Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 8 / 22 februari 2007 Inhoud Met ingang van nummer 5 zijn in de inhoudsopgave van het Statistisch Bulletin twee wijzigingen aangebracht: de omschrijving van de rubrieken en de volgorde waarin deze rubrieken in de vernieuwde inhoudsopgave zijn opgenomen. Met deze gewijzigde indeling sluit de inhoudsopgave beter aan op de nieuwe thema-indeling op de CBS-website. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, november 2006 januari pag. 8 en 9 Bouwen en wonen Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid; volumemutaties, december pag. 5 Financiële en zakelijke diensten Ontwikkeling van de omzet, prijs en hoeveelheid (incl. BTW) van kappers en schoonheidsverzorging, december pag. 5 Inkomen en bestedingen Consumptieve bestedingen door huishoudens, december pag. 6 en 7 Prijzen Consumentenprijsindex, januari pag. 2 t/m 5 Verklaring van de tekens. = gegevens ontbreken; = nihil; x = geheim; * = voorlopig cijfer. ( ) achter de titel = nummer met de laatst gepubliceerde overeenkomstige tabel. Auteursrecht Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld. ISSN: Informatie Infoservice: tel ( 0,50 per minuut); Website: Conjunctuur: teletekst pag. 506 en 507; Redactie SB: CBS, Postbus 4000, 2270 JMVoorburg

2 Inflatie in januari 1,4 procent De inflatie is in januari 2007 uitgekomen op 1,4 procent. Dat is hoger dan in december. Toen lagen de prijzen 1,1 procent hoger dan een jaar eerder. Dit blijkt uit het consumentenprijsindexcijfer. De inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode bedroeg 1,0 procent. Dat is lager dan in december. Opgelopen inflatie De toegenomen inflatie komt vooral doordat de effecten van enkele sterke prijsdalingen in januari 2006 zijn uitgewerkt. Zo drukte de afschaffing van het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting per januari 2006 de inflatie in heel 2006 met ruim 0,4 procentpunt. De prijsontwikkeling van autobrandstoffen had een inflatieverlagend effect. De brandstoffen waren in januari van dit jaar 3,8 procent goedkoper dan een jaar eerder. In december was dat verschil nog 0,8 procent. Ook de prijsstijging van voedingsmiddelen ten opzichte van een jaar eerder was in januari minder sterk dan in december. Verder drukte de afschaffing van de heffing ten behoeve van de stimulering van de milieukwaliteit van de elektriciteitsproductie (MEP-heffing) de inflatie. Ook de bijdrage van de prijs van gas aan de inflatie is afgenomen, mede door het verminderde gasverbruik. Methodewijziging consumentenprijsindex Met ingang van 2007 is het pakket goederen en diensten waarop de consumentenprijsindex is gebaseerd, aangepast aan de veranderingen van het bestedingspatroon van consumenten. Daarnaast is de berekening van de consumentenprijsindex op enkele punten gewijzigd. Zo zijn de premies voor de aanvullende ziektekostenverzekeringen vanaf januari 2007 opgenomen in het pakket goederen en diensten. Deze premies zijn in januari met 7,3 procent gestegen. Hierdoor liep de inflatie met ongeveer 0,1 procentpunt op. Verder wordt de prijs voor kinderopvang anders gemeten dan vorig jaar. In 2006 is de ouderbijdrage na aftrek van subsidies door overheid en werkgevers gemeten. Vanaf 2007 wordt de brutoprijs van de instelling in de consumentenprijsindex opgenomen. Deze verandering leidt tot een verhoging van de inflatie. Inflatie volgens Europese methode daalt naar 1,0 procent De Nederlandse inflatie volgens de Europees geharmoniseerde methode (HICP) is in januari uitgekomen op 1,0 procent. In december was deze nog 1,7 procent. De inflatie volgens de HICP daalt vooral door lagere prijzen voor autobrandstoffen, de minder sterke prijsstijging van energie, de minder sterke stijging van de prijs van gezondheidszorg, en door de verhoging van de overheidsbijdrage voor kinderopvang. Volgens een voorlopige raming van Eurostat is de inflatie in de eurozone in januari ongewijzigd gebleven op 1,9 procent. Technische toelichting Het CBS heeft in januari 2007 een basisverlegging doorgevoerd. Op donderdag 15 februari is daarom ook het artikel Meer energie en telefonie, minder kleding en vervoer in het nieuwe CPI-mandje op de homepage van de CBS-website verschenen met de belangrijkste wijzigingen bij de basisverlegging. Verder is een uitgebreide toelichting (Een vernieuwde consumentenprijsindex in 2007) over de basisverlegging en de wijzigingen in de berekening van de consumentenprijsindex beschikbaar. Ook is een overzicht van de kwantitatieve gevolgen van deze wijzigingen is op de website geplaatst. Ten slotte is een korte toelichting op de website geplaatst waarin de verschillen in de ontwikkeling van CPI en HICP tussen december en januari worden verklaard. Meer informatie Voor meer informatie verwijzen wij u naar het Conjunctuurbericht op de CBS-website. Hierin wordt een actueel, totaal en samenhangend beeld van de conjunctuur gepresenteerd. Via de CBS-website (Informatie voor/publiek/abonnementen) kunt u zich aanmelden voor een gratis abonnement. Inflatie De inflatie in Nederland wordt gemeten als de stijging van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van de overeenkomstige periode in het voorgaande jaar. De consumentenprijsindex geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld werd aangeschaft door huishoudens in Nederland. De gemiddelde prijsverandering heeft betrekking op het consumptiepakket van alle huishoudens. Basisverlegging Deze maand is de basis verlegd van de CPI. Dat wil zeggen dat de reeks vanaf nu gebaseerd is op het consumptiepakket van het jaar De reeks was van januari 2003 tot december 2006 gebaseerd op het consumptiepakket uit het jaar De basis zal vanaf nu jaarlijks worden verlegd. Meer informatie over de basisverlegging is te vinden in een artikel dat deze week is gepubliceerd. Meer achtergrondinformatie over de consumentenprijsindex is te vinden op de CBS-website. Afgeleide consumentenprijsindex In de afgeleide consumentenprijsindices van het CBS is het effect van veranderingen in de tarieven van de productgebonden belastingen en subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling geëlimineerd. Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex De geharmoniseerde indices dienen speciaal voor het vergelijken van de inflatie tussen de lidstaten van de Europese Unie. Het CBS publiceert daartoe voor Nederland naast de CPI de HICP (Harmonized Index of Consumer Prices). 2 Centraal Bureau voor de Statistiek

3 De consumentenprijsindex voor de monetaire unie (de MUICP) geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie, oftewel de eurozone. Nu Slovenië in januari 2007 is toegetreden tot de eurozone zijn dat 13 landen. De hoogte van de inflatie in de eurozone is een belangrijke indicator voor de Europese Centrale Bank (ECB) bij het bepalen van het rentepeil. De ECB hanteert als richtsnoer voor prijsstabiliteit een inflatie van ongeveer 2 procent. Het EICP-cijfer geeft de gemiddelde prijsontwikkeling weer in de landen van de Europese Unie. Na de toetreding van Bulgarije en Roemenië tot de Unie in januari 2007 zijn dat 27 landen. De uitkomsten over januari 2007 voor de afzonderlijke landen van de Europese Unie zullen op 28 februari worden gepubliceerd door Eurostat. Voorlopige uitkomsten De uitkomsten over de consumentenprijsindex zijn in de regel één maand voorlopig. Cijfers kunnen worden aangepast op grond van nagekomen gegevens. De eerder gepubliceerde voorlopige uitkomsten over december en het jaar 2006 op basis van de reeks 2000=100 zijn niet meer aangepast en zijn vanaf heden definitief. I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) Wegings coëfficiënt jan. febr. maart april mei juni (3) 0 Totaal bestedingen ,68 99,06 99,84 100,30 100,38 100,02 1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken ,30 99,55 99,85 100,22 100,01 100,41 Voedingsmiddelen ,40 99,50 99,81 100,16 99,98 100,37 Brood en graanproducten ,47 100,31 100,12 99,66 99,97 99,96 Vlees ,81 99,12 99,26 100,16 99,98 100,46 Vis, schaal- en schelpdieren ,49 96,68 97,26 97,89 99,29 99,89 Melk, kaas en eieren ,23 101,56 101,27 100,83 100,32 99,59 Oliën en vetten ,65 99,10 98,91 100,13 100,65 100,95 Fruit ,18 97,00 99,50 100,31 100,52 102,66 Groenten en aardappelen ,66 97,57 98,89 100,07 98,93 100,72 Suiker, zoetwaren en ijs ,88 100,78 100,66 100,72 100,58 100,44 Overige voedingsmiddelen ,88 99,94 99,92 100,57 99,85 99,93 Alcoholvrije dranken ,20 100,16 100,25 100,88 100,27 100,80 Koffie, thee en cacao ,86 101,66 100,73 101,49 100,63 101,12 Mineraalwater, frisdranken en sappen ,79 99,36 99,99 100,55 100,08 100,63 2 Alcoholhoudende dranken en tabak ,93 98,76 98,80 99,31 99,61 100,56 Alcoholhoudende dranken ,47 99,07 99,10 99,93 100,07 100,26 Tabak ,56 98,56 98,59 98,87 99,28 100,77 3 Kleding en schoeisel ,68 93,15 105,18 106,58 106,40 99,02 Kleding en kledingstoffen ,64 92,58 105,80 106,89 106,81 99,02 Schoeisel en schoenreparaties ,80 95,93 102,15 105,03 104,43 99,02 4 Huisvesting, water en energie ,76 98,79 98,83 98,86 98,88 98,93 Werkelijke huur ,67 98,67 98,67 98,67 98,67 98,67 Toegerekende huur eigen woning ,66 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 Onderhoud en reparatie van de woning ,05 98,55 99,05 99,49 99,65 100,42 Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning ,67 99,77 99,74 99,91 100,05 99,97 Energie ,11 99,11 99,13 99,14 99,15 99,15 5 Stoffering, huishoudelijke apparaten ,61 99,79 99,95 100,33 100,24 100,13 Meubelen en vloerbedekking ,29 99,24 99,81 100,50 100,28 100,30 Huishoudtextiel ,77 101,38 101,11 100,73 100,49 99,90 Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie ,48 100,51 100,39 100,07 99,96 100,32 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen ,42 100,45 99,90 100,31 99,82 99,58 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin ,83 98,97 100,11 99,95 99,96 99,48 Dagelijks woningonderhoud ,15 99,73 99,55 100,13 100,46 100,20 6 Gezondheid ,65 99,66 99,59 99,80 99,85 100,01 7 Vervoer ,20 98,79 99,47 101,25 101,27 101,91 Aankoop voertuigen ,61 99,69 99,71 100,07 100,21 100,22 Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen ,99 98,18 99,34 102,15 102,09 102,76 Vervoersdiensten ,23 99,36 99,53 100,11 100,20 101,89 8 Communicatie ,39 101,87 101,72 101,16 101,14 100,06 9 Recreatie en cultuur ,07 100,62 100,10 100,47 100,97 100,19 Audio en video, computers en software ,03 103,33 103,79 102,83 102,68 101,24 Duurzame goederen voor recreatie en cultuur ,51 99,50 99,56 99,61 99,48 99,38 Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren ,46 102,29 99,27 99,45 102,27 99,72 Recreatieve en culturele dienstverlening ,01 99,09 99,12 99,81 99,69 99,83 Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren ,62 100,32 100,06 99,90 100,02 99,83 Pakketreizen ,91 97,91 97,91 100,63 100,63 100,63 10 Onderwijs ,03 100,03 100,06 100,17 100,17 100,35 11 Hotels, cafés en restaurants ,76 98,50 98,61 99,70 99,84 100,15 Restaurants, cafés en kantines ,84 98,96 99,31 99,64 99,61 99,92 Accommodatie ,20 94,39 92,44 100,23 101,85 102,11 12 Diverse goederen en diensten ,88 99,94 100,03 100,18 100,08 100,03 Lichaamsverzorging ,46 99,46 99,75 99,84 99,75 99,92 Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g ,09 98,14 98,10 98,78 99,89 100,42 Sociale bescherming ,85 99,85 99,85 99,85 100,08 100,08 Verzekering ,79 100,73 100,74 100,76 100,64 100,42 Financiële diensten ,36 101,36 101,36 102,03 99,92 99,03 Andere diensten n.e.g ,04 99,11 99,25 99,37 99,54 99,69 13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd ,53 99,53 99,53 99,76 99,76 99,76 Consumptiegebonden belastingen ,78 99,78 99,78 100,07 100,07 100,07 Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO ,66 98,66 98,66 98,66 98,66 98,66 14 Consumptie in het buitenland ,57 97,77 98,65 98,72 100,05 100,43 Statistisch bulletin 8 (CBS) 22/2/2007 3

4 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) (slot) (3) Wegings coëfficiënt juli aug. sept. okt. nov. dec. jan.* 0 Totaal bestedingen ,83 100,36 100,74 100,49 100,33 99,96 100,08 1 Voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken ,93 100,59 100,57 99,69 99,90 99,98 100,41 Voedingsmiddelen ,91 100,69 100,60 99,78 99,85 99,94 100,34 Brood en graanproducten ,39 99,70 99,71 99,96 100,50 100,25 100,26 Vlees ,09 100,23 100,32 100,35 99,99 100,24 99,70 Vis, schaal- en schelpdieren ,41 102,58 101,57 102,01 102,16 101,78 102,68 Melk, kaas en eieren ,29 99,36 99,12 99,44 99,10 98,90 98,80 Oliën en vetten ,54 99,91 100,36 100,36 99,78 101,65 101,27 Fruit ,58 105,12 104,28 99,67 97,02 97,15 98,30 Groenten en aardappelen ,20 103,22 103,20 98,45 101,33 101,76 106,01 Suiker, zoetwaren en ijs ,18 99,27 99,14 98,60 99,18 99,57 99,55 Overige voedingsmiddelen ,88 99,80 100,25 100,24 99,84 99,90 99,46 Alcoholvrije dranken ,21 99,50 100,16 98,64 100,47 100,47 101,22 Koffie, thee en cacao ,12 100,09 100,86 96,01 98,14 97,28 97,05 Mineraalwater, frisdranken en sappen ,73 99,18 99,79 100,04 101,70 102,16 103,41 2 Alcoholhoudende dranken en tabak ,65 100,68 100,69 100,70 100,60 100,72 100,64 Alcoholhoudende dranken ,47 100,23 100,38 100,39 100,16 100,46 100,25 Tabak ,77 100,98 100,91 100,91 100,91 100,91 100,90 3 Kleding en schoeisel ,27 94,28 107,11 108,37 107,15 98,82 87,64 Kleding en kledingstoffen ,76 94,26 107,46 108,55 107,27 98,96 86,79 Schoeisel en schoenreparaties ,78 94,38 105,35 107,46 106,54 98,13 91,76 4 Huisvesting, water en energie ,06 101,15 101,16 101,18 101,19 101,21 102,26 Werkelijke huur ,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 101,33 Toegerekende huur eigen woning ,34 101,34 101,34 101,34 101,34 101,34 101,34 Onderhoud en reparatie van de woning ,38 100,59 100,71 100,83 101,01 101,28 102,18 Watervoorziening en overige diensten i.v.m. de woning ,17 100,10 100,11 100,14 100,17 100,20 100,53 Energie ,53 100,93 100,93 100,95 100,94 100,94 105,81 5 Stoffering, huishoudelijke apparaten ,95 99,80 99,94 100,04 100,12 100,10 100,23 Meubelen en vloerbedekking ,01 99,76 100,06 100,09 100,32 100,33 100,16 Huishoudtextiel ,83 98,95 99,50 99,20 99,66 99,48 99,21 Huishoudelijke apparatuur incl. reparatie ,30 99,72 99,74 99,60 99,49 99,41 99,10 Vaat- en glaswerk en huishoudelijke artikelen ,59 99,28 99,72 100,60 100,01 100,32 100,98 Gereedschappen en werktuigen voor huis en tuin ,88 100,54 100,39 100,48 100,71 100,71 101,08 Dagelijks woningonderhoud ,23 100,23 99,98 100,13 100,17 100,05 100,74 6 Gezondheid ,10 100,07 100,33 100,28 100,34 100,31 101,16 7 Vervoer ,42 101,61 99,01 98,33 98,17 98,58 98,52 Aankoop voertuigen ,75 99,69 100,18 100,19 100,27 100,41 100,73 Gebruik van privé-voertuigen, w.o. autobrandstoffen ,84 102,65 98,30 97,09 96,95 97,66 97,05 Vervoersdiensten ,10 101,29 99,47 99,46 98,78 98,58 99,87 8 Communicatie ,36 99,70 99,44 98,09 97,75 97,31 98,12 9 Recreatie en cultuur ,17 99,95 99,74 99,62 99,34 99,77 99,80 Audio en video, computers en software ,39 98,87 97,35 96,41 95,26 94,82 94,15 Duurzame goederen voor recreatie en cultuur ,78 99,60 100,96 100,90 100,92 100,80 101,65 Spelartikelen, bloemen, planten en huisdieren ,88 101,02 99,94 99,54 99,28 101,88 101,09 Recreatieve en culturele dienstverlening ,95 99,72 100,70 101,02 101,04 101,02 101,73 Boeken, kranten, tijdschriften en schrijfwaren ,95 99,82 99,83 100,21 100,21 100,24 100,86 Pakketreizen ,68 100,68 100,72 100,72 100,69 100,86 100,86 10 Onderwijs ,35 99,86 99,88 99,83 99,83 99,44 100,01 11 Hotels, cafés en restaurants ,68 101,19 100,49 100,98 100,40 100,72 101,08 Restaurants, cafés en kantines ,09 100,15 100,41 100,78 101,06 101,23 101,95 Accommodatie ,69 110,37 101,24 102,74 94,56 96,17 93,42 12 Diverse goederen en diensten ,97 100,05 99,93 99,94 99,98 99,99 102,24 Lichaamsverzorging ,99 100,00 100,42 100,26 100,50 100,66 101,16 Artikelen voor persoonlijk gebruik, n.e.g ,87 101,70 101,48 101,37 101,12 101,03 100,76 Sociale bescherming ,08 100,08 100,08 100,08 100,08 100,08 102,29 Verzekering ,87 99,68 99,07 99,12 99,09 99,09 102,26 Financiële diensten ,12 99,12 99,12 99,20 99,20 99,20 103,94 Andere diensten n.e.g ,13 100,56 100,70 100,83 100,92 100,86 103,20 13 Consumptiegebonden belastingen en overheidsd ,76 99,76 100,34 100,73 100,77 100,77 102,45 Consumptiegebonden belastingen ,07 100,07 100,07 100,07 100,07 100,07 102,04 Overheidsdiensten, w.o. college- en lesgeld VO ,66 98,66 101,27 103,04 103,20 103,21 103,88 14 Consumptie in het buitenland ,96 102,49 103,06 100,46 99,56 99,29 100,39 II. Consumentenprijsindex, alle huishoudens (2006=100) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar (3) ,68 99,06 99,84 100,30 100,38 100,02 99,83 100,36 100,74 100,49 100,33 99,96 100, ,08* 4 Centraal Bureau voor de Statistiek

5 III. Consumentenprijsindex, alle huishoudens, afgeleid 1) (2006=100) (3) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar ,71 99,09 99,87 100,32 100,39 100,02 99,85 100,33 100,72 100,47 100,30 99,94 100, ,94* 1) De afgeleide CPI is berekend als de gewone prijsindex exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van de kostprijsverhogende (zgn. indirecte) belastingen en de consumptie-gebonden belastingen. IV. Geharmoniseerde index van consumentenprijzen (2005=100) (3) Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dec. Jaar ,39 79,79 80,76 81,00 80,68 80,27 80,03 79,87 80,76 81,00 80,84 80,76 80, ,76 80,92 81,72 81,80 81,96 81,48 81,56 81,88 82,77 82,85 82,85 82,53 81, ,04 82,61 83,49 83,81 83,65 83,25 83,01 83,01 83,81 84,05 84,05 83,73 83, ,73 84,30 85,18 85,42 85,42 85,02 84,54 85,10 85,50 85,58 85,74 85,34 85, ,10 85,58 86,55 86,87 87,11 87,11 86,87 87,19 88,00 88,32 88,24 87,83 87, ,04 89,85 90,89 91,61 91,86 91,53 91,45 91,70 92,66 92,74 92,50 92,34 91, ,38 93,87 94,83 95,48 95,31 94,99 94,91 95,07 96,04 95,96 95,48 95,31 95, ,88 96,60 97,49 97,57 97,49 97,00 96,92 97,16 97,97 97,81 97,41 96,84 97, ,33 97,89 98,69 99,01 99,18 98,45 98,13 98,29 99,10 99,26 98,85 98,05 98, ,53 99,34 100,14 100,30 100,22 99,90 99,58 99,90 100,78 100,78 100,46 100,06 100, ,28 100,78 101,58 102,06 102,02 101,68 101,32 101,81 102,30 102,12 102,10 101,75 101, ,24* Toegevoegde waarde van de bouwnijverheid; volumemutaties t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar (2006, no. 51) e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. juni juli aug. sept. okt. nov. dec. % Toegevoegde waarde 1,8 4,3 6,9 3,6 4,0 3,0 0,7 1,5 6,4 4,5 4,5 3,0 0,8 Toegevoegde waarde is gedefinieerd als het verschil tussen de productiewaarde en de waarde van het verbruik. De cijfers zijn niet voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Een verdere detaillering naar bedrijfsklassen is niet beschikbaar. De cijfers zijn aangepast aan de gereviseerde Nationale rekeningen 2005 en aan de Kwartaalrekeningen. Ontwikkeling van de omzet, prijs en hoeveelheid (incl. BTW) van kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9302) (3) Wijzigingen in % 1) 2000=100 mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec.* nov dec jan t.o.v. t.o.v. dec nov dec t.o.v. jan dec Prijs ,2 3,7 3,2 Hoeveelheid ,2 1,0 0,1 Omzet ,5 2,7 3,1 1) De wijzigingen zijn berekend op basis van niet-afgeronde indexcijfers. Statistisch bulletin 8 (CBS) 22/2/2007 5

6 Consumptie in december hoger Huishoudens hebben in december vorig jaar 2,3 procent meer besteed aan goederen en diensten dan een jaar eerder. Dit is in lijn met de groei in de maanden daarvoor. Aan goederen besteedden huishoudens 3,0 procent meer, aan diensten 1,6 procent meer. Net als in voorgaande maanden namen in december de bestedingen aan duurzame goederen het sterkst toe. Ten opzichte van een jaar eerder is 8,0 procent meer besteed aan onder meer meubels, kleding, auto s, televisies en wasmachines. Aan voedings- en genotmiddelen gaven huishoudens 2,1 procent meer uit dan in december De groei van de consumptie is geremd door een fors lager verbruik van de energie. Door het zachte weer in december is er aanzienlijk minder gestookt dan in december De binnenlandse consumptie is in het afgelopen jaar met 2,6 procent gegroeid. Vooral de huishoudelijke apparaten, meubels en kleding waren in trek bij de consument. De bovengenoemde cijfers zijn gecorrigeerd voor prijsveranderingen en verschillen in de samenstelling van de koopdagen. I. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), waardemutaties Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar ) 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. juli aug. sept. okt. nov. dec. (4) Voedings- en genotmiddelen 3,9 3,2 5,8 4,5 2,1 1,2 6,4 5,8 1,8 4,8 0,1 Voedingsmiddelen 4,5 3,5 6,5 5,7 2,6 1,2 8,5 7,2 2,6 5,3 0,6 Aardappelen, groenten en fruit. 7,3 11,6 16,7 5, Vlees en vleeswaren. 0,9 2,9 1,0 0, Vis. 5,3 13,7 11,6 5, Zuivelproducten. 2,8 3,9 2,4 1, Brood, beschuit en broodproducten. 3,5 8,3 5,0 3, Overige voedingsmiddelen. 3,6 5,7 3,6 2, Genotmiddelen 2,7 2,6 4,7 2,6 1,1 1,3 3,0 3,6 0,4 4,1 0,8 Consumptie-ijs. 11,1 9,9 7,1 0, Zoetwaren. 1,8 4,3 1,8 3, Dranken. 2,3 6,1 4,3 0, Tabak Duurzame consumptiegoederen 6,1 6,5 7,7 5,3 5,0 0,7 12,0 3,9 3,7 7,0 4,3 Kleding en textiel 7,1 2,7 8,3 9,6 7, Lederwaren en schoeisel 6,2 2,8 10,8 5,0 4, Woninginrichting 8,0 9,3 12,1 7,4 3, Huishoudelijke apparaten 8,9 11,7 12,8 6,3 5, Huishoudelijke artikelen 2,0 0,1 1,7 4,6 5, Voertuigen 3,5 6,8 1,7 0,9 4, Overige duurzame goederen 6,5 7,5 7,8 4,9 5, Overige goederen 7,2 13,1 8,9 5,1 1,3 5,0 6,7 3,5 1,8 2,1 0,1 Motorbrandstoffen 6,9 11,4 9,9 5,8 1, Energie 11,6 20,9 11,6 7,4 2, Overige goederen 3,6 4,7 6,2 3,4 0, Totaal goederen 5,7 7,6 7,4 5,0 3,0 2,0 8,8 4,4 2,6 4,9 1,7 Diensten 2,7 2,3 2,8 2,9 2,8 2,6 2,9 3,0 2,6 2,9 2,9 Huisvesting 3,6 3,7 3,5 3,5 3, Horecadiensten 4,6 3,6 5,1 4,9 4, Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 4,3 3,9 4,3 4,4 4, Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 1,4 1,8 2,5 1,1 0, Medische diensten en welzijnszorg Financiele en zakelijke diensten Overige diensten 2,4 0,9 1,3 3,3 4, Consumptie door huishoudens incl. IZWh (binnenlands) 4,2 4,8 5,0 3,9 2,9 2,3 5,6 3,7 2,6 3,9 2,3 Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland Consumptie door huishoudens incl. IZWh (nationaal). 4, ) Deze reeks maand- en kwartaalcijfers sluit nog niet aan bij de uitkomsten van de gereviseerde Nationale rekeningen 2005 en de reguliere Kwartaalrekeningen. 2) In 2006 is een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Dit heeft invloed op de consumptie door huishoudens. Hiervoor is gecorrigeerd door over 2006 cijfers exclusief zorg te publiceren. 6 Centraal Bureau voor de Statistiek

7 II. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. instellingen zonder winstoogmerk werkzaam ten behoeve van huishoudens (IZWh) 1), volumemutaties oorspronkelijke reeks Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar ) 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw. juli aug. sept. okt. nov. dec. (4) Voedings- en genotmiddelen 2,2 2,1 4,5 2,2 0,1 0,5 4,2 2,9 0,1 2,8 1,9 Voedingsmiddelen 2,5 2,4 5,1 2,4 0,4 1,1 5,3 3,1 0,2 3,0 1,6 Aardappelen, groenten en fruit. 4,3 7,0 1,9 3, Vlees en vleeswaren. 0,8 1,1 0,6 0, Vis. 3,8 12,2 7,0 0, Zuivelproducten. 2,7 4,2 3,3 2, Brood, beschuit en broodproducten. 2,1 7,2 4,8 3, Overige voedingsmiddelen. 3,9 5,9 3,0 1, Genotmiddelen 1,6 1,6 3,6 1,8 0,3 0,4 2,4 2,5 0,6 2,6 2,3 Consumptie-ijs. 3,8 15,9 12,0 2, Zoetwaren. 2,4 4,9 3,3 3, Dranken. 0,6 4,0 2,9 2, Tabak Duurzame consumptiegoederen 6,6 7,5 8,1 5,6 5,2 1,4 11,4 4,3 4,1 7,1 4,6 Kleding en textiel 7,4 4,7 8,6 8,8 7, Lederwaren en schoeisel 5,2 2,1 9,6 5,1 3, Woninginrichting 7,4 8,9 11,6 6,8 3, Huishoudelijke apparaten 15,7 19,4 19,6 12,0 12, Huishoudelijke artikelen 2,2 0,5 1,1 4,6 5, Voertuigen 2,8 5,6 1,0 0,6 3, Overige duurzame goederen 6,0 7,9 7,7 4,0 4, Overige goederen 1,9 4,9 2,2 1,9 1,7 0,2 2,6 3,2 0,3 1,1 4,1 Motorbrandstoffen 2,0 0,6 0,8 4,6 4, Energie 0,5 8,0 1,0 2,3 7, Overige goederen 2,8 4,5 5,3 2,4 0, Totaal goederen 3,9 5,1 5,4 3,5 1,7 0,4 6,8 3,6 1,8 3,4 0,0 Diensten 1,3 0,7 1,4 1,6 1,6 1,2 1,7 1,8 1,5 1,7 1,6 Huisvesting 1,4 1,8 1,6 1,0 1, Horecadiensten 2,5 1,9 3,1 2,7 2, Diensten m.b.t. recreatie en cultuur 1,8 1,5 1,7 1,9 2, Diensten m.b.t. vervoer en communicatie 2,5 1,9 2,5 2,5 2, Medische diensten en welzijnszorg Financiele en zakelijke diensten Overige diensten 0,0 1,5 0,9 0,7 1, Consumptie door huishoudens incl. IZWh (binnenlands) 2,6 2,8 3,3 2,5 1,6 0,8 4,1 2,6 1,6 2,5 0,8 Consumptie door niet-ingezeten huishoudens in Nederland Consumptie door Ned. gezinshuishoudingen in het buitenland Consumptie door huishoudens incl. IZWh (nationaal). 2, ) Deze reeks maand- en kwartaalcijfers sluit nog niet aan bij de uitkomsten van de gereviseerde Nationale rekeningen 2005 en de reguliere Kwartaalrekeningen. 2) In 2006 is een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Dit heeft invloed op de consumptie door huishoudens. Hiervoor is gecorrigeerd door over 2006 cijfers exclusief zorg te publiceren. III. Consumptieve bestedingen door huishoudens incl. IZWh, volume-ontwikkeling gecorrigeerd voor verschillen in het koopdagenpatroon (4) Mutaties in procenten t.o.v. de overeenkomstige periode van het voorgaand jaar ) jan. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. Consumptie door huishoudens incl. IZWh (binnenlands) 1,9 2,5 2,6 3,5 3,8 2,5 1,8 3,3 2,4 2,3 2,0 2,3 Totaal goederen 3,2 4,7 4,4 6,2 6,1 3,7 2,5 5,2 3,2 3,0 2,5 3,0 Voedings- en genotmiddelen 0,4 2,1 0,6 5,4 3,8 2,8 3,3 1,7 2,2 2,3 1,0 2,1 Duurzame consumptiegoederen 3,0 10,4 6,1 7,8 11,6 6,1 3,0 9,9 4,4 4,8 6,2 8,0 Overige goederen 6,8 0,8 6,2 4,6 0,9 0,9 0,5 2,1 2,6 0,9 1,1 3,1 Diensten 0,6 0,6 0,8 1,2 1,6 1,4 1,2 1,6 1,7 1,6 1,7 1,6 1) In 2006 is een nieuw zorgstelsel ingevoerd. Dit heeft invloed op de consumptie door huishoudens. Hiervoor is gecorrigeerd door over 2006 cijfers exclusief zorg te publiceren. Statistisch bulletin 8 (CBS) 22/2/2007 7

8 Werkloosheid sterk afgenomen De seizoengecorrigeerde werkloosheid bedroeg in de periode november 2006 januari 2007 gemiddeld 380 duizend personen. Dit is 12 duizend minder dan in de periode oktober december In de periode november 2006 januari 2007 was 5,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Een jaar eerder was dit nog 6,1 procent. Dalingstempo werkloosheid blijft fors De seizoengecorrigeerde werkloosheid was in de periode augustus oktober 2006 nog 412 duizend. Daarna is zij afgenomen tot 380 duizend in de periode november 2006 januari Dit is een forse daling van gemiddeld 11 duizend per maand. Deze daling komt na een zomerperiode waarin de werkloosheid niet veel veranderde. Duidelijke afname werkloosheid bij 45-plussers Het aantal werkloze jongeren was in de periode november 2006 januari duizend lager dan een jaar eerder. Bij de jarigen was de afname met 39 duizend groter. In deze leeftijdsgroepen daalt de werkloosheid al langere tijd. De werkloosheid bij 45-plussers laat daarentegen pas sinds enkele maanden een duidelijke afname zien. In de periode november 2006 januari 2007 waren gemiddeld 127 duizend 45-plussers werkloos, een afname van 19 duizend ten opzichte van een jaar eerder. De werkloosheid onder 45-plussers daalde van 5,5 tot 4,6 procent. Vooral mannen boven 45 jaar minder vaak werkloos De afname van het aantal werkloze 45-plussers in het afgelopen jaar kwam volledig voor rekening van de mannen. In deze groep daalde de werkloosheid met 19 duizend tot 60 duizend personen. Het werkloosheidspercentage kwam uit op 3,6 procent. Bij de vrouwen bleef het aantal werklozen met 67 duizend even hoog als een jaar geleden. Desondanks daalde de werkloosheid toch van 6,4 tot 6,0 procent. Dit komt doordat meer vrouwen van jaar werk hadden. De 45-plussers maken door de vergrijzing en hun toegenomen arbeidsparticipatie een steeds groter deel van de beroepsbevolking uit. Hun aandeel groeide van 31 procent in 2001 tot 36 procent in Technische toelichting De werkloze beroepsbevolking volgens de officiële definitie bestaat uit alle mensen van jaar zonder werk (of met werk voor minder dan twaalf uur per week), die actief op zoek zijn naar betaald werk voor twaalf uur of meer per week en daarvoor beschikbaar zijn. De cijfers over de werkloze beroepsbevolking zijn voornamelijk gebaseerd op de Enquête Beroepsbevolking, een steekproefonderzoek dat maandelijks onder dertigduizend mensen in Nederland wordt gehouden. De uitkomsten uit dit steekproefonderzoek kennen een onnauwkeurigheidsmarge. De maandelijkse werkloosheidscijfers kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en in het kader van de aansluiting op de Nationale rekeningen. Hierdoor hebben de cijfers na de periode oktober december 2003 een voorlopig karakter. De seizoengecorrigeerde reeks wordt iedere maand met het beschikbaar komen van nieuwe werkloosheidscijfers opnieuw vastgesteld. Hierdoor kunnen eerder gepubliceerde cijfers zijn bijgesteld. Op de website van het CBS ( staat een korte toelichting op de seizoencorrectie. Meer informatie Het Centrum voor werk en inkomen (CWI) publiceert cijfers over de niet-werkende werkzoekenden op de CWI- website. Niet-werkende werkzoekenden en de werkloze beroepsbevolking verschillen sterk van samenstelling, waardoor ze niet zonder meer met elkaar kunnen worden vergeleken. Enerzijds staan niet alle werklozen ingeschreven bij het CWI. Dit betreft vooral personen zonder recht op een uitkering zoals jongeren en herintreders. Anderzijds staan er personen ingeschreven bij het CWI die niet tot de werkloze beroepsbevolking horen. Dit betreft vooral personen die niet direct beschikbaar zijn, of niet actief zoeken, of werk zoeken voor minder dan twaalf uur per week. Meer informatie over beide begrippen is te vinden in een gezamenlijk artikel van het CBS en het CWI. 8 Centraal Bureau voor de Statistiek

9 Werkloze beroepsbevolking 1) Dec. Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. febr. maart april mei juni juli aug. sept. okt. nov. dec. jan. (4) x * * * * Verandering t.o.v. een jaar eerder * * * * Na verwijdering van seizoeninvloeden * * * * ) Werkloze beroepsbevolking van jaar. Statistisch bulletin 8 (CBS) 22/2/2007 9

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-027 5 april 2007 9.30 uur Inflatie hoger door duurdere kleding De inflatie is in maart 2007 uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie weer onder 3 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-072 6 november 2008 9.30 uur Inflatie weer onder 3 procent Inflatie lager door sterkste daling benzineprijs in dertig jaar Ook inflatie eurozone flink

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september licht gedaald

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september licht gedaald Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-068 9 oktober 2008 9.30 uur Inflatie in september licht gedaald Benzine, diesel en vliegtickets minder duur Inflatie eurozone opnieuw gedaald De Nederlandse

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek

Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-007 11 februari 2010 9.30 uur Inflatie omlaag door gas en elektriciteit Energie ruim 17 procent goedkoper dan een jaar eerder Voeding goedkoper Nederlandse

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone

Persbericht. Inflatie loopt verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek. Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-048 3 juli 2008 9.30 uur Inflatie loopt verder op Benzineprijs zeer fors gestegen Inflatie Nederland ruim onder eurozone De inflatie is in juni uitgekomen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-056 9 augustus 2007 9.30 uur Inflatie daalt, huurstijging historisch laag De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-017 8 maart 2007 9.30 uur Inflatie in februari iets hoger De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari.

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie iets lager. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie iets lager. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-016 4 maart 2010 9.30 uur Inflatie iets lager Kleding en brandstoffen drukken inflatie Beltarieven hoger Nederlandse inflatie blijft duidelijk onder

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-026 8 april 2010 9.30 uur Dure benzine verhoogt inflatie Inflatie in maart omhoog door prijsstijging benzine Groenteprijzen stijgen door strenge winter

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds 1987

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds 1987 Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-052 6 augustus 2009 9.30 uur Laagste inflatie sinds 1987 Inflatie duikt naar 0,2 procent Prijsdaling gas verlaagt inflatie met 1,0 procentpunt Huurstijging

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in december gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Prijzen in december gedaald. Inflatie naar laag niveau

Persbericht. Inflatie in december gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek. Prijzen in december gedaald. Inflatie naar laag niveau Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-002 8 januari 2004 9.30 uur Inflatie in december gedaald De inflatie in Nederland is in december 2003 uitgekomen op 1,7 procent. Dit is de laagste uitkomst

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-062 6 oktober 2011 9.30 uur Inflatie stijgt naar 2,7 procent Inflatie hoger door duurdere kleding en benzine Telefoon- en internetdiensten drukken de

Nadere informatie

Inflatie daalt licht naar 1,5 procent

Inflatie daalt licht naar 1,5 procent Persbericht PB13 077 5 december 2013 9:30 uur Inflatie daalt licht naar 1,5 procent Pakketreizen en voeding verlagen inflatie Benzine verhoogt inflatie Inflatie eurozone stijgt De inflatie is in november

Nadere informatie

Inflatie daalt naar 2,8 procent

Inflatie daalt naar 2,8 procent Persbericht PB13-057 5 september 2013 9:30 uur Inflatie daalt naar 2,8 procent - Inflatie daalt van 3,1 naar 2,8 procent - Daling door benzine, kleding en buitenlandse vakanties - Inflatie eurozone gedaald

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juli september pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juli september pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 43 / 25 oktober 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, juli september 2007. pag. 2 Bouwen en wonen Toegevoegde

Nadere informatie

Inflatie in januari 1,4 procent Halvering in halfjaar tijd Inflatie Nederland en eurozone nagenoeg gelijk

Inflatie in januari 1,4 procent Halvering in halfjaar tijd Inflatie Nederland en eurozone nagenoeg gelijk Persbericht PB14-008 13 februari 2014 9.30 uur Inflatie daalt Inflatie in januari 1,4 procent Halvering in halfjaar tijd Inflatie Nederland en eurozone nagenoeg gelijk De inflatie is in januari 2014 gedaald

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei 1,3 procent. Geen opvallende prijsveranderingen in mei

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei 1,3 procent. Geen opvallende prijsveranderingen in mei Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-064 8 juni 2006 9.30 uur Inflatie in mei 1,3 procent De inflatie is in mei 2006 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is een lichte stijging ten opzichte van

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-024 9 april 2013 9.30 uur Inflatie licht gedaald naar 2,9 procent Inflatie gedaald door benzineprijzen Accijnzen op tabak verhogen inflatie De inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september 2,0 procent. Inflatie afgelopen halfjaar vrijwel stabiel

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in september 2,0 procent. Inflatie afgelopen halfjaar vrijwel stabiel Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-195 30 oktober 2003 9.30 uur Inflatie in september 2,0 procent De inflatie in Nederland is in september 2003 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is een lichte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie flink lager door goedkopere brandstof Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-095 5 oktober 2006 9.30 uur Inflatie flink lager door goedkopere brandstof De inflatie is in september 2006 afgenomen tot 1,1 procent. In augustus lagen

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent

Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent Persbericht PB14-001 9 januari 2014 9.30 uur Inflatie stijgt in december naar 1,7 procent - Prijzen van benzine en kleding verhogen inflatie - Inflatie in 2013 gemiddeld 2,5 procent - Inflatie eurozone

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt naar 2,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-034 10 mei 2011 9.30 uur Inflatie stijgt naar 2,1 procent Inflatie stijgt vooral door duurdere benzine Tabak, voedingsmiddelen en koffie ook duurder

Nadere informatie

CBS: inflatie omhoog door autobrandstoffen en vakanties

CBS: inflatie omhoog door autobrandstoffen en vakanties Persbericht PB14-029 8 mei 2014 9.30 uur CBS: inflatie omhoog door autobrandstoffen en vakanties Inflatie stijgt van 0,8 procent naar 1,2 procent Inflatie omhoog na drie maanden daling Verschil met eurozone

Nadere informatie

Inflatie zakt naar 0,8 procent

Inflatie zakt naar 0,8 procent Persbericht PB14-022 10 april 2014 9.30 uur Inflatie zakt naar 0,8 procent Laagste inflatie in bijna vier jaar tijd Tabak en identiteitsbewijzen drukken inflatie Kleding goedkoper De inflatie is in maart

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

14 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 14 maart 2013 Statistisch Bulletin 13 11 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds Inflatie vooral laag door overheidstarieven

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Laagste inflatie sinds Inflatie vooral laag door overheidstarieven Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-103 9 november 2006 9.30 uur Laagste inflatie sinds 1989 De inflatie is in oktober 2006 uitgekomen op 0,9 procent. Dit is de laagste inflatie sinds maart

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent. Huurstijging gemiddeld 3,1 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-121 5 augustus 2004 9.30 uur Inflatie daalt in juli tot 1,1 procent De inflatie is in juli 2004 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,3 procentpunt lager

Nadere informatie

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent

CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Persbericht PB14-046 7 augustus 2014 9.30 uur CBS: inflatie nog steeds onder de 1 procent Inflatie in juli onveranderd laag op 0,9 procent Huren weer fors omhoog Inflatie eurozone gedaald De inflatie in

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Benzineprijzen zorgen voor lichte stijging inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-112 7 december 2006 9.30 uur Inflatie blijft laag De inflatie is in november 2006 uitgekomen op 1,0 procent. Dat is iets hoger dan in oktober. Toen lagen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in februari naar 1,1 procent. Lagere benzineprijzen drukken inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt in februari naar 1,1 procent. Lagere benzineprijzen drukken inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB06-028 9 maart 2006 9.30 uur Inflatie daalt in februari naar 1,1 procent De inflatie is in februari 2006 uitgekomen op 1,1 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijzen in januari iets hoger dan in december. Daling van inflatie kent meerdere oorzaken Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-016 5 februari 2004 9.30 uur Inflatie in januari gedaald naar 1,4 procent De inflatie in Nederland is in januari 2004 uitgekomen op 1,4 procent. Dit

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei opnieuw gedaald. Prijzen in mei even hoog als in april

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei opnieuw gedaald. Prijzen in mei even hoog als in april Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-069 9 juni 2005 9.30 uur Inflatie in mei opnieuw gedaald De inflatie is in mei 2005 uitgekomen op 1,3 procent. Dat is 0,2 procentpunt lager dan in april.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB04-036)

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB04-036) Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB04-035 11 maart 2004 9.30 uur Van dit persbericht is een herziene versie verschenen (zie persbericht PB04-036) Inflatie in februari gedaald naar 1,2 procent

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt in juni naar 1,6 procent. Kleding en schoenen in juni goedkoper

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie stijgt in juni naar 1,6 procent. Kleding en schoenen in juni goedkoper Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-079 7 juli 2005 9.30 uur Inflatie stijgt in juni naar 1,6 procent In juni 2005 lagen de prijzen voor consumenten 1,6 procent hoger dan in juni 2004.

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds Centraal Bureau voor de Statistiek. Inflatie vooral laag door gedaalde voedingsprijzen

Persbericht. Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds Centraal Bureau voor de Statistiek. Inflatie vooral laag door gedaalde voedingsprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-001 6 januari 2005 9.30 uur Inflatie in 2004 op laagste niveau sinds 1989 In 2004 bedroeg de inflatie in Nederland gemiddeld 1,2 procent. Dit is het

Nadere informatie

CBS: inflatie stijgt licht

CBS: inflatie stijgt licht Persbericht PB14-042 10 juli 2014 9.30 uur CBS: inflatie stijgt licht Inflatie in juni 0,9 procent Kleding, vakanties en vliegtickets verhogen inflatie Verschil met eurozone kleiner De inflatie in juni

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Prijsontwikkeling autobrandstoffen en groenten remt inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-014 10 februari 2005 9.30 uur Inflatie in januari hoger door energieprijzen De Nederlandse inflatie is in januari 2005 uitgekomen op 1,5 procent. In

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

12 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 12 januari 2012 Statistisch Bulletin 12 02 no. Jaargang 68 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juni

Persbericht. Consumentenprijsindex juni Persbericht PB99-176 9 juli 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juni De consumentenprijzen zijn tussen mei en juni met 0,4 procent gedaald. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Vergeleken met vorig jaar

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent. Energie belangrijkste oorzaak inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent. Energie belangrijkste oorzaak inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB05-089 4 augustus 2005 9.30 uur Inflatie in juli ongewijzigd op 1,6 procent De inflatie is in juli 2005 niet gewijzigd. Net als in juni lagen de prijzen

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt in april licht op. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie loopt in april licht op. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-107 12 mei 2000 10.30 uur Inflatie loopt in april licht op De inflatie is in april 2000 iets hoger uitgekomen dan in het eerste kwartaal dit jaar. Ten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 69 2013 42 17 oktober 2013 Inhoud 1. Macroeconomie 3 Consumptief krediet 3 2. Prijzen 4 Inflatie daalt verder naar 2,4 procent 4 Inflatie 4 Europees geharmoniseerde consumentenprijsindex

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 29 17 juli 2014 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: inflatie stijgt licht 3 Technische toelichting 4 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2006=100) 5 II. Consumentenprijsindex,

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in 1999 is 2,2 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in 1999 is 2,2 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-008 14 januari 2000 10.30 uur Inflatie in 1999 is 2,2 procent In 1999 lagen de prijzen voor consumenten gemiddeld 2,2 procent hoger dan in 1998. Dit

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex juli 1999 Persbericht PB99-200 6 augustus 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex juli 1999 In juli zijn de consumentenprijzen in Nederland gemiddeld niet veranderd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren wel

Nadere informatie

CBS: Inflatie daalt licht

CBS: Inflatie daalt licht Persbericht PB14-077 4 december 2014 9.30 uur CBS: Inflatie daalt licht Inflatie in november 1 procent Benzine goedkoper Inflatie in Nederland gelijk aan die in de eurozone De inflatie is in november gedaald

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in juli 2,1 procent. Prijsontwikkeling volgens Europese norm Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB03-165 9 september 2003 9.30 uur Inflatie in juli 2,1 procent De inflatie in Nederland is in juli 2003 uitgekomen op 2,1 procent. Dit is 0,1 procentpunt

Nadere informatie

Persbericht. Consumentenprijsindex maart 1999

Persbericht. Consumentenprijsindex maart 1999 Persbericht PB99-085 9 april 1999 10.30 uur Consumentenprijsindex maart 1999 In maart was de consumentenprijsindex 0,9 procent hoger dan in februari. De stijging is vooral een gevolg van de stijging van

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

18 februari 2010. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 18 februari 2010 Statistisch Bulletin 10 07 no. Jaargang 66 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2009 2010 = 2009 tot en

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

21 februari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 21 februari 2013 Statistisch Bulletin 13 08 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

5 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

5 maart Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 5 maart 2009 Statistisch Bulletin 09 10 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in november iets afgevlakt. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in november iets afgevlakt. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-277 8 december 2000 10.30 uur Inflatie in november iets afgevlakt De consumentenprijzen lagen in november 3,0 procent hoger dan in november vorig jaar.

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie

Statistisch Centraal Bureau voor de Statistiek Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Verklaring van de tekens Informatie Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 34 / 23 augustus 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Vacatures naar economische activiteit en bedrijfsgrootte, 30 juni 2007.

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt in oktober verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie loopt in oktober verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-254 10 november 2000 10.30 uur Inflatie loopt in oktober verder op De inflatie is in oktober uitgekomen op 3,1 procent. Dit is het hoogste cijfer sinds

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie stabiel ondanks dure energie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-060 10 maart 2000 10.30 uur Inflatie stabiel ondanks dure energie De inflatie is in februari 2000 uitgekomen op 2,0 procent. Dat is gelijk aan de uitkomst

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei gedaald tot 3,3 procent. Daling inflatie vooral door ontwikkeling vorig jaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in mei gedaald tot 3,3 procent. Daling inflatie vooral door ontwikkeling vorig jaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-112 7 juni 2002 9.30 uur Inflatie in mei gedaald tot 3,3 procent De inflatie in Nederland is in mei 2002 uitgekomen op 3,3 procent. Dit is 0,3 procentpunt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 52 / 30 december 2004 Inhoud Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl. BTW) in de autoservicebranche,

Nadere informatie

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003

Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 Consumentenprijsindex In de persmededeling van 5 augustus 2003 heeft het CBS gemeld dat de uitkomsten over de periode juni 2002 tot en met juni 2003 niet correct zijn. Dientengevolge zijn de CPI-cijfers

Nadere informatie

Persbericht. Beduidend lagere inflatie in oktober. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Beduidend lagere inflatie in oktober. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-255 9 november 2001 9.30 uur Beduidend lagere inflatie in oktober In oktober is de inflatie gedaald naar 4,3 procent. In september was de inflatie nog

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juli 2,8 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-179 4 augustus 2000 10.30 uur Inflatie in juli 2,8 procent CBS-Persdienst Postbus 4000 2270 JM Voorburg tel. (070) 337 58 16 fax (070) 337 59 71 E-mail:

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in april gelijk gebleven. Verse groenten en vlees dragen minder bij aan inflatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in april gelijk gebleven. Verse groenten en vlees dragen minder bij aan inflatie Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-094 14 mei 2002 9.30 uur Inflatie in april gelijk gebleven De inflatie in Nederland is in april 2002 uitgekomen op 3,6 procent. Dat is even hoog als

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in 2001 hoogste sinds Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in 2001 hoogste sinds Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-005 11 januari 2002 9.30 uur Inflatie in 2001 hoogste sinds 1982 De inflatie in Nederland is in 2001 uitgekomen op gemiddeld 4,5 procent. Dit is het

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juni gedaald. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-146 6 juli 2001 9.30 uur Inflatie in juni gedaald In juni is de inflatie gedaald tot 4,5 procent. Vorige maand bedroeg de inflatie nog 4,9 procent. De

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie loopt in april verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie loopt in april verder op. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-102 11 mei 2001 9.30 uur Inflatie loopt in april verder op De inflatie is in april opgelopen tot 4,9 procent. Vorige maand werd nog 4,6 procent gemeten.

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie naar 4,6 procent in maart. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie naar 4,6 procent in maart. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-076 6 april 2001 9.30 uur Inflatie naar 4,6 procent in maart De inflatie is in maart opgelopen naar 4,6 procent. Vorige maand was dit nog 4,5 procent.

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie blijft hoog in september. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie blijft hoog in september. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-220 5 oktober 2001 9.30 uur Inflatie blijft hoog in september In september is de inflatie uitgekomen op 4,7 procent. Dit is even hoog als in de vorige

Nadere informatie

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

10 september Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 10 september 2009 Statistisch Bulletin 09 36 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 11 17 maart 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie in februari blijft gelijk 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (07) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie in juli naar 4,6 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie in juli naar 4,6 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-177 10 augustus 2001 9.30 uur Inflatie in juli naar 4,6 procent In juli is de inflatie licht gestegen tot 4,6 procent. In de voorgaande maand was de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 28 14 juli 2016 Inhoud 1. Macro-economie 3 Koerswaarde van aandelen (25) 3 2. Prijzen 3 Inflatie in juni blijft ongewijzigd op 0 procent 3 I Consumentenprijsindex

Nadere informatie

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 april Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 april 2013 Statistisch Bulletin 13 15 no. Jaargang 69 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. gegevens ontbreken * voorlopig cijfer ** nader voorlopig cijfer x geheim nihil (indien

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 11 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 11 12 maart 2015 Inhoud 1. Financiële en zakelijke diensten 3 Kappers en schoonheidsverzorging (SBI 9602); waarde-, prijs- en volumeontwikkeling van de omzet (2010=100)

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april pag.

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april pag. Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 63e jaargang no. 20 / 16 mei 2007 Inhoud Arbeid en sociale zekerheid Werkloze beroepsbevolking, februari april 2007. pag. 9 Bevolking Bevolkingsontwikkeling,

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 50 11 december 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

11 juni 2009. Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 11 juni 2009 Statistisch Bulletin 09 23 no. Jaargang 65 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2008 2009 = 2008 tot en met

Nadere informatie

27 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

27 januari Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 27 januari 2011 Statistisch Bulletin 11 04 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en

Nadere informatie