Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax"

Transcriptie

1 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof. R. Van de Walle Scriptiebegeleider: R. De Sutter Scriptie ingediend tot het behalen van het diploma van gediplomeerde in de aanvullende studies van informatica Academiejaar

2

3 Universiteit Gent Faculteit Toegepaste Wetenschappen Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Promotor: Prof. R. Van de Walle Scriptiebegeleider: R. De Sutter Scriptie ingediend tot het behalen van het diploma van gediplomeerde in de aanvullende studies van informatica Academiejaar

4 Voorwoord Gedurende de 6 weken waarover deze scriptie liep, heb ik zeer veel ervaring opgedaan over het ontwerp van websites. Door de grote zelfstandigheid was ik genoodzaakt om veel zelf op te zoeken en te leren. Het was echter een zeer leerrijke ervaring en ik heb deze 6 weken met plezier voltooid. Ook het eigenlijke ontwerp van de website sprak me heel erg aan. Graag had ik ook nog een dankwoord gericht aan alle personen die hebben bijgedragen tot het welslagen van dit eindwerk. Deze mensen hebben er mede voor gezorgd dat ik dit eindwerk tot een goed einde heb kunnen brengen. Hierbij speciale dank aan de heren Dirk Platteau en Hervé Buisset, zaakvoerders van de firma Collitax BVBA, die mij de unieke kans gegeven hebben om de website van hun bedrijf te ontwikkelen. In het bijzonder aan de heer Hervé Buisset, die hoofdzakelijk heeft ingestaan voor de opvolging van dit project. Graag zou ik ook Prof. R. Van de Walle willen bedanken, omdat hij bereid was als promotor te fungeren voor dit zelf aangebrachte onderwerp. Verder nog een woord van dank voor mijn begeleider Robbie De Sutter, die samen met het assistententeam van Prof. Van de Walle steeds bereid was om me met de nodige raad en daad bij te staan. Tot slot een woord van dank aan allen die hebben meegewerkt aan deze scriptie, maar niet bij naam vernoemd werden. De toelating tot bruikleen "De auteur(s) geeft(geven) de toelating deze scriptie voor consultatie beschikbaar te stellen en delen van de scriptie te kopiëren voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik valt onder de beperkingen van het auteursrecht, in het bijzonder met betrekking tot de verplichting de bron uitdrukkelijk te vermelden bij het aanhalen van resultaten uit deze scriptie."

5 Optimaliseren van de webstek van transportfirma Collitax Door Robby Vermaele Scriptie ingediend tot het behalen van het diploma van gediplomeerde in de aanvullende studies van informatica Academiejaar Promotor: Prof. R. Van de Walle Scriptiebegeleider: R. De Sutter Faculteit Toegepaste Wetenschappen Universiteit Gent Vakgroep Elektronica en Informatiesystemen - Multimedia Lab Samenvatting: De firma Collitax had reeds een eenvoudige website. Ze bestond uit 3 delen: Collitax BVBA, Collitax Express en de Collitax Groep. In de scriptie komen vooral BVBA en Express aan bod. Wegens het beperkte tijdsbestek hebben we ervoor geopteerd om prioriteit te geven aan de site van Collitax BVBA. Later zal alles overgezet worden naar de website van Collitax Express. Onderwerp van deze scriptie was het verder uitwerken van de bestaande website met nieuwe functionaliteit. Eerst en vooral werd de bestaande site herwerkt en vervolgens werden een paar nieuwe zaken ontwikkeld. Naast een paar algemene nieuwigheden (fotoboek, nieuws), is er ook een afgeschermd gedeelte gemaakt waarin klanten gegevens kunnen bekijken. Om dit te beheren, was er ook nood aan een back-end gedeelte. Trefwoorden: website, webontwerp, ASP, Javascript, VBScript, ColdFusion

6 Inhoudstafel HOOFDSTUK 1: INLEIDING Het bedrijf Situering Doel Algemeen Collitax BVBA Collitax Express Technische aspecten Wijzigingen... 4 HOOFDSTUK 2: OPLOSSINGEN Scripting Mogelijkheden Keuze Opmaak Beveiliging Databank Paswoord Inloggen... 6 HOOFDSTUK 3: UITWERKING Algemene site Collitax Express Collitax BVBA Invulformulieren Formulier Verwerking ColdFusion Mail Upload... 16

7 3.3 Klantensite (front-end) Databank Beveiliging Aanmelden Databank Telefoongegevens Voertuiggegevens Query Overzicht Detail Paswoord wijzigen Paswoord vergeten Klantensite (back-end) Beveiliging Databank Aanmelden Interface Toevoegen Bewerken Verwijderen gegevens Telefoongegevens Toevoegen Bewerken Verwijderen Voertuiggegevens Toevoegen Bewerken Verwijderen Klantenaccounts Toevoegen Bewerken Verwijderen Beheersaccounts... 40

8 Toevoegen Verwijderen HOOFDSTUK 4: BESLUIT Resultaat Collitax BVBA Algemeen Voor- en nadelen Voordelen Nadelen Figuren Figuur 3-1: portaalsite... 7 Figuur 3-2: Frameset... 8 Figuur 3-3: Collitax Express, links frame... 9 Figuur 3-4: Collitax BVBA, links frame Figuur 3-5: keuze formulieren Figuur 3-6: afscherming databank Figuur 3-7: frameset back-end Figuur 3-8: frameset toevoegen Figuur 3-9: verloop bewerken gegevens Figuur 3-10: screenshot, toevoegen telefoongegevens Figuur 3-11: screenshot, bewerken telefoongegevens Figuur 3-12: screenshot, bewerken telefoongegevens Figuur 3-13: verwijder telefoongegevens Figuur 3-14: screenshot, toevoegen voertuiggegevens Figuur 3-15: screenshot, fotokeuze Figuur 3-16: screenshot, bewerk Voertuigen Figuur 3-17: screenshot, bewerken voertuigen Figuur 3-18: screenshot, verwijderen voertuiggegevens Figuur 3-19: screenshot, toevoegen klantenaccount Figuur 3-20: screenshot, bewerken klantenaccounts Figuur 3-21: screenshot, bewerken klantenaccounts Figuur 3-22: screenshot, toevoegen administrator Figuur 3-23: screenshot, verwijderen administrator... 41

9 Afkortingen en symbolen HTML URL Mb CSS ASP VBScript CFML CF MTM ODBC DSN ADODB BTW Nr Hyper Text Markup Language Uniform Resource Locator megabytes Cascading Style Sheets Active Server Pages Visual Basic Script ColdFusion Markup Language ColdFusion Maximaal Toegelaten Massa Open DataBase Connectivity Data Source Name ActiveX Data Objects DataBase Belasting Toegevoegde Waarde nummer

10 Inleiding Hoofdstuk 1: Inleiding 1.1 Het bedrijf De firma Collitax is een transportbedrijf. Strikt genomen bestaat dit bedrijf uit 3 delen: Collitax Europe, Collitax Express en Collitax BVBA. Deze laatste bestaat al het langst. Collitax BVBA is opgericht in 1951 en houdt zich vooral bezig met groot transport. Zij hebben ongeveer 50 werknemers en hebben een zeer uitgebreid wagenpark dat ingezet wordt voor zowel nationaal als internationaal transport. Vervolgens is er Collitax Express. Opgericht in 1999, houdt dit onderdeel zich vooral bezig met spoedleveringen, pakjesdienst, Dit jong bedrijf werkt met onderaannemers. Tot slot is er ook nog Collitax Europe. Deze onderneming is de bindende kracht van de Collitax groep. Hierin worden alle management activiteiten gebundeld. Maar voor het grote publiek is Collitax Europe vrijwel onbekend. 1.2 Situering Reeds lange tijd was het domein collitax.be al eigendom van Collitax. En gedurende die tijd was er slechts 1 pagina te bezichtigen. Enige tijd geleden was er een beetje meer aan gewerkt en kon je al terecht op de site voor contactgegevens, historiek en dergelijke meer. In mijn zoektocht naar een scriptieopdracht heb ik dan ook voorgesteld om de site verder te ontwerpen. Dit voorstel werd positief onthaald en de eerste gesprekken kwamen op gang. Na de goedkeuring van dit onderwerp, stond het licht op groen en kon ik aan de slag gaan. 1.3 Doel Het originele doel was om uitgebreide websites te ontwikkelen voor Collitax BVBA en Collitax Express. Robby Vermaele 1

11 Inleiding Algemeen De inhoud van de bestaande websites moest behouden blijven. Er mocht wel uitgekeken worden naar een andere stijl. Klemtoon lag echter wel op inhoud. Behalve de bestaande onderdelen, zoals daar zijn: Nieuws Diensten Historiek was het ook de bedoeling om enkele nieuwe topics te introduceren. Bijvoorbeeld: Fotoboek Wegbeschrijving De verdere uitwerking is meer specifiek en dan ook afhankelijk van de website. Het was ook de bedoeling om voor beiden websites (Express en BVBA) een afgeschermd gedeelte te maken. Hierin kunnen klanten dan bepaalde specifieke gegevens raadplegen, zodat ze niet steeds hoeven te bellen en vragen te stellen aan het Collitax-team. De firma Collitax heeft de rechten op 3 URL s, namelijk: Deze 3 URL s leiden allemaal naar 1 webserver en dus ook naar 1 pagina. Robby Vermaele 2

12 Inleiding Collitax BVBA Voor Collitax BVBA was het de bedoeling dat een databank met gegevens over het wagenpark online ter beschikking kwam. Zo kunnen klanten de gegevens meteen raadplegen zonder contact op te nemen met de firma. Deze gegevens mogen niet toegankelijk zijn voor iedereen, maar dienen beschermd te worden met behulp van een paswoord. De beveiliging dient vooral om een indruk van vertrouwelijkheid te geven. De meeste gegevens zijn immers public record. Om de gegevens toch een beetje af te schermen, kunnen alleen klanten die een account krijgen, dit deel van de website betreden. Er is uiteindelijk besloten om ook een back-end gedeelte te ontwikkelen voor de klantensite, zodat de administratieve medewerkers van het bedrijf de gegevens kunnen aanpassen en bewerken waar nodig. Op deze manier wordt het up- en downloaden van de databank vermeden Collitax Express Het afgeschermde gedeelte van Collitax Express is van een andere aard. Hier was het de bedoeling om afmeldinggegevens online te plaatsen. Afmeldinggegevens zijn de tijdstippen waarop de pakjes van een bepaalde klant afgehaald zijn. Dit is dus klantspecifieke informatie. Het was ook de bedoeling om hiervoor een afgeschermd gedeelte te creëren, zodat niet iedereen de afmeldinggegevens van andere bedrijven kan raadplegen. Om ervoor te zorgen dat de gegevens steeds up-to-date zijn, was het ook nodig om een (eventueel automatisch) systeem te ontwikkelen zodat het updaten van gegevens gemakkelijk en snel kan geschieden Technische aspecten De webhosting van Collitax wordt verzorgd door de firma Bexs. Collitax heeft bij Bexs een webruimte van 10Mb. De webserver ondersteund de scriptingtalen ASP en ColdFusion. Voor het versturen van mail is het nodig om gebruik te maken van ColdFusion, aangezien Bexs geen applicatie voorziet voor het versturen van mail via ASP. Robby Vermaele 3

13 Inleiding Wijzigingen Tijdens de periode van de scriptie bleek dat er te weinig tijd zou zijn om alle doelstellingen te bereiken. Er is dan ook overeengekomen met de firma Collitax om alle aandacht te vestigen op Collitax BVBA en dus alle beschikbare tijd aan deze website te spenderen. Robby Vermaele 4

14 Oplossingen Hoofdstuk 2: Oplossingen 2.1 Scripting Mogelijkheden In verband met scripting waren er verschillende mogelijkheden, aangezien de webhosting zowel ColdFusion als ASP ondersteunt. In ASP kan er dan nog gekozen worden tussen de scriptingtalen VBScript en Javascript Keuze Uiteindelijk is de keuze gevallen op ASP met als scriptingtaal VBScript. Aangezien ik hier in de lessen al uitgebreid kennis mee had gemaakt, en mijn kennis van VBScript het meest uitgebreid is, was de keuze snel gemaakt. Uit noodzaak heb ik echter op het laatste moment ook nog gebruik moeten maken van ColdFusion. Aangezien Bexs geen mailcomponent voor ASP ondersteunt, heb ik voor het versturen van mails van op de server moeten gebruik maken van ColdFusion. In de laatste week heb ik mij dan nog een beetje moeten toeleggen op het leren van ColdFusion. Dit beperkte zich echter tot het versturen van mails en het uploaden van files. 2.2 Opmaak Voor de opmaak van de pagina s is er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van CSS (Cascading Style Sheets). Op die manier is het mogelijk om een consistente en eenvoudig aan te passen opmaak te realiseren. 2.3 Beveiliging Databank Om de databank te beveiligen waren er verschillende mogelijkheden. De databank op een aparte plaats zetten en deze toegankelijk maken met behulp van een DSNlink. Een andere mogelijkheid was om met een gewone ODBC-link in ASP te werken. Robby Vermaele 5

15 Oplossingen Er is gekozen voor de 2 de optie. Er zijn wel voorzorgen genomen om ervoor te zorgen dat de databank niet zo maar kon gedownload worden. Hierover meer in het hoofdstuk over de uitwerking. Er zijn uiteindelijk 2 databanken gebruikt. Eén databank voor alle gegevens van de front-end van de klantensite (logingegevens, telefoongegevens, wagenparkgegevens). De andere databank dient om de gegevens van de administratoraccounts op te slaan Paswoord Om de klantensite te beveiligen, is er gebruik gemaakt van een paswoord en een login. Zowel paswoord en login worden als gewone tekst opgeslagen in de databank. Dit is weliswaar niet de veiligste manier, maar deze beslissing is genomen in overleg met het bedrijf. De gegevens over het wagenpark zijn public record, maar worden zo toch op een eenvoudige manier afgeschermd. Voor het back-end gedeelte wordt er een andere databank gebruikt. Deze bevat alleen maar de accountgegevens (login en paswoord) van de administrators. Hier worden de paswoorden opgeslagen onder geëncrypteerde vorm Inloggen Er moet voorkomen worden dat de webpagina s van het afgeschermd gedeelte toegankelijk zijn voor gebruikers die zich niet ingelogd hebben. Om dit te verwezenlijken, zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel moet men op elke pagina de databank gaan raadplegen en zowel login als paswoord gaan verifiëren. Ofwel kan men na inloggen een sessieobject creëren met een specifieke waarden en dit object in iedere pagina gaan controleren. Ik heb er voor gekozen om de 2 de methode te implementeren. De eerste zou namelijk veel te veel overhead introduceren in de code en ook de belasting van de server zou veel groter zijn. Robby Vermaele 6

16 Uitwerking Hoofdstuk 3: Uitwerking De website bestaat uit een paar grote blokken: Algemeen gedeelte Klantensite: front-end Klantensite: back-end Deze onderdelen zullen hier één na één besproken worden. We beginnen met het algemene gedeelte van de site. De nadruk wordt doorheen de scriptie vooral gelegd op de website van Collitax BVBA, aangezien deze het meest uitgewerkt is. De meeste opmerkingen in verband met de algemene site gelden ook voor de website van Collitax Express. 3.1 Algemene site Aangezien de 3 URL s van de Collitax groep allemaal dezelfde pagina als resultaat hebben, is het belangrijk om een algemene welkomstpagina te hebben en de mensen vanaf daar te laten kiezen welk onderdeel van de site ze willen betreden. Volgende figuur verduidelijkt de toegang tot de verschillende onderdelen van de site. Figuur 3-1: portaalsite Robby Vermaele 7

17 Uitwerking Nadat men op de portaalpagina op de centrale figuur geklikt heeft, komt men terecht op een scherm waar men kan kiezen voor Collitax BVBA of Collitax Express. Door op de juiste figuur te klikken, komt men dan uiteindelijk terecht op de overeenkomstige homepage van de desbetreffende firma. De homepages van zowel Collitax Express als Collitax BVBA zijn opgebouwd uit het volgende frameset: TOPFRAME LEFT- FRAME MAINFRAME Figuur 3-2: Frameset In het linkse frame komen de links. Deze verwijzen allemaal naar het mainframe of naar een nieuw venster. In het topframe komt de naam van de firma, samen met een kleine welkomst-mededeling. In het mainframe tenslotte, komt de inhoud van de diverse onderdelen. Nu gaan we verder met de uitleg van de specifieke pagina s Collitax Express We beginnen hierbij met de eenvoudigste van de 2. Wegens tijdsgebrek heb ik me moeten beperken in het ontwerp van de website van Collitax Express. Het enige wat hier eigenlijk gebeurd is, is het overzetten van de inhoud van de bestaande website naar de nieuwe website, gebruik makend van de nieuwe stijl. Enkel het onderdeel nieuws kreeg een nieuwe lay-out aangemeten. Robby Vermaele 8

18 Uitwerking In de website van Collitax Express vinden we volgende onderdelen: Figuur 3-3: Collitax Express, links frame Bovenstaande links worden getoond in het frame left van de frameset. Ze verwijzen allemaal naar het mainframe van de site. Behalve het fotoboek, dat in een nieuwe pagina getoond wordt. We overlopen eens de verschillende onderdelen: Home: startpagina met een welkomstboodschap. Nieuws: pagina met een overzicht van nieuwsfeiten. Steeds vergezeld van datum. Diensten: een overzicht van de verschillende diensten die de firma aanbiedt. Deze pagina bevat ook links naar andere pagina s met nog wat meer specifieke uitleg over de overeenkomstige diensten. Historiek: een kleine schets van de geschiedenis van het bedrijf. Contact: overzicht van de contactgegevens (adres, mail, telefoon, ) van het bedrijf. Fotoboek: dit zijn een reeks pagina die automatisch gegenereerd werden met behulp van een grafisch programma. De lay-out van de gebruikte templates is wel een beetje bijgewerkt om beter te voldoen aan de eisen. Links: enkele links naar leveranciers en firma s waar wordt mee samengewerkt. Collitax BVBA: onder aan het frame vind je ook nog een rechtstreekse link naar de website van Collitax BVBA. Deze pagina wordt geopend in een nieuw venster. Robby Vermaele 9

19 Uitwerking Tot zover het overzicht van de website van Collitax Express. Zoals eerder vermeld, is deze nogal beperkt in omvang omdat we besloten hadden, in overleg met het bedrijf, om alle aandacht toe te spitsen op de website van Collitax BVBA Collitax BVBA De website van Collitax BVBA is wegens bovenvermelde redenen uitgebreider dan die van Collitax Express. Niet alleen wegens het afgeschermde klantengedeelte, maar ook de algemene site zelf. Het grootste gedeelte is echter analoog aan Collitax Express en gebruikt ook dezelfde lay-out. In het linkse frame ontdekken we de links naar volgende onderdelen: Figuur 3-4: Collitax BVBA, links frame Zoals te zien is, zijn vele onderdelen identiek aan de onderdelen van de website van Collitax Express. Voor die onderdelen verwijs ik dan ook graag door naar de beschrijving hierboven. Er zijn 3 verschillen met het overzicht van Collitax Express: Diensten: bevat hier geen links. Alleen maar een korte beschrijving Formulier: een link naar een pagina waar online formulieren ingevuld kunnen worden. Deze pagina wordt geopend in een nieuw venster. Over de uitwerking zelf, volgt later meer. Robby Vermaele 10

20 Uitwerking Log in: door op deze link te klikken, krijgen de bezoekers een nieuw venster waarin ze zich kunnen aanmelden voor het afgeschermde gedeelte van de site. Dit item zal ook verder in het verslag uitgebreid behandeld worden. Het was ook de nadrukkelijke vraag van de opdrachtgever om een nieuwstikker in te voegen op de site. Ik ben hiervoor op zoek gegaan op het internet en heb gebruik gemaakt van een Java applet met als naam scrollitup. Via een tekstbestand kan men eenvoudig de boodschappen aanpassen die hierin verschijnen. Mits men zich houdt aan de voorgeschreven syntax ( TEXT,URL,TARGET ), kan men zelfs hyperlinks toevoegen. 3.2 Invulformulieren Op de website Collitax BVBA worden de bezoekers in de mogelijkheid gesteld om online formulieren in te vullen en deze dan te laten versturen door de server. Hierdoor wordt het formulier meteen naar het juiste mailadres verstuurd en wordt de gebruiker niet gestoord door vervelende boodschappen van de browser als die zelf een mail moet versturen. Het browservenster dat geopend wordt, bevat een frameset die opgebouwd is uit 2 frames en wel als volgt: TOPFRAME MAINFRAME Bij het openen van de pagina, worden volgende pagina s weergegeven: Robby Vermaele 11

21 Uitwerking Topframe: pagina met daarop een dropdown lijstje met de verschillende mogelijke formulieren. In Figuur 3-5: keuze formulieren ziet u een screenshot van deze lijst. Mainframe: blanco pagina Figuur 3-5: keuze formulieren De keuzelijst bevat 4 keuzemogelijkheden: prijsaanvraag, info, schademelding en sollicitatie. Eens men op één van de vier geklikt heeft, wordt in het mainframe automatisch het juiste formulier geopend, en wordt in het topframe een andere boodschap weergegeven. Dit allemaal met behulp van Javascript waardoor dit allemaal aan client-side kan gebeuren en geen verdere communicatie met de server nodig is. Tot slot nog een overzicht van de verschillende pagina s die aangeroepen worden bij het selecteren van een van de keuzemogelijkheden van het formulier. Formulier Formulierpagina Actiepagina Prijsaanvraag BVBA_prijsForm.htm BVBA_prijsSend.cfm Algemene Info BVBA_infoForm.htm BVBA_infoSend.cfm Schademelding BVBA_schadeForm.htm BVBA_schadeSend.cfm Sollicitatie BVBA_solliForm.htm BVBA_solliSend.cfm Tabel 3-1: formulieren, pagina's Robby Vermaele 12

22 Uitwerking Formulier Het formulier zelf is gemaakt met behulp van de <form>-tag. De meeste vakjes zijn tekstvakjes en meestal is er nog plaats voor opmerkingen of commentaar in een groter tekstvak (text area). Bij twee van de vier formulieren wordt er ook de mogelijkheid gegeven om een bestand op te sturen. Hiervoor is dan nog een extra bestandsveld noodzakelijk. De validatie van de formulieren gebeurt eerst en vooral aan client-side door middel van een functie in Javascript. Deze wordt opgeroepen van zodra de gebruiker op versturen klikt. Indien één of meer velden niet voldoen aan de validatieregels, dan krijgt de gebruiker via een message box de melding dat het formulier niet goed ingevuld was. In deze boodschap krijgt de gebruiker meteen ook te zien welke velden er niet voldoen. In dit geval wordt het formulier niet verstuurd. Indien alles wel correct is ingevuld, wordt het formulier meteen verwerkt door de overeenkomstige actiepagina Verwerking Indien het formulier correct was ingevuld, wordt de overeenkomstige actiepagina opgeroepen om de ingevulde informatie te verwerken. Dit heb ik verwezenlijkt met behulp van ColdFusion. In dit overzicht zie je de verschillende zaken die dienen te gebeuren bij de verwerking van de verschillende formulieren: Formulier Prijsaanvraag Algemene Info Schademelding Sollicitatie Mail JA Tabel 3-2: formulieren, actie Bestand uploaden (indien opgegeven) NEE *.doc, *.pdf, *.txt, *.rtf, *.jpg *.doc, *.pdf, *.txt, *.rtf Robby Vermaele 13

23 Uitwerking Vooraleer de gegevens te verwerken, wordt er echter eerst nog eens een server-side validatie uitgevoerd op de ingevulde gegevens. Zo wordt er gecontroleerd of de CFpagina niet rechtstreeks geopend werd. Vervolgens worden er gekeken of de meeste belangrijke gegevens ingevuld en/of geldig zijn (naam, mail, ). Indien er mogelijkheid is om een bestand te versturen, dan wordt eerst nagegaan of er een bestand gespecificeerd was. Indien er geen bestand opgegeven was, dan zal er een mail zonder bijlage verstuurd worden, zoniet wordt een mail verstuurd met bijlage. Na de nodige acties wordt er tot slot nog een boodschap getoond aan de gebruiker. Als de mail succesvol verstuurd is, krijgt de bezoeker een overzicht van de informatie die verstuurd is met de mail. Indien er een fout is opgetreden, dan krijgt de bezoeker een foutboodschap die hem meldt welke fout er is opgetreden. Nu volgt wat verdere uitleg over de procedures die gevolgd zijn voor het verwerken van het formulier. Eerst en vooral een klein woordje uitleg over ColdFusion zelf ColdFusion ColdFusion is een markup taal van Macromedia. Ze maakt gebruik van een hele reeks van tags waarmee de ontwerper zijn applicaties kan maken. De servers van Bexs ondersteunen zowel ASP als ColdFusion, maar aangezien Bexs geen programma heeft om mail te versturen via ASP, was ik genoodzaakt om gebruik te maken van ColdFusion voor het versturen van mail. Zowel voor het versturen van mail als voor het uploaden van files heb ik dan ook gebruik gemaakt van ColdFusion Mail Om een mail te versturen met behulp van CF is er de <cfmail>-tag. In de attributen van deze tag worden de verschillende instellingen voor de mail gespecificeerd. Tussen de begintag <cfmail> en de eindtag </cfmail> wordt dan de inhoud van de mail ingevoegd. De algemene syntax van deze tag ziet er als volgt uit: Robby Vermaele 14

24 Uitwerking <cfmail to = "recipient" from = "sender" cc = "copy_to" bcc = "blind_copy_to" subject = "msg_subject" type = "msg_type" maxrows = "max_msgs" mimeattach = "path" query = "query_name" group = "query_column" groupcasesensitive = "yes" or "no" startrow = "query_row" server = "servername" port = "port_id" mailerid = "headerid" timeout = "seconds" spoolenable = "yes" or "no"> (geadresseerde) (ontvanger) (onderwerp) (mail in html) (eventuele bijlage) (naam mailserver) (poort mailserver) Een meer gedetailleerde uitleg is te vinden in Appendix B. Voor mijn applicatie heb ik volgende syntax gebruikt: <cfmail from="#form.mail#" cc="#form.mail#" server="smtp.bexs.com" subject="mail afkomstig van website: #form.formtype#" type="html"> voor een mail zonder bijlage, en volgende syntax: <cfmail from="#form.mail#" cc="#form.mail#" server="smtp.bexs.com" subject="mail afkomstig van website: #form.formtype#" type="html" mimeattach="#mailfilepath#"> voor een mail met bijlage. Hierin zijn de waarden tussen # variabelen of elementen uit de formulieren. Zij hebben volgende betekenissen: Form.mail Form.formtype Mailfilepath Veld Betekenis Mailveld in formulier Verborgen veld met naam van het formulier (schade, prijs, info of sollicitatie) Variabele met het volledig pad van het geuploade bestand op de server Robby Vermaele 15

25 Uitwerking Tabel 3-3: variabelen mail De inhoud van de mail zelf bevat verder alle ingevulde velden van het formulier zelf. De body van de mail is opgemaakt in html. Zoals te zien is in de voorbeelden, wordt de gebruiker zelf nog eens CC gezet in de mail. Dit heb ik gedaan om de gebruiker effectief te tonen dat er een mail verstuurd is Upload Bij twee van de vier formulieren kan een bestand meegestuurd worden naar de server. Indien een bestand geselecteerd was, zal dit bestand als bijlage toegevoegd worden aan de mail. Om ervoor zorgen dat dit kan, moet het bestand eerst op de server geplaatst worden. Bestanden uploaden naar een server is niet zonder risico. Daarom dienen de nodige voorzorgen genomen te worden. Eerst en vooral heb ik gebruik gemaakt van Javascript om de extensie van het gekozen bestand aan client-side te valideren. Om dit te doen neemt het Javascript de laatste 3 karakters van het pad aan client-side en vergelijkt deze met de toegelaten extensies. Aan server-side is er dan nog een validatie door ColdFusion zelf, maar deze wordt hieronder nog eens verder toegelicht. Om het bestand naar de server te versturen, heb ik gebruik gemaakt van de CF-tag <cffile>. Deze tag wordt gebruikt voor bestandsbeheer op de server. Om een bestand te uploaden, dient men het attribuut action de waarde upload mee te geven. De tag heeft volgende syntax: <cffile action = "upload" filefield = "formfield" destination = "full_path_name" nameconflict = "behavior" accept = "mime_type/file_type" mode = "permission" attributes = "file_attribute_or_list"> (naam bestandsveld in formulier) (bestemmingspad op de server) (te aanvaarden bestanden) Robby Vermaele 16

26 Uitwerking Voor de volledige uitleg van deze tag verwijs ik graag naar appendix B, waar een uittreksel van de CFML Reference is ingevoegd. Belangrijk voor onze toepassing is dat het attribuut accept goed is ingevuld. Hier worden immers de Mimetypes gedefinieerd die de server mag aanvaarden. Ieder bestand die een indeling heeft die hier niet aan voldoet, zal niet aanvaard worden door de server en een fout genereren. Op deze manier is ook de validatie aan server-side gerealiseerd. De uiteindelijk tag die ik gebruikt heb in mijn applicatie, ziet er als volgt uit: <cffile action="upload" accept="application/msword, application/pdf, text/plain, image/pjpeg, application/rtf" filefield="schadeverslag" destination="d:\websites\bexs\collitax\website\collitaxbvba\form\files\" nameconflict="overwrite"> Eens de mail verstuurd is, is het bestand eigenlijk niet meer nodig op de server. Om ervoor te zorgen dat er geen ophoping is van bestanden op de server, heb ik ervoor geopteerd om het gebruikte bestand te verwijderen na versturen van de mail. Om dit te doen, maak ik opnieuw gebruik van de <cffile>-tag, maar ditmaal krijgt het action - attribuut de waarde delete mee. Voor een gedetailleerde uitleg verwijs ik graag naar Appendix B. In deze applicatie heb ik gebruik gemaakt van volgende tag: <cffile action="delete" file="#mailfilepath#"> Waarin mailfilepath een variabele is waarin het volledige pad van het geuploade bestand aan server-side is opgeslagen. Op deze manier wordt dit bestand verwijderd op de server. 3.3 Klantensite (front-end) Een laatste link die beschikbaar is in de homepage van Collitax BVBA is de link log in. Deze opent een nieuwe browservenster waar de klant zich kan aanmelden. Hiervoor dient de klant eerst een account aan te vragen. Dit gebeurt door contact op te nemen met Collitax zelf. Eens de klant zijn paswoord en loginnaam heeft ingegeven, komt hij terecht op een pagina waar hij kan kiezen tussen de volgende opties: Telefoongegevens Voertuiggegevens Robby Vermaele 17

27 Uitwerking Wijzigen paswoord We bespreken de verschillende opties elk afzonderlijk in detail Databank Voor we ingaan op de volgende puntjes, geef ik graag nog een woordje uitleg over de databank die gebruikt wordt voor de front-end van de klantensite. Er wordt gebruik gemaakt van een Access-file die 3 tabellen bevat. Ze bevatten logingegevens, telefoongegevens en gegevens over het wagenpark. De tabellen bezitten volgende velden: Variousdata.mdb Logindata Telefoon Materiaal Tabel Tabel 3-4: databank front-end Attributen Loginnaam (moet uniek zijn) Paswoord BTW-nummer (primaire sleutel) Naam Mail Naam (primaire sleutel) Telefoonnummer Voertuignummer (primaire sleutel) Aard Nummerplaat Merk Assen Opbouw MTM Tarra LV L B H Foto Om de tabel te kunnen bevragen vanuit een ASP-pagina, wordt er steeds een ADODB-connectie aangemaakt. Dit gebeurt steeds op volgende manier: Robby Vermaele 18

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

IMAP-handleiding Bookinto

IMAP-handleiding Bookinto IMAP-handleiding Bookinto Olivier Nuyts 2Ti6 Ewout Spitaels 2Ti6 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor Toegepaste Informatica 2 de jaar Academiejaar 2010-2011 Overzicht Inleiding Bookinto

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop

Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop Gebruikers handleiding Brugge Printshop webshop... 1 Inleiding... 3 Inloggen... 4 Wachtwoord vergeten... 4 Gebruikersnaam vergeten... 5 Nog geen klant?...

Nadere informatie

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL

HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL HANDLEIDING LEVERANCIERS PORTAAL Inhoudstafel 1. Inloggen... 4 2. Paswoord vergeten... 4 2.1. Afmelden 2.2. Meat&More/Buurtslagers 3. Contact... 5 4. Mijn gegevens... 5 4.1. Bedrijfsgegevens 4.2. Logingegevens

Nadere informatie

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03

Toegang deelnemers / Inloggen... 02. Account deelnemer... 03. Communicatiemateriaal.. 03. Bijbestellen communicatiemateriaal.. 03 Inhoudstafel Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2016 Toegang deelnemers / Inloggen... 02 Paswoord vergeten. 02 Account deelnemer... 03 Communicatiemateriaal.. 03 Bijbestellen communicatiemateriaal..

Nadere informatie

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS

Handleiding CMS Online Identity Webontwikkeling. Handleiding CMS Handleiding CMS 1 Inhoudsopgave 1. Inloggen... 3 2. Het CMS... 3 3. Websitecontent... 4 3.1 Een nieuwe pagina toevoegen... 4 3.2 Een pagina wijzigen... 4 3.3 Een pagina verwijderen... 5 4. De WYSIWYG editor...

Nadere informatie

Trippeltrap Content Management System

Trippeltrap Content Management System Handleiding Trippeltrap Content Management System versie 2.4 Aanmelden Voordat u de tekst op uw webpagina kunt aanpassen, moet u zich eerst aanmelden. Bovenaan de pagina vindt u een link naar het intranet.

Nadere informatie

HANDLEIDING CMS. v.0.0.1

HANDLEIDING CMS. v.0.0.1 HANDLEIDING CMS v.0.0.1 0.0 Inhoudsopgave 0.0 Inhoudsopgave...2 1.0 Het inlogscherm......3 1.1 Inloggen...3 1.2 Wachtwoord vergeten?...4 2.0 CMS onderdelen...4 2.1 Quicklinks...4 2.2 Pagina's...5 2.2.1

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

JOBSITE Handleiding (19-01-2010)

JOBSITE Handleiding (19-01-2010) JOBSITE Handleiding (19-01-2010) 19/01/2010 2/22 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 2 INLEIDING... 3 JOBSITE FUNCTIONALITEITEN... 4 JOBSITE: BEZOEKER ZONDER ACCOUNT... 5 HOMEPAGE... 5 BEZOEKERS ZONDER ACCOUNT

Nadere informatie

Beschrijving functioneel en technisch design van de website

Beschrijving functioneel en technisch design van de website Bespreking Punten: Beschrijving functioneel en technisch design van de website Nr. Punt 1 Student 2 Bedrijf 3 Algemene lay out 4 Technologieën 5 Webruimte en datatrafiek 1. Student Registratie Bij de registratie

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers

Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers Website van het openbaar ministerie Korte gebruikershandleiding voor Content Managers De website van het openbaar ministerie is momenteel (tijdelijk) te vinden op volgende intranetadres: http://10.241.132.229.

Nadere informatie

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram

2 Eisenanalyse. 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram 2 Eisenanalyse 2.1 Functionele eisen het UseCaseDiagram beschrijvingen van de UseCases en/of prototype Inloggen Inloggen Deze usecase zorgt ervoor dat de gebruiker zich kan inloggen op het systeem. lid

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

ChainWise digitaal factureren

ChainWise digitaal factureren ChainWise digitaal factureren Product ChainWise Bedrijfssoftware Jaar 2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke toestemming

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Website De Stap: Berichtenbeheer

Website De Stap: Berichtenbeheer Klik op Login Er wordt je gevraagd een Login en een Paswoord op te geven. De Login is stapteam Het wachtwoord is stapteam Klik op OK Je bent ingelogd en komt op een beveiligd deel van de site, enkel toegankelijk

Nadere informatie

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be

Kluwer Office. DMS Basic Medewerker. Software.kluwer.be Kluwer Office DMS Basic Medewerker Software.kluwer.be Contents 1 Document Management System... 4 1.1 Alure Desktop... 4 1.1.1 IPad... 4 1.1.2 IMail... 6 1.2 CRM... 8 1.2.1 Algemeen... 8 1.2.2 Padvinder...

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Handleiding digitaal dossier

Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier Handleiding digitaal dossier... 1 Omschrijving... 2 Login met persoonlijke account... 3 Geen persoonlijke account... 3 Automatisch omwisselen naar persoonlijke account... 4

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk

Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk Handleiding Mooy Logistics Servicedesk... 1 1. Inloggen... 2 2. Zoeken naar documenten.... 3 3. Downloaden van alle documenten op factuurnummer.... 5 4. Order regels

Nadere informatie

Bewerk uw eigen Digibordbij boek

Bewerk uw eigen Digibordbij boek Bewerk uw eigen Digibordbij boek Naast de presentatie van schoolboeken in het Digibordbij systeem is het voor leraren ook mogelijk aanpassingen te maken in de digitale boeken. De leraar kan via een aparte

Nadere informatie

Gebruik Self-service applicatie

Gebruik Self-service applicatie Gebruik Self-service applicatie Algemene informatie Met de applicatie Self-service heeft u de mogelijkheid om zelf diverse beheertaken uit te voeren voor uw relatie. Aan de hand van o.a. de hoeveelheid

Nadere informatie

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification Software Requirements Specification PEN: Paper Exchange Network Software Engineering groep 1 (se1-1415) Academiejaar 2014-2015 Jens Nevens - Sander Lenaerts - Nassim Versbraegen Jo De Neve - Jasper Bevernage

Nadere informatie

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be"

Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van sfta.vmm.be Documentatiebundel Sfta Versturen en ontvangen van grote mails door gebruik te maken van "sfta.vmm.be" Inhoud 1. Inleiding 3 2. Hoe als extern persoon een mail met gro(o)t(e) bestand(en) versturen naar

Nadere informatie

MyBroker. Gebruikershandleiding

MyBroker. Gebruikershandleiding MyBroker Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1. WAT MOET IK DOEN OM TOEGANG TE KRIJGEN TOT MIJN KLANTENZONE?... 3 1.1. PER E-MAIL... 3 1.2. VIA ONZE WEBSITE... 4 2. DE TOEGANG TOT MYBROKER... 5 3. CONSULTATIE

Nadere informatie

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen

Beginners Handleiding Eerste versie. Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Beginners Handleiding Eerste versie Ronnie Schuurbiers Stijn Vermeulen Inhoudsopgave: Beginnen en inloggen... 3 Site instellingen wijzigen.... 5 Een thema kiezen.... 6 Tekstblokken toevoegen, wijzigen

Nadere informatie

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding

15 July 2014. Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding Betaalopdrachten web applicatie gebruikers handleiding 1 Overzicht Steeds vaker komen we de term web applicatie tegen bij software ontwikkeling. Een web applicatie is een programma dat online op een webserver

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4

4.1 4.2 5.1 5.2 6.1 6.2 6.3 6.4 Handleiding CMS Inhoud 1 Inloggen 2 Algemeen 3 Hoofdmenu 4 Pagina s 4.1 Pagina s algemeen 4.2 Pagina aanpassen 5 Items 5.1 Items algemeen 5.2 Item aanpassen 6 Editor 6.1 Editor algemeen 6.2 Afbeeldingen

Nadere informatie

Handleiding competitie.nevobo.nl

Handleiding competitie.nevobo.nl De competitiewebsite, welke via http://competitie.nevobo.nl/ te bereiken is, wordt steeds belangrijker in de volleybalcompetities van de Nevobo. In dit document vindt u informatie over de werking van deze

Nadere informatie

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling

Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten. Deel 1 : Inloggen als instelling Bisdom Antwerpen Vicariaat voor het onderwijs Handleiding inschrijvingsmodule raamovereenkomsten 1. INLEIDING Deel 1 : Inloggen als instelling Het inschrijven voor een raamovereenkomst gebeurt per instelling

Nadere informatie

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG

EBUILDER HANDLEIDING. De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl. info@exed.nl EXED CMS UITLEG EBUILDER HANDLEIDING De Ebuilder is een product van EXED internet www.exed.nl info@exed.nl 1 INHOUDSOPGAVE Inleiding Een korte introductie over het Ebuilder» Navigatie» Snelnavigatie Pagina s Hier vind

Nadere informatie

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking

HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking HANDLEIDING DMS Plugin Installatie, configuratie & werking Dit document is de handleiding voor de installatie, configuratie en werking van de DMS Plugin. Versie 1-12/09/2005 Inhoudstafel 1 Installatie...

Nadere informatie

Gebruikershandleiding www.flamingo.be

Gebruikershandleiding www.flamingo.be Gebruikershandleiding www.flamingo.be Auteur : Web~IT Support and Consulting Datum : 19 december 2005 Opdrachtgever : Flamingo nv Pag. 2/27 Inhoudstafel Inhoudstafel 2 1. Starten 3 2. Pagina structuur

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers

Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Gebruikershandleiding Self Service Voor Medewerkers Inhoud 1. Algemeen... 3 2. Inloggen... 6 3. De module HR Self Service... 7 4. De taakbalk aan de linkerzijde... 8 5. Het afhandelen van openstaande taken...

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

v.1.11 Verenigingenweb Plus Handleiding Website in gebruik nemen

v.1.11 Verenigingenweb Plus Handleiding Website in gebruik nemen v.1.11 Verenigingenweb Plus Handleiding Website in gebruik nemen Inhoud Algemene informatie...3 Voor wie is deze handleiding?...3 Voordat u begint...3 Pagina beheer...4 Pagina aanmaken...4 Pagina wijzigen...4

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1

GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 GEBRUIKERSHANDLEIDING MAAKJETRAINING.NL 1 INHOUD 1 Inleiding 3 1.1 De drie categorieën 3 2 Inloggen op MaakJeTraining 4 2.1 Registreren op MaakJeTraining 4 2.2 Inloggen met account 5 2.3 Veranderingen

Nadere informatie

Handleiding Mijn Websign

Handleiding Mijn Websign Handleiding Mijn Websign Gemnet BV Postbus 19535 2500 CM Den Haag Tel: 070-3436900 www.gemnet.nl info@gemnet.nl Versie 1.1, augustus 2011 Handleiding Mijn WebSign Document nummer 1.1 Augustus 2011 Handleiding

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Cliënten handleiding PwC Client Portal

Cliënten handleiding PwC Client Portal Cliënten handleiding PwC Client Portal Mei 2011 (1) 1. Portal van de cliënt Deze beschrijving gaat ervan uit dat u beschikt over inloggegevens voor de portal en over de url van de portal website. Als u

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant

Handleiding CMS. Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Handleiding CMS Auteur: J. Bijl Coldfusion Consultant Inhoudsopgave 1.0 Inleiding 3 2.0 Introductie CMS en websites 4 3.0 Inloggen in beheer 5 4.0 Dashboard 6 4.1 Bezoekers totalen 6 4.2 Bezoekers 7 4.3

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

HTML Editor: tabellen en hyperlinks

HTML Editor: tabellen en hyperlinks LES 19 HTML Editor: tabellen en hyperlinks In deze les leert u nog iets meer over HTML en de HTML Editor van OpenOffice.org. U leert hoe u absolute en relatieve hyperlinks maakt. We staan even stil bij

Nadere informatie

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers

OZO Handleiding 1. Voor gebruikers/deelnemers OZO Handleiding 1 Voor gebruikers/deelnemers Inleiding Deze handleiding legt u uit hoe u als gebruiker/deelnemer op overzichtelijke wijze de weg kunt vinden binnen de OZO website. Wilt u uitleg over de

Nadere informatie

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk

en via WISA. 29 juli 2016. WISA helpdesk E-mailen via WISA 29 juli 2016 WISA helpdesk Inhoudsopgave 1 E-mailen via WISA 2 1.1 Instellingen.................................... 3 1.1.1 Mails sturen via............................. 3 1.1.1.1 Standaard

Nadere informatie

Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad)

Handleiding Van Oirschot Onderweg-App (ipad) Handleiding "Van Oirschot Onderweg"-App (ipad) Als één van de eerste groothandels op de Belgische markt is Van Oirschot trots om u de "Van Oirschot Onderweg"-App voor ipad voor te stellen. Ga dus snel

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. HetSchoolvoorbeeld 2.1. Websites voor het onderwijs. Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Websites Social media Mediawijsheid Grafisch ontwerp Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.1 Pagina 1 Inhoud 1 Opbouw van

Nadere informatie

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden

Voer uw gegevens in en tik 'Account maken' Tik 'Akkoord' voor het accepteren van de gebruiksvoorwaarden Dropbox Beschrijving Dropbox is een gratis Cloudopslag-toepassing. U krijgt bij aanmelden 2GB gratis opslagruimte, waarin u foto s, documenten, kan bewaren. U kunt deze bestanden gemakkelijk benaderen

Nadere informatie

Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2018

Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2018 Handleiding Online Tool Dag van de Zorg 2018 TOEGANG DEELNEMERS/INLOGGEN... 2 ACCOUNT DEELNEMER... 3 MIJN GEGEVENS... 4 Logo opladen... 4 WEBPAGINA... 7 Foto persoonlijke webpagina... 7 AFFICHE AANMAKEN...

Nadere informatie

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager,

Inhoud. Handleiding Dododent. Beste tandarts of praktijkmanager, Handleiding Dododent Beste tandarts of praktijkmanager, Hartelijk dank voor de aanschaf van een website bij Dodoworks. Hieronder volgt een uitgebreide handleiding van het Dododent systeem waarmee de website

Nadere informatie

ZorgMail Secure e-mail

ZorgMail Secure e-mail ZorgMail Secure e-mail 2014 ENOVATION B.V. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, opgeslagen in een data verwerkend systeem of uitgezonden in enige

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Mach3Framework 5.0 / Website

Mach3Framework 5.0 / Website Mach3Framework 5.0 / Website Handleiding Mach3Builders Inhoudsopgave 1 Inloggen...5 1.1 Ingelogd blijven...6 1.2 Wachtwoord vergeten...7 2 Applicatie keuzescherm...8 2.1 De beheeromgeving openen...9 3

Nadere informatie

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012

Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite Versie 2.0 januari 2012 Gebruikshandleiding Rabo OmniKassa Downloadsite GEBRUIKSHANDLEIDING RABO OMNIKASSA DOWNLOADSITE Pagina 1/13 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. VERBINDING... 4 2.1 INLOG PAGINA... 4 2.2 PROCEDURE BIJ EERSTE

Nadere informatie

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/

Handleiding theocms2 K.U.Leuven - Faculteit Godgeleerdheid Stijn Van Baekel 1/19. - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ Stijn Van Baekel 1/19 - HANDLEIDING CMS2 - http://theo.kuleuven.be/ laatste aanpassing: 08/10/2008 Stijn Van Baekel 2/19 Index Index... 2 Inleiding... 3 1. Tonen van pagina s... 4 2. Beheer van pagina

Nadere informatie

Resultaten tellen Aanmelden

Resultaten tellen Aanmelden Instructie digitaal aanbesteden Registratie Deze aanbesteding zal in digitale vorm plaatsvinden middels een speciaal daartoe ingerichte online account van de opdrachtgever. U hoeft voor deelname niets

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

BRICONweb voor de club

BRICONweb voor de club BRICONweb voor de club Starten met BW! 3 Aanmelden! 4 Registreren! 4 Club verantwoordelijke! 5 Bestaande club! 5 Nieuwe club aanmaken! 5 Aanmaken wedstrijd! 6 Betekenis icoontjes! 7 Inkorven! 8 Aantallen

Nadere informatie

De controlekaart volledige werkloosheid

De controlekaart volledige werkloosheid De controlekaart volledige werkloosheid Mobiele Versie Gebruikershandleiding Inhoudstafel Toegang 4 Algemene beschrijving 6 Bovenaan 7 Het logo van de uitbetalingsinstelling 7 De PDF downloaden 7 Instellingen

Nadere informatie

SportCTM 2.0 Startscherm trainer

SportCTM 2.0 Startscherm trainer SportCTM 2.0 Startscherm trainer Inloggen Webapplicatie Via inlog.dotcomsport.com kun je in inloggen op de webapplicatie van het SportCTM. Wij adviseren onderstaande browsers Windows: Internet Explorer,

Nadere informatie

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8

Shell Card Online e-invoicing Service Gebruikershandleiding. Versie 2.8 Gebruikershandleiding Versie 2.8 november 2012 Inhoud 1 Voor toegang tot Shell Card Online e-invoicing Service... 3 1.1 Inloggen in Shell Card Online... 3 1.2 Wat als u uw wachtwoord bent vergeten... 3

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie

BCCA - Kwaliteitskader Ventilatie - Handleiding web applicatie BCCA - Kwaliteitskader "Ventilatie" - Handleiding web applicatie 19 april 2016 Versie 3.0 Versie historiek Versie Datum Inhoud Nagekeken door 1.0 01/02/2016 Eerste versie van het document MDS 2.0 17/02/2016

Nadere informatie

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)

Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Lined Content Management System v.2 (LCMS 2) Inhoudsopgave Lined Content Management System v.2 (LCMS 2)...2 Wat is LCMS 2?...3 Hoe gebruik ik LCMS 2?...3 De modules...4 Instellingen...4 Gebruikers...4

Nadere informatie

Handleiding. Beheeromgeving

Handleiding. Beheeromgeving Handleiding Beheeromgeving Kant en Klare Site Veluwelaan 80 8443 AH Heerenveen www.kantenklaresite.nl - info@kantenklaresite.nl - fax: 084-8368243 KvK 01134248 Inhoud Inloggen op de beheeromgeving...3

Nadere informatie

Sdu Jurisprudentie Handleiding

Sdu Jurisprudentie Handleiding Sdu Jurisprudentie Handleiding Inloggen Om in te loggen, klikt u op de knop Log in in de rechterbovenhoek van het scherm. Vul vervolgens uw gebruikersnaam in en klik op Log in. Er wordt nu gevraagd om

Nadere informatie

SwingOffice in een notendop

SwingOffice in een notendop SwingOffice in een notendop doelstelling: opvolging en bijsturing van berichten (per e-mail). 1. Inloggen in de Swing-omgeving Surf (gebruik Microsoft Internet Explorer) naar : http://swinglinecomputer/servico/default.aspx

Nadere informatie

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers

Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Handleiding Employ UrenOnline Opdrachtgevers Versie 1.5 mei 2013 Pagina 1 van 15 Inhoudsopgave 1. Inloggen in Employ UrenOnline 4 2. Instellingen binnen Employ UrenOnline 6 2.1 Contactpersonen 6 2.2 Projecten

Nadere informatie

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14

Handleiding. Serviceportal. Versie 1.3 Datum 07-10-14 Handleiding Serviceportal Versie 1.3 Datum 07-10-14 Inhoud 1 Inloggen... 3 2 Transportdocumenten... 4 2.1 Zoeken naar documenten... 4 2.2 Downloaden van alle documenten op factuurnummer... 6 2.3 Order

Nadere informatie

Create Your Locksystem

Create Your Locksystem Create Your Locksystem Gebruikershandleiding Wendy Caers CVO Antwerpen Inhoudstafel Inhoudstafel 2 Het programma starten 3 Profielen Profiel aanmaken Profiel wijzigen Profiel verwijderen Sluitplannen Sluitplan

Nadere informatie

Bij problemen of vragen omtrent de login gegevens, kan er contact worden opgenomen met de webmaster bij Lannoo.

Bij problemen of vragen omtrent de login gegevens, kan er contact worden opgenomen met de webmaster bij Lannoo. Jean-Baptiste de Ghellincklaan 13, Bus 301 9051 Gent +32/497.52.61.20 www.misterduke.be Manual: Aanmaak Event/ Expo : Lannoocampus-Academie.nl 1. Inloggen CMS Via http://www.lannoocampus-academie.nl/beta/cms

Nadere informatie

Handleiding. imailingtool. Introductie

Handleiding. imailingtool. Introductie Handleiding imailingtool Handleiding...1 imailingtool...1 Introductie...1 2 Aan de slag!...2 2.1 Inloggen...2 2.2 Dashboard / Homepage...2 2.2.1 Uitleg dashboard...3 3 Adressenlijst...0 3.1 Een nieuwe

Nadere informatie

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010

Systeemontwikkeling, Hoofdstuk 6, Query s, macro s en rapporten in MS Access 2010 6. Query s, macro s en rapporten In dit hoofdstuk zetten we de puntjes op de i. Alle processen zullen in de aangemaakte formulieren met de gebruikersmenu s van de secretaris, penningmeester en wedstrijdsecretaris,

Nadere informatie

Handleiding Merge items

Handleiding Merge items Handleiding Merge items Copyright, Connexys Versie 3.2.0.1-30 september 2013 Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of

Nadere informatie

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1

Handleiding planner. Handleiding RoosterPlaats pagina 1 Handleiding planner Handleiding RoosterPlaats pagina 1 In dit document wordt uiteengezet hoe u aan de hand van onderstaande 5 stappen een rooster kan maken. Voordat u kunt beginnen met het creëren van

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 16 juli 2015 Versie : 2014.6 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.

Handleiding. HetSchoolvoorbeeld.nl. Versie 2.2 - juni 2014. Websites voor het onderwijs. Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld. HetSchoolvoorbeeld.nl Websites voor het onderwijs Handleiding Versie 2.2 - juni 2014 Meest recente uitgave: www. hetschoolvoorbeeld.nl/handleiding Handleiding HetSchoolvoorbeeld 2.2 Pagina 1 Inhoud Inhoud

Nadere informatie

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox

Berichtenbox. Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Berichtenbox Auteur : Rakesh Poeran Datum : 19 mei 2015 Versie : 2014.5 Documentnaam : Berichtenbox Inhoud 1. Inleiding 3 2. Inloggen op de berichtenbox 4 3. Lay-out van de berichtenbox 6 3.1 Linker menu

Nadere informatie

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer

Auteur: Niels Bons. Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie. 2014, Provincie Fryslân. Uitgegeven in eigen beheer Auteur: Niels Bons Handleiding Koepeldatabase Zakelijk toerisme: aanmelden organisatie 2014, Provincie Fryslân Uitgegeven in eigen beheer (mail@infofryslan.nl) Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

PhotoworkZ pop-up website handleiding

PhotoworkZ pop-up website handleiding PhotoworkZ pop-up website handleiding Inhoudsopgave PhotoworkZ pop-up website handleiding...1 Aanmelden op de admin module...2 Beheer van teksten...3 Tekst downloaden en aanpassen...3 Aanpassen van teksten...4

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding

De Liemers Helpt Partner Handleiding v1.1. De Liemers Helpt. Partner handleiding De Liemers Helpt Partner handleiding Je kunt de actuele versie van onze handleiding downloaden op: http://www.deliemershelpt.nl/partner-worden/partner-worden.html Registreren Om een account aan te maken

Nadere informatie

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl

Handleiding Service Apotheken. Serviceapotheek.tevreden.nl Handleiding Service Apotheken Serviceapotheek.tevreden.nl Inhoud 1. Inloggen op Serviceapotheek.tevreden.nl 3 2. Dashboard 4 Rapportcijfers 4 Toon resultaten 4 Download in PDF 4 Startdatum / Einddatum

Nadere informatie

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

Handleiding Websitebeheer

Handleiding Websitebeheer Handleiding Websitebeheer Event Media Websites Copyright 2005, Event Media 1. Inleiding... 3 2. CMS-systeem... 3 2.1 Inloggen... 3 2.2 Basis-menu... 3 2.3 Bestaande pagina s aanpassen...3 2.4 Nieuwe pagina

Nadere informatie

Handleiding CMS Made Simple

Handleiding CMS Made Simple Handleiding CMS Made Simple Versie 3 Mei 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Inloggen en uitloggen... 4 Inloggen... 4 Uitloggen... 5 3. Plaatsen van teksten op pagina s... 6 Menubalk... 6 Tekst plaatsen

Nadere informatie

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod:

16. Web Station. In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan bod: 16. Web Station U kunt uw QNAP NAS gebruiken om een website te hosten. U kunt zelf een website bouwen in HTML of gebruik maken van één van de vele content management systemen die beschikbaar worden gesteld

Nadere informatie

Microsoft Office 365. Handleiding

Microsoft Office 365. Handleiding Dit document omvat een effiëciente handleiding voor de webinterface van Microsoft Office 365. Het mailsysteem, contacten beheren, agenda onderhouden en het gebruiken van de cloudservice OneDrive zijn de

Nadere informatie