FlexSCAN Handleiding. Dicon development center PO Box RP Haarlem Internet Website:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FlexSCAN Handleiding. Dicon development center PO Box 646 2003 RP Haarlem 023-5434243 Internet E-Mail: support@dicon.nl Website: http://www.dicon."

Transcriptie

1 FlexSCAN Handleiding Copyright Copyright 2007 Dicon development center BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerde gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van Dicon development center BV. Handelsmerken FlexKIDS is een handelsmerk van Dicon development center BV. Andere genoemde producten of handelsmerken zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren. Vrijwaring Ondanks alle aan de samenstelling van deze uitgave bestede zorg kunnen noch de redactie, noch de auteurs, noch de uitgever aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige fout in deze uitgave. Dicon development center PO Box RP Haarlem Internet Website:

2 ii Inhoudsopgave 1 De scanner 1 2 De presentielijsten Onvolledige presentielijsten Het scannen 3 4 Uitleg scherm SMTP providers in Nederland Het inlezen van de gescande gegevens in Flexscan 6 6 Het handmatig verwerken van de registratie 7 7 Verwerking gegevens in FlexKIDS 8

3 1 De scanner De scanner die meegeleverd wordt met FlexSCAN is de Symbol CS1504. De scanner kan maximaal 600 codes scannen. De scanner heeft een knop om te scannen en een knop om ingescande codes weer te verwijderen. Bij het inscannen van een code klinkt een geluidssignaal en licht de LEDindicator groen op. Als een code wordt verwijderd klinkt een geluidssignaal en licht de LED-indicator oranje op. Door de knop met het plusteken enkele seconden in te drukken kan het geluid worden aan- of uitgezet. Voor het installeren van de scanner zie de installatiehandleiding.

4 2 2 De presentielijsten De presentielijst bestaat uit een geprinte lijst van kinderen die per opvanggroep aanwezig kunnen zijn. De dagen van een week staan hierop vermeld. Per maand wordt deze lijst door de centrale administratie overgedragen aan de TSO-coördinator. De TSO-coördinator zal deze lijst kopiëren en op tijd overhandigen aan de TSO-medewerker. Per week is een kopie nodig. Ook zijn enkele reservekopieën per lijst aan te raden in verband met beschadiging of foute invoer. De TSO-medewerker vult de lijst per dag in. Op de lijst staan het weeknummer en de naam van de TSO-medewerker. De kinderen worden bij aanwezigheid voorzien van een vinkje in het daarvoor bestemde aanvinkhokje. Per dag moet het totaal van het aantal aanwezige kinderen worden ingevoerd. Dit kan onderaan de kolom van de desbetreffende weekdag. Aan het einde van de week moet ook het totaal aantal dagen dat een kind aanwezig is geweest worden genoteerd. Dit kan aan het eind van elke rij, dus rechts van de presentielijst. Volledig ingevulde presentielijsten geeft de TSO-medewerker aan de TSO-coördinator die de lijsten zal inscannen en verwerken in FlexSCAN. 2.1 Onvolledige presentielijsten Kinderen die niet op de presentielijst staan maar wel aanwezig zijn, zijn officiëel niet bekend bij de administratie. Een mogelijke oorzaak hiervan is dat een ouder zijn kind (nog) niet via de gebruikelijke manier heeft ingeschreven. Om de aanwezigheid van deze kinderen toch te kunnen registreren wordt gebruik gemaakt van zogenoemde 'lege lijsten'. De namen van deze kinderen kunnen hierop worden genoteerd. De TSO-coördinator zorgt ervoor dat de TSO-medewerkers elke week zo'n lijst hebben. De TSO-medewerkers op hun beurt dragen er zorg voor dat deze lijsten aan het eind van de week ingevuld weer geretourneerd worden aan de TSO-coördinator zodat ook deze gegevens verwerkt kunnen worden in de centrale administratie.

5 3 3 Het scannen Eerst zult u de werking van de scanner moeten leren kennen. Het advies is deze eerste periode alleen te werken per weeklijst. Fouten kunnen hierdoor sneller worden hersteld. Na het scannen van een weeklijst kunt u de gegevens inlezen en met een nieuwe weeklijst beginnen. Dit betekent dat na het verwerken van een weeklijst de gegevens direct ingelezen worden in FlexSCAN. Tijdens het scannen richt u de scanner op een barcode en drukt u op de knop met het plusteken. De lijst met codes houdt u zo vlak mogelijk. Vanuit het laservenster van de scanner zal een rode streep oplichten. Deze rode lichtstreep moet de hele barcode in de breedte kunnen lezen. U begint altijd met het scannen van de startcode. Vervolgens gaat u de codes van de kinderen inscannen. Dit gaat het beste door te beginnen in de linker kolom (maandag) en vervolgens van boven naar beneden de codes in te scannen. Dit proces herhaalt u voor elke volgende kolom. Het inscannen van een barcode zal worden bevestigd met een geluidssignaal. Daarbij zal de LED-indicator op de scanner groen oplichten. De scanner moet ongeveer 5 cm boven het vel papier worden vastgehouden. Als de codes van de kinderen zijn gescand leest u de stopcode in. Bij het scannen van een verkeerde barcode gebruikt u de knop met het minteken en scant u de code opnieuw. Dit hoeft niet persé de laatst gescande code te zijn. Bij het verwijderen klinkt een korte pieptoon en een oranje led zal oplichten op de scanner. Als de scanner vol is geeft deze een geluidssignaal af. Mocht dit gebeuren als u halverwege de presentielijst bent, dan moet u de laatst ingescande code wissen, even noteren waar u bent gebleven en vervolgens de stopcode scannen. Na het scannen van de stopcode kunt u de in de scanner opgeslagen gegevens inlezen in FlexSCAN, de scanner wissen, en vervolgens de resterende codes van de presentielijst met de scanner inlezen. Dit doet u door eerst weer te beginnen met de startcode om vervolgens door te gaan met de code volgend op de laatst ingescande code. Als de presentielijst volledig is ingelezen scant u als laatste weer de stopcode.

6 4 4 Uitleg scherm Als FlexSCAN wordt gestart is het volgende scherm zichtbaar. Rechtsboven is de huidige datum en het weeknummer te zien. Direct daaronder is een overzicht van de batches die zijn ingelezen vanuit de scanner. Met de knop' Uitlezen' wordt de op de computer aangesloten scanner uitgelezen. De gegevens in de scanner verschijnen als batches in het rechterscherm. Een batch begint met een startcode en eindigt met een stopcode. Deze codes staan vermeld op de presentielijsten. Als op een batch wordt geklikt verschijnen in het linkerscherm de gegevens van deze batch. Elke regel in dit scherm kan apart worden verwerkt of gewist. In principe controleert de TSO-coördinator alleen de totalen in de rijen en in de kolommen. Mochten er toch verschillen zijn in deze totalen met de totalen op de aanwezigheidsregistratie op papier, dan kan per dag per week de aanwezigheid worden gewijzigd. Dit gebeurt door met de linkermuisknop een aanvinkhokje te activeren of deactiveren. Met de knop 'Verwerken' worden deze plaatsingsgegevens definitief opgeslagen. Met de knop 'Versturen' kunnen de verwerkte gegevens in FlexSCAN worden verstuurd naar de centrale administratie. Dit gaat via waarbij de gegevens als XML-bestand worden toegevoegd. Dit bestand wordt in FlexKIDS ingevoerd en daar verder verwerkt. Met de knop 'Wis' kunnen batchregels afzonderlijk worden gewist.

7 Uitleg scherm 5 Met de knop 'Wis scanner' kan de inhoud van de scanner nadat deze is ingelezen in FlexSCAN worden gewist. De scanner kan ook gewist worden door de knop met het minteken op de scanner ongeveer 6 seconden lang ingedrukt te houden. Als u een lange pieptoon hoort zijn de gegevens gewist. Het is van belang dat tijdens het wissen van de scanner deze niet gericht is op een barcode. Met de knop 'Wis batches' kunnen de geselecteerde batches worden verwijderd uit FlexSCAN. Na klikken op de knop 'Instellingen' opent het volgende invoerscherm: Bij het veld ' SMTP server' moet opgegeven worden van welke mailserver gebruik wordt gemaakt. Zie 'SMTP providers in Nederland' voor de juiste invoer die hoort bij uw provider. Als uw provider bijvoorbeeld Casema is, dan vult u mail.acon.nl in bij het veld ' SMTP server'. 4.1 SMTP providers in Nederland 12Move A1 A2000 Acon Bart Biscon Bos Box Bit Capitol Online Casema Castel Chello Chello Cistron Cobweb Compuserve Classic Compuserve 2000 Concepts Cuci Cybercomm Dataweb smtp.12move.nl mail.a1.nl Zie chello mail.acon.nl mail.bart.nl smtp.biscon.nl mail.bos.nl mail.box.nl smtp.bit.nl mail.capitolonline.nl mail.acon.nl mail.bart.nl smtp.arnhem.chello.nl smtp.brabant.chello.nl smtp.cistron.nl mail.cobweb.nl smtp.compuserve.com smtp.cs.com mail.concepts.nl smtp.cuci.nl smtp.cybercomm.nl smtp.dataweb.nl DSS Demon Enternet Etrade Euronet Freeler GlobelXS HCCnet Het Net Home Introweb NokNok Planet Internet UUNet Wanadoo WorldOnline WXS Xs4all Zeelandnet Zonnet smtp.dds.nl post.demon.nl smtp.enternet.nl mail.username.etrad e.nl smtp.euronet.nl smtp.freeler.nl smtp.globalxs.nl smtp.hccnet.nl mailhost.hetnet.nl mail.home.nl smtp.introweb.nl geen mail.planet.nl smtp.nl.net smtp.wanadoo.nl smtp.worldonline.nl mail.planet.nl smtp.xs4all.nl mail.zeelandnet.nl smtp.zonnet.nl

8 FlexSCAN 6 5 Het inlezen van de gescande gegevens in Flexscan 1. Na het scannen van de weeklijst sluit u de scanner aan op de computer en opent u het programma FlexSCAN. 2. Klik met de linkermuisknop de knop 'Uitlezen'. 3. Alle batches die op de scanner zijn aangemaakt zullen in het rechterscherm worden getoond. Alle gescande codes van kinderen tussen een start- en een eindcode behoren tot een batch (groep). Door te dubbelklikken met de linkermuisknop op een batchregel worden de gescande gegevens in het linkerscherm getoond. 4. De gescande gegevens kunnen worden gecontroleerd door de totalen van het scherm (verticaal en horizontaal) te vergelijken met de presentielijst. Eventueel kunnen de gegevens handmatig worden gecorrigeerd. 5. Verwerk de gegevens door met de linkermuisknop op de knop 'Verwerken' te klikken. De gegevens kunnen hierna alleen nog handmatig worden aangepast. Nadat de gegevens verwerkt zijn kan de scanner worden gewist. Klik de linkermuisknop op de Wis scanner. De volgende weeklijst kan worden gescand. Bij twijfel over de gescande gegevens (fouten die niet getraceerd kunnen worden) kunt u de scanner het beste wissen en opnieuw beginnen. Om deze reden werkt het scannen in de buurt van de computer het prettigst.

9 7 6 Het handmatig verwerken van de registratie 1. Open FlexSCAN. 2. Selecteer de juiste batch in het rechter scherm. 3. De lijst met kinderen is in het linkerscherm zichtbaar. Per dag per week kunt u de aanwezigheid aangeven. Dit gebeurt door met de linkermuisknop een aanvinkhokje te activeren of deactiveren. 4. Verwerk de gegevens door met de linkermuisknop op de knop 'Verwerken' te klikken. De plaatsingsgegevens zijn nu definitief opgeslagen. Handmatige wijzigingen zijn nog mogelijk maar zullen ook via de knop 'Verwerken' moeten worden bevestigd.

10 8 7 Verwerking gegevens in FlexKIDS De gegevens kunnen vanuit FlexSCAN worden ingevoerd in FlexKIDS. Kinderen zijn in de aanwezigheidregistratie van FlexKIDS doorgaans van een kleur voorzien. Dit gebeurt automatisch. Geel geeft aan dat een kind een plaatsing heeft op de betreffende dag voor een product. Groen geeft aan dat een kind een plaatsing heeft op de betreffende dag voor een product en dat handmatig of via de scanner de registratie hiervan is ingevoerd en verwerkt. Rood geeft aan dat een kind een plaatsing heeft op de betreffende dag voor een product en dat deze staat geregistreerd als afwezig op die dag. Geen kleur geeft aan dat een kind geen plaatsing heeft op de betreffende dag maar dat zijn code wel is gescand op die dag. In dat geval zal FlexKIDS automatisch een plaatsing voor die dag aanmaken.

Nieuwe flexkantoor-omgeving

Nieuwe flexkantoor-omgeving Nieuwe flexkantoor-omgeving Inrichting lokale computers documentversie 1.20 Werken waar en wanneer je maar wilt! Copyright Copyright 2012 Dicon Automatisering BV. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze

Nadere informatie

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports

Open Ports. Als eerste maakt u de regel actief. Dit kan door boven in het scherm een vinkje te zetten bij Enable Open Ports Open Ports Open Ports Met Open Ports kunt u een bepaalde serie poorten open zetten voor een bepaalde server/pc. Standaard zijn hier geen regels ingesteld. Wanneer u gebruik wilt maken van deze functie

Nadere informatie

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software

RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Page 1 of 23 RS DigiTac Digitale Tachograaf Software Handleiding Page 2 of 23 Beste Gebruiker, Gefeliciteerd! U heeft een goede keuze gemaakt om met de RoadSoft oplossingen te gaan werken. Wij zullen er

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Opzetten van een evenement

Opzetten van een evenement Opzetten van een evenement Inhoud Begrippenlijst... 3 Voor het evenement... 4 De wizard doorlopen:... 4 Wizard pagina: Welkom bij event-timing.nl... 4 Wizard pagina: Evenement gegevens... 4 Wizard pagina:

Nadere informatie

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise

Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Microsoft Office Excel beginnerscursus ICT Expertise Copyright Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, gedistribueerd, opgeslagen of openbaar gemaakt in enige vorm

Nadere informatie

Z wijsen S oftware Manager 1.1

Z wijsen S oftware Manager 1.1 zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 1 Zwijsen Z wijsen S oftware Manager 1.1 Gebruikershandleiding en technische handleiding zsm-handleiding-bw.qxd 07-06-2004 10:48 Pagina 2 Inhoudsopgave 1

Nadere informatie

BTW verhoging naar 21%

BTW verhoging naar 21% 1 BTW verhoging naar 21% Midden Engweg 15b 3882 TS Putten telefoon (0341) 375 180 fax (0341) 375 188 internet: www.autoflex.nl email : info@autoflex.nl Rabobank 35.42.40.501 BTW nr. NL8218.87.920.B.01

Nadere informatie

UNIFORM-Financieel Handleiding

UNIFORM-Financieel Handleiding UNIFORM-Financieel Handleiding Inhoudsopgave 1 DAGBOEKEN... 3 1.1 DAGBOEKINSTELLINGEN... 3 1.1.1. Algemeen... 3 1.1.2. Dagboeken... 3 1.1.3. BTW... 4 1.1.4. Eenheid... 5 1.1.5. Vennoot... 5 1.2 Kasboek

Nadere informatie

Declareren via VECOZO

Declareren via VECOZO Declareren via VECOZO Voor podotherapie Intramed versie 8.2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding...1 Hoofdstuk 2 Algemene instellingen...2 2.1 Praktijk AGB-code controleren / invullen...2 2.2 AGB-code instellen

Nadere informatie

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1

Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 Handleiding Protas Zermelo Software BV pagina 1 PROTAS Hét programma voor het VOLAUTOMATISCH inroosteren van oudergesprekken releasedatum handleiding: 2 maart 2012 Zermelo Software BV Inleiding Protas

Nadere informatie

QoS / Quality Of Service

QoS / Quality Of Service Quality of Service QoS / Quality Of Service De QoS-functie zorgt ervoor dat datastromen, zowel inkomend als uitgaand, met een bepaalde prioriteit worden behandeld. Er kan bijvoorbeeld per poort of per

Nadere informatie

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu

Handleiding Excel 2010. www.dubbelklik.nu Handleiding Excel 2010 www.dubbelklik.nu Deze handleiding is onderdeel van Dubbelklik, een lesmethode Technologie, ICT/ Loopbaanoriëntatie en Intersectoraal Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding. Afletteren Bankafschriften

Handleiding. Afletteren Bankafschriften Handleiding Afletteren Bankafschriften Doel van deze handleiding De modules van Asperion kunnen op velerlei manieren ingesteld worden om daarmee optimaal aan te sluiten bij de specifieke bedrijfsomstandigheden

Nadere informatie

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v.

Handleiding d-basics. 2015 d-basics b.v. Handleiding d-basics Handleiding d-basics Alle rechten voorbehouden. Vermenigvuldiging, overdracht of opslag van deze informatie of delen daarvan, in welke vorm ook, zonder de voorafgaande schriftelijke

Nadere informatie

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem

Handleiding. PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Handleiding PersoneelsSysteem - HorecaSysteem - ZorgSysteem Voorwoord Bedankt voor het downloaden van deze handleiding. De handleiding kan gebruikt worden voor het PersoneelsSysteem (www.personeelssysteem.nl),

Nadere informatie

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge

De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online. De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling tussen ABN AMRO Boekhoudkoppeling en UNIT4 Multivers Online De versies Small, Medium, Large en XtraLarge De koppeling is verkrijgbaar in de volgende pakketversies: S(mall): M(edium): L(arge):

Nadere informatie

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Kerkbijdrage. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Kerkbijdrage Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Handleiding SpinOffice CRM April 2013

Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Handleiding SpinOffice CRM April 2013 Als nieuwe gebruiker van SpinOffice CRM is het van belang een goed beeld te hebben van de mogelijkheden van onze slimme applicatie. SpinOffice voegt een centraal adressenbestand

Nadere informatie

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers

WINDOWS MAIL. Windows Mail. 2012 Computertraining voor 50-plussers WINDOWS MAIL 2012 Computertraining voor 50-plussers PC50plus trainingen Eikbosserweg 52 1214AK Hilversum tel: 035 6213701 info@pc50plus.nl www.pc50plus.nl C O M P U T E R T R A I N I N G V O O R 5 0 -

Nadere informatie

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina.

TIP: Op elke pagina in SalarOnline vindt u een tekst ballon met?, zodra u hierop klikt krijgt u de help voor de betreffende pagina. Welkom bij SalarOnline Van uw accountant heeft u een link per e-mail ontvangen. Zodra u op de link klikt krijgt u een wizard. In deze wizard moet u uw gebruikersnaam, wachtwoord en subdomein opgeven. Op

Nadere informatie

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF)

Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) 0 Handleiding DEMO Digitaal Wedstrijd Formulier (DWF) Inhoudsopgave Volleybal.nl account aanmaken... 1 Oefenen met Digitaal wedstrijdformulier thuis...

Nadere informatie

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03

Handleiding Module Boekhouding. Parochies Navision 4.03 Handleiding Module Boekhouding Parochies Navision 4.03 GAC Business Solutions behoudt zicht het recht voor veranderingen in deze publicatie te allen tijde uit te voeren. Eventuele wijzigingen dienen niet

Nadere informatie

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen.

Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Koppeling met imuis Inleiding U heeft de online boekhoudsoftware van imuis aangeschaft en/of wilt een koppeling tussen The Nanny en imuis tot stand brengen. Een koppeling tussen The Nanny en imuis kent

Nadere informatie

Net.Box. Gebruiksaanwijzing

Net.Box. Gebruiksaanwijzing Net.Box Gebruiksaanwijzing Inhoud verpakking Controleer de inhoud van de verpakking voordat u de gebruiksaanwijzing doorneemt. In de verpakking moet u het volgende aantreffen: a Net.Box b Smart card voor

Nadere informatie

Aan de slag met VIPLive

Aan de slag met VIPLive Aan de slag met VIPLive Inhoud Stap 1 - Inloggen:... 2 Stap 2 - Eenmalige instellingen:... 4 Stap 3 - Declaratiebestanden uploaden:... 6 Stap 4 - Overzicht declaraties:... 8 Stap 5 - Geschiedenis:... 11

Nadere informatie

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC

icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC icar itrain voor modelauto's Dinamo/MCC Handleiding 2.0 2014 Deze handleiding is geschreven en beschikbaar gesteld door MCC-ModelCarParts.Dit document, dan wel enige informatie hieruit, mag niet geheel

Nadere informatie

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios

Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios Papierloos vergaderen met NotuBox Handleiding versie 24 februari 2015 Versie 3.3 van de applicatie voor ios NotuBiz Trias III K.P. v.d. Mandelelaan 110 3062 MB Rotterdam Telefoon: 010-789 09 90 E-mail:

Nadere informatie

Handleiding SupportWin

Handleiding SupportWin Handleiding Informatie Breekveldt Automatisering B.V. kunt u bereiken op het volgende adres: Breekveldt Automatisering B.V. Brinkstraat 30 6721 WV BENNEKOM Tel.: (0318) 49 32 32 Fax.: (0318) 49 32 33 E-mail:

Nadere informatie

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker

HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL. versie t.b.v. eindgebruiker HANDLEIDING VERZUIMSIGNAAL versie t.b.v. eindgebruiker Samenvatting Document titel Auteur(s) : Handleiding VerzuimSignaal Eindgebruiker : Dhr. H. Smeijers Dhr. S.J.W. te Wierik Dhr. F.J. Schuurkamp Bestandsnaam

Nadere informatie