NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NO. 4. Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht. Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven"

Transcriptie

1 NO. 4 DECEMBER 2014 JAARGANG 10 Salland Zakelijk geeft Sallandse ondernemers een gezicht Kijk voor de namen op Hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven

2 Autobelettering Zompstraat 31 Carwrapping Bouwborden Reclameborden Spandoeken Spanframes Gevelreclame Reclamezuilen Bewegwijzering Wij ontwerpen, produceren en realiseren vele vormen van visuele communicatie. Visuele communicatie moet doeltreffend 8102 HX Raalte T (0572) Salland Zakelijk sluit jubileumjaar succesvol af Vlaggen (masten) en herkenbaar zijn. Uw boodschap moet gezien worden door de Beurssystemen juiste doelgroep. Daar werken we dagelijks met veel plezier aan. Presentatiesystemen Raamstickers Windowfilm Posters Stickers Drukwerk Textielbedrukking Bedrijfskleding Canvas Fotowanden Meer informatie? Neem gerust contact met ons op of ga naar onze site. 1enalreclame.nl Met deze vierde editie van Salland Zakelijk, hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven, sluiten we onze tiende jaargang af. We kunnen terugkijken op een succesvol jubileumjaar, waarin we alweer een flinke groei hebben meegemaakt. Zo is onze oplage met ruim 400 exemplaren verhoogd, o.a. doordat we nu ook enkele Deventer bedrijfsterreinen aan ons adressenbestand hebben toegevoegd. Deze vierde editie wordt hierdoor bezorgd bij maar liefst regionale ondernemers en daarmee krijgt u als ondernemer een nog groter en interessanter platform om uw producten of diensten te promoten. En dat zonder verhoging van onze toch al aantrekkelijke tarieven! een advertentie of bedrijfsreportage, de exploitatie van ons glossy magazine mogelijk gemaakt. Daarmee hebben we een bijdrage geleverd aan hun zakelijke succes, want van veel relaties weten we dat een bedrijfspromotie via Salland Zakelijk heeft geleid tot interessante opdrachten en nieuwe opdrachtgevers. Met veel enthousiasme en betrokkenheid gaat het team van Salland Zakelijk zich ook het nieuwe jaar inzetten om ondernemend Salland te promoten. Neem contact met ons op en op basis van uw wensen en onze mogelijkheden geven wij dan graag en in goed overleg een flinke oppepper aan uw zakelijke succes. Huisstijlontwerp Ook zijn er steeds meer mensen die ons Twitter-account volgen, de teller staat nu op volgers. Volgt u ons nog niet op Twitter? Ga dan en u bent altijd op de hoogte van actueel economisch nieuws uit onze regio. Ons LinkedIn-account kent maar liefst 810 relaties en ook daar zijn we trots op. Nu het einde van 2014 nadert, willen we uiteraard al onze relaties van harte bedanken. Zij hebben, bijvoorbeeld door plaatsing van Prettige feestdagen en veel succes in Met vriendelijke groet, Namens het team van Salland Zakelijk, Jos Tielbeke (uitgever) Efficiënt wagenparkbeheer Bedrijfswageninrichting Bedrijfswagenverhuur Ritregistratiesystemen FICS & FICS secure Salland Zakelijk is een uitgave van Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties Bevernel 16, 8101 HA Raalte Zompstraat HX Raalte T +31 (0) Eindredactie: Jos Tielbeke Redactie: Rudi Buitenkamp en Linda Klein Overmeen Fotografie: Stefan Kemper e.a. Acquisitie: Jos Tielbeke Vormgeving: Creatief Huis Z'MAAK Drukwerk: Sonodruk - Heino Telefoon: Internet: Oplage: 6250 exemplaren COPYRIGHT 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van fotokopie, microfilm, internet of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever. Communicatiebureau Tielbeke Tekstproducties en de bij deze uitgave betrokken medewerkers aanvaarden ten gevolge van omissies geen aansprakelijkheid voor mogelijke gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave opgenomen informatie. 2 3

3 Inhoudsopgave persoonlijk betrokken deskundig Column Guts: Ik ben (toch niet) van gisteren Notariskantoor De Zwart Tesink: Leg vergaderingen schriftelijk vast ter voorkoming van aansprakelijkheid Van organisatie naar successtory met De Groot & Kolman Leiders en Managers Column Bart Online: Hoe mobiel is jouw website? 8 De Groot & Kolkman 11 Vind (de) UV Spot en het is genieten geblazen! Schoolstraat 16B 8102 EM Raalte T: Grip op uw onderneming? Get in control by BWA Locosoft laat uw rendement groeien met 4onePOS Ondernemend Salland in het nieuws Rabelink Finance Consultancy maximaliseert de kans op succes Ondernemend Noaberschap Raalte brengt mooie verbindingen Succes Werkgeverspunt Gemeente Raalte maakt versterking noodzakelijk 11 UV SPOT Voor meer naamsbekendheid, meer zichtbaarheid en meer klanten De meeste Nederlanders oriënteren zich eerst via internet, voordat zij een grote aankoop doen! Dat doet u toch ook? Salland Communicatie kan u helpen met online zichtbaarheid door: het schrijven van (SEO)teksten voor uw website het schrijven van online artikelen (blogs) het opzetten van een strategie voor social media het schrijven van teksten voor uw nieuwsbrief Maar bij Salland Communicatie kunt u ook terecht voor: het schrijven van commerciële brieven het schrijven van persberichten Heeft uw bedrijf op strategisch niveau een steuntje in de rug nodig? Salland Communicatie helpt u ook met het opstellen van een (marketing)communicatieplan Column Rabobank Salland: Co-financieren: De nieuwe toekomst Bedrijfsadministratie lastig? Low Tax: uw financiële steun en toeverlaat! Ondernemers maken er samen werk van: BNI Aquila Deventer vijf jaar Dalfsen koestert zijn ondernemers: Handen ineen slaan voor de toekomst Recreate: Ervaar de wereld van straks, NU! Starters en nieuwe inschrijvingen 29 Kijk ook eens op voor informatie en tips Edwin Blankenvoort Recreate 4 5

4 Terwijl u dit leest, vertel ik u oud nieuws. Zo snel gaat de wereld tegenwoordig. Dankzij sociale media en uw mobiel zijn we vluchtiger dan ooit. Techniek en informatie is voor iedereen beschikbaar (en betaalbaar). Wat we vandaag weten, delen we. Wie niet durft te delen, zal nooit vermenigvuldigen. Steeds meer werken we samen en maken we slim gebruik van elkaars kennis. Hierdoor ontwikkelen we ons sneller dan wanneer we het voor onszelf houden. Innovaties ontstaan daardoor bizar snel. Transparantie. Daar draait het om in Koopt de consument iets? Dan checkt ze eerst de meningen van anderen. Diverse websites (zoals Kieskeurig) verzamelen deze reviews en maken zaken meetbaar. Ze bestaan er zelfs van. In 2015 verandert dit. Consumenten nemen de macht over. Zij bepalen de tekst op uw uithangbord, figuurlijk gezien. Er zijn al sites (Rivvur.com bijvoorbeeld) die hier actief mee bezig zijn. Consumenten bevelen bedrijven aan. Het wordt voor bedrijven de nieuwe manier om klanten te werven. Ik hoop maar dat u niet denkt dat u er komt met uw standaard website, desktop-versie. Alles is tegenwoordig smart; uw mobiel wordt alleen nog maar belangrijker. Want laten we de wearables niet vergeten. U weet wel, slimme brillen, intelligente horloges, armbanden. Ze zitten bomvol sensoren die registreren en meten. Handig, want zo weet uw fitnessinstructeur aan het eind van de dag of hij u nog een sprintje moet laten trekken. En WE-fashion (dames) en de Gamma (heren) weten hoe vaak u deze week hun winkel heeft bezocht en waar uw interesses liggen. Ondertussen regelt u er alles mee. U schroeft er in Luttenberg de temperatuur van uw woning in Broekland mee op. Oh ja, u laadt uw wearable straks op met uw eigen lichaamstemperatuur. Handig en dat scheelt weer in de portemonnee het nieuwe jaar. Dat is dan weer het actuele nieuws. Kortom: blijf erbij en maak er wat moois van (en vertel het verder)! Alle goeds voor Barbara Jansen, eigenaar GUTS Communication Ik ben (toch niet) van gisteren Wenst u groene feestdagen en een duurzaam nieuwjaar! Energieneutrale woning te Lemelerveld. Ontwerp en bouwbegeleiding door KoenAdvies. Wilt u duurzaam (ver)bouwen of advies over het verduurzamen van uw pand? KoenAdvies helpt u graag verder. Handelsweg 33A 8152 BN Lemelerveld Wij helpen u graag met uw dagelijkse administratie en het maken van aangiften en jaarrekeningen! Manon Platje Grote Bisschop WK Heino Leg vergaderingen schriftelijk vast ter voorkoming van aansprakelijkheid In mijn vorige bijdrage heb ik al een aantal zaken de revue laten passeren met betrekking tot de bepalingen van de Flex-BV. In deze bijdrage ga ik op één van de aspecten van deze bepalingen in. Hoewel er in het burgerlijk wetboek reeds regels waren die schriftelijke vastlegging van vergaderingen vereisten, zijn door de invoering van de bepalingen van de Flex-BV besluiten binnen de BV toch in een ander daglicht komen te staan. Flexibeler, door het vervallen van regels van kapitaalbescherming Dit houdt met name verband met het feit, dat we de kapitaalbeschermingsregels niet meer kennen sinds de invoering van de Flex-BV. De kapitaalbescherming was de grondslag voor de eis van de verplichte storting van kapitaal bij de oprichting van de BV, als ook bijvoorbeeld de daartoe vereiste bankverklaring. Deze vereisten zijn komen te vervallen. Dit is dus flexibeler dan vóór de invoering van de Flex-BV. Flexibeler betekent vergroting van de bestuurdersaansprakelijkheid Toch is voor de flexibiliteit iets in de plaats gekomen en dat is de toegenomen bestuurdersaansprakelijkheid. Dit zien we bijvoorbeeld bij de besluitvorming omtrent het uitkeren van winst. Voor uitkeringen van winst is nog steeds in de wet bepaald, dat dit alleen mogelijk is voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die volgens de wet of de statuten dienen te worden aangehouden. Voorheen was het besluit tot uitkering van winst voorbehouden aan de algemene vergadering van aandeelhouders en dit besluit had directe en ook externe werking. In de nieuwe wetgeving is bepaald, dat een besluit tot uitkering geen gevolgen heeft zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Vervolgens wordt in de wet aangegeven, dat het bestuur de uitkering slechts weigert indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien, dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. In de wet is verankerd wat reeds in rechtspraak naar voren is gekomen. Deze uitkeringstoets geldt voor uitkering van de winst die met de bedrijfsuitoefening wordt behaald, maar ook voor elke andere vorm van uitkering. Dus ook bij inkoop van aandelen, intrekking van aandelen en terugbetaling op de aandelen (afstempeling) geldt deze uitkeringstoets. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om reserves om te zetten in kapitaal en daarop vervolgens af te stempelen. Als het bestuur ten onrechte goedkeuring verleent, dan zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat door Mr. A.P.F. (Arnoud) de Zwart de uitkering ontstaat, vermeerderd met de wettelijke rente. Schriftelijk vastleggen van besluiten Mocht een bestuurder bewijzen dat het niet aan hem te wijten is dat de uitkering is gedaan en dat hij niet nalatig is geweest tot het nemen van maatregelen om de gevolgen af te wenden, dan is deze bestuurder niet verbonden. Vorenstaande geldt ook voor degene die het beleid van de BV (mede) heeft bepaald. Het is dus van groot belang dat vergaderingen van aandeelhouders en bestuur goed worden genotuleerd, zodat ook de personen die aansprakelijkheid kan treffen hun bezwaren tegen een gevoerd of te voeren beleid, waaronder het doen van uitkeringen, kunnen laten vastleggen, waardoor zij hier op kunnen terugvallen als zij in rechte worden aangesproken. Voor vragen of een oriënterend vrijblijvend gesprek? Neem contact op met notaris De Zwart. De Zwart Tesink Drostenkamp BX Raalte T E 6 7

5 Van organisatie naar successtory met De Groot & Kolman Leiders en Managers Hoe bereik je als organisatie het maximale aan efficiëntie en effectiviteit? Door vanuit een helder en duidelijk fundament de talenten en kwaliteiten van je mensen te benutten en hun drijfveren af te stemmen op de ambitie van de organisatie. Klinkt logisch, maar waarom wordt dit in de praktijk dan zo weinig toegepast? Michel Kolman en Roland de Groot bogen zich over deze kwestie en ontwikkelden een geheel nieuw, baanbrekend organisatieverbeterings-concept. Toepasbaar op elke hulpvraag en elke organisatie en dat snel, gegarandeerd blijvende resultaten oplevert. De één is al 25 jaar werkzaam in de financiële dienstverlening, waarvan de laatste 15 jaar in managementfuncties op verschillende organisatieniveaus; de ander bekleedde 16 jaar lang diverse functies bij lokale Rabobanken (waaronder Salland), waarvan de laatste 7 jaar als manager: Roland de Groot en Michel Kolman. Van oudsher studiegenoten Bedrijfskunde, vonden de twee elkaar op de scheidslijn tussen de vraagstukken: hoe breng je de organisatie dichter bij de mensen? en hoe betrek je de mensen bij de organisatie? Roland: Wanneer je dat samenbrengt, ontstaat er synergie. We maken organisaties succesvol. Heel specifiek betekent dit: de koers scherp zetten en directie, management en medewerkers effectief en efficiënt laten werken. Dit doen we met interim leiderschap en -management, consultancy en het verzorgen van trainingen. Al onze activiteiten vallen onder ons zogenaamde GVS -model: Garantie Voor Succes. Wat onze aanpak in essentie anders maakt, is dat we niet alleen adviseren maar ook daadwerkelijk zelf implementeren. Die aanpak begint bij het vaststellen van een duidelijk basiskader (het fundament van waaruit je als organisatie keuzes maakt en opereert) bestaande uit 4 elementen, van abstract tot heel concreet. Het begint bij het vaststellen van je identiteit, om vervolgens af te dalen in welke waarde(n) voeg je toe aan je omgeving, vanuit welke principes werk je en welke doelstellingen definieer je? Dat geeft mensen binnen de organisatie houvast: dit zijn we, zo willen we zijn en daar gaan we voor. En wat betekent dit voor mijn dagelijks werk? De vraagstelling vanuit opdrachtgevers is heel divers. Michel: De ene keer is de hulpvraag heel specifiek: een managementteam dat te maken heeft met een zeer lage medewerkerstevredenheid, voortkomend uit gebrek aan inspirerend leiderschap van het MT. Een andere keer komt de vraag meer vanuit het totaal: Hoe kunnen we als bedrijf effectiever worden? Een van de eerste grote opdrachtgevers was Boerhof Project inrichters uit Heeten, die De Groot & Kolman Leiders en Managers benaderde vanuit een positieve hulpvraag: We weten waar we goed in zijn, maar we zijn op zoek naar wat ons beter maakt. Directeur Kristel Leerkes-Boerhof: We hebben als bedrijf een paar lastige jaren achter de rug en als gevolg hiervan de nodige maatregelen moeten treffen in onze bedrijfsvoering. Desondanks leidde dit nog niet tot voldoende resultaatverbetering. Verder snijden in onze personeelsbezetting was echter geen optie meer. We moesten dus efficiënter en effectiever leren werken. Michel had al eerder met ons MT gewerkt en keek daarbij heel erg naar talenten en kwaliteiten van de mensen: Wat zijn je drijfveren, waar gaat je hart nu sneller van kloppen? En omdat niet de producten maar de mensen voor onze organisatie het allerbelangrijkste zijn, leek het mij mooi dit ook toe te passen op de medewerkers: wat zijn hun passies en talenten en hoe kunnen we daar als Boerhof zo optimaal mogelijk gebruik van maken? We wilden vooral doen i.p.v. denken ; over de brug lopen terwijl je hem bouwt. Ons plan van aanpak kreeg dan ook de werktitel: Expeditie Boerhof. Michel: We hielden een uitgebreide audit om in kaart te brengen waar ieders passie en talenten lagen en van daaruit invulling te kunnen geven aan: wat past bij je functie en wat past bij jou? Taakscheiding is heel belangrijk. Verkopers willen graag verkopen, die moet je niet vermoeien met alle papierwerk erom heen, terwijl dat voor een werkvoorbereider juist zijn of haar ding is. Zo werkt iedereen vanuit z n eigen drijfveer en kracht. Bij Boerhof had, mede als gevolg van de reorganisatie, iedereen veel neventaken, wat de efficiency niet ten goede kwam. Wij hebben dus gekeken naar wat hierin logisch was en vervolgens zaken opnieuw verdeeld. Hierdoor worden alle functies binnen het bedrijf nu veel beter benut. Een ander wezenlijk onderdeel van de aanpak was vereenvoudiging van het verkoopproces door gebruik van één administratiesysteem. Voorheen hanteerde ieder hierin deels z n eigen werkwijze en was er onvoldoende eenduidigheid. Daarop stelden wij: je bent zelf verantwoordelijk voor hoe je het invult, maar los het met elkaar op. Het resultaat? Het proces ging van 12 stappen naar 6 en wordt nu stapsgewijs ingevoerd. De kern van onze aanpak is: medewerkers betrekken en invloed geven bij wat er precies in de organisatie speelt. Dus inzicht geven in hoe staan we ervoor en wat vinden wij belangrijk. Doordat mensen zich betrokken en verantwoordelijk voelen worden ze crea- tiever en komen zelf met oplossingen en ideeën. En daarin merk je als organisatie heel snel resultaat. Kristel beaamt: We zien dit onder andere terug in de motivatie en de sfeer. Dat was er voorheen ook al wel, maar er ontbrak als het ware een gezamenlijk doel. Inmiddels is er door krachtenbundeling veel meer synergie ontstaan. Dat vind je niet alleen terug in de cijfers, maar ook in de manier van met elkaar omgaan, ideeën die uitgewerkt worden. Roland: Vanuit literatuur en ervaring wisten we dat ons concept zou moeten werken, maar bij Boerhof bleek dit ook daadwerkelijk zo te zijn en op de plek te vallen. De Groot & Kolman Leiders en Managers Oude Apeldoornseweg NR Apeldoorn Roland: of Michel: of 8 9

6 Column Hoe mobiel is jouw website? Stel je eens voor: je bent eigenaar van een restaurant in Raalte. Iemand is op z'n mobiel op zoek naar een restaurant in de buurt en komt op jouw website terecht. Helaas is jouw website niet geoptimaliseerd voor mobiel gebruik. Wat denk je dat er gebeurt? Juist ja, hij of zij vertrekt weer. Gemiste kans! Maar niet alleen de bezoeker 'straft' je door niet bij je te komen eten, ook Google zal opmerken dat het gebruiksgemak van je website op mobiel laag is. Google kan je daarvoor straffen met een lagere positie, waardoor je minder goed gevonden wordt. Dubbele pech dus! In 2013 gebruikte maar liefst 72% van de Nederlanders mobiel internet. In de nabije toekomst wordt internet op mobiel meer gebruikt dan op de computer. Veel mensen gebruiken de telefoon in de oriënterende fase vóór aankoop van een product of dienst. Daarom moet je anno 2014 een website hebben die geschikt is voor mobiel gebruik. Dat noemen we een responsive webdesign. Het voordeel van een responsive website is dat je niet meer een aparte mobiele website of app hoeft te hebben. De website past zich automatisch aan naar de breedte van het scherm dat je gebruikt. Niet alleen de indeling kan variëren, maar ook de inhoud. Zo zijn gebruikers op mobiel misschien wel op zoek naar andere informatie dan op de computer. En wellicht gebruiken ze een site anders, bijvoorbeeld om rechtstreeks te bellen door op het telefoonnummer te drukken. Meer weten over de voordelen van een responsive website en de nieuwste ontwikkelingen bij Google hierover? Neem gerust contact op met Bart Online, via of telefonisch TE HUUR CENTRUM HEINO Zelfstandige kantoor/praktijkruimten ca. 50m 2 vloeropppervlakte TE HUUR CENTRUM HEINO Zelfstandige kantoor/praktijkruimte ca. 50 m² vloeroppervlakte Meijer Heino Beheer B.V. Vastgoedontwikkeling Meijer Heino Beheer B.V. Vastgoedontwikkeling Vind (de) UV Spot en het is genieten geblazen! We zijn de eersten om het toe te geven. Het is een wat ondeugende kop boven dit verhaal. Kan dat niet anders? Natuurlijk wel, maar soms is het goed om even te prikkelen en uit te dagen. Het is in ieder geval koren op de molen van Adri Bults van UV Spot uit Deventer. Met zijn bedrijf in drukwerkveredeling is hij namelijk de gehele dag bezig met prikkelen en uitdagen. Wij zorgen voor onderscheidend drukwerk. Heeft u nog nooit gehoord van (de) UV Spot? Dat is misschien niet zo vreemd, want hoewel Bults zichzelf al bijna vijf jaar eigen ondernemer mag noemen, is het merendeel van de klanten afkomstig uit of heeft het in ieder geval een relatie met de grafische industrie. In feite kun je ons werk omschrijven als een soort bypass in het proces van ontwerp naar eindproduct. Het is een extra stap nadat het drukwerk van de pers rolt en voordat het naar de afwerker gaat. De klant kan dan besluiten om het drukwerk te laten verfraaien met laminaat en/of UV spotlak. De grafisch georiënteerde bedrijven weten de weg naar UV Spot goed te vinden. Niet alleen in Oost-Nederland, want de crisis heeft wel gezorgd voor enige verschraling in het aanbod, maar ook landelijk (van Groningen tot Goes) en zelfs internationaal (België en Duitsland). Een duidelijk signaal dat het met de kwaliteit wel goed zit en dat de hoge servicegraad overal enorm wordt gewaardeerd. Goud- en zilverfolie UV Spot richt zijn pijlen niet alleen op de grafische sector. Overige bedrijven en zelfs particulieren kunnen rechtstreeks contact opnemen voor het lamineren en/of spotlakken van drukwerk. Dan kun je denken aan brochures, maar ook aan visitekaartjes en bijzondere uitnodigingskaarten. Wil je als bedrijf meer uitstraling, dan is het zeker een overweging. Je kunt er hele mooie dingen mee doen en met de kosten valt het reuze mee. Als je ziet wat er aan promotie en reclame wordt uitgegeven, laat de Lemelervelder bewust een stilte vallen. Aangezien ook hij slechts 24 uur in een dag heeft en het dus gewoon aan tijd ontbreekt om vaak de boer op te gaan, lijkt Salland Zakelijk het geijkte middel om ondernemers in de regio te wijzen op zijn vakmanschap. Hij verrijkt hét promotiemagazine voor het Sallandse bedrijfsleven immers al jaren van een fraaie laminaatlaag. Het mooie van UV Spot is dat het zich richt op de digitale variant van drukwerkveredeling. Dat betekent in theorie dat je al voor één vel papier in Deventer terecht kunt. Aangezien de opstartkosten veel lager zijn dan bij de concurrentie, die gebruik maakt van de traditionele zeefdruktechniek, is het ook voor ondernemers met relatief kleine oplages interessant om in zee te gaan met UV Spot. In algemene zin kun je stellen dat we efficiënter, sneller en goedkoper zijn. In de race om het meest onderscheidende drukwerk heeft Bults overigens nog een nieuwtje. Vanaf april 2015 kan hij in eigen huis namelijk ook werken met goud- en zilverfolie. Dit systeem Digi-Foil genaamd is ideaal voor de afwerking van reclame- en promotiedoeleinden. Denk bijvoorbeeld aan verpakkingen, kalender, brochures, kerstkaarten en andere uitnodigingen. Waarom die nieuwe investering, herhaalt hij de vraag. Ik heb vertrouwen in een zonnige toekomst. Ik merk echt dat er sprake is van een kantelpunt en dat bedrijven meer zin krijgen om te investeren. En hoe kun je je als bedrijf beter promoten dan door jouw drukwerk in de spotlight te zetten? UV Spot digitale drukwerkveredeling Staverenstraat CJ Deventer T E

7 Grip op uw onderneming? Get in control by BWA BUSINESS CLUB SCHRIJF JE NU IN VOOR DE LEUKSTE BUSINESSCLUB VAN SALLAND... GEEN SAAIE LEZINGEN, VERPLICHTE BORRELS, AMERIKAANSE SPELREGELS OF AGRESSIEVE VERKOOPTECHNIEKEN? KOM BIJ BUSINESSCLUB DE FIRMA. WAAR GEZELLIGHEID VOOROP STAAT EN JE EEN KWALITATIEF HOOGSTAAND EN GE- VARIEERD PROGRAMMA AANGEBODEN WORDT. IEDERE MAAND. MELD JE NU AAN VIA: VERBREED JE HORIZON Het BWA-team, met v.l.n.r. Wilfried Bruggeman, Emiel Bennink, Irma in t Veld, Evelien Meijerman en Gerard Wieferink Nu een jaar later kijken Gerard Wieferink (38) en Wilfried Bruggeman (40) tevreden terug op het eerste jaar. Het concept staat als een huis, klanten zijn enthousiast. Gerard: Veel ondernemers binnen het MKB zien de administratie nog steeds als last, terwijl het juist een bron van informatie moet zijn. Door deel te nemen aan Simply in Control wordt de ondernemer volledig ontlast. Het enige wat de ondernemer hoeft te doen is de factuur te scannen (of een foto te maken), deze te mailen naar het eigen persoonlijke adres en klaar. Wij voeren vervolgens de dagelijkse administratie, verzorgen de btw-aangiften, de jaarstukken en voorzien de ondernemers van de gewenste informatie, zoals maandelijkse tussentijdse cijfers, openstaande posten debiteuren, specifieke analyses, etc. Deze belangrijke informatie is allemaal 24/7 benaderbaar. En dit alles voor een vaste maandelijkse prijs. Kortom: niet de lasten, maar wel de lusten (informatie) van de administratie. Wilfried vult aan: De informatie uit de administratie is veruit de belangrijkste winst voor onze klanten, maar onderschat ook zeker niet de kostenbesparingen die bedrijven kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan de onderhoudscontracten of maandelijkse huurkosten van de meeste softwarepakketten en niet te vergeten de eigen tijdsbestedingen of personele kosten. BWA Persoonlijk, betrokken en deskundig zijn al jaren de kernwoorden van de dienstverlening van BWA. De organisatie bestaat ondertussen uit vijf mensen en richt zich op het midden- en kleinbedrijf. Tot onze klantenkring behoort de zzp er, de winkel op de hoek tot grote dienstverleners met circa 100 mensen op de loonlijst. Wilfried: Wij ervaren binnen deze segmenten dat klanten, ieder op hun eigen wijze en niveau behoefte De wereld om ons heen verandert snel, marges staan onder druk, banken en andere belanghebbenden willen meer dan ooit snel betrouwbare (tussentijdse) cijfers ontvangen, goede en adequate bewaking van debiteuren, enz. Alles draait om informatie, snel en vanzelfsprekend betrouwbaar. Een jaar geleden startte BWA, Bruggeman Wieferink Accountancy, met het concept Simply in Control. Doel hiervan is om ondernemers binnen het MKB volledig te ontzorgen op administratief gebied en hen te voorzien van tijdige en betrouwbare managementinformatie. hebben aan een financiële coach of parttime controller, een rol welke wij graag vervullen. Juist deze mix van klanten maakt ons werk leuk en maakt dat wij iedere dag met veel enthousiasme en passie ons vak uitoefenen. Gerard: Een klant van BWA heeft één vast aanspreekpunt, die zowel de accountancy als de fiscale werkzaamheden voor een klant verricht. Daar waar traditionele accountants één keer per jaar mutaties in het grootboek zien, hebben wij middels Simply in Control continu inzicht. Hierdoor weten wij precies wat er bij een klant speelt, de basis om je klanten proactief te kunnen adviseren. Dit noemen wij betrokkenheid en geeft wat ons betreft een uitstekend beeld van wat wij vinden wat dienstverlening is. Dat deze aanpak aanslaat blijkt wel uit de groei van BWA in de afgelopen jaren, zowel binnen de regio als daarbuiten. Door gebruik te maken van de hedendaagse technologieën bestaan er geen afstanden meer. Wilfried: Hoewel onze voorkeur altijd uitgaat naar een persoonlijk gesprek, worden korte besprekingen en overleg, regelmatig via media als Skype gevoerd. Als dit voor ons en de klant efficiënt werkt, waarom zullen we er dan geen gebruik van maken? Wij zijn nog steeds het ouderwetse accountantskantoor, maar wel in een modern jasje! Geïnteresseerd in wat wij voor u kunnen betekenen? Wij maken graag kennis met u!. BWA Bruggeman Wieferink Accountancy Schoolstraat 16B 8102 EM Raalte T F E

8 Goedkope Rolbanners! Wilt u reclame maken door middel van rolbanners? Dan bent u bij PrintXpert op het juiste adres. Wij leveren uw product snel, goedkoop en altijd in topkwaliteit af. Locosoft laat uw rendement groeien met 4onePOS Open inschrijvingen Open 2014 / 2015 inschrijvingen 2014 / Open 2015 inschrijvingen 2014 / december december Opleiding VCA Basis 2014 & VOL 15 januari Herhaling januari BHV januari Opleiding januari VCA Basis 2015 & VOL 26 januari Opleiding januari BHV Eerste 2015 Hulp 2 februari Opleiding februari BHV Brand 2015 & Ontruiming 20 februari Herhaling februari BHV maart Herhaling maart BHV maart Opleiding maart BHV Eerste 2015 Hulp 26 maart Opleiding maart BHV Brand 2015 & Ontruiming 27 maart Opleiding maart VCA Basis 2015 & VOL 24 april 2015 Herhaling 24 april BHV 2015 Wanneer het budget er om vraagt: Goedkope Rolbanner Budget Nieuwe Nieuwe Lemelerveldseweg Lemelerveldseweg 11, 8102 SH Raalte Nieuwe De goedkope 11, 8102 rolbanner Lemelerveldseweg budget SH is een Raalte 11, 8102 SH Raalte compleet gebruiksklaar product. T: T: M: M: T: M: E: E: I: I: E: I: Bent u op zoek naar enthousiast personeel, kwalitatief goede mensen en waardeert u service en de lokale binding? Opleiding VCA Basis 19 december & VOL 2014 Herhaling BHV 15 januari 2015 Opleiding VCA Basis 23 & januari VOL 2015 Opleiding BHV Eerste 26 Hulp januari 2015 Opleiding BHV Brand 2 februari & Ontruiming 2015 Herhaling BHV 20 februari 2015 Herhaling BHV 18 maart 2015 Opleiding BHV Eerste 19 Hulp maart 2015 Opleiding BHV Brand 26 & maart Ontruiming 2015 Opleiding VCA Basis 27 & VOL maart 2015 Herhaling BHV 24 april 2015 al vanaf Opleiding VCA Basis & VOL Herhaling BHV Opleiding VCA Basis & VOL Opleiding BHV Eerste Hulp Opleiding BHV Brand & Ontruiming Herhaling BHV Herhaling BHV Opleiding BHV Eerste Hulp Opleiding BHV Brand & Ontruiming Opleiding VCA Basis & VOL Herhaling BHV Locosoft ontwikkelt en ondersteunt al bijna 20 jaar maatwerkapplicaties, digitaal factureren, hosting, mobiel werken en migratiediensten. Ook het realiseren van doeltreffende websites en content management systemen horen bij het uitgebreide takenpakket van dit bedrijf uit Heeten. Mede dankzij deze diensten creëert Locosoft toegevoegde waarde, onderscheidend vermogen, kostenreducties en verbeteringen van de arbeidsproductiviteit. Naast deze activiteiten heeft Locosoft sinds kort een nieuwe missie. Via de website brengen ze alle retailers in Oost Nederland op de hoogte van het softwareprogramma 4onePOS, een effectief en betaalbaar systeem waarmee retailers veel toegevoegde waarde kunnen genereren uit hun kassagegevens. Binnen Locosoft zijn Eric Marsman en Peter van Alphen verantwoordelijk voor dit innovatieve product. de hoogte van de inkopen, verkopen, voorraad en omzetgegevens. Als het goed is, weten ze ook het een en ander van hun klanten en zijn ze actief op social media. Met 4onePOS zijn er echter onbegrensde mogelijkheden om deze gegevens optimaal te gebruiken. Het levert kosten- en tijdsbesparing op door minder voorraad en effectiever werken. Dankzij de financiële rapportage kan de retailer inspelen op de trends in zijn omzet. Dankzij 4onePOS leert hij zijn klanten beter kennen en kan hij ze doelgericht en persoonlijk benaderen bij bijvoorbeeld acties en nieuwe artikelen. Voor vragen over uitzenden, payrollen en werving en selectie bent u bij Get Work aan het juiste adres! Wij zijn een gecertificeerde organisatie en aangesloten bij de NBBU. Wij richten ons op personeelsbemiddeling bij het midden- en kleinbedrijf. Naast personeelsbemiddeling kunt u bij ons ook terecht met vragen rondom juridische kwesties. Get Work is professioneel, klantgericht en onze medewerkers nemen de wensen van de relatie zeer serieus. Vanuit maatschappelijke betrokkenheid hebben wij een sterke binding met onze uitzendkrachten. Wij beschikken over een breed netwerk, leveren kwaliteit en kunnen snel schakelen. Wij kennen onze kandidaten en hun vaardigheden. Waar nodig investeren wij in opleiding op maat en hanteren wij professionele instrumenten zoals assessments. Voor u als ondernemer betekent dit continuïteit en rust op de werkvloer! De mannen achter 4onePOS: Peter van Alphen (links) en Eric Marsman De economie is constant aan verandering onderhevig en of je nu wilt of niet, je moet als ondernemer mee bewegen. Veel retailers hebben het tegenwoordig niet gemakkelijk en draaien vaak slechte omzetten. Met de introductie van het softwareprogramma 4onePOS bieden we retailers een tool om te veranderen en meer rendement te behalen. Onze missie is om veel van de huidige zorgen voor de retailer om te zeten in acties die gaan zorgen voor groei van het bedrijf. Wij van Locosoft zijn ervan overtuigd dat dit ook daadwerkelijk gaat lukken met 4onePOS, aldus een enthousiaste Eric Marsman. 4onePOS is ontwikkeld door 4Motivation en geschikt voor diverse branches, zoals de mode-, schoenen- en sportbranche, kleine supermarkten, dierenspeciaalzaken, telecomwinkels, computerwinkels, drankenhandel en horeca. Het is software die iedereen binnen een paar uur begrijpt. Zonder dure opleiding kunt u direct aan de slag. Bovendien werkt 4onePOS niet met lastige abonnementen waar u aan vast hangt. Het all in gebruik kent slechts een kleine maandelijkse vergoeding. Peter van Alphen over de vele voordelen van 4onePOS: De meeste retailers beschikken over veel informatie maar ze doen daar eigenlijk te weinig mee. Ze zijn op Zowel Eric als Peter gaan met veel enthousiasme en inzet aan de slag om van dit nieuwe product binnen het uitgebreide takenpakket van Locosoft een succes te maken. Ze hebben er beiden alle vertrouwen in dat dit gaat slagen: 4onePOS is een schitterend product en we gunnen het alle retailers in onze regio om met deze software hun rendement te laten groeien. Retailers die meer willen weten over 4onePOS kunnen contact opnemen met Peter of Eric van: Locosoft B.V. Hademanstraat 6A 8111 AK Heeten T E

9 Flexibele kantoorruimte houdt huisvestingskosten op orde Ondernemend Salland in het nieuws Beter Leren Lezen is specialist in het verbeteren van de leesvaardigheid van kinderen uit het basisonderwijs, vanaf groep 3 tot en met groep 8 Begeleiding vindt plaats op de school van uw kind Ontmoeten, vergaderen en flexwerken: welkom OP1! Wij bieden een open, modern en fraai ingericht kantoor voor de tijd die je nodig hebt. Je vindt ons op de eerste verdieping van het Raalter Kulturhus. Onze tarieven zijn laagdrempelig en concurrerend met flexwerkplekken elders in het land. Ideaal dus voor starters, zzp ers, freelancers en ieder ander die huisvestingskosten in de hand wil houden. De koffie of thee is gratis en bij onze gastvrouwen kun je alle praktische zaken regelen. We zijn open van maandag t/m vrijdag van 8.30 tot uur en op afspraak beschikbaar voor bijeenkomsten en activiteiten in de avonduren of het weekend. proef de sfeer OP1 Op deze pagina vindt u een overzicht van economisch nieuws uit het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk. Het verscheen de afgelopen maanden o.a. in de Stentor en op de website van Salland Centraal. Het volledige artikel is te bekijken op www. sallandzakelijk.nl. Volg ons op Twitter en u bent altijd op de hoogte van actueel economisch nieuws uit de regio. 3 oktober 2014: Zwolse organisaties en bedrijfsleven hebben elkaar massaal gevonden op Beursvloer Zwolle. 7 oktober 2014: Vorming ondernemersfonds voor winkelcentra in gemeente Raalte krijgt brede steun vanuit Raalter politiek. 9 oktober 2014: De Heinose ondernemer Martijn Besselsen koopt Ecodrome in Zwolle om er een familiepark van te maken. Eliza Haarman - Tielbeke Jelly Lodder - van Dellen Voor meer informatie en tarieven: 10 september 2014: Drukkerij van Koninklijke Van Gorcum uit Assen verplaatst productie naar Veldhuis Media Raalte. 10 september 2014: Reclamebelasting voor ondernemers in centrum Raalte. 9 oktober 2014: De groei van het midden- en kleinbedrijf in 2015 is bescheiden maar onmiskenbaar. 5 november 2014: De Aldi aan de Molenhof in Raalte mag van Raalter College van B&W uitbreiden. 16 september 2014: Collectief beveiligen van bedrijventerreinen in Dalfsen en Lemelerveld gaat traag. 11 november 2014: Klink Nijland GWW uit Raalte is Beste Leerbedrijf Bouw & Infra AL VIJF JAAR MEDIA MATTERS 22 september 2014: Startende ondernemers in regio Zwolle kunnen binnenkort hun initiatief financieren door crowdfunding. 23 september 2014: Vijf werkgevers uit gemeente Raalte krijgen landelijke erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk'. Zie ook pagina 20 en november 2014: In Overijssel zijn dit jaar tot nu toe 800 bedrijven failliet gegaan, een flinke daling t.o.v. vorig jaar. drukwerk teksten acquisitie reclame webdesign kranten grafisch ontwerp sponsored magazines huisstijl N35 MEDIA MARTIJN JANSMAN MARKTPLEIN 4 A HEINO september 2014: 'Gastvrij Wijhe' begint nieuw initiatief om kwaliteit van winkel- en horecateams van Wijhe te versterken. 21 november 2014: Bedrijventerreinen t Zeegsveld en Blankenfoort in Heino krijgen flinke onderhoudsbeurt. 28 november 2014: BNI de Wouw viert eerste lustrum met feestelijk ontbijt in Grand Café Neuf in Raalte

10 Rabelink Finance Consultancy maximaliseert de kans op succes! NEVER IN THE SPOTLIGHTS Dat vrachtwagentje waarmee ik op de foto sta? Ja, grappig is dat. Die staat symbool voor een compleet nieuw wagenpark dat ik voor een logistiek dienstverlener heb mogen regelen. Ze wilden graag uitbreiden. Mooi, denk ik, maar daarmee begint het pas voor mij. Want het financieren van een uitbreiding op zich is niet zo spannend. Dat wordt het wel als het tegen gunstiger condities kan en bovendien een flinke kostenbesparing voor de klant oplevert. En daarin zit nu precies voor mij de uitdaging. Net dat beetje extra kunnen doen. Meer dan de klant verwacht. Banken en andere financiële instellingen zijn vandaag de dag huiverig een lening te verstrekken wanneer een onderneming daarom vraagt en daarom ben ik er trots op dat Rabelink Finance Consultancy voor dit project de financiering wel heeft kunnen regelen. We don t much like the limelight, yet we feel like we re the headliner. De gedrevenheid is tekenend voor Michel Rabelink en zijn enthousiasme aanstekelijk. De geboren en getogen Raaltenaar, 33 jaar en vader van drie kinderen, is afgelopen zomer officieel van start gegaan met zijn bedrijf waarin financiering en advies centraal staan. Met vele jaren ervaring en een zeer uitgebreid netwerk binnen de bancaire wereld, kent hij als geen ander de weg naar succesvolle financiering voor bedrijf en organisatie. Rabelink is gek op innovatieve ideeën. Innovatie is dan ook de motor van de economie, volgens hem. En daar past ook een innovatieve manier van financieren bij zoals crowdfunding. Maar naast crowdfunding en andere alternatieve financieringsmogelijkheden, is Rabelink natuurlijk ook vertrouwd met de reguliere manier van financiering. Wanneer banken geen financiering willen verstrekken aan ondernemingen ligt dat maar al te vaak aan een niet goed doortimmerd plan of matige voorbereiding. Het is eigenlijk best simpel; banken willen zien hoe en op welke termijn ze hun investeringen kunnen terugverdienen. Ik help die ondernemers met hoe ze voor de bank dan wel aantrekkelijk kunnen zijn door samen met hen een perspectief biedend financieringsplan te maken. Zo is bedrijfsuitbreiding, bijvoorbeeld in panden, inventaris of wagenpark, ook in moeilijke tijden heel goed realiseerbaar. Maak het inzichtelijk, wees ambitieus, maar wel met beide voeten op de grond. Vaak kan het shoppen bij verschillende financiële instellingen flinke besparingen opleveren. Ook onder welke condities er gefinancierd gaat worden is essentieel. Jazeker, daarom is je netwerk zo belangrijk. Weten met wie je om tafel zit en wat je van elkaar verwachten kunt. Natuurlijk is het fijn als je een besparing kunt regelen voor een klant, maar als dat betekent dat hij vervolgens allerlei boetebedingen voor zijn kiezen krijgt, is dat ook niet de bedoeling. Ik zoek dus altijd naar de optimale balans tussen die twee. De deuren van Rabelink Finance Consultancy staan open voor alle ondernemers, groot en klein, met eenvoudige tot complexe financieringsvraagstukken. Of het nu gaat om de aanschaf van een extra grondverzetmachine, internationale expansie of de realisatie van Logistiek Knooppunt Zwartewater, een grote containeroverslag bij Hasselt, Rabelink is bij alle projecten even betrokken. Daar zit ook zijn grote motivatie; de kans van slagen maximaliseren. "Ik help ondernemers met hoe ze voor de bank dan wel aantrekkelijk kunnen zijn." Temporary power service, generator sets & electrical equipment Rabelink Finance Consultancy Boeierstraat HS Raalte T E 18POW2001_Advertentie_165x230_DEF.indd :06 19

11 Beter een goede buur Ondernemend noaberschap brengt mooie verbindingen bestuur bezig is met de organisatie van verschillende kennistafels. Haarman: In kleine groepjes kan op een specifiek onderwerp worden ingegaan. Juist in zo n setting ontstaat het échte verbinden en delen. Onder onze leden is hier veel behoefte aan. Verbinding van ZZP ers Opvallend was dat het noaberschapsevent op 29 september veel ondernemers trok die geen lid waren van een ondernemersvereniging. Steijn: Binnen onze gemeente groeit het aantal zelfstandige professionals. Ook zij hebben behoefte aan onderlinge verbinding en krachtenbundeling, merken we. Vanzelfsprekend kunnen ook deze éénpitters zich aansluiten bij onze bestaande clubs. Ook onderzoeken we momenteel of en hoe we een eigen platform kunnen organiseren voor zelfstandigen. Ondernemend Noaberschap Raalte op maandag 29 september trok ruim 90 ondernemers uit de gemeente Raalte. Het event, met een interactief middagprogramma in het HOFtheater, leverde nieuwe verbindingen en inzichten op. En krijgt zeker een vervolg, zeggen de initiatiefnemers. De basis voor noaberschap is elkaar kennen en vertrouwen. Samenwerken en elkaar business Vanuit de Kamer van Koophandel kreeg het bestuur van de Kring Raalter Werkgevers (KRW) begin 2014 de regie over het project Ondernemend Noaberschap Raalte. Het doel van dit project is om verbinding tussen de verschillende bedrijven en ondernemersverenigingen in de gemeente te maken en te versterken. Daarbij hebben we van begin af aan de samenwerking gezocht met alle andere ondernemers- en winkeliersverenigingen, benadrukt Willy Haarman, voorzitter van de KRW. Want samen bereik je meer. Zo rolde er een gezamenlijk politiek manifest van de drukpers en is, met medewerking van Kennispoort Zwolle en de gemeente Raalte, de bedrijvenontmoetingsdag georganiseerd. Mantelzorg Als afsluiter van Ondernemend Noaberschap Raalte werden erkenningen uitgereikt aan vijf bedrijven met een mantelzorgvriendelijk beleid. Haarman: Dat past bij het thema Noaberschap. Eén op de acht werknemers combineert een baan met mantelzorgtaken. Daar moeten we als werkgever iets mee. Ik ben er trots op dat deze vijf bedrijven, allemaal lid van één van onze ondernemersverenigingen, hun nek hiervoor wilden uitsteken. En dat we hiermee de meest werk- en mantelzorg vriendelijkste gemeente van Nederland zijn geworden. Van links naar rechts: Nijhof Installatietechniek Angelique Nijhof, Ondernemersnetwerk Raalte Willy Haarman, Braakman BV Gerrit Braakman, Sonodruk Ferdi Zwerink, Heidi de Jong van Jong en Veer, Gaston Sporre, Boerhof Projectinrichters Kristel Leerkes, Gemeente Raalte Wethouder Gosse Hiemstra. gunnen is stap twee, zegt Bram Steijn van Heino Aktief vol vertrouwen in dit vervolg binnen de gemeente Raalte. Kennistafels Noaberschap is vanouds een ruime en intensieve vorm van burenhulp en samenwerking. Na het openingswoord van dagvoorzitter Marius Woldberg van Kennispoort Zwolle, maakte Bram Steijn duidelijk dat hiervoor in de eerste plaats een gevoel van wederzijds vertrouwen nodig is. Bezoekers gingen vervolgens uiteen om daarvoor een voorzichtige basis te leggen. We realiseerden ons dat we met een eenmalig business-event niet meteen de diepte in konden gaan. Kennismaken en een basis leggen voor vertrouwen, dat was ons streven, legt Steijn uit. Als voorzitter van Heino Aktief blijft hij binnen zijn club het thema actief op de agenda zetten. Net als de KRW, waar het Ondernemersplatform gemeente Raalte De bestuurders van negen winkeliers-en ondernemersverenigingen uit de gemeente Raalte gaan in het kader van noaberschap in 2015 een stap verder met samenwerken en krachten bundelen. Haarman en Steijn vertellen: We gaan structureel een aantal keer per jaar met elkaar om tafel, waarvan tweemaal met het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris. In dat overleg zullen we werkgelegenheid, lokale economie en ruimte voor ondernemen op de kaart zetten bij onze bestuurders. We hebben veel vertrouwen in deze manier van communiceren en samenwerken. En zien dit echt als een resultaat van ons noaberschapsproject

12 69,- excl. BTW Succes Werkgeverspunt Gemeente Raalte maakt versterking noodzakelijk Spitsstraat HW RAALTE T F Spitsstraat HW RAALTE T F Hotel van der Valk Zwolle 13 januari 2015 Telfort Eindejaarsknaller Online Exposantenavond Het Event Elke maand 10,-* Deelnemen als exposant? Ga naar Succesvol ondernemen in drie stappen bij De Netwerkvloer: 300 min 500 MB 100 sms Munsterhuis Hengelo 31 maart 2015 In het collegeakkoord voor de nieuwe bestuurlijke periode viel het al te lezen: de gemeente Raalte wil goede faciliteiten creëren voor zijn bedrijfsleven. Mooie woorden en het wordt gelukkig gevolgd door mooie daden. Zo breekt wethouder Jacques van Loevezijn (Economie, Participatiewet, Werk en Inkomen) momenteel zijn hoofd over het verbeteren van de dienstverlening aan ondernemers. Op voorhand is al wel besloten het Werkgeverspunt Gemeente Raalte uit te breiden met een tweede medewerker. Sinds de oprichting was Karen van Rhijn het gezicht van Werkgeverspunt Gemeente Raalte dat speciaal voor ondernemers in het leven is geroepen om de zoektocht naar personeel, subsidies en dergelijke te vergemakkelijken. In de afgelopen jaren is gebleken dat werkgevers het als een belangrijke schakel ervaren. Het succes noopte ons om uit te kijken naar versterking, verklaart Van Loevezijn het aantrekken van Aniek Spronk als extra medewerker. De bedoeling is dat Van Rhijn zich richt op het onderhouden van bestaande contacten en dat Spronk nieuwe contacten gaat aanboren. Het geeft ons de mogelijkheid om ondernemers volgend jaar nog beter te faciliteren, geven de twee aan. Als rasechte Raaltese kent Spronk het lokale ondernemersklimaat en heeft ze al een aardig netwerk opgebouwd. Bovendien kan Karen van Rhijn (links), Aniek Spronk en wethouder Jacques van Loevezijn ze terugvallen op jarenlange ervaring in de sector arbeidsbemiddeling. Vanuit die functie is ze ook lid geweest van de BNI en Kring Raalter Werkgevers. Participatiewet In de ontmoetingen met ondernemers komen natuurlijk allerlei zaken aan de orde. De ene keer is het iets dat al langer speelt, de andere keer is het actueel. Voor het nieuwe jaar kan in ieder geval een nieuw gespreksonderwerp aan het lijstje worden toegevoegd, namelijk de Participatiewet. Een belangrijke wet voor het zakenleven, want ondernemers krijgen een belangrijke inspanningsverplichting. Er is op landelijk niveau een hele duidelijke afspraak gemaakt met diverse partijen, dus ook vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, om voor mensen met een beperking de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen. Als gevolg van dit sociaal akkoord moeten honderdduizend mensen met een beperking aan de slag komen bij reguliere werkgevers. Dit aantal moet worden behaald voor 1 januari 2026, maar er vindt ieder jaar wel een monitoring plaats. Op het moment dat wordt geconcludeerd dat de doelstelling niet is behaald, treedt de zogenaamde quotumwet in werking. En dat heeft vooral gevolgen voor bedrijven met meer dan 25 werknemers. Stilzitten en afwachten lijkt dus niet de meest verstandige houding, stellen Van Loevezijn en Van Rhijn vast. De Participatiewet is zo n typisch voorbeeld van hoe de gemeente Raalte en lokale ondernemers elkaar kunnen versterken. De specialisatie van het Werkgeverspunt is namelijk om ondernemers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt snel bij elkaar te brengen. De gemeente neemt evenmin een afwachtende houding aan, want op 24 november en 1 december zijn al bijeenkomsten gehouden met het bedrijfsleven waarin de Participatiewet centraal stond. We hebben het idee dat ondernemers wel zijn doordrongen van hun verantwoordelijkheid en dat ze beseffen dat ze op onze expertise kunnen terugvallen, aldus Van Loevezijn en Van Rhijn die besluiten met een oproep richting het lokale zakenleven. Schroom niet om ons te bellen. Samen moeten we deze klus klaren. Werkgeverspunt Gemeente Raalte is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente Raalte: of Werkgeverspunt Gemeente Raalte T

13 Column Rabobank Co-financieren: De nieuwe toekomst De consument is volop in beweging en zo ook de wereld van ondernemers en bankiers. Het helpen realiseren van de dromen en doelen van ondernemers vraagt hierdoor om een andere aanpak in vergelijking met enkele jaren geleden. Stefan Matel: "Voor mij als accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Salland staan in het investeringsproces drie kernbegrippen centraal: Samenwerken, Verbinden en Kennisdeling." Anno 2014 zien we een beperkt herstel van de economie, een herstel dat naar verwachting in 2015 breder gedragen zal zijn. Het herstel in de economie zal resulteren in een groeiende vraag naar kapitaal. Werk aan de winkel dus. Aangezien de wereld sinds 2008 ingrijpend is veranderd voor zowel ondernemers als de financiële sector vraagt het invullen van deze behoefte een andere aanpak. Samenwerken staat hierbij centraal. Middels een driehoeksverhouding tussen klant, accountant en bank gaan we gezamenlijk dit traject in. In deze samenwerking tussen drie partijen met ieder specifieke kennis is in mijn ogen nog veel winst te behalen. Wat mag de ondernemer in deze samenwerking verwachten van zijn bank, wat is de toegevoegde waarde? Deze toegevoegde waarde ligt vooral lokaal. Door mensen te verbinden en toegang te geven tot financiële diensten, kennis en netwerken. Door lokale betrokkenheid in de gemeenschap, de werk- en leefomgeving van de ondernemers, een bijdrage leveren aan het realiseren van een droom of ambitie. Dat doen mensen onderling en dat kunnen we als bank versterken. De ondernemer staat in het gehele proces centraal. Wat is zijn droom en hoe zorgt hij ervoor dat zijn businessmodel voor de lange termijn houdbaar is? Vanuit onze lokale en (inter-)natio- Rabobank Salland afdeling Bedrijven telefoon: (0570) internet: Twitter: YouTube: Stefan Matel nale kennis vind ik het mooi hier een bijdrage aan te kunnen leveren op strategisch niveau. Indien nodig schakelen wij sectorspecialisten van Rabobank Nederland in om specialistische kennis toe te voegen. Daarnaast kan de klant continu op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in zijn branche middels de Rabo Kennis app. Het feit dat Rabobank Salland de afgelopen jaren voldoende vertrouwen heeft gehad in de strategische keuzes van ondernemers, vertaalt zich in een jaarlijkse groei van bedrijfsfinancieringen. Over de afgelopen jaren zijn wij, ondanks de economische ontwikkeling, 5 tot 6% gegroeid in ons kredietvolume. De ontwikkelingen in de financiële sector vragen soms om een creatievere invulling van bedrijfsfinancieringen. Een volledige bancaire financiering is hierbij niet meer vanzelfsprekend. Vanuit ons brede netwerk zoeken we de samenwerking met andere investeerders, crowdfunding platformen of investeringsmaatschappijen. Proberen we partijen met elkaar te verbinden om te komen tot een passende invulling van de ondernemersvraag. Kortom een wereld in beweging, waarbij we elkaar nodig hebben en krachten moeten bundelen om ondernemersdoelen te kunnen realiseren. Bedrijfsadministratie lastig? Low Tax: uw financiële steun en toeverlaat! Op de vraag waarom ze in 2011 de stap zette naar het zelfstandig ondernemerschap, hoeft Manon Platje niet lang na te denken: In onze branche betekent een stap omhoog ook meteen het loslaten van de onderste treden. Oftewel: hoe hoger het niveau waarop je werkt, hoe minder administratieve binding met de klant. En juist dat persoonlijke aspect, in combinatie met inhoudelijke expertise, is wat het vak voor Manon zo boeiend maakt: begeleiden, adviseren en op het juiste moment bij kunnen sturen. Ze volgde haar eigen koers en begon voor zichzelf met administratiekantoor Low Tax in Heino. Manon Platje: Bij sommige ondernemers kom ik eens in de 2 à 3 weken om de administratie in te boeken en te factureren en aansluitend verzorg ik dan de jaarrekening en de aangifte inkomsten- of vennootschapsbelasting. Maar er zijn ook klanten die hun administratie grotendeels zelf regelen en waarvoor ik alleen de jaarrekeningen en de inkomstenbelasting doe. In alle gevallen kijk ik: hoe draait het bedrijf, moeten we bijsturen, zijn er andere opties? Hoe eerder bepaalde ontwikkelingen naar voren komen, des te sneller je hierop kunt anticiperen. Zo voorkom je dat problemen ontstaan of zelfs oplopen. Dit laatste is helaas ook een onderdeel van de dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld bij sommige zzp ers. Een vakman is niet automatisch ook een goede ondernemer; daar verkijkt men zich nog wel eens op. Bij calamiteiten kan Manon schade herstellen door achterstallige administratie en/of aangiftes op orde te brengen en indien nodig (betalings-)afspraken te maken met de Belastingdienst. Low Tax kent een afwisselende klantenkring. Een belangrijk deel wordt gevormd door zzp ers. Inmiddels is Manon dan ook aardig gespecialiseerd in deze specifieke ondernemersvorm. En dat biedt uiteraard voordelen. Ik weet waar zzp ers in de praktijk veelal tegenaan lopen, welke regelingen voor hen interessant zijn en hoe ze hier het beste gebruik van kunnen maken. Maar ook op andere terreinen sluit haar werkwijze op hun behoeftes aan; met flexibele openingstijden (ook s avonds en op zaterdag) en een schappelijk tarief. Low Tax beperkt zich echter niet tot zzp ers, ook kleine bedrijven tot maximaal vijf werknemers zijn er aan het juiste adres. Desgewenst inclusief loonadministratie. Al schakelt Manon voor laatstgenoemde werkzaamheden wel de capaciteit in van derden. Ook voor complexere vraagstukken, zoals een overgang van eenmanszaak naar bv, wordt gebruik gemaakt van externe expertise. Low Tax blijft echter te allen tijde het voor klanten vertrouwde aanspreekpunt. Om haar eigen kennis en ervaring up-to-date te houden, is Manon lid van het register Belastingadviseurs, waarvoor ze o.a. verplicht 40 uur per jaar scholing volgt. Ik vind mijn vak het allerleukste wat er is. Daar kan ik niet gauw te veel mee bezig zijn. Low Tax Grote Bisschop WK Heino T M E

14 Ondernemers maken er samen werk van Salland Zakelijk wil een platform bieden aan de diverse ondernemersverenigingen die actief zijn in Salland. Hebben zij nieuwe ontwikkelingen, bijzonderheden en/of spraakmakende zaken te melden, dan leest u dat in Salland Zakelijk. BNI Aquila Deventer vijf jaar Netwerkclub BNI Aquila Deventer bestaat vijf jaar. Begonnen met twintig leden zijn er inmiddels veertig ondernemers uit Deventer en regio aangesloten bij dit ondernemersnetwerk. Voorzitter Raymond von den Benken: Dat bewijst het succes van onze vaste wekelijkse ontbijtbijeenkomsten. We vormen een hechte club ondernemers die voor en met elkaar zakendoen. BNI Aquila Deventer is in september 2009 opgericht door Arne van de Graaff (Postma van de Graaff) en Eric Sterenberg (recruitment consultant). Een van de ondernemers die er ook vanaf het eerste uur bij is, is Arno van Dijk. Een netwerkclub oprichten doe je niet zomaar. Maar al vrij snel raakte BNI ingeburgerd in Deventer. En uit het feit dat we alweer vijf jaar verder zijn, bewijst dat het concept van geven loont werkt! Wekelijks netwerkontbijt Het principe van BNI Aquila is eenvoudig. Iedere vrijdagochtend van 7.00 tot 8.30 uur is het netwerkontbijt. Ieder lid wordt ook geacht aanwezig te zijn, zo niet dan regelt hij of zij een vervanger. Na het ontbijt begint de wekelijkse vergadering die volgens een vast stramien verloopt. Iedereen houdt zijn elevatorpitch van één minuut en legt een zoekvraag neer, met andere woorden, je wilt graag met een bepaalde persoon van een organisatie in contact komen. De zoekvraag is heel belangrijk, want daarmee kunnen we elkaar helpen door gebruik te maken van elkaars netwerk. Zo genereer je warme aanbevelingen, aldus Von den Benken. En dat blijkt te werken, want inmiddels is Aquila de beste club van Nederland met 1,36 miljoen omzet en aanbevelingen met een waarde van per lid. Speciale gastenochtend Eind januari organiseert de club haar jaarlijkse gastenochtend waar iedere ondernemer uit de regio van harte welkom is om kennis te maken en te netwerken. Overigens kan een geïnteresseerde ondernemer zich ook aanmelden voor het wekelijkse ontbijt. Meer informatie over BNI Aquila op Dalfsen koestert zijn ondernemers: Handen ineen slaan voor de toekomst Wethouder Klaas Agricola van de gemeente Dalfsen had graag een andere boodschap verkondigd. Tijdens de jaarlijkse bedrijvencontactavond deed hij echter geen enkele poging om zijn verhaal mooier in te kleuren. Ondanks de positieve berichten in de media is de economie in zijn ogen namelijk nog behoorlijk broos. In de afgelopen vijf jaar heeft op onze industrieterreinen geen noemenswaardige bouwactiviteit plaatsgevonden Een eerlijk en realistisch verhaal ten overstaan van de verzamelde ondernemers uit de gemeente Dalfsen die dit keer bijeen waren gekomen bij de firma Bos Bedden in Nieuwleusen. Maar Agricola zou Agricola niet zijn als hij niet met een oplossing zou komen. Ik heb al vaker gezegd dat de sleutel in deze nieuwe economische tijd is dat bedrijven meer moeten samenwerken om er het beste uit te halen. Binnen de ruimte die wij als gemeente hebben, moeten ook gemeente en bedrijfsleven samenwerken om de gemeenschappen leefbaar en vitaal te houden. Ik wil daarbij wel de kanttekening maken dat we de consument mee moeten krijgen. Anders is het trekken aan een dood paard. Wethouder Agricola en de prijswinnaars (foto s: Marcel van Saltbommel) Gelukkig was er tijdens de bedrijvencontactavond ook iets te vieren. De bijeenkomst bood de gemeente een ideaal podium om de Duurzaamheidsprijs 2014 uit te reiken. Die ging naar Oerwater, het bedrijf van eigenaar Ger Kappert dat onder andere bekend is geworden door water dat is gezuiverd van alle overbodige en soms zelfs schadelijke informatie dat water in de loop der tijd heeft verzameld. Het bedrijf inspireert anderen om met een andere bril naar de wereld te kijken, aldus de wethouder Duurzaamheid die ook nog twee aanmoedigingsprijzen mocht uitdelen aan ACON BV en Lenferink BV, beiden uit Lemelerveld. Incasseren Net als tijdens voorgaande edities van de bedrijvencontactavond was er tevens een interessante gastspreker uitgenodigd. Dit keer kreeg Eddy Wiersema van MKB-REVA de eer om een draai te geven aan het thema van de avond Incasseren vraagt om ondernemerschap! Zijn boodschap voor de ondernemers uit de gemeente Dalfsen was vrij vertaald: het kan even zwaar weer zijn, maar elk tijdperk heeft zo zijn uitdagingen. Voor de middenstand ligt die met name in de verschuiving van het beeld hoe een winkel er uit moet zien. Van de zogenaamde single channel (fysieke winkel), zijn we uitgekomen bij de multi channel (web- en fysieke winkel). En we gaan toe naar de omni channel (een combi van webshop, fysieke winkel en social media). Tevens moeten ondernemers en gemeente investeren in funshopping (beleving en identiteit) en runshopping (bereikbaarheid, snelheid en gemak). Daarbij kan het soms goed en noodzakelijk zijn om winkelaanbod te bundelen. Kiezen voor samenwerking i.p.v. verscheidenheid! Gaat het dan slecht met het winkelaanbod in de gemeente Dalfsen? Nee, zeker niet in vergelijking met de gemiddelden voor Overijssel. Bijna op alle punten scoort Dalfsen beter dan het gemiddelde. Alleen als het gaat om de voorzieningen op het gebied van daghoreca moet Dalfsen het doen met een mager zesje. Eigenlijk wel bijzonder als je nagaat welke aantrekkingskracht het prachtige buitengebied en de Vecht hebben op toeristen en dagjesmensen. Daar ligt een mooie uitdaging voor een initiatiefrijke ondernemer! Een andere zorg is de leegstand in de kern Nieuwleusen die veel hoger ligt ten opzichte van de andere plaatsen binnen de gemeente Dalfsen: 12,6% van het winkelaanbod in Nieuwleusen t.o.v. 1,6% in Dalfsen. Aan het eind van zijn betoog gaf Wiersema gemeente en ondernemers nog wel tips voor verbetering: creëer meer diversiteit van functies in centra, versterk het historisch karakter van Dalfsen en doe (collectief?) meer met internet en social media. Werk aan de winkel dus! 26 27

15 Recreate: Ervaar de wereld van straks, NU! Roy Kamphuis (links) en Martijn Antonissen van Recreate bv Martijn Antonissen uit Lemelerveld en Roy Kamphuis uit Wierden zijn begin 2014 gestart met Recreate bv, een nieuw en innovatief bedrijf rond software- en 3d-ontwikkeling. De focus ligt met name op business development, procesverbetering, effectiviteit en sales tools, waarbij gebruik wordt gemaakt van Virtual Reality, Augmented Reality, Web Development, Virtual tours en Software engineering. Geen alledaagse begrippen voor de meeste ondernemers, maar Martijn en Roy geven in dit artikel graag en enthousiast uitleg over hun expertises waarmee ze uw klant- en bedrijfsprocessen een flinke oppepper kunnen geven. Indruk met kleur L.J. Costerstraat 11 Postbus AA Heino t sonodruk.nllll Martijn: Bij Software engineering verhogen we de effectiviteit en productiviteit van bedrijven met op maat gemaakte software. Daarnaast denken we mee met bedrijven, wat is nou daadwerkelijk belangrijk? Hoe ziet het proces er op dit moment uit en hoe is dit te verbeteren? Met onze expertise kunnen we bijvoorbeeld het calculatieproces of offertetraject optimaliseren. Ook kunnen we bedrijven ondersteunen bij klantervaring: Hoe tonen we de producten op een aantrekkelijke manier en hoe kunnen we het beslissingstraject verkorten? We zijn tegenwoordig al heel ver in het visualiseren van producten en de vertaalslag naar Virtual Reality maakt zijn opkomst. Roy: Met de komst van de Oculus Rift waant uw klant zich in een virtuele wereld van uw product, machine, medische oplossing, woning, etc. Hierdoor geeft u als ondernemer uw gebruiker of klant de meest uitgebreide ervaring of beleving. De oplossingen zijn eindeloos en Recreate helpt u graag met dit creativiteitsproces. Met behulp van de Augmented Reality (AR) wordt informatie op een intuïtieve en interactieve manier weergegeven op tablet of smartphone. Hierdoor krijgt de gebruiker een beter beeld van het product, dienst of proces. Martijn legt uit: AR is gerelateerd aan Virtual Reality, maar het grote verschil is dat bij virtuele realiteit de ervaring van de echte wereld grotendeels wordt vervangen door een gesimuleerde wereld. AR voegt echter een extra informatielaag toe aan de waarneming van de reële wereld. Bijna iedereen kan tegenwoordig werken met apps en daarom is het perfect om uw producten of diensten via AR te visualiseren. U bent als ondernemer toch trots op uw bedrijf? Waarom stelt u uw bedrijf dan niet 24 uur per dag open voor huidige en potentiele klanten? Roy: Met een Virtuele tour kunnen we met 360 graden fotografie en film een perfecte impressie geven van uw bedrijfslocatie. Ook kan de 360 graden fotografie worden gekoppeld aan Google Maps, waardoor de bezoeker via Google Maps door uw pand wandelt. Dit is te vertalen naar fotografie en film, maar ook naar 3D impressies, bijvoorbeeld een casco woning die middels een impressie al volledig is ingericht. Ook dit werkt via tablet of smartphone. Naast bovengenoemde expertises is Recreate bv ook gespecialiseerd in Web Development, van het aanpassen of bijwerken van een bestaande website tot het ontwikkelen van een complete E-commerce site. Het jonge en innovatieve bedrijf wil haar klanten op verschillende manieren meer exposure geven, effectiever laten werken en een boost geven aan het bedrijfsproces. Al diverse grote klanten maken gebruik van de expertise van Recreate, zoals Telfort, KPN, Stork, WEBO, BJW-wonen, Zehnder group. Wilt u de bovenstaande technieken met eigen ogen beleven, pak dan uw tablet of telefoon en download de Recreate App, of maak een afspraak voor een vrijblijvende demo. Recreate bv Propaanstraat PN Rijssen T E

16 Starters en nieuwe inschrijvingen Hieronder ziet u een selectie van starters en nieuwe inschrijvingen binnen het verspreidingsgebied van Salland Zakelijk die van 1 september tot en met 20 november 2014 aan het Handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn toegevoegd. Letter- en lichtreclame Technoprint, de specialist in letter- en lichtreclame Van eenvoudige reclame-uitingen tot totaalconcept. Bij ons bent u aan het juiste adres! SHE Fashion Aaldert Geertsstraat 17A 8121 BK OLST SchoeBroek advocaten & mediators Westdorplaan PN RAALTE Roelofsen Carrosseriebouw Raalte B.V. Heesweg HJ RAALTE AB Metalen Meeleweg 8A 7711 EM NIEUWLEUSEN Lars Henning Weidelaan EW RAALTE Radical body plan Geniestraat MG SCHALKHAAR Stuntcamp Overkampsweg 12A 8102 PH RAALTE ICT op de Zaak Heuvelweg SZ LUTTENBERG Sterken Ondermode Boxbergerweg 24A 8121 PT OLST TiZwolle B.V. Schaarshoekweg RE WIJHE Terma Dakspecialisten De Geere NC WIJHE Jessica Fietsband Stationsweg AC COLMSCHATE IT-Helden B.V. Pastoorsdijk DK SCHALKHAAR Alex TaS - trade and services Raalterstraat RM HEINO ROKOFLOORS Johan van Twickelostraat EZ RAALTE La Vita afhaal- en bezorgcentrum Burg. Backxlaan AA NIEUWLEUSEN Slimdenken Roggestraat XK OLST Schoonmaakbedrijf Marsman Haverstraat AP RAALTE Hofman FMD Linde SR HEINO Dustengine.nl B.V. Saffraan DH RAALTE Ferdesign Dalfsen Hoevenweg PN DALFSEN Huys18 Schimmelpennincklaan 18B 8131 VX WIJHE Rienstra Software Engineering Teunisbloem JH DALFSEN Yrsa Kidswear Raalte Lijster AE RAALTE Coosjer Korenbloem DE HEINO Brandganz Nachtegaalplein LR NIEUWLEUSEN GBV Test Consultancy Vossenweg KN WELSUM Marieke Korterik Organiseert! Wittenbergsweg PR WESEPE Rebus DecoArt Raalte B.V. Iepensingel XR RAALTE HoevevdSleen Motoren Plaggenslag MT NIEUWLEUSEN Technoprint BV L.J. Costerstraat 15, 8141 GN Heino Telefoon: Kijk ook op: Scannen, mailen en klaar! Wel de lusten, maar niet de lasten van de administratie? Meer grip op uw onderneming? Hoe kom ik tijdig aan betrouwbare managementinformatie? Hangt hier niet een flink prijskaartje aan? Kijk voor de antwoorden op simplyincontrol.nl Waarom Technoprint? Veel technische kennis en 24 jaar ervaring. Snelle levering. Eigen technisch montageteam. TUINAANLEG TUINONDERHOUD TUINARCHITECTUUR BOOMVERZORGING LEVERANTIE BEPLANTINGEN Henrik Renting Raalterdijk 1b 7448 RA Haarle T Schoolstraat 16 B 8102 EM Raalte T

17 wegens groot succes: volgend jaar weer een nieuw jaar. nijboer Interieur & Design wenst u hele fijne dagen! Wij staan weer vol energie voor u klaar in het nieuwe jaar.

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis

magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken StartMeUp op bezoek in ondernemershuis magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Jaargang 3 - Nummer 8-2013 Start Up Quality Internetworking Het netwerk is de fundering van elk bedrijf Café Wilskracht Bestaat 20

Nadere informatie

Kansen voor ondernemers

Kansen voor ondernemers Kansen voor ondernemers 19 juni 2013 Online boekhouden versus Excel Het nieuwe reizen voor ondernemers Cloud de trend voorbij Profiteren van collectieve voordelen 2 Voorwoord Kijk eens in de spiegel Kansen

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen

functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen van delft-westland/ oostland functiecreatie: ongeschoolde taken efficiënt oplossen ondernemers moeten inspelen op ontwikkelingen in ict software is cruciaal voor het succes van topsectoren editie 05 2013

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN

het ONDERNEMERS Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 HAARLEMMERMEERLANDEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS HAARLEMMERMEERLANDEN B E L A N G Interview met voorzitter Ted Walraven, Airport Businesspark Lijnden Uiteenlopende evenementen met Claus kwaliteit AMB biedt logistieke ondernemers

Nadere informatie

Great place to Work. In gesprek met

Great place to Work. In gesprek met In gesprek met Liza Hofland, Coca-Cola Enterprises Niels Bos, HILTI Nederland Harjan Dijkema & Sabine Beute, Solviteers Jacqueline de Block, Business School for Sales Priscilla van de Pol, KPN Wesley Brouwer

Nadere informatie

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk

Sales Apps maken het verkoopproces effectief en leuk In gesprek met Olivier van Arkel, sales directeur Sharewire Jasper Klootwijk, commercieel directeur SNT Harald de Jongh, verkoopdirecteur Zakelijke Markt PostNL Michael van den Brink, sales director KPN

Nadere informatie

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT

NUMMER 12 JUNI 2011. Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY. in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT NUMMER 12 JUNI 2011 Zoetermeerse Zaken STEEDS IN BEDRIJF ZOETERMEERSE EFFICIENCY in de praktijk NIEUWBOUW VOOR VAN UDEN ENERGIECENTRUM MKB ADVISEERT Blues Z O E T E R M E E R zaterdag 4 juni 2011 &EXTRA!

Nadere informatie

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken

Samen sterk. Rabobank. Arbo en veiligheid. Waarom een businessclub? De kracht van samenwerken magazine voor ondernemer & ondernemen in Prins Alexander en omstreken Nummer 06-2013 We hebben vergeleken en de Rabobank sprong er uit iek concept aam van het kantoor van Sabine Bovy en Noëlle Bynoe is

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best!

De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag. Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Zakenmagazine voor ondernemers en bestuurders in de FOOD VALLEYregio jaargang 8 nr. 2-2014 02 De Elysee Groep voegt waarde toe aan iedere dag Stern Auto Veenendaal: Mercedes Benz op z'n best! Box inn:

Nadere informatie

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN

het ONDERNEMERS Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt WWW.ONDERNEMERSBELANG.NL NR. 4 2010 GRONINGEN NR. 4 2010 het ONDERNEMERS GRONINGEN B E L A N G Er gaat niets boven Groningen, maar er is meer in Oldambt Promotiedagen voor het Bedrijfsleven Noord-Nederland beleeft 24e editie Lombard Odier Darier Hentsch

Nadere informatie

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

kracht van ondernemen met euretco gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor PROFIEL profiel november jaargang 201219 extra 02 editie oktober 2012 ROFIEL extra FASHION kracht van ondernemen met euretco SPORT gemak van centraal betalen Wij stellen u graag het nieuwe Euretco voor

Nadere informatie

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN

VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN Het realiseren van bedrijfsambities Discussie finance professionals SPECIALE UITGAVE DOOR VISMA SOFTWARE Thema AMBITIE VAN REGISTRATIE NAAR VOORUITKIJKEN De controller als business partner 9 vragen en

Nadere informatie

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit.

nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp Van Haagen geeft antwoord Geslaagde Ledendag OVPN beelden dat aardig uit. ovpn it de gemeente Pijnacker-Nootdorp september 2011 nummer 24 nieuwsbulletin voor de ondernemer in de gemeente Pijnacker-Nootdorp 6 Van Haagen geeft antwoord 10 Geslaagde Ledendag 14 Samenwerking met

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD

GEHEIMEN van SUCCES PHIL H. KLEINGELD Wilt u uw zakelijke succes vergroten? Lees dan dit boek! Voor geen enkele ondernemer is de weg naar succes gelijk. Succes hebben is van teveel verschillende factoren afhankelijk zoals de in dit boek geprofileerde

Nadere informatie

Hoe kies je het juiste medium?

Hoe kies je het juiste medium? loseup close-up is een uitgave van zeylmaker & partners I jaargang 24 I omzetverhogende uitgave Customer media: Hoe kies je het juiste medium? En verder: Melanie Lamberink, Sales Customer Media bij Zeylmaker

Nadere informatie

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014

BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! Thema: Reclame, marketing en hun media. www.westfriesezaken.nl. 7 e jaargang december 2014 Zakenmagazine voor ondernemers, bestuurders en managers in West-Friesland e.o. 7 e jaargang december 2014 editie 05 Thema: Reclame, marketing en hun media BaanBereik kijkt terug, maar vooral vooruit! www.westfriesezaken.nl

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie

OBGB na tien jaar nog vol ambitie van de kempen OBGB na tien jaar nog vol ambitie Grensoverschrijdend ondernemen betekent cultuurverschillen respecteren De accountant als matchmaker EDITIE 04 2013 De Wiek 8 5527 GN Hapert t: +31 (0)497

Nadere informatie

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10

magazine ICH Armen en benen van een fabrieksrobot Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve accountant INTERVIEW PAGINA 10 magazine 22e Jaargang No.1 Juli 2014 ICH Armen en benen van een fabrieksrobot INTERVIEW PAGINA 4 Experts aan het woord Een goede website EXPERT PAGINA 8 Van der Plaat Accountants & Adviseurs Een proactieve

Nadere informatie

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt

BEDRIJF. Mens in. Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels. Jan Zandbergen B.V. Marlies en Arend-Jan van der Vlugt Mens in BEDRIJF Relatiemagazine van Alfa Accountants en Adviseurs april 2015 Mens in bedrijf 1 Sjoerd-Jan Reinders Online ondernemer met voorliefde voor winkels Jan Zandbergen B.V. Internationaal vleesbedrijf

Nadere informatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie

Wie kan delen, kan vermenigvuldigen. Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Wie kan delen, kan vermenigvuldigen Het model voor bedrijfsbrede aandelenparticipatie Colofon Uitgave: Stichting Nederlands Participatie Instituut Goeman Borgesiuslaan 77 Postbus 9769 3506 GT Utrecht 030

Nadere informatie

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering

Kansen in mindere tijden. Statements WD als voeding voor de politiek. Visieontwikkeling en uitvoering In het nieuwsd April 2009 In deze uitgave: Industriedag 2009 Bezoek stadsdepot Maatregelenpakket economische recessie Thema: Onderwijsleerbedrijven vergen tijd én geduld KvK en de Drechtsteden Kansen in

Nadere informatie

geschoold, bewust betrokken en tot uw dienst Hoe komt u aan nieuwe klanten? ook MkB kan flink besparen op inkoop twente salland regio

geschoold, bewust betrokken en tot uw dienst Hoe komt u aan nieuwe klanten? ook MkB kan flink besparen op inkoop twente salland regio regio twente salland ronde tafelgesprek geschoold, bewust betrokken en tot uw dienst Hoe komt u aan nieuwe klanten? ook MkB kan flink besparen op inkoop e D i t i e 04 2013 25.000 FULL COLOUR FLYERS INCL.

Nadere informatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie

Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie Interview met Convenient4U over het thema van deze uitgave: communicatie JUNI/AUGUSTUS 2014 De No Nonsense Incassopartner Voor MKB Deventer Om te ondernemen is geld nodig, zo simpel is dat. Maar wat nu

Nadere informatie

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG

MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG MULTINATIONAL 4GROEI JAARVERSLAG JE COLLEGA- GROEIONDERNEMER IS DE BESTE ADVISEUR De jaarrekening van de Multinational4Groei is één van de concrete uitkomsten van de jaarlijkse bijeenkomst van de bestuurders

Nadere informatie

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT

WORDEN DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS ACCOUNTANT ACCOUNTANT WORDEN 2014-2015 magazine over accountancy DIT IS HET SOORT KLUSSEN WAAR JE HET VOOR DOET ALS ACCOUNTANT DE HERSTART VAN EEN VAN NEDERLANDS BEROEMDSTE BOEKWINKELS RA AnneMartine deelt een dag

Nadere informatie

MARCOM Magazine.NL. komt eraan!

MARCOM Magazine.NL. komt eraan! MARCOM Magazine.NL komt eraan! H É T C A R R I È R E M A G A Z I N E V O O R S A L E S - & M A R K E T I N G P R O F E S S I O N A L S! J U L I 2 0 0 9 4 In gesprek met Judith Koekenbier, Managing Director

Nadere informatie