Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof. R. Van de Walle Scriptiebegeleider: R. De Sutter Scriptie ingediend tot het behalen van het diploma van gediplomeerde in de aanvullende studies van informatica Academiejaar

2

3 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof. R. Van de Walle Scriptiebegeleider: R. De Sutter Scriptie ingediend tot het behalen van het diploma van gediplomeerde in de aanvullende studies van informatica Academiejaar

4 Voorwoord Gedurende de 6 weken waarover deze scriptie liep, heb ik zeer veel ervaring opgedaan over het ontwerp van websites. Door de grote zelfstandigheid was ik genoodzaakt om veel zelf op te zoeken en te leren. Het was echter een zeer leerrijke ervaring en ik heb deze 6 weken met plezier voltooid. Ook het eigenlijke ontwerp van de website sprak me heel erg aan. Graag had ik ook nog een dankwoord gericht aan alle personen die hebben bijgedragen tot het welslagen van dit eindwerk. Deze mensen hebben er mede voor gezorgd dat ik dit eindwerk tot een goed einde heb kunnen brengen. Hierbij speciale dank aan de heren Dirk Platteau en Hervé Buisset, zaakvoerders van de firma Collitax BVBA, die mij de unieke kans gegeven hebben om de website van hun bedrijf te ontwikkelen. In het bijzonder aan de heer Hervé Buisset, die hoofdzakelijk heeft ingestaan voor de opvolging van dit project. Graag zou ik ook Prof. R. Van de Walle willen bedanken, omdat hij bereid was als promotor te fungeren voor dit zelf aangebrachte onderwerp. Verder nog een woord van dank voor mijn begeleider Robbie De Sutter, die samen met het assistententeam van Prof. Van de Walle steeds bereid was om me met de nodige raad en daad bij te staan. Tot slot een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze scriptie, maar niet bij naam vernoemd werden. De toelating tot bruikleen "De auteur(s) geeft(geven) de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie."

5 Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Scriptie ingediend tot het behalen van het diploma van gediplomeerde in de aanvullende studies van informatica Academiejaar Promotor: Prof. R. Van de Walle Scriptiebegeleider: R. De Sutter Faculteit Toegepaste Wetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Samenvatting: De firma Collitax had reeds een eenvoudige website. Ze bestond uit 3 delen: Collitax BVBA, Collitax Express en de Collitax Groep. In de scriptie komen vooral BVBA en Express aan bod. Wegens het beperkte tijdsbestek hebben we ervoor geopteerd om prioriteit te geven aan de site van Collitax BVBA. Later zal alles overgezet worden naar de website van Collitax Express. Onderwerp van deze scriptie was het verder uitwerken van de bestaande website met nieuwe functionaliteit. Eerst en vooral werd de bestaande site herwerkt en vervolgens werden een paar nieuwe zaken ontwikkeld. Naast een paar algemene nieuwigheden (fotoboek, nieuws), is er ook een afgeschermd gedeelte gemaakt waarin klanten gegevens kunnen bekijken. Om dit te beheren, was er ook nood aan een back-end gedeelte. Trefwoorden: website, webontwerp, ASP, Javascript, VBScript, ColdFusion

6 Inhoudstafel HOOFDSTUK 1: INLEIDING Het bedrijf Situering Doel Algemeen Collitax BVBA Collitax Express Technische aspecten Wijzigingen... 4 HOOFDSTUK 2: OPLOSSINGEN Scripting Mogelijkheden Keuze Opmaak Beveiliging Databank Paswoord Inloggen... 6 HOOFDSTUK 3: UITWERKING Algemene site Collitax Express Collitax BVBA Invulformulieren Formulier Verwerking ColdFusion Mail Upload... 16

7 3.3 Klantensite (front-end) Databank Beveiliging Aanmelden Databank Telefoongegevens Voertuiggegevens Query Overzicht Detail Paswoord wijzigen Paswoord vergeten Klantensite (back-end) Beveiliging Databank Aanmelden Interface Toevoegen Bewerken Verwijderen gegevens Telefoongegevens Toevoegen Bewerken Verwijderen Voertuiggegevens Toevoegen Bewerken Verwijderen Klantenaccounts Toevoegen Bewerken Verwijderen Beheersaccounts... 40

8 Toevoegen Verwijderen HOOFDSTUK 4: BESLUIT Resultaat Collitax BVBA Algemeen Voor- en nadelen Voordelen Nadelen Figuren Figuur 3-1: portaalsite... 7 Figuur 3-2: Frameset... 8 Figuur 3-3: Collitax Express, links frame... 9 Figuur 3-4: Collitax BVBA, links frame Figuur 3-5: keuze formulieren Figuur 3-6: afscherming databank Figuur 3-7: frameset back-end Figuur 3-8: frameset toevoegen Figuur 3-9: verloop bewerken gegevens Figuur 3-10: screenshot, toevoegen telefoongegevens Figuur 3-11: screenshot, bewerken telefoongegevens Figuur 3-12: screenshot, bewerken telefoongegevens Figuur 3-13: verwijder telefoongegevens Figuur 3-14: screenshot, toevoegen voertuiggegevens Figuur 3-15: screenshot, fotokeuze Figuur 3-16: screenshot, bewerk Voertuigen Figuur 3-17: screenshot, bewerken voertuigen Figuur 3-18: screenshot, verwijderen voertuiggegevens Figuur 3-19: screenshot, toevoegen klantenaccount Figuur 3-20: screenshot, bewerken klantenaccounts Figuur 3-21: screenshot, bewerken klantenaccounts Figuur 3-22: screenshot, toevoegen administrator Figuur 3-23: screenshot, verwijderen administrator... 41

9 Afkortingen en symbolen HTML URL Mb CSS ASP VBScript CFML CF MTM ODBC DSN ADODB BTW Nr Hyper Text Markup Language Uniform Resource Locator megabytes Cascading Style Sheets Active Server Pages Visual Basic Script ColdFusion Markup Language ColdFusion Maximaal Toegelaten Massa Open DataBase Connectivity Data Source Name ActiveX Data Objects DataBase Belasting Toegevoegde Waarde nummer

10 Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Het bedrijf De firma Collitax is een transportbedrijf. Strikt genomen bestaat dit bedrijf uit 3 delen: Collitax Europe, Collitax Express en Collitax BVBA. Deze laatste bestaat al het langst. Collitax BVBA is opgericht in 1951 en houdt zich vooral bezig met groot transport. Zij hebben ongeveer 50 werknemers en hebben een zeer uitgebreid wagenpark dat ingezet wordt voor zowel nationaal als internationaal transport. Vervolgens is er Collitax Express. Opgericht in 1999, houdt dit onderdeel zich vooral bezig met spoedleveringen, pakjesdienst, Dit jong bedrijf werkt met onderaannemers. Tot slot is er ook nog Collitax Europe. Deze onderneming is de bindende kracht van de Collitax groep. Hierin worden alle management activiteiten gebundeld. Maar voor het grote publiek is Collitax Europe vrijwel onbekend. 1.2 Situering Reeds lange tijd was het domein collitax.be al eigendom van Collitax. En gedurende die tijd was er slechts 1 pagina te bezichtigen. Enige tijd geleden was er een beetje meer aan gewerkt en kon je al terecht op de site voor contactgegevens, historiek en dergelijke meer. In mijn zoektocht naar een scriptieopdracht heb ik dan ook voorgesteld om de site verder te ontwerpen. Dit voorstel werd positief onthaald en de eerste gesprekken kwamen op gang. Na de goedkeuring van dit onderwerp, stond het licht op groen en kon ik aan de slag gaan. 1.3 Doel Het originele doel was om uitgebreide websites te ontwikkelen voor Collitax BVBA en Collitax Express. Robby Vermaele 1

11 Inleiding Algemeen De inhoud van de bestaande websites moest behouden blijven. Er mocht wel uitgekeken worden naar een andere stijl. Klemtoon lag echter wel op inhoud. Behalve de bestaande onderdelen, zoals daar zijn: Nieuws Diensten Historiek was het ook de bedoeling om enkele nieuwe topics te introduceren. Bijvoorbeeld: Fotoboek Wegbeschrijving De verdere uitwerking is meer specifiek en dan ook afhankelijk van de website. Het was ook de bedoeling om voor beiden websites (Express en BVBA) een afgeschermd gedeelte te maken. Hierin kunnen klanten dan bepaalde specifieke gegevens raadplegen, zodat ze niet steeds hoeven te bellen en vragen te stellen aan het Collitax-team. De firma Collitax heeft de rechten op 3 URL s, namelijk: Deze 3 URL s leiden allemaal naar 1 webserver en dus ook naar 1 pagina. Robby Vermaele 2

12 Inleiding Collitax BVBA Voor Collitax BVBA was het de bedoeling dat een databank met gegevens over het wagenpark online ter beschikking kwam. Zo kunnen klanten de gegevens meteen raadplegen zonder contact op te nemen met de firma. Deze gegevens mogen niet toegankelijk zijn voor iedereen, maar dienen beschermd te worden met behulp van een paswoord. De beveiliging dient vooral om een indruk van vertrouwelijkheid te geven. De meeste gegevens zijn immers public record. Om de gegevens toch een beetje af te schermen, kunnen alleen klanten die een account krijgen, dit deel van de website betreden. Er is uiteindelijk besloten om ook een back-end gedeelte te ontwikkelen voor de klantensite, zodat de administratieve medewerkers van het bedrijf de gegevens kunnen aanpassen en bewerken waar nodig. Op deze manier wordt het up- en downloaden van de databank vermeden Collitax Express Het afgeschermde gedeelte van Collitax Express is van een andere aard. Hier was het de bedoeling om afmeldinggegevens online te plaatsen. Afmeldinggegevens zijn de tijdstippen waarop de pakjes van een bepaalde klant afgehaald zijn. Dit is dus klantspecifieke informatie. Het was ook de bedoeling om hiervoor een afgeschermd gedeelte te creëren, zodat niet iedereen de afmeldinggegevens van andere bedrijven kan raadplegen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens steeds up-to-date zijn, was het ook nodig om een (eventueel automatisch) systeem te ontwikkelen zodat het updaten van gegevens gemakkelijk en snel kan geschieden Technische aspecten De webhosting van Collitax wordt verzorgd door de firma Bexs. Collitax heeft bij Bexs een webruimte van 10Mb. De webserver ondersteund de scriptingtalen ASP en ColdFusion. Voor het versturen van mail is het nodig om gebruik te maken van ColdFusion, aangezien Bexs geen applicatie voorziet voor het versturen van mail via ASP. Robby Vermaele 3

13 Inleiding Wijzigingen Tijdens de periode van de scriptie bleek dat er te weinig tijd zou zijn om alle doelstellingen te bereiken. Er is dan ook overeengekomen met de firma Collitax om alle aandacht te vestigen op Collitax BVBA en dus alle beschikbare tijd aan deze website te spenderen. Robby Vermaele 4

14 Oplossingen Hoofdstuk 2: Oplossingen 2.1 Scripting Mogelijkheden In verband met scripting waren er verschillende mogelijkheden, aangezien de webhosting zowel ColdFusion als ASP ondersteunt. In ASP kan er dan nog gekozen worden tussen de scriptingtalen VBScript en Javascript Keuze Uiteindelijk is de keuze gevallen op ASP met als scriptingtaal VBScript. Aangezien ik hier in de lessen al uitgebreid kennis mee had gemaakt, en mijn kennis van VBScript het meest uitgebreid is, was de keuze snel gemaakt. Uit noodzaak heb ik echter op het laatste moment ook nog gebruik moeten maken van ColdFusion. Aangezien Bexs geen mailcomponent voor ASP ondersteunt, heb ik voor het versturen van mails van op de server moeten gebruik maken van ColdFusion. In de laatste week heb ik mij dan nog een beetje moeten toeleggen op het leren van ColdFusion. Dit beperkte zich echter tot het versturen van mails en het uploaden van files. 2.2 Opmaak Voor de opmaak van de pagina s is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van CSS (Cascading Style Sheets). Op die manier is het mogelijk om een consistente en eenvoudig aan te passen opmaak te realiseren. 2.3 Beveiliging Databank Om de databank te beveiligen waren er verschillende mogelijkheden. De databank op een aparte plaats zetten en deze toegankelijk maken met behulp van een DSNlink. Een andere mogelijkheid was om met een gewone ODBC-link in ASP te werken. Robby Vermaele 5

15 Oplossingen Er is gekozen voor de 2 de optie. Er zijn wel voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat de databank niet zo maar kon gedownload worden. Hierover meer in het hoofdstuk over de uitwerking. Er zijn uiteindelijk 2 databanken gebruikt. Eén databank voor alle gegevens van de front-end van de klantensite (logingegevens, telefoongegevens, wagenparkgegevens). De andere databank dient om de gegevens van de administratoraccounts op te slaan Paswoord Om de klantensite te beveiligen, is er gebruik gemaakt van een paswoord en een login. Zowel paswoord en login worden als gewone tekst opgeslagen in de databank. Dit is weliswaar niet de veiligste manier, maar deze beslissing is genomen in overleg met het bedrijf. De gegevens over het wagenpark zijn public record, maar worden zo toch op een eenvoudige manier afgeschermd. Voor het back-end gedeelte wordt er een andere databank gebruikt. Deze bevat alleen maar de accountgegevens (login en paswoord) van de administrators. Hier worden de paswoorden opgeslagen onder geëncrypteerde vorm Inloggen Er moet voorkomen worden dat de webpagina s van het afgeschermd gedeelte toegankelijk zijn voor gebruikers die zich niet ingelogd hebben. Om dit te verwezenlijken, zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel moet men op elke pagina de databank gaan raadplegen en zowel login als paswoord gaan verifiëren. Ofwel kan men na inloggen een sessieobject creëren met een specifieke waarden en dit object in iedere pagina gaan controleren. Ik heb er voor gekozen om de 2 de methode te implementeren. De eerste zou namelijk veel te veel overhead introduceren in de code en ook de belasting van de server zou veel groter zijn. Robby Vermaele 6

16 Uitwerking Hoofdstuk 3: Uitwerking De website bestaat uit een paar grote blokken: Algemeen gedeelte Klantensite: front-end Klantensite: back-end Deze onderdelen zullen hier één na één besproken worden. We beginnen met het algemene gedeelte van de site. De nadruk wordt doorheen de scriptie vooral gelegd op de website van Collitax BVBA, aangezien deze het meest uitgewerkt is. De meeste opmerkingen in verband met de algemene site gelden ook voor de website van Collitax Express. 3.1 Algemene site Aangezien de 3 URL s van de Collitax groep allemaal dezelfde pagina als resultaat hebben, is het belangrijk om een algemene welkomstpagina te hebben en de mensen vanaf daar te laten kiezen welk onderdeel van de site ze willen betreden. Volgende figuur verduidelijkt de toegang tot de verschillende onderdelen van de site. Figuur 3-1: portaalsite Robby Vermaele 7

17 Uitwerking Nadat men op de portaalpagina op de centrale figuur geklikt heeft, komt men terecht op een scherm waar men kan kiezen voor Collitax BVBA of Collitax Express. Door op de juiste figuur te klikken, komt men dan uiteindelijk terecht op de overeenkomstige homepage van de desbetreffende firma. De homepages van zowel Collitax Express als Collitax BVBA zijn opgebouwd uit het volgende frameset: TOPFRAME LEFT- FRAME MAINFRAME Figuur 3-2: Frameset In het linkse frame komen de links. Deze verwijzen allemaal naar het mainframe of naar een nieuw venster. In het topframe komt de naam van de firma, samen met een kleine welkomst-mededeling. In het mainframe tenslotte, komt de inhoud van de diverse onderdelen. Nu gaan we verder met de uitleg van de specifieke pagina s Collitax Express We beginnen hierbij met de eenvoudigste van de 2. Wegens tijdsgebrek heb ik me moeten beperken in het ontwerp van de website van Collitax Express. Het enige wat hier eigenlijk gebeurd is, is het overzetten van de inhoud van de bestaande website naar de nieuwe website, gebruik makend van de nieuwe stijl. Enkel het onderdeel nieuws kreeg een nieuwe lay-out aangemeten. Robby Vermaele 8

18 Uitwerking In de website van Collitax Express vinden we volgende onderdelen: Figuur 3-3: Collitax Express, links frame Bovenstaande links worden getoond in het frame left van de frameset. Ze verwijzen allemaal naar het mainframe van de site. Behalve het fotoboek, dat in een nieuwe pagina getoond wordt. We overlopen eens de verschillende onderdelen: Home: startpagina met een welkomstboodschap. Nieuws: pagina met een overzicht van nieuwsfeiten. Steeds vergezeld van datum. Diensten: een overzicht van de verschillende diensten die de firma aanbiedt. Deze pagina bevat ook links naar andere pagina s met nog wat meer specifieke uitleg over de overeenkomstige diensten. Historiek: een kleine schets van de geschiedenis van het bedrijf. Contact: overzicht van de contactgegevens (adres, mail, telefoon, ) van het bedrijf. Fotoboek: dit zijn een reeks pagina die automatisch gegenereerd werden met behulp van een grafisch programma. De lay-out van de gebruikte templates is wel een beetje bijgewerkt om beter te voldoen aan de eisen. Links: enkele links naar leveranciers en firma s waar wordt mee samengewerkt. Collitax BVBA: onder aan het frame vind je ook nog een rechtstreekse link naar de website van Collitax BVBA. Deze pagina wordt geopend in een nieuw venster. Robby Vermaele 9

19 Uitwerking Tot zover het overzicht van de website van Collitax Express. Zoals eerder vermeld, is deze nogal beperkt in omvang omdat we besloten hadden, in overleg met het bedrijf, om alle aandacht toe te spitsen op de website van Collitax BVBA Collitax BVBA De website van Collitax BVBA is wegens bovenvermelde redenen uitgebreider dan die van Collitax Express. Niet alleen wegens het afgeschermde klantengedeelte, maar ook de algemene site zelf. Het grootste gedeelte is echter analoog aan Collitax Express en gebruikt ook dezelfde lay-out. In het linkse frame ontdekken we de links naar volgende onderdelen: Figuur 3-4: Collitax BVBA, links frame Zoals te zien is, zijn vele onderdelen identiek aan de onderdelen van de website van Collitax Express. Voor die onderdelen verwijs ik dan ook graag door naar de beschrijving hierboven. Er zijn 3 verschillen met het overzicht van Collitax Express: Diensten: bevat hier geen links. Alleen maar een korte beschrijving Formulier: een link naar een pagina waar online formulieren ingevuld kunnen worden. Deze pagina wordt geopend in een nieuw venster. Over de uitwerking zelf, volgt later meer. Robby Vermaele 10

20 Uitwerking Log in: door op deze link te klikken, krijgen de bezoekers een nieuw venster waarin ze zich kunnen aanmelden voor het afgeschermde gedeelte van de site. Dit item zal ook verder in het verslag uitgebreid behandeld worden. Het was ook de nadrukkelijke vraag van de opdrachtgever om een nieuwstikker in te voegen op de site. Ik ben hiervoor op zoek gegaan op het internet en heb gebruik gemaakt van een Java applet met als naam scrollitup. Via een tekstbestand kan men eenvoudig de boodschappen aanpassen die hierin verschijnen. Mits men zich houdt aan de voorgeschreven syntax ( TEXT,URL,TARGET ), kan men zelfs hyperlinks toevoegen. 3.2 Invulformulieren Op de website Collitax BVBA worden de bezoekers in de mogelijkheid gesteld om online formulieren in te vullen en deze dan te laten versturen door de server. Hierdoor wordt het formulier meteen naar het juiste mailadres verstuurd en wordt de gebruiker niet gestoord door vervelende boodschappen van de browser als die zelf een mail moet versturen. Het browservenster dat geopend wordt, bevat een frameset die opgebouwd is uit 2 frames en wel als volgt: TOPFRAME MAINFRAME Bij het openen van de pagina, worden volgende pagina s weergegeven: Robby Vermaele 11

21 Uitwerking Topframe: pagina met daarop een dropdown lijstje met de verschillende mogelijke formulieren. In Figuur 3-5: keuze formulieren ziet u een screenshot van deze lijst. Mainframe: blanco pagina Figuur 3-5: keuze formulieren De keuzelijst bevat 4 keuzemogelijkheden: prijsaanvraag, info, schademelding en sollicitatie. Eens men op één van de vier geklikt heeft, wordt in het mainframe automatisch het juiste formulier geopend, en wordt in het topframe een andere boodschap weergegeven. Dit allemaal met behulp van Javascript waardoor dit allemaal aan client-side kan gebeuren en geen verdere communicatie met de server nodig is. Tot slot nog een overzicht van de verschillende pagina s die aangeroepen worden bij het selecteren van een van de keuzemogelijkheden van het formulier. Formulier Formulierpagina Actiepagina Prijsaanvraag BVBA_prijsForm.htm BVBA_prijsSend.cfm Algemene Info BVBA_infoForm.htm BVBA_infoSend.cfm Schademelding BVBA_schadeForm.htm BVBA_schadeSend.cfm Sollicitatie BVBA_solliForm.htm BVBA_solliSend.cfm Tabel 3-1: formulieren, pagina's Robby Vermaele 12

22 Uitwerking Formulier Het formulier zelf is gemaakt met behulp van de <form>-tag. De meeste vakjes zijn tekstvakjes en meestal is er nog plaats voor opmerkingen of commentaar in een groter tekstvak (text area). Bij twee van de vier formulieren wordt er ook de mogelijkheid gegeven om een bestand op te sturen. Hiervoor is dan nog een extra bestandsveld noodzakelijk. De validatie van de formulieren gebeurt eerst en vooral aan client-side door middel van een functie in Javascript. Deze wordt opgeroepen van zodra de gebruiker op versturen klikt. Indien één of meer velden niet voldoen aan de validatieregels, dan krijgt de gebruiker via een message box de melding dat het formulier niet goed ingevuld was. In deze boodschap krijgt de gebruiker meteen ook te zien welke velden er niet voldoen. In dit geval wordt het formulier niet verstuurd. Indien alles wel correct is ingevuld, wordt het formulier meteen verwerkt door de overeenkomstige actiepagina Verwerking Indien het formulier correct was ingevuld, wordt de overeenkomstige actiepagina opgeroepen om de ingevulde informatie te verwerken. Dit heb ik verwezenlijkt met behulp van ColdFusion. In dit overzicht zie je de verschillende zaken die dienen te gebeuren bij de verwerking van de verschillende formulieren: Formulier Prijsaanvraag Algemene Info Schademelding Sollicitatie Mail JA Tabel 3-2: formulieren, actie Bestand uploaden (indien opgegeven) NEE *.doc, *.pdf, *.txt, *.rtf, *.jpg *.doc, *.pdf, *.txt, *.rtf Robby Vermaele 13

23 Uitwerking Vooraleer de gegevens te verwerken, wordt er echter eerst nog eens een server-side validatie uitgevoerd op de ingevulde gegevens. Zo wordt er gecontroleerd of de CFpagina niet rechtstreeks geopend werd. Vervolgens worden er gekeken of de meeste belangrijke gegevens ingevuld en/of geldig zijn (naam, mail, ). Indien er mogelijkheid is om een bestand te versturen, dan wordt eerst nagegaan of er een bestand gespecificeerd was. Indien er geen bestand opgegeven was, dan zal er een mail zonder bijlage verstuurd worden, zoniet wordt een mail verstuurd met bijlage. Na de nodige acties wordt er tot slot nog een boodschap getoond aan de gebruiker. Als de mail succesvol verstuurd is, krijgt de bezoeker een overzicht van de informatie die verstuurd is met de mail. Indien er een fout is opgetreden, dan krijgt de bezoeker een foutboodschap die hem meldt welke fout er is opgetreden. Nu volgt wat verdere uitleg over de procedures die gevolgd zijn voor het verwerken van het formulier. Eerst en vooral een klein woordje uitleg over ColdFusion zelf ColdFusion ColdFusion is een markup taal van Macromedia. Ze maakt gebruik van een hele reeks van tags waarmee de ontwerper zijn applicaties kan maken. De servers van Bexs ondersteunen zowel ASP als ColdFusion, maar aangezien Bexs geen programma heeft om mail te versturen via ASP, was ik genoodzaakt om gebruik te maken van ColdFusion voor het versturen van mail. Zowel voor het versturen van mail als voor het uploaden van files heb ik dan ook gebruik gemaakt van ColdFusion Mail Om een mail te versturen met behulp van CF is er de <cfmail>-tag. In de attributen van deze tag worden de verschillende instellingen voor de mail gespecificeerd. Tussen de begintag <cfmail> en de eindtag </cfmail> wordt dan de inhoud van de mail ingevoegd. De algemene syntax van deze tag ziet er als volgt uit: Robby Vermaele 14

24 Uitwerking <cfmail to = "recipient" from = "sender" cc = "copy_to" bcc = "blind_copy_to" subject = "msg_subject" type = "msg_type" maxrows = "max_msgs" mimeattach = "path" query = "query_name" group = "query_column" groupcasesensitive = "yes" or "no" startrow = "query_row" server = "servername" port = "port_id" mailerid = "headerid" timeout = "seconds" spoolenable = "yes" or "no"> (geadresseerde) (ontvanger) (onderwerp) (mail in html) (eventuele bijlage) (naam mailserver) (poort mailserver) Een meer gedetailleerde uitleg is te vinden in Appendix B. Voor mijn applicatie heb ik volgende syntax gebruikt: <cfmail from="#form.mail#" cc="#form.mail#" server="smtp.bexs.com" subject="mail afkomstig van website: #form.formtype#" type="html"> voor een mail zonder bijlage, en volgende syntax: <cfmail from="#form.mail#" cc="#form.mail#" server="smtp.bexs.com" subject="mail afkomstig van website: #form.formtype#" type="html" mimeattach="#mailfilepath#"> voor een mail met bijlage. Hierin zijn de waarden tussen # variabelen of elementen uit de formulieren. Zij hebben volgende betekenissen: Form.mail Form.formtype Mailfilepath Veld Betekenis Mailveld in formulier Verborgen veld met naam van het formulier (schade, prijs, info of sollicitatie) Variabele met het volledig pad van het geuploade bestand op de server Robby Vermaele 15

25 Uitwerking Tabel 3-3: variabelen mail De inhoud van de mail zelf bevat verder alle ingevulde velden van het formulier zelf. De body van de mail is opgemaakt in html. Zoals te zien is in de voorbeelden, wordt de gebruiker zelf nog eens CC gezet in de mail. Dit heb ik gedaan om de gebruiker effectief te tonen dat er een mail verstuurd is Upload Bij twee van de vier formulieren kan een bestand meegestuurd worden naar de server. Indien een bestand geselecteerd was, zal dit bestand als bijlage toegevoegd worden aan de mail. Om ervoor zorgen dat dit kan, moet het bestand eerst op de server geplaatst worden. Bestanden uploaden naar een server is niet zonder risico. Daarom dienen de nodige voorzorgen genomen te worden. Eerst en vooral heb ik gebruik gemaakt van Javascript om de extensie van het gekozen bestand aan client-side te valideren. Om dit te doen neemt het Javascript de laatste 3 karakters van het pad aan client-side en vergelijkt deze met de toegelaten extensies. Aan server-side is er dan nog een validatie door ColdFusion zelf, maar deze wordt hieronder nog eens verder toegelicht. Om het bestand naar de server te versturen, heb ik gebruik gemaakt van de CF-tag <cffile>. Deze tag wordt gebruikt voor bestandsbeheer op de server. Om een bestand te uploaden, dient men het attribuut action de waarde upload mee te geven. De tag heeft volgende syntax: <cffile action = "upload" filefield = "formfield" destination = "full_path_name" nameconflict = "behavior" accept = "mime_type/file_type" mode = "permission" attributes = "file_attribute_or_list"> (naam bestandsveld in formulier) (bestemmingspad op de server) (te aanvaarden bestanden) Robby Vermaele 16

26 Uitwerking Voor de volledige uitleg van deze tag verwijs ik graag naar appendix B, waar een uittreksel van de CFML Reference is ingevoegd. Belangrijk voor onze toepassing is dat het attribuut accept goed is ingevuld. Hier worden immers de Mimetypes gedefinieerd die de server mag aanvaarden. Ieder bestand die een indeling heeft die hier niet aan voldoet, zal niet aanvaard worden door de server en een fout genereren. Op deze manier is ook de validatie aan server-side gerealiseerd. De uiteindelijk tag die ik gebruikt heb in mijn applicatie, ziet er als volgt uit: <cffile action="upload" accept="application/msword, application/pdf, text/plain, image/pjpeg, application/rtf" filefield="schadeverslag" destination="d:\websites\bexs\collitax\website\collitaxbvba\form\files\" nameconflict="overwrite"> Eens de mail verstuurd is, is het bestand eigenlijk niet meer nodig op de server. Om ervoor te zorgen dat er geen ophoping is van bestanden op de server, heb ik ervoor geopteerd om het gebruikte bestand te verwijderen na versturen van de mail. Om dit te doen, maak ik opnieuw gebruik van de <cffile>-tag, maar ditmaal krijgt het action - attribuut de waarde delete mee. Voor een gedetailleerde uitleg verwijs ik graag naar Appendix B. In deze applicatie heb ik gebruik gemaakt van volgende tag: <cffile action="delete" file="#mailfilepath#"> Waarin mailfilepath een variabele is waarin het volledige pad van het geuploade bestand aan server-side is opgeslagen. Op deze manier wordt dit bestand verwijderd op de server. 3.3 Klantensite (front-end) Een laatste link die beschikbaar is in de homepage van Collitax BVBA is de link log in. Deze opent een nieuwe browservenster waar de klant zich kan aanmelden. Hiervoor dient de klant eerst een account aan te vragen. Dit gebeurt door contact op te nemen met Collitax zelf. Eens de klant zijn paswoord en loginnaam heeft ingegeven, komt hij terecht op een pagina waar hij kan kiezen tussen de volgende opties: Telefoongegevens Voertuiggegevens Robby Vermaele 17

27 Uitwerking Wijzigen paswoord We bespreken de verschillende opties elk afzonderlijk in detail Databank Voor we ingaan op de volgende puntjes, geef ik graag nog een woordje uitleg over de databank die gebruikt wordt voor de front-end van de klantensite. Er wordt gebruik gemaakt van een Access-file die 3 tabellen bevat. Ze bevatten logingegevens, telefoongegevens en gegevens over het wagenpark. De tabellen bezitten volgende velden: Variousdata.mdb Logindata Telefoon Materiaal Tabel Tabel 3-4: databank front-end Attributen Loginnaam (moet uniek zijn) Paswoord BTW-nummer (primaire sleutel) Naam Mail Naam (primaire sleutel) Telefoonnummer Voertuignummer (primaire sleutel) Aard Nummerplaat Merk Assen Opbouw MTM Tarra LV L B H Foto Om de tabel te kunnen bevragen vanuit een ASP-pagina, wordt er steeds een ADODB-connectie aangemaakt. Dit gebeurt steeds op volgende manier: Robby Vermaele 18

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding

Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding Webhosting Online Windows platform Gebruikershandleiding I nho udso pg av e 1 Inleiding... 3 2 Zelfservice ICT-Diensten... 4 Toegang tot de Zelfservice ICT module... 4 Beginscherm Control Panel... 5 3

Nadere informatie

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken

het werk mag kopiëren, verspreiden en doorgeven; het werk mag remixen en of er afgeleide werken mag van maken COPYRIGHT Niets uit dit werk mag verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, geluidsband, elektronisch of op welk andere wijze ook zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens

Steven Troch. Website voor het OCMW van Niel. Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Steven Troch Website voor het OCMW van Niel Promotor: prof. dr. ir. Wilfried Philips Begeleider: Rik Bellens Masterproef ingediend tot het behalen van de academische graad van Master in de toegepaste informatica

Nadere informatie

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010)

Deel 1 Kennismaking. Docent: Jos Nys. (september 2010) Deel 1 Kennismaking Docent: Jos Nys (september 2010) Inhoud 1. Wat is een CMS?... 3 2. Wat is?... 4 3. WampServer installeren... 9 4. downloaden en installeren...11 5. Front end back end... 13 6. Het Navigatiemenu...

Nadere informatie

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is!

Handleiding Net-Book 5. Net-Book. Internet zoals het bedoeld is! Handleiding Net-Book 5 Net-Book Internet zoals het bedoeld is! Colofon Leverancier: Become-IT Herderlaan 8 3851 BD ERMELO Telefoon: 0341-470068 Internet: http://www.become-it.nl Ondersteuning: Per e-mail:

Nadere informatie

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV

OpenIMS 4.2. Technisch en Functioneel Beheer handleiding. OpenSesame ICT BV OpenIMS 4.2 Technisch en Functioneel Beheer handleiding OpenSesame ICT BV Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 5 1.1 Cliënt specificaties... 5 2 INTRODUCTIE OPENIMS... 6 2.1 Inloggen... 7 3 GEBRUIKERS... 8 3.1

Nadere informatie

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml

Starten met TYPO3. This document is published under the Open Content License available from http://www.opencontent.org/opl.shtml Starten met TYPO3 Extension Key: doc_tut_quickstart_nl Language: nl Version: 1.0.0 Keywords: forbeginners, foreditors, foradmins Copyright 2000-2010, Documentation Team, This

Nadere informatie

Omniwize. Handleiding

Omniwize. Handleiding Omniwize Handleiding www.omniwize.net Handleiding Omniwize pag. 1 Handleiding Omniwize... 1 1. Omniwize... 5 1.1 De modules... 5 1.1.1 Agenda... 5 1.1.2 Rapport... 5 1.1.3 Leerlingen... 5 1.2 Het gebruik

Nadere informatie

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010

Functioneel Ontwerp. Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Functioneel Ontwerp Klant : Netvlies Project : Intern project: CRM-systeem Versie : 0.1 Datum : 06-05-2010 Documentbeheer In dit hoofdstuk wordt bijgehouden wat de meest actuele versie van het F.O. is

Nadere informatie

Handleiding Direct Admin

Handleiding Direct Admin Handleiding Direct Admin 1 Inhoudsopgave 1. Hoe te beginnen 1.1 Het registeren van een domeinnaam 5 1.2 Editing HTML 5 1.3 Voor het eerst inloggen op het beheer paneel 5/6 1.4 Het ticket ondersteuning

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS)

Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Transformatie van een online blog naar een website met een Content Management Systeem (CMS) Tim Vermoens Promotor: prof. dr. Guy De Tr Begeleiders: Daan Van Britsom, Joachim Nielandt Masterproef ingediend

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding V1.0 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...4 2. MINIMALE SYSTEEMEISEN...4 3. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE...5 4. INLOGGEN...9 5. GEBRUIK VAN DE BACK-UP SOFTWARE...12 6. BACK-UP TAAK INSTELLINGEN...14

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700

BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 BSc Project Computer Science / Software Technology IN3700 Speurplanet.nl onderdeel van Moerstaal TU Delft - Faculteit Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica Datum: 27 augustus 2006 Auteurs: D. Krol 1104241

Nadere informatie

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite?

Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Sociale media in conferentie applicaties Wat zijn de mogelijkheden van sociale media in de CoCon software suite? Project aangeboden door Elias Callens voor het behalen van de graad van Bachelor in de New

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Handleiding Directadmin Eindgebruikers

Handleiding Directadmin Eindgebruikers Handleiding Directadmin Eindgebruikers Inhoud 1. Beginnen... 5 1.1 Registreer een domeinnaam... 5 1.2 Bewerk HTML... 5 1.3 Inloggen... 5 1.4 Wachtwoord wijzigen... 6 1.5 Uitloggen... 6 2. Site uploaden...

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp

2013 ASSA ABLOY nv - Jan Warrot, Johan Van Camp A-1 Inhoudsopgave Deel 1 handleiding B-1 Deel 2 Het doel van MASTERPLAN C-1 Deel 3 software versies D-1 1 Versie 7.0.0.1 D-1 2 Versie 6.6.0.90 D-1 3 Versie 6.6.0.87 D-1 4 Versie 6.6.0.85 D-1 5 Versie 6.6.0.84

Nadere informatie

Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver

Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver Applicatie voor het zaalbeheer van het CultuurCentrum Ieper in vb.net en SQLserver 2000 Project aangeboden door Bart Defoort voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

HBO Informatica - Netwerkbeheer

HBO Informatica - Netwerkbeheer HBO Informatica - Netwerkbeheer Projectwerk WEBSERVER EN DYNAMISCHE WEBSITE (Installatie en configuratie van een webserver, en het ontwikkelen van een website in Drupal) Naam: Vanessa Draelants Mentor:

Nadere informatie

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be

JOOMLA 3.x. Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla. Carl Maegerman www.lesgever.be JOOMLA 3.x Content Management System (CMS) Online webdesign m.b.v. Joomla Carl Maegerman www.lesgever.be INHOUDSOPGAVE 1 WAT IS JOOMLA?... 5 1.1 WAT IS EEN CMS... 5 1.2 WAAROM JOOMLA GEBRUIKEN... 5 2 WEBSITE

Nadere informatie

Verslag afstudeerstage

Verslag afstudeerstage Verslag afstudeerstage White Label Hosting Jeroen Peters December 2008 Student Mens & Informatica Stenden Hogeschool Voorwoord Dit verslag heb ik geschreven in het kader van mijn afstudeerstage bij de

Nadere informatie

www.wphandleiding.nl 1

www.wphandleiding.nl 1 www.wphandleiding.nl 1 Introductie Met het populaire en gebruiksvriendelijke WordPress CMS kun je eenvoudig alle aspecten van een website (of blog) aanpassen. In de Nederlandstalige WordPress handleiding

Nadere informatie

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica

Stage. Eindwerk. From backoffice to web publishing. Maxim Delplace. FVB/FFC 1000 Brussel. Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica Stage Eindwerk Studiegebied Bachelor Afstudeerrichting Academiejaar Student Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Toegepaste Informatica 2007-2008 Maxim Delplace From backoffice to web publishing Stageplaats

Nadere informatie