Jaarverslag Bij Kober...doe je mee!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Bij Kober...doe je mee!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Bij Kober...doe je mee!

2 Voorwoord We blijven focussen op kwaliteit en samenwerking. De landelijke bezuinigingen op de tegemoetkoming kinderopvang én de economische recessie zorgen voor een flinke terugloop in de vraag naar kinderopvang. We zijn gedwongen een aantal locaties/groepen te sluiten en onze ondersteunende diensten te reorganiseren. Door deze ingrepen houden we de Kober groep financieel gezond. Daarnaast brengt 2012 ook veel goeds. Leuke activiteiten, mooie ontmoetingen, inspirerende samenwerkingsverbanden en nieuwe ontwikkelingen. Met name in de samenwerking met het basisonderwijs en zorg- en buurtorganisaties zetten we mooie stappen. We openen prachtige nieuwe locaties in brede scholen en multifunctionele accommodaties. Daarnaast blijven we de kwaliteit van onze kinderopvang verbeteren. We ontvangen mét complimenten het nieuwe HKZkwaliteitscertificaat, voeren methodisch werken in op alle locaties, ontwikkelen een nieuwe en flexibele tarievenstructuur en laten ons inspireren door het jaarthema: Samen... goed voor later. Dit jaarthema sluit goed aan bij de werkelijkheid, want alles draait om samenwerken. Op kleine schaal in de groepen en op de vestigingen, lokaal met onderwijs, gemeente en andere organisaties en landelijk met de collega-kinderopvangorganisaties in KINDwijzer. Met als gezamenlijk doel: kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. De kinderen van nu vormen de maatschappij van de toekomst. Daar blijven we als Kober groep heel graag en met heel ons hart in investeren. Inhoud 1. De Kober groep 2. Externe ontwikkelingen 3. Interne ontwikkelingen 4. Pedagogiek 5. Kwaliteit 6. Activiteiten 7. Personeel 8. Cijfers 9. Medezeggenschap 10. Raad van Commissarissen Walter Bakx, directeur

3 1. De Kober groep Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! De Kober groep biedt ieder kind een vertrouwde, veilige en vooral ook leuke plek. Dat doen we op meer dan 170 locaties in West-Brabant. In kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peutertuinen en voorscholen. Daarnaast bieden we opvang bij gastouders en regelen we het overblijven op basisscholen. Onze missie is: Meerwaarde In de buurt Samen Spelenderwijs Innovatief Enthousiast De Kober groep bestaat uit verschillende werkmaatschappijen. Onder de Kober holding B.V. vallen Kober kindercentra B.V., Kober advies B.V., Kober service B.V., Kober beheer B.V., Kober kind aan huis B.V en Stichting Kober kinderlunch.

4 2. Externe ontwikkelingen Investeren in kinderen betekent investeren in de maatschappij van de toekomst. Kinderopvang in een veranderende markt De kinderopvangsector verkeert in 2012 in zwaar weer. Oplopende werkloosheid onder ouders en bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag leiden in heel Nederland tot een kaalslag in de kinderopvang. Ook wij zien een terugloop in de vraag van vijf tot tien procent. Zowel bij de kinderdagverblijven als bij de buitenschoolse opvang. Een reorganisatie is in 2012 dan ook onvermijdelijk. We sluiten noodgedwongen onder andere kindercentrum Lentehof in Breda, een aantal bso s en voegen groepen samen. Hierdoor worden van veel medewerkers tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengd. Daarnaast reorganiseren we de ondersteunende diensten. Dit leidt helaas tot gedwongen ontslagen op het Centraal Bureau bij Kober service, Kober kinderlunch en Kober kind aan huis. Door de terugloop van de vraag verdwijnen de wachtlijsten. We kunnen ouders direct een plek geven op het moment dat zij een baan vinden en weer kinderopvangtoeslag krijgen. Ontwikkelingen binnen het peuterspeelzaalwerk Ook de peuterspeelzalen zijn in ontwikkeling. We werken in verschillende gemeentes mee aan integratie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Onder andere in Rucphen waar De Stichting Rucphense Peuterspeelzalen (SRP) zich per 1 januari 2012 aansluit bij Kober kindercentra. Helaas zien we dat gemeentes sterk bezuinigen op deze werksoort. De gemeente Breda past het peuterspeelzaalbeleid aan en bouwt de subsidie volledig af. Dat leidt per 1 mei tot een aantal wijzigingen. De oude peuterspeelzaal wordt peutertuin. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben gaan naar een voorschool. De peutertuin valt per 1 mei onder de Wet kinderopvang, waardoor werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Voor kostwinnersgezinnen is dit nadelig. De Kober groep heeft haar zorg hierover uitgesproken. Taal doet t Samen met de gemeente Breda, het basisonderwijs en Surplus Welzijn ondertekenen we het lokaal convenant Taal doet t. In dit convenant staan afspraken over de uitvoering van het Masterplan Voor- en Vroegscholen van de gemeente Breda en besteding van het extra rijksgeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Het doel van het convenant is het voorkomen en oplossen van achterstanden in taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Kinderen van 2,5 jaar met een dreigende taal- en ontwikkelingsachterstand mogen zonder kosten voor ouders naar de voorschool. Betrokkenheid van ouders is belangrijk en wordt gestimuleerd met de VoorleesExpress of het VVE Spel thuis.

5 2. Externe ontwikkelingen (vervolg) Onze samenwerking met onderwijs, buurt- en zorginstanties biedt meerwaarde voor kinderen en ouders. Samenwerken met het onderwijs en zorg- en buurtorganisaties Ondanks de moeilijke markt zijn we ook in 2012 volop in beweging en houden we onze blik naar buiten gericht. We openen op strategische plekken nieuwe locaties, werken intensief samen met scholen en andere partners en geven een warm welkom aan heel wat nieuwe kinderen en ouders. We streven naar integrale kindercentra, waarbij samenwerking met het onderwijs en zorg- en buurtorganisaties meerwaarde en kansen voor de toekomst biedt. Dit zien we terug in de opening van verschillende nieuwe locaties op brede scholen en in multifunctionele accommodaties. Op deze locaties werken alle partners samen en benutten we elkaars expertise. De voorzieningen (zoals kinderopvang en basisschool) sluiten zo beter op elkaar aan. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn, meer gemak voor ouders en betere ontwikkelingskansen voor kinderen. Gebiedsbijeenkomsten (tussen gemeente, scholen, kinderopvang) zorgen voor breed draagvlak voor het brede schoolconcept. Er worden plannen gemaakt over de doorgaande lijn en de pedagogische visie en dagarrangementen. We openen verschillende nieuwe locaties op brede scholen en multifunctionele accommodaties. Wethouder Boelema opent op 28 maart op feestelijke wijze brede school De Stee in Teteringen. Deze brede school, gevestigd in een gerestaureerde boerderij, bestaat uit basisschool Helder Camara, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van Kober kindercentra en dorpshuis t Web. Op 16 maart is de opening van kindcentrum Dirk & Ko in Breda. In de Nutsbasisschool Dirk van Veen zijn een Kober kinderdagverblijf en Kober buitenschoolse opvang gevestigd. We vieren de opening van kindcentrum De Eerste Rith in Breda op 9 september. Ook hier staat samenwerking tussen basisschool De Eerste Rith, het Kober kinderdagverblijf en de Kober buitenschoolse opvang centraal. Brede school Het Noorderlicht in Breda, gelegen in het hart van Geeren-Noord, -Zuid, Wisselaar en de Waterdonken, wordt 23 september officieel geopend. Behalve een Kober kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zitten er twee scholen (De Watervlinder en De Samenloop), een peuterspeelzaal (Surplus), het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau (Careyn), het maatschappelijk werk (IMW), een kantoor van Wonen Breburg en een buurthuisruimte (Surplus). 15 oktober opent Het Huis van de Heuvel in Breda met hierin ons kinderdagverblijf en voorschool. Tot slot is het feest op 19 december als Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Mandt in Teteringen officieel geopend wordt. Kober is in deze brede school aanwezig met peutertuin, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ook basisschool De Springplank, basisschool De Wegwijzer en de bibliotheek zijn hier gevestigd. In 2012 sluiten we een aantal locaties. De kinderen gaan naar andere locaties in de buurt. Stichting Rucphense Peuterspeelzalen (SRP) sluit zich per 1 januari 2012 aan bij Kober kindercentra. 8 Maart openen we Sport- en spelbso Mastbos, gevestigd bij Hockeyclub BH & BC Breda. In Roosendaal starten we op 1 april in kindercentrum ZieZo met een kinderdagverblijf en een bso in Roosendaal. 1 Oktober gaan de deuren van buitenschoolse opvang Dol-fijn in St. Willebrord open. Op 12 november gaat de eerste paal voor de nieuwbouw van het Kellebeekcollege in Roosendaal de grond in. Op de Zorg- en Welzijnboulevard zal de Kober groep medio 2014 een kinderdagverblijf openen. 10 december ondertekenen we samen met de partners de beheerovereenkomsten van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Ulicoten die we in 2013 in gebruik zullen nemen. De Kober groep neemt in 2012 in Wijk en Aalburg het initiatief om een peuterspeelzaalgroep met een christelijke identiteit te starten. Het Hoeksteentje opent januari 2013.

6 3. Interne ontwikkelingen We blijven niet slstaan, maar spelen in op alle veranderingen in de markt. Meerjarenbeleid De markt verandert snel. Dit dwingt ons om onze eigen organisatie kritisch te bekijken en zaken te veranderen. Naast de interne reorganisatie passen we onze dienstverlening aan en zoeken we nieuwe samenwerkingsverbanden. We starten in 2012 met het uitvoeren van het Meerjarenbeleid Hierin liggen onze doelen voor de komende jaren vast. Het thema is Focus op resultaat. Dit bestaat uit zeven focus-gebieden: toegevoegde waarde, samenwerkingsverbanden, handhaving marktaandeel, digitalisering, leiderschap, competente medewerkers en duurzame kinderopvang. Iedereen werkt hieraan via afgeleide jaardoelen. Eind 2012 hebben we onze jaardoelen behaald. Nieuwe tarievenstructuur kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang We ontwikkelen een nieuwe tarievenstructuur die ingaat op 1 januari Ouders kunnen vanaf die datum kiezen uit drie pakketten van 52 weken, 47 weken of 40 weken. Alle locaties gaan open tot uur. Hiermee spelen we in op de vraag van ouders en kunnen we nog meer maatwerk en flexibiliteit bieden. Met ingang van december 2012 versturen we alleen nog digitale facturen via Mijn Kober. KINDwijzer Samen met 14 andere toonaangevende kinderopvangorganisaties zijn we aangesloten bij KINDwijzer. Vanuit het gezamenlijke KINDwijzerproject Samen goed voor later organiseren we projecten en activiteiten. Het doel van dit project is de sociaal maatschappelijke functie van kindercentra zichtbaar te maken. Het kindercentrum is letterlijk en figuurlijk een ruimte (oefenplaats) waar kinderen met volwassenen samen kunnen oefenen in het meedenken en het maken van keuzes en het oefenen van sociale aspecten in de maatschappij. In 2012 is daarom het jaarthema Bij Kober... doe je mee! Efficiënt werken door K4 We gaan een samenwerking aan met drie andere kinderopvangondernemers (Korein, Kibeo en KindeRdam) op het gebied van ICT en uitvoering van de bedrijfsadministratie. Onder de noemer K4 gaan we samen dezelfde administratieprogramma s gebruiken. Voordelen van deze samenwerking: betere inkoopkracht, back-up mogelijkheid voor elkaar, betere benchmark mogelijkheden en uitwisseling van deskundigheid onderling. We brengen gastouders en kindercentra dichter bij elkaar Bij Kober kind aan huis investeren we in de kwaliteit van onze gastouders. Ook koppelen we de gastouders aan het kindercentrum bij hen in de buurt. Dit stimuleert de samenwerking tussen gastouder en kindercentrum en het delen van kennis en ervaring. Bovendien kunnen beide partijen aansluiten bij elkaars activiteiten. Dat is leuk voor alle kinderen. Ook kunnen gastouder en kindercentrum als back-up voor elkaar dienen. Kober zakelijk Kober zakelijk organiseert kinderopvang tijdens de Bredase Singelloop op 7 oktober, tijdens de bouwbeurs in Ahoy Rotterdam (19-21 oktober) en tijdens de Affordable Art Fair (AAF) in Amsterdam (24-28 oktober in de Westergasfabriek). Open dag Op 23 juni is de Open Dag. Alle Kober -locaties én een aantal gastouders openen hun deuren voor belangstellenden. Dankzij de inzet van onze medewerkers laten we ons van onze beste kant zien. Prachtig bedrag voor KiKa We kiezen ieder jaar een goed doel waar we samen geld voor in zamelen. In 2011 haalden we maar liefst euro op voor KiKa. Voor 2012 kiezen we twee nieuwe goede doelen: Stichting Heppie en Kaja Nafasi Family Home in Oeganda. Samen sterk In de wijk Haagse Beemden in Breda werken we onder de noemer sterke wijk samen met onderwijs, gemeente en andere organisaties en maken we gebruik van elkaars expertise. We organiseren samen allerlei activiteiten waarbij kinderen in hun eigen wijk met hun talenten aan de slag kunnen gaan. Kober kinderlunch De Kober kinderlunch administratie werd voorheen door een externe partij uitgevoerd. In 2012 nemen we deze administratie volledig over. Hierdoor hebben ouders nu één aanspreekpunt voor al hun opvangvragen. We starten in 2012 ook met drie pilots voor de invulling van tussenschoolse opvang bij scholen met een continurooster.

7 4. Pedagogiek Alle talenten van kinderen benutten en stimuleren. Dat maakt ons werk iedere dag uitdagend, bijzonder én leuk. Kinderopvang is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. We denken zorgvuldig na over de manier waarop we met de kinderen omgaan en wat we willen bereiken. Dit leggen we vast in ons pedagogisch beleid. Methodisch werken bij al onze groepen voor 0-4 jaar Op al onze locaties voeren we het methodisch werken in volgens de uitgangspunten van de pedagogische programma s Kaleidoscoop, Piramide, Sporen en Uk en Puk. Deze methodes bieden ons handvatten om doelgericht de brede ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Van de 84 locaties die in de leeftijd 0-4 jaar methodisch werken, werken er 30 volgens VVE. Er zijn inmiddels 32 locaties klaar met hun opleiding (Versterk met methodisch werken). Drie groepen hanteren een andere methodiek, namelijk Montessori of Rudolf Steiner. De overige locaties ronden de opleiding in 2013 af. Jaarthema 2012 Vanuit KINDwijzer is van 2012 tot 2014 het thema Bij Kober doe je mee! In 2012 ligt de focus op Samen meedoen en Samen verantwoordelijk voor de groep en elkaar. Veel groepen organiseren rondom dit thema activiteiten. De beste activiteiten worden beloond met een leuke prijs. In de categorie kinderdagverblijf/peuteropvang is dat kinderdagverblijf Kroeventuin (uitstapje boomgaard). In de categorie buitenschoolse opvang wint bso De Voortuin (kunst maken en veilen voor het goede doel). Aangepast pedagogisch beleid Wij passen ons pedagogisch beleid aan op het nieuwe convenant kwaliteit. Dit houdt in dat we een aantal zaken zoals het wenbeleid en het opendeurenbeleid opnemen in de locatiewijzer. Dit geeft ouders duidelijkheid en inzicht. Invoering kindvolgsysteem bij gastouderopvang In navolging van alle locaties starten in 2012 ook de gastouders van Kober kind aan huis met het kindvolgsysteem. Onze hele organisatie (met uitzondering van de VVE groepen) werkt nu met dit systeem waarbij we de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen volgen en gestructureerd vastleggen.

8 5. Kwaliteit Onze kwaliteit staat niet alleen op papier, maar zien we overal en iedere dag terug in ons werk. Door te voldoen aan alle wettelijke eisen en normen van de overheid en kwaliteitsnormen volgens HKZ ISO-9001 borgen we de kwaliteit op onze locaties. Daarbij staan we open voor ideeën, opmerkingen en kritiek van ouders. Dit geven we vorm in het digipanel en klanttevredenheidsonderzoeken. Nieuw convenant kwaliteit De Brancheorganisatie Kinderopvang en ouderbelangenvereniging BOinK sluiten in april 2012 een nieuw convenant kwaliteit af. Een deel van dit convenant wordt vanaf januari 2013 opgenomen in de wet- en regelgeving. Het gaat dan vooral over uitbreidingen op het pedagogisch beleid en veiligheid, zoals het beschrijven van het wenbeleid, het opendeurenbeleid en het vierogenprincipe. Kwartaalrapportages In 2012 starten we met het opstellen van kwartaalrapportages waarin we beleid en kwaliteit combineren. Losstaande rapportages integreren we in één overzicht waardoor organisatiedoelen en kwaliteitsdoelen beter samen gevolgd kunnen worden. HKZ-gecertificeerd Externe HKZ-auditoren bezoeken verschillende kinderopvanglocaties en afdelingen van het Centraal Bureau. Zij toetsen of onze organisatie voldoet aan de HKZ-normering. De uitgebreide en strenge audit verloopt succesvol. We ontvangen een nieuw HKZ-certificaat voor de komende drie jaar en krijgen complimenten over de verbeteringen die we op beleidsgebied de afgelopen drie jaar hebben doorgevoerd. De Kober groep voldoet dus opnieuw aan alle normen van het HKZ-keurmerk. Dat betekent dat we intern de zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van onze dienstverlening. Digipanel Ook in 2012 schakelen we het digipanel in. Dit panel bestaat uit ouders die een paar keer per jaar (online) hun mening geven over actuele onderwerpen of diensten van de Kober groep. We stemmen hiermee onze dienstverlening nog beter af op de wensen van onze klanten. In mei vragen we de ouders van het digipanel: wat is een aantrekkelijk aanbod voor bso-kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder? En in december: wat vindt u van het digitale klantenportaal Mijn Kober? Klanttevredenheidsonderzoek onder vraagouders In juli houden we een klanttevredenheidsonderzoek onder de ouders van Kober kind aan huis. 99 Vraagouders (19,3%) nemen aan het onderzoek deel. Dit is voldoende voor een betrouwbaar beeld. Zowel in vergelijking met het vorige onderzoek uit 2009 als met de landelijke benchmark laat Kober kind aan huis goede resultaten zien. De organisatie krijgt gemiddeld een 7,5. Bijna 75% van de ondervraagden beveelt gastouderopvang via Kober kind aan huis aan. De prijs-kwaliteitsverhouding krijgt een 7,1. Met de aandachtspunten gaan we aan de slag.

9 6. Activiteiten We hebben samen zoveel lol. We bieden kinderen graag een uitdagend en afwisselend programma. Dit maakt kinderopvang nog leuker en stimuleert de ontwikkeling en talenten van kinderen. Een greep uit de vele leuke activiteiten in 2012: Peuterdans bij de kinderdagverblijven en peutertuinen Sportief Kober voetbaltoernooi Puk laat zich op steeds meer locaties zien Super opbrengst voor KiKa Keri Beggs verkozen tot Vitalis Topper 2012 Centraal bureau wint van de locaties Kinderopvang tijdens de jaarbeurs Kunstproject op de bso Kinderen spelen tegen NAC Kidsclub Opa s en oma s komen langs Optreden van Kober Klokhuisband t Kruimelsoosje bestaat alweer 40 jaar EK activiteiten Kinderen doen mee met Olympische spelen Activiteiten voor Kober toppers (9+ kinderen) Ondertekening samenwerking basisonderwijs Collega s rennen voor Siem Ridderfestijn voor alle bso kinderen De Sterke Wijk gaat van start Jongleren in het verkeer

10 7. Personeel Meer dan duizend betrokken medewerkers met het hart op de juiste plaats. Daar zijn we trots op. Door de verminderde vraag naar kinderopvang daalt ook het aantal medewerkers. Op 31 december zijn er 1102 medewerkers in dienst (begin 2012: 1223). In 2012 is 608 (2011: 695) fte bezet. 95,5% is vrouw, 4,5% is man. Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim Dienstverbanden Exclusief zwangerschapsverlof 5,11% 5,23% Inclusief zwangerschapsverlof 7,01% 7,82% Ziekmeldingsfrequentie gemiddeld (excl. zw.) 1,39 p/wn 1,54 p/wn Ziekmeldingsfrequentie gemiddeld (incl. zw.) 1,48 p/wn 1,67 p/wn Verzuimduur totaal gemiddeld (excl. zw.) 12,11 dgn p/wn 12,11 dgn p/wn Verzuimduur totaal gemiddeld (incl. zw.) 27,31 dgn p/wn 16,80 dgn p/wn Het ziekteverzuimpercentage en de ziekmeldingsfrequentie zijn gedaald ten opzichte van De gemiddelde verzuimduur exclusief zwangere medewerkers is ongewijzigd gebleven. De gemiddelde verzuimduur inclusief zwangere medewerkers is gestegen. De gemiddelde leeftijd is gestegen naar 38,1 jaar (37,2 jaar in 2011). Een oorzaak hiervan is het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten door de verminderde vraag naar kinderopvang. Dit geldt met name voor jongere medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het gemiddelde aantal dienstjaren is 7,9 jaar (4,9 jaar in 2011).

11 8. Cijfers Ook in de cijfers is duidelijk te zien dat kinderopvang flinke klappen heeft gehad in Bedrijfsopbrengsten in 1000-tal in Kosten in 1000-tal in Kinderdagverblijf Personeelskosten Buitenschoolse opvang Afschrijvingskosten Gastouderopvang Huisvestingskosten Peuterspeelzaal Directe exploitatiekosten Overblijven Algemene kosten Overige baten 340 Bijzondere lasten Financiële baten 5 Totaal De krimp bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangcentra zien we terug in de cijfers. De groei bij de peuterspeelzalen komt met name door de aansluiting van de Stichting Rucphense Peuterspeelzalen. Capaciteit per dienst Verschil Kober kindercentra Kindplaatsen kinderdagverblijven Dagdelen peuterspeelzalen Kindplaatsen bso Kober kind aan huis Aantal koppelingen gastouders per week Aantal gastouders

12 9. Medezeggenschap Een open communicatie en respect voor elkaars belangen, zo ziet medezeggenschap er binnen Kober uit. Bij de Kober groep zijn we blij met de betrokkenheid van ouders en medewerkers. Oudercommissies De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. De Wet gaat uit van locatiegebonden Medezeggenschap. Dit betekent dat iedere unit een eigen actieve oudercommissie heeft met hierin enthousiaste ouders die gebruik maken van de kindercentra binnen die unit. De oudercommissie is een belangrijke schakel tussen de ouders en de unitmanager en/of de Cliëntenraad. Cliëntenraad De Kober groep biedt ouders ruimte voor inspraak middels de Cliëntenraad. Deze groep betrokken ouders heeft inspraak in vele onderwerpen en behartigt zo de belangen van de kinderen. De Cliëntenraad komt 5 keer bij elkaar en organiseert daarnaast op zaterdag 6 oktober een drukbezocht seminar voor alle ouders over ouderparticipatie. Centrale Ondernemingsraad De Centrale Ondernemingsraad (COR) overlegt in 2012 meerdere malen met de bestuurder. De COR geeft advies en instemming over organisatiebrede zaken. De terugloop in kinderopvang en de reorganisatie en het sociaal plan zijn belangrijke onderwerpen. Daarnaast is er aandacht voor onder andere aanpassing van het herplaatsingsbeleid, wijzigingen bij Kober kinderlunch (van bv naar stichting), de sollicitatiecode en de nieuwe structuur van de Kober groep. Andere onderwerpen zijn de toekomst van Kober kind aan huis, communicatie met de achterban en de klokkenluidersregeling. 10. Raad van Commissarissen 2012: een pittig jaar met lastige besluiten. Kober groep adres: postbus 7482, 4800 GL Breda telefoon: (076) Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen vervult zijn formele en informele taken als toezichthouder, werkgever en klankbord naar beste vermogen. De Raad van Commissarissen verdiept zich in de voortgang van de dienstverlening vanuit de organisatie via themabijeenkomsten met het managementteam, de Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad. Ook evalueert de raad in zijn rol als werkgever het functioneren van de Raad van Bestuur. In 2012 is een reorganisatie onvermijdelijk. De raad keurt deze reorganisatie met bijbehorend sociaal plan goed. Op de agenda staan daarnaast de goedkeuring van de jaarrekening 2011, de werkbegroting en het werkplan voor In 2012 is mevrouw Vermunt voor de tweede periode herbenoemd. De Raad van Commissarissen onderschrijft en werkt volgens de normen die gesteld zijn in de Governance Code Kinderopvang.

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45

JAARVERSLAG 2012. Jaarverslag 2012 Stichting Kinderopvang West-Twente Pagina 2 van 45 STICHTING KINDEROPVANG WEST-TWENTE DEEL A: VERSLAGEN 2012 VERSLAG RAAD VAN TOEZICHT VERSLAG DIRECTEUR/BESTUURDER VERSLAG CENTRALE OUDERCOMMISSIE VERSLAG ONDERNEMINGSRAAD VERSLAG INGEDIENDE KLACHTEN SOCIAAL

Nadere informatie

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al.

RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning aanpak Gezonde Kinderopvang Verkennend onderzoek naar de mogelijkheden voor een aanpak Gezonde Kinderdagverblijven en Gezonde Peuterspeelzalen RIVM rapport 131010001/2014 V. Bos et al. Verkenning

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013

Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Bestuurlijk jaarverslag en jaarrekening 2013 Jaarverslag SVZH 2013 pagina 2 Inhoudsopgave: Leeswijzer 1. Voorwoord pagina 5 2. Missie, visie en kernwaarden pagina 7 3. Structuur en organisatie pagina 8

Nadere informatie

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO.

Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas. Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Informatiebrochure BSO Mops Gaasperplas Welkom! Hartelijk dank voor de getoonde interesse in Mops BSO. Wij realiseren ons ook de waarde van vertrouwde handen voor uw kind. Daarom willen wij u in deze brochure

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1

Inhoudsopgave. Jaarverslag 2010 Stichting Openbaar Onderwijs Noord 1 Inhoudsopgave Voorwoord 2 1 Inleiding 3 2 Management en organisatie. 5 3 Onderwijs en leren... 8 4 Personeel en organisatie.. 15 5 Onderwijshuisvesting. 21 6 Financieel en materieel beheer 23 7 Korte jaarverslagen

Nadere informatie

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014

Veelzijdig, Veilig. Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Veelzijdig, Veilig & Verantwoord Onderwijs BESTUURSVERSLAG & JAARREKENING 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Voorwoord 3 Hoofdstuk 2 Instellingsgegevens 4 Hoofdstuk 3 Missie en visie 5 Hoofdstuk 4 Speerpunten

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens

Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Een doorgaande lijn 0-13 jaar: denken in ketens Als je daadwerkelijk een doorgaande lijn wilt realiseren, dan kun je niet anders dan verbanden leggen en verbindingen aangaan. Ingrid Veeke Marijke Bertu

Nadere informatie

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen

Een handreiking voor VVE-instellingen. Samen. Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor. Sterk! kinderen Een handreiking voor VVE-instellingen Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Voorschool en ouders samen voor maximale kansen voor kinderen Samen Sterk! Colofon Opdrachtgever:

Nadere informatie

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding

Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011. verbinding Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 verbinding 1 Maatschappelijk en Financieel Jaarverslag Menzis 2011 2 3 Inhoudsopgave VOORWOORD 7 3. MVO IN DE ORGANISATIE 21 5. KETENVERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT

SIKO JAARVERSLAG IEDER TELT SIKO JAARVERSLAG 2012 IEDER TELT VOORWOORD Van de algemeen directeur Het jaarmotto van SIKO voor 2012 luidde: Ieder telt!. Bij SIKO gaat het altijd om mensen in een lerende organisatie. Mensen, jong en

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken

Strategisch beleid 2013-2016. KopGroep Bibliotheken. www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken Strategisch beleid 2013-2016 KopGroep Bibliotheken www.kopgroepbibliotheken.nl @kopgroepbieb facebook.com/kopgroepbibliotheken inhoud strategisch beleid 2013-2016 Voorwoord 4 Korte terugblik 6 Maatschappelijke

Nadere informatie

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs

Jaarverslagen van de scholen. 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 1 Jaarverslag 2011 3 Voorwoord 4 Wat willen we ouders bieden 5 Identiteit 5 Organisatie 6 Onderwijs 6 Veelzijdig onderwijs 7 Opbrengstgericht werken 7 Zorgstructuur 8 Modern onderwijs 8 Onderwijskundig

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

Kadernota vrijwillige inzet

Kadernota vrijwillige inzet Kadernota vrijwillige inzet Periode 2015-2019 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Aanleiding 5 Hoofdstuk 1: Opmaken balans vrijwillige inzet 7 1.1 Waar heeft de gemeente zich de afgelopen jaren op gericht 7 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie "

Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit energie 3333 Jaarverslag en jaarrekening 2011 Stichting Ronduit "energie " Kenmerk: N046NM Datum: maart 2012 Behandeld door: Nanda Mul Behandeld in AB op 17 april 2012 Behandeld door GMR op 24 april 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling

Vermeerzaal 1.03. PvdA: Verkeer binnenstad Peiling OVERZICHT De Raad 27-03-2007 Aanvang: 18:00 Tijd Het Plein 18:00 Creative Job voor (en door) jongeren Verslag ledenvergaderingen Omroep Amersfoort 19:00 Tijd Raadzaal 1.02 Molendijkzaal 0.01 Vermeerzaal

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur

Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur 1 Inhoudsopgave Voorwoord waarnemend algemeen directeur Jaarverslag 1 Inleiding en belangrijkste aandachtspunten 2 Doelstelling van de organisatie 3 Beleid en kernactiviteiten 4.1 Juridische structuur

Nadere informatie

Een IKC dat staat als een huis!

Een IKC dat staat als een huis! Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Een IKC dat staat als een huis! Hoe bouw je een duurzaam integraal kindcentrum? Spier ten Doesschate Mark van der Pol APS

Nadere informatie

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs

Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs Tussenevaluatie Nota Ouders zijn partners Ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie in onderwijs "Betrokkenheid is bereidheid je een beetje in elkaar te verdiepen. Dat is eigenlijk alles" Uitspraak van een

Nadere informatie

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem

Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem Verkiezingsprogrammma 2014 PvdA Doetinchem PvdA Werkt aan de toekomst Vraag aan de mensen op straat wat ze op dit moment persoonlijk bezighoudt en hoor terug over de onzekerheid over werk, inkomen en voorzieningen

Nadere informatie

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018

Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Beleidsplan Jeugdhulp 2015-2018 Mei 2014 Voorwoord Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg aan kinderen en gezinnen bij opgroei en opvoedproblemen. De

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie