Hofstad Mavo, Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag telefoon:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hofstad Mavo, Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag telefoon: 070-397 15 41 www.hofstadmavo.nl, info@hofstadmavo.nl"

Transcriptie

1 Hofstad Mavo, Albardastraat 25, 2555 XP Den Haag telefoon: Programma van Toetsing en Doorstroming voor 3 Havo Het programma van Toetsing en Doorstroming is een document waarin is opgenomen per vak: De stofomschrijving (wat aan de orde komt) voor de 4 rapportperioden. De leerdoelen (wat moet je beheersen) De toetsen (schriftelijke overhoringen, repetities, verslagen, presentaties, werkstukken enz.) De vaardigheden die aan bod komen. Opmerkingen: Bij diverse vakken moeten werkstukken, opdrachten, enz. op van te voren bepaalde tijdstippen worden ingeleverd. Bij overschrijding van deze inlevermomenten geldt dat per werkdag een ½ punt in mindering wordt gebracht op het betreffende cijfer met een maximum van 3 punten. Docenten die lesgeven in 3 Havo Nederlands: Frans: Duits: Engels: Geschiedenis: Aardrijkskunde: Wiskunde: mw. J.G.M. Teunissen mw. C.M. Algra M.J. van Geldere mw. W. Abhelakh P. van der Voort mw. drs. B.A. Koevoets mw. M.S. Damen Natuurkunde: Biologie: ICT/Informatica: Economie: Levensbeschouwing: Tekenen: Handvaardigheid: Lichamelijke Opvoeding: M.J. Vuijk mw. M.A.J. Hummeling H.P.J. van Engeldorp Gastelaars mw. S.A. de Roos mw. G. Hamidian mw. E. van Wijngaarden mw. M. Jalimsing M.J. Agterberg Namens de schoolleiding, drs. F.J.W. Smiers, directeur Pagina 1 van 42

2 Nederlands: het programma van Hofstad Lyceum wordt gevolgd. Pagina 2 van 42

3 PTD Leerjaar 3 havo Vak: Frans Methode: Grandes Lignes Repetities tellen altijd 6 keer mee. Periode: tot 1 e rapport Jezelf/iemand anders voorstellen Hobby s en sport t.t van ww op er ir re bezitvnw en verv van devoir sprotnamen getallen, eigenschappen, huisdieren 2 So s en/of mo s 1 Repetitie Zelfstandig werken Communiceren Presenteren samenwerken Periode: tot 2 e rapport Dagindeling, familie en vrienden school Wederk ww en futur Pouvoir, partir Le passe compose vraagzinnen 6 tot 8 So s en/of mo s 2 Repetities Zelfstandig werken Communiceren Samenwerken Pagina 3 van 42

4 Periode: tot 3 e rapport Je kunt mening geven, gebeurtenis omschrijven, zeggen waar je van houdt. Je kunt kleding kopen, pers en prod. omschrijven, prod. aanprijzen Voca over multimedia, kledingstukken, materialen, vormen. Gramm aanwijzvnw, bijvoegnw, onregelm ww lire en voir 6 tot 8 So s en/of mo s 2 Repetities Zelfstandig werken Communiceren Presenteren samenwerken Periode: tot 4 e rapport Je kunt praten over milieu en weer Voca over natuur en weer Gramm. onregelm ww dire en mettre, gebied wijs, de voornaamwoorden y en en 2 tot 4 So s en/of mo s 1 Repetitie Eindproefwerk Zelfstandig werken Communiceren Samenwerken Pagina 4 van 42

5 PTD Leerjaar 3 Havo Vak: Duits Methode: Neue Kontakte Periode: tot 1 e rapport Kap.1 Wieder sehen Kap.2 Total technisch Luistervaardigheid (interview, uitspraak) Leesvaardigheid (korte tekstjes) Woordverwerving (SO, Rep, Presentatie, Verslag, MO SO Rep Kennismakingsgesprek Georganiseerd werken Zelfstandig werken Samenwerken Communiceren Presenteren Schrijfvaardigheid (eenvoudige zinnen) Spreekvaardigheid Grammatica: voltooid deelwoord, ovt haben/sein,stappenplan naamvallen, der- Gruppe. Pagina 5 van 42

6 Periode: tot 2 e rapport Kap.3 Mein Zuhause Kap.4 Gesundheit Luistervaardigheid (b.v. uitspraak) Leesvaardigheid (b.v. eenvoudige zinnen) Schrijfvaardigheid (b.v. korte tekstjes) Spreekvaardigheid Woordverwerving (SO, Rep, Presentatie, Verslag, MO SO 2x Rep 2x Georganiseerd werken Zelfstandig werken Samenwerken Communiceren Presenteren Grammatica: müssen, sollen. Keuzevoorzetsels met Dativ. Meewerkend voorwerp. Modalverben. Periode: tot 3 e rapport Kap.5 Jobs & Co Kap.6 Metropole Luistervaardigheid (b.v. liederen beluisteren) Leesvaardigheid (b.v. korte tekstjes) Schrijfvaardigheid (SO, Rep, Presentatie, Verslag, MO SO 2x Rep. 2x Georganiseerd werken Zelfstandig werken Samenwerken Communiceren Pagina 6 van 42

7 Spreekvaardigheid (b.v. in een restaurant) Presenteren Woordverwerving Grammatica: sterke werkwoorden met a of e in de stam. Plaats van de persoonsvorm in de bijzin. Periode: tot 4 e rapport Kap.7 Träume erlaubt Kap.8 Hilfe Luistervaardigheid Leesvaardigheid (b.v. tekstjes) Schrijfvaardigheid (b.v. eenvoudige zinnen, korte tekstjes, sms) (SO, Rep, Presentatie, Verslag, MO SO 2x Rep.2x Eindproefwerk Georganiseerd werken Zelfstandig werken Samenwerken Communiceren Spreekvaardigheid (b.v.gesprek over media) Presenteren Woordverwerving Grammatica: zou-vorm van haben, sein en werden. Konjunktiv. 2e na a mval. Werkwoorden met vaste voorzetsels. Pagina 7 van 42

8 PTD Leerjaar Havo 3 Vak: Engels Methode: English in Mind Periode: tot 1 e rapport Unit 1 Communication Body language Expressions with say & tell Discussing animal communication Gesprek over jezelf aangaan Begrijpen van lees en luisteronderdelen Begrijpen van simpele instructies Voeren van simpele gesprekken - So woordenschat - Proefwerk woordenschat en grammatica - Schrijfopdrachten - Lezen - Schrijven - Luisteren - Spreken A1/A2 Sentence stress Methods of communication Past simple vs Present perfect simple Unit 2 A true friend Predicting and retelling a story Discussing loyalty Discussing meeting new people and making friends Linking sounds Past simple vs Past continuous Vragen kunnen beantwoorden Korte boodschappen begrijpen & formuleren Informatie kunnen opzoeken Spreken over indrukwekkende zaken Spreken over personen die je al heel lang kent Spreken over trouw zijn Pagina 8 van 42

9 review Past simple vs Past perfect simple Everyday English Periode: tot 2 e rapport Unit 3 A working Life Present perfect simple vs continuous review Fields of work Jobs and work Conversations with how long? Vragen om uitleg Geven van informatie Jezelf & situaties kunnen beschrijven Advies geven Begrijpen van korte instructies - So woordenschat - Proefwerk woordenschat en grammatica - Schrijfopdrachten - Boekverslag 1 minimaal 125 blz - Lezen - Schrijven - Luisteren - Spreken - Presenteren A1/A2 Giving advice Aantekeningen kunnen maken Job interview roleplay Korte teksten kunnen lezen en begrijpen A letter of application Gesprekken over het voorspellen van de toekomst Unit 4 Live Forever! Future predictions Pagina 9 van 42

10 First conditional review Time conjunctions Verbs with prepositions Periode: tot 3 e rapport Unit 5 Reality TV Modal verbs of obligation Prohibition and permission Television Gesprekken beginnen en eindigen Aangeven wat iemand wel/niet leuk vindt Uitwisselen van informatie Vragen en begrijpen van informatie - So woordenschat - Proefwerk woordenschat en grammatica - Schrijfopdrachten - Lezen - Schrijven - Luisteren - Spreken A1/A2 Extreme adjectives and modifiers Unit 6 Survival Beschrijven van situaties Gesprekken over TV programma s - Boekverslag 2 minimaal 125 blz Present passive and past passive review Present perfect passive Future passive Causative have Films over boeken, vakanties & websites Pagina 10 van 42

11 Periode: tot 4 e rapport Unit 7 Good and Evil Gerunds and infinitives Noun suffixes Word stress Unit 8 Be honest! Second conditional review Monoloog & dialoog Verwerken van informatie Conversaties voeren Eigen mening kunnen weergeven Bestellingen kunnen plaatsen s en korte brieven schrijven - So woordenschat - Proefwerk woordenschat en grammatica - Schrijfopdrachten - Boekverslag 3 minimaal 125 blz - Lezen - Schrijven - Luisteren - Spreken - Presenteren A1/A2 Crime verbs Beschrijven van je partner Gesprekken over veranderingen in jouw stad Gesprekken over leugens & niet geloofwaardige situaties Jouw gedrag in diverse situaties Pagina 11 van 42

12 PTD Leerjaar 3 havo Vak: Geschiedenis Methode: Feniks Repetities tellen altijd 2 keer mee. Periode: tot 1 e rapport Hoofdstuk 1: Fabrieken en kolonies HOOFDVRAAG: Leerlingen weten hoe de industrialisatie ervoor zorgde dat de verschillende continenten nog nauwer met elkaar verweven raakten. DEELVRAGEN: - onder invloed van welke ontwikkelingen de overgang plaatsvond van huisnijverheid naar fabriekswerk; - hoe waren de werkomstandigheden in de fabrieken en de woonomstandigheden in de snel groeiende steden; - hoe veranderde de verhoudingen tussen West- Europa en de gebieden in Afrika en Azië na welke motieven speelden een rol bij het modern imperialism - welke maatschappijtypen kwamen voor in de wereld in de negentiende eeuw Iedere paragraaf wordt apart getoetst + repetitie van alle paragrafen in het hoofdstuk. Bronnenonderzoek Samenwerken Tijdbalk lezen Feiten en meningen onderscheiden Continuiteit en verandering Directe en indirecte bronnen onderscheiden - Periode: tot 2 e rapport Pagina 12 van 42

13 Hoofdstuk 2: De lange weg naar het Binnenhof. HOOFDVRAAG: Hoe ontstond in de negentiende eeuw het modern politieke system in Nederland? DEELVRAGEN: - waarom en op welke wijze breidde Nederland in de negentiende eeuw haar aanwezigheid in Nederlands-Indië verder uit? - hoe ontstond het liberalisme in Nederland? - hoe ontstond het socialisme in Nederland? - op welke manier werd de basis gelegd voor de verzuiling van Nederland? - waarom ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een beweging voor de emancipatie van vrouwen? Iedere paragraaf wordt apart getoetst + repetitie van alle paragrafen in het hoofdstuk Bronnenonderzoek Samenwerken Tijdbalk lezen Feiten en meningen onderscheiden Continuiteit en verandering Directe en indirecte bronnen onderscheiden - Periode: tot 4 e rapport Hoofdstuk 3: Eerste Wereldoorlog en communism. HOOFDVRAAG: Welke rol speelde de Eerste Wereldoorlog bij het uitbreken van de Russische Revolutie? DEELVRAGEN: - waardoor brak de Eerste Wereldoorlog uit? - hoe verliep de Eerste Wereldoorlog en waardoor brak de Russische Revolutie uit? - waardoor kwam een einde aan de Eerste Wereldoorlog? - hoe vormden Lenin en Stalin de Sovjetunie om tot een totalitaire staat? - continuiteit en verandering tussen Lenin en Stalin Iedere paragraaf wordt apart getoetst + repetitie van alle paragrafen in het hoofdstuk Bronnenonderzoek Samenwerken Tijdbalk lezen Feiten en meningen onderscheiden Continuiteit en verandering Directe en indirecte bronnen onderscheiden - Pagina 13 van 42

14 Periode: tot 4 e rapport Hoofdstuk 4: Interbellum en Tweede Wereldoorlog. HOOFDVRAAG: Hoe kwam het in de twintigste eeuw voor de tweede keer tot een wereldoorlog? DEELVRAGEN: - hoe verwerkte Duitsland de Vrede van Versailles? - hoe ontsond de economische crisis en wat deed de Duitse regering eraan? - hoe lukte het Hitler om Duitsland om te vormen in een national-socialistische staat? - hoe ontstond de Tweede Wereldoorlog en hoe verliep deze? - hoe onderging Nederland de besetting? Iedere paragraaf wordt apart getoetst + repetitie van alle paragrafen in het hoofdstuk Bronnenonderzoek Samenwerken Tijdbalk lezen Feiten en meningen onderscheiden Continuiteit en verandering Directe en indirecte bronnen onderscheiden - Pagina 14 van 42

15 PTD Leerjaar 3 TL/Havo en HAVO Vak: aardrijkskunde Methode: De Geo, lesboek havo/vwo, 8 e druk NB: Per rapport worden er in ieder geval 3 cijfers gegeven (2x so, 1x rep) Periode: tot 1 e rapport Hoofdstuk 2 De toekomst van Nederland 1 Vergrijzing en ontgroening 2 Help, vergrijzing! 3 Mobiliteit 4 Files oplossen 5 Water en inrichting 6 Wonen onder de zeespiegel Gebied/regio * Nederland * Zuidplaspolder, Zuid-Holland Thema s * Vergrijzing * Mobiliteit * Waterdreiging/klimaat-verandering Basisboek B109 Veranderingen in bevolkingsaantal B110 Bevolkingscijfers: absoluut en relatie B111 Demografische transitie B112 Bevolkingsdiagram B115 Demografische druk B143 Stedelijk gebied 2x so diagnostische toets, so 1x opdracht paragraaf 6, 1x repetitie Aardrijkskundige werkwijzen * Gebieden binnen Nederland vergelijken (in de mate van demografische krimp) * Gebieden vergelijken (bevolkingsgroei, levensverwachting en vergrijzing); Nederland- Europa * Analyse en interpretatie: hoe ontwikkelen zich vergrijzing, mobiliteit en waterdreiging Kaartvaardigheden * kaartlezen: vergrijzing, Pagina 15 van 42

16 B149 Forensisme en mobiliteit B150 Stadsdvernieuwing B151 Woningdichtheid en woningbezetting B153 Compacte stad en re-urbanisatie B156 Getto's B161 Water en inrichting Atlas * Nederland Vergrijzing * Europa - bevolking * Europa - migratie * Europa - sociaal-economische verschillen * Nederland - Intensiteit wegverkeer * Nederland - Dreigend water * Nederland - Ruimte voor rivieren filedruk * kaartanalyse: vergelijken Nederland met (landen in) Europa * kaarten maken (m.b.v. Edugis) * kaarten vergelijken (m.b.v. Edugis) * in- en uitzoomen Onderzoeksvaardigheden * werken met bronnen (over filedruk) Digitale atlassen * Internet; sites met informatie over filemaatregelen * Edugis (zelf Zuidplaspolder in kaart brengen) Pagina 16 van 42

17 Periode: tot 2 e rapport Hoofdstuk 3 Aardrijkskundige werkwijzen India als opkomend land Start: introductie thema 'booming' India aan de hand van een verhaal uit de film Slumdog Millionaire 1 India, land van de moesson 2 India, land vol verschillen 3 Booming India 4 India Shining? 5 Opkomende landen 6 Kies je land - Werken met digitale bestanden keuzemenu Gebied/regio * India * Zuid-Azië * China * opkomende landen * G20-landen Thema s * klimaat in India (moessons, grote windsystemen) * culturele verscheidenheid (godsdiensten, kastenstelsel) * globalisering van de Indiase economie (outsourcing, ICT) * ongelijkheid binnen India: duale economie, tegenstelling stad-platteland * demografische factoren: relatie armoede en bevolkingsgroei * India als opkomende land vergeleken met andere opkomende landen in de wereld 2x so diagnostische toets, 1x rep: uitwerking projectmenu (inclusief inzoomen met google earth; h1, paragraaf 6) * beschrijven en verklaren van het moessonklimaat met behulp van de grote windsystemen * relaties leggen tussen gebieden: westerse wereld en India (outsourcing) * gebieden vergelijken: India als opkomend land vergeleken met China en andere landen in de wereld / meten van ontwikkelingspeil * wisselen analyseniveau / van het bijzondere naar het algemene: vanuit India uitzoomen naar de rest van de wereld * verschijnselen uit de ene regio (India) toepassen in een andere regio (China en zelf uitgekozen land) Pagina 17 van 42

18 Basisboek B43 De wet van Buijs Ballot B44 De grote windsystemen B47 Moessons B51 Klimaatsysteem van Köppen B110 Bevolkingscijfers: absoluut en relatief B111 Demografische transitie B112 Bevolkingsdiagram B113 Soorten bevolkingsdiagrammen B173 Basiskenmerk: inkomen B186 Interne en externe factoren B187 Slechte infrastructuur B188 Sociale structuur B189 Snelle bevolkingsgroei B190 Globalisering B191 Multinationale ondernemingen B195 Soorten koloniën B198 Goederen-, geld- en informatiestromen B201 Ontwikkelingssamenwerking B203 Economische machtsblokken B204 Politiek systeem: centrale staat B205 Politiek systeem: bondsstaat Atlas * Azië * Zuidwest-Azië * Zuid-Azië: - Temperatuur en neerslag - Godsdiensten Kaartvaardigheden * kaartlezen: topografie India * kaartlezen, -analyseren en interpreteren: - figuur 1 + bijbehrorende opdrachten 3 t/m 10 - figuur 18 + bijbehorende opgave 7 en 8 onderzoeksvaardigheden * gebruik van dvd als informatiebron: Globalisering en microkredieten in Azië * onderzoek: ontwikkelingskenmerken van een zelfgekozen land vergelijken met India, China en Nederland (meten van ontwikkelingspeil) * werken met digitale bestanden (online atlassen, online data, online encyclopedie) * meningsvorming: kastenstelsel, Pagina 18 van 42

19 - India: Groei BNP - India: Analfabetisme - Speciale economische zones - India: Slums - Mumbai: Slums * De wereld - Ontwikkelingskenmerken (verschillende kaartbladen) * De wereld - kaartbladen Cultuur, Politiek en Tegenstellingen in verschillende dimensies * Grote Bosatlas - Statistiek ontwikkelingssamenwerking tussentoets periode 1 & 2 worden bekend verondersteld Tussentoets periode 1 & 2 Periode: tot 3 e rapport Hoofdstuk 4 Europa in beweging 1 Manchester en de 1x so diagnostische toets, 1x so keuzemenu A, B en E. 1x rep. Diagnostische toets Aardrijkskundige werkwijzen * Gebieden en verschijnselen vergelijken: Engeland - Europa, m.b.t. industrie * Veranderen van anlyseniveau: verschillen in Pagina 19 van 42

20 Industriële Revolutie 2 Hightech in Engeland 3 Verschuivende grenzen in Europa 4 De ontwikkleing van Oost- Europa 5 Migratie en de Europese Unie 6 Gas uit Rusland Oost-Europa * Hetzelfde verschijnsel (welvaart) analyseren en interpreteren op verschillende ruimtelijke schaalniveaus (regionaal, nationaal, internationaal) in Europa * Analyse en interpratie van migratiepatronen binnen en van buiten de EU * Analyse van de afhankelijke relatie tussen Rusland en de EU m.b.t. energie Kaartvaardigheden * kaartlezen: topografie Verenigd Koninkrijk * kaartanalyse: vergelijking Engeland-Europa m.b.t. industrie * kaartanalyse: wetenschapsparken Verenigd Koninkrijk * kaartlezen: topografie Midden- en Oost-Europa * analyse door kaarten te vergelijken: verschuivende grenzen in Midden- en Oost-Europa Pagina 20 van 42

21 Digitale atlassen diverse digitale atlassen en bronnen Periode: tot 4 e rapport Hoofdstuk 6 Een duurzame aarde start: de ecologische voetafdruk als waarschuwing voor het onverstandig omgaan met het milieu 1 China: economische groei ten koste van alles? 2 Driemaal crisis! 3 Duurzame ontwikkeling Gebied/regio * China * Alaska * Nieuw-Zeeland * Brazilië * Maldiven * Kenia Thema s * gaan economische groei en behoud van het milieu samen? * vervuiling, aantasting en uitputting van het milieu * voedselcrisis, energiecrisis en klimaatcrisis * uitputbare en duurzame energiebronnen * ontbossing tropisch regenwoud * (versterkte) broeikaseffect 1x so diagnostische toets, 1x repetitie volledig eigen onderzoek: paragraaf 6; duurzaam toerisme in Kenia en 1x rep. eindtoets Aardrijkskundige werkwijzen * vergelijken van verschijnselen (vb 4.11) * vergelijken van gebieden (vb. 1.1) * veranderen van schaalniveau (Maldiven) * bekijken gebieden vanuit verschillende dimensies (vb. 1.1) * bekijken verschijnselen vanuit verschillende dimensies (vb duurzaam toerisme Kenia) * het leggen van relaties tussen verschijnselen (vb voedselcrisis) Pagina 21 van 42

22 4 Brazilië: grondstoffencrisis in het oerwoud 5 De Maldiven en het broeikaseffect 6 Duurzaam toerisme in Kenia keuzemenu *duurzaam toerisme Basisboek B6 Regio in beeld B9 Onderzoeksplan B10 Aardrijkskundige vragen B74 Tropische regenwouden B86 Bewoonbaarheid van het tropisch regenwoud B88 Wereldecosystemen B89 Aantasting, vervuiling en uitputting B98 Bodemerosie B99 Ontbossing en waterhuishouding B102 De koolstofkringloop B104 Broeikaseffect: opwarming van de aarde B105 Klimaatverandering B106 Duurzame energie B167 Toerisme B175 Voedsel Atlas * Wereld- statistiek * Oost-Azië: bevolkingsdichtheid * Oost-Azië: binnenlandse migratie * Oost-Azië: economische groei * Oost-Azië: buitenlandse investeringen * Aarde Milieu: klimaatverandering * Wereld: voedingsgewassen en handel * Wereld: energie en mijnbouw Kaartvaardigheden *maken van choropleetkaart (vb. 2.4) * maken van cirkeldiagram (vb 3.3) * kaartlezen, kaartanalyse en kaartinterpretatie Onderzoeksvaardigheden * meningsvorming: waardering (vb. 1.11) * volledig eigen onderzoek (vb. duurzaam toerisme Kenia) Digitale atlassen diverse digitale atlassen en bronnen Pagina 22 van 42

23 * Wereld: energieverbruik * Wereld: verandering energieverbruik * Zuid-Amerika: staatkundig * Aarde milieu: bosbouw en ontbossing * Aarde milieu: houtproductie ne ontbossing * Aarde broeikaseffect: temperatuurstijging * Aarde broeikaseffect: kooldioxide-uitstoot * Aarde: koolzuurgasproductie * Afrika: staatkundig eindtoets Periode 3 & 4 worden bekend verondersteld Eindtoets periode 3 & 4: Pagina 23 van 42

24 PTD Leerjaar 3 HAVO Vak: Wiskunde Methode: Getal en Ruimte 3 Havo De weging per toets staat achter elke toets met haakjes aangegeven. Het moment van toetsen, kan net in een andere periode vallen. De leerlingen volgen rekenen via rekenblokken. Dit zal tussendoor getoetst worden. Periode: tot 1 e rapport (SO, Rep, Presentatie, Verslag, H1: lineaire problemen Lineaire formules, vergelijkingen, ongelijkheden functies, vergelijkingen met twee variabelen. H2: Gelijkvormigheid Kruisproducten, projecties, gelijkvormigheid, driehoeken, lengte van lijnstukken berekenen SO (1) en Rep(4) Rep(4) Zelfstandig werken Georganiseerd werken Samen Werken Samenwerken Onderzoeken Zelfstandig werken Georganiseerd werken Periode: tot 2 e rapport (SO, Rep, Presentatie, Verslag, H3 kwadratische problemen Kwadratische formules, top van een parabool, kwadratische functies, soorten parabolen. SO(1) + Rep(3) (wellicht valt SO nog in de vorige Zelfstandig werken Pagina 24 van 42

25 periode) Georganiseerd werken H4: aanzichten en hellingen Aanzichten Hellingsgetal, tangens, berekeningen met tangens, aanzichten. H5: Statistiek en procenten Cijfermateriaal, procentuele toe- en afnamen, berekeningen met procenten en diagrammen. Omgaan met tabellen, vermenigvuldigsfactor, Interpoleren en extrapoleren. Rep H4 (4) Rep H5 (4) Samenwerken Zelfstandig werken Georganiseerd werken Onderzoeken Samenwerken Onderzoeken Zelfstandig werken Georganiseerd werken Rep week Boek 1 Rep Boek 1 (5) Periode: tot 3 e rapport (SO, Rep, Presentatie, Verslag, komen aan bod H6 Vergelijkingen en parabolen Parabolen, de abc-formule, kwadratische vergelijkingen, grafieken veranderen. SO H6 (1) Rep H6 (3) Samenwerken Onderzoeken Zelfstandig werken Georganiseerd werken H7:Goniometrie Hellingen, goniometrische verhoudingen, sinus, cosinus en tangens, lijnstukken en hoeken Rep H7 (4) Zelfstandig werken Pagina 25 van 42

26 berekenen. Georganiseerd werken Onderzoeken Samenwerken Periode: tot 4 e rapport (SO, Rep, Presentatie, Verslag, komen aan bod H8 allerlei verbanden Exponentiële groei, procenten en groeifactoren, periodieke verbanden, machtsfuncties, vergelijkingen met machten, omgekeerd evenredige verbanden. Rep (4) Zelfstandig werken Georganiseerd werken onderzoeken H9: statistiek Frequentietabellen. Centrummaten, spreiding en boxplot, spreidingsdiagrammen, tellen zonder herhaling, kans. Rep (4) Samenwerken Zelfstandig werken Georganiseerd werken Onderzoeken Wiskunde B leerlingen maken nog extra werk ter voorbereiding op WB in havo 4 Merkwaardige producten, herleiden van breuken en machten. Vergelijkingen en ongelijkheden Als de tijd het toelaat komt hier nog een toets. Boek 2 Boek 2 (zonder H10 voor WA leerlingen) Rep boek 2 (5) Pagina 26 van 42

27 PTD Leerjaar 3 havo Vak: Economie Methode: Periode: tot 1 e rapport Module Economie Thuis - Hoofdstuk 1: Consumptie en welvaart - Hoofdstuk 2: Werk en inkomen Alle begrippen Rekenen met: Procenten Bruto/netto loon Loonindex SO Consumptie en welvaart SO Werk en inkomen Periode: tot 2 e rapport Module Economie Thuis - Hoofdstuk 2: Werk en inkomen Module Management en organisatie - Hoofdstuk 3: Bedrijfsadministratie Alle begrippen Rekenen met: Balans Liquiditeit Solvabiliteit Rentabiliteit SO Bedrijfsadministratie PW Consumptie en welvaart + werk en inkomen PW Bedrijfsadministratie Pagina 27 van 42

28 PTD Leerjaar 3 havo Vak: Economie Methode: Periode: tot 3 e rapport Module Management en organisatie - Hoofdstuk 2: Omzet, kosten en winst Module Economie en maatschappij - Hoofdstuk 1: Werk en werkloosheid Alle begrippen Rekenen met: Winst en verlies Bedrijfskosten SO Omzet, kosten en winst SO Werk en werkloosheid PW Omzet, kosten en winst PW Werk en werkloosheid Periode: tot 4 e rapport Module Economie en maatschappij - Hoofdstuk 2: Overheid en sociale zekerheid - Hoofdstuk 3: Economie internationaal Alle begrippen Rekenen met: Begrotingen Belasting Import- en exportquote SO Overheid en sociale zekerheid SO Economie internationaal PW Overheid en sociale zekerheid PW Economie internationaal Pagina 28 van 42

29 PTD Leerjaar 3 Vak: ICT/Informatica Methode: Babbage ICT-Coach plus Scratch programmeer Software Periode: tot 1 e rapport werkstuk, enz.) Programmeren met Scratch Theorie Hardware Animatie kunnen maken met de eerste programmeer basisbeginselen 1x SO Programmeren 1x SO Hardware Onderzoeken Zelfstandig werken Samenwerken Georganiseerd werken Periode: tot 2 e rapport Ontwerpen met Skectup en floorplanner Zowel binnen- en buitenshuis kunnen ontwerpen. 2x SO Ontwerpen Onderzoeken Zelfstandig werken Samenwerken Georganiseerd werken Pagina 29 van 42

30 PTD Leerjaar 3 havo Vak: Muziek Methode: Eigen methode Repetities tellen altijd 2 keer mee. Periode: 1 (periode van 2 lesuren) Handwork, rap, speelstuk, huiswerkopdracht deel 1 Minimaal 1 SO en 2 repetities Samenwerken, zelfstandig werken, onderzoeken, communiceren, presenteren Periode: 2 (periode van 2 lesuren) Blues, wals, koorstuk, huiswerkopdracht Minimaal 1 SO en 2 repetities Samenwerken, zelfstandig werken, onderzoeken, communiceren, presenteren Pagina 30 van 42

31 PTD Leerjaar 3 havo Vak: Handvaardigheid Methode: Platvorm deel 3 Basis Beeldende Begrippen (BBB) Repetities tellen altijd 2 keer mee. Periode: tot 1 (Stofomschrijving + stofaanduiding) komen aan bod Exeenheid Hoofdstuk 4 Portret Begrippen uitleg uit BBB theorie: - Compositie - Ruimte - Kleur - Vorm - textuur techniek: - klei: plaktechniek/ roltechniek - schilderen acrylverf - verfspuit - schets (w. 1X) - werkstuk kunstenaar / kunststroming (w.1x) - werkstuk (w. 3X) - repetitie (w. 2X) Zelfstandig werken Samenwerken Georganiseerd werken Onderzoeken Periode: tot 2 (Stofomschrijving + stofaanduiding) komen aan bod Exeenheid Hoofdstuk 5 Architectuur Begrippen uitleg uit BBB theorie: - Compositie - Ruimte - Kleur - Vorm - Licht techniek: - zagen - construeren van hout - moodboard (w. 1X) - werktekening (w. 1X) - werkstuk (w. 3X) - repetitie (w. 2X) Onderzoeken Zelfstandig werken Georganiseerd werken Pagina 31 van 42

32 PTD Leerjaar 3 Havo cursusjaar ste helft van het cursusjaar Vak: Beeldende Vorming Methode: Platvorm deel 3 2 de helft van het cursusjaar Basis Beeldende Vormgeving Periode: 1/3 Hoofdstuk 2: Stilleven Begrippen uit Basis Beeldende Begrippen Theorie: - Kunstbeschouwing met als thema: Stilleven - Beeldaspecten: Compositie, ruimte, vorm, kleur Techniek: In dummie: Schetsen (1X) B. B.B. schetsen (1X) zelfstandig werken samenwerken onderzoeken georganiseerd werken 1,2,3,4,5. - Potlood, kleurpotlood, plakaatverf, softpastel, linosnede Tekeningen op A2 formaat in (3X) 1: grijswaarden 2: in kleur Antwoorden van werkbladen uitwerken in schrift. (1X) Repetie (3X Pagina 32 van 42

33 Periode: 2/4 Hoofdstuk 1: Mensfiguur Begrippen uit Basis Beeldende Begrippen Theorie: - Kunstbeschouwing met als thema menselijke figuur - Zeggingskracht v.b uit Basis Beeldende Begrippen - Beeldaspecten: kleur, vorm, ruimte, compositie Techniek: In dummie: Schetsen (1X) B. B.B. schetsen (1X) zelfstandig werken samenwerken onderzoeken georganiseerd werken 1,2,3,4,5. - Grafietpotlood, houtskool, siberisch krijt, collage Tekeningen op A2 formaat in 1: grijswaarden 2: in kleur Antwoorden van werkbladen uitwerken in schrift. (1X) Repetie (3X Pagina 33 van 42

34 Bijlage: en leergebied Kunst en Cultuur: 1. De leerling leert door het gebruik van elementaire vaardigheden de zeggingskracht van verschillende kunstzinnige disciplines te onderzoeken en toe te passen om eigen gevoelens uit te drukken, ervaringen vast te leggen, verbeelding vorm te geven en communicatie te bewerkstelligen. 2. De leerling leert eigen kunstzinnig werk, alleen of als deelnemer in een groep, aan derden te presenteren. 3. De leerling leert, op grond van enige achtergrondkennis te kijken naar beeldende kunst, te luisteren naar muziek en te kijken en luisteren naar theater-, dans- en filmvoorstellingen. 4. De leerling leert met behulp van visuele of auditieve middelen verslag te doen van deelname aan kunstzinnige activiteiten, als toeschouwer en als deelnemer. 5. De leerling leert mondeling of schriftelijk te reflecteren op eigen werk en werk van anderen, waaronder dat van kunstenaars. Pagina 34 van 42

35 PTD Leerjaar 3 HAVO Vak: Lichamelijke Opvoeding Methode: S.P.A.T.S. Periode: tot 1 e rapport (SO, Rep, Presentatie, Verslag, softbal leerlingen beheersen het softbalspel, kunnen honklopen, weten wat een gedwongen loop en vrije loop is en weten de beginselen van honken stelen Slaan, werpen, catchen, pitchen, honklopen, honken stelen Voetbal Kunnen spelen in een overtalsituatie, leerlingen kunnen balbezit houden in de aanval en omschakelen naar verdedigen bij balverlies. Leerlingen kunnen zelfstandig het spel op gang houden en rollen vervullen als coach en/of scheidsrechter Schieten, passen, passeerbewegingen, aannames, dribbelen, afronden, samenspelen, coachen, scheidsrechters taken Hockey Leerlingen weten de hockeyregels en leerlingen kunnen balbezit houden in de aanval en omschakelen naar verdedigen bij balverlies. Leerlingen kunnen zelfstandig het spel op gang houden en rollen vervullen als coach en/of scheidsrechter Pushen, schuifslag, aannemen, dribbelen, afronden, samenspelen, coachen, scheidsrechters taken rugby leerlingen weten de basisregels van het rugby, leerlingen zijn in staat een volledig rugbyspel te spelen met tackle, line-out en eventueel scrum Passen, tackelen, schijnbewegingen, samenspelen, coachen, Pagina 35 van 42

36 met aangepaste regels voor de meiden. leerlingen kunnen balbezit houden in de aanval en omschakelen naar verdedigen bij balverlies. Leerlingen kunnen zelfstandig het spel op gang houden en rollen vervullen als coach en/of scheidsrechter scheidsrechters taken Ultimate frisbee Basis spelregels, samenspelen, coachen, scheidsrechters taken, leerlingen kunnen balbezit houden in de aanval en omschakelen naar verdedigen bij balverlies. Leerlingen kunnen zelfstandig het spel op gang houden Werpen, vangen, schijnbewegingen, samenspelen, coachen, scheidsrechters taken Atletiek kogelstoten, sprint 60 m sprint vanuit de startblokken, de bal vanuit hals met ½ draai stoten + draaitechniek 60 m voor cijfer Starten uit startblokken, schuifpas, stoten met draaitechniek Basketbal Leerlingen kunnen zelfstandig een basketbalspel op gang houden en beheersen de basisregels. Daarbij worden rollen vervuld als scheidrechter en coach. Binnen het basketbalspel leren de leerlingen de beginselen van spelen met posities (zone). leerlingen kunnen balbezit houden in de aanval en omschakelen naar verdedigen bij balverlies. Dribbel, setshot, passen, vangen, lay-up, coachen, scheidsrechters taken, postiespel Turnen/Freerun Weten hoe het principe slingerverlenging/verkorting werkt en kunnen ook daadwerkelijk de zwaai met halve draai hiermee op gang houden Ll. Kunnen een rechte handstand maken zonder hulp. De radslag zo goed als recht op de lange mat meedere keren achter elkaar. Strekhangzwaai halve draai, rollen, handstand, radslag/arabier Pagina 36 van 42

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur

versie Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw e n d e f i n i t i e v e Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Mens en natuur Karakteristieken en kerndoelen voor de onderbouw Nederlands Engels Rekenen en wiskunde Onderbouw-VO Noordzeelaan 24A 8017 JW Zwolle T 038 42 54 750 F 038 42 54 760 Postbus 266 8000 AG Zwolle E info@onderbouw-vo.nl

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3

EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 EXAMENREGLEMENT EN PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING HANDEL EN ADMINISTRATIE 2014-2015 LEERJAAR 3 LEERJAAR 3 BASIS, KADER en GEMENGDE LEERWEG Vak: CKV Methode: Kunstwerk 1. Inleiding CKV, film kijken,

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS

KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS KERNDOELEN PRIMAIR ONDERWIJS VOORAF De samenleving is volop in verandering. Het onderwijs wil zo goed mogelijk inspelen op deze veranderingen. De leerling, de leerkracht én de school staan immers middenin

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak?

Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? 2. Aardrijkskunde, wat is dat voor vak? door Joop van der Schee 2.1 Inleiding De eerste vraag bij vakdidactiek aardrijkskunde is: Wat moeten leerlingen met aardrijkskunde leren? En waarom? Waarom is aardrijkskunde

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij

Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering kerndoelen Mens en maatschappij Concretisering van de kerndoelen Mens en maatschappij Kerndoelen voor de onderbouw VO SLO nationaal expertisecentrum voor leerplanontwikkeling Concretisering

Nadere informatie

Meer dan een goede les

Meer dan een goede les 10. Meer dan een goede les door Joop van der Schee, Leon Vankan & Iris Pauw 10.1 Inleiding Tot zover heb je bij het doorwerken van dit vakdidactiekboek als het goed is al veel geleerd. In de eerste drie

Nadere informatie

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

De wereld wordt kleiner als je groter wordt

De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De wereld wordt kleiner als je groter wordt De basisschool als oefenplaats voor wereldburgers Frits Prior Guido Walraven Colofon NCDO Mauritskade 63 Postbus

Nadere informatie

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs

PPON-reeks nummer 52. PPON 52 Balans van het Engels aan het einde van de basisschool 4. Primair onderwijs Primair onderwijs Primair onderwijs Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Periodieke Peiling van het Onderwijsniveau Balans van het Engels aan het einde van de Balans van het Engels aan het einde

Nadere informatie

Uitwisselingsproject: Namibië en Nederland

Uitwisselingsproject: Namibië en Nederland Uitwisselingsproject: Namibië en Nederland Wat levert uitwisseling via een online communicatieforum op tussen een school in Soest en een school in Kamanjab voor kinderen tussen de 10 en 12 jaar? Hogeschool:

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

DE STAAT VAN DE LEERLING

DE STAAT VAN DE LEERLING DE STAAT VAN DE LEERLING De Staat van de Leerling Voorwoord In deze Staat van de Leerling beschrijven leerlingen hun ervaringen op school. Ze zeggen wat hen motiveert. Je proeft hun enthousiasme als ze

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Waar vandaan en waar naar toe?

Waar vandaan en waar naar toe? Waar vandaan en waar naar toe? Leerlijnen in het aardrijkskundeonderwijs van basisschool tot eindexamen Een notitie in het kader van het onderzoeksproject van het landelijk expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken

Nadere informatie

CBS Oud Zandbergen Informatiegids

CBS Oud Zandbergen Informatiegids Je hoeft enkel de code te scannen en je wordt doorverwezen naar de website. BASISSCHOOL OUD ZANDBERGEN... ALS BASIS VOOR UW KIND.... 4 Pagina 1 COLOFON.... 5 DIRECTIE.... 5 BESTUUR... 6 OUD ZANDBERGEN

Nadere informatie

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting

VMBO !!!! !!!!! !!! Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting - Basisberoepsgerichte Leerweg - Kaderberoepsgerichte Leerweg - Gemengde Leerweg - Theoretische Leerweg VMBO September 04 van 9 Het Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/

DE LEERLING CENTRAAL. Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Fontys Leraren Opleiding Tilburg Periode 2 Flankerend Onderwijs Deeltijdopleiding tweede graad DE LEERLING CENTRAAL Communicatie in de klas/ Orde/ Groepsprocessen/ Werkboek H. de Vogel Versie: november

Nadere informatie

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010

Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Aardrijkskunde Havo Syllabus centraal examen 2010 Oktober 2008 syllabus aardrijkskunde havo centraal examen 2010 1 Verantwoording: 2008 Centrale Examencommissie Vaststelling Opgaven vwo, havo, vmbo (Utrecht)

Nadere informatie

Snel, dynamisch, verrassend en effectief Onze Nederlandse Handbal Visie

Snel, dynamisch, verrassend en effectief Onze Nederlandse Handbal Visie Snel, dynamisch, verrassend en effectief Onze Nederlandse Handbal Visie - 1 - Inhoud. 0. Inleiding Pagina 3 0.1. De ontwikkeling van handbal en de gevolgen voor de heersende opvattingen.. Pagina 3 0.2.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

Jacquelien Bulterman & Bram de Muynck. is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs

Jacquelien Bulterman & Bram de Muynck. is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs Jacquelien Bulterman & Bram de Muynck is alles van waarde meetbaar? Toetsing en vorming in het onderwijs Is alles van waarde meetbaar? is geschreven in samenspraak met mbo- en hbo-docenten die studenten

Nadere informatie

Trendrapport PO en VO

Trendrapport PO en VO Trendrapport PO en VO Technologieën van de toekomst Trendrapport mbo 1 2 Trendrapport PO en VO 3D bril te gebruiken voor voorkant Voorwoord Beam me up, Scotty De kracht van science fiction is dat het ons

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

3.1 Doelstelling en afbakening

3.1 Doelstelling en afbakening SENSIBILISATIE 3 17 18 SENSIBILISATIE 3 SENSIBILISATIE 3.1 Doelstelling en afbakening De sensibilisatiestap is belangrijk om alle doelgroepen binnen de school te informeren en te betrekken bij de MOS-acties.

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3

Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 3 Inhoudsopgave 5 1. Inleiding 7 2. Voorbeelden van Onderzoekspractica Overzicht 9 1 Basis De Dichtheid van een Materiaal - leerlinginstructie 10 docentinstructie 12 2 Verwerven

Nadere informatie