OCMW Poperinge Bouwen Sociaal Huis Lot 7 Chape, Vloer- en Pleisterwerken INHOUDSOPGAVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OCMW Poperinge Bouwen Sociaal Huis Lot 7 Chape, Vloer- en Pleisterwerken INHOUDSOPGAVE"

Transcriptie

1 INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN voorwoord - algemeen uitgangspunten - algemeen structuur & opvatting - algemeen gebruiksaanwijzing - algemeen gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen PM algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM algemeen - volledigheid van inschrijving PM algemeen - verwijzingsprincipe PM algemeen - referentienormen PM algemeen - keuringsattesten PM algemeen - waarborgen PM algemeen - onderaanneming PM werfcoördinatie - algemeen PM werfcoördinatie - planning der werken PM werfcoördinatie - werfleiding & controle PM werfcoördinatie - dagboek der werken PM werfcoördinatie - werfvergaderingen PM werfcoördinatie - keuringen & proeven PM werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden PM werfcondities - algemeen werfcondities - orde & netheid PM werfcondities - geluidshinder PM werfcondities - stofhinder PM werfcondities - verwijderen van afval PM werfcondities - nazorg PM veiligheidsvoorschriften - algemeen PM BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen PM werflokalen - algemeen PM werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen PM werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte PM werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte PM werflokalen - sanitaire voorzieningen gevelsteigers & hijskranen - algemeen PM VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen SOG HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE hellend dak / thermische isolatie algemeen isolatieplaten - algemeen isolatieplaten - minerale wol (MW) FH m dampschermen - algemeen dampschermen - folie / PE PM BINNENPLEISTERWERKEN binnenpleisterwerken - algemeen wandbepleistering - algemeen wandbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling FH m wandbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten FH m wandbepleistering - cementmortel FH m

2 plafondbepleistering - algemeen plafondbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling FH m plafondbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten FH m plafondbepleistering - pleistermortel / op gaas FH m BINNENPLAATAFWERKINGEN binnenplaatafwerkingen - algemeen uitbekleding / daklichtopeningen - algemeen uitbekleding / daklichtopeningen - gipskarton PM uitbekleding / leidingkokers - algemeen uitbekleding / leidingkokers - brandwerend FH m DEK- & BEDRIJFSVLOEREN dek- & bedrijfsvloeren - algemeen isolerende uitvullagen - algemeen isolerende uitvullagen - schuimbeton FH m isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan FH m vochtwerende lagen - algemeen vochtwerende lagen - folie / PE PM gewone dekvloeren - algemeen gewone dekvloeren - zwevend / licht gewapend FH m BINNENVLOERAFWERKINGEN binnenvloerafwerkingen - algemeen tegelvloeren - algemeen tegelvloeren - keramisch VH m plinten - algemeen plinten - keramisch FH m tussendorpels - algemeen tussendorpels - natuursteen VH m toebehoren - algemeen toebehoren - scheidingsprofielen VH m toebehoren - vloermatkaders FH st toebehoren - vloermatten FH m TABLET- & WANDBEKLEDINGEN tablet- & wandbekledingen - algemeen venstertabletten - algemeen wandbetegeling - algemeen wandbetegeling - faience VH m

3 00. INLEIDING / ALGEMEEN OCMW Poperinge voorwoord - algemeen 3

4 DEEL 0 - AANNEMING / WERF OCMW Poperinge uitgangspunten - algemeen structuur & opvatting - algemeen gebruiksaanwijzing - algemeen gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer Algemeen Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte algemene bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. De op plan aangegeven maataanduidingen, de in het bijzonder bestek vermelde prestatiecriteria, materiaalspecificaties, de eventuele toebehoren en (aanvullende) uitvoeringsvoorschriften, vormen beknopte maar geconcretiseerde aanvullingen op de volledige tekst, en zullen dienaangaande steeds voorrang hebben op de minimale standaardspecificaties en/of toleranties, zoals standaard aangegeven in het verwijsbestek B Waar de aanduidingen op plan of waar het bijzonder bestek onvoldoende concrete aanwijzingen zouden bevatten, met het oog op een eenduidige beschrijving van materialen en/of uitvoeringswijze, worden de ontbrekende bepalingen steeds automatisch aangevuld met de standaardbepalingen van het verwijsbestek B De aannemer wordt dienaangaande geacht zich, bij zijn prijsopgave voor alle posten opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle bijhorende basisvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, de materiaalkenmerken, de gevraagde attesten en waarborgen, als de diverse uitvoeringsvoorschriften en keuringsaspecten. Alle gebeurlijke leemtes of opmerkingen dienen te worden gemeld bij de inschrijving. Zo niet worden de vereiste prestaties verondersteld te zijn inbegrepen in de respectievelijke eenheidsprijzen van de offerte. De aannemer blijft er overeenkomstig de volledigheid van zijn inschrijving en in het kader van zijn forfaitaire prijs, onverminderd toe gehouden om alle nodige prestaties te leveren die behoren tot en/of in verband staan met een volledige en onberispelijke voltooiing en afwerking van het project. In geval van gebeurlijke tegenstrijdigheden en/of dubbelzinnigheden tussen : de technische bepalingen en de gedetailleerde meetstaat, dan zijn technische bepalingen bindend; de plannen (bv. maatvoering) en andere aanbestedingsdocumenten, dan zijn de plannen bindend; de detailplannen en de algemene plannen, dan zijn de detailplannen bindend; de technische specificaties en algemene typebestekken, normen,, enz. dan zijn de technische specificaties bindend, in zoverre geen onmogelijkheid wordt beschreven en/of geen voorschriften worden overtreden die de veiligheid, duurzaamheid, stabiliteit of doeltreffende werking (technische installaties, ) in het gedrang zouden kunnen brengen. 4

5 de in het bijzonder bestek vereiste prestatiecriteria (bv. inzake brandweerstand en akoestische klasse) en opgegeven specificaties (bv. materiaaldikte, ), dan zijn de prestatiecriteria of gevraagde attesten bindend. Indien tussen het bestek en de plannen en/of tussen verschillende artikels van het bestek vooralsnog tegenstrijdigheden zouden worden opgemerkt door de aannemer, zal deze de architect tijdig op de hoogte stellen, teneinde iedere met de bedoeling strijdige interpretatie te voorkomen. 5

6 01. AANNEMINGSMODALITEITEN aannemingsmodaliteiten - algemeen PM algemeen - voorafgaand plaatsbezoek PM algemeen - burgerlijke aansprakelijkheid PM algemeen - volledigheid van inschrijving PM algemeen - verwijzingsprincipe PM Algemeen Door het feit van zijn inschrijving erkent de aannemer kennis te hebben genomen van de B 2005 (Bouwtechnische Beschrijving Sociale Woningbouw - VHM) en alle hierin vervatte algemene bepalingen, met betrekking tot de in het bijzonder bestek en/of het aannemingsdossier opgenomen uitvoeringsposten. Het bijzonder technisch bestek, zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier, werd opgemaakt op basis van een beknopte werkversie van de B 2005, dewelke de artikelnummering van het typebestek B 2005 volgt. Door toepassing van het verwijzingsprincipe worden voor iedere opname of vermelding van een artikel automatisch ook alle corresponderende bepalingen uit de volledige versie van de B 2005 van toepassing gesteld (onverminderd deze van de hiërarchisch overkoepelende algemene artikels, zelfs indien niet als dusdanig vermeld). De weerhouden artikels gelden steeds in hun geheel, de in het bijzonder bestek opgenomen bepalingen, gelden als aanvulling, verduidelijking of correctie. Zij vervangen nooit de totaliteit van de tekst, behoudens waar expliciet vermeld. De aannemer wordt geacht om zich bij zijn prijsopgave voor alle posten, zoals opgenomen in het bijzonder technisch bestek en/of de samenvattende opmeting, volledig rekenschap te hebben gegeven van alle geldende standaardvoorschriften, zowel m.b.t. de referentienormen, materiaalkenmerken, gevraagde attesten en waarborgen, de diverse uitvoeringsmodaliteiten als de keuringsaspecten. Let wel : B artikel gebruiksaanwijzing - richtlijnen voor de aannemer is hierbij integraal van toepassing! algemeen - referentienormen PM algemeen - keuringsattesten PM algemeen - waarborgen PM algemeen - onderaanneming PM werfcoördinatie - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) 6

7 werfcoördinatie - planning der werken PM werfcoördinatie - werfleiding & controle PM werfcoördinatie - dagboek der werken PM werfcoördinatie - werfvergaderingen PM werfcoördinatie - keuringen & proeven PM werfcoördinatie - uitvoeringsmethoden PM werfcondities - algemeen werfcondities - orde & netheid PM werfcondities - geluidshinder PM werfcondities - stofhinder PM werfcondities - verwijderen van afval PM werfcondities - nazorg PM veiligheidsvoorschriften - algemeen PM 7

8 02. BOUWPLAATSVOORZIENINGEN bouwplaatsvoorzieningen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) werflokalen - algemeen PM Toepassing aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Alle kosten zijn ten laste van de aanneming en worden verdeeld over de totaliteit van de artikels. Te voorziene werfketen / lokalen : werflokalen - berging / materieel & bouwmaterialen PM werflokalen - vergaderlokaal / kantoorruimte PM werflokalen - personeelslokaal / kleedruimte PM werflokalen - sanitaire voorzieningen gevelsteigers & hijskranen - algemeen PM aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in respectievelijke uitvoeringsposten. 8

9 04. VEILIGHEIDS- & GEZONDHEIDSPLAN veiligheids- & gezondheidsplan - algemeen SOG Omschrijving De aannemer voegt VERPLICHT (*) de documenten, zoals bepaald in art 30 van het KB 25/01/2001, toe aan zijn inschrijving, zodanig dat de veiligheidscoördinator-ontwerp de overeenstemming ervan kan beoordelen met zijn veiligheids- en gezondheidsplan. een document (risico - analyse) dat verwijst naar het VGP en waarin zij beschrijven op welke wijze zij het bouwwerk zullen uitvoeren om rekening te houden met dit VGP een afzonderlijke prijsberekening in verband met de door het VGP bepaalde preventiemaatregelen en -middelen, inbegrepen de buitengewone individuele beschermingsmaatregelen en - middelen. Toepassing Som Over Geheel. Overeenkomstig het veiligheids- & gezondheidsplan zoals gevoegd bij het aanbestedingsdossier. 9

10 31. HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE hellend dak / thermische isolatie algemeen meeteenheid : m2 meetcode : netto oppervlakte van het te isoleren dakvlak, zonder aftrek van tussenliggende draagstructuur (kepers / spanten). Eventuele opstanden tegen wanden en balken worden niet in rekening gebracht, evenals het snijverlies. Het staat de aannemer hiertoe vrij de meest gunstige afmetingen (plaatafmetingen / rolbreedtes) te gebruiken, in zover overal een goede aansluiting gewaarborgd blijft. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Isolatiemateriaal maximale d-waarde (W/mK) u-normwaarde (W/mK) Minerale wol (MW) 0,037 0,041 Geëxpandeerd polystyreen (EPS) 0,036 0,040 Cellenglas (CG) 0,044 0,048 Geëxtrudeerd polystyreen (XPS) 0,031 0,034 Polyurethaan (PUR) 0,025 0,028 Fenol (PF) 0,023 0,025 Geëxpandeerd perliet (EPB) 0,050 0, isolatieplaten - algemeen isolatieplaten - minerale wol (MW) FH m2 Materiaal Minerale wol (rotswol / glaswol) gevormd in (stijve / halfstijve) platen, gebonden door impregnatie met gepolymeriseerde harsen, overeenkomstig NBN EN Materialen voor de warmte-isolatie van gebouwen - Fabrieksmatig vervaardigde producten van minerale wol (MW) - (2001). Zij bezitten een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. Totale laagdikte : volgens aanduiding op plan / minimum 12 / 15 / cm Plaatdikte(-n) : 60 / 80 / 100 / 120 / 140 /... mm Afwerking : onbekleed (rotswol) - eenzijdig bekleed met een glasvlies (glaswol) Prestatiecriteria : Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt ( d) : maximum 0,037 W/mK Gemiddelde volumemassa in geval van glaswol : minimum 20 / 25 / kg/m3 Gemiddelde volumemassa in geval van rotswol : minimum 35 / 45 / kg/m3 Brandreactie : klasse A1 (euroklasse volgens NBN EN 13501) Aanvullende specificaties Dampscherm : voorzien van een polyethyleenfolie, klasse E2 volgens artikel Uitvoering De platen worden licht inklemmend geplaatst tussen de kepers / spanten / gordingen, zij sluiten mooi op elkaar en het schrijnwerk aan. Alle kieren en/of openstaande voegen tussen de houten roostering en aansluitende wanden dienen zorgvuldig opgevuld te worden met losse minerale wol en/of zorgvuldig opgespoten met isolatieschuim. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De voorgeschreven laagdikte wordt gerealiseerd door toepassing van geschrankte lagen. De isolatieplaten dienen mechanisch bevestigd te worden d.m.v.... De isolatieplaten worden ondersteund door het voorziene kaderwerk voor de binnenafwerking. Een aanvullend dampscherm in PE-folie wordt in zo groot mogelijke afmetingen bevestigd en dampdicht aangesloten met de randafwerkingen, overeenkomstig de klasse E2. Met opmaak: opsommingstekens en nummering 10

11 Toepassing dampschermen - algemeen Algemeen Inzake vochtregulering vereist de dakopbouw bij hellende daken een dampscherm aan de warme zijde, in combinatie met een dampopen onderdak (vezelcementplaat of microgeperforeerd membraan) aan de "koude" zijde van de isolatie. De grootste temperatuursdalingen doen zich voor doorheen de isolatie, waarbij het theoretische dauwpunt meestal in de isolatielaag zal vallen. De geïsoleerde daksectie moet daarom luchtdicht zijn, deze luchtdichtheid slaat zowel op het verhinderen van de luchtdoorgang door het geheel van binnen naar buiten of van buiten naar binnen, als op het uitsluiten van de luchtrotatie rond en doorheen de isolerende laag. Het dampscherm heeft als voornaamste functie te verhinderen dat waterdamp (interne vochtproductie) zou doordringen in de isolatielaag en de dakconstructie, om zo te voorkomen dat zich inwendige condensatie(*) zou voordoen in de isolatielaag. Bovendien maakt een dampscherm het dak luchtdichter, wat de isolatiewaarde ten goede komt. Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat : aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dakisolatie. Materialen De dampschermen aangebracht aan de binnenzijde van hellende daken zijn minstens van de dampschermklasse E1 tot E2, zoals vermeld in WTCB TV 186 (1992). De dampdichtheid hangt daarbij niet enkel af van de materiaalkeuze, maar evenzeer van de plaatsingswijze (afkleven van voegen). Klasse µd eq (m) Materialen E1 2 tot 5 meter PE- folie, dikte 0,2 mm, met overlappingen van 100 mm E2 5 tot 25 meter PE-folie > 0,2 mm, aluminium laminaten, met afgekleefde voegen Uitvoering Het dampscherm wordt geplaatst in overeenstemming met TV , conform de vereiste dampschermklasse (E2 ). De banen moeten elkaar voldoende overlappen (circa 10 cm), er voor zorgend dat de luchtdichtheid van de naden verzekerd blijft. Na plaatsing worden alle naden, en mogelijk opgetreden scheuren, zorgvuldig dichtgekleefd met een speciale (dubbelzijdige) kleefband. De dichtheid op metselwerk of op oneffen oppervlakten wordt gerealiseerd door middel van aangepaste afdichtingsbanden (zelfklevende butylband, ). Keuring De binnenwerkingen mogen pas worden aangebracht, nadat de goede plaatsing van het dampscherm werd gecontroleerd door de architect. 11

12 dampschermen - folie / PE PM Materiaal Het dampscherm uit polyethyleenfolie beantwoordt aan klasse E2. Alle naadoverlappingen worden afgeplakt. Dikte : minimum 0,2 / mm Gewicht : circa 200 / g/m2 (± 10%) Waterdampdoorlatendheid : maximum 0,7 / g/m2 op 24u (bij 23 C en 85%RV) Aanvullende specificaties Brandwerende folie : klasse A1 volgens NBN S (klasse B1 volgens DIN 4102) Toepassing Alle geïsoleerde dakoppervlakten / 12

13 50. BINNENPLEISTERWERKEN binnenpleisterwerken - algemeen wandbepleistering - algemeen wanden meeteenheid : per m2 meetcode : netto oppervlakte, alle openingen groter dan 0.5m² worden afgetrokken. Het aanpleisteren van de dagkanten (boven en zijkanten) wordt afzonderlijk gerekend. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) wandbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling FH m2 Uitvoeringswijze : éénlagig. Gemiddelde totale dikte : minimum 10. mm. Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 mm. De eindlaag wordt glad.. afgewerkt, behoudens voor de te betegelen oppervlakken. Vereiste afwerkinggraad : speciaal (zie beschrijvende meetstaat! ) Aanvullende specificaties De fabriekspleister moet beschikken over een doorlopend BUtgb-attest, met een bestendige controle bij de fabricatie. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingsvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen parement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte /... Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen worden opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. De oppervlakken bestemd voor wandbetegeling worden uitgevoerd met een waterwerende cementmortel wandbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten FH m2 Uitvoeringswijze : éénlagig /... Gemiddelde totale dikte : 5 mm. Dekking boven versterkingsnetten : minstens 3 mm. Afwerking eindlaag : glad /... (behoudens voor de te betegelen oppervlakken) Vereiste afwerkinggraad : speciaal/schildersklaar Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit in witte kleur. 13

14 wandbepleistering - cementmortel FH m2 Materiaal Uitvoeringswijze : tweelagig... Gemiddelde totale dikte van de mortellagen : 15 mm Dekking boven versterkingsnetten : minstens 10 mm. Afwerking eindlaag : gekrast... Vereiste afwerkinggraad : normaal Uitvoering Gebruiksklare geleverde mortelspecies plafondbepleistering - algemeen (ofwel) meeteenheid : per m2 meetcode : netto oppervlakte, uitsparingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH). De pleisterwerken zijn niet vatbaar voor verrekeningen. (ofwel) plafondbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde samenstelling FH m2 Uitvoeringswijze : éénlagig /... Gemiddelde totale dikte : minimum 10 mm. Dekking boven versterkingsnetten : minstens 5 mm. Afwerking eindlaag : glad /... (behoudens voor de te betegelen oppervlakken) Vereiste afwerkinggraad : speciaal / Aanvullende specificaties De fabriekspleister moet beschikken over een doorlopend BUtgb-attest, met een bestendige controle bij de fabricatie. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften U-vormige afwerkingprofielen worden voorzien bij onderbreking van het pleisterwerk in volgende gevallen : zettingvoegen / uitzettingsvoegen / aansluiting tegen parement / aansluiting tegen de ramen / begrenzing van het pleisterwerk in de hoogte /... Het type en de bevestigingswijze worden aan de architect ter goedkeuring voorgelegd. Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een overschilderbare acrylaatkit plafondbepleistering - pleisterlaag / op gipskartonplaten FH m2 Uitvoeringswijze : éénlagig Gemiddelde totale dikte : circa 5... mm. Afwerking eindlaag : glad /.... Vereiste afwerkinggraad : speciaal / Aanvullende specificaties Brandweerstand van het geheel : minimum Rf ½ h / (volgens NBN ) 14

15 Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een aangepaste elastische voeg in witte kleur plafondbepleistering - pleistermortel / op gaas FH m2 De draagconstructie van het plafondsysteem bestaat (naar keuze van de aannemer) uit een (ofwel) gelijnd houten latwerk. (ofwel) gelijnde metalen structuur. Als basis voor de pleistermortel wordt (naar keuze van de aannemer) gebruik gemaakt (ofwel) een gelast netwerk met geperforeerd karton. (ofwel) een metaalgaas in geribd strekmetaal. (ofwel) een steengaas van geweven staaldraad. Totale dikte (pleisterdrager inbegrepen) : minimum 25 mm en maximum 50 mm. Afwerking eindlaag : glad / Vereiste afwerkinggraad : speciaal Aanvullende specificaties Brandweerstand van het geheel : minimum Rf ½ h / (volgens NBN ) Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Alle binnenhoeken van pleisterwerk, uitgevoerd op verschillende materialen, worden met behulp van een speciaal mes zorgvuldig ingesneden. De voegen wordt opgespoten met een aangepaste elastische voeg in witte kleur. Toepassing 15

16 51. BINNENPLAATAFWERKINGEN binnenplaatafwerkingen - algemeen uitbekleding / daklichtopeningen - algemeen Daklichtopeningen worden niet afgetrokken. Uitbekleding is inbegrepen in de prijs per m uitbekleding / daklichtopeningen - gipskarton PM Dikte : 12,5 / mm Isolatiemateriaal : minerale wol / Plaatsing : schuinoplopende omkasting uitbekleding / leidingkokers - algemeen meeteenheid : m2 meetcode : netto uit te voeren oppervlakte. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) uitbekleding / leidingkokers - brandwerend FH m2 Materiaal - uitbekleding Bekledingsmateriaal : geattesteerd systeem d.m.v. (ofwel) brandwerende gipsplaat. (ofwel) brandwerende silicaatplaat. Brandweerstand : Rf 1u (volgens NBN ) Plaatdikte : volgens vereiste brandweerstand. - isolatiemateriaal Aard : minerale wol volgens STS type TS / Volumemassa : glaswol minstens 16 kg/m3 / rotswol minstens 30 kg/m3. Brandreactie : onbrandbaar, klasse A1 volgens NBN S Plaatdikte : minimum 40 mm. Uitvoering Wandopbouw Het kader wordt opgebouwd conform het vereiste brandattest. De afkasting wordt uitgevoerd van vloerplaat tot vloerplaat 16

17 52. DEK- & BEDRIJFSVLOEREN dek- & bedrijfsvloeren - algemeen meeteenheid : m2 meetcode : netto oppervlakte gemeten tussen de naakte muren, berekend op basis van nominale afmetingen in cm. Deuropeningen worden meegerekend, openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. Het geheel wordt afgerond op de tweede decimaal. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) isolerende uitvullagen - algemeen meeteenheid : per m2, volgens samenstelling en dikte meetcode : netto uit te voeren oppervlakte tot het gewenste peilniveau. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) isolerende uitvullagen - schuimbeton FH m2 Prestatiecriteria : Volumemassa : tussen 550 en 800 kg/m3 Thermische geleidbaarheid : maximum 0,34 /... W/mK volgens NBN B (binnenklimaat) Gemiddelde drukvastheid : minimum 3... N/mm2 Volumemassa : maximum 600 kg/m isolerende uitvullagen - gespoten polyurethaan FH m2 Laagdikte : minimum 8./ 10 cm (wordt steeksgewijs gecontroleerd door de architect ) Prestatiecriteria : Droge volumemassa : kg/m3 Gedeclareerde warmtegeleidingscoëfficiënt ( d) : maximum 0,029 W/mK Druksterkte : > 150kPa Absorptie door onderdompeling in water : maximum 300 g/m2 Dimensionele stabiliteit bij 20 C gedurende 48 uur o maximum 0,02% voor de lengte en 0,003% voor de breedte o maximum 0,007% voor de dikte Brandreactie : klasse B2 (volgens DIN 4102) Aanvullende specificaties Het isolatiesysteem dient te beschikken over een doorlopende technische goedkeuring ATG (of gelijkwaardig) voor toepassing op de betrokken ondergrond en in de voorziene dekvloer. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Alle ingewerkte metalen leidingen zullen afdoende worden beschermd tegen corrosie. Om een vlak oppervlak te bekomen wordt de gespoten PUR-isolatie na verharding afgeschuurd.(basis voor vloerverwarming ) 17

18 vochtwerende lagen - algemeen OCMW Poperinge aard van de overeenkomst : Pro Memorie (PM) Inbegrepen in de eenheidsprijs van de dekvloer vochtwerende lagen - folie / PE PM Type : ongewapend Dikte : minimum 0,2 mm Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen indien niet van toepassing) De folie wordt losliggend geplaatst. De naadoverlappingen bedragen minstens 10cm. Naadbreedte : min 10cm. Opstandhoogte : min 10 / cm gewone dekvloeren - algemeen meeteenheid : m2 meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, gemeten tussen de naakte muren. Openingen groter dan 0,5 m2 worden afgetrokken. De randisolaties worden niet afzonderlijk in rekening gebracht. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) gewone dekvloeren - zwevend / licht gewapend FH m2 Druksterkte op 2 proeftegels: minimum 8N/mm2 (proefmethode volgens TV ). Vlakheidsklasse : 1... (zie TV ). Dikte : minimum 8 cm (zie TV ) Wapening : een draadnet met gepuntlaste vierkantige mazen 50x50x4 mm. De zwevende dekvloer wordt uitgevoerd volgens de aanbevolen uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De uitzetvoegen van de dekvloer vallen samen met deze van de bevloering en zijn af te werken volgens van TV 193. De zwevende dekvloer wordt uitgevoerd volgens de aanbevolen uitvoeringsmethode voor zwevende dekvloeren. 18

19 53. BINNENVLOERAFWERKINGEN binnenvloerafwerkingen - algemeen tegelvloeren - algemeen meeteenheid : per m2, volgens aard en afmetingen van de tegels meetcode : netto oppervlakte gemeten tussen de onafgewerkte muren. De afmetingen, afgeleid van de plannen worden uitgedrukt in een veelvoud van 50mm, naar beneden afgerond. De oppervlakten worden over de voegen en naden heen gemeten. Mee betegelde deurtussenruimten worden meegerekend. Openingen en onderbrekingen groter dan 0,50m2 worden afgetrokken. aard van de overeenkomst : Vermoedlijke Hoeveelheid (VH) tegelvloeren - keramisch VH m2 Materiaal De vloerbekleding zal uitgevoerd worden in keramische tegels en bijhorende hulpstukken van ongeglazuurde geperste grès, fijn verglaasd in de massa en samengesteld uit een mengeling van zeer fijne kwaliteitsklei waaraan veldspaat en kaolienen zijn toegevoegd. De geatomatiseerde mengeling wordt hydraulisch geperst en in een rollenoven gebakken op een temperatuur van 1250 C. De tegel wordt vervaardigd volgens een productieproces waarbij een onder - en bovenlaag volledig met elkaar integreren ( double charge ). De zichtzijde is zeer ongelijkmatig genuanceerd, zodat wat betreft aspect en uitzicht geen twee tegels gelijk zijn. Alle tegels zijn perfect haaks geslepen, gerectifieerd en van één kaliber, wat plaatsing met een minimale voeg toelaat. Uitvoeringen en formaten : - Mat : 450 x 450 x 9,8 mm 600x 600 x 10 mm Hulpstukken : plinten 80/450 80/600 mm Toe te passen kleuren : parelgrijs en karbongrijs Voorbeeld-stalen liggen ter inzage bij de architect. 19

20 De tegels voldoen aan de klassificatie volgens EN ISO annex G groep B1A met waterabsorptie 0.5 %, ongeglazuurd. Test Norm Resultaat Afmetingen ISO Lengte en breedte - Dikte - Rechtheid kanten - Rechtheid hoeken - Vlakheid +/- 0.6% max +/- 5 % max +/- 0.5 % max +/- 0.6 % max +/- 0.5 % max +/ % +/ % +/-0.10 % +/-0.20 % +/-0.10 % Waterabsorptie ISO ,05 % Buigsterkte ISO N/mm² Slijtsterkte ISO mm³ Lineaire thermische uitzettingscoëfficient ISO ,5 x (MK -1 ) Temperatuurswisselbestendigheid ISO Bestendig Vochtuitzettingscoëfficient ISO ,1 (mm/m) Vorstbestendigheid ISO Bestendig Chemische bestendigheid ISO Bestendig Vlekbestendigheid ISO Gemakkelijk te reinigen na proef Antislipgraad DIN R9 (geschoeid) A (blootvoets) Aanvullende specificaties De tegellijm draagt een technische goedkeuring ATG of gelijkwaardig. Uitvoering De tegels worden geplaatst met open voegen op een verharde dekvloer met mortellijm C2S2 (verbeterde hechting, zeer vervormbaar ), volgens 6.4 van TV 237. Systeem van dubbele verlijming wordt toegepast. Voegbreedte : gemoduleerde tegels worden geplaatst met voegbreedte van 4 mm. Voegkleur : lichtgrijs Legpatroon (volgens TV 137, hoofdstuk 4) : kruisende voegen De tegels worden symmetrisch t.o.v. de assen van het lokaal geplaatst. 20

21 plinten - algemeen meeteenheid : per lopende m,. meetcode : netto lengte, gemeten tussen de naakte muren, over voegen en naden heen. aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) plinten - keramisch FH m De samenstelling en het uitzicht van de plinten stemmen overeen met de keramische tegels, zoals vermeld in artikel De horizontale voeg tussen plinten en tegels wordt d.m.v. afstandhoudertjes opengehouden en naderhand opgespoten met een kleurloze waterdichte en elastische voeg. Hoogte : circa 80 mm Dikte : minimum 8 mm Lengte : overeenkomstig de modulaire afmetingen van de tegels / Vorm : de zichtbare hoeken zijn afgeschuind. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De buitenhoeken worden in verstek uitgevoerd tussendorpels - algemeen meeteenheid : per m2 meetcode : netto uit te voeren oppervlakte, zijnde de ruwbouw dagmaat x de muurdikte met zijn bekleding, stukken kleiner dan 10dm2 worden gerekend voor 10 dm2 aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) tussendorpels - natuursteen VH m2 Materiaal De dorpels uit natuursteen bestaan uit één stuk en worden mechanisch gesneden uit blauwe hardsteen, volgens STS 45.32, STS Categorie normaal (volgens tabel 28 van TV 220). De stukken zijn zuiver afgewerkt en worden op maat geleverd zonder randof hoekbeschadigingen. De gebreken die afkeuring tot gevolg hebben worden vermeld onder STS Dikte : minimum 30 mm Uitzicht van de dagvlakken : (blauwe steen) blauw-geschuurd Zichtbare randafwerking : licht afgeschuind. Stukken tot 180 cm worden uitgevoerd in volledige lengten Gemiddelde druksterkte : minimum 130 N/mm2. Uitvoering De tussendorpels worden geplaatst op het niveau van de aangrenzende vloeren. De tussendorpels worden gelegd in een legmortel, dikte 15 mm (categorie M3 van NBN B ) De voegbreedte bedraagt 3 mm. De voegen worden na 2 dagen gevuld met een bastaardmortel. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften De tussendorpels worden symmetrisch t.o.v. de assen van dagbreedte geplaatst. 21

22 toebehoren - algemeen OCMW Poperinge toebehoren - scheidingsprofielen VH m (ofwel) meeteenheid : per meter meetcode : netto uit te voeren lengte aard van de overeenkomst : Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) De scheidingsprofielen bestaan uit een getrokken L-profiel bestemd om ingewerkt te worden in de bevloering. De horizontale flens op de draagvloer is max. 1 mm dik en is voorzien van openingen om de hechting van de bevloering met de draagvloer mogelijk te maken. De hoogte is aangepast aan de bevloering. Het beeldvlak is 3 à 4.. mm breed.... Materiaal : inox (18/8) Afwerking : geborsteld toebehoren - vloermatkaders FH st meeteenheid : per stuk volgens type en afmetingen aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / Het vloermatkader is samengesteld uit L-profielen bestemd om ingewerkt te worden in de bevloering. De horizontale flens op de draagvloer is maximum 1mm dik en is voorzien van openingen om de hechting van de bevloering in het kader, met de draagvloer mogelijk te maken. De hoogte is aangepast aan de vloermat. Het beeldvlak is 4... mm breed. Materiaal : inox (18/8) Afwerking : geborsteld /... Afmetingen : de afmetingen van het vloermatkader worden bepaald in functie van het legpatroon van de betegeling en zijn afgestemd op de afmetingen van de vloermatten toebehoren - vloermatten FH m2 Materiaal meeteenheid : m2 meetcode : netto uit te voeren oppervlakte aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) / De vloermatten met schoonloopfunctie worden samengesteld en/of op maat vervaardigd uit rubberstrips versterkt en bedekt met nylonvezels gescheiden door harde hoge weerstand PVC-profielen. Het geheel wordt samengehouden door zwaar verzinkte staaldraden. Totale dikte circa 18 mm. Kleur: zwart. Uitvoering De vloermatten worden, vóór de voorlopige oplevering en na het reinigen van het gebouw, in de vloermatkaders geplaatst (los gelegd). De mat wordt aangebracht in de bestaande vloermatroosters, 2 /... mm kleiner in de beide richtingen dan de kaderopeningen. Het peil van de mat ligt gelijk met de omringende bevloering. 22

23 58. TABLET- & WANDBEKLEDINGEN tablet- & wandbekledingen - algemeen venstertabletten - algemeen meeteenheid : per m² meetcode : netto lengte, gemeten tussen de dagkanten van de raamopeningen wandbetegeling - algemeen Overeenkomstig de specifieke aanduidingen in het bijzonder bestek en/of de samenvattende opmeting wordt de meting als volgt opgevat : meeteenheid : m2 meetcode : netto uit te voeren oppervlakte aard van de overeenkomst : Forfaitaire Hoeveelheid (FH) Materialen wandbetegeling - faience VH m2 Materiaal Kwaliteitsklasse : 1 keus Dikte : minimum 6 mm Gemoduleerde afmetingen : 200x300 /... mm Kleurtint : keuze architect na voorlegging van minimum 5 stalen. Oppervlak : satijn Uitvoering In overeenstemming met de aanwezige ondergrond worden de tegels geplaatst volgens TV in een dunbed, op een ondergrond van pleisterwerk en/of cementering d.m.v. dubbele verlijming met een synthetische lijm / mortellijm. De tegels worden geplaatst met gelijkmatige effen voegen van 2 mm breed. De tegels worden symmetrisch geplaatst met doorlopende voegen Zij worden over hun volledige hoogte opgevoegd met een lichtgrijze voegspecie. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Horizontale en verticale binnenhoeken worden opgekit met grijze sanitaire siliconen. Opgemaakt te Poperinge, Dd 29 juli 2010 Alex DUMON Architect 23

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012

DOSSIER: hsreno02 lot 4 elektr. GDR-architecten bvba tel. 09/331.57.90 info@gdr-architecten.be DATUM:31/01/2012 DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 2 00.10. voorwoord - algemeen... 2 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN

51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 51. BINNENPLAATAFWERKINGEN 51.00. binnenplaatafwerkingen algemeen 51.20. voorzetwanden - algemeen meeteenheid : m2, opgesplitst volgens wanddikte en samenstelling. meetcode : netto wandoppervlakte. Openingen

Nadere informatie

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL

Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Beschrijving keramische prefab wandelementen BRIXALL Keramische prefab wandelementen opgebouwd uit keramische snelbouwstenen Omschrijving De keramische muurelementen zijn uitgevoerd uit geperforeerde,

Nadere informatie

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE

BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE BRENG RUST EN COMFORT MET DEZE THERMISCHE EN AKOESTISCHE ISOLATIE Er zijn appartementen waar je alles hoort. En er zijn appartementen met ISOBET-PLUS Isobet is een gebruiksvriendelijke isolerende mortel

Nadere informatie

Thermische isolatie van bestaande platte daken

Thermische isolatie van bestaande platte daken Thermische isolatie van bestaande platte daken In onze maatschappij gaat steeds meer aandacht naar energiebesparingen, milieubescherming en comfort, wat een doordachte thermische isolatie van de gebouwschil

Nadere informatie

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem

Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Rockwool Soundmaxx akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool,

Nadere informatie

Energetische renovatiepraktijk anno 2015

Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Energetische renovatiepraktijk anno 2015 Slim na isoleren: Thermisch, akoestisch, brandveilig, duurzaam en betaalbaar John Coose Gedelegeerd bestuurder Eltherm NV Inhoud 1. Hellend dak: Kepers + Gordingen

Nadere informatie

00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen...

00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen... DEEL 0 - AANNEMING / WERF INHOUDSOPGAVE 00. INLEIDING / ALGEMEEN... 3 00.10. voorwoord - algemeen... 3 00.20. uitgangspunten - algemeen... 3 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 3 00.40. gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

50. BINNENPLEISTERWERKEN... 3 50.00. binnenpleisterwerken - algemeen... 3 50.10. wandbepleistering - algemeen... 3 50.11. wandbepleistering -

50. BINNENPLEISTERWERKEN... 3 50.00. binnenpleisterwerken - algemeen... 3 50.10. wandbepleistering - algemeen... 3 50.11. wandbepleistering - DEEL 5 - BINNENAFWERKING INHOUDSOPGAVE 50. BINNENPLEISTERWERKEN... 3 50.00. binnenpleisterwerken - algemeen... 3 50.10. wandbepleistering - algemeen... 3 50.11. wandbepleistering - fabriekspleister / voorgemengde

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER de dunste vloerisolatie voor elk isolatiepeil handig formaat van 1200 x 2500 mm hoge drukvastheid vlugge en efficiënte plaatsing HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER Vloeren boven een niet-verwarmde ruimte

Nadere informatie

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding,

Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, 1082 OCMW Poperinge Veurnestraat 18-22 8970 Poperinge Lot 6: Aluminium Buitenschrijnwerken en Gevelbekleding, BESCHRIJVENDE MEETSTAAT 01 ALGEMEEN 01,1 Kosten 1,0 S.O.G. FF Verzekeringen, Opkuisen, 1,00

Nadere informatie

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken

B.1 Bestekteksten. B.1.1 Blokken B1 Bestekteksten B1 bestekteksten 35 B.1 Bestekteksten In dit hoofdstuk zijn alle beschikbare bestekteksten opgenomen. Voor meer informatie verwijzen we naar hoofdstukken B3 Verwerking en B.4 Technische

Nadere informatie

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN

MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN MAXON EPDM BESTEKTEKSTEN Algemeen 1. Voor verkleving met koudlijm eenlaags 2. Voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. Voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. Voor plaatsing met ballast

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN

INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN 2. EUROFLOOR / EUROFLOOR 300 TOEPASSINGEN IN DE VLOER 2.1. Isolatie boven draagvloer 2.2. Isolatie onder draagvloer 2.3. Isolatie van zoldervloeren 4-1 1. ALGEMEEN Vloerisolatie

Nadere informatie

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN!

DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! nano en R nano DE IDEALE OPLOSSING BIJ KOUDEBRUGGEN! connecting insulations 1.0 WAT IS MARMOX THERMOBLOCK? Marmox THERMOBLOCK is een gepatenteerde isolerende bouwblok en bestaat uit een isolerend deel,

Nadere informatie

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER

HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER de dunste vloerisolatie voor elk isolatiepeil handig formaat van 1200 x 2500 mm hoge drukvastheid vlugge en efficiënte plaatsing HET COMFORT VAN EEN GEÏSOLEERDE VLOER Vloeren boven een niet-verwarmde ruimte

Nadere informatie

Voor dak, wand, vloer en zolder

Voor dak, wand, vloer en zolder ISOLATIEPLATEN PIR Voor dak, wand, vloer en zolder DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com Al meer dan 30 jaar maakt UNILIN, division insulation dakelementen met poly urethaanisolatie voor het hellende

Nadere informatie

Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen

Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen GEDETAILEERDE MEETSTAAT Project Bouwplaats VW terminal - gebouw A Herkenrodesingel Postnr. Omschrijving Type Eenh Lengte Breedte Hoogte Aantal Subtotaal Totaal Opmerkingen 5 BINNENAFWERKING 1 BINNENPLAATAFWERKINGEN

Nadere informatie

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden.

Accorub. Accorubmatten perfect tegen elkaar laten aansluiten om akoestische lekken te vermijden. Accorub De 10 meest gestelde vragen over Accorub Accorub tegen binnenmuren tegen plafond op houten vloer onder houten roostering onder chape tussen 2 binnenmuren tussen Metalstud rond afvoerbuizen tussen

Nadere informatie

TRIDEX: lastenboeken

TRIDEX: lastenboeken TRIDEX: lastenboeken Algemeen 1. voor verkleving met koudlijm 1-laags 2. voor verkleving met koudlijm met onderlaag 3. voor renovatie op oude bitumineuze dakdichting 4. voor plaatsing met ballast 5. voor

Nadere informatie

fermacell Technische tip

fermacell Technische tip Technische tip Versie september 2013 Powerpanel Douchegoot element 2.0 De eis Architecten en ontwerpers zoeken naar moderne en economische oplossingen voor natte ruimtes, als trendy en eigentijdse variant

Nadere informatie

Akoestisch Isolatiesysteem

Akoestisch Isolatiesysteem Productomschrijving COMPONENTEN EN MAATVOERING Rockwool Soundmaxx is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van Rockwool, lichte metalen

Nadere informatie

Leveringsprogramma. XPS isolatie Tegelelementen Randstroken V201307

Leveringsprogramma. XPS isolatie Tegelelementen Randstroken V201307 Leveringsprogramma XPS isolatie Tegelelementen Randstroken De harde Sterfoam platen uit geëxtrudeerd polystyreen zijn bestand tegen vocht, veroudering, verrotting en ongedierte. Bovendien zijn ze zelfdovend

Nadere informatie

Tekst voor lastenboek producten industrie

Tekst voor lastenboek producten industrie Tekst voor lastenboek producten industrie INFO : op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken. Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden

Nadere informatie

Het hedendaagse platte dak

Het hedendaagse platte dak Het hedendaagse platte dak Basisregels voor een goede opbouw ir. Marcus Peeters, lector / onderzoeker pba Bouw Odisee AALST campus Dirk Martens Inhoud 1. Opbouw 2. Afschot en afschotisolatie 3. Luchtdichtheid

Nadere informatie

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066

VERSLAG EPB-STUDIE. Bouwheer. Projectlocatie. Projectomschrijving. Ons dossiernummer. Datum. Stad Gent. Gent. Kinderdagverblijf De Bron 14-066 VERSLAG EPB-STUDIE Bouwheer Projectlocatie Projectomschrijving Stad Gent Gent Kinderdagverblijf De Bron Ons dossiernummer 14-066 Datum April 2015 01/09/2015 p. 1-13 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. EPB-eisen

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Waasland Shoppingcenter - 25000 m 2 Pirotherm als ondergrond voor parkeerdak. Er zijn platte daken met problemen. En er zijn platte daken met Pirotherm. Pirotherm

Nadere informatie

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten

NOVEX. Technische gegevens. onderdakplaten Technische gegevens NOVEX onderdakplaten SVK nv - Aerschotstraat 114 - B-9100 Sint-Niklaas T +32 (0)3 760 49 00 - F +32 (0)3 777 47 84 info@svk.be - www.svk.be NOVEX ONDERDAKPLATEN technische gegevens

Nadere informatie

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen

Inleiding. Isolatie. Spouwvulling Binnenisolatie. Buitenisolatie. Dakisolatie Bouwknopen (her)opbouw van een buitenspouwblad Buitengevelisolatie Herselt Antwerpen, V Driessensstraat Van miniem tot ingrijpend: constructief Van miniem tot ingrijpend: Constructief Visueel Sleephelling Wienerberger

Nadere informatie

C o n s t r u c t i e s 1

C o n s t r u c t i e s 1 Individuele taak constructies Andreas Geldof Bouwheer: Lecobouw BVBA Architect: Hans Geldof Aannemer: Ronny Bernaert Ligging: Handzamestraat 3, 8840 Staden C onstructies 1 Opzoekingswerk WTCB, korte samenvatting

Nadere informatie

Thermische isolatie Pur

Thermische isolatie Pur Thermische isolatie Pur ISOTRIE 240 Chape-royaux.be bvba Monnikenwerve 83 8000 Brugge tel: 050/32.08.93 Fax: 050/32.03.44 info@royaux.be Thermische isolatie PUR Isotrie 240 Pur Isotrie 240 Pur Is een polyurethaan

Nadere informatie

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN.

OCMW BRUGGE Ruddershove 4 8000 Brugge 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 1 VOORAFGAANDE WERKEN EN SLOOPWERKEN. p 1/6 0 ALGEMENE BEPALINGEN. 00. AANNEMINGSMODALITEITEN. 01. GEBRUIKTE AFKORTINGEN. 02. INDELING EN NUMMERING VAN DE ARTIKELS. 03. METING. 04. LEVERING, HERKOMST EN STANDAARDISERING VAN MATERIALEN EN UITVOERING.

Nadere informatie

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak

Duurzaam bouwen. Het geïsoleerde plat dak Duurzaam bouwen Het geïsoleerde plat dak 1 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil buitenklimaat binnenklimaat 2 Het platte dak Dak: bovenste deel van de gebouwschil waterdicht + winddicht

Nadere informatie

Constructies BZL Taak

Constructies BZL Taak Constructies BZL Taak Nathan Lorent Constructies 1F Inhoudstafel Inleiding Wat is een bouwknoop Bespreking bouwknoop 1 o Funderingsaansluiting vloer op volle grond o Link met bron Bespreking bouwknoop

Nadere informatie

Lastenboekomschrijving BELFLOOR-SILENCE / BELFLOOR SILENCE COOL

Lastenboekomschrijving BELFLOOR-SILENCE / BELFLOOR SILENCE COOL OMSCHRIJVING BELFLOOR-SILENCE / COOL Het Belfloorsysteem wordt als volgt samengesteld: 1. Isolerende uitvullingslaag 2. Geluidsisolerende folie 3. Vloerverwarming / Vloerkoeling 4. Chape 1. Isolerende

Nadere informatie

uitbekleding / bad- & doucheranden - plaat / betegeling FH st

uitbekleding / bad- & doucheranden - plaat / betegeling FH st Afmetingen luik 1 en luik 2 : 600x600 mm Uit te voeren volgens voorschriften van fabrikant Aanvullende specificaties Rondom rond de beplating in mdf wordt een schaduwvoeg in de beplating gefreesd ( breedte

Nadere informatie

Accorub : De 10 meest gestelde vragen

Accorub : De 10 meest gestelde vragen Accorub : De 10 meest gestelde vragen 1. Accorub tegen binnenmuren 2. Accorub tegen plafond 3. Accorub op houten vloer 4. Accorub onder houten roostering 5. Accorub onder chape 6. Accorub tussen 2 binnenmuren

Nadere informatie

D E E L 0 A A N N E M I N G / W E R F

D E E L 0 A A N N E M I N G / W E R F D E E L 0 A A N N E M I N G / W E R F Art. Omschrijving Hoeveelheid Type Eenheid Door inschrijver Eenheidsprijzen 1 AANNEMINGSMODALITEITEN 01.00. aannemingsmodaliteiten - algemeen 01.01. algemeen - voorafgaand

Nadere informatie

16. Staalstructuur en beplating

16. Staalstructuur en beplating 16. Staalstructuur en beplating 16.1. Staalstructuur Volgens de bepalingen van Aquafin bestek voor het uitvoeren van betonconstructies in rioolwaterzuiveringsinfrastructuur Hoofdstuk IV.7 16.2. Gevelbekleding

Nadere informatie

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE

parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE Insulation technology parket & laminaat / vloertegels CONTACTGELUIDSISOLATIE 10/06/2015 1 geluidsreflectie /laminaat geluidsreflectie Natuursteen Wanneer we spreken over de geluidsdemping van parket- en

Nadere informatie

Gebouw A VW terminal

Gebouw A VW terminal Architectenbureau Ma Mu architecten bvba Capucienstraat 21 3500 Hasselt 011/72 65 38 mamu.architecten@mac.com Oprichten van 2 autogarages met ondergrondse parking, bovenliggende kantoren en afonderlijk

Nadere informatie

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT!

GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! ISOLEREND HELLINGSYSTEEM VOOR PLATTE DAKEN GEEF EEN PLATDAK WAAR HET RECHT OP HEEFT! Er zijn platte daken met problemen... En er zijn platte daken met Pirotherm! Pirotherm is een lichte isolerende mortel,

Nadere informatie

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen

2. Vloerlaag tekenen die akoestisch geïsoleerd is. blauwe lijn vlies om contactgeluid te voorkomen Rode lijn isolatie om luchtgeluid te voorkomen 1. Elementaire verschillen in principes barok en moderne periodes. Barok veel detail en versiering. Maakt gebruik van ovale en ellipsvormige toepassingen Moderne periodes abstract, versiering buitensluiten.

Nadere informatie

Alles over verbouwen en renoveren!

Alles over verbouwen en renoveren! 1. Algemeen Alles over verbouwen en renoveren! Belangrijkste functie van thermische isolatie is het beperken van het energieverbruik en de reductie van de CO 2 uitstoot (milieu). Voor het isoleren van

Nadere informatie

DEEL 12 BALLUSTRADES, BRANDLADDER EN DAKTERRAS

DEEL 12 BALLUSTRADES, BRANDLADDER EN DAKTERRAS DEEL 12 BALLUSTRADES, BRANDLADDER EN DAKTERRAS 00.20. uitgangspunten - algemeen... 2 00.30. structuur & opvatting - algemeen... 2 00.40. gebruiksaanwijzing - algemeen... 2 00.42. gebruiksaanwijzing - richtlijnen

Nadere informatie

Isolatieplaten voor het plat dak

Isolatieplaten voor het plat dak utherm roof Isolatie voor het plat dak ISOLATIEPLATEN www.unilininsulation.com UNILIN, division insulation Al meean 35 jaar zijn wij gespecialiseerd in het vervaardigen en ontwikkelen van inovatieve isolerende

Nadere informatie

Soudal Window System:

Soudal Window System: Soudal Window System: Luchtdichte bouwaansluiting in de praktijk Luc Thys Inleiding SWS : wat? = Soudal Window System Professioneel venster-aansluitsysteem: raaminstallatie volgens EPB Doordachte combinatie

Nadere informatie

WILLCO Isolatiesystemen

WILLCO Isolatiesystemen WILLCO Isolatiesystemen De WILLCO Isolatiesystemen kunnen afgewerkt worden met WILLCO Kunstharssierpleisters, WILLCO Silicoonharssierpleisters, WILLCO Silicaatsierpleisters of WILLCO Minerale Sierpleisters.

Nadere informatie

DE PREFAB CEMENT ISOLATIEPLAAT DE TOTAALOPLOSSING VOOR AL UW SANITAIRE EN/OF VOCHTIGE RUIMTES

DE PREFAB CEMENT ISOLATIEPLAAT DE TOTAALOPLOSSING VOOR AL UW SANITAIRE EN/OF VOCHTIGE RUIMTES DE PREFAB CEMENT ISOLATIEPLAAT DE TOTAALOPLOSSING VOOR AL UW SANITAIRE EN/OF VOCHTIGE RUIMTES Inleiding isox bouw- en tegelelementen zijn een snelle en kostenefficiënte oplossing met waterdichte en isolerende

Nadere informatie

CHAPPE PRODUKTEN STYROBET-EASY ISOBET

CHAPPE PRODUKTEN STYROBET-EASY ISOBET STYROBET-EASY Isolerende mortel, bestaand uit gerecycleerde EPS korrels, geëxpandeerd vermiculiet, een aantal toeslagstoffen en cement. Met water te mengen. Als onderlaag voor de dekvloer of uitvullaag.

Nadere informatie

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen

INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1. JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen INDIVIDUELE TAAK OPLEIDINSONDERDEEL CONSTRUCTIES 1 JULIE VANDENBULCKE MAK 1 E Aannemer: Luc Vandermeulen Inhoud 1. 1 ste constructiedetail... 2 2. 2 de constructiedetail... 3 3. Beschrijving van de opbouw

Nadere informatie

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6

40. BUITENSCHRIJNWERK POORTEN & EXTERNE ZONWERING GEVELBEKLEDINGEN BUITENBEPLEISTERING BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 DEEL 4 GEVELSLUITING 40. BUITENSCHRIJNWERK 2 41. POORTEN & EXTERNE ZONWERING 3 42. GEVELBEKLEDINGEN 4 43. BUITENBEPLEISTERING 5 44. BUITENTRAPPEN & BORSTWERINGEN 6 44.00. buitentrappen en borstweringen

Nadere informatie

CHAPPE PRODUKTEN STYROBET-EASY ISOBET

CHAPPE PRODUKTEN STYROBET-EASY ISOBET STYROBET-EASY Isolerende mortel, bestaand uit gerecycleerde EPS korrels, geëxpandeerd vermiculiet, een aantal toeslagstoffen en cement. Met water te mengen. Als onderlaag voor de dekvloer of uitvullaag.

Nadere informatie

Bijzonder beschrijvend bestek. STABILITEIT Deel 1

Bijzonder beschrijvend bestek. STABILITEIT Deel 1 Bijzonder beschrijvend bestek STABILITEIT Deel 1 Datum :2014/08/08 Plakoni Eikelaarstraat 21 A B- 3600 Genk www.plakoni.be Tel. : 0032 (0)89 323 517 Fax : 0032 (0)89 355 003 constructions@plakoni.be Voor

Nadere informatie

10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK Binnenwanden in schrijnwerk

10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK Binnenwanden in schrijnwerk 10.01 BINNENWANDEN IN SCHRIJNWERK 10.01.10 Binnenwanden in schrijnwerk De niet-dragende, vaste binnenwanden worden opgebouwd uit een te bekleden metalen of houten skelet. Het skelet voldoet aan de voorschriften

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? Volg ons op : DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

DEEL 5 BINNENAFWERKING

DEEL 5 BINNENAFWERKING DEEL 5 BINNENAFWERKING Ijzerwegstraat Avelgem DEEL 5 161 50. BINNENPLEISTERWERKEN 50.00. binnenpleisterwerken - algemeen Omschrijving De werken omvatten: de plaatsing van de nodige stellingen en het afdoende

Nadere informatie

DuPont Tyvek Soft. Eigenschap Methode Eenheid Nominale waarde

DuPont Tyvek Soft. Eigenschap Methode Eenheid Nominale waarde DuPont Tyvek Soft Soepel onderdakscherm met een gewicht van 60 g/m2 bestaande uit niet-geweven polyethyleenvezels met een hoge dichtheid. Door zijn samenstelling is het scherm zeer dampdoorlatend met een

Nadere informatie

[T] [F] [E] [B]. [P] Hierbij vragen wij U prijs voor de hoger vermelde werf in uitvoering.

[T] [F] [E] [B]. [P] Hierbij vragen wij U prijs voor de hoger vermelde werf in uitvoering. [T] [F] [E] [B]. [P] [ A], Offertedienst,,. Aantal bl z. 5 + bijlage Berchem, 23 juli 2013. Betreft Bi jl age CC Onze ref Dok Petanque, Antwerpen. geen. PR0347 PET ALG/2013 (Gelieve te vermelden op offerte)

Nadere informatie

Dimensionale toleranties op betonconstructies

Dimensionale toleranties op betonconstructies Dimensionale toleranties op betonconstructies Jörg Wijnants Afdeling Technisch Advies WTCB NBN EN 13670 en prnbn B15-400: Toleranties 06/11/2013 - Pagina 1 Inleiding Bij de bepaling van de toleranties

Nadere informatie

Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur

Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur n e w Bou Bouwen Verhoog uw comfort en bespaar op uw energiefactuur Inleiding Tijdens de winter beperkt isolatie het warmteverlies en dat is rechtstreeks te zien op uw verwarmingsfactuur. Tijdens de zomer

Nadere informatie

DEEL 3 - DAKWERKEN INHOUDSOPGAVE 31. HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE...

DEEL 3 - DAKWERKEN INHOUDSOPGAVE 31. HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE... DEEL 3 - DAKWERKEN INHOUDSOPGAVE 31. HELLEND DAK / THERMISCHE ISOLATIE... 2 31.30. dampschermen - algemeen... 2 31.31. dampschermen - folie / PE PM... 2 33. PLAT DAK / DAKVLOER... 3 33.00. plat dak / dakvloer

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Prijslijst 01/10/2015 DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com 1 Al meer dan 30 jaar maakt UNILIN, division insulation dakelementen met polyurethaanisolatie voor het hellende

Nadere informatie

Isolatiesysteem voor hellende daken: Isover Optima

Isolatiesysteem voor hellende daken: Isover Optima INFO: op basis van dit document kan men gemakkelijk tekst knippen en plakken. Is de tekst in het geel gemarkeerd? Dit betekent dat men tussen verschillende mogelijkheden kan kiezen. in het rood gemarkeerd?

Nadere informatie

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen.

Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. T4+ Platen uit cellulair glas met speciale samenstelling, volledig anorganisch zonder bindmiddelen. Densiteit: 115 kg/m 3 Druksterkte 600 kpa (= 6 kg/cm²) 0,041 W/(m.K) Euroklasse A1 platte daken en terrasdaken

Nadere informatie

Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen

Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen Detailtekeningen WILLCO Isolatiesystemen 6.3-1 Aansluiting op een plint - met inox of alu sokkelprofiel Detail: 1.1 Verticale snede Detail 1.1 : Aansluiting op een plint - verticale snede met inox of alu

Nadere informatie

Stapelgek op chapen Chapes & isolerende ondergronden

Stapelgek op chapen Chapes & isolerende ondergronden Stapelgek op chapen Chapes & isolerende ondergronden Zand/Cementgebonden uitvullingen Schuimbeton Betopor Gespoten polyurethaanschuim Akoestische isolatie Cementgebonden dekvloeren Toeslagstoffen Speciale

Nadere informatie

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE

Meesterlycke mortel DE COLLECTIE DE COLLECTIE Meesterlycke mortel In de wereld van isolatiemortels biedt Amix de perfecte mix van passie en expertise met de betrouwbaarheid van een sterk familie bedrijf. Onze Polymix isolatiemortel en

Nadere informatie

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak

Daken. 6.1. Platte daken. 6.2. Hellende daken. 6.3. Metalen daken. Warm dak Omgekeerd dak Daken 6.1. Platte daken Warm dak Omgekeerd dak 6.2. Hellende daken 6.3. Metalen daken 6.1. Platte daken plat dak = regendicht + waterdicht AFDICHTINGEN Vier variabelen: - aantal lagen éénlaags, tweelaags

Nadere informatie

LASTENBOEK LOT 10: PLEISTERWERKEN

LASTENBOEK LOT 10: PLEISTERWERKEN ARCHITEKT Raf DECOMBEL BVB&A G.C.V. DIKKEBUSSEWEG 20, 8900 IEPER telefoon : 057 21 77 55 telefax : 057 21 76 00 gsm : 0477 42 45 65 e-mail buro : info@decombel.be BTW BE 0521.736.868 rknr :BE 10 0688 9675

Nadere informatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie

Thermische isolatie oplossingen. performant. binnenisolatie Thermische isolatie oplossingen thermische vloer panelen PUR isolatie performant binnenisolatie Binnenisolatie binnenwanden & vloeren isolatie oplossingen thermisch BINNENWANDEN Een gebouw dat slecht of

Nadere informatie

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter

NIEUW. Permo solar SK & Sepa solar. Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter NIEUW Permo solar SK & Sepa solar Optimaliseert zeer doeltreffend de prestaties van de thermische isolatie van het dak in de zomer en in de winter Permo solar SK Waterdichte dampopen reflecterende onderdakfolie

Nadere informatie

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR

DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Productinformatieblad VOCHTPROBLEMEN? DAK-ISOLATIEPLAAT PIR Verwerkingsfilm bekijken? assortiment PDF/Film Plat dak De dunste isolatieplaat met het hoogste rendement voor platte & hellende daken www.enertherm.eu

Nadere informatie

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat

Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat Thermisch (na)-isoleren van hellende daken op de kepers of spanten Wind- en vochtdicht isolatieschild met de IKO enertherm ALU NF isolatieplaat IKO Group Isoleer je zolder wind- en vochtdicht Waarom uw

Nadere informatie

P L A AT S I N G S T E C H N I E K

P L A AT S I N G S T E C H N I E K P L A AT S I N G S T E C H N I E K H E T H I TTESC H I L D INHOUD 1. TOEPASSINGEN 03 2. PLAATSINGSTECHNIEK 04 2.1. ALGEMEEN 2.1.1. LUCHT- EN WATERDICHTHEID 04 2.1.2. EEN LUCHTLAAG LATEN 04 2.1.3. SAMENDRUKKING

Nadere informatie

Calduran. dilataties en aansluitingen

Calduran. dilataties en aansluitingen Calduran Bouwtechniek en Voorlichting Postbus 97 3840 AB Harderwijk Telefoon: 0341 464 004 dilataties en aansluitingen Wanden van kalkzandsteen kunnen beter niet onbeperkt lang gemaakt worden. De lengte

Nadere informatie

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails

P Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails vloerplaten 65 P.3.0.12 Inleiding tot bestekteksten, plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails De plaatsingsvoorschriften en uitvoeringsdetails in deze documentatie zijn enkel bedoeld als handleiding

Nadere informatie

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015

UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015 UNILIN ISOLATIEPLATEN PIR Leveringsprogramma België en Luxemburg - 2015 DIVISION INSULATION www.unilininsulation.com PIR isolatieplaten Energiezuinig isoleren van uw dak, wand, vloer en zolder. Wat? PIR

Nadere informatie

ISOLERENDE DAKPANELEN

ISOLERENDE DAKPANELEN ISOLERENDE DAKPANELEN - Type FEBOROOF - Zelfdragend dakpaneel geproduceerd op continu-basis waarbij de isolatiekern tussen 2 gegalvaniseerde gelakte staalplaten wordt aangebracht. - Toepasbaar voor industriële

Nadere informatie

- DOSSIER DAK ISOLATIE - Dak isolatie. De gebruikte materialen! PUR platen (muur/gevel) 0,023. PUR platen (dak) 0,028. Gespoten PUR (dak) 0,030

- DOSSIER DAK ISOLATIE - Dak isolatie. De gebruikte materialen! PUR platen (muur/gevel) 0,023. PUR platen (dak) 0,028. Gespoten PUR (dak) 0,030 Dak isolatie De gebruikte materialen! Materiaal Lambda waarde (W/mK) PUR platen (muur/gevel) 0,023 PUR platen (dak) 0,028 Gespoten PUR (dak) 0,030 Minerale wollen (dak) 0,032 IBAN BE55 0017 8967 3844 BE0657.815.002-1-

Nadere informatie

PUR / PIR THERMISCHE ISOLATIE

PUR / PIR THERMISCHE ISOLATIE THERMISCHE ISOLATIE PUR / PIR EFYOS PUR/PIR PUR/PIR-OPLOSSINGEN VAN EFYOS Een gebouw dat slecht of helemaal niet geïsoleerd is, kan tot 25% van zijn warmte verliezen via de gevels, wanden en vloeren. De

Nadere informatie

CHAPPE PRODUKTEN STYROBET-EASY ISOBET

CHAPPE PRODUKTEN STYROBET-EASY ISOBET STYROBET-EASY Isolerende mortel, bestaand uit gerecycleerde EPS korrels, geëxpandeerd vermiculiet, een aantal toeslagstoffen en cement. Met water te mengen. Als onderlaag voor de dekvloer of uitvullaag.

Nadere informatie

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen :

TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN. Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen : TECHNISCHE INGREPEN TEGEN VOCHT ONDERAAN DE MUREN Ongeacht de aard van de ingreep en zijn doeltreffendheid vergt het drogen van muren vrij veel tijd. Zo bijvoorbeeld bevat een muur met een dikte van 40

Nadere informatie

Technische gegevens. Aanbevolen toepassingen Ontwerphulpmiddelen. www.styrodur.com

Technische gegevens. Aanbevolen toepassingen Ontwerphulpmiddelen. www.styrodur.com Technische gegevens Aanbevolen toepassingen Ontwerphulpmiddelen www.styrodur.com Aanbevolen toepassingen 1. Aanbevolen toepassingen Styrodur Styrodur 2500 C 2800 C 3035 CS 3035 CNE 4000 CS 5000 CS Funderingsplaat*

Nadere informatie

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand. Systeem 1.1.1. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3

Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand. Systeem 1.1.1. met bestek - om schrijving vanaf pagina 3 Isolatiesystemen voor ondergrondse toepassingen Vloerisolatie (onder belaste vloerplaat) op schraalbeton of gestabiliseerd zand FOAMGLAS FLOOR BOARD droge bouwwijze Deze techniek is geschikt voor het isoleren

Nadere informatie

nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens

nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN projectgegevens dossier Sint-Henricusschool Steendorp adres Gelaagstraat 159-161 fase bouwheer vzw katholieke scholen Temse Scheldekant nr art. omschrijving eenheid hoev. eenh.pr. totaal hoofdstuk 00 HFST00 ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Kode Omschrijving Opmerkingen L B H Aant. Eenh. subtotaal Algemeen Eenh. totaal per woning

Kode Omschrijving Opmerkingen L B H Aant. Eenh. subtotaal Algemeen Eenh. totaal per woning GEDETAILLEERDE MEETSTAAT PERCEEL 2 gespoten vloerisolatie en chappe project opdrachtgever architect Bouwen van een grootkeuken met cafetaria Domherenstraat 3 te 3550 Heusden-Zolder vzw Stijn dienstecentrum

Nadere informatie

Plaatsing van hellingschape en betegelbare natte chape

Plaatsing van hellingschape en betegelbare natte chape Plaatsing van hellings en betegelbare natte. Algemeen Chapes zijn bedoeld om afgewerkt te worden met een vloerbedekking; ze vervullen diverse functies: een uitvulling onder de afdichting om het dakwater

Nadere informatie

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing»

DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» DELTA -LIQUIXX FX: Plaatsingsvoorschriften «binnentoepassing» Is geschikt voor volgende lucht- en dampschermen: DELTA -DBF FX DELTA -REFLEX PLUS DELTA -DAWI GP DELTA -SPARXX M1 Het systeem DELTA -LIQUIXX

Nadere informatie

SW alternatieve isolatie

SW alternatieve isolatie Specifieke voordelen Bovenplaat Isolatie Houtvezel onderplaat = zichtzijde sandwich elementen omschrijving Unilin, division insulation kan op aanvraag ook sandwichelementen aanbieden gevuld met materialen

Nadere informatie

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE

AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE AKOESTISCHE VLOERISOLATIE: CONTACTGELUIDISOLATIE 1.1. WAT IS CONTACTGELUIDISOLATIE? Zoals het woord aangeeft betreft dit een isolatie tegen contactgeluiden. Concreet worden maatregelen getroffen om onder

Nadere informatie

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem

ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem ROCKWOOL SOUNDMAXX Akoestisch isolatiesysteem Productomschrijving ROCKWOOL SOUNDMAXX is een uniek en eenvoudig te monteren akoestisch isolatiesysteem, bestaande uit duurzaam isolatiemateriaal van ROCKWOOL,

Nadere informatie

Fermacork FC. www.matgreen.eu

Fermacork FC. www.matgreen.eu Augustus 0 FC Bouwplaat met verdunde randen, samengesteld uit een gipsplaat (80%), gerecycleerde cellulosevezels (0%) en een geëxpandeerde kurkplaat. Inleiding De lancering van de Fermacell-plaat met kurk

Nadere informatie

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand

Akoestische deuren. in combinatie met brandweerstand Akoestische deuren in combinatie met brandweerstand De Coene Products T +32 (0)56 43 10 80 Europalaan 135 F +32 (0)56 43 10 90 B-8560 Gullegem info@decoeneproducts.be www.decoeneproducts.be AKOESTISCHE

Nadere informatie

B E S C H R I J V I N G

B E S C H R I J V I N G BUtgb 02/2206 Geldig van 19.12.2002 tot 18.12.2004 Belgische Unie voor de technische goedkeuring in de bouw c/o Federale overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Kwaliteit van de bouw, Goedkeuring

Nadere informatie

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie.

Het Powerroof. systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. Het Powerroof systeem voor hellende daken. De ultieme garantie op efficiënte isolatie. De energieprijzen swingen de pan uit. Energiebesparend (ver)bouwen is dan ook rendabeler dan ooit. Met Powerroof,

Nadere informatie

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing

renovatie/uitbreiding van een tehuis voor niet-werkenden/nursing DEEL 2 BOVENBOUW ART. OMSCHRIJVING EENHEID HOEV. EENH.PRIJS TOTAAL 20,00 METSELWERKEN 20,01 METSELWERKEN - TER PLAATSE GEMETST 20,10 MATERIALEN 20,11 MATERIALEN - METSELMORTEL 20,11,10 MATERIALEN - METSELMORTEL

Nadere informatie