Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland. Nieuwsbrief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland. Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland Nieuwsbrief voor particulieren en ondernemers # 2 april/mei 2012 Informatie over vergunningen, meldingen en belastingen Inschrijving in het Duitse ambachtsregister (Handwerksrolle) Voor bepaalde ambachtsberoepen is in Duitsland een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijfsmatige vestiging in Duitsland vereist, die verkregen wordt via de inschrijving in het ambachtsregister. Er is sprake van een bedrijfsmatige vestiging wanneer u een bedrijf met een vast adres in Duitsland wilt beginnen en u daarin langer dan 6 maanden een activiteit in de bouwnijverheid wilt uitoefenen. De vergunning in Duitsland wordt doorgaans verkregen op basis van het vakdiploma (Meisterbrief) voor het desbetreffende beroep. Heeft u geen vakdiploma, dan moet u bij de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen een speciale vergunning aanvragen. Verplichte registratie voor bepaalde beroepen in de bouwnijverheid Speciale vergunning Ambachtslieden die conform 2 lid 2 EU/ EWR Handwerk-Verordnung (Verordening op de Ambachtsberoepen) kunnen aantonen dat zij over de noodzakelijke beroepservaring beschikken, kunnen in aanmerking komen voor een speciale vergunning*. Men moet in totaal ten minste 6 jaar beroepservaring kunnen aantonen. Een aantal jaren daarvan moet er sprake zijn geweest van een positie als zelfstandige of leidinggevende, afhankelijk van de voorafgaande periode van de beroepsopleiding. De belangrijkste en meest voorkomende beroepen waarvoor een registratie in het ambachtsregister verplicht is, zijn o.a. metselaar en betonwerker, dakdekker en stratenmaker, schilder en lakwerker, loodgieter, installateur en cv-installateur, elektricien en constructeur van elektrische machines. In totaal zijn er 41 beroepen in de bouwnijverheid waarvoor een toestemming via het ambachtsregister vereist is. Lees verder op pagina 2 >> In Duitsland heeft u voor veel zaken een vergunning nodig. Maar dat wist u vast al. In deze nieuwsbrief vertellen wij u waar u als Nederlandse zelfstandige in de bouwnijverheid op moet letten, wanneer u opdrachten in Duitsland wilt aannemen en uitvoeren. Het is helaas allemaal nogal bureaucratisch, maar houdt u zich niet aan de verplichtingen, dan kunnen boetes soms hoog oplopen. We vertellen u eerst over wanneer u zich dient in te schrijven in het Duitse Ambachtsregister of wanneer u zich moet aanmelden bij de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen. Dan kennen we vervolgens in Duitsland ook nog enkele andere verplichtingen waarover u kunt lezen, zoals de Wet inzake Detachering Werknemers, het Vakantiefonds en een verbod op werken met uitzendkrachten, met natuurlijk een uitzondering daarop. Tevens gaan we ook uitgebreid in op de belastingen die u dient af te dragen en behandelen we een aantal typische problemen die zich in de bouwsector kunnen voordoen als u als Nederlandse zelfstandige in Duitsland in de bouw wilt gaan werken. Ik hoop dat u deze nieuwsbrief waardeert. Mocht u na lezing nog vragen hebben, of een afspraak willen maken, dan horen wij dat graag. Tot ziens! Klaus Thissen, Steuerberater Grensoverschrijdend ondernemen! Steuerkanzlei Thissen Hoffmannallee D Kleve T: / Volg Steuerkanzlei Thissen op:

2 Vervolg van pagina 1 > Wordt er geen bedrijfsmatige vestiging in Duitsland opgericht en is uw bouwnijverheidsbedrijf in Nederland geregistreerd, en wilt u slechts incidenteel op bepaalde bouwprojecten werken, dan heeft u deze speciale vergunning niet nodig. Uitzondering Voor sommige ambachtsberoepen bestaat er bovendien volgens de Duitse Verordening op de Ambachtsberoepen geen vergunningsplicht en daarvoor is dus ook geen speciale vergunning nodig. Tot de vrijgestelde beroepen horen bijvoorbeeld de tegel-, vloertegel- en mozaïekleggers, de plavuisleggers of de parketleggers, om slechts enkele voorbeelden van de in totaal 53 beroepen te geven. Daarnaast bestaan er ook nog de zogenaamde ambachtsverwante beroepen (57), waartoe bijvoorbeeld voegers, vloerleggers of betonboor- en snijwerkers behoren. Ook voor deze werkzaamheden heeft u geen speciale vergunning nodig. Meldingsplicht bij de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen Soms heeft u geen speciale vergunning nodig, omdat uw bedrijf in Nederland geregistreerd is en u slechts incidenteel opdrachten op bouwplaatsen in Duitsland wilt uitvoeren. Wel bestaat er dan een meldingsplicht bij de Kamer van Ambachten en Neringen in het district waar u voor het eerst werkzaamheden uitoefent. De eerste uitoefening van werkzaamheden dient de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen volgens 8 van de EU/EWR Handwerk-Verordnung schriftelijk te worden gemeld, ook indien slechts incidenteel diensten in Duitsland worden verricht en er dus daarom geen sprake is van een vestiging in Duitsland, in tegenstelling tot de inschrijving in het ambachtsregister. Eventuele wijzigingen in het bouwnijverheidsbedrijf moeten tevens worden gemeld. Ook de vrijgestelde ambachtsberoepen (zie onder Uitzonderingen in de kolom links) vallen conform 18 HwO onder deze meldingsplicht. Gevolgen bij overtreding Wie deze verplichting niet nakomt, handelt in strijd met de bepalingen en kan een geldboete van maximaal 1.000,- opgelegd krijgen. Gaat het om een bedrijf waar leerlingen worden opgeleid, dan kan de boete zelfs oplopen tot 5.000,-. Gevolgen bij overtreding Bij overtreding van de meldings- en registratie plicht kunnen er aanzienlijke geldboetes worden opgelegd, die al naargelang de overtreding minimaal 1.000,- tot maximaal ,- kunnen bedragen. * Met de invoering van de nieuwe wet ter verbetering van de vaststelling en erkenning van in het buitenland behaalde beroepskwalificaties d.d zal de oude wet tot regeling van de ambachtssector (Handwerksordnung) voor wat betreft de verstrekking van vergunningen waarschijnlijk nog gewijzigd moeten worden. Gemeente Zoals u heeft kunnen lezen in de voorgaande artikelen, kunt u in Duitsland een bedrijfsmatige vestiging oprichten. Dat kan door bijvoorbeeld bedrijfsruimte te huren en langer dan 6 maanden een bedrijf in Duitsland aan te houden, bijvoorbeeld omdat u voor een bepaald bouwproject gedurende een langere periode werkzaamheden uitvoert. Meer informatie of een afspraak? U kunt ons bellen voor een afspraak op /77800, of ons mailen: Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over alle aspecten van werken in Duitsland. Is het bovenstaande het geval, dan moet u behalve de tot nu toe beschreven aanmeldingen ook een Gewerbeanmeldung (melding van de bedrijfsactiviteit) doen in de gemeente waar u een vaste inrichting begint. Dit kan trouwens ook een bouw container zijn. De Gewerbeanmeldung is, zoals de ervaring leert, nog de eenvoudigste van de tot nu toe beschreven formaliteiten. U gaat gewoon bij het Gewerbeamt langs of downloadt het formulier van de website en vult het in. De aanmelding kost doorgaans ongeveer 20,-. Het precieze tarief bepaalt iedere gemeente zelf. Meldt u de bedrijfsactiviteit niet aan, dan kan er ook hier een aanzienlijke geldboete worden opgelegd. De gemeenten hebben wat dat betreft volgens de Gewerbeordnung (Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie) zeer veel ruimte.

3 Steuerkanzlei Thissen 3 U heeft de vergunningen op zak, en nu? Of uw bedrijf ook daadwerkelijk tot de hoofdsector bouwnijverheid moet worden gerekend, moet aan de hand van de uitgevoerde werkzaam heden getoetst worden. Zodra u de speciale vergunning op zak heeft en de werkzaamheden bij de Kamer van Ambachten en Neringen heeft gemeld, gaat de bureaucratie nog een stapje verder. We behandelen achtereenvolgens de Wet inzake detachering werknemers, het Vakantiefonds en regels omtrent uitzendkrachten. Arbeitnehmerentsendegesetz / Wet inzake detachering werknemers Werkt u niet zelf op een bouwplaats, maar brengt u met uw bedrijf wel werknemers mee naar een Duitse bouwplaats, dan bent u volgens 18 AEntG verplicht deze werknemers voor aanvang van de werkzaamheden - en onder opgaaf van alle bouwprojecten die door de werknemers worden bezocht in Duitsland - aan te melden bij de Finanzkontrolle Schwarzarbeit (meldpunt zwartwerken) in Keulen. U dient per fax aan de instantie door te geven wie er waar werkt en wat voor werk dat is. aangegeven. Tevens dienen deze werknemers ALTIJD navenante documenten bij zich te dragen, waarmee de douane kan controleren wie de werkgever is. Hiertoe dienen de arbeidsovereenkomst, het loonstrookje en bewijsstukken over betaalde salarissen en werktijden te allen tijde gereed te worden gehouden. Vakantiefonds In de zogeheten hoofdsector bouwnijverheid zijn werkgevers verplicht bijdragen te betalen aan het Vakantie- en Looncompensatiefonds. Dit geldt ook voor werkgevers uit het buiten- land, wanneer zij niet kunnen aantonen dat zij in de vestigingsstaat reeds vergelijkbare bijdragen voor de werknemers afdragen. Of uw bedrijf ook daadwerkelijk tot de hoofdsector bouwnijverheid moet worden gerekend, moet aan de hand van de uitgevoerde werkzaam heden getoetst worden. De lijst met bijbehorende beroepen is zeer uitgebreid. Als uw bedrijf tot de hoofdsector van de bouwnijverheid behoort, moet u zich aansluiten bij de ULAK, het Vakantie- en Looncompensatiefonds en bijdragen betalen. De bijdragen bedragen 14,3% van het brutoloon. Op de website van Soka-Bau vindt u onder het menupunt Europaverfahren een online dienst en uitgebreide informatie in het Nederlands. Kijk voor meer informatie op Arbeitnehmerüberlassung (uitzendkrachten): In de Duitse bouwnijverheid is het werken met uitzendkrachten niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor bouwbedrijven die bij dezelfde cao-regeling tijdens de laatste drie jaar waren aangesloten. In dat geval mogen de aangesloten bouwondernemingen elkaar helpen door personeel onder elkaar uit te lenen. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat een uitleenvergunning door de Arbeitsagentur (Duitse UWV Werk bedrijf) is verleend. De ingevulde aanmeldingsformulieren worden aan de Bundesfinanzdirektion West, Wörtherstraße 1 3 in Köln (Fax: +49 (0) ) verzonden. Dit is noodzakelijk en zeer belangrijk. Bouwplaatsen worden regelmatig gecontroleerd door de douane. Zijn uw werknemers niet gemeld, dan dreigt er een boete die kan oplopen tot ,-. Behalve de werknemers zelf moeten begin, duur en einde van de werkzaamheden op de bouwplaats worden Meer informatie of een afspraak? Zoals u in deze uitgave kunt lezen, zijn er nogal wat verplichtingen die gelden als u in de bouwnijverheid in Duitsland gaat werken of uw medewerkers daar laat werken. Komt u er zelf niet uit, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ons via de mail, of ons direct bellen: /77800 voor een afspraak.

4 En dan: de belastingdienst Als alle vergunningen binnen zijn, u de bouwprojecten en werknemers heeft aangemeld, komt de volgende hindernis in zicht: de belastingdienst! Ook bij de belastingdienst moet u verscheidene aanvragen indienen of vrijstellingen aanvragen, wanneer u als buitenlandse ondernemer in Duitsland aan de slag wilt. Indien uw diensten in Duitsland btw-plichtig zijn, dan moet u zich voor de btw laten registreren. Meer informatie of een afspraak? U kunt ons bellen voor een afspraak op /77800, of ons mailen: Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de juridische en fiscale gevolgen van uw ondernemingsplannen in Duitsland. Bauabzugssteuer (15% voorheffing): Voor diensten in de bouwnijverheid die in Duitsland voor een ondernemer worden verricht, is een inhouding van 15% van de opdrachtsom als voorheffing verplicht. De regeling geldt voor bouwwerkzaamheden die in verband staan met het vervaardigen, de instandhouding of reparatie, wijziging of de verwijdering van bouwwerken. Niet onder de regeling vallen zuivere ontwerpwerkzaamheden, het toezicht op het bouwproject, onderhoudswerkzaamheden zonder wijziging, bewerking of vervanging van onderdelen, alsmede de levering van materialen of het ter beschikking stellen van bouwapparatuur, steigerbouw e.d. Informeer eventueel precies of uw diensten onder de bepalingen van de voorheffingsregeling vallen. Vrijstelling voorheffingsregeling Valt uw dienst onder deze bepaling, dan kunt u bij de Duitse belastingdienst een vrijstelling van de voorheffingsregeling aanvragen, die u dan aan uw opdrachtgever moet laten zien. Anders moet uw opdrachtgever, ook als het een Nederlander is, 15% van uw gefactureerde prestatie inhouden en voor u aan de fiscus afdragen. Zonder vrijstelling van de voorheffing zou u dus slechts 85% van uw klant uitbetaald krijgen. Een teruggaaf van de voorheffing door de fiscus achteraf is bijzonder ingewikkeld en kan erg lang duren. Een uitzondering op deze regel: voor opdrachten die op jaarbasis niet hoger uitvallen dan 5.000,- per opdrachtgever geldt de voorheffingsregeling niet. Liggen uw opdrachten boven deze grens, dan verdient het aanbeveling een vrijstelling aan te vragen om verdere rompslomp te vermijden. Omzetbelasting Bij het inschakelen van onderaannemers voor bouwopdrachten in Duitsland realiseert u daarnaast omzetten waarover in Duitsland omzetbelasting wordt geheven. Daarbij dient u op de volgende aspecten te letten. Indien uw diensten in Duitsland btw-plichtig zijn, dan moet u zich voor de btw laten registreren. U krijgt dan een Duits fiscaal nummer toegekend waarmee u periodiek Let op: Indien u met uw bedrijf een opdracht heeft aangenomen en u schakelt op uw beurt onderaannemers (bijv. zzp-ers) in, dan moeten ook deze onderaannemers aan u een vrijstelling van de 15%-voorheffingsregeling kunnen laten zien! Kan uw onderaannemer u geen vrijstellingsbevestiging overhandigen, dan moet u voor de ondernaannemer 15% van de opdrachtsom als voorheffing inhouden. Doet u dit niet, dan bent u aansprakelijk voor de niet ingehouden voorheffing.

5 Steuerkanzlei Thissen 5 Alle medewerkers die in Duitsland bij bouwprojecten werken zijn automatisch met terug werkende kracht vanaf de eerste dag in Duitsland belastingplichtig voor de loonbelasting. uw aangiften omzetbelasting bij de belastingdienst indient. U ontvangt geen verzoek van de belastingdienst om u te registreren, u dient dit dus zelf te doen. Voor alle Nederlandse ondernemers die in Duitsland diensten verrichten waarvoor zij btw-plichtig zijn, is de belastingdienst Kleve het bevoegde belastingkantoor voor de omzetbelasting. Naast de maandelijkse of kwartaalaangiften moet u ook een jaarlijkse aangifte doen. De jaarlijkse aangifte dient u voor 31 mei van het daarop volgende jaar in te dienen. De aangiften Omzetbelastingen worden elektronisch gedaan. De jaarlijkse aangifte kan tevens elektronisch worden gedaan, maar zij dient echter aanvullend ook op papier en voorzien van de handtekening van de ondernemer te worden ingediend. Of u een dienst in Duitsland verricht waarover btw moet worden geheven, is in principe afhankelijk van de plaats waar de dienst als verricht wordt beschouwd. Is deze plaats in Duitsland, dan is uw dienst belastbaar en regelmatig onderworpen aan de omzetbelasting (tarief 19%). U moet dan Duitse btw factureren en afdragen. Tegelijkertijd kunt u in de aangiften teruggaaf van Duitse btw als voorbelasting opgeven. Typische problemen Wij hebben in het voorgaande de belangrijkste aanmeldingen en verzoeken beschreven, waarbij geldt dat deze opsomming geenszins uitputtend is. In het hierna volgende wijzen wij u nog op een aantal typische problemen die bij het ondernemen in Duitsland kunnen optreden. Uw bouwproject duurt langer dan 12 maanden U bent met dit bouwproject en de hieruit voortvloeiende winst c.q. het verlies in Duitsland belastingplichtig. U moet een eigen administratie bijhouden en een jaarrekening opstellen. Onaangenaam gevolg: Alle medewerkers die in Duitsland bij bouwprojecten werken zijn automatisch met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag in Duitsland belastingplichtig voor de loonbelasting. De loonbelasting moet dus worden aangemeld. Het gevolg hiervan is dat in Duitsland voor uw werknemers de aftrekposten eigen woning niet aftrekbaar zijn. Een medewerker werkt voor u (buitenlandse werkgever), woont echter in Duitsland. Belastingplichtig voor de loonbelasting in Duitsland vanaf dag één, waarbij de loonbelasting door de werknemer zelf moet worden betaald, aangezien u als buitenlandse werkgever zonder vaste inrichting in Duitsland niet aansprakelijk bent voor de loonbelasting. Als niet-binnenlandse werkgever bent u geen loonbelasting verschuldigd. Geen aftrekposten eigen woning (zoals hierboven beschreven). Heffing/afdracht sociale premies automatisch in Duitsland. Een medewerker brengt de overeenkomst tot stand en is tevens gemachtigd tot het afsluiten van overeenkomsten. De overeenkomst komt in Duitsland tot stand. De opdracht is dan in Duitsland belastingplichtig. U heeft binnenlandse inkomsten (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting). U neemt een medewerker in Duitsland aan, die voor u als vertegenwoordiger in Duitsland werkt en ook in Duitsland woont. Wanneer u in Duitsland geen vaste inrichting heeft of opricht, kunt u geen binnenlandse werkgever worden. Daarom bent u ook geen loonbelasting verschuldigd. Uw werknemer zelf is loonbelasting (inkomstenbelasting) verschuldigd. Wij lossen dit probleem als volgt op: 1. Wij stellen voor de werknemer een salaris administratie op. 2. Wij melden de werknemer aan in verband met afdracht sociale premies. 3. Aangezien u geen werkgever volgens de Duitse Wet op de inkomstenbelasting bent, is er ook geen sprake van loon belasting. De werknemer moet zijn inkomstenbelasting (= loonbelasting) zelf afdragen. Het Duitse Finanzamt bepaalt de hoogte van de vooruitbetalingen inkomstenbelasting voor de werknemer. Dat houdt in dat de werknemer met zijn maandelijkse salaris ook de loonbelasting uitbetaald krijgt. De werknemer moet de vooruitbetaling op kwartaalbasis zelf aan het Duitse Finanzamt overmaken. Wanneer u uw diensten in de bouwnijverheid uitsluitend voor ondernemers verricht, die zelf ook dergelijke diensten leveren, hoeft u zicht niet te laten registreren voor de btw, omdat de ontvanger van de dienst de btw voor u verschuldigd is en moet afdragen. Schakelt u op uw beurt echter onderaannemers in, dan bent u verplicht de belasting voor de onderaannemer aan wie u opdracht hebt gegeven, aan te melden en af te dragen. Lees verder op pagina 6 >>

6 Let op: Omdat de sociale premies in Duitsland worden afgedragen, hoeven er in Nederland geen volksverzekeringen meer betaald te worden, maar effectief enkel nog de loonheffing. Typische problemen vervolg De werknemer werkt zowel in Duitsland alsook in Nederland en woont in Duitsland en de werkgever is in Nederland gevestigd. De werknemer kan gebruik maken van de salary split voor de loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Duitsland: Duitse loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Nederland: Nederlandse loon belasting vanaf dag één. Voor de calculatie van de Nederlandse loonbelasting moet een Nederlandse loonadministratie worden opgesteld. Voor werkzaamheden in derde landen: Duitse loonbelasting. Uitzondering: de werknemer is in een of meerdere landen meer dan 183 dagen per kalenderjaar (DBA Nederland) aanwezig. Een minuut per dag is reeds toereikend voor de optelling van de dagen. Sociale premies worden in Duitsland voor alle werkzaamheden afgedragen. Voor de Duitse sociale premies en de Duitse loonbelasting moet een Duitse loonadministratie worden gevoerd, waarbij de berekende loonbelasting uit Nederland wordt meegerekend en in mindering wordt gebracht. Voor de calculatie van de Nederlandse loonbelasting moet een Nederlandse loonadministratie worden opgesteld.

7 Steuerkanzlei Thissen 7 Voor de Nederlandse sociale premies en de Nederlandse loon belasting moet een Nederlandse loonadministratie worden gevoerd, waarbij de berekende loonbelasting uit Duitsland wordt meegerekend en in mindering wordt gebracht. De werknemer werkt zowel in Duitsland alsook in Nederland en woont in Nederland en de werkgever is in Duitsland gevestigd. De werknemer kan gebruik maken van de salary split voor de loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Nederland: Nederlandse loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Duitsland: Duitse loonbelasting vanaf dag één. Voor de calculatie van de Duitse loonbelasting moet een Duitse loonbelasting worden gevoerd. Voor werkzaamheden in derde landen: Nederlandse loonbelasting. Uitzondering: de werknemer is in een of meerdere landen meer dan 183 dagen per kalenderjaar (DBA Duitsland) aanwezig. Een minuut per dag is reeds toereikend voor de optelling van de dagen. Sociale premies worden in Nederland voor alle werkzaamheden afgedragen. Voor de Nederlandse sociale premies en de Nederlandse loonbelasting moet een Nederlandse loonadministratie worden gevoerd, waarbij de berekende loonbelasting uit Duitsland wordt meegerekend en in mindering wordt gebracht. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen: wij informeren u graag over de fiscale consequenties die in uw geval van toepassing zijn. Graag bekijken wij samen met u welke scenario s er mogelijk zijn en hoe wij het voor u voordeligste en meest werkbare alternatief kunnen realiseren. Meer informatie of een afspraak? Wilt u meer informatie of met ons een afspraak maken, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail, of ons direct bellen: /77800.

8 Onze dienstverlening in een notendop Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met interesse heeft gelezen. Wilt u ook in de toekomst op de hoogte gehouden worden van voor u interessante veranderingen in het Duits belastingrecht, meldt u dit dan door ons een mailtje te sturen met daarin uw gegevens: Wij zien uw graag tegemoet! Wij werken tot aan de grens en hebben Nederlandse coöperatiepartners, maar werken ook graag samen met uw adviseur in Nederland. Hieronder vindt u onze adviesgebieden: Advies en oplossingen voor het vermijden van dubbele belasting en oplossingen van fiscale kwesties bij dubbele belasting: Oprichten van een Duitse dochtermaatschappij Verrekeningsprijzen Internationaal Moeder-dochterrichtlijnen / uitkering Salary Split voor (leidinggevende) werknemers EU Recht Sociale Lasten 883 / 04 Aangiften inkomstenbelasting (Duits) Wonen in Duitsland en werken in Nederland of andersom Aangifte successierecht (Duits) Aangifte schenkingsrecht (Duits) Pensioen (Duits) Fiscale adviesgebieden: Advies lopende fiscale zaken Opzetten en bijhouden van de bedrijfsadministratie volgens regels van de Duitse fiscus Opstellen jaarrekeningen en belastingaangiften volgens regels van de Duitse fiscus Financiële administratie Opzetten en bijhouden van de loonadministratie volgens regels van de Duitse fiscus. Belastingaangiften (beperkt en onbeperkt belastingplichtigen) Bedrijfseconomisch fiscaal advies: Advies keuze en omzetting ondernemingsvorm Oprichting onderneming Koop en verkoop van ondernemingen Liquiditeit Begeleiding bij belastingcontroles Ondernemingssplitsing, bedrijfsopvolging, bedrijfsfusie, bedrijfssluiting Omzetbelasting Internationaal fiscaal advies Vermogensadvies Bedrijfseconomische adviesgebieden: Kosten-, rentabiliteits- en liquiditeitscontrolling Bedrijfsadministratie en betalingsverkeer Saneringsconcepten, business planning, opzetten controlling Investerings-, financierings- en ondernemingsanalyse Externe bedrijfsanalyse Strategische ondernemingsplanning Keuze van de rechtsvorm Keuze van de vestigingslocatie Organisatie, met name op IT-gebied Subsidie: aanvragen van subsidies voor financiering; adviessubsidie; niet terugbetaalbare financiële bijdragen Balansanalyse Bankrating, Basel II Voorbereiding en begeleiding van gesprekken met banken Interimrapportages en jaarrekeningen Uw ziektekostenverzekering voor zelfstandigen in Duitsland Contact: Steuerkanzlei Thissen Hoffmannallee D Kleve KKH-Allianz Hoffmannallee Kleve T: / Uw contactpersoon: Irina Schmidt hausen T: / F: / E: Deze nieuwsbrief is een uitgave van Steuerkanzlei Thissen. Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan het zijn dat hij onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Steuerkanzlei Thissen is niet aansprakelijk voor (gevolgen van) eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie. Niets uit deze nieuwsbrief mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Steuerkanzlei Thissen. Grensoverschrijdend ondernemen!

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst

Handboek Ondernemen. Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Belastingdienst Belastingdienst Handboek Ondernemen 2013 Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan

Nadere informatie

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig?

Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? Docent in dienstbetrekking of zelfstandig? juni 2009 Versie 1.4 Over de mogelijkheden en onmogelijkheden voor een docent om als zelfstandige in een andere (onderwijs-) organisatie te werken. Door: Mr.

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming

Aansprakelijkheid voor loonheffingen bij onderaanneming voor loonheffingen bij onderaanneming Ketenaansprakelijkheid en g-rekening: daarmee krijgt u te maken als u werk uitbesteedt aan onderaannemers. Want als de onderaannemer de loonheffingen niet afdraagt

Nadere informatie

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland

meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in Duitsland 01 30 meest gestelde vragen voor Nederlandse werkgevers over werknemers die wonen en/of werken in

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

Ondernemen. 2012 Handboek

Ondernemen. 2012 Handboek 2012 Handboek Ondernemen Handboek voor de startende en kleine ondernemer over belastingen, bijdragen en premies. Waar krijgen ondernemers mee te maken? Welke eisen worden er gesteld aan de administratie?

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2013

Auto en fiscus in 2013 VNA-brochure Auto en fiscus, versie 9 januari 2013 Auto en fiscus in 2013 EXCLUSIEF VOOR VNA-LEDEN Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk

Nadere informatie

Werken in Nederland. Wonen in België

Werken in Nederland. Wonen in België Werken in Nederland Wonen in België Als u in België woont en in Nederland in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Lastminute-belastingvoordeel in 2014

Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Administratie. Advies. Strategie. Lastminute-belastingvoordeel in 2014 Eindejaarstips voor bv s Liqide adviseurs Koningin Wilhelminaweg 469 3737 BE Groenekan t 088-0802080 e info@liqide.nl w www.liqide.nl

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015

Werken in het buitenland Fiscale, arbeids- en sociaalverzekeringsrechtelijke aspecten Editie 2015 Werken in het buitenland Editie 2015 Als toonaangevend kantoor is Loyens & Loeff de logische keuze als juridisch en fiscaal partner wanr u in of via Nederland, België of Luxemburg zaken doet. Met onze

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder

hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder hoe eigen rijder worden? vakbekwaam verder Eigen rijder worden, ZPP er transport & de nieuwe WWG Hieronder wil ik je een eerste overzicht geven van wat je te wachten staat als eigen rijder of als je als

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Meer dan alleen cijfers

Meer dan alleen cijfers Meer dan alleen cijfers Oneerlijke concurrentie van oud werknemers De moderne boekhouder: geen last maar een lust Fraude met nota s incassobureau Maart 2015 - jaargang 2 - nummer 1 CijferMeester - maart

Nadere informatie

Auto en fiscus in 2012

Auto en fiscus in 2012 Auto en fiscus in 2012 Disclaimer De VNA besteedt zorg aan de samenstelling van haar publicaties. Desondanks is het mogelijk dat de geboden informatie onjuistheden en/of onvolledigheden bevat. Alle informatie

Nadere informatie

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS

Horlings. Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige. Van de redactie Uw pensioen en de werkkostenregeling MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.3-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie Einde keuzemogelijkheid voor de buitenlandse belastingplichtige Wat u nog moet weten over de komende pensioenaanscherpingen Veranderingen in

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4e druk, maart

Nadere informatie

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten

Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland. Ria Oomen-Ruijten Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Ria Oomen-Ruijten Titel: Grensoverschrijdend Ondernemen en Exporteren vanuit Nederland Auteur: Oomen-Ruijten, M.G.H.C Co-auteurs: Krapels,

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie