Service Level Agreement Acceptable Use Policy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement Acceptable Use Policy"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Acceptable Use Policy Managed bulk mail hosting /SLA voor Campaign Connect Platform 1

2 1.Inleiding Bij Connectingpeople PRO staat service steeds voorop. Het niveau van Service dat wij U als klant bieden is vastgelegd in een SNO, een Service Niveau Overeenkomst (of in het engels een SLA, Service Level Agreement). Dank zij deze dienstverleningsovereenkomsten weet U perfect wat U van Connectingpeople PRO kunt verwachten. Bij het gebruiken van een van onze Bulkmail systemen krijgt elk contract, elke overeenkomst, de start SNO, of de Best Effort SNO. In deze SNO zit onder meer de basis support, webserver en database server voor het aanmaken van uw mailings en beheren van uw adressen. U maakt tevens gebruik van een SMTP Partner platform dat opgebouwd is rondom meerdere SMTP mailservers over meerdere landen die simultaan mails kunnen versturen aan een snelheid van ongeveer mails per uur. Kiest U voor een hogere SNO? Dan kan U genieten van snellere reactietijden, dedicated smtp servers, speciale support bij aanmaak van uw mailings, hulp bij geschillen met telco s, enz. Wenst U tijdens de looptijd van een contract over te schakelen naar een hoger niveau van SNO? Dat kan, neem kontakt op met onze helpdesk op Het uitwisselen van data en informatie met andere internetgebruikers is een kwestie van gezond verstand en hoffelijkheid jegens de collega surfer! Het merendeel van de Campaign - en Mailconnect klanten beroepen zich op hun eigen gevoel van wat gepast is en wat niet, teneinde hun gedrag te bepalen. Des al niet te min worden er soms ongewenste berichten (samen met andere ongewenste activiteiten onder de noemer internetmisbruik ) verstuurd en ontvangen. Het is ook niet altijd duidelijk of zo een mail onschuldig, of wel per ongeluk, dan wel opzettelijk werd verstuurd. Toch vereisen bepaalde activiteiten dat Connectingpeople PRO maatregelen onderneemt, zoals verder in deze AUP beschreven. Door gebruik te maken van ons product : Campaign Connect onderschrijft U impliciet tevens deze Acceptable Use Policy (AUP), nu voorliggend, met alle rechten en plichten er in opgenomen, ondeelbaar en ontegensprekelijk. /SLA voor Campaign Connect Platform 2

3 2.Definities van begrippen die in dit document worden gebruikt. Klant of Reseller of Partner verwijst naar de bedrijfsentiteit waarmee Connectingpeople PRO een contract heeft gesloten voor (bulk) diensten. Een klant, reseller of partner kan meerdere log in accounts hebben. Eindgebruiker verwijst naar de persoon, personen of entiteit door wie een bepaalde account gebruikt wordt onder toezicht van een klant (houder van een unieke log-in). of Mail bericht verwijst naar iedere gegevensoverdracht vertrekkende vanaf een al of niet op een webinterface gebaseerde mail client of vanaf de applicatie Campaign-Connect. 3.Algemeen service niveau beleid Het tekenen van een bulkmail overeenkomst met Connectingpeople PRO impliceert inherent dat U zich akkoord verklaart met de politiek ten aanzien van black listing, troughput, bounce beheer en de vigerende belgische spamwetgeving. De basis SNO voor bulkmail platformen omvat volgende elementen : Het recht om door middel van een strikt persoonlijk login en paswoord mailinglijsten te beheren (Opt-In) en aan te wenden voor het versturen van bulkmailings (een bulkmailing is een mail die verstuurd wordt vanaf 25 gebruikers) Het recht om gebruik te maken van een blacklistvrije pool van mailservers die er voor zorgen dat uw berichten zo snel mogelijk en zonder veel bounces bij de bestemmelingen terecht komen. Standaard support per tijdens de kantooruren (08:00 uur 17:00 uur GMT+1) en per telefoon. Gratis Bijstand bij geschillen in zo verre dat u als klant kan bewijzen dat u niet ter kwader trouw handelde. Een webplatform dat gegarendeerd 98% up is, en dat gemaskeerd wordt voor gebruik tijdens onvoorziene maintenance, of gemaskeerd wordt op tijdstippen die vooraf werden aangekondigd op De garantie dat opgezette mailings bij een defect aan het platform binnen de 24 uur buiten worden gestuurd, tenzij deze door de klant worden tegengedraaid per mail naar ten minste 1 uur voor versturen tijdens de kantooruren. /SLA voor Campaign Connect Platform 3

4 U kan beroep doen op onze Pro en Premium diensten, waar de voornamelijk de hogere prijs te wijten is aan advanced support, dedicated smtp feeds, persoonlijke monitoring, en zeer korte hersteltijden bij problemen met het platform. 4.Algemeen gebruikersbeleid Zonder ook maar één uitzondering en ongeacht het type partner programma dat u als klant bij ons betrekt is Connectingpeople PRO tegen het massaal versturen van ongewenste s, ongeacht hun inhoud. Connectingpeople PRO zal steeds alles doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om dit soort verkeer en de repetitie ervan over het internet en gebruik makende van bandbreedte van Connectingpeople PRO, te beperken. 4.1.Politiek ten aanzien van ongewenste in massa verstuurde mails (meer gekend als spam ) Iedere klant, reseller of partner, die ongewenste advertenties of promoties, van commerciële of andere aard, verstuurt, loopt het risico dat zijn login wordt geblokkeerd en dat hem de verdere diensten van Campaign Connect wordt ontzegd. De resellers en partners zijn verantwoordelijk voor hun eindklanten! Ze moeten ervoor zorgen dat alle aangeboden diensten van Connectingpeople PRO op een gepaste manier gebruikt worden! De reseller, partner of klant moet daarom maatregelen nemen om het gebruik van de diensten zodanig te beheren dat misbruik van de platformen van Connectingpeople PRO tot het minimum worden beperkt. De klant, reseller of partner moet tevens aan Connectingpeople PRO ten allen tijde zijn contact gegevens meedelen (abuse adressen enz..) en tijdig reageren op de klachten aangeboden door Connectingpeople PRO of een derde instantie zoals spamcop, spamhaus, enz Connectingpeople PRO beschouwt alle klachten met betrekking tot de eindgebruikers van de klant als klachten met betrekking tot de klant. Ongewenste reclame of promoties die verstuurd worden vanaf andere netwerken maar waarin verwezen wordt naar accounts van Campaign Connect, worden behandeld alsof ze afkomstig waren van de account waarnaar verwezen wordt, tenzij Connectingpeople PRO voldoende redenen heeft om te geloven dat het bericht echt afkomstig was van een derde partij die niets met de klant te maken heeft. Posts op easynews, usenet, nieuwsgroepen of fora waarin wordt verwezen naar de e- mailaccounts van Smtp, Mail of Campaign connect en die ongepast geacht worden overeenkomstig de normen van dat forum, kunnen behandeld worden op dezelfde manier als ongewenste massa mails. Wij geven hieronder de voor ons nog andere handelingen mee die beschouwd worden als internet- MISBRUIK, en die derhalve NIET zullen geduld worden op een van onze drie platformen, met name : /SLA voor Campaign Connect Platform 4

5 Ongewenste reklame mails (UCE, unsolicited commercial ) Alle reclame die ontvangen wordt per zonder dat diegene die ze ontvangt deze informatie heeft gevraagd of anderzijds te kennen heeft gegeven geïnteresseerd te zijn in het product of de dienst waarvoor er publiciteit wordt gemaakt heet : ongewenste reclame mail en is per definitie strafbaar Spoofing (valse headers en/of adressen) Vervalsen van headers of afzend adressen is bijzonder strafbaar, het gebeurt echter willens, nooit nillens. Het geld tevens als vervalsing ervoor te zorgen dat antwoorden op de mail verstuurd worden naar een andere gebruiker of machines, tenzij wederzijdse toestemming. Er wordt veelal een mail domein gebruikt binnen een van de drie partner programma s die er voor moet zorgen dat de afzender een gelijkaardige domeinnaam heeft maar bvb met mail- er voor. Reden is de mailbox van de effectieve domeinnaam gebruikers te vrijwaren van overvloedig bounces bij en slecht beheerd adressenbestand. In het laatste geval is de ge cloacte domeinnaam toegelaten Mailbommetjes Wraak nemen of iemand ergeren door hem massa s mails te versturen, en daarbij gedeelde of persoonlijke internet resources verspillen is strafbaar bij wet! Connectingpeople PRO zal ten allen tijde reageren op klachten van gebruikers, gezien de tijd die nodig is om een grote te ontvangen, kan het versturen van een ergerlijk bericht zonder voorafgaande toestemming (basis principe) leiden tot overbelasting van de mail servers of leiden tot ontoegankelijkheid van de mailbox van de geadresseerde Ongewenste massa mails (UBE, Unsolicited Bulk ) Een praktijk vergelijkbaar met item onder , echter hier wordt nu niet echt iets verkocht. Het effect dat mensen met dit type mails willen bereiken is op de zenuwen werken van de ontvangers, de praktijk is bij wet verboden! Kettingbrieven, pyramide sales systemen Dit type van electronische berichten werken op dezelfde manier als de papieren varianten in het dagelijkse leven. Dergelijke berichten zijn bij ons, net zoals in vele andere landen verboden! Verboden content en schending van IP (intellectual property) of auteursrecht Informatie waarvan de zending of het bezit verboden zijn mogen per definitie NIET via worden verstuurd. Het is tevens verboden om zonder toestemming informatie die valt onder het auteursrecht of de intellectuele eigendom, te versturen via . Connectingpeople PRO zal ten allen tijde zijn medewerking verlenen aan elk onderzoek naar illegale activiteiten waarbij zijn berichten platform zou kunnen betrokken zijn. /SLA voor Campaign Connect Platform 5

6 DoS aanvallen Alle massale mail bombings of buitensporig aantal connecties naar een van de communicatiepoorten van onze berichtenplatformen, met het doel deze uit te schakelen of lam te leggen, zullen als een Denial Of Service aanval worden aanzien. Het gebruiken van een smarthost of SMTP relay zonder de uitdrukkelijke toestemming zal worden aanzien als een DoS aanval op onze systemen. Het versturen van een kwaadaardig programma of virus als bijlage in een wordt aanzien als een DoS aanval op ons platform, en zal administratief worden vergeld Mailinglijsten, major domo inschrijvingen Het is ten allen tijde verboden iemand aan te melden voor een mailinglijst of een major domo service zonder zijn vooraf gaande instemming Wat zijn illegale activiteiten De aangeboden diensten van Connectingpeople PRO mogen enkel gebruikt worden voor wettelijke doeleinden, de verzending, opslag of verspreiding van informatie, gegevens of materiaal dat een schending vormt van de locale, nationale, Europese of internationale wet- en/of regelgeving of het ongeschreven recht, is VERBODEN! Connectingpeople PRO behoudt zich het recht voor samen te werken met het gerecht, FCCU of Europol en andere overheidsdiensten in onderzoeken naar illegale activiteiten. Connectingpeople PRO zal daarbij geen informatie met betrekking tot zijn klanten (behalve de algemeen gekende informatie, zoals de WHOIS-databank van INTERNIC) of zijn eindgebruikers meedelen aan een derde, tenzij daartoe verplicht door een dwangmatig en geldig rechterlijk bevelschrift. De klant, reseller of partner verklaart het oordeel van Connectingpeople PRO over de geldigheid van een dergelijk bevel als juist en onaanvechtbaar te zullen beschouwen. 4.2.Politiek ten aanzien van black listing voor shared smtp platformen en ten aanzien van dedicated smtp platformen. Wanneer U gebruik maakt van een shared of dedicated platform bij Connectingpeople PRO bent U in hoofde verantwoordelijk voor de content die U, en uw klanten, resellers of partners, verspreiden via dit medium. Wanneer een smtp feed server door uw toedoen op een zwarte lijst wordt gezet heeft Connectingpeople PRO het recht, na in gebreke stelling of melding van dit feit, uw account tijdelijk of definitief, al naar gelang de recidive frequentie, de toegang tot het smtp-platform te ontzeggen. De kosten verbonden aan het terug spamvrij krijgen van een smtp server of ip range zijn steeds ten laste van de klant. Wanneer de klant echter, volgens de geijkte procedure die Connectingpeople PRO ter beschikking stelt, kan aantonen dat de mails volgens de regels der kunst en als goede huisvader zijn verstuurd kan U niets in deze worden verweten. 4.3.Politiek ten aanzien van de troughput (doorvoersnelheid) van de mails. Bij gebruik van het shared bulkmail platform geld het first-served principe. Er worden smtp servers voorzien die test mails direct doorsturen, daar is het volume beperkt tot maximum 10 geadresseerden. /SLA voor Campaign Connect Platform 6

7 De timings voor de mailings in de interface zijn steeds indicatief. Connectingpeople PRO volgt de totale capaciteit wel op, maar wanneer teveel zeer grote mailings voor een andere mailing zitten kan dit leiden tot overschrijden van de aangegeven verzenddatum en tijd in de webinterface. Wanneer dit voorkomt, en U heeft absolute timings nodig, kan U als klant beter de optie dedicated SMTP server overwegen. Onze sales afdeling geeft U graag alle mogelijke opties. 4.4.Politiek ten aanzien van het bounce beheer en de opvolging van de uitgestuurde mails. Alle bulkmailsystemen zijn voorzien van bounce systemen, robinson lijsten en eliminatie mechanismes. Daarvoor moet wel de juiste procedure worden gevolgd naar bounce domein, bounce account(s) en moet ook alle info op een korrekte manier zijn ingesteld. Als U twijfelt, neemt U dan kontakt op met Foutieve instellingen van uw gebruikersinterface kunnen nooit aanleiding geven tot klachten of claims. Connectingpeople PRO kan een bounce pop3 account ter beschikking stellen of u kan beroep doen op een derde partij. 4.5.Politiek ten aanzien van de spam wetgeving, recht op uitsluiting door Connectingpeople PRO Als eigenaar van de uitrusting en alle middelen die worden gebuikt om diensten te verlenen, heeft Connectingpeople PRO het recht ten allen tijde om berichten van andere firma s op het internet te blokkeren. De klant, reseller of partner moet zich er van bewust zijn dat de technici of de helpdesk van Connectingpeople PRO het recht heeft om over te gaan tot de blokkering of filtering wanneer het dat nodig acht, zonder dat daar schadeclaims of vergoedingen kunnen worden voor geëist. Connectingpeople PRO zal ten allen tijde de klant, reseller of partner op de hoogte brengen van deze maatregelen. De gebruiker van de bulkmail diensten van Connectingpeople PRO is gehouden aan de overeenkomst (acceptable use policy) die hij samen met het contract heeft ondertekend. Bij recidive vaststellen van inbreuken op de vigerende spamregelwetgeving, na kennisgave zoals in die overeenkomst gestipuleert, zal Connectingpeople PRO niet langer gebonden zijn aan voorliggende Service Niveau Overeenkomst. Het staat Connectingpeople PRO vrij de account van een eindgebruiker of de klant, reseller of partner, onmiddellijk af te sluiten om verder misbruik of schade aan zijn berichteninfrastructuur te voorkomen, zonder voorafgaand bericht aan de klant of de reseller, partner of eindgebruiker. Als dit voorvalt zal de betrokken contact persoon daarvan zo snel mogelijk op de hoogte worden gesteld. 5.Politiek inzake product beleid /SLA voor Campaign Connect Platform 7

8 De interfaces (webinterface, Apps) van Smtp-Connect, Mail-Connect en Campaign-Connect of de white label varianten zijn de sleutel om toegang te krijgen tot de funktionaleit van onze berichten platformen. Wie toegang heeft tot deze platformen, heeft eveneens toegang tot de adreslijsten en kan de werking, instellingen van het systeem wijzigen. Een strikte geheimhouding en vertrouwelijkheid is daarom geboden. In alle headers moeten volgende velden correct ingevuld worden en geldige adressen bevatten : From reply-to en lijst eigenaar. De adressen moeten terugkomende berichten of bounces kunnen opvangen, of er moet een bounce domein aangemaakt zijn waar een bounce POP3 adres op staat. Connectingpeople PRO wenst ten allen tijde snel te kunnen zien wie (identiteit) een mailing heeft verstuurd. Op het domein van deze identiteit moet een adres bestaan! De klant, reseller of partner zal geen adreslijsten of andere gegevens die verzameld werden door klanten, bekend maken. Het deelt absoluut geen lijsten onder andere lijsteigenaars en verkoopt ook geen lijsten. De klant, reseller of partner draagt de eindverantwoordelijkheid voor het gebruik van een van de drie platformen. Dit zoals hierboven reeds gestipuleert, zowel op de vorm, de inhoud als de omvang van de verstuurde berichten. Het feit dat een van de drie types klant van Connectingpeople PRO GEEN toezicht houdt op de distributielijst, ontslaat hem niet van deze of enige andere verantwoordelijkheid. Connectingpeople PRO heeft het recht om maatregelen te nemen als één of meerdere mailinglijsten een overmatige belasting van zijn platform veroorzaakt. De klant, reseller of partner moet zijn mailinglijsten spreiden in de tijd om de systemen niet te overbelasten, tenzij de klant, reseller of partner eigen dedicated SMTP servers huurt bij Connectingpeople PRO, dan heeft hij de spreiding zelf onder kontrole. 6.Claims & Recht op schadevergoeding Alle claims met betrekking tot de door Connectingpeople PRO gegeven service niveau overeenkomsten dienen voldoende gemotiveerd binnen de 14 dagen na het voordoen van de gebreken per aangetekend schrijven toe te komen op Rooseveldlaan 2 Bus 9, B-9420 Erpe. Connectingpeople PRO beschouwt de meeste gevallen van ongewenste massamails als een diefstal van diensten en behoudt zich het recht voor om de afzenders ervan gerechterlijk te vervolgen. Connectingpeople PRO behoudt zich het recht voor een schadevergoeding (voor software, hardware en werkuren) te eisen als er schade wordt toegebracht aan zijn netwerk of uitrusting, waardoor een herstelling of herconfiguratie noodzakelijk is. /SLA voor Campaign Connect Platform 8

9 Als Connectingpeople PRO dat nodig acht, zal de klant, reseller of partner, niet minder dan 1.000,- in rekening brengen voor elke eis tot schadevergoeding of elk bericht dat mails afkomstig zijn van de servers van Connectingpeople PRO worden geblokkeerd door een derde partij wegens spamklachten. Als er dergelijk eis is zal Connectingpeople PRO bewijzen dat het recht heeft op een schadevergoeding van de klant door de eis of het bericht van de derde te tonen, samen met de relevante logbestanden. Connectingpeople PRO zal de klant, reseller of partner ten allen tijde waarschuwen in geval van een poging tot spam die onze diensten of andere hebben gedetecteerd of een klacht wegens spam die afkomstig is van de klant, een van zijn eindgebruikers of de reseller/partner. Indien voorgaande er na de tweede waarschuwing niet in geslaagd is om het spammen van zijn reseller, klant of eindgebruiker te stoppen, heeft Connectingpeople PRO het recht om de klant 500,- te factureren voor elke volgende spampoging, wat is : elke poging om een te versturen die zou kunnen opgevat worden als spam en waarvoor Connectingpeople PRO minstens één klacht heeft ontvangen. Een afdruk of screencopy van de logbestanden zullen bewijzen dat de mail afkomstig was van de klant, eindgebruiker, reseller of partner. Connectingpeople PRO behoudt zich het recht een hogere schadevergoeding te vorderen wanneer de integriteit van Connectingpeople PRO of een van de drie merknamen smtp connect, mail connect of campaign connect schade zou ondervinden. Geen enkele bepaling in dit dokument mag opgevat worden als een beperking van de maatregelen die Connectingpeople PRO mag nemen met betrekking tot het beschreven gedrag Connectingpeople PRO kan alle bijkomende maatregelen nemen die het nodig acht met betrekking tot dergelijk gedrag, waaronder oa. Maatregelen om kosten en uitgaven te verhalen die het gedaan heeft of moet doen, om overtreders op te sporen en te verwijderen van zijn netwerk of systemen en het vorderen van annulatie kosten om de kosten te dekken van een verbreking van de verbinding om de redenen die beschreven worden in dit document. Connectingpeople PRO behoudt zich tevens het recht voor om, naar recht en billijkheid, gebruik te maken van alle rechten en maatregelen waarover het beschikt met betrekking tot dergelijk gedrag. Het niet-afdwingen van deze AUP of een regel houdt geen verklaring van afstand in. Connectingpeople PRO behoud zich het recht voor de aup of regels af te dwingen wanneer het daartoe zelf beslist. /SLA voor Campaign Connect Platform 9

EmailGarage 6.0 campaign manager. Acceptable Use Policy

EmailGarage 6.0 campaign manager. Acceptable Use Policy EmailGarage 6.0 campaign manager Acceptable Use Policy Inleiding Het uitwisselen van informatie met andere internetgebruikers is over het algemeen een kwestie van gezond verstand en hoffelijkheid jegens

Nadere informatie

Gebruiksbeleid Minkbox e-mailplatform

Gebruiksbeleid Minkbox e-mailplatform Gebruiksbeleid Minkbox e-mailplatform Huidige versie is in voege getreden op 01 december 2010 en blijft onbeperkt geldig tot een versie met recentere datum ter beschikking wordt gesteld. Minkbox is een

Nadere informatie

Doe-het-zelf met Create Send Snel, goedkoop en meetbare acties.

Doe-het-zelf met Create Send Snel, goedkoop en meetbare acties. Waarom? E-mail marketing Doe-het-zelf met Create Send Snel, goedkoop en meetbare acties. E-mail marketing is dé beste manier om interactief met klanten, prospecten, leden, leveranciers of medewerkers te

Nadere informatie

Acceptable Use Policy Intermax Cloudsourcing

Acceptable Use Policy Intermax Cloudsourcing Acceptable Use Policy Intermax Cloudsourcing Versie 2.0 Maart 2017 Acceptable Use Policy Intermax Cloudsourcing Deze Acceptable Use Policy geeft de richtlijnen aan waarbinnen klanten de systemen, diensten

Nadere informatie

Spam klachten Voor de klachten behandeling betreffende spam, verwijzen we u naar ons SPAM-beleid.

Spam klachten Voor de klachten behandeling betreffende spam, verwijzen we u naar ons SPAM-beleid. ACCEPTABLE USE & ABUSE POLICY Door middel van deze bijlage wil Buildnet Webservices B.V. de gebruikers van zijn systemen en zijn internetinfrastructuur wijzen op de gevolgen van schending van de "Acceptable

Nadere informatie

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy

Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Bijlage 1 behorend bij de Algemene Voorwaarden Caresharing: Acceptable use policy Colofon Document : Acceptable Use Policy (AUP) Service : Caresharing Leverancier : CareSharing B.V. Versie: : 2.0 Datum

Nadere informatie

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde s.

ANTI-SPAM REGLEMENT. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde  s. ANTI-SPAM REGLEMENT Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel

Nadere informatie

Anti Spam Poort 25 Policy RoutIT

Anti Spam Poort 25 Policy RoutIT Anti Spam Poort 25 Policy RoutIT RoutIT Datum: 19 december 2016 Versielog RoutIT Start document Juli 2015 Update RoutIT 28 november 2016 Nieuwe layout en aanpassing internet linken ivm nieuwe website CBG

Nadere informatie

Voor de klachten behandeling betreffende spam, verwijzen we u naar ons SPAM-beleid.

Voor de klachten behandeling betreffende spam, verwijzen we u naar ons SPAM-beleid. Acceptable use policy Nieuwste publicatie op 1 december 2016 Door middel van dit document wil de Webbouwmeester ('Leverancier') de gebruikers van haar systemen en haar internetinfrastructuur wijzen op

Nadere informatie

Acceptable Use Policy Intermax Hosting BV

Acceptable Use Policy Intermax Hosting BV Acceptable Use Policy Intermax Hosting BV Versie 1.0 Maart 2010 Acceptable Use Policy Intermax Hosting BV Deze Acceptable Use Policy geeft de richtlijnen aan waarbinnen klanten de systemen, diensten en

Nadere informatie

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails.

Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. Regels omtrent de inzet van MailPlus op het gebied van ongevraagde e-mails. MailPlus mag op geen enkele wijze ingezet worden voor het verzenden van ongevraagde bulk e-mail (ook wel spam genoemd). Om duidelijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers

Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers Algemene Voorwaarden VrijwilligersVacaturebank.nl - Gebruikers In dit document zijn de algemene voorwaarden van Stichting VrijwilligersVacaturebank beschreven. De algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE

GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE GEDRAGSCODE - TOEGANG TOT MAIL EN WEBRUIMTE Op 1 maart 2011 werd door de Raad van het BIPT de ISPA Gedragscode betreffende toegang tot E-mail en webruimte in overeenstemming met de artikelen 121/1 en 121/2

Nadere informatie

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9

Mail Service. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Mail Service Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 9 Inhoud Hoofdstuk 1... 3 1.0 Introductie... 3 1.1 Inhoud van de dienst... 3 1.2 Bestaande accounts migreren... 3 1.3 Nieuw

Nadere informatie

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:

De onderstaande termen hebben in deze algemene voorwaarden de volgende betekenis: Algemene voorwaarden De website suit-yourself.wervingsactie.nl (de Website ) wordt geëxploiteerd door WOM Marketing. WOM Marketing heeft ten doel producten van bedrijven te promoten via haar Website en

Nadere informatie

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V.

HANDLEIDING. Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. HANDLEIDING Premium Spam Filter Email Level 1 AUGUSTUS 2014 AD HOSTING B.V. Inhoudsopgave Inkomend... 3 Inkomende Spam Quarantaine... 4 Inkomende log zoekopdracht... 6 Opslagperiode... 7 Toegang... 7 Vertraging...

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Anti Spam Poort 25 Policy RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform

Anti Spam Poort 25 Policy RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Anti Spam Poort 25 Policy RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0)

Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Privacybeleid HelpHamster (versie 1.0) Definities Privacybeleid : dit document van toepassing op HelpHamster BV met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens.

Nadere informatie

Privacybeleid Capital Circle

Privacybeleid Capital Circle Privacybeleid Capital Circle 1. Algemeen Dit Privacybeleid beschrijft het beleid van Capital Circle met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, opslaan, delen en beschermen van uw persoonsgegevens. Het

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Definities Gebruiker: geregistreerde gebruikers van de website [ondertitel.com] Bezoeker: niet geregistreerde personen die de website [ondertitel.com] bezoeken Gebruik: handelingen

Nadere informatie

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet.

Met name is de vraag van belang wanneer de verzending van e-mail berichten/nieuwsbrieven aangemerkt kan worden als spam en wanneer niet. E-mail marketing van Miller Digital Regels en richtlijnen E-mailmarketing heeft zichzelf als communicatiemiddel inmiddels ruimschoots bewezen. Of het nou gaat om een e-mail nieuwsbrief, e-persbericht,

Nadere informatie

Voorwaarden Repper-account

Voorwaarden Repper-account Voorwaarden Repper-account Versie 1 3 2014 Toepasselijkheid 1. De bepalingen in deze overeenkomst zijn onlosmakelijk verbonden met de algemene voorwaarden van leverancier. Bij tegenstrijdigheid tussen

Nadere informatie

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen.

Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Diensthoofd krijgt geen mail van de aanvragen. Er worden geen mails van aanvragen verzonden naar IEDEREEN? Ja Ga naar Punt 4 Nee De aanvragen van 1 bepaalde persoon komen niet aan. Nee Ja De aanvragen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Begripsbepaling In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Shifft: Shifft B.V. de aanbieder van de Applicatie 1.2 Applicatie: de online toepassing voor het geven van terugkoppeling

Nadere informatie

KULSYSMN [SPAM?] 14 december 2006. Products that can improve your life! Dirk Janssens LUDIT - KULeuvenNet

KULSYSMN [SPAM?] 14 december 2006. Products that can improve your life! Dirk Janssens LUDIT - KULeuvenNet KULSYSMN [SPAM?] Products that can improve your life! 14 december 2006 Dirk Janssens LUDIT - KULeuvenNet 1 Overzicht Email setup K.U.Leuven Inkomende spam ƒ Centraal niveau ƒ Gebruiker niveau Uitgaande

Nadere informatie

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2.

PROXSYS Spamfilter. Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface. Pagina 1 van 1. Auteur: Marcel van Leur. Datum: 31 oktober 2012. Versie: 2. 1 PROXSYS Spamfilter Gebruikers Handleiding Quarantine Webinterface Auteur: Marcel van Leur Datum: 31 oktober 2012 Pagina 1 van 1 Versie: 2.0 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding. pagina 3 2 Spamfilter rapport......

Nadere informatie

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven.

1.2. Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd persoon van Q1hosting ondertekend schrijven. Algemene voorwaarden 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbinding tussen het webhosting bedrijf Q1hosting ingeschreven bij de kamer van koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND

Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Algemene Voorwaarden van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND Voor de toegang tot en het gebruik maken van de website van DE LEUKSTE OPPAS VAN NEDERLAND gelden de volgende Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

1.7.Opzeggingen: Opzeggingen dienen minstens 30 dagen voor de verlengingsdatum van de account te gebeuren dit door schriftlijk aan te geven.

1.7.Opzeggingen: Opzeggingen dienen minstens 30 dagen voor de verlengingsdatum van de account te gebeuren dit door schriftlijk aan te geven. 1.1. Overeenstemming met gangbare rechtsregels: Het is uitdrukkelijk verboden onze diensten te gebruiken voor illegale activiteiten (voor specificaties, zie gebruiksvoorwaarden). De klantengegevens kunnen

Nadere informatie

Privacy beleid. Algemeen

Privacy beleid. Algemeen Privacy beleid Algemeen In dit Privacy beleid wordt beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verzamelen, gebruiken en delen persoonsgegevens om de websites van JaMa Media, zoals Mijnkoopwaar

Nadere informatie

1. Algemene Voorwaarden

1. Algemene Voorwaarden 1. Algemene Voorwaarden BELANGRIJK: Alle betalingen aan Stone Internet Services bvba zijn niet vergoedbaar tenzij de klant ernstige vermijdbare fouten, veroorzaakt door Stone Internet Services, kan aantonen.

Nadere informatie

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V.

HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. HANDLEIDING SMTP DIENST BEDRIJVENWEB NEDERLAND B.V. Uitgave : 1.0 KORTE OMSCHRIJVING In dit document wordt beschreven hoe u gebruik kunt maken van de SMTP dienst van Bedrijvenweb Nederland B.V. om e-mail

Nadere informatie

Gebruikers voorwaarden Offorte

Gebruikers voorwaarden Offorte Gebruikers voorwaarden Offorte datum Breda, 12 februari 2011 Gebruikers voorwaarden Met het gebruik van Offorte.com ("Service") en alle diensten van Dvotion gaat u akkoord met de Gebruikers voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Willemsparkweg

Nadere informatie

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN Welkom bij de applicatie e-coupons van Beneficio by Edenred Belgium 1. AANVAARDING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN GELIEVE DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DEZE APPLICATIE AANDACHTIG TE LEZEN We vragen u deze Algemene

Nadere informatie

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN").

Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: CIRAN). GEBRUIKSOVEREENKOMST Welkom bij Stichting CIRAN gevestigd te Venlo en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14117844 (hierna: "CIRAN"). Lees deze gebruiksvoorwaarden (hierna: "Voorwaarden")

Nadere informatie

Dienstbeschrijving service

Dienstbeschrijving  service Dienstbeschrijving E-mailservice RoutIT Datum: 28-11-2016 Versielog RoutIT Start document RoutIT Onbekend 1 e versie in gebruik bij CBG Connect Juli 2015 Algehele update RoutIT 28-11-2016 2 Inhoudsopgave

Nadere informatie

GEBRUIKERS VOORWAARDEN

GEBRUIKERS VOORWAARDEN GEBRUIKERS Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het YorCity platform en alle anderen die interactie voeren met YorCity, op welke wijze en via welk onderdeel van het YorCity

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Your Perfect Body Plan, gevestigd te Helmond. 1. Definities - Your Perfect Body Plan: Your Perfect Body Plan gevestigd op de Kromme Steenweg 25 te Helmond.

Nadere informatie

Fair Use Policy. Pro-mem- zdvboa44806-boa Fair Use Policy v1.2a-def BOA augustus 2008 blad 1 van 11

Fair Use Policy. Pro-mem- zdvboa44806-boa Fair Use Policy v1.2a-def BOA augustus 2008 blad 1 van 11 Fair Use Policy BOA augustus 2008 blad 1 van 11 HOOFDSTUK 1. Inleiding... 3 HOOFDSTUK 2. Netiquette... 3 HOOFDSTUK 3. Bepalingen Fair Use Policy... 4 Artikel 1. Eindgebruiker... 4 Artikel 2. Gebruik...

Nadere informatie

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken.

De consument beschikt niet over het recht om de koop ongedaan te maken. OVEREENKOMST VOOR HET PLAATSEN VAN EEN ADVERTENTIE Identificatie van de partijen Enerzijds, SPRL JSWR Consulting, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen in België onder het nummer 0846.338.559

Nadere informatie

Algemene voorwareden van DaNet Dienstverlening

Algemene voorwareden van DaNet Dienstverlening Algemene voorwaarden van DaNet Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DaNet (onderdeel van Cyber bvba).

Nadere informatie

Handleiding V2. Handleiding. Eerste gebruik. Handleiding

Handleiding V2. Handleiding. Eerste gebruik. Handleiding Handleiding Eerste gebruik Handleiding Pagina 1/12 INHOUDSOPGAVE Handleiding V2 1. ALGEMEEN 3 2. LOGIN 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Eerste login aan EPALIS 3 2.2.1. Instellen wachtwoord 4 2.2.1. Ontvangst wachtwoord

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden Awerso Webdiensten, per 1 december 2011 - Pagina 1 Algemene voorwaarden 1. Definities In de algemene voorwaarden worden onderstaande definities met diens betekenis gebruikt, tenzij anders aangegeven. 1. Awerso Webdiensten: handelsnaam van Awerso, ingeschreven

Nadere informatie

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING

GIN MAIL-SMS HANDLEIDING GIN MAIL-SMS HANDLEIDING Als gebruiker van de GIN diensten heeft u automatisch een e-mailadres op het internet. U kunt dus, terwijl u mobiel bent, zowel e-mail ontvangen als e-mail verzenden. E-mail wordt

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect

Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect Gebruiksvoorwaarden Tweakers Elect 1. Definities In deze Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als meervoud): Account: Dienst: Gebruiker:

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE

GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE GEBRUIKSVOORWAARDEN FACTUURSERVICE De Dienst "Factuurservice" (hierna: de Dienst ) wordt u via het platform (hierna: Platform ) aangeboden door het bedrijf ITG Groep B.V. (hierna: 1850 Zakelijk ). Aan

Nadere informatie

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze.

Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Ik heb de algemene gebruiksvoorwaarden en de wetten betreffende de bescherming van het privé-leven gelezen en aanvaard ze. Algemene voorwaarden KAPITOL N.V. INFOBEL OFFICE-SOFTWARE EN CORRESPONDERENDE

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl

Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Algemene voorwaarden Hulp injebuurt.nl Ten aanzien van Hulpinjebuurt.nl gelden de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de Website van Hulpinjebuurt.nl aanvaardt de Gebruiker aan deze voorwaarden

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Voorbereiding. Elektronisch facturering. Compad Bakkerij Elektronisch facturering

Compad Bakkerij. Document beheer. Inleiding. Voorbereiding. Elektronisch facturering. Compad Bakkerij Elektronisch facturering Compad Bakkerij Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 Maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische toelichting

Nadere informatie

gebruikersvoorwaarden

gebruikersvoorwaarden Gebruikersvoorwaarden van Aristoco International BVBA, fabrikant van Cubigo en MaxxGemak, leverancier van Cubigo NL Toestemming Als bezoeker of lid van Cubigo ga je akkoord met de onderstaande bepalingen

Nadere informatie

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens

4. Licentie verstrekking voor gebruik van gegevens 1. Doel Resourcedin is een online matching platform voor professionele dienstverlening in Nederland. Het platform biedt de mogelijkheid voor detacheringsbureau s, ZZP ers en andere professionele dienstverleners

Nadere informatie

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud. Algemene voorwaarden In dit document zijn de algemene voorwaarden van vrijwilligerscentraleamstelland.nl beschreven. Vrijwilligerscentrale-amstelland.nl is onderdeel van een netwerk van websites voor vraag

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Wat te doen tegen ongewenste e-mail?

Wat te doen tegen ongewenste e-mail? Wat te doen tegen ongewenste e-mail? 1 van 5 Internet biedt ons steeds meer mogelijkheden en levert ons vele faciliteiten die onze dagelijkse bezigheden enorm kunnen vereenvoudigen. Toch zijn er naast

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Compad Store Automation

Compad Store Automation Compad Store Automation Elektronisch facturering Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 1 november 2012 Definitief Carol Esmeijer 1.1 26 maart 2014 Definitief Carol Esmeijer Technische

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeterThuis

Algemene Voorwaarden BeterThuis Algemene Voorwaarden BeterThuis Gedeponeerd bij de KvK en Fabrieken van A dam, KvK Inschrijfnummer: 57444412. Ten aanzien van de dienstverlening van BeterThuis gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke

Nadere informatie

SERVER MONITOR SMS SERVER

SERVER MONITOR SMS SERVER TEC Server Monitor: Een flexibele oplossing om uw server zorgvuldig te monitoren en te bewaken. De TEC Server Monitor is een flexibele applicatie voor het bewaken van uw server. Indien de server offline

Nadere informatie

v. 3.0.2.01 - Toelichting bij het versturen email van documenten.

v. 3.0.2.01 - Toelichting bij het versturen email van documenten. v. 3.0.2.01 - Toelichting bij het versturen email van documenten. U kan van zowat overal uit Cinnaber email versturen naar een klant, leverancier, labo of collegae. Voorafgaandelijke configuratie Indien

Nadere informatie

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksovereenkomst richt zich op de volgende gebruiksvoorwaarden. Gebruiksvoorwaarden Techem Portal De volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de toegang en het gebruik van het internetaanbod binnen het online portaal van Techem B.V. gevestigd als Techem

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jortt BV

Algemene Voorwaarden Jortt BV Algemene Voorwaarden Jortt BV 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Voorwaarden StucGoed webpagina

Voorwaarden StucGoed webpagina Voorwaarden StucGoed webpagina Samenvattend Aan het gebruik van een StucGoed webpagina kan geen enkel recht worden ontleend. Je bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van jouw webpagina. Op StucGoed.nl

Nadere informatie

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd.

Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. Vertaling Terms & Conditions Memosyne Ltd. DISCLAIMER De thans voor u liggende Nederlandse vertaling van de Terms & Conditions van Memesyne Ltd. is slechts bedoeld om het lezen van de oorspronkelijke Terms

Nadere informatie

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking november 2015 Definitief Carol Esmeijer

Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking november 2015 Definitief Carol Esmeijer en Compad Bakkerij Elektronisch productielijsten Document beheer Versie Datum Status Auteur(s) Opmerking 1.0 18 november 2015 Definitief Carol Esmeijer Inleiding Steeds meer bakkersbedrijven produceren

Nadere informatie

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig.

Schoolmail. Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Schoolmail Handleiding voor het gebruik van je Snorduffel-adres. Druk deze handleiding NIET af. Ze is 25 pagina s lang en je hebt niet alles nodig. Wil je meer uitleg of hulp bij het instellen van de juiste

Nadere informatie

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen.

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. Algemene Voorwaarden Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. 1 Definities 1.1 IceHosting Eenmanszaak IceHosting

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van IM Personal Coach, geves:gd te Amsterdam. 1. Defini)es IM Personal Coach: IM Personal Coach statutair geves:gd te Amsterdam, adres Lederambachtstraat 88

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Deelname. Artikel 4 Toestemming commerciële uitingen

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Algemeen. Artikel 3 Deelname. Artikel 4 Toestemming commerciële uitingen Artikel 1 Definities 1.1 Jiggy heeft een gratis internet-spaarprogramma ontwikkeld waarmee leden van Jiggy een spaartegoed kunnen opbouwen. 1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen

Nadere informatie

SSHnet Fair Use Policy. Versie 5.9.2 (maart 2015)

SSHnet Fair Use Policy. Versie 5.9.2 (maart 2015) SSHnet Fair Use Policy Versie 5.9.2 (maart 2015) 1. Definities 2. Algemeen 3. Gedragsregels voor SSHnet gebruikers 4. Sancties 5. Slotbepalingen 1. Definities SSH: de eigenaar van het netwerk. SSHnet:

Nadere informatie

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand

Whitepaper Spamwetgeving. Haal meer uit je adressenbestand Whitepaper Spamwetgeving Haal meer uit je adressenbestand 1. Inleiding E-mailmarketing is de digitale variant van direct marketing en is daarom een krachtige marketing tool. Omdat je niet met druk- en

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl

Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl Gebruikersvoorwaarden EnqueteViaInternet.nl ABF Software Development BV 2014 EnqueteViaInternet.nl is een product van ABF Software Development. Privacy en bescherming van persoonlijke informatie Bekijk

Nadere informatie

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar.

De toegang tot privé-inhouden is voorbehouden aan vooraf ingeschreven klanten van Mobistar. Gebruiksvoorwaarden Bij elk gebruik of elke raadpleging van de internetsite www.mobistar.be (hierna genoemd "de internetsite" wordt u geacht onderhavige gebruiksvoorwaarden en in voorkomend geval de bijzondere

Nadere informatie

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam

BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam BIJLAGE. Nieuwsbrieven en spam Per 1 oktober wijzigt de Telecommunicatiewet. Het is vanaf dan niet meer toegestaan om zonder voorafgaande toestemming elektronische berichten (sms, mms, e-mail) met een

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden

ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. Algemene voorwaarden ALGEMENE ADVERTENTIEVOORWAARDEN INSTALLATEURSGIDS.NL Certigon B.V. 1 Toepasselijkheid Algemene voorwaarden Voor het gebruik van de installeursgids.nl gelden uitsluitend de onderstaande algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ContentPlanner

Algemene Voorwaarden ContentPlanner Algemene Voorwaarden ContentPlanner Nederlands Partijen 1.1 DAILYDIALOGUES: aanbieder van ContentPlanner, gevestigd aan de Maasstraat 9-11, 3016 DB te Rotterdam. 1.2 KLANT: hoofdgebruiker en daarmee afnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam.

Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. Algemene Voorwaarden voor de dienstverlening van Personal Body Plan BV, gevestigd te Amsterdam. 1. Definities - Personal Body Plan: Personal Body Plan B.V. statutair gevestigd te Amsterdam, adres Ketelstraat

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SHARED HOSTING Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden hebben ten doel de technische en financiële voorwaarden te bepalen waaronder OVH zich

Nadere informatie

Artikel 4 Beheer van informatie

Artikel 4 Beheer van informatie Artikel 1 Gelding en toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overeenkomsten c.q. verbintenissen en andere rechtshandelingen tussen dehorecapas.nl enerzijds

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING Laatste wijziging: 30-06-2016 Inhoud ALGEMENE VOORWAARDEN NIJM WEBDESIGN & HOSTING... 1 ARTIKEL 1 DEFINITIES... 2 ARTIKEL 2 HOSTING... 3 ARTIKEL 3 WEBDESIGN

Nadere informatie

Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem

Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem Handleiding voor het gebruik van het antispam-systeem Voorstelling van het systeem: Dagelijks worden er miljoenen e-mails verstuurd, waarvan ¼ van alle verstuurde e-mails effectief belangrijk zijn. De

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding

Openbare versie. Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam. 1. Inleiding Bijlage 1: Boetebeleid en handhavingsbeleid spam 1. Inleiding 1.1. De Telecommunicatiewet geeft het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: het college) de bevoegdheid

Nadere informatie

PRIVACY POLICY WANAGOGO

PRIVACY POLICY WANAGOGO PRIVACY POLICY WANAGOGO Alvorens Wanagogo te gebruiken dien je deze privacy policy aandachtig te lezen. Ben je jonger dan 18 jaar? Dan heb je toestemming nodig van één van je ouders of van je wettelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Gebruik Secure

Gebruik Secure In dit document wordt het belang de aanmelding en de werking van secure E-mail beschreven Versie beheer Wie Datum Toelichting Bas van den Haak 22-09-2017 Finale versie 2 Inhoud Versie beheer... 2 1. Waarom

Nadere informatie

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave

SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015. Inhoudsopgave Kijk voor meer informatie op: WWW.ADVERTERENBIJSBS.NL SBS BROADCASTING B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN PROGRAMMA PARTICIPATIE 2015 Inhoudsopgave 1. Het Programma 2. Participatie aan het Programma 3. Productie

Nadere informatie

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Freemle Algemeen deel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (aanvragen tot) aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en verlening van diensten door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Dienstbeschrijving E-mailservice Connect 1 Platform

Dienstbeschrijving E-mailservice Connect 1 Platform CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Dienstbeschrijving E-mailservice Connect 1 Platform Versie: 1 Maand: Juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april 2010 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER. Versie 25 maart 2009 OVH BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR VERHUUR VAN EEN DEDICATED SERVER Versie 25 maart 2009 ARTIKEL 1 : DOEL De onderhavige bijzondere voorwaarden vormen een aanvulling op de algemene voorwaarden voor dienstverlening

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com

Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Algemene Voorwaarden Horsebizz.com Voor de toegang en het gebruik van de website www.horsebizz.com (hierna: HORSEBIZZ.COM), gelden de volgende Algemene Voorwaarden. Door gebruik te maken van de Websites

Nadere informatie