Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland. Nieuwsbrief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland. Nieuwsbrief"

Transcriptie

1 Nederlandse zelfstandigen die werken in de bouwnijverheid in Duitsland Nieuwsbrief voor particulieren en ondernemers # 2 april/mei 2012 Informatie over vergunningen, meldingen en belastingen Inschrijving in het Duitse ambachtsregister (Handwerksrolle) Voor bepaalde ambachtsberoepen is in Duitsland een vergunning voor het uitoefenen van een bedrijfsmatige vestiging in Duitsland vereist, die verkregen wordt via de inschrijving in het ambachtsregister. Er is sprake van een bedrijfsmatige vestiging wanneer u een bedrijf met een vast adres in Duitsland wilt beginnen en u daarin langer dan 6 maanden een activiteit in de bouwnijverheid wilt uitoefenen. De vergunning in Duitsland wordt doorgaans verkregen op basis van het vakdiploma (Meisterbrief) voor het desbetreffende beroep. Heeft u geen vakdiploma, dan moet u bij de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen een speciale vergunning aanvragen. Verplichte registratie voor bepaalde beroepen in de bouwnijverheid Speciale vergunning Ambachtslieden die conform 2 lid 2 EU/ EWR Handwerk-Verordnung (Verordening op de Ambachtsberoepen) kunnen aantonen dat zij over de noodzakelijke beroepservaring beschikken, kunnen in aanmerking komen voor een speciale vergunning*. Men moet in totaal ten minste 6 jaar beroepservaring kunnen aantonen. Een aantal jaren daarvan moet er sprake zijn geweest van een positie als zelfstandige of leidinggevende, afhankelijk van de voorafgaande periode van de beroepsopleiding. De belangrijkste en meest voorkomende beroepen waarvoor een registratie in het ambachtsregister verplicht is, zijn o.a. metselaar en betonwerker, dakdekker en stratenmaker, schilder en lakwerker, loodgieter, installateur en cv-installateur, elektricien en constructeur van elektrische machines. In totaal zijn er 41 beroepen in de bouwnijverheid waarvoor een toestemming via het ambachtsregister vereist is. Lees verder op pagina 2 >> In Duitsland heeft u voor veel zaken een vergunning nodig. Maar dat wist u vast al. In deze nieuwsbrief vertellen wij u waar u als Nederlandse zelfstandige in de bouwnijverheid op moet letten, wanneer u opdrachten in Duitsland wilt aannemen en uitvoeren. Het is helaas allemaal nogal bureaucratisch, maar houdt u zich niet aan de verplichtingen, dan kunnen boetes soms hoog oplopen. We vertellen u eerst over wanneer u zich dient in te schrijven in het Duitse Ambachtsregister of wanneer u zich moet aanmelden bij de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen. Dan kennen we vervolgens in Duitsland ook nog enkele andere verplichtingen waarover u kunt lezen, zoals de Wet inzake Detachering Werknemers, het Vakantiefonds en een verbod op werken met uitzendkrachten, met natuurlijk een uitzondering daarop. Tevens gaan we ook uitgebreid in op de belastingen die u dient af te dragen en behandelen we een aantal typische problemen die zich in de bouwsector kunnen voordoen als u als Nederlandse zelfstandige in Duitsland in de bouw wilt gaan werken. Ik hoop dat u deze nieuwsbrief waardeert. Mocht u na lezing nog vragen hebben, of een afspraak willen maken, dan horen wij dat graag. Tot ziens! Klaus Thissen, Steuerberater Grensoverschrijdend ondernemen! Steuerkanzlei Thissen Hoffmannallee D Kleve T: / Volg Steuerkanzlei Thissen op:

2 Vervolg van pagina 1 > Wordt er geen bedrijfsmatige vestiging in Duitsland opgericht en is uw bouwnijverheidsbedrijf in Nederland geregistreerd, en wilt u slechts incidenteel op bepaalde bouwprojecten werken, dan heeft u deze speciale vergunning niet nodig. Uitzondering Voor sommige ambachtsberoepen bestaat er bovendien volgens de Duitse Verordening op de Ambachtsberoepen geen vergunningsplicht en daarvoor is dus ook geen speciale vergunning nodig. Tot de vrijgestelde beroepen horen bijvoorbeeld de tegel-, vloertegel- en mozaïekleggers, de plavuisleggers of de parketleggers, om slechts enkele voorbeelden van de in totaal 53 beroepen te geven. Daarnaast bestaan er ook nog de zogenaamde ambachtsverwante beroepen (57), waartoe bijvoorbeeld voegers, vloerleggers of betonboor- en snijwerkers behoren. Ook voor deze werkzaamheden heeft u geen speciale vergunning nodig. Meldingsplicht bij de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen Soms heeft u geen speciale vergunning nodig, omdat uw bedrijf in Nederland geregistreerd is en u slechts incidenteel opdrachten op bouwplaatsen in Duitsland wilt uitvoeren. Wel bestaat er dan een meldingsplicht bij de Kamer van Ambachten en Neringen in het district waar u voor het eerst werkzaamheden uitoefent. De eerste uitoefening van werkzaamheden dient de Duitse Kamer van Ambachten en Neringen volgens 8 van de EU/EWR Handwerk-Verordnung schriftelijk te worden gemeld, ook indien slechts incidenteel diensten in Duitsland worden verricht en er dus daarom geen sprake is van een vestiging in Duitsland, in tegenstelling tot de inschrijving in het ambachtsregister. Eventuele wijzigingen in het bouwnijverheidsbedrijf moeten tevens worden gemeld. Ook de vrijgestelde ambachtsberoepen (zie onder Uitzonderingen in de kolom links) vallen conform 18 HwO onder deze meldingsplicht. Gevolgen bij overtreding Wie deze verplichting niet nakomt, handelt in strijd met de bepalingen en kan een geldboete van maximaal 1.000,- opgelegd krijgen. Gaat het om een bedrijf waar leerlingen worden opgeleid, dan kan de boete zelfs oplopen tot 5.000,-. Gevolgen bij overtreding Bij overtreding van de meldings- en registratie plicht kunnen er aanzienlijke geldboetes worden opgelegd, die al naargelang de overtreding minimaal 1.000,- tot maximaal ,- kunnen bedragen. * Met de invoering van de nieuwe wet ter verbetering van de vaststelling en erkenning van in het buitenland behaalde beroepskwalificaties d.d zal de oude wet tot regeling van de ambachtssector (Handwerksordnung) voor wat betreft de verstrekking van vergunningen waarschijnlijk nog gewijzigd moeten worden. Gemeente Zoals u heeft kunnen lezen in de voorgaande artikelen, kunt u in Duitsland een bedrijfsmatige vestiging oprichten. Dat kan door bijvoorbeeld bedrijfsruimte te huren en langer dan 6 maanden een bedrijf in Duitsland aan te houden, bijvoorbeeld omdat u voor een bepaald bouwproject gedurende een langere periode werkzaamheden uitvoert. Meer informatie of een afspraak? U kunt ons bellen voor een afspraak op /77800, of ons mailen: Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over alle aspecten van werken in Duitsland. Is het bovenstaande het geval, dan moet u behalve de tot nu toe beschreven aanmeldingen ook een Gewerbeanmeldung (melding van de bedrijfsactiviteit) doen in de gemeente waar u een vaste inrichting begint. Dit kan trouwens ook een bouw container zijn. De Gewerbeanmeldung is, zoals de ervaring leert, nog de eenvoudigste van de tot nu toe beschreven formaliteiten. U gaat gewoon bij het Gewerbeamt langs of downloadt het formulier van de website en vult het in. De aanmelding kost doorgaans ongeveer 20,-. Het precieze tarief bepaalt iedere gemeente zelf. Meldt u de bedrijfsactiviteit niet aan, dan kan er ook hier een aanzienlijke geldboete worden opgelegd. De gemeenten hebben wat dat betreft volgens de Gewerbeordnung (Wet tot regeling van ambacht, handel en industrie) zeer veel ruimte.

3 Steuerkanzlei Thissen 3 U heeft de vergunningen op zak, en nu? Of uw bedrijf ook daadwerkelijk tot de hoofdsector bouwnijverheid moet worden gerekend, moet aan de hand van de uitgevoerde werkzaam heden getoetst worden. Zodra u de speciale vergunning op zak heeft en de werkzaamheden bij de Kamer van Ambachten en Neringen heeft gemeld, gaat de bureaucratie nog een stapje verder. We behandelen achtereenvolgens de Wet inzake detachering werknemers, het Vakantiefonds en regels omtrent uitzendkrachten. Arbeitnehmerentsendegesetz / Wet inzake detachering werknemers Werkt u niet zelf op een bouwplaats, maar brengt u met uw bedrijf wel werknemers mee naar een Duitse bouwplaats, dan bent u volgens 18 AEntG verplicht deze werknemers voor aanvang van de werkzaamheden - en onder opgaaf van alle bouwprojecten die door de werknemers worden bezocht in Duitsland - aan te melden bij de Finanzkontrolle Schwarzarbeit (meldpunt zwartwerken) in Keulen. U dient per fax aan de instantie door te geven wie er waar werkt en wat voor werk dat is. aangegeven. Tevens dienen deze werknemers ALTIJD navenante documenten bij zich te dragen, waarmee de douane kan controleren wie de werkgever is. Hiertoe dienen de arbeidsovereenkomst, het loonstrookje en bewijsstukken over betaalde salarissen en werktijden te allen tijde gereed te worden gehouden. Vakantiefonds In de zogeheten hoofdsector bouwnijverheid zijn werkgevers verplicht bijdragen te betalen aan het Vakantie- en Looncompensatiefonds. Dit geldt ook voor werkgevers uit het buiten- land, wanneer zij niet kunnen aantonen dat zij in de vestigingsstaat reeds vergelijkbare bijdragen voor de werknemers afdragen. Of uw bedrijf ook daadwerkelijk tot de hoofdsector bouwnijverheid moet worden gerekend, moet aan de hand van de uitgevoerde werkzaam heden getoetst worden. De lijst met bijbehorende beroepen is zeer uitgebreid. Als uw bedrijf tot de hoofdsector van de bouwnijverheid behoort, moet u zich aansluiten bij de ULAK, het Vakantie- en Looncompensatiefonds en bijdragen betalen. De bijdragen bedragen 14,3% van het brutoloon. Op de website van Soka-Bau vindt u onder het menupunt Europaverfahren een online dienst en uitgebreide informatie in het Nederlands. Kijk voor meer informatie op Arbeitnehmerüberlassung (uitzendkrachten): In de Duitse bouwnijverheid is het werken met uitzendkrachten niet toegestaan. Een uitzondering wordt gemaakt voor bouwbedrijven die bij dezelfde cao-regeling tijdens de laatste drie jaar waren aangesloten. In dat geval mogen de aangesloten bouwondernemingen elkaar helpen door personeel onder elkaar uit te lenen. Voorwaarde hiervoor is echter wel dat een uitleenvergunning door de Arbeitsagentur (Duitse UWV Werk bedrijf) is verleend. De ingevulde aanmeldingsformulieren worden aan de Bundesfinanzdirektion West, Wörtherstraße 1 3 in Köln (Fax: +49 (0) ) verzonden. Dit is noodzakelijk en zeer belangrijk. Bouwplaatsen worden regelmatig gecontroleerd door de douane. Zijn uw werknemers niet gemeld, dan dreigt er een boete die kan oplopen tot ,-. Behalve de werknemers zelf moeten begin, duur en einde van de werkzaamheden op de bouwplaats worden Meer informatie of een afspraak? Zoals u in deze uitgave kunt lezen, zijn er nogal wat verplichtingen die gelden als u in de bouwnijverheid in Duitsland gaat werken of uw medewerkers daar laat werken. Komt u er zelf niet uit, of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met ons via de mail, of ons direct bellen: /77800 voor een afspraak.

4 En dan: de belastingdienst Als alle vergunningen binnen zijn, u de bouwprojecten en werknemers heeft aangemeld, komt de volgende hindernis in zicht: de belastingdienst! Ook bij de belastingdienst moet u verscheidene aanvragen indienen of vrijstellingen aanvragen, wanneer u als buitenlandse ondernemer in Duitsland aan de slag wilt. Indien uw diensten in Duitsland btw-plichtig zijn, dan moet u zich voor de btw laten registreren. Meer informatie of een afspraak? U kunt ons bellen voor een afspraak op /77800, of ons mailen: Wij informeren u graag in een persoonlijk gesprek over de juridische en fiscale gevolgen van uw ondernemingsplannen in Duitsland. Bauabzugssteuer (15% voorheffing): Voor diensten in de bouwnijverheid die in Duitsland voor een ondernemer worden verricht, is een inhouding van 15% van de opdrachtsom als voorheffing verplicht. De regeling geldt voor bouwwerkzaamheden die in verband staan met het vervaardigen, de instandhouding of reparatie, wijziging of de verwijdering van bouwwerken. Niet onder de regeling vallen zuivere ontwerpwerkzaamheden, het toezicht op het bouwproject, onderhoudswerkzaamheden zonder wijziging, bewerking of vervanging van onderdelen, alsmede de levering van materialen of het ter beschikking stellen van bouwapparatuur, steigerbouw e.d. Informeer eventueel precies of uw diensten onder de bepalingen van de voorheffingsregeling vallen. Vrijstelling voorheffingsregeling Valt uw dienst onder deze bepaling, dan kunt u bij de Duitse belastingdienst een vrijstelling van de voorheffingsregeling aanvragen, die u dan aan uw opdrachtgever moet laten zien. Anders moet uw opdrachtgever, ook als het een Nederlander is, 15% van uw gefactureerde prestatie inhouden en voor u aan de fiscus afdragen. Zonder vrijstelling van de voorheffing zou u dus slechts 85% van uw klant uitbetaald krijgen. Een teruggaaf van de voorheffing door de fiscus achteraf is bijzonder ingewikkeld en kan erg lang duren. Een uitzondering op deze regel: voor opdrachten die op jaarbasis niet hoger uitvallen dan 5.000,- per opdrachtgever geldt de voorheffingsregeling niet. Liggen uw opdrachten boven deze grens, dan verdient het aanbeveling een vrijstelling aan te vragen om verdere rompslomp te vermijden. Omzetbelasting Bij het inschakelen van onderaannemers voor bouwopdrachten in Duitsland realiseert u daarnaast omzetten waarover in Duitsland omzetbelasting wordt geheven. Daarbij dient u op de volgende aspecten te letten. Indien uw diensten in Duitsland btw-plichtig zijn, dan moet u zich voor de btw laten registreren. U krijgt dan een Duits fiscaal nummer toegekend waarmee u periodiek Let op: Indien u met uw bedrijf een opdracht heeft aangenomen en u schakelt op uw beurt onderaannemers (bijv. zzp-ers) in, dan moeten ook deze onderaannemers aan u een vrijstelling van de 15%-voorheffingsregeling kunnen laten zien! Kan uw onderaannemer u geen vrijstellingsbevestiging overhandigen, dan moet u voor de ondernaannemer 15% van de opdrachtsom als voorheffing inhouden. Doet u dit niet, dan bent u aansprakelijk voor de niet ingehouden voorheffing.

5 Steuerkanzlei Thissen 5 Alle medewerkers die in Duitsland bij bouwprojecten werken zijn automatisch met terug werkende kracht vanaf de eerste dag in Duitsland belastingplichtig voor de loonbelasting. uw aangiften omzetbelasting bij de belastingdienst indient. U ontvangt geen verzoek van de belastingdienst om u te registreren, u dient dit dus zelf te doen. Voor alle Nederlandse ondernemers die in Duitsland diensten verrichten waarvoor zij btw-plichtig zijn, is de belastingdienst Kleve het bevoegde belastingkantoor voor de omzetbelasting. Naast de maandelijkse of kwartaalaangiften moet u ook een jaarlijkse aangifte doen. De jaarlijkse aangifte dient u voor 31 mei van het daarop volgende jaar in te dienen. De aangiften Omzetbelastingen worden elektronisch gedaan. De jaarlijkse aangifte kan tevens elektronisch worden gedaan, maar zij dient echter aanvullend ook op papier en voorzien van de handtekening van de ondernemer te worden ingediend. Of u een dienst in Duitsland verricht waarover btw moet worden geheven, is in principe afhankelijk van de plaats waar de dienst als verricht wordt beschouwd. Is deze plaats in Duitsland, dan is uw dienst belastbaar en regelmatig onderworpen aan de omzetbelasting (tarief 19%). U moet dan Duitse btw factureren en afdragen. Tegelijkertijd kunt u in de aangiften teruggaaf van Duitse btw als voorbelasting opgeven. Typische problemen Wij hebben in het voorgaande de belangrijkste aanmeldingen en verzoeken beschreven, waarbij geldt dat deze opsomming geenszins uitputtend is. In het hierna volgende wijzen wij u nog op een aantal typische problemen die bij het ondernemen in Duitsland kunnen optreden. Uw bouwproject duurt langer dan 12 maanden U bent met dit bouwproject en de hieruit voortvloeiende winst c.q. het verlies in Duitsland belastingplichtig. U moet een eigen administratie bijhouden en een jaarrekening opstellen. Onaangenaam gevolg: Alle medewerkers die in Duitsland bij bouwprojecten werken zijn automatisch met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag in Duitsland belastingplichtig voor de loonbelasting. De loonbelasting moet dus worden aangemeld. Het gevolg hiervan is dat in Duitsland voor uw werknemers de aftrekposten eigen woning niet aftrekbaar zijn. Een medewerker werkt voor u (buitenlandse werkgever), woont echter in Duitsland. Belastingplichtig voor de loonbelasting in Duitsland vanaf dag één, waarbij de loonbelasting door de werknemer zelf moet worden betaald, aangezien u als buitenlandse werkgever zonder vaste inrichting in Duitsland niet aansprakelijk bent voor de loonbelasting. Als niet-binnenlandse werkgever bent u geen loonbelasting verschuldigd. Geen aftrekposten eigen woning (zoals hierboven beschreven). Heffing/afdracht sociale premies automatisch in Duitsland. Een medewerker brengt de overeenkomst tot stand en is tevens gemachtigd tot het afsluiten van overeenkomsten. De overeenkomst komt in Duitsland tot stand. De opdracht is dan in Duitsland belastingplichtig. U heeft binnenlandse inkomsten (inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting). U neemt een medewerker in Duitsland aan, die voor u als vertegenwoordiger in Duitsland werkt en ook in Duitsland woont. Wanneer u in Duitsland geen vaste inrichting heeft of opricht, kunt u geen binnenlandse werkgever worden. Daarom bent u ook geen loonbelasting verschuldigd. Uw werknemer zelf is loonbelasting (inkomstenbelasting) verschuldigd. Wij lossen dit probleem als volgt op: 1. Wij stellen voor de werknemer een salaris administratie op. 2. Wij melden de werknemer aan in verband met afdracht sociale premies. 3. Aangezien u geen werkgever volgens de Duitse Wet op de inkomstenbelasting bent, is er ook geen sprake van loon belasting. De werknemer moet zijn inkomstenbelasting (= loonbelasting) zelf afdragen. Het Duitse Finanzamt bepaalt de hoogte van de vooruitbetalingen inkomstenbelasting voor de werknemer. Dat houdt in dat de werknemer met zijn maandelijkse salaris ook de loonbelasting uitbetaald krijgt. De werknemer moet de vooruitbetaling op kwartaalbasis zelf aan het Duitse Finanzamt overmaken. Wanneer u uw diensten in de bouwnijverheid uitsluitend voor ondernemers verricht, die zelf ook dergelijke diensten leveren, hoeft u zicht niet te laten registreren voor de btw, omdat de ontvanger van de dienst de btw voor u verschuldigd is en moet afdragen. Schakelt u op uw beurt echter onderaannemers in, dan bent u verplicht de belasting voor de onderaannemer aan wie u opdracht hebt gegeven, aan te melden en af te dragen. Lees verder op pagina 6 >>

6 Let op: Omdat de sociale premies in Duitsland worden afgedragen, hoeven er in Nederland geen volksverzekeringen meer betaald te worden, maar effectief enkel nog de loonheffing. Typische problemen vervolg De werknemer werkt zowel in Duitsland alsook in Nederland en woont in Duitsland en de werkgever is in Nederland gevestigd. De werknemer kan gebruik maken van de salary split voor de loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Duitsland: Duitse loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Nederland: Nederlandse loon belasting vanaf dag één. Voor de calculatie van de Nederlandse loonbelasting moet een Nederlandse loonadministratie worden opgesteld. Voor werkzaamheden in derde landen: Duitse loonbelasting. Uitzondering: de werknemer is in een of meerdere landen meer dan 183 dagen per kalenderjaar (DBA Nederland) aanwezig. Een minuut per dag is reeds toereikend voor de optelling van de dagen. Sociale premies worden in Duitsland voor alle werkzaamheden afgedragen. Voor de Duitse sociale premies en de Duitse loonbelasting moet een Duitse loonadministratie worden gevoerd, waarbij de berekende loonbelasting uit Nederland wordt meegerekend en in mindering wordt gebracht. Voor de calculatie van de Nederlandse loonbelasting moet een Nederlandse loonadministratie worden opgesteld.

7 Steuerkanzlei Thissen 7 Voor de Nederlandse sociale premies en de Nederlandse loon belasting moet een Nederlandse loonadministratie worden gevoerd, waarbij de berekende loonbelasting uit Duitsland wordt meegerekend en in mindering wordt gebracht. De werknemer werkt zowel in Duitsland alsook in Nederland en woont in Nederland en de werkgever is in Duitsland gevestigd. De werknemer kan gebruik maken van de salary split voor de loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Nederland: Nederlandse loonbelasting. Voor de werkzaamheden in Duitsland: Duitse loonbelasting vanaf dag één. Voor de calculatie van de Duitse loonbelasting moet een Duitse loonbelasting worden gevoerd. Voor werkzaamheden in derde landen: Nederlandse loonbelasting. Uitzondering: de werknemer is in een of meerdere landen meer dan 183 dagen per kalenderjaar (DBA Duitsland) aanwezig. Een minuut per dag is reeds toereikend voor de optelling van de dagen. Sociale premies worden in Nederland voor alle werkzaamheden afgedragen. Voor de Nederlandse sociale premies en de Nederlandse loonbelasting moet een Nederlandse loonadministratie worden gevoerd, waarbij de berekende loonbelasting uit Duitsland wordt meegerekend en in mindering wordt gebracht. Voor meer informatie kunt u altijd contact met ons opnemen: wij informeren u graag over de fiscale consequenties die in uw geval van toepassing zijn. Graag bekijken wij samen met u welke scenario s er mogelijk zijn en hoe wij het voor u voordeligste en meest werkbare alternatief kunnen realiseren. Meer informatie of een afspraak? Wilt u meer informatie of met ons een afspraak maken, dan kunt u contact met ons opnemen via de mail, of ons direct bellen: /77800.

8 Onze dienstverlening in een notendop Wilt u deze nieuwsbrief blijven ontvangen? Wij hopen dat u deze nieuwsbrief met interesse heeft gelezen. Wilt u ook in de toekomst op de hoogte gehouden worden van voor u interessante veranderingen in het Duits belastingrecht, meldt u dit dan door ons een mailtje te sturen met daarin uw gegevens: Wij zien uw graag tegemoet! Wij werken tot aan de grens en hebben Nederlandse coöperatiepartners, maar werken ook graag samen met uw adviseur in Nederland. Hieronder vindt u onze adviesgebieden: Advies en oplossingen voor het vermijden van dubbele belasting en oplossingen van fiscale kwesties bij dubbele belasting: Oprichten van een Duitse dochtermaatschappij Verrekeningsprijzen Internationaal Moeder-dochterrichtlijnen / uitkering Salary Split voor (leidinggevende) werknemers EU Recht Sociale Lasten 883 / 04 Aangiften inkomstenbelasting (Duits) Wonen in Duitsland en werken in Nederland of andersom Aangifte successierecht (Duits) Aangifte schenkingsrecht (Duits) Pensioen (Duits) Fiscale adviesgebieden: Advies lopende fiscale zaken Opzetten en bijhouden van de bedrijfsadministratie volgens regels van de Duitse fiscus Opstellen jaarrekeningen en belastingaangiften volgens regels van de Duitse fiscus Financiële administratie Opzetten en bijhouden van de loonadministratie volgens regels van de Duitse fiscus. Belastingaangiften (beperkt en onbeperkt belastingplichtigen) Bedrijfseconomisch fiscaal advies: Advies keuze en omzetting ondernemingsvorm Oprichting onderneming Koop en verkoop van ondernemingen Liquiditeit Begeleiding bij belastingcontroles Ondernemingssplitsing, bedrijfsopvolging, bedrijfsfusie, bedrijfssluiting Omzetbelasting Internationaal fiscaal advies Vermogensadvies Bedrijfseconomische adviesgebieden: Kosten-, rentabiliteits- en liquiditeitscontrolling Bedrijfsadministratie en betalingsverkeer Saneringsconcepten, business planning, opzetten controlling Investerings-, financierings- en ondernemingsanalyse Externe bedrijfsanalyse Strategische ondernemingsplanning Keuze van de rechtsvorm Keuze van de vestigingslocatie Organisatie, met name op IT-gebied Subsidie: aanvragen van subsidies voor financiering; adviessubsidie; niet terugbetaalbare financiële bijdragen Balansanalyse Bankrating, Basel II Voorbereiding en begeleiding van gesprekken met banken Interimrapportages en jaarrekeningen Uw ziektekostenverzekering voor zelfstandigen in Duitsland Contact: Steuerkanzlei Thissen Hoffmannallee D Kleve KKH-Allianz Hoffmannallee Kleve T: / Uw contactpersoon: Irina Schmidt hausen T: / F: / E: Deze nieuwsbrief is een uitgave van Steuerkanzlei Thissen. Deze nieuwsbrief is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin kan het zijn dat hij onjuiste en/of onvolledige informatie bevat. Steuerkanzlei Thissen is niet aansprakelijk voor (gevolgen van) eventuele onjuistheid en/of onvolledigheid van informatie. Niets uit deze nieuwsbrief mag op enigerlei wijze worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van Steuerkanzlei Thissen. Grensoverschrijdend ondernemen!

Aandachtspunten bij het aannemen van een bouwproject in Duitsland

Aandachtspunten bij het aannemen van een bouwproject in Duitsland Aandachtspunten bij het aannemen van een bouwproject in Duitsland Januari 2016 Auteur: Jan Hartmann, Dipl.-Kfm. (FH)/Steuerberater mr. Arne ter Beek Heisterborg International Steuerberatungsgesellschaft

Nadere informatie

Zakendoen in Duitsland

Zakendoen in Duitsland Zakendoen in Duitsland www.ecovis.com ECOVIS KPP Steuerberatungsgesellschaft mbh Zakendoen in Duitsland Het netwerk van Ecovis Fiscale en juridische advisering, advisering van ondernemingen - internationaal

Nadere informatie

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl

TIPS. Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) www.hlb-van-daal.nl TIPS Internationaal zaken doen en BTW (deel 2) Handel en BTW In dit memo worden aspecten van BTW behandeld, die van toepassing kunnen zijn bij internationale handel. Het is geen volledig overzicht, maar

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Steuerkanzlei Thissen, voor grenzeloos succesvol ondernemen! Grensoverschrijdend ondernemen!

Nieuwsbrief. Steuerkanzlei Thissen, voor grenzeloos succesvol ondernemen! Grensoverschrijdend ondernemen! Belasting op pensioen Hoe kan uw cliënt een GmbH oprichten? Boekhouden? Voorkom boetes! Solidariteitstoeslag en kerkbelasting Geschenken en de fiscale gevolgen 2 3 4 5 6 Nieuwsbrief voor particulieren

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17

Inhoud. Inleiding belastingrecht 19. Deel 1 Inkomstenbelasting 26. Lijst van afkortingen 15. Studiewijzer 17 Inhoud Lijst van afkortingen 15 Studiewijzer 17 Inleiding belastingrecht 19 Deel 1 Inkomstenbelasting 26 1 Algemene uitgangspunten 29 1.1 Wie moet belasting betalen? (art. 1.1 en 1.2 Wet IB) 29 1.2 Waarover

Nadere informatie

Als u gaat werken in Duitsland

Als u gaat werken in Duitsland DD-NR Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.313 Als u gaat werken algemene informatie bronnen Brochure Belastingdienst, uitgave 2008; www.belastingdienst.nl Als u in Nederland woont en gaat werken, gaat

Nadere informatie

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL

BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL BTW-UPDATE BELASTINGSPECIAL Geschreven door Eloy Veldhuijzen, Fiscalist bij Bouwman & Veldhuijzen Disclaimer Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur, de uitgever en de Kunstenbond zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Freelancers en zzp'ers

Freelancers en zzp'ers Freelancers en zzp'ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Maart 2011 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Freelancers en zzp's E-0444 03-2011 1 In deze brochure: 1. Zelfstandig

Nadere informatie

Freelancers en zzp ers

Freelancers en zzp ers Freelancers en zzp ers Zelfstandig of toch niet? Arbeidsrecht Belastingen Juli 2013 / E-0444 Kamer van Koophandel Nederland, Woerden Hoewel aan deze tekst veel zorg is besteed, wordt voor de inhoud geen

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Een eigen bedrijf en dan?

Een eigen bedrijf en dan? Een eigen bedrijf en dan? Hieronder treft u de belangrijkste onderwerpen aan, waarmee u als (startend) ondernemer geconfronteerd kunt worden. Opstellen ondernemingsplan Natuurlijk bent u niet verplicht

Nadere informatie

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3

2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 Inhoud 1 Waarom deze brochure? 2 2 Wie kan een Verklaring arbeidsrelatie aanvragen? 3 3 Hoe vraagt u de verklaring aan? 4 4 Wat staat er in de Verklaring arbeidsrelatie? 4 4.1 De inkomsten behoren tot

Nadere informatie

Belastingen en de boekhouding

Belastingen en de boekhouding BAD1.1 les 7 programma Belastingen en de boekhouding Drie groepen belastingen Ondernemer als onbezoldigd ontvanger Loonbelasting Omzetbelasting Belastingen Drie groepen zakelijke belastingen waterschapslasten,

Nadere informatie

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst.

BEN IK EIGENLIJK WEL ZZP ER? Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. Verschil tussen Arbeidsovereenkomst en Opdrachtovereenkomst. www.damd.nl Arbeidsovereenkomst en opdrachtovereenkomst Arbeid kun je op verschillende manieren verrichten: in loondienst (arbeidsovereenkomst),

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Teruggave btw over 2013 nog mogelijk. Grensoverschrijdend ondernemen!

Nieuwsbrief. Teruggave btw over 2013 nog mogelijk. Grensoverschrijdend ondernemen! Nieuwsbrief voor particulieren en ondernemers # 3 september 2014 Teruggave btw over 2013 nog mogelijk Nederlandse ondernemingen kunnen een verzoek indienen om in Duitsland betaalde btw als voorbelasting

Nadere informatie

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn

WEA Deltaland Accountants & Adviseurs. Henk Coehoorn WEA Deltaland Accountants & Adviseurs Henk Coehoorn Agenda Van VAR naar DBA (Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) Waarom geen VAR meer? Huidige VAR: werking en problemen?! Beoordeling arbeidsrelatie

Nadere informatie

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017

Uitwerking examentraining BKL Loonheffingen 2016/2017 Examenopgave 1 1. De heer Van der Ham is dga. Een dga is in het algemeen niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Daarom hoeven voor hem geen premies werknemersverzekeringen te worden afgedragen.

Nadere informatie

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland

Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Welkom! Masterclass 5 Administratie & verzekeringen: een goede basis voor ondernemen in Duitsland Uw gastheren: Peter Veldhuis en Cees van t Veer Oostwerk Henk-Jan Morsink Gothaer versicherungen Oostwerk

Nadere informatie

"Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt."

Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt. "Ervaring krijg je wanneer je niet krijgt wat je wilt." (Pieter Klaas Jagersma) Belastingen voor veel starters iets waar ze liever niet over nadenken omdat het niet leuker te maken is en zo ingewikkeld

Nadere informatie

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen:

Op het bovenstaande geldt een aantal uitzonderingen. Niet verzekerd zijn de volgende categorieën ingezetenen: Basisverzekering ziektekosten Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (hierna: BVZ) van kracht geworden. Dit memo behandelt uitsluitend de heffing en inning van de inkomensafhankelijke

Nadere informatie

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven

Berekening inkomsten naar Duitse fiscale maatstaven Inkomstenbelasting. Loonbelasting. Onbeperkte belastingplicht in Duitsland. Gebruik formulier Bescheinigung EU/EWR. Directoraat-generaal Belastingdienst, Cluster Fiscaliteit Mededeling van 1 december 2015,

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1

vb_tandheelkun_dienstv_ _ pagina 1 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken volgens de bijgevoegde overeenkomst voor de opdrachtgever vanaf 1 januari 2016 niet leidt tot de verplichting loonheffingen

Nadere informatie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie

Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Aanvulling Management en organisatie in Balans vwo in verband met de expliciteringen van de examencommissie Eindterm: het noemen van de relevante belastingen bij de diverse rechtsvormen Je kunt - de relevante

Nadere informatie

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel

Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Belangrijkste administratieve formaliteiten bij het uitvoeren van bouwwerken in België door een Nederlandse onderneming met eigen personeel Wim Bogaert Adviseur Confederatie Bouw Antwerpen Verblijf - nationale

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR

INFORMATIEBROCHURE JOOST HEIJMANS ADMINISTRATIEKANTOOR Deze brochure is bedoeld om u nader te informeren over mijn kantoor. De brochure bestaat uit de volgende 3 hoofdstukken: 1. Dienstverlening 2. Omschrijving van de werkzaamheden: Hier geef ik aan welke

Nadere informatie

Aangiftebiljet B 2016

Aangiftebiljet B 2016 Aangiftebiljet B Retouradres: Regentesselaan z/n, Willemstad, Curacao Datum van uitreiking: Inkomstenbelasting Belastingjaar 1-1- t/m 31-12- U dient het aangiftebiljet binnen twee maanden na uitreiking

Nadere informatie

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt

! Het kan voordelig zijn om de ingebruikname van een nieuw pand dat gaat worden gebruikt Omzetbelasting - eindejaarstips Geen integratieheffing meer vanaf 2014 De integratieheffing voor de btw wordt met ingang van 1 januari 2014 afgeschaft. Hiermee komt een einde aan de heffing van btw over

Nadere informatie

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015

RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 RB EINDEJAARSTIPS & AANDACHTSPUNTEN 2014 / 2015 Omzetbelasting Omzetbelasting Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015 Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel

Nadere informatie

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013

Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Wet Uniformering Loonbegrip Per 1 januari 2013 Audit І Tax І Advisory Wet uniformering loonbegrip Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Huidige Loonbegrippen... 3 1.2 Nieuw loonbegrip... 3 2. Eigen bijdrage

Nadere informatie

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 -

INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - INSPECTIERAPPORT NEN 4400-2:2014 d.d. 16-04-2015 - Naam inspecteur O. de Leeuw Registratienummer 36870 Soort inspectie NEN 4400-2 Datum inspectierapport Datum inspectie 08-04-2015 Datum inspectie Naam

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015

Fiscale aspecten van de coöperatie. Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Fiscale aspecten van de coöperatie Kamer van coöperatie basiscursus 11 december 2015 Agenda - Even voorstellen - Maatschappelijke ontwikkelingen - Bekendheid en kennis over coöperaties - Fiscale aspecten

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Artikel 1. Definities Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen Artikel 1. Definities werkgever: werknemer: geregistreerde: personeelsdossier: personeelsregistratie: houder: beheerder/bewerker: Coöperatie AB Vakwerk Groep u.a. en de aan haar gelieerde dochterondernemingen

Nadere informatie

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL

Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL 12345 2008 Toelichting bij de elektronische aanvraag Verklaring arbeidsrelatie AL 093-1T*1PL Inhoud Inhoud 2 Algemene informatie 3 Wanneer vraagt u een Verklaring arbeidsrelatie aan? 3 Meer informatie

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Eindejaarstips

Eindejaarstips Eindejaarstips 2016 In dit document vindt u de belangrijkste eindejaarstips voor de BV/IB ondernemer. Indien u vragen heeft, kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen. Lenssen ondersteunt ondernemers

Nadere informatie

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen

Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl. BTW en Zonnepanelen Zeijerstroeten 26 9492 TD Ubbena www.heidinga-accountants.nl info@heidiinga-accountants.nl BTW en Zonnepanelen De Omzetbelasting ziet iemand als ondernemer (en dus BTW-plichtig) op het moment dat hij duurzaam

Nadere informatie

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel

Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel Btw bij onderaanneming en uitlening van personeel De verleggingsregeling Bent u ondernemer in de bouw, de scheepsbouw, de metaalconstructie of de confectie-industrie? Dan hebt u waarschijnlijk regelmatig

Nadere informatie

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s

17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s 17 januari VPT-seminar CUE 2012 ZZP-er worden: do s en dont s FNV KIEM is met 35.000 leden de grootste belangenbehartiger in creatieve sector. Wij bieden: onafhankelijk advies training, scholing collectieve

Nadere informatie

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014.

Je moet durven denken als een ondernemer! Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. nieuwsbrief maart 2014 Inhoudsopgave nieuwsbrief Maart 2014. Je moet durven denken als een ondernemer! Let op! Er zijn weer valse e-mails in omloop Afwijking pro rata aftrek Btw-correctie voor het privégebruik

Nadere informatie

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014.

In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan wij in op een aantal aandachtspunten en wijzigingen met betrekking tot de loonheffingen 2014. NIEUWJAARSBRIEF NEDERLANDSE PAYROLL 2014 Postbus 504 2300 AM Leiden t +31 71 750 68 00 w www.limes-int.com e info@limes-int.com Beconnummer 500495 In deze Nieuwjaarsbrief Nederlandse Payroll 2014 gaan

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 worden de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van

Nadere informatie

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005

Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 2004 Elektronische aangifte verplicht vanaf 1 januari 2005 Vanaf 1 januari 2005 zijn ondernemers verplicht om belasting elektronisch aan te geven. Wat verandert er voor u? En hoe bereidt u zich daarop

Nadere informatie

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o.

Status concept Medezeggenschapsraad Directeur akkoord Bestuur/RvT i.o. Status concept 25-8-2015 Medezeggenschapsraad Directeur akkoord 26-8-2015 Bestuur/RvT i.o. College van Bestuur KW1C Raad van Toezicht De raad van toezicht van de Stichting Antonius Abt hanteert onderstaande

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. November 2006

NIEUWSBRIEF. November 2006 NIEUWSBRIEF November 2006 BTW voor privé- gebruik bestelauto s Een bestelauto die doorlopend wisselend wordt gebruikt door twee of meer van uw werknemers, dan hoeft u voor de BTW-correctie wegens privé-gebruik

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU

Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de EU Op 18 juni 2016 is de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) ingegaan. Kort gezegd houdt deze wet in dat een

Nadere informatie

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen.

Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. BELASTINGREGLEMENT OP DE VESTIGINGEN ARTIKEL 1: HET BELASTBAAR VOORWERP Voor de aanslagjaren 2015 tot en met 2019 wordt een jaarlijkse belasting geheven op de vestigingen. ARTIKEL 2: TARIEF EN BEREKENING

Nadere informatie

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier?

*065900401* Melding Loonheffingen. Belastingdienst. Aanmelding Werkgever. Waarom dit formulier? Belastingdienst Melding Loonheffingen Aanmelding Werkgever Waarom dit formulier? Dit formulier is bestemd voor personen, ondernemingen of organisaties die werkgever worden. U wordt werkgever als u voor

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Een Goede Start met de Belastingdienst

Een Goede Start met de Belastingdienst Een Goede Start met de Belastingdienst Ga alvast naar belastingdienst.nl/starters 3 april 2015 @BDzakelijk Programma Online informatie Administratie Ondernemen en BTW Pauze Ondernemen en inkomstenbelasting

Nadere informatie

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal

Dit jaar let de Belastingdienst extra op de kosten van de ondernemer en wordt ook het aantal Nieuw jaar = nieuwe regels Het jaar 2014 is al weer een aantal weken oud. Een nieuw jaar zorgt ook weer voor nieuwe regels. In deze nieuwsflits een aantal belangrijke opmerkingen / wijzigingen voor 2014.

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015

VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 VOORBEELD MODELOVEREENKOMST ALGEMEEN GEEN VERPLICHTING TOT PERSOONLIJKE ARBEID Opgesteld door de Belastingdienst nr. 9015550000-05 19 10 2015 Beoordeling overeenkomst Algemeen / geen verplichting tot persoonlijke

Nadere informatie

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker

De juiste bedragen en datum staan wel in de nieuwsbrief die u kunt downloaden. 2. Thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker december 2008 In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: fouten in de nieuwsbrief thuiswerken en verhuizen fiscaal aantrekkelijker tabeltarief voor seksmedewerkers boetebeleid

Nadere informatie

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren

Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Gouden Handdruk, drie verschillende manieren om een ontslagvergoeding te laten uitkeren Als u eenmaal recht heeft op een ontslagvergoeding, dan kunt u deze vergoeding in feite op 3 verschillende manieren

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Advieswijzer Personeel inlenen

Advieswijzer Personeel inlenen Advieswijzer Personeel inlenen Voorkom aansprakelijkheid Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

Nieuwsbrief van 9 februari 2016

Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Nieuwsbrief van 9 februari 2016 Behandelde onderwerpen in deze nieuwsbrief zijn: Vooraf ingevulde aangifte indienen vóór 1 mei 2016 Wettelijke rente 2016 Beëindiging VAR nu definitief Werkkostenregeling:

Nadere informatie

Wet uniformering loonbegrip

Wet uniformering loonbegrip Wet uniformering loonbegrip De Wet uniformering loonbegrip (WUL) gaat per 1 januari 2013 in. Dit brengt veranderingen met zich mee die u als werkgever wel op uw netvlies moet hebben staan. Het zogenoemde

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen.

De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Toelichting werkkostenregeling 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon De werkkostenregeling heeft als uitgangspunt dat alle vergoedingen tot het belaste loon horen. Schema werkkostenregeling: -

Nadere informatie

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN

WORKSHOP BTW EN FACTUURVEREISTEN WORKSHOP BTW EN BOUW (INCLUSIEF TARIEFSWIJZIGING) Op 1 maart 2013 is een tijdelijke maatregel van kracht geworden voor renovatie- en herstelwerkzaamheden aan woningen. In deze workshop wordt aandacht besteed

Nadere informatie

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer

... ... ..., hierna te noemen werkgever ... ... ..., hierna te noemen werknemer Voorbeeldafspraak Aanvulling op de arbeidsovereenkomst Inzake verbod op privégebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto Voorbeeldafspraak De ondergetekenden: A. [NAW-gegevens + loonheffingennummer],

Nadere informatie

Elektronisch aangeven voor ondernemers

Elektronisch aangeven voor ondernemers Elektronisch aangeven voor ondernemers Vanaf 1 januari 2005 bent u als ondernemer verplicht om elektronisch aangifte te doen. Wat betekent dit voor u? En hoe bereidt u zich daarop voor? 12345 Inhoud 1

Nadere informatie

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen

Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Belangrijke informatie voor werkgevers die personeel inhuren of uitlenen Inleiding Sinds 1 juli 2012 is de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna Waadi) gewijzigd. Deze wetswijziging

Nadere informatie

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16

Inhoud. 5.1 Als u particulier verzekerd bent 14 5.2 Als u ziekenfondsverzekerd bent 15 5.3 Als u meeverzekerd bent bij uw partner 16 Inhoud 1 Voor wie is deze brochure? 4 2 De ziekenfondsverzekering voor zelfstandigen 6 3 Voorwaarden voor ziekenfondsverzekering in 2004 7 3.1 Drijft u in 2004 feitelijk voor eigen rekening een onderneming?

Nadere informatie

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde

Alleen invullen als de budgethouder een vertegenwoordiger heeft. voogd. ik ben gemachtigd door de budgethouder De budgethouder én de gemachtigde Zorgovereenkomst Servicecentrum PGB met een freelancer Dit is een overeenkomst van opdracht tussen twee partijen. De budgethouder is de opdrachtgever en de zorgverlener is de opdrachtnemer. Een freelancer

Nadere informatie

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen:

Loonheffingen. In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 12345 maart 2007 Mededeling 2 Loonheffingen In deze mededeling vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1 fouten in het Handboek loonheffingen 2007; 2 wijziging ISO-landencodetabel; 3 afstaan van

Nadere informatie

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer

Gebruik kenmerknummer beoordeling Deze beoordeling is bij de Belastingdienst op geregistreerd onder nummer VOORBEELDOVEREENKOMST - TANDHEELKUNDIGE DIENSTVERLENING Beoordeling Belastingdienst nr. 9101580814 13 oktober 2015 Beoordeling overeenkomst tandheelkundige dienstverlening Ik ben van mening dat werken

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

De kleineondernemersregeling

De kleineondernemersregeling Belastingdienst De kleineondernemersregeling OB 201-1Z*13FD Heeft uw onderneming een lage omzet en betaalt u per jaar minder dan 1.883 btw? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de kleine ondernemersregeling.

Nadere informatie

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto

VOORBEELDAFSPRAAK. Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto VOORBEELDAFSPRAAK Aanvulling op de arbeidsovereenkomst inzake verbod op privé-gebruik van de ter beschikking gestelde bestelauto De ondergetekenden: A. [ NAW-gegevens + loonheffingennummer]., hierna te

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005)

Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Bijzondere Voorwaarden Wet Keten-/ Inleners aansprakelijkheid (2005) Begripsomschrijving 2 Verplichtingen van de Opdrachtnemer/Onderaannemer/Uitlener. 2 Betaling 3 Ontbinding 5 De hieronder volgende voorwaarden

Nadere informatie

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper

Ondernemen in een keten. Beperk uw aansprakelijkheid. Whitepaper 15.03.16 Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Whitepaper In dit whitepaper: Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt als aannemer

Nadere informatie

ECLI:NL:GHARL:2017:4777

ECLI:NL:GHARL:2017:4777 ECLI:NL:GHARL:2017:4777 Instantie Datum uitspraak 07-06-2017 Datum publicatie 16-06-2017 Zaaknummer 16/00619 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015

Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015. voor inhoudingsplichtigen 1. Departamento di Impuesto. Aruba, 1 januari 2015 Toelichting loonbelastingpakket 2014/2015 Aruba, 1 januari 2015 Departamento di Impuesto De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Departamento di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen

Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 voor inhoudingsplichtigen Toelichting loonbelastingpakket 2011/2012 Aruba, 1 december 2011 Servicio di Impuesto SIAD De informatie in deze toelichting is met zorgvuldigheid door Servicio di Impuesto samengesteld. Aan deze informatie

Nadere informatie

De werkkostenregeling internationaal belicht.

De werkkostenregeling internationaal belicht. De werkkostenregeling internationaal belicht. Over de werkkostenregeling (hierna: WKR) is al veel geschreven en gesproken. De internationale aspecten van de werkkostenregeling zijn echter onderbelicht

Nadere informatie

Wonen in Nederland en werken in Duitsland

Wonen in Nederland en werken in Duitsland 12345 20 Aanvullende toelichting Bij aangifte inkomstenbelasting 20 Wordt deze aanvullende toelichting gebruikt voor het invullen van een F-biljet? Dan wordt met u, uw of uzelf de overleden belastingplichtige

Nadere informatie

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener

Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener versie november 2017 Wijziging zorgovereenkomst met een zorgverlener Met dit formulier legt u wijzigingen in de zorgovereenkomst met een zorgverlener schriftelijk vast. Gebruik per zorgovereenkomst een

Nadere informatie

Checklist belastingaangifte particulieren 2015

Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Checklist belastingaangifte particulieren 2015 Hieronder geven wij u een overzicht van zaken die van belang kunnen zijn voor het invullen van uw belastingaangifte 2015. Wat heeft u allemaal nodig en welke

Nadere informatie

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol.

Advieswijzer. Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid Denk ondernemend. Denk Bol. Advieswijzer Ondernemen in een keten Beperk uw aansprakelijkheid 15-03-2016 Denk ondernemend. Denk Bol. Besteedt u wel eens (een deel van) aangenomen werk uit aan een ander bedrijf? Dan wordt u aangemerkt

Nadere informatie

De Verklaring arbeidsrelatie

De Verklaring arbeidsrelatie Belastingdienst De Verklaring arbeidsrelatie Zekerheid voor uw opdracht gevers over het inhouden en betalen van loonheffingen Werkt u voor opdrachtgevers, bijvoorbeeld als freelancer of zelfstandige zonder

Nadere informatie

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken

Flexibel personeel evenement & veiligheid. Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Flexibel personeel evenement & veiligheid Van 2.0 naar 3.0 Risico s beperken Soorten Flexibel personeel Eigen medewerkers met een tijdelijk contract Vaste uren Variabele uren Oproepcontract MET en ZONDER

Nadere informatie

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML

WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML WET AANPAK SCHIJNCONSTRUCTIES: uitleg over verplichtingen inzake de WML Vanaf 1 januari 2016 zijn de bepalingen van de Wet aanpak schijnconstructies (WAS) die van invloed zijn op de specificatie van de

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Bureau voor Belgische Zaken Onderwerp Sociale verzekeringen in Nederland voor in België gevestigde werkgevers Datum juli 2001 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Samengesteld op: 1 december 2014

Samengesteld op: 1 december 2014 Samengestelde elde uitspraken, wet- - en regelgevingen en/of wetgevingsadviezen en uit de online Juridische Databank abank van de Nederlandse Orde van Advocaten Samengesteld op: 1 december 2014 De Nederlandse

Nadere informatie

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016

Foederer. Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Advieswijzer Personeel inlenen in 2016 Leent u wel eens personeel in voor uw onderneming? Dan loopt u het risico op hoge boetes of aansprakelijkheid voor loonheffingen en btw als u de zaken niet goed geregeld

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting

Hoofdstuk 9. Rechtsvormen. Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting www.jooplengkeek.nl Rechtsvormen Voorbeelden: Eenmanszaak Vennootschap Onder Firma Besloten vennootschap Naamloze vennootschap Vereniging Stichting 1 Rechtsvormen Natuurlijk persoon Een mens met rechten

Nadere informatie

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507 Algemene wet inzake rijksbelastingen. Besluit heffingsrente Directoraat-generaal Belastingdienst, Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/6832M, Staatscourant 2010, 20507

Nadere informatie