Infosessie. 9 februari 2010

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Infosessie. 9 februari 2010"

Transcriptie

1 1 Infosessie 9 februari 2010

2 Agenda 1. Inleiding en overzicht 2. Functionele aspecten 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium 2.2. De verschillende componenten Concepten & terminologie Kern van het systeem Identificatie van de werknemer Berichten Beveiliging Opkuis Aanpassing van de kanalen web, SMS & vocale server 2.3. Overgangsperiode en parallel run 3. Technische aspecten 3.1. Glossaria 3.2. Nieuwigheden vanaf Procedures 4.1. Hoe een verzendernummer bekomen? 4.2. U wilt testen? 4.3. Hoe migreren? 4.4. Support 2

3 1. Inleiding en overzicht 3

4 4 1. Inleiding en overzicht 1.1. Definitie Dimona 1.2. Maatschappelijke relevantie 1.3. Evolutie van Dimona 1.4. Het gebruik van Dimona 1.5. Kanalen 1.6. Het aangiftesysteem 1.7. Dimona in 2009: status 1.8. Distributienet van Dimona-aangiften 1.9. Instellingen die gebruikmaken van Dimona-gegevens Hergebruik van Dimona-gegevens Dimona: hoe de toekomst voorbereiden? Dimona New: wat hebben we gedaan? Resultaten Dimona New

5 1.1. Definitie Dimona DIMONA (Déclaration Immédiate/Onmiddellijke aangifte): Werkgever informeert RSZ : over tewerkstelling van werknemer met elektronisch bericht De DIMONA stelt op ondubbelzinnige en eenvormige wijze de arbeidsrelatie vast tussen de werkgever en de werknemer. 5

6 1.2. Maatschappelijke relevantie Transparantie op de arbeidsmarkt door: identificatie van werkgever en werknemer vastleggen relatie tussen werkgever en werknemer controleerbaar maken Sociale rechten en plichten kunnen afgeleid worden Basis voor e-governmentprojecten in de Sociale Zekerheid (DmfA, ASR en andere) 6

7 1.3. Evolutie van Dimona 7

8 1.4. Het gebruik van Dimona 8

9 Kanalen SMS

10 1.6. Het aangiftesysteem 10

11 1.7. Dimona in 2009: status Performant systeem Werkt vlot Wordt intensief gebruikt: meer dan aangiften per dag verzending van ong papieren en elektronische berichten Dimona per dag ong mutaties per dag doorgezonden naar KSZ Stabiel werkend systeem: 2 major technical incidents in 2009/4 Meer en meer aangewend door backoffice-systemen een groot aantal instellingen maken er gebruik van 11

12 1.8. Distributienet van Dimonaaangiften 12

13 Instellingen die gebruikmaken van Dimona-gegevens Dimona-aangiften RSZ KSZ E-BHG VEDPH Vlaams Woning Fonds WAP OCMW

14 1.10. Hergebruik van Dimona-gegevens Wordt o.a. gebruikt voor berekening van: - jaarlijks vakantiegeld (arbeiders) - kinderbijslag - kraamgeld - opleidingscheques - werkloosheidsuitkeringen - bijdrage arbeidsongevallenverzekering - premies (derde-betalenden, 50-plussers, ) - sociale bijstand (vb. Leefloon, ) door de OCMW's 14

15 1.11. Dimona: hoe de toekomst voorbereiden? Verhogen gebruiksvriendelijkheid Uniformiseren begrippenkader Aligneren op andere toepassingen (DmfA, ASR) Performanter maken door te werken op databasemanagement en processen Gebruiken van nieuwe technologie zoals webservices Aanleiding tot 15

16 1.12. Dimona New: wat hebben we gedaan? Processen herbekeken 2. Nieuwe databasestructuur gecreëerd 3. Begrippenkader deels herbekeken 4. Webtoepassing aangepast 5. Webservices geïmplementeerd 6. Gewerkt rond beveiliging 7. Verzendsysteem gerationaliseerd

17 Resultaten Dimona New Nog gebruiksvriendelijkere webtoepassing Door webservices is aangiftesysteem in harmonie met technische omgeving van verzenders snellere feedback huidige Dimona: notificatie na 2 à 3 dagen nieuwe toepassing: onmiddellijk Logischer proces waardoor anomalieën en dubbele aangiften beperkt worden In 2009: 130 anomalieën per dag streefdoel toekomst: minder vervuiling Relationele databank laat toe om toekomstige noden en vragen gemakkelijker te integreren

18 1.13. Resultaten Dimona New Kwaliteit gegevens verbetert dus hergebruik wordt evidenter Werkgever kan zelf kanaal kiezen voor zijn gegevens Werkgever kan gegevensstroom afschermen Gegevens worden onmiddellijk online gecontroleerd Kunnen via technisch platform gemakkelijker aangereikt worden aan werkgevers integratie in hun eigen bedrijfsadministratie drempelverlagend voor andere e-govtoepassingen (ASR) 18

19 2. Functionele aspecten 19

20 2. Functionele aspecten 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium 2.2. De verschillende componenten Concepten & terminologie Kern van het systeem Identificatie van de werknemer Berichten Beveiliging Opkuis Aanpassing van de kanalen web, SMS & vocale server 2.3. Overgangsperiode en parallel run 20

21 2.1. Dimona & werkgeversrepertorium OUD SYSTEEM (Vandaag 01/04/2010) Identificatieproces van de werkgever is geïnitieerd bij de eerste Dimona-aangifte NIEUW SYSTEEM (Morgen 01/04/2010 ) Het identificatieproces van de werkgever gebeurt voorafgaand aan de eerste Dimona-aanigfte 21

22 2.2. De verschillende componenten 22

23 Concepten & terminologie 23

24 Concepten & terminologie Werkgever Relatie werkgever - werknemer Werknemer Arbeids relatie(s) Type Tewe rkstelling Begindatum (uur) Einddatum (uur) Dimona periode Dimona Karakteristieken Tewerkstell ingsperiode Aangifte(s) Paritair comité Type werknemer Gebruiker interim Deelentiteit 24

25 Concepten & terminologie Begrip Oud systeem Nieuw systeem Dimonanummer Nummer van de relatie werkgever - werknemer (intern) Elke aangifte ontvangt een Dimonanummer. Voor een Dimona indienstmelding gaat het om het identificatienummer van de periode Ontvangstbewijs Ontvangstbewijs met feedback na de vormcontrole (incl. Dimonanummer) Technisch ontvangstbewijs "ACRF/N" voor batchaangifte (zoals in DmfA; geen Dimonanummer) Dimonanotificatie Dimona annulatie Feedback van de verwerking van de Dimona-aangifte via DIMONA bericht: enkel bij positieve verwerking Aangifte die de volledige Dimonarelatie annuleert Feedback van de verwerking van de Dimona-aangifte notificatie (positief, negatief, voorlopig) Aangifte die de volledige Dimonaperiode annuleert Dimona wijziging Aangifte die toelaat begin- en/of einddatum te wijzigen Wijziging laat enkel toe de datum te wijzigen

26 Concepten & terminologie Toevoeging van een bijkomend niveau Relatie werkgever - werknemer (koppel RSZ-nummer - INSZ) Begin 01/01/2006 Einde (al dan niet gekend) Dimona IN Nr.1 Dimona In Nr. 2 Dimonaperiode 1 Dimonaperiode 2 01/01/ /12/ /03/2008 GAP Einde (al dan niet gekend)

27 Kern van het systeem 27

28 Kern van het systeem: basisregels Oud systeem Verwerking Anomaliëen IN Vormcontrole Inhoudscontrole Identificatie werkgever Identificatie werknemer Controle contract Verwerking Aanmaak elektronisch en papieren Dimonabericht OUT Dimona DB Nieuw systeem IN Vormcontrole Inhoudscontrole Identificatie werknemer Verwerking Anomaliëen OUT Dimona DB 28

29 Kern van het systeem: basisregels (vervolg) Nieuwe begindatum < oorspronkelijke begindatum T : IN en/of OUT 01/02 M New IN 10/02 IN 15/02 New Met of zonder einddatum Nieuwe einddatum < oorspronkelijk einddatum T : IN en/of OUT 01/02 IN 15/02 M New OUT 28/02 OUT 15/03

30 Kern van het systeem: basisregels (vervolg) 30 De werknemer daagt niet op T : IN en/of OUT 01/02 IN 15/02 Met of zonder einddatum Nieuwe begindatum > oorspronkelijke begindatum T : IN en/of OUT 01/02 IN 15/02 New IN 28/02 Met of zonder einddatum Met of zonder einddatum

31 Kern van het systeem: basisregels (vervolg) 31 Nieuwe einddatum > oorspronkelijke einddatum - Ofwel een wijziging T : IN en/of OUT 01/02 IN 15/02 OUT 15/03 Met of zonder einddatum - Ofwel een nieuwe periode IN 16/03 Met of zonder einddatum

32 Kern van het systeem: basisregels (vervolg) 32 Niet Wel Een wijzigende Dimonaaangifte uitvoeren om een openstaande periode te sluiten Gebruik maken van Dimona OUT Een wijziging van een begin- en einddatum doen in één operatie Gebruik maken van Dimona wijziging Een wijziging op de einddatum doen door een nieuwe OUT te verrichten Gebruik maken van een Dimona wijziging

33 Kern van het systeem: basisregels dubbel (vervolg) T : IN en/of OUT 01/02 Dimonanummer 1 IN 05/02 OUT 31/03 Dimonanummer 2 T : IN en/of OUT 02/02 IN 05/02 OUT 31/03 Spoor zichtbaar in het personeelsbestand & de periode is niet geregistreerd. Er moet misschien een correctie gebeuren. bv. : fout INSZ(a) / INSZ(b) 33

34 Kern van het systeem: basisregels overlapping (vervolg) 34 T : IN en/of OUT 01/02 Dimonanummer 1 IN 05/02 OUT 31/03 T : IN en/of OUT 02/02 Dimonanummer 1 IN 10/02 OUT 10/04 Spoor zichtbaar in het personeelsbestand & de periode is niet geregistreerd. Er moet een correctie gebeuren.

35 Kern van het systeem: specifieke gevallen (vervolg) 35 Karakteristieken 999 STU STU Aangifte in out in in out 999 STU Dimonanummer

36 Kern van het systeem: specifieke gevallen (vervolg) Karakteristieken Week 1 Week 2 Week 3 Week Gebruiker 1 Gebruiker 1 Gebruiker 1 Gebruiker 1 Aangifte in out in out in out Gebruiker 1 Gebruiker 1 Gebruiker Gebruiker 2 Gebruiker 2 Gebruiker 2 Aangifte Dimonanummer in out Gebruiker 2 in out Gebruiker

37 Kern van het systeem: specifieke gevallen (vervolg) Type van werknemer IBO DWD (Dimona without DmfA) vanaf 01/10/2010 Gelegenheidswerknemers (01/04/2010) Een tijdsblok = een Dimonaperiode 37

38 Identificatie van de werknemer 38

39 Identificatie van de werknemer Doelstelling Harmonisering van het identificatieproces tussen de verschillende toepassingen (Dimona, DmfA, ASR ) Betere kwaliteit Verhoging van de snelheid Input 1e contact MID (Minimale Identificatie Data) 2e contact INSZ voorkeur Output Feedback 39

40 Berichten 40

41 Berichten Web Batch 1e niveau 2e niveau Bevestiging Ontvangstmelding (geen notificatie) Beveiligd geregistreerde gegevens (personeelsbestand) Niet-beveiligd enkel de ingevoerde gegevens Validatie Notificatie via e-box of papier 3 types : Positief: OK Negatief: Not OK Voorlopig Bevestiging Technisch ontvangstbewijs (geen notificatie) Validatie Notificatie via e-box of papier 3 types : Positief: OK Negatief: Not OK Voorlopig Geen bewijskracht Bewijskracht Beperkte notificatie bij gebrek aan procuratie 41

42 Berichten (vervolg) Indien positieve notificatie: Dimona = aanvaard het nummer van de aangifte wordt meegedeeld de periode wordt aangemaakt het identificatienummer van de periode wordt eveneens meegedeeld Indien negatieve notificatie: Dimona = geweigerd het nummer van de aangifte wordt meegedeeld de periode wordt niet aangemaakt Indien een voorlopige notificatie: Dimona in afwachting van validatie Dimona IN het nummer van de aangifte wordt meegedeeld in functie van de aanvaarding of weigering wordt het identificatienummer al dan niet meegedeeld

43 Berichten (vervolg) Dimona OUT Indien positieve notificatie: het nummer van de aangifte wordt meegedeeld de periode is afgesloten het identificatienummer van de periode wordt eveneens meegedeeld Indien negatieve notificatie: het nummer van de aangifte wordt meegedeeld de periode is niet afgesloten het identificatienummer van de periode wordt niet meegedeeld want er is geen invloed op het personeelsbestand Het identificatienummer van de periode is verplicht voor elke annulatie, wijziging en Dimona OUT. 43

44 Berichten (vervolg) Bestemmeling van de notificatie Verzenders Kanaal Werkgever zonder dienstverlener Werkgever met dienstverlener Dienstverleners Werkgever zonder dienstverlener Werkgever met dienst-verlener Beveiligde webtoepassing JA NVT NVT Batch JA NVT NVT Niet beveiligde webtoepassing Beveiligde webtoepassing JA NVT NVT NVT JA JA Batch NVT JA JA Niet beveiligde webtoepassing NVT NEE JA Dienstverlener Beveiligde webtoepassing NVT NEE JA Batch NVT NEE JA Niet beveiligde webtoepassing NVT NEE JA

45 Beveiliging 45

46 Beveiliging Vanaf heeft de werkgever de keuze om enkel via beveiligde kanalen Dimonaaangiften te versturen Resultaat: Logischer proces en betere kwaliteit van de gegevens Geen vervuiling meer Beter beheer van de Dimona-aangiften Gebruiksvriendelijker

47 Opkuis 47

48 Opkuis 01/10/ /04/2010 Opkuisactie (dubbele aangiften, overlappende periodes ) Periode van 18 maanden Doelstelling: propere database

49 Aanpassingen van de kanalen web, SMS en vocale server Wijzigingen voor Webtoepassing Beveiligd kanaal Personeelsbestand Aangifte mogelijk (zoals vandaag) hergebruik van gegevens De gebruiker wordt begeleid door het aangifteprocess betere consultatiemogelijkheden» verfijnde zoekacties Niet-beveiligd kanaal Grotere gebruiksvriendelijkheid 49

50 Aanpassingen van de kanalen web, SMS en vocale server Webtoepassing (personeelsbestand) beveiligd kanaal

51 Aanpassingen van de kanalen web, SMS en vocale server Wijzigingen Vocale server en SMS Afgestemd op de nieuwe Dimonaconcepten Niet-beveiligde omgeving! 51

52 Overgangsperiode & parallel run 01/04/2010 Overgangsperiode Huidige Dimona 30/09/2010

53 2.3. Overgangsperiode & parallel run (vervolg) 53 Batch V1 Batch V2 Batch Batch Interactief V1 Synchronisatie van de database V2 Retour V1 Terug naar V2 Mutaties Conversie V1

54 2.3. Overgangsperiode & parallel run (vervolg) 54 De RSZ zal het personeelsbestand V1 en V2 op elkaar afstemmen. Deze synchronisatie is transparant voor de verzenders. Een verzender zal in V1 blijven werken zolang hij niet expliciet aangegeven heeft dat hij zijn aangiften via V2 wil verzenden. Wanneer V1 gebruikt wordt, zullen dubbels en overlappingen niet gecontroleerd worden => vervuiling van het personeelsbestand mogelijk. Vanaf zal het interactieve klassieke kanaal (webaangifte) niet meer beschikbaar zijn.

55 2.3. Overgangsperiode & parallel run (vervolg) 55 De verzenders die nog niet klaar zijn om de kanalen batch new (V2) te gebruiken, zullen hun aangifte via de klassieke batch-aangifte kunnen blijven doorsturen tijdens de overgangsperiode ( tot ). Indien kanaal V1 gebruikt wordt, zal de feedback altijd teruggestuurd worden naar V1. De verzender bepaalt het moment waarop hij kanaal V2 begint te gebruiken. Indien een werkgever gebruik maakt van het interactieve kanaal V2, zal de batchverzender hiervan verwittigd worden (cfr dia 67).

56 3. Technische aspecten 56

57 3. Technische aspecten 3.1. Glossaria Informatie op doclibrary Wijzigingen voor de batch-verzenders (FTP Isabel) 3.2. Nieuwigheden vanaf

58 Glossaria : informatie op doclibrary Alle informatie is beschikbaar op doclibrary: https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/dimona_n.htm

59 Glossaria Glossarium = technische documentatie Gemeenschappelijke basis Specifieke glossaria Glossarium Dimona Glossarium ASR Glossarium DmfA

60 Glossaria : wijzigingen voor de batch-verzenders (FTP Isabel) Aanpassing van de programmatie - Structuur van het bestand verandert: XML-standaard formaat van sommige velden notificatie (opbouw identiek aan ASR en DmfA) - Inhoudelijk geen veranderingen: gegevens Dimona New = gegevens huidige Dimona

61 Nieuwigheden vanaf Webservices voor consultatie via bepaalde zoekcriteria communiceert de werkgever met de RSZ opvragen van gegevens op een toegankelijke manier betere afstemming van het bedrijfsproces RSZ werkgever/dienstverlener technische drempel verlaagt onmiddellijke respons Request & answer mogelijkheid om het personeelsbestand op te laden

62 4. Procedures 62

63 4. Procedures 4.1. Hoe een verzendernummer bekomen? 4.2. U wilt testen? 4.3. Hoe migreren? 4.4. Support 63

64 4.1. Hoe een verzendernummer bekomen? 64 U hebt momenteel een verzendernummer voor Dimona alleen (huidig systeem) Dimona (huidig systeem) + Dmfa / ASR

65 4.1. Hoe een verzendernummer bekomen? (vervolg) U hebt enkel een verzendernummer voor Dimona (huidig systeem) Er moet een nieuw verzendernummer worden aangevraagd voor Dimona New Dit kan enkel via beveiligde omgeving! Indien u nog niet beschikt over de nodige paswoorden https://www.socialsecurity.be/site_nl/infos/registration_g en/register/index.htm In de rubriek gestructureerde bestanden kan u : aanduiden dat u via gestructureerde bestanden wenst te verzenden aanvinken dat u wenst te verzenden voor Dimona V2 65

66 4.1. Hoe een verzendernummer bekomen? (vervolg) U hebt een verzendernummer voor Dimona (huidig systeem) + een verzendernummer voor Dmfa / ASR Het verzendernummer Dimona wordt hetzelfde als dat van Dmfa / ASR Dit kan enkel via beveiligde omgeving! Bij aanmelding kan u via de de rubriek gestructureerde bestanden : aanvinken dat u wenst te verzenden voor Dimona V2 het verzendernummer voor Dimona veranderen (V1 V2) 66

67 4.1. Hoe een verzendernummer bekomen? (vervolg) 67 Vanaf de datum dat de werkgever gemigreerd is mag enkel het nieuwe verzendernummer gebruikt worden.

68 4.2. U wilt testen? Aanvraag via naar RSZ Contactcenter contacteert de lokale beheerder: aanpassen verzendernummer voor Dimona V2 Verzender krijgt toegang tot de simulatieomgeving Verzender contacteert Smals voor de opvolging Volledige testprocedure beschikbaar op Doclibrary 68

69 4.3. Hoe migreren? Migratie CSV-bestand verzenden aan de RSZ template zal meegedeeld worden op DocLibrary RSZ-nummer + gewenste migratiedatum Nazicht Procuratie Test simulatie Flag "gemigreerd" Communicatie aan verzender: go V2 op de gewenste datum Voor dienstverleners en sociaal secretariaten bestaat de mogelijkheid om hun klanten geleidelijk te laten migreren. 69

70 4.3. Migratie & feedback aan verzenders Een werkgever aangesloten bij een ESS/DV die uitzonderlijk een web-aangifte doorvoert: RSZ aanvaardt de aangifte RSZ verifieert of de ESS/DV in V1 of V2 bestaat Indien V1: RSZ waarschuwt de ESS/DV (CSV-bestand, 1x per dag via e-box) Vanaf dit moment moet de ESS/DV voor deze werkgever de bestanden splitsen 70

71 Support Publicatie van FAQ's Binnenkort lessons learned Testmogelijkheden Advies van expertencel Ondersteuning door contactcenter Noodprocedure

72 Vragen en antwoorden 72

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling

Batchverzender. Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Batchverzender Wat moet u doen om de toepassing te kunnen gebruiken? DIMONA V2 Onmiddellijke aangifte van tewerkstelling Bucom Versie 1.0 Maart 2010 1 Inhoudstafel 1. Inleiding... 3 2. U beschikt alleen

Nadere informatie

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1

TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 Versie 6. 01/10/2012 1. Inleiding. TECHNISCH NOTA RDR E-PLATFORM Stap1 De verzekeringsondernemingen zoeken een enkel elektronisch kanaal om de uitwisseling van de RDR gegevens af te werken. Dit kanaal

Nadere informatie

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1

Student@Work. Presentatie van het project. 26/10/2011 Student@Work 1 Student@Work Presentatie van het project 26/10/2011 Student@Work 1 Inhoudsopgave 1. RSZ 2. Algemene context 3. Werkgevers context 4. Studenten context 26/10/2011 Student@Work 2 De Rijksdienst voor Sociale

Nadere informatie

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011

OneGate. Gebruikershandleiding. 16 September 2011 OneGate 16 September 2011 Pagina 2 Inhoudstafel 1. INLEIDING... 3 2. TERMINOLOGIE... 4 3. ICONEN... 5 4. AANLOGGEN... 6 4.1. GEBRUIKERSID & PASWOORD... 6 4.1.1. Aanvragen van een Gebruikersid/Paswoord...

Nadere informatie

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014

CAPELO - DHG. Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 CAPELO - DHG Handleiding Capelo Historische Gegevens via batch 01/07/2014 Tour du Midi / Zuidertoren Bruxelles1060 Brussel T +32 (0)2 791 50 00 F +32 (0)2 791 50 99 www.capelo.be Un programme sigedis /

Nadere informatie

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011

Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Ontwikkelen dossierbeheersysteem in CRM 2011 Project aangeboden door Serbruyns Matthias voor het behalen van de graad van Bachelor in de New Media and Communication Technology Academiejaar 2012-2013 Stageplaats

Nadere informatie

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies)

Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Speciale Overstap-actie van Cockpit Boekhouding en Orderbeheer naar Dave Accounting en Order Administration (standaardversies) Just Software bvba - Tel 02/567 21 71 - Fax 02/567 14 17 - www.justsoftware.be

Nadere informatie

e-masspost User Guide

e-masspost User Guide e-masspost User Guide Laatste wijziging: januari 2011 1 Inleiding... 3 1.1 Wat is e-masspost?...3 1.2 Welke zijn de principes om tot e-masspost toegang te hebben?...3 2 Hoe toegang krijgen tot e-masspost?...

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord

Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord 1 Aanwezigheidsregistratie: vraag en antwoord Contents Definitie... 5 Wat is de definitie van werf voor de aanwezigheidsregistratie?... 5 Wie is de bouwdirectie belast met het ontwerp?... 5 Wie is de bouwdirectie

Nadere informatie

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started

Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Gebruikersgids My Office Self Care Getting Started Inhoud 1. Inleiding 3 2. Begin van de installatie vóór de verbinding van de My Office Self Care interface (stappen 1 tot 4) 3 3. My Office diensten installeren

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel

GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel XL12345.xls ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS CARD: 1234 1234 1234 1234 EXP.: 02 / 2014 GEBRUIKERSGIDS Verstuur de gegevens van uw begunstigden via Excel ELISABETH DUMONT SODEXO BENEFITS & REWARDS

Nadere informatie

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING

DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING DigiSave OptimDrive GEBRUIKERS- HANDLEIDING V 3.0 1 We danken u voor de aankoop van onze DigiSave software bestemd voor de opslag van de gegevens uit de digitale tachografen, uit de kaarten en visualisatie

Nadere informatie

Toelichting bij onze werkwijze

Toelichting bij onze werkwijze Toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk Referentie: IDH_20120713_HDP_V2.0 Datum: 23 juli 2015 COLOFON TITEL Een toelichting bij onze werkwijze GMI group Helpdesk UITGEVER GMI group N.V. De Pintelaan

Nadere informatie

Scenario 1: volledige werkloosheid

Scenario 1: volledige werkloosheid Scenario 1: volledige werkloosheid Inleiding In toepassing van artikel 137 van het KB van 25.11.1991 bent u verplicht bij de beëindiging van een arbeidsovereenkomst, ongeacht van wie het initiatief uitgaat,

Nadere informatie

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie...

Inhoud. Accounting... 4. ... meer dan boekhouding... 5. Multi... én wijzigbaar... 6. Digitaal Dossier... 7. Aankopen... 8. ... met integratie... ORAS Accounting Inhoud Accounting........................................... 4... meer dan boekhouding........................... 5 Multi... én wijzigbaar................................ 6 Digitaal Dossier......................................

Nadere informatie

Argenta Internetbankieren

Argenta Internetbankieren Handleiding Argenta Internetbankieren ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 1 Inloggen... 6 2 Ondertekenen... 6 2.1 Ondertekenen transacties via de M2-knop... 6 2.2 Ondertekenen

Nadere informatie

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S).

SMS INFO & KLANT DASHBOARD. Met Cloud Communication Solution (C.C.S). INFO & KLANT DASHBOARD. INFO & KLANT DASHBOARD Inhoud Presentatie CCS... 3... 3 Kanalen... 3 Soorten tools voor uw SFU WEB solutie :... 3 Vereisten... 3 1.1 Voordat u zich aanmeldt... 4 1.2 GEBRUIKTE SYMBOLEN...

Nadere informatie

MediMail SLA 1/1/2014 1

MediMail SLA 1/1/2014 1 MediMail SLA 1/1/2014 1 1. ALGEMENE BEPALINGEN MEDIMAIL SLA 1.1. DOELSTELLINGEN VAN DE SLA (SERVICE LEVEL AGREEMENT) De SLA heeft als doelstelling: de operationele regels het proces voor de evaluatie van

Nadere informatie

Leerlingenfacturatie in Count-e

Leerlingenfacturatie in Count-e 1 Inleiding... 2 2 Leerling als klant in de boekhouding... 3 2.1 Overhalen leerlingen vanuit Wis@d naar Count-e... 3 Voor je start bepalen welke leerlingen je nodig hebt?... 3 Leerlingen ophalen vanuit

Nadere informatie

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau

Functionele specificaties. Omgevingsloket online. Foutdetectie, analyse en herstel op. Be Informed applicatieniveau Functionele specificaties Omgevingsloket online Foutdetectie, analyse en herstel op Be Informed applicatieniveau Juli 2014 2.10 definitief Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Identificatie 3 1.2 Doel van dit

Nadere informatie

Verlofbeheersysteem. Projectdossier

Verlofbeheersysteem. Projectdossier Navision Verlofbeheersysteem Project aangeboden door Goerlandt Frederik voor het behalen van de graad van Bachelor in de Multimedia en Communicatie Technologie Verlofbeheersysteem Projectdossier Voorwoord

Nadere informatie

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing.

Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014. ing. Financial Supply Chain SEPA Eerste Hulp bij mandaten voor schuldeisers die hun Europese domiciliëringen SEPA manueel ingeven (België) versie augustus 2014 ing.be/sepa Concept 1 Regelgeving (Rulebooks)

Nadere informatie

SEPA Service Center Gebruikersgids

SEPA Service Center Gebruikersgids SEPA Service Center Gebruikersgids Aanmelden op het SEPA platform... 4 Beheren van uw klantenprofiel... 5 Activeren van nieuwe mandaten... 11 Het activeren van een individueel mandaat op het platform...12

Nadere informatie

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL

Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Dit document wordt u gratis aangeboden door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid Sint-Pieterssteenweg 375 B-1040 BRUSSEL Iedereen kan dit document vrij verspreiden met vermelding van de bron en URL

Nadere informatie

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn

PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn PhoneMail TM, een antwoordapparaaat voor uw vaste lijn Uw correspondenten komen standaard na 5-6 beltonen terecht op uw PhoneMail wanneer u uw telefoon niet kunt opnemen of wanneer u afwezig bent. U kunt

Nadere informatie

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT

NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT NIEUWE INLOGPROCEDURE INTERVAT Wat houdt deze nieuwe procedure in? Vanaf 11 februari 2014 zal de inlogprocedure voor Intervat via FEDIAM (Federaal Identity en Access Management) in werking treden. Dit

Nadere informatie

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014

White Paper - Quality as a Service & Common Questions. CeneSam, Februari 2014 White Paper - Quality as a Service & Common Questions CeneSam, Februari 2014 Executive Summary Een voordeel van Cloud computing is dat software en gegevens in datacenters staan die beheerd worden door

Nadere informatie

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server

UNIX FAQ. Migratie naar een nieuwe server UNIX FAQ Migratie naar een nieuwe server Shared Hosting Unix FAQ v5 NL 28032006 Pagina 1/13 Inhoudstafel 1. Inleiding...3 2. Inloggen...3 3. Register_globals in PHP...4 3.1 Wat is de optie register_globals

Nadere informatie

E-facturatie. Vragen & antwoorden

E-facturatie. Vragen & antwoorden E-facturatie Vragen & antwoorden Algemene vragen Heeft de elektronische factuur dezelfde juridische waarde als een elektronische factuur? Ja. De vorm van de factuur, hetzij op papier, hetzij in een elektronisch

Nadere informatie