Veiligheidsinformatie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Veiligheidsinformatie"

Transcriptie

1 Handleiding

2 Veiligheidsinformatie De volgende veiligheidsmaatregelen moeten altijd zorgvuldig gevolgd worden bij het gebruik van dit toestel. Veiligheid tijdens het bedienen In deze handleiding worden de volgende belangrijke symbolen gebruikt: WAARSCHUWING: Duidt op mogelijk gevaarlijke situaties die kunnen leiden tot de dood of ernstige verwondingen als de instructies niet nauwkeurig gevolgd worden. VOORZICHTIG: Duidt op een mogelijk gevaarlijke situatie die kan leiden tot kleine of aanzienlijke verwondingen of beschadiging aan het toestel als de instructies niet nauwkeurig gevolgd worden. Belangrijk: Duidt op vereisten en beperkingen bij de bediening. Lees deze instructies en volg ze op om een correcte bediening te garanderen en om te vermijden dat er schade aangebracht wordt aan het toestel. Opmerking: Duidt op verdere uitleg of verduidelijking. U wordt ten strengste aangeraden om deze opmerkingen te lezen. WAARSCHUWING: Verwijder enkel die deksels en schroeven die in de handleiding aangeduid zijn om gevaarlijke elektrische schokken of brand te vermijden. VOORZICHTIG: Gebruik enkel nr. 26AWG of een dikkere telecommunicatiekabel om het brandrisico te verminderen. Trek de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken, niet de kabel. Raak de metalen vingers van de ADF pad module niet aan. De hoeken zijn scherp en als u ze aanraakt kan dit leiden tot verwondingen. ii

3 Voorzorgsmaatregelen Installeer het toestel niet in de buurt van de verwarming of airconditioning. Installeer het toestel niet op een vochtige of stoffige plaats. Gebruik enkel de wisselstroomadaptors (HEG L van Hitron) die bij het toestel geleverd werden. Het gebruik van andere wisselstroomadapters kan het toestel beschadigen en de garantie ongeldig maken. Plaats het toestel stabiel op een gelijke, vlakke oppervlakte. Schuine of ongelijke oppervlakten kunnen mechanische problemen veroorzaken of kunnen zorgen voor problemen met de papierinvoer. Bewaar de doos en verpakkingsmaterialen voor het geval dat het toestel vervoerd moet worden. Aandacht Belangrijk Maak geen kopies van artikels die door de wet verboden zijn om te kopiëren. De volgende artikels mogen normaal gezien volgens de lokale wet niet gekopieerd worden: Bankbiljetten, belastingszegels, bankpost, obligaties, aandeelbewijzen, bankcheques, paspoorten, rijbewijzen. Deze machine is uitgerust met een functie die het maken van valse bankbiljetten verhindert. Hierdoor kan het gebeuren dat afbeeldingen die lijken op bankbiljetten niet correct gekopieerd worden. Copyright en handelsmerken Ethernet is een gedeponeerd handelsmerk van Xerox Corporation. Microsoft, Windows, Windows NT, Windows XP en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of in andere landen. Andere productnamen die in deze handleiding gebruikt worden zijn enkel voor identificatiedoeleinden bedoeld en kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke bedrijven. We verwerpen elk recht op die handelsmerken. De correcte namen van de Windows besturingssystemen zijn als volgt: Garantie De informatie in dit document is vatbaar voor wijzigingen zonder aankondiging. De fabrikant geeft geen garantie ten aanzien van dit materiaal, inclusief, maar niet beperkt tot, de geïmpliceerde garanties voor de beschikbaarheid voor een bepaald doel. De fabrikant kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten hierin of voor toevallige schade of schade die voortkomt uit de levering, de werking of het gebruik van dit materiaal. iii

4 FCC Verklaring van Radiofrequentiestoring Dit product is getest en is in lijn met de beperkingen voor een digitaal toestel van klasse B, conform Deel 15 van de FCC regels. De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en (2) dit toestel moet iedere storing die het ontvangt aanvaarde, inclusief storing die een ongewenste werking kan veroorzaken. De FCC Klasse B beperkingen zijn ontworpen om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie. Dit toestel produceert en gebruikt radiofrequentie en kan deze ook uitstralen. Indien het toestel niet volgens de instructies geïnstalleerd en gebruikt wordt kan het schadelijke storingen veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal zijn in een bepaalde installatie. Indien dit toestel schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst (dit kan vastgesteld worden door het toestel uit te zetten en opnieuw aan te zetten) kan de gebruiker proberen om de storing te corrigeren met behulp van de volgende maatregelen: Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne. Vergroot de afstand tussen het toestel en de ontvanger. Verbind het toestel met een andere stroomkring dan de ontvanger. Consulteer uw verkooppunt of een servicevertegenwoordiger voor bijkomende suggesties. CE Waarschuwing Dit product voldoet aan de beperkingen van Klasse B, EN55022, EN55024 en de veiligheidsvereisten van EN iv

5 Inhoudsopgave 1 Aan de slag... 1 Inleiding... 1 Functies... 1 Extern uitzicht... 3 Vooraanzicht... 3 De Poortaansluitingen... 4 Het bedieningspaneel... 5 Informatie vòòr de installatie... 7 Functies voor Internetcommunicatie Scan naar Scan naar map Uw machine installeren Minimale configuratievereisten Om de scaneenheid te ontgrendelen De papierinvoerbak installeren De papierstop installeren De kabels verbinden De ADF kabel verbinden De Ethernetkabel verbinden De printerkabel verbinden De telefoonlijn aansluiten Het toestel op het elektriciteitsnetwerk aansluiten en aanzetten De printerdriver installeren Voordat u de printerdriver installeert De taal van de display selecteren Een testpagina printen De Printerdriver installeren met behulp van het netwerk Configuratie van de Machine Specificatie van de Netwerkinstellingen van het Product Kies Meerdere Bestandsbeheerder-instellingen met de webpagina van het product Kies Meerdere beheerdersinstellingen met het Netwerk Beheerder Tool 29 Een mapsjabloon aangeven De servers instellen om uw afbeelding op te slaan Via de ingenestelde webpagina van het product een mapsjabloon aangeven Via de webpagina van het product een map bewerken Het instellen van de Vereiste Fax-instellingen Uw Locatie Instellen Uw fax-aanhef instellen v

6 5 Bediening Het plaatsen van papier...67 Opmerking bij het Gebruik van de ADF Plaatsing van Document(en) in de ADF Plaatsing van Document(en) op het Glas Het maken van kopijen...70 Basisoperatie Geavanceerde Bediening Het verzenden van Uw Document naar s...74 Basisoperatie Geavanceerde Bediening Het gebruik van het Zachte Toetsenbord Het gebruik van het Adresboek Uw document opsturen naar Archiverende Servers...82 Basisoperatie Geavanceerde Bediening Het toevoegen van een Nieuwe Map Uw gescande document faxen...90 Basisoperatie Geavanceerde Bediening Annulatie van een Faxtaak Het gebruik van het Telefoonboek Het scannen van uw Documenten...96 Systeemvereisten Installatieprocedure Stuurprogramma Bediening van de Scanner Een kijkje op de Gebruikersinterface Het gebruik van de Basiskenmerken Het gebruik van de Geavanceerde Kenmerken Andere Opties gebruiken Uw document afdrukken Problemen oplossen Informatiebericht Informatieberichten tijdens het Scannen en Kopiëren Informatieberichten Tijdens het Verzenden Informatieberichten tijdens het en Informatieberichten tijdens archiveren Informatieberichten tijdens het faxen Een papierstoring verwijderen De abnormale lijnafbeelding verwijderen Al seen taak niet wordt uitgevoerd Bij gebruik van printerfunctie probleemoplossen Uw machine onderhouden Het glas reinigen Het LCD-scherm reinigen De ADF reinigen Het ADF klik-in paneel vervangen vi

7 Appendix Het adresboek beheren Een adres toevoegen Een adres wijzigen Een adres verwijderen Een nieuwe groep toevoegen Een groep wijzigen Groepen verwijderen Fax-telefoonboek beheren Een nieuw faxnummer toevoegen Telefoonnummers verwijderen of wijzigen Een nieuwe faxgroep toevoegen Een telefoongroep wijzigen Een telefoongroep verwijderen Account management (Account Management) Via de webpagina van het product Account management opzetten 146 Specificaties Index vii

8 1 Aan de slag Inleiding Bedankt voor uw aankoop van dit product, een 4-in-1 MFP. Dit product bidet u een ongekende technologie voor documentoplevering en het elektronisch versturen van papieren documenten over het Internet. Met dit product kan u onmiddellijk papieren documenten scannen en de elektronische kopie naar verschillende bestemmingen versturen, zoals adressen, printers, faxtoestellen, ftp servers, websites of iemand anders computer binnen het netwerk. Deze nieuwe manier om documenten te verdelen is sneller, meer kosteneffectief en veiliger dan traditionele methodes zoals de post of koerier. Functies Digitaal Kopiëren: Vermits dit product ook een laserprinter bevat is het in staat om digitale kopies met een uitstekende kopiekwaliteit te maken. Met een intuïtief bedieningspaneel en een LCD scherm van hoge kwaliteit wordt het gemakkelijk om snel een digitale kopie te maken. en: Als het product verbonden is met een Ethernet netwerk en een SMTP server kan u documenten naar u adres sturen als bijlage. Met een knop op de knop en nadat u de adressen van de ontvanger heeft geselecteerd, worden de documenten eerst gescand en omgezet in een afbeeldingsbestand en dan worden ze binnen enkele minuten doorgestuurd naar aparte ontvangers. Opslaan (Scannen naar Map): Het product laat u toe om de gescande documenten naar een server of een bestandenmap op een PC te sturen via intranet met behulp van FTP (File Transfer Protocol), HTTP (Hypertext Transfer Protocol), HTTPS (een veilige manier om HTTP te gebruiken), CIES (Common Internet File System). De functie scannen naar map zorgt er voor dat de mailserver minder grote bijlagen te verwerken krijgt. Faxen: Met de ingebouwde faxmodem en een bijkomende telefoonlijn is het product in staat om uw gescande document naar een faxtoestel te versturen, net zoals een gewoon faxtoestel. 1

9 Een document van meerdere pagina s verzenden: Met behulp van de automatische documententoevoer Auto Document Feeder kan dit product een stapel van 50 pagina s aan één stuk in een betrouwbare kwaliteit scannen om uw efficiëntie te verhogen. Het product vanop afstand beheren: Het product bidet u een eenvoudige en handige manier aan om uw adressenboek, uw mappen en uw telefoonboek te beheren. Door simpelweg het IP adres van het toestel in het URL veld van uw internetbrowser te typen zal de website van het product verschijnen. Deze website laat de administrator toe om tot adressen, 40 mappen en 200 faxnummers te creëren om de gescande documenten eenvoudig aan verschillende personen te sturen. 2

10 Extern uitzicht Vooraanzicht Papierinvoerbak en papierondersteuning 5. Bedieningspaneel 2. Papierstop 6. LCD-scherm 3. Documentendeksel 7. ADF eenheid 4. Handvat 3

11 De Poortaansluitingen Lijningang: Om het product aan een RJ-11 telefoonstopcontact van de telefoonprovider aan te sluiten met een telefoonlijn. Opmerking: Als u dit product wenst te gebruiken als een normale fax moet u één kant van de telefoonlijn in de Lijn -ingang (de externe ingang) steken en de andere in het "RJ-11" telefoonstopcontact met een telefoonlijn steken. 2. Telefooningang: Deze telefooningang kan genegeerd worden vermits er geen telefoon met dit product meegeleverd is. 3. LAN Poort: Om het toestel met het netwerk te verbinden met een netwerkkabel. 4. Printerpoort: Om de printer met een USB kabel te verbinden. 5. USB Poort: Om een computer te verbinden al seen USB scanner. 6. ADF Poort: Om de ADF eenheid met een ADF kabel te verbinden VDC/2.0A: Om het toestel met het elektriciteitsnetwerk te verbinden met een stroomkabel. 8. Stroomschakelaar: Om het toestel aan en uit te zetten. 4

12 Het bedieningspaneel Onderdeel C Onderdeel B Onderdeel D Onderdeel A Onderdeel A: LCD scherm Dient om de huidige verrichting weer te geven Onderdeel B: Functieknoppen: Dient om een werkmethode te selecteren. Functieknoppen: Druk op deze knop om een kopie te maken. Druk op deze knop om uw gescande document te en. Druk op deze knop om uw gescande document naar een bepaalde server te sturen. Druk op deze knop om uw gescande document naar een faxtoestel te sturen. 5

13 Onderdeel C: Het numerieke toetsenbord: Dient om de hoeveelheid kopies in te geven, of om het faxnummer in te geven. Onderdeel D: Start & andere knoppen: Dient om speciale functies te selecteren en de start knop dient om te starten met het verzenden of kopiëren van uw document(en). Selecteer om de systeeminstellingen te veranderen. Selecteer om de huidige instellingen te wissen en terug te keren naar de normale instellingen. Houd de knop langer dan 5 seconden ingedrukt om terug naar de fabrieksinstellingen te gaan. Selecteer om naar de energiebesparende modus te gaan. De stroom LED Dient om aan te geven of de stroom aan staat en of het toestel gereed is. De alarm LED Dient om aan te geven dat er een fout is. De slap LED Dient om aan te geven dat de energiebesparende modus aan staat. Selecteer om te stoppen met werken. Selecteer om te kopieren, en, opslaan of faxen in zwart en wit. Selecteer om te kopiëren, en of opslaan in kleur. 6

14 Informatie vòòr de installatie. Het product moet correct aangesloten zijn op uw netwerk om de en opslagfuncties correct uit te voeren. Installeer het product zorgvuldig op uw netwerk voor de - en opslagfuncties vooraleer u het product gebruikt De volgende netwerkparameters moeten ingesteld worden. Belangrijk! Maak een kopie van de volgende tabel en vraag aan uw netwerkbeheerder om de informatie te vervolledigen. 1. DHCP Enable: 2. IP Address: Subnet Mask: Gateway IP: DNS Server: SMTP Server: 7. SMTP Port: POP3 Server: 9. POP3 Port: 10. LDAP Server: LDAP Port: 7

15 Uitleg van de inhoud: 1. *DHCP Enable: Kies Yes (ja) om de IP/subnet/gateway adressen automatisch van de DHCP server te onvangen. 2. *IP Adress: Het Internet Protocol (IP) adres dat aan uw toestel toegewezen wordt door uw netwerkbeheerder of door de DHCP server. 3. Subnet Mask: Het net mask adres dat door uw netwerkbeheerder of de DHCP server toegewezen wordt. 4. Gateway IP: Het gateway IP adres dat door uw netwerkbeheerder of de DHCP server toegewezen wordt. 5. *DNS server: Het IP adres van de DNS server dat toegewezen wordt door uw netwerkbeheerder. 6. *SMTP Server: Het IP adres van de SMTP mailserver dat toegewezen wordt door uw netwerkbeheerder. 7. SMTP Port: Het poortnummer van uw SMTP Mailserver. 8. *POP3 Server: Het IP adres van uw POP3 server. 9. *POP3 Port: Het poortnummer van uw POP3 server. 10. *LDAP Server: Het IP adres van uw LDAP server. 11. LDAP Port: Het poortnummer van uw LDAP server. 8

16 Opmerking: 1. DHCP server: Met DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) kan een host automatisch een uniek IP adres krijgen, telkens als het een verbinding maakt met een netwerk. Hierdoor wordt het IP adresbeheer een eenvoudigere taak voor netwerkbeheerders. Als de DHCP server beschikbaar is van op uw netwerk hoeft u geen TCP/IP, subnet mask, gateway en DNS informatie in te geven. In plaats daarvan zal deze informatie automatisch gegeven worden voor dit product. 2. IP Adres: Een IP (Internet Protocol) adres identificeert de unieke verbinding van een host (gastheer) met een IP netwerk. De Systeembeheerder of netwerkontwerper wijst de IP adressen toe. Het IP adres bestaat uit twee delen, één dat het netwerk identificeert en één dat uw knooppunt identificeert. Het IP adres wordt gewoonlijk geschreven als vier nummers die gescheiden zijn door punten. Elk nummer kan gaan van nul tot 255. Bijvoorbeeld, zou een IP adres kunnen zijn. 3. SMTP: Staat voor Simple Mail Transfer Protocol. Het is het voornaamste communicatieprotocol dat gebruikt wordt om s te verzenden en te ontvangen. 4. DNS: Staat voor Domain Name System (Domein naam system). De DNS server identificeert hosts via namen in plaats van IP adressen. Als de DNS server beschikbaar is op uw netwerk kan u de domeinnaam ingeven in plaats van de cijfers van het IP adres. 5. POP3: POP3 is het nieuwste Post Office Protocol 3, dit is een dienst die s opslaat en verstuurt voor verschillende klantencomputers die geen 24 uur per dag verbonden zijn met het Internet. s worden bewaard in POP3 totdat u inlogt. 6. LDAP: Staat voor Lightweight Directory Access Protocol. LDAP laat gebruikers toe om adressenbestanden en adressenboeken te bekijken, direct vanaf externe netwerktoestellen om op die manier de documentenverdeling te vergemakkelijken. 9

17 Functies voor Internetcommunicatie Scan naar Het product laat u toe om uw gescande document(en) te verzenden naar adressen op het netwerk. Het document wordt eerst gescand en omgezet naar een standaard PDF, JPEG, TIFF of MTIF (Multi-pagina TIFF) bestandformaat en wordt dan gelijktijdig doorgestuurd naar verschillende ontvangers als een bijlage. Als u een verzendt naar iemand via het product, gebruikt het product het Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) om uw uitgaande s naar uw SMTP mailserver te sturen en om ze dan naar uw ontvangers te sturen via het Internet. Intranet apparaat Server internet PC PC apparaat PC 10

18 Scan naar map Het product bidet u de mogelijkheid om het gescande document via het intranet direct op een aangeduide server of PC op het netwerk op te slaan als standaard PDF, JPEG, EXIF, TIFF of MTIFF formaat, met behulp van FTP (File Transfer Protocol, HTTP (Hypertext Transfer Protocol, HTTPS (een veilige manier om HTTP te te gebruiken) of CIFS (Common Internet File System). CIFS is het sharing system, verdeelsysteem, van Microsoft Windows. Deze opslagfunctie is uniek omdat het de gebruikers van een volledig bedrijf één machine toelaat om documenten naar om het even welke map op een server of PC te sturen. Intranet FTP, HTTP, HTTPS servers apparaat CIFS servers (Windows) PC 11

19 2 Uw machine installeren Dit hoofdstuk is specifiek bedoeld voor de personen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van het product. De beheerder wordt aangeraden om dit hoofdstuk grondig te lezen vooraleer het toestel te installeren. Minimale configuratievereisten De volgende configuratie wordt aangeraden voor het beste resultaat te behalen met het product: Om s te verzenden van het toestel: TCP/IP netwerk Een SMTP en optioneel een POP3 server Om documenten via het intranet op te slaan FTP, HTTP, HTTPS of CIFS protocol omgeving Windows 98SE, Windows NT, Windows 2000, Windows Me, Windows XP, Windows Vista, HTTP of FTP server 12

20 Om de scaneenheid te ontgrendelen Gedurende het transport is de scaneenheid vergrendeld om het scanmechanisme te beschermen tegen beschadiging. Zorg ervoor dat de scaneenheid ontgrendeld is voordat u de machine gebruikt. 1). Zoek de grendelschakelaar onder de scanner. 2). Beweeg de schakelaar naar de positie "unlocked position. Locked Position 1 The scanning unit at this position before locking the scanner Opmerking: Als u het product moet verhuizen voor reparatie of voor een andere reden, moet u het toestel vergrendelen voordat u het verhuist. Om het product te vergrendelen gaat u als volgt te werk, 1. Zet het product uit. 2. Als de scaneenheid niet aan de voorkant van het glas zit zet u het product aan. Nadat de scaneenheid terugkeert naar de voorkant zet u het product uit. 3. Beweeg de schakelaar naar de positie "Vergrendeld. 13

21 De papierinvoerbak installeren. 1. Maak de papiersteun vast aan de papierinvoerbak. Papierinvoerbak Papiersteun 2. Maak dan de papierinvoerbak vast aan de machine. 14

22 De papierstop installeren Maak de papierstop vast aan de gleuf van de documentendeksel zoals hierna getoond. - Als u A4- of briefpapier gebruikt moet u de hendel omhoogzetten zodat het document niet van de MFP op de grond valt. - Als u papier gebruikt van de wettelijke grootte, moet u de hendel naar beneden drukken. Papierstop Hendel Document endeksel Uw document van briefpapier. 15

23 De kabels verbinden De ADF kabel verbinden Verbind de ADF (Automatische document aanvoer) kabel (die vasthangt aan de documentendeksel) aan de ADF poort op de achterzijde van het product. ADF Poort De Ethernetkabel verbinden 1. Verbind één kant van uw Ethernet LAN kabel aan een beschikbare poort van uw Ethernet Hub. 2. Verbind de andere kant aan de LAN poort aan de achterzijde van het product. LAN Poort De printerkabel verbinden 1. Verbind één kant van de printerkabel aan de printer. 2. Verbind de andere kant aan de PRINTER poort aan de achterzijde van het product. 16 Printer Poort

24 De telefoonlijn aansluiten 1. Stop één kant van de telefoonlijn in de LIJN ingang aan de linkerkant van de achterkant van het toestel. LIJN ingang 2. Stop de andere kant van de telefoonlijn in het RJ-11 telefoonstopcontact van de telefoonprovider. Het toestel op het elektriciteitsnetwerk aansluiten en aanzetten 1. Zet de stroomschakelaar naar de 0 positie om het product af te zetten. 2. Sluit de smalle kant van de stroomkabel aan het contact (24Vdc/2.0A) van het product. 3. Verbind de andere kant aan een geschikt stopcontact. 24Vdc/2.0A stopcontact 4. Zet de stroomschakelaar naar de I positie om het product aan te zetten. Nadat u de opstartboodschap ziet op het LCD scherm ziet u de instelling klaar status verschijnen. Opmerking: U kan op de Energiebesparingknop op het bedieningspaneel drukken om naar de energiebesparende modus te gaan. Als het toestel gedurende 15 minuten (fabrieksinstelling) niet gebruikt wordt gaat de scanlamp automatisch uit. Druk op om het even welke knop behalve de energiebesparingknop om terug te keren naar de status gereed. 17

25 3 De printerdriver installeren Voordat u met dit hoofdstuk aanvangt zorgt u er best voor dat de machine opgesteld is volgens de procedures uit de Snelle installatiegids. Voordat u de printerdriver installeert De taal van de display selecteren De standaardtaalinstelling voor de display van de printer is Engels. Sla de volgende procedure over als u Engels wenst te gebruiken op de display. 1. Zet de printer aan. 2. Druk op de Menu toets. 3. Druk op de of toets om Language (taal) weer te geven, en druk dan op de # Enter toets. 4. Druk op de of toets om de taal te selecteren, en druk dan op de # Enter toets. 5. Druk op de Menu toets om terug te keren naar het beginscherm. 18

26 Een testpagina printen U kan verifiëren of de printer correct werkt door een testpagina (configuratiepagina) af te drukken. U kan echter de aansluiting tussen de printer en uw computer niet controleren door het afdrukken van een testpagina. 1. Druk op de Menu toets. 2. Druk op de of toets om Lijst/Test Print weer te geven, en druk dan op de # Enter toets. 3. Druk op de of toets om Config. Pagina weer te geven, en druk dan op de # Enter toets. 4. Druk op de # Enter toets om terug te keren naar het beginscherm. 19

27 De Printerdriver installeren met behulp van het netwerk 1. Stop de meegeleverde CD-ROM in de CD-ROM drive. Als de CD-ROM automatisch opent, klikt u op Cancel en dan op Exit. 2. Open het Printers (en Faxapparaten) venster. 3. Klik op Printer toevoegen. Dit zal de wizard om een printer toe te voegen opstarten. Klik dan Volgende. 4. Klik op Lokale printer die met deze computer is verbonden of Locale printer, vink het vinkje bij Mijn Plug en Play-printer automatisch detecteren en installeren uit en druk op Volgende. 5. Klik op Een nieuwe poort maken, en selecteer Standard TCP/IP Port bij Type poort. 20

28 6. Druk op Volgende om de Add Standard TCP/IP Printer Port Wizard te starten. 7. Vul het IP-adres van de scanner in, en druk vervolgens op Volgende. Voor de instelling van het IP-adres van de scanner, zie Specificatie van de Netwerkinstellingen van het Product" 8. Druk op Schijf Hebben... 21

29 9. Druk op Zoeken, en kies dan een locatie voor de printer bestuurder. Als de CD-ROM gleuf D is, dan worden de bronbestanden van de printer bestuurder in de volgende locatie opgeslagen: RPCS printer driver D:\DRIVERS\RPCS\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\RPCS\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL5E printer driver D:\DRIVERS\PCL5E\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL5E\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PCL6 printer driver D:\DRIVERS\PCL6\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PCL6\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 PostScript 3 printer driver D:\DRIVERS\PS3\WIN2K_XP\(Language)\DISK1 D:\DRIVERS\PS3\WIN9X_ME\(Language)\DISK1 10. Kies het Informatie-instellingsbestand voor de printer bestuurder die u wenst te installeren en druk vervolgens op Open. 22

30 11. Drup op OK. 12. Volg de instructies die op het scherm weergegeven worden om de installatie van de bestuurder te voltooien. Opmerking: Wanneer u de printer bestuurder onder Windows Vista gebruikt, dient u de printer bestuurder vanaf de volgende website te downloaden. Selecteer deze printer en het besturingssysteem die u gebruikt en download het. 23

31 4 Configuratie van de Machine De volgende instellingen of bestemmingen moeten gedefinieerd worden door de systeembeheerder alvorens het produkt te gebruiken voor de distributie van een gescand document op het netwerk. Netwerk en parameters: Definieert de parameters voor TCP/IP, SMTP en POP3 protocollen voor het zenden van gescande documenten naar adressen. Archiveringsbestemmingen: Definieert de protocollen en bestemmingen voor het zenden van een gescand document naar de FTP servers, internet of personal computers op het netwerk. Om deze instellingen of bestemmingen te specifieren, kan de beheerder een relevante waarde van de opties van Gebruikerstools op het bedieningspaneel invullen. Naast het gebruik van het bedieningspaneel, laat het apparaat de bestandsbeheerder toe om de machine van op afstand te configureren door ofwel het lanceren van de webpagina van het product (Web Image Monitor) of het starten van de Network Management Tool voorzien in de bijgeleverde CD-ROM van de Scanner bestuurder. De ingesloten webpagina van het product (Web Image Monitor) laat de bestandsbeheerder toe om elke machine van op afstand te configureren met een web browser terwijl de Network Management Tool de bestandsbeheerder toelaat het product bij te werken en meerdere apparaten op het netwerk te uit te voeren. Voor meer informatie in verband met het gebruik van het hulpmiddel voor Netwerkbeheer verwijzen we naar de online hulppagina van het hulpmiddel voor Netwerkbeheer. Opmerking: Als de systeembeheerder voor DHCP gekozen heeft, dan zal het IP-adres van TCP/IP, gateway, subnet masker en DNS server automatisch gegeven worden. Het wordt aanbevolen dat de bestandsbeheerder de standaardinstellingen van het systeem behoudt wanneer hij/zij het product voor de eerste keer installeert. De instellingen kunnen later terug veranderd worden wanneer men meer vertrouwd geraakt is met de bediening en de functies. 24

32 Specificatie van de Netwerkinstellingen van het Product 1. Zet de machine aan. Na gedurende enkele seconden te hebben opgewarmd, komt de standaardwerkmodus op het aanraakscherm tevoorschijn. De volgende kopij bijvoorbeeld. 2. Druk op de Gebruikerstools knop op het bedieningspaneel. Dan komt het volgende Gebruikerstools scherm tevoorschijn. 25

33 3. Druk op Netwerkinstellingen zodat het volgende Netwerkinstellingen scherm tevoorschijn komt. 4. Aangezien de standaard TCP/IP informatie onjuist is, gelieve uw eigen netwerkinformatie in te vullen via het zachte klavier. Raak om het even waar het veld IP Address/Subnet Masker/GatewayIP/DNS Server aan om het zachte klavier te openen en vul dan de relevante waarde in. Bijvoorbeeld, 5. Na het invullen van uw eigen informatie, druk op Terug om terug naar het Netwerkinstellingen scherm te gaan. 6. Op het Netwerkinstellingen scherm, druk OK om terug naar het Gebruikerstools scherm te gaan. 26

34 Kies Meerdere Bestandsbeheerder-instellingen met de webpagina van het product. 1. Kies de netwerkinstellingen op het bedieningspaneel via het zachte toetsenbord. (Ga naar de vorige afdeling, Specifieer de Netwerkinstellingen van het product. 2. Het product is ontworpen met een ingesloten webpagina om de systeembeheerder toe te laten om het product van op afstand te beheren. U kunt eenvoudig het IP-adres van het product in het URL-veld van uw browser tikken en op Enter drukken. De webpagina van het product komt nu tevoorschijn. 3. Klik op elk onderdeel in het menu om de passende waarden in te vullen. Indien u meer details wenst over ieder onderdeel verwijzen we naar de volgende paragraaf, Samenvatting van de gebruikerstools. 27

35 Opmerking: Het Beheer artikel en het Administratieve Instellingen menu zijn geblokkeerd met een paswoord. Druk op Login om de gedetailleerde instellingen in te voeren aangezien de machine werd verzonden zonder een specifiek paswoord. U kunt later een paswoord creëren en het in uw nota's schrijven zodat u het niet vergeet. Voor een doeltreffend beheer wordt het aanbevolen om het login-paswoord van de bestandsbeheerder later te kiezen. Als u de standaard fabrieksinstellingen terug wilt krijgen, druk op de Verwijder modi knop gedurende minimum 5 seconden. Alle waarden in het Beheer en Administratieve instellingen zullen onmiddellijk veranderd worden naar de standaard fabrieksinstellingen. Gelieve te noteren dat sommige instellingen in de Gebruikerstools kunnen ingesteld worden door de gebruikers terwijl ze aan het kopiëren zijn, individuele mails versturen, individuele bestanden verzenden naar map, of individuele bestanden zenden naar een faxmachine met de hulp van de Kopieer, , Map, of Fax knop dat zich op het bedieningspaneel bevindt. Als de gebruiker echter nalaat deze instellingen in te voeren, dan zullen de standaard fabrieksinstellingen automatisch toegepast worden op de kopijen, , map en fax dat verzonden werd door de gebruikers. De bestandsbeheerder voert standaardinstellingen in voor gewone functies. Een individuele gebruiker krijgt echter ook een kans om zijn of haar instellingen in te voeren wanneer hij of zij een van deze functies uitvoert. In het andere geval kunt u ook meer beheerdersinstellingen specifiëren op het bedieningspaneel via het zachte klavier. Ga naar de vorige afdeling, Specificatie van de Netwerkinstellingen van het Product, om de instellingen van de bestandsbeheerder via het zachte klavier te specifiëren. 28

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding Gebruiksaanwijzing

FAX Option Type 3030. Faxhandleiding <Basis functies> Gebruiksaanwijzing FAX Option Type 3030 Gebruiksaanwijzing Faxhandleiding 1 2 3 4 5 Aan de slag Faxen Internetfaxfuncties gebruiken Programmeren Probleemoplossing Lees deze handleiding aandachtig door voordat

Nadere informatie

Gebruikshandleiding. Nederlands

Gebruikshandleiding. Nederlands Gebruikshandleiding Nederlands Deze handleiding is van toepassing op de volgende Y cam producten. Y cam Black Y cam Knight Y cam White De eigenschappen en bedieningen beschreven in deze handleiding zijn

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING MFC-215C MFC-425CN Versie A Als u de klantendienst moet bellen A.u.b. de volgende gegevens invullen voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-215C en MFC-425CN (Omcirkel uw modelnummer)

Nadere informatie

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd:

In deze handleiding gebruikte pictogrammen Cursief gedrukte alinea s hebben een pictogram waarmee het gegeven type informatie wordt gekarakteriseerd: Gebruik van deze handleiding Gebruik van deze handleiding Op de werkbalk: Vorige pagina / Volgende pagina Naar beginpunt / Naar eindpunt Afdrukken: Hoewel de pagina s van deze handleiding zijn geoptimaliseerd

Nadere informatie

Gebruikershandleiding pagina 1

Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 6 2. De LaCie Ethernet Disk... 7 2.1. Minimale systeemvereisten... 7 2.2. Inhoud van de verpakking... 8 2.3. Voorpaneel... 9 2.4.

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding

Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding Voor een veilig en juist gebruik, zorg ervoor dat u de "Veiligheidsinformatie" leest voordat u het apparaat gebruikt. Gebruiksaanwijzing Gebruikershandleiding INHOUDSOPGAVE Hoe werkt deze handleiding?...

Nadere informatie

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902

CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 CopyCentre C20, WorkCentre M20 en WorkCentre M20i Handleiding voor de gebruiker 604P17902 Vertaald door: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Nadere informatie

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696

XC2100 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 XC2100 Series Gebruikershandleiding September 2012 www.lexmark.com Machinetype(n): 7527 Model(len): 696 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210

Handleiding Internet. Type Ubee EVW3210 Handleiding Internet Type Ubee EVW3210 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200

Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Handleiding Internet Type Ubee EVW3200 Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding DCP-L560DW MFC-L70DW MFC-L740DW Online Gebruikershandleiding Deze Basis gebruikershandleiding bevat geen informatie over het apparaat. Voor meer gedetailleerde informatie, lees

Nadere informatie

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing

DX-C200P. Softwarehandleiding. Gebruiksaanwijzing DX-C200P Gebruiksaanwijzing Softwarehandleiding 1 Voorbereiden voor afdrukken 2 Het printerstuurprogramma instellen 3 Andere afdrukbewerkingen 4 Rechtstreeks afdrukken vanaf een digitale camera (PictBridge)

Nadere informatie

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product!

Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Bedankt voor het kiezen van een Q-See product! Al onze producten vallen onder een voorwaardelijke garantie die tot 12 maanden na datum van aankoop de hardware dekt. Daarbij hanteren wij voor al onze producten

Nadere informatie

Smart Touch gebruiken

Smart Touch gebruiken A-61770_nl Smart Touch gebruiken versie 1.7 De functies van Smart Touch gebruiken Inhoud Overzicht... 2 Smart Touch starten... 2 Smart Touch gebruiken met de standaard functienummers en vooraf gedefinieerde

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding internet

Gebruikershandleiding internet Gebruikershandleiding internet Persoonlijke informatie en systeemgegevens Hieronder vindt u gegevens die relevant zijn voor het maken van instellingen op uw computer. Vul de ontbrekende gegevens in op

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding asis gebruikershandleiding MFC-J5320DW Versie 0 DUT Wanneer u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J5320DW Serienummer: Aankoopdatum:

Nadere informatie

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING

Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Facsimile OFX 520 GEBRUIKERSHANDLEIDING Copy-ol.p65 2 28/04/00, 15.17 PUBLICATIE UITGEGEVEN DOOR: Olivetti Lexikon, S.p.A. Via Jervis, 77-10015 Ivrea (Italy) Samenstelling: Olivetti Lexikon, S.p.A. Documentazione

Nadere informatie

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436

MX910 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 MX910 Series Gebruikershandleiding Juni 2014 www.lexmark.com Machinetype(n): 7421 Model(len): 036, 236, 436 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

Network Scanner Tool R3.1

Network Scanner Tool R3.1 Network Scanner Tool R3.1 Handleiding Versie 3.0.04 Handleiding voor Network Scanner Tool i Copyright 2000-2004 door Sharp Corporation. Alle rechten voorbehouden. Verveelvoudiging, aanpassing of vertaling

Nadere informatie

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675

MX610 Series. Gebruikershandleiding. Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 MX610 Series Gebruikershandleiding Mei 2013 www.lexmark.com Machinetype(n): 7016 Model(len): 630, 670, 675 Inhoudsopgave 2 Inhoudsopgave Informatie over veiligheid...7 Omgaan met de printer...9 Informatie

Nadere informatie

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding

HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding HP Color LaserJet CM2320 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Verveelvoudiging, bewerking en vertaling zonder voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIE Gebruikershandleiding HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP-serie Gebruikershandleiding Copyright en licentie 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Nadere informatie

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik...

Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1. Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... Inhoudsopgave Gebruikershandleiding pagina 1 Inhoudsopgave Gezondheids- en veiligheidsmaatregelen... 3 Voorzorgsmaatregelen voor algemeen gebruik... 3 1. Inleiding... 4 1.1. Inhoud van de verpakking...

Nadere informatie

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera

EM6250HD Easy Pro View HD IP camera EM6250HD Easy Pro View HD IP camera 2 NEDERLANDS EM6250HD Easy Pro View HD IP camera Inhoudsopgave 1.0 Introductie... 4 1.1 Update informatie... 4 1.2 Inhoud van de verpakking... 4 1.3 Wat heb je nodig

Nadere informatie

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding

Phaser 3300MFP. Multifunctionele Printer. Phaser 3300MFP. Gebruikershandleiding Phaser 3300MFP Multifunctionele Printer Phaser 3300MFP Gebruikershandleiding 2008 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Deze gebruikershandleiding dient uitsluitend ter informatie. Alle informatie

Nadere informatie

AXIS 1650-gebruikershandleiding

AXIS 1650-gebruikershandleiding AXIS 1650-gebruikershandleiding De netwerkprint- en scanserver voor printers en multifunctionele producten van Canon Bevat ondersteuning voor CAPT- (Canon Advanced Printing Technology) Canon Advanced Raster

Nadere informatie

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding

THOMSON TG787. Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway. Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Wireless Multi-Service VoIP ADSL2+ Gateway Installatie- en gebruikershandleiding THOMSON TG787 Installatie- en gebruikershandleiding Copyright Copyright 1999-2008 Thomson. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Basis gebruikershandleiding

Basis gebruikershandleiding Basis gebruikershandleiding MFC-J470DW Versie 0 BEL-DUT Als u contact wilt opnemen met de klantenservice Vul de volgende gegevens in voor toekomstige referentie: Modelnummer: MFC-J470DW Serienummer: 1

Nadere informatie

Haal méér uit uw Ricoh MFP

Haal méér uit uw Ricoh MFP Handleiding versie 2.8.2 Lite/Professional/Corporate versies Haal méér uit uw Ricoh MFP Inhoud Print&Share... 6 Inleiding... 6 Hoe werkt deze handleiding?... 7 Terminologie... 7 Installatie... 8 Registratie

Nadere informatie