Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5"

Transcriptie

1 Adobe Dreamweaver CS4 - PHP5 Ontwerpen van webapplicaties met PHP en MySQL Versie Januari 2009 Adobe, Macromedia, Dreamweaver, Fireworks en Flash zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adobe Systems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen. Alle overige handelsmerken en merknamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. Speciale dank aan Lieve en Guy voor hun meer dan gewaardeerde medewerking. 1

2 Verhaert, Patrick Dreamweaver PHP CS4 / Patrick Verhaert; Geel: Campinia Media vzw, 2009; 415 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: ; NUGI 854; UDC ; Wettelijk depot België: D/2008/3941/6 Campinia Media vzw Kleinhoefstraat 4 B 2440 GEEL (Belgium) Tel.: (+32) 014/ Fax: (+32) 014/ URL: <www.campiniamedia.be> Copyright 2009: No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, print, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

3 Inhoud 1 Introductie Historiek Voorkennis Conventies Systeemvereisten Microsoft-Windows Mac-OS De helpfunctie Extensies Dreamweaver updates Statische en dynamische websites Statische vs. dynamische websites Statische webpagina's Statische website Dynamische webpagina's Dynamische website of Webapplicatie Ondersteunde servermodellen in Dreamweaver CS PHP Active Server Pages (ASP) ColdFusion Apache, PHP en MySQL installeren Productieserver (live server) en testserver Verborgen map of subdomein op de productieserver Lokale testserver Externe testserver Testomgeving installeren op Windows (Wampserver) Wampserver installeren Wampserver starten en stoppen Pagina's openen vanaf een ander toestel binnen het netwerk Wampserver opwaarderen en wissen Microsoft IIS en Apache samen gebruiken Testomgeving installeren op Mac OSX (MAMP) MAMP installeren MAMP configureren Pagina's openen vanaf een ander toestel binnen het netwerk MAMP opwaarderen en wissen Een geschikte productieserver zoeken Bronnen Alias onder Apache Map binnen de rootfolder Map buiten de rootfolder toegankelijk maken Een alias toevoegen vanuit Wampserver Een alias (symlink) toevoegen vanuit MAMP Default homepage en Directory Browsing Inhoud - 3

4 4.4 Lesmateriaal bij dit handboek Lesmateriaal installeren op PC Lesmateriaal installeren op Macintosh Bronnen Dynamische website definiëren Een alias of Symlink toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver Local info Remote info Testing Server URL Prefix testen Connecteren met de testserver Nieuwe PHP-pagina aanmaken in Dreamweaver Live View en Live Data Preview in Browser Rechtstreeks openen in een browser Live View Live Data Inleiding tot PHP Syntaxis PHP-delimiters Opdracht Commentaar Het configuratiebestand php.ini Foutafhandeling Variabelen Variant Soorten variabelen Arrays Echo() en print() Operatoren Rekenkundige operatoren Vergelijkende operatoren Logische operatoren String operatoren Voorwaardelijke instructies If-else Opdracht Opdracht Verkorte if-else notatie Lussen For While do-while Foreach Functies Scoop van variabelen Globale variabelen Dreamweaver CS4 - PHP5

5 Server Side Include Bronnen Formulieren en superglobals Formulieren Datatype controleren en converteren Datatype controleren Datatype converteren Superglobal variabelen $_GET Opdracht $_POST Opdracht $_SERVER en $_ENV $_COOKIE $_SESSION Een sessie starten Session_id en timeout Een sessievariabele aanmaken Waarde van een sessievariabele uitlezen Sessievariabelen wissen Een sessie beëindigen Login met sessievariabelen Isset() en is_null() Variabelen: een vergelijkend overzicht Bronnen Ingebouwde PHP functies Overzicht van PHP functies Officiële PHP website Code Hints in Dreamweaver String functies Bepaal het aantal karakters in een string Zet een string om in hoofdletters/kleine letters Selecteer een aantal karakters in een string Verwijder spaties vooraan en achteraan een string Converteer een string naar een array Converteer een array naar een string Vervang één of meerdere karakters in een string Bepaal de positie van een sequentie binnen een string Vergelijk twee strings met elkaar MD5 en SHA-1 hash Magic quotes Zet alle elementen in een willekeurige volgorde Array functies Bepaal het aantal elementen in een array Sorteer een array Wis het laatste element in een array Voeg één of meerdere elementen toe aan een array Zet alle elementen in een willekeurige volgorde Inhoud - 5

6 8.4 Mathematische functies Getallen afronden Genereer een willekeurig geheel getal Bepaal de absolute waarde van een getal Getallen formatteren Datum- en tijdfuncties Huidige datum en tijd weergeven Datum en tijd formatteren als een string Datum en tijd formatteren als een string, volgens de lokale settings Bepaal de UNIX timestamp voor een bepaalde datum Bepaal de UNIX timestamp van een tekstuele datumomschrijving Tijdzone uitlezen en aanpassen Datum en getallen vertalen Definieer lokale informatie Formatteer een datum volgens de lokale settings Formatteer een getal volgens de lokale settings Reguliere expressies Basissyntaxis van reguliere expressies Letterlijke waardes of literals Metatekens Groepen en ranges Een combinatie van bepaalde karakters Een string valideren met een tekstpatroon Headerinformatie aanpassen Een pagina doorverwijzen Een pagina niet cachen Het contenttype aanpassen De niet-verwerkte broncode tonen Output bufferen Opdrachten Welkom bij PHP Maak de som De maaltafel Dobbelen Wiskundige bewerkingen Paswoordgenerator Pagina-inhoud wijzigen in functie van de tijd Rijksregisternummer Zoekmachines Bronnen Apache en PHP configuratie via.htaccess Dreamweaver configureren PHP eigenschappen aanpassen Gepersonaliseerde foutpagina's Bestandsindex uitschakelen Bestanden uit de index verwijderen De inhoud van een bestand afschermen Alternatieve startpagina Gebruikers blokkeren Dreamweaver CS4 - PHP5

7 9.9 Hotlinks blokkeren Paswoordbeveiliging htaccess en password.txt overzetten naar de productieserver Bronnen MySQL Database server Tabellen Primaire sleutel Database normalisatie Externe of secundaire sleutel Referentiële integriteit Kolommen indexeren Datatypen in MySQL Getallen Strings Datum en tijd Binaire data Voorgedefinieerde waardes Booleaanse waardes phpmyadmin Gebruikers beheren Een nieuwe gebruiker aanmaken Een rootpaswoord instellen (enkel op PC) Een nieuwe database aanmaken Gegevens manueel invullen Gegevens importeren Relaties leggen tussen tbl_boeken en tbl_auteurs Een database exporteren Database wissen De database overbrengen naar de productieserver Besluit Bronnen Inleiding tot SQL Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver De database importeren Over de database De databaseconnectie Alle records uit een tabel tonen (SELECT) SQL-instructie In Dreamweaver Records sorteren (ORDER BY) SQL-instructie In Dreamweaver Specifieke kolommen uit een tabel selecteren SQL-instructie In Dreamweaver Inhoud - 7

8 11.9 Een recordset filteren op één criterium (WHERE) SQL-instructie In Dreamweaver Een recordset filteren via een zoekopdracht Een recordset filteren op meerdere criteria Gegevens aan de database toevoegen (INSERT) SQL-instructie In Dreamweaver Gegevens aanpassen (UPDATE) SQL-instructie In Dreamweaver Gegevens uit de database verwijderen (DELETE) SQL-instructie In Dreamweaver Gegevens uit twee tabellen samenvoegen (JOIN) SQL-instructie In Dreamweaver Views in MySQL In Dreamweaver Besluit Bronnen Webapplicatie: boekengids De database vernieuwen De templates Live View en Live Data Het publieke gedeelte van de website Overzichtspagina boeken (index.php) Detailpagina boeken (detail.php) Het administratieve gedeelte van de website Overzichtspagina (index.php) Een nieuwe auteur toevoegen (auteurs/index.php) Een auteur bewerken (auteurs/bewerk.php) Een auteur wissen (auteurs/wis.php) Een nieuw boek toevoegen (boeken/index.php) Een boek bewerken (boeken/bewerk.php) Een boek wissen (boeken/wis.php) De loginpagina (admin/login.php) Pagina's beveiligen Logout (logout.php) Pop-up kalender voor datumingave De kalender integreren Online HTML-editor Een eenvoudige editor (simple mode) Geavanceerde editor (advanced mode) De editor integreren Website verder optimaliseren via SSI UTF-8 karakterset in PHP en MySQL De website overbrengen naar de productieserver Extra functionaliteit toevoegen Dreamweaver CS4 - PHP5

9 12.13 Bronnen Werken met Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver SMTP-server Open relay Relay Authenticated Relay PHP configureren Php.ini configureren voor Windows Php.ini en SMPT-server configureren voor OSX Besluit De functie mail() Eenvoudig mailscript Meerdere geadresseerden toevoegen Mail headers De afzender wijzigen Cc en Bcc Prioriteit toekennen Opdracht met HTML-opmaak Een multipart Foutboodschappen verwerken snippets Scriptbeveiliging Form spoofing header injectie Server-side form validatie Opdracht Form processor Bronnen Webapplicatie: mailinglijst De database importeren Over de database De templates Het publieke gedeelte van de site Registratie nieuwe gebruiker (subscribe.php) Verzend registratie (subscribezend.php) Bevestiging nieuwe gebruiker (subscribebevestig.php) Bevestiging nieuwe gebruiker (subscribebevestigok.php) Gebruiker uitschrijven (unsubscribe.php) Gebruiker wissen uit de database (unsubscribewis.php) Inhoud - 9

10 14.5 Het administratieve gedeelte van de site Overzichtspagina (admin/index.php) Overzicht actieve gebruikers (admin/actief.php) Gebruikers wissen (admin/wis.php) Overzicht niet-actieve gebruikers (admin/nietactief.php) Mailing aanmaken (admin/mailing.php) Mailing verzenden (admin/zenden.php) Loginpagina (admin/login.php) Pagina's beveiligen Logoutpagina (admin/logout.php) Formulieren en mailscripts beveiligen Mogelijke uitbreidingen De website overbrengen naar de productieserver Bronnen Dynamische Spry datasets Inleiding AJAX Adobe Spry Framework for AJAX Nadelen van AJAX Spry versies Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver De templates en include bestanden Spry datasets en Spry attributen XML dataset (database exporteren naar XML) HTML dataset HTML vs. XML dataset Extern XML-bestand integreren Bronnen Webapplicatie: opleidingscentrum Virtuele map toevoegen aan de testserver Nieuwe website definiëren in Dreamweaver De database importeren Over de database De templates Opleidingen Overzichtspagina opleidingen (opleiding/index.php) Detailpagina opleidingen (opleiding/detail.php) Inschrijvingsformulier (opleiding/inschrijven.php) Formulier verzenden (opleiding/zend .php) Logout Docenten Loginpagina voor docenten (docent/login.php) Cookie bewaren (docent/setcookie.php) Persoonlijke gegevens van een docent (docent/index.php) Paswoord resetten (docent/resetpaswoord.php) Nieuw paswoord verzenden via (docent/zendpaswoord.php) Paswoord wijzigen (docent/wijzigpaswoord.php) Pagina's beveiligen Dreamweaver CS4 - PHP5

11 16.9 Personeel Loginpagina voor personeelsleden (personeel/login.php) Overzichtpagina voor personeelsleden (personeel/index.php) Overzichtpagina opleidingen (personeel/opleidingen/index.php) Een opleiding bewerken of wissen (personeel/opleidingen/bewerk.php) Een nieuwe opleiding toevoegen (personeel/opleidingen/nieuw.php) Een docent bewerken of wissen (personeel/docent/bewerk.php) Een nieuwe docent toevoegen (personeel/docent/nieuw.php) Opdracht Index Inhoud - 11

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher.

No part of this book may be reproduced in any form, by print, photoprint, microfilm or any other means without written permission of the publisher. Frans, Roger Windows XP gevorderden / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2003; 256 p; index; 24 cm; gelijmd. ISBN: 90.356.1155.1; NUGI 854; UDC 681.3.06 Wettelijk depot België: D/2003/3941/1 Campinia

Nadere informatie

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw

Word 2010 1/3. Roger Frans. met cd-rom. campinia media vzw Word 2010 1/3 Roger Frans met cd-rom campinia media vzw Frans, Roger Word 2010 1/3 / Roger Frans; Geel: Campinia Media vzw, 2010; 246 p; index; 25 cm; gelijmd. ISBN: 97890356.1253.2; NUGI 854; UDC 681.3.06

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be

PHP. Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 2012. Versie: September 2012. Website: http://webdesign.pindanet.be PHP Leerkracht: Dany Pinoy door zaterdag 8 december 202 Versie: September 202 Website: http://webdesign.pindanet.be U gaat akkoord met... Deze cursus wordt u aangeboden door de Vrienden van de SNT, vzw,

Nadere informatie

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik!

Voorwoord. Ik wens u veel succes bij het programmeren. Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft van PHP als ik! Voorwoord Voor u ligt mijn inmiddels vierde boek over PHP: het Handboek PHP 5.3. Bijna tien jaar geleden begon ik te schrijven over PHP. Intussen is er veel veranderd in het PHP-landschap. Alles is voornamelijk

Nadere informatie

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES

BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES BUREAUTICA- EN INFORMATICA- OPLEIDINGEN VOOR BEDRIJVEN EN ANDERE ORGANISATIES ABSTRACT De hogeschool biedt aan bedrijven en andere organisaties opleidingen aan in een aantal informatica-domeinen. In deze

Nadere informatie

Voorwoord 1. Voorwoord

Voorwoord 1. Voorwoord Voorwoord 1 Voorwoord Naar aanleiding van vele PHP gerelateerde vragen en het ontbreken van een duidelijke on line Nederlandse beginnershandleiding, heb ik in december 2007 besloten om zo n handleiding

Nadere informatie

Trainingen 2011/2012 -- - Postbus 235 6710 BE Ede tel: 088-88 00 700 info@imatica.nl

Trainingen 2011/2012 -- - Postbus 235 6710 BE Ede tel: 088-88 00 700 info@imatica.nl Trainingen 2011/2012 -- - Postbs 235 6710 BE Ede tel: 088-88 00 700 info@imatica.nl . Crystal Reports Trainingen Crystal Reports TrainingenCrystal Reports Trainingen Crystal Reports is de wereldstandaard

Nadere informatie

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen:

In de Webcanyon klantenzone worden alle administratieve zaken geregeld. De klantenzone laat u toe om onder andere volgende zaken te doen: In deze handleiding leren wij u omgaan met het controlepaneel cpanel. Wij leren u enkele basis mogelijkheden zoals het aanmaken van e-mail accounts, het aanmaken van MySQL databases en deze te koppelen

Nadere informatie

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies

Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies Release notes UNIT4 Multivers 10.4 alle versies UNIT4 Software B.V. Telefoon 0184 444444 Postbus 102 Telefax 0184 444445 3360 AC Sliedrecht Supportlijn 088 2472472 Supportfax 0184 414819 e-mail Multivers.support@unit4.com

Nadere informatie

ACADEMIC SERVICE. Drupal7

ACADEMIC SERVICE. Drupal7 ACADEMIC SERVICE Drupal7 Basiscursussen verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Access 2002 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus

Nadere informatie

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999

Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS. Order No: 9600 068 01201. Datum: Januari 1999 Een uitgave van PHILIPS COMMUNICATION SYSTEMS HILVERSUM, THE NETHERLANDS Order No: 9600 068 01201 Datum: Januari 1999 Er is zorgvuldig naar gestreefd om de informatie in deze handleiding zo nauwkeurig

Nadere informatie

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign

Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Updates van deze cursus kunnen gevonden worden op de website http://www.ideabox.be/webdesign Niets uit deze cursus mag worden overgenomen zonder toestemming van de auteur. Datum van deze versie: 12/11/2004

Nadere informatie

Handleidingen 1.0 SugarCRM

Handleidingen 1.0 SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM SugarCRM Handleidingen 1.0 SugarCRM In dit document vind je de handleidingen voor SugarCRM zoals aangeboden door ECM2. I. Inleiding 1 1. Inleiding 3 1.1. Adresgegevens... 3 2.

Nadere informatie

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL

Victor Peters. Basiscursus PHP 6. en MySQL Victor Peters Basiscursus PHP 6 en MySQL Inhoud Inleiding 1 Hoofdstuk 1 Aan de slag met PHP 3 1.1 In dit hoofdstuk 3 1.2 Webserver en browser 3 1.3 HTML, Ajax, XML, CSS en JavaScript 4 1.4 WordPress, Joomla

Nadere informatie

INSTALLEREN: WEC StartPakket

INSTALLEREN: WEC StartPakket wec_starter_install INSTALLEREN: WEC StartPakket Extensie Sleutel: wec_start_install Copyright 2005-2008, Christian Technology Ministries International Inc. http://www.ctmiinc.org Auteur: Web-Empowered

Nadere informatie

Novell Vibe-invoegtoepassing

Novell Vibe-invoegtoepassing Novell Vibe-invoegtoepassing 5 juni 2012 Novell Snel aan de slag Met behulp van de Novell Vibe-invoegtoepassing voor Microsoft Office kunt u werken met documenten op de Vibe-site zonder dat u Microsoft

Nadere informatie

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient

Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Loremipsumdolorsitamet,consectetue radipiscingelit.aeneancommodoligula egetdolor.aeneanmassa.cumsociisnat oquepenatibusetmagnisdisparturient Content management systeem v1.1 montes,nasceturridiculusmus.donecq

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50

GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS. versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 GEBRUIKERSHANDLEIDING KING VOOR WINDOWS versies Financieel t/m Logistiek, release 5.50 COLOFON Samensteller : Quadrant Automatisering BV Ontwerp omslag : ZEE Rotterdam Uitgave : Quadrant Software BV Het

Nadere informatie

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers

Competentiemonitor. Handleiding voor Medewerkers Competentiemonitor Handleiding voor Medewerkers Competentie Monitor versie: 2.3.7 Document versie: 1.7.0 september 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Document conventies... 4 Introductie... 5 Beschikbare

Nadere informatie

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be JOOMLA 3.x Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS JOOMLA?... 5 1.1 WAT IS EEN CMS... 5 1.2 WAAROM JOOMLA GEBRUIKEN... 5 2 WEBSITE

Nadere informatie

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was?

Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Waarom de nmd HyperDrive wizard te beperkt was? Maak kennis met de nmd HyperDrive Stageplaats: Nomadesk Stagementor: dhr. De Buf Miguel Stagebegeleider: mevr. Deraedt Ann Project aangeboden door Gilles

Nadere informatie

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server UNIX FAQ Migratie naar een nieuwe server Shared Hosting Unix FAQ v5 NL 28032006 Pagina 1/13 Inhoudstafel 1. Inleiding...3 2. Inloggen...3 3. Register_globals in PHP...4 3.1 Wat is de optie register_globals

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte

MOBILE CRM. Stage dossier. Dwight Kerkhove. Pieter Van Hamme. Departement Bedrijfsinformatie. Bedrijf: ESC bvba. Stagementor: Benny Van Hyfte Departement Bedrijfsinformatie MOBILE CRM Stage dossier Dwight Kerkhove Pieter Van Hamme Bedrijf: ESC bvba Toegepaste Informatica Stagementor: Benny Van Hyfte Stagebegeleider: Johan Van Schoor Academiejaar

Nadere informatie

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht

Mededeling met betrekking tot het auteursrecht Parallels Panel Mededeling met betrekking tot het auteursrecht ISBN: Niet beschikbaar Parallels 660 SW 39th Street Suite 205 Renton, Washington 98057 USA Telefoon: +1 (425) 282 6400 Fax: +1 (425) 282 6444

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie