Jaarverslag Bij Kober...doe je mee!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarverslag 2012. Bij Kober...doe je mee!"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2012 Bij Kober...doe je mee!

2 Voorwoord We blijven focussen op kwaliteit en samenwerking. De landelijke bezuinigingen op de tegemoetkoming kinderopvang én de economische recessie zorgen voor een flinke terugloop in de vraag naar kinderopvang. We zijn gedwongen een aantal locaties/groepen te sluiten en onze ondersteunende diensten te reorganiseren. Door deze ingrepen houden we de Kober groep financieel gezond. Daarnaast brengt 2012 ook veel goeds. Leuke activiteiten, mooie ontmoetingen, inspirerende samenwerkingsverbanden en nieuwe ontwikkelingen. Met name in de samenwerking met het basisonderwijs en zorg- en buurtorganisaties zetten we mooie stappen. We openen prachtige nieuwe locaties in brede scholen en multifunctionele accommodaties. Daarnaast blijven we de kwaliteit van onze kinderopvang verbeteren. We ontvangen mét complimenten het nieuwe HKZkwaliteitscertificaat, voeren methodisch werken in op alle locaties, ontwikkelen een nieuwe en flexibele tarievenstructuur en laten ons inspireren door het jaarthema: Samen... goed voor later. Dit jaarthema sluit goed aan bij de werkelijkheid, want alles draait om samenwerken. Op kleine schaal in de groepen en op de vestigingen, lokaal met onderwijs, gemeente en andere organisaties en landelijk met de collega-kinderopvangorganisaties in KINDwijzer. Met als gezamenlijk doel: kinderen optimale ontwikkelingskansen bieden. De kinderen van nu vormen de maatschappij van de toekomst. Daar blijven we als Kober groep heel graag en met heel ons hart in investeren. Inhoud 1. De Kober groep 2. Externe ontwikkelingen 3. Interne ontwikkelingen 4. Pedagogiek 5. Kwaliteit 6. Activiteiten 7. Personeel 8. Cijfers 9. Medezeggenschap 10. Raad van Commissarissen Walter Bakx, directeur

3 1. De Kober groep Alle ruimte voor ontwikkeling en leuk! De Kober groep biedt ieder kind een vertrouwde, veilige en vooral ook leuke plek. Dat doen we op meer dan 170 locaties in West-Brabant. In kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang, peutertuinen en voorscholen. Daarnaast bieden we opvang bij gastouders en regelen we het overblijven op basisscholen. Onze missie is: Meerwaarde In de buurt Samen Spelenderwijs Innovatief Enthousiast De Kober groep bestaat uit verschillende werkmaatschappijen. Onder de Kober holding B.V. vallen Kober kindercentra B.V., Kober advies B.V., Kober service B.V., Kober beheer B.V., Kober kind aan huis B.V en Stichting Kober kinderlunch.

4 2. Externe ontwikkelingen Investeren in kinderen betekent investeren in de maatschappij van de toekomst. Kinderopvang in een veranderende markt De kinderopvangsector verkeert in 2012 in zwaar weer. Oplopende werkloosheid onder ouders en bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag leiden in heel Nederland tot een kaalslag in de kinderopvang. Ook wij zien een terugloop in de vraag van vijf tot tien procent. Zowel bij de kinderdagverblijven als bij de buitenschoolse opvang. Een reorganisatie is in 2012 dan ook onvermijdelijk. We sluiten noodgedwongen onder andere kindercentrum Lentehof in Breda, een aantal bso s en voegen groepen samen. Hierdoor worden van veel medewerkers tijdelijke arbeidsovereenkomsten niet verlengd. Daarnaast reorganiseren we de ondersteunende diensten. Dit leidt helaas tot gedwongen ontslagen op het Centraal Bureau bij Kober service, Kober kinderlunch en Kober kind aan huis. Door de terugloop van de vraag verdwijnen de wachtlijsten. We kunnen ouders direct een plek geven op het moment dat zij een baan vinden en weer kinderopvangtoeslag krijgen. Ontwikkelingen binnen het peuterspeelzaalwerk Ook de peuterspeelzalen zijn in ontwikkeling. We werken in verschillende gemeentes mee aan integratie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Onder andere in Rucphen waar De Stichting Rucphense Peuterspeelzalen (SRP) zich per 1 januari 2012 aansluit bij Kober kindercentra. Helaas zien we dat gemeentes sterk bezuinigen op deze werksoort. De gemeente Breda past het peuterspeelzaalbeleid aan en bouwt de subsidie volledig af. Dat leidt per 1 mei tot een aantal wijzigingen. De oude peuterspeelzaal wordt peutertuin. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben gaan naar een voorschool. De peutertuin valt per 1 mei onder de Wet kinderopvang, waardoor werkende ouders kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Voor kostwinnersgezinnen is dit nadelig. De Kober groep heeft haar zorg hierover uitgesproken. Taal doet t Samen met de gemeente Breda, het basisonderwijs en Surplus Welzijn ondertekenen we het lokaal convenant Taal doet t. In dit convenant staan afspraken over de uitvoering van het Masterplan Voor- en Vroegscholen van de gemeente Breda en besteding van het extra rijksgeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de voorschoolse educatie. Het doel van het convenant is het voorkomen en oplossen van achterstanden in taalontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling bij jonge kinderen. Kinderen van 2,5 jaar met een dreigende taal- en ontwikkelingsachterstand mogen zonder kosten voor ouders naar de voorschool. Betrokkenheid van ouders is belangrijk en wordt gestimuleerd met de VoorleesExpress of het VVE Spel thuis.

5 2. Externe ontwikkelingen (vervolg) Onze samenwerking met onderwijs, buurt- en zorginstanties biedt meerwaarde voor kinderen en ouders. Samenwerken met het onderwijs en zorg- en buurtorganisaties Ondanks de moeilijke markt zijn we ook in 2012 volop in beweging en houden we onze blik naar buiten gericht. We openen op strategische plekken nieuwe locaties, werken intensief samen met scholen en andere partners en geven een warm welkom aan heel wat nieuwe kinderen en ouders. We streven naar integrale kindercentra, waarbij samenwerking met het onderwijs en zorg- en buurtorganisaties meerwaarde en kansen voor de toekomst biedt. Dit zien we terug in de opening van verschillende nieuwe locaties op brede scholen en in multifunctionele accommodaties. Op deze locaties werken alle partners samen en benutten we elkaars expertise. De voorzieningen (zoals kinderopvang en basisschool) sluiten zo beter op elkaar aan. Hierdoor ontstaat een doorgaande lijn, meer gemak voor ouders en betere ontwikkelingskansen voor kinderen. Gebiedsbijeenkomsten (tussen gemeente, scholen, kinderopvang) zorgen voor breed draagvlak voor het brede schoolconcept. Er worden plannen gemaakt over de doorgaande lijn en de pedagogische visie en dagarrangementen. We openen verschillende nieuwe locaties op brede scholen en multifunctionele accommodaties. Wethouder Boelema opent op 28 maart op feestelijke wijze brede school De Stee in Teteringen. Deze brede school, gevestigd in een gerestaureerde boerderij, bestaat uit basisschool Helder Camara, een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang van Kober kindercentra en dorpshuis t Web. Op 16 maart is de opening van kindcentrum Dirk & Ko in Breda. In de Nutsbasisschool Dirk van Veen zijn een Kober kinderdagverblijf en Kober buitenschoolse opvang gevestigd. We vieren de opening van kindcentrum De Eerste Rith in Breda op 9 september. Ook hier staat samenwerking tussen basisschool De Eerste Rith, het Kober kinderdagverblijf en de Kober buitenschoolse opvang centraal. Brede school Het Noorderlicht in Breda, gelegen in het hart van Geeren-Noord, -Zuid, Wisselaar en de Waterdonken, wordt 23 september officieel geopend. Behalve een Kober kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang zitten er twee scholen (De Watervlinder en De Samenloop), een peuterspeelzaal (Surplus), het Centrum voor Jeugd en Gezin, het consultatiebureau (Careyn), het maatschappelijk werk (IMW), een kantoor van Wonen Breburg en een buurthuisruimte (Surplus). 15 oktober opent Het Huis van de Heuvel in Breda met hierin ons kinderdagverblijf en voorschool. Tot slot is het feest op 19 december als Multifunctionele Accommodatie (MFA) De Mandt in Teteringen officieel geopend wordt. Kober is in deze brede school aanwezig met peutertuin, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Ook basisschool De Springplank, basisschool De Wegwijzer en de bibliotheek zijn hier gevestigd. In 2012 sluiten we een aantal locaties. De kinderen gaan naar andere locaties in de buurt. Stichting Rucphense Peuterspeelzalen (SRP) sluit zich per 1 januari 2012 aan bij Kober kindercentra. 8 Maart openen we Sport- en spelbso Mastbos, gevestigd bij Hockeyclub BH & BC Breda. In Roosendaal starten we op 1 april in kindercentrum ZieZo met een kinderdagverblijf en een bso in Roosendaal. 1 Oktober gaan de deuren van buitenschoolse opvang Dol-fijn in St. Willebrord open. Op 12 november gaat de eerste paal voor de nieuwbouw van het Kellebeekcollege in Roosendaal de grond in. Op de Zorg- en Welzijnboulevard zal de Kober groep medio 2014 een kinderdagverblijf openen. 10 december ondertekenen we samen met de partners de beheerovereenkomsten van de Multifunctionele Accommodatie (MFA) in Ulicoten die we in 2013 in gebruik zullen nemen. De Kober groep neemt in 2012 in Wijk en Aalburg het initiatief om een peuterspeelzaalgroep met een christelijke identiteit te starten. Het Hoeksteentje opent januari 2013.

6 3. Interne ontwikkelingen We blijven niet slstaan, maar spelen in op alle veranderingen in de markt. Meerjarenbeleid De markt verandert snel. Dit dwingt ons om onze eigen organisatie kritisch te bekijken en zaken te veranderen. Naast de interne reorganisatie passen we onze dienstverlening aan en zoeken we nieuwe samenwerkingsverbanden. We starten in 2012 met het uitvoeren van het Meerjarenbeleid Hierin liggen onze doelen voor de komende jaren vast. Het thema is Focus op resultaat. Dit bestaat uit zeven focus-gebieden: toegevoegde waarde, samenwerkingsverbanden, handhaving marktaandeel, digitalisering, leiderschap, competente medewerkers en duurzame kinderopvang. Iedereen werkt hieraan via afgeleide jaardoelen. Eind 2012 hebben we onze jaardoelen behaald. Nieuwe tarievenstructuur kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang We ontwikkelen een nieuwe tarievenstructuur die ingaat op 1 januari Ouders kunnen vanaf die datum kiezen uit drie pakketten van 52 weken, 47 weken of 40 weken. Alle locaties gaan open tot uur. Hiermee spelen we in op de vraag van ouders en kunnen we nog meer maatwerk en flexibiliteit bieden. Met ingang van december 2012 versturen we alleen nog digitale facturen via Mijn Kober. KINDwijzer Samen met 14 andere toonaangevende kinderopvangorganisaties zijn we aangesloten bij KINDwijzer. Vanuit het gezamenlijke KINDwijzerproject Samen goed voor later organiseren we projecten en activiteiten. Het doel van dit project is de sociaal maatschappelijke functie van kindercentra zichtbaar te maken. Het kindercentrum is letterlijk en figuurlijk een ruimte (oefenplaats) waar kinderen met volwassenen samen kunnen oefenen in het meedenken en het maken van keuzes en het oefenen van sociale aspecten in de maatschappij. In 2012 is daarom het jaarthema Bij Kober... doe je mee! Efficiënt werken door K4 We gaan een samenwerking aan met drie andere kinderopvangondernemers (Korein, Kibeo en KindeRdam) op het gebied van ICT en uitvoering van de bedrijfsadministratie. Onder de noemer K4 gaan we samen dezelfde administratieprogramma s gebruiken. Voordelen van deze samenwerking: betere inkoopkracht, back-up mogelijkheid voor elkaar, betere benchmark mogelijkheden en uitwisseling van deskundigheid onderling. We brengen gastouders en kindercentra dichter bij elkaar Bij Kober kind aan huis investeren we in de kwaliteit van onze gastouders. Ook koppelen we de gastouders aan het kindercentrum bij hen in de buurt. Dit stimuleert de samenwerking tussen gastouder en kindercentrum en het delen van kennis en ervaring. Bovendien kunnen beide partijen aansluiten bij elkaars activiteiten. Dat is leuk voor alle kinderen. Ook kunnen gastouder en kindercentrum als back-up voor elkaar dienen. Kober zakelijk Kober zakelijk organiseert kinderopvang tijdens de Bredase Singelloop op 7 oktober, tijdens de bouwbeurs in Ahoy Rotterdam (19-21 oktober) en tijdens de Affordable Art Fair (AAF) in Amsterdam (24-28 oktober in de Westergasfabriek). Open dag Op 23 juni is de Open Dag. Alle Kober -locaties én een aantal gastouders openen hun deuren voor belangstellenden. Dankzij de inzet van onze medewerkers laten we ons van onze beste kant zien. Prachtig bedrag voor KiKa We kiezen ieder jaar een goed doel waar we samen geld voor in zamelen. In 2011 haalden we maar liefst euro op voor KiKa. Voor 2012 kiezen we twee nieuwe goede doelen: Stichting Heppie en Kaja Nafasi Family Home in Oeganda. Samen sterk In de wijk Haagse Beemden in Breda werken we onder de noemer sterke wijk samen met onderwijs, gemeente en andere organisaties en maken we gebruik van elkaars expertise. We organiseren samen allerlei activiteiten waarbij kinderen in hun eigen wijk met hun talenten aan de slag kunnen gaan. Kober kinderlunch De Kober kinderlunch administratie werd voorheen door een externe partij uitgevoerd. In 2012 nemen we deze administratie volledig over. Hierdoor hebben ouders nu één aanspreekpunt voor al hun opvangvragen. We starten in 2012 ook met drie pilots voor de invulling van tussenschoolse opvang bij scholen met een continurooster.

7 4. Pedagogiek Alle talenten van kinderen benutten en stimuleren. Dat maakt ons werk iedere dag uitdagend, bijzonder én leuk. Kinderopvang is niet alleen leuk, maar ook goed voor de ontwikkeling van kinderen. We denken zorgvuldig na over de manier waarop we met de kinderen omgaan en wat we willen bereiken. Dit leggen we vast in ons pedagogisch beleid. Methodisch werken bij al onze groepen voor 0-4 jaar Op al onze locaties voeren we het methodisch werken in volgens de uitgangspunten van de pedagogische programma s Kaleidoscoop, Piramide, Sporen en Uk en Puk. Deze methodes bieden ons handvatten om doelgericht de brede ontwikkeling van kinderen te ondersteunen en te stimuleren. Van de 84 locaties die in de leeftijd 0-4 jaar methodisch werken, werken er 30 volgens VVE. Er zijn inmiddels 32 locaties klaar met hun opleiding (Versterk met methodisch werken). Drie groepen hanteren een andere methodiek, namelijk Montessori of Rudolf Steiner. De overige locaties ronden de opleiding in 2013 af. Jaarthema 2012 Vanuit KINDwijzer is van 2012 tot 2014 het thema Bij Kober doe je mee! In 2012 ligt de focus op Samen meedoen en Samen verantwoordelijk voor de groep en elkaar. Veel groepen organiseren rondom dit thema activiteiten. De beste activiteiten worden beloond met een leuke prijs. In de categorie kinderdagverblijf/peuteropvang is dat kinderdagverblijf Kroeventuin (uitstapje boomgaard). In de categorie buitenschoolse opvang wint bso De Voortuin (kunst maken en veilen voor het goede doel). Aangepast pedagogisch beleid Wij passen ons pedagogisch beleid aan op het nieuwe convenant kwaliteit. Dit houdt in dat we een aantal zaken zoals het wenbeleid en het opendeurenbeleid opnemen in de locatiewijzer. Dit geeft ouders duidelijkheid en inzicht. Invoering kindvolgsysteem bij gastouderopvang In navolging van alle locaties starten in 2012 ook de gastouders van Kober kind aan huis met het kindvolgsysteem. Onze hele organisatie (met uitzondering van de VVE groepen) werkt nu met dit systeem waarbij we de ontwikkeling en het welbevinden van de kinderen volgen en gestructureerd vastleggen.

8 5. Kwaliteit Onze kwaliteit staat niet alleen op papier, maar zien we overal en iedere dag terug in ons werk. Door te voldoen aan alle wettelijke eisen en normen van de overheid en kwaliteitsnormen volgens HKZ ISO-9001 borgen we de kwaliteit op onze locaties. Daarbij staan we open voor ideeën, opmerkingen en kritiek van ouders. Dit geven we vorm in het digipanel en klanttevredenheidsonderzoeken. Nieuw convenant kwaliteit De Brancheorganisatie Kinderopvang en ouderbelangenvereniging BOinK sluiten in april 2012 een nieuw convenant kwaliteit af. Een deel van dit convenant wordt vanaf januari 2013 opgenomen in de wet- en regelgeving. Het gaat dan vooral over uitbreidingen op het pedagogisch beleid en veiligheid, zoals het beschrijven van het wenbeleid, het opendeurenbeleid en het vierogenprincipe. Kwartaalrapportages In 2012 starten we met het opstellen van kwartaalrapportages waarin we beleid en kwaliteit combineren. Losstaande rapportages integreren we in één overzicht waardoor organisatiedoelen en kwaliteitsdoelen beter samen gevolgd kunnen worden. HKZ-gecertificeerd Externe HKZ-auditoren bezoeken verschillende kinderopvanglocaties en afdelingen van het Centraal Bureau. Zij toetsen of onze organisatie voldoet aan de HKZ-normering. De uitgebreide en strenge audit verloopt succesvol. We ontvangen een nieuw HKZ-certificaat voor de komende drie jaar en krijgen complimenten over de verbeteringen die we op beleidsgebied de afgelopen drie jaar hebben doorgevoerd. De Kober groep voldoet dus opnieuw aan alle normen van het HKZ-keurmerk. Dat betekent dat we intern de zaken goed op orde hebben, de klant principieel centraal stellen en voortdurend werken aan verbetering van onze dienstverlening. Digipanel Ook in 2012 schakelen we het digipanel in. Dit panel bestaat uit ouders die een paar keer per jaar (online) hun mening geven over actuele onderwerpen of diensten van de Kober groep. We stemmen hiermee onze dienstverlening nog beter af op de wensen van onze klanten. In mei vragen we de ouders van het digipanel: wat is een aantrekkelijk aanbod voor bso-kinderen in de leeftijd van 8 jaar en ouder? En in december: wat vindt u van het digitale klantenportaal Mijn Kober? Klanttevredenheidsonderzoek onder vraagouders In juli houden we een klanttevredenheidsonderzoek onder de ouders van Kober kind aan huis. 99 Vraagouders (19,3%) nemen aan het onderzoek deel. Dit is voldoende voor een betrouwbaar beeld. Zowel in vergelijking met het vorige onderzoek uit 2009 als met de landelijke benchmark laat Kober kind aan huis goede resultaten zien. De organisatie krijgt gemiddeld een 7,5. Bijna 75% van de ondervraagden beveelt gastouderopvang via Kober kind aan huis aan. De prijs-kwaliteitsverhouding krijgt een 7,1. Met de aandachtspunten gaan we aan de slag.

9 6. Activiteiten We hebben samen zoveel lol. We bieden kinderen graag een uitdagend en afwisselend programma. Dit maakt kinderopvang nog leuker en stimuleert de ontwikkeling en talenten van kinderen. Een greep uit de vele leuke activiteiten in 2012: Peuterdans bij de kinderdagverblijven en peutertuinen Sportief Kober voetbaltoernooi Puk laat zich op steeds meer locaties zien Super opbrengst voor KiKa Keri Beggs verkozen tot Vitalis Topper 2012 Centraal bureau wint van de locaties Kinderopvang tijdens de jaarbeurs Kunstproject op de bso Kinderen spelen tegen NAC Kidsclub Opa s en oma s komen langs Optreden van Kober Klokhuisband t Kruimelsoosje bestaat alweer 40 jaar EK activiteiten Kinderen doen mee met Olympische spelen Activiteiten voor Kober toppers (9+ kinderen) Ondertekening samenwerking basisonderwijs Collega s rennen voor Siem Ridderfestijn voor alle bso kinderen De Sterke Wijk gaat van start Jongleren in het verkeer

10 7. Personeel Meer dan duizend betrokken medewerkers met het hart op de juiste plaats. Daar zijn we trots op. Door de verminderde vraag naar kinderopvang daalt ook het aantal medewerkers. Op 31 december zijn er 1102 medewerkers in dienst (begin 2012: 1223). In 2012 is 608 (2011: 695) fte bezet. 95,5% is vrouw, 4,5% is man. Leeftijdsopbouw Ziekteverzuim Dienstverbanden Exclusief zwangerschapsverlof 5,11% 5,23% Inclusief zwangerschapsverlof 7,01% 7,82% Ziekmeldingsfrequentie gemiddeld (excl. zw.) 1,39 p/wn 1,54 p/wn Ziekmeldingsfrequentie gemiddeld (incl. zw.) 1,48 p/wn 1,67 p/wn Verzuimduur totaal gemiddeld (excl. zw.) 12,11 dgn p/wn 12,11 dgn p/wn Verzuimduur totaal gemiddeld (incl. zw.) 27,31 dgn p/wn 16,80 dgn p/wn Het ziekteverzuimpercentage en de ziekmeldingsfrequentie zijn gedaald ten opzichte van De gemiddelde verzuimduur exclusief zwangere medewerkers is ongewijzigd gebleven. De gemiddelde verzuimduur inclusief zwangere medewerkers is gestegen. De gemiddelde leeftijd is gestegen naar 38,1 jaar (37,2 jaar in 2011). Een oorzaak hiervan is het niet verlengen van tijdelijke arbeidsovereenkomsten door de verminderde vraag naar kinderopvang. Dit geldt met name voor jongere medewerkers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst. Het gemiddelde aantal dienstjaren is 7,9 jaar (4,9 jaar in 2011).

11 8. Cijfers Ook in de cijfers is duidelijk te zien dat kinderopvang flinke klappen heeft gehad in Bedrijfsopbrengsten in 1000-tal in Kosten in 1000-tal in Kinderdagverblijf Personeelskosten Buitenschoolse opvang Afschrijvingskosten Gastouderopvang Huisvestingskosten Peuterspeelzaal Directe exploitatiekosten Overblijven Algemene kosten Overige baten 340 Bijzondere lasten Financiële baten 5 Totaal De krimp bij de kinderdagverblijven en buitenschoolse opvangcentra zien we terug in de cijfers. De groei bij de peuterspeelzalen komt met name door de aansluiting van de Stichting Rucphense Peuterspeelzalen. Capaciteit per dienst Verschil Kober kindercentra Kindplaatsen kinderdagverblijven Dagdelen peuterspeelzalen Kindplaatsen bso Kober kind aan huis Aantal koppelingen gastouders per week Aantal gastouders

12 9. Medezeggenschap Een open communicatie en respect voor elkaars belangen, zo ziet medezeggenschap er binnen Kober uit. Bij de Kober groep zijn we blij met de betrokkenheid van ouders en medewerkers. Oudercommissies De Wet Kinderopvang bepaalt dat ouders adviesrecht hebben over onderwerpen die hun belang en dat van hun kinderen binnen de kinderopvangorganisatie raken. De Wet gaat uit van locatiegebonden Medezeggenschap. Dit betekent dat iedere unit een eigen actieve oudercommissie heeft met hierin enthousiaste ouders die gebruik maken van de kindercentra binnen die unit. De oudercommissie is een belangrijke schakel tussen de ouders en de unitmanager en/of de Cliëntenraad. Cliëntenraad De Kober groep biedt ouders ruimte voor inspraak middels de Cliëntenraad. Deze groep betrokken ouders heeft inspraak in vele onderwerpen en behartigt zo de belangen van de kinderen. De Cliëntenraad komt 5 keer bij elkaar en organiseert daarnaast op zaterdag 6 oktober een drukbezocht seminar voor alle ouders over ouderparticipatie. Centrale Ondernemingsraad De Centrale Ondernemingsraad (COR) overlegt in 2012 meerdere malen met de bestuurder. De COR geeft advies en instemming over organisatiebrede zaken. De terugloop in kinderopvang en de reorganisatie en het sociaal plan zijn belangrijke onderwerpen. Daarnaast is er aandacht voor onder andere aanpassing van het herplaatsingsbeleid, wijzigingen bij Kober kinderlunch (van bv naar stichting), de sollicitatiecode en de nieuwe structuur van de Kober groep. Andere onderwerpen zijn de toekomst van Kober kind aan huis, communicatie met de achterban en de klokkenluidersregeling. 10. Raad van Commissarissen 2012: een pittig jaar met lastige besluiten. Kober groep adres: postbus 7482, 4800 GL Breda telefoon: (076) Raad van Commissarissen De Raad van Commissarissen vervult zijn formele en informele taken als toezichthouder, werkgever en klankbord naar beste vermogen. De Raad van Commissarissen verdiept zich in de voortgang van de dienstverlening vanuit de organisatie via themabijeenkomsten met het managementteam, de Cliëntenraad en de Centrale Ondernemingsraad. Ook evalueert de raad in zijn rol als werkgever het functioneren van de Raad van Bestuur. In 2012 is een reorganisatie onvermijdelijk. De raad keurt deze reorganisatie met bijbehorend sociaal plan goed. Op de agenda staan daarnaast de goedkeuring van de jaarrekening 2011, de werkbegroting en het werkplan voor In 2012 is mevrouw Vermunt voor de tweede periode herbenoemd. De Raad van Commissarissen onderschrijft en werkt volgens de normen die gesteld zijn in de Governance Code Kinderopvang.

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden

1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit. 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon. 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden Pagina 1 van 5 1. Kinderopvang Friesland: Visie en kwaliteit 2. Kinderopvang Friesland en Thomas Gordon 3. Kinderopvang Friesland en opvoeden 4. Kinderopvang Friesland en talenten 5. Kinderopvang Friesland

Nadere informatie

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7

Inhoud. Onze kinderopvang 2. Kiezen voor een kindercentrum 4. Van inschrijving tot plaatsing 5. Contact met ouders 6. Onze pedagogische visie 7 Inhoud Onze kinderopvang 2 Kiezen voor een kindercentrum 4 Van inschrijving tot plaatsing 5 Contact met ouders 6 Onze pedagogische visie 7 Wat kost onze kinderopvang? 8 1 Onze kinderopvang Bent u op zoek

Nadere informatie

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid

Kids2b. Een koffer vol bagage. Kleine kinderen worden groot. REIS vormt de kern van ons handelen; RES PEC VOOR. Het pedagogisch beleid Op REIS met Kids2b Kids2b Kids2b is zeer verheugd dat u uw kind aan ons toevertrouwd. Wij begrijpen dat het voor S I E R u als ouder een grote stap is om een deel van de zorg en opvoeding van uw kind te

Nadere informatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie

info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie info over de voorschool Voor- en Vroegschoolse educatie Voorwoord Partou Kinderopvang Beste ouders/verzorgers, U heeft uw kind aangemeld voor een voorschool. In dit boekje vindt u alle informatie over

Nadere informatie

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3

Inleiding Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus Pedagogisch beleidskader Pedagogische werkplannen... 3 Pedagogisch beleid ASKA Inhoud Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 Pedagogische cyclus... 3 1.1 Pedagogisch beleidskader... 3 1.2 Pedagogische werkplannen... 3 Hoofdstuk 2 Pedagogische kaders... 3 2.1 Wettelijke

Nadere informatie

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN

KLEINE MENSEN GROTE WENSEN KLEINE MENSEN GROTE WENSEN Voor de betere kinderopvang DOOR DE OGEN VAN KINDEREN Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang

Nadere informatie

Vraag en antwoord tarieven 2016

Vraag en antwoord tarieven 2016 Vraag en antwoord tarieven 2016 Opvangaanbod Vraag: Welke extra s zijn bij alle pakketten inbegrepen? Luiers & verzorgingsproducten (voor kinderdagverblijf en peutertuin). Drinken, fruit, boterhammen of

Nadere informatie

Missie visie en doelstellingen

Missie visie en doelstellingen Missie visie en doelstellingen Inhoud 1 Inleiding 2 Missie en visie ASKA 2.1 Ons motto 2.2 Onze missie 2.3 Onze ambitie 2.4 Onze identiteit 2.5 Onze visie op de ontwikkeling van kinderen 2.6 Onze visie

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013

Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Voorschoolse voorzieningen 2011-2013 Reusel-De Mierden Presentatie aan ouders en belangstellenden Datum, titel presentatie, auteur 13 januari 2011 Programma 1. Welkomstwoord door wethouder Wouters 2. Presentatie

Nadere informatie

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Crèche Dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar Bij de allerjongste kinderen besteden we veel aandacht aan veiligheid, hygiëne en zorg. Alle baby s hebben bijvoorbeeld een eigen bedje en nemen zelf hun

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar

Uw kind in vertrouwde handen. Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar Uw kind in vertrouwde handen Kinderopvang van 0 t/m 12 jaar SKSG verzorgt alle vormen van professionele kinderopvang op kindercentra en bij gastouders. Voor kinderen van nul tot en met twaalf jaar. Onze

Nadere informatie

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters

Informatiebrochure Hoera Maasbree. Locatie de Violier, peuters Informatiebrochure Hoera Maasbree Locatie de Violier, peuters Inhoudsopgave 1. Hoera Maasbree... 3 2. Mogelijkheden bij Hoera Maasbree, locatie Violier... 3 2.1. Dagopvang... 3 2.1.a Reguliere dagopvang...

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN

Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN Inspectierapport Peuterspeelzaal Us Kubus (PSZ) Barten 11 8447 BS HEERENVEEN Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: HEERENVEEN Datum inspectie: 07-10-2014 Type onderzoek : Regulier onderzoek

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van

UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER. Het pedagogisch beleidsplan van UW KIND, ONS KLAVERTJE VIER Het pedagogisch beleidsplan van Wij willen u graag laten weten hoe wij bij Spelenderwijs ons werk doen. Daarom hebben we dit boekje met de basis van ons pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014

Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteitenplan Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk 2014 Activiteiten, doelstelling en doelgroep Hoofdactiviteit van de Stichting Peuterspeelzalen Oisterwijk (hierna: SPO) bestaat uit het exploiteren

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, juni 2012 Wat is Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Voor- en Vroegschoolse Educatie is bedoeld voor kinderen vanaf ongeveer 2½ jaar. Sommige kinderen in die leeftijd

Nadere informatie

Kinderopvang in Helmond

Kinderopvang in Helmond Kinderopvang in Helmond colofon Titel: Kinderopvang in Helmond Opdrachtgever: Gemeente Helmond Opdrachtnemer: Afdeling Onderzoek en Statistiek Gemeente Helmond Marian Foolen-Huys Datum: Januari 211 Gemeente

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen Ommen

Voorschoolse voorzieningen Ommen Voorschoolse voorzieningen Ommen Ommen, november 2012 Voorschoolse voorzieningen Ommen Peuterontwikkeling in Ommen; in het belang van peuters Uw kind gaat naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf

Nadere informatie

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642

Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Inspectierapport Peuteropvang Acht (KDV) Maasstraat 105a 5626BB EINDHOVEN Registratienummer 156476642 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectie: 02-07-2014

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Achtkarspelen Ouders zeer tevreden over de dienstverlening F.A. van der Weg-Brugge, MSc Paterswolde, november 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl

Nadere informatie

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen

IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen Introductie IKC: slim omgaan met financiën en huisvesting actuele dilemma s en oplossingen actuele marktontwikkelingen die het IKC raken afwegingen en dilemma s voor gemeenten slim omgaan met financiën

Nadere informatie

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen

Evaluatie pilot VVE Nieuwleusen Evaluatie VVE Pilot Nieuwleusen Een samenwerking tussen: Doomijn peuterspeelzaal Kon. Julianalaan Landstede Kinderdagverblijf t Hummelhof Carinova consultatiebureau Nieuwleusen Gemeente Dalfsen Maart,

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Convenant Kindcentra

Convenant Kindcentra Convenant Kindcentra 2015 2018 1 Partijen: 1. Dak Kindercentra, vertegenwoordigd door mevrouw Briedé, voorzitter Raad van Bestuur; 2. Lucas Onderwijs, vertegenwoordigd door de heer van Vliet, voorzitter

Nadere informatie

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT

Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Inspectierapport De Parel (BSO) Zuiderkruis 4 3813VA AMERSFOORT Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: AMERSFOORT Datum inspectiebezoek: 18-07-2013 Type onderzoek : Onderzoek voor

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Inspectierapport 't Kuikenhof (PSZ) Oosterzelestraat 4 4826CJ BREDA

Inspectierapport 't Kuikenhof (PSZ) Oosterzelestraat 4 4826CJ BREDA Inspectierapport 't Kuikenhof (PSZ) Oosterzelestraat 4 4826CJ BREDA Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 30-03-2016 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013

Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 Handhavingsbeleid kwaliteit Kinderopvang Gemeente De Bilt 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding en leeswijzer 3 1.1 Landelijk Register Kinderopvang.... 3 2. Wet- en regelgeving 4 2.1 Wetten en besluiten. 4

Nadere informatie

Notulen- Oudercommissie Kinderopvang Tamboerijn Datum: 16-2-2015 Aanwezig: Mirjam, Jan, Amanda, Dimitri, Judith

Notulen- Oudercommissie Kinderopvang Tamboerijn Datum: 16-2-2015 Aanwezig: Mirjam, Jan, Amanda, Dimitri, Judith Notulen- Oudercommissie Kinderopvang Tamboerijn Datum: 16-2-2015 Aanwezig: Mirjam, Jan, Amanda, Dimitri, Judith Agenda: 1. Wijzigingen in de kinderopvang (zie ook bijlagen) a. Klachtrecht: er komt een

Nadere informatie

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond.

Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Eemsmond Maarweg 6 9981 KZ Uithuizen 0595-432603 www.peuterspeelzaleneemsmond. Spelend leren Vertel het me en ik zal het vergeten. Laat het me zien en ik zal het onthouden. Laat het me ervaren en ik zal het me eigen maken Confucius 1 Jaarverslag 2013-2014 Stichting Peuterspeelzalen

Nadere informatie

Overeenkomst en Afspraken

Overeenkomst en Afspraken Overeenkomst en Afspraken 1. Aanmelding 2. Plaatsing 3. Wennen 4. Overeenkomsten 5. Openingstijden en extra mogelijkheden 6. Betalingen 7. Opzegging en annulering 8. Aansprakelijkheid 9. Klachten 10. Privacy

Nadere informatie

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan

Ruimte om te groeien. Peuterspeelzalen. De Boerderij. Pedagogisch werkplan Ruimte om te groeien Pedagogisch werkplan 2016-2018 Peuterspeelzalen De Boerderij OPVANG ONTWIKKE- LING ONTSPAN- NING OPVOEDING ONDERWIJS WOORD VOORAF Voor je ligt het werkplan van locatie: De Boerderij

Nadere informatie

KRACHT VANUIT DE BASIS

KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 1 IKC's in Leeuwarden: KRACHT VANUIT DE BASIS ikc het leeuwarder model_ikc het leeuwarder model 24-11-13 14:26 Pagina 3 ikc het leeuwarder

Nadere informatie

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders.

Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Notulen bijeenkomst 9 februari 2015 met Marjet Winsemius van stichting Voor Werkende Ouders. Stichting Voor Werkende Ouders behartigt de belangen van ouders in de politiek en maatschappij en streeft naar

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Kindercentrum Camelot (KDV) Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN Registratienummer:

Inspectierapport Stichting Kindercentrum Camelot (KDV) Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN Registratienummer: Inspectierapport Stichting Kindercentrum Camelot (KDV) Akkerstraat 11 a 4265HZ GENDEREN Registratienummer: 116271759 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: AALBURG Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK

Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Inspectierapport Dolfijntje (PSZ) Triasplein 7 3845 GC HARDERWIJK Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: HARDERWIJK Datum inspectie: 16-10-2014 Type onderzoek : Regulier

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Flexkidz

Pedagogisch beleid Flexkidz Pedagogisch beleid Flexkidz Voor u ligt het verkorte pedagogisch beleidsplan van Flexkidz. Hier beschrijven we in het kort de pedagogische visie en uitgangspunten. In dit pedagogisch beleidsplan beschrijven

Nadere informatie

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2

1. Inleiding Pag.2. 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2. 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding Pag.2 2. De Stichting Kinderopvang Alkmaar Pag.2 3. De VVE Peuterspeelzaal Pag.2 4. Observatie en Overdracht naar de basisschool Pag.3 4.1 Observatie 4.2 Overdracht naar de basisschool

Nadere informatie

Voor en vroegschoolse educatie

Voor en vroegschoolse educatie Organisatie Voor en vroegschoolse educatie Hoe zit het nu precies? S K S G Centraal Bureau Heresingel 10 9711 ES Groningen Telefoon: (050) 313 77 27 E-mail: algemeen@sksg.nl Wat is VVE? De afkorting VVE

Nadere informatie

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn

Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn Samenvatting klanttevredenheidsonderzoek bij Kinderopvang Baarn F.A. Brugge, MSc Paterswolde, mei 2012 onderzoek@vyvoj.nl www.vyvoj.nl Samenvatting KTO bij Kinderopvang Baarn 2012 1 Hoe tevreden zijn klanten

Nadere informatie

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel.

Welkom bij Triodus. De honderd werelden van uw kind. Je hoeft kinderen niet te leren volwassen te worden, dat worden ze toch wel. Informatiebrochure Welkom bij Triodus De honderd werelden van uw kind Uw kind vertrouwt u natuurlijk niet aan de eerste de beste toe. U kiest het liefst voor mensen die net zo bij uw kind betrokken zijn

Nadere informatie

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN

Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Inspectierapport Buitenschoolse opvang Belle Fleur Teteringen (BSO) Arnold Janssenlaan 150 4847DK TETERINGEN Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: BREDA Datum inspectiebezoek: 10-07-2013

Nadere informatie

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN

Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Inspectierapport Speelleerschool Beren Eigen Wijs (KDV) Kloosterstraat 4 5386AS GEFFEN Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 10-12-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN

Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg BN COTHEN Inspectierapport BSO Carolus (BSO) Kerkweg 20 3945BN COTHEN Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: WIJK BIJ DUURSTEDE Datum inspectiebezoek: 22-07-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek

Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Ontwikkelingen rond VVE in kort bestek Inleiding De Voor- en Vroegschoolse Educatie en de daarmee te behalen opbrengsten in de ontwikkeling van kinderen staan volop in de belangstelling vanwege het maatschappelijk

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF

Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Inspectierapport Peuterspeelzaal Pinokkio (PSZ) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Toezichthouder: GGD West-Brabant Datum inspectiebezoek: 16-05-2013 In opdracht van gemeente: RUCPHEN AK ID 077246 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide LL WIJK EN AALBURG

Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide LL WIJK EN AALBURG Inspectierapport BSO De Hoeksteen (BSO) Kerkverreweide 61 4261LL WIJK EN AALBURG Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: AALBURG Datum inspectie: 10-07-2014 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen

Stichting Kinderopvang Alkmaar. Pedagogisch Beleid. Peuterspeelzalen Stichting Kinderopvang Alkmaar Pedagogisch Beleid Peuterspeelzalen Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 2. DOEL VAN HET BELEID...3 2.1 ALGEMEEN...3 2.2 BIJDRAGE AAN ORGANISATIEDOELEN...3 2.3 ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN...4

Nadere informatie

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten

SKS Alles Kids. Ieder kind is uniek. Onze visie. De 5 speerpunten GEEF ZE DE VIJF! SKS Alles Kids De wereld om ons heen verandert. Ook in de kinderopvang zijn nieuwe ontwikkelingen aan de orde van de dag. SKS Alles Kids biedt al jaren kinderopvang en loopt voorop als

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530

Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Inspectierapport Kinderdagverblijf Sinne Pikemar (KDV) Pikemar 11 8939 CR LEEUWARDEN Registratienummer 187220530 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Leeuwarden Datum inspectie: 19-06-2015

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven

Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven Inspectierapport Bambino Peuterwerk EBS (KDV) Jasonstraat 1 5631JB Eindhoven Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: Eindhoven Datum inspectie: 10-09-2015 Type onderzoek : Onderzoek

Nadere informatie

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd

Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Conceptvisie Brede Scholen in Sliedrecht Samenwerken & verbinden voor de jeugd Opdrachtgever: Hans Tanis, Wethouder Onderwijs Auteurs: Hans Erkens en Diana Vonk Datum: 9 oktober 2013 Inleiding 1.1. Aanleiding

Nadere informatie

Inspectierapport Olleke Bolleke (PSZ) Ter Lips 1 2251DM VOORSCHOTEN

Inspectierapport Olleke Bolleke (PSZ) Ter Lips 1 2251DM VOORSCHOTEN Inspectierapport Olleke Bolleke (PSZ) Ter Lips 1 2251DM VOORSCHOTEN Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: Voorschoten Datum inspectie: 15-09-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Pedagogische kwaliteit in beweging

Pedagogische kwaliteit in beweging Pedagogische kwaliteit in beweging De kinderopvang staat voor grote uitdagingen: kinderen een veilige basis en voldoende uitdaging bieden voor een gezonde ontwikkeling en hen voorbereiden op het basisonderwijs.

Nadere informatie

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost

Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Veel gestelde vragen over DE Peuterschool in Amsterdam Zuidoost Maart 2015 Wat is een Peuterschool? De Peuterschool is een combinatie van kinderdagverblijf en voorschool. Hier komen alle kinderen in de

Nadere informatie

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling

Onderwerp voortgangsrapportage brede school ontwikkeling Wethouder van Onderwijs, Jeugdzaken en Sport S. Dekker Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Aan de Voorzitter van de Commissie Jeugd en Burgerschap Uw brief van Uw kenmerk Ons

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970

Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Inspectierapport Kinderdagverblijf De Pepermolen Peperstraat 57 1794 AJ OOSTEREND NH Registratienummer 106786970 Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Texel Datum inspectie: 18

Nadere informatie

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang

Profielschets. Manager Marketing & Sales. Junis Kinderopvang. ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Profielschets Manager Marketing & Sales Junis Kinderopvang ERLY the consulting company Datum: oktober 2015 Opdrachtgever: Junis Kinderopvang Adviseur ERLY: drs. Lilian Vos Telefoonnummer: 035 543 00 88

Nadere informatie

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink

De brede school als maatschappelijke onderneming. Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school als maatschappelijke onderneming Ria van der Hamsvoord Karin Sesink De brede school is de parel van dorp of wijk Unieke kansen in deze bestuurlijke periode Uniek: Door de combinatie van

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131

Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Inspectierapport Pinokkio (KDV) Zoeksestraat 5a 4721AC SCHIJF Registratienummer 144434131 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Rucphen Datum inspectie: 27-01-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang

Kleine Mensen Grote Wensen. Voor de betere kinderopvang Kleine Mensen Grote Wensen Voor de betere kinderopvang Dit boekje laat je kinderopvang zien door de ogen van kinderen. Een praktische gids voor iedereen die nadenkt over de opvang van kinderen van 0 tot

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 06-07-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Visie Kindcentrum Vroondaal

Visie Kindcentrum Vroondaal Visie Kindcentrum Vroondaal Daar word je wijzer van! Den Haag, mei 2017 Deze visietekst is tot stand gekomen via stuurgroepbijeenkomsten met professionals vanuit SCOH en Triodus, gesprekken met teamleden

Nadere informatie

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP

Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch VH HOOFDDORP Inspectierapport Wereldwijs (PSZ) Graan voor Visch 14402 2132VH HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 19-04-2016 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080

Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Inspectierapport De Bloemenkinderen (BSO) Ernani 24 5629NB EINDHOVEN Registratienummer: 153643080 Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: EINDHOVEN Datum inspectiebezoek: 27-09-2013

Nadere informatie

Lorem Ipsum. NIEUWSBRIEF oktober 2015. Wist-u-dat. Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers,

Lorem Ipsum. NIEUWSBRIEF oktober 2015. Wist-u-dat. Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers, Lorem Ipsum Beste ouders, en andere betrokkenen en geïnteresseerde lezers, In onze nieuwsbrief kunt u lezen over allerlei wetenswaardigheden en leuke gebeurtenissen, vanuit onze vestigingen. Zo proberen

Nadere informatie

Inspectierapport De Grutterij(PSZ) Wheeme 8 8325AE VOLLENHOVE

Inspectierapport De Grutterij(PSZ) Wheeme 8 8325AE VOLLENHOVE Inspectierapport De Grutterij(PSZ) Wheeme 8 8325AE VOLLENHOVE Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: Steenwijkerland Datum inspectie: 05-02-2015 Type onderzoek: Jaarlijks onderzoek Status:

Nadere informatie

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen!

Allereerst wil ik u, namens alle medewerkers van SKOC, een heel gelukkig en gezond nieuw jaar wensen! Nieuwsbrief Beste ouder/verzorger, In deze nieuwsbrief de volgende onderwerpen - Bericht van de directeur - Opening kinderdagverblijf Strijen - Reorganisatie Centraal bureau en wijziging functies - Wijziging

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen

Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen Inspectierapport Stichting Peuterspeelzalen Swalmen (PSZ) Gevaren 3 6071BP Swalmen Toezichthouder: GGD Limburg-Noord In opdracht van gemeente: Roermond Datum inspectie: 18-06-2015 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Binnen. creëren wij kansen

Binnen. creëren wij kansen Binnen creëren wij kansen Het Meerrijk O.B.S. De Schakel O.J.S. Het Scala Dirk van Dijkschool (Hfd) O.D.S. Engelenberg Dirk van Dijkschool (dep) Stichting openbaar onderwijs Kampen wil haar nieuwe status

Nadere informatie

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek

Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Inspectierapport Peutercentrum Beestenboemel (KDV) de Zilverspar 14 2661AP Bergschenhoek Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Lansingerland Datum inspectie: 11-06-2015 Type

Nadere informatie

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp

Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat DL Hoofddorp Inspectierapport Mirakels (PSZ) Dussenstraat 40 2134DL Hoofddorp Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 29-09-2016 Type onderzoek : Jaarlijks onderzoek

Nadere informatie

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang

Jaarverslag Klachten Stichting Wijzer in Opvang Jaarverslag Klachten 2016 Stichting Wijzer in Opvang Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag Klachten 2016 van Wijzer in Opvang & Onderwijs. Dit jaarverslag betreft de stichting Wijzer in Opvang. Wijzer

Nadere informatie

Datum Gebeurtenis Locatie(s) Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were. Datum Gebeurtenis Locatie(s)

Datum Gebeurtenis Locatie(s) Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were. Datum Gebeurtenis Locatie(s) 2014 Oktober Start blog: Yes ik voed op! Oktober Gecertificeerd voor Early Bird De Were Oktober Pakketten Altijd welkom en Vrije keus toegevoegd Water drinken op de locaties (initiatief van JOGG Zwijndrecht)

Nadere informatie

2 Algemene doelstelling en visie

2 Algemene doelstelling en visie 2 Algemene doelstelling en visie 2.1 Algemene doelstelling De groene kikker heeft als doel huiselijke en persoonlijke kinderopvang te bieden, die optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de kinderen.

Nadere informatie

De oudercommissie en centrale ouderraad KinderRijk

De oudercommissie en centrale ouderraad KinderRijk De oudercommissie en centrale ouderraad KinderRijk Ouders hebben een belangrijke stem in de manier waarop KinderRijk haar werk doet. Ouders en pedagogisch medewerkers wisselen bijna elke dag informatie

Nadere informatie

Gluren bij de buren Den Haag

Gluren bij de buren Den Haag Gluren bij de buren Den Haag Het Landelijk Steunpunt organiseert in de maanden maart en april zes bijeenkomsten van Gluren bij de buren. Tijdens Gluren bij de buren kunnen geïnteresseerden een kijkje nemen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015

NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 NIEUWSBRIEF OUDERS/ VERZORGERS SPELENDERWIJS JULI 2015 Beste ouders en verzorgers, Voor u ligt alweer de laatste nieuwsbrief van dit schooljaar met informatie voor u als ouders en verzorgers van onze peuters.

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (BSO) Prinses Margrietstraat JX BAAMBRUGGE

Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (BSO) Prinses Margrietstraat JX BAAMBRUGGE Inspectierapport Kinderopvang Kidswereld Baambrugge (BSO) Prinses Margrietstraat 10 1396JX BAAMBRUGGE Toezichthouder: GGD Midden-Nederland In opdracht van gemeente: DE RONDE VENEN Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Samen op ontdekkingsreis

Samen op ontdekkingsreis Samen op ontdekkingsreis Dagopvang & Buitenschoolse opvang Ga je mee op REIS? Stichting Kids2b, de leukste kinderopvang in Noord-Groningen. Kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar ontwikkelen zich bij

Nadere informatie

Inspectierapport Stichting KC Pr. Amalia, Locatie Finlandia (BSO) Brigantijnstraat 50 3028HH ROTTERDAM Registratienummer 142964979

Inspectierapport Stichting KC Pr. Amalia, Locatie Finlandia (BSO) Brigantijnstraat 50 3028HH ROTTERDAM Registratienummer 142964979 Inspectierapport Stichting KC Pr. Amalia, Locatie Finlandia (BSO) Brigantijnstraat 50 3028HH ROTTERDAM Registratienummer 142964979 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: ROTTERDAM

Nadere informatie

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH

Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Inspectierapport Bso Dragons Den (BSO) Eisingastraat 2 2201DJ NOORDWIJK ZH Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: NOORDWIJK Datum inspectiebezoek: 07-11-2013 Type onderzoek: Onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907

Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Inspectierapport Het Snuitje (KDV) Middegaal 26 5461XD VEGHEL Registratienummer 581676907 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: VEGHEL Datum inspectie: 19-05-2014 Type onderzoek

Nadere informatie

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peuteropvang Etten-Leur

Kober peuterland. Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peuteropvang Etten-Leur Kober peuterland Kennismakingsbrochure voor ouders/verzorgers peuteropvang Etten-Leur Kober peuterland is onderdeel van de Kober groep. De Kober groep is een maatschappelijke kinderopvangorganisatie in

Nadere informatie

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP

Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Inspectierapport Pinokkio (PSZ) Mathilde Wibautstraat 20 2135MC HOOFDDORP Toezichthouder: GGD Kennemerland In opdracht van gemeente: Haarlemmermeer Datum inspectie: 20-05-2015 Type onderzoek : Jaarlijks

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110

Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Inspectierapport Muis (KDV) Rolklaverpad 29 1314PD ALMERE Registratienummer 504419110 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 08-07-2015 Type onderzoek: Incidenteel

Nadere informatie

Maastricht op koers naar kindcentra

Maastricht op koers naar kindcentra 8e Jaarcongres Brede School, 23 mei 2012 Maastricht op koers naar kindcentra Per Ebbelink en Ginny Isbouts Agenda Even voorstellen:mik en MosaLira Omgeving Visie op samenwerken Praktijkvoorbeelden Resultaten

Nadere informatie

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl

Neem voor persoonlijk advies contact op met onze afdeling Klantcontact: 072-571 20 45 MA - VR 09.00-17.00. klantcontact@skhhw.nl SPELEN, ONTDEKKEN & G Kinderdagopvang Peuterspeelzaal Buitenschoolse Opvang R O E I VOOR JOUW KIND! Stichting Kinderopvang De Egmonden Stichting Kinderopvang De Egmonden biedt professionele kinderopvang

Nadere informatie

Kwaliteit behouden Betrokken en professioneel zijn en blijven!

Kwaliteit behouden Betrokken en professioneel zijn en blijven! Kwaliteit behouden Betrokken en professioneel zijn en blijven! Onze enthousiaste, betrokken en alerte medewerkers werken samen aan het bieden van de juiste pedagogische aanpak voor het kind. Ze creëren

Nadere informatie

Inspectierapport Kindcentrum de Wijngaard (KDV) Kraggelaan 2 8064CT ZWARTSLUIS Registratienummer: 173778975

Inspectierapport Kindcentrum de Wijngaard (KDV) Kraggelaan 2 8064CT ZWARTSLUIS Registratienummer: 173778975 Inspectierapport Kindcentrum de Wijngaard (KDV) Kraggelaan 2 8064CT ZWARTSLUIS Registratienummer: 173778975 Toezichthouder: GGD IJsselland In opdracht van gemeente: ZWARTEWATERLAND Datum inspectiebezoek:

Nadere informatie

Inspectierapport kinderdagverblijf Zeggetuin (KDV) Hoefstraat 13 4735TA ZEGGE Registratienummer 100642408

Inspectierapport kinderdagverblijf Zeggetuin (KDV) Hoefstraat 13 4735TA ZEGGE Registratienummer 100642408 Inspectierapport kinderdagverblijf Zeggetuin (KDV) Hoefstraat 13 4735TA ZEGGE Registratienummer 100642408 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: RUCPHEN Datum inspectie: 25-08-2014

Nadere informatie

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK)

Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving (IAK) Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of goede regelgeving

Nadere informatie

Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei ES Tijnje

Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei ES Tijnje Inspectierapport Lytse wrâld (KDV) Master Roordawei 3 8406 ES Tijnje Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Opsterland Datum inspectie: 26-01-2017 Type onderzoek : Onderzoek voor registratie

Nadere informatie