Handleiding (voor fax en internetfax/ ) DP-1820P/1820E. Digitaal Document Systeem. Nederlands. met uw toestel. kennismaking. Eerste.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding (voor fax en internetfax/e-mail) DP-1820P/1820E. Digitaal Document Systeem. Nederlands. met uw toestel. kennismaking. Eerste."

Transcriptie

1 Digitaal Document Systeem Handleiding (voor fax en internetfax/ ) Modelnr DP-1820P/1820E Faxfuncties Internetfaxfuncties Problemen verhelpen Verslagen en lijsten afdrukken Programmering van uw toestel Geavanceerde internetfaxfuncties Geavanceerde faxfuncties Eerste kennismaking met uw toestel Voordat het apparaat in gebruik genomen wordt, gelieve eerst de instructies grondig door te nemen en te bewaren voor toekomstige vragen. Nederlands Aanhangsel

2 Programmering van uw toestel Gebruikersparameters Algemene beschrijving Uw faxtoestel beschikt over een aantal basis-instelwaarden (gebruikersparameters) waarmee u kunt bijhouden welke documenten u hebt verzonden of ontvangen. Zo houdt de ingebouwde klok de datum en het juiste uur bij, terwijl uw LOGO en ID-nummer aan andere partijen vertelt wie u bent. Deze parameters kunnen via uw PC worden geprogrammeerd met behulp van de Configuratie Editor, onderdeel van de Panasonic Document Management Systeem software CD-ROM (geleverd bij het toestel). Volg de handleiding van de Panasonic Document Management Systeem toepassing. Gebruikersparameters instellen KLOK INSTELLEN :00 Als een andere functie is ingeschakeld. Voer de nieuwe datum en tijd in. Vb: met de cursor naar beneden om door de settings te lopen en onder Standaard domein het domein invullen (bijv. kompro.nl) 6 LOGO INSTELLEN PANASONIC 7 8 KARAKTER ID INSTEL. KARAKTER ID INSTEL. HEAD OFFICE of (optie) Voer uw letter-id (max. 16 letters en cijfers) in. Vb: HEAD OFFICE Opmerking 1. Deze speciale tekens Å, Ä, Ö, Ü, Æ, È en É mogen niet in het letter-id worden gebruikt. 2. Als u een fout maakt, gebruikt u of om de cursor achter het foutieve cijfer te plaatsen, drukt u op CLEAR en tikt u het juiste cijfer in. 134

3 Programmering van uw toestel Faxparameters Algemene beschrijving Uw faxtoestel beschikt over tal van instelbare faxparameters. Deze faxparameters staan vermeld in de parametertabel, werden voor u vooraf ingesteld en hoeven niet te worden gewijzigd. Als u toch een wijziging wilt aanbrengen, leest u de tabel eerst aandachtig door. Bepaalde parameters, waaronder die voor resolutie en contrast, kunnen tijdelijk gewijzigd worden door op een bepaalde toets te drukken net voor de verzending. Aan het einde van de verzending keren deze parameters echter terug naar hun vooraf ingestelde waarde (standaardwaarde). Andere parameters kunnen enkel gewijzigd worden aan de hand van onderstaande procedure. Faxparameters instellen TSL.PARAMETER(1-177) NR.= Als een andere functie is ingeschakeld. Voer een faxparameternummer uit de tabel met faxparameters in. Vb: STEMPEL 2:AAN Om een andere faxparameter in te stellen drukt u op CLEAR zodat u terugkeert naar stap 3. Druk op STOP om af te sluiten. Opmerking 1. Druk op of om in stap 3 door de beschikbare faxparameters te bladeren. 2. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz

4 4 5 TSL.PARAMETER(1-177) NR.= STEMPEL 1:UIT 6 Wijzig de instelling. Vb: 2 Voor "AAN" Programmering van uw toestel Opmerking 3. De faxparameters kunnen alleen worden ingesteld wanneer het toestel gebruiksklaar is. 143

5 Programmering van uw toestel Faxparameters 144 Nr. Parameter 001 Contrast 002 Resolutie 003 Origineel 004 Stempel 1 M-Lichter Standaardwaarde voor CONTRAST instellen. 2 Lichter 3 Normaal 4 Donker 5 M-Donker 1 Standaard Standaardpositie voor RESOLUTIE instellen. 2 Fijn (Superfijn stelt de resolutie in op 400 of 600 dpi. Zie faxparameter 120.) 3 Superfijn 1 Tekst Standaardwaarde voor ORIGINEEL instellen. 2 Tekst/Foto 3 Foto 1 Uit Standaardwaarde voor STEMPEL instellen. 2 Aan Om de stempelfunctie te kiezen wanneer het document in het geheugen is opgeslagen (zie faxparameter 28). 005 Geheugen 1 Uit Standaardwaarde voor GEHEUGEN instellen. 2 Aan 006 Kiesmethode 1 Puls Kiesmethode kiezen. 2 Toon 007 Afdruk koptekst 1 Binnen Afdrukpostitie van de kopregel kiezen. 2 Buiten Binnen : binnen de grenzen van de afdrukbare zone. Buiten : buiten de grenzen van de afdrukbare zone. 3 Geen Afdruk Geen Afdruk : kopregel wordt weggelaten. 008 Vorm koptekst 1 Logo ID Nr. Formaat van de kopregel kiezen. 2 Van naar 009 Afdruk ontvangtijd 1 Uit Kiezen of het toestel al dan niet de ontvangstdatum en het 2 Aan tijdstip, de ID van de correspondent, het verkleiningspercentage en nummer van pagina s afdrukt onderaan elk ontvangen document. 012 Zendjournaal 1 Uit Standaardwaarde kiezen voor het afdrukken van een 2 Altijd verzendingsverslag: Uit : geen afdruk 3 Inc. Altijd : altijd een verzendingsverslag Inc. : alleen een afdruk wanneer communicatie mislukt is. 013 Auto journaal afdruk 1 Uit Kiezen of het toestel het activiteitsverslag na Aan transacties automatisch afdrukt. 014 Journaal geaccept. bericht 1 Uit Kiezen of het toestel het bestandenontvangstverslag 2 Aan afdrukt. Als u deze parameter op geldig instelt, wordt een verslag afgedrukt nadat het document in het geheugen is bewaard. 017 Ontvangstmodus 1 Handmatig Ontvangstmodus instellen op automatisch of manueel. 2 Autom. 022 Ontv. geh. geen pap. 1 Uit Kiezen of het toestel al dan niet ontvangt in het geheugen 2 Aan wanneer er geen afdrukpapier of toner meer is of wanneer het afdrukpapier vastloopt. 024 Verkleinen afdruk 1 Vast formaat Verkleiningswijze bij het afdrukken kiezen. 2 Automatisch Vast formaat : Verkleint document overeenkomstig de instelling van faxparameter 25. Automatisch : Verkleint de ontvangen documenten tot de lengte van de documenten.

6 Nr. Parameter 025 Verkleiningsfact % De vaste verkleiningsgraad kiezen tussen 70 en 100% Deze parameter werkt alleen wanneer onder faxparameter 24 gekozen is voor "Vast" % 026 Afroepcode (----) Instellen van een 4-cijferig wachtwoord voor beveiligde opvraging. 027 Opslaan afger. ber. 1 Uit Kiezen of het toestel al dan niet het opgevraagde 2 Aan document in zijn geheugen bewaart, zelfs nadat het document één keer is opgevraagd. 028 Stempel zenden geh. 1 Uit Kiezen of het toestel de originele documenten die het in zijn 2 Aan geheugen opslaat al dan niet moet afstempelen. (afhankelijk van de instelling van de stempel op het bedieningspaneel) 030 DRD Service 1 Uit Kiezen of de "DRD Service" van het toestel al dan niet 2 Aan beschikbaar is. Als deze parameter op "Aan" wordt gezet, detecteert het toestel het speciale belpatroon voor het automatisch ontvangen van documenten. 031 Opslaan incompl. ber. 1 Uit Kiezen of het toestel het document al dan niet in zijn 2 Aan geheugen bewaart als het document niet met succes is verzonden. 033 Verkleinen zenden 1 Uit Kiezen of het toestel het te verzenden document al dan niet 2 Aan verkleint als het groter is dan het afdrukpapier dat wordt gebruikt door het ontvangsttoestel. 037 Ontv. in geheugen (----) Een 4-cijferig wachtwoord invoeren om het in het geheugen ontvangen document af te drukken met F8-5 (ONTV. IN GEHEUGEN). Wanneer F8-5 actief is, dan verschijnt deze parameter niet op het LCD-display. 038 Toegangscode (----) Een toegangscode van 4 cijfers invoeren om ongeoorloofd gebruik van het toestel te voorkomen. (Zie blz. 151) 039 Pincode toegang 1 Geen Kiezen van de toegangsmethode (Achter- of voorvoegsel) 2 Suffix om een nummer met pincode te kiezen. 3 Prefix 042 Opslaan conf. bericht 1 Uit Kiezen of de toestel bestanden voor vertrouwelijk afroepen 2 Aan bewaard nadat het bestand eenmaal is afgeroepen. 043 Zendcode 1 Uit Een 4-cijferig verzendingswachtwoord invoeren en kiezen 2 Aan of het toestel bij verzending al dan niet het verzendingswachtwoord van het ontvangst toestel uitvoert en controleert. 044 Ontvangcode 1 Uit Een 4-cijferig ontvangstwachtwoord invoeren en kiezen of 2 Aan het toestel bij ontvangst al dan niet het ontvangstwachtwoord van het verzendend toestel uitvoert en controleert. 046 Selectieve ontvangst 1 Uit Kiezen of het toestel selectieve ontvangst uitvoert. 2 Aan (Zie blz. 94) 048 Telefoonlijn 1 Openbaar Kiezen van het type aangesloten lijn. (PSTN) 2 Bedr. tlf. centr. (PBX) 049 Toegangscijfer (----) PSTN-toegangscode (max. 4 cijfers) instellen. Programmering van uw toestel Vervolg op volgende blz

7 Programmering van uw toestel Faxparameters Nr. Parameter 052 Rem. diagnostic code (----) Een wachtwoord opgeven voor de diagnostiek op afstand. Gelieve meer details te vragen bij uw officiële Panasonicverdeler. 053 Sub-adres wachtwoord (----) Een wachtwoord van 20 cijfers instellen voor een beveiligde communicatie tussen subadressen. 054 Fax doorsturen 1 Uit Kiezen of het toestel faxberichten doorstuurt naar de 2 Aan opgegeven bestemming. 056 Fax voorblad 1 Uit Standaardwaarde instellen van de parameter Voorblad in 2 Aan de selectiemodus. (Zie blz. 84) 057 Landennummer Kiezen van de landcode tijdens de installatie van uw toestel. 064 Toetsenb. verand. 1 QWERTY Kiezen van het type toetsenbord wanneer de 2 QWERTZ Naamtoetsenlist van het toetsenbord wordt gewijzigd. (Beschikbaar wanneer het optionele toetsenbord (DA- 3 AZERTY KB180) is geïnstalleerd.) 077 Afdelingscode 1 Uit Kiezen of het toestel Afdelingcode uitvoert. 2 Aan 078 Draaien zenden 1 Uit Kiezen of het toestel rotatieverzending uitvoert. 2 Aan 082 Snelle geheugenverz. 1 Uit Kiezen of het toestel de snelle verzending vanuit het 2 Aan geheugen uitvoert. Uit : Slaat alle documenten eerst in het geheugen op en vormt dan het telefoonnummer. Aan : Begint onmiddellijk het nummer te kiezen nadat de eerste pagina is opgeslagen. 095 Dubbelzijdig afdrukken 1 Uit Kiezen of het toestel in duplex afdrukt wanneer de 2 Aan documenten van G3 faxtoestel of internetfax worden ontvangen. 097 Speciale lade Nr Geheugencapaciteit (Flash-geheugen) 1 Geen Kiezen van een speciale lade die niet voor het afdrukken 2 Lade 1 van ontvangen faxberichten wordt gebruikt (lade 1 t/m 4). Er moet altijd één lade beschikbaar zijn om faxberichten te 3 Lade 2 ontvangen. 4 Lade 3 (U kunt voor elk van de instellingsnrs. 1, 2 en/of 3 een lade 5 Lade 4 (1 t/m 4) opgeven. - - De hoeveelheid geïnstalleerd basis- en optioneel geheugen afbeelden. (Basisgeheugen + Optioneel geheugen) 118 Auto fax wissel 1 Uit Instellen van het aantal cijfers waarmee bepaald moet 2 4 cijfers worden of het ingevoerde getal een faxnummer is. Wanneer het opgegeven aantal cijfers wordt gedetecteerd, 3 5 cijfers schakelt het toestel automatisch over van kopieerfunctie 4 6 cijfers naar faxfunctie. 5 7 cijfers 6 8 cijfers 120 sfine RESOLUTION dpi Kiezen van de standaardresolutie voor superfijn dpi 140 LAN RLX XMT verzoek 1 Uit Kiezen of het toestel relaisverzoeken van het netwerk 2 Aan uitvoert. 146

8 Nr. Parameter 141 Verkleinen verz. LAN 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch verkleint van A3/B4 naar 2 Aan A4, wanneer er A3/B4 documenten over het netwerk worden verzonden. Uit : Geen reductie Aan : Automatische reductie van A3/B4 naar A4 142 LAN-relais zenden (alias netwerkrelaisstation op UF-770i) 1 Uit Kiezen of het toestel G3 relaisverzoeken accepteert en 2 Aan uitvoert. (Relaisstationfuncties) 143 Rapport relais zenden 1 Uit Instellen hoe het communicatieverslag voor 2 Altijd relaisverzending naar de oorspronkelijke afzender wordt verzonden. 3 Inc. Uit : Nooit verzenden. Altijd : Altijd verzenden. Inc. : Alleen verzenden wanneer een relaisverzending mislukt lettertype 1 Japans Kiezen van de te gebruiken tekenset bij verzending of 2 Engels ontvangst van berichten in tekstindeling. 145 Afzender kiezen 1 Uit Kiezen van een voorgeprogrammeerde afzendersnaam en 2 Aan adres van een bestemming voor elke verzending. 146 POP timer t/m 60 minuten Instellen van het aantal minuten in waarna de POP-server op nieuwe berichten gecontroleerd wordt. (0 = Controleer de POP-server niet op nieuwe berichten.) 147 Auto POP ontvangst 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch nieuwe berichten 2 Aan van de POP-server ophaalt. 148 POP ontv. mail wissen 1 Uit Kiezen of berichten van de POP-server verwijdert 2 Aan nadat ze zijn opgehaald met fout wissen 1 Uit Kiezen of berichten van de POP-server verwijdert als 2 Aan de indeling van bijlagen niet wordt ondersteund. 150 Ontvangst internetfax 1 Uit Kiezen of een ontvangstbevestiging wordt verzonden bij 2 Aan ontvangst van een andere Panasonic internetfax. 151 Form. kopregel 1 Alls Kiezen van de af te drukken kopregels van ontvangen e- 2 Onderwerp/ mailberichten. (Normaliter gebruikt voor Van/Naar probleemoplossing. De kopregel vermeldt het pad dat het bericht heeft afgelegd.) 3 Uit 152 Subadres routering 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch fax- of berichten 2 Aan routeert met behulp van het ITU-T subadres. 153 TSI routing 1 Uit Kiezen of het toestel automatisch faxberichten naar een in 2 Aan het adresboek geprogrammeerd telefoonnummer of e- mailadres verzendt met behulp van het ID-nummer (TSI informatie) van de afzender. 154 Form. kopregel routing 1 Afzender Kiezen van het type kopregel dat aan het "Van:" veld van 2 Relais alle gerouteerde faxberichten wordt toegevoegd. Station Afzender : De identificatienaam (TSI) van het verzendende toestel verschijnt in het "Van:" veld van het gerouteerde e- mailbericht. Relais Station : Het adres van de router verschijnt in het "Van:" veld van het gerouteerde e- mailbericht. Programmering van uw toestel Vervolg op volgende blz

9 Programmering van uw toestel Faxparameters Nr. Parameter 155 Gerout doc. afdruk 1 Alle ink. Kiezen of het te routeren faxbericht altijd moet worden 2 Altijd afgedrukt of alleen als het routeren mislukt. 156 Print doorgest. doc. 1 Alle ink. Kiezen of het door te sturen faxbericht altijd moet worden 2 Altijd afgedrukt of alleen als het doorsturen mislukt. 157 Transactiejournaal 1 Uit Kiezen of het toestel een verzendingsverslag naar het 2 Aan voorgeprogrammeerde adres verzendt. 158 Update afstand PC 1 Uit Kiezen of het toestel opdracht van een programma 2 Aan accepteert voor: (a) het programmeren van de internetparameters (b) het programmeren van de automatische nummerkiezer (c) het opvragen van het verslag 159 Onderwerp ingeven 1 Uit Kiezen of de "Onderwerp" regel voor elke verzending 2 Aan ingevoerd kan worden. 160 Standaarddomein 1 Uit Kiezen of het standaarddomein kan worden ingevuld bij het 2 Aan handmatig invoeren van adressen. 162 URL TIFF viewer 1 Geen Kiezen of de URL in de tekst van het bericht wordt 2 Engels opgenomen. 3 Engels + Japans 163 Kopregel routering 1 Uit Kiezen of de kopregel van de router bovenaan op elke 2 Aan gerouteerde pagina wordt afgedrukt. 164 Kopregel ifax 1 Inbegrepen Kiezen of de kopregel moet worden toegevoegd bij de (alleen voor de ) 2 Niet verzending van een document naar een geadresseerde in inbegrepen hetzelfde domein als het als standaard geprogrammeerde domein. (Dit is handig wanneer u het toestel gebruikt om documenten weer in te scannen.) Opmerking: Bij verzending naar een ander domein dan het als standaard geprogrammeerde domein wordt de kopregel toegevoegd ongeacht deze instelling. 168 CC/BCC station 1 Uit Kiezen of er adressen in de CC/BCC-velden 2 Aan ingevoerd mogen worden. 170 SMTP-authenticatie (Zie opmerking 3) 1 Uit Bij verzending naar de SMTP-server worden 2 Aan gebruikersnaam en wachtwoord gebruikt voor authenticatie. Door "Aan" te kiezen kunt u een gebruiksnaam en wachtwoord instellen. 171 POP vóór SMTP 1 Uit Bij verzending naar de SMTP-server worden de POPgebruikersnaam en het POP-wachtwoord gebruikt voor (Zie opmerking 3) 2 Aan authenticatie. 172 Direct ifax XMT 1 Uit Kiezen of bij het invoeren van adresboekregistraties 2 Aan gevraagd wordt of de bestemming die wordt ingevoerd internetfaxberichten rechtstreeks en zonder tussenkomst van een mailserver ontvangt. 173 Afleverbericht 1 Uit Instellen van de standaardwaarde of er wordt gevraagd om 2 Aan een bevestiging van leveringsverwering (MDN) om bij de verzending van /internetfaxbericht aan te geven dat het -/internetfaxbericht is afgeleverd. Deze instelling wordt de standaardwaarde voor de selectiemodusfunctie (F8-2). 148

10 Nr. Parameter 174 APOP authenticatie (Zie opmerking 3) 1 Uit Deze parameter maakt het mogelijk om tijdens het inloggen 2 Aan in bij de POP-server het POP-wachtwoord te versleutelen. 177 XMT bestand soort 1 TIFF Kiezen of het document bij de scan-naar- functie naar 2 PDF de TIFF-F indeling of naar de PDF indeling, en bij verzending naar een internetfax naar de TIFF-F indeling moet worden geconverteerd. De standaard instelling is "PDF" omdat de PDF indeling de huidige norm voor het uitwisselen van documenten tussen computers (scan-naar- ) is. De PDF en de JPEG indelingen kunnen echter niet worden gebruikt voor het verzenden van internetfaxberichten (van internetfax naar internetfax) omdat deze bestandsindelingen niet door de huidige generatie internetfaxtoestellen worden ondersteund. Daarom moet bij verzending naar een internetfaxtoestel de TIFF-F indeling worden gebruikt. (Deze instelling kan tijdelijk worden gewijzigd bij verzending van een internetfaxbericht met selectiemodusfunctie (F8-6) "XMT BESTANDSOORT/ NAAM") Programmering van uw toestel Opmerking 1. De standaardinstellingen en de huidige instellingen worden afgedrukt op de lijst met faxparameters. Om een lijst met faxparameters af te drukken, zie blz De inhoud van de faxparameters kan verschillen naar gelang van de voorschriften of technische gegevens in ieder land. 3. "Aan" kan worden geselecteerd wanneer de SMTP-server of de POP-server deze functionaliteit ondersteund. 149

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING

OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING OFX 180 GEBRUIKSAANWIJZING PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti I-Jet S.p.A. Località Le Vieux 11020 ARNAD (Italy) Samenstelling: Olivetti Tecnost, S.p.A. Direzione @ Home/Office Via Jervis, 77-10015 IVREA

Nadere informatie

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680

INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 INK-JET FAX FAX_LAB 650/680 GEBRUIKSAANWIJZING SAMENGESTELD/UITGEGEVEN/ Gedrukt in China. GEPRODUCEERD DOOR: Olivetti S.p.A. con unico azionista Code van de gebruiksaanwijzing: 381750K Gruppo Telecom Italia

Nadere informatie

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding

IBM SmartCloud inotes. IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding IBM SmartCloud inotes IBM SmartCloud inotes Gebruikershandleiding Opmerking Lees eerst Kennisgevingen op pagina 51. Deze publicatie heeft

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Model Voice Processing systeem KX-TVM50/KX-TVM200 ACD-Berichtenserver Model KX-NCV200 Gebruikershandleiding Hartelijk dank voor uw aankoop van een Panasonic-product. Lees eerst deze handleiding voordat

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIE Gebruikershandleiding HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding asis gebruikershandleiding MFC-J5320DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Aankoopdatum:

Nadere informatie

FAXBERICHTEN VERZENDEN

FAXBERICHTEN VERZENDEN Beste klant, U heeft een faxtoestel gekocht, dat het gebruik van extra telefoons, in het bijzonder, draadloze telefoons, ondersteunt. Verder is uw faxtoestel met functies uitgerust waarmee het voor u makkelijk

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Versie: 4.5.1 Gebruikershandleiding Gepubliceerd: 2014-01-09 SWD-20140109140203299 Inhoud 1 Aan de slag...7 Informatie over de messaging-serviceplans voor de BlackBerry Internet

Nadere informatie

2 Philips IPF 520 525 555

2 Philips IPF 520 525 555 Handleiding 2 Philips IPF 520 525 555 Geachte klant, Door dit toestel te kopen hebt u gekozen voor een kwaliteitsproduct van het bedrijf PHILIPS. Uw toestel vervult de meest uiteenlopende eisen voor privé

Nadere informatie

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op.

Gebruik de telefoon niet in een explosieve omgeving. Neem de restricties in acht, en volg alle voorschriften en reglementen op. AAN DE SLAG HET EERSTE GEBRUIK Controleer de inhoud van de verpakking VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Voor uw veiligheid: Lees deze richtlijnen. Het niet opvolgen ervan kan gevaarlijk en/of (bij wet) verboden zijn.

Nadere informatie

SGH-A400 WAP browser Handleiding

SGH-A400 WAP browser Handleiding * Het is mogelijk dat de informatie in deze gebruiksaanwijzing op sommige plaatsen afwijkt van uw telefoon, omdat deze soms afhangt van de geïnstalleerde software of uw internet provider. Drukfouten voorbehouden.

Nadere informatie

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr.

KX-TVP50. Bedieningshandleiding. Voice Processing Systeem. Modelnr. Voice Processing Systeem Bedieningshandleiding VOICE PROCESSING SYSTEM KX-TVP50 POWER Modelnr. KX-TVP50 Lees s.v.p. deze handleiding voordat u het systeem gaat gebruiken en bewaar deze handleiding. Inleiding

Nadere informatie

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007

Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 Handleiding Deephosting WebMail (SquirrelMail version 1.4.3a.) 5 oktober 2007 INHOUD 1 INTRODUCTIE 4 1.1 Wat is webmail? 4 1.2 Hoe werkt het? 4 2 EERSTE GEBRUIK 5 3 VACATION / OUT OF OFFICE REPLY 7 3.1

Nadere informatie

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0

Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 Gebruikershandleiding voor Nokia Mail for Exchange 3.0 2009 Nokia. Alle rechten voorbehouden. Nokia en Nokia Connecting People zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Andere

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat

Geachte klant, Printer. Lijsten en rapporten SMS. Fax. Scanner. Telefoon. Papier. Kopieerapparaat Handleiding 2 Geachte klant, Hartelijk dank dat u een OKI-faxapparaat hebt gekozen. Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe laserfax. Met dit apparaat kunt u faxen en telefoneren, SMS-berichten versturen

Nadere informatie

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding

BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2. Gebruikershandleiding BlackBerry Internet Service Met de browser op uw computer Versie: 3.2 Gebruikershandleiding SWDT654281-1091416-0721034519-006 Inhoudsopgave Aan de slag... 2 De messaging-serviceplans voor de BlackBerry

Nadere informatie

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook

Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook Handleiding ZorgMail Secure e-mail - Outlook 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-215C MFC-425CN Versie A Als u de klantendienst moet bellen A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-215C en MFC-425CN (Omcirkel uw modelnummer)

Nadere informatie

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING

VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING VECTRON VECTRON COMMANDER 6 HANDLEIDING 2 3 Editie : 01-09 - 2001 2001 by VECTRON Systems AG, Münster Alle technische wijzigingen zijn streng verboden. Alle rechten voorbehouden. VECTRON VECTRON Systems

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie, lees

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

5600-6600 Series Faxhandleiding. 2008 www.lexmark.com

5600-6600 Series Faxhandleiding. 2008 www.lexmark.com 5600-6600 Series Faxhandleiding 2008 www.lexmark.com Inhoudsopgave Inleiding...4 Informatie over de printer...4 Onderdelen van de printer...6 Onderdelen van de printer...6 Faxinstellingen...8 Printer

Nadere informatie