HAALBAARHEIDSSTUDIE. Hier komt je kaftblad + de naam van je project. Syntra West -Brugge. Docenten: JP Isebaert

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HAALBAARHEIDSSTUDIE. Hier komt je kaftblad + de naam van je project. Syntra West -Brugge. Docenten: JP Isebaert"

Transcriptie

1 HAALBAARHEIDSSTUDIE Hier komt je kaftblad + de naam van je project Syntra West -Brugge Docenten: JP Isebaert Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 1

2 Eindwerk cursus BEDRIJFSBEHEER Syntra West Spoorwegstraat Brugge België Persoonsgegevens Familienaam : Voornaam : Adres : Nr. : Bus : Postcode : Gemeente : Geboorteplaats : Geboortedatum : Telefoon : adres : Syntra West, cursusjaar : Docenten. Commercieel Beleid: Jean-Paul Isebaert Ondernemersrecht: Boekhouden en Financieel Beleid: Je werkt deze haalbaarheidsstudie uit voor een beroepssector en een bedrijf die je zelf kiest. Dit kan een bestaand bedrijf zijn of een nog op te richten bedrijf. Het kan daarbij met andere woorden gaan om een reëel project of om een fictief gekozen project. Zorg er wel voor in het geval van het fictieve project dat je voldoende op de hoogte bent van de sector in kwestie zodat je cijfers realistisch zijn. Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen Kanselarijstraat Brussel - & Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 2

3 Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) 1. De entre-spiegel en mijn competenties Mijn entre-spiegel. ( Hier komt het resultaat van de spinnenwebgrafiek uit de entre-spiegel) Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 3

4 1.2. Een sterke competentie:.... Vermeld de gedragsindicator (zie entrespiegel). Leg uit 1 waarom dit voor jou een sterke competentie is. Alle ondernemerscompetenties en hun gedragsindicatoren vind je in het document COMPETENTIEPROFIELEN-ondernemers-V Dit bestand kan je downloaden via syntra.apprentie.com Een uitdaging:.... Hier komt een minder sterke competentie, waaraan jij wil werken Vermeld ook de gedragsindicator (zie entrespiegel). Leg uit 2 met enkele voorbeelden waarom deze competentie minder sterk is. Competentie:... Gedragsindicatoren: Ik Kansen zien, opportuniteiten detecteren (klasopdracht 2015/2016). Competentie: Kansen zien Succesvolle ondernemers kunnen markthiaten, die de behoeften van afnemers niet of niet volledig, bevredigen, identificeren of bepalen. Hierdoor ontstaan kansen voor nieuwe voorstellen die beter op de markt en de klantenbehoeften inspelen. Succesvolle ondernemers kunnen een klantgericht voorstel ontwerpen en ontwikkelen, de benodigde (hulp)middelen hiervoor verwerven (zoals grondstoffen, arbeid, kapitaal en kennis) en kunnen het voorstel succesvol op de markt brengen. Gedragsindicatoren: Ik bied een origineel antwoord op de behoeften van de markt. Ik weet welke noden en behoeften in de markt (nog) niet worden ingevuld. Ik heb originele ideeën voor nieuwe producten of diensten op de markt. Ik weet wanneer mijn (toekomstige) klanten nieuwe producten en diensten wensen. Ik kan de nieuwe ontwikkelingen binnen mijn vakgebied inschatten. Ik weet welke noden en behoeften leven in mijn omgeving. Ik kan creatief inspelen op kansen. Vind je jezelf een creatief persoon? Zie je opportuniteiten, kansen? Leg uit 3 met enkele voorbeelden waarom wel of waarom deze competentie voor jou eerder een uitdaging vormt. 1 beschrijf de situatie, wat was je aan het doen, wie was aanwezig, waarom ben je hier goed in? 2 beschrijf de situatie, wat was je aan het doen, wie was aanwezig, waarom denk je dat het beter kon? 3 beschrijf de situatie, wat was je aan het doen, wie was aanwezig, waarom denk je dat het beter kon? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 4

5 2. Competenties: een duidelijk doel stellen 2.1 Mijn doelstellingen. Formuleer je doel. Wat wil je concreet ondernemen om sterker te worden in deze competentie? Zorg dat je doel realistisch is. Vermeld zeker ook de termijn waarin je dat wil realiseren. Een doel is 'SMART' als het Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdgebonden is. 2.2 Actiepunten & opvolging Som 2 acties op die je onderneemt om je doel te bereiken (minimum 2 voor de tussenevaluatie - op de tussenevaluatie bespreken wij 2 nieuwe uitdagingen voor de periode tot aan het eindexamen). Maak effectief werk van de uitvoering van die actiepunten en noteer vervolgens bij elk actiepunt je bedenkingen: Actie 1: Bedenkingen: Actie 2: Bedenkingen: Actie 3: Bedenkingen: Actie 4: Bedenkingen: 2.3. Kansen zien, opportuniteiten detecteren (klasopdracht 2015/2016). Actie 1: zoek voor een leeg conservenblik, een nieuwe toepassing. Zoek 7 mogelijke toepassingen voor een leeg conservenblik. Geef telkens een korte toelichting Naast recyclage zie ik volgende kansen voor een conservenblik Bedenkingen: Actie 2: je werkt één van deze 7 toepassingen beter uit als "product". Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 5

6 Mijn conservenblik als productomschrijving Bedenkingen: Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 6

7 Tussentijdse evaluatie: wij spraken samen een aantal werkpunten af voor de eindevaluatie. Je noteert hieronder die afspraken en welke acties je ondernam, hoe ver je vindt dat je gevorderd bent en wat je (eventueel) gaat doen in de toekomst. Afspraken tussentijdse evaluatie. Wat je deed om bij te sturen of verder te evolueren. Toekomstplannen. Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 7

8 3. Vorderingen en verder actieplan, doelstellingen. klaar tegen de eindevaluatie 3.1 Mijn persoonlijke uitdaging Evalueer voor jezelf of je doel bereikt is met betrekking tot je minder sterke competentie. Wat is het effect op je houding? Wat doe je nu anders dan vroeger? Indien je doel niet bereikt is, leg uit waarom. Hoe zou je het de volgende keer aanpakken? 3.2 Mijn sterke competentie Hoe ga je je sterke competentie benutten in je huidig/toekomstig beroep? (met welke taken, activiteiten zie je een verband?) 3.2 De klasopdracht (Kansen voor een conservenblikje). Wat sprak je aan in deze opdracht? Hoe is je visie geëvolueerd voor wat de competentie kansen zien, opportuniteiten detecteren of creatief denken betreft? Profielschets van de ondernemer Welke opleiding heb je genoten die relevant is voor dit project? Specificeer voldoende (richting, graad,...) Noteer hier tevens/eventueel activiteiten die je deed en die een betekenis/positieve bijdrage kunnen hebben tot je profiel (bvb leiding in jeugdvereniging, een event dat je orgainserde,...) Welke ervaringen die je eerder opbouwd,e kunnen van toepassing zijn voor je project of binnen de gekozen sector (bedrijfssector of beroepsactiviteit)? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 8

9 SWOT-analyse Persoonlijke SWOT analyse Sterke kanten Wat zijn jouw sterke kanten? (Welke troeven heb je in handen om van jouw project een succes te maken?) Zwakke punten / werkpunten Wat zijn jouw zwakke punten? Kansen Welke kansen zie jij voor jezelf als persoon? Bedreigingen / uitdagingen Welke bedreigingen zie je? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 9

10 DE HAALBAARHEIDSSTUDIE 1. De situering van je project 2. Naam en rechtsvorm 3. Profielschets van de ondernemer 4. SWOT-analyse 5. Omzetprognose 6. Investerings- en financieringsplan 7. Toelichting bij de aangevraagde kredieten en waarborgen 8. Gebudgetteerde resultatenrekening 9. Terugbetalingscapaciteit Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 10

11 Commercieel beleid 1. De starter en zijn omgeving 1.1. Situering van het project Projectkeuze. Voor welk beroep werk je dit project uit? Welke activiteiten wil je ontwikkelen en welke producten en diensten bied je aan? Omschrijf of dit ondernemingsplan gaat over: het opstarten van een nieuwe zaak, de uitbreiding van een bestaande zaak of de overname van een zaak en geef eventueel een korte toelichting. Indien je reeds concrete plannen hebt: Geef aan hoe je denkt dit te doen ( bvb eerst in hoofdberoep en dan in bijberoep - na drie jaar en mits de opgesomde criteria ingevuld zijn ) en geef een vermoedelijk tijdstip op wanneer je denkt te starten (of Je start de zaak als zelfstandige in hoofdberoep tegen xxx en dan in bijberoep tegen xxx, mits de opgesomde criteria ingevuld zijn) Heb je nog geen concrete plannen geef aan hoe je denkt dit te doen en op basis van welke beslissing je dit zou doen ( bvb eerst in hoofdberoep en dan in bijberoep - na drie jaar en mits de opgesomde criteria ingevuld zijn ) Denk na of je alleen start of in samenwerking met anderen? In het laatste geval: hoe zie je jezelf in het project, wat is jouw functie? 1.2. Motivatie Omschrijf hier je motivatie om dit project uit te voeren, waarom je voor dit project gaat. Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 11

12 1.3. Naam en rechtsvorm In te vullen na de cursus ONDERNEMINGSRECHT Welke naam kies je voor je onderneming (indien verschillend van je eigen naam)? Welke rechtsvorm kies je (eenmanszaak of keuze voor een bepaalde vennootschapsvorm)? Heb je de merkregistratie gecontroleerd? Is de naam mogelijk? 1.4. Bijzondere aandachtspunten Waarom kan je project risicovol zijn? Welke risico's zie je concreet en hoe ga je er mee om? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 12

13 2. De marktvraag 2.1. Uitgavepatroon Is jouw markt op dit ogenblik aantrekkelijk? inzake uitgavenpatroon van de klanten? (stijgen hun bestedingen, dalen ze of blijven ze eerder gelijk?) Waarop baseer je je voor die mening over de huidige marktvraag? Welke feiten of vaststellingen motiveren deze visie? Hoe zie je de toekomstige evolutie van de uitgaven? Waarom? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 13

14 3. Het marktonderzoek 3.1. Het marktgebied Kleef of schets hieronder een plattegrond waarop je aanduidt hoever jouw marktgebied zich uitstrekt. Geef in enkele regels ook de uitleg. Geef meer toelichting bij de grootte van het marktgebied De concurrenten Som hieronder je belangrijkste concurrenten op (naam, adres, website,...). Probeer er minimum drie op te geven. Concurrent A Concurrent B Concurrent C Concurrent D Concurrent E Concurrent F Concurrent G Concurrent H Breng jouw concurrenten in kaart op de plattegrond of schets van jouw marktgebied. Doe dit door de overeenkomende letters (A,B enz) aan te duiden. Analyseer je drie belangrijkste concurrenten op hun sterke en zwakke punten via de klassieke P's (product, prijs, plaats, promotie) uit de marketingmix en besluit wat je hieruit kunt leren voor je eigen zaak. Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 14

15 CONCURRENT A: ADRESGEGEVENS: PRODUCT: Assortiment: (breedte, lengte, diepte,...): Waarin is het productaanbod sterk? (merk, service, garantie,...) PRIJS: Vergelijk de prijzen van drie artikelen of diensten en voeg de resultaten toe. PLAATS: Welke zijn voor- en nadelen van de vestigingsplaats (omgeving, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, interieur, indeling,...) PROMOTIE: Op welke manier maakt deze concurrent reclame en voeg voorbeelden toe. Welk is zijn webadres en wat vind je sterk of zwak aan deze website?- PERSONEEL: Waarom vind je het personeel al dan niet klantgericht? DOELGROEP EN IMAGO: Naar welke doelgroep richt deze concurrent zich? Welk is zijn imago? CONCLUSIE: Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze concurrent en wat leer je hieruit voor je eigen zaak? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 15

16 CONCURRENT B: PRODUCT: Assortiment: (breedte, lengte, diepte,...): Waarin is het productaanbod sterk? (merk, service, garantie,...) PRIJS: Vergelijk de prijzen van drie artikelen of diensten en voeg de resultaten toe. PLAATS: Welke zijn voor- en nadelen van de vestigingsplaats (omgeving, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, interieur, indeling,...) PROMOTIE: Op welke manier maakt deze concurrent reclame en voeg voorbeelden toe. Welk is zijn webadres en wat vind je sterk of zwak aan deze website?- PERSONEEL: Waarom vind je het personeel al dan niet klantgericht? DOELGROEP EN IMAGO: Naar welke doelgroep richt deze concurrent zich? Welk is zijn imago? CONCLUSIE: Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze concurrent en wat leer je hieruit voor je eigen zaak? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 16

17 CONCURRENT C: PRODUCT: Assortiment: (breedte, lengte, diepte,...): Waarin is het productaanbod sterk? (merk, service, garantie,...) PRIJS: Vergelijk de prijzen van drie artikelen of diensten en voeg de resultaten toe. PLAATS: Welke zijn voor- en nadelen van de vestigingsplaats (omgeving, zichtbaarheid, parkeergelegenheid, interieur, indeling,...) PROMOTIE: Op welke manier maakt deze concurrent reclame en voeg voorbeelden toe. Welk is zijn webadres en wat vind je sterk of zwak aan deze website?- PERSONEEL: Waarom vind je het personeel al dan niet klantgericht? DOELGROEP EN IMAGO: Naar welke doelgroep richt deze concurrent zich? Welk is zijn imago? CONCLUSIE: Wat zijn de sterke en zwakke punten van deze concurrent en wat leer je hieruit voor je eigen zaak? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 17

18 SLOTCONCLUSIE: Mijn grootste concurrent. Leg uit wie je grootste concurrent is en waarom. Wat kan je van hem leren? Te ontwikkelen sterke punten t.o.v. deze concurrent? Welke sterke punten ga jij ontwikkelen t.o.v. deze concurrent? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 18

19 4. Het eigen aanbod in de markt 4.1. De vestigingsplaats Wat is het adres van je vestigingsplaats? Duid dit ook aan op de plattegrond of schets van jouw marktgebied. Ben je al eigenaar van dit pand? Ja: welk is de marktwaarde (van het beroepsgedeelte)? Neen: ga je dan huren? Welk is de jaarlijkse huurprijs? ga je dan kopen? Welk is het investeringsbedrag? is er een andere gebruiksmodaliteit? Leg uit: Geef een opsomming van de voor- en nadelen van jouw vestigingsplaats. Voordelen Nadelen 4.2. Keuze van je doelgroep Welke doelgroepen wens je te bereiken en waarom? Wie? Waar? Leeftijd? Geslacht?... Hoe ziet het uitgavenpatroon van je klanten eruit? 4.3 Imago van de zaak Beschrijf het imago van je zaak aan de hand van drie tot vijf kenmerken. Zorg ervoor dat die specifiek en meetbaar zijn. Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 19

20 4.4. Je marketingmix Product: Bespreek de dimensies van je assortiment: (breedte, lengte, diepte,...). Illustreer dit via voorbeelden. Bespreek de structuur van je assortiment: wat is je kern- en randassortiment? Waarin is je eigen productaanbod sterk ten opzichte van dat van je concurrenten? (merk, service, garantie,...) Prijs: Welke prijzen ga je aanhouden? Vergelijk jouw prijs met die van jouw concurrenten. Wat besluit je hier uit? Promotie: Stel een jaarkalender op voor je initiatieven inzake verkoopspromotie. Denk ook aan imago en kostprijs zowel bij opstart als voor de rest van het jaar. Wat? Beschrijving van de actie Wanneer? Naar wie gericht? Doelgroep Waarom? Doelstelling (SMART) Voorbereiding To Do Kostprijs Wat? Beschrijving van de actie Wanneer? Naar wie gericht? Doelgroep Waarom? Doelstelling (SMART) Voorbereiding To Do Kostprijs Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 20

21 4.5. Conclusie: sterkte - zwakte analyse Hieronder vind je een SWOT analyse van mijn geplande activiteiten / je markt. SWOT-analyse Sterke kanten Wat zijn de sterke kanten van de sector waarin je gaat werken? (Welke troeven heeft je bedrijf in handen om van jouw project in deze sector tot een succes te maken?) Zwakke punten / werkpunten Wat zijn de zwakke punten? Kansen Welke kansen zie je in de markt? Bedreigingen / uitdagingen Welke bedreigingen zie je? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 21

22 1.5. De aankooppolitiek Informatie inwinnen Hoe ga je te werk om je leveranciers te vinden? Aan welke criteria moeten je leveranciers voldoen? - Specifieer welke bronnen er bestaan om voortdurend op de hoogte te blijven van de steeds evoluerende marktsituatie en van de nieuwe tendensen. Websites Vakbeurzen: Vakbladen: Beroepsverenigingen: Demonstraties: Andere: Leverancierskeuze Voor welke producten zoek je een leverancier? Hoe ga je te werk om deze te vinden? Welke criteria stel je aan je leveranciers? Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 22

23 1.6. Omzetprognose Omzetprognose (geraamde jaaromzet) Stel een omzetprognose op voor het eerst(volgend)e activiteitsjaar en verantwoord tevens dat je dat omzetvolume qua tijdsbesteding aan kan. Er zijn 3 mogelijke methodes om je omzet te berekenen. Methode A, je geraamde jaaromzet op basis van de verwachte bedrijfsdrukte en die je in de lessen opmaakt, geniet de voorkeur. Download het basis-excelbestand (OMZETPROGNOSE-basisbestand) hier: Methode B en C kan je toepassen ofwel voor een aantal specifieke situaties, ofwel omdat je een dubbelcheck wil doen op een andere manier. Doe dit na overleg met de docent. B. Raming van de jaaromzet op basis van aantoonbare cijfers van je voorganger of van een vergelijkbare onderneming. C. Raming van de jaaromzet op basis van gezinsbestedingen Gewijzigde omzetprognose A Optimistische raming van de omzet Herevalueer je omzet in Is deze realistisch of is je omzetraming eerder (te) optimistisch? Realistisch: op basis van je eerste berekening (1.6.1) maak je een meer optimistische berekening. Pas bijvoorbeeld je verkoopsprijzen aan, het aantal projecten,... Eerder (te) optimistisch: sla deze berekening op onder de deeltab "optimistisch" en pas je berekening nu aan tot een meer realistische omzetprognose (opslaan in deeltab "prognose") Verklaar je cijfers en zienswijze B Pessimistische raming van de omzet Na een realistische (1.6.1) en een meer optimistische berekening ((1.6.2.A) maak je niu ook een pessimistischeomzet prognose. Vertrek hierbij van uit een situatie dat je minder activiteiten kan uitvoeren, dat je je verkoopsprijzen dient aan te passen naar beneden,... Verklaar je cijfers en zienswijze Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 23

24 Begrippen - actieve kennis Geef een synoniem, licht kort toe of verklaar in één zin. HOOFDSTUK 1 Jouw project en je ondernemerscompetenties Synthesedocument (Ondernemers)competentie Gedragsindicator POP SMART DEMINGCIRKEL Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 24

25 Inhoudsopgave Haalbaarheidsstudie Inleiding 2 Mijn Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP) Bouwsteen 1 : Commerciële verantwoording 1.1. De starter en zijn omgeving De situering van mijn project De motivatie Ondernemerscompetenties Bijzondere aandachtspunten De marktvraag Uitgavepatroon Het marktonderzoek Het marktgebied De concurrenten Het eigen aanbod in de markt De vestigingsplaats Keuze van je doelgroep Imago van de zaak Je marketingmix Conclusie: sterkte - zwakte analyse De aankooppolitiek Informatie inwinnen Leverancierskeuze Omzetprognose A Opbouw van je geraamde jaaromzet op basis van de verwachte bedrijfsdrukte Raming van de jaaromzet op basis van aantoonbare cijfers van je voorganger of van een vergelijkbare onderneming C Raming van de jaaromzet op basis van gezinsbestedingen Gewijzigde omzetprognose A Optimistische raming van de omzet Pessimistische raming van de omzet 42 Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 25

26 Bouwsteen 2 : Juridische aspecten, administratieve formaliteiten en verplichtingen 2.1. Formaliteiten bij de start De keuze van de ondernemingsvorm Juridische formaliteiten Steunmaatregelen Waarborgen Vergunningen, toelatingen en sectorspecifieke normen Sociale zekerheid zelfstandigen Hoofd- of bijberoep De bijdragen Inleiding De uitkeringen Samenleven met een partner De concrete situatie De toekomstige situatie Overlijden / Echtscheiding Gevolgen voor de onderneming van het overlijden van een 53 levensgezel of van de breuk met een levensgezel De continuïteit van de onderneming Bouwen/verbouwen, huren, kopen Bouwen / verbouwen Huren Kopen Aansprakelijkheid Verzekeringen 58 Bouwsteen 3 : Investeringsplan 3.1. Vaste activa Overzicht van de oprichtingskosten Overzicht van de immateriële vaste activa Overzicht van de materiële vaste activa Overzicht van de financiële vaste activa Vlottende activa Overzicht van de voorraden Handelsvorderingen Overige vorderingen Overzicht van de liquide middelen De actiefzijde van de balans 66 Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 26

27 Bouwsteen 4 : Financieringsplan 4.1. Hoofdregel van de financiering Overzicht van het eigen vermogen Overzicht van de schulden op meer dan 1 jaar Controle op de hoofdregel van de financiering Overzicht van schulden op ten hoogste één jaar Waarborgen Passiefzijde van de balans 71 Bouwsteen 5 : Vaste Kosten 5.1. Afschrijvingen Intresten Overzicht van vaste kosten 74 Bouwsteen 6 : Variabele kosten 6.1. Aankopen goederen 78 Inleiding 6.2. Overige variabele kosten Percentage totale variabele kosten & contributiemarge 79 Bouwsteen 7 : Doodpuntomzet & resultaatprognose 7.1. Doodpuntomzet Resultaat bij diverse omzetprognoses Bedrijfseconomisch resultatenschema Raming van de belastingen op het resultaat Fiscale aspecten bij de keuze van de ondernemingsvorm Voorafbetaling belastingen Cashflow & terugbetalingscapaciteit 87 Bouwsteen 8 : Projectbeoordeling 8.1. Beoordeling haalbaarheid Mogelijke bijsturingen en optimalisaties Omzet Kostprijs van de verkochte goederen Bedrijfskosten Investeringen & afschrijvingen Financieringswijze Doodpuntomzet en bedrijfseconomisch resultaat na bijsturing Samenvatting van de optimalisaties & bijsturingen 93 Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 27

28 Aangepaste doodpuntomzet Risicovolheid van het project Slotbedenking 96 Bouwsteen 9 : Visie en strategie 9.1. Persoonlijke strategische visie Maatschappelijk verantwoord ondernemen Motivatie in zelfstandig ondernemerschap 101 Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 28

29 Bronnen Cursus Ondernemersvorming Syntra Vlaanderen, België Entrespiegel Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen Kanselarijstraat Brussel - & Syntra West Haalbaarheidstudie & POP p 29

COMMERCIEEL BELEID les 1. Jean-Paul Isebaert je docent. Focus & Middelen. Luiken in je opleiding tot ondernemer 17/11/2015

COMMERCIEEL BELEID les 1. Jean-Paul Isebaert je docent. Focus & Middelen. Luiken in je opleiding tot ondernemer 17/11/2015 Inleidende les tot de cursus COMMERCIEEL BELEID voor KMO In een notendop: een stevige portie zelfkennis opdoen, een initiatie in marketing en je eigen project op zijn haalbaarheid toetsen. FOTOGRAFIE &

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred

HARTELIJK WELKOM. 18 mei 2011 - Startersdag Unizo. BAERT Alfred HARTELIJK WELKOM 18 mei 2011 - Startersdag Unizo BAERT Alfred Het ondernemingsplan is een plan dat wordt opgesteld om vooraf het succes van de onderneming in te schatten. (max.20 blz.) Er zijn veel modellen

Nadere informatie

Evaluatie Commercieel beleid

Evaluatie Commercieel beleid Evaluatie Commercieel beleid 1. POP (blz. 9, 10, 11) 2. Synthesedocument (blz. 13 t.e.m. 15) 3. Commercieel beleid (blz. 21 t.e.m. 42) Evaluatieformulier (blz. 43 en 44) POP (blz. 9) POP (blz. 10-11) Competentie

Nadere informatie

Checklist haalbaarheidsstudie

Checklist haalbaarheidsstudie Hieronder kan je een overzicht vinden van elementen die je haalbaarheidsstudie zeker moet bevatten. Afhankelijk van de gekozen onderneming, ga je je haalbaarheidsstudie verder uitbreiden en verduidelijken.

Nadere informatie

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.

U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies. U heeft zojuist een voorbeeld ondernemingsplan gedownload vanuit MKB Bankadvies. Wij wensen u veel succes. Vragen?...info@mkbbankadvies.nl Samenvatting Het woord samenvatting zegt hier natuurlijk eigenlijk

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders

ONDERNEMINGSPLAN. UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders ONDERNEMINGSPLAN UNIZO i.s.m. CODA Boekhouders Spreker : Patrick KESSELS Boekhouder Fiscalist Zaakvoerder www.codaboekhouders.be Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor

Nadere informatie

Deelnemer: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding

Deelnemer: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding Volledig en duidelijk leesbaar ingevuld terug te sturen (per post) vóór 13 februari 2008 naar: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming

Nadere informatie

Goed voorbereid van start

Goed voorbereid van start Welkom Eigen Bedrijf iets voor u? Goed voorbereid van start Startersevent 6 november 2014 Loopbaanplein Winterswijk Benno Ekkelboom Ondernemersadviseur Ondernemerschap Redenen om ondernemer te worden:

Nadere informatie

Deelnemer: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding

Deelnemer: Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding Versie juli 08 Vlaams ministerie van Onderwijs en Vorming Dienst Beroepsopleiding Volledig en duidelijk leesbaar ingevuld terug te sturen (per post) vóór 3 maart 2009 naar: Vlaams ministerie van Onderwijs

Nadere informatie

KREDIETAANVRAAG. Stappen:

KREDIETAANVRAAG. Stappen: KREDIETAANVRAAG Stappen: 1. De Ondernemer 2. De Onderneming en de kredietaanvraag 3. Het Business Model van de onderneming 4. Het Financiële Plan 5. Bijlage(n) Kredietaanvraag Stichting Impulsfonds Utrecht

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER. Nieuw! Bedrijfsbeheer voor anderstaligen. www.syntrabrussel.be

BEDRIJFSBEHEER. Nieuw! Bedrijfsbeheer voor anderstaligen. www.syntrabrussel.be BEDRIJFSBEHEER Nieuw! voor anderstaligen www.syntrabrussel.be 02 03 Een eigen zaak starten? De opleiding is de ideale start voor je ondernemersplannen. In deze brochure kom je meer te weten over de verschillende

Nadere informatie

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan

Hoofdstuk 31. Ondernemingsplan. Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan www.jooplengkeek.nl Ondernemingsplan Persoonlijk plan Marketingplan Financieel plan Organisatieplan Persoonlijk plan Persoonsgegevens Motivatie om ondernemer te worden Sterke punten & zwakke punten 1 Ondernemingsplan

Nadere informatie

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan

Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan Handleiding bij het schrijven van jouw Sensationele Businessplan MODULE 10 WEEK 12 + 13 Gebruik deze handleiding om jouw eigen businessplan (ondernemersportfolio) te schrijven. Algemene Opmerkingen: Zinnen

Nadere informatie

Junior company 2. Ondernemingsplan

Junior company 2. Ondernemingsplan Voortgezet onderwijs Junior company 2. Ondernemingsplan Stichting Stichting Jong Jong Ondernemen: Ondernemen: Postbus Postbus 93002 93002 2509 2509 AA AA Den Den Haag Haag Bezuidenhoutseweg Bezuidenhoutseweg1212

Nadere informatie

Starten als zelfstandige in 10 stappen

Starten als zelfstandige in 10 stappen Starten als zelfstandige in 10 stappen Hoe begin ik eraan? Wil je een eigen zaak starten, maar zit je met de handen in het haar omdat je niet weet waar eerst beginnen? De volgende 10 stappen leiden je

Nadere informatie

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW!

BEDRIJFSBEHEER. E-bedrijfsbeheer NIEUW! BEDRIJFSBEHEER NIEUW! E-bedrijfsbeheer www.syntrabrussel.be 02 03 Een eigen zaak starten? De opleiding Bedrijfsbeheer is de ideale start voor je ondernemersplannen. In deze brochure kom je meer te weten

Nadere informatie

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur)

Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) Het eigen adviesbureau De eigen winkel (vaardigheidstoets voor de opleidingen Mode en Interieuradviseur) MODULE 5: HET MARKETINGPLAN Inhoud: SWOT-analyse concurrentie-onderzoek conclusies marktonderzoeken

Nadere informatie

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45%

jaarlijkse groei 15% 12% 10% 10% jaarlijkse groei 20% 15% 12% 12% jaarlijkse groei 20% 15% Percentage van de omzet 45% 45% 45% 45% 45% FINANCIEEL PLAN opstart 1. PROGNOSE RESULTATENREKENING Cijfers in euro Jaar 1 Jaar 2 Jaar 3 Jaar 4 Jaar 5 BEDRIJFSOPBRENGSTEN 291.500 327.530 448.381 493.094 542.276 Omzet 290.000 326.000 446.820 491.502

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20

Inhoudsopgave. Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20Mijnondernemingsplan.rtf Pagina 2 van 20 Ondernemingsplan Inhoudsopgave 1. Ondernemer... 4 1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.1. Persoonlijke gegevens... 4 1.1.2. Opleiding... 4 1.1.3. Arbeidssituatie... 4 1.2. Medeondernemer... 4 1.2.1. Medeondernemer(s)...

Nadere informatie

Starten als Zelfstandige

Starten als Zelfstandige Starten als Zelfstandige Dinsdag 28 februari 2012 Jobinfodag KU Leuven Koen Lauriks 2011 1 1 UNIZO Definitie ZELFSTANDIG Al wie met eigen middelen en op eigen risico zelfstandig is Starters Eenmanszaken

Nadere informatie

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven.

Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand van het handelingsformulier Voorlichting geven. OPDRACHTFORMULIER Voorlichting geven Naam student: Datum: Opdracht Je geeft voorlichting aan een of meer zorgvragers. Voordat je gaat oefenen Je oefent deze vaardigheid in het praktijklokaal aan de hand

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD

ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop ONDERNEMINGSPLAN VOORBEELD MAAK WERK VAN JE ZAAK! Het ondernemingsplan Een goede voorbereiding vergroot je kans op succes. Het opstellen

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Naam bedrijf

Ondernemingsplan. Naam bedrijf Ondernemingsplan Naam bedrijf LOGO door naam datum 1 INHOUDSOPGAVE INLEIDING pag HOOFSTUK 1 DE ONDERNEMING 1.1 Bedrijfsnaam 1.2 Bedrijfsidee 1.3 Persoonlijke gegevens HOOFSTUK 2 DRIJFVEREN, PERSOONLIJKE

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Bakkerij Broodhuis. Onderneminsplan

ONDERNEMINGSPLAN. Bakkerij Broodhuis. Onderneminsplan ONDERNEMINGSPLAN Bakkerij Broodhuis Uitgewerkt door: Lieven Heremans PLAN & CONTROL versie 1.1 Kasteelstraat 22 Datum 12/02/2013 1570 Galmaarden 0486 / 98 81 31 1 Inhoud Deel 1 Commercieel 3 Projectomgeving

Nadere informatie

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam

Ondernemersplan. Bedrijfsnaam Ondernemersplan Bedrijfsnaam 1. De ondernemer 1.1 Persoonlijke gegevens Naam : Adres : Postcode : Woonplaats : Telefoonnummer : E-mailadres : Geboortedatum : Geboorteplaats : Nationaliteit : Burgerservicenummer

Nadere informatie

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009.

Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Verantwoordingsmatrix Portfolio Medisch Pedicure Ondernemen. Branche Examenbureau Bron: Branche kwalificatiedossier Medisch Pedicure, maart 2009. Ondernemen Competentie 14, 15, 16, 17, 18 en 19 Ondernemingsplan

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

712-2 kt 3-4 Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Dierenhouder hokdieren 4

712-2 kt 3-4 Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Dierenhouder hokdieren 4 Kwalificatiedossier 2013-201: 712-2 kt 3- Ondernemen (dierenhouder hokdieren) Status van dit product: Dit product heeft de status van opdracht voor aanvullend. Dit betekent dat het geen onderdeel is van

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs VR 2016 0912 DOC.1344/7 Bijlage 5 bij het besluit van de Vlaamse Regering van.../.../... tot wijziging van de indeling van studiegebieden in opleidingen van het secundair volwassenenonderwijs en van de

Nadere informatie

INDUSTRIËLE TECHNIEKEN POLYVALENT LASSER

INDUSTRIËLE TECHNIEKEN POLYVALENT LASSER INDUSTRIËLE TECHNIEKEN POLYVALENT LASSER 2017-2018 POLYVALENT LASSER 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Mig/mag of zig/zag? Beste student, Spreekt het puur mechanische je sterk aan en ben je op zoek naar een opleiding

Nadere informatie

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf)

Qredits. Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) Qredits Microkrediet in Nederland Ondernemingsplan (in geval van startend bedrijf) 1/12 Inhoudsopgave 1. De ondernemer 3 1.1. Persoonlijke gegevens 3 1.2. Persoonlijke motieven 4 1.3. Persoonlijke kwaliteiten

Nadere informatie

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs

Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA Bedrijfsbeheer. Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs Beroepsopleiding Studiegebied Handel BO HA 011 01.02.2017 Bedrijfsbeheer Opleidingsprofiel secundair volwassenenonderwijs REFERENTIEKADER: ERKENDE BEROEPSKWALIFICATIE: KAPPER- SALONVERANTWOORDELIJKE NIVEAU

Nadere informatie

Het Bilan van Honoré

Het Bilan van Honoré Het Bilan van Honoré Je persoonlijke en gezinssituatie Je motivatie Om welke redenen wil je je eigen zaak oprichten? Je doelstellingen Hoe zie je je zaak op middellange termijn? 1. Van mijn passie mijn

Nadere informatie

Competentie Confrontatie matrix

Competentie Confrontatie matrix Competentie Confrontatie matrix Inleiding 2 Opdracht 3 Invulmatrix 4 Voorbeeldmatrix 5 1 Inleiding Entrepreneur Consultancy heeft als missie het ontwikkelen van ondernemerschap. Er zijn veel ondernemers,

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats

Ondernemingsplan. Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats Ondernemingsplan Duidelijke vermelding van: Bedrijfsnaam Naam Ondernemer Datum en plaats INHOUDSOPGAVE Een duidelijke indeling in hoofdstukken en paragrafen, zoals hieronder beschreven. 1. Inleiding pag.

Nadere informatie

Bijlage. 8. De 10 ondernemerscompetenties

Bijlage. 8. De 10 ondernemerscompetenties Bijlage Ondernemerscompetenties Bron: Ondernemerspas (Starterslabo), presentatie P. Werrebrouck op Forumdag werkgroep evalueren van ondernemende competenties (12/05/2014, Brussel), Dox e.a. (2014) ENTRE-Spiegel

Nadere informatie

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong

Starten met een plan. Alles op een rij. Robert Loontjens & Anne de Jong Starten met een plan Alles op een rij Robert Loontjens & Anne de Jong Even voorstellen Robert Loontjens en Anne de Jong Accountmanager MKB Rabobank Parkstad Limburg (045) 533 44 44 bedrijven@parkstadlimburg.rabobank.nl

Nadere informatie

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum:

INTRODUCTIE PERSOONLIJKE GEGEVENS. Naam: Leeftijd: Geslacht: m / v. Begindatum: Naam Datum: INHOUDSOPGAVE 1. Introductie 2. Persoonlijke gegevens 3. Rapportage kwaliteit van leven 4. Persoonlijke ontwikkeling plan (POP) 5. Competenties waar nu aan wordt gewerkt 6. Binnen de stichting

Nadere informatie

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT

Ken je markt. graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT graficus jr. Themamodules met voorbereiding op de ecommerce Webshop KEN JE MARKT Inhoudsopgave Inleiding 1. Marktkansen inschatten 2. Onderzoek verrichten 3. Toegevoegde waarde 4. Goederen inkopen 5. De

Nadere informatie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie

Je eigen bedrijf. Schooljaar klas 3 BBL/KBL. Handel & Administratie Je eigen bedrijf Schooljaar 2011-2012 klas 3 BBL/KBL Handel & Administratie Inleiding In dit project ga je een eigen bedrijf beginnen. Wat moet je hiervoor doen? Je gaat een ondernemingsplan maken. Onderdeel

Nadere informatie

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1

Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Draaiboek voor het uitwerken van activiteiten 1 Je hebt als groep ouders een idee van wat je rond cultuur, ouderbetrokkenheid en taalstimulering zou willen doen op de school van je kind(eren)? Dit doe

Nadere informatie

Het ondernemingsplan

Het ondernemingsplan Meesterproef Dienstverlening & Commercie Meesterproef D&C - Ondernemingsplan Het ondernemingsplan Pleincollege Nuenen Schooljaar 2015/2016 1 Inhoud 1. Korte inleiding... 3 2. Het ondernemingsplan... 4

Nadere informatie

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015

&Z Challenge. Richtlijnen Business plan 2016. Versie 1 december 2015 &Z Challenge Richtlijnen Business plan 2016 Versie 1 december 2015 Dit reglement omtrent het Business plan werd opgesteld met als doel eenduidige richtlijnen te definiëren voor de deelnemende teams binnen

Nadere informatie

INSTALLATEUR KOELTECHNIEK

INSTALLATEUR KOELTECHNIEK KLIMATISATIE INSTALLATEUR KOELTECHNIEK 2017-2018 INSTALLATEUR KOELTECHNIEK 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Haal je (toekomst)plannen uit de koelkast Beste student, De koeltechnisch installateur is gespecialiseerd

Nadere informatie

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP)

Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Hoofdstuk 18 Extra informatie Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) Het Persoonlijk Ontwikkelings Plan (POP) is bedoeld om een medewerker persoonlijk in de gelegenheid te stellen in eigen woorden te vertellen

Nadere informatie

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers

Bedrijfseconomische boekhouding. Slimmer boeren met cijfers Bedrijfseconomische boekhouding Slimmer boeren met cijfers Herman Vets Boerenbond Cursus bedrijfseconomie groentetelers Roeselare & St.-Kat.-Waver, Maart 2017 INHOUD Slimmer boeren met cijfers Ook economisch

Nadere informatie

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk

Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Stageboekje HOOFDanimator in het jeugdwerk Jeugd Rode Kruis vzw Motstraat 40 2800 Mechelen www.jeugdrodekruis.be jeugdrodekruis@rodekruis.be 1 INHOUDSTAFEL Praktische gegevens 3 Stage info 4 Voor de start

Nadere informatie

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN

HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN HET STRATEGISCH BELEIDSPLAN Vooraf Iedere speelotheek (SOT) moet om de paar jaren een nieuwe (meerjarig) beleidsplan samenstellen. De redenen kunnen zeer divers zijn, het doel blijft hetzelfde, namelijk:

Nadere informatie

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak

Ondernemingsplan. Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak Ondernemingsplan Neem een goede start en zet uw idee om in een succesvolle zaak INHOUD 1 Stel jezelf voor 3 2 Missie - Visie 4 3 In een notendop 5 3.1 Financiering 6 3.2 Status 6 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2

EENMANSZAAK DEEL 1. Periode 3 Hoofdstuk 2 EENMANSZAAK DEEL 1 Periode 3 Hoofdstuk 2 Opgaven 35 t/m 58 HOOFDSTUK 2 Maak opgaven 35 t/m 40 STARTEN VAN EEN ONDERNEMING Onderzoek welke vergunningen je nodig hebt & welke wetgeving op jouw onderneming

Nadere informatie

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op?

Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Infosessie: Hoe stel ik mijn ondernemingsplan op? Spreker : Joost Deldycke Jurist- vennoot Voor wie maak je een ondernemingsplan? in de eerste plaats voor jezelf voor participant / medevennoot in je project

Nadere informatie

Module 1 Maak een plan

Module 1 Maak een plan Geleerd in vorige presentatie Module 1 Maak een plan Les 2. Creëer rust en vertrouwen met een goed financieel plan Falen a.g.v. slechte financiële planning Business Plan op 1 A4 van visie naar actie O.G.S.M.

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum:

ONDERNEMINGSPLAN. Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: ONDERNEMINGSPLAN Naam bedrijf: Naam ondernemer: Adres ondernemer: Datum: 1 Inleiding 2 2. Inhoudsopgave 3 3. Samenvatting 4 4. De ondernemer 4.1 Persoonlijke gegevens Naam: Geboortedatum: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer BO HA 001 Versie 1.0 BVR Pagina 1 van 9 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3 1.3

Nadere informatie

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming

In 9 stappen ondernemer. Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming In 9 stappen ondernemer Tips & tricks bij het starten van je eigen onderneming Inhoudsopgave Stap 1: ben ik wel ondernemer? Stap 2: wat wordt mijn product of dienst? Stap 3: wie zijn mijn klanten en waar

Nadere informatie

Waar staan de letters voor?

Waar staan de letters voor? De PDCA cirkel laat (jou) jullie sneller leren, helpt de kwaliteit continu te verbeteren en kan er ook voor zorgen dat je onderweg wijzigingen kunt aanbrengen. Waar staan de letters voor? 1. Plan : in

Nadere informatie

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)

Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Handleiding bij het opstellen van een Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) In de voorbereiding op het Pop gesprek stelt de medewerker een persoonlijk ontwikkelingsplan op. Hierbij maakt de medewerker gebruik

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Aanvraagformulier starterscontract

Aanvraagformulier starterscontract Aanvraagformulier starterscontract Adres Aanvragen moeten aangetekend verstuurd worden naar Stad Geraardsbergen College van Burgemeester en Schepenen Dienst Economie Weverijstraat 20 9500 Geraardsbergen

Nadere informatie

KBC-service voor starters

KBC-service voor starters KBC-Product KBC-service voor starters we hebben het voor u Een idee vorm geven Een creatief idee Waarom kies ik voor een zelfstandig beroep? Wat wil ik aanbieden en wat is het doel van mijn project? Wat

Nadere informatie

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren:

Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve toestand (VB, DVB, TADD, TABD): Betreft schooljaar/schooljaren: PERSOONLIJK ONTWIKKELINGSPLAN 1 PLANNING VAN RESULTATEN EN ONTWIKKELING GESPREKSCYCLUS bestaande uit ten minste 2 functioneringsgesprekken en een evaluatiegesprek. Naam: Geboortedatum: Functie: Administratieve

Nadere informatie

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2

PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 PROJECT ONDERNEMEN FRIESLAND COLLEGE 2012-2013 LOOPBAAN & BURGERSCHAP ECONOMISCHE DOMEIN 1.2 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Opdracht... 4 Doelen... 4 Inhoud... 4 Werkwijze... 5 Productinhouden en beoordeling...

Nadere informatie

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting

Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Fonds Vinci Structurele steun voor verenigingen die in België strijden tegen uitsluiting Enkele vragen over uw initiatief Geef een titel aan uw initiatief. * Deze titel wordt gebruikt in onze communicatie

Nadere informatie

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012

Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Steun aan jonge innovatieve ondernemingen Formulier voor kandidaatstelling Oproep juli 2012 Dit formulier dient in 5 exemplaren op papier + 1 elektronische versie te worden bezorgd

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Starterfonds Deze vragenlijst is bestemd voor handelsondernemingen of voor personen die hun project wensen te ontwikkelen via een handelsbedrijf. Indien u raad wenst

Nadere informatie

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens

WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES. UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens WERKZOEKEND MET ONDERNEMERSAMBITIES UNIZO NeleMeers Activiteitencoöperatie Vanessa Becker VDAB Reinhilde Adriaens Infosessie 1. Voorwaarden voor werkzoekenden 2. Begeleidingstraject via Activiteitencoöperatie

Nadere informatie

Inhoud. Stap 1 Denken aan de overdracht 22. Inleiding 13

Inhoud. Stap 1 Denken aan de overdracht 22. Inleiding 13 Inhoud Inleiding 13 Stap 1 Denken aan de overdracht 22 1. Begin with the end in mind 24 2. Reflecteer en stel uzelf vragen 26 3. Motivatie 27 3.1. Pensioen 28 3.2. Opvolging 28 3.3. MBO 28 3.4. Investeringsbehoeften

Nadere informatie

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis.

Het EBC*L onderscheidt drie niveaus, die zich met name richten op bedrijfseconomische (basis)kennis. Vergelijking inhoud EBC*L en CE Ondernemerschap Inleiding Met de komst van de CE Ondernemerschap zijn er veel vragen gesteld over de overeenkomsten en verschillen tussen de CE Ondernemerschap en EBC*L.

Nadere informatie

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES

DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES DE IDEALE MARKETINGMIX IS ER NIET! DE SUCCESVOLLE MARKETING-MIX BEGINT BIJ JEZELF! HOE MAAK IK EEN GOED MARKETINGPLAN VOOR VASTGOEDPROPOSITIES 5 P S VAN DE MARKETINGMIX (SOMMIGE DINGEN VERANDEREN NIET)

Nadere informatie

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten

AVONTURENKAART. Reflectieopdrachten AVONTURENKAART Reflectieopdrachten Je hebt aangegeven dat je het niet weet; je hangt niet erg aan je huidige baan maar hebt ook niet de ambitie om naar een andere baan op zoek te gaan. Geef hieronder kort

Nadere informatie

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist

Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Voorbeeld Plan MijnBedrijfsanalist Als je een abonnement hebt op één van de bedrijfsanalyses van MijnBedrijfsanalist, is dit een voorbeeld* van het Plan. Je kunt het Plan als pdf downloaden en printen.

Nadere informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie

Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Financiële ratio s bieden een schat aan informatie Ellen Vos, Innovatiesteunpunt Project ADLO Demo Groenten Tielt, 13 maart 2017 Sint-Katelijne-Waver, 14 maart 2017 Financiële ratio s De financiële toestand

Nadere informatie

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap

Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel K0080 Oriëntatie op ondernemerschap Artikel 116035 Praktische informatie Code keuzedeel K0080 Niveau Geschikt voor niveau 2, 3 en 4 Studielast Totaal: 240 uur Savantis adviseert 20 contactgebonden

Nadere informatie

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten

Ondernemingsplan. De basis in 10 stappen. Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen. Ik ga starten Ondernemingsplan De basis in 10 stappen Een leidraad om je bedrijf, de markt en jezelf goed in kaart te brengen Ik ga starten Hoe maak je een ondernemingsplan? Een ondernemingsplan is de eerste stap naar

Nadere informatie

UPDATE - businessplan BUSINESS class. - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen.

UPDATE - businessplan BUSINESS class. - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen. 1. Ondernemingsplan L E E R D O E L S T E L L I N G E N Je kan - een eenvoudig ondernemingsplan (inclusief een marketingplan en een financieel plan) opstellen. (LPD 4.1) Om een onderneming op te starten,

Nadere informatie

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC

DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC DOSSIER VOOR LENINGAANVRAAG BRUSOC Microkrediet Deze vragenlijst is bestemd voor personen die een economische activiteit wensen te ontwikkelen onder het statuut van zelfstandige als hoofdberoep of bijberoep.

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren!

ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT. TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP STRATEGIEOPDRACHT TIPS voor iedereen die de strategieopdracht nog moet inleveren! ONDERWERP EXTERNE ANALYSE LET OP: analyseren = onderzoeken = objectief beschrijven = zonder oordeel, zonder advies,

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, vanaf schooljaar 2012-2013 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld

Nadere informatie

INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING

INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING BOUW INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING 2017-2018 INSTALLATEUR CENTRALE VERWARMING 2017-2018 KNELPUNTBEROEP Turn the heat on Beste student, Leidingen, ketels, circulatiepompen, thermostaat,... materialen

Nadere informatie

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0

Auteurs: Marijke Hoftijzer en Piet Korte isbn: 978-90-01-82345-0 Projectplanning (extra bij paragraaf 3.1 Imagodoelstellingen) Naast je normale dagelijkse bezigheden kun je ook te maken krijgen met de organisatie van eenmalige zaken. Soms zijn deze heel overzichtelijk

Nadere informatie

Kinderen Van Dewindt Starter!

Kinderen Van Dewindt Starter! Kinderen Van Dewindt Starter! Handleiding voor de leerkracht 1. Wat is het? Starter! is een vakoverschrijdend, educatief simulatiespel waarin de speler een kledingwinkel opstart en beheert. Met dit spel

Nadere informatie

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma?

School/cursus Wanneer? Diploma? ------------------- van -------- tot --------- ja/nee. School/cursus Wanneer? Diploma? Het ondernemingsplan Hoofdstuk 1 Persoonlijke gegevens 1.1 Gegevens ondernemers Naam Adres Postcode en woonplaats Telefoonnummer Geboortedatum Nationaliteit Burgerlijke staat Huwelijkse voorwaarden/ samenlevingsovereenkomst

Nadere informatie

Introductie. Beschrijving van je onderneming

Introductie. Beschrijving van je onderneming Checklist voor Businessplan Er zijn een aantal zaken waar je op moet letten bij het opstellen van een ondernemingsplan. Hieronder volgt een checklist waar je kunt zien of je alles wat van belang is voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl

VRAGENLIJST JOnG. Mail het formulier met jouw antwoorden naar Dionne Neven (Regioadviseur MKB Limburg): Neven@mkblimburg.nl VRAGENLIJST JOnG JOnG is een initiatief van en voor jonge ondernemers. Tot de doelgroep behoren Ondernemers in de eerste 5 jaar van hun ondernemerschap. JOnG stelt zich tot doel de individuele ondernemers

Nadere informatie

ZELFKENNIS en je POP. ZELFKENNIS gedragsindicatoren 17/11/2015 MULTI MEDIA SYNTRA WEST. Studieblokken & Competenties

ZELFKENNIS en je POP. ZELFKENNIS gedragsindicatoren 17/11/2015 MULTI MEDIA SYNTRA WEST. Studieblokken & Competenties Inleidende les tot de cursus COMMERCIEEL BELEID voor KMO In een notendop: een stevige portie zelfkennis opdoen, een initiatie in marketing en je eigen project op zijn haalbaarheid toetsen. MULTI MEDIA

Nadere informatie

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie.

Projectaanvraag. Gegevens aanvrager. Samenvatting project. Aanleiding aanvraag/project. Datum aanvraag. Naam organisatie. Projectaanvraag 1. Gegevens aanvrager Datum aanvraag Naam organisatie Contactpersoon Functie contactpersoon Telefoonnummer en/of 06-nummer E-mailadres Adres organisatie Postcode en plaats Telefoonnummer

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

VOORDAT JE START ALS ZZP ER

VOORDAT JE START ALS ZZP ER www.damd.nl Voordat je start als zzp er Voordat je als zzp er gaat starten, is het verstandig om na te gaan of je inderdaad ondernemer wil zijn. Dit kun je doen door aan jezelf vragen te stellen als: zie

Nadere informatie

Geef een concreet voorbeeld van onderzoekskosten die Pablo en Bart zouden kunnen maken.

Geef een concreet voorbeeld van onderzoekskosten die Pablo en Bart zouden kunnen maken. Opgave 1 a. Wat is de functie van een investeringsbegroting? b. Uit welke twee hoofdgroepen bestaat de investeringsbegroting van een startende ondernemer? Uitwerkingen Opgave 1 a. De functie van een investeringsbegroting

Nadere informatie

Aanvraagformulier starterscontract

Aanvraagformulier starterscontract Aanvraagformulier starterscontract Adres Aanvragen moeten aangetekend verstuurd worden naar Stad Gent, Dienst Economie, Sint-Niklaasstraat 27/401, 9000 Gent of persoonlijk afgegeven worden tegen afgiftebewijs.

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

De Chipsfabriek. Bijlage 1

De Chipsfabriek. Bijlage 1 Bijlage 1 De Chipsfabriek Uit het marktonderzoek blijkt dat een chipsfabriek gewenst is, maar hoe begin je nu een chipsfabriek? Je begint met het schrijven van een ondernemingsplan. Een onderdeel is het:

Nadere informatie

Quickscan Gasterij de Plaetse

Quickscan Gasterij de Plaetse Quickscan Gasterij de Plaetse - Type onderneming: Horeca - Rechtsvorm: Eenmanszaak/V.O.F. - Btw-Tarief: 6% & 21% - Locatie: Breda - Gewenste startdatum: Augustus 2017 - Personeel: Ja (±10 werknemers) -

Nadere informatie

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen)

Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Junior Company op vmbo basis, kader en gemengd (profiel economie en ondernemen) Tijdens Junior Company richten de leerlingen hun eigen company op en deze runnen ze één schooljaar. Ze verdelen functies,

Nadere informatie

Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag.

Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag. PITCH & GO aanmeldformulier Rabobank IJsseldelta Dit Pitch & Go aanmeldformulier is er in drie varianten, geef hieronder aan welke u invuld. Starter Bestaande klant (pag. 6) Nieuwe klant (pag. 10) Aanmeldformulier

Nadere informatie

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012

Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap, schooljaar 2011-2012 Overzicht van de Certificeerbare Eenheid Ondernemerschap Werkprocessen van de CE Ondernemerschap CEO wp. 1 Bepaalt het (toekomst)beeld van

Nadere informatie

Belangrijke stappen in je voorbereiding

Belangrijke stappen in je voorbereiding Belangrijke stappen in je voorbereiding Een bedrijf starten kan op allerlei manieren: fulltime, parttime of als zzp'er. Wat je ook kiest, je moet goed voorbereid aan de slag. Onderstaande punten helpen

Nadere informatie

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Examen HAVO. Voorbeeldopgaven Chris. Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Examen HAVO 2017 Voorbeeldopgaven Chris Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid Voorbeeldopgave nieuwe programma onderdelen bij Bedrijfseconomie, ondernemerschap en financiële zelfredzaamheid

Nadere informatie

Workshop Marketingmix

Workshop Marketingmix Workshop Marketingmix 1. Wat is Marketing? Marketing omvat alle activiteiten die goederen (diensten) stuwen van leverancier (fabrikant, winkelier) naar afnemer (consument, klant). Beide partijen zijn tevreden.

Nadere informatie