Handleiding (voor fax en internetfax/ ) DP-1820P/1820E. Digitaal Document Systeem. Nederlands. met uw toestel. kennismaking. Eerste.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding (voor fax en internetfax/e-mail) DP-1820P/1820E. Digitaal Document Systeem. Nederlands. met uw toestel. kennismaking. Eerste."

Transcriptie

1 Digitaal Document Systeem Handleiding (voor fax en internetfax/ ) Modelnr DP-1820P/1820E Faxfuncties Internetfaxfuncties Problemen verhelpen Verslagen en lijsten afdrukken Programmering van uw toestel Geavanceerde internetfaxfuncties Geavanceerde faxfuncties Eerste kennismaking met uw toestel Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, gelieve eerst de instructies grondig door te nemen en te bewaren voor toekomstige vragen. Nederlands Aanhangsel

2 Programmering van uw toestel Gebruikersparameters Algemene beschrijving Uw faxtoestel beschikt over een aantal basis-instelwaarden (gebruikersparameters) waarmee u kunt bijhouden welke documenten u hebt verzonden of ontvangen. Zo houdt de ingebouwde klok de datum en het juiste uur bij, terwijl uw LOGO en ID-nummer aan andere partijen vertelt wie u bent. Deze parameters kunnen via uw PC worden geprogrammeerd met behulp van de Configuratie Editor, onderdeel van de Panasonic Document Management Systeem software CD-ROM (geleverd bij het toestel). Volg de handleiding van de Panasonic Document Management Systeem toepassing. Gebruikersparameters instellen KLOK INSTELLEN :00 Als een andere functie is ingeschakeld. Voer de nieuwe datum en tijd in. Vb: met de cursor naar beneden om door de settings te lopen en onder Standaard domein het domein invullen (bijv. kompro.nl) 6 LOGO INSTELLEN PANASONIC 7 8 KARAKTER ID INSTEL. KARAKTER ID INSTEL. HEAD OFFICE of (optie) Voer uw letter-id (max. 16 letters en cijfers) in. Vb: HEAD OFFICE Opmerking 1. Deze speciale tekens Å, Ä, Ö, Ü, Æ, È en É mogen niet in het letter-id worden gebruikt. 2. Als u een fout maakt, gebruikt u of om de cursor achter het foutieve cijfer te plaatsen, drukt u op CLEAR en tikt u het juiste cijfer in. 134

3 Programmering van uw toestel Faxparameters Algemene beschrijving Uw faxtoestel beschikt over tal van instelbare faxparameters. Deze faxparameters staan vermeld in de parametertabel, werden voor u vooraf ingesteld en hoeven niet te worden gewijzigd. Als u toch een wijziging wilt aanbrengen, leest u de tabel eerst aandachtig door. Bepaalde parameters, waaronder die voor resolutie en contrast, kunnen tijdelijk gewijzigd worden door op een bepaalde toets te drukken net voor de verzending. Aan het einde van de verzending keren deze parameters echter terug naar hun vooraf ingestelde waarde (standaardwaarde). Andere parameters kunnen enkel gewijzigd worden aan de hand van onderstaande procedure. Faxparameters instellen TSL.PARAMETER(1-177) NR.= Als een andere functie is ingeschakeld. Voer een faxparameternummer uit de tabel met faxparameters in. Vb: STEMPEL 2:AAN Om een andere faxparameter in te stellen drukt u op CLEAR zodat u terugkeert naar stap 3. Druk op STOP om af te sluiten. Opmerking 1. Druk op of om in stap 3 door de beschikbare faxparameters te bladeren. 2. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz

4 4 5 TSL.PARAMETER(1-177) NR.= STEMPEL 1:UIT 6 Wijzig de instelling. Vb: 2 Voor "AAN" Programmering van uw toestel Opmerking 3. De faxparameters kunnen alleen worden ingesteld wanneer het toestel gebruiksklaar is. 143

5 Programmering van uw toestel Faxparameters 144 Nr. Parameter 001 Contrast 002 Resolutie 003 Origineel 004 Stempel 1 M-Lichter Standaardwaarde voor CONTRAST instellen. 2 Lichter 3 Normaal 4 Donker 5 M-Donker 1 Standaard Standaardpositie voor RESOLUTIE instellen. 2 Fijn (Superfijn stelt de resolutie in op 400 of 600 dpi. Zie faxparameter 120.) 3 Superfijn 1 Tekst Standaardwaarde voor ORIGINEEL instellen. 2 Tekst/Foto 3 Foto 1 Uit Standaardwaarde voor STEMPEL instellen. 2 Aan Om de stempelfunctie te kiezen wanneer het document in het geheugen is opgeslagen (zie faxparameter 28). 005 Geheugen 1 Uit Standaardwaarde voor GEHEUGEN instellen. 2 Aan 006 Kiesmethode 1 Puls Kiesmethode kiezen. 2 Toon 007 Afdruk koptekst 1 Binnen Afdrukpostitie van de kopregel kiezen. 2 Buiten Binnen : binnen de grenzen van de afdrukbare zone. Buiten : buiten de grenzen van de afdrukbare zone. 3 Geen Afdruk Geen Afdruk : kopregel wordt weggelaten. 008 Vorm koptekst 1 Logo ID Nr. Formaat van de kopregel kiezen. 2 Van naar 009 Afdruk ontvangtijd 1 Uit Kiezen of het toestel al dan niet de ontvangstdatum en het 2 Aan tijdstip, de ID van de correspondent, het verkleiningspercentage en nummer van pagina s afdrukt onderaan elk ontvangen document. 012 Zendjournaal 1 Uit Standaardwaarde kiezen voor het afdrukken van een 2 Altijd verzendingsverslag: Uit : geen afdruk 3 Inc. Altijd : altijd een verzendingsverslag Inc. : alleen een afdruk wanneer communicatie mislukt is. 013 Auto journaal afdruk 1 Uit Kiezen of het toestel het activiteitsverslag na Aan transacties automatisch afdrukt. 014 Journaal geaccept. bericht 1 Uit Kiezen of het toestel het bestandenontvangstverslag 2 Aan afdrukt. Als u deze parameter op geldig instelt, wordt een verslag afgedrukt nadat het document in het geheugen is bewaard. 017 Ontvangstmodus 1 Handmatig Ontvangstmodus instellen op automatisch of manueel. 2 Autom. 022 Ontv. geh. geen pap. 1 Uit Kiezen of het toestel al dan niet ontvangt in het geheugen 2 Aan wanneer er geen afdrukpapier of toner meer is of wanneer het afdrukpapier vastloopt. 024 Verkleinen afdruk 1 Vast formaat Verkleiningswijze bij het afdrukken kiezen. 2 Automatisch Vast formaat : Verkleint document overeenkomstig de instelling van faxparameter 25. Automatisch : Verkleint de ontvangen documenten tot de lengte van de documenten.

6 Nr. Parameter 025 Verkleiningsfact % De vaste verkleiningsgraad kiezen tussen 70 en 100% Deze parameter werkt alleen wanneer onder faxparameter 24 gekozen is voor "Vast" % 026 Afroepcode (----) Instellen van een 4-cijferig wachtwoord voor beveiligde opvraging. 027 Opslaan afger. ber. 1 Uit Kiezen of het toestel al dan niet het opgevraagde 2 Aan document in zijn geheugen bewaart, zelfs nadat het document één keer is opgevraagd. 028 Stempel zenden geh. 1 Uit Kiezen of het toestel de originele documenten die het in zijn 2 Aan geheugen opslaat al dan niet moet afstempelen. (afhankelijk van de instelling van de stempel op het bedieningspaneel) 030 DRD Service 1 Uit Kiezen of de "DRD Service" van het toestel al dan niet 2 Aan beschikbaar is. Als deze parameter op "Aan" wordt gezet, detecteert het toestel het speciale belpatroon voor het automatisch ontvangen van documenten. 031 Opslaan incompl. ber. 1 Uit Kiezen of het toestel het document al dan niet in zijn 2 Aan geheugen bewaart als het document niet met succes is verzonden. 033 Verkleinen zenden 1 Uit Kiezen of het toestel het te verzenden document al dan niet 2 Aan verkleint als het groter is dan het afdrukpapier dat wordt gebruikt door het ontvangsttoestel. 037 Ontv. in geheugen (----) Een 4-cijferig wachtwoord invoeren om het in het geheugen ontvangen document af te drukken met F8-5 (ONTV. IN GEHEUGEN). Wanneer F8-5 actief is, dan verschijnt deze parameter niet op het LCD-display. 038 Toegangscode (----) Een toegangscode van 4 cijfers invoeren om ongeoorloofd gebruik van het toestel te voorkomen. (Zie blz. 151) 039 Pincode toegang 1 Geen Kiezen van de toegangsmethode (Achter- of voorvoegsel) 2 Suffix om een nummer met pincode te kiezen. 3 Prefix 042 Opslaan conf. bericht 1 Uit Kiezen of de toestel bestanden voor vertrouwelijk afroepen 2 Aan bewaard nadat het bestand eenmaal is afgeroepen. 043 Zendcode 1 Uit Een 4-cijferig verzendingswachtwoord invoeren en kiezen 2 Aan of het toestel bij verzending al dan niet het verzendingswachtwoord van het ontvangst toestel uitvoert en controleert. 044 Ontvangcode 1 Uit Een 4-cijferig ontvangstwachtwoord invoeren en kiezen of 2 Aan het toestel bij ontvangst al dan niet het ontvangstwachtwoord van het verzendend toestel uitvoert en controleert. 046 Selectieve ontvangst 1 Uit Kiezen of het toestel selectieve ontvangst uitvoert. 2 Aan (Zie blz. 94) 048 Telefoonlijn 1 Openbaar Kiezen van het type aangesloten lijn. (PSTN) 2 Bedr. tlf. centr. (PBX) 049 Toegangscijfer (----) PSTN-toegangscode (max. 4 cijfers) instellen. Programmering van uw toestel Vervolg op volgende blz

7 Programmering van uw toestel Faxparameters Nr. Parameter 052 Rem. diagnostic code (----) Een wachtwoord opgeven voor de diagnostiek op afstand. Gelieve meer details te vragen bij uw officiële Panasonicverdeler. 053 Sub-adres wachtwoord (----) Een wachtwoord van 20 cijfers instellen voor een beveiligde communicatie tussen subadressen. 054 Fax doorsturen 1 Uit Kiezen of het toestel faxberichten doorstuurt naar de 2 Aan opgegeven bestemming. 056 Fax voorblad 1 Uit Standaardwaarde instellen van de parameter Voorblad in 2 Aan de selectiemodus. (Zie blz. 84) 057 Landennummer Kiezen van de landcode tijdens de installatie van uw toestel. 064 Toetsenb. verand. 1 QWERTY Kiezen van het type toetsenbord wanneer de 2 QWERTZ Naamtoetsenlist van het toetsenbord wordt gewijzigd. (Beschikbaar wanneer het optionele toetsenbord (DA- 3 AZERTY KB180) is geïnstalleerd.) 077 Afdelingscode 1 Uit Kiezen of het toestel Afdelingcode uitvoert. 2 Aan 078 Draaien zenden 1 Uit Kiezen of het toestel rotatieverzending uitvoert. 2 Aan 082 Snelle geheugenverz. 1 Uit Kiezen of het toestel de snelle verzending vanuit het 2 Aan geheugen uitvoert. Uit : Slaat alle documenten eerst in het geheugen op en vormt dan het telefoonnummer. Aan : Begint onmiddellijk het nummer te kiezen nadat de eerste pagina is opgeslagen. 095 Dubbelzijdig afdrukken 1 Uit Kiezen of het toestel in duplex afdrukt wanneer de 2 Aan documenten van G3 faxtoestel of internetfax worden ontvangen. 097 Speciale lade Nr Geheugencapaciteit (Flash-geheugen) 1 Geen Kiezen van een speciale lade die niet voor het afdrukken 2 Lade 1 van ontvangen faxberichten wordt gebruikt (lade 1 t/m 4). Er moet altijd één lade beschikbaar zijn om faxberichten te 3 Lade 2 ontvangen. 4 Lade 3 (U kunt voor elk van de instellingsnrs. 1, 2 en/of 3 een lade 5 Lade 4 (1 t/m 4) opgeven. - - De hoeveelheid geïnstalleerd basis- en optioneel geheugen afbeelden. (Basisgeheugen + Optioneel geheugen) 118 Auto fax wissel 1 Uit Instellen van het aantal cijfers waarmee bepaald moet 2 4 cijfers worden of het ingevoerde getal een faxnummer is. Wanneer het opgegeven aantal cijfers wordt gedetecteerd, 3 5 cijfers schakelt het toestel automatisch over van kopieerfunctie 4 6 cijfers naar faxfunctie. 5 7 cijfers 6 8 cijfers 120 sfine RESOLUTION dpi Kiezen van de standaardresolutie voor superfijn dpi 140 LAN RLX XMT verzoek 1 Uit Kiezen of het toestel relaisverzoeken van het netwerk 2 Aan uitvoert. 146

8 Nr. Parameter 141 Verkleinen verz. LAN 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch verkleint van A3/B4 naar 2 Aan A4, wanneer er A3/B4 documenten over het netwerk worden verzonden. Uit : Geen reductie Aan : Automatische reductie van A3/B4 naar A4 142 LAN-relais zenden (alias netwerkrelaisstation op UF-770i) 1 Uit Kiezen of het toestel G3 relaisverzoeken accepteert en 2 Aan uitvoert. (Relaisstationfuncties) 143 Rapport relais zenden 1 Uit Instellen hoe het communicatieverslag voor 2 Altijd relaisverzending naar de oorspronkelijke afzender wordt verzonden. 3 Inc. Uit : Nooit verzenden. Altijd : Altijd verzenden. Inc. : Alleen verzenden wanneer een relaisverzending mislukt lettertype 1 Japans Kiezen van de te gebruiken tekenset bij verzending of 2 Engels ontvangst van berichten in tekstindeling. 145 Afzender kiezen 1 Uit Kiezen van een voorgeprogrammeerde afzendersnaam en 2 Aan adres van een bestemming voor elke verzending. 146 POP timer t/m 60 minuten Instellen van het aantal minuten in waarna de POP-server op nieuwe berichten gecontroleerd wordt. (0 = Controleer de POP-server niet op nieuwe berichten.) 147 Auto POP ontvangst 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch nieuwe berichten 2 Aan van de POP-server ophaalt. 148 POP ontv. mail wissen 1 Uit Kiezen of berichten van de POP-server verwijdert 2 Aan nadat ze zijn opgehaald met fout wissen 1 Uit Kiezen of berichten van de POP-server verwijdert als 2 Aan de indeling van bijlagen niet wordt ondersteund. 150 Ontvangst internetfax 1 Uit Kiezen of een ontvangstbevestiging wordt verzonden bij 2 Aan ontvangst van een andere Panasonic internetfax. 151 Form. kopregel 1 Alls Kiezen van de af te drukken kopregels van ontvangen e- 2 Onderwerp/ mailberichten. (Normaliter gebruikt voor Van/Naar probleemoplossing. De kopregel vermeldt het pad dat het bericht heeft afgelegd.) 3 Uit 152 Subadres routering 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch fax- of berichten 2 Aan routeert met behulp van het ITU-T subadres. 153 TSI routing 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch faxberichten naar een in 2 Aan het adresboek geprogrammeerd telefoonnummer of e- mailadres verzendt met behulp van het ID-nummer (TSI informatie) van de afzender. 154 Form. kopregel routing 1 Afzender Kiezen van het type kopregel dat aan het "Van:" veld van 2 Relais alle gerouteerde faxberichten wordt toegevoegd. Station Afzender : De identificatienaam (TSI) van het verzendende toestel verschijnt in het "Van:" veld van het gerouteerde e- mailbericht. Relais Station : Het adres van de router verschijnt in het "Van:" veld van het gerouteerde e- mailbericht. Programmering van uw toestel Vervolg op volgende blz

9 Programmering van uw toestel Faxparameters Nr. Parameter 155 Gerout doc. afdruk 1 Alle ink. Kiezen of het te routeren faxbericht altijd moet worden 2 Altijd afgedrukt of alleen als het routeren mislukt. 156 Print doorgest. doc. 1 Alle ink. Kiezen of het door te sturen faxbericht altijd moet worden 2 Altijd afgedrukt of alleen als het doorsturen mislukt. 157 Transactiejournaal 1 Uit Kiezen of het toestel een verzendingsverslag naar het 2 Aan voorgeprogrammeerde adres verzendt. 158 Update afstand PC 1 Uit Kiezen of het toestel opdracht van een programma 2 Aan accepteert voor: (a) het programmeren van de internetparameters (b) het programmeren van de automatische nummerkiezer (c) het opvragen van het verslag 159 Onderwerp ingeven 1 Uit Kiezen of de "Onderwerp" regel voor elke verzending 2 Aan ingevoerd kan worden. 160 Standaarddomein 1 Uit Kiezen of het standaarddomein kan worden ingevuld bij het 2 Aan handmatig invoeren van adressen. 162 URL TIFF viewer 1 Geen Kiezen of de URL in de tekst van het bericht wordt 2 Engels opgenomen. 3 Engels + Japans 163 Kopregel routering 1 Uit Kiezen of de kopregel van de router bovenaan op elke 2 Aan gerouteerde pagina wordt afgedrukt. 164 Kopregel ifax 1 Inbegrepen Kiezen of de kopregel moet worden toegevoegd bij de (alleen voor de ) 2 Niet verzending van een document naar een geadresseerde in inbegrepen hetzelfde domein als het als standaard geprogrammeerde domein. (Dit is handig wanneer u het toestel gebruikt om documenten weer in te scannen.) Opmerking: Bij verzending naar een ander domein dan het als standaard geprogrammeerde domein wordt de kopregel toegevoegd ongeacht deze instelling. 168 CC/BCC station 1 Uit Kiezen of er adressen in de CC/BCC-velden 2 Aan ingevoerd mogen worden. 170 SMTP-authenticatie (Zie opmerking 3) 1 Uit Bij verzending naar de SMTP-server worden 2 Aan gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor authenticatie. Door "Aan" te kiezen kunt u een gebruiksnaam en wachtwoord instellen. 171 POP vóór SMTP 1 Uit Bij verzending naar de SMTP-server worden de POPgebruikersnaam en het POP-wachtwoord gebruikt voor (Zie opmerking 3) 2 Aan authenticatie. 172 Direct ifax XMT 1 Uit Kiezen of bij het invoeren van adresboekregistraties 2 Aan gevraagd wordt of de bestemming die wordt ingevoerd internetfaxberichten rechtstreeks en zonder tussenkomst van een mailserver ontvangt. 173 Afleverbericht 1 Uit Instellen van de standaardwaarde of er wordt gevraagd om 2 Aan een bevestiging van leveringsverwering (MDN) om bij de verzending van /internetfaxbericht aan te geven dat het -/internetfaxbericht is afgeleverd. Deze instelling wordt de standaardwaarde voor de selectiemodusfunctie (F8-2). 148

10 Nr. Parameter 174 APOP authenticatie (Zie opmerking 3) 1 Uit Deze parameter maakt het mogelijk om tijdens het inloggen 2 Aan in bij de POP-server het POP-wachtwoord te versleutelen. 177 XMT bestand soort 1 TIFF Kiezen of het document bij de scan-naar- functie naar 2 PDF de TIFF-F indeling of naar de PDF indeling, en bij verzending naar een internetfax naar de TIFF-F indeling moet worden geconverteerd. De standaard instelling is "PDF" omdat de PDF indeling de huidige norm voor het uitwisselen van documenten tussen computers (scan-naar- ) is. De PDF en de JPEG indelingen kunnen echter niet worden gebruikt voor het verzenden van internetfaxberichten (van internetfax naar internetfax) omdat deze bestandsindelingen niet door de huidige generatie internetfaxtoestellen worden ondersteund. Daarom moet bij verzending naar een internetfaxtoestel de TIFF-F indeling worden gebruikt. (Deze instelling kan tijdelijk worden gewijzigd bij verzending van een internetfaxbericht met selectiemodusfunctie (F8-6) "XMT BESTANDSOORT/ NAAM") Programmering van uw toestel Opmerking 1. De standaardinstellingen en de huidige instellingen worden afgedrukt op de lijst met faxparameters. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz De inhoud van de faxparameters kan verschillen naar gelang van de voorschriften of technische gegevens in ieder land. 3. "Aan" kan worden geselecteerd wanneer de SMTP-server of de POP-server deze functionaliteit ondersteund. 149

DP-1810F. Digital Document Systemen Handleiding. (Voor fax) Nederlands. met uw Faxtoestel. Kennismaking. Eerste. Installatie van het Toestel

DP-1810F. Digital Document Systemen Handleiding. (Voor fax) Nederlands. met uw Faxtoestel. Kennismaking. Eerste. Installatie van het Toestel Eerste Kennismaking met uw Faxtoestel Digital Document Systemen Handleiding Modelnr. (Voor fax) DP-1810F Installatie van het Toestel Programmering van het Toestel Aanhangsel Problemen Verhelpen Verslagen

Nadere informatie

Handleiding met informatie

Handleiding met informatie Handleiding met informatie Pagina 1 van 1 Handleiding met informatie Er is een groot aantal handleidingen beschikbaar om u te helpen de MFP en de functies ervan te begrijpen. Met behulp van deze pagina

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 4 5 Aanraakscherm

Nadere informatie

NETWERKHANDLEIDING MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW. De functies Internetfax en Fax naar server

NETWERKHANDLEIDING MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW. De functies Internetfax en Fax naar server De functies Internetfax en Fax naar server NETWERKHANDLEIDING MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW Basisinformatie over het netwerk en de geavanceerde netwerkfuncties van uw Brother-machine vindt u in de

Nadere informatie

Digitaal Document Systeem Handleiding

Digitaal Document Systeem Handleiding Problemen verhelpen Programmeren van uw toestel Faxfuncties Internetfaxfuncties Geavanceerde faxfuncties Eerste kennismaking met uw toestel Modelnr. Digitaal Document Systeem Handleiding (voor fax en internetfax)

Nadere informatie

DP-3510/4510/6010. Digitaal Document Systeem Handleiding. (voor fax en internetfax) Nederlands. Voordat u begint. Modelnr.

DP-3510/4510/6010. Digitaal Document Systeem Handleiding. (voor fax en internetfax) Nederlands. Voordat u begint. Modelnr. Digitaal Document Systeem Handleiding Modelnr. (voor fax en internetfax) DP-3510/4510/6010 Problemen verhelpen Eerste kennismaking met uw toestel Voordat u begint Verslagen en lijsten afdrukken Programmeren

Nadere informatie

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing

Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Fax Connection Unit Type C Gebruiksaanwijzing Voor een veilig en correct gebruikt, dient u de Veiligheidsinformatie in "Lees dit eerst" te lezen voordat u het apparaat gebruikt. INHOUDSOPGAVE Hoe werkt

Nadere informatie

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding MFP kleur systemen. Aanteken vel. infotec kenniscentrum. Infotec gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MFP kleur systemen Aanteken vel Het Bedieningspaneel Functie paneel Functietoetsen Geeft de keuze om te wisselen tussen de functies: Kopiëren - Doc. Server Faxen - Printen - Scannen

Nadere informatie

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. 3 5 Ontgrendeling

Nadere informatie

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner)

AR-M256 AR-M316 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM. GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITAAL MULTIFUNCTIONEEL SYSTEEM GEBRUIKSAANWIJZING (voor netwerkscanner) INLEIDING VOORDAT U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT HOE U DE NETWERKSCANNERFUNCTIE GEBRUIKT PROBLEMEN OPLOSSEN

Nadere informatie

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel

Hulp krijgen. Systeemberichten. Aanmelden/Afmelden. Pictogrammen op het bedieningspaneel Hulp krijgen Voor informatie/assistentie, raadpleegt u het volgende: Handleiding voor de gebruiker voor informatie over het gebruik van de Xerox 4595. Ga voor online hulp naar: www.xerox.com Klik op de

Nadere informatie

ZorgMail Hosted Mail Premium - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners!

ZorgMail Hosted Mail Premium - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! ZorgMail Hosted Mail Premium - Gebruikershandleiding Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen

Verkorte Handleiding DX-C200. Namen en locaties. De kopieerfunctie gebruiken. De scannerfunctie gebruiken. De faxfunctie gebruiken. Problemen oplossen DX-C200 Verkorte Handleiding Namen en locaties De kopieerfunctie gebruiken De scannerfunctie gebruiken De faxfunctie gebruiken Problemen oplossen Papierstoringen oplossen Inktcartridges Lees deze handleiding

Nadere informatie

Handleiding met informatie

Handleiding met informatie Handleiding met informatie Handleiding met informatie Er zijn talrijke handleidingen beschikbaar om u te helpen de MFP en de functies ervan te begrijpen. Met behulp van deze pagina vindt u documentatie

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys

Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Introductiehandleiding Webmail Dussense Boys Versie: 1.0 Naam: E-mail: H.A.P.P. Ribbers e.ribbers@dussenseboys.nl Inhoudsopgave Inleiding... 3 Account... 3 Inloggen met uw gebruikersaccount... 4 Introductie

Nadere informatie

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP

Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Gebruik van het Brother SmartUI Control Center op basis van Windows voor PaperPort 8.0 en Windows XP Brother SmartUI Control Center Het Control Center van Brother is een hulpprogramma waarmee u gemakkelijk

Nadere informatie

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel

Xerox WorkCentre 7800-serie Bedieningspaneel Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen. ABC DEF Menu's GHI

Nadere informatie

FAX Option Type 3045. Faxhandleiding <Basisfuncties> Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3045. Faxhandleiding <Basisfuncties> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3045 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfax-functies gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Bedieningspaneel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Bedieningspaneel Beschikbare services kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.?

Nadere informatie

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding

MF 3680 B. Aanvulling op de gebruikershandleiding MF 3680 B Aanvulling op de gebruikershandleiding S VOORWOORD Uw terminal kan 2 telefoonlijnen tegelijk gebruiken. U kunt bijvoorbeeld de ene lijn voor het verzenden en de andere lijn voor het ontvangen

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Het is alleen beschikbaar als de printer bezig is met het verwerken of uitvoeren van een taak, als op de display een ander bericht dan Gereed wordt weergegeven of als de printer zich in de werkstand Hex

Nadere informatie

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300

Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Gebruikersinstructie nieuwe Statenleden Asus T100 en T300 Een drietal zaken zijn van belang om direct na in ontvangst name van uw tablet te regelen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Schakel

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding

Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Sharpdesk Mobile V1.1 Gebruikershandleiding Voor de iphone SHARP CORPORATION April 27, 2012 1 Inhoudsopgave 1 Overzicht... 3 2 Ondersteunde besturingssystemen... Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3 Installatie

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de Instel-tool Zendfunctie kunt gebruiken om de machine in te stellen voor het scannen van documenten als e-mails (Verzenden naar e-mail)

Nadere informatie

Instellingen voor Scannen naar e-mail

Instellingen voor Scannen naar e-mail Handleiding Snelle configuratie scanfuncties XE3024NL0-2 In deze handleiding vindt u instructies voor het volgende: Instellingen voor Scannen naar e-mail op pagina 1 Instellingen voor Scannen naar mailbox

Nadere informatie

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden

Mywebshop Email configuratie. Versie 1.0 Februari 2010. Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Mywebshop Email configuratie Copyright 2010 Wikit BVBA, alle rechten voorbehouden Deze handleiding mag gebruikt worden om met behulp van de mywebshop.net infrastructuur een webwinkel/website te bouwen.

Nadere informatie

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?...

Introductie Algemene instellingen POP3, SMTP, IMAP, wat is het, en wat is aan te raden voor u? Standaard of Secure?... Introductie In deze handleiding leggen we uit hoe u het beste uit uw e-mail kunt halen met QSIT. Iedereen kan met de duidelijke voorbeelden zijn of haar e-mail op de juiste wijze instellen. De belangrijkste

Nadere informatie

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website

Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Aan de slag met het e-mailadres van uw nieuwe Website Handleiding Inhoud 03 Basisinformatie e-mail 04 E-mailprogramma's 07 SMTP controleren als u geen e-mails kunt versturen 10 Veranderen van SMTP-poort

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Webmail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat

Een kopie maken. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Bedieningspaneel AOD. Glasplaat Xerox WorkCentre 8/8/8/87/890 Een kopie maken Startpagina Functies Opdrachtstatus Aanraakscherm Start Alle wissen Stoppen. Plaats uw documenten met de beeldzijde omhoog in de invoerlade van de. Pas de

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken:

Geavanceerde opties. Afdrukken op deelpagina's. Phaser 5500-laserprinter. In dit onderwerp wordt het volgende besproken: Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: "Afdrukken op deelpagina's" op pagina 2-68 "Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)" op pagina 2-69 "Brochures afdrukken"

Nadere informatie

Instellen facturen versturen per e-mail

Instellen facturen versturen per e-mail Instellen facturen versturen per e-mail Om facturen per e-mail te kunnen versturen zijn er enkele instellingen noodzakelijk. Onderstaand de stappen die u moet doorlopen. Instellen smtp server Instellen

Nadere informatie

UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING UITGEBREIDE GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 DUT/BEL-DUT Welke handleidingen zijn er en waar kan ik deze vinden? Welke handleiding?

Nadere informatie

Bedieningspaneel. Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Xerox ConnectKey 2.0-technologie

Bedieningspaneel. Xerox WorkCentre 6655 multifunctionele kleurenprinter Xerox ConnectKey 2.0-technologie Xerox ConnectKey.0-technologie Bedieningspaneel Beschikbare functies kunnen variëren afhankelijk van uw printerinstellingen. Zie de Handleiding voor de gebruiker voor meer informatie over functies en instellingen.

Nadere informatie

Symbol for Windows Document Maker E-mail

Symbol for Windows Document Maker E-mail Handicom Symbol for Windows Document Maker E-mail (Versie 2.3) Handicom, 2005, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Voordat u kunt e-mailen... 3 1.1 Instellingen... 3 1.2 Adresboek... 5 1.3 E-mailknoppen

Nadere informatie

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken

Fiery Remote Scan. Fiery Remote Scan openen. Postvakken Fiery Remote Scan Met Fiery Remote Scan kunt u scantaken op de Fiery-server en de printer beheren vanaf een externe computer. Met Fiery Remote Scan kunt u het volgende doen: Scans starten vanaf de glasplaat

Nadere informatie

Gids Instelling Verzenden

Gids Instelling Verzenden Gids Instelling Verzenden In deze gids wordt uitgelegd hoe u de functies Verzenden naar e-mail en Opslaan in gedeelde map kunt instellen met behulp van de Instel-tool Zendfunctie en hoe u kunt controleren

Nadere informatie

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker

Handleiding. Digitale. Salarisstrook. voor. medewerker Handleiding Digitale Salarisstrook voor de medewerker Pagina 1 van 15 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING EN VOORBEREIDING... 3 2 INLOGGEN IN HET MEDEWERKERDOSSIER... 4 3 INHOUD MIJN DOSSIER... 6 4 TABBLAD RESULTATEN...

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010

ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2010 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 9-12-2015

Nadere informatie

Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen

Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen CONCEPT* Gebruikershandleiding wachtwoord instellen en account ontgrendelen Inhoudsopgave 1. Wat is SSRPM... 3 2. Aanmelden op computer/laptop of Citrix... 4 3. Aanmelden via de website... 9 4. Wachtwoord

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Met het Instellingenmenu kunt u een groot aantal printerfuncties configureren. Selecteer voor verdere informatie een menu-item:

Met het Instellingenmenu kunt u een groot aantal printerfuncties configureren. Selecteer voor verdere informatie een menu-item: Met het kunt u een groot aantal printerfuncties configureren. Selecteer voor verdere informatie een menu-item: Signaalinstelling Spaarstand Auto doorgaan Afdruktimeout Taal op display Printertaal Laden

Nadere informatie

ZorgMail Hosted Mail Premium - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners!

ZorgMail Hosted Mail Premium - Gebruikershandleiding. Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! ZorgMail Hosted Mail Premium - Gebruikershandleiding Veilig, snel en efficiënt communiceren met uw ketenpartners! VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets

Nadere informatie

Handleiding KPN Secure Mail

Handleiding KPN Secure Mail Handleiding KPN Secure Mail Uw e-mailprogramma instellen Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met de telefonische helpdesk van E- Zorg op 020 430 90 33 of per email

Nadere informatie

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten

ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail Handleiding ISPconfig voor klanten Status: Productie Versie: v01.00 Publicatie datum: 11-9-2014 Auteur: Paul Scheper Wijziging

Nadere informatie

1. Laad de software voor de camera van op het menu

1. Laad de software voor de camera van  op het menu 1. Laad de software voor de camera van www.overmax.eu. op het menu producten, selecteer RTV, dan IP camera s en uw camera model. Dan subpagina Product selecteer de [HELP] - klik op de grijze pijl symbool

Nadere informatie

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007

ZN - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Informatiedomein: ZN GERRIT@Mail - Handleiding Instellen Microsoft Outlook 2007 Status: Productie Versie: v02.00 Publicatie datum: 14-8-2015

Nadere informatie

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575

LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP. Naslaggids M575 LASERJET ENTERPRISE 500 COLOR MFP Naslaggids M575 Een opgeslagen taak afdrukken Volg de onderstaande procedure om een taak af te drukken die in het apparaatgeheugen is opgeslagen. 1. Raak in het beginscherm

Nadere informatie

XEROX. WorkCentre Pro 423/428. ifax - Handleiding voor de gebruiker

XEROX. WorkCentre Pro 423/428. ifax - Handleiding voor de gebruiker XEROX WorkCentre Pro 423/428 ifax - Handleiding voor de gebruiker 708P86641_NL Samengesteld en vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. Z factuur Archief

Handleiding. Z factuur Archief Handleiding Z factuur Archief INHOUDSOPGAVE 1. DASHBOARD... 3 1.1. Inloggen... 3 Inloggegevens vergeten... 3 1.2. Mogelijkheden Dashboard... 3 Instellingen, Abonnement Info en Adressenboek... 3 Facturen

Nadere informatie

Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Faxhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 6 Verzending Verzendinstellingen Ontvangst Informatie over de communicatie wijzigen/controleren Faxen via de computer Bijlage Lees deze handleiding aandachtig

Nadere informatie

1. Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen

1. Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen MAIL 1. Controleren of er nieuwe berichten zijn en uw berichten lezen Via het scherm 'Postbussen' in Mail hebt u snel toegang tot al uw postbussen 'Inkomend' en andere postbussen. Wanneer u een postbus

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding FAX-2820 FAX-2920 U moet eerst alle hardware instellen, pas dan kunt u de machine gebruiken. Lees deze Installatiehandleiding voor instructies over de correcte opstelling van deze machine. Installatiehandleiding

Nadere informatie

Mail. 1. Informatie over Mail. 2. E-mailaccounts instellen. Google-, Yahoo!- en AOL-accounts instellen

Mail. 1. Informatie over Mail. 2. E-mailaccounts instellen. Google-, Yahoo!- en AOL-accounts instellen Mail 1. Informatie over Mail U kunt de berichten van al uw e-mailaccounts in één venster weergeven. Mail geeft berichtenreeksen weer, zodat u eenvoudig ziet welke berichten bij elkaar horen. Met Mail kunt

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Menu-overzicht Gebruiker

Menu-overzicht Gebruiker Menu-overzicht gebruiker Kopiëren Kopiëren Afdrukkleur Auto-herkenning Zwart/wit Kleur Eén kleur Verkleinen/vergroten Proportioneel % Onafhankelijk X-Y% Auto-centreren Variabel % Voorinstellingen Papiertoevoer

Nadere informatie

Handleiding Icespy MR software

Handleiding Icespy MR software Handleiding Icespy MR software Versie 4.40.04 Wij danken u voor de aanschaf van deze IceSpy producten en adviseren u om deze handleiding goed door te nemen. 2 INHOUDSOPGAVE: 1. Installeren van de software...

Nadere informatie

JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers. ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl

JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers. ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl JBC E-mail Configuratie Handleiding medewerkers ICT Jeroen Bosch College Vragen graag richten aan m.v.d.heijden@jbc.nl Inhoudsopgave 1. Veranderingen JBC Webmail... 2 3. Oude JBC Exchange-mail account

Nadere informatie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie

Handleiding RMail. Gebruik zonder add-in SMTP optie Handleiding RMail Gebruik zonder add-in SMTP optie Barrabas BV Waterhoen 8 1261 RV Blaricum T +31 88 099 44 00 IBAN NL43 RABO 0182 4492 97 KVK 60721510 Inhoud 1. E-mail met bewijs van aflevering... 3 1.1.

Nadere informatie

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter

Geavanceerde opties. Deelpagina's afdrukken. Phaser 7750-kleurenlaserprinter Geavanceerde opties In dit onderwerp wordt het volgende besproken: 'Deelpagina's afdrukken' op pagina 2-79 'Meerdere pagina's op één vel papier afdrukken (X op één)' op pagina 2-80 'Brochures afdrukken'

Nadere informatie

Account registratie en aanvraag

Account registratie en aanvraag Account registratie en aanvraag 1 Surf naar www.shopenbeleef.be en klik rechtsboven op Login handelaars. Klik op Nieuwe account aanmaken en vul alle velden in. Gegevens categorie Categorie: Logo: Alternatieve

Nadere informatie

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen...

Inleiding... 3. Het e-mailadres... 3. Hoe werkt e-mail?... 3. Je emailadres registreren... 4. Aanmelden bij Outlook... 7. Schermonderdelen... E-MAIL INHOUD Inleiding... 3 Het e-mailadres... 3 Hoe werkt e-mail?... 3 Je emailadres registreren... 4 Aanmelden bij Outlook... 7 Schermonderdelen... 8 Mailen... 10 Een mail lezen... 10 Een mail versturen...

Nadere informatie

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2

BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 BASIS TEKSTBEWERKING deel 2 Opslaan en openen. Opslaan. Om een tekst document te kunnen bewaren, zult u het moeten opslaan op de harde schijf van uw computer. Het blijft daar dan net zo lang staan tot

Nadere informatie

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1

Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud accounts Pagina 1 Instructies Apple iphone & ipad icloud Wanneer u icloud voor e-mail gebruikt is het niet mogelijk om de SMTP server te wijzigen; uw icloud instellingen

Nadere informatie

2017 VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of

2017 VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of 2017 VANAD Enovation is een handelsnaam van ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of

Nadere informatie

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen.

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Er worden geen mails van aanvragen verzonden naar IEDEREEN? Ja Ga naar Punt 4 Nee De aanvragen van 1 bepaalde persoon komen niet aan. Nee Ja De aanvragen

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven

Taxis Pitane. Transporter. Censys BV Eindhoven Taxis Pitane Transporter Censys BV Eindhoven Inhoud Communicatie, ongeacht software pakket dat u gebruikt... 3 Kenmerken van de communicatie software... 3 Ontwikkelomgeving... 4 Installatie van de software...

Nadere informatie

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express

Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows Mail 2008 : De opvolger van Outlook Express Windows XP en zijn voorgangers hadden als eigen E-mailprogramma Outlook Express. Hoe zit het met Vista? Windows Vista heeft een gewijzigde versie van

Nadere informatie

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig?

Internet bankieren. Is bankieren via internet veilig? Internet bankieren Is bankieren via internet veilig? In de eerste plaats is veiligheid uw eigen verantwoordelijkheid: u moet toegangscodes (uw pincode of gebruikersnaam en wachtwoord) geheim houden, goed

Nadere informatie

Welkom bij BOEKLEZER

Welkom bij BOEKLEZER Welkom bij BOEKLEZER Claro Boeklezer is een boek lezer die gebruikers in staat stelt om PDF bestanden te lezen of laten voorlezen met de ingebouwde schermlezer. Met deze boeklezer is het mogelijk om digitale

Nadere informatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie

INFORMAT WEBAPPLICATIE. ischoolcommunicatie INFORMAT WEBAPPLICATIE ischoolcommunicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoe verstuur ik een bericht?... 3 Stap1 ischoolcommunicatie aanvinken bij e-mail, adres en/of gsm.... 3 Via leerlingen consulteren

Nadere informatie

Versie 1.2. Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed

Versie 1.2. Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed Versie 1.2 Handleiding ZorgNed Inloggen in ZorgNed en wachtwoord wijzigen in ZorgNed Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Toegang... 3 2.1 Inloggen met gebruikersnaam en wachtwoord in combinatie met 2 e factor...

Nadere informatie

Mobiel Internet Veiligheidspakket

Mobiel Internet Veiligheidspakket Mobiel Internet Veiligheidspakket Gebruikershandleiding Mobiel Internet Veiligheidspakket voor Android smartphones en tablets Mobiel IVP Android Versie 1.0, d.d. 20-07-2011 1 Inleiding... 3 2 Installatie...

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android )

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (Android ) Voordat u uw Brother-machine gebruikt Definities van opmerkingen In deze gebruikershandleiding worden de volgende symbolen en conventies

Nadere informatie

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry

Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online. Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Installatiehandleiding Office 365 Exchange Online Microsoft Outlook 2007, 2010, 2013, Mac OS X Mail, Android, ios, BlackBerry Netvibes B.V. versie 1.0 E- mail: support@netvibes.nl Telefoon: +31 (0)20-205

Nadere informatie

Uitgebreide gebruikershandleiding

Uitgebreide gebruikershandleiding Uitgebreide gebruikershandleiding MFC-8510DN MFC-8520DN Niet alle modellen zijn leverbaar in alle landen. Versie 0 DUT/BEL-DUT Welke handleidingen zijn er en waar kan ik deze vinden? Welke handleiding?

Nadere informatie

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing

Scannerhandleiding. Gebruiksaanwijzing Gebruiksaanwijzing Scannerhandleiding 1 2 3 4 5 6 7 Scanbestanden per e-mail verzenden Scanbestanden verzenden via scan-to-folder Bestanden opslaan met de scanfunctie Scanbestanden bezorgen Originelen

Nadere informatie

Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua

Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua Exchange online (e-mail) Evangelisch gemeente Jozua Pagina 1 van 17 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Webmail Office 365... 3 Inloggen... 3 E-mail... 5 Basis functies E-mail lezen... 5 E-mail opstellen... 6

Nadere informatie

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios)

Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Handleiding mobiel printen/scannen voor Brother iprint&scan (ios) Inhoudsopgave Voordat u uw Brother-machine gebruikt... Definities van opmerkingen... Handelsmerken... Inleiding... Brother iprint&scan

Nadere informatie

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding

Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding Forum IPhone 3020 Installatiehandleiding 1. Introductie...3 2. Installatie op het LAN...4 2.1) Verbinding maken...5 Stap 1 Bekabeling...5 Step 2 Het toestel opstarten...5 Stap 3 De installatie wizard...5

Nadere informatie

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding

Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Webportal Speedliner Logistics B.V. Handleiding Datum: 16-06-2014 Versie 1.0 Pagina: 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Dagoverzicht 18 Browser 3 Dagoverzicht Printen verzendetiketten 20 Inloggen 3 Dagoverzicht

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten

Handleiding OSIRIS Self Service. Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Schermen en procedures in OSIRIS voor docenten en studenten Onderhoud en versiebeheer Dit document is eigendom van de projectleider Implementatie Osiris Volg. Wijzigingen aan het document worden geïnitieerd

Nadere informatie

E-Fax. Gebruikers handleiding

E-Fax. Gebruikers handleiding E-Fax Gebruikers handleiding Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Introductie... 4 2.2 Achterliggende techniek... 4 2.3 Procedures... 5 2.4 Installatie en benodigdheden... 5 2.5 Tarieven...

Nadere informatie

2 mei 2014. Remote Scan

2 mei 2014. Remote Scan 2 mei 2014 Remote Scan 2014 Electronics For Imaging. De informatie in deze publicatie wordt beschermd volgens de Kennisgevingen voor dit product. Inhoudsopgave 3 Inhoudsopgave...5 openen...5 Postvakken...5

Nadere informatie

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014

Handleiding Zakelijk Exchange Online. Versie maart 2014 Handleiding Zakelijk Exchange Online Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Installatie 4 2.1 Inloggen in Zelfservice Cloud 4 2.2 Abonnement selecteren 4 2.3 Eerste gebruiker

Nadere informatie

Basisinterface van GroupWise WebAccess

Basisinterface van GroupWise WebAccess Basisinterface van GroupWise WebAccess 21 november 2011 Novell Snel aan de slag Als uw systeembeheerder GroupWise 2012 WebAccess heeft geïnstalleerd, kunt u de basisinterface daarvan gebruiken om uw GroupWise-postbus

Nadere informatie

Aan de slag met het adres van je website. Handleiding

Aan de slag met het  adres van je website. Handleiding Aan de slag met het e-mailadres van je website Handleiding Inhoud 03 Webmail instellen 05 Voordat je begint: benodigde gegevens 06 Waarom IMAP? 07 E-mailprogramma s 2 Webmail instellen Je hebt van ons

Nadere informatie

De werkelijke namen en beschikbaarheid van menuopdrachten kunnen per mobiel platform verschillen. De stappen kunnen ook verschillen.

De werkelijke namen en beschikbaarheid van menuopdrachten kunnen per mobiel platform verschillen. De stappen kunnen ook verschillen. Handleiding Mobiel Printen via Xerox App 18-9-15 1. Voorwaarden - app vereist ios 7.0 of nieuwer - app vereist Android versie 4 of hoger. - er is momenteel nog geen app voor Windows Phone/MS Surface tablet.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving faxdiensten

Dienstbeschrijving faxdiensten Dienstbeschrijving faxdiensten Auteur: Marketing Datum: 01-10-2014 Versie: 2.0 Aantal bladen: 10 Nummer: 1017 2 P a g i n a Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Fax-over-IP (T.38)... 4 2.1 Achterliggende techniek...

Nadere informatie

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010

Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 Handleiding gebruik webmail Roundcube maart 2010 U opent de webmail door te klikken op het pictogram webmail in de webstek www.edugo.be: 1. Inleiding 1.1 Wat is er nieuw? De webmail van edugo draait vanaf

Nadere informatie

Gebruik Secure

Gebruik Secure In dit document wordt het belang de aanmelding en de werking van secure E-mail beschreven Versie beheer Wie Datum Toelichting Bas van den Haak 22-09-2017 Finale versie 2 Inhoud Versie beheer... 2 1. Waarom

Nadere informatie

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac

Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Installatie handleiding Reinder.NET.Optac Versie : 2012.1.0.1 Inhoudsopgave 1 Systeemvereisten... 2 2 Pincode... 2 3 Licentie... 2 4 Installatie... 2 5 Eerste gebruik... 4 Titel Pagina 1 van 6 23-1-2012

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie