29 Voorwoord ZZP: wat is dat? ZZP: voor wie? Welk zorgzwaartepakket krijg ik? ZZP: wat kan ik ermee doen? Hoe maak ik afspraken met een zorginstelling? Waar kan

Nadere informatie

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel

Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel Naam van het project: Gezond en wel in je vel Indiener? Wat? Welke zijn de partnerorganisaties? Wat is de termijn van het Vzw Al-arm, een vereniging waar armen het woord nemen te Geel - Fietslessen: vanuit

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel

Een voorbeeld voor. De betekenis van de Krajicek Scholarship. Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen & Paul Verweel Een voorbeeld voor jongeren in de wijk De betekenis van de Krajicek Scholarship Jeroen Vermeulen

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook!

Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport. Monitor Zo kan het ook! Beweegstimuleringsprogramma voor mensen met een verstandelijke handicap, het eindrapport Remko van den Dool Marcia de Jong Astrid Cevaal Lambert Wassink Gehandicaptensport Nederland wil stimuleren dat

Nadere informatie

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg

SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Net als ieder ander, meetellen en meedoen in onze gemeente! SOL handreiking voor een menswaardig burgerschap voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg Praktische handreiking In deze handreiking

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F.

INHOUDSOPGAVE. Woord vooraf. A. Algemeen. B. Opstarten (voor zorgboeren) C. Deelnemers. D. Begeleiding van deelnemers. E. Organisatie. F. INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 1. Woord vooraf A. Algemeen 1. Een zorgboerderij; wat moet ik me daarbij voorstellen? 2. Stand van zaken in Nederland B. Opstarten (voor zorgboeren) 1. Overwegingen bij het starten

Nadere informatie