Selectiebeleid Transparant en rechtvaardig. Selectiebeleid CSV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Selectiebeleid Transparant en rechtvaardig. Selectiebeleid CSV"

Transcriptie

1 Selectiebeleid Transparant en rechtvaardig Ondersteuningsteam CSV 28 Technisch bestuurslid CSV 28 Selectiebeleid CSV

2 Selectie beleid In het technisch beleidsplan stond onderstaande tekst bij het hoofdstuk selecteren. Selectie vindt plaats vanaf de F pupillen. Daaraan voorafgaand zijn de spelers eventueel al in beeld bij de mini s en of de F league. Daar vindt de eerste belangrijke selectie plaats. Spelertjes die hier komen boven komen drijven vormen de 80% van de groep die in het vervolg van hun carrière deel uit zouden kunnen blijven maken van selectie teams. Vijftien procent komt in het vervolg van hun carrière boven drijven door middel van speler online systeem en of tips van trainer/coaches van lagere teams. De laatste vijf procent zijn spelers die nieuw instromen in de vereniging. De eerste vier teams van de verschillende leeftijdscategorieën worden op kwaliteit ingedeeld. Waarbij de eerste 2 teams in principe tweede jaars zijn en het derde en vierde team 1e jaars. Bij de overige teams wordt naast niveau ook gekeken naar leeftijd en vriendjes. Concreet betekent dit dat D4 is een talentvollere groep is als D5. Voor de eerste twee teams van een leeftijdscategorie zijn meer en betere (basis) faciliteiten beschikbaar. Mocht er aanleiding zijn om af te we wijken van het selectiebeleid dan zal dit door het ondersteuningsteam besloten worden.

3 Inhoudsopgave Inleiding... 4 Wel of niet scouten... 5 Criteria + life skills... 5 Waar en hoe selecteren/scouten?... 6 Vooraf... 6 Want? e Selectieteams e Selectieteams De recreatieve teams Hoe en Wanneer? Keepers POP Geen selectie wedstrijden Eén evaluatie moment Meetrainen Wisselbeleid Lenen Communicatie Selectiebeleid CSV

4 Inleiding We willen dat iedere speler op zijn of haar niveau kan genieten van de voetbal sport. Dat betekent dus ook dat we onderscheid maken. Onderscheid tussen spelers die het talent bezitten om in aanmerking te komen voor de prestatieve selectie teams en spelers die onder dat niveau genieten van het voetballen. Per leeftijdscategorie zijn er dus drie groepen te onderscheiden; 1 e selectie teams (het 1 e, 2 e,3 e en 4 e team van een leeftijdscategorie), 2 e selectie teams (doorgeselecteerd volgens de verdeelsleutel; aantal teams per leeftijdscategorie minus de vier 1 e selectie teams gedeeld door vier) en recreatieve teams. De 1 e selectie teams worden samengesteld door de hoofdselectie trainer in samenspraak met het ondersteuningsteam De 2 e selectie teams en de recreatieve teams worden samengesteld door het jeugdbestuur. Belangrijk daarbij is dat een speler niet twee jaar in bv E 10 speelt. CSV 28 vindt het belangrijk dat kinderen, voor hun zelfvertrouwen en het ontwikkelen van een positief zelfbeeld, ieder jaar in principe een stapje omhoog gaan. De ambitie voor 2020 staat in het voetbal technisch beleidsplan omschreven. Om daar stap voor stap naar toe te werken is het van belang dat we tot een transparant selectie systeem komen. We selecteren vanaf de F pupillen op basis van de criteria zoals die in het speler volgsysteem staan vermeld. Met de in het speler volgsysteem beschreven criteria en de leeftijds typische kenmerken gaan we vanaf het seizoen werken. Speciale aandacht moet er daarbij zijn voor de criteria van de Mini s en de F league. Selecteren moet objectief gebeuren maar is in beginsel subjectief. Door aan de voorkant de criteria vast testellen en gebruik te maken van een volgsysteem wordt willekeur zoveel als mogelijk voorkomen. Wij hebben ook het volste vertrouwen in ons kader en geloven dat ze spelers neutraal kunnen beoordelen. We stellen daarnaast selectie trainers aan die in staat zijn spelers onbevooroordeeld en goed tekunnen beoordelen. Toch hebben we gemeend een vangnet te bouwen. Mocht het hierboven genoemde kader er om wat voor een reden dan ook niet uit komen dan beslist het ondersteuningsteam. Deze notitie biedt duidelijkheid omtrent de selectie procedure. We willen als CSV 28 zijnde transparant zijn in de selectie procedures, wie de selectie samenstelt en hoe de spelers beoordeeld worden. Voor de duidelijkheid is het nog goed om te melden dat we hoofd trainers, 1e selectie trainers, trainers van doorgeselecteerde teams/2e selectietrainers en trainers onderscheiden. Hoofdtrainers staan aan het hoofd van een leeftijdcategorie en volgen en ondersteunen de werkzaamheden van de 1e en 2e selectietrainers en de selectie teams. Trainers trainen de overige teams.

5 Wel of niet scouten Het is onze overtuiging dat onze trainers en leiders de beste scouts zijn. We gaan ervan uit dat ze iedere speler ontwikkeling gunnen. Dat ze die spelers die zich goed ontwikkelen en mogelijk een niveau hoger kunnen spelen melden bij de hoofd/selectie trainers dan wel bij het jeugdbestuur. Alleen zo zorgen we er met zijn allen voor dat iedere speler op zijn niveau kan spelen. We scouten niet actief bij andere verenigingen. Spelers die al actief zijn geweest bij andere verenigingen worden in princiepe beoordeeld door de hoofdtrainer. Tenzij het evident is dat de speler op recreatief niveau actief wil zijn dan neemt het jeugdbestuur die verantwoordelijkheid over. Criteria + life skills Selectie/scouten vindt altijd plaats op basis van de criteria zoals die in het speler volgsysteem staan vermeld. Het spreekt voor zich dat onderstaande criteria per leeftijdscategorie andere accenten kennen. Vanaf de C junioren zijn alle criteria van toepassing. Naast de onderstaande criteria kunnen zaken als life skills en motivatie meegenomen worden in de beoordeling. Life skills: Gaat respectvol om met tegenstander en arbitrage Heeft respect voor zijn medespelers en teambegeleiding Is assertief en komt op een correcte manier op voor zichzelf Gaat goed om met zijn lijf, qua rust, voeding en hygiëne Motivatie: Geeft niet op ongeacht de stand of het moment in het spel Probeert bij balverlies de bal direct weer op een correcte wijze te veroveren Selectiebeleid CSV

6 Waar en hoe selecteren/scouten? Vooraf Bij de mini s en F league werken we met technisch coordinatoren en assistenten (mini). Vanaf de F pupillen werken we met een hoofdtrainer en selectietrainers. Vanuit het jeugdbestuur zijn een of meerdere coordinatoren per leeftijdscategorie beschikbaar. Mini s Bij de mini s wordt niet gescout. De mini s trainen één keer per week. De training bestaat uit het uitvoeren van eenvoudige oefeningen en korte wedstrijdjes. Het Ik en de bal concept is hier van toepassing. Alleen spelers die er echt bovenuit steken kunnen vervroegd worden doorgeschoven naar de F-league om zo in voldoende mate uitgedaagd te worden. Het vervroegd doorschuiven van talentvolle spelers is eerder uitzondering dan regel. Normaliter worden de spelers uit de Mini s op leeftijd doorgeschoven naar de F-league. Dit gaat in overleg met: Technische coördinatoren Mini s en F-League Coordinator van het jeugdbestuur Het streven is om twee 1 e jaars F-pupillenteams te creëren. Deze spelers (2x 9 st.) gaan direct vanuit de mini s naar de F-pupillen. Dit zijn de meest talentvolle spelers van alleen de oudste jaargang binnen de Mini s en eventueel eerder doorgeschoven spelers van de Mini s naar de F- league. Werkwijze: Op advies van de technisch coordinator Mini s en de assistenten verzamelt de coördinator Mini s de spelersgegeven van de spelers bij voorkeur vanuit het spelervolgsysteem. Op basis van deze informatie, selecteert de technisch coordinator Mini s de meest talentvolle speler(s). Dit gaat in overleg met: Technisch coordinator trainer Mini s en assistenten Hoodtrainer F-pupillen en de selectietrainers Coordinator van het jeugdbestuur Uitzonderlijk talentvolle speler(s) uit de jongste jaargang binnen de mini s kunnen alleen vervroegd doorstromen naar de F-league. Na minimaal een half seizoen bij de F-league te hebben gespeeld, wordt

7 bekeken of deze speler(s) vervroegd kunnen doorstromen naar een 1 e jaars F-pupillenteam. Deze speler(s) moeten uitzonderlijk talentvoller zijn dan de rest van de spelersgroep en er is geen uitdaging meer binnen de F-league. In deze leeftijdsgroep is vervroegd doorschuiven van talentvolle spelers dus eerder uitzondering dan regel! Werkwijze: Op advies van de technisch coordinator Mini s en de assistenten verzamelt de coördinator Mini s de spelersgegeven van de spelers bij voorkeur vanuit het spelervolgsysteem. Op basis van deze informatie, selecteert de technisch coordinator Mini s de meest talentvolle speler(s). Dit gaat in overleg met: Coördinatoren Mini s en F-League Technisch coordinator Mini s en de assistenten Technisch coordinator F-league Indien de groep Mini s te groot wordt (circa 60 spelers), kan op leeftijd vervroegd doorgeschoven naar de F-league. Dit kan ook tijdens de winterstop. Hoeveelheid door te stromen spelers is o.a. afhankelijk van eventueel nieuw te creëren F-pupillenteams en groepsformaat van de F-league. Dit gaat in overleg met: Technische coördinatoren Mini s en F-League en met de hoofdtrainer vd F-pupillen Portefeuillehouder van het jeugdbestuur Algemeen Het doorschuiven van spelers kan op twee momenten. Tijdens het wisselen van het speelseizoen en tijdens de winterstop. De leeftijdsgrens van de mini s loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij vervroegde doorstroming hebben ouders/verzorgers te allen tijde het laatste woord. Als zij niet willen dat hun kind doorstroomt, blijft deze in betreffende groep. Bij twijfel of onenigheid over de beoordeling wordt het ondersteuningsteam ingeschakeld. Hun advies is bindend. F-League Bij de F-league wordt wel gescout. De F-league traint 2 keer per week. Eén keer in circuitvorm en één keer als een interne F-league competitie. Selectiebeleid CSV

8 De F-league is ontstaan als alternatief op de 1e jaars F-pupillen. Er zijn namelijk te veel spelers in deze jaarlaag om allemaal in een F-pupillen team te laten spelen. Bij de F-league competitie wordt er in kleine teams, bij voorkeur gespeeld 4 tegen 4, gespeeld die in eerste instantie willekeurig zijn ingedeeld. Hier willen we juist geen hele sterke en zwakkere teams creëren om zo deze competitie zo leuk en gelijkwaardig mogelijk te houden. De spelers spelen een half seizoen samen als één team. Na de winterstop worden alle spelers opnieuw ingedeeld in een nieuw team. Alhoewel bij sommige spelers het samenspel al duidelijk in ontwikkeling is, gaat het nog steeds om de individuele ontwikkeling. Net zoals bij de Mini s is het IK en de bal concept van toepassing. Selectie van 1 e selectieteams: Bij de 1 e selectieteams ligt de nadruk op kwaliteit boven vriendjes en leeftijd. 1. Op advies van de technisch coordinator F-league en de teambegeleiders verzamelt de coördinator F- league de spelersgegeven van de spelers bij voorkeur vanuit het spelervolgsysteem. 2. Op advies van de hoofdtrainer F-pupillen en de overige trainers verzamelt de coördinator F-pupillen de spelersgegeven van de spelers bij voorkeur vanuit het spelervolgsysteem. Deze gegevens worden verkregen door middel van scouting. Minimaal drie maal per half seizoen op vooraf afgesproken data kijken bij de F-league competitiewedstrijden. In overleg worden de verkregen adviezen door de coördinatoren F-league en F-pupillen vergeleken om te komen tot de juiste informatie om de teams in te kunnen delen. Hierbij weegt ieders stem even zwaar. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat spelers in een team worden samengevoegd met al eerder doorgestroomde spelers vanuit de Mini s naar de F-pupillen. Dit gaat in overleg met: Coördinatoren F-League en F-pupillen Technisch coordinator F-league en de teambegeleiders Hoofdtrainer F-pupillen en de overige selectietrainers Portefeuillehouder van het jeugdbestuur Normale doorstroming (2e selectie teams en recreatieve teams) Normaliter worden de spelers uit de F-League op leeftijd doorgeschoven naar de F-pupillen. Daarnaast wordt gekeken naar kwaliteit en vriendjes.

9 Werkwijze: Op advies van de technisch coordinator F-league, zijn assistenten en teambegeleiders verzamelt de coördinator F-league de spelersgegeven van de spelers bij voorkeur vanuit het spelervolgsysteem. Samen met coördinator F-pupillen en de portefeuillehouder wordt de juiste informatie verkregen om de teams in te kunnen delen. Hierbij bestaat de mogelijkheid dat spelers in een team worden samengevoegd met al eerder doorgestroomde spelers vanuit de Mini s naar de F-pupillen. Dit gaat in overleg met: Coördinatoren F-League en F-pupillen Hoofdtrainer F-league en zijn/haar trainers/teambegeleiders Hoofdtrainer F-pupillen en zijn/haar selectietrainers Toelichting: Dit is een belangrijk moment omdat hier de basis wordt gelegd. Immers 80% van de hier gekozen selectie spelers blijft gedurende hun voetbal carrière deel uit maken van selectie teams. De overige 20% piept op, hierover later meer. Gezien het belang is het raadzaam om bij twijfel het OT. Zijn advies is bindend. Vervroegd doorschuiven van de F-league naar de F-pupillen op basis van kwaliteit Indien halverwege het speelseizoen (winterstop) een selectie plaatsvindt, kunnen de geselecteerde spelers alleen echte F-leaguespelers zijn. Soms spelen er binnen de F-league jongere, eerder doorgestroomde spelers uit de mini s op basis van leeftijd en/of kwaliteit. Als deze spelers uitzonderlijk talentvoller zijn dan de rest van de spelers kunnen zij in aanmerking komen om vervroegd te worden doorgeschoven naar een F-pupillenteam. Bij twijfel dan wel gelijke beoordeling met echte F- leaguespelers krijgen echte F-leaguespelers voorrang op de jaar jongere spelers. De jongere spelers blijven het 2e deel van het speelseizoen in de F-league spelen, waarna ze, na beoordeling, hoogstwaarschijnlijk in een 1e jaars F-pupillenteam komen te spelen. Omdat er na de Mini s ook al één of twee F-pupillenteams zijn gecreëerd moeten de geselecteerde spelers vanuit de F-league op talent worden samengevoegd met deze spelers in een 2e jaars F- pupillenteam. Waar mogelijk wordt rekening gehouden met jaarlagen. Hiermee wordt de basis gelegd voor een F1 en F2 team. De hoofdtrainer van de F-pupillen is primair verantwoordelijk voor de samenstelling van deze teams en adviseert over de samenstelling van F3 en F4. De coördinator F-league zorgt er samen met de coördinator van de F-pupillen en de portefeuillehouder Selectiebeleid CSV

10 van het jeugdbestuur voor dat hij de juiste informatie verkrijgt om de 2 e selectie en recreatieve teams in te kunnen delen. Het doorschuiven van spelers kan op twee momenten. Tijdens het wisselen van het speelseizoen en tijdens de winterstop. De leeftijdsgrens van de F-league loopt van 1 januari tot en met 31 december. Bij vervroegde doorstroming hebben ouders/verzorgers ten alle tijde het laatste woord. Als zij niet willen dat hun kind doorstroomt, blijft deze in betreffende groep. Want? De hoofdtrainer van de F-Pupillen zorgt er samen met de coördinator F-pupillen en de portefeuillehouder van het jeugdbestuur voor dat hij de juiste informatie verkrijgt om de teams in te kunnen delen. Dit is een belangrijk moment omdat hier de basis wordt gelegd. Immers 80% van de hier gekozen selectie spelers blijft gedurende hun voetbal carrière deel uit maken van selectie teams. De overige 20% piept op, hierover later meer. Gezien het belang is het raadzaam om bij twijfel het OT in te schakelen. Dat advies is bindend. 1e Selectieteams De meeste ouder(s)/verzorger(s) vinden dat hun zoon of dochter voldoet aan de selectie criteria. Toch vinden we bij CSV 28 dat niet iedereen in aanmerking komt. Sterker nog, het is uitzonderlijk om in een selectieteam te spelen. Selecteren doen we niet willekeurig. De hoofdtrainer en de selectie trainers van de FEDCBA stellen in samenspraak met het ondersteuningsteam de selecties samen. De hoofdtrainers en het OT zijn gekwalificeerde mensen van wie verwacht mag worden dat ze spelers het beste en objectief kunnen beoordelen. Hierbij houden ze rekening met de manier van spelen die we voor ogen hebben. Het OT heeft de bevoegdheid om in uiterste gevallen een beslissing te nemen of terug te draaien. De eerste twee selectieteams zijn de beteren en in princiepe 2 e jaars uit hun leeftijdscategorie. Deze twee teams hebben ook meer en betere (algemene) faciliteiten. Het derde en vierde team zijn de betere 1 e jaars. Uit het derde en vierde team wordt in princiepe het daarop volgend jaar het 1 e en 2 e team geformeerd. Deze teams trainen minimaal 2 keer per week.

11 2e Selectieteams Dit zijn de teams vanaf het het derde, vierde of vijfde team in een leeftijdscategorie. Deze teams worden doorgeselecteerd, met als doel dat ook deze spelers kunnen spelen met en tegen spelers van verglijkbaar niveau. Hoeveel teams er per leeftijdscategorie worden doorgeselecteerd hangt af van het aantal teams in de leeftijdscategorie. Vanaf 12 teams per leeftijdcategorie geldt de verdeelsleutel. De verdeelsleutel: aantal teams minus de vier 1 e selectie teams gedeeld door vier. Bv; er zijn 23 E teams minus 4 is 19/4 dan zijn er vier doorgeselecteerde selectie teams. E1, E2, E3, E4 vormen de 1 e selectie. E5, E6, E7 en E8 vormen de 2 e selectie. De 2 e selectie teams worden ingedeeld door het jeugdbestuur eventueel in samenspraak met het ondersteuningsteam. Deze teams trainen in principe 2 keer per week. In bovengenoemd voorbeeld is het raadzaam om van E7 en E8 1 e jaars te maken. De recreatieve teams De recreatieve teams worden samengesteld door het jeugdbestuur. Waarbij de volgende criteria een rol spelen; kwaliteit, leeftijd en vriendjes. Daarnaast moet het streven zijn dat iedere speler hoger gaat spelen. Bij hoge uitzondering, op basis van wangedrag of slechte inzet kan een speler blijven zitten of zelfs teruggeplaatst worden. Het is aan het jeugdbestuur om hier jaarlijks goed naar te kijken en op basis van de genoemde criteria logische stappen te zetten. Het makkelijkst is om altijd de tweedejaars teams de eerstvolgende teams te laten zijn na de 1 e en 2 e selectieteams. Dan zit er altijd groei in als je vanuit eerstejaars, tweedejaars wordt. Deze teams trainen minimaal 1 keer per week. Hoe en Wanneer? Vanaf het seizoen gaan we werken met het spelervolgsysteem van Talento. Dat betekent dat alle hoofdtrainers en selectietrainers dit system gaan gebruiken. We kiezen ervoor om het gefaseerd in te voeren en denken nog aan over het uitrollen van het system naar de overage teams. De gehanteerde begrippen in Talento vormen de basis voor de taal die we gebruiken bij het selecteren. De ontwikkeling van de spelers moet minimaal twee maal in het seizoen door iedere trainer beoordeeld worden. De hoofdtrainer zorgt ervoor dat al zijn trainers dit voor de dead line ingevuld hebben. Het OT neemt de beoordelingen samen met de hoofdtrainer door. Het doel is om spelers naar boven gepiept te krijgen die zich goed ontwikkelen en mogelijk deel uit kunnen gaan maken van een (hoger) selectie team. De route voor het piepen via het speler volgsysteem is er één. De ander verloopt via de trainer van het team rechtstreeks naar de hoofdtrainer. Beide routes moeten er toe bijdragen dat spelers op hun niveau kunnen spelen. Niet te hoog en niet te laag. Selectiebeleid CSV

12 Zodra de spelers gepiept zijn bekijkt de hoofd en of selectietrainer een wedstrijd en of een training van de gepiepte speler en beoordeelt of de betreffende speler kan starten met een stage. Tijdens de stage krijgen ze de mogelijkheid om mee te trainen met een selectie team. (maximaal 2 spelers per 3 weken). Uiteraard in overleg met de speler(s), ouder(s), huidige trainer, leider(s) en de coordinator van jeudbestuur. Na drie weken beoordeelt de hoofdtrainer de speler. Hieruit komt naar voren of de speler zich zo goed ontwikkeld heeft dat hij door zou kunnen groeien. De hoofd trainer geeft advies voor het momentum waarop dit plaats zou kunnen vinden. Twee momenten komen daar in princiepe voor in aanmerking; de winterstop en de indeling van het volgend seizoen.. Tijdens de stage speelt de betreffende speler gewoon zijn wedstrijden bij zijn eigen team. Daarnaast kan het jeugdbestuur desgewenst de informatie gebruiken om de niet selectie teams verder in te delen. Voor kinderen op ieder niveau is het belangrijk dat ze op het eind van het seizoen gevoelsmatig een stapje omhoog gaan. Hier moet dus in selectie rekening mee worden gehouden. Er moet dus twee keer per seizoen beoordeeld worden maar zeker voor de selectiespelers is er sprake van een continue beoordeling. Voor 1 april moet duidelijk zijn hoe de 1e teams zijn samengesteld. Bekend gemaakt wordt het pas na het Isaac de Groot toernooi van de betreffende leeftijdscategorie. Keepers Wie in welk team moet komen te spelen wordt bepaald door de hoofdtrainer, de keepertrainer en desgewenst het OT. De keepers worden, net als de spelers gevolgd in hun ontwikkeling. De specifieke keeperstraining start in principe vanaf de E jeugd. Voor verdere informatie verwijzen we naar het keepersbeleidsplan. POP Vanaf het seizoen gaan we het POP gebruiken in Talento. Speler en trainer, van selectie teams, vullen het formulier in. Daarna gaan ze er samen over in gesprek en stellen realistische doelen op voor de komende periode. Hiermee bereiken we dat de speler bewust kan gaan werken aan zijn eigen ontwikkeling.

13 Geen selectie wedstrijden We geloven dat we door bovengenoemde selectie procedure de spelers goed kunnen beoordelen. Op het eind van spelen van selectie wedstrijden levert voor de spelers alleen maar extra spanning en onduidelijkheid op. Eén evaluatie moment Tijdens de vergadering van de hoofdtrainers in november vindt er een evaluatie moment plaats. Er wordt dan geïnventariseerd welke spelers in aanmerking komen om mee te trainen met een hoger team. Tijdens het seizoen schuiven met spelers wordt zo voorkomen. In uiterste gevallen kan er toe besloten worden een speler terug te zetten of door te schuiven naar een hoger team of zelfs naar een hogere leeftijdscategorie. De hoofdtrainers hebben een adviserende taak de besluitvorming ligt bij het OT. Het spreekt voor zich dat dit in overleg gaat met de speler en met ouder(s)/verzorger(s). Meetrainen Spelers die een kans verdienen om hogerop te komen, en dat zelf ook willen, kunnen na de winterstop met een hoger team of leeftijdscategorie mee trainen. MITS dit verantwoord is in Talento en het OT hierover is ingelicht. In overleg kan dit 1 of 2 keer per week of 1 keer in de 2 weken gebeuren. Zo kan een speler van bijvoorbeeld B2 meetrainen met B1 of A2. Dit geeft de selectie trainers een goed beeld van de potentie van de speler. Het meetrainen gebeurt in overleg met de trainer van het desbetreffende team, de speler en de ouder(s)/verzorger(s) Wisselbeleid In de teams tot en met E1 hebben alle spelers evenveel recht op het spelen van wedstrijden. De trainer hanteert een evenwichtig wisselsysteem, zodat iedere speler evenveel speeltijd krijgt. Bij de 1 e D selectie tekent al meer de sterkste opstelling zich af. Echter hier dienen alle spelers minimaal 20 minuten te spelen en niet vaker als twee maal achter elkaar te starten als wisselspeler. Bij de 1 e C selectie spelen de sterksten en wordt er alleen nog gewisseld als verwacht wordt dat dit de teamprestatie ten goede komt. Voor de 1 e selectie van de B en A junioren geldt hetzelfde als bij de C junioren. Toch moet het zo zijn dat iedere fitte speler binnen CSV 28 minimaal 50% van de wedstrijden in het seizoen speelt. Speelminuten maken zorgt voor ontwikkeling. Voor de 2 e selectie teams en de recreatieve teams geldt dit niet. In deze teams moeten alle spelers (ongeveer) evenveel speeltijd krijgen. Behalve wanneer door blessures, ziekte, afwezigheid bij training of om gedragsmatige redenen er aanleiding is om iemand minder speeltijd te geven. Selectiebeleid CSV

14 Lenen Wanneer een team te weinig spelers heeft, blessures, schorsing of afmelding, is het soms nodig om spelers van een ander team te lenen. Hier moet duidelijkheid over zijn. Het normale principe: bijvoorbeeld C1 leent bij C2, C2 leent bij C3 enz. Bij uitzondering: Een speler is nodig voor de basis! De trainer van het hogere team geeft aan voor welke positie hij wil lenen van een lager elftal. Alleen in een bijzondere omstandigheid, indien de speler niet wil, kan de trainer van een lager team dit weigeren. Wanneer de speler als wisselspeler meegaat hoeft dit niet per definitie de beste speler te zijn van het lagere team. De speler moet echter wel geschikt zijn om speelminuten te maken op het hogere niveau. Dit moet in overleg met de (hoofd)trainers geregeld worden. Dat het belang van wedstrijden héél soms van invloed is op een keuze spreekt voor zich. Hier wordt dan een appél gedaan op het belang van de vereniging. In principe speelt een geleende speler minimaal een helft, tenzij vooraf anders overeengekomen. Doorschuiven van hoger naar lager. Als iedereen fit is, zal er geschoven moeten worden met spelers, omdat voor de optimale ontwikkeling van spelers er natuurlijk wel speelminuten gemaakt moeten worden. Dit is ook van toepassing voor spelers die terugkomen van blessures. Het is beter om in plaats van wissel te staan, speelminuten te maken op een wat lager niveau. Er worden maximaal 2 spelers doorgeschoven van bijvoorbeeld C1 naar C2. Dit moet in goed onderling overleg worden besloten. Het is van essentieel belang om hier tijdig over te communiceren. Communicatie Voor spelers, ouder(s)/verzorger(s) en trainers moet duidelijk zijn wat de uitgangspunten zijn van het selectiebeleid bij CSV 28. Voor vragen over de selectie procedure kunnen spelers, ouder(s)/verzorger(s) verwezen worden naar dit plan. Zijn er aanvullend nog vragen dan kan contact op worden genomen met het jeugdbestuur. Een trainer moet desgevraagd het waarom van zijn keuze op een positief - kritische manier kunnen uitleggen.

Selectiebeleid. Transparant en rechtvaardig

Selectiebeleid. Transparant en rechtvaardig Selectiebeleid Transparant en rechtvaardig 2015-2020 Ton Heimerikx Hoofd opleiding CSV 28 Zwolle Kevin Diender Bestuurslid CSV 28 Zwolle Selectie beleid In het technisch beleidsplan stond onderstaande

Nadere informatie

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017

JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 JEUGD Selectiebeleid 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 1.1 Wat is selectie? 4 1.2 Waarom selecteren? 4 1.3 Selectie algemeen 4 1.4 Wat houdt selectie spelen in? 5 2.0 Doelstellingen 6 2.1 Uitgangspunten

Nadere informatie

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams.

Bij indeling van recreatieve teams: Teams op basis van gelijkwaardige kwaliteiten en leeftijdscategorie. Gelijkwaardige teams. Selectiebeleid VV Gilze 2015 2020. Het selectiebeleid moet een middel zijn om de doelstellingen, die zijn bepaald in het technisch beleidsplan VV Gilze, te bereiken. Door middel van dit schrijven willen

Nadere informatie

Selectiebeleid 2012-2015

Selectiebeleid 2012-2015 v.v. Flevo Boys Selectiebeleid 2012-2015 Naar een transparant en rechtvaardig selectiebeleid Matthias Frankema, Hoofd jeugdopleiding 1-9-2012 Flevo Boys, een club met ambitie v.v. Flevo Boys in Emmeloord

Nadere informatie

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan

cvv FIT Boys Voetbaltechnisch Beleidsplan Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 blad 2 uit 16 Voetbaltechnisch Beleidsplan 2017-2018 2017-2022. 2 blad 3 uit 16 Voorwoord Voor u ligt het voetbaltechnisch beleidsplan van c.v.v. Fit Boys. Dit plan

Nadere informatie

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen.

De volgende teams worden benoemd als selectieteam: A1 B1 - C1 D1 D2. Hierbij zullen de 2 e teams in elke leeftijdscategorie de schaduwteams vormen. Selectiebeleid Bij RKSV Mierlo-Hout wordt onderscheid gemaakt tussen prestatieteams en recreatieteams. Voor de prestatieteams worden spelers geselecteerd. Achter de prestatieteams worden recreatieteams

Nadere informatie

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren)

TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) TECHNISCHE COMMISSIE STIPHOUT VOORUIT (pupillen en junioren) DOELSTELLING Kwaliteitsverbetering in de (jeugd)opleiding en doorstroming naar de senioren Balans vinden en bewaken tussen recreatief en prestatief

Nadere informatie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie

Rob van Grootel Selectieprocedure Jeugd Goedgekeurd door: Laatste revisie door: Revisie datum Revisie Revisie geschiedenis Rev nr Datum Door Aanpassing in tekst B 05-09-2013 RN - Wouts Thema trainingen bij selectie JJ voor de D-elftallen. - Jaarlijks eigen bijdrage voor sponsorkleding. (pagina 4) - Team

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013;

Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; Selectiebeleid en -procedure mbt Jeugdopleiding UDI 19 BB 2012 / 2013; SELECTIEBELEID EN PROCEDURES T.B.V. DE JEUGDOPLEIDING UDI 19 BB; Om eenduidigheid te verkrijgen voor alle betrokkenen bij de Jeugdopleiding

Nadere informatie

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017

SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 SC Badhoevedorp Technisch Jeugdplan 2014-2017 Doel selectiebeleid Door het vastleggen van een aantal regels ten aanzien van het selecteren van jeugdspelers, wil de jeugdcommissie duidelijkheid en continuïteit

Nadere informatie

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen:

Beleid Technische Commissie VV Gilze Het selecteren en Indelen: Beleid Technische Commissie VV Gilze Het beleid van de Technische Commissie is een middel zijn om de doelstellingen van VV Gilze, te behalen. Door middel van dit document willen wij ons beleid transparant

Nadere informatie

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1

Technische seniorenbeleid MVC' (versie 2.0) 1 Technische seniorenbeleid MVC'19 2017-2022 (versie 2.0) 1 Inhoud Algemene uitgangspunten Visie in relatie tot ambitie Afspraken binnen alle categorieën Selectie MVC 19 Doelmannen selectie MVC 19 Derde

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren

Technisch beleidsplan senioren Technisch beleidsplan senioren Versie 1.1 Inhoud 1. Uitgangspunten VC Trynwâlden 2. Doelstellingen 3. Organisatie TC 3.1 Samenstelling TC 4. Wedstrijden & Selecties 5. Overgang junioren naar senioren 1.

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren D t/m A-jeugd Versie 4 6 juni 2011 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Team indeling Jongste

Nadere informatie

INTERNE SCOUTING

INTERNE SCOUTING INTERNE SCOUTING 2017-2018 RKVV WILHELMINA (Versie 1, 09 april 2017) Beleidsplan TC Wilhelmina Page 1 Interne scouting Interne scouting richt zich met name op het bevorderen van de doorstroom van niet

Nadere informatie

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal

Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal Selectiebeleid UVV Jeugdvoetbal 1 Inleiding Het bevorderen van het spelplezier van onze spelers, van jong tot oud, staat binnen UVV Voetbal voorop. Binnen de mogelijkheden van onze vereniging streven wij

Nadere informatie

Selectie- en indelingsproces veld

Selectie- en indelingsproces veld Selectie- en indelingsproces veld In dit document wordt de procedure volledig beschreven zoals die van toepassing is op de jeugd. Voor senioren gelden enkele specifieke bepalingen. Ook wordt separaat ingegaan

Nadere informatie

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo)

Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) Selectiebeleid en indelingscriteria Viod (pupillen E- F- Rabo) 1 Doelstelling selectiebeleid Het selectiebeleid maakt duidelijk hoe de jeugdteams bij Viod worden samengesteld. De doelen die we bij Viod

Nadere informatie

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams

Seizoen Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Seizoen 2019-2020 Samenstelling ABCD breedte- en selectieteams Hoe gaan we dat doen? De technische staf en de ABCD-commissie informeren alle ouders van de ABCD jeugd graag over de manier waarop we de teams

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf, begeleiding en selectiebeleid. Seizoen 2017-2018 KVV Quick '20 Juli 2017 versie 2.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken, tot stand

Nadere informatie

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden

Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden Samenvatting selectiebeleid MHC Woerden 1 Inleiding MHCW streeft ernaar om de teamindelingen van de jeugd transparant en objectief te laten verlopen. U vindt hier een korte samenvatting uit het Jeugdopleidingsprogramma

Nadere informatie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie

KVV Quick 20 Oldenzaal 12 oktober 1920 Technische Commissie Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding Seizoen 2014-2015 KVV Quick '20 april 2014 versie 1.0 Aanwijzingen voor technische staf en begeleiding. Deze beleidsafspraken worden waar nodig als actiepunten

Nadere informatie

Technisch beleidsplan

Technisch beleidsplan Technisch beleidsplan 2015-2020 Ondersteuningsteam CSV 28 Zwolle Bestuurslid technische Zaken CSV 28 Zwolle CSV 28 Technisch Beleidsplan 2015-2020 1 Inhoud Inleiding... 3 Missie... 4 Visie... 4 Ambitie

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2019-2020 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 6 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018

Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 Technisch Beleidsplan ST Beilen/Fit Boys 2018 1 Inhoud Voorwoord 1. ST Beilen/FitBoys 3 2. Technische Commissie 4 3. Visie 5 4. Het indelingsbeleid 7 4.1 ST. Dames 4.2 ST Meisjes 4.3 Selectiecriteria en

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015-2020

Technisch beleidsplan 2015-2020 Technisch beleidsplan 2015-2020 Ton Heimerikx Hoofd opleiding CSV 28 Zwolle Kevin Diender Bestuurslid technische Zaken CSV 28 Zwolle Inleiding De jeugd van CSV 28 is het kloppend hart van de vereniging.

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd.

SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. SV Heythuysen Selectiebeleid Jeugd. (onderdeel van het verenigingsbeleidsplan) Inhoud Inleiding... 1 Uitgangspunten bij selectie... 1 Selectiecriteria... 2 Organisatie van het selectiebeleid.... 2 Verticale

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

Hoofdpunten Jeugdbeleid

Hoofdpunten Jeugdbeleid Hoofdpunten Jeugdbeleid 10-11-2015 Bestuur/Ben Schilder Context 1 Waarom? Onze jeugd = onze toekomst Voetbalteams (top én breedte) Kader (werving en behoud) (Toekomstige) sfeer, cultuur en identiteit van

Nadere informatie

Functie-omschrijvingen technische zaken

Functie-omschrijvingen technische zaken Functie-omschrijvingen technische zaken AFDELING SENIOREN Functie 1.5.1 Bestuurslid Technische zaken senioren - Is lid van het hoofdbestuur. - Geeft sturing aan de afdeling senioren mannen/vrouwen. - Fungeert

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke

Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke Technisch beleidsplan senioren VV Serooskerke 1. Algemeen 1.1 Inleiding Dit voetbaltechnisch beleidsplan maakt onderdeel uit van het algemene beleidsplan van de VV Serooskerke en is het raamwerk voor de

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures 23 Dit rapport heeft 12 pagina s Selectiebeleid v1.01 Inhoudsopgave 1 Inleiding 1 2 Algemeen 2 3 Voorbereiding selectieperiode 4 4 Selectieperiode 7 5 Evaluatie selectieperiode 8 6 Inventarisatie huidige

Nadere informatie

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH

Voetbaltechnische organisatie jeugdafdeling HVCH Voetbaltechnische jeugdafdeling wil de voetbaltechnische ontwikkeling zo goed als mogelijk ontwikkelen door een goede en structuur hiervoor in te richten. Deze structuur kenmerkt zich door de volgende

Nadere informatie

Selectiebeleid en -procedures

Selectiebeleid en -procedures Selectiebeleid en -procedures Oranje Wit is een professioneel georganiseerde vereniging die alle leden de gelegenheid geeft om op haar/zijn niveau korfbal te spelen. Ckv Oranje Wit Dordrecht Januari 2012

Nadere informatie

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren)

Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys. (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Beleidsplan vv Schoonebeek sv Weiteveense Boys (Samenwerkingsverband voor A, B en C junioren) Nieuw Schoonebeek, 14 mei 2014 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Doelstelling 3 3. Ledenaantallen/elftalindeling

Nadere informatie

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios

Uiteraard staat ons technisch hart open voor al uw voetbal/training gerelateerde vragen! Met sportieve groet, technisch hart Dios Als technisch hart Dios proberen wij onze jeugdleden (uw kinderen) dat te bieden, waar hij/zij behoefte aan heeft. Ons streven is, om elk jeugdlid binnen onze club te laten voetballen op zijn/haar niveau,

Nadere informatie

Technisch Beleid Team Indeling

Technisch Beleid Team Indeling Technisch Beleid Team Indeling Seizoen 2012-2013 tot en met 2017-2018 Inleiding Afgelopen seizoenen is er discussie geweest binnen de vereniging over hoe teams moeten worden ingedeeld, op sterkte of juist

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus

Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Jeugd Opleidingsplan SV Lycurgus Deel 7 Selectiebeleid Mark Boterman Versie 1.0 (oktober 2014) Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 2 2 Uitgangspunten van het selectiebeleid... 2 3 Selectiecriteria...

Nadere informatie

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE

TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE TECHNISCH BELEID VV HONTENISSE Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 4 3. Afspraken... 5 a. Indeling elftallen.... 5 b. Bepalen wedstrijdselectie.... 5 c. Overige zaken... 5 4. Randvoorwaarden...

Nadere informatie

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016

LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 LONGA 30 op weg naar 2020 Voetbal technische aspecten 2015-2016 Pagina 1 van 10 Doelstelling van het proces Longa 30 op weg naar 2020 Longa 30 wil zich blijven ontwikkelen als een voetbalvereniging, die

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan 2015-2018. Voetbalvereniging. Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Waar Plezier en Prestaties hand in hand gaan. Sc Buitenboys 2015 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd

Voetbal en Atletiekvereniging Pax - afdeling Jeugd JEUGDBELEIDSPLAN 2012-2016 OKTOBER 2012 Het jeugdbestuur van V.en.A.V. Pax heeft in nauwe samenwerking met de Technische Commissie Jeugd (TCJ) van V.en.A.V. Pax een nieuw (technisch) jeugdbeleidsplan opgesteld

Nadere informatie

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018

Informatie avond Ouders 2 e jaars E. RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Informatie avond Ouders 2 e jaars E RHV Leonidas jeugd en jongste jeugd 23 mei 2018 Doel van vanavond Uitleggen wat er verandert voor jullie kinderen Uitleggen hoe de teamindeling tot stand komt Selectie

Nadere informatie

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan

Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C. Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan Warnsveldse Boys Teamindelingsproces F - E - D - C Dit draaiboek is een onderdeel van het technisch beleidsplan 2016-2020 Inhoud Slide 3 Slide 4-7 Slide 8 Slide 9 Slide 10 Slide 11 Slide 12-17 Slide 18-19

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht

Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal. Toekomstgericht Jeugdbeleidsplan R.K.S.V. HBC 2011-2016 Afdeling Voetbal Toekomstgericht 1 Inhoud 1. Inleiding...3 2. Missie en visie...3 2.1 Missie...3 2.2 Visie...4 3. Doelstelling...4 3.1 Algemeen...4 3.2 Concretisering

Nadere informatie

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016

INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 WO 16 DEC 2016 WO 16 DEC 2016 INDELINGEN / ACHTERGROND F-JEUGD & E-JEUGD SSS 18 SEIZOEN 2015-2016 AGENDA Voorstellen Inleiding Doel Uitleg selecteren / indeling Selectiebeleid/-criteria Indelingscriteria (selectie /

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2016/2017 April 2016 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces seizoen 2016/2017 Uitgangspunten: De Technisch Directeur 1, ondersteund door de Technische Commissie (TC), is verantwoordelijk voor de indeling

Nadere informatie

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019

Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces. seizoen 2018/2019 April 2018 Uitgangspunten selectieteams en het selectieproces Uitgangspunten: seizoen 2018/2019 De Head Coach (HC) 1 is samen met de Technische Commissie (TC) verantwoordelijk voor de indeling en begeleiding

Nadere informatie

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE

2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2. TALENTONTWIKKELING BIJ DTS EDE 2.1 ONZE VISIE OP VOETBALLEN Speelwijze In het opleiden van onze jeugdspelers houden we rekening met de speelwijze van DTS Ede 1 (ons DTS- DNA ). Over het algemeen kenmerkt

Nadere informatie

Sport Vereniging Langbroek

Sport Vereniging Langbroek Sport Vereniging Langbroek Beleidsplan 2011/2012 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding... 2. Doelstelling... 3. Voorwaarden voor continuïteit... 4. Afspraken voetbaltechnisch beleid... 5. Fair Play beleid KNVB...

Nadere informatie

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd

Selectiebeleid/teamindeling Jeugd Selectiebeleid/teamindeling Jeugd 2017-2018 02 jun 2017 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat

Nadere informatie

INDELINGSBELEID Jeugd mei 2019

INDELINGSBELEID Jeugd mei 2019 INDELINGSBELEID Jeugd 2019-2020 mei 2019 Inleiding HGC streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij is dat we voor iedere

Nadere informatie

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit

Voetbalbeleidsplan. Senioren Enter Vooruit Voetbalbeleidsplan Senioren Enter Vooruit 12 september 2013 Inhoud 1 Inleiding 2 Doel en missie Enter Vooruit 2.1 Missie 2.2 Algemene doelstellingen vanaf 2013 2.3 Seniorenvoetbal Omvang 3 Prestatieteams

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017

JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 JEUGDBELEIDSPLAN 2014-2017 Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Missie, visie en doelstellingen 4 2.1 Missie 5 2.2 Visie 5 2.3 Doelstellingen 6 3.0 De jeugdteams algemeen 6 3.1 Selectieteams, schaduwteams

Nadere informatie

Voetbal technisch beleid Jeugd

Voetbal technisch beleid Jeugd Voetbal technisch beleid Jeugd Inleiding Voor u ligt het technisch beleidsplan van de jeugdafdeling 't Vliegdorp uit Soesterberg. In dit plan staat beknopt en algemeen beschreven wat de doelstellingen

Nadere informatie

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017

Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers. Woensdag 13 december 2017 Bijeenkomst Jeugdleiders en jeugdtrainers Woensdag 13 december AGENDA Opening welkom Visie Medisch beleid Missie RESPECT Rol leider / trainer; wanneer succesvol? Visie nieuwe Jeugdbestuur Visie Technische

Nadere informatie

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend!

Een belangrijk motto binnen de hockeyclub, om het Jeugdplan goed uit te voeren, is dan ook; Vrijwillig, maar niet vrijblijvend! JEUGDPLAN MHCH Algemeen: De belangrijkste redenen waarom MHC Heesch enige tijd geleden heeft besloten om het beleid van het Jeugdplan toe te passen binnen de hockeyclub zijn; Er is een sterke groei bij

Nadere informatie

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0)

Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief. 20 april 2009 (versie 1.0) Contourennota Toekomst SVMM Voetbal Jeugd en Senioren (Vanaf seizoen 2009/2010 t/m 2010/2011) Definitief 20 april 2009 (versie 1.0) INHOUDSOPGAVE Blz. 1. INLEIDING 3. 2. TOEKOMST SENIOREN SVMM VOETBAL

Nadere informatie

Technisch beleid HVV Tubantia Visie op talent, spelprincipes, coachen en trainen

Technisch beleid HVV Tubantia Visie op talent, spelprincipes, coachen en trainen Technisch beleid HVV Tubantia Visie op talent, spelprincipes, coachen en trainen Motivatie Lerend vermogen Goede bewegers Gedrag Ruimtelijk georiënteerd Vrijspelen Dwingend verdedigen Sturen op ontwikkeling

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam

Jeugdbeleidsplan Neptunus-Schiebroek Rotterdam JEUGDBELEIDSPLAN NEPTUNUS-SCHIEBROEK ROTTERDAM 2016-2021 1 Page 23 oktober 2015 INHOUD 1. INLEIDING... PAGE 3 2. MISSIE EN VISIE. PAGE 4 2.1 MISSIE PAGE 4 2.2 VISIE PAGE 4 3. ALGEMEEN. PAGE 5 4. CONCRETISERING

Nadere informatie

Selectiebeleid HV Myra Jeugd

Selectiebeleid HV Myra Jeugd Selectiebeleid HV Myra Jeugd 1. Inleiding Dit document is bedoeld om het selectiebeleid van Myra uit te leggen aan Myra leden en ouders van Myra leden. 2. Uitgangspunten teamindelingen Voor het opstellen

Nadere informatie

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV

BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE COV 5.1 HOOFD COV Kartrekker bij het ontwikkelen / innoveren van het technisch beleid Aanspreekpunt binnen de vereniging m.b.t. opleiding en vorming op voetbaltechnisch gebied

Nadere informatie

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland

Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk Technisch beleidsplan voetbalvereniging Zuidland Door Eendracht Sterk opgericht 17 juni 1947 Presteren met Plezier 1 INDEX 1 Voorwoord 2 Visie 2.1. Organisatiestructuur

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D

Technisch beleidsplan 2015 2020 (onderbouw) Mickey s, Champions League, F, E en D Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 2. Doelstelling Jeugdopleiding OSM 75... 4 2.1. Jeugdopleiding OSM 75... 5 2.2. Recreatief versus Prestatief... 5 3. Organigram... 7 4. De Technische Commissie ()... 7 4.1.

Nadere informatie

PROCEDURE TEAM INDELINGEN

PROCEDURE TEAM INDELINGEN PROCEDURE TEAM INDELINGEN 1 Jeugdplan S.V. Hoofddorp/jfeb14 Doel: Duidelijkheid verschaffen m.b.t. de scheiding van recreatief en prestatief voetbal bij de jeugdafdeling, alsmede de wijze waarop elftallen

Nadere informatie

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland

Technisch Voetbal Beleidsplan. Sportvereniging Duiveland Technisch Voetbal Beleidsplan Sportvereniging Duiveland Technische commissie S.V. Duiveland. Doel commissie De technische commissie is verantwoordelijk voor het technisch beleid van de vereniging voor

Nadere informatie

VOORBEREIDING op een seizoen

VOORBEREIDING op een seizoen PROCEDURE VOORBEREIDING op een seizoen Procedure van elftal evaluatie binnen een seizoen en de voorbereiding naar een nieuw seizoen. 1 Jeugdplan SV Hoofddorp/jan10 Inhoudsopgave: De voorbereiding op het

Nadere informatie

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen

SENIOREN. Inleiding. Doelstellingen SENIOREN Inleiding In dit plan wordt de organisatie rondom het seniorenvoetbal van onze vereniging uitgewerkt, en is mede bedoeld om als leidraad voor zowel: bestuur, technische commissie, trainers, leiders,

Nadere informatie

K. Excelsior Zedelgem Jeugd

K. Excelsior Zedelgem Jeugd K. Excelsior Zedelgem Jeugd Werkmethode: Spelersindeling - talenontwikkeling Debutantjes Pagadders U6-U7 (2009-2010 ) Kernlijnen jeugdplan: Spelers al spelend zo veel mogelijk baltoetsen aanbieden met

Nadere informatie

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN

TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN TEAMINDELINGEN & SELECTIEBELEID JUNIOREN 2018-2019 Deze handleiding bevat de uitgangspunten en procedures voor teamindelingen en selecties voor de Junioren zoals die in (aanloop naar) het seizoen 2018-2019

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS

PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS PROCEDURE BEOORDELING EN INDELING VAN JEUGDTEAMS Algemeen De organisatie van de junioren is onderverdeeld in Jeugd (A t/m D) en Jongste Jeugd (E en jonger). De Technische Zaken Jeugdcommissie ("de Jeugdcommissie

Nadere informatie

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen

Alles wat u wilt weten over de Teamindeling en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Alles wat u wilt weten over de Teamindeling 2014 2015 en het schema voor de start van het nieuwe seizoen Inleiding Het nu volgende document bevat een en ander over de teamindeling bij Geuzenmiddenmeer

Nadere informatie

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl

Voetbalvereniging FC Uden Accommodatie de Vlasakker Artillerieweg 1 Postbus 560 5400 AN Uden T.: 0413 26 17 13 W: wwwfcuden.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Afkortingen- en begrippenlijst... 3 2 Doelstelling... 5 3 Algemeen beleid voor alle leeftijdsgroepen... 6 3.1 Positieve spelopvatting...

Nadere informatie

Handleiding Spelervolgsysteem Talento

Handleiding Spelervolgsysteem Talento Handleiding Spelervolgsysteem Talento M.V.V. 29 MARIAPAROCHIE HARBRINKHOEK 1 Inhoud Inleiding... 3 Autorisaties... 4 Overzicht... 5 Teamorganisatie... 6 Spelersportfolio... 7 Wedstrijden... 8 Trainingen...

Nadere informatie

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV)

HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) HOOFDSTUK 5 COMMISSIE OPLEIDING EN VORMING (COV) STRUCTUUR Hieronder wordt de structuur van de Commissie Opleiding en Vorming weergegeven. 5.1 HOOFDTAAK De hoofdtaak van de Commissie Opleiding en Vorming

Nadere informatie

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers

Standpunten inzake intern beleid: indeling ploegen, doorstroming jeugdspelers 1. Indeling Gebeurt op basis van: kalenderleeftijd. biologische leeftijd (gestalte, vaardigheden, enz.). evaluatie van de speler, progressiemarge, beleving voetbalingesteldheid Indeling van ploegen Aantal

Nadere informatie

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde

Beleidsplan Senioren. v.v. Sportclub Eefde Beleidsplan Senioren 2017 2020 Eefde, mei 2017 v.v. Sportclub Eefde Algemeen Het voetbaltechnisch beleidsplan van v.v. Sportclub Eefde bestaat uit onderdelen en elementen welke op het technisch gebied

Nadere informatie

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan Voetbalvereniging. Voetballen met Passie, Strijd en Plezier. Sc Buitenboys

SC Buitenboys. Technisch Beleidsplan Voetbalvereniging. Voetballen met Passie, Strijd en Plezier. Sc Buitenboys Voetbalvereniging SC Buitenboys Technisch Beleidsplan 2015-2018 Voetballen met Passie, Strijd en Plezier. Sc Buitenboys 2016 1 Inhoud Inleiding 3 Communicatie 4 Visie 5 Selectie beleid 6 Teamsamenstelling

Nadere informatie

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis

Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Selecties (junioren) en matching (jongste jeugd) teams Hisalis Inleiding Hisalis streeft ernaar om de teamindelingen in de jeugd transparant, eerlijk en objectief te laten verlopen. De doelstelling hierbij

Nadere informatie

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd

Indelingsprocedures. HCWV Jeugd en Jongste Jeugd HCWV Jeugd en Jongste Jeugd Hoe de teamsamenstelling tot stand komt bij de Jeugd (A, B, C en D) en Jongste Jeugd (E en F) van HCWV Inleiding Onderstaande indelingsprocedures zijn ingesteld voor de jeugdteams

Nadere informatie

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31

Visie en beleidsplan Jeugdopleiding sv Juliana 31 Visie en beleidsplan 2017-2020 Jeugdopleiding sv Juliana 31 De jeugdopleiding neemt een belangrijke positie in binnen de vereniging. Er wordt veel waarde gehecht aan kwalitatief goede jeugdspelers die

Nadere informatie

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015

Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 Selectiebeleid Nederlands Team Sportklimmen 2015 De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het Internationale circuit om meer podiumplekken te behalen

Nadere informatie

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren)

Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Seniorenbeleid voetbalvereniging Ropta Boys (Heren) Versie 2.0 (23-09-2016) Beleidsplan Senioren (Heren) v.v. Ropta Boys 1/13 Versie Datum Laatste wijziging Auteur 2.0 23-09-2016 Aanvulling n.a.v. input

Nadere informatie

TECHNISCH BELEIDSPLAN

TECHNISCH BELEIDSPLAN TECHNISCH BELEIDSPLAN. Technisch beleidsplan Fc. Eindhoven av seizoen 2013-2014 tm seizoen 2018-2019 1 Woord vooraf Waarom een Technisch beleidsplan Het voetballandschap zal de komende jaren drastisch

Nadere informatie

Technische Commissie honkbal

Technische Commissie honkbal Technische Commissie honkbal Honk- en softbalvereniging Houten Dragons Versie 21-02-2002 Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave Pagina 1 Voorwoord...2 2 Inleiding...2 3 Doelstelling...2 4 Taken voor de Technische

Nadere informatie

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams

Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Beleid en Procedure teamindeling hockeyteams Selectiebeleid. Mensen (en dus ook spelers) zijn verschillend gemotiveerd. Sociaal gemotiveerde spelers maak je er niet altijd blijer mee als je constant druk

Nadere informatie

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016

Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Selectiebeleid HHC Quick Stick 2015-2016 Dit document bestaat uit 3 onderdelen: 1) Jeugd (A t/m D) 2) Jongste jeugd (E t/m F en Benjamins) 3) Senioren Jeugd Doelstelling van Quick Stick is dat elk lid

Nadere informatie

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN

VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN V.V. DIEREN 2015-2020 VTBP 2014-2019 Dit voetbaltechnisch beleidsplan is samengesteld door de commissie Voetbal Technische Zaken (VTZ) van v.v. Dieren. Jaarlijks wordt deze

Nadere informatie

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S.

Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Presentatie Jeugd Opleidingsplan R.K.H.B.S. Bedoeling van de avond (donderdag 26 februari 2015) Het bespreken van de uitgangspunten van het nieuwe jeugdopleidingsplan van R.K.H.B.S. De rode lijn voor de

Nadere informatie

Selectiebeleid Upward Topteams

Selectiebeleid Upward Topteams Selectiebeleid Upward Topteams 1. Inleiding Dit beleidsstuk zet in paragraaf 2 de doelstellingen van het jeugdbeleid uiteen. Paragraaf 3 geeft een toelichting op de teamindelingen. Tot slot behandelt paragraaf

Nadere informatie

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren

Hockey Heeze selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren selectierichtlijn Jongste Jeugd en Junioren Versie 7 21 maart 2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DOELSTELLINGEN JEUGDBELEID... 3 3. TOELICHTING TEAMINDELINGEN... 3 3.1 Teamindeling Jongste Jeugd...

Nadere informatie

Leeftijdskenmerken 100%

Leeftijdskenmerken 100% AthenA Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 Het Beleid Teamsamenstelling Jeugd 2016 is onderdeel van het AthenA Jeugdplan. Dit AthenA Jeugdplan plan wordt ieder jaar besproken en waar nodig aangepast door

Nadere informatie

Jeugdvoetbalbeleidsplan

Jeugdvoetbalbeleidsplan Jeugdvoetbalbeleidsplan Seizoen 2017-2018 Inhoud: 1. MISSIE JEUGDOPLEIDING 3 2. DOELSTELLING JEUGDBELEID 3 3. TAKEN EN SAMENSTELLING JEUGDBESTUUR 4 4. OPLEIDINGSPLAN JEUGD 4 5. SELECTIEBELEID 5 6. INDELING

Nadere informatie

Graaf Willem II - VAC. Informatie JO19, JO17, JO15, JO13 Leiders & Coaches

Graaf Willem II - VAC. Informatie JO19, JO17, JO15, JO13 Leiders & Coaches Graaf Willem II - VAC Informatie JO19, JO17, JO15, JO13 Leiders & Coaches Juli 2013 HOOFDSTUK 1 Inleiding Graaf Willem is in de afgelopen jaren fors gegroeid. Daar zijn wij trots op. Zeker de aanwas met

Nadere informatie

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9

Selectieplan MHC Purmerend. Versie 0.9 Selectieplan 2015 MHC Purmerend Versie 0.9 Versiebeheer Seizoen 2006-2007 1 e versie: 27 maart 2007 Seizoen 2007-2008 Herziene versie: 26 februari 2008 Seizoen 2008-2009 Herziene versie: 15 april 2009

Nadere informatie